Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Baluch Wojciech, Sugiera Małgorzata, Zając Joanna: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. 2002 ([Dot. rozwoju nowych metod: badań nad dyskursem, postacią i płcią biol...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 78-79  szczegóły 
2.książka: Borysiak Marianna: Das Deutsche Trivialdrama in der Zeit der Romantik. 1988 (Vorwort. - 1. Zur Begriffsbestimmung des Trivialen und der Herausbildu...) szczegóły 
3.książka: Burzyńska Joanna: Towards a theory of poetic drama. W.B. Yeats, J.M. Synge, S. O'Casey. 1995  szczegóły 
recenzja: Lorek-Jezińska Edyta: A review of Joanna Burzyńska's "Towards a theory of poetic drama. W.B. Yeats, J.M. Synge, S. O'Casey". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2001 z. 10 (345) s. 163-172  szczegóły 
4.książka: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. 1987  szczegóły 
recenzja: Chomiuk Aleksandra: Tradycje i współczesność polskiego dramatu. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Maciszewska Joanna: Kierunki 1989 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Prokof'eva D.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 1 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 187-196  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: S.M.: Scena 1989 nr 1 s. 32  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 399-400  szczegóły 
5.książka: Eustachiewicz Lesław: Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918. 1986  szczegóły 
recenzja: Linkner Tadeusz: Okolice [Warszawa] 1988 nr 3 s. 113-118  szczegóły 
6.książka: Le texte dramatique. La lecture et la scene. Actes du colloque, Karpacz les 29 avril - 3mai 1984. 1986  szczegóły 
recenzja: Body Jacques: Etudes theatrales et litterature comparee. Revue de Litterature Comparee 1996 r. 70 nr 1 s. 221-230  szczegóły 
7.książka: Misiewicz Janusz: Istota dramatu. 1991 (Wstęp. - Cz. 1: Przegląd teoryj dramatu. - Cz. 2: Elementy struktury d...) szczegóły 
8.książka: Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym. 1999 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. - Dobrochna Ratajczakowa: Uśmiec...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Bardzo kłopotliwa muza. Scena 2000 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
9.książka: O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. [T. 1:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki, manifesty, komentarze. 1989 (Eleonora Udalska: Przedmowa. * Cz. 1: Antyk i średnowiecze: Rozdz. 1: ...) szczegóły 
recenzja: uk: Odra 1990 nr 11 s. 103-104  szczegóły 
10.książka: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. [T. 2]: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze. 1993 (T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze. Red. Jer...) szczegóły 
recenzja: Owoc grantu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 14 s. 6 (nota spraw. z promocji książki, Katowice, 25 XI 1993...) szczegóły 
11.książka: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. [T. 3]: Od Sartre'a do Mrożka. Poetyki, manifesty, komentarze. 1997 (Eleonora Udalska: Przedmowa. * Rozdz. I. Francja. Wybór tekstów, oprac...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Amorficzne tajemnice dramatopisarzy. Scena 2000 nr 9 s. 31  szczegóły 
recenzja: Popczyk Beata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 272-273  szczegóły 
12.książka: Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki, manifesty, komentarze. 2001  szczegóły 
13.książka: Problemy teorii dramatu i teatru. 1988 (Od Wydawcy. * Część I. Teoria dramatu: J. Kleiner: Istota utworu drama...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Remanent. Życie Literackie 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Hausbrandt Andrzej: Zdanie 1988 nr 11 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: [Jodłowski Marek] M.J.: Odra 1989 nr 5 s. 106  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 218-219  szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 11/12 s. 36-37  szczegóły 
14.książka: Problemy teorii dramatu i teatru. Dramat. 2003 ([Tom zawiera materiały z wydania z 1988 oraz:] I. Problematyka badań n...) szczegóły 
15.książka: Puzyna Konstanty: "Szkoła dramaturgów" i inne szkice. 1993 ([Szkice poświęcone europejskiej myśli krytycznej i teoretycznej dot. d...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Konstanty Puzyna - to , co najważniejsze. Twórczość 1995 nr 1 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Szkoła dramaturgów. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Puzyna's School for playwrights. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Czy musimy poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na ziemi?. Teatr 1994 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Mencwel Andrzej: Dramat niedopisany. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 102-106  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Maksymalista. Dialog [Warszawa] 1996 nr 5/6 s. 185-193  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Cóż jest prawdą?. Ex Libris 1994 nr 57 s. 18  szczegóły 
16.książka: Rawiński Marian: Między misterium i farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim. 1988  szczegóły 
recenzja: Żółkiewski Stefan: Akcent 1988 nr 1 s. 145-147 ( ...) szczegóły 
17.książka: Rzewuska Elżbieta: Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych. 1988  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Problem polskiego dramatu ekspresjonistycznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 326-333  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Kłopoty z polskim dramatem ekspresjonistycznym. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1...) szczegóły 
18.książka: Scholze Dietrich: Zwischen Vergnuegen und Schock. Polnische Dramatik im 20. Jahrhundert. 1989 ([Zawiera szkice i rozdziały pośw. dramaturgii aut.:] E. Bryll, W. Gom...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Edward Józef: World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 667-668  szczegóły 
recenzja: (g) : German study on Polish drama. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1990 nr 4 s. 29  szczegóły 
recenzja: J.R.: Polska dramaturgia w niemieckich oczach. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kroeplin Wolfgang: Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 1 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Matuszek Gabriela: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Taborski Roman: Niemiecka książka o polskiej dramaturgii dwudziestego wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 159-161  szczegóły 
19.książka: Skuczyński Janusz: Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. 1993 (Wstęp. - I. Klasyczna tragedia jako wzorzec dramatyzmu. II. Od "Mendog...) szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 231-238  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 796-797  szczegóły 
20.książka: Sławińska Irena: Odczytywanie dramatu. 1988 (Od Autorki. - Czytanie dramatu [zagadnienie struktury dramatu]. Ku def...) szczegóły 
recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 86-87  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 7 s. 66 ([nota]....) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
21.książka: Szturc Włodzimierz: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. 1998 (Wstep. Rozdz. I. Narodziny teorii dramatu romantycznego. Rozdz. II. Wi...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307-308 (not....) szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Dyskurs o dramacie. Przekrój 1999 nr 21 s. 38  szczegóły 
22.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. 1999 (Słowo wstępne. Cz. I. Dialog i dramat [m.in. odmiany dialogu i dialog ...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Dzieło pożegnalne. Scena 2001 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (not....) szczegóły 
23.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr (Z problemów teorii tekstu dramatycznego). 1990 (Słowo wstępne. - Dialog i dramat. Dramat i metateatr. - Od redakcji [n...) szczegóły 
recenzja: Bawoł Dariusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 136-141  szczegóły 
recenzja: Rulewicz Wanda: Dialog - dramat - metajęzyk. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 266-270  szczegóły 
24.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
25.książka: Wąchocka Ewa: Autor i dramat. 1999 (Słowo wstępne. * Część pierwsza: Autor - z problemów badawczych podmio...) szczegóły 
recenzja: Pieniążek Marek: Poszukiwanie autora trwa. Didaskalia 2000 nr 40 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Popczyk Beata: W poszukiwaniu autora.... Scena 2000 nr 9 s. 31 (sprost. dot. błędnego podania imienia autorki, nr 2 s. 35; podp. Redak...) szczegóły 
26.książka: Witoszek Nina: The theatre of recollection. A cultural study of the modern dramatic tradition in Ireland and Poland. 1988 ([M.in. rozdział:] Culture as "theatrum nuptialis". Polish nuptial dram...) szczegóły 
recenzja: Kapolka Gerard T.: The Polish Review 1989 t. 34 nr 4 s. 377-379  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Andruszko Ewa: Kilka uwag o metateatralności tekstu dramatycznego. Prace Komisji Neofilologicznej 2000 t. 1 s. 45-59  szczegóły 
28.artykuł: Arellano Ignacio: Generos e interpretacion en el teatro del Siglo de Oro. Algunas cuestiones. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 75-95 (ze streszcz. w jęz. polskim pt. "Gatunki i interpretacja w teatrze Zło...) szczegóły 
29.artykuł: Barker Howard: O języku dramatu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 110-112 (dot. obsceniczności i roli wulgarnego języka w dramacie...) szczegóły 
30.artykuł: Burson Anne C.: Model i tekst w dramacie ludowym. Literatura Ludowa 1992 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
31.artykuł: Cukrowska Krystyna: Zmartwychwstanie pańskie - temat główny poezji średniowiecznej i źródło dramatu europejskiego. Parnasik 2001 nr 6 s. 1-2 (liturgia świąt wielkanocnych jako źródło europejskiego dramatu - art....) szczegóły 
32.artykuł: Czejarek Karol: Die Retrospektion im naturalistischen (aber nicht nur) dramatischen Werke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 605-607 (z not. o autorze na s. 1042...) szczegóły 
33.artykuł: Czy dramat jest reżyserom do szczęścia potrzebny?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 70-77 (dyskusja, wypow.: Zbigniew Brzoza, Piotr Cieplak, Adam Sroka; wypowied...) szczegóły 
nawiązanie: Maciąg Rafał: Warunki porozumienia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 156-160  szczegóły 
34.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederlaendischen Dramas. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 27-53  szczegóły 
35.artykuł: Drewniak Łukasz: Zapis tekstu scenicznego (Konwencje wydawnicze). Editor 1990 t. 3 s. 124-139  szczegóły 
36.artykuł: Głowiński Michał: Co się stało z teorią dramatu (w Polsce?). Teatr 1997 nr 3 s. 24-28 (nt. nieobecności dramatu w badaniach teatrologów i literaturoznawców; ...) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Nie taki diabeł straszny... Kilka uwag o tzw. teatralnej teorii dramatu. Teatr 1997 nr 3 s. 28-29 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
nawiązanie: Świontek Sławomir: Temat, niestety, archaiczny.... Teatr 1997 nr 3 s. 30-31 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
37.artykuł: Grabowski Artur: Po co? Komu? Dramat?. Teatr 1999 nr 1 s. 46-51 (dramat współczesny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania odbiorcy, ...) szczegóły 
38.artykuł: Heistein Józef: A propos dramatu i teatru politycznego. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 293-305...) szczegóły 
39.artykuł: Janicka-Świderska Irena: Pamięć i wyobraźnia twórcza w dramacie. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 269-277 (na przykładzie dramatów autorów: Ben Jonson, John Webster, August Stri...) szczegóły 
40.artykuł: Jarmułowicz Małgorzata: Sezony błędów i wypaczeń. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 133-143 (nt. dramatu socrealistycznego...) szczegóły 
41.artykuł: Jarząbek Dorota: Konwersacja jako typ dialogu i sytuacji dramatycznej - próba zbliżenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 65-106 (funkcje i znaczenia dialogu konwersacyjnego w dramacie...) szczegóły 
42.artykuł: Kawka Maciej: Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu?. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 267-274 (analiza funkcji didaskaliów w tekście dramatycznym oraz jako wskazówek...) szczegóły 
43.artykuł: Kelera Józef: Polska dramaturgia groteski. Dialog [Warszawa] 1988 nr 5 s. 114 (wstępna redakcja hasła słownikowego...) szczegóły 
44.artykuł: Korolko Mirosław: Słowo Powszechne 1988 nr 62 s. 3 (wywiad nt. historii i przemian gatunku; rozm. R. Popkowicz-Tajchert...) szczegóły 
45.artykuł: Koss Michał: A kogóż to w grobie szukacie, chrześcijanie? Kilka uwag o dramacie liturgicznym. Więź 1999 nr 3 s. 61-74 (m.in. nt. utworów: "Planctus Mariae", "Pielgrzym - spotkanie w Emmaus"...) szczegóły 
46.artykuł: Kowalczykowa Alina: Dramat. Poszukiwania modelowe polskich romantyków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 3-16  szczegóły 
47.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Shakespeare's English history plays as a dramatic genre. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1987 t. 29 (1986) z. 2 s. 15-28  szczegóły 
48.artykuł: Libera Antoni: Play... right?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 12-13 (dot. pracy współczesnego autora dramatycznego; polskie tłumaczenie zag...) szczegóły 
49.artykuł: Limon Jerzy: Boska perspektywa: czas i przestrzeń w dramacie liturgicznym. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
50.artykuł: Loba Mirosław: L'individu et la famille pour une description du personnage dans le drame bourgeois. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 159-177 (dot. dramatu mieszczańskiego...) szczegóły 
51.artykuł: Longosz Stanisław: Zalążki dramatu chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 263-273  szczegóły 
52.artykuł: Łubieński Tomasz: Pochwała teatru. Teatr 1993 nr 11 s. 27 (uwagi o specyfice pisania dla teatru...) szczegóły 
53.artykuł: Maciąg Rafał: Teatr i tekst: w braterskim uścisku. Teatr 1998 nr 2 s. 4-7 (rola dramatu we współczesnym teatrze...) szczegóły 
nawiązanie: Kubikowski Tomasz: Ja eee... tego.... Teatr 1998 nr 12 s. 46  szczegóły 
nawiązanie: Łukosz Jerzy: "Kondensuj pan dialogi" czyli pisarz wobec teatru. Teatr 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
nawiązanie: Ratajczakowa Dobrochna: Nowy, wspaniały (?) świat. Teatr 1998 nr 12 s. 43-46  szczegóły 
54.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Ucieczki od dramatu (Ostatnie ćwierćwiecze). Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59-69 (dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych...) szczegóły 
55.artykuł: Markiewicz Henryk: Drama und Theater in der theoretischen Diskussion in Polen. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramatische und theatralische Kommunikation. Beitraege zu...) szczegóły 
56.artykuł: Modrzewska Renata: Impromptu - genre autothematique du drame. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 73-80 (improwizacja - gatunek autotematyczny dramatu...) szczegóły 
57.artykuł: Nawrocki Witold: Dramat historyczny lat 1948-1956 jako dyskurs legitymizujący władzę. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 57-76  szczegóły 
58.artykuł: Ochocki Aleksander: Dramat i filozofia. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 1 s. 5-20  szczegóły 
59.artykuł: Ostaszewska Danuta: Współczesna refleksja o teatrze w teatrze. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 177-188  szczegóły 
60.artykuł: Plata Rajmunda: Diversite d'expressions spatiales. Studia Romanica et Linguistica Thorunensia 1998 t. 2 s. 195-202 (nt. pluralistycznej struktury przestrzeni w teatrze poetyckim różnych ...) szczegóły 
61.artykuł: Pyzik Teresa: G.P. Baker - nauczyciel i teoretyk dramatu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1988 nr 994 s. 7-23  szczegóły 
62.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Credo nowej dramatologii. Teatr 1997 nr 3 s. 31-32  szczegóły 
63.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 80-92  szczegóły 
64.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Święte legiony. Rzecz o mechanizmach sakralizacji w dramacie popularnym lat dwudziestych. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
65.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
66.artykuł: Rosińska Anna, Rożek Lucyna: Didaskalia a tekst poboczny. O definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym charakterze. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 973-980  szczegóły 
67.artykuł: Rothe Hans: Ballada i dramat w romantyzmie polskim i rosyjskim. Ruch Literacki 1988 z. 1/2 s. 15-25  szczegóły 
68.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
69.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 229-238 (rec. ks.: Anne Ubersfeld: Lire de theatre. III. Le dialogue de theatre...) szczegóły 
70.artykuł: Schmid Herta: "Zwei zu eins" - Eine charakteristische Dialogkonstellation im absurden Theater. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988 t. 25 s. 111-136 (na przykładzie sztuk Vaclava Havla "Wernisaż", Sławomira Mrożka "Na pe...) szczegóły 
71.artykuł: Siedlecka Alicja: Quelques remarques sur l'insolite comme une des categories dramatiques. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1999 nr 23 s. 51-57  szczegóły 
72.artykuł: Stoff Andrzej: Dramat i czas (w perspektywie interpretacji). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 111-131 (dot. problematyki czasu w badaniach nad dramatem...) szczegóły 
73.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część I). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 111-137  szczegóły 
74.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 37 (242) s. 95-126  szczegóły 
75.artykuł: Stoff Andrzej: List w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 105-126  szczegóły 
76.artykuł: Sugiera Małgorzata: Dramat dwudziestowieczny: próby porządkowania. Dialog [Warszawa] 1992 nr 6 s. 120-131 (na przykładzie dramatu obcego...) szczegóły 
77.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 228-232 ([rec. ks.:] Vimala Herman: Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction...) szczegóły 
78.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
79.artykuł: Tukaj Mariusz: Dramat popularny?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 23-29 (rys historyczny i charakterystyka gatunku...) szczegóły 
80.artykuł: Wesoły Marian: Mimesis dramatyczna według Platona i Arystotelesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 203-215  szczegóły 
81.artykuł: Wierzbowski Ryszard: Szopka satyryczna - polski gatunek teatralno-literacki (Weryfikacja genezy i elementy poetyki). x 1990 ([W ks.: Ryszard Wierzbowski: O szopce. Studia i szkice. Łódź 1990, s. ...) szczegóły 
82.artykuł: Wierzbowski Ryszard: Z szopką. Rozterki belenisty. x 1990 ([W ks.:] Ryszard Wierzbowski: O szopce. Studia i szkice. Łódź 1990, s....) szczegóły 
83.artykuł: Wojtak Maria: O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 151-161 (na przykładach: Wojciech Bogusławski: Cud czyli Krakowiaki i Górale, ...) szczegóły 
84.artykuł: Wójcikowa Sylwia: Realia w dramacie popularnym dwudziestolecia międzywojennego - rzeczy i rekwizyty. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 106-109 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
85.artykuł: Zarębina Maria: Statistical analysis of conjunctions in dialogue - natural language vs. language of artistic drama (On the basic of Polish material). x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
86.artykuł: Zbierski Henryk: Francuskie ujęcia problemu "teatru w teatrze". x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
87.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Systemowa potencja dramatu jako kodeksu teatralnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 103-112 (kontynuacja artykułu A. Zgorzelskiego: Dramat jako opozycja funkcji [z...) szczegóły 
88.artykuł: Zgorzelski Andrzej: The systemic potential of a dramatic text as theatrical codex. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 35 z. 1/2 s. 89-98  szczegóły 
89.artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Kategoria liryczności w romantycznej refleksji o dramacie. Ruch Literacki 1995 z. 3 s. 293-311 (przegląd opinii m.in.: Augusta Wilhelma Schlegla, George Sand, Adama M...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Dramat i teatr filozoficzny? - kosmiczny? - religijny?" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Derdowski Mirosław Adam: Gazeta Niedzielna 1988 nr 28 s. 5 (spraw....) szczegóły 
91.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
92.impreza: "Drogi nieobecny" - dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (e): Nieobecny dramat. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 11/12 s. 29 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59 (not....) szczegóły 
93.impreza: "Metodologia badań nad dramatem" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 30-36 (m.in. zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Baluch Wojciech: Metodologia badań nad dramatem. Kraków 11-13 grudnia 2000. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 44-45 (sprawozdanie...) szczegóły 
94.impreza: "Scenariusz teatralny" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Kornaś Tadeusz: Alilujka, Dziadówek, Węgajty. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 71-73 (o Teatrze Wiejskim Węgajty...) szczegóły 
artykuł: Krukowski Wojciech: Język narracji plastycznej. Zapis wystąpienia Wojciecha Krukowskiego - szefa Akademii Ruchu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 74-80 (zawiera także odpowiedzi na pytania uczestników sesji...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Pożytki z off-u i Kłodzka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 57-61 (omów....) szczegóły 
artykuł: Scanariusz teatralny. XXI Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 56 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szkotak Paweł: Teatr Biuro Podróży. Zapis pokazu prowadzonego przez Pawła Szkotaka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 62-65  szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: Węgajt droga ku przedstawieniu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 66-70 (prezentacja założyciela i reżysera Teatru Wiejskiego Węgajty Wacława S...) szczegóły 
95.impreza: Sesja poświęcona dramatowi liturgicznemu (1996).  szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 39 s. 12 (omówienie...) szczegóły