Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Curtius Ernst Robert - szczegóły
Tytuł:  Literatura europejska i łacińskie średniowiecze
Tytuł oryginału:  [Europaeische Literatur und lateinisches Mittelalter]
Osoby współtworzące:  Tłumaczenie i opracowanie: Andrzej Borowski
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  688 s.
Adnotacje:  [Dedykacja:] Gustawowi Groeberowi (1844-1911) i Aby Warburgowi (1866-1929) in memoriam. * I. Literatura europejska. II. Średniowiecze łacińskie. 1. Dante i poeci starożytni. 2. Świat starożytny i świat nowożytny. 3. Wieki średnie. 4. Średniowiecze łacińskie. 5. Romania [kraje używające języków romańskich]. III. Literatura i edukacja. 1. Sztuki wyzwolone. 2. Pojecie "artes" w średniowieczu. 3. Gramatyka. 4. Studia anglosaskie i karolińskie. 5. Autorzy programów szkolnych. 6. Uniwersytety. 7. "Sentantiae" i "exempla". IV. Retoryka. 1. Miejsce retoryki. 2. Retoryka w starozytności. 3. System retoryki antycznej. 4. Starożytność późnorzymska. 5. Hieronim. 6. Augustyn. 7. Kasjodor i Izydor. 8. "Ars dictaminis". Wibald z Corvey i Jan z Salisbury. 10. Retoryka, malarstwo, muzyka. V. Topika. 1. Topika mowy pocieszającej. 2. Topika historyczna. 3. Afektowana skromność. 4. Topika wstępu. 5. Topika zakończenia. 6. Inwokacja do Natury. 7. Świat na opak odwrócony. 8. Chłopiec i starzec. 9. Stara kobieta i dziewczyna. VI. Bogini Natura. 1. Od Owidiusza do Klaudiana. 2. Bernard Silvestris [Bernard Silvestris z Tours: De universitate mundi]. 3. Sodomia. 4. Alan z Lille. 5. Eros i moralność. 6. "Romans o Róży". VII. metaforyka. 1. Metafory żeglarskie. 2. Metafory osobowe. 3. Metafory związane z jedzeniem. 4. Metafory cielesne. 5. metafory teatralne. VIII. Poezja i retoryka. 1. Poetyki antyczne. 2. Poezja i proza. 3. System stylistyki średniowiecznej. 4. Wymowa sądowa, polityczna i panegiryczna w poezji średniowiecznej. 5. "Topoi" niewyrażalności. 6. Przewyższanie (przesada). 7. Pochwała współczesnych. IX. Bohaterowie i władcy. 1. Bohaterstwo. 2. Bohaterowie Homera. Wergiliusz. Późna starożytność i wczesne średniowiecze. 4. Pochwała władców. 6. Broń i studia. 7. Szlachectwo duszy. 8. Uroda. X. Krajobraz idealny. 1. Egzotyczna fauna i flora. 2. Poezja grecka. 3. Wergiliusz. 4. Retoryka okolicznościowa a opisy przyrody. 5. Zagajnik. 6. Rozkoszne miejsce. 7. Krajobraz epicki. XI. Poezja i filozofia. 1. Homer i alegoria. 2. Twórczość literacka i filozofia. 3. Filozofia w późnym antyku pogańskim. 4. Filozofia i chrześcijaństwo. XII. Poezja i teologia. 1. Dante i Giovanni del Virgilio. 2. Albertino Mussato. 3. Autokomentarz Dantego. 4. Petrarca i Boccaccio. XIII. Muzy [Muzy w starożytności i w sredniowieczu]. XIV. Klasycyzm. 1. Rodzaje i katalogi autorów. 2. "Starożytni" i "nowocześni". 3. Tworzenie się kanonu kościelnego. 4. Kanon średniowieczny. 5. Nowoczesne formowanie kanonów. XV. Manieryzm. 1. Klasycyzm i manieryzm. 2. Retoryka a manieryzm. 3. Manieryzmy formalne. 4. Epigramat i styl puenty. 6. Baltasar Gracian. XVI. Książka jako symbol. 1. Goethe na temat tropów. 2. Grecja. 3. Rzym. 4. Biblia. 5. Wczesne i późne średniowiecze. 6. Księga Natury. 7. Dante. 8. Szekspir. 9. Zachód i Wschód. XVII. Dante. 1. Dante jako klasyk. 2. Dante i tradycja łacińska. 3. "Boska komedia" i rodzaje literackie. 4. Figury przykładowe w "Boskiej komedii". 5. Osoby "Boskiej komedii". 6. Mit i proroctwo. 7. Dante i wieki średnie. XVIII. Epilog. 1. Spojrzenie wstecz. 2. Początki literatur w językach wernakularnych. 3. Umysł i forma. 4. Ciągłość. 5. Naśladowanie i tworzenie. * Ekskursy: I. O niewłaściwym rozumieniu starożytności w wiekach średnich. II. "Formuła pobożności" i pokora. III. Terminologia gramatyczna i retoryczna w metaforach. IV. Żart i powaga w literaturze średniowiecznej. V. Późnoantyczna nauka o literaturze. VI. Wczesnochrześcijańska i średniowieczna wiedza o literaturze. VII. Formy egzystencji poety średniowiecznego. VIII. Boskie szaleństwo poety. IX. Poezja jako unieśmiertelnienie. X. Poezja jako rozrywka. XI. Poezja a scholastyka. XII. Duma poety. XIII. Zwięzłość jako ideał stylu. XIV. Etymologia jako kategoria myślenia. XV. Kompozycje liczbowe. XVI. Przysłowia liczbowe. XVII. Umieszczanie imienia autora w literaturze śreniowiecznej. XVIII. O "rycerskim systemie cnót". XIX. Małpa jako metafora. XX. "Opóźnienie" kulturalne Hiszpanii. XXI. Bóg jako artysta. XXII. Teologiczna teoria sztuki w literaturze hiszpańskiej XVII wieku. XXIII. Calderona teoria sztuk a "artes liberales". XXIV. Montesquieu, Owidiusz i Wergiliusz. XXV. Diderot i Horacy.
Numer zapisu:  417780 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 95 (nota...) szczegóły 
recenzja: Cesarski Wojciech: Od Homera do Goethego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gorzkowski Albert: Encyklopedia Curtiusa. Arcana 1997 nr 2 s. 180-183  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Scalanie rozbitego świata. Życie 1997 nr 4 s. 8  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucz do literatury Europy. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 19 s. 2  szczegóły 
recenzja: Mazurkiewicz Roman: Nova rhetorica. Znak 1997 nr 5 s. 161-166 (z not. o aut.; sprost.: hm właśc. Henryk Markiewicz, Dekada Literac...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Ach to łacińskie średniowiecze!. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 40 s. 21  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Zrozumieć łacińską przeszłość. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 242-245  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 300-301 (not....) szczegóły 
recenzja: Sadecki Jerzy: Fundamentalne dzieło Curtiusa. Rzeczpospolita 1996 nr 280 s. 27 (sprawozdanie z promocji książki; Kraków, 30 XI 1996...) szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Perła w koronie humanistyki. Przewodnik po ogrodzie kultury od czasu zaprzeszłego po teraźniejszy. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 184-187  szczegóły