Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Życie literackie
 - Nagrody (życie literackie)
Rodzaj zapisu:  nagroda
Tytuł:  "Warszawska Premiera Literacka Miesiąca" (2002)
Adnotacje:  za I: Janusz Danecki ("Arabowie"); za II: Henryk Sekulski ("Przebitka")l za III: Barbara Lasocka ("Aleksander Fredro. Drogi życia"); za IV: Janusz Pietkiewicz ("Polska scena narodowa. Wizja teatru europejskiego"); za V: Joanna Siedlecka ("Pan od poezji"); za VI: Lesław Bartelski ("Termopile literackie. Polska 1939-1945"); za VII: Ludmiła Marjańska ("Córka bednarza"); za VIII: Olgierd Budrewicz ("Byłem wszędzie"); za IX: Andrzej Ziemilski ("Znalezione nad Jeziorem Wiartel"); za XII: Jerzy Ficowski ("Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia")
Numer zapisu:  924965 (KAR)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: (as): Biografia Fredry nagrodzona przez warszawskich księgarzy. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 17 (dot. ks. Barbary Lasockiej "Aleksander Fredro - drogi życia"...) szczegóły 
artykuł: (as): Wspomnienia Ziemilskiego książką września. Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 7 (nota o laureacie IX 2002...) szczegóły 
artykuł: Banet-Fornalowa Zofia: Wielce zasłużone wyróżnienie (Jerzy Ficowski laureatem nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 5/6 s. 16  szczegóły 
artykuł: Bartelski laureatem. Aneks Trybuny 2002 nr 211 s. B  szczegóły 
artykuł: Borussia 2002 nr 28 s. 167 (not. o wręczeniu nagr. Henrykowi Sekulskiemu 21 III 2002 w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: CZAR: "Herezje" nagrodzone. Gazeta Wyborcza 2002 nr 288 s. 15 (not. o przyznaniu nagrody za miesiąc XII: Jerzy Ficowski "Regiony wiel...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Marzec 2002. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 s. D2 (nagrodzony za luty: Henryk Sekulski...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 11 s. D2 (not. o przyznaniu nagrody za miesiąc IX Andrzejowi Ziemilskiemu...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D2 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 7 s. D2 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 [właśc. 5] s. D2 (laureatka za marzec...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 9 s. D2 (laureaci za VI i VII...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 1 s. D2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 10 s. D2 (not.; laureat za sierpień...) szczegóły 
artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (dot. Olgierda Budrewicza, laureata nagrody za za VIII...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Opowieść o końcu świata. Rzeczpospolita 2002 nr 226 s. A2 (not. o przyznaniu nagrody za miesiąc IX Andrzejowi Ziemilskiemu...) szczegóły 
artykuł: MG: Pan od poezji. Książki. Życie 2002 nr z 27 VI s. 4 (not. nt. laureatki nagrody za V: Joanna Siedlecka ("Pan od poezji")...) szczegóły 
artykuł: M: Warszawska Premiera Literacka. Biblioteka Analiz 2002 nr 5 s. 20 (o laureacie styczniowej edycji...) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 86 (not. o laureacie grudnia 2002...) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 67 (not. o laureacie za VIII 2002...) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 9 s. 80 (not. o laureacie za VII 2002...) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 9 s. 78 (not. o laureacie za VI 2002...) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 111-112 (not. o laureacie za IV...) szczegóły 
artykuł: Olgierd Budrewicz nagrodzony przez księgarzy. Rzeczpospolita 2002 nr 213 s. A11 (not. o przyznaniu nagrody za miesiąc VIII...) szczegóły 
artykuł: PD: Jubiluesz prof. Tazbira i nagroda dla Budrewicza. Biblioteka Analiz 2002 nr 19 s. 16 (m.in. not. nt. laureata za miesiąc sierpień...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2002 nr 10 s. 11 (not.; laureat za wrzesień...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 26 IV s. 3, 11 (m.in. not. o Barbarze Lasockiej, laureatce nagrody z marca; oprac. Ewa...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 5 VII s. 3, 8 (m.in. not. nt. laureatki nagrody za V: Joanna Siedlecka ("Pan od poezj...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 20 XII s. 11 (m.in. not. o laureacie edycji grudniowej; oprac. EK...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 176 (not. o przyznaniu za XII 2002...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 185 (not. o przyznaniu za lipiec-wrzesień...) szczegóły