Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Genologia
   - Oda
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Kostkiewiczowa Teresa - szczegóły
Tytuł:  Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Instytucja sprawcza:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Wydawnictwo: Wrocław: Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  422 s.
Seria wydawnicza:  (Monografie na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
Adnotacje:  [Zawiera rozdziały:] I. Rozważania wstępne: 1. Dlaczego dzieje gatunku? 2. Dlaczego oda? II. Tradycje antyczne: 1. Antyczna melika chóralna. 2. Pindar i wzorzec gatunku. 3. Horacy. 4. Problemy nazwy genologicznej. III. W czasach renesansu: 1. dziedzictwo antyczne w Europie średniowiecznej i renesansowej. 2. Oda w traktatach i poetykach. 3. Przed Kochanowskim. 4. [Jan] Kochanowski. 5. Po Kochanowskim. 6. Mikołaj Sęp Szarzyński. IV. Oda w czasach baroku: 1. Kontekst europejski. 2. Sarbiewski i teoria gatunku. 3. Wczesny barok (Kasper Miaskowski). 4. Dojrzały barok (Daniel Naborowski, Zbigniew Morsztym). 5. Wespezjan Kochowski. 6. Wacław Potocki i schyłek XVII w. 7. Schyłek baroku. V. Apogeum gatunku: 1. Kontekst europejski. 2. Oświeceniowe teorie gatunku w Europie. 3. Poglady teoretyczne w Polsce. 4. Oda okolicznościowa (Naruszewicz). 5. Kniaźnin. 6. Oda filozoficzno-refleksyjna. 7. Karpiński i Krasicki. 8. Przejawy dystansu wobec gatunku wysokiego. 9. Oda w oświeceniu postanisławowskim. 10. Podsumowanie. VI. Oda w czasach romantyzmu: 1. Gatunek w poezji europejskiej. 2. "Oda do młodości" [Adama Mickiewicza] i sytuacja gatunku w poezji przedlistopadowej. 3. Oda w poezji powstaniowej. 4. Czasy międzypowstaniowe. 5. Norwid. VII. Oda w poezji czasów pozytywizmu i Młodej Polski: 1. Kontekst europejski. 2. W czasach pozytywizmu. 3. Sytuacja gatunku w Młodej Polsce. VIII. oda w poezji dwudziestolecia i podczas drugiej wojny: 1. Pierwsze dziesięciolecie. 2. Drugie dziesięciolecie. 3. Czas wojny. IX. Ody w poezji powojennej: 1. Epizod socrealistyczny. 2. Ody poetów starego pokolenia. 3. Miłosz. 4. Pokolenie '56 i inni poeci. 5. Nowa Fala i lata ostatnie. X. Uwagi końcowe: 1. Kilka uwag o wzniosłości. 2. Kilka uwag o badaniu dziejów gatunku.
Numer zapisu:  365265 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Chojnowski Zbigniew: Oda - probierz wspólnoty. Twórczość 1997 nr 8 s. 135-137  szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Wzniosłość w najwyższym gatunku. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 125-133  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Oda w poezji polskiej. Arcana 1997 nr 1 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Oda przez wieki. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 119-123  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: Na szlaku wzniosłości czyli dzieje "śpiewu lirycznego". Strony 1997 nr 3/4 s. 50-52  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dlaczego oda?. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Woźnowski Wacław: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 240-243  szczegóły