Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2000

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Tytuł: polska
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Magryś Roman: Retoryka polska w dobie Oświecenia. 1998 (Przedmowa. * Wstęp. * I. Część analityczna: 1. Źródła wymowy (badanie ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Verkligheten och litteraturen: nagra teoretiska stallningstaganden till mimesis och intertextualitet i polska och svenska verk med allmogemotiv. x 1995 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1995 nr 40 s. 21-50 [za: Ne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: T.K.: Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 115 (spraw....) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korwin-Piotrowska Dorota: [Dwudziesta siódma] XXVII Ogólnopolska konferencja teoretycznoliteracka (Krynica 16-22 września 1997). Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 281-284  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Truchlińska Bogumiła: Pierwsza polska monografia o postmodernizmie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 18 (1993) s. 245-249  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
7.artykuł: Czerni Krystyna: Polska kariera "postmodernizmu". Znak 1991 nr 11 s. 166-173 (rozważania nt. postmodernizmu w literaturze i sztuce....) szczegóły 
8.artykuł: Galant Jan: Polska proza postmodernistyczna lat siedemdziesiątych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 53-68  szczegóły 
9.artykuł: Ritz German: Literatura w labiryncie pożądania. Homoseksualność a literatura polska. Pogranicza 1998 nr 1 s. 92-99  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: "Nazwy barw, wymiarów i czasowniki mentalne" - szwedzko-polska konferencja semantyczna (1998).  szczegóły 
11.impreza: "Postmodernizm po polsku? Teksty i metateksty" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
13.artykuł: Żyłko Bogusław: Polska recepcja Bachtina. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1990 z. 16 (1987) s. 53-65  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 217 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Markiewicz Henryk: Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 155-176 (dot. piśmiennictwa naukowego z lat 1832-1915...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Problemy procesu historycznoliterackiego" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Język a kultura. T. 6: Polska etykieta językowa. 1992 ([Materiały z IX konferencji zaytułowanej "Zachowania językowe na tle w...) szczegóły 
18.książka: Krzyżanowska Anna: Polska i francuska frazeologia śmierci. 1999  szczegóły 
19.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 1997  szczegóły 
20.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 2000  szczegóły 
21.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 1997  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Biało-czerwona magia. Dla kogo Polska?. x 1999 ([W ks. zb.:] Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornas...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
24.artykuł: Paszek Jerzy: Polska stylistyka literacka w latach 80.. Stylistyka 1992 nr 1 s. 139-148  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: "Odmiany polszczyzny XVII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Gatunki okołoliterackie" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 182-191  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Abramowska Janina: Polska bajka ezopowa. 1991 (Bajka - opis gatunku. Dzieje bajki w Polsce....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ballada
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Polska ballada ludowa na tle słowiańskim. Propozycja ujęcia porównawczego. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej" - ogólnopolska sesja naukowa (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Rawiński Marian: Między misterium i farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim. 1988  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.R.: Polska dramaturgia w niemieckich oczach. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Kelera Józef: Polska dramaturgia groteski. Dialog [Warszawa] 1988 nr 5 s. 114 (wstępna redakcja hasła słownikowego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Doktór Roman: Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822. 1999 (Rozdz. I. Elegia w tradycji literackiej: 1. Uwagi wstępne. 2. Pochodze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, Poznań, 11-12 grudnia 1995. 1997 (Od redaktorów. * Anna M. Komornicka: Echa staroattyckiej komedii w epi...) szczegóły 
36.książka: Stepan Ludvik: Polska epigramatika. Zanry fraska a epigram ve spektru malych literarnich forem. 1998  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Stepan Ludvik: Polska epigramatika. Zanry fraska a epigram ve spektru malych literarnich forem. 1998  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Listwan Fryderyk: Poetyka skazu a polska gawęda. Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 489-498  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła...", (cz. III) Recepcja Mazurka Dąbrowskiego [Józefa Wybickiego] i innych pieśni hymnicznych. Notatki Płockie 1993 nr 4 s. 4-13  szczegóły 
40.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła..." i inne polskie pieśni hymniczne. Notatki Płockie 1991 nr 1 s. 47-53 (rys historyczny - od średniowiecza do utworów XIX-wiecznych; z nut. i ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Stankowska Agata: Kolęda polska. W drodze 1991 nr 12 s. 62-70  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusek Adam: Polska wystawa komiksu we Francji. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s. 44-46  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Tygielski Wojciech: Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 63-79  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Szocki Józef: Powiastka dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego (wersja polska) 1882-1920. Litteraria 1989 t. 21 s. 37-51 (omów. serii dla ludu Wydawnictwo Ludowe wydawanej przez Komitet Wydawn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Postylla
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Maciuszko Jerzy J.: Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku. Charakterystyka - analiza porównawcza - recepcja. 1987  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
50.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
51.książka: Tomasik Wojciech: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. 1988  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Bujnicki Tadeusz: Polska powieść historyczna XIX wieku. 1990  szczegóły 
53.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
54.impreza: "Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekarska Wiesława: Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Varga Krzysztof: Czekając na zbrodnię (Polska powieść kryminalna odeszła w niebyt wraz z Milicją Obywatelską). Polityka 1996 nr 26 s. 45-46 (o bieżącej kondycji gatunku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Radosław: Polska książka literacka w latach 1944-1986. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 146-152  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Ceranowicz Stanisław: Polska książka na Zaolziu. Trybuna 1994 nr 127 s. 11 (nt. upowszechniania czytelnictwa i popularyzacji literatury polskiej n...) szczegóły 
60.artykuł: Rostocki Andrzej: Literatura polska przez dziurkę od klucza. Ex Libris 1995 nr 71 s. 28 (najbardziej poczytni pisarze polscy w 1994 roku: Joanna Chmielewska, M...) szczegóły 
61.artykuł: Rostocki Andrzej: Piękna polska jesień. Notes Wydawniczy 2000 nr 10 s. 52-58 (omówienie książek najlepiej sprzedających się w okresie od 1 do 30 IX ...) szczegóły 
62.artykuł: Rostocki Andrzej: Szalona lokomotywa. Literatura polska 1995. Ex Libris 1996 nr 92 s. 24 (najciekawsze książki wydane w 1995...) szczegóły 
63.artykuł: Zawadzki Paweł: Literatura polska i świat. Odra 1995 nr 3 s. 114 (zestawienie przekładów polskiej literatury za granicą oraz tłumaczeń n...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
65.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
67.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Co Anglicy lubią najbardziej? Czyli poezja polska w Wielkiej Brytanii. NaGłos 1993 nr 12 s. 114-128  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
68.impreza: "Literatura polska w przekładzie" - Międzynarodowa Konferencja Przekładowa (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Dębicki Jacek: Średniowieczny epos Aleksandra Wielkiego i "Privilegium slavicum" a sztuka polska. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1991 nr 108 (1991) s. 87-93 (streszcz. referatu...) szczegóły 
71.artykuł: Polaczek Janusz: Polska ikonografia Napoleona. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 57-72 (polska ikonografia napoleońska nawiązująca do wzorów francuskich, insp...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
73.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Z.: Polska specjalność. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 21  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: "Znaczenie i wartość - modalność" - Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna DLK (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Adamiec Marek: Literatura polska... w internecie. Forum Akademickie 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
77.artykuł: Grzenia Jan: Literatura polska w internecie. Postscriptum 1996 nr 19 s. 24-27  szczegóły 
78.artykuł: Lichański Jakub Z.: "Dzikie Pola" - polska wersja "Role Plaing Games". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 21-31 (nt. komputerowych gier fantazy i roli w nich fabuły jako tworzywa lite...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
79.książka: Babnis Maria: Książka polska w Gdańsku w okresie zaboru pruskiego (1793-1919). 1989 (Wstęp. Tradycje książki polskiej w Gdańsku. Gdańsk w okresie zaboru pr...) szczegóły 
80.książka: Borzym Stanisław: Filozofia polska 1900-1950. 1991 ([M.in. dotyczy poglądów: Stanisława Brzozowskiego, Leona Chwistka, Rom...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Staropolska cenzura. Przegląd Powszechny 1999 nr 3 s. 362-363  szczegóły 
82.książka: Dopierała Kazimierz: Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku. 1988 (M.in. inf. o pisarzach...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostrowski Bohdan: Polska na Fiszmarku. Rocznik Gdyński 1992 nr 10 (1991) s. 386-388  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chłosta Jan: Polska monografia Królewca. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 3  szczegóły 
85.książka: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Jerzy Axer: Polski teatr jezuicki jako teatr...) szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Jezuici a kultura polska. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 42 s. 25  szczegóły 
86.książka: Kjellberg Lennart: Polska realia. En liten handbok till polsk litteratur. 1988 ([ScSl 1989 t. 35 s. 213]...) szczegóły 
87.książka: Krzyżanowski Julian: [Dzieje literatury polskiej] Istorija na polskata literatura. 1988  szczegóły 
88.książka: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Zarys problematyki. 1992 (Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Zdzisław Janeczek: Wydarzenia polityczne ...) szczegóły 
89.książka: Kuderowicz Zbigniew: Polska filozofia pokoju. 1992 (Wprowadzenie. 1. Polska szkoła prawa narodów. 1.1. Inicjatorzy szkoły ...) szczegóły 
90.książka: Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. 1987  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 259-260 (w jęz. franc....) szczegóły 
91.książka: Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1997 (Zawiera m.in.: I. Kultura współczesna. Michał Głowiński: Dzień Ulisses...) szczegóły 
92.książka: Lipatow Aleksander W.: Słowiańszczyzna - Polska - Rosja. Studia o literaturze i kulturze. 1999 (Moja droga do Polski. * Słowiańska wspólnota: prawda historyczna i mit...) szczegóły 
93.książka: Literatura polska na obczyźnie. 1988 ([Referaty przedstawione na sesji nauk. "Historia literatury polskiej p...) szczegóły 
94.książka: Maver Giovanni: Literatura polska i jej związek z Włochami. 1988 (A. Zieliński: Słowo wstępne. - I. Duch i funkcja literatury polskiej: ...) szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: "Literatura polska i jej związki z Włochami" Giovanniego Mavera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
95.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów.. 1994 (Od autora. - Biruta, Valiunas i ... "Boże, coś Polskę" [postać Biruty ...) szczegóły 
96.książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Konferencja polsko-lit...) szczegóły 
97.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
98.książka: Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie. 1987  szczegóły 
99.książka: Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy. 1992 (Lech Ludorowski: Wstęp. - Kazimierz Bartoszyński: O budowie i znaczeni...) szczegóły 
100.książka: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. 1993 (Wstęp. - Maria Adamczyk: Religijna proza narracyjna do końca XVI wieku...) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczykowa Alina: Literatura polska w wieku XX. Res Publica Nowa 1993 nr 5 s. 60-62  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacki Ireneusz: Satyra polska. Śląsk 1998 nr 3 s. 74  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Polska pamięć i Europa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 13  szczegóły 
104.książka: Tokarczyk Roman: Polska myśl utopijna. Trzy eseje z dziejów. 1995 (I. Zarys historii polskiej myśli utopijnej. [Utopie w dobie odrodzenia...) szczegóły 
105.książka: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej. Perspektywa polska. 1995 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Tradycje antyczne w...) szczegóły 
106.książka: Wapiński Roman: Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej. 1994  szczegóły 
107.książka: Wester Ellen Sofia: Polska brev. Artiklar i urval. 1992 (Ingrid Svensson: Forord. - Marie-Christine Skuncke: Ellen Wester och P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
108.impreza: "Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
109.impreza: "Inteligencja polska XIX i XX wieku. Fotografie z lat 1848-1981" - wystawa fotograficzna (1995). (m.in. fotografie pisarzy...) szczegóły 
110.impreza: "Jezuici a kultura polska" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Jezuici a kultura polska. Tygodnik Powszechny 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Obirek Stanisław: "Jezuici a kultura polska". Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 9 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Żołądź Dorota: Jezuici a kultura polska. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
111.impreza: "Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku. Wspólnota trudnych doświadczeń" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura polska i ukraińska. Rzeczpospolita 1994 nr 257 s. 7 (zapow....) szczegóły 
112.impreza: "Literatura polska w Niemczech z kolekcji Klausa Staemmlera doktora honoris causa UAM" - wystawa.  szczegóły 
113.impreza: "Obcy w literaturze polskiej. Niechęć, obojętność, aprobata" - ogólnopolska sesja (1994).  szczegóły 
114.impreza: "Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Filozofia polska wobec przemian historycznych XX wieku" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
115.impreza: "Od Oświecenia do Romantyzmu. Kultura polska około 1800 roku" (1995).  szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Od oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska ok. 1800. Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Barok 1996 nr 1 s. 331-333  szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: "Od Oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska około 1800". Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 177-181  szczegóły 
116.impreza: "Onomastyka literacka" - Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (1992).  szczegóły 
artykuł: Biolik Maria: VIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Onomastyka literacka". Onomastica 1993 r. 38 s. 314-316  szczegóły 
117.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
118.impreza: "Polska - Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń" - konferencja międzynarodowa (1998).  szczegóły 
119.impreza: "Sztuka polska XIX i XX wieku z kolekcji J. Karaska ze Lvovic" - wystawa m.in. prac plastycznych, rękopisów i książek pisarzy polskich (1988).  szczegóły 
120.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślósarz Anna: Polska wieża Babel. Polonistyka 1996 nr 3 s. 146-151 (refleksje...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Bardach Juliusz: Polska a Rosja - spojrzenie wstecz a współczesność. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 93-103 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
123.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 122-127 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
124.artykuł: Borkowska Grażyna: "Wstań, siostro! Wstań!" - polska proza kobieca (1840-1918). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 51-61  szczegóły 
125.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Jaka jest literatura polska? Literatura jako zjawisko heterogeniczne. Slavia 1995 z. 4 s. 389-396  szczegóły 
126.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa - jej miejsce w historii literatury. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 29-36  szczegóły 
127.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa jako fenomen kulturowy. Magazyn Wileński 1991 nr 3/4 s. 28-29  szczegóły 
128.artykuł: Czubaj Mariusz, Pęczak Mirosław: Strachy na Lachy (Polska groza: od wąpierzy do horroru kolejowego). Polityka 1999 nr 44 s. 56-58 (o proweniencji i tradycji polskiej powieści grozy - od doby romantyzmu...) szczegóły 
129.artykuł: Danowicz Bogdan: Polska liryka z ośmiu dziesięcioleci. Kultura i Życie 1989 nr 3 s. 2 (nt. prelekcji Karla Dedeciusa pt. "Polska liryka z ośmiu dziesięciolec...) szczegóły 
130.artykuł: Davies Norman: Polska droga do wolności kultury. Tygodnik Powszechny 1993 nr 33 s. 1, 5-6, 9 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
131.artykuł: Dąbek Stanisław: Polska pieśń religijna w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych. Rezultaty badawcze prac powstałych w ramach seminarium ks. prof. dra hab. Karola Mrowca w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1970-1985. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 323-352 (obraz problematyki dotyczącej polskiej pieśni katolickiej dokumentowan...) szczegóły 
132.artykuł: Dedecius Karl: Polska emigracja jako pomost do Europy. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 54-60  szczegóły 
133.artykuł: Dybciak Krzysztof: Polska poza Polską. Tygodnik Solidarność 1989 nr 3 s. 8 (kulturotwórcza rola polskiej emigracji w XIX i XX w....) szczegóły 
134.artykuł: Holzer Jerzy: Polska i Niemcy - wzajemne postrzeganie. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 129-133 (dot. także literatury...) szczegóły 
135.artykuł: Inglot Mieczysław: Literatura polska w perspektywie europejskiej. Kształty obecności. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 3-16 (istnienie dzieł literatury polskiej w dorobku ogólnoeuropejskim...) szczegóły 
136.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kultura polska na Łotwie. Przeszłość i teraźniejszość. Próba zarysu całości (Siłaczce z Rygi Pani Julii Ostrowskiej in memoriam). x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy na Łotwie. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 199...) szczegóły 
137.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kultura polska na Łotwie. Przeszłość i teraźniejszość. Próba zarysu całości. x 1994 ([W ks. zb.:] Kultura polska na Łotwie. Wersja polska. Ryga 1994 s. 10-...) szczegóły 
138.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Pozytywizm i Młoda Polska w kontekście literackim Europy i Orientu. Polonistyka 1991 nr 9 s. 557-575  szczegóły 
139.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Niegdysiejsze koneksje teatralne Turcja-Polska. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
140.artykuł: Maciuszko Janusz T.: Śląsko-polska literatura ewangelicka do połowy XIX wieku. Rocznik Teologiczny 1995 r. 37 z. 1 s. 51-80 (od XVI w....) szczegóły 
141.artykuł: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Polska kartoteka (Nasi artyści w światowej sztuce). Rzeczpospolita 2000 nr 2 s. A8 (o sukcesach artystycznych Henryka Sienkiewicza i Władysława Stanisława...) szczegóły 
142.artykuł: Miłosz Czesław: Polska szkoła w poezji (Z Czesławem Miłoszem rozmawia Aleksander Fiut). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 135-145 (wyw. dot. poezji polskiej po 1918 r.; także o recepcji polskiej poezji...) szczegóły 
143.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 34-35 (wyw. z oraganizatorką cyklu sesji naukowych "Książka polska na Śląsku"...) szczegóły 
144.artykuł: Ratajczak Józef: Wielkopolska literacka (1). Przegląd Wielkopolski 1999 nr 1/2 (43/44) s. 33-37 (cd. w 2000...) szczegóły 
145.artykuł: Rosner Edmund: Rodzima książka polska na Zaolziu w latach 1957-1989. x 1999 ([w ks. zb.]: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
146.artykuł: Rowiński Cezary: Problem jedności kultury europejskiej a literatura polska. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 33-40 (miejsce lit. polskiej w lit. europejskiej...) szczegóły 
147.artykuł: Ślusarczyk Jacek: Polska szkoła prawa narodów (XV-XVIII wiek). Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 1998 t. 3 s. 41-74 (nt. rozważań nad wojną i pokojem w pismach m.in. autorów: Stanisław ze...) szczegóły 
148.artykuł: Trzeciakowski Lech: "Kwiat narodu". Polska inteligencja Poznania XIX wieku. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 2 s. 34-62 (m.in. środowiska wydawców, dziennikarzy, pisarzy, aktorów, salonów lit...) szczegóły 
149.artykuł: Twierdisłowa Jelena: Polska literatura orientalna wieku XIX w Rosji. Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 239-256  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Co Polska winna i co dała Europie. Przegląd Powszechny 1992 nr 3 s. 485-487  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
151.książka: Gumuła Urszula: Literatura polska na Śląsku w XVII wieku. Piotr Wachenius, Jan Malina, Maciej Gutthaeter-Dobracki. 1995 (Wstęp [nt. piśmiennictwa śląskiego doby staropolskiej]. - Piotr Wachen...) szczegóły 
152.książka: Jobert Ambroise: Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. 1995 ([M.in. nt. poglądów Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Hozjusza...) szczegóły 
153.książka: Kasprzak-Obrębska Halina: Polska i pisarze polscy w saskiej encyklopedii J. H. Zedlera. 1991 (Johann Heinrich Zedler i jego "Grosses Vollstaendiges Universal - Lexi...) szczegóły 
154.książka: Klejnocki Jarosław: Literatura staropolska. 1989  szczegóły 
155.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
156.książka: Literatura polska. 1989 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fo...) szczegóły 
157.książka: Literatura polska. 1988 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fa...) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Najdawniejsza polska literatura. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 4  szczegóły 
159.książka: Rott Dariusz, Sadło Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Informator bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1994  szczegóły 
160.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
161.książka: Różycki Edward: Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku. 1994 (Lwów, jego społeczeństwo, oświata i kultura [o drukarniach lwowskich]....) szczegóły 
162.książka: Staropolska kultura rękopisu. 1990 (Słowo wstępne. - Krzysztof Mrowcewicz: Drukarz w wirydarzu Czyli co pi...) szczegóły 
163.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Backvis Claude: Poezja polska w epoce baroku. Barok 1997 nr 2 s. 11-22  szczegóły 
165.artykuł: Górski Konrad: Biblia polska do r. 1632. x 1980 ([W ks. zb.:] Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vortraeg...) szczegóły 
166.artykuł: Koehler Krzysztof: Gdzie jest Polska?. Debata 1994 nr 2 s. 94-99 (sarmatyzm literatury barokowej, m.in. dot. Wacława Potockiego...) szczegóły 
167.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Latiitas polska. Polonistyka 1999 nr 8 s. 483-488 (staropolskie pismiennictwo polskie w jęz. łacińskim...) szczegóły 
168.artykuł: Pelc Janusz: Literatura polska czasów saskich. Oczekiwania - możliwości - spełnienia. Barok 1998 nr 1 s. 59-85  szczegóły 
169.artykuł: Polok Władysław: Reformacja a kultura polska. Signa Temporis 1992 z. 1 s. 133-142 (m.in. nt. wpływu reformacji na lit. polską...) szczegóły 
170.artykuł: Staropolska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 19-43 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
171.artykuł: Stec Wiesław: Retoryka a staropolska literatura antyjezuicka. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 131-145  szczegóły 
172.artykuł: Szczucki Lech: Humanizm włoski i kultura polska. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 37-47 (nt. powiązań humanizmu włoskiego i kultury polskiej w okresie od połow...) szczegóły 
173.artykuł: Szymczak Jan: Epigrafika staropolska w rejonie Kutna. Rocznik Łódzki 1991 t. 39 (1989) s. 9-26 (XV-XVIII w....) szczegóły 
174.artykuł: Ślaski Jan: Literatura staropolska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 245-293 (omów. krytyczne prac nt. literatury staropolskiej wyd. w roku 1984...) szczegóły 
175.artykuł: Ślaski Jan: Literatura staropolska. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 288-328 (omów. krytyczne prac z literatury staropolskiej wyd. w roku 1983...) szczegóły 
176.artykuł: Topolska Maria Barbara: Drukowana książka polska w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie Renesansu i Baroku (1553-1654). Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 83-107  szczegóły 
177.artykuł: Tygielski Wojciech: Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 63-79  szczegóły 
178.artykuł: Ziomek Jerzy: Polska literatura i europejska Reformacja. Jednota 1993 nr 3 s. 14-16, nr 4 s. 15-17 (literatura polska XVI w. w kontekście Reformacji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
179.impreza: "Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Dobosz Józef: III ogólnopolska sesja naukowa poświęcona dziejom, kulturze artystycznej i umysłowej cystersów w Polsce (Poznań 27-30 IX 1993). Studia Historyczne 1994 z. 3 s. 447-449 (spraw....) szczegóły 
180.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
181.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
182.impreza: "Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
183.impreza: "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stefan: Sprawozdanie z sesji naukowej "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności". Rocznik Lubuski 1992 t. 17 s. 237-238  szczegóły 
184.impreza: "Sarmatyzm - Barok - Psalmodia" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
185.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
186.impreza: "Staropolska kultura rękopisu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
187.impreza: "Wielkopolska w kulturze średniowiecznej Europy" - wystawa (1992).  szczegóły 
188.impreza: "Z ducha Tassa. Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Barłowska Maria: "Z ducha Tassa". Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa (Konferencja w Katowicach, 11-13 grudnia 1995). Barok 1996 nr 1 s. 337-339  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
189.recenzja: Mokrzecki Lech: Joanna Jarzęcka, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710-1762), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1987. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 205-208  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Joanna Jarzęcka, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710-1762), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1987. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 205-208  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
191.książka: Między barokiem a oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku. Praca zbiorowa. 1997 ([Zawiera m.in.:] Jacek Staszewski: O apogeach kultury sarmackiej i per...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
192.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Kolektanea staropolska - o "Wierszach zbieranej drużyny". Barok 1999 nr 2 s. 67-69 (nt. zbioru wierszy znajdującego się w "Wirydarzu poetyckim" Jakuba Teo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
193.książka: Doktór Roman: Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822. 1999 (Rozdz. I. Elegia w tradycji literackiej: 1. Uwagi wstępne. 2. Pochodze...) szczegóły 
194.książka: Literatura polska. 1989 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fo...) szczegóły 
195.książka: Magryś Roman: Retoryka polska w dobie Oświecenia. 1998 (Przedmowa. * Wstęp. * I. Część analityczna: 1. Źródła wymowy (badanie ...) szczegóły 
196.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
197.książka: Wierzchowski Józef: Polska terminologia logiki wczesnego Oświecenia. 1995 (Wstęp. - Próby polszczenia słownictwa logicznego przed Oświeceniem: Po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Fryckowski Edmund: Polska oświeceniowa myśl społeczno-filozoficzna a rewolucja francuska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych 1996 z. 12 s. 47-67 (m.in. o poglądach autorów:...) szczegóły 
199.artykuł: Gambacorta Lucio: "Arkadia". Model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 3-14  szczegóły 
200.artykuł: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795-1863 (Wybrane problemy metodologiczne). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 99-110  szczegóły 
201.artykuł: Mikocki Tomasz: Antyk, Wenecja i Polska. Meander 1989 nr 6 s. 271-287 (nt. polskich oświeceniowych relacji z podróży do Wenecji...) szczegóły 
202.artykuł: Wichrowska Elżbieta: Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku. Ars Regia 1992 r. 1 nr 1 s. 48-68 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
203.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku" - konferencja interdyscyplinarna (1996).  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku (Konferencja interdyscyplinarna w Olsztynku, 27-28 czerwca 1996). Barok 1996 nr 2 s. 311-312  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
204.artykuł: Lichański Jakub Z.: Od oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska ok. 1800. Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Barok 1996 nr 1 s. 331-333  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
205.książka: Chojnacki Hieronim: Polska "poezja Północy". Maria, Irydion, Lilla Weneda. 1998  szczegóły 
206.książka: Jakubowski Marek Nikodem: Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu. 1991 ([M.in. o recepcji histiriozofii Georga Hegla przez przedstawicieli pol...) szczegóły 
207.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
208.książka: Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna. 1997 (Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder un...) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
210.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999  szczegóły 
211.książka: Walicki Andrzej: Aleksander Hercen - kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. 1991 (Uwagi wstępne. I. Motywy słowianofilskie w myśli polskiej pierwszej po...) szczegóły 
212.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Balcerzan Edward: Polska szkoła (nie tylko filmowa). Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 IV s. 14 (fel. nt. współczesnego odbioru tradycji romantycznej...) szczegóły 
214.artykuł: Grabski Andrzej F.: Zjazd w Hambach a polska demokracja. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 51-61 (m.in. dot. Joachima Lelewela i założonego przez niego Lelewelowskiego ...) szczegóły 
215.artykuł: Hawryszko Stanisław: Kultura polska między powstaniami - listopadowym 1831 i styczniowym 1863. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 46 s. 6 (także o literaturze...) szczegóły 
216.artykuł: Kozikowska Anna: "...cała Polska młoda wydana w ręce Heroda..." Proces filomatów i filaretów w Wilnie 1823/24. Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
217.artykuł: Kurczak Justyna: Antynomia: Polska - Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 151-168 (m.in.: Adam Gurowski, Józef Maria Hoene-Wroński, Zygmunt Krasiński, Ad...) szczegóły 
218.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
219.artykuł: Wąsik Wiktor: Polska filozofia narodowa. Eidos 1996 nr 4 s. 16-19 (mesjanizm polski a romantyczne koncepcje filozoficzne...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
220.artykuł: Lichański Jakub Z.: Od oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska ok. 1800. Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Barok 1996 nr 1 s. 331-333  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
223.książka: Literatura polska. 1988 (T. 2: Romantyzm, pozytywizm. 1990, 548 s., [48] s. tabl.: faks., fot.,...) szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Przewodnik "Literatura polska". Polityka 1990 nr 12 s. 9 (list do red...) szczegóły 
224.książka: Sadowski Lesław: Polska inteligencja prowincjonalna i jej dylematy na przełomie XIX i XX wieku (Na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku). 1988 ([Passim inf. o pisarzach epoki]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Borkowska Grażyna: Polska tożsamość narodowa - pozytywistyczne ścieżki. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 38-41 (tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polską tożsamość narodową" w...) szczegóły 
226.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
227.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
228.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 331-359 (omówienie krytyczne prac nt. pozytywizmu wydanych w roku 1984...) szczegóły 
229.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 78-105 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
230.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
231.impreza: Ogólnopolska sesja naukowa z okazji urodzin Profesora Henryka Markiewicza.  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwaśniewicz Maria: Młoda Polska na Śląsku. Śląsk 1999 nr 2 s. 78  szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska baśnią podszyta. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 24  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
234.książka: Głowala Wojciech: Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna. 1985  szczegóły 
235.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
236.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 2000  szczegóły 
237.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1999  szczegóły 
238.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
239.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1996  szczegóły 
recenzja: Legutko Grażyna: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 116-118  szczegóły 
240.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1994 (Europejski modernizm i Młoda Polska: Teorie przełomów kulturowych. Tri...) szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Młoda Polska na nowo odczytana. Rzeczpospolita 1994 nr 236 s. 6  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Młoda Polska według Hutnikiewicza. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 22 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Szynaka Robert: Jeszcze raz Młoda Polska. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 71  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Stara Młoda Polska. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
241.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
242.książka: Jakóbczyk Jan: O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku. 1992 (Wstęp. "Mała" i "duża" "Jaskółka", czyli stygmat rewolucji [dot.: Gust...) szczegóły 
243.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Młoda Polska. 1988  szczegóły 
244.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys problematyki. 1994 (Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Zdzisław Janeczek: Wydarzenia polityczne ...) szczegóły 
245.książka: Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska. 1998 (Tadeusz Bujnicki: Henryk Sienkiewicz - "Latarnik". 1. Od dziennikarski...) szczegóły 
246.książka: Literatura polska. 1988 ([T. 3:] Młoda Polska. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Irena Maciejewsk...) szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska - kompendium historycznoliterackie. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 38  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 83-90  szczegóły 
247.książka: Ochenduszko Bożenna: Osobliwości liryki Młodej Polski. Uwagi na podstawie analizy wierszy z antologii oprac. przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego pt. "Młoda Polska - wybór poezji". 1993 (Słowotwórcze znamiona poezji modenistycznej. Miejsce i funkcje deminut...) szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska raz jeszcze. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratuszna Hanna: Wzniosłość młodopolska. Opcje 2000 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
250.książka: Romanowski Andrzej: Młoda Polska wileńska. 1999 (Przedmowa. Część I. Przełom (1905-1906). Liberalizacja [nt. odwilży po...) szczegóły 
251.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Ireneusz: Młodopolska genealogia współczesności. Odra 1999 nr 1 s. 118  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska i my. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 48  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska w Paryżu. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 47-48  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
256.artykuł: Dominik Donata: Ta co nie zginęła. Niepodległość a literatura polska (1795-1918). Katolik 1991 nr 45 s. 6, 12  szczegóły 
257.artykuł: Dutka Czesław P.: Status i role badacza - literaturoznawcy w okresie przełomu. "Szkoła polska" i wybrane strategie badawcze 1890-1918. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1988 z. 5 (27) s. 115-125 (charakterystyka literaturoznawstwa Młodej Polski, przemioty badań...) szczegóły 
258.artykuł: Eile Stanisław: Pozytywizm i Młoda Polska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 86-92 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
259.artykuł: Gutowski Wojciech: Młoda Polska wobec chrześcijańskiego sacrum. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1993 t. 46 (1992) s. 13-22 (religia w literaturze młodopolskiej...) szczegóły 
260.artykuł: Hendzel Władysław: Stanisław Wasylewski a Młoda Polska. Uwagi ogólne. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 22-29  szczegóły 
261.artykuł: Hlouskova Jasna: Karel Krejci a Mlada Polska. Slavia 1991 z. 1 s. 30-33  szczegóły 
262.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Młoda Polska - Młody Wiedeń. Miejsce kobiety w kulturze i literaturze przełomu stulecia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 54-61 (biografie pisarek, wpływ kobiet na dzieła literackie wielkich pisarzy,...) szczegóły 
263.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
264.artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Bronowice - najważniejsza polska wieś. Łan 1994 nr 3 s. 1, 3 (nt. roli, jaką odegrała wieś Bronowice w życiu lierackim Młodej Polski...) szczegóły 
265.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura polska 1864-1918. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 367-392 (omów. krytyczne prac nt. pozytywizmu i Młodej Polski wyd. w roku 1983...) szczegóły 
266.artykuł: Małecki Jan Marian: Młoda Polska. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
267.artykuł: Markiewicz Henryk: Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 59-86 (rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na sesji naukowej "Stulecie M...) szczegóły 
268.artykuł: Musielak Michał: Nazizm a polska międzywojenna myśl filozoficzna. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
269.artykuł: Ochenduszko Bożenna: Przmiotniki złożone oraz formacje z cząstkami: -ość, bez-, poł- i wszech- w "Młoda Polska. Wybór poezji", opr. Tadeusz Żeleński (Boy). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 329-340 (nt. języka poetów młodopolskich...) szczegóły 
270.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolska femina. Garść uwag. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 36-53 (nt. twórczości kobiet i problematyki ich utworów; obszerniej o autorka...) szczegóły 
271.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
272.artykuł: Sosnowski Jerzy: Młoda Młoda Polska. Polityka - Kultura 1993 nr 12 s. V  szczegóły 
273.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
274.artykuł: Suchomłynow Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. Fraza 1998 nr 21/22 s. 158-160 (nt. związków Młodej Polski z ukraińską grupą modernistów "Młoda Muza" ...) szczegóły 
275.artykuł: Szaruga Leszek: Peryskop kulturalny [z tego cyklu:] Raz jeszcze Młoda Polska. Forum Akademickie 1995 nr 10 s. 24 (fel....) szczegóły 
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Korulska Ewa: Poezja polska w latach 1918-1939. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 55  szczegóły 
recenzja: Waszkuć Elżbieta: Opowieść o międzywojennej liryce - "Poezja polska w latach 1918-1939" E. Balcerzana. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 105-107  szczegóły 
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martuszewska Anna: Jaka bada prozę kobiecą polska "córka Miltona"? (O "Cudzoziemkach" Grażyny Borkowskiej). Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 593-606  szczegóły 
279.książka: Dąbrowski Mieczysław: Polska awangarda prozatorska. 1995 (I. Problemy prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: 1. Na "odzyskanym ...) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
281.książka: Krajewska Anna: Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. 1989 ([Obszerniej o twórcz. komediowej i dramaturgicznej A. Cwojdzińskiego, ...) szczegóły 
282.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
284.książka: Literatura polska 1918-1975. 1991 (T. 1: 1918-1932. 1991, 791 s. [T. 1a]: Dokumentacja bibliograficzna 19...) szczegóły 
285.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 2: 1933-1944. 1993 (Stefan Żółkiewski: Kultura literacka. - Krystyna Sierocka: Czasopisma ...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Literatura polska w latach 1933-1944. Twórczość 1995 nr 3 s. 107-109  szczegóły 
286.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
287.książka: Literatura polska w okresie międzywojennym. 1993 (T. 3, 594 s., [83] s. tabl.: faks., fot., portr. (Obraz literatury pol...) szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
290.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
291.książka: Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów krytycznoliterackich i opracowań naukowych. 1989 (Rozdz. 1: Ogólne prawidłowości w rozwoju prozy XX wieku: A. Hutnikiewi...) szczegóły 
292.książka: Rawiński Marian: Dramaturgia polska 1918-1939. 1993 (Wstęp. - Część 1. Europejski kontekst. - Część 2. Dramaturgia polska o...) szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od potworów do znaków pustych (Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 73-121  szczegóły 
295.artykuł: Iwanow Mikołaj: Polska literatura radziecka. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
296.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o literaturze...) szczegóły 
297.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowa pieśń o ziemi naszej (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 90 (1274) s. 107-127  szczegóły 
298.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939. x 1999 (nt. organizacji kulturalnych i naukowych, wydawnictw, teatru, środowis...) szczegóły 
299.artykuł: Panas Władysław: Ja - polski poeta, hebrajski niemowa. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918-1939). Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 8-11 (ref. wygł. na międzynar. konferencji "Historia i kultura Żydów polskic...) szczegóły 
300.artykuł: Ritz German: Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci. Kresy 1997 nr 31 s. 11-26  szczegóły 
301.artykuł: Rogalska Zofia: Pierwsza polska akademia i encyklopedia literatury. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 60 s. 3, 7 (historia Polskiej Akademii Literatury w związku z zamiarem jej reaktyw...) szczegóły 
302.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 360-388 (omów. krytyczne publikacji nt. literatury dwudziestolecia międzywojenn...) szczegóły 
303.artykuł: Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 392-419 (omów. krytyczne prac nt. dwudziestolecia międzywojennego wyd. w roku 1...) szczegóły 
304.artykuł: Stępnik Krzysztof: Literatura polska roku 1920. Odra 1991 nr 11/12 s. 63-70  szczegóły 
305.artykuł: Zachciał Iwona: Książka polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 52-70  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
306.książka: Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. 1982 (Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1982, 261 s., fot., portr. Wstę...) szczegóły 
307.książka: Inglot Mieczysław: Polska kultura literacka Lwowa 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. 1995 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Życie literackie: Sytuacja ogólna. Czasopism...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Polska pamięć i Europa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 13  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
310.książka: Kuncewicz Piotr: Literatura polska od 1939. 1994 ([Wyd. 1 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
311.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
312.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
313.książka: Święch Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. 1997 (I. Okupanci. II. Życie kulturalne pod okupacją. 1. Generalne Gubernato...) szczegóły 
314.książka: Święch Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. 1999  szczegóły 
315.książka: Święch Jerzy: Litratura polska w latach II wojny światowej. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
316.artykuł: Galińska Ewa: Na wojennych szlakach (Polska kultura wiele zawdzięcza żołnierzom Berlinga i Andersa). Aneks Trybuny 1999 nr 76 s. 4, 6 (o pisarzach i ludziach teatru w szeregach polskich armii...) szczegóły 
317.artykuł: Maciejewska Irena: Poezja polska wobec powstania w getcie warszawskim. Kronika Warszawy 1989 nr 1 s. 77-98  szczegóły 
318.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
319.artykuł: Szczygielska Janina: Literatura i prasa polska. Słowo Powszechne 1989 nr 242 s. 4 (artykuł nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa Polaków na wychodź...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: Literatura polska wobec Zagłady - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Literatura polska wobec Zagłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 2 s. 18, 22  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Kisiel Marian: Literatura polska i śląska. Śląsk 2000 nr 10 s. 56-61 (charakterystyka piśmoennictwa polskiej literatury na Śląsku i śląskieg...) szczegóły 
323.artykuł: Libera Antoni: Historia i literatura. O tym, jak polska literatura radziała sobie "Na ślepym torze historii" pisze Antoni libera. Życie 2000 nr 297 s. 13-14 (z fot. A Libery...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
324.książka: Adamiec Marek: Bez namaszczenia. Książki i literatura polska. 1995 (Książki i sytuacje: Literatura polska lat osiemdziesiątych. Mniej więc...) szczegóły 
325.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 1999 (Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kor...) szczegóły 
326.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2000  szczegóły 
327.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. 1993 (Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacji literackiej. Pisarz wobec społec...) szczegóły 
328.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecki Marcin: Literatura polska po Jałcie. Gazeta Wyborcza 1997 nr 295 s. 17  szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garlicki Andrzej: Polska emigracja powojenna Wielka czy nie?. Tydzień 1999 nr 38 s. 19  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Polska na wygnaniu. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieczkowski Grzegorz: Polska z oddalenia. Ład 1990 nr 33 s. 7 (nota...) szczegóły 
333.książka: Kultura polska 1989-1997. Raport. 1997 (Teresa Kostyrko: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] I. Kultura artystyczna: Ter...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Literatura polska 1944 - 1985. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 310-313  szczegóły 
335.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
336.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzwiński Zbigniew: Kultura polska na obczyźnie. Słowo Powszechne 1992 nr 49 s. 4 (wyw. z aut. książki; rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
340.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
341.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
recenzja: Toman Tadeusz: Literatura polska z czeskiego Śląska. Zwrot 1995 nr 10 s. 63-64  szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Spór czwaty: literatura polska 1975-1995. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 94-102  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bereś Stanisław: Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 119-128  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
345.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1945 roku. 1989  szczegóły 
346.książka: Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich w referatach i dyskusji lipskiej konferencji 4-6 czerwca 1993 r.. 1993 (Eugeniusz Piliszek: O lipskiej konferencji. - Janusz Maciejewski: Syst...) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Literatura polska i sprawa (też) polska. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
348.impreza: "Literatura polska lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych" - konferencja (1996).  szczegóły 
349.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
350.impreza: "Literatura polska przed rokiem 1989 i po tej dacie" - seminarium.  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.M.: Polska kultura emigracyjna. Potop 1991 nr 14 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
352.impreza: "Od Nowej Fali do kulturalnego pluralizmu? Literatura polska 1970-1993" - międzynarodowa konferencja slawistów.  szczegóły 
353.impreza: "Październik' 56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski" - sesja ogólnopolska (1996).  szczegóły 
354.impreza: "Polska i Europa 1945-1990: kryzys tożsamości europejskiej. Bilans literatury i myśli politycznej Polaków na wychodźstwie - sesja (1999). (pomysłodawcą i moderatorem sesji był Basil Kerski red. naczelny pisma ...) szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 212-213 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
357.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
358.impreza: "Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" - konferencja.  szczegóły 
359.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
360.impreza: "Współczesna Wieża Babel czyli kultura polska wobec postmodernizmu" - konferencja (1994).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
361.artykuł: Adamiec Marek: Literatura polska lat 80-tych. Wstępne rozpoznania, oczywiste wątpliwości, wątpliwe oczywistości. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s.101-123  szczegóły 
362.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
363.artykuł: Bartos Otakar: Problem regionalismu a soucasna polska literatura na ceskem Tesinsku. Slavia 1991 z. 1 s. 102-109  szczegóły 
364.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Stanisławski Krzysztof: Ilu Berezów Polska potrzebuje?. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 2  szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Bereza Henryk: Kiepskość (Polemika z Janem Błońskim: jak się ma polska powieść?). Polityka 1998 nr 45 s. 44-45  szczegóły 
367.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 122-127 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
368.artykuł: Bonowicz Wojciech: Współczesna literatura polska a młoda literatura na Zaolziu. Zwrot 1996 nr 12 s. 37-41  szczegóły 
369.artykuł: Bugajski Leszek: Całość, ale jaka? (Literatura polska w kraju i na emigracji). Polityka 1990 nr 49 s. 8  szczegóły 
370.artykuł: Cybulski Andrzej: Polska droga '56. Dziś 1995 nr 11 s. 96-100 (wpływ Października 1956 na kulturę, m.in. na literaturę...) szczegóły 
371.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa - jej miejsce w historii literatury. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 29-36  szczegóły 
372.artykuł: Czechowicz Katarzyna: Dlaczego polska literatura mnie nie zachwyca?. Głos Pomorza 1989 nr 45 s. 4 (refleksje...) szczegóły 
373.artykuł: Delaperriere Maria: Europa w Polsce, czy Polska w Europie?. Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 235-245 (rozważania nt. rozumienia w Polsce pojęć - Europa oraz polskość; m.in....) szczegóły 
374.artykuł: Dunin Kinga: Literatura polska czy literatura w Polsce?. Ex Libris 1994 nr 48 s. 1-2 (m.in. nt. stanu współczesnej literatury polskiej...) szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Krytyka polska czy w Polsce. Ex Libris 1994 nr 53 s. 6-7 (odpowiedź autorki na liczne polemiki...) szczegóły 
polemika: Odojewski Włodzimierz: Czy literatura polska jest niepotrzebna?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 14 s. 16  szczegóły 
375.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura polska w Kanadzie. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 37 s. 7 (dot. pisarzy, którzy związali się z Kanadą m.in.: Melchior Wańkowicz,...) szczegóły 
376.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pamięć, doświadczenie i wolność (Polska literatura emigracyjna na tle powojennej literatury powszechnej). Kultura i Życie 1991 nr 7 s. 2  szczegóły 
377.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pół wieku na obczyźnie (Polska poza Polską). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 23 s. 3 (nt. lit. emigracyjnej i życia lit. na emigracji...) szczegóły 
378.artykuł: Fik Marta: Kultura polska 1944-1956. x 1996 ([W ks. zb.:] Polacy wobec przemocy 1944-1956. Warszawa 1996 s. 220-275...) szczegóły 
379.artykuł: Filipowicz Halina: "Polska literatura emigracyjna" - próba teorii. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 43-62 (zmieniona wersja szkicu: Beginning to theorize Polish emigre literatur...) szczegóły 
380.artykuł: Frybes Stanisław: Literatura polska - literatura żydowska. Współistnienie i wzajemne przenikanie. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 27-37 (w perspektywie historycznej i współczesnej...) szczegóły 
381.artykuł: Głowiński Michał: Polska literatura współczesna i paradygmaty symboliczne (1945-1995). Konteksty 1995 nr 3/4 s. 134-140  szczegóły 
382.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz pogranicza. Sytuacja białorusko-polska. Kresy 1993 nr 13 s. 204-208  szczegóły 
383.artykuł: J.G.: Polska literatura poza krajem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 157-158 (nt. współpr. Marka Pytasza ze środowiskiem pisarzy emigracyjnych w Lon...) szczegóły 
384.artykuł: Komu potrzebna jest literatura polska? [Ankieta]. Arka 1991 nr 34 s. 3-15 ([Wypowiedzi:] Elżbieta Morawiec, Jan Prokop, Marian Stala, Jacek Trzna...) szczegóły 
385.artykuł: Kowalska Halina: Polska literatura i myśl krytyczna. Słowo Powszechne 1992 nr 65 s. 6 (omów. dyskusji w Klubie Literackim "Krąg" przy Ośrodku Kultury Literac...) szczegóły 
386.artykuł: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja (Literatura polska 1918-1986). Przegląd Tygodniowy 1988 nr 1-52 ([cd. z 1987]...) szczegóły 
387.artykuł: Lam Andrzej: Rewolucyjność zniewolona a literatura polska. Lata 1949-1954. Trybuna Ludu 1989 118 8  szczegóły 
388.artykuł: Literatura polska za granicą 1986-1996 (Ankieta "Dykcji. Pisma literacko-artystycznego"). Dykcja 1997 nr 5 s. 77-92 (wypowiedzi: Florian Śmieja [rozm. Justyna Ziarkowska i Marcin Kurek], ...) szczegóły 
389.artykuł: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Polska kartoteka (Nasi artyści w światowej sztuce). Rzeczpospolita 2000 nr 2 s. A8 (o sukcesach artystycznych Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
390.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: (Z.Z.): Polska literatura czeka na odkrycie (W Klubie Literatów "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 148 s. 13 (omów....) szczegóły 
392.artykuł: Schlott Wolfgang: Pożegnanie z wielkimi mitami historii (Polska literatura lat dziewięćdziesiątych). Dialog [Hamburg] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 82-83 (z not....) szczegóły 
393.artykuł: Struczyński Michał: Fantastyka lub proza menstruacyjna (Młoda i nowa literatura polska istnieje w poszeptach środowiskowych). Przegląd Tygodniowy 1996 nr 11 s. 17  szczegóły 
394.artykuł: Szpociński Andrzej: Uwagi w sprawie raportu "Kultura polska lat 90.". Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 118-  szczegóły 
395.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Den polska litteraturens villkor. ([w czasopiśmie:] Upsala Nya Tidning 1991 nr z 6 V...) szczegóły 
396.artykuł: Walas Teresa: Współczesna literatura polska - między empirią a konceptualizacją. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 70-90 (o zakresie czasowym pojęcia "literatura współczesna"...) szczegóły 
397.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Śp. współczesna literatura polska. Kultura 1988 nr 46 s. 6  szczegóły 
398.artykuł: Wyskiel Wojciech: Literatura polska na obczyźnie 1945-1980. Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 17-33 (m.in nt. pojęcia "literatura emigracyjna"; omów. głównych nurtów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
399.artykuł: Czy istnieje młoda polska literatura? Talenty w szufladach. Gazeta Wyborcza 1992 nr 302 s. 9 (ankieta; wypowiedzi autorów: Henryk Bereza, Jan Błoński, Rafał Grupińs...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
400.książka: Wiśniewska Jolanta Ewa: W poszukiwaniu "złotego klucza". Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970). 1999 (Helena Karwacka: Słowo wstępne. * Wprowadzenie. Komedyjki i obrazki (1...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: Bardijewska Sława: Dramaturgia polska lat osiemdziesiątych. Scena 1989 nr 2 s. 4-6; nr 4/5 s. 12-3; nr 9 s. 9-11  szczegóły 
402.artykuł: Bardijewska Sława: Śmierć mitów ocalających (Dramaturgia polska lat osiemdziesiątych). Scena 1988 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
403.książka: Tubielewicz Mattsson Dorota: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy = Socialist realist literary criticism in Poland as a tool of power. With a summary in English. 1997 (Przedmowa. * [Szkice dotyczące prac krytycznoliterackich autorów: Tade...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
405.książka: Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr: Poezja polska po 1968 roku. 2000 ([Zawiera szkice o charakterze ogólnym, uwzględniające konteksty histor...) szczegóły 
406.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. 2000 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Barbara Gutkowska: Pochwała "doda...) szczegóły 
407.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. [Seria pierwsza]. 1994 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Barbara Gutkowska: "Dzień skrzydl...) szczegóły 
408.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
409.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
410.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
411.książka: Van Nieukerken Arent: Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. 1998 (Wstęp. - I. Wstępne uwagi o relacji między anglosaskim modernizmem, ir...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Miejsca wspólne. Polska poezja metafizyczna czytana przez holenderskiego badacza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 16 s. 12  szczegóły 
412.książka: Wilkoń Teresa: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. 1992 (Wstęp. - I. Realizm socjalistyczny w Polsce. II. Problematyka konwencj...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
413.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
414.artykuł: Bialik Grażyna: Echa Mickiewicza (Polska poezja Wileńszczyzny). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 65 s. 6  szczegóły 
415.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości. Sycyna 1997 nr 19 s. 12 (m.in. o wierszach Leszka Aleksandra Moczulskiego, Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
416.artykuł: Karas Romuald: Z odsieczą dla literatury "niczyjej". Współczesna poezja polska Wileńszczyzny. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 6 (wyw., rozm. Teresa Ratkiewicz-Suchocka...) szczegóły 
417.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: "Oby Noe przypadkiem nie zapomniał o mnie" czyli poezja polska na Wileńszczyźnie. Poezja 1988 nr 11 s. 58-60 (twórczość poetów skupionych w Kółku Literackim przy redakcji Czerwo...) szczegóły 
418.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Poezja polska na Wileńszczyźnie. Kresy 1993 nr 13 s.208-214  szczegóły 
419.artykuł: Melkowski Stefan: Współczesna poezja polska w Wilnie. Próba szkicu krytyczno-literackiego. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 4-5  szczegóły 
420.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polska poezja współczesna w Szwecji. Polonistyka 1999 nr 2 s. 111-113 (nt. tłumaczeń i obecności polskiej poezji w Szwecji w ciągu ostatnich ...) szczegóły 
421.artykuł: Ritz German: Polska liryka współczesna a postmodernizm. Odra 1994 nr 2 s. 58-66 (przeobrażenia w poezji polskiej od lat 80.; m.in. dot. autorów: Stanis...) szczegóły 
422.artykuł: Smaszcz Waldemar: Złocone Wilno (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8, nr 21 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Galant Jan: Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych. 1998 (Wstęp. - Młoda proza, "Bereziacy" czy proza lingwistyczna? Młoda proza...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Czy istnieje polska proza lingwistyczna?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 93-99  szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: A tu Polska dookoła.... Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 5 s. 58  szczegóły 
425.książka: Kozera Bartłomiej: Literatura a religia. Polska współczesna powieść katolicka. 1993 (Wstęp. - I. Rola Kościoła i publicystyki katolickiej w formułowaniu za...) szczegóły 
426.książka: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. 1992 ([Zawiera m.in.:] Urszula Kowalska: Najgorsza ze wszystkich "twarz zdra...) szczegóły 
427.książka: Kuncewicz Piotr: Proza polska od 1956. 1994 ([T. 1-3 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
428.książka: Kuncewicz Piotr: Proza polska od 1956. 1994 ([T. 1-3 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
429.książka: Markiewicz-Kuźma Barbara: Proza polska lat osiemdziesiątych. [Bibliografia]. 1990  szczegóły 
430.książka: Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17-18 XII 1993 r. Praca zbiorowa. 1994 (Maria Bartnicka: [Wstęp]. * Władysław Panas: Bruno Kabalista. O kosmog...) szczegóły 
431.książka: Szaruga Leszek: Historia, państwo,literatura. Polska powieść współczesna jako przestrzeń pytań o sens procesów dziejowych. 1999 (Wprowadzenie. - "Faraon" [Bolesława Prusa] albo powieść o państwie. "P...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Gdy nas Polska szuka.... Nowe Książki 2000 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błażejewski Michał: Polska choroba nieobecności. Topos 1996 nr 3 s. 88-89  szczegóły 
433.książka: Uniłowski Krzysztof: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze. 1999 (Wstęp. - Polska proza i postmodernizm. "Dziennik" Witolda Gombrowicza....) szczegóły 
434.książka: Wielopolski Wojciech: Młoda proza polska przełomu 1956. 1987  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
435.impreza: "Polska proza współczesna. Indywidualizm czy duch wspólnoty? Tożsamość jednolita czy wieloraka?" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polska proza atakuje Europę. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Piękni czterdziestoletni (Jaka jesteś młoda, polska prozo?). Aneks Trybuny 1998 nr z 1/2 VIII s. 4-5  szczegóły 
438.artykuł: Czapliński Przemysław: Wznoszenie biografii - proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 55-76  szczegóły 
439.artykuł: Galant Jan: Młoda proza polska lat siedemdziesiątych wobec narracji klasycznej. Łoziński - Schubert - Anderman. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 95-115  szczegóły 
440.artykuł: Galant Jan: Polska proza postmodernistyczna lat siedemdziesiątych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 53-68  szczegóły 
441.artykuł: Jarzębski Jerzy: Poza realizmem: proza polska w poszukiwaniu prawdy. Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 301-314 (m.in. nt. twórczości pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Leopold Tyrmand, Mir...) szczegóły 
442.artykuł: Jaworski Stanisław: Maski i twarze. Proza polska lat dziewięćdziesiątych i autobiografizm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 111-118  szczegóły 
443.artykuł: Kot Wiesław: Polska z powieści popularnej. Sitwa. Wprost 1993 nr 15 s. 74-75 (na podstawie powieści autorów: Zygmunt Greń, Marcin Jerzyński, Andrzej...) szczegóły 
444.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (1-13). Życie Literackie 1989 nr 21-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46  szczegóły 
445.artykuł: Nowacki Dariusz: (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 110-118 (dot. przełomu 1989 r....) szczegóły 
446.artykuł: Orski Mieczysław: Najnowsza proza polska - próba wprowadzenia. Przegląd Powszechny 1990 nr 11 s. 256-270  szczegóły 
447.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
448.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska proza niefabularna. Problemy konstrukcji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
449.artykuł: Szaruga Leszek: Jaka Polska? (Hłasko, Nowakowski, Orłoś, Anderman). Kontakt 1989 nr 1/2 s. 201-225, nr 3 s. 102-117 nr 5 s. 92-104 (cd. z 1988...) szczegóły 
450.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska (2). Fa-Art 1995 nr 1 s. 60-68  szczegóły 
451.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska. Fa-Art 1994 nr 4 s. 4-14  szczegóły 
452.artykuł: Varga Krzysztof: Czekając na zbrodnię (Polska powieść kryminalna odeszła w niebyt wraz z Milicją Obywatelską). Polityka 1996 nr 26 s. 45-46 (o bieżącej kondycji gatunku...) szczegóły 
453.artykuł: Wołk Marcin: Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego. Znak 2000 nr 7 s. 53-70 (porównanie obrazu PRL w dziennikach: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody...) szczegóły 
454.artykuł: Zdaniewska Anna: Nowa Proza Polska w opiniach krytyków. Sycyna 1997 nr 11 s. 7 (omów. spotkania redakcji Twórczości, kierownictwa Państwowego I...) szczegóły 
455.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    imprezy (alfabet tytułów)
456.impreza: "Fantastyka polska - dlaczego piszemy ponuro?" - seminarium literatury SF (1994).  szczegóły 
457.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Kandel Michael: Polska science fiction: maj 1997. Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 66-68 (nt. polskiej literatury i środowiska polskich twórców SF - reminiscenc...) szczegóły 
459.artykuł: Klementowski Robert: W oczekiwaniu na boom. Polska fantastyka ostatnich kilkunastu lat. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 63-80  szczegóły 
460.artykuł: Krywak Piotr: Polska fantastyka naukowa (1949-1956). x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
461.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (1): Fantaści. Życie Literackie 1989 nr 21 s. 11 (m.in. o twórczości autorów: Krzysztof Boruń, Czesław Chruszczewski, Ko...) szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Gociek Piotr: Znowu o grzechach głównych (Młoda polska fantastyka). Nowa Fantastyka 1990 nr 1 s. 62-64 (krytycy o fantastyce; z not. o aut....) szczegóły 
463.artykuł: Pąkciński Marek: Powtórzyć sukces Lema (Polska fantastyka dzisiaj). Życie Warszawy 1992 nr 218 dod. s. 5  szczegóły 
464.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Polska fantastyka - spotkanie trzech pokoleń. Ethos 1997 nr 4 s. 97-108 (m.in. o literaturze science fiction uprawianej na łamach Młodego Te...) szczegóły 
465.artykuł: Ziemkiewicz Rafał: Śmieszne jak śpiew Kiepury. Polska literatura SF była czyms więcejniż tylko maską pozwalającą bezpiecznie pisać o współczesności. Życie 2000 nr 168 s. 13-14 (wyw. nt. polskiego środowiska pisarzy SF i fantasy i ich twórczości o...) szczegóły 
Literatura polska po 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
466.artykuł: Kisiel Marian: Literatura polska i śląska. Śląsk 2000 nr 10 s. 56-61 (charakterystyka piśmoennictwa polskiej literatury na Śląsku i śląskieg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
467.impreza: "Rzeczy nazwane. Nowa Polska w literaturze" - dyskusja (2000). (dyskusja z udziałem pisarzy i krytyków zorganizowana w Teatrze Małym, ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
468.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 1999 (Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kor...) szczegóły 
469.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
470.artykuł: Bakuła Bogusław: Inteligencja polska - współczesność i dziedzictwo okresu minionego na marginesie pewnej dyskusji. Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 17-28 (wizja literacka a proces degradacji inteligenckiego etosu...) szczegóły 
471.artykuł: Burek Tomasz: Nowa polska szkoła kiczu. Życie 2000 nr 70 s. 15 (wyw. nt. literatury i kiczu; rozm. Maciej Nowicki; z fot. Tomasza Burk...) szczegóły 
472.artykuł: Cieślicki Igor, Wolny Maja: Niezrównana dziwaczność (Czy polska literatura nadaje się na eksport?). Polityka 2000 nr 41 s. 58, 60 (z wypowiedzią autorów: Marek Bieńczyk, Stefan Chwin, Antoni Libera...) szczegóły 
473.artykuł: Literatura polska po roku 1989 (Próba bilansu). Ankieta. Arcana 2000 nr 6 s. 37-61 ([wypow.:] Jerzy Biernacki, Krzysztof Dybciak, Artur Grabowski, Julian ...) szczegóły 
474.artykuł: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Polska kartoteka (Nasi artyści w światowej sztuce). Rzeczpospolita 2000 nr 2 s. A8 (o sukcesach artystycznych Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
475.książka: Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr: Poezja polska po 1968 roku. 2000 ([Zawiera szkice o charakterze ogólnym, uwzględniające konteksty histor...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
476.artykuł: Balcerzan Edward: Ubytki, przedłużenia, trójkąty. Poezja polska w latach 1989-1993. Kresy 1994 nr 18 s. 8-13  szczegóły 
477.artykuł: Orska Joanna: Polska i świat. Nowojorskie historie i nowa poezja polska. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 53-70 (m.in. o związkach pomiędzy poetyką O'Hary a nową poezją polską...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
478.impreza: "Polska przedstawiona" - sesja o najnowszej prozie polskiej (2000).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
479.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieść i piękno (Polska proza lat dziewięćdziesiątych). Plus Minus 2000 nr 30 s. D3  szczegóły 
480.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. dyskusij nad telewizyjną wypowiedzią Marcela Reicha-Ranickiego o p...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: Szczepaniak Grzegorz: Lektura pokoleniowa (Polska fantastyka lat dziewięćdziesiątych). Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 25-31  szczegóły 
482.artykuł: Ziemkiewicz Rafał: Śmieszne jak śpiew Kiepury. Polska literatura SF była czyms więcejniż tylko maską pozwalającą bezpiecznie pisać o współczesności. Życie 2000 nr 168 s. 13-14 (wyw. nt. polskiego środowiska pisarzy SF i fantasy i ich twórczości o...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
483.konkurs: "A to Polska właśnie" - konkurs poetycki ze szczególnym uwzględnieniem utworów inspirowanych spuścizną literacką i biografią Juliusza Słowackiego (1999). (termin do 31 VIII 1999 r....) szczegóły 
artykuł: Radej Henryk: "A to Polska właśnie". Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7/8 s. 48-49 (ogł....) szczegóły 
484.konkurs: "A to Polska właśnie" - konkurs reporterski dla dziennikarzy młodego pokolenia (1989).  szczegóły 
485.konkurs: "A to Polska właśnie" - otwarty konkurs na małą formę prozatorską związaną tematycznie z ideą niepodległości (1998). (termin nadsyłania prac: 10 X 1998;...) szczegóły 
artykuł: Konkurs z okazji 80. rocznicy niepodległości "A to Polska właśnie". Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 21-22 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
486.konkurs: Konkurs literacki "Tadeusz Nowakowski in memoriam" na utwór prozatorski, którego tematem są "Polska i Polacy po 1989 roku" (1996). (nagr.: Jarosław Sokół, Henryk Liszkiewicz...) szczegóły 
487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Polska miłość 99". Nasz Dziennik 1999 nr 13 s. 8 (ogłoszenie; not....) szczegóły 
488.konkurs: "Młodzież polska zawsze z Polską" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1989; edycja V).  szczegóły 
489.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na Lirykę Miłosną o Laur Miedzianego Amora "Polska Miłość '97" (1997). (nadsyłanie prac do 15 II 1997, nagr.: Marta Berowska, Stanisław Gola, ...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs na Lirykę Miłosną o Laur Miedzianego Amora "Polska Miłość '97". Krzywe Koło Literatury 1997 nr 1 s. 23 (ogł. konkursu...) szczegóły 
490.konkurs: "Polska i Polacy lat dziewięćdziesiątych - Od grubej kreski do...?" - ogólnopolski konkurs na reportaż (lub inną formę wypowiedzi prasowej) (1994). (wyróżn.: Monika Piątkowska...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na reportaż "Polska i Polacy". Wiadomości Kulturalne 1994 nr 22 s. 14 (ogł....) szczegóły 
491.konkurs: "Polska i świat 1993" - ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy (1993). (w kategorii dokumentu artyst. nagr.: Jan Smyk, Agata Foltyn, Ewa Biesi...) szczegóły 
artykuł: Polska i Świat 1993. Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż Radiowy. Antena 1994 nr 1 s. 35, 37  szczegóły 
492.konkurs: "Polska i świat 1996 r." - ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy (1996). (w kategorii reportażu i dokumentu nagr.: Czesława Borowik, Maria Blime...) szczegóły 
493.konkurs: "Polska końca XX wieku - pamiętniki odrzuconych" - konkurs na pamiętniki, dzienniki, relacje, dokumenty. (nagrodzeni: Joanna Wójcik, Violetta Waluk, Andrzej Ryczaj, Andrzej Sit...) szczegóły 
artykuł: Polska końca XX wieku. Pamiętniki odrzuconych. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 47 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
494.konkurs: "Polska roku 1988" - konkurs na reportaż radiowy (1989). (w kategorii rep. nagr.: I. Piłatowska, K. Bochenek, A. Sekudewicz, E. ...) szczegóły 
495.konkurs: "Polska roku 1989" - ogólnopolski konkurs na reportaż radiowy (1990). (w kategorii rep. nagr.: Józef Wojcieszczyk, Alicja Maciejowska, Janusz...) szczegóły 
artykuł: Ślusarski Witold: Polska'89. Po konkursie na reportaż radiowy. Antena 1990 4 2 (omów....) szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: [Ósma]Ogólnopolska Biesiada Poetycka w I LO w Rzeszowie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 309-310 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
497.impreza: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przedstawia Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie - wystawa (1991).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
498.artykuł: Krasiński Janusz: Po zniesieniu cenzury (Kultura polska). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 26/27 s. 31, 34 (nt. sytuacji pisarzy i stowarzyszeń twórczych w czasie stanu wojennego...) szczegóły 
499.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Oświata i kultura polska na Ukrainie. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 2 s. 37-41  szczegóły 
500.artykuł: Walas Teresa: Kultura polska po komunizmie (Zaproszenie do dyskusji). Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 6-7, 12  szczegóły 
501.artykuł: Walas Teresa: Kulura polska po komunizmie (Zaproszenie do dyskusji). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s.168-182 (przedruk z Dekada Literacka 1996 nr 4...) szczegóły 
502.artykuł: Wzloty i upadki 1996 roku: polska kultura. Życie 1996 nr 75 s. 10 (w kategorii Wzloty m.in. nt. Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej, ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    książki (alfabet autorów)
503.książka: Fik Marta: Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. 1991  szczegóły 
504.książka: Fik Marta: Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. 1989  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Kultura polska po Jałcie. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Wolan Andrzej: Kultura polska w czasach realnego socjalizmu. Dziś 1991 nr 3 s. 131-136  szczegóły 
505.książka: Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. 1994 (kronika wydarzeń m. in. literackich i teatralnych...) szczegóły 
506.książka: Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. 1989 (Kronika wydarzeń m. in. literackich i teatralnych...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
507.artykuł: Korn Leon: PKK czyli Polska Kronika Kulturalna. B1 [Bundesstrasse 1] 1994 nr 2/3 s. 108-112  szczegóły 
508.artykuł: Korn Leon: PKK czyli Polska Kronika Kulturalna. B1 [Bundesstrasse 1] 1995 nr 4/5 s. 97-99, nr 6/7 s. 93-95  szczegóły 
509.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód - emigracja. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
510.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2, 3, 4, 7/8  szczegóły 
511.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
512.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2, 4-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
513.artykuł: PKK czyli Polska Kronika Kulturalna. B1 [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11 s. 101-103  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
514.artykuł: Bromberg Adam: Polska bez "gryzoni z ulicy Mysiej". Ex Libris 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
515.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kultura polska w trzy lata po uwolnieniu od cenzury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 109-124  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
516.książka: Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje. 1998 (Krystyna Mazurek-Łopacińska: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] 1. Podstawy pol...) szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: DJ: Rosja i Polska. Gazeta Wyborcza 1998 nr 224 s. 14 (not. o zarejestrowaniu w Warszawie fundacji, która zajmować się będzie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
518.artykuł: Czarnecki Ryszard: Polska kultura szuka mecenasa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 140 s. 3  szczegóły 
519.artykuł: Czy nowa Polska dzielnicowa?. Arkusz 1992 nr 6 s. 4 (dyskusja nt. sytuacji kultury w nowej rzeczywistości politycznej; wypo...) szczegóły 
520.artykuł: Fiszer Józef: Stosunki kulturalne Polska - NRD w latach 1949-1990. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1995 nr 3/4 s. 195-209  szczegóły 
521.artykuł: Golinowska Stanisława: Kultura polska w labiryncie gospodarki rynkowej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 122 s. 10 (wyw. z prof. Instytutu Kultury; rozm. Józef Szczawiński...) szczegóły 
522.artykuł: Kultura polska: jaka jest, jaka będzie. Życie Warszawy 1989 nr 297 s. 10; nr 300 s. 5 ([ankieta; wypowiedzi:] Jan Englert, Gustaw Holoubek, Krystyna Janda, M...) szczegóły 
523.artykuł: Kultura polska po Jałcie. Nowe Książki 1990 nr 11-12 (ankieta redakcji czas. Nowe Książki dotycząca oceny powojennych...) szczegóły 
524.artykuł: Łabno-Falęcka Ewa: Promocja Polski (Polska potrzebuje koncepcji zagranicznej polityki kulturalnej). Dialog [Hamburg] 1999 nr 2 jesień/zima s. 105-106  szczegóły 
525.artykuł: O konieczności przemyślanych działań w sferze kultury [fragm.:] Kultura polska AD 1991 - zagrożenia i szanse. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 1-2 (memoriał przygot. przez Komisję Kultury Komitetu Obywatelskiego przy L...) szczegóły 
526.artykuł: Szaruga Leszek: Kultura ty, polska kultura.... Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 24-29 (sytuacja literatury po 1989 r. w momencie zachwiania struktur samej ku...) szczegóły 
527.artykuł: Wojnar Waldemar: W poszukiwaniu utraconych źródeł (Kultura polska). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 18 s. 3, 7  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
528.artykuł: Howorka Bolesław: Prawo autorskie. Konwencja berneńska i polska ustawa. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 175-188  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: KS, JW: Kicz i polska dusza. Podczas Kongresu Kultury Polskiej ciekawie zapowiadają się imprezy towarzyszące. Życie 2000 nr 286 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szczerbowska Katarzyna: Polska kultura na wirażu. Wczoraj w Warszawie zakończył się Kongres Kultury Polskiej 2000. Następny ma się odbyć za dwa lata. Życie 2000 nr 287 s. 8 (omów.; z koment. Ryszarda Legutki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
530.impreza: "Książka polska na Śląsku w latach 1956-1989" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Pawłowiczowa Maria: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 34-35 (wyw. z organizatorką sesji; rozm. Stanisława Warmbrand...) szczegóły 
531.impreza: Metamorfozy '93 - interdyscyplinarna ogólnopolska impreza pod hasłem "Piękni, dwudziestoletni, źli" (1993).  szczegóły 
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: KS, JW: Kicz i polska dusza. Podczas Kongresu Kultury Polskiej ciekawie zapowiadają się imprezy towarzyszące. Życie 2000 nr 286 s. 8 (spraw....) szczegóły 
533.impreza: "Młoda Polska - sto lat później" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
534.impreza: Ogólnopolska Biesiada Artystyczna (1995).  szczegóły 
535.impreza: Ogólnopolska Biesiada Artystyczna (1996).  szczegóły 
536.impreza: Ogólnopolska Biesiada Literacka (1988).  szczegóły 
537.impreza: Ogólnopolska Biesiada Literacka (1989).  szczegóły 
538.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (1998).  szczegóły 
539.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (1999).  szczegóły 
540.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (2000).  szczegóły 
artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: [Ósma] VIII Ogólnopolska Biesiada Poetycka w I LO w Rzeszowie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 309-310 (sprawozdanie...) szczegóły 
541.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (1998).  szczegóły 
542.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (1999).  szczegóły 
543.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (2000).  szczegóły 
544.impreza: Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (1998). (w programie konferencji problematyka literaturoznawcza...) szczegóły 
artykuł: Czachorowska Magdalena: XI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Pieczyska, 15-17 VI 1998). Język Polski 1999 r. 79 nr 1/2 s. 153-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowicz Grzegorz: Roczniki siedemdziesiąte? (Czyli najmłodsza poezja polska). Ha!art 2000 nr 2/3 s. 98  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Troński Bronisław: Polska literatura współczesna woła S.O.S.. Biuletyn Literacki 2000 s. 8-9 (analiza sytuacji polskiej książki...) szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwaniuk Wacław: Jedna literatura: polska. Gwiazda Polarna 1991 nr 44 s. 3 (relacja uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Jedna literatura polska (Spotkanie pisarzy z kraju i obczyzny). Życie Warszawy 1991 nr 65 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Maciejewski Janusz: Kraj, emigracja, Polska. Potop 1991 nr 2/3 s. 2 (refleksje po spotkaniu...) szczegóły 
artykuł: (Sm): Literatura polska jest jedna. Słowo Powszechne 1991 nr 61 s. 2 (zapow....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
548.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 150 (not. o uryczystości wręczenia nagrody Janowi Karskiemu; Warszawa 17 V ...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
549.nagroda: Nagroda Literacka Miesięcznika "Polska" (1988). (m. in. nagr.: Karl Dedecius...) szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polska Nike. B1 [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11 s. 102 (laureaci; not....) szczegóły 
551.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 217 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
552.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1995). (Jan Twardowski...) szczegóły 
553.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1996). (Irena Sławińska ...) szczegóły 
554.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1997). (Józef Zawitkowski...) szczegóły 
555.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1998). (nagr.: Ernest Bryll...) szczegóły 
556.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1999). (Janusz Frankowski (opracowanie Biblii Jakuba Wujka)...) szczegóły 
557.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (2000). (Waldemar Smaszcz...) szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (Z.Z.): Polska śródziemnomorska. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 118 s. 7 (spraw. z promocji nagr. za V 1993; Warszawa, Klub Księgarza II 1993...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
559.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyplomowane zasługi (Kultura polska w świecie). Rzeczpospolita 1991 nr 109 s. 7 (omów. sylwetek laureatów...) szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (PIS): Polska nagroda dla dwojga pisarzy z Ameryki. Życie Warszawy 1992 nr 191 s. 3 (nota spraw. z urocz. wręczenia...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomkowski Jan: Polska w Londynie. Życie z Książkami 2000 nr z 15 VI s. 8  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
562.książka: Adamski Franciszek: Polska Fundacja Kulturalna i jej wkład w życie kulturalne Polonii buffalowskiej. 1992  szczegóły 
563.książka: Woźniakowski Krzysztof: Polska literatura Wileńszczyzny. 1944-1984. 1985  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
564.odwołanie: Polska Fundacja Kulturalna w Londynie.  szczegóły 
artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska Fundacja Kulturalna. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 76 (historia, działalność i plany wydawnicze...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
565.impreza: "Literatura polska na Zaolziu" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: (s): Po Francji kolej na Polskę (Jakie losy czekają wystawę "Literatura polska na Zaolziu"). Głos Ludu 1998 nr 37 s. 1 (nt. prezentacji ekspozycji na terenie Polski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
566.artykuł: Brodowski Leon: Kronika polska 1988-1989. Lithuania 1990 nr 1 s. 123-129 (m.in. dot. życia literackiego Polaków na Litwie...) szczegóły 
567.artykuł: (mk): Polska poezja w celi Konrada. Przekrój 1993 nr 8 s. 17 (not. o wznowieniu Śród Literackich w Wilnie...) szczegóły 
568.artykuł: Sonik Bogusław: Publiczność polska, publiczność francuska. Rzeczpospolita 1991 nr 248 s. 3 (wyw. z dyr. Instytutu Polskiego w Paryżu nt. działaln.; rozm. Iza Chru...) szczegóły 
569.artykuł: Tryk Julitta: Cegiełka do cegiełki (Polska kultura na Litwie). Życie Warszawy 1992 nr 11 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
570.impreza: "Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu)" - sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: C.R.: Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu). Zwrot 1997 nr 11 s. 43-44  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Szafrańska Elżbieta: Obecność polska na Litwie. Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1989 nr 7 s. 9 (o działalności kulturalno-literackiej...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Mond Jerzy: Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu. Historia i dzień dzisiejszy. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 2 s. 93-116  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Kłossowski Andrzej: Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych. Res Historica 1997 z. 1 s. 77-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
574.książka: Bergander Hanna: Literatura fantastycznonaukowa i fantastyczna polska i obca. Poradnik bibliograficzny adnotowany. 1981 ([Cz. 2]. 1989, 85 s....) szczegóły 
575.książka: Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939 = Bibliographie polonaise 1901-1939 = Polnische Bibliographie 1901-1939 = Po'lskaja bibliografija 1901-1939. 1998 (T. 4, Ch-Cy. 1998, VII, 705 s.
Red. tomu: Bożena Dobrzyńska, Irena...)
 szczegóły 
576.książka: Bibliografia polska 1901-1939 = Polish bibliography 1901-1939 = Polnische Bibliographie 1901-1939 = Pol'skaja bibliografija 1901-1939. 1986 (T. 2: Bart-Bok. Komitet red.: Radosław Cybulski, Barbara Eychlerowa, A...) szczegóły 
577.książka: Bibliografia polska 1901-1939=Polish bibliography 1901-1939=Biliographie polonaise 1901-1939=Polnische Bibliographie 1901-1939=Pol'skaja bibliografija 1901-1939. 1986 (T. 1: A-Bars, 1991, 549 s....) szczegóły 
578.książka: Bibliografia polska 1901-1939=Polish bibliography 1901-1939=Polnische Bibliographie 1901-1939=Pol'skaja bibliografija 1901-1939. 1986 (T. 3: Bo l- Ce. Red. t. Bożena Dobrzyńska i Irena Olszewska. Oprac.: L...) szczegóły 
579.książka: Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów. Dopełnienia i sprostowania do części 3. 1999 (Z. 1, A - G, 1999, 231 s....) szczegóły 
580.książka: Estreicher Karol: Bibliografia polska. 2000 (
Cz. 3, (Obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym)....)
 szczegóły 
581.książka: Estreicher Karol: Bibliografia polska Karola Estreichera = Bibliographie polonaise. 1959 (
Cz. 1: Bibliografia polska XIX stulecia = Bibliographie polonaise ...)
 szczegóły 
582.książka: Estreicher Karol: Bibliografia polska XIX stulecia = Bibliographie polonaise du XIX eme siecle. 2000 (
T. 17, Knebel-Kopytowskij. Red. tomu Stefania Jadwiga Zychowiczow...)
 szczegóły 
583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Literatura polska w dwudziestowiecznych przekładach niemieckich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 147-149  szczegóły 
584.książka: Kurant Izalina L'vovna: Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711-1975 = Pol'skaja khudozhestvennaja literatura XVI - nachala XX veka v russkojj i sovetskojj pechati. Ukazatel' perevodov i literaturno-kriticheskikh rabot na russkom jazyke, izdanykh v 1711-1975 gg. 1982 (T. 4. 1995, XXVII, 411 s....) szczegóły 
585.książka: Mazurkiewicz Roman, Okoń Jan: Literatura staropolska. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1995  szczegóły 
586.książka: Mazurkiewicz Roman, Okoń Jan: Literatura staropolska. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1998  szczegóły 
587.książka: Nowak Beata: Wielkopolska i Wielkopolanie w latach 1939-1945. Bibliografia w wyborze. Materiał szkoleniowy. 1989 ([M.in. rozdz.:] Wielkopolska i Wielkopolanie w latach 1939-1945 w lit....) szczegóły 
588.książka: Polska Bibliografia Literacka.  szczegóły 
artykuł: Biesiada Jacek, Matysiak Maciej: "Polska Bibliografia Literacka" w bazie danych i internecie. x 1999 ([W ks.:] Infobazy '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji ...) szczegóły 
artykuł: Niziołek Andrzej: Polska Bibliografia Nieaktualna. Gazeta Wyborcza 1994 nr 296 s. 9  szczegóły 
589.książka: Polska Bibliografia Literacka za rok 1980. 1988 (Za rok 1980. Red. t.: K. Marek-Schoeneichowa. Zespół aut.: J. Biesiada...) szczegóły 
590.książka: Polska Bibliografia Literacka za rok 1981. 1989 (Za rok 1981. Red. t.: Ewa Mendelska. Zespół aut.: Krystyna Tokarzówna,...) szczegóły 
591.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1982. 1989 (Red. tomu: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Zespół aut.: Jacek ...) szczegóły 
592.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1983. 1991 (Red. t.: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Red. nauk.: Jadwiga C...) szczegóły 
593.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1983. 1990 (Red. t.: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Red. nauk.: Jadwiga C...) szczegóły 
594.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1984. 1993 (Red. t.: Teresa Tyszkiewiczówna. Red. nauk.: Jadwiga Czachowska. Zespó...) szczegóły 
595.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1985. 1993 (Red. t.: Jerzy Kandziora. Red. nauk.: Jadwiga Czachowska. Zespół aut.:...) szczegóły 
596.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1986. 1995 (Red. t.: Anna Ziomek-Miarkowska. Współprac.: Małgorzata Szkudlarska, L...) szczegóły 
597.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1987. 1995 (Red. tomu: Zyta Szymańska. Zespoł aut.: Jacek Biesiada, Beata Domosław...) szczegóły 
598.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1988. 2000 (Red. tomu: Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska. Zespoł aut.: Jacek Biesia...) szczegóły 
599.książka: Selberg Ole Michael: Polsk litteratur i norsk oversettelse 1826-1989. En bibliografi=Literatura polska w przekładach norweskich 1826-1989. Bibliografia. 1991  szczegóły 
600.książka: Szałagan Alicja: Polska literatura i kultura literacka w latach II [drugiej] wojny światowej. Bibliografia przedmiotowa. 1945-1985. 1992  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 87-89  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
603.książka: Żurowska Zofia: Polska literatura tendencyjna 1949-1955. Bibliografia w wyborze. 1990  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
604.impreza: "Bibliografia między tradycją a nowoczesnością" - ogólnopolska narada bibliografów (1995).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
605.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Polska Bibliografia Bibliologiczna (1732-1985). x 1991 ([W ks. zb.:] Książka polska w okresie zaborów. Wybrane problemy metodo...) szczegóły 
606.artykuł: Gałczyńska Cecylia: Polska bibliografia terytorialna. Zarys dziejów, teoria i organizacja. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 169-183  szczegóły 
607.artykuł: Starnawski Jerzy: Nie zrealizowana bibliografia polska Hoppiusa-Schlieffa. x 2000 ([W ks.:] Jerzy Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 61-91...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
608.książka: Polska cała. Katalog starych książek, map, rycin XV-XIX wieku Polski dotyczących w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego. 1991  szczegóły 
609.książka: Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. 1993 (T. 1: Biblioteki Warszawy....) szczegóły 
610.książka: Woźniakowa Maria: Staropolska dokumentacja sejmowa w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
611.artykuł: Axer Jerzy: Korespondencja staropolska w archiwach i bibliotekach hiszpańskich. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 215-222  szczegóły 
612.artykuł: Dwornik Bożena: Czytelnia polska i francuska Aleksandra Wojciecha Fusieckiego (1841-1849). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 41-58 (nt. zawartości księgozbioru A.W. Fusieckiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grodziski Stanisław: Polska międzywojenna w świetle życiorysów w tomie XXXIII "Polskiego Słownika Biograficznego". Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3 s. 265-278  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
    książki (alfabet autorów)
614.książka: Brueckner Aleksander: Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedia staropolska. 1990 (Przedr. fotooffs. oryg.: Warszawa: nakł. Księgarni Trzaski, Everta i M...) szczegóły 
615.książka: Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. 1996 ([T.] 1: [A-D], 1996, 316 s., k. tabl.: il., faks., fot., nuty, portr.,...) szczegóły 
616.książka: Gloger Zygmunt: Encyklopedia staropolska ilustrowana. 1989 ([T.] 1: [A-D]. 316 s., tabl. [T.] 2: [D-K]. 332 s. [T.] 3: [K-P]. 350 ...) szczegóły 
617.książka: Gloger Zygmunt: Encyklopedja staropolska ilustrowana. 1995 (T. 1: [A-D]. 1995, [4], 316 s., [12]. tabl., il. T. 2: [D-K]. 1995, [4...) szczegóły 
618.książka: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny. 1989 ([Zawiera hasła osobowe pisarzy:] Stanisław Baliński, Miron Białoszewsk...) szczegóły 
619.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1989 (T. 1: A-M. XV, 702 s. T. 2: N-Ż. 830 s....) szczegóły 
620.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1989 (T. 1: A-M. 1989, XV, 702 s. T. 2: N-Ż. 1989, 830 s....) szczegóły 
621.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1986 (T. 1: A-M. 1989. XV, 702 s....) szczegóły 
622.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1988 (T. 1: A-M, 702 s. T. 2: N-Ż, 830 s....) szczegóły 
623.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1991 (T. 1: A-M. 1991, XV, 702 s.
T. 2: N-Ż. 1991, 830 s.
...)
 szczegóły 
624.książka: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 1990 (T. 1: A-M, XV, 702 s. T. 2: N-Ż, 830 s. Komitet red.: Artur Hutnikiewi...) szczegóły 
625.książka: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. 2000 (T. 1, A - O. 2000, XIV, 495 s. T. 2, P - Z. 2000, 592 s....) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Jak nas piszą (warmińsko-mazurskie uwagi do "przewodnika encyklopedycznego" "Literatura polska XX wieku"). Borussia 2001 nr 23 (2001/2002) s. 204-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
626.artykuł: Kasprzak-Obrębska Halina: Polska i pisarze polscy w encyklopedii J.H. Zedlera (1732-1754). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 50-55 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
627.artykuł: Kania Stanisław: Polska gwara żołnierska lat 1939-1945. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
628.artykuł: Larsson Lennart: Fran "biskup" till "scurvezin" - om de polska sprakexemplen i Haquin Spegels ordbok. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 71-87 (nt. polskiego słownictwa w: Haqvin Spegel "Glossarium - Sveo Gothicum ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
629.książka: Banach Jacek: Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914. 1999  szczegóły 
630.książka: Franke Jerzy: Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. W kręgu ofiary i poświęcenia = Polish woman's magazines, 1820-1918. Within the ring of sacrifice and devotion. 1999  szczegóły 
631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolasa Władysław: Prasa polska XIX i XX w.. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 1/2 s. 185-187  szczegóły 
632.książka: La presse polonaise en France - Prasa polska we Francji 1918-1984. 1988  szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Prasa polska we Francji 1918-1984. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 165-168  szczegóły 
633.książka: Lencznarowicz Jan: Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980. 1994  szczegóły 
recenzja: J.K.: Prasa i społeczność polska w Australii. Kurier Zachodni [Perth] 1994 nr 92/93 s. 36-37  szczegóły 
634.książka: Magowska Anita: Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. 1994  szczegóły 
635.książka: Masnyk Marek: Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. (1922-1933). 1988  szczegóły 
636.książka: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. 1994 (Przedmowa. - Eleonora Udalska: W warszawskich czasopismach teatralnyc...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
637.książka: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Materiały sesyjne. 1999  szczegóły 
638.książka: Romanow Andrzej: Gdańska prasa polska. 1891-1920. 1994  szczegóły 
639.książka: Strzyżewska Małgorzata: Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939. 1991  szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudnicki Daniel Bernard: Polska literatura piękna publikowana na łamach "Dziennika Bydgoskiego" w latach 1907-1920. Kronika Bydgoska 1991 nr 12 (1990) s. 293-300  szczegóły 
641.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasiński Janusz: "Gazeta Olsztyńska" 1886-1939, polska, katolicka, antysocjalistyczna. Posłaniec Warmiński 1989 nr 18 s. 8, 7  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
642.odwołanie: Gazeta Opolska (Opole, 1890-1923). x  szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Z dziejów drukarstwa polskiego na Górnym Śląsku. Warsztat typograficzny wydawnictwa prasowego "Gazeta Opolska" (1890-1923). Studia Śląskie 1994 t. 53 s. 269-292  szczegóły 
643.odwołanie: Gazeta Polska (Kościan, 1896-1939). x  szczegóły 
artykuł: Gryczka Zbigniew: Kościańska "Gazeta Polska". Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 (1995) s. 6  szczegóły 
644.odwołanie: Gazeta Polska w Brazylii (Kutyryba, 1892-1941). x  szczegóły 
645.odwołanie: Gazeta Polska (Warszawa, 1929-1939). x  szczegóły 
646.dotyczy innego zapisu:
-książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. 1996 (T. 3: "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793. 1996, 389 s....) szczegóły 
książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. 1989 (Cz. 1: Źródła. Zeszyt próbny: "Gazeta Warszawska" 1782; 1989, 71 s....) szczegóły 
647.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Andrzej: "Wschód i Polska" - przyczynek do dziejów emigracji gruzińskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Pro Georgia 1992 [z.] 2 s. 52-56  szczegóły 
648.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Andrzej: "Wschód i Polska" - przyczynek do dziejów emigracji gruzinskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Pro Georgia 1992 [z.] 2 s. 52-56  szczegóły 
649.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zyga Aleksander: Literatura polska w "Życiu" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego w stulecie ukazania się pisma. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 107-123  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
650.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w. - ogólnopolska konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
651.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX-XX wieku" -ogólnopolska konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
652.impreza: "Prasa wielkopolska XIX i XX wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1994).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
653.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 (Statystyka, typologia, struktura). Kieleckie Studia Historyczne 1988 t. 7 s. 125-168  szczegóły 
654.artykuł: Banach Jacek: Polska prasa pomorska wobec walki o język polski na przełomie XIX i XX wieku w Prusach Zachodnich. Przegląd Zachodni 1990 nr 5/6 s. 57-70  szczegóły 
655.artykuł: Dzieniakowska Jolanta: Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 129-158  szczegóły 
656.artykuł: Dzwonkowski Roman: Polska prasa religijna we Francji 1923-1986. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 81-112  szczegóły 
657.artykuł: Florkowska-Francic Halina: Prasa polska we Francji w siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach XIX w.. Przegląd Polonijny 1991 z. 3 s. 5-17  szczegóły 
658.artykuł: Fras Zbigniew: Prasa polska w Stanisławowie w latach 1948-1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1993 nr 111 (1532) s. 71-88  szczegóły 
659.artykuł: [Fras Zbigniew] Z.F.: Prasa polska w Stanisławowie w latach 1848-1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 111 (1532) s. 71-88  szczegóły 
660.artykuł: Giela Joachim: Polska prasa katolicka w diecezji wrocławskiej 1895-1939. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1989 t. 58 s. 81-267  szczegóły 
661.artykuł: Halberda Marek: Polska prasa filmowa do 1939 roku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 23-32  szczegóły 
662.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
663.artykuł: Jekabsons Eriks: Wydawnictwa i prasa polska na Łotwie w latach 1918-1940. Białostocczyzna 2000 nr 3/4 s. 79-88  szczegóły 
664.artykuł: Korzeniowska Wiesława: Prasa polska Podbeskidzia (Biała, Bielsko, Cieszyn, Drogomyśl, Goleszów, Skoczów, Wisła) w latach 1848-1939. Szkic monograficzny. Studia Śląskie 1990 t. 49 s. 185-206  szczegóły 
665.artykuł: Król Mariusz: Wrogowie czy przyjaciele? (Prasa polska okresu powstania styczniowego o Rosjanach). Tygodnik Powszechny 1989 nr 4 s. 3  szczegóły 
666.artykuł: Machnicki Mieczysław: Współczesna prasa polska o Czechach 1848. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 477-488  szczegóły 
667.artykuł: Myk Władysław: Szczecińskie gazety tygodniowe a Polska w latach "potopu" (1655-1660). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 1 (1995) s. 7-27  szczegóły 
668.artykuł: Myk Władysław: Wiedeńsko-polska gazeta seryjna na tle działalności informacyjno-propagandowej dworu i episkopatu polskiego w latach potopu szwedzkiego (1656-1658). Nasza Przeszłość = Notre Passe 1989 nr 72 s. 233-290 (nt. anonimowej serii gazetowej ukazującej się w l. 1656-1658...) szczegóły 
669.artykuł: Notkowski Andrzej: Prasa polska na Mazowszu w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Przegląd ważniejszych wydawnictw (Czasopiśmiennictwo płockie). Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 2000 t. 17 s. 7-45  szczegóły 
670.artykuł: Szocki Józef: Polska prasa dla ludu i prasa ludowa w XIX i na początku XX wieku (do 1918). Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 80-93  szczegóły 
671.artykuł: Więckowski Michał: Prasa polska w Argentynie 1913-1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 61-79  szczegóły 
672.artykuł: Zahradnik Stanisław: Polska prasa socjalistyczna na Zaolziu w latach 1987-1939. Zaranie Śląskie 1992 nr 1/2 s. 22-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
673.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. 1992  szczegóły 
674.książka: Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy. 1992  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
675.odwołanie: Polska na Morzach (Londyn, 1941-1946?). x  szczegóły 
676.odwołanie: Polska w Walce (Wilno, 1939-1941). x  szczegóły 
677.odwołanie: Polska Walcząca (Paryż, od 1939).  szczegóły 
artykuł: "Polska Walcząca" 50-lecie. Orzeł Biały 1990 nr 1449 s. 65-66  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
678.artykuł: Borodziej Włodzimierz: Polska walcząca. Formy oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Cz II.. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 33-38 (m.in.o podziemnej prasie...) szczegóły 
679.artykuł: Brzeski Jan, Roliński Adam: Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-1949). Katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 285-308  szczegóły 
680.artykuł: Czajowski Jacek, Kucia Jan: Prasa polska we wrześniu 1939. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    książki (alfabet autorów)
681.książka: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Materiały sesyjne. 1999  szczegóły 
682.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główczewski Aleksander: Bibliografia zawartości zeszytów naukowych UMK (od 1977: Acta Universitatis Nicolai Copernici). Nauki Humanistyczno-Społeczne - Filologia Polska - Literatura za lata 1957-1996. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 111-151  szczegóły 
683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Druga Polska. Suplement 1998 nr 12 s. (omówienie z. 1. rocznika 1998...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
684.odwołanie: Gazeta Polska. x  szczegóły 
artykuł: Sawicki Marek: Komu "Gazeta Polska"? (Problem moralny czy prawny). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 101 s. 6 (dot. sporu o tytuł gazety między partią KPN [Konfederacja Polski Niepo...) szczegóły 
685.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malicka Elżbieta: "Karta" i polska dusza. Tygodnik Solidarność 1992 nr 44 s. 16 (omów. zawartości numeru 8 z 1992 r....) szczegóły 
686.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojecki Mirosław: Polska w Europie. Pogląd 1990 nr 1/2 s. 25-27 (wyw. nt. czasopisma; rozm. Jerzy Czejmnic...) szczegóły 
687.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: AKA: Widzieć więcej i inaczej. 50 lat kwartalnika "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa". Rzeczpospolita 1997 nr 19 s. 2 (artykuł okolicznościowy...) szczegóły 
688.odwołanie: Młoda Polska. x  szczegóły 
artykuł: "Młoda Polska". Autograf 1990 nr 3 s. 91 (o nowym czasopismie...) szczegóły 
689.odwołanie: Nauka Polska. x  szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wąsik Jerzy Michał: List otwarty do red. nacz. "Nihil Novi" Stanisława J. Chyczyńskiego - Kalwaria Zebrzydowska - Polska. Nihil Novi 1996 nr 16 s. 12 (podp. J.M. Wąsik; z not. red....) szczegóły 
691.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazurek Maciej: "Nowy Nurt" a sprawa polska. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 90-91 (nt. zawieszenia czasopisma...) szczegóły 
692.odwołanie: Polska Sztuka Ludowa. x  szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Polska Sztuka Ludowa 43/1-2 (1989) (Special issue concerned with Jewish culture and folk art). Polin 1994 t. 8 s. 410-413 (rec. nr 1/2 z 1989 r. pośw. kulturze żydowskiej i żydowskiej sztuce lu...) szczegóły 
693.odwołanie: Polska-Izrael (Warszawa, 1993). x  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: "Polska-Izrael" - pismo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 8 s. 16 (nt. powstania i celów pisma...) szczegóły 
694.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dymarski Lech: Polska droga narodowa. Tygodnik Solidarność 1991 nr 39 s. 24 (omów. zawartości nru z 21 września 1991; fel....) szczegóły 
artykuł: Strauchold Grzegorz: Polska ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych na łamach "Przekroju" w latach 1945-1949. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 349-359 (także o środowisku pisarskim...) szczegóły 
695.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: D.N.: Polska próba feministyczna. Nowy Nurt 1995 nr 23 s. 2 (omów. nru 3/4 1995...) szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michnik Adam: Czym by była Polska bez Jerzego Turowicza?. Gazeta Wyborcza 1999 nr 23 s. 1 (wspomn. o redaktorze naczelnym Tygodnika Powszechnego Jerzym Tu...) szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Polska i Rosja. Życie Warszawy 1990 276 7 (omów. nru 10 z 1990...) szczegóły 
698.odwołanie: Zbliżenia Polska-Niemcy. x  szczegóły 
artykuł: Bibliografia zawartości "Zbliżenia. Polska - Niemcy" = "Annaeherungen. Polen - Deutschland" nr 10 (1995) - 20 (1998). Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 2 s. 64-79  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
699.artykuł: Iłowiecki Maciej: Polska prasa. Wprost 1990 nr 29 s. 32 (wywiad, rozm. Piotr Gajdziński...) szczegóły 
700.artykuł: Kuczyńska Teresa: Prasa - coraz mniej polska. Tygodnik Solidarność 1995 nr 24 s. 15 (nt. 70 % nakładu polskich gazet, należących do kapitału zagranicznego;...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 87-89  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
702.książka: La presse polonaise en France - Prasa polska we Francji 1918-1984. 1988  szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Prasa polska we Francji 1918-1984. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 165-168  szczegóły 
703.książka: Lencznarowicz Jan: Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980. 1994  szczegóły 
recenzja: J.K.: Prasa i społeczność polska w Australii. Kurier Zachodni [Perth] 1994 nr 92/93 s. 36-37  szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 87-89  szczegóły 
705.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rafalska Bożena: Staramy się ludzi przyzwyczaić do obcowania ze słowem ojczystym. Prasa polska na Wschodzie. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 3 (wyw. z red. naczelną czasopisma; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-książka: "Kultura" i jej krąg. 1946-1986. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego, Biblioteka Polska, Paryż 11 XII 1986 - 10 I 1987, Les Amis de Kultura. 1995  szczegóły 
recenzja: Jaka Polska? - przesłanie "Kultury". Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 132 s. 52-108 (zapis wypowiedzi z konferencji naukowej - cz. I pt. "Inteligencja wobe...) szczegóły 
recenzja: Zagozda Andrzej: Polska w "Kulturze". Gazeta Wyborcza 1999 nr 245 s. 2  szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Polska i ludzie z nieprawdziwego zdarzenia. Plus Minus 1993 nr 15 s. I (wyw. z redaktorem; rozm. Elżbieta Sawicka i Maciej Łukasiewicz...) szczegóły 
artykuł: Machcewicz Paweł: Polska widziana z Maisons - Laffitte. Mówią Wieki 1991 nr 1 s. 1-8 (nt. początków pisma, jego roli; z fot....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
707.artykuł: Hlebowicz Adam: Prasa polska w Sowietach. Tydzień 1991 nr 21 s. 6 (nt. polskich czasopism ukazujących się na Litwie (m.in. "Kurier Wileńs...) szczegóły 
708.artykuł: Kałuski Marian: Prasa polska w Australii (1928-1988). Studia Polonijne 1995 t. 13 (1990) s. 221-235  szczegóły 
709.artykuł: Koper Antoni Stefan: Prasa polska w Niemczech. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 105 s. 3-37 (Obszerniej o pismach wydawanych od 1945 r. w Quakenbrueck: Dziennik...) szczegóły 
710.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Współczesna polska prasa na Wileńszczyźnie. Prasa Polska 1989 nr 1 s. 17-19  szczegóły 
711.artykuł: Lesko-Ślęzak Joanna: Prasa polska w życiu Polonii holenderskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1999 nr 5 s. 171-173  szczegóły 
712.artykuł: Nasielski Adam: Polska prasa w Australii. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 121-125 (m.in. dot. czasopism: Wiadomości Polskie (Sydney), Tygodnik ...) szczegóły 
713.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Polska prasa w Londynie. Trybuna Opolska 1989 nr 273 s. 4  szczegóły 
714.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Prasa polska w latach powojennych na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 20 s. 5 (przegląd...) szczegóły 
715.artykuł: Topolska Maria Barbara: Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1939-1989. Słowo Ojczyste 1991 nr 2 s. 3-7  szczegóły 
716.artykuł: Wierzbiański Bolesław: Prasa polska na Zachodzie. Słowo Ojczyste 1991 nr 4 s. 4-8  szczegóły 
717.artykuł: Wilk Franciszek J.: Prasa polska na obczyźnie. x 1989 ([W ks. zb.:] Prace Kongresu Kultury Polskiej pod partonatem prezydenta...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    książki (alfabet autorów)
718.książka: Solidarność małopolska w podziemiu. 1991 ([M. in.:] Bibliografia prasy "Drugiego obiegu". [Oprac.] Wojciech Wiśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
719.książka: Literatura polska w przekładach 1990-2000 = Polish literature in translations 1990-2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Polska literatura w świecie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
720.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
721.książka: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. 1993 (W kręgu słowiańskim [wstęp]. - O Walgierzu z Tyńca i niektórych porówn...) szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 163-167  szczegóły 
722.książka: Percepcion y recepcion. Polonia - la Peninsula Iberica-Latinoamerica = Percepcja i recepcja. Polska - Półwysep Iberyjski - Ameryka Łacińska. 1994 (Introduccion. - Wstęp. * Urszula Aszyk: El drama espanol del siglo XX ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
723.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
724.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażewicz Olgierd: Brak armat czy sojuszników? (Polska literatura na świecie). Głos Wielkopolski 1989 nr 129 s. 8 (refleksje na marginesie sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
725.artykuł: Boliński Kazimierz: Polska literatura po niemiecku. ([w NRD, RFN, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii]...) szczegóły 
726.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturowe oraz literackie w XVI i XVII wieku. Barok 2000 nr 1 s. 45-71  szczegóły 
727.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Polska literatura emigracyjna w krajach zachodnioeuropejskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Polonia w Europie. Poznań 1992 s. 147-176 [próba przybliż...) szczegóły 
728.artykuł: Czudec Joanna: Zespół Literacki polska2000 w Programie POLAND. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dot. zespołu powołanego do opracowania programu promocji literatury po...) szczegóły 
729.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Polska książka w Lipsku. (Impresje z wiosennych Targów Książki 28-31.03.1996). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 100-103  szczegóły 
730.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Różewicz z Grassem (Polska gościem honorowym Lipskich Targów Książki). Rzeczpospolita 1996 nr 34 s. 29 (nt. spotkań autorskich z czytelnikami, wystawach i innych imprezach ku...) szczegóły 
731.artykuł: Gorczyńska Renata: Literatura polska na Zachodzie. Tygodnik Powszechny 1990 nr 19 s. 5 (dot. recepcji i przekładów literatury polskiej, działalności polskich ...) szczegóły 
nawiązanie: Jeżewski Krzysztof: Literatura polska we Francji. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 8  szczegóły 
732.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska gościem honorowym w Lipsku. Nowe Książki 1996 nr 3 okł. (program imprez polskich firm wydawniczych i spotkań z polskimi pisarza...) szczegóły 
733.artykuł: Koprowski Jan: Dlaczego literatura polska nie może przebić się na Zachód?. Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 222-225  szczegóły 
734.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 589-629 (wykaz publikacji...) szczegóły 
735.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 707-758 (wykaz publikacji...) szczegóły 
736.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
737.artykuł: Malawska Joanna: Literatura polska w kulturze europejskiej. Życie Warszawy 1994 nr 97 s. 18  szczegóły 
738.artykuł: Nowak Roman: Dedeciusa wizja Polska w Europie. Życie i Myśl 1990 nr 5/6 s. 49-53 (m.in. nt. związków lit. polskiej z literaturami innych krajów europejs...) szczegóły 
739.artykuł: Orłowski Hubert: Polska literatura emigracyjna w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. x 1997 ([W ks.:] Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia". Szkice...) szczegóły 
740.artykuł: Picchio Riccardo: Emilio Maria Manolesso i Alberto Vimina a Polska. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
741.artykuł: Polska książka na świecie. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1-4 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
742.artykuł: Szurmiej Szymon: Polska to znaczy "Tu odpoczniesz" (O kulturze żydowskiej w naszym kraju rozmawiamy z Szymonem Szurmiejem). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 55 s. 5 (z fot. Szymona Szurmieja; rozm. Józef Szczawiński...) szczegóły 
743.artykuł: Zawadzki Paweł: Literatura polska i świat. Odra 1995 nr 3 s. 114 (zestawienie przekładów polskiej literatury za granicą oraz tłumaczeń n...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
744.książka: Polska - Austria. Drogi porozumienia. 1999 (Wstęp. * Olga Dobijanka-Witczakowa: Franciszek T. Bratranek - budownic...) szczegóły 
745.książka: Rosner Edmund: Literatura polska w Austrii. 1945-1990. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Rosner Edmund: Książka polska w Austrii. Zwrot 1996 nr 11 s. 58-61  szczegóły 
747.artykuł: Rosner Edmund: Literatura polska w Austrii (Z problematyki recepcji po 1945 r.). Przegląd Zachodni 1989 nr 3 s. 49-72  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
748.artykuł: Poźniak Telesfor: Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX - początku XX wieku. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
749.książka: Georgieva Desislava: Mostove ot dumi. Polskata literatura v Bahlgarija v perioda mezhdu dvete svetovni vojni. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
750.artykuł: Bakhneva Kalina: Stranici ot istorijata na recepcijata na polskata poezija u nas. x 1988 ([W ks. zb.:] Slavjanskite literaturi v Bahlgarija. Problemi na recepci...) szczegóły 
751.artykuł: Karabełowa Magda: Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie. Historia i dzień dzisiejszy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 135-148 (dot. recepcji literatury polskiej i działaln. filolofii polskiej na Un...) szczegóły 
752.artykuł: Mitova Katja: Recepcija na polskata poezija v Bahlgarija i Chekhija prez 20-te godini na nashija vek (Sravnitelno-tipologicheski problemi). x 1988 ([W ks. zb.:] Slavjanskite literaturi v Bahlgarija. Problemi na recepci...) szczegóły 
753.artykuł: Racheva Lilija: Polskata literatura za deca i junoshi v Bahlgarija. x 1989 ([w czasopiśmie:] Deca. Izkustvo. Knigi (Sofija) 1989 nr 3 s. 25-...) szczegóły 
754.artykuł: Sujecka Jolanta: Bahlgarskata literatura v polskata kriticheska mis'l. x 1989 (Sravnitelno Literaturoznanie (Sofia) 1989 t. 9 s. 38-44 [New Contents ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
755.artykuł: Zhang Zhen-Huej : Literatura polska w Chinach. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 103-107  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
756.artykuł: Pilch Jiri: Polska SF w Czechosłowacji. Fantastyka 1989 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
757.artykuł: Sladek Zdenek, Valenta Jaroslav, Vykoukal Jiri: Polska w oczach czeskich (Czechy a Polska). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 93-106 (wyw. z historykami czeskimi, m.in. o kontaktach kulturalnych polsko-cz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
758.książka: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. 1998 (Jerzy Wyrozumski: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Krzyżaniako...) szczegóły 
759.książka: Posledni Petr: Meritka souvislosti. Ceska a polska literarni kultura po roce 1945. 2000 ([Zawiera:] Uwod. Pojem "literarni kultura". Srovnavaci metoda. Prostor...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
760.impreza: "Ceska a polska literatura 90. let" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jasna: Nejnovejsi polska a ceska literatura na prelomu dobu (Cesko-polske sympozium o literature 90. let). Slavia 1992 z. 3 s. 342-344  szczegóły 
761.impreza: "Polska literatura osmdesatych let a recepce polske literatury v osmdesatych letech v Ceskoslovensku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
762.impreza: "Polska literatura w czeskich przekładach" - wystawa (1989).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
763.artykuł: Mitova Katja: Recepcija na polskata poezija v Bahlgarija i Chekhija prez 20-te godini na nashija vek (Sravnitelno-tipologicheski problemi). x 1988 ([W ks. zb.:] Slavjanskite literaturi v Bahlgarija. Problemi na recepci...) szczegóły 
764.artykuł: Stachova Helena: Literatura polska w Pradze. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 200-201 (dot. ostatnich lat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
765.książka: Śladkowski Wiesław, Willaume Małgorzata, Wiśniewski Stanisław: Polska obecność w kulturze Francji. XVIII-XX wiek (do 1939 r.). 1991 (Wiesław Śladkowski: Wstęp. - Wiesław Śladkowski, Małgorzata Willaume: ...) szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illg Jerzy: Literatura polska nad Sekwaną. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 9 (spraw z przebiegu imprezy z cyklu "Les Belles Etrangeres" poświęconej ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
767.impreza: "Literatura polska we Francji i gdzie indziej" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Literatura polska we Francji i gdzie indziej. Odra 1996 nr 4 s. 122-123 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
768.artykuł: Bondy Francois: Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża. Gazeta. Magazyn 1993 nr 31 s. 6-9 (wyw. z pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem, red. nacz. pisma literackie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Holandia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
769.impreza: "Polska i Niderlandy. Kontakty w okresie Złotego Wieku Gdańska [XVI-XVII w.]" - wystawa w ramach obchodów gdańskiego milenium (1000-letniej rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o grodzie nad Motławą) (1997). (m.in. poświęcona nauce gdańskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasita Ryszard: Genewa, Tel Awiw i literatura polska. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 388-390  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
771.artykuł: Kozioł Andrzej: Jeszcze po polsku. Polska literatura w Izraelu. Sycyna 1995 nr 9 s. 14, 17 (nt. działaln. Związku Autorów Piszących po Polsku i jego przewodnicząc...) szczegóły 
772.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 93-101  szczegóły 
773.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Twórczość 2000 nr 4 s. 125-131  szczegóły 
774.artykuł: Wasita Ryszard: Młoda poezja polska - po hebrajsku w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
    imprezy (alfabet tytułów)
775.impreza: "Chopin - Polska - Japonia" - wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego (1999). (i w Polsce: Warszawa, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 20 I 2000 ...) szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: "Chopin - Polska - Japonia" - wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego. Japonica 2000 [nr] 12 s. 143-151 (sprawozdanie z wystawy, także nt. historii kontaktów kulturalnych pols...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
776.książka: Jackiewicz Mieczysław: Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku. Rozprawa habilitacyjna. 1993 (Wstęp. - I. Polska literatura religijna w przekładach litewskich XVI-X...) szczegóły 
recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Literatura polska na Litwie - kontakty, wpływy, inspiracje. Akcent 1994 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
recenzja: Kaleda Algis: Literatura polska a Litwa (próba syntezy). Borussia 1994 nr 9 s. 286-288  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
777.impreza: "Europa - Polska - Litwa. Współdziałanie kultur w przeszłości i przyszłości dziejów" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
778.impreza: "Kultura litewska i polska - podobieństwa i różnice" - spotkanie pisarzy z Polski i Litwy (1997).  szczegóły 
779.impreza: "Polska - Litwa. Historia i kultura" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
780.impreza: "Polska - Litwa. Sześć wieków wspólnoty i co dalej?" - sympozjum polsko-litewskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Baczewska Anna: Nadzieja na porozumienie (Polska - Litwa). Kultura i Życie 1991 nr 10 s. 2 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
781.artykuł: Kaleda Algis: W poszukiwaniu wartości - literatura polska na Litwie i literatura litewska w Polsce. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 353-356  szczegóły 
782.artykuł: Maciejewski Janusz: Litwa - Polska. Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiedor Karol: Polska-Niemcy: powiązania kulturowe. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 98-100  szczegóły 
784.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deutsch-polnischer Literaturaustausch = Niemiecko-polska wymiana literacka. Dialog [Hamburg] 1996 nr 3/4 s. 76 (nota; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
786.impreza: "Saksonia i Polska w okresie unii personalnej" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
787.artykuł: ANR: Polska dziesiątka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (lista najlepiej sprzedających się polskich książek w Niemczech...) szczegóły 
788.artykuł: Cieślik Mariusz: Polska gwiazda. Gazeta Wyborcza 2000 nr 248 s. 15 (nt. sukcesu polskiej ekspozycji i licznych imprez kulturalnych podczas...) szczegóły 
789.artykuł: Cywińska Izabella: Kultura polska nad Renem. Życie Warszawy 1990 232 5 (wyw. z min. kult. i sztuki; rozm. Michał Jaranowski...) szczegóły 
790.artykuł: Czudec Joanna: Zespół Literacki polska2000 w Programie POLAND. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dot. zespołu powołanego do opracowania programu promocji literatury po...) szczegóły 
791.artykuł: Gołąb Monika: Literacki kontynent Europy. Polska ekspozycja na Międzynarodowych Targach Ksiązki Frankfurt 2000 odniosła bezprecedensowy sukces. Życie 2000 nr 249 s. 8 (podsumowanie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem...) szczegóły 
792.artykuł: Gołąb Monika: Z polskimi książkami w świat. 52. Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurt[!] 2000. Wczoraj wieczorem została otwarta hala polska. Życie 2000 nr 244 s. 10 (z wywiadem z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierzem Mi...) szczegóły 
793.artykuł: (grad): Polska na targach książki we Frankfurcie. Gazeta Lwowska 2000 nr 16 s. 5 (nota...) szczegóły 
794.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. dyskusij nad telewizyjną wypowiedzią Marcela Reicha-Ranickiego o p...) szczegóły 
795.artykuł: Klukowski Bogdan: Polska we Frankfurcie. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 12 s. 26-28 (nt. spotkań literackich polskich pisarzy...) szczegóły 
796.artykuł: Kuhnert Martina: Literatura polska, niemiecki czytelnik. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 19-26 (nt. propagowania literatury polskiej...) szczegóły 
797.artykuł: Lempp Albrecht: Polska we Frankfurcie. Życie z Książkami 2000 nr z 26 X s. 1, 8 (nt. obecności Polski jako gościa honorowego Międzynarodowych Targów Ks...) szczegóły 
798.artykuł: Masłoń Krzysztof: Kuchnia polska. Rzeczpospolita 2000 nr 246 s. A13 (sprawozdanie z udziału Polski w LII Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
799.artykuł: Mazur Jan: Kultura polska w RFN na tle procesu akulturacji Polonii niemieckiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Polonia w Niemczech. Historia i współczesność. Warszawa 1...) szczegóły 
800.artykuł: Polska Gościem Honorowym 52 Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie = Poland - the Honorary Guest of 52nd International Book Fair in Frankfurt. Polish Culture 2000 nr 2 s. 7 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
801.artykuł: Reich-Ranicki Marcel: Polska to daleko stąd. Gazeta Wyborcza 2000 nr 233 s. 12-13 (wyw. z krytykiem literackim nt. obecności literatury polskiej w Niemcz...) szczegóły 
802.artykuł: SW: Polska we Frankfurcie. Życie 2000 nr 245 s. 1 (nota nt. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie...) szczegóły 
803.artykuł: Szewczyk Grażyna: Literatura polska w Niemczech. Kontynuacja i przemiana. Śląsk 1996 nr 4 s. 22-23 (dot. literatury współczesnej...) szczegóły 
804.artykuł: Tobera Marek: Polska Gościem Honorowym we Frankfurcie = Poland: Frankfurt Fair's Guest of Honor. Polish Culture 2000 nr 3 s. 12 (dot. Międzynarodowych Targów we Frankfurcie; tekst równoległy w język...) szczegóły 
805.artykuł: Witte Barthold C.: Dwie kultury narodowe w oswobodzonej Europie. Niemiecko-polska wymiana kulturalna wobec nowych zadań. x 1994 ([W ks. zb.:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemiecki...) szczegóły 
806.artykuł: Wolny Maja: Jajem w dziesiątkę (Polska literatura jedzie do Frankfurtu). Polityka 2000 nr 43 s. 56-57 (m.in. o udziale polskich pisarzy w 52. Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
807.artykuł: Wolny Maja: Polska pachnąca kardamonem. Polityka 2000 nr 44 s. 15 (m.in. o udziale polskich pisarzy w 52. Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
808.artykuł: Żelazny Roman: Literatura ze znakiem jakości. Polska gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 4-5 (m.in. o udziale w 52. Międzynarodowych Targach Kisiążki we Frankfurcie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
809.artykuł: Bereska Heinrich: Polska literatura w NRD - blaski i nędze. Epilog. Słowo [Berlin] 1994 nr 24 s. 29-35  szczegóły 
810.artykuł: Bereska Heinrich: Polska literatura w NRD - blaski i nędze. Epilog. Słowo [Berlin] 1994 nr 24 s. 29-35  szczegóły 
811.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Norwegia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
812.artykuł: Bratbak Bjorn: Polska - dla norweskich pisarzy. Część II. Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 137-156 (nt. związków pisarzy polskich i norweskich od XIX wieku do współczesno...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Republika Federalna Niemiec (kontakty z zagranicą)
813.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
814.impreza: "Polen erlesen/ Literatura polska 2000" - festiwal polskiej literatury, kultury i sztuki w Nadrenii-Westwalii.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
815.artykuł: Kneip Heinz: Znana czy nieznana? (Literatura polska w Republice Federalnej Niemiec). Arkusz 1992 nr 9 s. 1  szczegóły 
816.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Książka polska w RFN. Życie Literackie 1990 nr 2 s. 6; nr 3 s. 6  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
817.książka: Karpiński Wojciech: Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu. 1994 (Rosja i stosunki polsko-rosyjskie w poglądach i twórcz. pisarzy: Edmun...) szczegóły 
818.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Małek Eliza: Poezja polska w Rosji XVII i XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 149-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
819.artykuł: Barański Zbigniew: Literatura polska w Rosji w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 59-77  szczegóły 
820.artykuł: Cybienko Helena: Literatura polska w Rosji w czasach komercjalizacji wydawnictw (Lata dziewięćdziesiąte). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 59-68  szczegóły 
821.artykuł: M.B.: Od Prusa do Hłaski (Polska literatura w ZSRR). Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 7 s. 9 (wyd. przez oficynę Chudozhestvennaja Literatura w Moskwie...) szczegóły 
822.artykuł: Osińska Katarzyna: Polska-Rosja: sentymenty i resentymenty. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 105-114 (nt. stosunków kulturalnych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
823.artykuł: Geambasu Constantin: Literatura polska w Rumunii. Dekada Literacka 2000 nr 11 s. 22-23 (nt. zainteresowań literaturą polską w Rumunii - dot. przekładów litera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Serbia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
824.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Polska gazetka ścienna. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 138-141 (nt. kontaktów literackich i poloników...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
825.artykuł: Winczer Pavol: Literatura polska w Słowacji w latach 1945-1949. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 141-171  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
826.artykuł: [Międzyrzecki Artur] (a): Barańczak i literatura polska w Ameryce. Twórczość 1989 nr 10 s. 134-136 (nt. zainicjowanych przez Stanisława Barańczaka prezentacji polskiej li...) szczegóły 
827.artykuł: Pomian Andrzej: Literatura polska w dwóch encyklopediach amerykańskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 40-45 (dot.: Merriam-Webster's Encyklopedia of Literature. Springfield 1995, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
828.artykuł: Zieliński Jan: Książka polska w Szwajcarii. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 7 VII s. 6 (nt. literatury polskiej tworzonej współcześnie w Szwajcarii ora nt. po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
829.książka: Teodorowicz-Hellman Ewa: Svensk - Polska litterara moten. Tema: barnlitteratur. 1999 (Forord = Przedmowa = Foreword. - Svens barn- och ungdomslitteratur i p...) szczegóły 
830.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacki Hieronim: Polska w oczach Szwedów. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 131-134  szczegóły 
831.książka: Uggla Andrzej Nils: Fran politik till litteratur. Sveriges vag till den polska nationella diktningen under 1800-talet i sju studier. 1989 (I. Svenskarnas politiska intresse for Polen under 1930-talet. II. Sver...) szczegóły 
832.książka: Uggla Andrzej Nils: Sverige och polska skalder. Fran Mickiewicz till Miłosz. 1990 ([Recepcja w Szwecji twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza ora...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Polska poezja w Szwecji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 147-150  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
833.impreza: "Polska literatura w Szwecji - szwedzka literatura w Polsce" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Bron Michał jr: Polska literatura w Szwecji - szwedzka literatura w Polsce. Acta Sueco-Polonica 1998 nr 6 (1997) s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
834.książka: Kultura polska w życiu Ukrainy. Historia. Dzień dzisiejszy. Materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej. Kijów, 6-9 listopada 1997 roku = Pol's'ka kul'tura v zhittih Ukrajini. Istorihja. S'ogodennja. Materihali II Mihzhnarodnoji naukovoji konferencihji. Kijiv, 6-9 listopada 1997 roku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od Rady Redakcyjnej. - Jerzy Wowk: Od Redaktora nauko...) szczegóły 
835.książka: Polska - Ukraina spotkanie kultur. Materiały z sesji naukowej. 1997 (Tadeusz Stegner: Wstęp. * [Zawiera referaty wygłoszone na sesji naukow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
836.impreza: "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia i dzień dzisiejszy" - międzynarodowa konferencja popularnonaukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia, dzień dzisiejszy". Dziennik Kijowski 1997 nr 21 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Umański Zbigniew: Kultura polska w życiu Ukrainy. Semper Fidelis 1998 nr 1 s. 34 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
837.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łanocha Dariusz: Pojednanie przez prawdę (Polska - Ukraina). Trybuna 1997 nr 248 s. 17 (sprawozdanie; m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
838.artykuł: Hryckowian Jarosław: Polska i Ukraina (Zarys związków literackich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 120-134  szczegóły 
839.artykuł: Stępień Stanisław: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
840.książka: Węgry - Polska w Europie Środkowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka. 1997 ([Zawiera m.in.:] Lajos Hopp: O przesłankach polsko-węgierskiej świadom...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
841.impreza: "Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Historyczne i współczesne paralele (Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji). Rzeczpospolita 1996 nr 100 s. 26 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Sroka Stanisław A.: Międzynarodowa konferencja naukowa: "Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej" (Kraków, 25-28 IV 1996). Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 428-429  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wietnam (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
842.artykuł: Dmowska Agnieszka: Wietnam i Polska razem w literaturze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 183 (art. dot. pobytu w Polsce poetów z Wietnamu na zaproszenie Związku Lit...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
843.książka: Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim, 15-17 października 1997 r.. 1998 (Od Redakcji. * [Zawiera m.in.:] I. W kręgu staropolskim: Tadeusz Ulewi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
844.impreza: Wieczór literacki "Polska - Włochy. Sąsiedztwo dalekie i bliskie" (1993).  szczegóły 
845.impreza: "Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
846.artykuł: Bełkot Jan: Literatura polska w "Letterature Slave" (1891) Domenico Ciampoliego. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studii Polacco-Italiani di Toruń 1986 t. 1 s. 221-243  szczegóły 
847.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Literatura polska czasów odrodzenia, baroku i oświecenia - włoska recepcja okresu powojennego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 55-64  szczegóły 
848.artykuł: Zieliński Andrzej: Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 20-41 (nt. prezentacji i rozpowszechniania literatury polskiej we Włoszech...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
849.książka: Daszkiewicz Walenty: Informator o stosunkach Polska - Związek Radziecki 1944-1991. 1994 ([M.in. nt. stosunków kulturalnych i naukowych]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
850.artykuł: Cybienko Helena: Literatura polska w Związku Radzieckim (Najnowsze przekłady i opracowania w języku rosyjskim). Literatura Radziecka 1989 nr 5 s. 162-167  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
851.książka: Bisewska Ewa, Pomirska Ewa Monika, Skotnicka Gertruda: Literatura polska dla dzieci i młodzieży u progu nowego wieku. Dziewczęta wciąż szukają drogi. Sune, Mój Słodki, czyli dzieci, króliczki i literatura. 2000 (Gertruda Skotnicka: Słowo wstępne. - Gertruda Skotnicka: 1. Przygoda p...) szczegóły 
852.książka: Grefkowicz Alina, Krassowska Bogumiła: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939. Literatura polska i przekłady. 1995  szczegóły 
853.książka: Leszczyński Grzegorz: Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. 1990 (Wstęp. - I. Między weryzmem a kreacjonizmem (Pozytywistyczna racjonali...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młodopolska wersja baśni. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 50-51  szczegóły 
854.książka: Teodorowicz-Hellman Ewa: Svensk - Polska litterara moten. Tema: barnlitteratur. 1999 (Forord = Przedmowa = Foreword. - Svens barn- och ungdomslitteratur i p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
855.impreza: "Polska literatura dla dzieci i młodzieży w świecie" - sesja literacko-naukowa w ramach VIII Biennale Sztuki dla Dziecka.  szczegóły 
artykuł: Sobecka Marta: Polska literatura dla dzieci wobec świata. Sesja w Poznaniu. Życie Szkoły 1989 nr 10 s. 632-634  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
856.artykuł: Staniów Bogumiła: Książka polska dla dzieci i młodzieży w tłumaczeniu na języki obce w latach 1945-1989. Stan badań, problemy badawcze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 127-134  szczegóły 
857.artykuł: Waksmund Ryszard: Polska literatura dla dzieci i młodzieży wobec nurtów i przemian piśmiennictwa światowego. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 4/6 s. 22-25, 52-53  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
858.impreza: "Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1995, charakterystyka i ocena" - Ogólnopolska Konferencja (1995).  szczegóły 
859.impreza: "Socrealizm w literaturze dziecięcej" - ogólnopolska sesja naukowa (1991).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
860.impreza: "Pro Bolonia" - ogólnopolska wystawa książki dla dzieci (2000).  szczegóły 
861.impreza: Współczesna polska sztuka książki - wystawa (1997). (wystawa podczas 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, skład...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
862.książka: Pełka Leonard J.: Polska demonologia ludowa. 1987  szczegóły 
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poźniak Telesfor: Pieśń polska nad Wilią. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
864.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Współczesna folklorystyka polska - w kręgu pytań o tożsamość. Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 79-94  szczegóły 
865.artykuł: Ferfecka Ewa: Brat smok (Kwiatki św. Franciszka z Asyżu a polska legenda ludowa). x 2000 ([w ks. zb.:] Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. Pod ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
866.artykuł: Burszta Józef: Dzieło Oskara Kolberga a Wielkopolska. x 1991 ([W ks. zb.:] Folklor muzyczny ziemi kościańskiej. Kościan, Poznań 1991...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Nagrody (literatura ludowa)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
867.nagroda: Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Kotuli (Ogólne).  szczegóły 
868.nagroda: Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Kotuli za osiągnięcia twórcze w dziedzinie badań nad kulturą ludową regionu południowo-wschodniej Polski.  szczegóły 
869.nagroda: Ogólnopolska Nagroda im. Franciszka Kotuli za osiągnięcia twórcze w dziedzinie badań nad kulturą ludową regionu południowo-wschodniej Polski (1988). (m.in. nagr.: Stanisław Rząsa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
870.artykuł: Breza Edward: Region a kultura i literatura ogólnopolska. x 1993 ([W ks. zb.:] Bliżej regionu i ucznia. Gdańsk 1993, s. 5-16....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
871.artykuł: Bartosh Otokar: Problem regionalizmu a literatura polska na Śląsku Cieszyńskim. Miesięcznik Literacki 1989 nr 2/3 s. 85-92  szczegóły 
872.artykuł: Biliński Krzysztof: Trudności periodyzacyjne (Młoda Polska na Śląsku). Śląsk 2000 nr 12 s. 67 (dot. piśmiennictwa sląskiego lat 1902-1922...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblioteka, książka, czytelnictwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
873.impreza: "Opisy bibliotek w polskich utworach literackich" - ogólnopolska konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
874.artykuł: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: Polska kultura ziemiańska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s. 9-36 (m.in. nt. literatury ziemiańskiej i literatury poświęconej życiu wiejs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
875.artykuł: Kiełtyk Izabela: Problemy dzieci sprawnych inaczej we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Cz. 1. Literatura polska. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 10 s. 21-24  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
876.impreza: "Dziecko i jego światy we współczesnej poezji dla dzieci" - ogólnopolska konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
877.artykuł: Sosnowski Jerzy: Młoda Polska dzieckiem podszyta. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 4 s. 25-36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
878.artykuł: Jaworski Krzysztof: Turystyka polska w czeskich Sudetach w XVIII i XIX. Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, literatura, kultura 1998 nr 3 (2055) s. 9-19 (Sudety w relacjach literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
879.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa. 1992 (Polska literatura łagrowa a "syberyjska": 1. Literatura łagrowa wobec ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Bakuła Bogusław: Literatura polska o Powstaniu Węgierskim 1956. Polonistyka 1996 nr 8 s. 562-563  szczegóły 
881.artykuł: Cieński Marcin: Literatura polska wobec wojny domowej w Hiszpanii (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 31-47  szczegóły 
882.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Dramat pomniejszenia granic (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Odra 1989 nr 11 s. 42-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
883.artykuł: Jastrun Tomasz: Szwecja-Polska, tak daleko, tak blisko = Sverige-Polen, sa fjarran, sa nara. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
884.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura polska a współczesne zbliżenie kulturowe Ukraińców i Polaków. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 257-269 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej od XVI w.; m.in. dot. pisarz...) szczegóły 
885.artykuł: Sosnowska Danuta: Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 109-114  szczegóły 
886.artykuł: Stępień Stanisław: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy wschodnie (tematy, motywy)
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machnicki Mieczysław: A to Polska właśnie. Twój Styl 1995 nr 12 s. 111 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
888.artykuł: Kamiński Jarosław: Polska mitologia współczesna. Kresy. Lithuania 1991 nr 3 s. 62-66  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy zachodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
889.artykuł: Prokop Jan: Wysiedlenia do Reichu. (Pamięć polska i pamięć niemiecka). Znak 1996 nr 12 s. 99-114 (ziemie odzyskane w literaturze pamiętnikarskiej polskiej i niemieckiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lwów (tematy, motywy)
890.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marszałek Agnieszka: Batiar a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 1998 nr 243 s. 17  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
891.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Miasto w systemie znaków "Vanitas" - poezja staropolska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 z. 32 (193) s. 3-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
892.artykuł: Wojtczak Dariusz: Poniżej pępka. Polska literatura pornograficzna. Wprost 1990 nr 26 s. 26-27 (m.in. o aut.: Zbigniew Nienacki, Andrzej Rodan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
893.impreza: "Współczesna polska literatura marynistyczna" - wystawa książki (1992).  szczegóły 
894.impreza: "Współczesna polska literatura marynistyczna dla dzieci i młodzieży" - Ogólnopolska Sesja Marynistyczna (1987).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
895.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Polska oksymoryczna. Przegląd Polityczny 1998 nr 37/38 s. 140-142 (m.in. problem polskiej niedojrzłości w twórczości polskich pisarzy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Orient (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
896.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Niegdysiejsze koneksje teatralne Turcja-Polska. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
897.książka: Kurska Anna: Polska romantyków. 1993 (Romantyczne krajoznawstwo oraz motyw podróży do różnych regionów ziem ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
898.artykuł: Borkowska Grażyna: PRL a sprawa polska. Res Publica Nowa 1993 nr 3 s. 13-15  szczegóły 
899.artykuł: Wołk Marcin: Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego. Znak 2000 nr 7 s. 53-70 (porównanie obrazu PRL w dziennikach: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
900.książka: Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 1991 ([Zawiera m.in.:] W zwierciadle literatury pięknej [gł. okresu staropol...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
901.artykuł: Kurek Jacek: Szlachta polska wobec śmierci Augusta II. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 125-137 (nt. okoliczności śmierci króla Augusta II Mocnego zawartych w korespon...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
902.artykuł: Derwich Marek: Polska legenda o świętym Emeryku. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 423-446  szczegóły 
903.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Polska mariologia śpiewana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 2 s. 41-62 (przegląd polskich kościelnych pieśni maryjnych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
904.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
905.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa a "syberyjska" (O nowy kształt historii literatury polskiej). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 51-70 (Syberia w literaturze polskiej od XIII w....) szczegóły 
906.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polska literatura zsyłkowa (Karty stare i nowe). Arka 1992 nr 37/38 s. 118-133 (w świetle wspomnień, relacji i nielicznych dzienników uczestników zsył...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, topielec, życie pozagrobowe (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
907.książka: Lubaszewska Antonina: Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Życie - śmierci doskonałość. 1995 ([Wstęp]. - "Meditatio mortis" i młodopoldkie przeżycie pokoleniowe. Śm...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
908.artykuł: Lubaszewska Antonina: Egzekucja i zdrowa śmierć. Polska topika bohaterskiej śmierci. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 187-197 (m.in. w twórcz. S. Żeromskiego, Andrzeja Struga, Józefa Wittlina...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
909.artykuł: Uliasz Stanisław: Konteksty interpretacyjne tematu: literatura polska wobec II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 37-45  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
910.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Wallenrod, Jałta i sprawa polska. Znak 1993 nr 12 s. 133-137 (z not. o Arkadiuszu Bagłajewskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, holocaust (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
911.impreza: "Żydzi w literaturze" - ogólnopolska konferencja pracowników naukowych i studentów (1999).  szczegóły 
artykuł: Żurek Sławomir J.: "Żydzi w literaturze". XII ogólnopolska konferencja pracowników naukowych i studentów. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 117-119 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
912.artykuł: Brumberg Abraham: Polska inteligencja i antysemityzm. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1993 nr 3/4 s. 97-114 (obszerniej o tematach żydowskich w twórczości i publicystyce autorów: ...) szczegóły 
nawiązanie: Dyskusja wokół tekstu Abrahama Brumberga "Polska inteligencja i antysemityzm". Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 2 s. 3 (dyskusja odbyła się 14 XII 1995; wypowiedzi: Zofia Borzymińska, Abraha...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
913.książka: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim. 1795-1963. 1995 (Wstęp. - Działalność wydawnicza na Śląsku pod panowaniem pruskim w lat...) szczegóły 
914.książka: Gruca Anna: Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów. 1993  szczegóły 
915.książka: Jaskuła Roman: Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863. 1992  szczegóły 
916.książka: Kuszłejko Jacek: Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. 1993 (Polski ruch wydawniczy w Rosji. Ruch wydawniczy i księgarski w systemi...) szczegóły 
917.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gębołyś Zdzisław: Książka polska na Śląsku w I połowie XIX wieku. Zaranie Śląskie 1990 nr 1/2 s. 176-183  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
918.impreza: Dzieje ruchu wydawniczego na ziemiach polskich w latach 1795-1918 - ogólnopolska sesja naukowa (1987).  szczegóły 
919.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
920.artykuł: Brzyska Maria: Książka polska w Rosji w latach 1914-1921. Zarys problematyki. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 75-88 (m.in. nt. polskich wydawnictw w Rosji...) szczegóły 
921.artykuł: Dunin Janusz: Polska książka w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 22-24 (przegląd polskojązycznych wydawnictw działających w Wilnie od 1905 do ...) szczegóły 
922.artykuł: Jaskuła Roman: Działalność wydawnicza Biblioteka Polska K. J. Turowskiego w okresie krakowskim (1857-1863). Ze skarbca kultury 1991 z. 51 s. 113-150  szczegóły 
923.artykuł: Jaskuła Roman: Początki działalności wydawnictwa Biblioteka Polska w Sanoku i Przemyślu (1855-1857). Ze skarbca kultury 1990 z. 50 s.7-47  szczegóły 
924.artykuł: Kempa Andrzej: Książka polska w Petersburgu (1773-1920). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 19-32  szczegóły 
925.artykuł: "Księgarnia Polska". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 55-56 (nt. działalności wydawniczej Księgarni Polskiej w Zamościu w l. 1918-1...) szczegóły 
926.artykuł: Skórka Stanisław: Biblioteka Polska - seria wydawnicza lwowskiej księgarni W. Gubrynowicza i W. Schmidta. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 37-59 (omów. serii wydawniczej "Biblioteka Polska" wydawanej przez księgarnię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
927.artykuł: Baczyński Marcin: Polska 2000. Gazeta Wyborcza 1997 nr 246 s. 16 (sprawozdanie z zakończenia 49. Międzynarodowych Targów Książki we Fran...) szczegóły 
928.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Odwody, czyli Polska almanachowa. Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 8-9 (nt. wydawanych w ostatnich latach antologii i almanachów...) szczegóły 
929.artykuł: Grabowska Mirosława: Książka polska w Opolu po drugiej wojnie światowej. Działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w latach 1945-1950.. Kwartalnik Opolski 1989 nr 2 s. 71-84  szczegóły 
930.artykuł: Sedeńko Wojtek: Polska norma. Nowa Fantastyka 1996 nr 4 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w I 19...) szczegóły 
931.artykuł: Troński Bronisław: Polska literatura współczesna woła S.O.S.. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 8, 9 (nt. problemów wydawniczych i promocji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
932.impreza: Polska książka naukowa w Wilnie - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: (pik): Polska książka naukowa w Wilnie. Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
933.artykuł: Baczyński Marcin: Teraz Polska!. Książki. Gazeta 1996 nr 8 s. 2 (nt. rosnącego zainteresowania wydawnictw współczesną literaturą polską...) szczegóły 
934.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Samizdaty (Polska poezja, aby przetrwać, obsunęła się w swoiste ekonomiczne podziemie). Trybuna 1994 nr 24 s. 14 (nt. pozycji polskiej poezji współczesnej na wolnym rynku wydawniczym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
935.artykuł: Biblioteka polska XX wieku. Gazeta Wyborcza 1992 nr 282 s. 9 (dot. powołania serii "Biblioteka Polska XX wieku"...) szczegóły 
936.artykuł: Biblioteka Polska XX Wieku. Nowy Świat 1992 nr 284 s. 11 (nt. inicjatywy powołania Biblioteki Polskiej XX Wieku...) szczegóły 
937.artykuł: "Biblioteka Polska XX Wieku". Rzeczpospolita 1992 nr 280 s. 3 (ogłoszenie 10 wydawnictw krajowych o powołaniu serii międzywydawniczej...) szczegóły 
938.artykuł: Biblioteka Polska XX Wieku. Tygodnik Powszechny 1992 nr 52 s. 9 (ogłoszenie 10 wydawnictw krajowych o powołaniu serii międzywydawniczej...) szczegóły 
939.artykuł: Masłoń Krzysztof: Proza iberoamerykańska, chińska i polska. Rzeczpospolita 1994 nr 147 s. 5 (charakterystyka serii wydawniczej "Biblioteka Bestsellerów" wydawnictw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
940.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: L.B.: Nowe serie wydawnictwa Egmont Polska. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 11 s. 22 (nt serii: "Strrraszna historia" i "Monstrrrualna erudycja"...) szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zaworska Helena: Nowa Proza Polska. Literatura 1996 nr 2 s. 60 (o serii wydawniczej...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
942.odwołanie: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW". x  szczegóły 
artykuł: Wołoszańska Jolanta: Od Gierka do Larousa (Polska Oficyna Wydawnicza). Rzeczpospolita 1991 nr 22 s. 4 (nt. działaln....) szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozik Ryszard: Polska kontra Narodowa. Gazeta Wyborcza 1996 nr 269 s. 16 (nt. nowej serii "Biblioteka Polska"...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Rusza "Biblioteka Polska" Universitasu. Rzeczpospolita 1996 nr 263 s. 28 (o rozpoczęciu edycji serii wydawniczej...) szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ł.G.: Szkoła Polska rezygnuje (Prywatyzacja WSiP). Rzeczpospolita 2000 nr 123 s. A9 (nota o rezygnacji z uczestnictwa w prywatyzacji wydawnictwa...) szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drzewucki Janusz: Najmłodsi bez kompleksów (Seria "Nowa proza polska"). Rzeczpospolita 1993 nr 163 s. 4 (omów. nowej serii książek "Nowa proza polska", której patronuje miesię...) szczegóły 
artykuł: Lisowski Jerzy: Nowa proza polska. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 200-203 (tekst wygł. na promocji serii "Nowa proza polska" wydawnictwa "Akapit"...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klecel Marek: Polska, jaka jes nie każdy widzi. Literatura 1999 nr 7/8 s. 73-74 (nt. serii "A to Polska właśnie"...) szczegóły 
artykuł: Stolarczyk Jan: A to Polska właśnie. Nowa seria Wydawnictwa Dolnośląskiego. Plus Minus 1995 nr 20 s. 6 (wyw. z redaktorem nt. serii; rozmawia K.M....) szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oramus Marek: Fantastyka Polska (Wydawnictwo Literackie). Nowa Fantastyka 1990 nr 5 s. 62-63 (prezentacja serii...) szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: K.M.: Pisarskie archipelagi (Współczesna proza polska w ofercie W.A.B.). Rzeczpospolita 1999 nr 38 s. 24  szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: We Wrocławiu: olimpijski spokój (Czy nowa seria "Biblioteka Polska" będzie konkurencją dla "Biblioteki Narodowej"). Rzeczpospolita 1997 nr 13 s. 27 (stanowisko wydawnictwa wobec informacji o rozpoczęciu edycji nowej ser...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
950.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: KK i TF: Polska, Rosja, emigracja. Tygodnik Powszechny 1991 nr 49 s. 2  szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-książka: "Kultura" i jej krąg. 1946-1986. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego, Biblioteka Polska, Paryż 11 XII 1986 - 10 I 1987, Les Amis de Kultura. 1995  szczegóły 
recenzja: Jaka Polska? - przesłanie "Kultury". Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 132 s. 52-108 (zapis wypowiedzi z konferencji naukowej - cz. I pt. "Inteligencja wobe...) szczegóły 
recenzja: Zagozda Andrzej: Polska w "Kulturze". Gazeta Wyborcza 1999 nr 245 s. 2  szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Polska i ludzie z nieprawdziwego zdarzenia. Plus Minus 1993 nr 15 s. I (wyw. z redaktorem; rozm. Elżbieta Sawicka i Maciej Łukasiewicz...) szczegóły 
artykuł: Machcewicz Paweł: Polska widziana z Maisons - Laffitte. Mówią Wieki 1991 nr 1 s. 1-8 (nt. początków pisma, jego roli; z fot....) szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Druga Polska. Suplement 1998 nr 12 s. 20-21  szczegóły 
artykuł: Podolska Joanna: Polska wyspa na Sekwanie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 302 s. 9 (historia wydawnictwa i księgarni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
953.impreza: "Wokół Oficyny Poetów i Malarzy" - ogólnopolska konferencja naukowa.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
954.artykuł: Carls Alice-Catherine: Księgarnia Polska - Librairie Polonaise. 160 years of Polish presence in Paris. The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 301-305  szczegóły 
955.artykuł: Kłossowski Andrzej: Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych. Res Historica 1997 z. 1 s. 77-87  szczegóły 
956.artykuł: Sarzyński Piotr: Polska księgarnia w Tel Awiwie. Almanach Polonii 1990 (1991) s. 195-197 (m.in. nt. działaln. edytorskiej...) szczegóły 
957.artykuł: Zahradnik Stanisław: Polska działalność wydawnicza na Zaolziu 1920-1995. Część I-IV. Zwrot 1996 nr 7, 9-11  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
958.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dagilis Waldemar: Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza. Akcent 1993 nr 3 s. 195-197  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
959.książka: Marek Edmond: Sekcja Polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille jej powstanie i działalność w latach 1927-1939, a tożsamość etniczna Polonii francuskiej. 1992  szczegóły 
960.książka: Piskurewicz Jan: Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. 1998 (Wstęp. * I. Pierwsze lata Akademii w niepodległej Polsce (1919-1924) [...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
961.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [II]. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 73-109  szczegóły 
962.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [I]. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 47-74  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
963.impreza: "Dzieje Albertyny" - ogólnopolska sesja poświęcona 450. rocznicy założenia Uniwersytetu w Królewcu (1994).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    imprezy (alfabet tytułów)
964.impreza: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej - konferencja.  szczegóły 
artykuł: Szczepanik Edward: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 17-18  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    odwołania do (alfabet tytułów)
965.odwołanie: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. x  szczegóły 
artykuł: (pik): Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 8 (nt. powstania i działalności...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Geneza, działalność, perspektywy. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 6 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki (przesłanki powstania, działalność, perspektywy). Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 193-201  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
966.impreza: "Nauka polska wobec totalitaryzmów" - sympozjum (1994).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
967.artykuł: Humanistyka polska: Agonia czy nadzieja?. Odra 1994 nr 9 s. 2-15 (dyskusja red. nt. aktualnej sytuacji humanistyki polskiej; wypow.: Kar...) szczegóły 
968.artykuł: Witkowska Alina: Humanistyka polska. Pod słońcem wolności. Nauka i Przyszłość 1992 nr 6 s. 1, 9  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi (doktoraty h.c.)
969.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
970.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 253 nr A7 s.  szczegóły 
971.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
972.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Torański Błażej: Polska Szkoła Filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
973.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polska uczciła naukę łużycką. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 13-14 (nota sprawozdawcza z uroczystości, podp. Redakcja, z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
974.dotyczy innego zapisu:
-książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Doktorat honoris causa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Opolski (doktoraty h.c.)
975.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kutz Kazimierz: Polska - kompleks odwróconych pleców. Śląsk 1997 nr 4 s. 14-17 (mowa wygłoszona podczas uroczystości odebrania tytułu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kutz Kazimierz: Polska - kompleks pleców odwróconych. Strony 1997 nr 1/2 s. 5-10 (tekst wystąpienia wygł. podczas nadania doktoratu honoris causa Uniwer...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
976.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (1999; II edycja). (termin składania prac: 15 V 1999; rozstrzygnięcie konkursu w roku akad...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
977.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chiny (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
978.artykuł: Yang De-you : Język i literatura polska w Chińskiej Republice Ludowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 89-93  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Estonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
979.artykuł: Duliczenko Aleksandr: Filologia Polska w Uniwersytecie Dorpadckim (Tartuskim) w Estonii. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 38-41  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
980.artykuł: Ożóg Kazimierz: Sekcja polska Uniwersytetu Lille III. Postscriptum 1994 nr 8 s. 33-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
981.artykuł: Frybes Stanisław: Katedra Polska w Jerozolimie. Kogo to interesuje?. Polska-Izrael 1997 nr 1 (5) 1996/1997 s. 31-33 (omówienie założenień fundacji i kłopotach finansowych ; z listą ofiar...) szczegóły 
982.artykuł: Wasita Ryszard: Polska i Izrael: budowanie mostu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 6 s. 14-15 (nt. Katedry Historii i Kultury Polskiej w Hebrajskim Uniwersytecie w J...) szczegóły 
983.artykuł: Wasita Ryszard: Polska Katedra Uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 32 (nt. przygotowań i gromadzenia środków przez fundację "Polska Katedra w...) szczegóły 
984.artykuł: Wasita Ryszard: Polska katedra uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
985.artykuł: Zawistowska Władysława: Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 21 (nt. organizacji Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie H...) szczegóły 
986.artykuł: (ZS): Polska Katedra na Uniwersytecie Jerozolimskim. Trybuna 1997 nr 130 s. 6 (nt. przygotowań i gromadzenia środków finansowych przez Fundację "Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
987.artykuł: Brzozowska Łucja: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 200 s. 5 (nt. działaln. katedry polonistyki...) szczegóły 
988.artykuł: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 170 s. 4 (inf. o utworzeniu katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileński...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rumunia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
989.artykuł: Sirbu Cristina: Filologia Polska na Uniwersytecie w Bukareszcie (Rumunia). Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 37-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
990.artykuł: Barańczak Stanisław: Literatura polska na Uniwersytecie Harvarda. Z profesorem Stanisławem Barańczakiem rozmawia Andrzej Józef Dąbrowski. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 5 IX s. 1-2 (wyw.; rozm. Andrzej Józef Dąbrowski...) szczegóły 
991.artykuł: Segel Harold B.: Literatura polska na Columbia University. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 8 IV s. 4 (wyw. z profesorem Columbia Univeristy - wykładowcą kultury i literatur...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
992.książka: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
993.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1992 nr 41 s. 37-58 [za: Ne...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
994.książka: Świdziński Jerzy: Literatura polska w ZSRR. Zakres i kierunki badań. 1986  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
995.artykuł: Chamot Bolesław: Filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 9-92  szczegóły 
996.artykuł: Cieński Marcin: Literatura staropolska i oświeceniowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 115-134 (zarys historii badań prowadzonych w minionym pięćdziesięcioleciu na po...) szczegóły 
997.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Litratura polska XIX wieku (Romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 135-159 (nt. dziejów powojennych, po 1945 r., badań nad historią literatury pol...) szczegóły 
998.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Literatura polska po roku 1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 161-179 (nt. badań nad literaturą polską po 1918 roku, prowadzonych na polonist...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
999.artykuł: Puppel Stanisław: Jaka jesteś polska neofilologio obca A.D. 2000 i dokąd zmierzasz. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 275-291 (kszałt obecny i perspektywy rozwoju filologii obcych w Polsce...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1000.artykuł: Anglistyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 2 s. 15-17 (z wypow.: Jacek Fisiak, Jerzy Wełna; not. Jolanta Micel...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1001.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Germanistyka polska w latach 1918-1939. Studia Historica Slavo-Germanica 1991 t. 16 (1987) s. 235-249  szczegóły 
1002.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Zygmunt Łempicki i polska germanistyka okresu międzywojennego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 7-27  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1003.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Orientalistyka polska w latach 1992-1993. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1004.artykuł: Micel Jolanta: Rusycystyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 14-16 (stan obecny...) szczegóły 
1005.artykuł: Polska rusycystyka historycznoliteracka: dokonania-niedomagania-perspektywy (dyskusja redakcyjna). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 89-101 (wypow.: Andrzej Jankowski, Ryszard Łużny, Florian Nieuważny, Jan Orłow...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1006.artykuł: Bobrownicka Maria: Z perspektywy półwiecza. Polska slawistyka literaturoznawcza lat 1945-1995. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 3-22  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1007.impreza: Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (2000).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1008.artykuł: Hałoń Edward: Polska Akademia Nauk w okresie 1990-1998. Wybory kierownictwa Akademii. Nauka 1999 nr 1 s. 253-266 (m.in. dotyczy Wydziału I...) szczegóły 
1009.artykuł: Mossakowski Mirosław: Polska Akademia Nauk - stan obecny i perspektywy. Nauka 1999 nr 3 s. 3-30 (dotyczy także Wydziału I...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1010.artykuł: Prokop Jan: Polska humanistyka albo o skorupce za młodu i na starość. Arka 1994 nr 50 s. 150-154 (z not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    książki (alfabet autorów)
1011.książka: Dybiec Julian: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. 1993  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1012.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 5-19  szczegóły 
1013.artykuł: Peters Lesław: Polska Akademia Umiejętności powraca do życia. Plus Minus 1993 nr 30 s. 8  szczegóły 
1014.artykuł: Polska Akademia Umiejętności rozpoczęła działalność. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 183-203  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    książki (alfabet autorów)
1015.książka: Draus Jan: Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950. 1993  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1016.impreza: "Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze" - konferencja naukowa.  szczegóły 
1017.impreza: "Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
1018.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kowalczykowa Alina: Szkoła Polska w Paryżu. Gazeta Wyborcza 1993 nr 247 s. 14 (list do red....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze)
1019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157 (nota o ustanowieniu Funduszu przez Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1020.artykuł: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. Almanach Polonii 1992 (1993) s. 130-136 (oprac. na podstawie spraw. Michała Więckowskiego i inf. Ireny Nawrot z...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska im. W. Stachiewicz w Montrealu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1021.artykuł: Pappius Hanna M.: Instytut Naukowy i Biblioteka Polska w Montrealu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 40-41  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
    książki (alfabet autorów)
1022.książka: Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. 1993 (Zawiera m.in.:] Roman Wajda: POSK w służbie kultury i nauki polskiej n...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Biblioteka Polska w Londynie. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 45-46  szczegóły 
1023.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Blum Aleksander: Perła emigracji wojennej. Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 134 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1024.artykuł: Czechowski Marek: Biblioteka Polska w Londynie. Rocznik Biblioteki Narodowej 1990 t. 21/22 (1985/1986) s. 167-192  szczegóły 
1025.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Biblioteka Polska w Londynie. Sprawozdanie z działalności w 1996 roku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1997 r. 39 (1995/1996) s. 156-159  szczegóły 
1026.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Biblioteka Polska w Londynie. Sprawozdanie z działalności w 1997 roku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1998 r. 40 (1996/1997) s. 165-168  szczegóły 
1027.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Biblioteka Polska w Londynie. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 r. 29 (1993/1994) s. 109-112 (spraw. z działalności w 1994 r....) szczegóły 
1028.artykuł: Maresch Eugenia: Biblioteka Polska w Londynie: skarbnica dziedzictwa kulturowego. x 1996 ([W ks. zb.:] Dziedzictwo kulturowe. Informacja, mniejszości etniczne. ...) szczegóły 
1029.artykuł: Wasiak Regina: Biblioteka Polska w Londynie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 66-81 (m.in. o publikacjach bibliograficznych dot. literatury polskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    książki (alfabet autorów)
1030.książka: La Bibliotheque Polonaise. Biblioteka Polska (150e anniversaire). 1989  szczegóły 
1031.książka: Markiewicz Ewa: Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory. Folder wystawy Biblioteka Wielkiej Emigracji - tradycja i współczesność Biblioteki Polskiej w Paryżu, 6 grudnia 1994 - 15 stycznia 1995, Pałac Rzeczypospolitej. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1032.artykuł: Bobrowska-Jakubowska Ewa: Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 241 s. 6-7  szczegóły 
1033.artykuł: Brugier Piotr: Biblioteka Polska w Paryżu i cmentarz Montmorency. Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 8 s. 15-17 (nt. powstania i działalności biblioteki, także nt. cmentarza - miejsca...) szczegóły 
1034.artykuł: Rodowicz Maria: Biblioteka Polska w Paryżu. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 126-134 (historia Biblioteki od powstania w 1834 do współczesność...) szczegóły 
1035.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Biblioteka Polska w Paryżu. Głos Uczelni 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
1036.artykuł: Zaleski C.P.: Paryska Biblioteka Polska zmienia skórę. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 132-134 (pismo dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu uzasadniające zamknięcie ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa (Rzym)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1037.artykuł: Rederowa Danuta: Polska Stacja Naukowa w Rzymie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 188-234  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1038.artykuł: Pappius Hanna M.: Instytut Naukowy i Biblioteka Polska w Montrealu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 40-41  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa (Paryż)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1039.artykuł: Rederowa Danuta: Polska stacja naukowa w Paryżu. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 203-226 (nt. genezy i działaln....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1040.artykuł: Piasecka Marzenna: W Wilnie musi być polska uczelnia!. Słowo Powszechne 1992 nr 20 s. 6 (nt. braku zgody litewskich władz oświatowych na powołanie uczelni...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1041.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 2 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 133 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. rejest...) szczegóły 
1042.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 4 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 155-157 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. zbiórk...) szczegóły 
1043.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 5 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 127-129 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. środkó...) szczegóły 
1044.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 6. Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
1045.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 7. Zarząd Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
1046.artykuł: Komunikat nr 1 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 104-105 (informacja o powstaniu Fundacji 22 XII 1994, której celem jest zebrani...) szczegóły 
1047.artykuł: Zarembina Jolanta: Potrzeba 300 tysięcy dolarów (Powstaje Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie). Rzeczpospolita 1996 nr 95 s. 25 (nt. idei utworzenia Polskiej Katedry; także nt. powołania i działalnoś...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Tel Awiwie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1048.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167 (not. o otwarciu; dyrektorem została Agnieszka Maciejowska; 12 VI 2000...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1049.książka: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy. 1997 ([M.in. zawiera:] Organizacja i struktura szkolnictwa: Eugeniusz Wiśnio...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1050.artykuł: Kulka Bronisława: Literatura staropolska i oświeceniowa w wypracowaniach stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 35-54  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1051.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska. Propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 1997  szczegóły 
1052.książka: Literatura polska w szkole średniej. Praca zbiorowa. 1990  szczegóły 
1053.książka: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. 1989 (Z. Sułkowski: Tatry i Podhale w literaturze Młodej Polski na przykładz...) szczegóły 
1054.książka: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia polska. Dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 z. 18. 1989 ([Zawiera m.in.:] I. Problemy teorii dydaktycznej: Henryk Kurczab: Podm...) szczegóły 
1055.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole podstawowej. Pytania i odpowiedzi. 1996  szczegóły 
1056.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1996 ([Z.] 1: Starożytność, średniowiecze. 1996, 77 s. [Z.] 2: Renesans, bar...) szczegóły 
1057.książka: Sikora Ireneusz: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 2. Młoda Polska w szkole PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1058.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
1059.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona warsztatowi badawczemu dydaktyki literatury i języka polskiego (1991).  szczegóły 
1060.impreza: "Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" - ogólnopolska sesja naukowa.  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
1061.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1], Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999  szczegóły 
1062.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, Pozytywizm. 1998  szczegóły 
1063.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznwstwa. [T. 3], Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1064.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
1065.artykuł: Koprukowniak Albin: Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988). x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
1066.artykuł: Koprukowniak Albin: Szkoła polska na Litwie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
1067.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1989; edycja XIX).  szczegóły 
1068.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1993; edycja XXIII).  szczegóły 
1069.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998; edycja XXVIII).  szczegóły 
1070.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: [Dwudziesta siódma] 27 Ogólnopolska Olimpiada Języka i Literatury Polskiej. Rota 1997 nr 4 s. 115  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
1071.książka: Wach Alicja: Młoda Polska. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1072.artykuł: Kalinowski Piotr: Współczesna polska szkoła, to wciąż szkoła z "Ferdydurke" (O czym mówi "Stowarzyszenie Umarłych Poetów?"). Trybuna 1997 nr 264 s. 15 (refleksje nt. wiedzy wynoszonej przez uczniów ze szkoły na podstawie k...) szczegóły 
1073.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Literatura staropolska (Lektury i zagadnienia). Rota 1993 nr 1 s. 42 (spis lektur i propozycja tematów lekcyjnych...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
1074.książka: Bartosz Anna: Literatura polska w pigułce. 1999  szczegóły 
1075.książka: Drzał Małgorzata: Młoda Polska. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1076.książka: Karwala Marek: Polska poezja współczesna po 1956. 1998  szczegóły 
1077.książka: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku czyli jak ugryźć czwarty temat maturalny. Klucze do interpretacji. 1999  szczegóły 
1078.książka: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku czyli jak ugryźć czwarty temat maturalny. Klucze do interpretacji. 2000  szczegóły 
1079.książka: Kasperek Jolanta: Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne. 1997  szczegóły 
1080.książka: Latawiec Krystyna: Poezja polska w latach 1939-1956. 1998  szczegóły 
1081.książka: Literatura polska. 1918-1947. 1996 ([Słownikowa synteza okresu literatury polskiej dla uczniów szkół ponad...) szczegóły 
1082.książka: Literatura polska. 1947-1995. 1996 ([Słownikowa synteza okresu literatury polskiej dla uczniów szkół ponad...) szczegóły 
1083.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
1084.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1999  szczegóły 
1085.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1996  szczegóły 
1086.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1995  szczegóły 
1087.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1995  szczegóły 
1088.książka: Olszaniecka Maja: Młoda Polska. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1089.książka: Pietrzyk Dariusz: Młoda Polska. 1994  szczegóły 
1090.książka: Pietrzyk Dariusz: Polska literatura współczesna. 1994  szczegóły 
1091.książka: Pietrzyk Dariusz: Polska literatura współczesna po 1956 roku i literatura światowa. 1994  szczegóły 
1092.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
1093.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Pozytywizm - Młoda Polska. 1999  szczegóły 
1094.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1997 (
[Z.] 1. Starożytność, średniowiecze. 1997, 77 s.
[Z.] 2. Renes...)
 szczegóły 
1095.książka: Stopka Dorota: Młoda Polska. Szkoła średnia. 1998  szczegóły 
1096.książka: Stopka Dorota: Polska literatura współczesna do 1956 r. Szkoła średnia. 1999  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1097.artykuł: Kłos Małgorzata: Za pomocą jakich środków stylistycznych wyrażone zostały uczucia w wierszu Marii Zamory "Polska mowa"?. Głos Nauczyciela 1990 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
1098.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Młoda Polska - mój obraz epoki (Projekt lekcji do kl. III szkoły średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1988 z. 1 (1988/1989) s. 44-46  szczegóły 
1099.artykuł: Sosnowski Mirosław: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1988 nr 4 s. 265-273  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
1100.książka: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1989. 1993  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Literatura polska w latach 1939-1989. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 3 s. 36-39  szczegóły 
1101.książka: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1986-1995. 1997  szczegóły 
1102.książka: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1986-1995. 1996  szczegóły 
1103.książka: Bursztyn Maria, Radzymińska Katarzyna: Literatura polska - słownik encyklopedyczny. 2000  szczegóły 
1104.książka: Litman Ewa, Stefański Janusz: Język polski od A do Z. Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne. Repetytorium. 1998  szczegóły 
1105.książka: Litman Ewa, Stefański Janusz: Język polski od A do Z. Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne. Repetytorium. 1999  szczegóły 
1106.książka: Litman Ewa, Stefański Janusz: Język polski od A do Z. Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne. Repetytorium. 2000  szczegóły 
1107.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska 1939-1991. 1992  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bez Matuszewskiego ani rusz ("Literatura polska 1939-1991"). Rzeczpospolita 1992 nr 249 s. 4  szczegóły 
1108.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska 1939-1991. 1995  szczegóły 
1109.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska 1939-1991. 1999  szczegóły 
1110.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1990  szczegóły 
1111.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1989  szczegóły 
1112.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1994  szczegóły 
1113.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1993  szczegóły 
1114.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1992  szczegóły 
1115.książka: Matuszewski Ryszard: Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla kl. III liceum ogólnokształcącego oraz kl. IV techników i liceów zawodowych. 1991  szczegóły 
1116.książka: Nofer-Ładyka Alina: Literatura polska okresu pozytywizmu. Podręcznik dla kl. II liceum ogólnokształcącego oraz techników i lic. zawodowych. 1988  szczegóły 
1117.książka: Paczoska Ewa: Młoda Polska. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1998  szczegóły 
1118.książka: Paczoska Ewa: Młoda Polska. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. 1999  szczegóły 
1119.książka: Sokolski Jacek: Literatura staropolska. 1999  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Literatura staropolska. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
1120.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1995  szczegóły 
1121.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1998  szczegóły 
1122.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1997  szczegóły 
1123.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1993  szczegóły 
1124.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1999  szczegóły 
1125.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1995  szczegóły 
1126.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1996  szczegóły 
1127.książka: Tomkowski Jan: Literatura polska. 1994  szczegóły 
1128.książka: Weiss Tomasz: Młoda Polska. Literatura dla kl. trzeciej szkoły średniej. 1992  szczegóły 
1129.książka: Weiss Tomasz: Młoda Polska. Literatura dla kl. trzeciej szkoły średniej. 1989  szczegóły 
1130.książka: Weiss Tomasz: Młoda Polska. Literatura dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1988  szczegóły 
1131.książka: Weiss Tomasz: Młoda Polska. Literatura dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1994  szczegóły 
1132.książka: Weiss Tomasz: Młoda Polska. Literatura dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1993  szczegóły 
1133.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojenego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1995  szczegóły 
1134.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. 1998  szczegóły 
1135.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla kl. trzeciej szkoły średniej. 1997  szczegóły 
1136.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1999  szczegóły 
1137.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1994  szczegóły 
recenzja: Wroczyński Tomasz: Literatura polska XX-lecia międzywojennego. Polonistyka 1994 nr 5 s. 301  szczegóły 
1138.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1995  szczegóły 
1139.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. 1996  szczegóły 
1140.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. 1998  szczegóły 
1141.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. 1993  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Tomasz Wroczyński: Literatura polska po 1939 roku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 17 (nota...) szczegóły 
1142.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1995  szczegóły 
1143.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1999  szczegóły 
1144.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1994  szczegóły 
1145.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych.  szczegóły 
1146.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1996  szczegóły 
1147.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1997  szczegóły 
1148.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1939 roku. Podręcznik dla klas maturalnych. 1995  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
1149.impreza: Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura polska w szkole. Czego uczyć i po co? [Dyskusja]. Arka 1993 nr 43 s. 110-123 (fragmenty dyskusji odbytej w czasie sesji; wypowiedzi uczestników: Sta...) szczegóły 
1151.impreza: "Nauczyciel języka polskiego wobec nowych zadań edukacyjnych" - ogólnopolska konferencja metodyczna (1996).  szczegóły 
artykuł: Ogólnopolska konferencja polonistów - "Nauczyciel języka polskiego wobec nowych zadań edukacyjnych". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 117-118 (spraw.; podp. Redakcja...) szczegóły 
1152.impreza: Ogólnopolska konferencja metodyków języka polskiego (1988).  szczegóły 
1153.impreza: Ogólnopolska Konferencja Samokształceniowa Nauczycieli Języka Polskiego Kolejowych Szkół Zawodowych (1989).  szczegóły 
1154.impreza: Ogólnopolska sesja poświęcona problemom reformy programowo-organizacyjnej studiów polonistycznych (1990).  szczegóły 
1155.impreza: "Polonista wobec wyzwań reformy edukacyjnej" - ogólnopolska konferencja polonistyczna (2000).  szczegóły 
1156.impreza: Problemy kształcenia literackiego w edukacji na poziomie nauczania początkowego - ogólnopolska konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
1157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biała Alina, Krawczyk Alicja: Ogólnopolska konferencja "Zmiany w systemie egzaminowania z języka polskiego". Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 87-88  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
1158.książka: Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia. 1990 ([M.in.:] Stanisław Bortnowski: Wychowanie literackie. - Wanda Renikowa...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1159.książka: Filologia polska. Instrukcje przedmiotowe dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych. 1988  szczegóły 
1160.książka: Ihnatowicz Ewa: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). 2000  szczegóły 
1161.książka: Spis lektur. Filologia polska, teatrologia, edytorstwo. 1998  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tekieli Stanisław: Poezja polska w Słowenii. Gazeta Wyborcza 1993 nr 146 s. 11  szczegóły 
    książki (alfabet tytułów)
1163.książka: Bajka polska. Od Kadłubka do Herberta. 1992 ( Wacław Woźniakowski: O bajce i bajkopisarzach polskich [wstęp]. - [Ut...) szczegóły 
1164.książka: Biblia a literatura polska. Antologia. 1988  szczegóły 
1165.książka: Biblia a literatura polska. Antologia. 1990  szczegóły 
1166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jasiński Janusz: Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 4 s. 577-585  szczegóły 
1167.książka: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. 1984  szczegóły 
1168.książka: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. 1995  szczegóły 
1169.książka: Das unsichtbare Lieben. Neue polnische Lyrik = Kochać to, co niewidzialne. Nowa poezja polska. Anologia. 1998 ([Utwory aut.:] Marcin Baran, Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Sa...) szczegóły 
1170.książka: Dawna Polska w anegdocie. 1988  szczegóły 
1171.książka: Dawna Polska w anegdocie. 1989  szczegóły 
1172.książka: Do nich przyszła Polska... Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r.. 1993 (Alicja Zawisza: Wstęp. - Edmund Osmańczyk: Do wspomnień wrocławian [pr...) szczegóły 
recenzja: Kulak Teresa: Polska obecność w przedwojennym Wrocławiu. Odra 1993 nr 10 s. 113-115  szczegóły 
1173.książka: Doba staropolska. 1993 (Tomasz Przedpełski: Wstęp. - [Wiersze aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński...) szczegóły 
1174.książka: Doba staropolska. 1994  szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
1176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Staropolska poezja pod lupą i na kowadle. Znak 1991 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
1177.książka: Idylla polska. Antologia. 1995 ([Wiersze aut.:] Adam Asnyk, Krzysztof Kamil Baczyński, Wojciech Bąk, M...) szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: "Idylla polska" czy "Arkadia polska"?. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 141-142  szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.S.: "Kaszuby. Polska Pieśn i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały". Gdinsko Kleka 1999 nr 10 s. 7 (nota o promocji książki w Gdańsku, 25 II 1999; dot. także tomów 2-3...) szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Niewyraźne kontury (Polska litratura w Izraelu i izraelska w języku polskim). Nowe Książki 1990 nr 9 s. 57-58  szczegóły 
1180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Niewyraźne kontury (Polska litratura w Izraelu i izraelska w języku polskim). Nowe Książki 1990 nr 9 s. 57-58  szczegóły 
1181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bratkowski Piotr: Polska z "Gazety". Gazeta Wyborcza 1993 nr 221 s. 11  szczegóły 
1182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Kraj Raj - Polska oczyma reporterów "Wyborczej". Życie Warszawy 1993 nr 257 dod. 5  szczegóły 
1183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: "A to Polska właśnie" (W kręgu wartości kultury narodowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 11-22  szczegóły 
1184.książka: Kuchnia polska i romantyczna. 1994 ([Wstęp]. - [Fragmenty utworów ilustrujące polski i obcy obyczaj i kult...) szczegóły 
1185.książka: Lira polska. 1992 (
[T.] 1. 1992, VIII, 148, [7] s. [Przedr. faks., oryg.: Warszawa 18...)
 szczegóły 
1186.książka: Literatura polska od początków do roku 1795. Zarys historycznoliteracki i antologia=Lengyel irodalom a kezdetekto'l 1795-ig. Irodalomtorteneti vazlat es antologia. 1998 ([Teksty aut.:] Marcin Bielski, Biernat z Lublina, Wojciech Bogusławsk...) szczegóły 
1187.książka: Literatura polska. Średniowiecze, renesans, barok. Wybór tekstów. 1990  szczegóły 
1188.książka: Literatura polska w Europie. Fragmenty przekładów. 1990 ([Fragm. utworów aut.:] Jerzy Andrzejewski, Jan Kochanowski, Maria Kunc...) szczegóły 
1189.książka: Literatura polska XX wieku 1891-1981. Zarys historycznoliteracki i antologia=Szazadunk lengyel irodalma 1891-1981. Irodalomtorteneti vazlat es antologia. 1993 (Wstęp. - Zarys histortrii literatury polskiej XX wieku. - Antologia [w...) szczegóły 
1190.książka: Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 r. Wypisy. 1997  szczegóły 
1191.książka: Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy. 1996  szczegóły 
1192.książka: Matka świętych Polska albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycyi, każdego wieku od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących (...). Kraków. 1767  szczegóły 
1193.książka: Miłość jest wszystkim... Polska poezja miłosna. 1997  szczegóły 
1194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Staropolska poezja pod lupą i na kowadle. Znak 1991 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
1195.książka: Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych. 1993 ( [M. in.:] Marek Marian Drozdowski: Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Z...) szczegóły 
1196.książka: Może Ostra połączy nas Brama. Polska i Litwa w tekstach literackich i historycznych. 1998  szczegóły 
1197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowa proza polska. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 81 (nota...) szczegóły 
1198.książka: Nuvela polona = [Nowela polska]. 1999 ([Utwory aut.:] Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Stanisław Reymont, Ste...) szczegóły 
1199.książka: Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985. Antologia. 1988  szczegóły 
1200.książka: Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1988. Antologia. 1991 (T. 1, 1991, 838 s. T. 2, 1991, 928 s....) szczegóły 
1201.książka: Ogólnopolski Konkurs na Lirykę Miłosną o Laur Miedzianego Amora. Polska miłość '95. 1995 (Andrzej Zawada: Tysiąc wierszy o miłości [wstęp]. - Marek Leszek Bara...) szczegóły 
1202.książka: Ojca Świętego Polska światu dała. Wiersze, pieśni, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych. 1989 (Piotr Płatek: [Wstęp]. - [Utwory pośw. Janowi Pawłowi II papieżowi z o...) szczegóły 
1203.książka: Ojca Świętego Polska światu dała. Wiersze, pieśni, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych. 1991  szczegóły 
1204.książka: Opowiadania polskie XIX i XX wieku (wybór tekstów dla studiujących język polski) = Polska noveller fran 1800-och 1900-talet (texturval for polskstuderande). 1994  szczegóły 
1205.książka: Pieśń królowej korony polskiej. Polska poezja religijna. 1991 (Od Wydawcy. - [Utwory aut.:] Adam Asnyk, Krzysztof Kamil Baczyński, Wo...) szczegóły 
1206.książka: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze Polaków i emigrantów polskich w Danii. W 100-lecie emigracji polskiej w Danii 1893-1993. 1993 (Edward Olszewski: Od redaktora [wstęp]. - Zygmunt Baude, Antoni Bogusł...) szczegóły 
1207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulak Ewa: Poezja polska po hiszpańsku. Odra 1996 nr 7/8 s. 128-129  szczegóły 
1208.książka: Poezja polska 1939-1991. Antologia. 1994 (Od autora [wstęp]. - [Utwory autorów:] Krzysztof Kamil Baczyński, Edwa...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Poezja polska 1939-1991. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 46  szczegóły 
1209.książka: Poezja polska 1939-1996. Antologia. 1998  szczegóły 
1210.książka: Poezja polska. Antologia tysiąclecia. 1998  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Poezja polska. Antologia tysiąclecia. Tydzień 1999 nr 2 s. 11  szczegóły 
1211.książka: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. 1987  szczegóły 
1212.książka: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. 1997  szczegóły 
1213.książka: Poezja polska po 1918 r. Materiały do ćwiczeń. 1985  szczegóły 
1214.książka: Poezja polska w latach 1939-1968. 1998  szczegóły 
1215.książka: Poezja polska w szkole średniej. Od średniowiecza do współczesności. Antologia. 1993  szczegóły 
1216.książka: Poezja polska w szkole średniej. Od średniowiecza do współczesności. Antologia. 1997  szczegóły 
1217.książka: Poezja polska w szkole średniej. Od średniowiecza do współczesności. 1998  szczegóły 
1218.książka: Pokolenie, które nadchodzi... Ogólnopolska Nagroda Młodych 1999. Nagrody Młodych Warszawskiej Jesieni Poezji 1999. 1999 ([Wiersze laureatów, aut.:] Renata Bartosiewcz, Jasmin Mazloum, Hanna S...) szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: Norweskie polonica [z tego cyklu:] "Polska opowiada" w Norwegii. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: "Polska opowiada" w Norwegii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 197 s. 6  szczegóły 
1220.książka: Polish literature from the Middle Ages to the end of the eighteenth century. A bilingual anthology = Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim. 1999  szczegóły 
1221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Polska poezja w Niemczech. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 148-151  szczegóły 
1222.książka: Polska - Australia, dwie Ojczyzny!. 1997 (Krystyna Marszałek: Zamiast wstępu. - [Proza i wspomnienia aut.:] Klot...) szczegóły 
1223.książka: Polska ballada ludowa. Antologia. 1991 ([43 teksty]. - Elzbieta Jaworska: Posłowie....) szczegóły 
1224.książka: Polska berattare. En antologi. 1996 ([Opowiadania aut.:] Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Kazimierz Br...) szczegóły 
1225.książka: Polska filozofia społeczna 1420-1918. 1991 ( Ewa Stawowy: Wprowadzenie. - [Teksty aut.:] Edward Abramowski, Stanis...) szczegóły 
1226.książka: Polska komedia rybałtowska. 1931  szczegóły 
1227.książka: Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. 1995 ([Antologia:] Słowo wstępne. - [Utwory wybrane z polskojezycznej prasy ...) szczegóły 
1228.książka: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. "Za waszą i naszą wolność". Antologia. 1986  szczegóły 
1229.książka: Polska nam Papieża dała. Antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o Janie Pawle II i Jego dziejowym posłannictwie. 1996 (Piotr Płatek: Myśli sercem spisane [słowo wstępne]. - Franciszek Ziejk...) szczegóły 
1230.książka: Polska nam Papieża dała. Antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o posłannictwie Jana Pawła II. 1993 (Władysław Pilarczyk: Gdzie się te wiersze zrodziły i dlaczego? [przedm...) szczegóły 
1231.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Aneks. 1995  szczegóły 
1232.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1994 (Słowo wstępne. - [75 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1233.książka: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień. 1995 ([Teksty 57 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1234.książka: Polska po 13 grudnia 1981. Pejzaż poetycki. 1984  szczegóły 
1235.książka: Polska poetów. Almanach adresowy. 1993 (Redaktorzy almanachu: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Andrzej Paweł Sebasti...) szczegóły 
1236.książka: Polska poezja świecka XV wieku. 1997  szczegóły 
1237.książka: Polska poezja w Jugosławii. 1990 ([Wiersze aut.:] Zbigniew Herbert, Mieczysław Jatrun, Jan Kulka, Ewa Li...) szczegóły 
1238.książka: Polska poezja współczesna 1939-1993. Antologia dla kl. czwartych licealnych. 1995 ([Wiersze aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Barańczak, Miron ...) szczegóły 
1239.książka: Polska powstanie by żyć! Pieśni legionowe 1914-1920. 1988 x  szczegóły 
1240.książka: Polska tragedia neoklasycystyczna. 1989 (Dobrochna Ratajczakowa.: [Wstęp]. - [Utwory dram. aut.:] Alojzy Felińs...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Polska tragedia neoklasycystyczna źródłem inspiracji dla naszych wielkich romantyków. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 217-220  szczegóły 
1241.książka: Polska walcząca. Wybór wierszy, sagi, opracowania historyczne. 1997 ([M. in. wiersze aut.:] Aleksander Kazimierz Górski, Ryszard Szylman, S...) szczegóły 
1242.książka: Polska-Australia, dwie Ojczyzny. 1997 ([Pamiętniki]....) szczegóły 
1243.książka: Pol'skaja poehzija: XX vek. Antologija = Poezja polska: XX wiek. Antologia. 1993 ([T. 1]. 340 s. Andrejj Bazilevskijj: Eshhe pjat' krasok [wstęp]. - [...) szczegóły 
1244.książka: Pol'skaja poezija. XX vek. Antologija = Poezja polska. XX wiek. Antologia. 1999 ([Utwory aut.:] Ernest Bryll, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Jaro...) szczegóły 
1245.książka: Polskata poezija mezhdu dvete svetovni vojjni. Antologija. 1996 ([Utwory aut.:] Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ja...) szczegóły 
1246.książka: P.P.S. [Polska Partia Socjalistyczna]. Wspomnienia z lat 1918-1939. 1987  szczegóły 
1247.książka: Prawdziwe małe historie Niepodległej. Zbiór wspomnień nadesłanych na konkurs "A to polska właśnie" ogłoszony w 80. rocznicę odzyskania niepodległości. 1999  szczegóły 
1248.książka: Racje i okoliczności. Publicystyka polska 1918-1939. 2000  szczegóły 
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drzewucki Janusz: Według Stanisława Barańczaka. Polska poezja współczesna po angielsku. Plus Minus 1995 nr 26 s. 14  szczegóły 
1250.książka: Snuć miłość... Polska poezja miłosna XV-XX w. Antologia. 1999 (Włodzimierz Bolecki: O miłości najkrócej (Wstęp). -[Utwory aut.:] Adam...) szczegóły 
1251.książka: Sovremena polska poezija. 1996  szczegóły 
1252.książka: Staropolska poezja ziemiańska. 1988 (Staropolska poezja ziemiańska [wstęp]. - [Teksty aut.:] Anonim Protest...) szczegóły 
1253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Liryka polska według Dedeciusa. Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-189  szczegóły 
1254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zabacka Anna: Wielkopolska w poezji. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Zabacka Anna: Wielkopolska w poezji. Najprościej 1997 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
1255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Polska poezja na Wschodzie. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
1256.książka: Teraz będzie Polska. Wybór pamiętników z okresu I wojny światowej. 1988 ([14 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orski Mieczysław: Poezja polska po angielsku. Odra 1989 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
1258.książka: Trialog. Polska - Niemcy - Francja. Na skraju obcości. Antologia. 1997 ([Zawiera utwory i noty biograficzne z fot. pisarzy z Polski, Niemiec i...) szczegóły 
1259.książka: Utarczki miłości. Staropolska poezja erotyczna. Antologia. 1990 (Cz. 1: 189 s. Jan Marx: Ach, gdzie sa niegdysiejsze świnie... [przedm...) szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Horodyska Dorota: Poezja polska w Albanii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 131 s. 8 (spraw. z promocji książki; Tirana 28 VI 1993...) szczegóły 
recenzja: Zdrojkowska Zofia: Polska i Albania - związki literackie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 77 s. 9 (spraw. ze spotkania w Ambasadzie Albańskiej z okazji wyd. książki...) szczegóły 
1261.książka: "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali". Polska a Rosja 1939-42. 1990  szczegóły 
1262.książka: "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali... " Polska a Rosja 1939-1942. 1983  szczegóły 
1263.książka: "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali ...". Polska a Rosja 1939-1942. 1989  szczegóły 
1264.książka: W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali... Polska a Rosja 1939-42. 1988 x (Zawiera: Cz. 1: Relacje dzieci [wspomn. dzieci wywiezionych w głąb Ros...) szczegóły 
1265.książka: Współczesna liryka polska. Mała antologia. 1993 ( Od Wydawcy [wstęp]. - [Utwory aut.:] Kazimiera Iłłakowiczówna, Urszul...) szczegóły 
1266.książka: Współczesna poezja polska = Moderne polnische Lyrik. 1989  szczegóły 
1267.książka: Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956. 1997 (Krzysztof Karasek: Wstęp. - [Utwory m. in. aut.:] Stanisław Barańczak,...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Poezja polska według Krzysztofa Karaska. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 32 s. 20  szczegóły 
1268.książka: Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska. 1991 ( Wacław Walecki: Proza renesansowego stulecia [wstęp]. - [Teksty aut.:...) szczegóły 
1269.książka: "Zanim wróciła Polska". Martyrologia ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień. 1994 (Wstęp. - [Teksty 7 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
1270.książka: Ziemia polska w pieśni. Antologia. 1988 (Utwory aut.:] Adam M-ski, Władysław Anczyc, Adam Asnyk, Ignacy Balińs...) szczegóły 
1271.książka: Ziemia polska w pieśni. 1991  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1272.artykuł: Kurek Andrzej, Nasiłowski Paweł: Ogólnopolska Antologia Literatury Więziennej. Stygmat 1995 nr 3/4 s. 66 (apel o udział w pracach nad powstaniem antologii...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
1273.wiersz: Dumna nasza Polska.... Twórczość Ludowa 1991 nr 2 s. 35 (woj. lubelskie...) szczegóły 
1274.wiersz: Jeszcze Polska nie zginęła i wolną zostanie.... Twórczość Ludowa 1991 nr 2 s. 34 (woj. lubelskie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
1275.wiersz: Jeszcze Polska nie zginęła... x 1997 ([W ks.:] Krystyna Turek: Górnośląskie pieśni ludowe. Chorzów 1997 s. 3...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    wiersze (alfabet tytułów)
1276.wiersz: Przyśniła się dzieciom Polska (Przyśniła się dzieciom Polska...). Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1994 nr 31 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1277.proza: Ludowa szopka polska. Filia 1992 nr 4 okł. (według tekstów szopek chłopskich napisał Henryk Jurkowski...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
1278.książka: Studia Claromontana. T. 14: Krolowa Polska na Jasnogorze w Częstochowie. Nabożeństwo na wszystkie dnie roku na cześć Maryi Panny. 1994 ([Zawiera m.in.:] Andrzej J. Zakrzewski: "Krolowa polska na Jasnogorze"...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1279.wiersz: Polska korona wielce strapiona (Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy...). Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 27 s. 27 (tekst pieśni z l. 1655-1660 z nutami; z koment. Wacława Panka: Polski ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1280.proza: [Poczyna sya Regula Polska Panney swyenthei Clarj]. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1995 t. 21 s. 89-121 (tekst z XVI w.; podał do druku, przypisy i komentarz: Stanisław Boraws...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1281.artykuł: Czyż Antoni: "Zdrow bądź, Krolu anielski" - najdawniejsza kolęda polska. Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 5-17 (z tekstem kolędy...) szczegóły 
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojdis Bogdan: "Ach niestoteż, na tuza z krolem..." - polska wierszowana satyra polityczna z roku 1584. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 269-277  szczegóły 
1283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buczyński Mieczysław: "Bogurodzica" najsławniejsza polska pieśń średniowiecza. Rota 1992 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
1284.utwór: Kronika węgiersko-polska [Chronica Hungaro-Polonica].  szczegóły 
książka o utworze: Grzesik Ryszard: Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. 1999 (Rękopisy Kroniki węgiersko-polskiej. Podstawy źródłowe Kroniki węgiers...) szczegóły 
1285.utwór: Kronika Wielkopolska.  szczegóły 
1286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bahrlieva Slavija: Novootkriti prepisi na latinski agiografski tvorbi za Kiril i Metodijj v polskata "Legenda aurea". x 1991 ([w czasopiśmie:] Kirilo- Metodievski Studii (Sofija) 1991 t. 8 ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
1287.wiersz: Jeszcze Polska nie zginęła bo się świecą gruzy... Pieśń Skrzydlata 1997 nr 1 s. 8 (z koment.: Władysław Zajewski: "Mazurek Dąbrowskiego" z epoki napoleoń...) szczegóły 
1288.wiersz: Polska w niewoli całą Europę zadziwia... Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 36 (hipotetyczne autorstwo: Józef Wybicki; z materiałów Romana Kalety opra...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
1289.wiersz: Cześć młodzieży (Polska młodzież niech nam żyje...). Magazyn Wileński 1993 nr 10 s. 22 (z nut....) szczegóły 
1290.wiersz: Jednak Polska będzie nasza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 33-34 (nazw. aut.: Lubicz...) szczegóły 
1291.wiersz: Jęczała Polska, gnieciona Moskalem.... Kamena 1992 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
1292.wiersz: Marsz, marsz Doborze... (Oto Polska zmartwychwstała...). Pieśń Skrzydlata 1994 nr 2 s. 9  szczegóły 
1293.wiersz: Marsz, marsz, Polonia (Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...). Pieśń Skrzydlata 1996 nr 2 s. 4-5 (pieśń znana także pod tyt. "Marsz Polonii"...) szczegóły 
1294.wiersz: Pieśń legionów polskich (Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy...). Pieśń Skrzydlata 1996 nr 1 s. 5-6 (z not. o okolicznościach powstania pieśni wśród legionistów Józefa Pił...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
1295.wiersz: Polska dziś żąda Twej pomocy.... Konteksty 1992 nr 1 s. 46  szczegóły 
1296.wiersz: Polska w swym dumnym majestacie.... Konteksty 1992 nr 1 s. 45  szczegóły 
1297.wiersz: Przypomnij stare obietnice (Gdy Polska jeszcze była...). Konteksty 1992 nr 1 s. 42  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
1298.wiersz: Podnieś rękę Boże dziecię... (Niech się Polska stanie). x 1992 ([W ks.:] Jan Jakóbiec, Ryszard Wójcikowski: My, Armii Krajowej Żołnier...) szczegóły 
1299.wiersz: Sen (Po nocach Polska mi się śni...). Akcent 1992 nr 2/3 s. 361 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
1300.wiersz: Polska to nasza ziemia kochana... Pieśń Skrzydlata 1997 nr 2 s. 41 (wiersz zamiezczany w każdym numerze Informatora, czasopisma Zwi...) szczegóły 
1301.wiersz: Szopka polska anno 1997. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 51/52 s. 9-11 (teksty do Szopki napisali: Mariusz Chwedczuk, Maciej Krassowski, Ewa L...) szczegóły 
1302.wiersz: Wrzeciono Mojry. Niezależna trybuna mitologiczna przędzie i tnie Atropos [z tego cyklu:] Szopka polska. Metafora 1997 nr 27/28 (1996/1997) s. 209-219 (podp. pseud. Atropos...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1303.proza: Podziomkowa szopka polska. Tydzień 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramow-Newerly Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
1304.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Drewniany pług i polska książka. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 6 s. 3 (fel....) szczegóły 
1305.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Serwus Polska!. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 5 s. 3 (fel....) szczegóły 
  Ajewski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1306.książka twórcy: Ajewski Eugeniusz: Polska Walcząca na moim podwórku. Pamiętnik z lat 1939-1947. 1995  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Postmodernizm a "sprawa polska" - przypadek "Miazgi". Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 36-54  szczegóły 
artykuł: Kopeć Zbigniew: "Miazga". Postmodernizm. Sprawa polska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 87-99  szczegóły 
  Arczewski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1308.wiersz: Arczewski Andrzej: Polska wigilia. Odgłosy 1989 nr 19 s. 10  szczegóły 
  Arendt Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1309.książka twórcy: Arendt Kazimierz: Poczta polska. [Wiersze]. 1988 (I: Poczta polowa (A. Janeckiej). Karta pocztowa. Na znaczku. Paczka. Z...) szczegóły 
  Auderska Halina
    zgon (alfabet autorów)
1310.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157-158 (zmarła: 21 II 2000; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baka Józef
1311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dierick Jan: Polska dopiero w wieku piętnastym, cała Europa już wiek osiemnasty kończy (De Roovere, Baka a śmierć). Slavica Gandensia 1990 t. 17 (1990) s. 43-61 (śmierć makabryczna w twórcz. poetyckiej Anthonisa de Roovere i w utwor...) szczegóły 
  Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1312.książka twórcy: Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz: Starożytna Polska. Pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskigo i Tymoteusza Lipińskiego. 1990  szczegóły 
  Baliński Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1313.wiersz: Baliński Stanisław: Modlitwa polska. Ziarenko 1989 nr 1 s. 6  szczegóły 
1314.wiersz: Baliński Stanisław: Modlitwa polska. Magazyn Wileński 1994 nr 2 s. 16  szczegóły 
1315.wiersz: Baliński Stanisław: Polska Podziemna. x 1999 ([W ks.:] Maria Rehorowska: Historia jednego gimnazjum nad Sanem. Rozwa...) szczegóły 
  Baran Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1316.wiersz: Baran Józef: Liryka polska (Nam się stale coś zdaje...). Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 55  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1317.książka twórcy: Barańczak Stanisław: Bóg, Trąba i Ojczyzna. Słoń a Sprawa Polska oczami poetów od Reja do Rymkiewicza. [Wiersze]. 1995 ([Pastisze wierszy poetów polskich:] Mikołaj Rej, Jarosław Marek Rymkie...) szczegóły 
recenzja: Duś Desdemona: Słoń a sprawa polska oczami poetów od reja do Rymkiewicza. Plus Minus 1995 nr 13 s. 13 (fragm. wstępu do książki...) szczegóły 
  Bart Andrzej
1318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyczyński Tomasz: Polska ruletka. Gazeta Wyborcza 1991 nr 168 s, 15  szczegóły 
  Bartelski Lesław Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1319.artykuł: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja (Literatura polska 1918-1986): Warszawiak w każdym calu. Przegląd Tygodniowy 1988 nr 27 s. 13  szczegóły 
  Bartnikowski Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1320.wiersz: Bartnikowski Bogdan: Pierwsza polska wieś. Nike 1989 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Basiura Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1321.książka twórcy: Basiura Ewa: Das legendaere Krakau = Legendarny Kraków. Wersja dwujęzyczna niemiecko-polska. 2000  szczegóły 
1322.książka twórcy: Basiura Ewa: Legendary Cracow = Legendarny Kraków. Wersja dwujęzyczna angielsko-polska. 2000  szczegóły 
  Bazarewski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1323.wiersz: Bazarewski Jerzy: Polska. Goniec Karpacki 1992 nr 319 s. 136-137  szczegóły 
  Bądkowski Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1324.artykuł: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja (Literatura polska 1918-1986) Maszoperia kaszubska. Przegląd Tygodniowy 1988 nr 24 s. 13  szczegóły 
  Bełza Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1325.wiersz: Bełza Władysław: Polska mowa. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 32  szczegóły 
  Bem Antoni Gustaw
    10 (alfabet autorów)
1326.książka o twórcy: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin. 1999 ([Zawiera m.in.:] Antoni Gustaw Bem. 1848-1902: Opinie o Antonim Gustaw...) szczegóły 
  Bernaś Zygmunt K.
    wiersze (alfabet tytułów)
1327.wiersz: Bernaś Zygmunt K.: Polska. Rota 1992 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
  Berson Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1328.artykuł: Piątkowski Leszek: Gruzja w reportażach Jana Stanisława "Otmara" Bersona. "Gazeta Polska" 1934 r.. Pro Georgia 1996 [z.] 5 s. 57-62  szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
1329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nyczek Tadeusz: Szołim Ikcyrzdeib: Akslop Polska wspak. Brulion 1992 nr 19 A s. 26-27  szczegóły 
  Bień Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1330.artykuł: Głogowski Paweł: Polska byle jaka (Adam Bień - ostatni żyjący z Procesu Szesnastu). Tygodnik Solidarność 1994 nr 4 s. 12-13 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1331.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 155 (zmarł: 4 III 1998; not....) szczegóły 
  Błażejewski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1332.wiersz: Błażejewski Michał: Polska charakterna. Autograf 1997 nr 5 s. 31 (z not....) szczegóły 
1333.wiersz: Błażejewski Michał: Śpiewnik czasu przejściowego [z tego cyklu:] Polska porą jesieni. Autograf 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
1334.wiersz: Błażejewski Michał: Teraz Polska. Autograf 2000 nr 4 s. 33  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
1335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167 (not. o ukazaniu sie książki w Niemczech oraz zapowiedź wydania drugieg...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Stabro Stanisław: "Polska usiadła nam na mózgach" (O Andrzeju Bobkowskim). Odra 1991 nr 1 s. 34-41 (z fot....) szczegóły 
  Bocheński Jacek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1337.tekst paraliteracki: Bocheński Jacek: Polska, Namibia i dziwna reszta. Gazeta Wyborcza 1999 nr 263 s. 19  szczegóły 
1338.tekst paraliteracki: Bocheński Jacek: Zachód a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 1989 nr 110 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1339.artykuł: Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja (Literatura polska 1918-1986): Jak Bocheński poparł Misiornego. Przegląd Tygodniowy 1988 nr 33 s. 13  szczegóły 
  Boguszewska Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
1340.wiersz: Boguszewska Teresa: Uklękła cała Polska... Powściągliwość i Praca 1997 nr 10 s. 19  szczegóły 
  Bojarska Anna
    proza (alfabet tytułów)
1341.proza: Bojarska Anna: Polska spożywcza. Literatura 1996 nr 5 s. 40-42  szczegóły 
  Bojarska Teresa
1342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźniewski Kazimierz: Polska nasza, niejednakowa... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 20  szczegóły 
  Boniecki Adam
1343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarczyk Andrzej: Ksiądz Boniecki, Rzym i Polska (3). Nowe Książki 1991 nr 5 s. 55-56  szczegóły 
  Bor Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1344.książka twórcy: Bor Jan: Polska rzeczywistość. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1345.wiersz: Borowski Tadeusz: Ej, kultura, ty polska kultura.... Polityka 1989 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    10 (alfabet autorów)
1346.książka o twórcy: Świat Biblii Romana Brandstaettera. Ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa, 20-22 października 1999 r. w Auli im. Jana Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 (Jan Kanty Pytel: Przedmowa. - Przemówienie prof. dra hab. Stefana Jurg...) szczegóły 
    2 (alfabet autorów)
1347.impreza: "Świat Biblii Romana Brandstaettera" - Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa (1999).  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1348.artykuł: Zaworska Helena: Polska nierzeczywistość. Gazeta Wyborcza 1996 nr 267 s. 16-17 (z fot. pisarza...) szczegóły 
1349.artykuł: Zaworska Helena: Polska nierzeczywistość. Kurier Wileński 1996 nr 237 s. 4-5 (o twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1350.wywiad: Kuc Monika: Polska i masa. Ex Libris 1995 nr 81 s. 3-5 (gł. nt. własnej książki "Zapamiętane"...) szczegóły 
  Bratkowski Stefan
    wywiady (alfabet autorów)
1351.wywiad: Wróbel Jan: Z czego Polska od pierwszego?. Życie 2000 nr 263 s. 9-10  szczegóły 
  Braun Kazimierz
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: Gdzież jest ta Polska?. Arkusz 1997 nr 9 s. 3  szczegóły 
  Braun Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1353.wiersz: Braun Mieczysław: Polska. Nowiny 1989 nr 127 s. 6  szczegóły 
  Broniewski Władysław
1354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Polska na "Targowisku" historii ("Targowisko" Władysława Broniewskiego). Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 657-667  szczegóły 
  Brożek Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1355.artykuł: Orawski Adrian: Dawna książka polska w księgozbiorze Ludwika Brożka. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
  Budrewicz Olgierd
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1356.tekst paraliteracki: Budrewicz Olgierd: Polska w Izraelu. Przegląd Tygodniowy 1988 nr 51 s. 15  szczegóły 
  Bukała Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1357.wiersz: Bukała Grzegorz: Co jest Polska i dlaczego?. Odgłosy 1991 nr 23 s. 4  szczegóły 
  Bukowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1358.artykuł: Nowacki Dariusz: Dogonic polska paranoję. Nowy Nurt 1995 nr 10 s. 10  szczegóły 
  Burszewski Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
1359.proza: [Burszewski Sławomir] Almanzor: Młoda Polska [dramat w trzech aktach]. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 42-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    10 (alfabet autorów)
1360.książka o twórcy: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin. 1999 ([Zawiera m.in.:] Chmielowski. 1848-1904: Sądy o Chmielowskim i jego pi...) szczegóły 
  Chróścielewska Dorota
    proza (alfabet tytułów)
1361.proza: Chróścielewska Dorota: A to Polska właśnie. Express Ilustrowany 1989 nr 58 s. 4-5  szczegóły 
  Chróścielewski Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1362.tekst paraliteracki: Chróścielewski Tadeusz: "Masaryk a Polska". Kamena 1990 nr 3 s. 46 (list do red....) szczegóły 
  Chwin Stefan
1363.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chwin Stefan: Nowa Polska i "wściekli". Res Publica Nowa 2000 nr 11 s. 62-65  szczegóły 
  Czajkowski Jerzy Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1364.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Struna polska. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 25-26 (z not. o autorze na s. 24...) szczegóły 
  Czapski Józef
1365.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 158 (not. o otwarciu wystawy; Gdańsk 26 III 2000...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1366.kult: Gagnebin Murielle: Polska obchodzi stulecie urodzin Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 105-107 (wg Le Monde (Paryż) 1996 nr z 9 IV...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danecki Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1367.wiersz: Danecki Ryszard: Polska. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 12 (z not. o aut....) szczegóły 
  Danielewska Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
1368.wiersz: Danielewska Łucja: Wielkopolska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 68  szczegóły 
  Danilewicz-Zielińska Maria
    wywiady (alfabet autorów)
1369.wywiad: Bereś Stanisław: W tym domu jest Polska. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 73- (wywiady przeprowadzone w Feijo (Portugalia) w latach 1997-2000...) szczegóły 
  Danowski Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1370.książka twórcy: Danowski Marek: Cha, cha, cha... Powieść polska. Historia pewnego związku małżeńskiego między ojcem a rodzoną córką. 1991  szczegóły 
1371.książka twórcy: Danowski Marek: Wielka gra. Powieść polska, opisująca karierę młodych dziewcząt, które pną się po drabinie seksu i prostytucji. 1991  szczegóły 
  Dauksza Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1372.artykuł: Durejko Agnieszka: Olga Dauksza: polska poetka na Łotwie. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 70, 72  szczegóły 
  Daukszewicz Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1373.książka twórcy: Daukszewicz Krzysztof: Polska Rzeczpospolita Polska. [Teksty sat. wierszem i prozą]. 1999  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    proza (alfabet tytułów)
1374.proza: Dąbrowska Maria: Młoda mowa polska (Z dziennika Marii Dąbrowskiej). Plus Minus 1996 nr 11 s. 14 (z notą Tadeusza Drewnowskiego...) szczegóły 
1375.proza: Dąbrowska Maria: Nasza staropolska gwiazdka. Głos Nauczyciela 1993 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
1376.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Literatura polska na łamach "Dzienników" Marii Dąbrowskiej (Sądy o dziełach i twórcach). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1990 t. 44 nr 2 s. 1-10  szczegóły 
  Dąbrowska Mariola
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Dąbrowska Mariola: Polska 92. Awers 1996 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Dichter Wilhelm
1378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Polska jako sen. Znak 1997 nr 1 s. 171-177 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dobraczyński Jan
1379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Polska Joanna d'Arc. Nasz Dziennik 2000 nr 275 s. 10 (dot. postaci Marianny z Łańcuchowa, planów umieszczenia jej w powieści...) szczegóły 
  Dobrowolski Stanisław Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1380.wiersz: Dobrowolski Stanisław Ryszard: Polska. Płomyczek 1989 nr 17 s. 6  szczegóły 
  Doerr Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1381.artykuł: Mścisz Ryszard: Emigracyjno-polska twórczość Jadwigi Doerr. Fraza 2000 nr 3 s. 190-194  szczegóły 
  Domeyko (Żegota) Ignacy
1382.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jucewicz Jerzy A.: Wielkopolska notatka w "Pamiętniku Ignacego Domejki" [!]. Akant 1998 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1383.tekst paraliteracki: Drawicz Andrzej: Szkoła Polska czyli wczasy pod lufą (z perspektywy dekady). Tygodnik Powszechny 1992 nr 50 s. 4-6 (wspomn. z internowania pisarza w1982 r....) szczegóły 
1384.tekst paraliteracki: Drawicz Andrzej: Widmo a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 1989 nr 41 s. 3  szczegóły 
  Drozdowski Bogumił
    wiersze (alfabet tytułów)
1385.wiersz: Drozdowski Bogumił: Moda Polska. Pet 1990 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Duda-Gwiazda Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1386.książka twórcy: Duda-Gwiazda Joanna: Polska wyprawa na księżyc. [Opow.]. 2000  szczegóły 
  Dyczek Ernest
1387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Diabeł a proza polska. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 144-145  szczegóły 
  Dyląg Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1388.książka twórcy: Dyląg Wiesław: Polska zima. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Estreicher Karol (1827-1908)
    10 (alfabet autorów)
1389.książka o twórcy: Estreicher Leon: Bibliografia polska Karola Estreichera. Odczyt wygłoszony w 160 rocznicę urodzin wielkiego bibliografa. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fangrat Tadeusz
    wywiady (alfabet autorów)
1390.wywiad: Zdrojkowska Zofia: Między Polska a Węgrami (Jubileuszowa rozmowa z Tadeuszem Fangratem). Słowo Powszechne 1992 nr 34 s. 3, 6 (z okazji 70-lecia urodzin; z fot....) szczegóły 
  Fastowiec Bronisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1391.wiersz: Fastowiec Bronisława: Kolęda Polska. Magazyn Wileński 1992 nr 2 s. 17  szczegóły 
  Fedorowicz Jacek
    proza (alfabet tytułów)
1392.proza: Fedorowicz Jacek: Polska żona. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 29 X s. 12  szczegóły 
1393.proza: Fedorowicz Jacek: Szpieg a sprawa polska. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 15 IX s. 16  szczegóły 
  Filas-Gutkowska Hildegarda
    wiersze (alfabet tytułów)
1394.wiersz: Filas-Gutkowska Hildegarda: Wciąż Polska. Karta Groni 1997 nr 19 s. 180-181  szczegóły 
  Filipiak Izabela
1395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Polska policja menstruacyjna. Ex Libris 1995 nr 80 s. 6-7  szczegóły 
  Fiszer Ewa
    zgon (alfabet autorów)
1396.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (zmarła: 15 I 2000; not....) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1397.artykuł: Naruniec Romuald: "...to wielka poezja polska". Magazyn Wileński 1993 nr 23/24 s. 36-37 (z portr....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1398.kult: Makara Jerzy: Rudki to sprawa polska. Życie Przemyskie 1989 nr 46 s. 1, 10 (reportaż z miejsca spoczynku A. Fredry na Ukrainie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1399.książka twórcy: Anonim tzw. Gall : Kronika polska. 1989  szczegóły 
1400.książka twórcy: Anonim tzw. Gall : Kronika polska. 1996  szczegóły 
1401.książka twórcy: Anonim tzw. Gall : Kronika polska. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1402.proza: Gall Anonim: Kronika Polska [fragm.]. Zeszyty Sandomierskie 1997 nr 6 s. 2  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    wiersze (alfabet tytułów)
1403.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: 14 Gruessen aus Polen [fragm.:] 4. Polska sława. Przekrój 1990 nr 2350 s. 24  szczegóły 
1404.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: 14 Gruessen aus Polen [fragm.:] 4. Polska sława. Przekrój 1990 nr 2364 s. 24  szczegóły 
1405.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Polska wybuchła w roku 1937. Litery 1996 nr 1 s. 33 (zebrał i opracował Andrzej Piskozub...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1406.proza: Gałczyński Konstanty Ildefons: Teatrzyk Zielona Gęś [z tego cyklu:] Pożyczka polska czyli Zyg-zyg marchewka. Przekrój 1997 nr 22 s. 22 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
  Gałuszewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1407.wiersz: Gałuszewska Maria: Sekrety miłości [z tego cyklu:] Polska jesień.... Gwiazda Polarna 1993 nr 7 s. 16  szczegóły 
  Garliński Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1408.książka twórcy: Garliński Józef: Polska w drugiej wojnie światowej. [Szkic historyczny]. 1991  szczegóły 
1409.książka twórcy: Garliński Józef: Polska w Drugiej Wojnie Światowej. 1994  szczegóły 
  Gawęcki Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1410.proza: Gawęcki Andrzej: Śniła się nam Polska. Gwiazda Polarna 1992 nr 6-9  szczegóły 
  Gawiński Jan
1411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baumann Karolina: Proste odpowiedzi na wielkie pytania - staropolska fascynacja "Fraszkami" Jana Kochanowskiego na przykładzie "Dworzanek" Jana Gawińskiego. Universitas 1997 nr 21 s. 55-65  szczegóły 
  Gawłowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1412.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 151 (o spotkaniu autorskim podczas otwarcia wystawy poświęconej Kulturze...) szczegóły 
  Gawroński Franciszek Rawita
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1413.artykuł: Sosnowska Danuta: Zawsze Polska jednakowa. Mówią Wieki 1995 nr 12 s. 48-50  szczegóły 
  Gicgier Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1414.tekst paraliteracki: Gicgier Tadeusz: Uparta jak polska nauczycielka. Odgłosy 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1415.wywiad: Dobrowolna-Sadura Ewa: Te folwarki nazywają się Polska. Trybuna 1992 nr 232 s. 1  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1416.zgon: Romanowski Andrzej: Giedroyc czyli Polska. Tygodnik Powszechny 2000 nr 39 s. 7 (zmarł: 14 IX 2000...) szczegóły 
  Giller Agaton
    10 (alfabet autorów)
1417.książka o twórcy: Fiećko Jerzy: Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera. 1997  szczegóły 
  Głowacki Janusz
    proza (alfabet tytułów)
1418.proza: Głowacki Janusz: Polska odyseja: z Warszawy na off Broadway. x 1987 ([w czasopiśmie:] The New York Times (New York) 1987 z II [infor...) szczegóły 
1419.proza: Głowacki Janusz: Polska odyseja: z Warszawy na off Broadway.. Przegląd Polski = Polish Review 1987 nr z 19 II s. 2-3  szczegóły 
  Goczoł Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1420.wiersz: Goczoł Jan: Piosenka opolska. Opole 1988 nr 12 s. 3  szczegóły 
1421.wiersz: Goczoł Jan: Piosenka opolska. Warmia i Mazury 1989 nr 20 s. 1  szczegóły 
  Godlewski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1422.wiersz: Godlewski Roman: Teraz Polska. Kartki [Białystok] 1995 nr 9 s. 46  szczegóły 
  Goerke Natasza
1423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Natasza, "gorąca polska ryba". Kresy 1995 nr 21 s. 201-203  szczegóły 
  Gołąb Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1424.wiersz: Gołąb Marcin: Wierzba polska. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 136  szczegóły 
1425.wiersz: Gołąb Marcin: Wierzba polska. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 136  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
1426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 159 (not. o prezentacji wydania w Kijowie 25 II 2000...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1427.tekst paraliteracki: Gombrowicz Witold: Polska a świat łaciński. Tygodnik Powszechny 1996 nr 8 s. 8 (z notą edytorską Jerzego Jarzębskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1428.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 51-59 (wpływ Witolda Gombrowicza na literature polską...) szczegóły 
1429.artykuł: Majchrowski Zbigniew: "U stóp nieznanego ołtarza". Gombrowicz i Młoda Polska. Teatr 1997 nr 9 s. 15-18 (modernistyczny rodowód twórczości Gombrowicza...) szczegóły 
1430.artykuł: Scholze Dietrich: Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 37-50 (dot. "Dziennika" i "Transatlantyku", także o twórcz. Sławomira Mrożka...) szczegóły 
1431.artykuł: Zychowicz Jacek: Ideologia polska. Gombrowicz i Miłosz - krytyka świadomości historycznej. Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 43-51  szczegóły 
1432.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polanowski Edward: Polska i Polacy w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 7-14  szczegóły 
  Gorczyca Łukasz
    proza (alfabet tytułów)
1433.proza: Gorczyca Łukasz: Polska )"Najlepsza polskie opowiadania"). Szafa 2000 nr 4 s. 40-42  szczegóły 
  Górnicki Gerard
    proza (alfabet tytułów)
1434.proza: Górnicki Gerard: Grypa a sprawa polska. Życie Literackie 1989 nr 3 s. 2 (fel....) szczegóły 
1435.proza: Górnicki Gerard: Wielka czyli Stara Polska. Życie Literackie 1990 nr 4 s. 12  szczegóły 
  Górski Artur
1436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jazownik Maria: Młodopolska spowiedź dziecięcia wieku (O "Błędnych duszach" Artura Górskiego). Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 243-264  szczegóły 
  Grala Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1437.wiersz: Grala Marek: Polska kaszkę gotowała. Gościniec Sztuki 1997 nr 1 s. 100  szczegóły 
  Gren Roman
1438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Polska jako sen. Znak 1997 nr 1 s. 171-177 (z not. o aut....) szczegóły 
  Grodek Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1439.artykuł: Szmidt Ireneusz Krzysztof: Warsztaty teatralne Grodka Jerzego, Polska, w Bad Freienwalde, Niemcy = Theaterwerksstatt und andere Ideen von Jerzy Grodek, Polen, in Bad Freienwalde, Deutschland. Die Faehre = Prom 1997 nr 1 s. 69-70 (nt. działalności pisarza w umacnianiu kontaktów polsko-niemieckich; te...) szczegóły 
  Groński Ryszard Marek
    proza (alfabet tytułów)
1440.proza: Groński Ryszard Marek: Otóż Polska. Polityka 1991 nr 23 s. 15 (fel....) szczegóły 
  Gryguś Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1441.wiersz: Gryguś Danuta: Polska szkoła. Rota 1997 nr 1 s. 100 (z listem aut. do red....) szczegóły 
  Gryz Jarosław Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
1442.wiersz: Gryz Jarosław Edward: Kuchnia polska. Własnym głosem 1998 nr 39 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Grzesiak Zofia
1443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Żydowsko-polska tragedia na Wschodzie. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 21  szczegóły 
  Guzek Andrzej Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1444.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Poland Polsza Polska. Najprościej 1999 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Guzowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1445.wiersz: Guzowski Krzysztof: Wigilia polska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 14 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hanuszkiewicz Adam
1446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Pro: Hondy a sprawa polska. Rzeczpospolita 1992 nr 12 s. 4  szczegóły 
  Hemar Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1447.książka twórcy: Hemar Marian: Dom jest daleko, Polska wciąż jest blisko. Wybór wierszy i piosenek. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1448.wiersz: Hemar Marian: Moją ojczyzną jest polska mowa... x 1993 ([W ks. zb.:] Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. Londyn 1993 s. 98...) szczegóły 
  Hen Józef
1449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźniewski Kazimierz: To była Polska. Dziś 1992 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1450.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 154 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
  Herbst Lothar
    wiersze (alfabet tytułów)
1451.wiersz: Herbst Lothar: Polska więzienna [fragm.]. x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1452.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 155 (zmarł: 27 IV 2000; not....) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1453.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (7): Emigranci - Herling-Grudziński. Życie Literackie 1989 nr 30 s. 11  szczegóły 
1454.artykuł: Pomian Krzysztof: Herling-Grudziński i powojenna literatura polska. Kresy 1994 nr 19 s. 35-43 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
    2 (alfabet autorów)
1455.impreza: Gustaw Herling-Grudziński. Pisarz i dzieło - ogólnopolska sesja naukowa (1991).  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1456.wywiad: Chmiel Beata: Polska to nie kwestia raju utraconego. Ex Libris 1991 nr 7 s. 1, 3 (m.in. nt. własnego stosunku do Polski i jej obecnej sytuacji politycz...) szczegóły 
1457.wywiad: Sawicka Elżbieta: Polska idzie naprzód. Rzeczpospolita 1999 nr 116 s. 25 (z okazji 80. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1458.zgon: Bernat Anna: Signore, dzwoni Polska. Zmarł Gustaw Herling-Grudziński, wybitny pisarz, wielki autorytet. Pogrzeb dziś w Neapolu. Życie 2000 nr 156 s. 8 (zmarł: 4 VII 2000; biografia, z fot....) szczegóły 
  Hetmańska Tamara
    wiersze (alfabet tytułów)
1459.wiersz: Hetmańska Tamara: To Polska. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 30 s. 4  szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1460.artykuł: Uggla Andrzej Nils: "Młoda polska proza" w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 89-100 (dot. recepcji twórcz. Marka Hłaski i Leopolda Tyrmanda...) szczegóły 
  Hofstaetter Henryka
    wiersze (alfabet tytułów)
1461.wiersz: Hofstaetter Henryka: Gdy myślę: Polska. Rota 1991 nr 2 s. 65  szczegóły 
  Hordyński Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1462.tekst paraliteracki: Hordyński Jerzy: Polska jesień w Rzymie. Przekrój 1992 nr 2475 s. 16  szczegóły 
  Hubka Wawrzyniec
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1463.książka twórcy: Hubka Wawrzyniec: Jedna jest Polska [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Huelle Paweł
1464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schlott Wolfgang: Neue polnische Prosa in deutschen Verlag = Nowa polska proza w wydawnictwach niemieckich. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 64-66, 129-131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1465.artykuł: Różanowski Ryszard: "Przedziwne zagadnienia i wielkie niespodzianki...". Roman Ingarden a współczesna estetyka polska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1996 nr 22 (1787) s. 103-123  szczegóły 
  Ingielewicz Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1466.książka twórcy: Ingielewicz Jadwiga: Jak bystre konie... Polska poezja ludowa [Wiersze]. 1999  szczegóły 
  Inglot Jacek
1467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kordes Robert: Polska prowincja starożytnego Rzymu. Odra 1998 nr 7/8 s. 126-127  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłonowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1468.artykuł: Żurawska Jolanta: Polska bajka późnego baroku (Niemirycz i Jabłonowski). Barok 1995 nr 2 s. 135-142  szczegóły 
  Jabłońska Renata
1469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawistowska Władysława: Polska nadal obecna w ich życiu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 16 s. 16  szczegóły 
  Jachimowska Leokadia
    wiersze (alfabet tytułów)
1470.wiersz: Jachimowska Leokadia: Polska matka. Własnym głosem 1997 nr 37 s. 11 (z not....) szczegóły 
  Jagieliński Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1471.książka twórcy: Jagieliński Roman: Nie ustąpię. Polska wieś nie może być skansenem. [Pam.]. 1997  szczegóły 
  Jakób Lech Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1472.wiersz: Jakób Lech Marek: Migawki londyńskie [z tego cyklu:] Polska emigracja. Pobrzeże 1989 nr 9 s. 27  szczegóły 
  Jakubowski Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
1473.wiersz: Jakubowski Wincenty: Polska modlitwa. Własnym głosem 1994 nr 23 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Janczarski Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1474.wiersz: Janczarski Czesław: Co to jest Polska. Dziatwa 1989 nr z IX/X s. 26  szczegóły 
1475.wiersz: Janczarski Czesław: Co to jest Polska?. Skarb Malucha 1990 wiosna s. 5  szczegóły 
  Janicki Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1476.wywiad: Dipont Małgorzata: Tam, gdzie była Polska. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 42 s. 13 (z fot....) szczegóły 
  Janion Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1477.artykuł: Kowalska Halina: Polska literatura i myśl krytyczna (W Klubie Literatów "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 65 s. 6 (omów. prelekcji Alfreda Łaszowskiego i dyskusji nt. myśli krytycznej M...) szczegóły 
  Januszewska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1478.książka twórcy: Januszewska Hanna: Jak polska Pyza wędrowała. 1993  szczegóły 
  Jarochowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1479.książka twórcy: C.W. Smith og hans polske korrespondenter 1861-1879. En breweksling udgivet med oversattelse til dans = C.W. Smith i jego polscy korespondenci 1861-1879. Polska korespondencja z tłumaczeniem na duński. 1997 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. - Emanuel Halicz: Duńsko-polskie stosunki ...) szczegóły 
  Jasienica Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1480.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska anarchia. [Eseje]. 1988  szczegóły 
1481.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska anarchia. [Eseje]. 1988 (Kollizja litewska. Naród?... Rasa? Teoria faktów dokonanych. Wielcy i ...) szczegóły 
1482.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska anarchia. 1989  szczegóły 
1483.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska anarcia. 1993  szczegóły 
1484.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Jagiellonów. 1989 ([Stanowi cz. 2 cyklu, cz. 1 pt. "Polska Piastów"]....) szczegóły 
1485.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Jagiellonów. 1990 ([Stanowi cz. 2 cyklu, cz. 1 pt. "Polska Piastów"]....) szczegóły 
1486.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Jagiellonów. 1996 ([Stanowi cz. 2 cyklu, cz. 1 pt. "Polska Piastów"]....) szczegóły 
1487.książka twórcy: Jasienica Paweł: [Polska Piastów] Piast Poland. 1992 ([Stanowi cz. 1 cyklu]....) szczegóły 
1488.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Piastów. 1989 ([Stanowi cz. 1 cyklu]....) szczegóły 
1489.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Piastów. 1990 ([Stanowi cz. 1 cyklu]....) szczegóły 
1490.książka twórcy: Jasienica Paweł: Polska Piastów. 1996 ([Stanowi cz. 1 cyklu]....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1491.proza: Jasienica Paweł: Polska Jagiellonów. Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 37/38-157  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1492.artykuł: Michalski Maciej: Jasienicowa wizja dziejów Kościoła ("Polska Piastów", "Polska Jagiellonów"). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 209-226  szczegóły 
1493.artykuł: Szefler Teresa: "Polska anarchia" Pawła Jasienicy. Głos Pomorza 1989 nr 118 s. 8  szczegóły 
1494.artykuł: Szefler Teresa: "Polska anarchia" Pawła Jasienicy. Słowo Ludu 1989 nr 117 s. 4  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1495.utwór: Polska anarchia.  szczegóły 
artykuł: Słoczyński Henryk Marek: Polska anarchia czyli historycy i samograje. Znak 1991 nr 4 s. 67-79  szczegóły 
1496.utwór: Polska Piastów.  szczegóły 
  Jasińska Aniela
1497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawistowska Władysława: Polska towarzyszyła im zawsze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 15 s. 17  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
1498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Królak Jacek: Polska smeczem z ukosa. Res Publica Nowa 1993 nr 2 s. 53  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1499.proza: Jastrun Tomasz: Szwecja, Polska i okolice. Życie Warszawy 1992 nr 51, 63, 69, 81, 87, 98, 109, 115, 121, 133, 139, 145, 151 (cykl fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1500.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: Hipopotam, czyli jak polska młodzież licealna widzi Czechosłowację. Res Publica 1988 nr 12 s. 52-57  szczegóły 
  Jedlicz Józef
1501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Młoda Polska. Tygodnik Powszechny 1998 nr 25 s. 13  szczegóły 
  Jeż Teodor Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1502.artykuł: Żaryn Jan: Liga Polska. Ład 1989 nr 25 s. 11 (o udziale T.T. Jeża w powołaniu Ligi Polskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kabatc Eugeniusz
    wywiady (alfabet autorów)
1503.wywiad: Jurkowski Eugeniusz: Polska jest kulą pękniętą. Trybuna 1997 nr 271 s. 14 (nt. kultury narodowej...) szczegóły 
  Kaczmarek Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
1504.proza: Kaczmarek Franciszek: Polska Barbórka. Karta 2000 nr 30 s. 106-112 (wspomn.; z notą Dawida Jóźwickiego o aut....) szczegóły 
  Kadłubek Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1505.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Chronica Polonorum] Kronika Polska. 1992  szczegóły 
1506.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1991  szczegóły 
1507.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1996  szczegóły 
1508.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: [Magistri Vincentii Chronicon Polonorum] Kronika polska. 1999  szczegóły 
1509.książka twórcy: Kadłubek Wincenty: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1510.wiersz: Kadłubek Wincenty: Kronika Polska [fragm. 4. 20, 2-10:] Żale nagrobne po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 110-112 (przekład prozą...) szczegóły 
1511.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mossakowski Stanisław: Drzwi Gnieźnieńskie a "Kronika polska" Mistrza Wincentego. x 1997 ([w ks.:] Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Warsz...) szczegóły 
  Kajdański Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
1512.proza: Kajdański Jarosław: Maruda polska. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 140-142 (fel....) szczegóły 
  Kalisz Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1513.wiersz: Kalisz Krzysztof: Polska pasja. Kierunki 1988 nr 26 s. 11  szczegóły 
1514.wiersz: Kalisz Krzysztof: Polska pasja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 37 s. 14  szczegóły 
  Kamieńska Anna
    2 (alfabet autorów)
1515.impreza: "Anna Kamieńska - osoba i twórczość" - ogólnopolska sesja literacka (1993).  szczegóły 
  Kamieński Henryk
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1516.utwór: Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami.  szczegóły 
artykuł: Kuk Leszek: W stronę Rosji, czyli "Rosja i Europa. Polska" Henryka Kamieńskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1994 z. 1 (280) s. 43-60  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
1517.proza: Kapuściński Ryszard: Ziemia polska (Nałęczów). Akcent 1996 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1518.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 150 (not. o spotkaniu autorskim w PEN-Clubie; Warszawa 19 V 2000...) szczegóły 
  Karski Jan
    wywiady (alfabet autorów)
1519.wywiad: Rosolak Ewa, Wąsik Zbigniew: Polska - Mesjasz czy wrzód? (Z profesorem Janem Karskim rozmawiają Ewa Rosolak i Zbigniew Wąsik). Trybuna 1997 nr 29 s. 1-2 (z okazji przyznania Nagrody im. Brata Alberta...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1520.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167-168 (zmarł: 13 VII 2000; not....) szczegóły 
  Karwat Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1521.wiersz: Karwat Krzysztof: Polska. Śląsk 2000 nr 1 s. 21  szczegóły 
  Kawałko Marian Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1522.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Kolęda polska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 32-33  szczegóły 
  Kaziukajtis Piotr, Kaziukajtis Weronika *
    wiersze (alfabet tytułów)
1523.wiersz: Kaziukajtis Piotr, Kaziukajtis Weronika *: Polska mowa. Forum Polonijne 1997 nr 1 s. 32 (z not....) szczegóły 
  Kąkolewski Krzysztof
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1524.tekst paraliteracki: Kąkolewski Krzysztof: [Wypowiedź:] Polska racja stanu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 28 s. 11 (w ankiecie Tygodnika Solidarność nt. wykładni polskiej racji s...) szczegóły 
  Kędzierski Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1525.książka twórcy: Kędzierski Czesław: Trębacz ratuszowy i król kruków. Legenda wielkopolska. [Opow.]. 1989  szczegóły 
  Kirchmayer Wanda
1526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drzewiecka Stanisława: Polska żona. Trybuna 1993 nr 27 s. 5  szczegóły 
  Kisielewski Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1527.proza: Kisielewski Stefan: Polska w sosie własnym. Wprost 1996 nr 44 s. 101-102  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1528.tekst paraliteracki: Kisielewski Stefan: Komu potrzebna jest Polska. Wprost 1992 nr 39 s. 22  szczegóły 
1529.tekst paraliteracki: Kisielewski Stefan: Komu potrzebna jest Polska?. Tygodnik Powszechny 1990 nr 9 s. 1, 5  szczegóły 
1530.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burszta Wojciech J.: Polska w Kisielu. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 13 XI s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1531.artykuł: Kubiak Zygmunt: Polska Stefana Kisielewskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 43 s. 1, 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1532.wywiad: Gabryel Piotr: Polska - nie szpilka. Wprost 1991 nr 28 s. 6 (nt. polit....) szczegóły 
1533.wywiad: Gabryel Piotr: Rzeczpospolita Polska izolowana. Wprost 1990 nr 42 s. 6  szczegóły 
1534.wywiad: Kwiatkowski Maciej Józef: Kisiel a sprawa polska. Orzeł Biały 1990 nr 1453 s. 4-12  szczegóły 
  Kleiner Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1535.artykuł: Głowiński Michał: Juliusza Kleinera młodopolska historia literatury. Ruch Literacki 1988 z. 3 s. 157-171  szczegóły 
  Klejmont Wacław
    proza (alfabet tytułów)
1536.proza: Klejmont Wacław: Fraszkoznaczki (Z listów do Czesława M. Szczepaniaka) [z tego cyklu:] Polska zaaferowana. Ocalenie przez Poezję 1995 r. 3 s. 6  szczegóły 
  Klimczuk Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1537.książka twórcy: Klimczuk Zdzisław: Most Holandia - Polska. Wspomnienia z dni pracy w Polskich Zakładach Philips - jednego z ważnych dla polskiej armii podziemnej ośrodków produkcji sprzętu radiowego. 1996  szczegóły 
  Kluk Jan Krzysztof
    10 (alfabet autorów)
1538.książka o twórcy: Marszałek Krystyna: A Polska śpi na pośmiewisko mądrej Europy.... 1992  szczegóły 
  Kłoniecki E.
    wiersze (alfabet tytułów)
1539.wiersz: Kłoniecki E.: Polska jesień. Akcent 1992 nr 2/3 s. 360 (wiersz opublikowany w czasop. "Polacy w Danji" z 1933 r.; z koment. : ...) szczegóły 
  Kobierska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1540.wiersz: Kobierska Małgorzata: Polska w sierpniu 1989. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    10 (alfabet autorów)
1541.książka o twórcy: Głombiowska Zofia: Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego. 1988  szczegóły 
1542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mękicki Juliusz: Pierwsza polska książka we Lwowie. Semper Fidelis 1996 nr 4 s. 26 (okoliczności wydania utworu w 1578...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    10 (alfabet autorów)
1543.książka o twórcy: Obremski Krzysztof: Psalmodia polska. Trzy studia nad poematem. 1995 (Stan badań i postulaty badawcze (Wstęp). - "Psalmodia na tle barokowej...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1544.utwór: Psalmodia polska.  szczegóły 
artykuł: Hernas Czesław: "Psalmodia polska" W. Kochowskiego. x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
  Kołakowski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1545.wiersz: Kołakowski Roman: A to Polska właśnie. Pet 1990 nr 1 s. 05  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1546.artykuł: Krywenko Margaryta: Polska ścieżka między ulicami Lwowa (90 rocznica śmierci Marii Konopnickiej). Gazeta Lwowska 2000 nr 16 s. 4 (nt. lwowskiego okresu życia Marii Konopnickiej...) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    wywiady (alfabet autorów)
1547.wywiad: Pędziwol Aureliusz M.: "Chciałbym, żeby Polska była jasna i przyjemna". Gwiazda Polarna 1990 nr 45 s. 3, 8  szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    2 (alfabet autorów)
1548.impreza: Galileusz i Polska; Kopernik i Włochy - sesja (1994).  szczegóły 
  Korboński Stefan
    10 (alfabet autorów)
1549.książka o twórcy: Polska w Europie. Doroczny wykład im. Stefana Korbońskiego. Sympozjum naukowe, Częstochowa 13 maja 1998 r. 1999 (Andrzej Kryński: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Zdzisław Najder: Stefan Kor...) szczegóły 
  Korzeniowski Apollo
    proza (alfabet tytułów)
1550.proza: Korzeniowski Apollo: Polska i Moskwa. Pamiętnik zaczęty 186... (Fragmenty). x 1996 ([W ks. zb.:] Conrad wśród swoich. Listy, dokumenty, wspomnienia. Oprac...) szczegóły 
  Kossowska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1551.artykuł: Habielski Rafał: Polska poza Polską. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 9-10 (o życiu i twórczości; z fot. Stefanii Kossowskiej z Kazimierzem Romano...) szczegóły 
  Kościelski Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1552.wiersz: Kościelski Wojciech: Ziemia polska. Kwartalnik Wrzesiński 1998 nr 2 s. 32  szczegóły 
  Kowalczykowa Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1553.wiersz: Kowalczykowa Janina: Polska dziewczyna. Nasz Dziennik 1999 nr 263 s. 15  szczegóły 
  Kowalik Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1554.artykuł: Śmieja Florian: Polska książka w Ontario. Związkowiec = The Alliancer 1988 nr 70 s. 4  szczegóły 
  Kowzan Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1555.książka twórcy: Kowzan Tadeusz: Wilno - Polska-Litwa. "Kocham cię - ja też nie". [Szkice historyczne]. 1999 (Jan Malinowski: [nota o aut.]. - Przedmowa. Wilno w dokumentach i w re...) szczegóły 
  Kozera Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1556.wiersz: Kozera Grzegorz: Elegia polska. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 1 s. 38  szczegóły 
1557.wiersz: Kozera Grzegorz: Elegia polska (Mojego żydostwa nie można...). Sycyna 1996 nr 17 s. 10 (z not....) szczegóły 
  Kozicki Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1558.proza: Kozicki Stefan: Norma polska. Kultura 1989 nr 3, 5, 10-12, 28, 32-33, 36-37, 39, 41, 43-44, 46, 50-51/52 ([fel., uwagi]...) szczegóły 
1559.proza: Kozicki Stefan: Norma polska. Kultura 1990 nr 2 s. 12  szczegóły 
  Koźniewski Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1560.tekst paraliteracki: Koźniewski Kazimierz: Źle! (Węgry, Czechy, no i Polska...). Trybuna 1999 nr 199 s. 11  szczegóły 
  Krall Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Haykowska Milena: Polska jesień w Szwecji. Rzeczpospolita 1996 nr 254 s. 23 (m.in. o udziale Hanny Krall w Skandynawskich Targach "Książka i biblio...) szczegóły 
  Krasicki Maciej
1562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jentys Maria: Mała polska odyseja. Sycyna 1996 nr 16 s. 17  szczegóły 
  Krasiński Janusz
1563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Polska była więzieniem. Tydzień 1996 nr 27 s. 9  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1564.tekst paraliteracki: Krasiński Zygmunt: Polska wobec burzy 1848. Znaki Czasu 1990 nr 20 s. 5-11  szczegóły 
  Krasnodębski Jan Paweł
1565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bugajski Leszek: Polska awitaminoza. Twórczość 1993 nr 12 s. 115-117  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1566.książka twórcy: Kraszewski Józef Ignacy: Staropolska miłość. Urywek pamiętnika spisany przez Ignacego Kraszewskiego. 1989  szczegóły 
    10 (alfabet autorów)
1567.książka o twórcy: Kosmanowa Bogumiła: Józef Ignacy Kraszewski a Wielkopolska. 1993 (Wstęp. "Pobudziciel narodu". Źródła informacji pisarza o Poznańskiem. ...) szczegóły 
  Kromer Marcin
1568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małłek Janusz: Pierwsza polska historia Szwecji z XVI stulecia. x 1993 ([W ks. zb.:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Toruń...) szczegóły 
  Król Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
1569.wiersz: Król Stefan: Pieśń polska. Rota 1992 nr 3/4 s. 68  szczegóły 
  Kruszewska Mirosława
    wiersze (alfabet tytułów)
1570.wiersz: Kruszewska Mirosława: Polska teraz. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 s. 13 (z not. o aut....) szczegóły 
  Krzeczkowski Henryk
1571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: Pomnik Bolesława Prusa a sprawa polska. Twórczość 1997 nr 6 s. 116-121  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1572.tekst paraliteracki: Krzeczkowski Henryk: Polska - sposób przetrwania. Polityka Polska 1988 nr 11 s. 45-52 (tekst odczytu wygłoszonego w 1981...) szczegóły 
  Krzyżanowski Jerzy Roman
    proza (alfabet tytułów)
1573.proza: Krzyżanowski Jerzy Roman: Polska, ojczyzna Polaków [fragm. pow.]. Przegląd Polski = Polish Review 1987 nr z 2 VII 10-1  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bichta Arkadiusz: Polska śródziemnomorska. Twórczość 1993 nr 8 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Czarnecki Kazimierz: Polska śródziemnomorska. Debata 1994 nr 2 s. 130-132  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Polska śródziemnomorska. Ogród 1993 nr 1/4 s. 301-313  szczegóły 
  Kulesza Norbert
    wiersze (alfabet tytułów)
1575.wiersz: Kulesza Norbert: Polska. Fraza 1996 nr 13 s. 134 (z not., s. 272...) szczegóły 
  Kulik Adam Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
1576.proza: Kulik Adam W.: Sejny - Polska i Litwa. Borussia 1994 nr 9 s. 158-179  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1577.wiersz: Kulmowa Joanna: Antygono polska. Przekrój 1994 nr 35 s. 16  szczegóły 
  Kumański Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1578.wiersz: Kumański Leszek: Szopka polska. Przemiany 1989 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
  Kuncewicz Piotr
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1579.tekst paraliteracki: Kuncewicz Piotr: Wigilia polska. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 151 s. 86-87  szczegóły 
  Kwiatkowski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1580.wiersz: Kwiatkowski Henryk: Polska norma. Nasz Dziennik 1999 nr 218 s. 14  szczegóły 
  Kwiatkowski Remigiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1581.wiersz: Kwiatkowski Remigiusz: Polska idzie... Ikar 1995 nr 11 okł.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1582.artykuł: Guzowska Marzenna: Gdy Polska jest wyborem. Więź 1995 nr 3 s. 161-163  szczegóły 
  Lechoń Jan
1583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czachowska Agnieszka: Polska legenda, poezja i baśń. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 7/8 s. 181-185  szczegóły 
1584.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostasz Gustaw: "Marsz Drugiego Korpusu" Jana Lechonia, czyli "Jeszcze Polska nie zginęła". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 207-218  szczegóły 
  Legus Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1585.książka twórcy: Legus Mietek: Kuchnia polska. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Lem Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1586.proza: Lem Stanisław: Świat i Polska. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 3-18 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1587.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Polska 1991: Zagrożenia i szanse. Znak 1991 nr 3 s. 89-92  szczegóły 
1588.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 217 (not....) szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    wiersze (alfabet tytułów)
1589.wiersz: Lenartowicz Teofil: Niech żyje Polska!. Rota 1996 nr 1/2 s. 41  szczegóły 
  Lepianka Maciej
1590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anihilator: Wielka Polska. Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 70 (nota...) szczegóły 
  Leski Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1591.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 151 (zmarł: 28 V 2000; not....) szczegóły 
  Leszczyński Andrzej C.
    proza (alfabet tytułów)
1592.proza: Leszczyński Andrzej C.: Samowiedza polska. Topos 1995 nr 5/6 s. 57  szczegóły 
  Likiernik Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1593.proza: Likiernik Stanisław: A to Polska właśnie.... Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 93-94 (wrażenia z podróży do Polski; tekst przysłanay na prośbę red. Kultu...) szczegóły 
  Limon Jerzy
1594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Wielka Niedźwiedzica... a sprawa polska, czyli spór o historię. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 149-151  szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1595.tekst paraliteracki: Lipski Jan Józef: Czy Polska leży w Europie?. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 7/8 wkł. (z koment.: Jan Turnau: Nauczanie Lipskiego...) szczegóły 
  Lipszyc Jarosław
    wywiady (alfabet autorów)
1596.wywiad: Dunin-Wąsowicz Paweł: Golem a poezja polska. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 14 s. 36-38  szczegóły 
  Lisiecki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1597.książka twórcy: Lisiecki Stanisław: Będzie Polska. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Livor-Piotrowski Henryk
    proza (alfabet tytułów)
1598.proza: Livor-Piotrowski Henryk: Atrapolska właśnie (Fragment powieści z niedawnych czasów). Arkona 1998 nr 2 s. 11-12  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
1599.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodźko Bożena: Socjotechnika staropolska (W kręgu "Rozmów..." Stanisława Herakliusza Lubomirskiego). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział FP - Filologia Polska 1988 t. 12 (60) s. 5-60  szczegóły 
  Lubosz Bolesław
    wywiady (alfabet autorów)
1600.wywiad: Górdziałek Józef: Moja Polska mój Śląsk. Opcje 1995 nr 3 s. 35-38 (z notami o Bolesławie Luboszu i Józefie Górdziałku...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Jan (1499-1560)
    2 (alfabet autorów)
1601.impreza: "Reformacja polska na tle reformacji europejskiej. W pięćsetlecie urodzin Jana Łaskiego (1499-1560)" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
  Łętowski Janusz
1602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Polska niania. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 135-137  szczegóły 
  Łysiak Waldemar
1603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Napoleon a współczesna sprawa polska. Słowo Powszechne 1991 nr 28 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1604.książka twórcy: Mackiewicz Józef: "mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa..." [Szkice]. 1988 ([Przedr. z wyd.: Monachium 1969]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1605.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (9): Józef Mackiewicz. Życie Literackie 1989 nr 34 s. 11 (twórczość...) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1606.artykuł: Karbowska Jadwiga: "Słoń" a sprawa polska. Kierunki 1989 nr 9 s. 1, 10 ([biogr.; dot. działaln. w Anglii w okresie II wojny światowej]...) szczegóły 
  Makuszyński Kornel
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1607.utwór: Za króla Piasta Polska wyrasta.  szczegóły 
  Małachowski Aleksander
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walenciak Robert: Dom pod Ptakami czyli Polska. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 23 s. 14  szczegóły 
  Mamona Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1609.artykuł: Polska aktorka na festiwalu w Adelajdzie. Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 109 s. 25 (z wypowiedzią aktorki...) szczegóły 
  Marianowicz Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1610.książka twórcy: Marianowicz Antoni: Polska, Żydzi i cykliści. Dziennik roku przedstępnego. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1611.proza: Marianowicz Antoni: Polska, Żydzi i cykliści. Grizzli 1998 nr 9 s. 16-17 (fragm. dziennika z 1996...) szczegóły 
1612.proza: Marianowicz Antoni: Polska, Żydzi i cykliści - dziennik roku przestępnego 1996 [fragm.:] Opowieść pana Szulca. Życie 1998 nr 3 s. 11  szczegóły 
  Marszałek Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1613.książka twórcy: Marszałek Jan: Polska 1999 czyli Hymn o zdradzie Polski i jej obronie. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Mażul Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1614.artykuł: Dalecka Teresa: O twórczości Henryka Mażula (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 19 s. 8  szczegóły 
  Michnik Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1615.książka twórcy: Michnik Adam: [Wybór esejów] En lektion i vaerdigheit. Essaeer fran det polska motstandet 1973-1988. 1988 Zeszyty Literackie 1989 25 168  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1616.wiersz: Mickiewicz Adam: Kahm polskata majjka. (W ks.:] Blenika. Izbrani prevodi, Sofija 1990 s. 51-3...) szczegóły 
1617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kauer-Bugajna Elżbieta: Jadwiga Maurer, "Z matki obcej..." Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów (Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1990). Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
1618.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Promocja książki "Od Wilna po Nowy Jork" (W Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"). Kurier Wileński 1998 nr 136 s. 4 (nota o spotkaniu z autorem książki w Warszawie, VII 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1619.artykuł: Grabowski Tadeusz Zwilnian: Bajka Adama Mickiewicza - polska twarz Ezopa. Kurier Wileński 1998 nr 60 s. 4  szczegóły 
1620.artykuł: Jabłoński Maciej: Adam Mickiewicz a muzyka polska i europejska. Kronika Wielkopolski 1998 nr 4 s. 5-17 (o kontaktach poety z kompozytorami, o pieśniach do słów jego autorstwa...) szczegóły 
1621.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Mickiewicz, muzyczność poezji i pieśń polska. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 141-154 (poezja Mickiewicza jako podstawy warstwy słownej utworu wokalnego...) szczegóły 
1622.artykuł: Shallcross Bożena: Wielkopolska niechętna Mickiewiczowi?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 240 s. 16 (list do red. w związku z obchodami 200. roczn. ur. poety...) szczegóły 
1623.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mickiewiczowska Wielkopolska. Przegląd Wielkopolski 1997 nr [1/2] (37/38) s. 6-13 (nt. pobytu poety od VIII 1831-III 1832 w wielu miejscowościach Wielkop...) szczegóły 
    2 (alfabet autorów)
1624.impreza: "Adam Mickiewicz i polska literatura współczesna" - cykl wykładów (1999).  szczegóły 
1625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mehlem Erwin: Biblioteka Polska. Tydzień 1998 nr 51 [z 19 XII] s. 13  szczegóły 
1626.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Zdzisław: Polska klasyka w Szwecji (O tłumaczeniach Mickiewicza i Witkacego). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 363-367  szczegóły 
artykuł: Piwińska Marta: Staropolska "nauka budownicza" w "Panu Tadeuszu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 109-122  szczegóły 
artykuł: Wolny Helena: "Pan Tadeusz" - polska epopeja o moralnym zjednoczeniu narodu. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 141-200  szczegóły 
książka o utworze: Wolny Helena: "Pan Tadeusz" - polska epopeja o moralnym zjednoczeniu narodu. 2000  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1627.kult: Polska Biblioteka w Kijowie. Gazeta Lwowska 1993 nr 13 s. 2 (nt. nadania imienia A. Mickiewicza Polskiej Bibliotece w Kijowie, 1944...) szczegóły 
1628.kult: [Zapert Tomasz Zbigniew] (Zbig): Interesy i sentymenty (Nowogródzki dworek wieszcza odrestauruje polska firma). Express Wieczorny 1989 nr 125 s. 3 (nota...) szczegóły 
  Mikołajczyk Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1629.książka twórcy: Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona. [Pam.]. 1990  szczegóły 
  Miłosz Czesław
1630.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Liryka polska według Dedeciusa. Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-189  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1631.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: [Polska poety]. Gazeta i Nowoczesność 1990 nr 6 s. 1, 4; nr 7 s. 4  szczegóły 
1632.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: [Polska poety]. x 1990 ([w czasopiśmie:] The New York Times Magazine (New York) 1990 z ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1633.artykuł: Zychowicz Jacek: Ideologia polska. Gombrowicz i M. - krytyka świadomości historycznej. Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 43-51  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1634.wywiad: Miłoszowa Carol: Polska wydawała mi się ciasna. Dziś już nie (Carol Miłoszowa o mężu i jego twórczości). Przekrój 1998 nr 45 s. 9-11 (rozm. Joanna Gromek...) szczegóły 
1635.wywiad: Pędziwol Aureliusz M.: Miłosz: Żałuję, że Polska nie uznała Litwy. Gwiazda Polarna 1990 nr 44 s. 1  szczegóły 
1636.wywiad: Szostkiewicz Adam: Czym była tamta Polska?. Tygodnik Powszechny 1999 nr 42 s. 12 (nt. ks. "Wyprawa w Dwudziestolecie", z fot....) szczegóły 
1637.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domagała Arkadiusz: Analiza porównawcza (Czesław Miłosz - "Zadanie" Wacław Potocki - "Nierządem Polska stoi"). Mit 1995 nr 12 s. 10-13  szczegóły 
  Młynarski Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1638.książka twórcy: Młynarski Wojciech: Polska miłość. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
  Mocarski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1639.wiersz: Mocarski Stanisław: Polska jesień. Zielony Sztandar 1989 nr 48 s. 16  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rymkiewicz Jarosław Marek: Polska między bytem a zagładą. Życie 1997 nr 115 s. 10  szczegóły 
  Morawski Franciszek Dzierżykraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1641.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Wielkopolska w twórczości poetyckiej Franciszka D. Morawskiego (Stefanowi Jankowiakowi). Grabonoskie Zapiski Regionalne 1994 t. 4 s. 35-43  szczegóły 
  Morżoł Ilona Ogórek Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1642.książka twórcy: Morżoł Ilona Ogórek Michał: Polska między wierszami. Życie codzienne w PRL. [Fel.]. 1991  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Drzwi szafy z lustrem. Polska między wierszami. Gazeta Wyborcza 1991 nr 232 s. 17  szczegóły 
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1643.artykuł: Czerniakowska Ewa: Literatura polska w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 187-191  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1644.książka twórcy: Mrożek Sławomir: Polska w obrazach i inne polskie cykle. [Rysunki]. 1998  szczegóły 
    twórczość pozaliteracka (alfabet tytułów)
1645.twórczość pozaliteracka: Mrożek Sławomir: Literatura polska (Zwierzęta i pewne zakłócenia). Przekrój 2000 nr 16 s. 29 (rysunek satyryczny...) szczegóły 
1646.twórczość pozaliteracka: Mrożek Sławomir: Polska (W obrazach przez Sławomira Mrożka). Przekrój 2000 nr 16 s. 10  szczegóły 
    10 (alfabet autorów)
1647.książka o twórcy: Miłkowski Tomasz: Współczesna dramaturgia polska. Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek. 1991  szczegóły 
1648.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scholze Dietrich: Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 37-50 (także o twórcz. Witolda Gombrowicza...) szczegóły 
  Mularczyk Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1649.wiersz: Mularczyk Andrzej: Polska. Bez przysłony 1989 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
1650.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: A to Polska właśnie. Fa-Art 2000 nr 2 s. 56-59  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naganowski Egon
    zgon (alfabet autorów)
1651.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (zmarł: 22 I 2000; not....) szczegóły 
  Najder Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1652.książka twórcy: Najder Zdzisław: Jaka Polska. Co i komu doradzałem. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1653.proza: Najder Zdzisław: Świat i Polska. Tygodnik Solidarność 1995 nr 2-50 (cykl felietonów...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1654.tekst paraliteracki: Najder Zdzisław: Sprawa polska a zagranica. Arka 1988 nr 22 s. 3-15  szczegóły 
  Napieralski Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1655.książka twórcy: Napieralski Henryk: Polska w Gliniance. Grudzień 1939 - sierpień 1944. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1656.artykuł: Starnawski Jerzy: Literatura polska na warsztacie Naruszewicza, tłumacza i komentatora Tacyta. Wyjątek z większej całości. Miscellanea Łódzkie 1999 nr 16 s. 30-35 (piśmiennictwo polskie wykorzystane i cytowane w komentarzu do Tacyta ...) szczegóły 
  Nawrocki Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
1657.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 150 (zmarł: 14 I 1998; not....) szczegóły 
  Nawrocki Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Nawrocki Stanisław: Oda polska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 91  szczegóły 
  Nawrocki Witold
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1659.tekst paraliteracki: Nawrocki Witold: Jaka jest współczesna inteligencja polska?. Kultura 1988 nr 48 s. 5  szczegóły 
1660.tekst paraliteracki: Nawrocki Witold: Polska mapa polityczna. Dziś 1993 nr 1-6 (cykl artykułów...) szczegóły 
1661.tekst paraliteracki: Nawrocki Witold: Polska mapa polityczna. Dziś 1992 nr 9-12 (cykl artykułów...) szczegóły 
  Niemczyński Czesław T.
    proza (alfabet tytułów)
1662.proza: Niemczyński Czesław T.: Polska saga [pow., fragm.:] Wrzątek. Suplement 1989 [nr z XII] s. 4  szczegóły 
  Niemirycz Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1663.artykuł: Żurawska Jolanta: Polska bajka późnego baroku (Niemirycz i Jabłonowski). Barok 1995 nr 2 s. 135-142  szczegóły 
  Niesiecki Kasper
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1664.utwór: Korona Polska przy złotej wolności starożytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami ozdobiona, potomnym zaś wiekom na zaszczyt i nieśmiertelną sławę pamiętnych w tej ojczyźnie synów podana.  szczegóły 
artykuł: Kazańczuk Mariusz: "Korona Polska" Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 139-151  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.SAD.: "Biblioteka Polska" po raz trzeci. Rzeczpospolita 1997 nr 16 s. 24 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Kraków, 17 I 1997...) szczegóły 
1666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rakowski Piotr: Polska Norwida. Katolik 1990 nr 49 s. 6  szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1667.książka twórcy: Nowak Jan: Polska w oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. T. 2: 1956-1976. 1988  szczegóły 
1668.książka twórcy: Nowak Jan(Jeziorański Zdzisław): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. T. 2: 1956-1976.  szczegóły 
1669.książka twórcy: Nowak Jan(Jeziorański Zdzisław): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. T. 2: 1956-1976. 1988  szczegóły 
1670.książka twórcy: Nowak Jan: Polska z oddali. Wojna w eterze. Wspomnienia. 1956-1976. 1989  szczegóły 
1671.książka twórcy: Nowak Jan(Jeziorański Zdzisław): Polska z oddali. Wspomnienia. T. 2: 1956-1976. 1992  szczegóły 
1672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowski Andrzej: A to Polska właśnie!. Tygodnik Powszechny 1993 nr 34 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1673.proza: Nowak Jan: Polska z oddali [fragm.:] Konflikt z dyplomatami. Kontakt 1988 nr 5 s. 1-27  szczegóły 
    10 (alfabet autorów)
1674.książka o twórcy: Wysocki Stefan: Polska z oddali - prawda z bliska. 1989 ([ks. jest polem. z ks. "Polska z oddali"]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1675.artykuł: Matuszewski Ryszard: Polska nie tylko w tytułach. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 9 (m.in. o walorach literackich książek J. Nowaka-Jeziorańskiego...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1676.utwór: Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. (dot.: T. 2: 1956-1976...) szczegóły 
  Nowakowski Marek
1677.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Pro: Polska Bombiaków. Rzeczpospolita 1992 nr 248 s. 4  szczegóły 
1678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schlott Wolfgang: Neue polnische Prosa in deutschen Verlag = Nowa polska proza w wydawnictwach niemieckich. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 64-66, 129-131  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1679.wywiad: Łęcka Gabriela: Polska czeka na redzie. Polityka 1998 nr 18 s. 52-53  szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1680.tekst paraliteracki: Nowakowski Tadeusz: "Będzie Polska w Imię Pana...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 274 s. 3, 6  szczegóły 
1681.tekst paraliteracki: Nowakowski Tadeusz: "Będzie Polska w Imię Pana...". Rzeczpospolita Polska 1988 nr 11 s. 1, 3, 7  szczegóły 
1682.tekst paraliteracki: Nowakowski Tadeusz: Biblioteka Polska w Kanadzie. Przegląd Polski = Polish Review 1987 nr z 8 IX s. 1, 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1683.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (8): Tadeusz Nowakowski. Życie Literackie 1989 nr 32 s. 11  szczegóły 
  Nożyc Zygfryd
    proza (alfabet tytułów)
1684.proza: Nożyc Zygfryd: Chata Polska. Dodatek artystyczny Towarzystwa Straży Kresowej imienia Lechickich. Kartki [Białystok] 1994 nr 6-8  szczegóły 
1685.proza: Nożyc Zygfryd: Chata Polska. Dodatek artystyczny Towarzystwa Straży Kresowej imienia Lechickich. Kartki [Białystok] 1995 nr 10 s. 95-96  szczegóły 
  Nurowska Maria
1686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schlott Wolfgang: Neue polnische Prosa in deutschen Verlag = Nowa polska proza w wydawnictwach niemieckich. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 64-66, 129-131  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1687.artykuł: Borkowska Grażyna: Replika kiczu czyli Zapolska dzisiaj. Ex Libris 1991 nr 13 s. 1, 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ochorowicz Julian
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1688.tekst paraliteracki: Ochorowicz Julian: Nasza tolerancja ("Jeśli będzie Polska..."). Kamena 1993 nr 1/2 s. 32-36 (z not....) szczegóły 
  Ogińska Lusia
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1689.utwór: Pogrzeb Żukrowskiego (druk. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 6 z IX).  szczegóły 
  Okęcka-Bromkowa Maryna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1690.książka twórcy: Okęcka-Bromkowa Maryna: Oberża polska [Satyra współczesna]. 1993  szczegóły 
  Olszewski Jan
1691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zambrowski Antoni: A to Polska właśnie. Tygodnik Solidarność 1998 nr 6 s. 16  szczegóły 
  Ondrusz Józef
    proza (alfabet tytułów)
1692.proza: Ondrusz Józef: O Janku, którego spotkało szczęście (Baśń polska). Jutrzenka 1989 nr 10 (1988/1989) s. 301-302  szczegóły 
1693.proza: Ondrusz Józef: O spełnionych życzeniach (Baśń polska). Jutrzenka 1989 nr 7 (1988/1989) s. 205-206  szczegóły 
  Oppman Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1694.wiersz: [Oppman Artur] Or -Ot: Mowo polska!. Magazyn Polski 1994 nr 1/2 s. 3 (druk. pod pseud. Or-Ot...) szczegóły 
1695.wiersz: Oppman Artur: Mowo polska!. Głos Nauczyciela 1990 nr 1 s. 34  szczegóły 
1696.wiersz: Oppman Artur: Polska to nasza ziemia.... Rota 1995 nr 2/3 s. 92  szczegóły 
1697.wiersz: Oppman Artur: Stara ludowa polska gwiazdka. Głos Nauczyciela 1990 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1698.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Polska naiwność. Kresy 1996 nr 26 s. 270-271 (odpowiedź na ankietę redakcyjną nt. obrazu Rosji w kulturze i literat...) szczegóły 
1699.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Polska nasza powszednia. Tygodnik Powszechny 1992 nr 28 s. 6  szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1700.artykuł: Korcz Włodzimierz: "Polska gola!". Polityka 1997 nr 22 s. 90 (nt. błędnego przypisywania poetce autorstwa utworów, list do red....) szczegóły 
  Osmańczyk Edmund Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1701.tekst paraliteracki: Osmańczyk Edmund Jan: Polska i Izrael. Znak 1988 nr 5/6 s. 120-128  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1702.tekst paraliteracki: Parandowski Jan: Polska leży nad Morzem Śródziemnym. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 14 XII s. 1, 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1703.artykuł: Parandowski Piotr: Powstała Polska i należało ją edukować. Studia Classica et Neolatina 1995 t. 2 s. 7-9 (syn o działalności ojca - pisarza...) szczegóły 
  Parnicki Teodor
    kult (alfabet autorów)
1704.kult: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 155 (not. o założeniu Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego na U...) szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1705.tekst paraliteracki: Pasierb Janusz Stanisław: Religijność polska w okresie Oświecenia. x ([W ks. zb.:] Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augus...) szczegóły 
  Pastuszewski Stefan
1706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Makatka z jeleniem a sprawa polska. Literatura 1992 nr 7 s. 55, 56  szczegóły 
  Pauszer-Klonowska Gabriela
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1707.utwór: Polska, jego miłość. Opowieść o Julianie Ursynie Niemcewiczu.