Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Witczyk Henryk
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczyk Henryk: "Ja sprowadzam nieszczęście". "Ofiarowanie Izaaka": wokół interpretacji Herlinga-Grudzińskiego. Tygodnik Powszechny 2000 nr 13 s. 18 (analiza teologiczna tematu opowiadania; nawiązanie do rozmowy Gustawa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witczyk Henryk: Biblia dla wierzących i niewierzących. Znak 2000 nr 11 s. 119-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Witczyk Henryk: Gesu nel ruolo di Elia. Secondo Gv. 1, 19-34. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
9.artykuł: Witczyk Henryk: "Pokój Wam!" (J 20, 19, 21). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
10.artykuł: Witczyk Henryk: Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Witczyk Henryk: "Syn Człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu" (Mk 10, 45b). Czym jest odkupienie?. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 364-385 (interpretacja treści logionu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Witczyk Henryk: Historyczno-prorockie tło Dzieła Kronikarskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 1-14 (dot. I i II Księgi Kronik oraz Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza...) szczegóły 
15.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze - więź i zobowiązanie. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 245-261 (przymierze wobec ludzi i Boga w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
16.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
19.książka: Witczyk Henryk: Psalmy - dialog Z Bogiem. 1995  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
20.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 81-97  szczegóły 
21.artykuł: Witczyk Henryk: "Miłość Jahwe napełnia ziemię" (Ps 33,5). Świat dziełem miłości Boga. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
22.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
23.artykuł: Witczyk Henryk: "Twoja miłość, Panie, jest cenniejsza niż życie" (Ps 63,5). Papieska interpretacja Psalmów w katechezach środowych. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 140-149 (interpretacje papieża Jana Pawła II...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Witczyk Henryk: "Początek" w świetle Biblii. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
25.artykuł: Witczyk Henryk: "Weź, proszę, twego syna, idź i złóż go w ofierze!" (Rdz 22,2). Biblijny obraz Boga i Abrahama. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Witczyk Henryk: Orędzie dekalogu (Wj 20, 1-17). Analiza krytycznoliteracka. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 41-74  szczegóły