Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi
Osoby współtworzące:  Pod red. Barbary Otwinowskiej
Wydawnictwo: Warszawa: Semper
Rok wydania:  1993
Adnotacje:  T. 1. 1993, 157 s., portr.

[Zawiera m.in.:] Antoni Czyż, Ewa Ressel: Bibliografia prac Profesora Janusza Pelca za lata 1952-1992. * I. Epoki - prądy - badacze: Tibor Klaniczay: Les recherches hongroises sur la Renaissance. - Jan Ślaski: Poezja polska na przełomie Renesansu i Baroku między tradycją czarnoleską a włoską [dot. poetów: Sebastian Grabowiecki, Piotr Kochanowski, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Smolik]. - Hans Rothe: Vom Barock Klassizismus in der polnischen Dichtung der Ukraine Lazar Baranovych und Jan Ornowski. - George Gomori: The verse letter in the early polish Baroque [dot. twórczości poetów: Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski]. - Tom Eekman: Inversion in latin and polish poetry [m.in. dot. twórców: Jan Kochanowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Mikołaj Sęp-Szarzyński]. - Jerzy Starnawski: Z warsztatu badacza polskiego baroku literackiego Ludwika Kamykowskiego. * II. W kręgu sztuki: Mariusz Karpowicz: Z rozważań nad inspiracjami "Pieśni o dobrej sławie" [Jana Kochanowskiego]. - Janusz Tazbir: "Dwu szło w drogę sitarzy..." [motyw Biłgoraja w literaturze polskiej]. * III. Dzieła - analizy - interpretacje: Juliusz Domański: Filip Kallimach a Uniwersytet Krakowski. - Samuel Fiszman: "Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje" [geneza drugiej strofy hymnu Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas Panie"]. - Jadwiga Kotarska: Między światłem i ciemnością [topos światła w "Setniku rymów duchownych" Sebastiana Grabowieckiego i "Rytmach" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego]. - Stefan Nieznanowski: Barokowe kolędy polskie [m.in. poetów: Stanisław Grochowski, Kasper Miaskowski, Kasper Twardowski, Jan Żabczyc]. - Claude Backvis: Właśnie jak Neta, śmiertelna bogini ("Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej", chant II, strophe 68, v. 2). - Alojzy Sajkowski: Do "Skarbca pamięci" ciągu dalszego opisanie [dot.: Maciej Vorbek Lettow]. - Józef Magnuszewski: Słowacki przyczynek do Mazepiady [Ivan Mazepa w literaturze polskiej i obcej]. - Teresa Kostkiewiczowa: Lipy czarnoleskie i lipy puławskie [motyw drzewa w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina]. - Zdzisław Libera: Jan Kochanowski w twórczości Ignacego Krasickiego.

T. 2. 1993, 184 s.

Barbara Otwinowska: Mignon francuskiej poezji na sarmackim dworze [motyw elekcji i postać króla Henryka Walezego w poezji polskiej i francuskiej XVI w.]. - Juliusz A. Chrościcki: Trzy frontispisy "Satyra albo Dzikiego męża" Jana Kochanowskiego. O tapiseriach jagiellońskich, szlacheckim ruchu egzekucyjnym i tradycji ikonograficznej [dot. trzech wydań poematu z 1563-1565 i zmian graficznych w frontispisach]. - Viktorija Mochalova: Historia sub specie litteraturae [Jan Kochanowski: Jezda do Moskwy...]. - Antoni Czyż: Świat: znak i dom (O "Żywocie człowieka poczciwego" Reja). - Jakub Z. Lichański: "Demon Socratis" Łukasza Górnickiego. Z dziejów recepcji Platona w Polsce w XVI wieku. - Wiesław Stec: Szymona Budnego koncepcja polemiki ["O urzędzie miecza używającym"]. - Aleksandr V. Lipatov: Barokko i obshchaja istorija slavjanskikh literatur. - Krzysztof Mrowcewicz: Szarzyński - poeta pokorny. - Alina Nowicka-Jeżowa: "Niepróżnujące próżnowanie" staropolskiego translatora (Nad fragmentami "Fortuny Adonidesowej" z roku 1630) [Mikołaja Grodzińskiego]. - Mirosław Korolko: "Lament Korony Polskiej". Antywłoska elegio-satyra z ok. 1657 r. [z tekstem utworu]. - Jadwiga Rytel: Krzysztofa Piekarskiego polemika z Mikołajem Machavellim [w "Summariuszu"]. - Urszula Augustyniak: O przyjaźni. Przyczynek do badania stosunków klientarnych [na przykładzie korespondencji Krzysztofa II Radziwiłła]. - Adam Jarosz, Mariola Jarczykowa: "Kosztowny klejnot straciliśmy w Domie naszym" - śmierć Halszki Radziwiłłówny w świetle korespondencji XVII wieku [nt. staropolskich listów kondolencyjnych]. - Edmund Kotarski: Gdańskie gratulatoria i funeralia "in honorem Michaelis Krybuthi" [gdańska poezja XVII w. dedykowana Michałowi Krybutowi Wiśniowieckiemu]. - Adam Karpiński: Lubomirski i inni. Okruchy życia literackiego [dot. działalności i twórczości poety; zawiera także jego list do Heleny Lubomirskiej (z 1678)]. - Jerzy Kowalczyk: Polski Hortensjusz w Cucułowcach [Jerzy S. Dzieduszycki]. - Marek Prejs: Motywy egzotyczne w literaturze i sztuce późnego baroku. Zarys problematyki.
Numer zapisu:  219221 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 204-207  szczegóły 
recenzja: Kuenstler-Langner Danuta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 225-231  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40  szczegóły