Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
  - Słowniki językowe
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Linde Samuel Bogumił: Słownik języka polskiego. T. 1-6. Warszawa 1807-1814
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  50365 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Horodyska Halina: Dwieście lat "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2008 nr 1 s. 254-259  szczegóły 
artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Osobliwe wyrazy łużyckie w Słowniku Lindego. x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Osobliwe wyrazy łużyckie w Słowniku Lindego. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Archaizmy leksykalne w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego w świetle geografii językowej. x 1995 ([W ks.:] Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich k...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Informacja gramatyczna w "Słowniku" S.B. Lindego. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 73-95  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Leksyka potoczna w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 193-207  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Leksykograficzne opracowanie frazeologii w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. x 2001 ([w ks. zb.:] Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona pro...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: O bezcytatowych hasłach w "Słowniku" S.B. Lindego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 107-116  szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie koncepcji Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 98-103  szczegóły 
artykuł: Miedziński Ziemowit: Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela Bogumiła Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 92-103  szczegóły 
artykuł: Mikołajczyk Stanisław: Słownictwo odnarodowe w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 221-235  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Francuszczyzna, Francja i Francuzi w Słowniku Lindego. Poradnik Językowy 2001 z. 9 s. 1-10  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologia w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 32-39  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Nazwy drzew w "Słowniku języka polskiego". Poradnik Językowy 1998 z. 6 s. 12-18  szczegóły 
artykuł: Olszer Krystyna S.: O Lindem i słownikach języka polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 9 IX s. 14, nr z 16 IX s. 14  szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksykografia słowiańska początku wieku XIX (Linde, Jungman, Karadzić) i jej związek z leksykografią zachodnioeuropejską (Johnson, Adelung). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 41-59 (m.in. nt. słownika, charakter porównawczy...) szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Cena "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 237-250  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 105-124  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Rękopis Słownika Lindego. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 111-122  szczegóły 
artykuł: Ptaszyk Marian: Uwagi do dziejów "Słownika" Lindego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1992 z. 1 s. 45-66  szczegóły 
artykuł: Sobczykowa Joanna: Rzeczowniki z formantami -anie, -enie, -cie w funkcji przedmiotowej w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 172-179  szczegóły 
artykuł: Warchoł Stefan: Imiona własne osobowe w sześciotomowym dziele S.B. Lindego. Onomastica 1989 r. 34 s. 201-236  szczegóły