Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Szturc Włodzimierz
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
2.książka: Szturc Włodzimierz: Osiem szkiców o ironii. 1994 (I. "Król Edyp" Sofoklesa. Ironia tragiczna jako zasada budowy akcji tr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia i transcendencja. Próba ujęcia istoty ironiczności. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988 t. 7 z. 3 s. 97-112  szczegóły 
4.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - wyznawcy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 95-113 (poglądy m.in. Fryderyka Schlegla, Novalisa, Georga Wilhelma Hegla, Sor...) szczegóły 
5.artykuł: Szturc Włodzimierz: Wśród fabuł ironicznie zawikłanych. Od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 81-90  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Szturc Włodzimierz: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. 1998 (Wstep. Rozdz. I. Narodziny teorii dramatu romantycznego. Rozdz. II. Wi...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Za co kocham Marię Janion. Teatr 1990 5 39  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: "Literatura polska i jej związki z Włochami" Giovanniego Mavera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Szturc Włodzimierz: A short history of Polish literature. Part. 2, From 1795 to the present. 1998  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 4 s. 777-781  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
13.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
15.artykuł: Szturc Włodzimierz: Jak czytali romantycy. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 25-43  szczegóły 
16.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Leszek
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Znośna lekkość popołudnia. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 51-52 (z fot. L. Długosza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Esden-Tempski Stanisław
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 60-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górski Konstanty Marian
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Nowe Książki 1988 nr 9 s. 83-84  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krynicki Ryszard
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Droga poety. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 37 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malczewski Antoni
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: "Maria" Malczewskiego. Od vanitas ku nihilizmowi. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 71-83  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Szturc Włodzimierz: Słowacki jako interpretator Mickiewicza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 1/2 s. 13-21  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Piętnaście mgnień Mrożka (w porywach do siedemnastu). Teatr 1990 9 7-11 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 371-373  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
25.książka o twórcy: Szturc Włodzimierz: Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autora. - Strona Słowackiego. - Strona Norwida: I....) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Mit fundacyjny narodu w misterium o Wandzie Cypriana Kamila Norwida. Prace Polonistyczne 1989 seria 45 s. 297-308  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piechowicz Krzysztof
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Całopalenie jaszczurki. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 13-14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Konstrucja izotopowa "Balladyny". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 56-72  szczegóły 
  Szturc Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
29.proza: Szturc Włodzimierz: Kuszenie świętego Antoniego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 5-18 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
30.proza: Szturc Włodzimierz: Magnifikat. Dialog [Warszawa] 1994 nr 12 s. 47-67 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
31.proza: Szturc Włodzimierz: Powrót Sabinek (komedia dla drobnomieszczan). Ponadto 1999 nr 3 s. 63-81 (utwór dramatyczny; z komentarzem: Krzysztof Korotkich: Kilka słów zami...) szczegóły 
32.proza: Szturc Włodzimierz: Samnia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 7 s. 5-18 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Soliloquium. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 10-12 (komentarz autora do dramatu "Magnifikat"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyspiański Stanisław
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Szkice do portretu. Didaskalia 1997 nr 19/20 s. 121-122  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Wieża Babel. Didaskalia 1999 nr 34 s. 103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Szturc Włodzimierz: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni. 1997 (Od Autora. * Idea "wielkiej całości". Od Oświecenia ku romantyzmowi: 1...) szczegóły 
37.książka: Szturc Włodzimierz: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. 1998 (Wstep. Rozdz. I. Narodziny teorii dramatu romantycznego. Rozdz. II. Wi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna: pojęcie - konteksty - granice. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 127-140  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Szturc Włodzimierz: Opium i Wyobraźnia. (Studium z poetyki "przeklętej wrażliwości"). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 249-266 (m.in. w twórczości: Charles Pierre Baudelaire, John Keats, Edgar Allan...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Plath Sylvia
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 25-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Rimbaud Jean-Arthur
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Artur Rimbaud. Podróże wyobraźni tekstowej w "Statku pijanym". Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 179-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
    książki o twórcy (alfabet autorów)
42.książka o twórcy: Szturc Włodzimierz: Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej. 1995  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Życie i myśli doktora Georgiusa Faustusa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 12 s. 71-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Część ogólna (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ziarno u Bharaty jako zadanie dla nowoczesnego aktora. "Natjasiastra", czyli miłość teatru. x 2000 ([dot. inpiracji dramatem sanskryckim, w oparciu o teorie Bharaty Muni]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Augustynowicz Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Szturc Włodzimierz: Te odważne inscenizacje. Notatnik Teatralny 1998 nr 16/17 s. 33- (o dorobku artystycznym...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
46.wywiad: Szturc Włodzimierz: O teatrze i życiu (z Anną Augustynowicz rozmowa pierwsza - o nagości). Scena 1997 nr 1 s. 28  szczegóły 
47.wywiad: Szturc Włodzimierz: O teatrze i życiu. Scena 1998 nr 3 s. 28  szczegóły 
48.wywiad: Szturc Włodzimierz: O teatrze i życiu. Scena 1998 nr 2 s. 28  szczegóły 
49.wywiad: Szturc Włodzimierz: O teatrze i życiu. Scena 1998 nr 4 s. 28  szczegóły 
  Lassek Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Szturc Włodzimierz: "Gdzieś tam ponad tęczą...". Teatr 1991 ne 3 s. 15 (wspomn.; z fot....) szczegóły 
51.artykuł: Szturc Włodzimierz: Teatr zapamiętany. Dzieła, style, szkoły, estetyki, które ukształtowały teatr współczesny w osobistym wspomnieniu wybitnych literaturoznawców, teatrologów, krytyków i reżyserów: Ewa Lassek - Matka Witkacego. Teatr 2001 nr 3 s. 62-69 (przegląd najwybitniejszych kreacji aktorskich Ewy Lassek, charakteryst...) szczegóły 
  Lupa Krystian*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Szturc Włodzimierz: Teatr Krystiana Lupy. Teatr 1990 6 19-23  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Szturc Włodzimierz: Na czym polega katharsis?. Przekrój 2001 nr 1 s. 46 (nt. istoty katharsis w praktykach teatralnych i parateatralnych...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Szturc Włodzimierz: Teatr jest baśnią człowieczą. Didaskalia 1994 nr 01 s. 18-20, nr 02 s. 21-22  szczegóły 
55.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ziarno u Bharaty jako zadanie dla nowoczesnego aktora. "Natjasiastra", czyli miłość teatru. x 2000 ([dot. inpiracji dramatem sanskryckim, w oparciu o teorie Bharaty Muni]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Szturc Włodzimierz: Pokolenie, które wstępuje. Didaskalia 1997 nr 22 s. 38-40 (charakterystyka działalości artystycznej młodego pokolenia reż.: Anna ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gdynia: Teatr Ekspresji
    artykuły (alfabet autorów)
57.artykuł: Szturc Włodzimierz: Teatr Ekspresji. Teatr 1994 nr 10 s. 28 (działaln. teatru...) szczegóły 
     Kalisz: Teatr im. W. Bogusławskiego
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Piękna Iwona z Kalisza. Teatr 1991 nr 5 s. 37  szczegóły 
     Koszalin: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego
    sztuki (alfabet autorów)
59.sztuka: Szturc Włodzimierz: Kuszenie świętego Antoniego. Prem. 1996.  szczegóły 
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: "Faust": dwie części, jedna całość. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 47-50  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Ceremonie. Teatr 1991 nr 5 s. 38  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: "Zdrada" Pintera w Starym Teatrze. Teatr 1994 nr 1 s. 26  szczegóły 
     Kraków: Teatr Bueckleina
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Teatr Bueckleina. Teatr 1994 nr 9 s. 29  szczegóły 
     Kraków: Teatr im. J. Słowackiego
    artykuły (alfabet autorów)
64.artykuł: Szturc Włodzimierz: "Czym się stanie ta sztuki gontyna?...". Teatr 1990 11 5  szczegóły 
     Kraków: Teatr Lalki i Maski "Groteska"
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Baśnie japońskie w Grotesce. Teatr 1994 nr 6 s. 26  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Współczesny
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szturc Włodzimierz: Czyja wątroba jest bez sensu. Didaskalia 1997 nr 21 s. 12-14  szczegóły 
    sztuki (alfabet autorów)
67.sztuka: Szturc Włodzimierz: Magnifikat. Prem. 1995.  szczegóły