PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Ślósarska Joanna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 225-228  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Ślósarska Joanna: Studia z poetyki antropologicznej. ([Dot. wybranych założeń antropologii kultury, lingwistyki i poetyki ko...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 196-202 ([rec. ks.:] Francois Rastier: Semantique et recherches cognitives. Par...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Ślósarska Joanna: Kategoria tematu we współczesnej komparatystyce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 69-81  szczegóły 
5.artykuł: Ślósarska Joanna: Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 153-162  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Ślósarska Joanna: Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości. Stylistyka 2002 nr 11 s. 73-87  szczegóły 
7.artykuł: Ślósarska Joanna: Profilowanie zdarzeń w poezji - wymiary sceny. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 43-56 (dot. teorii zdarzenia w poezji jako zjawiska językowego w świetle gram...) szczegóły 
8.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 157-160 ([rec. ks.:] Raymond W. Gibbs: The Poetics of Mind. Figurative Through,...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ślósarska Joanna: Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości. Stylistyka 2002 nr 11 s. 73-87  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Ślósarska Joanna: Syntagmatyka poetycka. 1995 (Zagadnienia składni w poezji w kontekście teorii składni w gramatykach...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Ślósarska Joanna: Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 33-45  szczegóły 
12.artykuł: Ślósarska Joanna: Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 87-96 (prezentacja podstawowych konceptualizacji pola metaforycznego w kontek...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ślósarska Joanna: Poemat prozą. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 nr 1/2 s. 213-214  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 157-159 ([rec. ks.:] Nicolae Babuts: The dynamics of the metaphoric fields. A c...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Ślósarska Joanna: Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu. 1994 (Wprowadzenie: Sposoby przedstawiania treści mistycznych i archetypiczn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ślósarska Joanna: Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 149-160  szczegóły 
17.artykuł: Ślósarska Joanna: Kreacja punktu widzenia w obrazach Michaiła Wrubla. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 231-242 (nt. wykorzystania motywów literackich w twórczości malarskiej...) szczegóły 
18.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Ślósarska Joanna: Studia z poetyki antropologicznej. ([Dot. wybranych założeń antropologii kultury, lingwistyki i poetyki ko...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Ślósarska Joanna: Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 301-311  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jarniewicz Jerzy
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Poza kontekstem. Topos 2001 nr 4/5 s. 163  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kryszak Janusz
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Światło między wierszami. Twórczość 2001 nr 10 s. 116-117  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Ślósarska Joanna: Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 301-311  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pustkowski Henryk
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Między prawdą a znaczeniem. Twórczość 1999 nr 12 s. 122-123  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skwarczyńska Stefania
    książki o twórcy (alfabet autorów)
25.książka o twórcy: Ślósarska Joanna: Profesor Stefania Skwarczyńska. 1998 ([Życiorys naukowy]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślósarska Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
26.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Czekanie na schodach. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
27.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Fibiriel. Czaro-dziejska przy-powieść. [Powieść]. 2006  szczegóły 
28.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Geo-metria. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
29.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Jakub Boehme bawi się rubinami. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
30.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Koinos kosmos. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
31.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Kształty na tle. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
32.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Piosenki Marii Magdaleny. [Wiersze]. 1989 (Po strzaskanych stopniach... Mam pałac z białoniebieskich... Idziemy z...) szczegóły 
33.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Prześwietlone klisze z New Grange = The overexposed films from New Grange. [Wiersz]. 2010  szczegóły 
34.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Tunel dnia. [Wiersz]. 2010  szczegóły 
35.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Wielokątne koła. [Wiersze]. 1992 (Zawiera także wiersz Sławomira Świontka...) szczegóły 
36.książka twórcy: Ślósarska Joanna: Z Nieogrodu. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
37.wiersz: Ślósarska Joanna: Anioły lżejsze.... Fraza 1998 nr 21/22 s. 29 (z not., s. 226...) szczegóły 
38.wiersz: Ślósarska Joanna: Bóg ma w sobie.... Fraza 1998 nr 21/22 s. 28 (z not., s. 226...) szczegóły 
39.wiersz: Ślósarska Joanna: Nocne czuwanie. Fraza 1995 nr 9 s. 50-51  szczegóły 
40.wiersz: Ślósarska Joanna: One jeszcze nigdy.... Fraza 1995 nr 9 s. 50  szczegóły 
41.wiersz: Ślósarska Joanna: Po strąceniu. Odgłosy 1989 nr 49 s. 8  szczegóły 
42.wiersz: Ślósarska Joanna: Pokuta. Fraza 1993 nr 3/4 s. 37-38  szczegóły 
43.wiersz: Ślósarska Joanna: Usypianie czujności Waruny. Fraza 1995 nr 9 s. 51  szczegóły 
44.wiersz: Ślósarska Joanna: Wenus i Kallisto. Fraza 1998 nr 21/22 s. 28-29 (z not., s. 226...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
45.proza: Ślósarska Joanna: Fibiriel (Czaro-dziejska przy-powieść) [Fragm.]. Fraza 2002 nr 1/2 s. 110-122 (z not., s. 320...) szczegóły 
  Świegocki Kazimierz
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 242-245  szczegóły 
  Świontek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Ślósarska Joanna: Sławomir Świontek 30 XI 1942 - 21 III 2001. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 219-222 (sylwetka badacza; art. z okazji zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
48.zgon: Ślósarska Joanna: Sławomir Świontek (1942-2001). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 105-107 (zmarł: 21 III 2001; wspomn....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żukowski Tadeusz
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślósarska Joanna: "A jednak wyrwałem cię ze skały ciemności". Twórczość 2002 nr 2 s. 129-130  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Ślósarska Joanna: W świetle symboli. 1994 ([Słownik wybranych symboli z ich charakterystyką]....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Ślósarska Joanna: Idee poznawcze i egzystencjalne w wybranych powieściach dwudziestowiecznych. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Ślósarska Joanna: Rozum, transcendencja i zło w literaturze. 1992 (Wprowadzenie. Znaczenie narracyjnych struktur kształtujących w powieśc...) szczegóły 
53.książka: Ślósarska Joanna: W świetle symboli. 1994 ([Słownik wybranych symboli z ich charakterystyką]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Ślósarska Joanna: Ethos samospełnienia w "Pieśni" Milarepy i apokryficznej "Pieśni" Chrystusa. x 1993 ([W ks. zb.:] Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Kraków ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Tolkien John Ronald Reuel
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślósarska Joanna: Drzewa Valinoru. Magiczny egzystencjalizm w "Silmarillionie" J.R.R. Tolkiena. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 217-228  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Ślósarska Joanna: Poznanie i wiara w "Księdze Koheleta" i "Dhammapadzie". Euhemer 1991 nr 1 s. 29-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Sepehri Sohrab
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślósarska Joanna: Idea i obrazy zasłon w poemacie S. Sepehriego "Głosy u brzegu wód". Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 74-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślósarska Joanna: Poznanie i wiara w "Księdze Koheleta" i "Dhammapadzie". Euhemer 1991 nr 1 s. 29-40  szczegóły