Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Aleksandrowicz Tadeusz
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aleksandrowicz Tadeusz: Elita władzy a oratorstwo w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Rzymskiej. 1996 ([Omówienie stosunku do oratorstwa i jego funckjach 155 najwybitniejszy...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Antyczne korzenie związku filologii z bibliologią. Śląskie Miscellanea 1994 t. 7 s. 17-21  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Dziesięć lat filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 49-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Tadeusz: Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 135-141  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Śląskie edycje książek o tematyce antycznej z lat 1956-1989. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Aleksandrowicz Tadeusz: Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki. 1990 ([Dotyczy okresu 133-30 p.n.e.; zainteresowania i dorobek literacki rzy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: "Ludzie nowi" w schyłkoworepublikańskiej "nobilitas" a literatura. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 17-35  szczegóły 
9.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 103-111  szczegóły 
10.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Profesjonalizm i predylekcje oratorskie rzymskiej "nobilitas" w schyłkowym okresie Republiki.. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 117-129  szczegóły 
11.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w Rzymie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 44-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Apuleius Lucius
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Tadeusz: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 209-211  szczegóły 
  Atticus Titus Pomponius
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Tadeusz: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Aleksandrowicz Tadeusz: Tytus Pomponiusz Attyk w kulturze Republiki Rzymskiej. Kilka uwag w związku z książką Andrzeja Trojnara. Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 135-138  szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Bibliologiczne konteksty działalności Gajusza Juliusza Cezara. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1997 nr 10 (1618) s. 130-134  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Formacja intelektualna "homines novi" w schyłkoworepublikańskiej "nobilitas". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 83-87 (głównie w świetle dzieł Cicerona...) szczegóły