Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Fałowski Adam, Sendero Bogdan: Biesiada słowiańska. 1992 ([Zawiera m.in. kanon zabytków literackich głagolickich i cyrylickich]....) szczegóły 
recenzja: Kunińska Jolanta: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
2.książka: Mares Franciszek Wacław: Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego. 1994 ([Zawiera m.in.:] Piśmiennictwo cyrylo-metodiańskie [dot. Biblii i teks...) szczegóły 
recenzja: Szulc Arleta: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 307-308  szczegóły 
3.książka: Moszyński Leszek: Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne. 1990 ([nt. greckich tytułów ewangelijnych w rękopisach staro-cerkiewno-słowi...) szczegóły 
4.książka: Naumow Aleksander: Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich = Tikejimas ir istorija. Is literaturos baznytine slavu kalba Lenkijos ir Lietuvos zemese. 1996 (Wstęp. Rozdział I: Kultura prawosławna na ziemiach polsko-litewskich (...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz Wacław: O kulturze polskiego prawosławia. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 7 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Kenanov D.: x 1999 ([w czasopiśmie:] Kalbotyra. Slavistica Vilnensis (Wilno) 1999 t...) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1998 nr 3 (1997) s. 141-150  szczegóły 
recenzja: Melnyk Marek: Teologia polskiego prawosławia. Więź 2000 nr 11 s. 216-220  szczegóły 
5.książka: [Ósme] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 2001 (Wstęp. * [Zawiera m. in.:] Khristina Toncheva: Redakciite na starobahl...) szczegóły 
6.książka: Staszewski Jerzy: Niektóre typy wyrażeń okolicznikowych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. 1990 ([Na przykładzie tekstów:] Kodeks Zografski, Kodeks Mariański, Kodeks S...) szczegóły 
7.książka: Szulc Arleta: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 1, Zróżnicowanie leksykalne. 2000  szczegóły 
8.książka: Szulc Arleta: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 2, Zróżnicowanie słowotwórcze. 2001  szczegóły 
9.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. 1988 ([Zawiera referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej z...) szczegóły 
recenzja: Tarnowska Irena: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
10.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku. 1995 (Albert Bartoszewicz: Przedmowa. * Rumiana Pawłowa: Kievskaja Rus' i Bo...) szczegóły 
11.książka: Wójtowicz Marian: Początki pisma słowiańskiego. 2000 ([Geneza i rekonstrukcja starosłowiańskich alfabetów na przykładzie tek...) szczegóły 
recenzja: Karzarnowicz Jarosław: Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 332-335  szczegóły 
recenzja: Wicherkiewicz Tomasz: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 347-348  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Alekseev Anatolijj: Slavjanskaja versija Evangelija ot Ioanna. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 5-22 (głównie dot. rękopiśmiennej tradycji starocerkiewnosłowiańskiej wersji...) szczegóły 
13.artykuł: Bartula Czesław: Uwagi o najstarszym języku Słowian. x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
14.artykuł: Gronowski Michał: Święty Wacław patron Czech. Zarys problematyki. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
15.artykuł: Iwaniec Eugeniusz: Język i piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie w kulturze staroobrzędowców na ziemiach polskich. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 7 s. 33-43  szczegóły 
16.artykuł: Kafel Małgorzata: Obrzęd spowiedzi w najstarszych tekstach słowiańskich ("Euchologium Sinaiticum" i "Zajkovski trebnik"). x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
17.artykuł: Kawecka Agata: "Święci", "świętość", "błogosławieni" w starych słowiańskich księgach liturgicznych i hagiograficznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
18.artykuł: Kenanov D.: Starobahlgarski tekstove i juzhnoslavjanski temi v pechatnija Prolog. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 250-262  szczegóły 
19.artykuł: Kobjak N.A., Morozova N.A., Turilov A.A.: Kirillicheskie rukopisnye knigi XV-XIX vv. v sobranijakh fondov 21 i 22 BAN Litvy. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 41-112 (zbiory Biblioteki Akademii Nauk Republiki Litewskiej; wykaz rękopisów...) szczegóły 
20.artykuł: Kuczyńska-Hyszka Marzanna: U źródeł hymnografii grekokatolickiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1992 nr 1 (90) s. 5-22 (nt. kompozycji hymnograficznych ku czci Jozafata Kuncewicza; z tekstam...) szczegóły 
21.artykuł: Kuczyńska-Hyszka Marzanna: Utwory hymnograficzne ku czci św. Metodego jako źródło historyczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 6 (177) s. 131-135  szczegóły 
22.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Słowiańska poezja liturgiczna IX i X wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 37-43  szczegóły 
23.artykuł: Lis Izabela: Motyw "odciętej głowy" w literaturze cerkiewnosłowiańskiej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
24.artykuł: Mańczak Witold: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 117-122 ([rec. ks.:] Alexander M. Schenker: The Dawn of Slavic. New Haven, Lond...) szczegóły 
25.artykuł: Mares Franciszek Wacław: Z nowych odkryć zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich na Górze Synaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 67-69 (streszcz. ref....) szczegóły 
26.artykuł: Minchev Georgi: Rukopisnaja kollekcija centra im. Ivana Dujjcheva. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 445-446 ([rec. ks.:] B. Khristova, A. Dzhurova, V. Velinova: Opis na slavjanski...) szczegóły 
27.artykuł: Morozova N.A., Temchin S.Ju.: Ob izuchenii cerkovnoslavjanskojj pis'mennosti Velikogo knjazhestva Litovskogo. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 7-39  szczegóły 
28.artykuł: Moszyński Leszek: "Euchologium sinaiticum" jako świadectwo zderzenia się dwóch nurtów kulturowych w piśmiennictwie cyrylometodejskim. x 1995 ([W ks.:] Polszczyzna dawna i współczesna. Meteriały z ogólnopolskich k...) szczegóły 
29.artykuł: Moszyński Leszek: Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 137-145 ([rec. ks.:] Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii = Evangelium s...) szczegóły 
30.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe katalogi starosłowiańskich rękopisów. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 99-104  szczegóły 
31.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 81-86 ([rec. ks.:] Irina Agren: K probleme ispol'zovanija pechatnykh izdanijj...) szczegóły 
32.artykuł: Moszyński Leszek: Starosłoweński i starochorwacki przekład Modlitwy Pańskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 175-188 (z rekonstrukcją tekstu pierwotnego cyrylometodejskiego i starochorwack...) szczegóły 
33.artykuł: Naumow Aleksander: Hymnografia i polityka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 67-68 (analiza wybranych tekstów liturgicznych w kontekście polityczno-społec...) szczegóły 
34.artykuł: Naumow Aleksander: O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 85-86 (od XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
35.artykuł: Naumow Aleksander: O specyfice literatury cerkiewnosłowiańskiej w Rzeczypospolitej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 96-98 (w XV-XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
36.artykuł: Naumow Aleksander: Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 150-163 (szerzej o "Pamflecie na Smotryckiego"; ze streszczeniem na jęz. rosyjs...) szczegóły 
37.artykuł: Ossowski Leszek: Czas i miejsce powstania języka prasłowiańskiego. x 1992 ([w ks.:] Leszek Ossowski: Studia slawistyczne. Wrocław 1992, s. 11-18...) szczegóły 
38.artykuł: Pietrow Jan: "Apostoł" w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i jego następnych redakcjach (Wybrane zagadnienia teologiczne). x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
39.artykuł: Pytel Sylwia: Księgi liturgiczne u dawnych Słowian. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
40.artykuł: Rusek Jerzy: Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich. x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
41.artykuł: Sadovski Velizar: Zur Nominalkomposition in den Schriftperikopen der aksl. (abg.) Denkmaeler "Euchologium Sinaiticum" (1/N) und "Missale Sinaiticum" (5/N) und ihren griechischen Paralleltexten. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
42.artykuł: Stamatoski Zdravko: Stari tekstovi ("Mazurinska krmchijha" i "Zagrepski triod"). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 439-444  szczegóły 
43.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: "Czasosłow" Szwajpolta Fiola między południem i wschodem Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44 (2000) z. 2 s. 74-77 (streszczenie referatu...) szczegóły 
44.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: O niektórych osobliwościach leksykalnych w "Czasosłowie" Szwajpolta Fiola (nazwy pomieszczeń w klasztorze). x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
45.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: "Początkowo Słowianie nie mieli liter, będąc bowiem poganami liczyli i wróżyli za pomocą kresek i nacięć". x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
46.artykuł: Szulc Arleta: On some lexical innovations in Russian Church Slavonic Psalters. x 1999 ([w czasopiśmie:] Slovo (Zagreb) 1999 t. 47/49 (1997/1999) s. 11...) szczegóły 
47.artykuł: Śpiączka Michał: Adelphopoiesis (bratostvorenie) czyli adopcja braterska w "Euchologium Sinaiticum" i "Zajkovskim Trebniku". x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
48.artykuł: Turilov A.A.: Zametki o kirillicheskikh pergamennykh rukopisjakh sobranija byvshejj Vilenskojj publichnojj biblioteki (f. 19 BAN Litvy). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 113-142  szczegóły 
49.artykuł: Wójtowicz Marian: O rekonstrukcji staro-cerkiewno-słowiańskiego akrostychu alfabetycznego "Az" jesm' Bog"". Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 63-72  szczegóły 
50.artykuł: Wójtowicz Marian: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 409-411 ([rec. ks.:] Georgijj Khaburgaev: Pervye stoletija slavjanskojj pis'men...) szczegóły 
51.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Z osobliwości leksykalnych "Triodu kwietnego" (nowe poświadczenie nazw "ogrodnik" i "jednoroczny"). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 41-48 (dot. słownictwa inkunabułu z tłoczni Szwajpolta Fiola w Krakowie...) szczegóły 
52.artykuł: Zagrajek Agnieszka: Szata ilustracyjna rękopiśmiennego greckokatolickiego "Irmologionu" z końca XVII w.. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 261-289 (dot. redakcji staroukraińskiej Irmologionu z księgozbioru Edwarda Pora...) szczegóły