Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Cieślik Krzysztof
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cieślik Krzysztof: Z historii szkicu nowelistycznego u schyłku XIX wieku. (Na podstawie miesięcznika "Siewiernyj Wiestnik"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 3 (65) s. 71-90  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Cieślik Krzysztof: Muzyka i literatura. Z historii kultury rosyjskiej XIX i początku XX wieku. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 51-60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cieślik Krzysztof: Horacjański motyw "Non omnis moriar" w wybranych utworach literatury światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1994 nr 3 (119) s. 25-41 (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Leo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Cieślik Krzysztof, Kazimierski Jerzy, Skwara Marta: Znani-nieznani. Studia. 1997 ([Zawiera:] Krzysztof Cieślik: Wczesna proza Iwana Bunina. - Marta Skwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Cieślik Krzysztof, Smaga Józef: Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX-XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura. 1991 ([M.in. rozdziały:] Literatura przełomu stuleci: 1. Późna twórczość Lwa...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślik Krzysztof, Żylińska Agata: Piórem czy wdziękiem?. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 137-140  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślik Krzysztof: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 105-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Cieślik Krzysztof: Artysta - bojownik, kapłan, sługa piękna (Z dziejów rosyjskiej myśli estetycznej przełomu XiX i XX wieku). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 29-37  szczegóły 
9.artykuł: Cieślik Krzysztof: Kategorija "drevnosti" v russkojj kul'ture rubezha XIX i XX vekov. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 25-33 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
10.artykuł: Cieślik Krzysztof: Mezhdu ehstetizmom i misticizmom. O dvukh napravlenijakh v russkom simvolistskom isskusstve konca XIX - nachala XX veka. Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 31-37  szczegóły 
11.artykuł: Cieślik Krzysztof: Ocena klasyki jako element walki literackiej (Z dziejów krytyki rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 73-82  szczegóły 
12.artykuł: Cieślik Krzysztof: Postać Piotra I w malarstwie rosyjskim przełomu XIX i XX wieku na tle jej tradycji literackiej. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 37-43  szczegóły 
13.artykuł: Cieślik Krzysztof: Rosyjska literatura antynihilistyczna a kwestia polska. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1992 nr 1 (90) s. 47-66  szczegóły 
14.artykuł: Cieślik Krzysztof: Swojskość i cudzoziemszczyzna w rosyjskiej kulturze modernistycznej przełomu XIX i XX wieku. Studia Rossica Posnaniensia 1988 z. 19 s. 65-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Cieślik Krzysztof: Czasopismo "Mir Iskusstwa" na tle programów estetycznych modernizmu rosyjskiego. 1986  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślik Krzysztof: Mesjaniści i kosmopolici. Mit Wschodu i Zachodu w kręgu "Mir Iskusstwa". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1993 nr 2 (105) s. 7-16  szczegóły 
artykuł: Cieślik Krzysztof: Moskiewski Teatr Artystyczny w ocenie czasopisma "Mir Iskusstwa". Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 23-28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Cieślik Krzysztof: Echa pierwszej wojny światowej w czasopiśmie "Apollon". Slavia Orientalis 2003 nr 2 s. 193-207 (w oczach artystów i literatów publikujących na łamach pisma (1909-1917...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Cieślik Krzysztof: Antyk w kulturze modernizmu rosyjskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 45-58 (dot. również lit....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Dydaktyka literatury (rosyjska)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślik Krzysztof: VI Kongres MAPRJAŁ-u w Budapeszcie. Osiągnięcia i problemy w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 221-232 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bunin Ivan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Cieślik Krzysztof: Iwan Bunin (1870-1953). Zarys twórczości. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Cieślik Krzysztof: Iwan Bunin a myśl religijna Indii i Dalekiego Wschodu (Zarys problematyki). Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 557-563  szczegóły 
22.artykuł: Cieślik Krzysztof: Kategoria pamięci w emigracyjnej twórczości Iwana Bunina. Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 41-47  szczegóły 
23.artykuł: Cieślik Krzysztof: Orient Bunina. Na przykładzie cyklu opowiadań " Cień ptaka". Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 445-452 (z not. s. 523...) szczegóły 
24.artykuł: Cieślik Krzysztof: Przegląd Rusycystyczny 1997 r. 20 z. 1/2 s. 119-120 (rec. ks. zb.: I.A. Bunin i russkaja literatura XX veka. Moskva 1995...) szczegóły 
25.artykuł: Cieślik Krzysztof: Przeszłość ojczysta w poezji Iwana Bunina. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 33-39  szczegóły 
26.artykuł: Cieślik Krzysztof: Rosja z oddali. Buninowski ogląd ojczyzny w latach dwudziestych i trzydziestych. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 19-26  szczegóły 
27.artykuł: Cieślik Krzysztof: Zapowiedzi i echa rewolucji w twórczości Iwana Bunina (Zarys problematyki). x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
28.artykuł: Cieślik Krzysztof: Życie i kultura szlachty w prozie Iwana Bunina. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 137-143  szczegóły 
  Merezhkovskijj Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Cieślik Krzysztof: U źródeł symbolizmu w Rosji. Działalnośc krytycznoliteracka Dymitra Mierieżkowskiego w czasopismie "Siewiernyj Wiestnik". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 7 (198) s. 21-29  szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Cieślik Krzysztof: W. Rozanow w czasopiśmie "Mir iskusstwa". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 51-59  szczegóły