Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Szymik Jerzy - szczegóły
Dział bibliografii:  Poezja (1945-1989)
Tytuł:  Teologia na początek wieku
Osoby współtworzące:  Przedmowa: Alfons Nossol
Wydawnictwo: Katowice: Księgarnia św. Jacka
Ząbki: Apostolicum
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  480 s.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Wokół metody: Słowo u źródeł teologii. Topika teologiczna wczoraj i dziś [dot. "miejsc teologicznych", m.in. literatury i sztuki]. Opowiadanie? biografia? esej? - z problematyki genologii współczesnego piśmiennictwa teologicznego. Jakim językiem winna mówić o Bogu współczesna teologia? [dot. min. języka literackiego]. - II. Chrystologia: Paradygmat Wcielenia jako fundament ludzkiej kultury - teologiczna refleksja - literackie świadectwo [dot. m.in. twórczości Czesława Miłosza] Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu Wincentego Granata. - III. Pneumatologia: Stworzyciel, ożywiciel, pocieszyciel - polska poezja o Duchu Świętym. - IV. Sakramentologia: Kulturotwórcza rola Eucharystii. Teologiczne misterium - literackie świadectwo. - V. Eklezjologia. - VI. Teologia a literatura. Podstawy: W blaskach tajemnicy słowa - teologia - literatura - ewangelizacja. Aby wyrazić Niewyrażalne... Z problematyki teologicznej wartości poznania zawartego w literaturze pięknej. Relacja "teologia - literatura piękna" we współczesnej refleksji metodologicznej. Literatura a metodologia teologii. Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym. - VII. Teologia a literatura. Teoria: "Pisząc światłami leczyć ludzkie rany" - ksiądz prymas Stefan Wyszyński do ludzi pióra. Problematyka "jawności" teologii w literaturze (explicite, implicite, a rebours). Literatura chrystoforyczna - spór wokół teologicznych założeń i implikacji. Literatura jako praeparatio evangelica. Funkcja profetyczno-kerygmatyczna literatury. Teologia "literacka" cz. I). Teologia "literacka" (cz. II). - VIII. Teologia a literatura. Praktyka: Literatura piękna jako he martyria tes pisteos - elementy teorii i praktyki. Joseph von Eichendorff - problemy przekładu w kontekście teologii słowa. Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji [Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Czesław Miłosz]. Nad "Brewiarzem" Zbigniewa Herberta - literatura i kapłaństwo. - Teologia i literatura - miejsca współne. O odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów [dot. teologicznego wymiaru poezji Czesława Miłosza]. - IX. Zamiast posłowia.
Numer zapisu:  782617 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Jaklewicz Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Poeta z miasta teologii. Więź 2001 nr 12 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
recenzja: Nossol Alfons: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 398-399  szczegóły 
recenzja: Porada Ewa: Nowa teologia na nowe tysiąclecie?. W drodze 2002 nr 9 s. 112-116 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Solecka Katarzyna: Teologia na początek wieku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 21  szczegóły 
recenzja: Jaklewicz Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Poeta z miasta teologii. Więź 2001 nr 12 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
recenzja: Nossol Alfons: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 398-399  szczegóły 
recenzja: Porada Ewa: Nowa teologia na nowe tysiąclecie?. W drodze 2002 nr 9 s. 112-116 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Solecka Katarzyna: Teologia na początek wieku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 21  szczegóły