Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Czapliński Przemysław - szczegóły
Śliwiński Piotr - szczegóły
Dział bibliografii:  Ogólne (po 1989)
Tytuł:  Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  428 s., mapa
Adnotacje:  Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kornhausera i Zagajewskiego - program realizmu i krytyka literatury zastanej (mały realizm, nurt chłopski). Obrazy polskości w prozie schyłku lat siedemdziesiątych. Droga od realizmu krytycznego do realizmy tendencyjnego). Być świadectwem epoki? (Poetyckie obowiązki według Stanisława Barańczaka. Dyskusje i spory pokoleniowe lat siedemdziesiątych. "Pan Cogito" [Zbigniewa Herberta] daje przykład. Nowa Prywatność. Języki dekady). Tylko literatura? ("Rewolucja artystyczna w prozie" - twórcy, krytycy, perspektywy). Pokolenie na rozdrożu (Metamorfozy czołowych twórców pokolenia 68. Stanisław Barańczak - przeciw chaosowi; Ryszard Krynicki - przeciw nicości; Adam Zagajewski - przeciw banalności zła). - 1982-1986: Stan wojenny słów (Solidarność poetów i odbiorców. Wiersze-parafrazy i wiersze-dokumenty. Najczęstsze motywy poezji stanu wojennego. Odzyskiwanie języka. Między czasem teraźniejszym a wiecznością - Jan Polkowski). Więcej niż literatura (Prawda jako wyzwanie dla literatury lat 1976-1980 i okresu stanu wojennego. Rola literatury "dokumentu osobistego". Zaangażowanie polityczne prozy lat osiemdziesiątych. Edward Stachura i "literatura ważniejsza niż życie"). W poszukiwaniu utraconego (I) (Wątki nostalgiczne w literaturze emigracyjnej i krajowej. Ziemie Utracone i Ziemie Odzyskane). - 1987-1998: Przesilenie wrażliwości (Druga połowa lat osiemdziesiątych: eseistyczne rewizje świadomości społecznej i literackiej, pomarańczowa alternatywa kultury niezależnej, poeci nieprzystosowani (Kornhauser, Maj, Machej), nowa dykcja (Sommer i Zadura), intymistyka, "idee to wodniste substytuty krwi"). W poszukiwaniu utraconego (II) (Przekraczanie nostalgii w prozie lat dziewięćdziesiątych). Przełom: warunki, oznaki, omamy (Polityczne, gospodarcze i duchowe oblicza przełomu. Rynek pism, książek i idei po roku 1989). Proza na przełomie - panorama (Proza lat dziewięćdziesiątych: Polaków portret nowy, krainy mityczne, obraz rodziny we wnętrzu; tożsamość lokalna i bohater niezakorzeniony; powrót fabuły i jej parodie; nieepicki model prozy i sylwy ponowoczesne). Post festum (Dekada młodych poetów. Charakterystyka ogólna. Główne orientacje i ich przedstawiciele. Próba bilansu). Lekcja Starych Mistrzów (Nastroje egzystencjalno-elegijne w polskiej poezji (Herbert, Szymborska), negacje Różewicza, afirmacje Miłosza). * Książki wybrane z lat 1976-1998 [krajowe, krajowe w drugim obiegu, emigracyjne]. - Laureaci literackiej Nagrody Nobla 1976-1998
Numer zapisu:  534537 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Współczesna literatura. Trybuna 2000 nr 31 s. 11  szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Dwaj doktorzy habilitowani. Rzecz o Książkach 2000 nr 3 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Literatura okrojona. Życie 1999 nr 296 s. 21  szczegóły 
recenzja: (fig): Synteza na gorąco. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Przewodnik po nowoczesności. Tygodnik Powszechny 2000 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Parnas pozostaje otwarty. Opcje 2000 nr 4 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Kunktator: Ślepy przewodnik. Nowa Fantastyka 2000 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Samotna inteligencja. Odra 2000 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Z całym szacunkiem. O nowej syntezie współczesnej literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1999 nr 45 s. 13  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Nowe ustalenia i stare przeoczenia. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Michał: Więcej niż przewodnik. Polonistyka 2001 nr 4 s. 246-248  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Zacieranie śladów. Powściągliwość i Praca 2000 nr 1 s. 33  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Życie po Nowej Fali. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: Lekcja historii (i) literatury. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Sprzątanie literatury. Polityka 1999 nr 41 s. 56  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Panorama z marnym widokiem na arcydzieło. Książki. Gazeta 1999 nr 9 s. 4  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Współczesna literatura. Trybuna 2000 nr 31 s. 11  szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Dwaj doktorzy habilitowani. Rzecz o Książkach 2000 nr 3 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Literatura okrojona. Życie 1999 nr 296 s. 21  szczegóły 
recenzja: (fig): Synteza na gorąco. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Przewodnik po nowoczesności. Tygodnik Powszechny 2000 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Parnas pozostaje otwarty. Opcje 2000 nr 4 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Kunktator: Ślepy przewodnik. Nowa Fantastyka 2000 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Samotna inteligencja. Odra 2000 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Z całym szacunkiem. O nowej syntezie współczesnej literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1999 nr 45 s. 13  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Nowe ustalenia i stare przeoczenia. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Michał: Więcej niż przewodnik. Polonistyka 2001 nr 4 s. 246-248  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Zacieranie śladów. Powściągliwość i Praca 2000 nr 1 s. 33  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Życie po Nowej Fali. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: Lekcja historii (i) literatury. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Sprzątanie literatury. Polityka 1999 nr 41 s. 56  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Panorama z marnym widokiem na arcydzieło. Książki. Gazeta 1999 nr 9 s. 4  szczegóły