Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Bogołębska Barbara
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 835-836  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bogołębska Barbara: Bohemistyka 2003 nr 2 s. 163-164 ([rec. ks.:] Libor Pavera, Frantisek Vseticka: Lexikon literarnich pojm...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bogołębska Barbara: Sztuka czytania w ujęciu wybranych pisarzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 275-280  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Stylistyka 1998 nr 7 s. 443-447  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Bogołębska Barbara: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna:...) szczegóły 
7.książka: Bogołębska Barbara: Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny. 1996 (I. Założenia: cel, przedmiot, podstawa materiałowa i metody badań. II....) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Stylistyka 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 55-57  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 429-430  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bogołębska Barbara: Proces wyodrębniania się teorii stylu na przełomie wieku XIX na XX. Stylistyka 1993 nr 2 s. 163-171  szczegóły 
12.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
13.artykuł: Bogołębska Barbara: Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 197-204  szczegóły 
14.artykuł: Bogołębska Barbara: Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 137-143  szczegóły 
15.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
16.artykuł: Bogołębska Barbara: Zygmunt Łempicki jako badacz stylu. Stylistyka 1998 nr 7 s. 379-385  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bogołębska Barbara: Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 187-195 (analiza form sylwicznych (kolażowych) na przykładzie utworów: Ryszard ...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bogołębska Barbara: Sztuka dobrego pisania w ujęciu Antoine'a Albalata i autorów współczesnych. Stylistyka 2002 nr 11 s. 549-556  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogołębska Barbara: Orientacje stylistyczne ("Stylistyka", t. I-V). Poradnik Językowy 1997 z. 2 s. 62-64 (omówienie zawartości tomów I-V...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 598-599  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 740-742  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bogołębska Barbara: Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 39-51  szczegóły 
24.artykuł: Bogołębska Barbara: Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 55-61  szczegóły 
25.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
26.artykuł: Bogołębska Barbara: Mimetyzm czy kreacjonizm? (Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 39-43  szczegóły 
27.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka synkretyzmu stylów w kształceniu polonistycznym. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 56-60  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bogołębska Barbara: Dyskurs krytycznoliteracki w polonistyce szkolnej, czyli o kształceniu kultury retorycznej. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 11-18 (artykuł poświęcony formom rozbudzania postawy badawczo-krytycznej lice...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Bogołębska Barbara: Zabawy literackie Stanisława Barańczaka. Stylistyka 2001 nr 10 s. 461-472  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kielski Bolesław Felicjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Bogołębska Barbara: Bolesław Felicjan Kielski (1879-1965), pedagog, romanista, komparatysta wkraczający w literaturę polską, wydawca, działacz społeczny, kulturalny i oświatowy, tłumacz. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 139-145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skwarczyńska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka dydaktyki polonistycznej w dorobku twórczym profesor S. Skwarczyńskiej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 55-64  szczegóły 
32.artykuł: Bogołębska Barbara: Stefania Skwarczyńska. 1902-1988. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogołębska Barbara: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 102-104 (sprawozdanie...) szczegóły