Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Brzezina Maria
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 ([M.in. dzieje językowej stylizacji niemieckiej w utworach autorów pols...) szczegóły 
2.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in.:] Szkic dziejów językowej stylizacj...) szczegóły 
3.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Żydów. 1986 (M.in. dzieje językowej stylizacji żydowskiej w utworach autorów polski...) szczegóły 
4.książka: Brzezina Maria: Stylizacja huculska. 1992 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in. rozdz.:] Huculi i huculszczyzna w l...) szczegóły 
5.książka: Brzezina Maria: Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów. 1997 (Wstęp [praca omawia wyniki analizy ponad stu utworów pisarzy polskich ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
7.artykuł: Brzezina Maria: Das Polnisch der Deutschen in literarischen Texten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch 1990 t. 4 s. 185-203 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
8.artykuł: Brzezina Maria: Metajęzykowe sposoby wprowadzania ukrainizmów w XIX-wiecznych utworach literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1995 z. 117 (1154) s. 21-33  szczegóły 
9.artykuł: Brzezina Maria: Sytuacja językowa Żydów polskich w świetle utworów literackich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 60-63 (od XIX w. do współczesności; streszcz. referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Brzezina Maria: Stosunek Rosjan do języka polskiego (W świetle postyczniowych dzieł literackich). Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 28-41 (m.in.: Wiesław Gąsiorowski, Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, St...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołubiew Antoni
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria: Środki językowe ewokujące kulturę żydowską w sztuce "Szaja Ajzensztok. Trzy świeczniki siemioramienne" Antoniego Gołubiewa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 49-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nachalnik Urke
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzezina Maria: Słownictwo złodziejskie w "Życiorysie własnym przestępcy" oraz "Żywych grobowcach" U. Nachalnika. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1989 z. 97 (911) s. 75-102  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria: Słownictwo złodziejskie w "Życiorysie własnym przestępcy" oraz "Żywych grobowcach" U. Nachalnika. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1989 z. 97 (911) s. 75-102  szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria: Językowa charakteryzacja Czecha w "Wiośnie Narodów" Nowaczyńskiego. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polański Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Brzezina Maria, Kurek Halina: Sylwetka naukowa prof. zw. dra hab. Kazimierza Polańskiego. x 1999 ([W ks. zb.:] Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański. Pod...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reczek Józef
    zgon (alfabet autorów)
17.zgon: Brzezina Maria: Józef Reczek (16 II 1936 - 13 II 1988). Slavia 1989 z. 1/2 s. 219-220 (zmarł: 13 II 1988; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Olbracht Ivan
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria, Posingerova Katerina: Strategia stylizacyjna w utworze Ivana Olbrachta "Golet v udoli". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 87-103  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria, Posingerova Katerina: "Golet v udoli" Ivana Olbrachta i jego polskie tłumaczenie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 279-293 (porównanie tekstu oryginału z polskim przekładem Zdzisława Hierowskieg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Albauer Mosze
    zgon (alfabet autorów)
20.zgon: Brzezina Maria: Profesor Mosze Albauer (!2 XI 1904 - 14 X 1998). Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 21-41 (sylwetka i dorobek uczonego...) szczegóły