Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Zienkiewicz Tadeusz
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 2 s. 267-270  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918. 1990 (Wstęp. - I. Ludność Kijowa jako odbiorca kultury polskiej. - II. Prasa...) szczegóły 
3.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). 1997 (Wstęp. I. Społeczne mechanizmy kształtowania się polskiego życia liter...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Z badań nad polskim środowiskiem literackim na Ukrainie radzieckiej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 61-70  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Na kresach dalszych - w Kijowie. Guliwer 1992 nr 6 s. 50-57 (recepcja literatury dla dzieci i młodzieży od połowy XIX w. do 1939...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Foklor podlaski w zapiskach A. Oleszczuka. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 336-340  szczegóły 
  Kułakowski Sergiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Sergiusz Kułakowski -popularyzator literatury polskiej w środowisku emigracji rosyjskiej. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 151-160  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Śladami ojca. Władysław Mickiewicz na Białorusi w roku 1861. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 341-352 (relacja z podróży; z fragmentami wspomnień...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Związki E. Orzeszkowej z Kijowem (1884-1910). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 51-68  szczegóły 
12.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Związki Elizy Orzeszkowej z Ziemią Mińską. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 75-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zdziechowski Marian
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Przenikanie kultur. Dziś 1995 nr 8 s. 113-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "I nas izgnannikov v molitvakh pomjani...". O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej. Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 117-127 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
15.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "I nas izgnannikov w molitwach pomiani..." (O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej). Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 75-90 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
16.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: "Litieraturno-Artisticzeskaja Siekcyja" i jej rola w życiu emigracji rosyjskiej w Wilnie w latach 1920-1939. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 69-75  szczegóły 
17.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Zawartość literacka prasy rosyjskiej w Wilnie w latach 1919-1939 (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 276-290  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Zawartość literacka prasy rosyjskiej w Wilnie w latach 1919-1939 (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 276-290  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dombrovskijj Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Anton Dombrowski w Polsce. Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 71-80  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    kult (alfabet autorów)
20.kult: Zienkiewicz Tadeusz: Obchody setnej rocznicy śmierci Puszkina na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 253-262 (sprawozdanie z przebiegu obchodów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914. Zarys problematyki. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 149-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Polonika w miesięczniku "Kijewska Starina" (1882-1906). Zarys problematyki. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 45-52 (dot. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły