Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Supa Wanda
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Supa Wanda: Problem form umownych we współczesnym literaturoznawstwie radzieckim. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 89-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janowicz Sokrat
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2.artykuł: Supa Wanda: Sokrat Janowicz - pisarz polsko-białoruskiego pogranicza. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 133-138  szczegóły 
3.artykuł: Supa Wanda: Tvorchasc' Sakrata Janovihcha uh amerykanskihm lihtaraturnym kantehksce. x 1995 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 5. Mihnsk 1995 s. 268-2...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Aleksihevihch Svjatlana
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Struktura językowa "Cynkowych chłopców" Swietłany Aleksijewicz. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 115-123  szczegóły 
  Garehckih Maksihm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Supa Wanda: Literacka spuścizna Maksima Hareckiego. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 7-16  szczegóły 
6.artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki i jego stosunek do Polski. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 111-116  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki - klasyk literatury białoruskiej. Nowe Kontrasty 1996 nr 9 s. 25-27 (dot. twórczości autora...) szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (V-ja Garehckihja chytannih), Mińsk, 23-24 kwietnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 555-556 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Janovihch Sakrat
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Supa Wanda: Sformułowania uogólniajace w prozie Sokrata Janowicza. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 127-136 (pośw. zachowaniu tożsamości narodowej przez mniejszość białoruską w Po...) szczegóły 
  Karatkevihch Uladzihmihr
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: W kręgu dziedzictwa literackiego powstania styczniowego na Białorusi. Dwa dramaty o Konstantym Kalinowskim. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 231-238  szczegóły 
  Mihrovihch Euhscihgnejj
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: W kręgu dziedzictwa literackiego powstania styczniowego na Białorusi. Dwa dramaty o Konstantym Kalinowskim. Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 231-238  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Supa Wanda: O odradzaniu się sacrum chrześcijańskiego w rosyjskiej prozie radzieckiej. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 255-264  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Supa Wanda: Aksjologia porewolucyjnej baśni rosyjskiej. Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 565-573  szczegóły 
14.artykuł: Supa Wanda: Najnowsze polskie książki o literaturze rosyjskiej. Nowe Kontrasty 1998 nr 1 s. 16-17 (m.in. nt. literatury rosyjskiej XX wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Supa Wanda: Poetyka współczesnej prozy rosyjskiej. Mimetyzm oraz formy umowne. 1989 (Wprowadzenie. I. Obrazowanie mimetyczne we współczesnej prozie rosyjsk...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Supa Wanda: Humor w prozie postmodernistów rosyjskich. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 251-266 (Wieniedikta Jerofiejewa ("Moskwa-Pietuszki"), Saszy Sokołowa ("Palisan...) szczegóły 
18.artykuł: Supa Wanda: Świat przedstawiony we współczesnej rosyjskiej fantastyce naukowej. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 77-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Supa Wanda: O konwencji przedstawiania snów we współczesnej prozie rosyjskiej. Slavia Orientalis 1988 nr 1 s. 51-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Kataev Valentin
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Supa Wanda: Twórczość Walentina Katajewa. 1996  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Supa Wanda: Tradycja literacka jako element tematyzowany w "mowistycznej" prozie Walentina Katajewa. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 125-134  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: W kręgu literatury aprobatywnej wobec totalitaryzmu. "Katakumby" Walentina Kataewa. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 49-54  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Poetyka mikropowieści W. Katajewa "Klocek". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 93-100  szczegóły 
  Leonov Leonid
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: "Biblija" i sovremennaja russkaja proza ("Pokushenie na mirazhi" V. Tendrjakova" i "Piramida" L. Leonova). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 223-233  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: W kręgu współczesnych palinodii. "Piramida" Leonida Leonowa. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 223-233  szczegóły 
  Limonov Ehduard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Supa Wanda: Eduard Limonow i jego stosunek do władzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 175-183  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Supa Wanda: Białostocki Przegląd Kresowy 2000 t. 8 s. 181-187 ([rec. ks.:] Almanach Puszkinowski. Red. Kłara Szarafadin. Cz. 1, Oms...) szczegóły 
27.artykuł: Supa Wanda: Białostocki Przegląd Kresowy 2000 t. 8 s. 181-187 ([rec. ks.:] Almanach Puszkinowski. Red. Aron Asojan. Omsk 1999...) szczegóły 
28.artykuł: Supa Wanda: Jakim człowiekiem był Puszkin?. Nowe Kontrasty 1999 nr 7 s. 21-25 (artykuł biograficzny z okazji 200. rocznicy urodzin poety...) szczegóły 
  Shvarc Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Supa Wanda: Baśnie sceniczne Jewgienija Szwarca czyli o sztuce trawestacji. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 19-30  szczegóły 
  Tendrjakov Vladimir
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: "Biblija" i sovremennaja russkaja proza ("Pokushenie na mirazhi" V. Tendrjakova" i "Piramida" L. Leonova). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 223-233  szczegóły 
  Zamjatin Evgenijj
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Spuścizna literacka Jewgienija Zamiatina". Tambow 1997. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 187-188  szczegóły