Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura szwedzka
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Ciesielski Zenon: Historia literatury szwedzkiej. Zarys. 1990  szczegóły 
recenzja: Sokół Lech: Po prostu o literaturze szwedzkiej. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
2.książka: Neuger Leonard: Z perspektywy tłumacza. Szkice o poezji szwedzkiej. 1997 ([Zawiera szkice:] Carl Michael Bellman: istnienie karczemne [nt. życia...) szczegóły 
3.książka: Wasilewska-Chmura Magdalena: Musik, metafor, modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. 1999  szczegóły 
4.książka: Waśko Anna: Froemmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert. Zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden. 1996  szczegóły 
5.książka: Zbliżenia. Szkice z literatury szwedzkiej i polskiej. 1998 (Maria Danielska: Wstęp. * [Materiały z seminariów "Dzień szwedzki w Ka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Barshhehuhskih Lavon: Skandinavische Literaturwerke in den belarussischen Uebersetzungen (1986-2001). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 45-53  szczegóły 
7.artykuł: Bergh Birger: Latin Poetry in Renaissance Sweden. Terminus 2001 nr 1/2 s. 59-70 (dot. łacińskiej poezji w renesansowej Szwecji...) szczegóły 
8.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: Święta Brygida i sprawy polskie. Pieśń Skrzydlata 1993 nr 3 s. 33-37 (nt. znaczenia św. Brygidy dla literatury szwedzkiej...) szczegóły 
9.artykuł: Golec Janusz: Die Dichter im Kampf gegen den Krieg. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1990 nr 15 (1987) s. 225-229 ([rec. ks. zb.:] Anti-Kriegsliteratur zwischen den Kriegen (1919-1939) ...) szczegóły 
10.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Literatura szwedzka w Polsce dawniej i dziś. Acta Sueco-Polonica 1993 nr 1 s. 55-68 (od połowy XIX w. do lat 80. XX wieku; zarys problematyki...) szczegóły 
11.artykuł: Hausman Marzena: Czy literatura ma płeć?. Plus Minus 1996 nr 18 s. 7 (miejsce kobiet w historii literatury szwedzkiej...) szczegóły 
12.artykuł: Lindkjolen Hans: Sameromantikken i litteraturen 1870-1990. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 103-108  szczegóły 
13.artykuł: Łucejko-Drewniak Helena: Deutschland-Schweden. Die literarischen und theatralischen Beziehungen in den Jahren 1933-1945. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 116-134  szczegóły 
14.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
15.artykuł: M.S.: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 174-175 ([rec. ks.:] The Old Norse-Icelandic Legend of Saint Barbara. Red. Kris...) szczegóły 
16.artykuł: Skuncke Marie-Christine: Theatre and Drama in Sweden under Gustaf III (1771-1792). x 1990 ([W ks. zb.:] Changes in two Baltic countries. Poland and Sweden in the...) szczegóły 
17.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Mickiewicz a literatura szwedzkiego romantyzmu. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 75-88  szczegóły 
18.artykuł: Waśko Anna: Relikty wikińskie w mentalności szwedzkiego rycerstwa w świetle szwedzkich średniowiecznych kronik rymowanych. Studia Historyczne 1990 z. 1 s. 3-20  szczegóły 
19.artykuł: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: Polish Mediaeval Latin versus Swedish Mediaval Latin. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
20.artykuł: Żmuda-Trzebiatowska Magdalena: Fran goticism till "det svenska folklynnet". Om aldre traditioner i svensk identitetsforskning. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 145-159 (m.in. nt. fokloru i literatury szwedzkiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Chojnacki Hieronim: Szwedzka literatura piękna w Polsce 1939-1996. Bibliografia przekładów i opracowań krytycznych = Den svenska skoelitteraturen i Polen 1939-1996. En bibliografi oever oeversaettningar och kritiska arbeten. 2003 ([Zawiera m.in. przedmowę Andrzeja Nilsa Uggli i wstęp w jęz. polskim]....) szczegóły 
22.książka: Neuger Leonard: Z perspektywy tłumacza. Szkice o poezji szwedzkiej. 1997 ([Zawiera szkice:] Carl Michael Bellman: istnienie karczemne [nt. życia...) szczegóły 
23.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
24.książka: Szwedzki dramat i film u progu XXI wieku. 1999 (Maria Danielska: [Wstęp]. * [Materiały z seminarium naukowego z okazji...) szczegóły 
25.książka: Zbliżenia. Szkice z literatury szwedzkiej i polskiej. 1998 (Maria Danielska: Wstęp. * [Materiały z seminariów "Dzień szwedzki w Ka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Dni Szwecji (1999).  szczegóły 
artykuł: Balbierz Jan: Dni Szwecji w Krakowie. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 23 (nt. imprez literackich, teatralnych i filmowych zorganizowanych w rama...) szczegóły 
27.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona literaturze szwedzkiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Dzień Szwedzki w Katowicach. Śląsk 1996 nr 8 s. 75 (nota spraw....) szczegóły 
28.impreza: Spotkanie lektorów i tłumaczy języka szwedzkiego (1995).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Moja konferencja na temat konieczności opowieści. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 202-205 (dot. wystąpienia Bo G. Janssona...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Balbierz Jan: Z tekstu powstałeś i w tekst się obrócisz (Proza szwedzka 1980-1990). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 10-27  szczegóły 
30.artykuł: Barshhehuhskih Lavon: Skandinavische Literaturwerke in den belarussischen Uebersetzungen (1986-2001). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 45-53  szczegóły 
31.artykuł: Baterowicz Marek: Pożytki z diaspory (O nowych przekładach poezji szwedzkiej). Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 149-150  szczegóły 
32.artykuł: Bujwid-Hugosson Krystyna: Współczesna literatura szwedzka. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 50-52 (przegląd szwedzkich nowości wydawniczych...) szczegóły 
33.artykuł: Bukowski Piotr: Sztuka pastiszu (Dwie dekady prozy szwedzkiej). Studium 1999 nr 3/4 s. 139-142 (z not. o aut. na s. 262...) szczegóły 
34.artykuł: Chełmińska Maria: Antykomercjalizm w szwedzkiej polityce kulturalnej. Kultura Niezależna 1991 nr 67 s. 110-125 (m.in. o formach finansowania literatury; ref. wygł. na sesji "Szanse i...) szczegóły 
35.artykuł: Chojecki Andrzej: 80-talet. O literaturze szwedzkiej lat osiemdziesiątych. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 3-9  szczegóły 
36.artykuł: Chojka Joanna: Głębszy strach. Krótki przegląd tematów najnowszej dramaturgii szwedzkiej. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9 s. 111-117  szczegóły 
37.artykuł: Glans Kay: Literatura strachowstrętu. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 285-294 (dot. twórczości Stiga Larssona, Magnusa Dahlstroma, Cariny Rydberg...) szczegóły 
38.artykuł: Greider Goran, Gunnarsson Bjorn: Kryzys w sprawie literatury!. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 350-355  szczegóły 
39.artykuł: Grive Madeleine: Orły i sikorki. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 276-284 (dot. literatury l. 80....) szczegóły 
40.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Literatura szwedzka w Polsce dawniej i dziś. Acta Sueco-Polonica 1993 nr 1 s. 55-68 (od połowy XIX w. do lat 80. XX wieku; zarys problematyki...) szczegóły 
41.artykuł: Korek Janusz: Syntezy nie będzie... czyli najnowsza poezja szwedzka. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 424-452 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
42.artykuł: Niewiarowska Ewa: Modele szwedzkiej poezji politycznej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
43.artykuł: Niewiarowska Ewa: Poezja kryzysu czy przełomu?. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 397-406  szczegóły 
44.artykuł: Niewiarowska Ewa: Problemy ekologiczne w liryce szwedzkiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1992 nr 107 cz. 1 (1991) s. 105-107  szczegóły 
45.artykuł: Niewiarowska Ewa: Swedish political poetry of the 1960's and 1970's. Poznań Literary Papers 1993 t. 1 s. 84-107  szczegóły 
46.artykuł: Nowakowski Tadeusz: Romantyczne życie szwedzkiego cowboya. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 6 (nt. literatury popularnej...) szczegóły 
47.artykuł: Plax Dmitri: Anteckningar om svensk-vitryska kulturella kontakter i borjan av det XXI seklet. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 33-44  szczegóły 
48.artykuł: Sommarkvist Par: Nasi polscy poeci szwedzcy (Materiał zamówiony). Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 396-429 (omówienie wydanych w Polsce (w l. 1968-1997) przekładów współczesnej p...) szczegóły 
49.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Profile 1988 nr 6 s. 29 (nt. recepcji literatury szwedzkiej w Polsce po II wojnie światowej...) szczegóły 
50.artykuł: Witt-Brattstrom Ebba: Brzydkie dziewczynki, masochizm i bunt. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 364-379 (nt. twórczości młodych pisarek w l. osiemdziesiątych XX w.; z not. o E...) szczegóły 
51.artykuł: Zeidler Kallstrom Lisa: Om den svenska postmodernismen. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 27-37 (dot. szwedzkiej literatury postmodernistycznej oraz zależności pomiędz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka) / Życie literackie (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Bromberg Adam: Debiutanci pilnie poszukiwani. Ex Libris 1991 nr 12 s. 6 (procedura debiutu literackiego w Szwecji, stosunek wydawców do początk...) szczegóły 
53.artykuł: Cegielski Piotr: Postępowcy górą. Dramatyczny rozłam w szwedzkim PEN Clubie. Gazeta Wyborcza 1997 nr 124 s. 17  szczegóły 
54.artykuł: Curman Peter: Stuletnia obecność. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 2-3 (wyw. z przewodniczącym Związku Pisarzy Szwedzkich nt. roli i form dzia...) szczegóły 
55.artykuł: Dni Szwedzkie. Śląsk 2000 nr 7 s. 83 (nota nt. cyklu imprez w ramach "Dni Szwedzkich" zorg. przez Oddział T...) szczegóły 
56.artykuł: Dni Szwedzkie. Śląsk 2001 nr 8 s. 83 (nota o cyklu imprez organizowanych przez katowicki Oddział Towarzystwa...) szczegóły 
57.artykuł: Engelking Leszek: Jubileusz Związku Pisarzy Szwedzkich. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 475-477 (nota spraw. z obchodów, 14 V 1993...) szczegóły 
58.artykuł: (J.Ch.): Dni szwedzkie '2000 w Katowicach. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 7/8 s. 45 (not. nt. cyklu imprez w ramach "Dni szwedzkich '2000" zorg. przez Miej...) szczegóły 
59.artykuł: Jodlińska Agnieszka: Szwecja i kultura. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 2 (polityka kulturalna w Szwecji...) szczegóły 
60.artykuł: Kornhauser Julian: Dni szwedzkie w Krakowie. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 193-194 (o Dniach Kultury Szwedzkiej w Krakowie w X 1999; m.in. o spotkaniu Cze...) szczegóły 
61.artykuł: Riedl Anna: Kronika szwedzka. Kultura [Paryż] 1995 nr 3, 9 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
62.artykuł: Riedl Anna, T.T.: Kronika szwedzka. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 153-154 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
63.artykuł: Riedl Anna: Kronika szwedzka. Kultura [Paryż] 1994 nr 3, 7/8, 10 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
64.artykuł: Roszkowski Janusz B.: Być poetą w Szwecji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 118-119  szczegóły 
65.artykuł: S.A.: Notatki nordyckie. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 61 (kronika wydarzeń m.in. kulturalnych w Szwecji...) szczegóły 
66.artykuł: T.T.: Kronika szwedzka. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 218-219 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
67.artykuł: Zralek Peter, Żaba Norbert: Kronika szwedzka. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 151-154 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka) / Życie literackie (szwedzka) / Nagrody (szwedzka)
    Nagrody (alfabet tytułów)
68.nagroda: Nagroda im. Elsy Thulin za osiągnięcia w dziedzinie przekładów literatury obcej (1996). (Anders Bodegard...) szczegóły 
artykuł: Haykowska Milena: Nagroda dla Bodegarda. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 24 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
69.nagroda: Nagroda im. Kurta Tucholskiego (1994). (nagr.: Taslima Nasrin...) szczegóły 
artykuł: Nagroda dla Nasrin. Gazeta Wyborcza 1994 nr 190 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Czasopiśmiennictwo (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Bron Michał jr: Dla Odry ze Sztokholmu. Odra 1998 nr 1 s. 127-128 (omów. 4. nru Artes International Reader of Literature, Art and Musi...) szczegóły 
71.artykuł: Dunajska Maria: Den svenska dagspressens sarskilda stallning ar inte tillfalligheternas spel... Dagstidningsmarknaden i dagens sverige. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 213-230 (dot. współczesnej prasy szwedzkiej...) szczegóły 
72.artykuł: Kalinowski Mariusz: Sortie "Entre". Dialog [Warszawa] 1998 nr 12 s. 189-191 (nt. pisma teatralnego Entre; z omówieniem jego ostatniego nru 3...) szczegóły 
73.artykuł: Żmuda-Trzebiatowska Magdalena: Om Polen i svensk dagspress. Folia Scandinavica Posnaniensia 2000 t. 6 s. 125-139 (dot. okresu 1987-1997...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Wasilewska-Chmura Magdalena: Musik, metafor, modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Brynhildsvoll Knut: Das Warten auf - Geschichte und Funktionswandel eines literarischen Topos von "Solveigs Lied" bis Hjalmar Bergmans "Herr von Hancken". Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 89-106 (dot. motywu oczekiwania w literaturze szwedzkiej...) szczegóły 
76.artykuł: Ciesielski Zenon: Dusza skandynawska, czyli dualizm ducha i materii. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 255-259 (dot. dualizmu w wybranych szwedzkich utworach literackich i filmach; s...) szczegóły 
77.artykuł: Jastrun Tomasz: Szwecja-Polska, tak daleko, tak blisko = Sverige-Polen, sa fjarran, sa nara. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
78.artykuł: Niewiarowska Ewa: Polityka i ekologia. W kręgu poezji szwedzkiej ostatniego dwudziestolecia. x 1992 ([W ks. zb.:] Humanistyka i ekologia. Praca zbiorowa. Pod red. Bolesław...) szczegóły 
79.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Elitaryzm a demokracja parnasu: sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 133-152  szczegóły 
80.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 59-70  szczegóły 
81.artykuł: Szwejkowska-Olsson Elżbieta: Ornens symbolik i Polsk och Svensk Kulturtradition. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 41-62 (symbolika orła w polskiej i szwedzkiej tradycji kulturowej; ze streszc...) szczegóły 
82.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Tysiąc lat problematyki narodowej w literaturze szwedzkiej i polskiej = Ett tusen ar av nationella fragor i svensk och polsk litteratur. x 1999 ([W ks.:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni = Polen och sver...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Wydawnictwa (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Ahlinder Kristina: 70 % rynku (Rozmowa z Kristiną Ahlinder, ze Stowarzyszenia Wydawców Szwedzkich). Notes Wydawniczy 1999 nr 12 s. 52-53 (nt. działalności wydawnictw w Szwecji; rozm. Jakub Frołow...) szczegóły 
84.artykuł: Bromberg Dorota: Wylądowaliśmy w Szwecji. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E8 (wywiad z dyrektorką wydawnictwa Brombergs na temat działalności; rozm....) szczegóły 
polemika: Cegielski Piotr: W Polsce, w roku 1975... Rzecz o Książkach 2001 nr 5 s. E2  szczegóły 
85.artykuł: Nowakowski Tadeusz: Wyrok na wydawcę. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49 s. 14 (dot. wydania przez wydawnictwo Karla Erika Haegglunda książki Adolfa H...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (szwedzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
86.impreza: "Spotkaj się z dziećmi" - wystawa i seminarium poświęcone szwedzkiej literaturze dla dzieci (1999).  szczegóły 
artykuł: Błaszczyk Lidia: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 2 s. 20-21 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Bujwid-Hugosson Krystyna: Współczesna szwedzka literatura dziecięca. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
88.artykuł: Dziecko czyta (Szwedzkie książki dla najmłodszych). Życie Warszawy 1994 nr 127 dod. s. 4 (także wywiad z pisarką Christiną Bjork, rozm. Krystyna Hugosson Bujwid...) szczegóły 
89.artykuł: Franson Birgitta: Szwedzka literatura dla dzieci. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2000 nr 1/2 s. 53-57 (dot. m.in. historii gatunku, w szczególności po 1945...) szczegóły 
90.artykuł: Grochocka Małgorzata: Co nieco o literaturze dziecięcej. Obecna sytuacja w Szwecji. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 4 s. 19-20  szczegóły 
91.artykuł: Grygrowski Dariusz: Działalność Szwedzkiego Instytutu Książki Dziecięcej i jego udział w międzynarodowym programie rejestracji piśmiennictwa o literaturze dziecięcej - CLIP. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 s. 9-12  szczegóły 
92.artykuł: Grygrowski Dariusz: Szwedzki Instytut Książki Dziecięcej i jego periodyk "Barnboken". Guliwer 1992 nr 6 s. 57-60 (działalność...) szczegóły 
93.artykuł: (jp): Książka dziecięca w Szwecji. Guliwer 2000 nr 1 s. 78  szczegóły 
94.artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 4/6 s. 81 (nota o utworzeniu Akademii Literatury Dziecięcej w Szwecji...) szczegóły 
95.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Svensk barnlitteratur i polsk oversatting. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 19-32 (nt. szwedzkiej literatury dla dzieci, tłumaczonej na język polski od X...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Antologie i zbiory (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Antologia współczesnej prozy szwedzkiej. 1996 ([Autorzy:] Stewe Claeson, Kerstin Ekman, Per Olov Enquist, Kjell Espma...) szczegóły 
recenzja: J.B.: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 19 (nota...) szczegóły 
97.książka: Córka Słońca i Księżyca. Baśnie szwedzkie. 1987  szczegóły 
recenzja: Trzcińska-Mejor Joanna: Trolle, kuffitary i inne i inne potwory. Nowe Książki 1988 nr 5 s. 83-85  szczegóły 
98.książka: Ja, Ty - My. Lektury. Klasa pierwsza. 2002  szczegóły 
99.książka: Królewna ukryta w jamie. Baśnie szwedzkie. 1987  szczegóły 
recenzja: Trzcińska-Mejor Joanna: Trolle, kuffitary i inne i inne potwory. Nowe Książki 1988 nr 5 s. 83-85  szczegóły 
100.książka: Musisz odnaleźć swą własną twarz. Wybór szwedzkiej liryki miłosnej. [Antologia]. 1992 ([Wiersze poetów:] Sonja Akesson, Werner Aspenstrom, Sun Axelsson, Erik...) szczegóły 
recenzja: Sikorski Andrzej: Miłość ginie od małych, trudno zauważalnych zdrad. W drodze 1993 nr 1 s. 102-103  szczegóły 
101.książka: Nowa konstelacja. (Antologia obejmująca poetów szwedzkich debiutujących w latach 1978-1998). (Nowa konstelacja [wstęp dot. poetów; podp.: (jbr)]. [Zawiera wiersze, ...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Aleksander: Antologia poetów szwedzkich. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 80-83  szczegóły 
102.książka: Pięciu mężczyzn szuka reżysera. 2001  szczegóły 
103.książka: Sześć kobiet szuka reżysera. 1998 ([Teksty dram. autorów:] Katarina Frostenson, Margareta Garpe, Ann Jade...) szczegóły 
recenzja: Chojecki Andrzej: Reżysera!. Gazeta Wyborcza 1999 nr 69 s. 16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Aberg Jan Olof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Szwejkowska-Olsson Elżbieta: Bilden av Polen och Polacker i mhistoriska berattelser av Jan Olov Aberg. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 125-145 (obraz Polski i Polaków w opowiadaniach historycznych Jana Olofa Aberga...) szczegóły 
  Ahlmark Per
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Birbrajer Michał: Per Ahlmark doktorem honoris causa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 9/10/11 s. 12 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwerstetu Hebrajskiego w J...) szczegóły 
  Almquist Carl Jonas Love
    wiersze (alfabet tytułów)
106.wiersz: Almqvist Carl: Ty ne samotny. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 210 (z not. s. 212...) szczegóły 
  Alvtegen Karin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
107.książka twórcy: Alvtegen Karin: Zaginiona. 2003  szczegóły 
  Andersson Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Kowalska Magdalena: Kolare, Tiggare, Spelman - Finnmarken och dess Invanare i Dan Andersson Forfattarskap. Folia Scandinavica Posnaniensia 1999 t. 5 s. 75-91  szczegóły 
  Antii Gerda
    wiersze (alfabet tytułów)
109.wiersz: Antii Gerda: Spokojne Boże Narodzenie. Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny 1996 nr 1 (1995/1996) s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
110.proza: Antii Gerda: Spokojne Boże Narodzenie. Aleje 3 1996 nr 1 s. 5  szczegóły 
  Arbin Gunnel
    wiersze (alfabet tytułów)
111.wiersz: Arbin Gunnel: 13 grudnia. Gazeta Lwowska 1992 nr 18 s. 1 (z notą koment.: Bronisława Barska: Cztery godziny kłamałam po polsku.....) szczegóły 
112.wiersz: Arbin Gunnel: Drzewo wolności. Gazeta Lwowska 1992 nr 18 s. 1 (z notą koment.: Bronisława Barska: Cztery godziny kłamałam po polsku.....) szczegóły 
  Arb Siv
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Arb Siv: Na pokładzie łodzi.... Morze i Ziemia 1989 nr 8 s. 9  szczegóły 
  Aspenstrom Werner
    wiersze (alfabet tytułów)
114.wiersz: Aspenstrom Werner: Elegia (*). Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
115.wiersz: Aspenstrom Werner: Gąsienica miernikowca. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 5 (z notą podp. Piotr Bukowski...) szczegóły 
116.wiersz: Aspenstrom Werner: Gdyby ona z Polski była tutaj teraz. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 3 s. 50-51 (z not. o aut., z inf. red.: wiersz poświęcony Wisławie Szymborskiej...) szczegóły 
117.wiersz: Aspenstrom Werner: Gdyby tu z Polski właśnie teraz była. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 3  szczegóły 
118.wiersz: Aspenstrom Werner: Ikar i chłopczyk Granit. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 5 (z notą podp. Piotr Bukowski...) szczegóły 
119.wiersz: Aspenstrom Werner: Język. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
120.wiersz: Aspenstrom Werner: Pożary. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 1  szczegóły 
121.wiersz: Aspenstrom Werner: Siostra. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 3 s. 51  szczegóły 
122.wiersz: Aspenstrom Werner: Szczególnie i ogólnie. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
123.wiersz: Aspenstrom Werner: Ten na kogo czekacie przedmieścia omija. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 5 (z notą podp. Piotr Bukowski...) szczegóły 
124.wiersz: Aspenstrom Werner: Zwłoka. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 3 s. 52  szczegóły 
125.wiersz: Aspenstrom Werner: Żołnierz cynowy dosiada drewnianego konia. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 5 (z notą podp. Piotr Bukowski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Wasilewska-Chmura Magdalena: Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 4 (z fot....) szczegóły 
  Axelsson Majgull
    książki twórcy (alfabet tytułów)
127.książka twórcy: Axelsson Majgull: Daleko od Niflheimu. 2003  szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2003 nr 11 s. 74 (nota...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Konsekwencje. Pogranicza 2003 nr 6 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Ogniu, krocz za mną. Przekrój 2003 nr 46 s. 81 (nota; z fot. pisarki...) szczegóły 
recenzja: Trybuna 2003 nr 280 s. 13  szczegóły 
128.książka twórcy: Axelsson Majgull: Kwietniowa czarownica. 2002  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Równowaga. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 16  szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: Kwietniowa czarownica. Wysokie Obcasy 2002 nr 32 s. 30  szczegóły 
recenzja: Filipiak Izabela: Zielona magia. Twój Styl 2002 nr 9 s. 140 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Cierpienie czarownicy. Życie 2002 nr 127 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2002 nr 11 s. 45-46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 19 s. 53  szczegóły 
recenzja: (MB): Przekrój 2002 nr 23 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: (pio): Zadra 2002 nr 2 s. 64  szczegóły 
recenzja: Tchorzewska Anna: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 100 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
129.wywiad: Gołąb Monika: Kwietniowe czary i przenikanie w cudze ciało, czyli jak pozwolić swobodnie szybować myślom. Książki. Życie 2002 nr z 27 VI s. 2  szczegóły 
130.wywiad: Masłoń Krzysztof: Pan Bóg grywa w kościa. Plus Minus 2002 nr 37 s. A11 (w szczególności nt. książki "Kwietniowa czarownica"; z not. o autorce...) szczegóły 
131.wywiad: Masłoń Krzysztof: Postawa na "tak". Książki 2002 nr 11 s. 45 (z fot....) szczegóły 
132.wywiad: Tubylewicz Katarzyna: To moglabym być ja. Książki. Gazeta 2003 nr 3 s. 6-7 (z notą i fot....) szczegóły 
133.wywiad: Wróblewski Janusz: Dobra czarownica. Polityka 2002 nr 31 s. 54 (nt. własnej książki "Kwietniowa czarownica"; z not. biogr.; z fot....) szczegóły 
  Backstrom Lars
    wiersze (alfabet tytułów)
134.wiersz: Backstrom Lars: Poznan i November = Poznań w listopadzie. Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 268 (tekst równoległy w jęz. polskim i szwedzkim...) szczegóły 
  Bellman Carl Mikael
    książki twórcy (alfabet tytułów)
135.książka twórcy: Bellman Carl Mikael: Fredmanowe posłania i pieśni. 1991  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Szwedzkie biesiady, krotochwile i bezeceństwa. Ex Libris 1992 nr 22 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Szwedzi mówiący biegle po polsku. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
136.wiersz: Bellman Carl Mikael: Fredmanowe posłanie. Res Publica 1989 nr 8 s. 58-59  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Kraskowska Ewa: Bellman, Bellman, Bellman. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (o twórcz....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
138.utwór: Fredmanowe posłanie (druk. Res Publica 1989 nr 8).  szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: Przygody dobrego kaprala Mollberga. Res Publica 1989 nr 8 s. 60-62  szczegóły 
  Bengtsson Frans Gunnar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
139.książka twórcy: Bengtsson Frans Gunnar: Rudy Orm. 1988  szczegóły 
recenzja: K.P.: Świat Książki 1989 nr 11 s. 17 ([not.]...) szczegóły 
recenzja: Morgulec Irena: Zorza 1989 nr 18 s. 18-19  szczegóły 
  Berg Aase
    wiersze (alfabet tytułów)
140.wiersz: Berg Aase: Dziury. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 93  szczegóły 
  Berggren Tobias
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Berggren Tobias: Dwanaście miesięcy [z tego cyklu:] Luty. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 394  szczegóły 
142.wiersz: Berggren Tobias: Dwanaście miesięcy [z tego cyklu:] Styczeń. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 393  szczegóły 
143.wiersz: Berggren Tobias: Obrazy z malowanego wazonu [z tego cyklu:] Niebo dzisiaj wieczorem.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 395  szczegóły 
144.wiersz: Berggren Tobias: Obrazy z malowanego wazonu [z tego cyklu:] Wyschnięty bukiet przytuli.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 395-396  szczegóły 
145.wiersz: Berggren Tobias: Podróż. Kurier Wileński 1993 nr 121 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
146.wywiad: Rybałko Alicja: "Wychowałem się w rodzinie pastora". Kurier Wileński 1993 nr 121 s. 6  szczegóły 
147.wywiad: Rying Matts: Poezja, utopia, wiara. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 379-392  szczegóły 
  Berglund Anne-Marie
    proza (alfabet tytułów)
148.proza: Berglund Anne-Marie: Popołudnie. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 361-362 (z not. s. 434...) szczegóły 
149.proza: Berglund Anne-Marie: Szkoła. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 363 (miniatura; z not. s. 434...) szczegóły 
150.proza: Berglund Anne-Marie: Vanessa von R. chce umrzeć. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 359-361 (z not. s. 434...) szczegóły 
  Bergman Hjalmar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
151.książka twórcy: Bergman Hjalmar: Swedenhielmowie. Komedia w czterech aktach. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
152.wiersz: Bergman Bo Hjalmar: "Marionetki". Nurt [Poznań] 1989 nr 8 s. 21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Antoniewicz Daria: Marionetki i kuglarze czyli trzy razy B.. Nurt [Poznań] 1989 nr 8 s. 19-20 ([o twórcz., z fot.]...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
154.utwór: Maria, Jesu mader [Maria, matka Jezusa].  szczegóły 
artykuł: Janukowicz Dorota: Modernistyczny bunt w biblijnym dramacie Hjalmara Bergmana. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 25-33 (dot. głównie dramatu "Maria, matka Jezusa"...) szczegóły 
  Bergman Ingmar Ernst
    książki twórcy (alfabet tytułów)
155.książka twórcy: Bergman Ingmar: Dobre chęci. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Z filmu do literatury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 43 s. 13  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Twarze Bergmana. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 21  szczegóły 
156.książka twórcy: Bergman Ingmar: Fanny i Alexander. Z życia marionetek. 1987  szczegóły 
recenzja: [Pieczara Marek] M.P.: Więź 1988 nr 4 s. 130-131  szczegóły 
157.książka twórcy: Bergman Ingmar: Laterna magica. 1991  szczegóły 
recenzja: Ciesielski Zenon: Bergmanowska latarnia magiczna. Dialog [Warszawa] 1991 nr 12 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Bergman o sobie. Trybuna 1991 nr 225 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Bergmana sceny z życia własnego. Miraż 1992 nr 1 s. 56  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Życie Warszawy 1991 nr 228 s. 9  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Dobranoc, mistrzu.... Gazeta Wyborcza 1991 nr 245 s. 17  szczegóły 
158.książka twórcy: Bergman Ingmar: Niedzielne dziecko. 1994  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 258 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 34 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Niedzielne dziecko. Film 1994 nr 10 s. 86  szczegóły 
recenzja: Pasich Dorota: Tajemniczy ogród. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Ingmar Bergman: Niedzielne dziecko. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rud Magdalena: Bergman dla konesera. Tygodnik Solidarność 1994 nr 37 s. 16  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tadeusz: Ingmar i Daniel. Kino 1995 nr 2 s. 26-27 (również o film. adapt. pt. "Niedzielne dzieci" w reż. syna - Daniela B...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Szczery Bergman. Gazeta o Książkach 1994 nr 9 s. 5 (not....) szczegóły 
159.książka twórcy: Bergman Ingmar: Obrazy. 1993  szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Bergman - lód i twierdza. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 29  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Obrazy i słowa. Film na Świecie 1993 nr 3 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Hartwig-Sosnowska Jolanta: Ujarzmić demony. Ex Libris 1994 nr 61 s. 16  szczegóły 
recenzja: Litka Piotr: Ingmara Bergmana "Obrazy". Iluzjon 1994 nr 2 s. 65-69  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Pragnienie, które nie ma nazwy. Kino 1994 nr 9 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Sobolewski Tadeusz: Życie po życiu. "Obrazy" - nowa książka Bergmana. Gazeta Wyborcza 1994 nr 103 s. 10  szczegóły 
160.książka twórcy: Bergman Ingmar: Piąty akt. 1997  szczegóły 
161.książka twórcy: Bergman Ingmar: Rozmowy poufne. 1996  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Osoby. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwie książki ze Skandynawii. Tygodnik Powszechny 1997 nr 8 s. 13  szczegóły 
recenzja: Litka Piotr: Celebracja codzienności. Tygodnik Powszechny 1997 nr 14 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Rozmowy poufne. Życie z Książkami 1999 nr z 14 VII s. 8  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Bergman jako pisarz. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
162.książka twórcy: Bergman Ingmar: Sceny z życia małżeńskiego. 1990  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
163.proza: Dobre chęci [fragm.:] Kłótnia w kaplicy. Kino 1992 nr 8 s. 13-17  szczegóły 
164.proza: Bergman Ingmar: Duchowa przypadłość. Odra 2002 nr 2 s. 68-81  szczegóły 
165.proza: Bergman Ingmar: Jajo węża [fragm.]. Społeczeństwo Otwarte 1991 nr 10 s. 17-19  szczegóły 
166.proza: Krótsze opowiadanie o jednym z najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa Kuby Rozpruwacza. Kino 1991 nr 5 s. 9-11  szczegóły 
167.proza: Laterna Magica. Kino 1991 nr 4 s. 21-25  szczegóły 
168.proza: Bergman Ingmar: Laterna magica. Odra 1989 nr 1 s. 70-76, nr 2 s. 65-69  szczegóły 
169.proza: Bergman Ingmar: Laterna magica [fragm.]. Film na Świecie 1991 nr 383 s. 79-85  szczegóły 
170.proza: Bergman Ingmar: Miłość bez kochanków. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 39/40 s. 6-79 (scenariusz...) szczegóły 
171.proza: Bergman Ingmar: Monolog. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 60-63 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
172.proza: Bergman Ingmar: Ostatni krzyk (Moralitet w delikatnej sepii). Dialog [Warszawa] 1993 nr 12 s. 75-84 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
173.proza: Bergman Ingmar: Puszy się i miota. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 46-83 (tekst dram., z not....) szczegóły 
174.proza: Bergman Ingmar: Ryba (Farsa filmowa). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 6-35  szczegóły 
175.proza: Bergman Ingmar: Wiarołomni. Partytura dla medium wizualnego. Dialog [Warszawa] 2001 nr 1 s. 36-90 (z not.;...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
176.tekst paraliteracki: Bergman Ingmar: Głos Bergmana. Gazeta Wyborcza 1998 nr 40 s. 12 (wypowiedź; notował Tadeusz Sobolewski...) szczegóły 
177.tekst paraliteracki: Bergman Ingmar: Obrazy. Kino 1993 nr 11 s. 19-21 (wypow. o własnych filmach...) szczegóły 
178.tekst paraliteracki: Bergman Ingmar: Obrazy [fragm.:] "Skóra węża". Polityka 1992 nr 44 s. 18  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
179.książka o twórcy: Ingmar Bergman. 1993 (Zamiast wstępu: [Teksty Ingmara Bergmana:] Skóra węża. Tł. Ireneusz De...) szczegóły 
180.książka o twórcy: Szczepański Tadeusz: Zwierciadło Bergmana. 1999  szczegóły 
recenzja: Chojecki Andrzej: Co wolno biografowi?. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 433-440  szczegóły 
recenzja: Degler Ewa: Boski i diabelski kuglarz. Odra 2000 nr 3 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Wszystko o Bergmanie. Kino 1999 nr 10 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Jabłońska Katarzyna: Więź 2000 nr 8 s. 207-208  szczegóły 
recenzja: Juszczak Wiesław: Scalanie zwierciadła. Dialog [Warszawa] 2000 nr 3 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Książki wypatrzone. Kino 1999 nr 9 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łapińska Izabela: Szczepański o Bergmanie, Bergman o sobie. Tygiel Kultury 2001 nr 10/12 s. 193-199  szczegóły 
recenzja: Majewski Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 229-231  szczegóły 
recenzja: (mch): Zwierciadło Bergmana. Film 1999 nr 10 s. 136  szczegóły 
recenzja: (MCz): Wprost 1999 nr 29 s. 86 (not....) szczegóły 
recenzja: Rutkowska Teresa: Ten święty potwór Bergman. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sobolewski Tadeusz: Odkrywanie Bergmana. Gazeta Wyborcza 1999 nr 261 s. 17 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Sokół Lech: Jak w zwierciadle. Tadeusz Szczepański o filmach Ingmara Bergmana. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 277-281  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tadeusz: Bergman w zwierciadle. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 14-15 (wyw. z autorem książki; rozm. Monika Wilk; z notą o Tadeuszu Szczepańs...) szczegóły 
recenzja: Szpulak Andrzej: Elementarz dla wtajemniczonych. Czas Kultury 1999 nr 4/5 s. 153-154  szczegóły 
181.książka o twórcy: Szczepański Tadeusz: Zwierciadło Ingmara Bergmana. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Antoniewicz-Durczak Daria: Die Dilemata des Wohlstandsstaates gezeigt an den Filmen von Ingmar Bergman oder eine feuchte Haut in roten Toenen. Folia Scandinavica Posnaniensia 1996 t. 3 s. 77-83  szczegóły 
183.artykuł: Antoniewicz-Durczak Daria: Ingmar Bergman im Theater. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 37-45 (m.in. I. Bergman jako reżyser teatralny...) szczegóły 
184.artykuł: Balbierz Jan: Prapowieści Ingmara Bergmana. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 16, 21 (o wczesnych próbach literackich pisarza...) szczegóły 
185.artykuł: Cegielski Piotr: Luterańska spowiedź. Gazeta Wyborcza 1996 nr 263 s. 14 (nt. ukazania się w Sztokholmie książki "Prywatne rozmowy"...) szczegóły 
186.artykuł: CES: Samotnik z Faro. Gazeta Wyborcza 2001 nr 2 s. 14 (nt. wyw., jakiego Ingmar Bergman udzielił Expressen 2000 z 29 X...) szczegóły 
187.artykuł: Czapliński Lesław: Symbolika tłukącego się szkła w filmach Ingmara Bergmana. Iluzjon 1994 nr 1 s. 75-79  szczegóły 
188.artykuł: Dąbkowska-Cichocka Lena: Persona światowego kina. Życie 1999 nr 162 s. 7 (sylwetka z okazji 81. urodzin...) szczegóły 
189.artykuł: Fabijańska Monika: Iluzja i rzeczywistość. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 113-124 (dot. twórczości filmowej...) szczegóły 
190.artykuł: Granath Biorn: Jedyną alternatywą dla sceny jest kostnica... Didaskalia 1999 nr 33 s. 74-76 (wywiad nt. spektakli teatralnych realizowanych przez Ingmara Bergmana;...) szczegóły 
191.artykuł: Hausman Marzena: Kusząca kombinacja (Bergman znów wraca do teatru). Rzeczpospolita 1999 nr 17 s. 24 (nota...) szczegóły 
192.artykuł: Hollender Barbara: Odpoczynek artysty. Rzeczpospolita 1995 nr 275 s. 28 (nt. bieżących planów...) szczegóły 
193.artykuł: Jacobi Ivo: Ingmar Bergman wyklął własne przedstawienie. Trybuna 1996 nr 116 s. 14 (nt. zakazania przez Ingmara Bergmana wystawiania reżyserowanej przez n...) szczegóły 
194.artykuł: Jacobi Ivo: Ingmar Bergman żegna się z teatrem. Trybuna 1996 nr 4 s. 15  szczegóły 
195.artykuł: Jacobi Ivo: Jego eminencja Bergman (Potrafi być bezwzględny i okrutny). Trybuna 1997 nr 160 s. 8  szczegóły 
196.artykuł: Jaroszek Tomasz Edward: Godzina wilka - impresja. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 127-128  szczegóły 
197.artykuł: Juszczak Wiesław: Bergman: dwie trylogie (Wprowadzenie do seminarium bergmanowskiego). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 79-104 (dot. twórczości filmowej...) szczegóły 
198.artykuł: Kaczmarek Agnieszka: Obrazy śmierci (Recepcja średniowiecza w "Siódmej pieczęci" Ingmara Bergmana. Zeszyty Filozoficzne 1998 z. 6 s. 105-111  szczegóły 
199.artykuł: Kajdański Jarosław: Demony i anioły. Tygodnik Solidarność 1993 nr 44 s. 15  szczegóły 
200.artykuł: Kmieć Jarosław: Kobiety i ich twarze. Ha!art 1999 nr 2 s. 24-28 (kobieta w teatrze i filmie Bergmana...) szczegóły 
201.artykuł: Koskinen Maaret: Epilog - miejsca gry pamięci. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 39/40 s. 91-113 (nt. osiągnięć teatralnych Ingmara Bergmana...) szczegóły 
202.artykuł: Krutel Monika: Ingmar Bergman pisarzem. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 30 XI s. 16  szczegóły 
203.artykuł: KS: Ingmar Bergman. Życie 1999 nr 162 s. 2 (not. biogr. z okazji 81. urodzin...) szczegóły 
204.artykuł: Marker Frederick J., Marker Lise-Lone: Między mizantropią a farsą. Dialog [Warszawa] 2001 nr 1 s. 153-164 (nt. zainteresowania Ingmara Bergmana twórczościa Moliera; głównie o wy...) szczegóły 
205.artykuł: MM: Bergman nie wróci. Gazeta Wyborcza 2003 nr 281 s. 14 (nota nt. braku zgody Ingmara Bergmara na wyświetlanie filmu "Sarband"...) szczegóły 
206.artykuł: Molenda Izabela: Ingmar Bergman - neuroza a twórczość. x 1994 ([W ks. zb.:] Szkice do portretów. Wągrowiec 1994, s. 25-31....) szczegóły 
207.artykuł: Niebo, czyściec, piekło (Dyskusja o trylogii). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 105-112 (dot. twórczości filmowej; wypow.: Wiesław Juszczak, Przemysław Nowakow...) szczegóły 
208.artykuł: Nowakowski Przemysław: Kilka uwag o "Personie". Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 131-134  szczegóły 
209.artykuł: Nykvist Sven: Sceny z życia profesjonalnego małżeństwa. Kino 2000 nr 7/8 s. 51-53 (wspomnienie o współpracy filmowej z Ingmarem Bergmanem; z fot....) szczegóły 
210.artykuł: Orłowska Justyna: Obraz fotograficzny w twórczości Ingmara Bergmana (Na przykładzie filmu "Persona"). Parergon 2003 (2002/2003) s. 202-218 (z fot....) szczegóły 
211.artykuł: Pieczyńska Małgorzata: Kto kogo. Przegląd 2003 nr 34 s. 76 (not. o artyście...) szczegóły 
212.artykuł: Piękna neuroza. Dialog [Warszawa] 2001 nr 1 s. 132-145 (dyskusja nt. Ingmara Bergmana i Larsa von Triera; wypowiedzi: Piotr Gr...) szczegóły 
213.artykuł: Robaczyński Tomasz: Niektóre problemy dotyczące sztucznego języka w "Milczeniu". Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 129-130  szczegóły 
214.artykuł: Sawicka Elżbieta: Światowy goniec teatralny. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 27 II s. 1-2 (nt. wyreżyserowania przez Bergmana na scenie Dramaten w Sztokholmie sz...) szczegóły 
215.artykuł: Stempień Joanna: Ingmar Bergman. Życie Warszawy 1994 nr 94 dod. s. 5 (art. ogólny...) szczegóły 
216.artykuł: Szczepański Tadeusz: Bergman jako pisarz. Kino 1991 nr 5 s. 7-9 (z fot....) szczegóły 
217.artykuł: Szczepański Tadeusz: Pierwsze dziesięć filmów Bergmana. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 44-78 (dot. twórczości filmowej w l. 1944-1949...) szczegóły 
218.artykuł: Szczepański Tadeusz: Portret artysty z czasów starości. Kino 1998 nr 7/8 s. 7-11  szczegóły 
219.artykuł: Szczepański Tadeusz: Wszystko jest przedstawieniem. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 39/40 s. 268-273 (rec. ks.: Maaret Koskinen: Ingmar Bergman. "Aliting foresstaller, inge...) szczegóły 
220.artykuł: Szczepański Tadeusz: Zmierzch długiego dnia. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 16 (działalność teatralna i filmowa od połowy lat 80....) szczegóły 
221.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 47 s. 6 (not. o przyzn. I.B. Nagr. im. Sonniga...) szczegóły 
222.artykuł: TSOB: Ingmar Bergman. Gazeta Wyborcza 2002 nr 266 s. 16 (not. biograficzna z fot. Ingmara Bergmana...) szczegóły 
223.artykuł: Wajda Andrzej: Kino 1998 nr 7/8 s. 11 (telegram Andrzeja Wajdy z 1968 z okazji 70. rocznicy urodzin Ingmara B...) szczegóły 
224.artykuł: Werner Andrzej: W blasku nocy, w mroku dnia. Bergman. x 1997 ([W ks.:] Andrzej Werner: Dekada filmu. Warszawa 1997 s. 39-47 [nt. twó...) szczegóły 
225.artykuł: Zalewski Andrzej: O kimś innym. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 25 s. 80-87 (nt. twórczości filmowej Ingmara Bergmana...) szczegóły 
226.artykuł: Zern Leif: Bergman i słowo pańskie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 100-111 (nt. twórczości filmowej; rozdział ks.: Se Bergman. Stockholm 1993...) szczegóły 
227.artykuł: Zern Leif: Ingmar Bergman, czyli potwór "Domu Ludowego". Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 97-103 (nt. twórcz., głównie film.; rozdział ks.: Se Bergman. Sztokholm 1993...) szczegóły 
228.artykuł: Zern Leif: Ingmar Bergman: dialog, scena, kamera. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 84-90 (rozdział książki: Se Bergman. Sztokholm 1993...) szczegóły 
229.artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 190 (not. o 80. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
230.ikonografia: Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 18 VII s. 12 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
231.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości filmowej i teatralnej Ingmara Bergmana (1995).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 6 s. 189 (not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
232.utwór: Fanny i Aleksander [Fanny och Alexander].  szczegóły 
artykuł: Sobolewski Tadeusz: Jasełka pesymisty. Gazeta Wyborcza 2002 nr 266 s. 16 (dotyczy utworu oraz filmu w reżyserii Ingmara Bergmana...) szczegóły 
233.utwór: Laterna magica (druk. Odra 1989 nr 1-2).  szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Spowiedź Bergmana. Odra 1989 nr 1 s. 66-69  szczegóły 
234.utwór: Obrazy [Bilder].  szczegóły 
artykuł: Ciesielski Zenon: Bergmanowskie obrazy. Dialog [Warszawa] 1991 nr 3 s. 164-166  szczegóły 
235.utwór: Ostatni krzyk. Moralitet w delikatnej sepii (druk. Dialog 1993 nr 12).  szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: "Ostatni krzyk": Hommage dla outsidera. Dialog [Warszawa] 1993 nr 12 s. 138-143  szczegóły 
236.utwór: Ryba (druk. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14).  szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Przypadki Joachima Nagiego. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 36-43  szczegóły 
237.utwór: Wiarołomni (druk. Dialog 2001 nr 1).  szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: W dżungli impulsów, z miazgi uczuć. Dialog [Warszawa] 2001 nr 1 s. 146-152  szczegóły 
  Bergman Margareta
    proza (alfabet tytułów)
238.proza: Bergman Margareta: Karin nad morzem [pow., fragm.:] Radość ponad smutek. Tak i nie 1989 nr 6 s. 12  szczegóły 
239.proza: Bergman Margareta: Karin u brzegu morza. Film na Świecie 1991 nr 380 s. 64-66  szczegóły 
  Bjork Christina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
240.książka twórcy: Bjork Christina: Linnea w Ogrodzie Moneta. 1993  szczegóły 
  Blom K. Arne
    proza (alfabet tytułów)
241.proza: Blom K. Arne: Długa podróż. Va Banque 1991 nr 2 s. 36-38  szczegóły 
242.proza: Blom K. Arne: Zło. Va Banque 1991 nr 2 s. 34-36  szczegóły 
  Bodegard Anders
    proza (alfabet tytułów)
243.proza: Bodegard Anders: Głos wydobyć trzeba z trzewi! - krzyczy logopeda. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 3  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
244.tekst paraliteracki: Brud i bruk. Res Publica 1989 nr 8 s. 149-150 (refleksje nt. pobytu w Polsce; notował T.J. właśc. Tomasz Jastrun....) szczegóły 
245.tekst paraliteracki: Bodegard Anders: [Recenzja]. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 132-133 (rec. teatralna; z not. na s.163...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Jacobi Ivo: Szwedzki tłumacz. Trybuna 1996 nr 257 s. 14 (nt. tłumaczenia literatury polskiej...) szczegóły 
247.artykuł: Prandota Mirosław: Szwedzki lektor i polski Nobel. Trybuna 2001 nr 303 dod. s. 6-7 (nt. twórczości przekładowej; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
248.wywiad: Baran Józef: Więzień z wyboru. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 2-4 (z fot. A. Bodegarda i Józefa Barana...) szczegóły 
249.wywiad: Cegielski Piotr: Polska może być magiczna. Książki. Gazeta 1996 nr 8 s. 5 (z fot. i not....) szczegóły 
250.wywiad: Hausman Marzena: Adoptowany Polak. Plus Minus 1996 nr 41 s. 14  szczegóły 
251.wywiad: Jacobi Ivo: Z polskiego na nasze. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 46 s. 11 (o własnej pracy przekładowej...) szczegóły 
252.wywiad: Łęcka Gabriela: Tłumacz a sprawa polska. Opcje 2000 nr 5 s. 6-8 (z fot. Andresa Bodegarda...) szczegóły 
253.wywiad: Milewicz Ewa: Nawet gazety z całego świata. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 9 s. 36  szczegóły 
  Born Heidi von
    wiersze (alfabet tytułów)
254.wiersz: Born Heidi von: Werbalna śpiączka. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 466-467 (wiersz niepublikowany; z not. red. i not. s. 468...) szczegóły 
  Broberg Bruno K.
    proza (alfabet tytułów)
255.proza: Broberg Bruno K.: Dylemat muchy. Kresy 1995 nr 22 s. 133-138 (z not. od tł., podp. H.T....) szczegóły 
  Brygida święta *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
256.książka twórcy: Brygida Szwedzka święta : Masz być jak zwierciadło i cierń. Święta Brygida Szwedzka. 1999  szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Patronka z Północy. Więź 2000 nr 4 s. 186-191  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 83 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Ciesielski Zenon: Św. Brygida - patronka Szwecji, Skandynawii i Europy. Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego 2000 r. 15 (1999/2000) s. 61-60 (biogr., twórczość, kult...) szczegóły 
258.artykuł: Kracik Jan: Szwedzka patronka Europy. 700 lat temu urodziła się św. Brygida. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 15  szczegóły 
259.artykuł: Nowowiejski Antoni: Tak i nie 1989 nr 3 s. 11 (biogr....) szczegóły 
260.artykuł: Walat Tomasz: Święta i nowoczesna. Polityka 2003 nr 20 s. 56-57 (sylwetka...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
261.kult: Nowacka-Isaksson Anna: Rok Brygidy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 15 (o obchodach w Szwecji 700. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Burman Carina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
262.książka twórcy: Burman Carina: Mój nie-świętej pamięci brat Jean Hendrich. 1999  szczegóły 
  Bylock Maj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
263.książka twórcy: Bylock Maj: Słoneczny kamień. 1988  szczegóły 
recenzja: Bielawska Hanna: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 88  szczegóły 
  Curman Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
264.wiersz: Curman Peter: Bezimienny. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 417  szczegóły 
265.wiersz: Curman Peter: Jak ryba. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 418  szczegóły 
266.wiersz: Curman Peter: Moja estetyka. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 417-418  szczegóły 
267.wiersz: Curman Peter: Nie przestawiaj serca. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 419  szczegóły 
268.wiersz: Curman Peter: O sobie. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 414  szczegóły 
269.wiersz: Curman Peter: Plamy. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 416  szczegóły 
270.wiersz: Curman Peter: Przepis na placek curriculum vitae. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 415  szczegóły 
271.wiersz: Curman Peter: Wojna. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 418  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
272.wywiad: Engelking Leszek, Thylwe Halina: Wierzę w obecność.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 420-423  szczegóły 
  Dagerman Stig
    proza (alfabet tytułów)
273.proza: Dagerman Stig: Skazany na śmierć. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 38-48  szczegóły 
274.proza: Dagerman Stig: Zabić dziecko. Magazyn Wileński 1993 nr 21 s. 17  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: [Rybałko Alicja] (ar): Stig Dagerman - człowiek, który się staje legendą. Magazyn Wileński 1993 nr 21 s. 16 (z fot....) szczegóły 
  Dahlberg Goran
    proza (alfabet tytułów)
276.proza: Dahlberg Goran: W towarzystwie duchów. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 59 (z not. o aut....) szczegóły 
277.proza: Dahlberg Goran: Wybór Odyseusza. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 63 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dahlstierna Gunno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Berggern Maria: Gunno Eurelius Dahlstierna, a Swedish Baroque Poet. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
  Dahlstrom Magnus
    proza (alfabet tytułów)
279.proza: Dahlstrom Magnus: Hangar. Studium 1999 nr 3/4 s. 151-158 (z not. na s. 262...) szczegóły 
280.proza: Dahlstrom Magnus: Okowy (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 340-349  szczegóły 
281.proza: Dahlstrom Magnus: Stalownia. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 69-107 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Haykowska Milena: Metafizyczny socrealizm Dahlstroma. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 163-167 (nt. twórczości; m.in. o utworach: "Palnik", "Z epoki żelaza", "Lilja",...) szczegóły 
  Delblanc Sven Axel Herman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
283.książka twórcy: Delblanc Sven: Gunnar Emmanuel - opowiadanie bez czasu. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 35 s. 15  szczegóły 
recenzja: Falkowski Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XI s. 2  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 79-80  szczegóły 
284.książka twórcy: Delblanc Sven: Noc nad Jeruzalem. 1993  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Apokryf. Ex Libris 1993 nr 38 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Ścieżki prawdy. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 21  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
285.proza: Delblanc Sven: Kłos życia (Wspomnienia dzieciństwa. Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 34-69  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Lundqvist Ake: Najgorsze, że nie mogę pisać (Chory na raka Sven Delblanc podsumowuje swoją twórczość). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 28-33  szczegóły 
287.artykuł: [Nicpan Łukasz] ŁN: Więź 1988 nr 2 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
288.artykuł: Pietrzak-Porwisz Grażyna: Między biegunem światła i biegunem mroku. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 70-79  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
289.zgon: Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 4 (not. o zgonie w 1992...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
290.utwór: Prastkappan. En heroisk berattelse. Stockholm 1963.  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Witold: Wielka miłość pastora Hermanna Anderza. Kultura [Warszawa] 1988 nr 47 s. 11  szczegóły 
  Dybeck Rychard
    wiersze (alfabet tytułów)
291.wiersz: Dybeck Rychard: Północy, prastara, ożywcza.... Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 4-5 (z koment.: Szwedzki hymn narodowy; z nutami...) szczegóły 
292.wiersz: Dybeck Rychard: Ty stara, ty wolna i swobodna. Pieśń Skrzydlata 1996 nr 1 s. 3 (z not. koment.: Henryk Wawrzyk: Hymn narodowy Szwecji...) szczegóły 
  Edberg Rolf
    proza (alfabet tytułów)
293.proza: Edberg Rolf: Krople wody spadają (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 219-226  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Niwiński Wojciech: Rolf Edberg: peryferyjność ludzkiego świata. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 227-228  szczegóły 
  Edelfeldt Inger
    książki twórcy (alfabet tytułów)
295.książka twórcy: Edelfeldt Inger: Jim w lustrze. 1996  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Odmienność. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 27  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
296.proza: Edelfeldt Inger: Stworzenie. Studium 1999 nr 3/4 s. 167-177 (z not. na s. 262...) szczegóły 
297.proza: Edelfeldt Inger: Wycieczka. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 349-354 (z not. s. 434...) szczegóły 
  Edfelt Johannes
    zgon (alfabet autorów)
298.zgon: KK: Johannes Edfelt nie żyje. Życie 1997 nr 201 s. 8 (zmarł: 1997; not....) szczegóły 
  Ekelof Gunnar Bengt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
299.książka twórcy: Ekeloef Gunnar Bengt: Poezje wybrane. 1988  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Wiersze szwedzkiego poety.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
300.wiersz: Ekelof Gunnar: Absentia animi. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 5 (z koment.: Piotr Bukowski: Gunnar Ekelof 1907-1968; z fot....) szczegóły 
301.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan o księciu Emigionu [z tego cyklu:] Jesteś samotny..... Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
302.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan o księciu Emigionu [z tego cyklu:] Nie Miłosierny, nie.... Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
303.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan o księciu Emigionu [z tego cyklu:] Pani Pocieszenia.... Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
304.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan o księciu Emigionu [z tego cyklu:] We śnie usłyszałem.... Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
305.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan [z tego cyklu:] 10. Widzę ciebie w oddali.... Odra 1988 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
306.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan [z tego cyklu:] 15. Gdybym mógł opisać Wysokość.... Odra 1988 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
307.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan [z tego cyklu:] 16. Ty, która jesteś władna.... Odra 1988 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
308.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Dywan [z tego cyklu:] 20. Jedną kulę odlałem dla ciebie.... Odra 1988 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
309.wiersz: Ekelof Gunnar: Gimnosofista. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 4 (z koment.: Piotr Bukowski: Gunnar Ekelof 1907-1968; z fot....) szczegóły 
310.wiersz: Ekelof Gunnar Bengt: Haft chiński. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 51 (z not....) szczegóły 
311.wiersz: Ekelof Gunnar: Nowicjusz w Spalato. Odra 1998 nr 1 s. 86  szczegóły 
312.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Perłowy naszyjnik [z tego cyklu:] Dywan 12: Mój wazon był głębszy..... Odra 1988 nr 1 s. 68  szczegóły 
313.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Perłowy naszyjnik [z tego cyklu:] Dywan. 8: Nie zastanawiaj się.... Odra 1988 nr 1 s. 68  szczegóły 
314.wiersz: Ekeloef Gunnar Bengt: Pieśń. W drodze 1993 nr 1 s. 107  szczegóły 
315.wiersz: Ekelof Gunnar Bengt: Poetyka. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 51 (z not....) szczegóły 
316.wiersz: Ekelof Gunnar Bengt: Wierzę w samotnego człowieka... Morze i Ziemia 1989 nr 8 s. 9  szczegóły 
317.wiersz: Ekelof Gunnar: Ziemia woda. Odra 1998 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
318.proza: Ekelof Gunnar: Zachód słońca (Z zapisków romantyka). Odra 1998 nr 1 s. 78-83 (z notą od tłumacza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Antoniewicz Daria: Gunnar Ekeloef poeta-mistyk. Nurt [Poznań] 1988 nr 8 s. 27-28  szczegóły 
320.artykuł: Bukowski Piotr: Gunar Ekelof 1907-1968. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 5 (biografia i twórczość; z fot....) szczegóły 
321.artykuł: Chojnacki Hieronim: Italienlandskapet hos tva forfattare: Gunnar Ekelof och Jarosław Iwaszkiewicz. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 178-183 (obraz Włoch w twórczości J. Iwaszkiewicza i G. Ekelofa...) szczegóły 
  Ekman Kerstin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
322.książka twórcy: Ekman Kerstin: Czarna woda. 1997  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Szewczyk Grażyna: Das weibliche als Mysterium. Zum poetologischen Konzept der Romane von Kerstin Ekman. Folia Scandinavica Posnaniensia 1996 t. 3 s. 107-119  szczegóły 
  Ekstrom Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
324.książka twórcy: Ekstrom Jan: Kwiaty dla Róży. 1990  szczegóły 
325.książka twórcy: Ekstroem Jan: Węgorz ryba pożądana. Powieść kryminalna. 1988  szczegóły 
  Ekstrom Johanna
    wiersze (alfabet tytułów)
326.wiersz: Ekstrom Johanna: Biały jak kreda.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 458  szczegóły 
327.wiersz: Ekstrom Johanna: Kryję powierzchnię kituję.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 459  szczegóły 
328.wiersz: Ekstrom Johanna: Siedzi bez ruchu.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 458  szczegóły 
329.wiersz: Ekstrom Johanna: Stoi z opuszczonymi.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 458-459  szczegóły 
330.wiersz: Ekstrom Johanna: U kresu drogi.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 459  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
331.artykuł: Helmenius Eva: Johanna Ekstrom. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 456-457  szczegóły 
  Enquist Per Olov
    książki twórcy (alfabet tytułów)
332.książka twórcy: Enquist Per Olov: Biblioteka kapitana Nemo. 1998  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Wołanie z otchłani. Odra 1999 nr 5 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Mity i my. Gazeta Wyborcza 1998 nr 262 s. 19 (not....) szczegóły 
333.książka twórcy: Enquist Per Olov: Dla Fedry. Z życia glist. Godzina kota. Tupilak. 1997  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Z życia węży i gołębi. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 48  szczegóły 
334.książka twórcy: Enquist Per Olov: Piąta zima magnetyzera. 1991  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Cóż to jest prawda?. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 33-34  szczegóły 
335.książka twórcy: Enquist Per Olov: Strącony anioł. 1999  szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Harfa żalu i wybaczenia. Twórczość 2002 nr 2 s. 159-160  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Z życia snów. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 65  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
336.proza: Enquist Per Olov: Biblioteka kapitana Nemo (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 200-218  szczegóły 
337.proza: Enquist Per Olov: Jesień hipnotyzera. Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 22-27  szczegóły 
338.proza: Enquist Per Olov: Tupilak albo poznań strach. Dialog [Warszawa] 1996 nr 5/6 s. 74-102 (tekst dram., z not....) szczegóły 
339.proza: Enquist Per Olov: Twórcy obrazów. Dialog [Warszawa] 1998 nr 10 s. 54-85 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Borissova Bagrelia: Het nieuwe afscheid va Anna Enquist. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1999 nr 12 (2184) s.53-59  szczegóły 
341.artykuł: Chojka Joanna: Egzorcysta (O dramaturgii Pera Olova Enquista). Dialog [Warszawa] 1996 nr 11 s. 122-129 (dot. sztuk: "Godzina kota", "Noc trybad", "Tupilak albo poznać strach"...) szczegóły 
342.artykuł: Enander Crister: Mężczyzna na brzegu (Rozważania nad twórczością Pera Olova Enquista). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 219-232  szczegóły 
343.artykuł: GIES: Enquist i inni już w Polsce. Gazeta Wyborcza 2003 nr 266 s. 8 (o wizycie pisarza w Polsce...) szczegóły 
344.artykuł: KK: Recepta na samotność. Życie 1997 nr 262 s. 9 (o spotkaniu pisarza z czytelnikami w Warszawie...) szczegóły 
345.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o wizycie w Polsce z okazji publikacji w Polsce tomu dramatów prz...) szczegóły 
346.artykuł: Reports (Visits). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1998 nr 1 s. 55 (not. o wizycie w Warszawie, 7-8 XI 1997...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: "Per Olof Enquist - dramaturg" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 122 s. 11 (not. zapow....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
348.wywiad: Cieślak Jacek: Saga skandynawskiej prowincji. Plus Minus 1998 nr 43 s. 14  szczegóły 
349.wywiad: Kowalczyk Janusz R.: Prawda nigdy nie jest skandaliczna. Rzeczpospolita 2003 nr 267 s. A11 (dot. polskich realizacji teatralnych dzieł dramaturga; z fot. i not....) szczegóły 
350.wywiad: Pawłowski Roman: Żyję na wygnaniu. Gazeta Wyborcza 1996 nr 128 s. 11 (z fot. i not....) szczegóły 
351.wywiad: Sokół Grzegorz: Powieść to Formuła 1. Gazeta Wyborcza 2003 nr 269 s. 15 (z notą podp. GIES i fot....) szczegóły 
352.wywiad: Stańczuk Dariusz: Zaufać tekstowi. Didaskalia 1999 nr 33 s. 76-77 (nt. realizacji scenicznych sztuk pisarza przez Ingmara Bergmana...) szczegóły 
353.wywiad: Wąsik Anna: Kłamstwo życia, prawda sztuki. Didaskalia 1999 nr 33 s. 19-20  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
354.utwór: Twórcy obrazów [Bildmakarna].  szczegóły 
artykuł: Krajewski-Bola Andrzej: Lagerlof, Enquist, Bergman. Dialog [Warszawa] 1998 nr 4 s. 182-183 (nt. dramatu oraz jego wystawienia w Królewskim Teatrze Dramatycznym w ...) szczegóły 
  Eriksson Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
355.wiersz: Eriksson Helena: Jeśli teraz piszę.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 464 (z koment.: John Swedenmark: Helena Eriksson, s. 463...) szczegóły 
356.wiersz: Eriksson Helena: Kładę się w.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 464-465 (z koment.: John Swedenmark: Helena Eriksson, s. 463...) szczegóły 
357.wiersz: Eriksson Helena: Proszę, abym nie.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 464 (z koment.: John Swedenmark: Helena Eriksson, s. 463...) szczegóły 
358.wiersz: Eriksson Helena: Serce jest większe.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 465 (z koment.: John Swedenmark: Helena Eriksson, s. 463; z not. s. 469...) szczegóły 
  Eriksson Ulf
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Eriksson Ulf: Chwila. Kresy 1995 nr 22 s. 130 (z not., s. 132...) szczegóły 
360.wiersz: Eriksson Ulf: Ciągłość. Kresy 1995 nr 22 s. 129 (z not., s. 132...) szczegóły 
361.wiersz: Eriksson Ulf: Gdzie żyjemy. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 117-118  szczegóły 
362.wiersz: Eriksson Ulf: Gdzie żyjemy. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 105-106 (podp. mylnie: Ulf Erikson...) szczegóły 
363.wiersz: Eriksson Ulf: Widzimy się. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 84  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
364.proza: Eriksson Ulf: Światło. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 120-130  szczegóły 
365.proza: Eriksson Ulf: W trwałej pamięci. Notatki o Sztokholmie. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 111-119  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
366.utwór: Xaviers hemlighet.  szczegóły 
artykuł: Berf Paul: Das Motiv des Labyrinths in Ulf Erikssons "Xaviers Hemlighet" und Aris Fioretos "Stockholm noir". Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 107-115 (nt. motywu labiryntu w powieściach: Ulfa Erikssona ("Xaviers hemlighet...) szczegóły 
  Espmark Kjell
    wiersze (alfabet tytułów)
367.wiersz: Espmark Kjell: Polska kawaleria (Wisławie Szymborskiej). Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
368.wiersz: Espmark Kjell: Sąd ostateczny. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
369.wiersz: Espmark Kjell: Ze wspomnień rodzinnych. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
  Evander Per Gunnar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
370.książka twórcy: Evander Per Gunnar: Zaciśnięte pięści Judasza Iskarioty. 1994  szczegóły 
recenzja: Łaziński Marek: Obrona zdrajcy. Ex Libris 1995 nr 88 s. 10  szczegóły 
  Fioretos Aris
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Fioretos Aris: Tu i tam. Studium 1999 nr 3/4 s. 182-187 (z not. na s. 262...) szczegóły 
  Florin Magnus
    książki twórcy (alfabet tytułów)
372.książka twórcy: Florin Magnus: Ogród. 1999  szczegóły 
  Fogelstrom Per Anders
    książki twórcy (alfabet tytułów)
373.książka twórcy: Fogelstrom Per Anders: Lato z Moniką. 1991  szczegóły 
  Fredriksson Marianne
    książki twórcy (alfabet tytułów)
374.książka twórcy: Fredriksson Marianne: Anna, Hanna i Johanna. 1999  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Kobiety Północy. Twój Styl 1999 nr 8 s. 88 (not....) szczegóły 
recenzja: JW: Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 95  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Niemodne wzruszenia. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 46-47  szczegóły 
375.książka twórcy: Fredriksson Marianne: Anna, Hanna i Johanna. 2003  szczegóły 
376.książka twórcy: Fredriksson Marianne: Arka Noego. 2000  szczegóły 
recenzja: Schefs Milena: Podejrzany apokryf. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 52  szczegóły 
377.książka twórcy: Fredriksson Marianne: Elisabeth i Katarina. 2002  szczegóły 
  Frostenson Katarina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
378.książka twórcy: Frostenson Katarina: [Cztery] 4 monodramy. Sala P. 1999  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Oświetlone, wystawione - niewidoczne. Didaskalia 1999 nr 33 s. 94-99  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
379.wiersz: Frostenson Katarina: Archeologia (Arkeologi). Czas Kultury 1998 nr 6 s. 41  szczegóły 
380.wiersz: Frostenson Katarina: Dlaczego odwróciłeś się.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 408  szczegóły 
381.wiersz: Frostenson Katarina: Gdzie. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 337-338 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
382.wiersz: Frostenson Katarina: Głos. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 337 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
383.wiersz: Frostenson Katarina: Głos bawi się.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 407  szczegóły 
384.wiersz: Frostenson Katarina: Ja. Kresy 1995 nr 22 s. 126 (z not., s. 132...) szczegóły 
385.wiersz: Frostenson Katarina: Ja w żółtej sukni. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 85  szczegóły 
386.wiersz: Frostenson Katarina: Jego wyraz. Kresy 1995 nr 22 s. 127-128 (z not., s. 132...) szczegóły 
387.wiersz: Frostenson Katarina: Jesteśmy podobni. Kresy 1995 nr 22 s. 126-127 (proza poet.; z not., s. 132...) szczegóły 
388.wiersz: Frostenson Katarina: Kukły. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 2 s. 30 (z not. o aut....) szczegóły 
389.wiersz: Frostenson Katarina: Medalion (Medaliong). Czas Kultury 1998 nr 6 s. 40  szczegóły 
390.wiersz: Frostenson Katarina: Niczyją nie jestem matką. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 17 (z notą od tł. o aut....) szczegóły 
391.wiersz: Frostenson Katarina: Nie jestem niczyją matką. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 342 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
392.wiersz: Frostenson Katarina: Oko natury (Naturens oga). Czas Kultury 1998 nr 6 s. 40 (proza poetycka...) szczegóły 
393.wiersz: Frostenson Katarina: Porzucone. Kresy 1995 nr 22 s. 127 (z not., s. 132...) szczegóły 
394.wiersz: Frostenson Katarina: Pozycja. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 338-339 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
395.wiersz: Frostenson Katarina: Scena. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 2 s. 30 (z not. o aut....) szczegóły 
396.wiersz: Frostenson Katarina: Scena (Scen). Czas Kultury 1998 nr 6 s. 41  szczegóły 
397.wiersz: Frostenson Katarina: Sologne. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 342-343 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
398.wiersz: Frostenson Katarina: Sologne. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 17 (z notą od tł. o aut....) szczegóły 
399.wiersz: Frostenson Katarina: Świecę jak gwiazda.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 408  szczegóły 
400.wiersz: Frostenson Katarina: Tam. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 340-341 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
401.wiersz: Frostenson Katarina: To jest lustro. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 341 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
402.wiersz: Frostenson Katarina: Trauma. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 2 s. 30 (z not. o aut....) szczegóły 
403.wiersz: Frostenson Katarina: Wieniec. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 339-340 (z notą s. 435, fot. s. 336...) szczegóły 
404.wiersz: Frostenson Katarina: Wnętrze. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 407  szczegóły 
405.wiersz: Frostenson Katarina: Ze świata pozostały jeszcze barwy... Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 17 (z notą od tł. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 2 s. 30  szczegóły 
407.artykuł: Niewiarowska Ewa: Niepojęty świat. Czas Kultury 1998 nr 6 s. 39 (z notą...) szczegóły 
408.artykuł: Niewiarowska Ewa: Postmodernistiska drag i Katarina Frostensons poesi. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 23-36  szczegóły 
409.artykuł: Niewiarowska-Rasmussen Ewa: Pa spaning efter den grans som flytt. Gransbegrepp i modern svensk poesi baserande pa dikter av Katarina Frostenson och Stig Larsson. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 39-48 (dot. poezji Katariny Frostenson i Stiga Larssona...) szczegóły 
410.artykuł: Skalska Katarzyna: Sprak som tema och stoff i Katarina Frostensons diktning. Folia Scandinavica Posnaniensia 2000 t. 6 s. 75-91  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
411.wywiad: Niewiarowska Ewa: Muzykowanie słowami. Czas Kultury 1998 nr 6 s. 34-38 (z fot....) szczegóły 
  Gardell Jonas
    proza (alfabet tytułów)
412.proza: Gardell Jonas: En komikers uppvaxt. Portret 1996 nr 3 s. 39-44  szczegóły 
  Garpe Margareta
    proza (alfabet tytułów)
413.proza: Garpe Margareta: Dla Julii. Dialog [Warszawa] 1995 nr 2 s. 62-86 (tekst dram., z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
414.utwór: Dla Julii (druk. Dialog 1995 nr 2).  szczegóły 
artykuł: Żurawiecki Bartosz: Kochani krwiopijcy. Nowy Nurt 1995 nr 11 s. 13  szczegóły 
  Gennas Louise af Boije
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
415.utwór: Gwiazdy bez zawrotu głowy [Stjarnor utan svindel].  szczegóły 
artykuł: Hausman Marzena: Ukochana z dzielnicy Soder (Szwedzka powieść lesbijska). Plus Minus 1997 nr 39 s. 15  szczegóły 
  Goethe Staffan
    proza (alfabet tytułów)
416.proza: Goethe Staffan: Wypchany pies. Dialog [Warszawa] 1996 nr 11 s. 37-83 (tekst dram., z not. i fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
417.wywiad: Johansson Eva: Det handlar om oss. Dialog [Warszawa] 1996 nr 11 s. 195-197 (fragm. wywiadu, tł. Halina Thylwe; wg Allt om Boecker [Szwecja...) szczegóły 
  Goldman Marianne
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
418.utwór: Honor [Heder].  szczegóły 
artykuł: Frątczak-Nowotny Elżbieta: Honor szwedzkich Kurdów. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 181-183 (nt. dramatu i jego wystawienia w Teater Sandino w reżyserii Igora Cant...) szczegóły 
  Grafstrom Sven
    książki twórcy (alfabet tytułów)
419.książka twórcy: Grafstrom Sven: Polskie stronice. Dziennik od 5 lipca 1938 do 6 grudnia 1939 roku. 1996  szczegóły 
recenzja: Jaworski Paweł: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1997 nr 1/2 s. 215-217  szczegóły 
recenzja: Szymański Jan: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1998 z. 1 s. 174-175  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
420.utwór: Dziennik.  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Józef: Polskie stronice "dziennika" Svena Grafstroma. Acta Sueco-Polonica 1993 nr 1 s. 7-54  szczegóły 
  Greider Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
421.wiersz: Greider Goran: Azyl. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 411  szczegóły 
422.wiersz: Greider Goran: Obudź się. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 412  szczegóły 
423.wiersz: Greider Goran: Sylwetki. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 413  szczegóły 
424.wiersz: Greider Goran: Ten fantastyczny mur.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 412  szczegóły 
425.wiersz: Greider Goran: Wieczór deszcz porusza.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 412  szczegóły 
  Gripe Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
426.książka twórcy: Gripe Maria: Żuki latają o zmierzchu.... 1991  szczegóły 
recenzja: Bolek Irena: Marii Gripe teoria przypadków. Guliwer 1991 nr 2 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Anakonda pod krzakiem jeżyn. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 64-65 (z fot. Marii Gripe...) szczegóły 
  Gronberg Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
427.wiersz: Gronberg Irena: Trzy wiersze: I. (Ten dzień musiał...). Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 45-46 (z not. o aut. na s. 186 i o tł. na s. 187...) szczegóły 
428.wiersz: Gronberg Irena: Trzy wiersze: II. (Chcecie posłuchać?). Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 46 (z not. o aut. na s. 186 i o tł. na s. 187...) szczegóły 
429.wiersz: Gronberg Irena: Trzy wiersze: III. (Tak czy inaczej...). Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 46 (z not. o aut. na s. 186 i o tł. na s. 187...) szczegóły 
  Guillou Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
430.książka twórcy: Guillou Jan: Coq Rouge. 1992  szczegóły 
431.książka twórcy: Guillou Jan: Wróg wroga. 1994  szczegóły 
  Gullberg Hjalmar
    wiersze (alfabet tytułów)
432.wiersz: Gullberg Hjalmar: Ludzkie oczy. Kresy 1995 nr 22 s. 112 (z notą od tł., podp. H.Ch., s. 115...) szczegóły 
433.wiersz: Gullberg Hjalmar: Podpis. Kresy 1995 nr 22 s. 115 (z notą od tł., podp. H.Ch....) szczegóły 
434.wiersz: Gullberg Hjalmar: Przy Sunionowym Przylądku. Kresy 1995 nr 22 s. 113-114 (z notą od tł., podp. H.Ch., s. 115...) szczegóły 
435.wiersz: Gullberg Hjalmar: Śpiewająca głowa. Kresy 1995 nr 22 s. 114-115 (z notą od tł., podp. H.Ch....) szczegóły 
436.wiersz: Gullberg Hjalmar: Tajemna serenada. Kresy 1995 nr 22 s. 113 (z notą od tł., podp. H.Ch., s. 115...) szczegóły 
  Haapasalo Nina
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Haapasalo Nina: Wspomnienia które pozostały.... Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 189  szczegóły 
438.wiersz: Haapasalo Nina: Zardzewiałe chmury. Odra 1997 nr 11 s. 101-102 (z not....) szczegóły 
  Haglundh Gunilla
    książki twórcy (alfabet tytułów)
439.książka twórcy: Haglundh Gunilla: Moja recepta na życie. 2000  szczegóły 
recenzja: Żak Piotr: O sobie dla wszystkich. Charaktery 1997 nr 11 s. 36  szczegóły 
  Hallberg Ulf Peter
    proza (alfabet tytułów)
440.proza: Hallberg Ulf Peter: Spojrzenie wędrowcy [pow., fragm.:] Wędrowcy i ich bagaże. Kartki [Białystok] 1996 nr 12 s. 22-23 (z fot. i notą...) szczegóły 
  Hamarmstrom Camilla
    wiersze (alfabet tytułów)
441.wiersz: Hamarmstrom Camilla: Liczę, numeruję tę noc... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 94  szczegóły 
  Hansson Ola
    książki o twórcy (alfabet autorów)
442.książka o twórcy: Niemirowski Wieńczysław A.: Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin 1890-1893. Untersuchungen zu literarischen Wechselwirkungen zwischen Skandinavien und Deutschland. 2000  szczegóły 
  Harding Gunnar
    wiersze (alfabet tytułów)
443.wiersz: Harding Gunnar: Buddy Bolden's Original Jass & Ragtime Band. NaGłos 1993 nr 9/10 s. 120-122  szczegóły 
  Heidenstam Verner von
    wiersze (alfabet tytułów)
444.wiersz: Heidenstam Verner von: Hurt latt bli manniskornas kinder heta... = Jak ljogka.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 50 (tekst równoległy szwedzki i białoruski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Chojnacki Hieronim: Obrazy Włoch w literaturze przełomu wieków - Heidenstam, Levertin. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 47-54  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
446.utwór: Hans Alienus.  szczegóły 
artykuł: Antoniewicz Daria: Der unentschlossene Aesthet Verner von Heidenstam - Konfrontation der Publizistik mit dem Roman "Hans Alienus". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 12 s. 27-36  szczegóły 
  Heller Frank
    książki twórcy (alfabet tytułów)
447.książka twórcy: Heller Frank: Collin contra Napoleon. 1992  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Prawie że superman. Guliwer 1993 nr 1 s. 32-34  szczegóły 
  Hermansson Lars
    wiersze (alfabet tytułów)
448.wiersz: Hermansson Lars: Tam gdzie ja kończę... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 92  szczegóły 
  Hjorth Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Kalendarium 1989 nr 3 s. 5 (not inf. o pobycie w Polsce, V 1989, na zaproszenie Fundacji Kultury P...) szczegóły 
  Holmberg Ake
    książki twórcy (alfabet tytułów)
450.książka twórcy: Holmberg Ake: Latający detektyw. 1995  szczegóły 
recenzja: Krajewska Anna Maria: Zaczarowany dywan Ture Swentona. Guliwer 1996 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
  Isaksson Malin
    wiersze (alfabet tytułów)
451.wiersz: Isaksson Malin: Czas miał mnie dotknąć (Fragment). Odra 1997 nr 11 s. 101 (proza poetycka; z not....) szczegóły 
  Jaderlund Ann
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Jaderlund Ann: Cienie w ruchu do.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 346 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
453.wiersz: Jaderlund Ann: Czas jest piękny... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 87  szczegóły 
454.wiersz: Jaderlund Ann: Deszcz już pełza.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 346 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
455.wiersz: Jaderlund Ann: Jezu chodź do stołu.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 345 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
456.wiersz: Jaderlund Ann: Mihnihjatura. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 211 (proza poetycka...) szczegóły 
457.wiersz: Jaderlund Ann: Płacz nadchodzi wpierw.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 346-347 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
458.wiersz: Jaderlund Ann: Ponad brzegiem spływa.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 348 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
459.wiersz: Jaderlund Ann: Słońca wątły promień.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 348 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
460.wiersz: Jaderlund Ann: Słońce wschodzi tuż po.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 345 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
461.wiersz: Jaderlund Ann: Woda jasne liście.... Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 347 (z notą s. 436, fot. s. 344...) szczegóły 
  Jangfeldt Bengt
    wiersze (alfabet tytułów)
462.wiersz: Jangfeldt Bengt: Feniks. NaGłos 1996 nr 22 s. 44-45 (z fot....) szczegóły 
  Jaskoviak Pamela
    wiersze (alfabet tytułów)
463.wiersz: Jaskoviak Pamela: O Tulipanie. Odra 1997 nr 11 s. 102 (z not....) szczegóły 
  Jersild Per Christian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
464.książka twórcy: Jersild Per Christian: Wyspa Dzieci. 1986  szczegóły 
recenzja: Sobeczko Tomasz: Poszukiwanie wartości. Miesięcznik Literacki 1988 nr 7 s. 152-153  szczegóły 
465.książka twórcy: Jersild Per Christian: Żyjący mózg. 1989  szczegóły 
  Johnsson Arne
    wiersze (alfabet tytułów)
466.wiersz: Johnsson Arne: Mamroczesz, włóczysz się... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 86  szczegóły 
  Josephson Erland
    proza (alfabet tytułów)
467.proza: Josephson Erland: Biała noc. Słuchowisko radiowe. Dialog [Warszawa] 1990 nr 9 s. 59-79  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
468.utwór: Biała noc.  szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Nocne czuwanie. Teatr 1990 nr 6 s. 40  szczegóły 
artykuł: Sobolewski Tadeusz: Ruski i Szwed. Dialog [Warszawa] 1990 nr 9 s. 80-84 (koment. do słuchowiska...) szczegóły 
  Kandre Mare
    proza (alfabet tytułów)
469.proza: Kandre Mare: Lód. Studium 1999 nr 3/4 s. 159-166 (z not. na s. 263...) szczegóły 
  Karlfeld Erik Axel
    wiersze (alfabet tytułów)
470.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Choroba. NaGłos 1996 nr 22 s. 144  szczegóły 
471.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Chwieje sie ziemia... NaGłos 1996 nr 22 s. 146  szczegóły 
472.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Coś dźwięczy w tej grani... NaGłos 1996 nr 22 s. 146  szczegóły 
473.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Spostrzegam białą azalię... NaGłos 1996 nr 22 s. 145-146  szczegóły 
474.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Sub luna. NaGłos 1996 nr 22 s. 143-144 (z fot....) szczegóły 
475.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Tęsknota mi siedzi na piersi... NaGłos 1996 nr 22 s. 145  szczegóły 
476.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Więc mogę zostać... NaGłos 1996 nr 22 s. 147  szczegóły 
477.wiersz: Karlfeld Erik Axel: Zostałem sam... NaGłos 1996 nr 22 s. 145  szczegóły 
  Kjelgaard Mogens
    książki twórcy (alfabet tytułów)
478.książka twórcy: Kjelgaard Mogens: Cień tamtych lat. Opowieść tykocińska. 2001  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Andrzej: W Tykocinie. Rzecz o Książkach 2001 nr 5 s. E8  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Relacja przejmująco prawdziwa. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 42  szczegóły 
479.książka twórcy: Kjelgaard Mogens: Polsk krigssommar. Roman. 1997  szczegóły 
  Kleberg Lars
    książki twórcy (alfabet tytułów)
480.książka twórcy: Kleberg Lars: Upadek gwiazd. Tryptyk.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
481.proza: Kleberg Lars: Środa Popielcowa. Dialog [Warszawa] 1989 nr 10 s. 44-55 (tekst dramatu; trzecia cz. tryptyku "Gwiazdy spadające"....) szczegóły 
482.proza: Kleberg Lars: Wodniki. Dialog [Warszawa] 1998 nr 2 s. 57-68 (tekst dramatyczny; z notą...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
483.wywiad: Czech Jerzy: Ambasador obu stron. Plus Minus 1997 nr 33 s. 15  szczegóły 
  Knutsson Gosta Lars August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
484.książka twórcy: Knutsson Gosta: Filonek Bezogonek i jamnik Janik. 1994  szczegóły 
recenzja: Prószyńska Agnieszka: O zwierzętach - krótki przegląd. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 67  szczegóły 
485.książka twórcy: Knutsson Gosta: Filonek Bezogonek i Maja Śmietanka. 1994  szczegóły 
recenzja: Prószyńska Agnieszka: O zwierzętach - krótki przegląd. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 67  szczegóły 
486.książka twórcy: Knutsson Gosta: Filonek ma trojaczki. 2000  szczegóły 
recenzja: (AT): Kocie trojaczki. Guliwer 2000 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
487.książka twórcy: Knutsson Gosta: Jak się powiedzie Filonkowi?. 1998  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Skandynawska triada. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 52-53  szczegóły 
488.książka twórcy: Knutsson Gosta Lars August: Nalle, wesoły niedźwiadek. 1991  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Teddy Bear po szwedzku. Guliwer 1993 nr 3 s. 46  szczegóły 
489.książka twórcy: Knutsson Gosta: Naprzód Filonku!. 1999  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Jaki jesteś Filonku?. Guliwer 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
490.książka twórcy: Knutsson Gosta: Nie ma to jak Filonek!. 2000  szczegóły 
491.książka twórcy: Knutsson Gosta Lars August: Przygody Filonka Bezogonka. Nowe przygody Filonka Bezogonka. 1988  szczegóły 
492.książka twórcy: Knutsson Gosta Lars August: Przygody Filonka Bezogonka. 1992 (Cz. 1 cyklu...) szczegóły 
493.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 1995  szczegóły 
494.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 1996  szczegóły 
495.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 1997  szczegóły 
496.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 1998  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Jaki jesteś Filonku?. Guliwer 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
497.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 1999  szczegóły 
498.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 2000  szczegóły 
499.książka twórcy: Knutsson Gosta: Przygody Filonka Bezogonka. 2003  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Woźniak Barbara: Na podbój świata!. Guliwer 1999 nr 6 s. 9-13 (nt. cyklu powieściowego o Filonku Bezogonku...) szczegóły 
  Lagerkvist Par
    książki twórcy (alfabet tytułów)
501.książka twórcy: Lagerkvist Par: Barabasz. 1993  szczegóły 
502.książka twórcy: Lagerkvist Par: Barabasz. 2000  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 57 (nota...) szczegóły 
503.książka twórcy: Lagerkvist Par: Karzeł. 1993  szczegóły 
recenzja: Dymowski Eligiusz: W gruncie rzeczy wszyscy chcą wojny.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 79 s. 5  szczegóły 
recenzja: Peroński Konrad: Karzeł czyta Machiavellego. Nowy Nurt 1994 nr 12 s. 7  szczegóły 
504.książka twórcy: Lagerkvist Par: W sercu genesis. [Szkice]. 1992  szczegóły 
recenzja: (asch): Czytać. Gazeta Wyborcza 1992 nr 203 s. 16  szczegóły 
recenzja: Szargot Maciej: "Gdyby gdziekolwiek był jakiś Bóg". Fa-Art 1993 nr 1 s. 85-86  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
505.wiersz: Lagerkvist Par: Pozwól, aby mój cień.... W drodze 1993 nr 1 s. 80  szczegóły 
506.wiersz: Lagerkvist Par: Tylko to, co się żarzy.... W drodze 1993 nr 1 s. 80  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
507.proza: Lagerkvist Par: Barabasz [fragm. pow.]. Za i przeciw 1989 nr 13-30  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
508.artykuł: Chojecki Andrzej: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 127-130 ([rec. ks.:] Agnieszka Cienkowska-Schmidtt: Sehnsucht nach dem Heiligen...) szczegóły 
509.artykuł: Jabłońska Agnieszka: Przeklęci i niecierpliwi - o twórczości Para Lagerkvista. Fraza 1995 nr 9 s. 62-68  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
510.utwór: Karzeł.  szczegóły 
artykuł: Musielak Bożena M.: "Karzeł" Para Lagerkvista jako forma humanitarna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2000 nr 5 s. 111-126 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Lagerlof Selma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
511.książka twórcy: Lagerlof Selma: Chusta świętej Weroniki. 2000  szczegóły 
512.książka twórcy: Lagerlof Selma: Cudowna podróż. 1990  szczegóły 
513.książka twórcy: Lagerlof Selma: Cudowna podróż. 1992  szczegóły 
514.książka twórcy: Lagerlof Selma: Cudowna podróż. 1996  szczegóły 
515.książka twórcy: Lagerlof Selma: Cudowna podróż. 2000  szczegóły 
516.książka twórcy: Lagerlof Selma: Gosta Berling. 1994  szczegóły 
517.książka twórcy: Lagerlof Selma: Legendy Chrystusowe. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Apokryf ze Skandynawii. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Podziomek-Zakrzewski Piotr: Duch opowieści. Powściągliwość i Praca 1997 nr 12 s. 17  szczegóły 
518.książka twórcy: Lagerlof Selma: Legendy Chrystusowe. 2000  szczegóły 
recenzja: J. H.: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 65-66 (nota...) szczegóły 
519.książka twórcy: Lagerlof Selma: Ptaszek rudzik. 2000  szczegóły 
520.książka twórcy: Lagerlof Selma: Święta Noc. 2000  szczegóły 
521.książka twórcy: Lagerlof Selma: Tętniące serce. 1992  szczegóły 
522.książka twórcy: Lagerlof Selma: Ucieczka do Egiptu. 2000  szczegóły 
523.książka twórcy: Lagerlof Selma: Widzenie cesarza. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
524.proza: Lagerlof Selma: Cudowna podróż. Okienko 1989 nr 1 s. 8-9 ([z notą]....) szczegóły 
525.proza: Lagerlof Selma: Paczuszka dla Januszka. Gwiazda Polarna 1995 nr 51 s. 15  szczegóły 
526.proza: Lagerlof Selma: Róża wigilijna. Głos Nauczyciela 1993 nr 4 s. 52-53  szczegóły 
527.proza: Lagerlof Selma: Święta Noc. Gazeta Niedzielna 1991 nr 51/52 s. 8 (z not....) szczegóły 
528.proza: Lagerlof Selma: Święta noc. Powściągliwość i Praca 1992 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
529.proza: Lagerlof Selma: Święta noc [fragm.]. Inspiracje Polonistyczne 1997 nr 8 s. 1-3  szczegóły 
530.proza: Lagerlof Selma: Ucieczka z Egiptu. Gazeta Niedzielna 1992 nr 1 s. 5  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
531.książka o twórcy: Szewczyk Grażyna: Selma Lagerlof. 1985  szczegóły 
recenzja: Ciesielski Zenon: Polska monografia o Selmie Lagerlof. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 125-127  szczegóły 
532.książka o twórcy: Szewczyk Grażyna: Selma Lagerlof - szwedzka laureatka nagrody Nobla. 1993  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
533.artykuł: B.B.: Ciekawostki szperacza. Guliwer 1994 nr 2 s. 59-60 (związki pisarki z Polską...) szczegóły 
534.artykuł: Enquist Per Olov: Ciemny prąd w głębinie. Dialog [Warszawa] 1998 nr 10 s. 86-99 (nt. życia i twórczości; z fot....) szczegóły 
535.artykuł: Szczepański Tadeusz: Selma w krainie żywych obrazów. Dialog [Warszawa] 1998 nr 10 s. 100-109 (nt. współpracy pisarki z filmowcem Victorem Sjostromem...) szczegóły 
536.artykuł: Szewczyk Grażyna: Selma Lagerlof in the Polish literary press (1900-1939). x 1988 ([W ks. zb.:] Polish-Sweden literary contacts. Stockholm 1988 s. 37-45...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
537.utwór: Cudowna podróż.  szczegóły 
artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Die Rolle der Illustration bei der Interpretation uebersetzter Kinder- und Jugendliteratur. Am Bespiel der polnischen Uebersetzungen von Selma Lagerlofs "Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgaensen". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 177-191 (dot. historii powstania utworu, recepcji w Polsce z uwzględnieniem ilu...) szczegóły 
538.utwór: Legendy Chrystusowe.  szczegóły 
artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Legendy Chrystusowe. Nasz Dziennik 2001 nr 77 s. 10  szczegóły 
artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Legendy Chrystusowe. Tydzień 2002 nr 51 s. 11  szczegóły 
  Larsson Stig
    wiersze (alfabet tytułów)
539.wiersz: Larsson Stig: (...) Muszą zrobić Chrysrusa od nowa (De maste gora Kristus pa nytt). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 65  szczegóły 
540.wiersz: Larsson Stig: (...) Nie ma odpowiedzi na moje pytanie (Det finns inget scar pa min fraga). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 65  szczegóły 
541.wiersz: Larsson Stig: Augur (Auguren). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 63  szczegóły 
542.wiersz: Larsson Stig: Bogowie. Kresy 1995 nr 22 s. 129 (z not., s. 132...) szczegóły 
543.wiersz: Larsson Stig: Chińczycy (Kineserna). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 60  szczegóły 
544.wiersz: Larsson Stig: Długi cień osła, muchy w tym cieniu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 88  szczegóły 
545.wiersz: Larsson Stig: Gorączka. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 409  szczegóły 
546.wiersz: Larsson Stig: Gorączka (Feber). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 60  szczegóły 
547.wiersz: Larsson Stig: Letni dzień w wieczności. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 409  szczegóły 
548.wiersz: Larsson Stig: Mgnienie. Kresy 1995 nr 22 s. 128 (z not., s. 132...) szczegóły 
549.wiersz: Larsson Stig: Monotonny. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 409-410  szczegóły 
550.wiersz: Larsson Stig: Pod i nad (Under och over). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 60  szczegóły 
551.wiersz: Larsson Stig: Spotkanie drzew (Tradens mote). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
552.proza: Larsson Stig: Autyści. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 49-55  szczegóły 
553.proza: Larsson Stig: Autyści. Studium 1999 nr 3/4 s. 143-150 (z not. na s. 264...) szczegóły 
554.proza: Larsson Stig: Dwa "O". Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 312-323  szczegóły 
555.proza: Larsson Stig: Komedia I (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 295-311  szczegóły 
556.proza: Larsson Stig: Naczelny. Dialog [Warszawa] 1992 nr 6 s. 62-87 (tekst. dram.; z not....) szczegóły 
557.proza: Larsson Stig: Odpowiadając na pytania. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 324-326  szczegóły 
558.proza: Larsson Stig: Szklanka wody. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 327-330  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
559.artykuł: Augustynowicz Anna: Partytury Larssona. Pogranicza 1996 nr 2 s. 100-104 (dotyczy dramatów: "Naczelny", "Siostry, bracia"...) szczegóły 
560.artykuł: Dera Katarzyna: Metafizyka zła. Kilka uwag o dramaturgii Stiga Larssona. Opcje 2000 nr 5 s. 32-34  szczegóły 
561.artykuł: Kalinowski Mariusz: Diabeł w ruinach utopii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 10 s. 126-132 (nt. twórczości dramatycznej; szerzej o utworach: "Powrót skazańca", "S...) szczegóły 
562.artykuł: Kalinowski Mariusz: Piekło, niebo i dalej. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 331-339  szczegóły 
563.artykuł: Niewiarowska-Rasmussen Ewa: Att framstalla det oframstallbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna. Folia Scandinavica Posnaniensia 2000 t. 6 s. 53-73  szczegóły 
564.artykuł: Niewiarowska-Rasmussen Ewa: Pa spaning efter den grans som flytt. Gransbegrepp i modern svensk poesi baserande pa dikter av Katarina Frostenson och Stig Larsson. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 39-48 (dot. poezji Katariny Frostenson i Stiga Larssona...) szczegóły 
565.artykuł: Niewiarowska-Rasmussen Ewa: W poszukiwaniu straconej tożsamości (Postmodernistyczny świat poezji Stiga Larssona). Czas Kultury 2001 nr 2 s. 67-69  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
566.utwór: Naczelny (druk. Dialog 1992 nr 6).  szczegóły 
artykuł: Kalinowski Mariusz: "Naczelny" Stiga Larssona. Dialog [Warszawa] 1992 nr 6 s. 136-140  szczegóły 
567.utwór: Odpowiadając na pytania (druk. Literatura na Świecie 1993 nr 8).  szczegóły 
artykuł: Kalinowski Mariusz: Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 354-355 (list otwarty tłumacza dot. poprawek redakcji w przekładzie tekstu; z o...) szczegóły 
  Levertin Oscar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
568.artykuł: Chojnacki Hieronim: Obrazy Włoch w literaturze przełomu wieków - Heidenstam, Levertin. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 47-54  szczegóły 
  Lidfors Lennart
    książki twórcy (alfabet tytułów)
569.książka twórcy: Lidfors Lennart: Gwiezdne przesłania.  szczegóły 
  Lillpers Birgitta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: Niewiarowska-Rasmussen Ewa: "Att befrias fran varje horisontlinje". Birgitta Lillpers poetiska landskap. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 49-63  szczegóły 
  Lindegren Erik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
571.książka twórcy: Lindegren Erik: Wiersze wybrane. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Lindegren Erik: Arioso. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 31  szczegóły 
573.wiersz: Lindegren Erik: Dedykacja. W drodze 1993 nr 1 s. 78  szczegóły 
574.wiersz: Lindegren Erik: Eine kleine Nachtmusik. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 14 (z notą od tłumacza i z fot....) szczegóły 
575.wiersz: Lindegren Erik: Ikar. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 33  szczegóły 
576.wiersz: Lindegren Erik: Nad morzem Shelleya. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 30  szczegóły 
577.wiersz: Lindegren Erik: Przechadzka w zimowym zmierzchu. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 32  szczegóły 
578.wiersz: Lindegren Erik: Taniec pięciu zmysłów. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 14 (z notą od tłumacza i z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
579.artykuł: Wasilewska-Chmura Magdalena: Erik Lindegren - człowiek w drodze. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
580.utwór: Hoelderlin.  szczegóły 
artykuł: Bukowski Piotr: Zum Hoelderlingedicht von Erik Lindegren. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 19-27 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Lindgren Astrid
    książki twórcy (alfabet tytułów)
581.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 1988  szczegóły 
recenzja: Szymański Jan Julian: Skok w czasy ognisk i bajek. Sztuka dla Dziecka 1988 nr 2 s. 21-24  szczegóły 
artykuł: Morgulec Irena: Zorza 1989 nr 13 s. 19  szczegóły 
582.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 1990  szczegóły 
583.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 1994  szczegóły 
584.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 1998  szczegóły 
585.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 1999  szczegóły 
586.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 2000  szczegóły 
587.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 2002  szczegóły 
588.książka twórcy: Lindgren Astrid: Bracia Lwie Serce. 2003  szczegóły 
589.książka twórcy: Lindgren Astrid: Braciszek i Karlsson z Dachu. 1992  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Karlsson znów na dachu. Wracamy do Astrid Lindgren. Gazeta o Książkach 1993 nr 5 s. 7  szczegóły 
590.książka twórcy: Lindgren Astrid: Braciszek i Karlsson z Dachu. 1997  szczegóły 
591.książka twórcy: Lindgren Astrid: Braciszek i Karlsson z Dachu. 1999  szczegóły 
592.książka twórcy: Lindgren Astrid: Braciszek i Karlsson z Dachu. 2000  szczegóły 
593.książka twórcy: Lindgren Astrid: Braciszek i Karlsson z Dachu. 2002  szczegóły 
594.książka twórcy: Lindgren Astrid: Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie. 1998  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Skandynawska triada. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 52-53  szczegóły 
595.książka twórcy: Lindgren Astrid: Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie. 2002  szczegóły 
596.książka twórcy: Lindgren Astrid: Detektyw Blomkvist. 1993  szczegóły 
597.książka twórcy: Lindgren Astrid: Detektyw Blomkvist. 1999  szczegóły 
598.książka twórcy: Lindgren Astrid: Detektyw Blomkvist. 2002  szczegóły 
599.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1988  szczegóły 
600.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1990  szczegóły 
601.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1991  szczegóły 
602.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1991  szczegóły 
603.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1992  szczegóły 
604.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1993  szczegóły 
605.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1994  szczegóły 
606.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1995  szczegóły 
607.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1996  szczegóły 
608.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1997  szczegóły 
609.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1998  szczegóły 
610.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 1999  szczegóły 
611.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 2000  szczegóły 
recenzja: MG: Bullerbyn, czyli czary nie są duże. Życie. Weekend 2001 nr 11 s. 10  szczegóły 
612.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 2002  szczegóły 
613.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. 2003  szczegóły 
614.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z ulicy Awanturników. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Magiczny świat siedmiu lat. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Dzieci z ulicy Awanturników. Guliwer 1995 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
615.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z ulicy Awanturników. 1999  szczegóły 
616.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzieci z ulicy Awanturników. 2000  szczegóły 
617.książka twórcy: Lindgren Astrid: Dzień Dziecka w Bullerbyn. 1992  szczegóły 
618.książka twórcy: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii. 1990  szczegóły 
619.książka twórcy: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii. 1993  szczegóły 
620.książka twórcy: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii. 1999  szczegóły 
621.książka twórcy: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii. 2000  szczegóły 
622.książka twórcy: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii. 2003  szczegóły 
623.książka twórcy: Lindgren Astrid: Fizia Pończoszanka na Południowym Pacyfiku. 1990 ([Cz. cyklu]....) szczegóły 
624.książka twórcy: Lindgren Astrid: Fizia Pończoszanka wchodzi na pokład. 1990  szczegóły 
625.książka twórcy: Lindgren Astrid: Fizia Pończoszanka. 1990 ([Cz. cyklu]....) szczegóły 
626.książka twórcy: Lindgren Astrid Anna Emilia: Ja też chcę chodzić do szkoły. 1992  szczegóły 
627.książka twórcy: Lindgren Astrid Anna Emilia: Ja też chcę mieć rodzeństwo. 1992  szczegóły 
628.książka twórcy: Lindgren Astrid: Karlsson z Dachu lata znów. 1996  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Nowe Książki 1996 nr 8 s. 55 (nota...) szczegóły 
629.książka twórcy: Lindgren Astrid: Karlsson z Dachu lata znów. 1998  szczegóły 
630.książka twórcy: Lindgren Astrid: Karlsson z Dachu lata znów. 1999  szczegóły 
631.książka twórcy: Lindgren Astrid: Karlsson z Dachu lata znów. 2002  szczegóły 
632.książka twórcy: Lindgren Astrid: Latający szpieg czy Karlsson z Dachu. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Magiczny świat siedmiu lat. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
recenzja: Leszczyńska Magda: Ciąg dalszy przygód Karlssona. Guliwer 1995 nr 5 s. 32  szczegóły 
633.książka twórcy: Lindgren Astrid: Latający szpieg czy Karlsson z Dachu. 1998  szczegóły 
634.książka twórcy: Lindgren Astrid: Latający szpieg czy Karlsson z Dachu. 1999  szczegóły 
635.książka twórcy: Lindgren Astrid: Latający szpieg czy Karlsson z Dachu. 2000  szczegóły 
636.książka twórcy: Lindgren Astrid: Latający szpieg czy Karlsson z Dachu. 2002  szczegóły 
637.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 1992  szczegóły 
recenzja: Dzieci z ulicy Awanturników. Guliwer 1995 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
638.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 1997  szczegóły 
639.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 1998  szczegóły 
640.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 1999  szczegóły 
641.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 2002  szczegóły 
642.książka twórcy: Lindgren Astrid: Lotta z ulicy Awanturników. 2003  szczegóły 
643.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Magiczny świat siedmiu lat. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
recenzja: Horodecka Anna: Szalone pomysły Madiki. Guliwer 1995 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
644.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza. 1998  szczegóły 
645.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza. 2002  szczegóły 
646.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika z Czerwcowego Wzgórza. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Magiczny świat siedmiu lat. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
recenzja: Horodecka Anna: Szalone pomysły Madiki. Guliwer 1995 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
647.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika z Czerwcowego Wzgórza. 1998  szczegóły 
648.książka twórcy: Lindgren Astrid: Madika z Czerwcowego Wzgórza. 2002  szczegóły 
649.książka twórcy: Lindgren Astrid: Mio, mój Mio. 1992  szczegóły 
650.książka twórcy: Lindgren Astrid: Mio, mój Mio. 1997  szczegóły 
651.książka twórcy: Lindgren Astrid: Mio, mój Mio. 1998  szczegóły 
652.książka twórcy: Lindgren Astrid: Mio, mój Mio. 1999  szczegóły 
653.książka twórcy: Lindgren Astrid: My na wyspie Saltkrakan. 1990 ([Wydanie poprzednie pt. "Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku?"]....) szczegóły 
654.książka twórcy: Lindgren Astrid: My na wyspie Saltkrakan. 2002  szczegóły 
655.książka twórcy: Lindgren Astrid: Nils Paluszek. 1992  szczegóły 
656.książka twórcy: Lindgren Astrid: Nils Paluszek. 1996  szczegóły 
657.książka twórcy: Lindgren Astrid: Nils Paluszek. 1998  szczegóły 
658.książka twórcy: Lindgren Astrid: Nils Paluszek. 1999  szczegóły 
659.książka twórcy: Lindgren Astrid: Nils Paluszek. 2001  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 21 s. 69 (w rec. podano datę wyd.: 2002...) szczegóły 
660.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi jest najsilniejsza na świecie. 1993  szczegóły 
661.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na południowym Pacyfiku. 2001  szczegóły 
662.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 1992 ([Wyd. poprzednie pt.: Fizia Pończoszanka na Południowym Pacyfiku]....) szczegóły 
663.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 1994  szczegóły 
664.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na południowym Pacyfiku. 1996  szczegóły 
665.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na południowym Pacyfiku. 1997  szczegóły 
666.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 1998  szczegóły 
667.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 1999  szczegóły 
668.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 2000  szczegóły 
669.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na południowym Pacyfiku. 2002  szczegóły 
670.książka twórcy: Pippi na południowym Pacyfiku. 2002  szczegóły 
671.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi na Południowym Pacyfiku. 2003  szczegóły 
672.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1992 ([Wyd. poprzednie pt.: Fizia Pończoszanka]....) szczegóły 
673.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1993  szczegóły 
674.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1995  szczegóły 
675.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1996  szczegóły 
676.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1997  szczegóły 
677.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 1998  szczegóły 
678.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 2000  szczegóły 
679.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 2001  szczegóły 
680.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka. 2003  szczegóły 
681.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi urządza przyjęcie. 1993  szczegóły 
682.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1992 ([Wyd. poprzednie pt. "Fizia Pończoszanka wchodzi na pokład"]....) szczegóły 
683.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1994  szczegóły 
684.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1996  szczegóły 
685.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1997  szczegóły 
686.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1998  szczegóły 
687.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 1999  szczegóły 
688.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 2000  szczegóły 
689.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 2002  szczegóły 
690.książka twórcy: Lindgren Astrid: Pippi wchodzi na pokład. 2003  szczegóły 
691.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga. 1991  szczegóły 
692.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga. 1997  szczegóły 
693.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga. 1998  szczegóły 
694.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga. 1999  szczegóły 
695.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga. 2002  szczegóły 
696.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus, Pontus i pies Toker. 1997  szczegóły 
recenzja: Rak Ewa: Dwóch (małych) panów i pies. Guliwer 1997 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Wasilczuk-Al-Jawahiri Agnieszka: Kim jest papuga Ogiwu?. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 33-34  szczegóły 
697.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus, Pontus i pies Toker. 1999  szczegóły 
698.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus, Pontus i pies Toker. 2000  szczegóły 
699.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus rycerz Białej Róży. 1995  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Wojna róż i porwanie. Guliwer 1995 nr 5 s. 31  szczegóły 
700.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus, rycerz Białej Róży. 1998  szczegóły 
701.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus, rycerz Białej Róży. 1999  szczegóły 
702.książka twórcy: Lindgren Astrid: Rasmus rycerz Białej Róży. 2002  szczegóły 
703.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja córka zbójnika. 1988  szczegóły 
704.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja córka zbójnika. 1990  szczegóły 
705.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja córka zbójnika. 1991  szczegóły 
706.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja córka zbójnika. 1996  szczegóły 
707.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja, córka zbójnika. 1998  szczegóły 
708.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja, córka zbójnika. 1999  szczegóły 
709.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja, córka zbójnika. 2000  szczegóły 
710.książka twórcy: Lindgren Astrid: Ronja, córka zbójnika. 2002  szczegóły 
711.książka twórcy: Lindgren Astrid: Samuel August z Sevedstorp i Hanna z Hult. Pamiętam. 1992  szczegóły 
712.książka twórcy: Lindgren Astrid: Zabawa choinkowa Pippi. 1992  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pippi raz jeszcze. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 41  szczegóły 
713.książka twórcy: Lindgren Astrid: Zobacz, Madiken, śnieg pada. 1994  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: Astrid Lindgren: Zobacz, Madiken, śnieg pada. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 61 (nota...) szczegóły 
714.książka twórcy: Lindgren Astrid: Zwierzenia Britt-Mari. 1994  szczegóły 
recenzja: Horodecka Anna: Wspaniale jest żyć!. Guliwer 1995 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
715.książka twórcy: Lindgren Astrid: Zwierzenia Britt-Mari. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
716.proza: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 1/2 s. 5  szczegóły 
717.proza: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn [fragm.]. Świerszczyk 1994 nr 7 s. 15  szczegóły 
718.proza: Lindgren Astrid: Dzieci z Bullerbyn [fragm.]. Świerszczyk 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
719.proza: Lindgren Astrid: Emil ze Smalandii [pow., fragm.]. Świerszczyk 1990 nr 11 s. 2-4  szczegóły 
720.proza: Lindgren Astrid: Fizia Pończoszanka na południowym Pacyfiku [fragm.:] Fizia znajduje spunka. My 1989 nr 7 s. 8-9  szczegóły 
721.proza: Lindgren Astrid: Madika z Czerwcowego Wzgórza [fragm.:] Madika i Lisabet urządzają wycieczkę. Gazeta. Magazyn 1994 nr 29 s. 17  szczegóły 
722.proza: Lindgren Astrid: Madika z Czerwcowego Wzgórza [pow., fragm:] Madika próbuje czy jest jasnowidzem. Świerszczyk 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
723.proza: Lindgren Astrid: Pippi obchodzi Boże Narodzenie. Wysokie Obcasy 2002 nr 51 s. 40-41  szczegóły 
724.proza: Lindgren Astrid: Pippi Pończoszanka (Fragment). Świerszczyk 1997 nr 22 s. 17  szczegóły 
725.proza: Lindgren Astrid: Rasmus i włóczęga [fragm.]. Świerszczyk 1992 nr 5 s. 13  szczegóły 
726.proza: Lindgren Astrid: Ronja córka zbójnika [fragm.]. Świerszczyk 1989 nr 37 s. 4-8  szczegóły 
727.proza: Lindgren Astrid: Samuel August z Sevedstorp i Hanna z Hult [fragm.:] Dzieciństwo. Płomyczek 1989 nr 8 s. 15, 26 ([z fot.]...) szczegóły 
728.proza: Lindgren Astrid: W pamięci. Płomyczek 1989 nr 8 s. 14 ([z fot.]...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
729.książka o twórcy: Astrid Lindgren - barwy świata dzieciństwa. Materiały z sesji literackiej, Gdańsk 7-8 listopada 1996 roku. 1998 (Bożena Ptak: Wstęp. * Anna Węgleńska: Astrid Lindgren - ważne momenty ...) szczegóły 
recenzja: Al-Jawahiri Agnieszka: Naukowo o Pippi. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 67  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Barwy świata dzieciństwa. Guliwer 1999 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
730.książka o twórcy: Edstrom Vivi: Astrid Lindgren oczami Vivi Edstrom. 1996  szczegóły 
731.książka o twórcy: Edstrom Vivi: Astrid Lindgren oczami Vivi Edstrom. 1999  szczegóły 
732.książka o twórcy: Gaare Jorgen, Sjaastad Oystein: Pippi i Sokrates. Filozoficzne wędrówki po świecie Astrid Lindgren. ([Najważniejsze koncepcje i problemy filozoficzne ukazane na przykładac...) szczegóły 
recenzja: (ap): Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 75  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pippi, Sokrates i inni. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 73  szczegóły 
recenzja: Olech Joanna: Fiziologia filozofii. Wysokie Obcasy 2003 nr 43 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Podsiadło Jacek: Spotkanie na szczycie. "Pippi i Sokrates" Gaarego i Sjaastada. Tygodnik Powszechny 2003 nr 32 s. 11 (z fot....) szczegóły 
733.książka o twórcy: Kaczyński Paweł: Motyw zabawy w twórczości literackiej Astrid Lindgren. 1999  szczegóły 
734.książka o twórcy: Stromstedt Margareta: Astrid Lindgren. Opowieść o życiu i twórczości. 2000  szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Oaza Bullerbyn. Przewodnik Weekend 2002 nr 6 s. 13  szczegóły 
recenzja: Błaszczyk Lidia: Astrid Lindgren - pisarka dzieciństwa. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Przyjaciółka dzieci. Twój Styl 2001 nr 5 s. 122 (not....) szczegóły 
recenzja: Krajewska Anna Maria: Astrid Lindgren widziana oczyma przyjaciółki. Guliwer 2001 nr 3 s. 71-73  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (113) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 2001 nr 6 s. 14  szczegóły 
recenzja: Piątkowska Monika: Z Elzbietą spotykam się dopiero wieczorem. Magazyn z Książkami 2002 nr 2 s. 18-19 (z not....) szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Asteroid [!] Lindgren. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
735.artykuł: AGA: Astrid Lindgren (1907-2002). Życie 2002 nr 24 s. 14 (not. biogr....) szczegóły 
736.artykuł: Astrid Lindgren (90. urodziny). Świerszczyk 1997 nr 22 s. 16 (nota okol., z fot....) szczegóły 
737.artykuł: Astrid Lindgren. Świerszczyk 2002 nr 9 s. 4-5 (sylwetka pisarki; art. z okazji zgonu; z fot.; z fragm. utworów...) szczegóły 
738.artykuł: Bierut Marek: Niestrudzona Astrid Lindgren. Kultura i Życie 1988 nr 10 s. 1 (nota o twórcz. z okazji 80. rocznicy urodzin...) szczegóły 
739.artykuł: Bolek Irena: Droga Astrid. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 34-35 (nota o recepcj twórczości pisarki w Polsce z tekstem listu polskich dz...) szczegóły 
740.artykuł: Borowski Jacek: Lolita Pończoszanka. Wprost 2001 nr 32 s. 92 (dot. bohaterki powieści pisarki w kontekście seksualności...) szczegóły 
741.artykuł: Cegielski Piotr: Jak być żyjącym klasykiem. Gazeta. Magazyn 1997 nr 46 s. 21-24 (z okazji 90. rocznicy urodzin; z fot. pisarki...) szczegóły 
742.artykuł: Chudy Tadeusz: Płomyczek 1989 nr 14 s. 19 ([nota o wizycie w wydawnictwie "Nasza Księgarnia" w Wwie; z fot.]...) szczegóły 
743.artykuł: Chudy Tadeusz: Płomyczek 1989 nr 8 s. 14  szczegóły 
744.artykuł: Dybel-Trzebiatowska Hanna: Nie chrońmy kanionów przed wichurami. Kilka słów o fantasy terapii. Guliwer 2003 nr 4 s. 12-15 (omówienie wybranych utworów pisarki pod kątem ich terapeutycznego pote...) szczegóły 
745.artykuł: Ekran 1989 nr 50 s. 28 (not. o pobycie w Polsce Astrid Lindgren, przybyłej na zaproszenie mini...) szczegóły 
746.artykuł: Ekran 1990 nr 1 s. 28 (not. o pobycie w Warszawie...) szczegóły 
747.artykuł: Gąsior Adam: Pippi Langstrumpf i inni. Przegląd 2003 nr 24 s. 63 (dot. parku rozrywki w Vimmerby w Szwecji upamiętniającego postaci z ut...) szczegóły 
748.artykuł: Gruda Ewa: Nobel ze wspomnień serdecznych utkany. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 6 s. 20-21 (nt. spotkania zorg. przez wydawnictwo "Nasza Księgarnia" i Muzeum Ksią...) szczegóły 
749.artykuł: Gruschczyk Christine: Janosch i Lindgren. Przekrój 1995 nr 49 s. 26 (nota, z fot....) szczegóły 
750.artykuł: Hausman Marzena: Najlepsza Astrid świata (Autorka "Pippi Langstrump" i "Dzieci z Bullerbyn" skończyła 90 lat). Plus Minus 1997 nr 47 s. 14  szczegóły 
751.artykuł: Hausman Marzena, Masłoń Krzysztof: Sieroty z Bullerbyn. Plus Minus 2002 nr 5 s. D3 (dot. życia i twórczości pisarki; sylwetka...) szczegóły 
752.artykuł: Horodecka Anna: Ta szalona Pipi!. Płomyczek 2001 nr 9 s. 14 (biogr....) szczegóły 
753.artykuł: (jel): 90. urodziny Astrid Lindgren. Guliwer 1998 nr 1 s. 56-58 (artykuł okolicznościowy...) szczegóły 
754.artykuł: Kowalczyk Piotr: Astrid Lwie Serce. Uniwersytet Kulturalny 2003 nr 33 s. 5  szczegóły 
755.artykuł: Kowalska Anna (1903-1969): Astrid Lindgren w swoim polskim wydawnictwie. Świerszczyk 1989 nr 37 s. 9 (nt. twórczości oraz o wizycie pisarki w wydawnictwie "Nasza Księgarnia...) szczegóły 
756.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o odkryciu w archiwach pisarki opowiadania "Pippi Langstrump obch...) szczegóły 
757.artykuł: Kto to Astrid Lindgren?. Kurier Wileński 2002 nr 39 s. 7 (nota...) szczegóły 
758.artykuł: Kupiszewski Rafał, Smarzewska Grażyna: Faust dla sześciolatków. Notes Wydawniczy 2002 nr 3/4 s. 65-66 (omówienie artykułu Hansa-Christiana Kircha poświęconego pisarce z okaz...) szczegóły 
759.artykuł: Masłoń Krzysztof: Pippi, Emil i Ronja. Rzeczpospolita 1997 nr 265 s. 27 (nt. popularności książek pisarki w Polsce...) szczegóły 
760.artykuł: Nowakowski Tadeusz: Dobra książka musi być po prostu dobra. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 14 (z okazji 90. urodzin...) szczegóły 
761.artykuł: Nowakowski Tadeusz: [Dziewięćdziesiąte] 90. urodziny Astrid Lindgren. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 289 s. 4 (ny. biografii...) szczegóły 
762.artykuł: Pani Astrid i dzieci. Gwiazda Polarna 1990 nr 14 s. 14 (z fot....) szczegóły 
763.artykuł: Papuzińska Joanna: Astrid Lindgren a sprawa polska. Gazeta. Magazyn 1997 nr 46 s. 21-24  szczegóły 
polemika: Gazeta. Magazyn 1997 nr 52 s. 81 (list do red. nie podpisany...) szczegóły 
764.artykuł: Piasecka Anna: Urodziny Astrid. Guliwer 1998 nr 3 s. 51-53 (o imprezach w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z o...) szczegóły 
765.artykuł: Podsiadło Jacek: Astrid Lindgren zmienia świat. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 27 (o twórczości...) szczegóły 
766.artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 77 (not. o przyznaniu Astrid Lindgren "Orderu Uśmiechu"...) szczegóły 
767.artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 64-65 (not. inf. o przyznaniu Astrid Lindgren doktoratu honoris causa Uniwers...) szczegóły 
768.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 20 XI s. 16 (not. z okazji 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
769.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 17 XI s. 16 (not. z okazji 93. rocznicy urodzin pisarki...) szczegóły 
770.artykuł: Rawa Tadeusz: Dajcie dzieciom miłość. Głos Ludu 2002 nr 17 s. 5  szczegóły 
771.artykuł: Reszczyk Agnieszka: Dziecko w oczach Astrid Lindgren. Rota 2002 nr 1/2 s. 84-85  szczegóły 
772.artykuł: Skup Kazimierz: Świat Astrid Lindgren. Korespondencja własna ze Szwecji. Płomyczek 1999 nr 7/8 s. 14-15 (nt. parku w Vimmerby związanego z dzieciństwem i twórczością Astrid Li...) szczegóły 
773.artykuł: Sterlingow Marek: Poszukujemy listów Astrid Lindgren. Wysokie Obcasy 2002 nr 51 s. 41 (dot. apelu Leny Toerqvist z Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie, któr...) szczegóły 
774.artykuł: Szuster Urszula: Fenomen Astrid Lindgren. Tarniny 1997 nr 12 s. 28-29 (o twórczości...) szczegóły 
775.artykuł: Szwedzi kochają Lindgren. Rzeczpospolita 1998 nr 202 s. 27 (nota o uznaniu pisarki za najpopularniejszą Szwedkę roku 1998...) szczegóły 
776.artykuł: Terakowska Dorota: Świat kocha Astrid Lindgren. Przekrój 1997 nr 3 s. 21  szczegóły 
777.artykuł: TSOB: Najpopularniejsza Astrid Lindgren. Gazeta Wyborcza 1998 nr 202 s. 2 (o zajęciu przez pisarkę I miejsca w plebiscycie na najpopularniejszą S...) szczegóły 
778.artykuł: Tylicka Barbara: Bohaterowie naszych książek: Pippi Pończoszanka. Guliwer 1998 nr 1 s. 58-60 (o bohaterce kilku powieści...) szczegóły 
779.artykuł: Tyszkowa Maria: A.L. - marzenia o lepszym świecie. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 4/6 s. 20-22  szczegóły 
780.artykuł: Tyszkowa Maria: Pisarstwo Astrid Lindgren wobec potrzeb i zadań rozwojowych dziecka. Studia o Sztuce dla Dziecka 1991 z. 6 s. 9-22  szczegóły 
781.artykuł: Urodziny Astrid Lindgren. Świerszczyk 1994 nr 22 s. 8 (not. o 80. rocznicy urodzin...) szczegóły 
782.artykuł: Walat Tomasz: Szkodliwa dla dzieci. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1988 nr 18 s. 7 (o twórczości...) szczegóły 
783.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Wizyta u Starszej Pani. Polonistyka 2002 nr 1 s. 46  szczegóły 
784.artykuł: Węgleńska Anna: Spotkanie z Astrid. Świerszczyk 1989 nr 37 s. 1 ([spraw. ze spotk. z A.L.; z fot. na s.2]...) szczegóły 
785.artykuł: Węgleńska Anna: Tęsknota za dzieciństwem. Głos Nauczycielski 1989 nr 22 s. 6 (wywiad nt. twórczości A. Lindgren z tłumaczką jej książek na język pol...) szczegóły 
786.artykuł: Wojnar Irena: Głos Nauczycielski 1989 nr 22 s. 6 (nt. twórczości...) szczegóły 
787.artykuł: WO: Zapomniana Pippi. Gazeta Wyborcza 2002 nr 282 s. 14 (not. o odnalezieniu w archiwach Astrid Lindgren jednostronicowego opow...) szczegóły 
788.artykuł: Woźniak Barbara: Na podbój świata!. Guliwer 1999 nr 6 s. 9-13 (nt. cyklu powieściowego o Pippi...) szczegóły 
789.artykuł: (zb): Lindgren w Cieszynie. Guliwer 2002 nr 4 s. 84-85 (sprawozdanie z przeglądu filmowych adaptacji utworów pisarki "Nowe Hor...) szczegóły 
790.artykuł: Ze świata. Tarniny 1997 nr 12 s. 30 (not. o 90. rocznicy urodzin pisarki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
791.impreza: "Astrid Lindgren - barwy świata dzieciństwa" - sesja naukowa poświęcona twórczości Astrid Lindgren (1996).  szczegóły 
artykuł: Hempowicz Maryla: Sesje literackie w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Guliwer 1997 nr 3 s. 54-56 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 14 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Astrid Lindgren's Colours of Children's World. Gdańsk 7-8 november 1996. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 245-246 (sprawozdanie...) szczegóły 
792.impreza: "Niezwykły świat Astrid Lindgren" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 1/2 s. 56 (nota spraw....) szczegóły 
793.impreza: "Niezwykły świat Astrid Lindgren" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 1999 nr 1 s. 84 (not. inf....) szczegóły 
794.impreza: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Astrid Lindgren (1990).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 42-43 (nota o otwarciu...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
795.wywiad: (Hen): Kurier Polski 1989 nr 241 s. 1-2 (wywiad z okazji wizyty w Polsce...) szczegóły 
796.wywiad: Kantor-Jankowska Danuta: My 1989 nr 7 s. 3 (z fot....) szczegóły 
797.wywiad: Księżarczyk Michał: Życie Warszawy 1989 nr 290 s. 1-2  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
798.zgon: AK.: Pippi jest sierotą. Viva 2002 nr 4 s. 32 (zmarła: 28 I 2002; wspomnienie, z fot....) szczegóły 
799.zgon: Astrid Lindgren (1907-2002). Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 1 II s. 12 (zmarła: 2002; sylwetka...) szczegóły 
800.zgon: Astrid Lindgren. Wprost 2002 nr 51/52 s. 59 (zmarła: 28 I 2002; nota...) szczegóły 
801.zgon: (fep): Astrid Lindgren. Odra 2002 nr 3 s. 124-125 (zmarła: 2002; wspomnienie; z fot....) szczegóły 
802.zgon: (J.Ch.): Żegnamy Astrid Lindgren. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 3 s. 19 (zmarła: 28 I 2002; z fot. pisarki...) szczegóły 
803.zgon: (KM): Zmarła Astrid Lindgren. Książki 2002 nr 2 s. 13 (zmarła: 28 I 2002; nota; z fot....) szczegóły 
804.zgon: Krzemińska Anna: My, dzieci z Bullerbyn. Polityka 2002 nr 6 s. 54 (zmarła: 28 I 2002; biogr.; z fot....) szczegóły 
805.zgon: "Mama" Karlssona z Dachu. Kurier Wileński 2002 nr 19 s. 8 (zmarła: 28 I 2002; nota; z fot....) szczegóły 
806.zgon: Masłoń Krzysztof: Najpierw miłość, magia potem. Rzeczpospolita 2002 nr 24 s. A2 (zmarła: 28 I 2002; sylwetka...) szczegóły 
807.zgon: Michalska Ilona: Astrid Lindgren 1908-2002. Bibliotekarz Radomski 2001 nr 4 s. 27-29 (zmarła: 28 I 2002; sylwetka...) szczegóły 
808.zgon: MT: Od stycznia do grudnia. Trybuna 2002 nr 302 s. 13 (zmarła: I 2002; not....) szczegóły 
809.zgon: Papuzińska Joanna: Astrid domowa. Guliwer 2002 nr 2 s. 84-85 (zmarła: 28 I 2002; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
810.zgon: (PEES): Astrid Lindgren. Trybuna 2002 nr 24 s. 2 (zmarła: 28 I 2002; nota o zgonie...) szczegóły 
811.zgon: Przegląd 2002 nr 5 s. 7 (zmarła: 28 I 2002; nota o zgonie...) szczegóły 
812.zgon: RLES: Astrid Lindgren (1907-2002). Gazeta Wyborcza 2002 nr 255 s. 19 (zmarła: 28 I 2002; not. z fot....) szczegóły 
813.zgon: RLES: Zmarła Astrid Lindgren, mama Pippi Langstrump. Gazeta Wyborcza 2002 nr 24 s. 2 (zmarła: 28 I 2002; wspomn., z fot....) szczegóły 
814.zgon: Truchan Stanisław: Requiem dla Babci Astrid. Akant 2002 nr 3 s. 1 (zmarła: 2002; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
815.zgon: Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 34 (zmarła: 28 I 2002; nota...) szczegóły 
816.zgon: Wrześmian Stefan: Sieroty z Bullerbyn (Zmarła Astrid Lindgren, najsłynniejsza szwedzka pisarka). Przekrój 2002 nr 6 s. 30-33 (zmarła: 28 I 2002; z fot....) szczegóły 
817.zgon: Zmarli. Tygiel Kultury 2002 nr 1/3 s. 221 (zmarła: 28 I 2002; nota o zgonie...) szczegóły 
818.zgon: Zmarła Astrid Lindgren. Aneks Trybuny 2002 nr 188 s. B (zmarła: 28 I 2002; nota o zgonie...) szczegóły 
819.zgon: Zmarła Astrid Lindgren. Biblioteka Analiz 2002 nr 3 s. 23 (zmarła: 28 I 2002...) szczegóły 
820.zgon: Zmarła Astrid Lindgren. Nasz Dziennik 2002 nr 24 s. 9 (zmarła: I 2002; not. o zgonie...) szczegóły 
821.zgon: Zmarła autorka "Dzieci z Bullerbyn". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 26 s. 8 (zmarła: I 2002; not....) szczegóły 
822.zgon: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 199 (zmarła: 28 I 2003; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
823.utwór: Bracia Lwie Serce.  szczegóły 
artykuł: Błażejewski Michał: Rytuał umierania. O literackiej tanatologii dziecięcej. Albo albo 2000 nr 3 s. 123-132  szczegóły 
artykuł: Błażejewski Michał: Uwagi o śmierci i umieraniu w tradycji Braci Lwie Serce. Autograf 1997 nr 1 s. 12-15  szczegóły 
artykuł: Krajewska Joanna, Lasocka Joanna: Ja czytaliśmy "Braci Lwie Serce". Guliwer 2002 nr 1 s. 76-77 (wywiad z mamami czytającymi utwór głośno dzieciom; rozm. (AMK)...) szczegóły 
artykuł: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (73) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1997 nr 48 s. 14  szczegóły 
artykuł: Papuzińska Joanna: Ballada o wędrującej duszy. Guliwer 1998 nr 1 s. 11-15  szczegóły 
824.utwór: Dzieci z Bullerbyn.  szczegóły 
artykuł: Szefler Elżbieta: Bullerbynowy przesyt. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 27 (nt. zalewu inspirowanych "Dziećmi z Bullerbyn" książek - komiksów, ada...) szczegóły 
recenzja: Smai Samir: Przyjaciele z Bullerbyn. Bibliotekarz Radomski 2003 nr 4 s. 21  szczegóły 
825.utwór: Rasmus i włóczęga.  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Katarzyna: Dziękuję, że pani opromieniła jedno smutne dzieciństwo. Polonistyka 2002 nr 10 s. 612-614  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
826.kult: Czerwone róże i biały rumak. Rzeczpospolita 2002 nr 58 s. A8 (dot. uroczystości pogrzebowych; nota...) szczegóły 
827.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 45 (nota o zabawach i konkursach ph. "Lindgrenada w naszej bibliotece" w F...) szczegóły 
828.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 53 (nota o finale konkursu plastyczno-literackiego "Świat Pippi Langstrump...) szczegóły 
829.kult: Kolorowy konkurs. Gazeta. Magazyn 1994 nr 29 s. 17 (nota o konkursie dla dzieci na ilustrację do książek A. Lindgren, org....) szczegóły 
830.kult: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1997 nr 3 s. 74 (nt. turnieju literacko-plastycznego "Lindgrenada w bibliotece" dla dzi...) szczegóły 
  Lindgren Petter
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Lindgren Petter: Nilsson 79, Johansson 87, Persefona 81. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 461-462 (z koment.: Eva Hansson: Petter Lindgren, s. 460; z not. s. 470...) szczegóły 
832.wiersz: Lindgren Petter: Orskar - żadnych informacji o wietrze. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 460-461 (z koment.: Eva Hansson: Petter Lindgren...) szczegóły 
  Lindgren Torgny
    książki twórcy (alfabet tytułów)
833.książka twórcy: Lindgren Torgny: Batszeba. 1993  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Przypowieści o królu Dawidzie. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Jaki jest bóg?. Ex Libris 1994 nr 47 s. 10  szczegóły 
recenzja: Wasilewska-Chmura Magdalena: Biblijny romans. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
834.książka twórcy: Lindgren Torgny: Droga wężowa na skale.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
835.proza: Lindgren Torgny: Batszeba (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 166-192  szczegóły 
836.proza: Lindgren Torgny: Droga wężowa na skale. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 86-165  szczegóły 
837.proza: Lindgren Torgny: Gigant i Bóg. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 38-41 (z notą...) szczegóły 
838.proza: Lindgren Torgny: Woda (Do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ume!). Odra 1995 nr 12 s. 64-72  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
839.artykuł: Hugosson-Bujwid Krystyna: Torgny'ego Lindgrena przypisy do Biblii. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 80-85  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
840.wywiad: Thylwe Halina: Pisanie jest moim sposobem życia.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 193-199 (z okazji pobytu w Polsce, III 1993...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
841.utwór: Till sanningens lov.  szczegóły 
artykuł: Brynhildsvoll Knut: Der Verlust des Originals. Der intermediale Diskurs ueber das falsche Leben in Torgny Lindgrens Roman "Till sanningens lov". Folia Scandinavica Posnaniensia 1996 t. 3 s. 131-147  szczegóły 
  Lindsjo Inga
    wiersze (alfabet tytułów)
842.wiersz: Lindsjo Inga: Miejsce spotkań. W drodze 1993 nr 1 s. 79  szczegóły 
843.wiersz: Lindsjo Inga: Miłość. W drodze 1993 nr 1 s. 29  szczegóły 
  Linquist Carl Jonas Love
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
844.utwór: Diadem królowej.  szczegóły 
artykuł: Dubiski Stanisław: "Una ballo in maschera" w realiach historycznych - Sztokholm A.D. 1792. Ruch Muzyczny 1999 nr 12 s. 37-39 (m.in. nt. powieści, która stała się kanwą libretta operowego do muzyki...) szczegóły 
  Lonnqvist Anna Lisa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
845.książka twórcy: Lonnqvist Anna Lisa: Jedną drogą. [Wybór wierszy]. 1992 (Tekst rónoległy polski i szwedzki...) szczegóły 
846.książka twórcy: Lonnqvist Anna Lisa: Smala stigar = Wąskie ścieżki. 1995 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i szwedzkim]...) szczegóły 
847.książka twórcy: Lonnqvist Anna Lisa: Smala stigar = Wąskie ścieżki. 1995 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i szwedzkim]...) szczegóły 
  Lundberg Kristian
    wiersze (alfabet tytułów)
848.wiersz: Lundberg Kristian: Odtrącony. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 454  szczegóły 
849.wiersz: Lundberg Kristian: Opowieść. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 454-455  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
850.artykuł: Ekman Fredrik: Kristian Lundberg. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 453  szczegóły 
  Lundegard Erik
    proza (alfabet tytułów)
851.proza: Lundegard Erik: Nieśmiertelne marzenia. Świerszczyk 1989 nr 33 s. 2  szczegóły 
  Lundkvist Artur
    książki twórcy (alfabet tytułów)
852.książka twórcy: Lundkvist Artur: Poezje wybrane. 1992  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
853.wiersz: Lundkvist Artur: Krótka prelekcja o wolności. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 50-52  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Balbierz Jan: Dwóch modernistów szwedzkich. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 13 (biografie literackie Harry'ego Martinsona i Artura Lundkvista...) szczegóły 
  Lundstrom Evert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
855.książka twórcy: Lundstrom Evert: Wojna o srebrne kulki. Powieść sensacyjno-dokumentalna. 1993  szczegóły 
  Lundwall Sam J.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
856.książka twórcy: Lundwall Sam J.: King Kong blues. 1993  szczegóły 
  Mai Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
857.wiersz: Mai Agata: Do Ismael. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 49-50  szczegóły 
  Malmsten Bodil
    wiersze (alfabet tytułów)
858.wiersz: Malmsten Bodil: Pieśń nad pieśniami Ostatnia taśma Krappa. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 89  szczegóły 
  Mankell Henning
    książki twórcy (alfabet tytułów)
859.książka twórcy: Mankell Henning: Fałszywy trop. 2002  szczegóły 
recenzja: Frątczak Marcin: Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Czas Kultury 2003 nr 2/3 s. 161-162 (z not. o Marcinie Frątczaku na s. 199...) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Kawa z inspektorem. Życie 2002 nr 130 s. 18  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Demon dobrobytu. Newsweek 2002 nr 24 s. 106  szczegóły 
recenzja: Pieniążek Agata: Szwedzki Sherlock Holmes. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 33  szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2002 nr 6 s. 43 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Ze śmiertelnego zimna. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 5 s. 22  szczegóły 
recenzja: Tubylewicz Katarzyna: Przekrój 2002 nr 31 s. 60 (nota...) szczegóły 
860.książka twórcy: Mankell Henning: Fałszywy trop. 2003  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
861.artykuł: Gołąb Monika: Jak opowiadać analfabetom o świecie. Życie 2002 nr 127 s. 16  szczegóły 
862.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 4 s. 202 (not. nt. pracy pisarza nad dramatem dotyczącym losu emigrantów w Europ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
863.utwór: Butterfly Blues.  szczegóły 
artykuł: jug: Jedną nogą w śniegu, drugą w piasku. Dialog [Warszawa] 2003 nr 7/8 s. 241-242 (nt. dramatu oraz jego inscenizacji w Schauspielhaus w Grazu w reżyseri...) szczegóły 
864.utwór: Zeit im Dunkel.  szczegóły 
artykuł: jug: Jedną nogą w śniegu, drugą w piasku. Dialog [Warszawa] 2003 nr 7/8 s. 241-242 (nt. dramatu oraz jego inscenizacji w Schauspielhaus w Frankfurcie nad ...) szczegóły 
  Marklund Liza
    książki twórcy (alfabet tytułów)
865.książka twórcy: Marklund Liza: Rewanż. 2002  szczegóły 
recenzja: (HAB): Książki 2002 nr 7 s. 19 (nota...) szczegóły 
  Martinson Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
866.książka twórcy: Martinson Harry: Poezje wybrane. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
867.wiersz: Martinson Harry: Kobieta i lato. Portret 1996 nr 3 s. 38  szczegóły 
868.wiersz: Martinson Harry: Lasy świerkowe. Portret 1996 nr 3 s. 38  szczegóły 
869.wiersz: Martinson Harry: Przed burzą. Portret 1996 nr 3 s. 38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
870.artykuł: Balbierz Jan: Dwóch modernistów szwedzkich. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 13 (biografie literackie Harry'ego Martinsona i Artura Lundkvista na margi...) szczegóły 
  Messenius Johannes
    wiersze (alfabet tytułów)
871.wiersz: Messenius Johannes: Głoszą, że syn Priama... Akant 2000 nr 9 s. 14  szczegóły 
  Michnik Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
872.wiersz: Michnik Katarzyna: Warszawa 1994-1995. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 42-43 (z not....) szczegóły 
  Moberg Vilhelm
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
873.utwór: Rodzina Rasków.  szczegóły 
artykuł: Sobeczko Tomasz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 6 s. 133-134  szczegóły 
  Moodysson Lukas
    wiersze (alfabet tytułów)
874.wiersz: Moodysson Lukas: [Siedemnasty] 17 stycznia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 90  szczegóły 
  Morelli Jenny
    wiersze (alfabet tytułów)
875.wiersz: Morelli Jenny: Jej usta były szczęśliwym miejscem II. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 60 (z not. o aut....) szczegóły 
876.wiersz: Morelli Jenny: Kiedy miałam szesnaście lat.... Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
877.wiersz: Morelli Jenny: Rytuały. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
878.wiersz: Morelli Jenny: Schną pozwijane liście.... Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 60 (z not. o aut....) szczegóły 
879.wiersz: Morelli Jenny: Weekly Worls News I. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
880.wiersz: Morelli Jenny: Wiosna była pełnokrwistą nierządnicą. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
881.artykuł: Morelli Jenny: Piszę sobą. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 60 (autokomentarz...) szczegóły 
  Munthe Axel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
882.książka twórcy: Munthe Axel: Księga z San Michele. 1993  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Zralek Peter: Trzy cmentarze (Rzecz o Axelu Munthe). Zeszyty Literackie 1994 nr 48 s. 74-85 (z not. o Peterze Zralku na s. 168...) szczegóły 
  Niemi Mikael
    książki twórcy (alfabet tytułów)
884.książka twórcy: Niemi Mikael: Muzyka pop z Vittuli.  szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2003 nr 9 s. 81 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Dojrzewanie na końcu świata. Newsweek 2003 nr 28 s. 97 (z not. i fot....) szczegóły 
recenzja: Cytadelski Tomasz: Melodia znad Cipowych Błot. Portret 2003 nr 15 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Trolle i rock and rolle. Polityka 2003 nr 30 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Życie jak gitary jęk. Plus Minus 2003 nr 39 s. A12  szczegóły 
recenzja: JC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Skansen do wynajęcia. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Rock na biegunie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 157 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: CZAR: Mikael Niemi. Gazeta Wyborcza 2003 nr 157 s. 10 (not. z fot. pisarza...) szczegóły 
  Nilson Peter
    proza (alfabet tytułów)
886.proza: Nilson Peter: Bogactwo, co przechodzi ludzkie pojęcie. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 60-69  szczegóły 
  Noren Lars
    wiersze (alfabet tytułów)
887.wiersz: Noren Lars: Fragmenty, wrzesień. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 46 (z not....) szczegóły 
888.wiersz: Noren Lars: Lisabeth, 23 lata, in memoriam. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 46 (z not....) szczegóły 
889.wiersz: Noren Lars: Szczęśliwy i wydumany wiersz o poetach. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 47 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
890.proza: Noren Lars: Cud-nie. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9 s. 70-102 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
891.proza: Noren Lars: Jesień i zima. Dialog [Warszawa] 1998 nr 7 s. 44-102 (tekst dramatyczny; z not.; sprost. błędów w druku, nr 9 s. 193...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
892.artykuł: ht: Dzieła zebrane Larsa Norena. Dialog [Warszawa] 1996 nr 4 s. 204-207 (omów. art.: Kent Fernstroem: Haexmaestare pa vaeg ur foerflackning? [w...) szczegóły 
893.artykuł: Kalinowski Mariusz: Kompleks Norena. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 172-173 (rodzina w dramatach Larsa Norena; m.in. o sztuce "Boby Fisher mieszka...) szczegóły 
894.artykuł: Reis Mikael van: Nieludzka komedia Larsa Norena. Dialog [Warszawa] 1998 nr 10 s. 118-125 (nt. dramatów pisarza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
895.utwór: Cud-nie (druk. Dialog 2001 nr 9).  szczegóły 
artykuł: Żmij-Zielińska Danuta: Siodło i rzeźnicki hak. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9 s. 103-110  szczegóły 
896.utwór: Krąg osób 3.1 [Personenkreis 3.1].  szczegóły 
artykuł: der: Do Hadesu, na peron. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 193-194 (nt. sztuki i jej realizacji scenicznej w Schaubuehne am Lehniner Platz...) szczegóły 
897.utwór: [Siedem kropka trzy] 7.3.  szczegóły 
artykuł: Gurfinkel Nathan: Wybitny dramaturg i więźniowie. Rzeczpospolita 1999 nr 54 s. 28 (nt. sztuki i skandalu jaki wywołała jej premiera w Szwecji...) szczegóły 
artykuł: Haykowska Milena: Prowokacja Larsa Norena. Dialog [Warszawa] 1999 nr 7 s. 185-188 (nt. sztuki i jej wystawienia w Riksteater w Umea...) szczegóły 
artykuł: Tornborg Rita: Za co posadzono Nilssona i Olsona. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 2  szczegóły 
  Norlin Ingela
    proza (alfabet tytułów)
898.proza: Norlin Ingela: Kiedy dzwoni telefon. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 355-356 (miniatura; z not. s. 439...) szczegóły 
899.proza: Norlin Ingela: Moje dziecko. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 356-357 (miniatura; z not. s. 439...) szczegóły 
900.proza: Norlin Ingela: Na imię mi Carl. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 357-358 (miniatura; z not. s. 439...) szczegóły 
901.proza: Norlin Ingela: Nieodkryty kolor. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 356 (miniatura; z not. s. 439...) szczegóły 
  Oberg Jean-Chrisoph
    zgon (alfabet autorów)
902.zgon: Makarczyk Jerzy: Wspomnienie o Ambasadorze. Gazeta Wyborcza 1992 nr 141 s. 3 (zmarł: 1992...) szczegóły 
  Oijer Bruno K.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
903.książka twórcy: Oijer Bruno K.: Gdy trucizna działa. Gilotyna (Wybór). 1992  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
904.wiersz: Oijer Bruno K.: Chuda prawie wycieńczona... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 49 (z notą...) szczegóły 
905.wiersz: Oijer Bruno K.: Czarne do połowy... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 49 (z notą...) szczegóły 
906.wiersz: Oijer Bruno K.: Dystans. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 5 s. 19 (z notą...) szczegóły 
907.wiersz: Oijer Bruno K.: Dzielę tę przestrzeń.... Kresy 1995 nr 22 s. 139 (z not. od tł., podp. J.K., s. 141...) szczegóły 
908.wiersz: Oijer Bruno K.: Jest takie szarofioletowe... Plama 1998 nr 6/7 s. 7 (proza poetycka...) szczegóły 
909.wiersz: Oijer Bruno K.: Mogłem zajrzeć gruntownie.... Kresy 1995 nr 22 s. 140 (z not. od tł., podp. J.K., s. 141...) szczegóły 
910.wiersz: Oijer Bruno K.: Nigdy się nie dowiesz... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 48 (z notą...) szczegóły 
911.wiersz: Oijer Bruno K.: Odór wilgotnej plandeki... Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 5 s. 19 (z notą...) szczegóły 
912.wiersz: Oijer Bruno K.: Po raz drugi... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 49 (z notą...) szczegóły 
913.wiersz: Oijer Bruno K.: Powieszony. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 48 (z notą...) szczegóły 
914.wiersz: Oijer Bruno K.: Spustoszony deszczem.... Kresy 1995 nr 22 s. 140 (z not. od tł., podp. J.K., s. 141...) szczegóły 
915.wiersz: Oijer Bruno K.: Śniłem że ktoś na mnie czekał.... Kresy 1995 nr 22 s. 141 (z not. od tł., podp. J.K....) szczegóły 
916.wiersz: Oijer Bruno K.: Śnisz i budzisz się przerażony... Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 5 s. 19 (z notą...) szczegóły 
917.wiersz: Oijer Bruno K.: W drodze od ciebie... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 48 (z notą...) szczegóły 
918.wiersz: Oijer Bruno K.: Wiatr znad oceanu... Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 48 (z notą...) szczegóły 
  Oldwin Christopher
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
919.artykuł: (P.N.): Szwedzkim okiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 45 s. 8 (nota o wydaniu w Szwecji powieści pt. "Jul. R. story", której akcja to...) szczegóły 
  Olofsson Tommy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
920.książka twórcy: Olofsson Tommy: Cień lustrzanego odbicia. [Wybór wierszy]. 1994  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
921.wiersz: Olofsson Tommy: Jest rano. Kamienie połyskują... Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 6 s. 9  szczegóły 
922.wiersz: Olofsson Tommy: Mówię, a nasze dziecko śpi... Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 6 s. 9  szczegóły 
923.wiersz: Platonicznie. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 6 s. 9  szczegóły 
924.wiersz: Olofsson Tommy: Zbliżasz się do samej siebie... Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 6 s. 9  szczegóły 
925.wiersz: Olofsson Tommy: Zmrok przychodzi jak wierny pies... Arkusz 1994 nr 4 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
926.artykuł: Kraskowska Ewa: Arkusz 1994 nr 4 s. 3 (o twórcz....) szczegóły 
  Ostergren Klas
    proza (alfabet tytułów)
927.proza: Ostergren Klas: Telefon. Fikcje i Fakty 1990 nr 2 s. 66-70  szczegóły 
  Oxenstierna Johan Thuresson
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
928.artykuł: Mitu Mihai: "Les Ponsees d'Oxtenstiern (Myśli Oxenstierny)" w kulturze rumuńskiej (Wokół rozdziału "O dewizach"). Barok 1996 nr 2 s. 216-223 (znaczenie utworu dla kultury rumuńskiej; z fragm. utworu w jęz. rumuńs...) szczegóły 
  Paikin Johnie
    wiersze (alfabet tytułów)
929.wiersz: Paikin Johnie: Moje żydowskie, odziedziczone buciki!. Odra 1997 nr 4 s. 65  szczegóły 
930.wiersz: Paikin Johnie: Moje żydowskie ręce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 7 s. 18 (z notą o autorze...) szczegóły 
931.wiersz: Paikin Johnie: Żydowska izolacja. Odra 1997 nr 4 s. 65  szczegóły 
932.wiersz: Paikin Johnie: ...Żydowska... Neuroza... Odra 1997 nr 4 s. 65  szczegóły 
933.wiersz: Paikin Johnie: Żydowska odpowiedź pytaniem na pytanie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
934.wiersz: Paikin Johnie: Żydowski grób. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
935.wiersz: Paikin Johnie: Żydowskie pojmowanie świata. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
  Peterson Hans
    książki twórcy (alfabet tytułów)
936.książka twórcy: Peterson Hans: Magnus i pies pokładowy Jack. 1988  szczegóły 
937.książka twórcy: Peterson Hans: Magnus w niebezpieczeństwie. 1988  szczegóły 
  Pettersson Bertil
    wiersze (alfabet tytułów)
938.wiersz: Pettersson Bertil: Dwoje. W drodze 1993 nr 1 s. 79  szczegóły 
  Pieniowski Hakan
    proza (alfabet tytułów)
939.proza: Pieniowski Hakan: Marynarz bez okrętu. Most [Sztokholm] 2001 nr 1 s. [1-2] (z notą biograficzną na s. [4]...) szczegóły 
  Platen Ellen von
    proza (alfabet tytułów)
940.proza: Platen Ellen von: Gdańsk. Pomerania 1993 nr 11 s. 17-19 (ze wstępem tł....) szczegóły 
941.proza: Platen Ellen von: Śladem Rosjan. Borussia 1994 nr 9 s. 149-157 (z not. tłumacza...) szczegóły 
  Pleijel Agneta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
942.książka twórcy: Pleijel Agneta: Anioły ze snu. [Wybór wierszy]. 1995  szczegóły 
943.książka twórcy: Pleijel Agneta: Kto zważa na wiatr.  szczegóły 
944.książka twórcy: Pleijel Agneta: Lord Nevermore. 2003  szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2003 nr 9 s. 82 (nota...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Męska przyjaźń z kobietą w tle. Rzeczpospolita 2003 nr 80 s. A15  szczegóły 
recenzja: Gies: Lord Nevermore. Gazeta Wyborcza 2003 nr 83 s. 2 (nt. spotkań autorskich w Warszawie, Poznaniu i Krakowie z okazji polsk...) szczegóły 
recenzja: Gogolewski Ignacy: Ignacy Gogolewski poleca. Plus Minus 2003 nr 21 s. A13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wydmuszka. Tygodnik Solidarność 2003 nr 35 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2003 nr 5 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Zagubieni w mrowisku. Newsweek 2003 nr 17 s. 106 (z not. i fot....) szczegóły 
recenzja: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 51 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czworo oczu widzi lepiej niż dwoje. Rzecz o Książkach 2003 nr 4 s. D3  szczegóły 
recenzja: Sawicka Zofia: Pan "Nigdy Więcej". Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 30 V s. 9 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Tomczuk Jacek: Upadek złudzeń. Gazeta Wyborcza 2003 nr 83 s. 18  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nasze sobowtóry. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Staś i Bronio. Głos Ludu 2003 nr 75 dod. s. 5 (wywiad nt. książki...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Staś i Bronio. Głos Ludu 2003 nr 77 dod. s. 5 (wywiad nt. książki; cz. 2...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Staś i Bronio. Głos Ludu 2003 nr 80 dod. s. 5 (wywiad nt. książki; cz. 3; z notą biograficzną Bronisława Malinowskieg...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Staś i Bronio. Głos Ludu 2003 nr 83 dod. s. 5 (wywiad nt. książki; cz. 4...) szczegóły 
945.książka twórcy: Pleijel Agneta: Zima w Sztokholmie. 2002  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Katarzyna: Być kobietą, być kobietą. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Maski i zniewolenie. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 2-3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
946.wiersz: Pleijel Agneta: Do fotografii Wisławy Szymborskiej wykonanej przez Joannę Helander. Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 4 (z fot....) szczegóły 
947.wiersz: Pleijel Agneta: Do fotografii Wisławy Szymborskiej wykonanej przez Joannę Helander. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 6-7 (z notą tłumacza o Agnecie Pleijel podp. L.N.; z fot. Wisławy Szymborsk...) szczegóły 
948.wiersz: Pleijel Agneta: Do niedobrowolnego emigranta. Wezwanie 1988 nr 13 s. 77  szczegóły 
949.wiersz: Pleijel Agneta: Do niedobrowolnego emigranta. Res Publica 1989 nr 8 s. 52  szczegóły 
950.wiersz: Pleijel Agneta: Fungi. Powieść o miłości (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 256-275  szczegóły 
951.wiersz: Pleijel Agneta: I z powrotem [z tego cyklu:] Szłam dzisiaj przez zimowe pola.... Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 250-251 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
952.wiersz: Pleijel Agneta: Miasto. Res Publica 1989 nr 8 s. 48  szczegóły 
953.wiersz: Pleijel Agneta: Miasto. Wezwanie 1988 nr 13 s. 76  szczegóły 
954.wiersz: Pleijel Agneta: Oczy ze snu. Wezwanie 1988 nr 13 s. 78-79  szczegóły 
955.wiersz: Pleijel Agneta: Oczy ze snu (1-4). Res Publica 1989 nr 8 s. 49-50  szczegóły 
956.wiersz: Pleijel Agneta: Pieśń wymienna 2. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 91  szczegóły 
957.wiersz: Pleijel Agneta: Poeta. Wezwanie 1988 nr 13 s. 76  szczegóły 
958.wiersz: Pleijel Agneta: Sny w reżyserii aniołów [z tego cyklu:] Anielski film. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 243-246 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
959.wiersz: Pleijel Agneta: Sny w reżyserii aniołów [z tego cyklu:] Anielski teatr. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 241-243 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
960.wiersz: Pleijel Agneta: Sny w reżyserii aniołów [z tego cyklu:] O aniołach. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 249-250 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
961.wiersz: Pleijel Agneta: Sny w reżyserii aniołów [z tego cyklu:] Sprawozdanie dla aniołów. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 246-249 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
962.wiersz: Pleijel Agneta: Spoza tomów [z tego cyklu:] Jesień. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 254-255 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
963.wiersz: Pleijel Agneta: Suita polska II [z tego cyklu:] Poeta. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 251 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
964.wiersz: Pleijel Agneta: Zima w Sztokholmie [z tego cyklu:] Martwa królowa. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 252-254 (z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
965.wiersz: Pleijel Agneta: Zima w Sztokholmie [z tego cyklu:] Zima. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 254 (proza poetycka; z notą: Od tłumacza...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
966.proza: Pleijel Agneta: Lord Nevermore (Fragmenty). Konteksty 2002 nr 1/2 s. 41-52 (z notą od tłumacza i not....) szczegóły 
967.proza: Pleijel Agneta: Lord Nevermore [pow., fragm.]. Plus Minus 2001 nr 13 s. D1-D3  szczegóły 
968.proza: Pleijel Agneta: Vindspejare [pow.; fragm.:] Kto zważa na wiatr. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 131-149  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
969.artykuł: Agneta Pleijel. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 9 s. 18 (not. biograficzna...) szczegóły 
970.artykuł: E.S.: Agneta Pleijel. Rzeczpospolita 2003 nr 80 s. A2 (sylwetka...) szczegóły 
971.artykuł: Jastrun Tomasz: Agnieszka przytula się do Polski. Twój Styl 2003 nr 3 s. 124-125  szczegóły 
972.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 83 s. 268 (not. o spotkaniu w Warszawie, 8 IV 2003...) szczegóły 
973.artykuł: Życie Uniwersyteckie 2003 nr 4 s. 2 (not. nt. wizyty pisarki na Katedrze Skandynawistyki i Bałtologii UAM w...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
974.wywiad: Długosz Katarzyna, Monkiewicz Karolina: Powieść o dwóch Polakach. Przegląd 2003 nr 17 s. 48 (nt. powieści "Lord Nevermore"; z not. i fot....) szczegóły 
975.wywiad: Engelking Leszek: Jestem chyba bardziej kosmopolityczna niż większość moich rodaków. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 233-239  szczegóły 
976.wywiad: Kitrasiewicz Piotr: Wyzwanie dla fantazji. Książki 2003 nr 5 s. 53 (nt. książki "Lord Nevermore"; nota; z fot....) szczegóły 
977.wywiad: Masłoń Krzysztof: Staś i Bronio. Plus Minus 2003 nr 17 s. A11 (dot. powieści: Agneta Pleijel: Lord Nevermore....) szczegóły 
978.wywiad: Neuger Leonard: Nigdy nie byłam ideologiem, przemawiały do mnie obrazy, smaki.... Res Publica 1989 nr 8 s. 38-48 (wywiad z XII 1988 w Sztokholmie; z not. o aut....) szczegóły 
979.wywiad: Sokół Grzegorz: Miłość to samotność. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 9 s. 17-19 (z fot. pisarki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
980.utwór: Lord Nevermore. Stockholm 2001.  szczegóły 
artykuł: Bron Michał jr: Przygody Lorda Nevermore. Rzecz o Książkach 2001 nr 1 s. E6 (pierwowzorami bohaterów powieści są Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bron...) szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: "Lord Nevermore" Agnety Pleijel, czyli wobec chaosu, rozpadu, śmierci. Res Publica Nowa 2002 nr 11 s. 68-72 (pierwowzorami bohaterów powieści są Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bron...) szczegóły 
recenzja: Hedman Dag: Agneta Pleijel: Lord Nevermore. Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 159-164 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Rosengren Bernt
    proza (alfabet tytułów)
981.proza: Rosengren Bernt: Svampe i jego kot Buse. Świerszczyk 1992 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
  Rydberg Carina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
982.książka twórcy: Rydberg Carina: Za krawędzią nocy. 2001  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Jak to w rodzinie (szwedzkiej?). Nowe Książki 2001 nr 8 s. 42-43  szczegóły 
  Rydberg Victor
    wiersze (alfabet tytułów)
983.wiersz: Rydberg Victor: Tvojj smutak - tol'kih tvojj. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 211  szczegóły 
  Sandwall-Bergstrom Martha
    książki twórcy (alfabet tytułów)
984.książka twórcy: Sandwall-Bergstrom Martha: Gunilla z Kwietnej Górki. 1997  szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Szwecja coraz bliżej. Guliwer 1997 nr 6 s. 35-36  szczegóły 
  Sjowall Maj, Wahloo Per *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
985.książka twórcy: Sjowall Maj, Wahloo Per: Jak kamień w wodę... Opowieść z życia policji. 1990  szczegóły 
986.książka twórcy: Sjowall Maj, Wahloo Per: Śmiejący się policjant. 1992  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Morderstwo po szwedzku. Gazeta Wyborcza. Weekend 1992 nr 19 s. 5  szczegóły 
987.książka twórcy: Sjowall Maj, Wahloo Per: Zamknięty pokój. Opowieść z życia policji. 1990  szczegóły 
  Soderberg Hjalmar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
988.książka twórcy: Soderberg Hjalmar: Doktor Glas. 2003  szczegóły 
989.książka twórcy: Soderberg Hjalmar: Opowiastki. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
990.proza: Soderberg Hjalmar: Cień. Za pozwoleniem 1993 nr 11 s. 40, 42  szczegóły 
991.proza: Soderberg Hjalmar: Rysunek tuszem. Za pozwoleniem 1993 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
992.proza: Soderberg Hjalmar: Rysunek w tuszu. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 219-220 (wraz z pytaniami-poleceniami do tekstu sformułowanymi przez Yngve Kant...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
993.artykuł: Pollak Paweł: Nie tylko Strindberg. Za pozwoleniem 1993 nr 11 s. 26-38  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
994.utwór: Rysunek w tuszu [Tuschritningen].  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Co to ma znaczyć?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 219-226 (o problemie konieczności interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Co to ma znaczyć?!. Topos 1999 nr 4 s. 107-113  szczegóły 
  Sodergran Edith
    książki twórcy (alfabet tytułów)
995.książka twórcy: Sodergran Edith: Moje życie, moja śmierć, mój los. Wybór wierszy. 1995 ([Wybór z:] Samlade dikter...) szczegóły 
recenzja: Marczyk Krystyna: Sukces z niespodzianką. Magazyn Wileński 1995 nr 5 s. 7  szczegóły 
recenzja: Werowska Danuta: Szwedka - po polsku w Wilnie. Kurier Wileński 1995 nr 7 (12539) (z 12 I) s. 11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
996.wiersz: Sodergran Edith: Beztroska. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
997.wiersz: Sodergran Edith: Bogowie nadchodzą.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
998.wiersz: Sodergran Edith: Co jest moją ojczyzną.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
999.wiersz: Sodergran Edith: Czarne lub białe. Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
1000.wiersz: Sodergran Edith: Decyzja. Magazyn Wileński 1995 nr 5 s. 8  szczegóły 
1001.wiersz: Sodergran Edith: Dzień ostyga. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 5  szczegóły 
1002.wiersz: Sodergran Edith: Dzień stygnie.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1003.wiersz: Sodergran Edith: Dzień stygnie.... Magazyn Wileński 1995 nr 5 s. 8  szczegóły 
1004.wiersz: Sodergran Edith: Hymn animalistyczny. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1005.wiersz: Sodergran Edith: Ja. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 5  szczegóły 
1006.wiersz: Sodergran Edith: Modlitwa. Magazyn Wileński 1995 nr 5 s. 8  szczegóły 
1007.wiersz: Sodergran Edith: Modlitwa. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1008.wiersz: Sodergran Edith: Moje życie, moja śmierć i mój los. Magazyn Wileński 1995 nr 5 s. 7  szczegóły 
1009.wiersz: Sodergran Edith: Północna wiosna.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1010.wiersz: Sodergran Edith: Vierge moderne. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 5  szczegóły 
1011.wiersz: Sodergran Edith: Widziałam drzewo. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 5  szczegóły 
1012.wiersz: Sodergran Edith: Życzenie. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1013.wiersz: Sodergran Edith: Życzenie. Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1014.artykuł: Neuger Leonard: Wydziedziczona. O poezji Edith Sodergran. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 4-5, 11  szczegóły 
1015.artykuł: Rybałko Alicja: Ojczyzną jej była poezja (Szkic o Edith Sodergran, tajemniczej nowatorce w poezji szwedzkiej). Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7 (z fot....) szczegóły 
  Sonnevi Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
1016.wiersz: Sonnevi Goran: Drzewo (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 366-368  szczegóły 
1017.wiersz: Sonnevi Goran: Mój wizerunek. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 365-366  szczegóły 
1018.wiersz: Sonnevi Goran: Nie wykonane. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 363  szczegóły 
1019.wiersz: Sonnevi Goran: Niektórzy widzą w drzewach. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 362-363  szczegóły 
1020.wiersz: Sonnevi Goran: Obraz w jesiennej zieleni. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 362  szczegóły 
1021.wiersz: Sonnevi Goran: Rysy twarzy. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 362  szczegóły 
1022.wiersz: Sonnevi Goran: Wspaniała kręcona drabinka. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 363-364  szczegóły 
1023.wiersz: Sonnevi Goran: Wywróć. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 364-365  szczegóły 
1024.wiersz: Sonnevi Goran: Zamknięte w sobie. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 362  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Olsson Anders: W dole przy strumieniu stoi młody jesion; Yggdrasill. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 357-361  szczegóły 
1026.artykuł: Sandqvist Mona: Kryształ niemożliwego i złote drzewo (O Goranie Sonnevi). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 369-378  szczegóły 
  Soper Gran Edith
    wiersze (alfabet tytułów)
1027.wiersz: Soper Gran Edith: Życzenie. Gazeta Lwowska 1996 nr 17 s. 10  szczegóły 
  Stagnelius Erik Johan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1028.książka twórcy: Stagnelius Erik Johan: Elegie. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Szwedzi mówiący biegle po polsku. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1029.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Elegia (Druhu, w chwili zagłady...). Arka 1991 nr 35 s. 78  szczegóły 
1030.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Misterium westchnień. Arka 1991 nr 35 s. 79-80  szczegóły 
1031.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Na cóż ten płot narzeka?. Arka 1991 nr 35 s. 80-81  szczegóły 
1032.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Pieśni wiosenne. Dekada Literacka 1990 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
1033.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Sen na brzegu morza. Arka 1991 nr 35 s. 82-83  szczegóły 
1034.wiersz: Stagnelius Erik Johan: Słowik. Arka 1991 nr 35 s. 81-82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Neuger Leonard: Erik Johan Stagnelius. Arka 1991 nr 35 s. 76-78 (biogr. i twórcz....) szczegóły 
1036.artykuł: Neuger Leonard, Sugiera Małgorzata: Mickiewicz a Stagnelius. Rekonesans. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 65-74  szczegóły 
  Stille Sven Jonas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1037.książka twórcy: Stille Sven Jonas: Podróż do Polski. 1985  szczegóły 
recenzja: Szymański Jan: Szwedzkie wspomnienia o powstaniu listopadowym w Polsce. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 12 s. 105-107  szczegóły 
  Strindberg August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1038.książka twórcy: Strindberg August: Bajki. 1995  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Bajki Augusta Strindberga. Odra 1996 nr 7/8 s. 113-115  szczegóły 
1039.książka twórcy: Strindberg August: Czerwony Pokój. Sceny z życia artystów i pisarzy. 1994  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: O "Czerwonym pokoju" Augusta Strindberga. Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 11 (z fot....) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Pierwsza powieść Strindberga. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 60 s. 5  szczegóły 
1040.książka twórcy: Strindberg August: Dom lalki i inne nowele. 1989  szczegóły 
1041.książka twórcy: Strindberg August: Dramaty królewskie, dramaty liryczne. 1988  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Do Damaszku. Życie Literackie 1988 nr 48 s. 7  szczegóły 
recenzja: S.M.: Do Damaszku. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 49 s. 12 (nota...) szczegóły 
1042.książka twórcy: Strindberg August: Inferno. 1999  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Inferno Augusta Strindberga. Rzecz o Książkach 2001 nr 1 s. E7  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Sezon w piekle. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 44  szczegóły 
1043.książka twórcy: Strindberg August: Listy miłosne i nienawistne. 1998 (Wybór z : Strindbergs brev. Bonniers 1948-95...) szczegóły 
1044.książka twórcy: Strindberg August: Spowiedź szaleńca. 1988  szczegóły 
recenzja: Asert Adriana : Małżeńskie udręki Strindberga. Miesięcznik Literacki 1988 nr 7 s. 130-131  szczegóły 
recenzja: Kamińska Krystyna: Taniec miłości i nienawiści. Kultura [Warszawa] 1988 nr 21 s. 6  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Mowa obrończa wariata. Nowe Książki 1988 nr 12 s. 64-67  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Chory lew. Odrodzenie 1988 nr 24 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Wszystkie obsesje Strindberga. Literatura 1988 nr 6 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: S.M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 11 s. 12  szczegóły 
1045.książka twórcy: Strindberg August: Spowiedź szaleńca. 1997  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 60 (nota...) szczegóły 
1046.książka twórcy: Strindberg August: Sztuki kameralne. Krystyna. Wierzyciele. 1990  szczegóły 
1047.książka twórcy: Strindberg August: Taniec śmierci. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1048.wiersz: Strindberg August: Bunt. Pogranicza 2000 nr 5 s. 67  szczegóły 
1049.wiersz: Strindberg August: Mój zaczarowany zamek. Pogranicza 2000 nr 5 s. 69  szczegóły 
1050.wiersz: Strindberg August: Piosenka fal. Pogranicza 2000 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
1051.wiersz: Strindberg August: Samotnik. Pogranicza 2000 nr 5 s. 65-66  szczegóły 
1052.wiersz: Strindberg August: Semele. Pogranicza 2000 nr 5 s. 70  szczegóły 
1053.wiersz: Strindberg August: Serce. Pogranicza 2000 nr 5 s. 66  szczegóły 
1054.wiersz: Strindberg August: Sobotni wieczór. Pogranicza 2000 nr 5 s. 70  szczegóły 
1055.wiersz: Strindberg August: Twoja niebieska woalka. Pogranicza 2000 nr 5 s. 68  szczegóły 
1056.wiersz: Strindberg August: Wilki wyją. Pogranicza 2000 nr 5 s. 69  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1057.proza: Strindberg August: Czerwony pokój. Sceny z życia artystów i pisarzy. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 82-105  szczegóły 
1058.proza: Strindberg August: Dzhubal bjazvol'ny. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 63-69 (noty s. 70...) szczegóły 
1059.proza: Strindberg August: Inferno [fragm.]. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 228-318 (z notą s. 440-441 i reprodukacją portretu Augusta Strindberga...) szczegóły 
1060.proza: Strindberg August: Małżeństwa. Twórczość 1997 nr 10 s. 56-72 (z notą tłumacza, s. 56-57...) szczegóły 
1061.proza: Strindberg August: Małżeństwa (Część druga). Odra 1998 nr 9 s. 87-91 (z notą tłumacza...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1062.listy: Strindberg August: [Listy]. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 35 s. 15 (do baronowej Siri Wrangel (7 listów z lat 1876-1889); przyp. i koment....) szczegóły 
1063.listy: Strindberg August: [Listy]. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 36 s. 14 (do Fridy Uhl (10 listów z lat 1893-1894); oprac. i koment.: Janusz B. ...) szczegóły 
1064.listy: Strindberg August: Listy miłosne i nienawistne (1-4). Odra 1997 nr 2-6 (do Harriet Bosse (73 z 1900-1906, 1908)...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1065.książka o twórcy: Ciesielski Zenon: August Strindberg - życie i twórczość. 1992  szczegóły 
1066.książka o twórcy: Kaźmierczak Józef: August Strindberg - literat jako teoretyk społeczeństwa. Próba analizy świadomości literackiej. 1992  szczegóły 
1067.książka o twórcy: Lagercrantz Olof: August Strindberg. 1988  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 16 s. 7  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Świat Książki 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
recenzja: Majewska Barbara: Razem 1989 nr 16 s. 24  szczegóły 
recenzja: Odachowska-Zielińska Ewa: Kim był August Strindberg. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 173-174  szczegóły 
1068.książka o twórcy: Lewko Marian: Studia o Strindbergu. 1999 (Augusta Strindberga teatr intymny. Chrześcijańskie konteksty dramaturg...) szczegóły 
recenzja: Podstawka Anna: Książka o Strindbergu. Akcent 2001 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
1069.książka o twórcy: Sokół Lech: Witkacy i Strindberg - dalecy i bliscy. 1995  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Odra 1996 nr 10 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Calmayer Bengt: x 1995 (Arbeiterbladet (Oslo) 1995 nr ? [za: Przekrój 1995 nr 45...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Witkacy and Strindberg. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: Poeta - ambasador. Fraza 1997 nr 15 s. 246-247  szczegóły 
recenzja: Rzońca Wiesław: Witkacy a tradycja. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 182-186  szczegóły 
recenzja: Urbańska Agata: Cherchez la femme!. Dialog [Warszawa] 1996 nr 4 s. 180-189  szczegóły 
1070.książka o twórcy: Sokół Lech: Witkacy i Strindberg. Studium porównawcze. 1990  szczegóły 
recenzja: Kuryłko Joanna: Nadobnisie, koczkodany i.... Po prostu 1991 nr 15 s. 7  szczegóły 
1071.książka o twórcy: Uggla Andrzej Nils: Strindberg a teatr polski 1890-1970. 2000 ([Dot. również twórców:] Stanisław Przybyszewski, Karol Adwentowicz, St...) szczegóły 
recenzja: Sajewska Dorota: Strindberg a sprawa polska. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 72 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1072.artykuł: August Strindberg. Rzeczpospolita 2000 nr 209 s. D7 (nota biograficzna; z fot....) szczegóły 
1073.artykuł: Bukowski Piotr: Od "Szczęśliwego Piotra" do "Czarnej rękawiczki" (O nieznanej w Polsce dramaturgii Augusta Strindberga). Didaskalia 1999 nr 33 s. 62-68  szczegóły 
1074.artykuł: Bukowski Piotr: The prophet's authority on trial. The image of Emanuel Swedenborg's word in Augost Strindberg's "Inferno" and "Legender". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 47-64 (problem autorytetu w twórczości Strindberga; ze streszczeniem w jęz. p...) szczegóły 
1075.artykuł: Cegielski Piotr: Nieznane listy Strindberga. Kultura i Życie 1989 nr 20 s. 1, 4 (nnt. wydania w Szwecji 16 tomów listów pisarza....) szczegóły 
1076.artykuł: Chojecki Andrzej: August Strindberg o Polsce i Polakach. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 106-109  szczegóły 
1077.artykuł: Ciesielski Zenon: Głos w dyskusji na konferencji w sprawie wydania pism zbiorowych Augusta Strindberga. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 175-176 (wypowiedź na polsko-szwedzkim kolokwium "Strindberg i jego epoka"; War...) szczegóły 
1078.artykuł: Ekman Hans-Goran: Reflexioner infor den polska Strindbergsupplagan. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 167-170 (zasady narodowego wydania "Dzieł zebranych" Strindberga w Szwecji, maj...) szczegóły 
1079.artykuł: Fiałek Marek: August Strindberg und Stanislaw Przybyszewski. Zwei "Kometen" am Berliner Himmel des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 91-105  szczegóły 
1080.artykuł: Geniusz literatury. Podkarpacie 1989 nr 18 s. 2 (biogram...) szczegóły 
1081.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Głos w dyskusji. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 177-180 (wypowiedź na temat przekładu na język polski "Bajek" A. Strindberga na...) szczegóły 
1082.artykuł: Grzybkowska Teresa: Witkacy i Strindberg. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 85-88 (porównanie twórczości Strindberga i Stanisława Ignacego Witkiewcza...) szczegóły 
1083.artykuł: Janukowicz Dorota: Dramaty Augusta Strindberga i Stanisława Wyspiańskiego na tle mallarmeńskiego i verlainowskiego symbolizmu. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 25-39  szczegóły 
1084.artykuł: Jarnuszkiewicz Marcin: Strindberg and Ibsen - Symbolic Dimensions. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1999 nr 1 s. 40-42 (wywiad z reżyserem nt. twórczości Henrika Ibsena i Augusta Strindberga...) szczegóły 
1085.artykuł: Kaźmierczak Józef: Osobliwości teoretyzowania zjawisk społecznych w utworach literackich (Na przykładzie twórczości Augusta Strindberga). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne 1994 z. 41 (1993) s. 99-123  szczegóły 
1086.artykuł: Kronika ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku w 1999 roku. Bibliotekarz Płocki 2000 nr 2 s. 69 (not. o wieczorze pośw. twórczości Augusta Strindberga w Książnicy Płoc...) szczegóły 
1087.artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń kulturalnych w bibliotekach samorządowych powiatu płockiego w 2001 roku. Bibliotekarz Płocki 2002 nr 1 s. 85 (notka o spotkaniu pośw. twórczości Augusta Strindberga w Wyszogrodzie,...) szczegóły 
1088.artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń kulturalnych w bibliotekach samorządowych powiatu płockiego w 2001 roku. Bibliotekarz Płocki 2002 nr 1 s. 77 (not. o spotkaniu pośw. twórczości Augusta Strindberga w GBP w Małej Ws...) szczegóły 
1089.artykuł: Lewko Marian: Biblijne konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 29-40  szczegóły 
1090.artykuł: Lewko Marian: Chrześcijańskie konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 85-120  szczegóły 
1091.artykuł: Lewko Marian: O semantyce i funkcji rekwizytów w dramatach Augusta Strindberga. Akcent 1991 nr 1 s. 170-177  szczegóły 
1092.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Wielki współczesny (150 rocznica urodzin Augusta Strindberga). Aneks Trybuny 1999 nr 34 s. 1-2  szczegóły 
1093.artykuł: Matuszek Gabriela: O naturalistycznych jednoaktówkach Augusta Strindberga. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 141-158  szczegóły 
1094.artykuł: Neuger Leonard: Zamknięcie i otwarcie. Refleksje na temat 10-tomowej edycji "Dzieł wybranych" Strinberga. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 141-150 (projekt polskiej edycji dzieł Strindberga; referat wygłoszony na polsk...) szczegóły 
1095.artykuł: Pokorska Dorota: Ten nieznany znany Strindberg. Pogranicza 2000 nr 4 s. 145-146 (nt. zainteresowań fotografią...) szczegóły 
1096.artykuł: Rekord świata w czytaniu na głos. Rzeczpospolita 2000 nr 218 s. A12 (not. o czytaniu dzieł Augusta Strindberga przez szwedzkiego aktora Lar...) szczegóły 
1097.artykuł: ROM: August Strindberg. Gazeta Wyborcza 1999 nr 18 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1098.artykuł: Roszkowski Janusz B.: Listy miłosne i nienawistne Augusta Strindberga. Odra 1997 nr 2 s. 82-88, nr 3 s. 83-91 (nt. listów do Harriet Bosse...) szczegóły 
1099.artykuł: Sokół Lech: Dwa "Sezony w piekle": Rimbaud i Strindberg. Res Facta Nova 1999 nr 3 s. 39-48 (wzajemne relacje pisarzy; paralele w ich twórczości...) szczegóły 
1100.artykuł: Sokół Lech: Uwagi na temat planowanego wydania dzieł Augusta Strindberga. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 171-174 (projekt polskiej edycji dzieł Strindberga; referat wygłoszony na polsk...) szczegóły 
1101.artykuł: Stańczuk Dariusz: Strindberg a Bergman. Didaskalia 1999 nr 33 s. 70-73 (o Bergmanowskich realizacjach scenicznych sztuk Augusta Strinberga...) szczegóły 
1102.artykuł: Strzemżalski Jacek: Strindberg znany czy nieznany?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 3 s. 16 (nt. popularności twórczości A. Strindberga w Polsce...) szczegóły 
1103.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Dwie bibliografie Strindberga. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 181-191 (1. Tłumaczenie utworów Strindberga na język polski [1890-1983; wykaz]....) szczegóły 
1104.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polskie widzenie Strindberga. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 151-166 (polska recepcja twórczości literackiej i teatralnej Strindberga w lat...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1105.impreza: "August Strindberg - w 150. rocznicę urodzin" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 24-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
1106.impreza: "Strindberg - O'Neill - współczesny teatr" - konferencja międzynarodowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: Strindberg - O'Neill - współczesny teatr (Sztokholmskie obrady pod egidą Fundacji Nobla). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 55-61 (spraw....) szczegóły 
1107.impreza: "Strindberg i jego epoka" - polsko-szwedzkie kolokwium (1996).  szczegóły 
artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Introduction. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 139-140 (powitanie uczestników kolokwium; tekst w języku angielskim...) szczegóły 
artykuł: Snopek Jerzy: Polsko-szwedzkie kolokwium Strindbergowskie. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 137-138 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 219 (zapowiedź...) szczegóły 
1108.impreza: Strindberg i sztuka fotografii - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Strindberg and the art of fotography. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 2 s. 51 (nota spraw....) szczegóły 
1109.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Augusta Strindberga z okazji 150. rocznicy jego urodzin (1999).  szczegóły 
artykuł: Podstawka Anna: Sympozjum Strindbergowskie w KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
1110.impreza: Wystawa prac fotograficznych Augusta Strindberga (1998).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 202 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1111.utwór: Czerwony pokój. Sceny z życia artystów i pisarzy.  szczegóły 
artykuł: Bukowski Piotr: Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w "Czerwonym pokoju" Augusta Strindberga i "Próchnie" Wacława Berenta. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 78-100 (porównanie modeli tożsamości artysty w powieściach...) szczegóły 
1112.utwór: Gustav Adolf.  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Die Gestalt Gustav Adolfs im Drama von August Strindberg. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 78-87 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1113.utwór: Inferno.  szczegóły 
artykuł: Kalinowski Mariusz: Lustro schizofrenii. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 319-335 (sprost. Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 324...) szczegóły 
1114.utwór: Ojciec.  szczegóły 
artykuł: Matuszek Gabriela: Dwa dramaty patriarchatu. (O "Norze" Ibsena i "Ojcu" Strindberga). Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 189-203  szczegóły 
1115.utwór: Spowiedź szaleńca [En dores frsvarstal].  szczegóły 
artykuł: Bukowski Piotr: Spelet och maskerna i August Strindbergs "En dares forsvarstal". Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 65-88  szczegóły 
artykuł: Przybylak Feliks: Kłopoty ze "Spowiedzią szaleńca". Odra 2000 nr 3 s. 140-141  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1116.kult: DJ: Rocznica Strindberga. Gazeta Wyborcza 1999 nr 202 s. 13 (nt. obchodów rocznicy 150. urodzin Augusta Strindberga w Szwecji...) szczegóły 
1117.kult: Gieraczyński Bogdan: "Błękitna Twierdza" Strindberga. Słowo Powszechne 1992 nr 21 z 22/24 V s. 6 (nt. muzeum pisarza mieszczącego się w budynku nazwanym "Błękitną Twier...) szczegóły 
1118.kult: Hausman Marzena: Befsztyk a la Strindberg. Rzeczpospolita 1999 nr 33 s. 23 (nt. planów obchodów 150. rocznicy urodzin pisarza w Szwecji...) szczegóły 
1119.kult: Kultura [Warszawa] 1989 nr 6 s. 2 (not. o 140. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Sturzen-Becker Oscar
    wiersze (alfabet tytułów)
1120.wiersz: Sturzen-Becker Oskar: Rok 1830. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
  Sundman Per Olof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1121.książka twórcy: Sundman Per Olof: Ocean Lodowaty. 1989  szczegóły 
1122.książka twórcy: Sundman Per Olof: Opowieść o Samie. 1987  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 2 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czeszko Bohdan: Jak to robiono na Islandii. Nowe Książki 1988 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Kamińska Krystyna: Współczesna saga. Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Racje siły, racje prawa. Kultura [Warszawa] 1988 nr 39 s. 10  szczegóły 
recenzja: S.M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 8 s. 12  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1123.utwór: Undersokningen [Dochodzenie].  szczegóły 
artykuł: Specht-von Bonsdorff Monika: Die Abwesende Grosstadt: Zu Per Olof Sundmans Roman "Undersokningen". Folia Scandinavica Posnaniensia 1994 t. 2 s. 29-40  szczegóły 
  Sundvall Viveca
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1124.książka twórcy: Sundvall Viveca: Dziennik pierwszoklasistki. 1990  szczegóły 
recenzja: Dąbrowiecka Hanna: Z przykucniętej perspektywy. Guliwer 1992 nr 2 s. 37  szczegóły 
recenzja: Dybowski Adam: Dziennik pierwszoklasistki. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 29-30  szczegóły 
  Swahn Jan Henrik
    proza (alfabet tytułów)
1125.proza: Swahn Jan Henrik: Przyjeżdżam do miasta, w którym kiedyś byłem... Studium 1999 nr 3/4 s. 178-181 (z not. na s. 265...) szczegóły 
  Swartz Richard
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1126.utwór: Room Service. Berattelser fran det ostra Europa.  szczegóły 
artykuł: Katz-Hewetson Janina: Jak było.... Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 145-149 (rec. przekładu na język duński...) szczegóły 
  Swedenborg Emanuel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1127.książka twórcy: Swedenborg Emanuel: Dziennik snów. 1743-1744. 1996  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 156 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Ulubiony filozof Mickiewicza. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 27 s. 21  szczegóły 
1128.książka twórcy: Swedenborg Emanuel: O Niebie i jego cudach również o Piekle według tego co słyszano i widziano. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Na skróty do Absolutu. Gazeta o Książkach 1993 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1993 nr 1 s. 103 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1129.książka o twórcy: Lagercrantz Olof: Emanuel Swedenborg. Poemat o życiu w zaświatach. ([Dot. twórczości pisarza]....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 108 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Nie tylko dla orłów. Gazeta Wyborcza 2003 nr 205 s. 14  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 274 (nota...) szczegóły 
1130.książka o twórcy: Piechowski Jerzy: Swedenborg. Życie i wizja. 1997  szczegóły 
1131.książka o twórcy: Toksvig Signe: Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk. ([Zawiera także:] Ciągle poszukujemy klucza. O Emanuelu Swedenborgu roz...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 120 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 404 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Uczony, medium i gnostyk. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 19  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 257 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trawkowski Krzysztof: Notes Wydawniczy 2002 nr 11 s. 78-79 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Niebo Swedenborga. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 10 s. 34  szczegóły 
1132.książka o twórcy: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica. Z. 10: 1988. 1989 ([Zeszyt zawiera materiały z polsko-szwedzkiej konferencji naukowej pt....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Emanuel Swedenborg o Bogu i niebie. Pogranicza 1996 nr 2 s. 70-77  szczegóły 
1134.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Emanuel Swedenborg wczesna kosmologia. Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 106 (1989) s. 3-8  szczegóły 
1135.artykuł: Biegajczyk Mirosław: Swedenborg, czyli racjonalizm apokaliptyczny. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 8 s. 24-29  szczegóły 
1136.artykuł: CZAR: Mistyk i wynalazca. Gazeta Wyborcza 2003 nr 205 s. 14 (not. biograficzna...) szczegóły 
1137.artykuł: Dubin Boris: Milosh o Svedenborge udvoenii mira i eresi cholovekobozhestva. Inostrannaja Literatura 1992 nr 8/9 s. 297-301  szczegóły 
1138.artykuł: Jonsson Inge: Ewolucja myśli Swedenborga. Opcje 1994 nr 2 s. 66-72 (z not. o Inge Jonsson i Tristanie Koreckim...) szczegóły 
1139.artykuł: Korecki Tristan: Wprowadzenie do Swedenborga. Metafora 1994 nr 17 s. 34-45  szczegóły 
1140.artykuł: Korek Janusz: Zagadka Mickiewicza a Swedenborg. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 89-112 (nt. mistycyzmu w twórczości poetyckiej A. Mickiewicza i E. Swedenborga...) szczegóły 
1141.artykuł: Miłosz Czesław: Dostoevskijj i Svedenborg. Inostrannaja Literatura 1992 nr 8/9 s. 289-296 (z not. s. 316...) szczegóły 
1142.artykuł: Miłosz Czesław: Seksualność anielska. Kontrapunkt 1998 nr 1/2 s. 5 (seksualność anielska w pismach Emanuela Swedenborga; także o wpływie t...) szczegóły 
1143.artykuł: Piechowski Jerzy: Prorok Północy. Tygodnik Solidarność 1997 nr 41 s. 16  szczegóły 
1144.artykuł: R.A.: Emanuel Swedenborg (1688-1772). Tygodnik Polski 1989 nr 31 s. 5 (Teologowie, mistycy, asceci...) szczegóły 
1145.artykuł: Waniek Henryk: Swedenborg - Blake - Yeats. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 195-203  szczegóły 
1146.artykuł: Waniek Henryk: Swedenborg - Blake - Yeats. Fraza 1998 nr 19/20 s. 78-88 (nt. twórczości mistycznej; porównanie; z not. o autorze, s. 172...) szczegóły 
  Thor Annika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1147.książka twórcy: Thor Annika: Prawda czy wyzwanie. 2001  szczegóły 
recenzja: Antosz Katarzyna: Książki 2001 nr 11 s. 58-59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gruda Ewa: Lepiej być pięknym i bogatym.... Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 10 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Kulik Maria: Przemoc w szkole. Guliwer 2001 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Dwunastolatka w lustrze literatury. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 58  szczegóły 
  Tikkanen Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1148.wiersz: Tikkanen Marta: Historia miłości stulecia (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 472-474  szczegóły 
  Tornborg Rita
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1149.książka twórcy: Tornborg Rita: Imieniny Salomona. 1993  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Opowieść o mieście. Ex Libris 1993 nr z VI s. 8  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Opowieści bez treści. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 50  szczegóły 
recenzja: [Fox Marta] (M.F.): Rita Tornborg. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 4 s. 25 (spraw. z promocji książki w Katowicach...) szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Opowieści dipisów. Ex Libris 1996 nr 93 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Miłość w Sztokholmie. Fa-Art 1994 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: "Kto opowiada, ten kocha". Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1150.proza: Tornborg Rita: Beata i sztokholmczyk. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 1, 6-7  szczegóły 
1151.proza: Tornborg Rita: Dlaczego zaczęłam pisać. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 7 (wspomn....) szczegóły 
1152.proza: Tornborg Rita: Kajamiec w Warszawie. Res Publica 1989 nr 8 s. 62-67 (z not. o aut....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1153.wywiad: Jastrun Tomasz: Jestem bardzo polska. Kultura i Życie 1992 nr 9 (z 25/26 IV) s. 9-10 (głównie dotyczy biografii...) szczegóły 
1154.wywiad: Neuger Leonard: Moje miasta. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 10 (nt. swoich związków z Polską...) szczegóły 
  Transtromer Tomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1155.książka twórcy: Transtromer Tomas: Dziki rynek i Żywym i umarłym. [Wiersze]. 1989  szczegóły 
1156.książka twórcy: Transtromer Tomas: Gondola żałobna. 1996  szczegóły 
recenzja: Balbierz Jan: Odra 1997 nr 1 s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Buczkówna Mieczysława: Ślady Boga... Literatura 1998 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Transtromer. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 13  szczegóły 
recenzja: Łukaszewski Dariusz: [Dwudziesty ósmy] 28 XI 1996. Pracownia 1999 nr 21 s. 99  szczegóły 
1157.książka twórcy: Transtromer Tomas: Moja przedmowa do ciszy. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Szwedzi mówiący biegle po polsku. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Przedmowa do ciszy. Ex Libris 1993 nr z VI s. 7  szczegóły 
recenzja: Wasilewska-Chmura Magdalena: Tomas Transtromer w przekładach Leonarda Neugera. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 329-338  szczegóły 
1158.książka twórcy: Transtromer Tomas: Muzeum motyli. [Pam.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Hieronim: Biograficzne muzeum poety. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 a s. 222-226  szczegóły 
recenzja: Wasilewska-Chmura Magdalena: Tomas Transtromer w przekładach Leonarda Neugera. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 329-338  szczegóły 
1159.książka twórcy: Transtromer Tomas: Niebieski dom. [Wiersze]. 2000 ([Zawiera także:] Aleksander Nawrocki: Od wydawcy. - Mieczysława Buczkó...) szczegóły 
1160.książka twórcy: Transtromer Tomas: Późnojesienny labirynt. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 23 (nota w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Preteksty [z tego cyklu:] Hamburgery i poezja. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 3  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Transtromer. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sokół Lech: Szklany dom na zboczu. Plus Minus 1997 nr 45 s. 2  szczegóły 
recenzja: Strumyk Grzegorz: Rozgałęzienia. Fraza 2002 nr 4 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Tomas Transtromer w Polsce. List Oceaniczny 1998 nr 53 s. 2, 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1161.wiersz: Transtromer Tomas: April and silence. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 9 (z not....) szczegóły 
1162.wiersz: Transtromer Tomas: Archipelag sztokholmski jesienią: Ostinato. Akcent 1989 nr 1 s. 99-100  szczegóły 
1163.wiersz: Transtromer Tomas: Archipelag sztokholmski jesienią: Sztorm. Akcent 1989 nr 1 s. 99 ([z biogramem aut., s. 101-2]...) szczegóły 
1164.wiersz: Transtromer Tomas: Archipelag sztokholmski jesienią: Wieczór - ranek. Akcent 1989 nr 1 s. 99  szczegóły 
1165.wiersz: Transtromer Tomas: Asamotneny shvedzkih dom. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 57-58 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1166.wiersz: Transtromer Tomas: Carillon. Akcent 1989 nr 1 100-101  szczegóły 
1167.wiersz: Transtromer Tomas: Cisza. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 10  szczegóły 
1168.wiersz: Transtromer Tomas: Człowiek z Beninu. Akcent 1989 nr 1 s. 98-99 ([z not., s. 101-102]...) szczegóły 
1169.wiersz: Transtromer Tomas: Do przyjaciół za granicą. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 9  szczegóły 
1170.wiersz: Transtromer Tomas: Do-mazhor. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 58 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1171.wiersz: Transtromer Tomas: Dwa miasta. Literatura na Świecie 1993 nr 8 s. 356  szczegóły 
1172.wiersz: Transtromer Tomas: Ehlegihja. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 60 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1173.wiersz: Transtromer Tomas: Epigram (Budowle kapitału kopce...). Res Publica 1989 nr 8 s. 81  szczegóły 
1174.wiersz: Transtromer Tomas: Epilog. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 70-72  szczegóły 
1175.wiersz: Transtromer Tomas: Formuły zimy. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 74-75  szczegóły 
1176.wiersz: Transtromer Tomas: Gogal'. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 56-57 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1177.wiersz: Transtromer Tomas: Gondola żałobna Nr 2. NaGłos 1991 nr 5 s. 84-87  szczegóły 
1178.wiersz: Transtromer Tomas: Haiku. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 10  szczegóły 
1179.wiersz: Transtromer Tomas: Haiku (I-IV). Tygodnik Powszechny 1998 nr 24 s. 9 (16 utworów...) szczegóły 
1180.wiersz: Transtromer Tomas: Haiku: Maj. Czerwiec. Lipiec. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 22-23  szczegóły 
1181.wiersz: Transtromer Tomas: Hommages. Kresy 1995 nr 22 s. 116-117  szczegóły 
1182.wiersz: Transtromer Tomas: Jak by się było dzieckiem. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 21  szczegóły 
1183.wiersz: Transtromer Tomas: Jak by się było dzieckiem. NaGłos 1993 nr 11 s. 82 (z fot. poety...) szczegóły 
1184.wiersz: Transtromer Tomas: Kartka księgi nocnej. NaGłos 1991 nr 5 s. 84  szczegóły 
1185.wiersz: Transtromer Tomas: Kraina niepewności. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 1 (z not....) szczegóły 
1186.wiersz: Transtromer Tomas: Kukułka. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 116 (proza poet....) szczegóły 
1187.wiersz: Transtromer Tomas: Kwiecień i cisza. Odra 1999 nr 10 s. 67  szczegóły 
1188.wiersz: Transtromer Tomas: Kwiecień i cisza. NaGłos 1991 nr 5 s. 83 (z fot. aut....) szczegóły 
1189.wiersz: Transtromer Tomas: Łuki romańskie. Przekrój 1997 nr 40 s. 32  szczegóły 
1190.wiersz: Transtromer Tomas: Motywy średniowieczne. Res Publica 1989 nr 8 s. 81  szczegóły 
1191.wiersz: Transtromer Tomas: Nieskończona jest przestrzeń domu. Res Publica 1989 nr 8 s. 82-83  szczegóły 
1192.wiersz: Transtromer Tomas: Noc zimowa. Kresy 1995 nr 22 s. 118  szczegóły 
1193.wiersz: Transtromer Tomas: Nocna podróż. NaGłos 1993 nr 11 s. 83  szczegóły 
1194.wiersz: Transtromer Tomas: Ostinato. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 56 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1195.wiersz: Transtromer Tomas: Pavol'naja muzyka. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 59 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1196.wiersz: Transtromer Tomas: Pejzaż ze słońcami. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 1 (z not....) szczegóły 
1197.wiersz: Transtromer Tomas: Pjarehdykh u lihpenih. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 59-60 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1198.wiersz: Transtromer Tomas: Poranne ptaki. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 73  szczegóły 
1199.wiersz: Transtromer Tomas: Portret kobiety. Res Publica 1989 nr 8 s. 81  szczegóły 
1200.wiersz: Transtromer Tomas: Przedmieście. World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 560 (z notą tłumacza...) szczegóły 
1201.wiersz: Transtromer Tomas: Samotność (II). Odra 1999 nr 10 s. 67  szczegóły 
1202.wiersz: Transtromer Tomas: Shtorm. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 55 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1203.wiersz: Transtromer Tomas: Spojrzenie zimy. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2000 t. 1 z. 1 s. 7  szczegóły 
1204.wiersz: Transtromer Tomas: Szkic z 1844 roku. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 1  szczegóły 
1205.wiersz: Transtromer Tomas: Szyny. World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 560 (z notą tłumacza...) szczegóły 
1206.wiersz: Transtromer Tomas: Szyny. Tygodnik Powszechny 1990 nr 21 s. 4  szczegóły 
1207.wiersz: Transtromer Tomas: Światło się wdziera. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 1  szczegóły 
1208.wiersz: Transtromer Tomas: Ulotka. Res Publica 1989 nr 8 s. 80 ([z not. o aut.]....) szczegóły 
1209.wiersz: Transtromer Tomas: Vechar - ranak. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 55-56 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1210.wiersz: Transtromer Tomas: Z gary. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 59 (noty o Tomasie Transtromerze i tłumaczu s. 61...) szczegóły 
1211.wiersz: Transtromer Tomas: Z lipca '90. Ex Libris 1993 nr z VI s. 7  szczegóły 
1212.wiersz: Transtromer Tomas: Z marca, 1979. World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 560 (z notą tłumacza...) szczegóły 
1213.wiersz: Transtromer Tomas: Z wyspy 1860. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 115  szczegóły 
1214.wiersz: Transtromer Tomas: Zagłębiając się. Kresy 1995 nr 22 s. 116  szczegóły 
1215.wiersz: Transtromer Tomas: Żałobna gondola. Literatura 2000 nr 1 s. 7  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1216.proza: Transtromer Tomas: Egzorcyzmy. Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 3 (z not....) szczegóły 
1217.proza: Transtromer Tomas: Muzea. Arka 1991 nr 31 s. 3-5 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1218.artykuł: Balbierz Jan: Milczenie Tomasa Transtromera. Kresy 1995 nr 22 s. 119-125 (o poezji Transtromera; z fragm. wierszy...) szczegóły 
1219.artykuł: Baran Józef: Srebro w lombardzie (albo lunch u Transtromerów). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 7-21 (biogr. oraz zapis rozmowy z Tomasem Transtromerem, jego żoną Moniką i ...) szczegóły 
1220.artykuł: Buczkówna Mieczysława: Transtromer. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 12-13 (z fragm. wierszy i wypowiedzi poety w tłumaczeniu Leonarda Neugera...) szczegóły 
1221.artykuł: Chojnacki Hieronim: Tomas Transtromer Leonarda Neugera. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 24-30 (poezja Transtromera w ujęciu tłumacza jego twórczości Leonarda Neugera...) szczegóły 
1222.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (not. o pobycie w Polsce...) szczegóły 
1223.artykuł: Janas Magdalena: Artysta na północy. Postscriptum 2000 nr 35/36 s. 99-105 (z notą o Magdalenie Janas...) szczegóły 
1224.artykuł: Janas Magdalena: Demeter współczesnej Szwecji. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2000 t. 1 z. 1 s. 6-9 (elementy klasycznego systemu metrycznego i mitologii greckiej w wiersz...) szczegóły 
1225.artykuł: Kaliszewski Wojciech: Poeta z niebieskiego domu (Szkic do portretu Tomasa Transtromera). Więź 2000 nr 12 s. 184-190 (nt. twórczości poetyckiej...) szczegóły 
1226.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167 (not. o spotkaniu autorskim w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Pisa...) szczegóły 
1227.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 81 (not. o wizycie w Polsce; Warszawa VI 2000...) szczegóły 
1228.artykuł: -Kron.-: Święto poezji. Topos 1995 nr 5/6 s. 74 (o spotkaniu autorskim w Gdańsku, 28 IV 1995...) szczegóły 
1229.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173 (not. o spotkaniu z czytelnikami; Warszawa, Dom Literatury, 20 VI 2000...) szczegóły 
1230.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 249 (not. o pobycie w Gdańsku, IV 1995...) szczegóły 
1231.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 222 (nota o pobycie w Gdańsku...) szczegóły 
1232.artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 179 (not. o wieczorze poezji Tomasa Transtromera i Czesława Miłosza, Kraków...) szczegóły 
  Trotzig Birgitta
    proza (alfabet tytułów)
1233.proza: Trotzig Birgitta: Fragmenty. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 3 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1234.artykuł: Bukowski Piotr: Objawienia i rytuały BirgittyTrotzig. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
  Tunstrom Goran
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1235.książka twórcy: Tunstrom Goran: Oratorium na Boże Narodzenie. 1997  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 20 (not....) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 66 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1236.proza: Tunstrom Goran: Salonowe muzykowanie, 1943. Fraza 1998 nr 19/20 s. 19-30  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1237.artykuł: Główka Alicja: Historie Gorana Tunstroma. Fraza 1998 nr 19/20 s. 31-35 (nt. twórczości; dot. utworów: "Oratorium na Boże Narodzenie", "Poświat...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1238.zgon: Bukowski Piotr: Goran. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 2 (zmarł: 5 II 2000; nota...) szczegóły 
  Uggla Andrzej Nils
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1239.tekst paraliteracki: Uggla Andrzej Nils: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 119 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1240.artykuł: J.G.: Andrzej Nils Uggla. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 105-106 (sylwetka...) szczegóły 
1241.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 140 (not. o bieżących pracach...) szczegóły 
1242.artykuł: Wasita Ryszard: Kochanowski i Niemcewicz po szwedzku. Nasz człowiek w Uppsali (i jego krąg). Lithuania 1999 nr 3 s. 118-122 (nt. działalności Andrzeja Uggli na rzecz popularyzacji literatury pols...) szczegóły 
1243.artykuł: Wasita Ryszard: Nasz przyjaciel z Uppsali. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 376-380 (omów. dorobku naukowego Andrzeja Nilsa Uggli w zakresie polskiej liter...) szczegóły 
  Vennberg Karl
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1244.książka twórcy: Vennberg Karl: Wiersze wybrane. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1245.wiersz: Vennberg Karl: Wolność. Morze i Ziemia 1989 nr 8 s. 9  szczegóły 
  Wahloo Per
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1246.książka twórcy: Wahloo Per: Ciężarówka. 1989  szczegóły 
  Werup Jacques
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1247.książka twórcy: Werup Jacques: Późne podróże Casanovy. 1994  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1248.tekst paraliteracki: Werup Jacques: Zobaczyć Bydgoszcz i umrzeć. Akant 1998 nr 4 s. 1, 4 (wypowiedź; do druku podał Ryszard Częstochowski; z not....) szczegóły 
  Widerberg Bo
    wywiady (alfabet autorów)
1249.wywiad: Bielas Katarzyna: Nawołuję do buntu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 28 s. 13 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1250.zgon: KB: Gazeta Wyborcza 1997 nr 255 s. 24, 26 (zmarł: 1 V 1997; not....) szczegóły 
1251.zgon: Odeszli. Film 1997 nr 6 s. 32 (zmarł: 1997; nota, z fot....) szczegóły 
1252.zgon: Zmarli. Przekrój 1997 nr 20 s. 8 (zmarł 1997, not....) szczegóły 
  Widerberg Siv
    wiersze (alfabet tytułów)
1253.wiersz: Widerberg Siv: Brud. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 132  szczegóły 
1254.wiersz: Widerberg Siv: Shvedskaja narodnaja pesnja. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 133  szczegóły 
1255.wiersz: Widerberg Siv: U goradze. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 133  szczegóły 
  William-Olsson Magnus
    wiersze (alfabet tytułów)
1256.wiersz: William-Olsson Magnus: (Dla L). Kresy 1995 nr 22 s. 131-132 (z not....) szczegóły 
1257.wiersz: William-Olsson Magnus: [Sześćdziesiąt] 60 11 06. Kresy 1995 nr 22 s. 130-131 (z not., s. 132...) szczegóły 
1258.wiersz: William-Olsson Magnus: (Z Omfalos). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 92  szczegóły 
  Zachrison Sun Maximilian
    wiersze (alfabet tytułów)
1259.wiersz: Zachrison Sun Maximilian: Boska i zabijająca kombinacja... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 51  szczegóły 
1260.wiersz: Zachrison Sun Maximilian: Kryształek śniegu... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 51  szczegóły 
1261.wiersz: Zachrison Sun Maximilian: Przyszłość kiedyś wreszcie... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 51  szczegóły 
1262.wiersz: Zachrison Sun Maximilian: Róża patrzeć na różę... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 51  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1263.artykuł: Gołąb Monika: Wszystko dla dzieci. Życie 2002 nr 24 s. 14 (art. biogr. z powodu śmierci; z wypowiedziami nt. pisarki autorów: Dor...) szczegóły 
1264.nawiązanie: Tygodnik Powszechny 2002 nr 47 s. 16 (listy nt. cyklu fel. pośw. Pippi, podp.: Agnieszka z Poznania, Maciej ...) szczegóły