Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nowym portalem Polskiej Bibliografii Literackiej chcielibyśmy bliżej poznać Państwa oczekiwania związane z użytkowaniem naszej bazy.. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zmodernizować stronę.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 19. pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PBL


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Belcarzowa Elżbieta: Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. 2001  szczegóły 
2.książka: Bielak Włodzimierz: Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku. 2002 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Podręczniki dla duchowieństwa. 1. Rodzaje p...) szczegóły 
3.książka: Bylina Stanisław: Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej. 1999 ([Zawiera m.in.:] Mikołaj z Jawora o pobożności masowej i zabobonach. H...) szczegóły 
recenzja: (K.O.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 335-336  szczegóły 
4.książka: Derwich Marek: Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy. 1998 ([Omówienie głównych kierunków badań nad monastycyzmem oraz bibliografi...) szczegóły 
5.książka: Hojdis Bogdan: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. 2000 (Wstęp: 1. Wprowadzenie. 2. Słowo i obraz w badanich polskich mediewist...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253-254  szczegóły 
6.książka: Klimecka Grażyna: Formularz ciechanowski. Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. 1997 (Wstęp. * Księgi formularzowe w polskiej praktyce kancelaryjnej i dydak...) szczegóły 
7.książka: Kowalski Jacek: O czym śpiewają niebiosa czyli średniowiecze jak świeże bułeczki. 2002 ([Zawiera publikowane w magazynie RUaH felietony poświęcone chrz...) szczegóły 
recenzja: (EM): Schody do średniowiecza. W drodze 2002 nr 11 s. 103  szczegóły 
8.książka: Krawiec Adam: Seksualność w średniowiecznej Polsce. 2000 ([Zawiera m.in.:] Życie małżeńskie średniowiecznych władców polskich w ...) szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 7 nr 1 s. 154-159  szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: The Polish Review 2001 t. 46 nr 1 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Brożyna Martha: Rekonesans w alkowie. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Matrimonium, fornicatio, concubinatus. Znak 2001 nr 9 s. 150-155 (z not. o autorze...) szczegóły 
9.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
10.książka: Michałowska Teresa: Mediaevalia i inne. 1998 (Gertruda i jej modlitewniki [nt. tzw. Modlitewnika Gertrudy]. Topika p...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Nowy horyzont. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 25 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 161-162 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 357 (not....) szczegóły 
11.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1999  szczegóły 
12.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59 (not....) szczegóły 
13.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2002  szczegóły 
14.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2000  szczegóły 
15.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 2002  szczegóły 
16.książka: Mrozowicz Wojciech: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. 2001 (Wstęp [m.in recepcja "Kroniki"]. I. Tradycja rękopiśmienna "Kroniki": ...) szczegóły 
recenzja: Wiszewski Przemysław: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 575-579  szczegóły 
17.książka: Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej. 2000 ([Zawiera m.in. artykuły:] Małgorzata Delimata: Królowa Rycheza w opini...) szczegóły 
18.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
19.książka: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Zydorek: Bibliografia prac Brygidy Kuerbis za ...) szczegóły 
20.książka: Starnawski Jerzy: Średniowiecze. 1989  szczegóły 
sprostowanie: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 287  szczegóły 
21.książka: Wałkówski Andrzej: Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w.. 1996 ([Zawiera m.in.] Produkcja biblioteczna skryptoriów klasztorów cystersk...) szczegóły 
recenzja: Jurek Tomasz: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 191193-  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Historia 1998 z. 35 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Wojciech: Studia Zachodnie 1999 nr 4 s. 371-373  szczegóły 
22.książka: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce = Studies in Polish Medieval Latin. 1998 ([Zawiera rozdziały oparte na analizie różnych form piśmiennictwa - utw...) szczegóły 
23.książka: Wielgus Stanisław: Polska średniowieczna doktryna "ius gentium". 1996 (Wprowadzenie. * Stan badań. [Zawiera m. in.:] Opracowania dotyczące po...) szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Ius gentium wczoraj i dziś. Ethos 1999 nr 1/2 s. 405-414  szczegóły 
24.książka: Witczak Tadeusz: Literatura Średniowiecza. 1999  szczegóły 
25.książka: Wydra Wiesław: Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Adamska Anna: Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 1-33 (dokument środkiem propagowania treści religijnych jak inne gatunki piś...) szczegóły 
27.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
28.artykuł: Bołtryk Michał: Wschód w Krakowie. Nowe Kontrasty 1997 nr 2 s. 11-15 (m.in. nt. polskiej literatury średniowiecza w kontekście jej związków ...) szczegóły 
29.artykuł: Bracha Krzysztof: Wokół łysogórskich kolekcji kazań z XV wieku przypisywanych Piotrowi z Miłosławia. W kręgu małżeństwa i rodziny. x 2000 ([w ks. zb.:] Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej....) szczegóły 
30.artykuł: Brojer Wojciech: Ewolucja exemplum w XII i XIII w.. x nr s. ([w ks.:] Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławo...) szczegóły 
31.artykuł: Brzozowska-Ciura Jolanta: Stosunek do ludzkiego ciała i sekcji zwłok w polskich przekazach średniowiecznych (na tle tendencji europejskich). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 57-68 (m.in. u Jana Długosza...) szczegóły 
32.artykuł: Bucholc Katarzyna: Przegląd stanowisk na temat bitwy legnickiej w historiografii polskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 69-77 (m.in. Jan Długosz "Annales seu Cronicae"...) szczegóły 
33.artykuł: Bylina Stanisław: Kultura ludowa a pismo w Polsce średniowiecznej. Res Historica 1998 z. 3 s. 23-36 (m.in. o sakralno-magicznej funkcji języka w tekstach kościelnych...) szczegóły 
34.artykuł: Deptuła Czesław: Legenda świętego Świerada a problem pustelników polskich w późniejszym średniowieczu i czasach nowożytnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 15-61  szczegóły 
35.artykuł: Frodyma Mariusz: Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 71-75  szczegóły 
36.artykuł: Hojdis Bogdan: Polski liternet mediewistyczny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 273-282 (nt. internetowych zbiorów literatury...) szczegóły 
37.artykuł: Jurek Tomasz: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1998 r. 64 s. 256-258 (rec. ks.: Die Anfaenge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Fruehh...) szczegóły 
38.artykuł: Jurek Tomasz: Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 1-18  szczegóły 
39.artykuł: Justyniarska Katarzyna: Opinie o Polakach i "obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych. Almanach Historyczny 1999 t. 1 s. 11-29 (dot. kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza...) szczegóły 
40.artykuł: Kalicki Włodzimierz: Pontyfikał i Stasi. Gazeta. Magazyn 2000 nr 38 s. 21-23 (nt. losów wojennych i powojennych Pontyfikału Płockiego...) szczegóły 
41.artykuł: Kincel Ryszard: Pierwsze polskie zdanie zapisano w Raciborzu?. Opole 1989 nr 3 s. 4-6 (nt. zdania "gorze szą nam stało" z ok. 1240 r. zawartego w "zaginionej...) szczegóły 
42.artykuł: Knoll Paul W.: Jadwiga and Education. The Polish Review 1999 t. 44 nr 4 s. 419-431 (wpływ królowej Jadwigi na rozwój ośrodków uniwersyteckich w Krakowie i...) szczegóły 
43.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Piołun i oleaster. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 6-8 (konflikt między królem Bolesławem Śmiałym i biskupem Stanisławem, a ży...) szczegóły 
44.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
45.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 104-116  szczegóły 
46.artykuł: Kras Paweł: Słowo pisane. x nr s. ([w ks.:] Paweł Kras: Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998, s...) szczegóły 
47.artykuł: Kwiatkowska Wiesława: Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie dla kultury mieszczaństwa. Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 7-23  szczegóły 
48.artykuł: Magnuszewski Józef: O Walgierzu z Tyńca i niektórych porównawczych aspektach piśmiennictwa polskiego średniowiecza. x 1989 ([W ks. zb.]: Literackie i folklorystyczne sondaże. Warszawa 1989, s. 9...) szczegóły 
49.artykuł: Marciniak Ryszard: Biblioteka biskupa Jana Lubrańskiego. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 111-126 (omówienie...) szczegóły 
50.artykuł: Markowski Mieczysław: Die heilige Hedwig - Gruenderin der Universitaet in Krakau. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 75-91 (królowa Jadwiga fundatorką Uniwersytetu Krakowskiego; ze streszczeniem...) szczegóły 
51.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
52.artykuł: Mazurkiewicz Roman: "Świętej Trójcy Miłośnica". Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim. x 2000 ([w ks. zb.:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicz...) szczegóły 
53.artykuł: Michałowska Teresa: Autobiografia duchowa w Polsce średniowiecznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 9-11 (streszczenie referatu...) szczegóły 
54.artykuł: Mrozowicz Wojciech: Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz "Rocznika tzw. świętokrzyskiego" wraz z traktatem Henryka z Góry "Contra Cruciferos" w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 219-225  szczegóły 
55.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Starość nie radość. O ludziach sędziwych w średniowiecznej Polsce. Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 11-14 (m.in.: Jan Długosz, Wincenty Kadłubek....) szczegóły 
56.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
57.artykuł: Ostaszewska Danuta: Apokryficzny obraz Dziewicy Marii (Na materiale średniowiecznych zabytków). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 159-167 (na przykładzie kazań o Najświętszej Maryi Pannie Jana z Szamotuł oraz ...) szczegóły 
58.artykuł: Pazera Wojciech: Rozwój kaznodziejstwa polskiego po IV Soborze Laterańskim do odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego. Częstochowskie Studia Teologiczne 2000 t. 28 s. 237-244 (dot. XIII-XIV w....) szczegóły 
59.artykuł: Perz Mirosław: O muzyce w Polsce na przełomie XIV i XV wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura. ...) szczegóły 
60.artykuł: Picchio Riccardo: Uwagi na temat symbiozy języka polskiego i łacińskiego na pograniczu średniowiecza i Odrodzenia. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
61.artykuł: Potkowski Edward: Kobiety a książka w średniowieczu - wybrane problemy. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 3-18  szczegóły 
62.artykuł: Potkowski Edward: Pierwsze księgi polskie. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania w willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzict...) szczegóły 
63.artykuł: R.G.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 231 (rec. ks.: Emil Niederhauser A toertenetiras toertenete Kelet-Europaban...) szczegóły 
64.artykuł: Rożek Violetta: Męczeństwo biskupa Stanisława w ikonografii polskiej. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 1997 nr 3 s. 183-187 (dot. "Kroniki Polskiej" Galla Anonima, "Kroniki Polskiej" Wincentego K...) szczegóły 
65.artykuł: Sawicka Jolanta: Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
66.artykuł: Sielicki Franciszek: Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 29-32  szczegóły 
67.artykuł: Smaszcz Waldemar: Wiersze jak posągi na Wyspie Wielkanocnej. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 2/3 s. 34-38 (nt. poezji średniowiecznej...) szczegóły 
68.artykuł: Solicki Stanisław: Dwa historiograficzne źródła pierwotnej wersji śląskiej sagi tatarskiej. x 2001 ([w ks.:] Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pam...) szczegóły 
69.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 5-97 (m.in. nt. polskich, czeskich i niemieckich łacińskich zabytków piśmie...) szczegóły 
70.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Ślady tradycji ustnej w Polsce średniowiecznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
71.artykuł: Strzelczyk Jerzy: The First Two Historical Piasts. Opinions and Interpretation. Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 99-143 (postaci Mieszka I i Bolesława Chrobrego w podaniach i legendach oraz m...) szczegóły 
72.artykuł: Swastek Józef: Związki Wrocławia z Krakowem w okresie średniowiecza. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 583-594 (m.in. nt. związków naukowych i kulturalnych, także nt. twórczości pisa...) szczegóły 
73.artykuł: Szelachowska-Winiarzowa Ludwika: Kłopoty z transkrypcją grup spółgłoskowych w tekstach staropolskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 145-154  szczegóły 
74.artykuł: Szymczakowa Alicja: Rola przekazu pisanego w świadomości rodowej. Res Historica 1998 z. 3 s. 87-98 (m.in. rola Jana Długosza w kreowaniu polskiej heraldyki...) szczegóły 
75.artykuł: Świderska Urszula: Umysłowość rycerska. x 2001 ([W ks. zb.:] Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce. Zielona Góra 2...) szczegóły 
76.artykuł: Święcki Cezary K.: Apogeum kultury średniowiecznego Płocka. Piśmiennictwo XII wieku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 7-33  szczegóły 
77.artykuł: Święcki Cezary K.: Płockie średniowieczne rękopisy prawnicze. Zasoby. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 177-186  szczegóły 
78.artykuł: Urbański Robert: Świętość i sny. Zapowiedzi męczeństwa w najstarszych żywotach świętego Wojciecha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 33-39  szczegóły 
79.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Zapomniane przekazy rocznikarskie o Bolesławie Mieszkowicu. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski.. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 225-237 (dotyczy kronik Kadłubka i Galla Anonima, rocznika benedyktynów tynieck...) szczegóły 
80.artykuł: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: Polish Mediaeval Latin versus Swedish Mediaval Latin. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
81.artykuł: Węcowski Piotr: Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 13-48  szczegóły 
82.artykuł: Wielgus Stanisław: Polnische Bibelkultur des Mittelalters. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 39-54 (ze streszczeniem w języku polskim "Polska kultura biblijna", s. 54-56...) szczegóły 
83.artykuł: Włodek Zofia: Zmartwychwstanie - przemiana ciał w ujęciu średniowiecznych teologów krakowskich. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 169-175 (nt. komentarzy do "Sentencji" Piotra Lombarda teologów: Jan z Dąbrówki...) szczegóły 
84.artykuł: Wojciechowska Beata: Tańce, śpiewy w obrzędach dorocznych późnego średniowiecza. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 8-22 (obrzędowość pogańska i chrześcijańska, m.in. w kronikach: Galla Anonim...) szczegóły 
85.artykuł: Wojtkowski Julian: Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicz...) szczegóły 
86.artykuł: Woźniak Ewa: Średniowieczne źródła do badania językowego obrazu Męki Pańskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2002 t. 47 s. 107-125  szczegóły 
87.artykuł: Woźniak Ewa: Wartościowanie krzyża w średniowiecznych utworach o tematyce pasyjnej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
88.artykuł: Wójtowicz Witold: O wilku z Gubbio, śmierci, komizmie i realizmie w kulturze wieków średnich. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 100-105  szczegóły 
89.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Historiografia w Polsce średniowiecznej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 107-113 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
90.artykuł: Zielińska Ewa: Rękopis średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku = The Manuscript of Medieval Statutes of the Regular Canon Friars' Monastery of St. Augustine in Kraśnik. Res Historica 2002 z. 13 s. 87-99 (z Aneksem zawierającym opis cech zewnętrznych i zawartości rękopisu, s...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
91.impreza: "Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej" - konferencja (2000). (dotyczy m.in. "Kazań świętokrzyskich"...) szczegóły 
artykuł: Gryz Ryszard: Między Wisłą a Pilicą 2001 t. 2 s. 201-205 (sprawozdanie; dotyczy m.in. "Kazań świętokrzyskich"...) szczegóły 
92.impreza: Międzynarodowe sympozjum kodykologiczne (1983).  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Anna: Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 169-172  szczegóły 
93.impreza: "Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu" - interdyscyplinarna międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu. Alma Mater 1999 nr 16 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
94.impreza: "Św. Wojciech i jego epoka" - Forum Kultury Chrześcijańskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 85 s. 5 (not....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
95.recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 110-114  szczegóły