Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. 1999 ([Zawiera m. in.:] Od Redakcji. - Słowo J.E. Biskupa Tarnowskiego ks. b...) szczegóły 
recenzja: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
3.artykuł: Kozyra Józef: Szcególne miejsce ludu wybranego i jego świętych pism w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 367-383  szczegóły 
4.artykuł: Kubacki Zbigniew: Bóg ofiary ekspiacyjnej czy egzystencjalnej? Wokół teologii ofiary Chrystusa. Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 35-70 (dot. m.in. Ewangelii według św. Jana, Listu do Hebrajczyków, Przypowie...) szczegóły 
5.artykuł: Malina Artur: Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w piśmie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 384-390  szczegóły 
6.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Iskariota, zdrajca i męczennik (trzy fragmenty na temat pewnego apostolstwa). Twórczość 2001 nr 5 s. 54-78 (nt. sposobu przedstawiania postaci Judasza w Ewangeliach i Dziejach Ap...) szczegóły 
7.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
8.artykuł: P.Sa.: Rytowany Mojżesz. Polityka 2002 nr 15 s. 38 (sprawozdanie z wystawy "Bible Art" w Sopocie prezentujacej prace ilust...) szczegóły 
9.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
10.artykuł: Wojciechowska Kalina: Ewangelie jako gatunek literacki? Przegląd stanowisk. Rocznik Teologiczny 2001 z. 2 s. 19-31 (od starożytności do czasów współczesnych...) szczegóły 
11.artykuł: Zarębski Rafał: Etnonimy i nazwy odetniczne w polskich przekładach Nowego Testamentu. Onomastica 2003 r. 48 s. 45-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Ewangelia wg Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
13.książka: Apokalipsa. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
14.książka: Apokalipsa św. Jana. 1986  szczegóły 
15.książka: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata. 1995 ([Zawiera Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie]...) szczegóły 
16.książka: Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1993  szczegóły 
17.książka: Dwanaście Ewangelii Pasyjnych Wielkiego Piątku. 2000 ([Przekład Ewangelii z Nowego Testamentu - Biblia Poznańska 1999]....) szczegóły 
18.książka: Dzieje Apostolskie. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
19.książka: Dzieje Apostolskie. 2000  szczegóły 
20.książka: Dzieje Apostolskie. Przekład z "Biblii Warszawsko-Praskiej". 1998  szczegóły 
21.książka: Ewangelia Jana. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
22.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa. Rekonstrukcja według zachowanych dokumentów z pierwszego i drugiego wieku n.e.. 1988  szczegóły 
23.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa w przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka. 2002  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
24.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa według przekazu Czterech. 1995  szczegóły 
25.książka: Ewangelia Marka. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
26.książka: Ewangelia Mateusza. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
27.książka: Ewangelia św. Marka. 1997  szczegóły 
28.książka: Ewangelia św. Marka. 2000  szczegóły 
29.książka: Ewangelia św. Marka na 2000-lecie chrześcijaństwa. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dotyczy także "Ewangelii św. Mateusza"...) szczegóły 
30.książka: Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Gmyz Cezary: Biblia XXI wieku. Życie 1997 nr 31 s. 4  szczegóły 
recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
recenzja: (ibn): Dowód ekumenicznej dojrzałości (Prezentacja ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 34 s. 6 (spraw. z prezentacji w Galerii Porczyńskich we Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dot. także "Ewangelii św. Marka"...) szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Ekumeniczny Mateusz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 21 s. 6 (zapowiedź wydania...) szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii wg św. Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 s. 6 (not. o prezentacji przekładu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 7 II...) szczegóły 
31.książka: Ewangelia według Łukasza. 1996  szczegóły 
32.książka: Ewangelia według Łukasza. 2000  szczegóły 
33.książka: Ewangelia według Marka. 1998  szczegóły 
34.książka: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1989  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Poeta - tłumacz Biblii. Słowo Powszechne 1990 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ratajczak Mirosław] mac: Odra 1989 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 331-332  szczegóły 
35.książka: Ewangelia według św. Jana. 2000 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
36.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
37.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
38.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
39.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1997  szczegóły 
40.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
41.książka: Ewangelia według św. Łukasza = Il Vangelo Secondo Luca = Das Evangelium nach Lucas = The Gospel according to Luke = El Evangelio segun San Lucas = Évangile selon Luc = Evangelie ot Luki. Przekład ekumeniczny na język współczesny. 2000  szczegóły 
42.książka: Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. 1997 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Warszawa, Poznań 1977....) szczegóły 
43.książka: Ewangelia według św. Łukasza. Jubileuszowy dar dla rodziny. 1997  szczegóły 
44.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Prywatny przekład ekumeniczny. Więź 1994 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
45.książka: Ewangelia według św. Marka. 1997  szczegóły 
46.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
47.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 157 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-256  szczegóły 
48.książka: Ewangelia według świętego Jana. 1998  szczegóły 
49.książka: Ewangelia według świętego Jana. 2000  szczegóły 
50.książka: Ewangelia według świętego Łukasza. 2000  szczegóły 
51.książka: Ewangelia według świętego Łukasza = The Gospel according to the Luke. 2000  szczegóły 
52.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1997  szczegóły 
53.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1998  szczegóły 
54.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
55.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 2000  szczegóły 
56.książka: Ewangelie. 2002 ([Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottin...) szczegóły 
57.książka: Ewangelie. Dzieje Apostolskie. 1998 (Na podstawie: Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań, Warszawa 1978....) szczegóły 
58.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1995  szczegóły 
59.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1993  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Interlinearny przekład Nowego Testamentu. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Interlinearny przekład Nowego Testamentu i jego znaczenie. Więź 1995 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Nowy przekład Pisma Świętego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 6 (wyw. z tłumaczem; rozm. Ewa Borowik-Dabrowska...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Słowo w słowo. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 126  szczegóły 
60.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1994  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Adam: Słowo. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
61.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1997  szczegóły 
62.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.  szczegóły 
63.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
64.książka: List do Efezjan. 2001  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
65.książka: List do Filemona. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232 (nota...) szczegóły 
66.książka: List do Filipian. 2001  szczegóły 
67.książka: List do Galatów. 1999  szczegóły 
68.książka: List do Galatów. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
recenzja: mok: Wspólny Paweł i inni. Jednota 1995 nr 5 s. 17  szczegóły 
69.książka: List do Hebrajczyków. 1998  szczegóły 
70.książka: List do Kolosan. 2002  szczegóły 
71.książka: List do Rzymian. 1999  szczegóły 
72.książka: List św. Jakuba i List św. Judy. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
73.książka: Listy św. Piotra. Przekład ekumeniczny. 2001  szczegóły 
74.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
75.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty listów apostolskich]....) szczegóły 
76.książka: Nowy Testament. 1997  szczegóły 
77.książka: Nowy Testament. 2000  szczegóły 
78.książka: Nowy Testament. Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra, 1, 2 i 3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana. 2001  szczegóły 
79.książka: Nowy Testament = The New Testament. 1989 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]....) szczegóły 
80.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
81.książka: Nowy Testament [i Psalmy]. Nowy przekład z greckiego. 1989  szczegóły 
82.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z greckiego na współczesny język polski. 1991  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym przekładzie czyli "... kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...". Jednota 1992 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym tłumaczeniu. Ekumeniczny przekład na współczesny język polski. Jednota 1992 nr 4 s. 16 (sprost. błędnie podanego nazwiska tł. (Włodzimierz Nast zamiast Walde...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45-46 (nota; dot. przekł....) szczegóły 
83.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z ilustracjami. 1989  szczegóły 
84.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2001  szczegóły 
85.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Sieg Franciszek: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
86.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2002  szczegóły 
87.książka: Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 1988  szczegóły 
88.książka: Pierwszy i Drugi List do Koryntian. 1998  szczegóły 
89.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu.  szczegóły 
90.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
91.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
92.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
93.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
94.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
95.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
96.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
97.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1988  szczegóły 
98.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
99.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
100.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
101.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
102.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
103.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
104.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
105.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1994 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
106.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
107.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
108.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. 1989 ([Przedr. z wyd. 3:] Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962....) szczegóły 
109.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1991 (Tyt. na okładce: Nowy Testament...) szczegóły 
110.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1995  szczegóły 
111.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1993  szczegóły 
112.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1990  szczegóły 
113.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1988  szczegóły 
114.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. 1995  szczegóły 
115.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. Cz. 2. 1998  szczegóły 
116.książka: Słowa Jezusa. [Wybór tekstów]. 1997 ([Zawiera fragmenty Ewangelii]....) szczegóły 
117.książka: Swięte Pismiona Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Biblia kaszubska. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Pokorniewski Grzegorz: Biblia Tysiąclecia po kaszubsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: O Nowym Testamencie po kaszubsku (Refleksje na groąco). Pomerania 1993 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
nawiązanie: Gołąbek Eugeniusz: Ni ma tego złego.... Pomerania 1993 nr 12 s. 33  szczegóły 
118.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1997  szczegóły 
119.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1999  szczegóły 
120.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1990 ([Tekst równoległy w języku angielskim, polskim i niemieckim]....) szczegóły 
121.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. angielskim, polskim i niemieckim]...) szczegóły 
122.książka: The New Testament. New international version = Nowy Testament. Nowy przekład. 1998  szczegóły 
123.książka: Życie Jezusa Chrystusa. Według czterech ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1988  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
124.wiersz: Zwiastenk Jezesa. Gdinsko Kleka 2003 nr 25 s. 4 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
125.proza: Ewangelia według Św. Mateusza. Naji Goche 2002 nr 6 s. 42  szczegóły 
126.proza: Ewanielejo wedle swiatego Marka [fragm.:] Maka i smierc Jezesa. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2002 t. 12 s. 135-140  szczegóły 
127.proza: List ap. Pawła do Kolosan. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 147-150  szczegóły 
128.proza: List św. Pawła do Filemona. Tygodnik Powszechny 2002 nr 4 s. 10 (z koment.: Mieczysław Kwiecień: Chrześcijaństwo i niewolnictwo, Jan Tu...) szczegóły 
129.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Błogosławieństwa. Naji Goche 2002 nr 5 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
130.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Chrzcecejon dzeckę widu. Naji Goche 2003 nr 5 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
131.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Dredżi roz w Jeruzalemie ob swięto. Uzdrowienie nad stawe Betesda. Naji Goche 2002 nr 4 s. 25 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
132.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Ewanielejo wedle św. Aukasza. Narodzenie Jezesa. Naji Goche 2003 nr 6 s. 52 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
133.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Ewanielejo wedle św. Aukasza. Pokłon pasturzów. Naji Goche 2003 nr 6 s. 52 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
134.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Jezes a Jan Chrzcecel. Naji Goche 2003 nr 4 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
135.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Mędrzcowie z Porenku. Naji Goche 2002 nr 1 s. 36 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
136.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Miłota nieprzejocelów. Naji Goche 2002 nr 5 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
137.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Niemiłoserny dłeżnik. Naji Goche 2003 nr 1 s. 50 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
138.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Pierszo zopowiesc męczi i zmatrwichwstanio. Naji Goche 2003 nr 2 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
139.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Pierwszo zopowiesc męczi i zmartwichwstanio. Naji Goche 2002 nr 2 s. 30 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
140.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Podatk na swiątinią. Naji Goche 2002 nr 3 s. 29 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
141.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Zgorszenie. Naji Goche 2003 nr 3 s. 51 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
142.proza: Wejimk z Nowego Testamentu. Żewe chleba. Cedowne powielenie chleba. Naji Goche 2002 nr 4 s. 25 (tekst w języku kaszubskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
143.książka: Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4,...) szczegóły 
144.książka: Alexander T. Desmond: Król sługa. Biblijny portret Mesjasza. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 155 (nota...) szczegóły 
145.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
146.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
147.książka: Banaszek Andrzej: Kościoły Janowe. Ewangelia św. Jana, Listy Janowe, Apokalipsa. 2003  szczegóły 
148.książka: Bardski Krzysztof: He koini' dialektos. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik. 2000  szczegóły 
recenzja: Wronka Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 3o9-312  szczegóły 
149.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1993 (Wstęp. - Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji staroż...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 111-113  szczegóły 
150.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 2003  szczegóły 
151.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1996  szczegóły 
recenzja: (Gut): Ewangelie synoptyczne. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 76 s. 16 (nota...) szczegóły 
152.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej. 1992  szczegóły 
153.książka: Beauchamp Paul: Pięćdziesiąt portretów biblijnych. 2001  szczegóły 
154.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1996  szczegóły 
recenzja: Żychlińska Bernadetta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 297-298 (nota...) szczegóły 
155.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne.  szczegóły 
156.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1999  szczegóły 
157.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej. 1999  szczegóły 
158.książka: Benton John: Fałszywi nauczyciele. List Judy. 2000 ([List św. Judy Apostoła - analiza i interpretacja]...) szczegóły 
159.książka: Bessiere Gerard: Jezus nie oczekiwany [!] Bóg. 1995  szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Biografia Chrystusowa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 30  szczegóły 
160.książka: Biblia o Eucharystii. 1997 ([Zawiera materiały z Tygodnia Biblijnego, listopad 1996 r.:] Gabriel W...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 3 s. 474 (notka...) szczegóły 
161.książka: Biblia o Odkupieniu. 2000 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. - Józef Kudasiewicz:...) szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 458-460  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33-34 (nota...) szczegóły 
162.książka: Biblia o rodzinie. 1995 (Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Hugolin Langkammer: "Kościoły domow...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
163.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
164.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
165.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
166.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja. 1996 ([Wyd. 1: Poznań 1991 pt.: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu]...) szczegóły 
167.książka: Bosak Pius Czesław: [Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja] Personen im Neuen Testament. Lexikon und Konkordanz. 1993  szczegóły 
168.książka: Bosak Pius Czesław: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu. 1991 ([Indeks]...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11 (not....) szczegóły 
169.książka: Brownrigg Ronald: Wszystkie postacie Nowego Testamentu. 2003 ([Encyklopedia]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
170.książka: Bruce F.F.: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
171.książka: Bruce Frederick Fyvie: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 1991  szczegóły 
172.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
173.książka: Carpenter Humphrey: Jezus. 1999  szczegóły 
174.książka: Crossan John Dominic: Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał. 1997  szczegóły 
175.książka: Crossan John Dominic: Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Cztery mity. Gazeta Wyborcza 1998 nr 132 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Śmierć Chrystusa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Kto winien śmierci Jezusa Chrystusa?. Res Humana 1998 nr 6 s. 24-25, 29-31  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Krzyż i przemoc. Aneks Trybuny 1998 nr 24 s. 1, 7  szczegóły 
176.książka: Czerski Janusz: Ewangelie synoptyczne. W aspekcie literackim, historycznym i teologicznym. 1996  szczegóły 
artykuł: Ziaja Krystian: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 374-379  szczegóły 
177.książka: Czerski Janusz: Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych. 2000  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
178.książka: Czerski Janusz: Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
179.książka: Czerski Janusz: Metody interpretacji Nowego Testamentu. 1997 (Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Now...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 152-155  szczegóły 
180.książka: Czerski Janusz: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
181.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
182.książka: Dahler Etienne: Święta i symbole. 1999 ([Zawiera rozdziały poświęcone świętom żydowskim obchodzonym w czasach ...) szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Anna: Magazyn Literacki 2000 nr 5 s. 70 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 155-156 (not....) szczegóły 
183.książka: Dąbek Tomasz Maria: "Nawracajcie się!". Metanoia w Nowym Testamencie. 1996  szczegóły 
184.książka: Dominas Konrad: Podsądni świata. Sokrates, Cyceron, Chrystus. 2003 ([Procesy Sokratesa, Cycerona i Jezusa Chrystusa w świetle faktów histo...) szczegóły 
185.książka: Dreyfus Paul: Święty Paweł. Reporter na tropach Apostoła. 2003 ([Biografia św. Pawła, reportaż z podróży odbytej śladami apostoła]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły 
186.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
187.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii 2. Odliczanie. 2003 ([Próby odczytania Biblii jako zbioru kodów zawierających przepowiednie...) szczegóły 
recenzja: Antosz Katarzyna: Książki 2003 nr 8 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Nowe Książki 2003 nr 10 s. 14  szczegóły 
188.książka: Drozd Jan: Błogosławieństwa ewangelijne (Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26). 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Struktura literacka błogosławieństw i ic...) szczegóły 
189.książka: Duchowość Nowego Testamentu. 2003 (Rinaldo Fabris: Wprowadzenie. - Mauro Pesce: Centrum duchowości hebraj...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232 (nota...) szczegóły 
190.książka: Duquesne Jacques: Jezus. 1996 (I. Dziecię i uczeni w Piśmie. II. Narodziny. III. Świadkowie Narodzin....) szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 109-112 (rec. oryginału: Paris 1994...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Jan: Jezus sprzed Wielkiejnocy. Gryfita 1999 nr 19 s. 87-89  szczegóły 
191.książka: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. 1997 (T. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa 1997, 607 s. [Zawi...) szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
192.książka: Ehrlich Emilia: Portret Jezusa i jego Apostoła. 1988 ([Dot. św. Pawła z Tarsu]....) szczegóły 
193.książka: Elementy składniowe biblijnego języka greckiego. Na podstawie M. Zerwick: Graecitas biblica, PIB Roma. 2001  szczegóły 
recenzja: Eckmann Augustyn: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 3 s. 636-637  szczegóły 
recenzja: Malina Artur: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 458-460  szczegóły 
194.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
195.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
196.książka: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. 1992 (T. 10: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. Warszawa 1992...) szczegóły 
197.książka: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156-157  szczegóły 
198.książka: Fitch Alger Morton: Czytając między wierszami. Jak odkryć wspólny cel wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
199.książka: Flis Jan: Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu. Rozprawa doktorska. 1990 (Wstęp. - I. Antydemoniczne praktyki starożytnego Bliskiego Wschodu: 1....) szczegóły 
200.książka: Flis Jan, Langkammer Hugolin, Szlaga Jan, Tronina Antoni: Metodologia Nowego Testamentu. 1994 (Jan Bernard Szlaga: [Przedmowa]. Hugolin Langkammer: Rozdz. I. Histori...) szczegóły 
201.książka: Flis Jan: Modele Kościoła w pismach narracyjnych Nowego Testamentu. 1999 ([Dot. Ewangelii]...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
202.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
203.książka: Gać Jan: Śladami Pawła z Tarsu. 2000  szczegóły 
204.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1992  szczegóły 
205.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (not....) szczegóły 
206.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1991 ([dot. Ewangelii według św. Jana, Apokalipsy oraz Listów św. Jana]...) szczegóły 
207.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1996  szczegóły 
208.książka: Gnilka Joachim: Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek. 2001 ([M.in. obraz św. Pawła w Dziejach Apostolskich i listach deutero-Pawło...) szczegóły 
recenzja: Ormanty Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
209.książka: Gnilka Joachim: Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 204 (nota...) szczegóły 
210.książka: Gnilka Joachim: Teologia Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Do czytania poleca. Więź 2003 nr 12 s. 165-168  szczegóły 
211.książka: Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. Cz. 1: A-Ó. Cz. 2: P-Ż. 1987  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 80  szczegóły 
212.książka: Guillet Jacques: Święty Paweł. Apostoł narodów. 2003 ([Biogr]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły 
213.książka: Guitton Jean: O Nowym Testamencie. 1999  szczegóły 
214.książka: Helminiak Daniel A.: Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności?. 2002  szczegóły 
recenzja: Hintz Marcin: Biblia a homoseksualizm. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 22 s. 54  szczegóły 
215.książka: Ilnicki Stanisław: Problemat "drogi" w Piśmie Świętym. Studium źródłowo-porównawcze. 2002 ([Rozprawa doktorska; zawiera rozdziały:] I. terminologia i teologia te...) szczegóły 
216.książka: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich. 1999 ([Zawiera:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Jan Paweł II, papież: Pr...) szczegóły 
217.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
218.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
219.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. 1994  szczegóły 
220.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. 1999  szczegóły 
221.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. 1999  szczegóły 
222.książka: Jankowski Augustyn: Królestwo Boże w przypowieściach. 1992  szczegóły 
223.książka: Jasiński Tomasz: Vdelygma tis erimo'seos. Ueber Anfaenge des Neuen Testaments. 1998  szczegóły 
224.książka: Jelonek Tomasz: Przed lekturą Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
225.książka: Jelonek Tomasz: Wyjątkowa Księga ludzkości. 1999 ([M.in. zawiera rozdziały:] Od kroniki do fikcji literackiej (Gatunki l...) szczegóły 
226.książka: Jeziernicki Andrzej: Pastor i starsi zboru w świetle Starego i Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
227.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
228.książka: Kasiłowski Piotr, Kot Tomasz, Sieg Franciszek, Sulowski Julian: Studies on the Bible. To commemorate 400th anniversary of the publication of Jakub Wujek's translation of the Bible 1599-1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Franciszek Sieg: Jakub Wujek - life and work from a p...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36 (nota...) szczegóły 
229.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
230.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
231.książka: Keener Craig S.: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. 2000 ([M.in. zawiera:] Wstęp: Komentarz historyczno-kulturowy. Jak należy ko...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Czytanie Biblii. Znak 2002 nr 2 s. 147-149 (z not. o Bogusławie Widle...) szczegóły 
232.książka: Klinkowski Jan: Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Studium egzegetyczne tekstów w ewangeliach synoptycznych. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
233.książka: Kodell Jerome: Klucz do Pisma Świętego. Katolicki podręcznik do studiowania Pisma Świętego. 2003 ([Zbiór podstawowych informacji nt. Biblii, zawiera m.in. hasła słownik...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 67-68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 236-237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68-69  szczegóły 
234.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
235.książka: Kościelniak Krzysztof: Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. 2002 ([M.in. analiza nazw odnoszących się do demonów w Starym i Nowym Testam...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
236.książka: Kozyra Józef: Jak powstawały Ewangelie?. 1992  szczegóły 
237.książka: Kozyra Józef: Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia APX-. 2001 ([Dot. tytułu Chrystusa "arche" (początek, władza) występującego w Nowy...) szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 469-471  szczegóły 
recenzja: Pisarek Jan: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Pisarek Stanisław: Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 171-172 (nota...) szczegóły 
238.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
239.książka: Kucharski Jacek: Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu. 1998  szczegóły 
240.książka: Kudasiewicz Józef: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. 1986  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
241.książka: Kudasiewicz Józef: Teologia Nowego Testamentu. [T. 1:] Teologia ewangelii synoptycznych. 1986 (T. 1. Józef Kudasiewicz: Teologia ewangelii synoptycznych. 1986, 119 s...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
242.książka: Kułakowska Krystyna, Susskin Marian: Królestwo Mistrza. Nauka społeczna Jezusa Chrystusa. 1992  szczegóły 
243.książka: Langkammer Hugolin: Apostoł Paweł i jego dzieło. 2001  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 260-262  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 s. 542-544  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
244.książka: Langkammer Hugolin: Ewangelie synoptyczne. Wstęp - komentarze. 1994  szczegóły 
245.książka: Langkammer Hugolin: Maryja w Nowym Testamencie. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 323-325  szczegóły 
246.książka: Langkammer Hugolin: Metodologia Nowego Testamentu. 1991 (Alfons Nossol: Przedmowa. - Wstęp. I. Historia interpretacji Nowego Te...) szczegóły 
recenzja: Szewciw Andrzej: Studia Paradyskie 1993 t. 3 s. 191-193  szczegóły 
247.książka: Langkammer Hugolin: Nowy Testament o Kościele. 1995  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
248.książka: Langkammer Hugolin: Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. 1994  szczegóły 
249.książka: Langkammer Hugolin: Pneumatologia biblijna (Ruach - pneuma). 1998  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
250.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 1:] Ewangelie. Dzieje Apostolskie. Listy Katolickie. Apokalipsa. 1985  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
251.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2:] Paweł. List do Hebrajczyków. 1984  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
252.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2]. Teologia św. Pawła. 1992 (T. 2. Hugolin Langkammer: Teologia świętego Pawła. 1992, 107 s....) szczegóły 
253.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. Zarys. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
254.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
255.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
256.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
257.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 2002 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
258.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 1991 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
259.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
260.książka: Leksykon biblijny. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
261.książka: Leon-Dufour Xavier: Słownik Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
262.książka: Lis Marek: Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 140 (nota...) szczegóły 
263.książka: Long Max Freedom: Nauka ukryta w Ewangeliach. 1997  szczegóły 
264.książka: Łuczkiewicz Sławomir: Słowniczek form podstawowych wszystkich słów oryginału greckiego ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z odnośnikami numerowymi od greckich słów tekstowych (Dla poszukiwań w słownikach). 1995  szczegóły 
265.książka: Maggioni Bruno: Był naprawdę człowiekiem. Przyglądając się postaci Jezusa w Ewangelii. 2003 ([Jezus Chrystus jako człowiek - emocje, zachowania, przeżycia Jezusa o...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232-233 (nota...) szczegóły 
266.książka: Maryja w tajemnicy Chrystusa. Praca zbiorowa. 1997 ([Dedykacja:] Cyrylowi z Aleksandrii, Nestoriuszowi z Konstantynopola, ...) szczegóły 
267.książka: Masini Mario: Wprowadzenie do "lectio divina". Teologia, metoda, duchowość, praktyka. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
268.książka: McHugh John: Maryja w Nowym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartosik Grzegorz: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 203-207  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Więź 2000 nr 2 s. 184-185  szczegóły 
269.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
270.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
271.książka: Mnich Kościoła Wschodniego : Modlitwa Jezusowa. 1993  szczegóły 
recenzja: Cieślik Ireneusz: Wokół modlitwy Jezusowej. Więź 1994 nr 10 s. 241-247  szczegóły 
272.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.. 1995 (Krzysztof Bielawski: Wprowadzenie. - [Zawiera teksty anonimowe i tekst...) szczegóły 
273.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze Ojców Kościoła IV-V w.. 1994  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Modlitwa Pańska. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
274.książka: Mourlon-Beernaert Pierre: Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii. 1997 (Godfried Kardynał Daneels: Przedmowa. * Wstęp. Część I. Kobieta w czas...) szczegóły 
275.książka: Mróz Heronim: Jezus... Fakty i legendy. 1998  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Jezus - fakty i legendy. Res Humana 1999 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
276.książka: Mueller-Ebeling Claudia, Raetsch Christian, Zlatohlavek Martin: Sąd Ostateczny. Freski, miniatury, obrazy. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 225-228  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 192-193  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 3 s. 61-62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Małachowski Andrzej: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Rodziński Stanisław: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 194-195  szczegóły 
277.książka: Muggeridge Malcolm: Jezus, Człowiek, który żyje. 1990 (Cz. I: Jezus przychodzi na świat. Cz. II: Co Jezus przyszedł powiedzie...) szczegóły 
278.książka: Murawski Roman: Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. 1990 ([Zawiera rozdziały:] I. Terminy określające głoszenie Orędzia Bożego [...) szczegóły 
279.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
280.książka: Musgrove Peggy: Kobiety w Biblii. 1990  szczegóły 
recenzja: Kopaczewski Michał: Tajemnicze oblicze kobiety. Scriptores Scholarum 1999 nr 1 s. 144-145  szczegóły 
281.książka: Nowy Testament. Biblia w zarysie. 2003 ([Fragmenty Nowego Testamentu z komentarzem]....) szczegóły 
282.książka: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy. 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki. 2001 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
recenzja: Mazurski Krzysztof R.: Łużyce i ewangelicyzm. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Szczepankiewicz-Battek Joanna: Ważna rocznica w historii Łużyc. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 115-116  szczegóły 
283.książka: Nycz Anna: Sąd eschatologiczny - rzeczywistość nieznana. Obecność tekstów biblijnych i ich interpretacja w polskiej literaturze kerygmatycznej XX wieku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Występowanie tekstów biblijnych o sądzie i ich...) szczegóły 
284.książka: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych. 2003 ([Zbiór art. z zakresu archeologii biblijnej nt. odkrycia napisu odnosz...) szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 2 s. 234-237  szczegóły 
285.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies 1945-1999. [T. 1-2]. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
286.książka: Paciorek Antoni: Ewangelie synoptyczne. 1. Wprowadzenie ogólne. 2001  szczegóły 
287.książka: Paciorek Antoni: Q - Ewangelia Galilejska. 2001 ([Stan badań, analiza literacka oraz przekład hipotetycznego dokumentu ...) szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 195-199  szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
288.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
289.książka: Pisarek Stanisław: Cierpliwa wytrwałość: "hypomone" "hypomenein" w Nowym Testamencie. 1992  szczegóły 
recenzja: C.R.: Cierpliwa wytrwałość. Katolik 1992 nr 26 s. 5  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 192-193  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 103-104  szczegóły 
290.książka: Po śladach Męki Pańskiej. 1993  szczegóły 
291.książka: Podsądni świata. Sokrates, Cyceron, Chrystus. 2003 ([Procesy Sokratesa, Cycerona i Jezusa Chrystusa w świetle faktów histo...) szczegóły 
292.książka: Podstawowy słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Według częstotliwości występowania słów greckich. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
293.książka: Popowski Remigiusz: Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
294.książka: Popowski Remigiusz: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. 1995  szczegóły 
295.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa, w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy Biblii?. 1993 (Wstęp. Judaizm i mozaizm - podstawowe różnice. Judaizm czy mozaizm. Ch...) szczegóły 
recenzja: Gondek Maria Joanna: Człowiek w Kulturze 1995 [t.] 4/5 s. 296-299  szczegóły 
recenzja: Kawęcki Krzysztof: Między Biblią a Talmudem. Myśl Polska z Książką 1994 nr 3 s. 3  szczegóły 
296.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy w Biblii?. 1998  szczegóły 
297.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy w Biblii?.  szczegóły 
recenzja: (mt): Notes Wydawniczy 2003 nr 12 s. 54-55  szczegóły 
298.książka: Prime Derek: Modlitwa Pańska dzisiaj. 1999  szczegóły 
299.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1990  szczegóły 
recenzja: Petrowa-Wasilewicz Alina: Powściągliwość i Praca 1991 nr 5 s. 15  szczegóły 
300.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 2003  szczegóły 
301.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1994  szczegóły 
302.książka: Pronzato Alessandro: Żywot Jezusa. 1991  szczegóły 
303.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
304.książka: Przewodnik po Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 8 s. 507  szczegóły 
305.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
306.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
307.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
308.książka: Przypowieści Jezusa. "Na ziemię żyzną zostali posłani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc...". 2003  szczegóły 
309.książka: Rakocy Waldemar: Faryzeusze. Historia - Ewangelia. 2002  szczegóły 
310.książka: Rakocy Waldemar: Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism. 2003 ([Losy św. Pawła w świetle dokumentów historycznych]....) szczegóły 
311.książka: Ravasi Gianfranco: Góry Boga. Tajemnica gór w słowie i obrazie. 2002 ([Góry i wzgórza występujące w tekstach biblijnych ilustrowane fotograf...) szczegóły 
312.książka: Romaniuk Kazimierz: "Adelfos". Idea braterstwa w Biblii. 1992  szczegóły 
313.książka: Romaniuk Kazimierz: Konkordancja do Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1988 (T. 1: A-O. Warszawa 1988, 334 s. T. 2: P-Ż. Warszawa 1988, 408 s....) szczegóły 
314.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
315.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
316.książka: Romaniuk Kazimierz: Sprawa Jezusa z Nazaretu. 1988  szczegóły 
317.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia biblijno-teologiczne. 2001  szczegóły 
318.książka: Romaniuk Kazimierz: Synopsa polska czterech Ewangelii. 1991  szczegóły 
319.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
320.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1990  szczegóły 
321.książka: Romaniuk Kazimierz: Uczniowie i współpracownicy Pawła. 1993  szczegóły 
recenzja: Luboiński Tomasz: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 339-340  szczegóły 
322.książka: Romaniuk Kazimierz: Wokół Ewangelii i Listów świętego Pawła. 2002  szczegóły 
323.książka: Rosik Mariusz: Jezus i jego misja. W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych. 2003 ([Zawiera m.in. rozdziały pośw. omówieniu głównych gatunków literackich...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
324.książka: Roux Jean-Paul: Jezus. 1995  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 65-66 (rec. wyd. francuskiego pt. Jesus. Paris. 1989...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Opowieść o Jezusie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wyzwanie Jezusa. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Jezus dla wszystkich. Ex Libris 1995 nr 88 s. 6-9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Symboliczny język Jezusa. Plus Minus 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
325.książka: Ruffin Bernard: Apostołowie po Kalwarii. 1994 (nt. losów apostołów po śmierci Jezusa Chrystusa w świetle tekstów uczo...) szczegóły 
326.książka: Salas Antonio: Ewangelie synoptyczne. Jezus - Ten, który głosi Królestwo Boże. 2002 ([M.in. o tradycji synoptycznej, źródłach i redakcjach ewangelii synopt...) szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 3/4 s. 91 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53-54 (nota...) szczegóły 
327.książka: Salibi Kamal: Kim był Jezus? Spisek w Jerozolimie. 2000  szczegóły 
328.książka: Sayes Jose Antonio: Szatan. Rzeczywistość czy mit?. 2003 ([Postać szatana w tekstach Starego i Nowego Testamentu, także o obecno...) szczegóły 
329.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
330.książka: Staniek Edward: Dzieciństwo Jezusa.  szczegóły 
331.książka: Staniek Edward: Ewangeliczne uczty. 1999  szczegóły 
332.książka: Stegemann Hartmut: Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus. 2002  szczegóły 
recenzja: Pudełko Jolanta: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 249-252  szczegóły 
recenzja: TOBI: Jan Chrzciciel i Qumran. Gazeta Wyborcza 2003 nr 27 s. 9 (nota...) szczegóły 
333.książka: Stępczak Jacek: Chrzest Jezusa w Jordanie. Pismo a Tradycja w pierwszych trzech wiekach Kościoła. 1998  szczegóły 
334.książka: Synowiec Juliusz St.: Prawda Pisma Świętego. 2001 (1. Izraelskie pojęcie prawdy. 2. Religijny charakter prawdy w Biblii. ...) szczegóły 
recenzja: Skóra Teresa: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 206-210  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
335.książka: Szamocki Grzegorz: Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej. 2001 ([nt. roli bramy w świecie biblijnym, zakrezu znaczenia terminu "brama"...) szczegóły 
recenzja: Cichosz Wojciech: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 228-232  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
336.książka: Szarlej Beata: Epifanie biblijne. 2002 (Wstęp. * Rozważania terminologiczne. Bóg i człowiek - "szanse spotkani...) szczegóły 
337.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
338.książka: Szlaga Jan Bernard: Dziedzictwo wiary Kościoła apostolskiego. Zarys teologii Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
339.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
340.książka: Szymanek Edward: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
341.książka: Szymik Stefan: Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
342.książka: Śnieciński Marek: Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 249-250  szczegóły 
343.książka: Świderkówna Anna: Prawie wszystko o Biblii. 2002 ([Zawiera:] Wprowadzenie. Co to jest Biblia? Historia świata, w którym ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Edukacja biblijna. Plus Minus 2003 nr 3 s. A12  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Biblia prawie dla wszystkich. Polityka 2003 nr 8 s. 57  szczegóły 
344.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
345.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Ewangelii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Polski klucz do Biblii. Więź 2000 nr 3 s. 191-196  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Do Biblii przez... Biblię. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia dla wierzących i niewierzących. Znak 2000 nr 11 s. 119-127  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: W świetle zmartwychwstania. Plus Minus 2000 nr 16 s. D6 (wyw. z autorką nt. książki; rozm. Anna Jarmusiewicz...) szczegóły 
346.książka: Świderkówna Anna: Zmartwychwstanie. 1999  szczegóły 
347.książka: Tarliński Piotr: Von biblischen Texten inspirierte Orgel-Solo-Kompositionen seit 1960. Musikwissenschaftlich-theologisches Studium. 2000  szczegóły 
348.książka: Thyen Johann-Dietrich: Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji. 2002 (Wprowadzenie. * [Zawiera porównania opowiadań, opowieści i motywów Bib...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 324 (nota...) szczegóły 
349.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
350.książka: Ty, Panie, jesteś Naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu. Praca zbiorowa. 1999 ([Zawiera:] Roman Bartnicki: Słowo wstępne. - Franciszek Mickiewicz, Ju...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36  szczegóły 
351.książka: Uglorz Manfred: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. 1. 1994  szczegóły 
352.książka: Vermes Geza: Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka. 2003  szczegóły 
353.książka: W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedrę Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 24 maja 2000 r.. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Bonawentura Smolka: U źródeł personalistyczn...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 55 (nota...) szczegóły 
354.książka: Welburn Andrew: Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja. 1998  szczegóły 
recenzja: Maurin Krzysztof: Ezoteryczny wymiar chrześcijaństwa. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 62  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Robert: Historia i teozofia. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
355.książka: Wierzbicka Anna: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. 2002 ([Analiza przypowieści ewangelicznych z wykorzystaniem najnowszych osią...) szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Nowe szaty Ewangelii. Czy językoznawca może nam lepiej pomóc zrozumieć Jezusa?. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wasiuta Sebastian: Nowe spojrzenie na przypowieści ewangeliczne. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 260-262  szczegóły 
356.książka: Witkam Jeroen: Ojcze nasz. Modlitwa i wtajemniczenie. 1995  szczegóły 
357.książka: Wolniewicz Marian: Ci, którzy byli najbliżej. Bliscy Jezusa w Ewangelii. 1999 ([Pochodzenie i otoczenie Jezusa z Nazaretu w świetle czterech Ewangeli...) szczegóły 
358.książka: Żychiewicz Tadeusz: Credo. Prawdy wiary w nauczaniu Biblii. 1988  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
360.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje judaizmu i chrześcijaństwa. x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
361.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Oblicze Chrystusa. Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 11 (stanowisko Kościoła i ojców Kościoła w pierwszych wieków chrześcijańst...) szczegóły 
362.artykuł: Strzałkowska Barbara: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 228-234 ([rec. ks.:] Women in Scripture. A Dictionary of Named and Unnamed Wome...) szczegóły 
363.artykuł: Tryk Julitta: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 171 s. 8 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
364.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
365.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
366.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
367.impreza: "Biblia wczoraj i dziś" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Biblia wczoraj i dziś" w łódzkim muzeum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 7 s. 15  szczegóły 
artykuł: Spychała Jerzy: "Biblia wczoraj i dziś". Zdarzenia Muzealne 2001 nr 24 s. 73-75 (omówienie wystawy...) szczegóły 
368.impreza: Ekumeniczne zgromadzenie biblistów od Nowego Testamentu.  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Symposium Moldavianum, Neamt, 4-11 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 185-189 (omówienie...) szczegóły 
369.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
370.impreza: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie. Konferencja w Erfurcie 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 269-270 (spraw....) szczegóły 
371.impreza: "Inspiracje biblijne w literaturze" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 8 s. 28 (not. zapowiadająca...) szczegóły 
372.impreza: "Inspiracje biblijne w literaturze polskiej od XVI wieku do współczesności" - sesja naukowa w ramach "Jesiennej Akademii Literatury" (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika październik - listopad 2003. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 11/12 s. 37 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
373.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Pięćdziesiąty pierwszy kongres Studiorum Novi Testamenti Societas (STNS). Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
374.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1998).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sprawozdanie z kongresu biblistów Nowego Testamentu w Kopenhadze. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 201-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
375.impreza: Międzynarodowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) (2000).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści u Żydów i Arabów w Roku Jubileuszowym. 55 Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 241-251 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty piąty] 55. kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tel Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 199-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
376.impreza: "Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej - konferencja naukowa w Zielonej Górze. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
377.impreza: "Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach" - Dni Augistiańskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000 roku). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 753-756 (program i omówienie sesji...) szczegóły 
378.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
379.impreza: "Tradycja oraz formy i sposoby jej przekazywania" - sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 25 s. 3 (nt. spotkania uczonych zajmujących się starożytnością chrześcijańską...) szczegóły 
380.impreza: Tydzień Biblijny. Odkupienie w Piśmie Świętym (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W. : Tydzień Biblijny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
381.artykuł: Adamczewski Bartosz: Dekalog w nauczaniu Jezusa. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 3-24  szczegóły 
382.artykuł: Adamczewski Bartosz: Galilejska bezdomność Jezusa?. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 3-16 (rekonstrukcja sposobu życia Jezusa w Galilei...) szczegóły 
383.artykuł: Adamiak Elżbieta: Maryja niejedno ma imię... Ośka 1998 nr 3 s. 44 (interpretacja postaci Maryi w świetle teologii feministycznej i na tle...) szczegóły 
384.artykuł: Aland Barbara: "Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku"): przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 283-288 (nt. historii międzywyznaniowej pracy nad greckim tekstem Nowego Testam...) szczegóły 
385.artykuł: Altbauer Mosze: Biblia tysiąclecia w Polsce. x 2002 ([w ks.:] Moshe Altbauer: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzieni...) szczegóły 
386.artykuł: Altman Neil: Język Dobrej Nowiny. Czy Chrystus nauczał po hebrajsku?. Wprost 2002 nr 13 s. 74-77 (dot. języka nowotestamentowych ewangelii; z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
387.artykuł: Arndt Marian B.: Perspectiva 2002 nr 1 s. 240-243 (recenzja książki: Giovanni C. Bottini: Jakub i jego list. Wprowadzenie...) szczegóły 
388.artykuł: Balter Lucjan: Boże macierzyństwo Maryi. Communio 2000 nr 6 s. 39-81 (m.in. w Starym i Nowym Testamencie oraz dokumentów Soboru Efeskiego (4...) szczegóły 
389.artykuł: Balter Lucjan: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 202-208 ([rec. słownika:] Marienlexikon. T. 1-4. Regensburg 1988-1992....) szczegóły 
390.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Modlitwa o przyjęcie Ducha Świętego. Communio 1998 nr 2 s. 119-127 (z tekstem modlitwy...) szczegóły 
391.artykuł: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 350-352  szczegóły 
392.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
393.artykuł: Banak Jerzy: Początki i krótka historia ekumenicznego przekładu Biblii. x 2002 ([w ks. zb.:] Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef2,20). Księga pamiąt...) szczegóły 
394.artykuł: Banaszek A.: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków. x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
395.artykuł: Baranowska Alicja: Kiedy narodził się Chrystus?. Wprost 2003 nr 51/52 s. 124-129 (m.in. nt. tekstów Nowego Testamentu...) szczegóły 
396.artykuł: Bardzki Krzysztof: Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu "O uciszeniu burzy" (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 201-226  szczegóły 
397.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 181-182 ([rec. ks.:] Samuel Tobias Lachs: A Rabbinic Commentary on the New Test...) szczegóły 
398.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfueru...) szczegóły 
399.artykuł: Bartnicki Roman: Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 28-41  szczegóły 
400.artykuł: Bartnicki Roman: Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernarda Orcharda. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
401.artykuł: Bartnicki Roman: Problem synoptyczny dawniej i dziś. Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 1 s. 15-73  szczegóły 
402.artykuł: Bartnicki Roman: Strukturalizm i semiotyka w badaniach nad Ewangeliami. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 6-20  szczegóły 
403.artykuł: Bednarz Michał: Teoria M.E. Boismarda - próba wyjaśnienia kwestii synoptycznej. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 71-98 (podobieństwa i różnice między ewangeliami, m.in. analiza warstwy liter...) szczegóły 
404.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
405.artykuł: Bertrand Dominique: Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię. Meander 1996 nr 5/6 s. 277-285 (nt. nowego odczytania komentarzy do Biblii Ojców Kościoła...) szczegóły 
406.artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
407.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
408.artykuł: Bielecki Stanisław: Nowotestamentalne ujęcie terminu "kairos". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 57-65  szczegóły 
409.artykuł: Bieńkowska Danuta: Językowy obraz wspólnoty. (Na materiale Nowego Testamentu ks. J. Wujka). Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 9-19  szczegóły 
410.artykuł: Borucki Janusz: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 306-308 ([rec. ks.:] Michael Drosnin: The Bible code. London 1997...) szczegóły 
411.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
412.artykuł: Brojer Wojciech: Piłat. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 303-314 (dot. postaci Poncjusza Piłata w Nowym Testamencie...) szczegóły 
413.artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
414.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Filomata 1996 nr 433/434 s. 14-22  szczegóły 
415.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
416.artykuł: Budzik Stanisław: Czy Chrystus był "kozłem ofiarnym"? Rene Girard i jego interpretacja ofiary. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 49-70  szczegóły 
417.artykuł: Buliszak Bogumiła: Cześć imienia Jezus w trygramie IHS w dobie rozkwitu i schyłku Średniowiecza. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 97-107 (m.in. w symbolice srtarochrzerścijańskiej, poglądach św. Bernardyna z...) szczegóły 
418.artykuł: Bylińska Hanna: Pomijany dar z człowieka. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 121-128 (esej, z odwołaniami do tekstów Zbigniewa Herberta, Hermana Hessego i I...) szczegóły 
419.artykuł: Carmignac Jean: Nowy Testament w świetle dokumentów znad Morza Martwego. Przegląd Powszechny 1989 nr 1 s. 50-67 (dot. dokumentów qumrańskich...) szczegóły 
420.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Kościół i państwo w Nowym Testamencie. Communio 2003 nr 3 s. 63-76  szczegóły 
421.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
422.artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
423.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 317 (rec. ks.: Peter J. Tomson: "If this be from Heaven...". Jesus and the ...) szczegóły 
424.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175-176 ([rec. ks.:] Leon Vaganay: Initiation a la critique textuelle du Nouvea...) szczegóły 
425.artykuł: Chmiel Jerzy: Szekina - nazwa obecności Boga. Tradycja rabinistyczna i reperkusje w Nowym Testamencie. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 47-53  szczegóły 
426.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadnienia hermeneutyczne w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 (1995) s. 163-167  szczegóły 
427.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 225-228 ([rec. ks.:] The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Ed...) szczegóły 
428.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 179-185 ([rec. ks. zb.:] "De bien des manieres". La recherche biblique aux abor...) szczegóły 
429.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 183-185 ([rec. ks. zb.:] Text and testimony. Essays on New Testament and apocry...) szczegóły 
430.artykuł: Chrostowski Waldemar: Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (1Tes 2,15)? Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 47-68  szczegóły 
431.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kościół a Izrael. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 73-94 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
432.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
433.artykuł: Chrostowski Waldemar: Wolność i posłuszeństwo w Biblii. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 177-190  szczegóły 
434.artykuł: Chrostowski Waldemar: Żydzi i religia żydowska a Jezus Chrystus. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 7-21 (m.in. postać Jezusa w Talmudach, tekście "Toledoth Jeszu" (ok. 500 r. ...) szczegóły 
435.artykuł: Ciesielski Zenon: Kulturowe znaczenie luteranizmu w Skandynawii. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 152-161 (rola Biblii i jej tłumaczeń dla kultury w Skandynawii...) szczegóły 
436.artykuł: Cipriani Settimio: Postać Piotra w Nowym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 6 s. 18-33  szczegóły 
437.artykuł: Czaczkowska Ewa K.: Sadzawka w Jerozolimie. Rzeczpospolita 2003 nr 299 s. A12 (dot. badań nad czasem powstania Ewangelii...) szczegóły 
438.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
439.artykuł: Czajkowski Michał: "Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) - teologia odrzucenia i zastąpienia Izraela. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 35-45  szczegóły 
440.artykuł: Czajkowski Michał: Interpretacja Biblii w życiu Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 (1995) s. 183-188  szczegóły 
441.artykuł: Czajkowski Michał: Obcy w Biblii. Więź 1995 nr 2 s. 131 (pojęcie "obcego" w Biblii...) szczegóły 
442.artykuł: Czajkowski Michał: W Biblii chodzi o człowieka. x ([W ks. zb.:] Leksykon wielkich teologów XIX/XX wieku. Pod red. Józefa ...) szczegóły 
443.artykuł: Czerski Janusz: Diachroniczna i synchroniczna analiza opowiadania o chrzcie Chrystusa (Mk 1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 7-24  szczegóły 
444.artykuł: Czerski Janusz: Opowiadania biograficzne o Jezusie jako Synu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 111-140 (w Ewangeliach synoptycznych...) szczegóły 
445.artykuł: Czerski Janusz: Przypowieści Chrystusa jako gatunek literacki. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 209-230  szczegóły 
446.artykuł: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 155-157 ([rec. ks.:] Helga Melzer-Keller: Jesus und die Frauen. Eine Verhaeltni...) szczegóły 
447.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
448.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
449.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Post w życiu Jezusa Chrystusa. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
450.artykuł: Dąbrowski Eugeniusz: Polska wersja "Modlitwy Pańskiej". Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 2 s. 179-193 (dot. przekładu Eugeniusza Dąbrowskiego; zawiera teksty Modlitwy Pański...) szczegóły 
451.artykuł: Degórski Bazyli: Tajemnica wcielenia w komentarzach patrystycznych do "Składu Apostolskiego". Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 341-366 (omówienie komentarzy Ojców Kościoła: święty Ambroży z Mediolanu, Nice...) szczegóły 
452.artykuł: (DŁ): Biblia w stylu pop. Wprost 2003 nr 38 s. 81 (nota nt. opublikowania przez Wydawnictwo Transit Books Nowego Testamen...) szczegóły 
453.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: "Ojcze nasz" - analiza filologiczna. x 1997 (w ks.: Witold Doroszewski - mistrz i nauczyciel. Praca zbiorowa. Łomża...) szczegóły 
454.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Onomastyka "Nowego Testamentu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 71-88  szczegóły 
455.artykuł: Dzianisz Paweł: Modlitwa Pańska. Pomerania 2000 nr 12 s. 48 (nt. Modlitwy Pańskiej w gwarze kaszubskiej...) szczegóły 
456.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Ojcostwo Boga w duchowości biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
457.artykuł: Eliade Mircea: Chrześcijaństwo a mitologia. W drodze 1990 nr 5 s. 40-46 (myśl mityczna a prawda historyczna zawarta w Ewangeliach...) szczegóły 
458.artykuł: Fic Leonard: Buddyzm a chrześcijaństwo. Problem "Boga" i Jezusa Chrystus w buddyzmie. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 22-39 (zarys problemu...) szczegóły 
459.artykuł: Filipiak Marian: Czy biblijna nauka o pracy jest nadal aktualna?. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 57-61 (nt. rozumienia pracy w Biblii...) szczegóły 
460.artykuł: Flesher Paul V.M.: The story thus far.... The Polish Journal of Biblical Research 2003 t. 2 nr 2 s. 61-78 ([rec. ks.:] Hershel Shanks, Ben Witherington: The Brother of Jesus. Th...) szczegóły 
461.artykuł: Flis Jan: Jak opracować konkordancję biblijną?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 54-60  szczegóły 
462.artykuł: Fuchs Albert: Teoria dwuźródłowa albo Deuteromarek. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 305-317 (nt. badań ewangelii synoptycznych i krytyka teorii o priorytecie ewang...) szczegóły 
463.artykuł: Garnyte Beata: Nazwy chorób i nazwy nosicieli chorób w Biblii. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
464.artykuł: Gądecki Stanisław: Mysterium incarnationis według pism Janowych. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 31-49 (Dot. Ewangelii, Listów i Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
465.artykuł: Gieparda Eugeniusz: Z problematyki tłumaczenia nowotestamentowych nazw botanicznych. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 111-132  szczegóły 
466.artykuł: Girard Marc: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 269-283  szczegóły 
467.artykuł: Górzyński Józef: Praktyki chrzcielne w czasach Jezusa a chrzest pierwotnego Kościoła. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 95-115 (w świetle mandeizmu, mitraizmu i tekstów rabinistycznych...) szczegóły 
468.artykuł: Graczyk Anna: Some remarks on "agalljaomai", "agalljama", "aggalljadiz" in the Bible. A linguistic commentary to the most interesting passages. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 55-57  szczegóły 
469.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Ewangeliach synoptycznych. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 3-46 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców...) szczegóły 
470.artykuł: Gumieniuk Bolesław: Eucharystyczny kontekst kościelnych posługiwań. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 226-234 (biblijne podstawy posługiwania w Kościele...) szczegóły 
471.artykuł: Hałas Stanisław: "Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10.10). Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 95-116 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
472.artykuł: Haręzga Stanisław: Droga Słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 7-28 (m.in. nt. interpretowania Biblii zgodnie z zasadami analizy literackie...) szczegóły 
473.artykuł: Haręzga Stanisław: Znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43  szczegóły 
474.artykuł: Hergesel Tomasz, Pietkiewicz Rajmund, Wołyniec Włodzimierz: Ewangeliczne opisy spotkań Jezusa ze sparaliżowanymi. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 121-134  szczegóły 
475.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
476.artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (począwszy od pism polemizujących z książką Andrzeja Niemojewskiego "B...) szczegóły 
477.artykuł: Hogan Larry: Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie. Fronda 2003 nr 30 s. 70-79  szczegóły 
478.artykuł: Homerski Józef: Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. Resovia Sacra 1996 nr 2 (1995) s. 5-14 (w świetle ewangelii i listów św. pawła...) szczegóły 
479.artykuł: Homerski Józef: Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 59-68  szczegóły 
480.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
481.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chreścijańskiej. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 393-400 (z fot....) szczegóły 
482.artykuł: Jachym Jan: Biblia o Bogu Ojcu. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 207-212 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
483.artykuł: Jachym Jan: Powstanie Nowego Testamentu. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 209-219 (nt. chronologii powstawania ksiąg Nowego Testamentu...) szczegóły 
484.artykuł: Jachym Jan: Życie społeczne w Biblii. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 199-206 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
485.artykuł: Jankowski Augustyn: Eskalacja udziału aniołów w przygotowaniu paruzji Chrystusa. Od danych tradycji synoptycznej do Janowej Apokalipsy. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
486.artykuł: Jankowski Augustyn: Mysterium incarnationis jako poprawna i operatywna kategoria biblijna - jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 5-15  szczegóły 
487.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
488.artykuł: Jarmulak Bogumił: Historie pełne treści. Reformacja w Polsce 2002 nr 2 s. 18-22  szczegóły 
489.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
490.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
491.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "Aion" w Nowym Testamencie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 79-99  szczegóły 
492.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Nowotestamentalna mądrość nauki krzyża. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 179-194 (szerzej nt. listów św. Pawła...) szczegóły 
493.artykuł: Jaworska Magdalena: Pater noster. Siedem próśb do Ojca. Ateneum Kapłańskie 2003 t. 140 z. 1 s. 21-36 (nt. modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
494.artykuł: Jelonek Tomasz: "Biblia pauperum" katechezą średniowiecza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 16-21 (m.in. historia ksiąg typu "Biblia pauperum"...) szczegóły 
495.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 199-221 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
496.artykuł: Johnson Elizabeth: W poszukiwaniu rzeczywistej Maryi. magnificat - pieśń Miriam z Nazaretu - zawiera implikacje polityczne, społecznie radykalne. Tygodnik Powszechny 2001 nr 49 s. 11 (obraz Matki Boskiej w Ewangeliach; z not. o aut. art....) szczegóły 
497.artykuł: (js): Ewangelie i apokryfy. W drodze 1990 nr 5 s. 108-112 (nt. istnienia jedynie czterech ewangelii, na podstawie "Adversus haere...) szczegóły 
498.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
499.artykuł: Kaczmarek Janusz: Niespełniona obietnica Jezusa. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 55-58  szczegóły 
500.artykuł: Kaczmarek Janusz: Rabinistyczne tło nauki Jezusa o zmartwychwstaniu umarłych. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 37-47  szczegóły 
501.artykuł: Kaczmarski Hubert Jerzy: Humanissimus auctor. Na 50-lecie przekładu Pisma ŚwiętegoNowego Testamentu dokonanego przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 105-111  szczegóły 
502.artykuł: Kania Ireneusz: Nowy Testament a kabała. Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii. Znak 1991 nr 3 s. 62-70  szczegóły 
503.artykuł: Kapera Zdzisław J.: Problem datowania i interpretacji tzw. ossuarium Jakuba, syna Józefa, brata Jezusa. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 53-61  szczegóły 
504.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The So-Called "Ossuary of Jacob" (A Further Report on the Ongoing Discussion). The Polish Journal of Biblical Research 2003 t. 2 nr 2 s. 9-28 (nt. tzw. ossuarium Jakuba, brata Jezusa; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
505.artykuł: Kasiłowski Piotr: Problem bogactwa w Liście św. Jakuba. Bobolanum 2000 z. 2 s. 179-198  szczegóły 
506.artykuł: Kasiłowski Piotr: Wolność w Nowym Testamencie. Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 53-74  szczegóły 
507.artykuł: Kelemen Pavel: Duch svaty v synoptickych evangeliich. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 65-73 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego; ze sztreszcz. w języku polskim...) szczegóły 
508.artykuł: Kiedzik Mirosław: Kiedy urodził się Jezus Chrystus?. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
509.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
510.artykuł: Kloska Antoni: Chrystus kerygmatu a Jezus historii w debatach II połowy XX wieku. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2001 nr 6 s. 29-48 (także nt. zainteresowania problemem Jezusa historycznego w epokach wcz...) szczegóły 
511.artykuł: Kłodkowski Piotr: Chrystus a hinduizm. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 53-72 (recepcja postaci Chrystusa w tradycji hinduizmu...) szczegóły 
512.artykuł: Kobyłka Józef: Maryja typ Kościoła. Nowotestamentalne podstawy mariologii eklezjotypicznej. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 31-55 (postać Matki Boskiej w tekście Nowego Testamentu...) szczegóły 
513.artykuł: Kochel Jan: Tomasz Didymos - "od rozdwojenia do dojrzałości". Homo Dei 1994 nr 1 s. 44-49 (dot. postaci św. Tomasza Apostoła...) szczegóły 
514.artykuł: Kołodziejczyk Marek: "Ojcze nasz" w życiu i pismach chrześcijan pierwszych wieków. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 73-80 (w pisamch św. Augustyna, Orygenesa, Tertuliana, Grzegorza Z Nyssy, św....) szczegóły 
515.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
516.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
517.artykuł: Komornicka Anna M.: Modlitwa Pańska. W drodze 1995 nr 1 s. 8-17 (analiza językowo-stylistyczna i semantyczna modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
518.artykuł: Kościół w świecie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 45 s. 2 (nt. numeru Biblical Archeology Review (Washington) 2002, zawier...) szczegóły 
519.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Genealogia Jezusa w Ewangeliach. Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 113-121 (dotyczy Ewangelii według św. Mateusza i Ewangelii według św. Łukasza...) szczegóły 
520.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 19-24  szczegóły 
521.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba nowej interpretacji niektórych liczb w Ewangeliach. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 37-49  szczegóły 
522.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 348-349 (rec. ks.: Dale C. Allison: The new Moses. A Matthean typology. Minneap...) szczegóły 
523.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
524.artykuł: Kowalczyk Dariusz: Racjonaliści o zmartwychwstaniu, czyli opowieści nieracjonalne. Przegląd Powszechny 2001 nr 4 s. 15-24 (ewangeliczne opowieści o zmartwychwstaniu Jezusa...) szczegóły 
525.artykuł: Kozyra Józef: Charakter teologiczny i biograficzny Ewangelii jako gatunku literackiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 45-68  szczegóły 
526.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Głównym Władcą i (arche, archegos, archo, archon, kefale). Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 125-144 (analiza filologiczna i filologiczno-biblijna tytułów Chrystusa...) szczegóły 
527.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Kamieniem Węgielnym albo Głowicą Węgła oraz Głową w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 77-103  szczegóły 
528.artykuł: Kozyra Józef: Modlitwy Maryjne w Nowym Testamencie (Analiza egzegetyczna i teologiczna). Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 149-169  szczegóły 
529.artykuł: Kozyra Józef: Nowe Przymierze - "Kaine Diatheke". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 17-39 (nt. tekstów biblijnych relacjonujących ustanowienie Nowego Przymierza ...) szczegóły 
530.artykuł: Kozyra Józef: Problemat tytułu chrystologicznego "Syn Człowieczy" w Ewangeliach. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 57-79 (pochodzenie i znaczenie tytułu "Syn Człowieczy" - studia m.in. lingwis...) szczegóły 
531.artykuł: Kozyra Józef: Żydzi w Nowym Testamencie. Częstochowskie Studia Teologiczne 2002 t. 30 s. 9-22  szczegóły 
532.artykuł: Kracik Jan: Napój chrześcijan. Tygodnik Powszechny 2002 nr 47 s. 9 (motyw i symbolika wina i winorości w Nowym Testamencie; fel....) szczegóły 
533.artykuł: Krasuski Jerzy: Rodzina Jezusa. Dziś 2002 nr 1 s. 102-106 (dot. sprzeczności historycznych występujących w relacjach ewangeliczny...) szczegóły 
534.artykuł: Królikowski Janusz: Biblijne miejsce józefologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 42-48 (postać Józefa w Ewangeliach jako "dziedzictwo" Izraela, "sprawiedliwy"...) szczegóły 
535.artykuł: Krzemińska Agnieszka: Kopanie pod Biblią. Polityka 2002 nr 50 s. 76-78 (nt. wartości historycznej Biblii w kontekście badań archeologicznych...) szczegóły 
polemika: Świderkówna Anna: Nie kopać pod Biblią. Polityka 2003 nr 4 s. 72-73 (z odp. Agnieszki Krzemińskiej...) szczegóły 
536.artykuł: Kubiak Zygmunt: Ubodzy w duchu. Więź 1999 nr 8 s. 7-9 (nt. błogosławieństw...) szczegóły 
537.artykuł: Kubiś Adam: Biblijne ujęcia Kościoła. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 247-256 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
538.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
539.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz dziecka w Ewangeliach. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 295-306  szczegóły 
540.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
541.artykuł: Kwiatkowski Dariusz: Uzdrawiająca moc modlitwy według JK 5, 13-18. Kaliskie Studia Teologiczne 2003 [t.] 2 s. 251-259  szczegóły 
542.artykuł: Langkammer Hugolin: Biblia a ekologia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 3-12  szczegóły 
543.artykuł: Langkammer Hugolin: Historia interpretacji Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 79-95  szczegóły 
544.artykuł: Langkammer Hugolin: "Przyjdź królestwo Twoje". Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 75-83 (nt. modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
545.artykuł: Langkammer Hugolin: Świadomość Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 3 s. 406-426 (w świetle Ewangelii...) szczegóły 
546.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie i rola kobiety w pierwotnym kościele. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 45-53 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
547.artykuł: Leclerq Michel: Forum 1989 nr 34 s. 20-21 (wywiad nt. nowych odczytań postaci Chrystusa w tekstach Ewangelii; roz...) szczegóły 
548.artykuł: Lemaire Andre: Critical Evaluation of the IAA [Israel Antiquities Authority] Committee Reports Regarding The Ossuary Inscription. The Polish Journal of Biblical Research 2003 t. 2 nr 2 s. 29-60 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
549.artykuł: Levoratti Armando: Bóg przemówił do nas w Chrystusie. Communio 2001 nr 5 s. 23-48 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
550.artykuł: Liszka Piotr: Chrystologiczne aspekty nowotestamentalnego rozumienia czasu. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 2 s. 123-139  szczegóły 
551.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
552.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
553.artykuł: Marciniak Jacek Szymon: Zakres znaczeniowy syntagmy "Słowo Boże" w listach Nowego Testamentu. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 85-131  szczegóły 
554.artykuł: Marcinkiewicz Radosław: Opis leksykograficzny nazw geograficznych Nowego Testamentu (Między toponimami a eponimami). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 7 s. 5-15  szczegóły 
555.artykuł: Marcinkiewicz Radosław: Polska eponimia biblijna. Babilon, Babilonia. Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 27-37  szczegóły 
556.artykuł: Marczewski Marek: Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu (Kościół domowy). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 575-583  szczegóły 
557.artykuł: Markowski Bogdan: Mataczenie archeologów. Aktualności nieco omszałe. Powściągliwość i Praca 2003 nr 9 s. 20 (komentarz dot. odnalezienia przez archeologów w Jerozolimie urny z ins...) szczegóły 
558.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
559.artykuł: Mazurczak Urszula: Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 401-411 (z fot....) szczegóły 
560.artykuł: Mądel Krzysztof: Biblijne i etyczne motywy pomocy prostytutkom. Przegląd Powszechny 2002 nr 5 s. 215-226 (m.in. na podstawie tekstów Nowego Testamentu...) szczegóły 
561.artykuł: Mendecki Norbert: Nowotestamentalne teksty z Qumran?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 222-224  szczegóły 
562.artykuł: Mędala Stanisław: Charakterystyczne cechy interpretacji katolickiej. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 (1995) s. 169-181 (dotyczy interpretacji biblijnej...) szczegóły 
563.artykuł: Mędala Stanisław: "Królestwo Boże będzie wam zabrane" (Mt 21,43). Przypowieść o sprzeniewierczych dzierżawcach (MK 12,1-12 i par.). Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 7-34  szczegóły 
564.artykuł: Mędala Stanisław: Tradycja Janowa w świetle współczesnych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
565.artykuł: Mierzejewski Zdzisław: Geneza i znaczenie Wulgaty Nowego Testamentu w badaniach nad kierunkiem rozwoju języka łacińskiego. x 1988 ([W ks. zb.:] Voces Miscellanea Patristica. Warszawa 1988 (Studia Antiq...) szczegóły 
566.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje dotyczące demonów. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 19-30 (imiona i charakter demonów występujących w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
567.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Demony w Piśmie Świętym. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 77-89  szczegóły 
568.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Spostrzeżenia dotyczące wczesnych papirusów zawierających ewangelie synoptyczne. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1998 nr 1 s. 79-87  szczegóły 
569.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
570.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Anastasis: dramat pojęcia. Borussia 2000 nr 22 s. 282-  szczegóły 
571.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Ewangeliczna twarz Chrystusa. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 69-85 (esej dot. Ewangelii i apokryfów...) szczegóły 
572.artykuł: Młyńska Elżbieta: Jak czytać Biblię?. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 58-67 (m.in. nt. Biblii jako dzieła literackiego...) szczegóły 
573.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
574.artykuł: Muszyński Henryk: Tradycje rodzinne i mała ojczyzna w świetle Pisma Świętego. Pomerania 1994 nr 12 s. 10-13  szczegóły 
575.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
576.artykuł: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 365-367 ([rec. ks.:] The New Testament and Gnosis. Essays in honour of. R.McL. ...) szczegóły 
577.artykuł: Nakonieczny Rafał: Katechetyczna interpretacja wybranych tytułów chrystologicznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 2 s. 134-142 (dot. około dwudziestu tytułów, jakimi określany jest w Nowym Testamenc...) szczegóły 
578.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 208-211 ([rec. ks.:] Mater Fideli et Fidelium. Collected essays to honor Theodo...) szczegóły 
579.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty kardynalne i teologalne w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 63-89 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
580.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 21-44 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
581.artykuł: Neuhaus Richard John: Nie sądźcie. W drodze 2001 nr 4 s. 18-27 (dot. m.in. interpretacji postaci tzw. "dobrego łotra" w Ewangelii i sz...) szczegóły 
582.artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 25-32  szczegóły 
583.artykuł: Nowogórski Przemysław: Betsaida Nowego Testamentu w aspekcie historycznym i archeologicznym. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 289-295  szczegóły 
584.artykuł: Nowogórski Przemysław: W biblijnej Betsaidzie. Wiedza i Życie 2000 nr 8 s. 37-41 (dzieje miasta...) szczegóły 
585.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Biblijne women's studies. Od/baśnia/nie [!] kilku kobiecych postaci Nowego Testamentu. Propozycja pracy z tekstem. Katedra 2001 nr 1 s. 212-241  szczegóły 
586.artykuł: Ołów Antoni Jan: Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 7-14  szczegóły 
587.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Prolog "Glossa ordinaria" w berlińsko-krakowskim fragmecie staroczeskiego rękopisu "Nowego Testamentu". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 403-407  szczegóły 
588.artykuł: Ormanty Stanisław: Człowiek jako obraz Boga. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 215-227  szczegóły 
589.artykuł: Ormanty Stanisław: Elementy antropologii w orędziu ewangelijnym Jezusa. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2002 nr 7 s. 169-181  szczegóły 
590.artykuł: Ormanty Stanisław: Fenomen nowotestamentalnego spojrzenia na człowieka. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 17-26 (dot. m.in. nowotestamentowych pojęć opisujących człowieka: mięso lub c...) szczegóły 
591.artykuł: Ormanty Stanisław: Zakres i dynamika Królestwa Bożego w nauczaniu Jezusa. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 7-18  szczegóły 
592.artykuł: Ormaty Stanisław: Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 41-53  szczegóły 
593.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
594.artykuł: Ostański Piotr: Pytania retoryczne w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
595.artykuł: Paciorek Antoni: Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 57-78 (w ujęciu św. Pawła, Tertuliana, Orygenesa, Diodora z Tarsu, Juliana z ...) szczegóły 
596.artykuł: Paciorek Antoni: Galilejskie pochodzenie synoptycznego źródła Q. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 65-75  szczegóły 
597.artykuł: Paciorek Antoni: Gatunek literacki wczesnochrześcijańskiego dokumentu Q. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z.1/2 s. 63-76 (nt. Źródła Q - Ewangelii Galilejskiej...) szczegóły 
598.artykuł: Paciorek Antoni: "Syn Boży" i "Syn Człowieczy" w chrystologii źródła Q. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 81-104  szczegóły 
599.artykuł: Pankiewicz Ryszard: Ceny, płace i pieniądze w Kościele Apostolskim. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 585-601 (na przykładzie Nowego Testamentu...) szczegóły 
600.artykuł: Parzych Katarzyna: Dialog Kościoła z kulturą. Nowe spojrzenie na Vaticanum II. Forum Teologiczne 2000 t. 1 s. 59-68 (m.in. na podstawie Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
601.artykuł: Pawlak Leonard: Kobieta w Biblii. Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 1 s. 92-98  szczegóły 
602.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
603.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 327-329 ([rec. ks.:] F. Watson: Text, Church and World. Biblical Interpretation...) szczegóły 
604.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 209-213 ([rec. ks.:] Creation in Jewish and Christian Tradition. Red. Henning G...) szczegóły 
605.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
606.artykuł: Pędracki Michał: "Biblia" jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego oświecenia. Analecta 1999 z. 1 s. 59-74  szczegóły 
607.artykuł: Pick Józef: Serce w Biblii. Studia Pelplińskie 2002 t. 33 s. 489-497  szczegóły 
608.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
609.artykuł: Piekarz Danuta: Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 21-30 (interpretacja wydarzeń ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie...) szczegóły 
610.artykuł: Pilch John J.: Poczucie humoru w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 255-261  szczegóły 
611.artykuł: Pindel Roman: Aktualizacja według Dokumentu Papieskiej Rady Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 9-26 (omówienie wytycznych dokumentu...) szczegóły 
612.artykuł: Pindel Roman: Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 357-359 ([rec. ks.:] Hans Josef Klauck: Die antike Briefliteratur und das Neue ...) szczegóły 
613.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
614.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Misterium śmierci Chrystusa. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 77-83  szczegóły 
615.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Niebo - pełnia życia wiecznego. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 53-64 (obrazy nieba w Piśmie Świętym...) szczegóły 
616.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 61-73 (w ewngeliach Łukasza, Jana i Mateusza...) szczegóły 
617.artykuł: Pisarek Stanisław: Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w oryginalnym języku greckim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 291-195 (omówienie wydawnictw zagranicznych...) szczegóły 
618.artykuł: Polok Bernard: Polska bibliografia biblijna za lata 1998-2000. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 181-261 (wykaz...) szczegóły 
619.artykuł: Polok Bernard: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 111-114 (rec. przekładu niemieckiego książki: Bruce M. Metzger: The Canon of th...) szczegóły 
620.artykuł: Poniży Bogdan: Jezus a świątynia jerozolimska. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 25-42 (nt. postawy Jezusa wobec świątyni jerozolimskiej w Nowym Testamencie...) szczegóły 
621.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
622.artykuł: Puech Emile: Czy znaleziono ossuarium Jakuba, brata Jezusa?. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 269-276 (ustosunkowanie się do znaleziska archeologicznego z Jerozolimy w konte...) szczegóły 
623.artykuł: Rabiej Stanisław: Protologiczne znaczenie Chrystusowego "Ego eimi". Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 75-86 (biblijna formuła "Ja jestem"...) szczegóły 
624.artykuł: Rafiński Grzegorz: Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna 1 Kor 2,6-3,4 w 1 Kor 1-4. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 48-77  szczegóły 
625.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metody i kierunki interpretacji Pisma Świętego. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 (1995) s. 153-162  szczegóły 
626.artykuł: Rakocy Waldemar: Dzień i rok Ostatniej Wieczerzy i śmierci Jezusa. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
627.artykuł: Rakocy Waldemar: Kolejność, liczba i kształt "biada" w Q: próba rekonstrukcji na bazie Mt 23 Łk 11. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 115-128  szczegóły 
628.artykuł: Ranke-Heinemann Uta: Bajka o zdrajcy Judaszu. Wprost 1994 nr 29 s. 80-82  szczegóły 
629.artykuł: Ratzinger Joseph: "ty jesteś pełna łaski". Elementy pobożności maryjnej. Communio 2000 nr 6 s. 138-151 (dotyczy Starego Testamentu i Nowego Testamentu...) szczegóły 
630.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 311-312 ([rec. ks. zb.:] The four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck. Leu...) szczegóły 
631.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej". Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
632.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Pozycja kobiety w świetle Ewangelii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 55-64 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
633.artykuł: Rumianek Ryszard: Biblia i pieniądze. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 191-199 (systemy monetarne występujące w Biblii, stosunek do pieniędzy i bogact...) szczegóły 
634.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
635.artykuł: Rymuza Marek W.: Chrystologiczno-eklezjologiczne motywacje wiarygodności chrześcijaństwa w pismach apologetów greckich II wieku. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 123-155 (m.in. u św. Justyna i jego uczniów, Atenagorasa i Teofila z Antiochii...) szczegóły 
636.artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Jezus i muzułmanie. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 40-52 (m.in. postać Jezusa w "Koranie"...) szczegóły 
637.artykuł: Salij Jacek: Biblia świętego Augustyna. Topos 1999 nr 5/6 s. 17-22 (nt. interpretacji Biblii przez św. Augustyna; not. o Jacku Saliju, s. ...) szczegóły 
638.artykuł: Salij Jacek: Falsyfikaty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (m.in. o fałszerstwach Ewangelii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa...) szczegóły 
639.artykuł: Sawicki Stefan: Biblia a literatura. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 9-17 [c...) szczegóły 
640.artykuł: Scheffczyk Leo: Pismo święte słowem Boga i Kościoła. Communio 2001 nr 5 s. 49-63 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
641.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
642.artykuł: Seweryniak Henryk: Problematyka cudu w wykładzie seminaryjnym. Studia Płockie 1994 t. 22 s. 133-149 (m.in. nt. cudów dokonywnych przez Jezusa...) szczegóły 
643.artykuł: Seweryniak Henryk: Świadectwa Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Homo Dei 1989 nr 1 s. 20-31  szczegóły 
644.artykuł: Siemieniec-Gołaś Ewa: Forgotten Turkish translation of the New Testament. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 145-146 (dot. tłumaczenia (z jęz. łacińskiego na turecki) Williama Seamana z 16...) szczegóły 
645.artykuł: Sierkowski Marek: Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 497-504 (rec. ks.: C. J. Den Heyer: Jesus Matters. 150 Years of Reserch. Tł. Jo...) szczegóły 
646.artykuł: Sikorski Leszek: Biblijna terminologia pokuty i nawrócenia. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 245-253 (terminologia pokutna w Biblii - analiza językowa...) szczegóły 
647.artykuł: Sinoir Michel: Modlitwa na kolanach (2). Christianitas 2001 nr 8 s. 89-101 (dot. postaw modlitwy w tekstach Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
648.artykuł: Siwecki Leon: Kościoł jako mysterium communionis. Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 225-238 (m.in. w pismach Nowego Testamentu...) szczegóły 
649.artykuł: Skierkowski Marek: Ewangelie jako biografie kerygmatyczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 175-190 (problematyka biograficznego charakteru Ewangelii...) szczegóły 
650.artykuł: Skierkowski Marek: Ewangelie jako starożytne biografie. Studia Teologiczne 1999 t. 17 s. 67-76  szczegóły 
651.artykuł: Skierkowski Marek: Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna. Communio 2002 nr 4 s. 96-114 (założenia fundamentalistycznej interpretacji Nowego Testamentu...) szczegóły 
652.artykuł: Skierkowski Marek: Studia Teologiczne 2003 t. 21 s. 480-484 (rec. ks.: Hershel Shanks, Ben Witherington: The brother of Jesus. Lond...) szczegóły 
653.artykuł: Skowronek Alfons Józef: Historyczność Jezusa z Nazaretu na podstawie Nowego Testamentu i innych źródeł. x 2003 ([w ks. id.:] Kim jest Jezus z Nazaretu? Refleksje u progu XXI wieku. K...) szczegóły 
654.artykuł: Skowronek Alfons Józef: Nowy Testament - archiwum źródeł do biografii Jezusa?. x 2003 ([w ks. id.:] Kim jest Jezus z Nazaretu? Refleksje u progu XXI wieku. K...) szczegóły 
655.artykuł: Skowronek Alfons Józef: Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie. x 2003 ([w ks. id.:] Kim jest Jezus z Nazaretu? Refleksje u progu XXI wieku. K...) szczegóły 
656.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
657.artykuł: Słomka Jan: Z historii nicejskiego wyznania wiary [Wierzę w Boga...]. Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 323-338  szczegóły 
658.artykuł: Słomski Wojciech: Ekumenizm w Nowym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43 (dot. listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich...) szczegóły 
659.artykuł: Słupczyński Jacek: Żołnierze w opisie autorów natchnionych Nowego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
660.artykuł: Smolka Bonawentura: "Osoba" w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
661.artykuł: Starowieyski Marek: "Perikatharma et peripsema". Przyczynek do egzegezy patrystycznej. Eos 1990 t. 78 s. 281-295 (hapaxlegomena w Biblii i literaturze greckiej...) szczegóły 
662.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 454 (nota; nt. pracy i działalności Luis'a Leloir'a...) szczegóły 
663.artykuł: Stawarz Dominik: Maryja w dziele zbawczym Jezusa i w jego urzeczywistnieniu w nas. Homo Dei 1995 nr 4 s. 76-95 (postać i rola Maryi w tekstach przepowiedni Starego Testamentu oraz w ...) szczegóły 
664.artykuł: Stiller Robert: Nasze i nie nasze ojczenasze. Aneks Trybuny 1999 nr 42 s. 7 (nt. przekładów modlitwy "Ojcze nasz" na język polski; m.in. dot. tłuma...) szczegóły 
665.artykuł: Szamocki Grzegorz: Biblijny model wychowania w rodzinie. Universitas Gedanensis 2002 nr 1 (25) s. 21-27 (na podstawie tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
666.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 337-340 (rec. ks.: Jean Louis Ska: L'argilla, la danza e il giardino. Saggi di ...) szczegóły 
667.artykuł: Szamocki Grzegorz: "W Betanii, po drugiej stronie Jordanu" (J 1,28): Miejsce działalności Jana Chrzciciela. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 19-26 (m.in. na podstawie tekstów Nowego Testamentu...) szczegóły 
668.artykuł: Szarlej Jolanta: Język biblijny jako źródło czystości słowa. Świat i Słowo 2003 nr 1 s. 107-120  szczegóły 
669.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
670.artykuł: Szczucki Lech: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 259 ([rec. ks.:] Gigliola Fragnito: La Bibbia al rogo. La censura ecclesias...) szczegóły 
671.artykuł: Szlaga Jan: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 131-132 ([rec. ks.:] R. Le Deaut: The message of the New Testament and the Ara...) szczegóły 
672.artykuł: Szostek Mic Andrzej: "Pewien zaś Samarytanin [...] gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko" (Łk 10, 33). Chrystus nauczycielem uniwersalnej etyki dla świata. Ethos 2002 nr3/4 s. 64-69 (analiza przypowieści o Samarytaninie w ewangeliach św. Łukasza, św. Ma...) szczegóły 
673.artykuł: Szostkiewicz Adam: Cieśla, Dziewica i Bóg. Polityka 2003 nr 51/52 s. 4-6, 8-10 (nt. relacji między Maryją a Józefem...) szczegóły 
674.artykuł: Szwarc Urszula: Jezus a judaizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
675.artykuł: Szymik Jerzy: Kulturotwórcza rola Eucharystii. Teologiczne misterium - literackie świadectwo. Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 79-95 (m.in. na podstwie wierszy Czesława Miłosza...) szczegóły 
676.artykuł: Szymik Stefan: Bezżenność Jezusa Chrystusa jako znak i wezwanie. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 147-159 (bezżenność w środowisku biblijnym...) szczegóły 
677.artykuł: Szymik Stefan: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 187-191 (rec. ks.: Thomas Soeding: Wege der Schriftauslegung. Methodenbuch zum ...) szczegóły 
678.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny (10-12). Znak 1999 nr 1, 6, 10 (cd. z 1998...) szczegóły 
679.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny. Znak 2000 nr 2, 4, 6, 9, 12  szczegóły 
680.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Nowego Testamentu...) szczegóły 
681.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
682.artykuł: Świderkówna Anna: Być z Bogiem. Więź 1994 nr 10 s. 128-135  szczegóły 
683.artykuł: Świderkówna Anna: Jezus, ewangelia i nauka. Gazeta. Magazyn 1995 nr 51 s. 26-31  szczegóły 
polemika: Stawiński Piotr: Gazeta. Magazyn 1996 nr 2 s. 2 (list do red.; z odp. Anny Świderkówny...) szczegóły 
nawiązanie: Szwed Antoni: Gazeta. Magazyn 1996 nr 5 s. 2 (list do red....) szczegóły 
684.artykuł: Świderkówna Anna: Mesjasz. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 4 (nt. zapowiedzi pojawienia się Mesjasza w księgach Starego Testamentu o...) szczegóły 
685.artykuł: Tabor Bogusława: Obraz gminy chrześcijańskiej w pismach Nowego Testamentu i Ojców Apostolskich. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 25-34 (na podstawie Dziejów Apostolskich, listów apostolskich oraz tekstów tz...) szczegóły 
686.artykuł: Toeplitz Karol: Przypowieści biblijne. Myśl Protestancka 2000 nr 2 s. 14-21 (charakterystyka przypowieści w Nowym Testamencie...) szczegóły 
687.artykuł: Tomczak Ryszard: Godność mesjańska Jezusa na podstawie perykopy poselstwa Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6 i Łk 7,18-23). Analiza historyczno-literacka. Studia Paradyskie 1995 t. 5 s. 151-180  szczegóły 
688.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
689.artykuł: Tronina Antoni: Jeszcze o imieniu Maria(m). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 127-130  szczegóły 
690.artykuł: Trzcińska Izabela: Geneza i znaczenie hezychastycznej Modlitwy Jezusowej. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 89-95 (w greckiej kulturze bizantyjskiej...) szczegóły 
691.artykuł: Turnau Jan: Józef z Nazaretu. Gazeta. Magazyn 1999 nr 51 s. 24-27  szczegóły 
692.artykuł: Turnau Jan: Maria czterech Ewangelistów. Gazeta. Magazyn 1998 nr 52 s. 22-26  szczegóły 
693.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 135-137 ([rec. ks.:] M. O'Connor: Hebrew Verse Structure. Winona Lake, Indiana:...) szczegóły 
694.artykuł: Tyrol Anton: Alegoricka relektura starozakonnych textov v krest'anskych Pismach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 33-42 (alegoryczna interpretacja tekstów Starego Testamentu w pismach Ojców K...) szczegóły 
695.artykuł: Uglorz Manfred: Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa. Rocznik Teologiczny 1997 z. 1/2 s. 5-14 (dot. rozumienia pojęcia Królestwa Bożego w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
696.artykuł: Uglorz Manfred: Z dziejów Nowego Testamentu (Wybrane zagadnienia z introdukcji). Rocznik Teologiczny 1991 r. 33 z. 1 s. 21-53  szczegóły 
697.artykuł: Unikalna wartość kulturalna. Kurier Wileński 2002 nr 229 s. 3 (nota nt. eksponowania rękopisu Biblii z XVI w. w przekładzie Jonasa Br...) szczegóły 
698.artykuł: Unikalny rękopis. Kurier Wileński 2002 nr 228 s. 2 (nota nt. przewiezienia rękopisu Biblii z XVI w. w przekładzie Jonasa B...) szczegóły 
699.artykuł: Vanhoye Albert: Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 4-18 (w świetle Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
700.artykuł: Vanhoye Albert: Krew przymierza w Nowym Testamencie. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 11-27  szczegóły 
701.artykuł: Verweyen Hansjuergen: Sens i rzeczywistość cudów Jezusa. Communio 1989 r. 9 nr 6 s. 74-81  szczegóły 
702.artykuł: Vidman Ladislav: "Ratio nominum" in Neuen Testament. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1993 nr 18 (1435) s. 215-221  szczegóły 
703.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze raz w sprawie języka współczesnych tłumaczeń Biblii (w związku z nowym przekładem Ewangelii św. Marka pióra ks. Tomasza Węcławskiego). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 153-160  szczegóły 
704.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 144-148 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfuehr...) szczegóły 
705.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
706.artykuł: Warzecha Julian: Samarytanie - perspektywa polityczna i religijna. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
707.artykuł: Warzecha Julian: Wysłannicy kościoła w tekstach Nowego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1992 nr 1 s. 9-25  szczegóły 
708.artykuł: Warzeszak Stanisław: Wolność i godność człowieka w personalnym wymiarze etosu Nowego Testamentu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 407-425  szczegóły 
709.artykuł: Wawrzynów Rafał: "Ballada o trzech królach" - Baczyński, apokryfy i Ewangelia. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 83-89  szczegóły 
710.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
711.artykuł: Wierzbicka Anna: The semantics of metaphor and parable: Looking for meaning in the Gospels. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 85-106  szczegóły 
712.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
713.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
714.artykuł: Włodarczyk Zofia: Drzewa i krzewy na kartach Nowego Testamentu. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 17-70 (wykaz z omówieniem...) szczegóły 
715.artykuł: Włodarczyk Zofia: Rośliny zielne w Nowym Testamencie. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 7-68 (charakterystyka roślin i cytaty biblijne odnoszące się do nich...) szczegóły 
716.artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Irene Eber, Sze-Kar Wan, Knut Walf, Roman Malek: Bible in ...) szczegóły 
717.artykuł: Wodka Andrzej: Rzeczywistość daru i dawania w Biblii - kontekst i pretekst dywinizacji. Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka 2001 t. 1 s. 373-381  szczegóły 
718.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 168-170 ([rec. ks.:] Richard A. Burridge: What are the gospels? A comparison wi...) szczegóły 
719.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 177-180 ([rec. ks.:] David E. Aude: The New Testament in its literary environme...) szczegóły 
720.artykuł: Wojciechowski Michał: Ewangelie jako biografie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 168-180 (ewangelie jako gatunek, aspekt biograficzny...) szczegóły 
721.artykuł: Wojciechowski Michał: Metodologia studiów biblijnych. Podstawowe wiadomości bibliograficzne. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 99-111 (dot. metod literackich i filologicznych...) szczegóły 
722.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 207-209 ([rec. ks.:] Schuyler Brown: The Origins of Christianity. A Historical ...) szczegóły 
723.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 209-211 ([rec. ks.:] Graham N. Stanton: The Gospels and Jesus. Oxford, New York...) szczegóły 
724.artykuł: Wolicka Elżbieta: Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak 1989 nr 4 s. 34-45 (przeżywanie czasu przez człowieka w oparciu o Nowy Testament...) szczegóły 
725.artykuł: Wolniewicz Marian: Przyroda w nauczaniu Jezusa. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 4 s. 53-59 (motyw przyrody w ewangeliach...) szczegóły 
726.artykuł: Wolski Jan: "Brama" i "droga" we wskazaniach parenetycznych Nowego Testamentu. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 137-155  szczegóły 
727.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 79-80 ([rec. ks. zb.:] Der Prozess gegen Jesus. Historische Rueckfrage und th...) szczegóły 
728.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
729.artykuł: Wysocki Andrzej: Czy Jezus przyjaźnil się z Janem?. Teofil 2002 nr 1 s. 107-120 (dot. zapisów ewengelicznych oraz listów św. Jana; not. o autorze art....) szczegóły 
730.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 245-251 ([rec. ks.:] Claus-Peter Maerz: Hoffnung auf Leben. Die biblische Botsc...) szczegóły 
731.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 211-214 ([rec. ks.:] Walter E. Pilgrim: Uneasy Neighbours. Church and state in ...) szczegóły 
732.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
733.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
734.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne plagi. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 419-430  szczegóły 
735.artykuł: Zbroja Bogdan: "Hebraisti, Romaisti, Hellenisti" w Nowym Testamencie. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 213-221 (analiza fragmentów, w których wspomniane są nazwy języków używanych w ...) szczegóły 
736.artykuł: Zbroja Bogdan: "Perły" w Biblii. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 165-172 (występowanie słowa "perła" w Nowym Testamencie...) szczegóły 
737.artykuł: Zbroja Bogdan: Post w Biblii. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 441-448 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
738.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
739.artykuł: Ziaja Krystian: Terminologia i symbolika Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 37-43  szczegóły 
740.artykuł: Życiński Józef: Na szlaku mędrców. Plus Minus 1996 nr 53 (z 6/7 I) s. 14 (fel....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
741.artykuł: Stasik Danuta: Rocznik Orientalistyczny 2003 t. 55 z. 2 s. 105-107 ([rec. ks.]: Vincenc Porizka: Opera Minora. Studies in the Bhagavadgita...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    książki (alfabet autorów)
742.książka: Bodson Gerard: Tajemnice Apokalipsy. 1999 ([Zawiera także tekst Apokalipsy św. Jana]...) szczegóły 
743.książka: Ehrlich Emilia: Apokalipsa. Księga pocieszenia. 1996  szczegóły 
744.książka: Godek Antoni: Apokalipsa. 1990  szczegóły 
745.książka: Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. 1992 ([Błogosławieństwo biblijne - jego forma literacka, pochodzenie i znacz...) szczegóły 
746.książka: Hughes Philip E.: Objawienie św. Jana. Komentarz. 1995  szczegóły 
747.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (1). 2000  szczegóły 
748.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
749.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
750.książka: Łuczkiewicz Sławomir: Antychryst i Apokalipsa. 2002 (Wstęp. * Zależności od kultur obcych. Metodyka badawcza. Trudności int...) szczegóły 
751.książka: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz. 2000  szczegóły 
752.książka: Morey Earl Wesley: Nasz Bóg panuje. Indukcyjne podejście do Księgi Objawienia. 2000  szczegóły 
753.książka: Polok Władysław: Czterej jeźdźcy Apokalipsy. 1990  szczegóły 
754.książka: Ravasi Gianfranco: Apokalipsa. 2002  szczegóły 
755.książka: Szamot Maria: Apokalipsa czytana dzisiaj. 2000  szczegóły 
756.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
757.książka: Tkacz Roman: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1 - 3, 22). Studium historyczno-egzegetyczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 219-222  szczegóły 
758.książka: Tronina Antoni: Apokalipsa. Orędzie nadziei. 1996  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 159-160  szczegóły 
759.książka: Widła Bogusław: Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej. 1996  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz-Bakierowski Wacław: Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 7 s. 147-152  szczegóły 
760.książka: Witkowski Stanisław (saletyn): Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21,1-22,5) jako opis niebiańskiego Kościoła. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157-158 (nota...) szczegóły 
761.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii. 2000  szczegóły 
artykuł: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
762.artykuł: Czaja Dariusz: Lekcje ciemności. Dwa spojrzenia na Apokalipsę. Konteksty 1999 nr 4 s. 80-86 (nt. współczesnych kulturowych odczytań Apokalipsy; dot. także "Idioty"...) szczegóły 
763.artykuł: Czajkowski Michał: Główne problemy Apokalipsy Janowej. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 41-59  szczegóły 
764.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Teksty eschatologiczne w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3). Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 19-30  szczegóły 
765.artykuł: Dąbrowa Wiesław: Chiastyczna struktura Apokalipsy św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
766.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
767.artykuł: Dudek Beata: Słowa Jezusa do kościoła w Filadelfii (Ap 3, 7-13). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 188-212  szczegóły 
768.artykuł: Giedyk-Karwowska Marzena: Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana. Fraza 1997 nr 16 s. 203-210  szczegóły 
769.artykuł: Jankowski Augustyn: Transcendencja Chrystusa według Apokalipsy Janowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 82-95  szczegóły 
770.artykuł: Jaśko Andrzej: Rodzaj literacki i symbolizm Ap 18. Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 127-137  szczegóły 
771.artykuł: (js): Apokalipsa czytana po gnostycku. W drodze 1995 nr 1 s. 105-110 (także odniesienia do literatury...) szczegóły 
772.artykuł: Kaczmarek Janusz: Alla soglia dell'eternita (La dimensione temporale della situazione della grande folla in Ap 7,13-17 alla luce della sua relazione alla visione della Gerusalemme Nuova). Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 67-78 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
773.artykuł: Kaczmarek Janusz: Analiza intertekstualna Apokalipsy, Metodologia i przykłady zastosowania. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 103-118  szczegóły 
774.artykuł: Kaczmarek Janusz: Trinitologia "Apokalipsy". Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. 1 s. 71-84  szczegóły 
775.artykuł: Karczewski Marek: Dynamika symbolu w Ap 12,3-4a. Studia Elbląskie 2002 t. 4 s. 203-223  szczegóły 
776.artykuł: Karczewski Marek: "Midrasz" apokaliptyczny (ap 12,10-12). Studia Elbląskie 2001 t. 3 s. 211-216  szczegóły 
777.artykuł: Kiejza Andrzej: Bóg jako Ojciec według Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 129-146  szczegóły 
778.artykuł: Kiejza Andrzej: Charakter obecności Chrystusa w Kościele według Ap 1, 12-20. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 21-37  szczegóły 
779.artykuł: Kiejza Andrzej: Hermeneutyka Apokalipsy. Kilka przydatnych uściśleń. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 23-38  szczegóły 
780.artykuł: Kiejza Andrzej: Królestwo i królowanie według Księgi Apokalipsy. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 145-157 (charakterystyka rzeczownika "basileia" w Księdze Apokalipsy...) szczegóły 
781.artykuł: Kiejza Andrzej: "Orge ton arnion". Postać baranka w Ap 6,1 i 6, 16-17 na tle antropomorficznego obrazu gniewu Boga w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 31-41  szczegóły 
782.artykuł: Kiejza Andrzej: Sąd Boży według Apokalipsy. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
783.artykuł: Kiejza Andrzej: Sytuacja ludu Bożego według Apokalipsy. Studium rzeczownika "laos". x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
784.artykuł: Księga nadziei. Katolik 1989 nr 18 s. 4  szczegóły 
785.artykuł: Księga tryumfu. Katolik 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
786.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
787.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w "Apokalipsie" Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
788.artykuł: Lebiedziuk Roman J.: Apokalipsa 14,6 - ewangelia sądu?. Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 67-84  szczegóły 
789.artykuł: Lempa Henryk: Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła. Interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1994 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
790.artykuł: Lijka Kazimierz: Dar nowego imienia w Apokalipsie. Colloquia Theologica Adalbertina. Practica et Canonica 2000 t. 1 (5) s. 77-83  szczegóły 
791.artykuł: Linke Waldemar: "Biały kamyk" (Ap 2,17b) a koncepcja mądrości i/lub fałszywego proroctwa w Apokalipsie. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 49-63  szczegóły 
792.artykuł: Linke Waldemar: Intertekstualizm w badaniach biblijnych na przykładzie "Apokalipsy". Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 81-111  szczegóły 
793.artykuł: Linke Waldemar: Kryteria delimitacji i charakter jednostki w Ap 21, 1-5b a znaczenie metafory "czynię nowe". Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 221-239  szczegóły 
794.artykuł: Linke Waldemar: Prorocki spór sądowy w Ap 1,1-3,22. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 127-153  szczegóły 
795.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and Blood: Some New Approaches to the Apocalypse of John. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 85-92  szczegóły 
796.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and blood: some new approaches to the "Apocalypse of John". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 40-41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
797.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1-22, 5. Communio 2000 nr 4 s. 20-39  szczegóły 
798.artykuł: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz (Fragmenty). W drodze 1996 nr 3 s. 27-33  szczegóły 
799.artykuł: Mojsiejewicz Dawid: Hymny Apokali[p]sy św. Jana. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 173-198  szczegóły 
800.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 164-166 ([rec. ks.:] Hubert Ritt: Die Offenbarung des Johannes. Würzburg 1988 (...) szczegóły 
801.artykuł: Nowak Dariusz: Los potępionych w Apokalipsie św. Jana. Częstochowskie Studia Teologiczne 1991 t. 17/18 (1989/1990) s. 23-42  szczegóły 
802.artykuł: Oczachowski Andrzej: "Tysiąc lat" w Apokalipsie św. Jana. Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 59-75  szczegóły 
803.artykuł: Ostański Piotr: Kościół pod "tchnieniem" Boga i szatana w Księdze Apokalipsy św. Jana. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
804.artykuł: Pawlak Leonard: Bogactwo a chrześcijaństwo w Liście do Kościoła w Laodycei (Ap 3, 14-22). Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 83-91  szczegóły 
805.artykuł: Podziomek Piotr: Apokalipsa dziś. Ład 1994 nr 44 s. 8  szczegóły 
806.artykuł: Polaszek Edmund: Ślady greckiej tradycji w XII rozdziale Apokalipsy św. Jana. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 252-257  szczegóły 
807.artykuł: Poniatowski Zygmunt: Apokalipsa św. Jana - bibliografia prac w Polsce w latach 1945-1989. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 113-120  szczegóły 
808.artykuł: Popielewski Wojciech: Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 55-72 (dot. liturgicznego charakteru Apokalipsy...) szczegóły 
809.artykuł: Popielewski Wojciech: Zbawieni przez miłość Baranka (Ap 1,5b-6). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 185-198  szczegóły 
810.artykuł: Pytel Jan Kanty: Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 43-52  szczegóły 
811.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
812.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 149-160  szczegóły 
813.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
814.artykuł: Sikora Adam R.: Miejsce realizacji kapłaństwa chrześcijan wg Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 161-184  szczegóły 
815.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Jerozolima w Apokalipsie św. Jana. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
816.artykuł: Sikora Ryszard Adam: "Diatheke" w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
817.artykuł: Skibiński Tomasz: Miejsce i rola Apokalipsy św. Jana w początkach millenaryzmu chrześcijańskiego. Communio 2000 nr 4 s. 40-53  szczegóły 
818.artykuł: Stachowski Zbigniew: Apokalipsa a symbolika zła. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 39-51 (także w świetle komentarzy do "Apokalipsy"...) szczegóły 
819.artykuł: Styś Wojciech: Tradycja Janowa w Apokalipsie św. Jana. Studia Paradyskie 1997 nr 6/7 (1996/1997) s. 243-259 (dot. m.in. języka, stylu, symboliki...) szczegóły 
820.artykuł: Szlaga Jan Bernard: Apokaliptyczność - Apokalipsy. Naji Goche 2002 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
821.artykuł: Szubert-Olszewska Alicja: Dwie wizje Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2003 nr 11 s. 24 (ilustracje Jana Lebensteina i Hanny Haskiej do Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
822.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Rola anioła Kościoła i zwycięzcy w Ap 2-3. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 41-51 (dot. "anioła Kościoła" i "zwycięzcy" jako adresatów listów Jezusa w Ap...) szczegóły 
823.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Symbolika pierwszego "jeźdźca" (Ap 6,2). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 239-248  szczegóły 
824.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie historii zbawienia w Ap 2-3. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 27-40  szczegóły 
825.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie triumfu Bestii w świetle Ap 11, 7; 13, 7. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2003 t. 4 s. 97-107  szczegóły 
826.artykuł: Świderkówna Anna: Obraz Boga i dramat człowieka. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
827.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
828.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 17 s. 4 (symbolika bestii i smoka...) szczegóły 
829.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 15 s. 4 (dot. rozdz. od IV-VII...) szczegóły 
830.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 16 s. 4  szczegóły 
831.artykuł: Widła Bogusław: Egzystencjalna samoświadomość chrześcijańska według obrazu "politeia tou Christou" w Apokalipsie św. Jana. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 29-42  szczegóły 
832.artykuł: Widła Bogusław: Opisy doznań emocjonalnych w Apokalipsie Janowej i ich funkcja kerygmatyczna. Studia Theologica Varsaviensia 2003 nr 2 s. 129-148  szczegóły 
833.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biały kamyk, imię ukryte (Apokalipsa czytana prywatnie). Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
834.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
835.artykuł: Zbroja Bogdan: "Dym" w Apokalipsie. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 349-364  szczegóły 
836.artykuł: Zbroja Bogdan: "Klucze" Apokalipsy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 285-293 (dot. słowa "klucz" w Apokalipsie i całej Biblii...) szczegóły 
837.artykuł: Zbroja Bogdan: Komputerowa analiza hipotezy Marie-Emile Boismarda dotyczącej Apokalipsy św. Jana. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 117-136 (skrót pracy licencjackiej...) szczegóły 
838.artykuł: Zbroja Bogdan: "Ogień i siarka" w Apokalipsie św. Jana. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 185-195  szczegóły 
839.artykuł: Zbroja Bogdan: Osobiste doznania św. Jana opisane w Apokalipsie. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 181-189  szczegóły 
840.artykuł: Zbroja Bogdan: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 502-503 ([rec. ks.:] L`Apocalisse. Corsi Accademici n. 1. M. Adinolfi (oprac.)....) szczegóły 
841.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy i ich znaczenie. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 587-599  szczegóły 
842.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy św. Jana, a Pięcioksiąg Mojższa. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 149-166  szczegóły 
843.artykuł: Żywica Zdzisław: Tożsamość stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi (studium egzegetyczne Ap 14,1-5). Forum Teologiczne 2000 t. 1 s. 145-170  szczegóły 
844.artykuł: Żywica Zdzisław: Z badań nad strukturą literacką Księgi Apokalipsy. Forum Teologiczne 2001 t. 2 s. 45-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
845.książka: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 2001  szczegóły 
846.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
847.książka: Egzegeza Ewangelii Św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne. 1992 (Feliks Gryglewicz: Przedmowa. - Hugolin Langkammer: Pieśń o Logosie. -...) szczegóły 
848.książka: Górka Bogusław: "Ma życie wieczne i nie idzie na sąd" (J 5,24). Zbawienie egzystencjalne i eschatyczne (Studium J 5,1-30). 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
849.książka: Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. 2002  szczegóły 
850.książka: Gruen Anselm: Jezus - brama do życia. Ewangelia św. Jana. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 67 (nota...) szczegóły 
851.książka: Mędala Stanisław: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 1993  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
852.książka: Mickiewicz Franciszek: Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasze i ś. Jana. 2003  szczegóły 
853.książka: Oczachowski Andrzej: Przyszedłem na tę godzinę (J 12,27). Rzeczownik "ora" w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne. 2001  szczegóły 
854.książka: Paciorek Antoni: Ewangelia umiłowanego ucznia. 2000  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 592 (not....) szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
855.książka: Salas Antonio: Ewangelia wg św. Jana. Jezus - Ten, który stwarza nowego człowieka. 2002  szczegóły 
856.książka: Świerzawski Wacław: Pierwszy umiłował. Mystagogia świętego Jana Ewangelisty. 2003  szczegóły 
857.książka: Unglorz Manfred: Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana. 1988  szczegóły 
recenzja: Zuzga Włodzimierz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 129-132  szczegóły 
858.książka: Witczyk Henryk: Gesu nel ruolo di Elia. Secondo Gv. 1, 19-34. 1998  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Jak Jezus kontynuuje rolę Eliasza?. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 301-307  szczegóły 
859.książka: Wróbel Mirosław: Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2). 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 205 (nota...) szczegóły 
860.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych w Ewangelii św. Jana dla całej teologii. 2002 (1. Terminy własne "Apokalipsy" wraz z ich lokalizacją: Słownikowe prze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
861.artykuł: Adamczewski Bartosz: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał..." - zbawienie dla świata i sąd nad nim w J 3, 14-21. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 1-16  szczegóły 
862.artykuł: Almeida Dimas de: Problem gnostycki a zagadka Czwartej Ewangelii. Communio 1998 nr 4 s. 17-26  szczegóły 
863.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 171-172 ([rec. ks.:] Miguel Rodrigez Ruiz: Der Missionsgedanke des Johannesevan...) szczegóły 
864.artykuł: Bednarz Michał: Zapowiedzi zesłania Ducha Świętego w Ewangelii św. Jana. Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 75-100 (dot. m.in. warstwy języka Ewangelii i zagadnień przekładu...) szczegóły 
865.artykuł: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
866.artykuł: Bułgakow Sergiusz O.: Święty Graal (Próba dogmatycznej egzegezy wersetu z Ewangelii św. Jana 19,34). Gnosis 1999 nr 11 s. 55-70 (z notą o Sergiuszu Bułgakowie ...) szczegóły 
867.artykuł: Christiani Marta: Generation du language, generation du verbe. Theologie Trinitaire et language humain. x 1999 ([W ks. zb.:] Doświadczenie moralne i filozofia człowieka = Esperienza ...) szczegóły 
868.artykuł: Dąbek Tomasz M.: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 76-77 ([rec. ks.:] A. Marchadour: Lazare. Histoire d'un recit. Recits d'un h...) szczegóły 
869.artykuł: Drygas Janusz: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,9). Bóg w Ewangelii Janowej. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
870.artykuł: Dzik Marek: Pochodzenie i znaczenie formuły "Ja jestem winnym krzewem" w J 15, 1.5. Resovia Sacra 2001 nr 8 s. 31-46  szczegóły 
871.artykuł: Genot-Bismuth Jacqueline: Nie przymierze, lecz nakaz. Rzeczpospolita 2003 nr 299 s. A12 (wywiad; m.in. nt. Ewangelii według św. Jana; rozm. Grzegorz Dobiecki...) szczegóły 
872.artykuł: Górka Bogusław: "Kłopotliwa" wieloznaczność pojęcia Ioudaioi w Ewangelii Jana. Przegląd Religioznawczy 2003 nr 2 s. 21-30  szczegóły 
873.artykuł: Górka Bogusław: Narodziny z wody i Ducha (J 3,5). Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 29-39  szczegóły 
874.artykuł: Górka Bogusław: Nikodem i jego kwestia (J 3, 1-21). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 173-188 (postać Nikodema w Ewangelii...) szczegóły 
875.artykuł: Górka Bogusław: Praxis jako kryterium prawdy w Ewangelii Jana (3, 19-21). Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 303-320  szczegóły 
876.artykuł: Górka Bogusław: Sadzawka Bethesda (J 5, 2) w patrystycznej w współczesnej egzegezie. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 455-464  szczegóły 
877.artykuł: Górka Bogusław: Woda i Duch (J 3,5). Problem hermeneutyczny. Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 475-489  szczegóły 
878.artykuł: Hergesel Tomasz: Proroctwo Izajasza w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
879.artykuł: Kaczmarek Janusz: "Pochyliwszy się pisał palcem na ziemi". Pleonazmy narracyjne i personalizacja w J 7, 53-8, 11. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 99-103  szczegóły 
880.artykuł: Kaestli Jean-Daniel: Egzegeza walentyniańska czwartej Ewangelii. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 4 s. 175-197 (dot. sposobu czytania czwartej Ewangelii w gnostyckiej szkole Walentyn...) szczegóły 
881.artykuł: Kempiak Ryszard: Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem (J 10,1-30). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
882.artykuł: Kijas Zdzisław J.: Św. Jan Apostół-Teolog, czyli mistyczne oblicze chrześcijaństwa. Fundamenta Europaea 2002 [t.] 1 s. 17-31 (analiza założeń autora na podstawie tekstu Ewangelii...) szczegóły 
883.artykuł: Kochel Jan: Tomasz Didymos - "od rozdwojenia do dojrzałości". W drodze 1994 nr 9 s. 27-35  szczegóły 
884.artykuł: Konach W.: Problem autorstwa Czwartej Ewangelii w świetle wybranych fragmentów literatury patrystycznej. Rocznik Teologiczny 1994 r. 36 z. 1/2 s. 123-141  szczegóły 
885.artykuł: Konach Wsiewołod: Kosmologiczna charakterystyka Żydów w Ewangelii Świętego Jana. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 125-144  szczegóły 
886.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Sąd Ducha Świętego - egzegeza i teologia J 16, 8-11. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 5-21  szczegóły 
887.artykuł: Kozyra Józef: "Arche" w Ewangelii św. Jana. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
888.artykuł: Kudasiewicz Józef: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27 b). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
889.artykuł: Kudasiewicz Józef: Testament Jezusa (J 19, 25-27). Nowe trendy interpretacyjne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 49-61  szczegóły 
890.artykuł: Kuśmierek Anna: Funkcja teologiczna danych topograficznych w czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 342-348  szczegóły 
891.artykuł: Kuśmirek Anna: Terminologia posłania w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
892.artykuł: Kuśmirek Anna: "Żydzi w Ewangelii Jana". Studia Theologica Varsaviensia 1992 nr 2 s. 121-135  szczegóły 
893.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Janowej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
894.artykuł: Langkammer Hugolin: Z zagadnień etyki Ewangelii według św. Jana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
895.artykuł: Luzarraga Jesus: Życie wieczne w pismach św. Jana. Communio 1992 r. 12 nr 1 s. 24-33  szczegóły 
896.artykuł: Machnij Stanisław: Trwanie słowa Bożego w człowieku na podstawie mowy o winnym krzewie (J. 15, 7 i 5)y. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 115-150 (nt. rozumienia słowa "trwanie", także w Starym Testamencie...) szczegóły 
897.artykuł: Mędala Stanisław: Apologia autorytetu Piotra we wspólnocie Janowej. Analiza retoryczna J 21, 1-25. Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 2 s. 11-46 (z not. dot. autora artykułu na s. 44...) szczegóły 
898.artykuł: Mędala Stanisław: Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 79-101  szczegóły 
899.artykuł: Mędala Stanisław: Kontemplacja Boga w Jezusie według czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 37-53  szczegóły 
900.artykuł: Mędala Stanisław: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 225-230 ([rec. ks.:] The Johannine Literature. With an Introduction by R. Alan ...) szczegóły 
901.artykuł: Mędala Stanisław: Problem struktury literackiej czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
902.artykuł: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 199-203 ([rec. ks.:] The Johannine Literature. With an Introduction by R. Alan ...) szczegóły 
903.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Świadectwo Ducha Świętego o Jezusie w J 15, 18 - 16, 15. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 142-167 (dot. także Ewangelii św. Łukasza...) szczegóły 
904.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Interpretacja frazy "bogami jesteście" (J 10,34) w świetle tradycji Starego Testamentu i literatury międzytestamentalnej. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 63-85  szczegóły 
905.artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
906.artykuł: Moszyński Leszek: Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 137-145 ([rec. ks.:] Evangelie ot Ioanna v slavjanskojj tradicii = Evangelium s...) szczegóły 
907.artykuł: Oczachowski Andrzej: Chrystologiczny tytuł "erchomenos" w czwartej Ewangelii. Studia Paradyskie 2001 t. 11 s. 179-192  szczegóły 
908.artykuł: Oczachowski Andrzej: Popaschalna zapowiedź paruzji Chrystusa w czwartej Ewangelii na tle koncepcji eschatologicznych jej autora. Studia Paradyskie 2000 t. 10 s. 133-144  szczegóły 
909.artykuł: Ordon Hubert: "A cóż to jest prawda?..." (J 18, 38). x 2001 ([w ks. zb.:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci ksi...) szczegóły 
910.artykuł: Ormanty Stanisław: Wielowątkowość powiązań kontekstualnych perykopy ewangelicznej (J 7,37-52; 8, 12). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 7-17  szczegóły 
911.artykuł: Paciorek Antoni: Duch Święty kontynuatorem obecności Jezusa wśrod uczniów (J 13-17). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 13-24 (m.in. analiza językowa tekstu Ewangelii...) szczegóły 
912.artykuł: Paciorek Antoni: Jeszcze o autorstwie IV Ewangelii. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 129-152 (Jan Prezbiter jako główny redaktor IV Ewangelii...) szczegóły 
913.artykuł: Paciorek Antoni: Starotestamentalne cytaty w Janowych przemówieniach Jezusa. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
914.artykuł: Pisarek Stanisław: Immanencja w perykopie (J 15,1-17). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
915.artykuł: Pisarek Stanisław: Uczeń i jego radość w perykopie o winnym krzewie J 15,1-11. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 21-29  szczegóły 
916.artykuł: Poniży Bogdan: "Mądrość Salomona" Księgą Spotkania. Spotkanie tradycji judaistycznej i hellenistycznej w chrześcijaństwie, na przykładzie Księgi Mądrości i Ewangelii według św. Jana. W drodze 1994 nr 5 s. 62-72  szczegóły 
917.artykuł: Posadzy Andrzej: Orędzie Marii Magdaleny o pustym grobie i rola Piotra jako świadka zmartwychwstania Jezusa w narracji paschalnej św. Jana (J 20,1-10). Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 212-224  szczegóły 
918.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Bogami jesteście. Gnosis 2000 nr 12 s. 2-6 (próba wytłumaczenia fragmentu ewangelii...) szczegóły 
919.artykuł: Rabiej Stanisław: "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 183-192  szczegóły 
920.artykuł: Rafiński Grzegorz: Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i 1J). Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 25-47  szczegóły 
921.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11). Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 5-14  szczegóły 
922.artykuł: Rouiller Gregoire: Życie w Jego Imieniu (Św. Jan i jego teologia Imienia). Communio 1994 nr 1 s. 59-66  szczegóły 
923.artykuł: Schlier Heinrich: Duch Święty jako "Tłumacz" w świetle Ewangelii Janowej. Communio 1998 nr 2 s. 36-47  szczegóły 
924.artykuł: Sieg Franciszek: IV Ewangelia o powołaniu pierwszych uczniów (J 1, 35-51). Bobolanum 1996 r. 7 s. 126-151 (dot. m.in. literackiej i językowej warstwy tekstu...) szczegóły 
925.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
926.artykuł: Sławiński Henryk: Krzyż drogą do chwały - Janowa teologia krzyża. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 113-126  szczegóły 
927.artykuł: Staroszczyk Paweł: Eklezjalny wymiar szukania Zmartwychwstałego (J 20, 1-18). Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 254-280  szczegóły 
928.artykuł: Supranowicz Maria: Ewangelia z trumny Piotra. Wiedza i Życie 2003 nr 2 s. 24 (dot. odkrycia przez polskich archeologów Ewangelii św. Jana (z około 1...) szczegóły 
929.artykuł: Suski Andrzej: Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 91-102  szczegóły 
930.artykuł: Szamocki Grzegorz: Struktura literacka perykopy o bramie i dobrym pasterzu (J 10, 1-18). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
931.artykuł: Szamocki Grzegorz: Struktura literacka perykopy o bramie i dobrym pasterzu (J 10,1-18). Universitas Gedanensis 2001 nr 1 s. 19-33  szczegóły 
932.artykuł: Szamocki Józef: Lithostrotos jako miejsce sądu Chrystusa przed Piłatem. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 57-95  szczegóły 
933.artykuł: Szymik Stefan: Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
934.artykuł: Świderkówna Anna: Coraz to głębiej wejść w myśl Bożą. Motywacje 2001 nr 1 s. 9-11 (komentarz do fragmentu J 12,20-28...) szczegóły 
935.artykuł: Tambor Paweł: Pochodzenie tytułu "Logos" i jego znaczenie w Prologu Ewangelii według św. Jana. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 351-363  szczegóły 
936.artykuł: Tomasz z Akwinu święty : [Komentarz do Ewangelii św. Jana]. Teofil 1994 nr 1 s. 20-25 (ze wstępem: Jacek Salij: Wstęp do "Komentarza do Ewangelii św. Jana", ...) szczegóły 
937.artykuł: Waldstein Michael: Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej. Communio 1990 r. 10 nr 4 s. 3-23  szczegóły 
938.artykuł: Wikiera Dorota: Paredoken to pneuma. Oddał ducha. Kontekst, rozumienie, przesłanie. Ateneum Kapłańskie 2003 t. 140 z. 1 s. 5-20  szczegóły 
939.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
940.artykuł: Witczyk Henryk: "Pokój Wam!" (J 20, 19, 21). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
941.artykuł: Witczyk Henryk: Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
942.artykuł: Wojciechowski Michał: Umycie nóg uczniom (J 13,1-20). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 136-143  szczegóły 
943.artykuł: Wróbel Mirosław: Kim jest anthropoktonos w J 8, 44?. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 77-92  szczegóły 
944.artykuł: Wróbel Mirosław: "Żydzi" w Ewangelii Janowej. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 19-36  szczegóły 
945.artykuł: Żychlińska Bernadetta: Zbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Ewangelii św. Jana. Ateneum Kapłańskie 1999 t. 132 z. 2 s. 189-196  szczegóły 
946.artykuł: Życiński Wojciech: Tajemnica Matki Pana w tajemnicy Przymierza. Symbolika i teologia J 2, 1-12. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 405-419  szczegóły 
947.artykuł: Życiński Wojciech: Tajemnica Matki Pana w tajemnicy Przymierza. Symbolika i teologia J 2, 1-12. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 2 s. 111-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    książki (alfabet autorów)
948.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (1,1 - 8,56). 2000  szczegóły 
949.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (16, 1 - 24, 53).  szczegóły 
950.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
951.książka: Galizzi Mario: Długa droga Jezusa. Ewangelia według św. Łukasza. 1989  szczegóły 
952.książka: Gooding David: Według Łukasza. Nowe spojrzenie na Trzecią Ewangelię. 1992  szczegóły 
953.książka: Gruen Anselm: Jezus - wizerunek Człowieka. Ewangelia św. Łukasza. 2002  szczegóły 
954.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
955.książka: Kiedzik Mirosław: Słowo Boże (Łk 8,4-21). Studium z teologii św. Łukasza. 1998 (Wstęp. * Rozdz. I. Analiza językowo-syntaktyczna kompozycji Łk 8,4-21....) szczegóły 
956.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Łukasza. Tajemica Chrystusa pośród nas. 1996  szczegóły 
957.książka: Mickiewicz Franciszek: Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasze i ś. Jana. 2003  szczegóły 
958.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
959.książka: Mycielski Ludwik: Ewangelia w Ewangelii. (Łk rozdz. 15). 1991  szczegóły 
960.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
961.książka: Rakocy Waldemar: Paweł - apostoł Żydów i pogan. Łukaszowy obraz powstania i rozwoju Pawłowych wspólnot. 1997  szczegóły 
962.książka: Staniek Edward: Chrystus wobec pokus. Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 3-7. 2003  szczegóły 
963.książka: Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 1989  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 124-127  szczegóły 
964.książka: Włodarczyk Stanisław: Święty Łukasz. Teolog historii zbawienia. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
965.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
966.artykuł: Banaszek Andrzej: Perykopa o skruszonym złoczyńcy (Łk 23,39-43) ne tle sekcji ukrzyzowania Jezusa (Łk 23,33-43) i jej implikacje moralne. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
967.artykuł: Banaszek Andrzej: Przypowieść o zagubionej owcy w świetle teologicznych koncepcji ewangelistów (Mt 18,10-15; Łk 15,3-7). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
968.artykuł: Baraniak Marek: Magowie i gwiazda czy pasterze i anioł?. Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 11-24 (relacja o narodzeniu Jezusa, podobieństwa i różnice w Ewangelii według...) szczegóły 
969.artykuł: Błahut-Kowalczyk Aleksandra: Jezus w relacjach z kobietami - na podstawie Ewangelii Łukasza. Myśl Protestancka 2001 nr 1 s. 40-46  szczegóły 
970.artykuł: Bonhoeffer Dietrich: Pieśń o obalonych tronach. Więź 1989 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
971.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
972.artykuł: Bytner Wojciech: Funkcja aorystów w Łk 1, 46-55. Studia Płockie 2001 t. 29 s. 179-183  szczegóły 
973.artykuł: Carmignac Jean: Theologie du Magnificat. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 13-24  szczegóły 
974.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 220-222 ([rec. ks.:] Jutta Brutscheck: Die Maria - Marta - Erzaehlung. Eine red...) szczegóły 
975.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
976.artykuł: Chrostowski Waldemar: Samaratynanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha (Łk 10, 30-37). O możliwych związkach Samarytan z Qumran. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
977.artykuł: Cisek Gabriel: Droga zmartwychwstałego Pana z uczniami (Łk 24, 13-35). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
978.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
979.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
980.artykuł: Dyk Stanisław: Teologia Ducha Świętego według Dz 2, 1-47. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 76-95  szczegóły 
981.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
982.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
983.artykuł: Gądecki Stanisław: Jezusowa a Łukaszowa wersja przypowieści o zaproszonych na ucztę (Łk 14,16-24). Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 7-58  szczegóły 
984.artykuł: Gładyszewski Ludwik: Proroctwo Symeona o mieczu boleści w interpretacji Symeona. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
985.artykuł: Hałas Stanisław: Dwie wersje przypowieści o zaproszeniu na posiłek (Mt 22, 1-10; Łk 14, 16-24) a dwie koncepcje Królestwa Bożego. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
986.artykuł: Haręzga Stanisław: Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących Słowo Boże (Łk 11, 27-28). Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 185-205  szczegóły 
987.artykuł: Hergesel Tomasz, Kucharczyk Elżbieta: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 136-137 (omów. art.: Christoph Gregor Mueller: Mehr als ein Prophet. Die Charak...) szczegóły 
988.artykuł: Jezierska Ewa J.: Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22,19-20). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 85-94 (na tle pozostałych przekazów ewangelicznych...) szczegóły 
989.artykuł: Kaczmarek Janusz: "Anaideia-chucpa": niezachwiana ufność w ojcowską miłość Boga. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
990.artykuł: Kamykowski Łukasz: Struttura del dialogo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Theologia Bogoslovie 2001 z. 1 s. 35-44  szczegóły 
991.artykuł: Kiedzik Mirosław: Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza - bibliografia publikacji w Polsce za lata 1986(85)-97. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 117-138  szczegóły 
992.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
993.artykuł: Kotwiński Stefan: Posłannictwo Jezusa w świetle wypowiedzi Symeona (Łk 2, 25-35). Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 147-158  szczegóły 
994.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
995.artykuł: Kudasiewicz Józef: Droga Jezusa do Jeruzalem na mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 51-19, 27). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
996.artykuł: Kudasiewicz Józef: Odpowiedź Jezusa na błogosławieństwo ewangelicznej niewiasty (Łk 11, 22) Przyczynek do mariologii św. Łukasza. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 112-117  szczegóły 
997.artykuł: Langkammer Hugolin: Epifanijny charakter starotestamentalnych cytatów w perykopie o kuszeniu Jezusa (Łk 4, 1-11). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
998.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
999.artykuł: Langkammer Hugolin: Łukasz mistrzem w relekturze Marka. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1000.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Język Septuaginty i jego wpływ na autora Trzeciej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 33-47  szczegóły 
1001.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
1002.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1003.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
1004.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Działalność Jezusa w Jerozolimie - mowa w świątyni o zburzeniu miasta i zapowiedź paruzji (Łk 19,29-21,38). Studia Pelplińskie 2002 t. 32 s. 27-40  szczegóły 
1005.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Historia królewskiego pretendenta (Łk 19,11-27). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 113-120  szczegóły 
1006.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Jezus nauczający w świątyni jerozolimskiej (Łk 18, 47 - 21, 38). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1007.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22,66-71). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 23-30  szczegóły 
1008.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: O miejscach i władzy sądzenia w Królestwie (Łk 22,24 - 30). Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 205-213  szczegóły 
1009.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Obietnica zbawienia dana łotrowi (Łk 23, 40-43). Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 51-62 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
1010.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Od kultu w świątyni jerozolimskiej do wiary w Kościele Jezusa (Łk-Dz). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1011.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świątynia jerozolimska i jej związek z Izraelem w Łk i Dz. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 270-281  szczegóły 
1012.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Teoria pochodzenia oraz propozycja interpretacji ŁK 19,1-10. Studia Gnesnensia 2003 t. 17 s. 161-171  szczegóły 
1013.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Zacheusz syn Abrahama w spotkaniu z synem człowieczym w Jerycho (Łk 19,1-10). Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 31-42  szczegóły 
1014.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Znaczenie świątyni jerozolimskiej w Łk 1-2. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 181-186  szczegóły 
1015.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
1016.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
1017.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1018.artykuł: Paclorek Antoni: "Zobaczcie lilie na polu..." (Mt 6, 28 par.). Jezusowy zakaz troszczenia się o pokarm i odzienie w tradycji synoptycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 133-146 (analiza przekształceń wypowiedzi Jezusa w ewangeliach...) szczegóły 
1019.artykuł: Paczos Krzysztof: Teologiczne i katechetyczne znaczenie perykopy o uczniach idących do Emaus. Didaskalos 1999 nr 1 s. 85-94  szczegóły 
1020.artykuł: Pietrusiak Paweł: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 176-177 ([rec. ks.:] J.A. Fitzmyer: Luke the theologian. New Jork 1989....) szczegóły 
1021.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
1022.artykuł: Pindel Roman: Obraz ojca w Przypowieści o synu marnotrawnym. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 261-274  szczegóły 
1023.artykuł: Piotrowska Anna: Prawdziwy święty. Newsweek 2001 nr 11 s. 74-75 (nt. badań szczątków św. Łukasza znajdujących sie w Padwie, potwierdzaj...) szczegóły 
1024.artykuł: Pokorny Petr: Lukas 1, 1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 271-276  szczegóły 
1025.artykuł: Prus Wojciech: Siedemdziesiąty siódmy powrót. W drodze 2003 nr 2 s. 37-50 (nt. przypowieści o synu marnotrawnym...) szczegóły 
1026.artykuł: Przybylski Ryszard: Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 (m.in. dot. pism Jana Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
1027.artykuł: Rakocy Waldemar: Faryzeusz i celnik w świątyni (Łk 18, 9-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1028.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
1029.artykuł: Rakocy Waldemar: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 113-115 ([rec. ks.:] John T. Squires: The plan of God in Luke-acts. Cambridge 1...) szczegóły 
1030.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
1031.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1032.artykuł: Rosik Mariusz: Funkcja modelu "modlitwa- Duch Święty" w teologii św. Łukasza. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1033.artykuł: Rosik Mariusz: Jezus w synagodze w Nazarecie (Łk 4, 16-30) - zapowiedź misji namaszczonego proroka. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2001 nr 2 s. 141-150 (dot. analizy fragmentu Ewangelii jako jednostki literackiej...) szczegóły 
1034.artykuł: Salij Jacek: Przekład bardziej jednoznaczny niż oryginał. Uwagi na marginesie Mt 24, 28 i Łk 17, 37. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1035.artykuł: Sieg Franciszek: Łukasz Ewangelista o zmartwychwstaniu Jezusa. Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 75-96  szczegóły 
1036.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in Luke's Gospel and Acts as Compared with the Reign of God and the Lamb in the Relevation of John. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 53-58  szczegóły 
1037.artykuł: Siuda Tomasz: Motyw Ducha w Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2). x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1038.artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizcji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
1039.artykuł: Szczepińska Bożena: "Błogosławieństw" przekładanie rozmaite (Mt. 5, 1-13; Łk 6, 20-26). Przekłada a interpretacja. Gdańskie Studia Językoznawcze 2003 t. 8 s. 113-133 ("Kazanie na Górze" i "Kazanie na Równinie" w różnych wersjach współcze...) szczegóły 
1040.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24, 1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 310-350 (wielopłaszczyznowa interpretacja tekstu ewangelicznego...) szczegóły 
1041.artykuł: Toeplitz Karol: Moralno-filozoficzna wykładnia przypowieści o synach marnotrawnych. Rocznik Teologiczny 1998 z. 1/2 s. 213-235 (analiza ewangelijnej "Przypowieści o synu marnotrawnym" w kontekście o...) szczegóły 
1042.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
1043.artykuł: Tyrol Anton: Lectio divina. Prakticka ukazka prace s textom Lk 5,1-11. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 161-171 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1044.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
1045.artykuł: Wójcik Andrzej: Trzej naśladowcy Chrystusa (Łk 9, 57-62). Egzegeza tekstu. Teofil 1999 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
1046.artykuł: Zbroja Bogdan: Powszechność zbawienia w trzeciej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 281-289  szczegóły 
1047.artykuł: Zbroja Bogdan: Teologia słów "Duc in altum". Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 1-10 (m.in. analiza językowa zwrotu...) szczegóły 
1048.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1049.artykuł: Żychlińska Bernadetta: Liczba trzy w tradycji Łukaszowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 295-302  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    książki (alfabet autorów)
1050.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Mapkon według Marka. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
1051.książka: Czajkowski Michał: Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1-3,6. 1997  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
1052.książka: Gruen Anselm: Jezus - droga do wolności. Ewangelia św. Marka. 2003 ([Jezus jako postać historyczna i jego działalność]....) szczegóły 
1053.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Marka. Mały przewodnik egzegetyczno-teologiczny. 1995  szczegóły 
1054.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
1055.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1996  szczegóły 
1056.książka: Maggi Alberto: Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka. 2001  szczegóły 
1057.książka: Malina Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. 2002  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
1058.książka: Paciorek Antoni: Ewangelie synoptyczne. 3. Ewangelia według św. Marka. 2002  szczegóły 
recenzja: Eckman Augustyn: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 3 s. 634-636  szczegóły 
1059.książka: Rosik Mariusz: Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. 2000  szczegóły 
recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
1060.książka: Steiner Rudolf: Tajemnice Ewangelii św. Marka. 1998 ([Wykłady wygłoszone od 15.09 do 24.09.1912 r. w Bazylei]...) szczegóły 
1061.książka: Stock Klemens: Dobra Nowina Jezus. Orędzie Ewangelii św. Marka. 1994  szczegóły 
1062.książka: Wróbel Ryszard: Perykopa o uciszeniu burzy (Mk 4, 35-41) i jej zastosowanie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno-homiletyczne. 1999 ([Zawiera rozdziały:] Pojęcie cudu oraz zagadnienia literacko-egzegetyc...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 62  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1063.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
1064.artykuł: Bartnicki Roman: Właściwości literackie Ewangelii według św. Marka. x 1998 ([W ks.:] Słowo Boga i drogi człowieka. Pod red. Zbigniewa Machnikowski...) szczegóły 
1065.artykuł: Bieniek Henryk: Analiza pragmatyczna perykopy o nierozerwalności małżeństwa Mk 10,1-12. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 115-119  szczegóły 
1066.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
1067.artykuł: Binek Paweł: Polskie tłumaczenia Ewangelii św. Marka w XX wieku z kręgu tradycji Biblii Wujka (Aspekt zmian leksykalno-stylistycznych). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 61-87  szczegóły 
1068.artykuł: Bogacz Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 72-74 (rec. ks.: Jacob Chacko Naluparayil: The identity of Jesus in Mark. An ...) szczegóły 
1069.artykuł: Bytner Wojciech: Perykopa o uzdrowieniu opętanego z Kafarnaum (Mk 1, 21-28) w świetle analizy pragmatycznej. Studia Płockie 2000 t. 28 s. 81-91  szczegóły 
1070.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1071.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadki rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 182-191  szczegóły 
1072.artykuł: Czajkowski Michał: Marek: Pierwszy ewangelista - pierwszy antysemita?. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1073.artykuł: Czajkowski Michał: Spór o wspólnotę stołu. Struktura kerygmatyczna Mk 2, 13-17. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 302-325  szczegóły 
1074.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
1075.artykuł: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 194-196 ([rec. ks.:] Fritzleo Lentzen-Deis: Das Markus-Evangelium. Ein Kommenta...) szczegóły 
1076.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Zagadkowe "chciał ich minąć" (Mk 6, 46). Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 21-33  szczegóły 
1077.artykuł: Dormeyer Detlev: Ewangelie Marka jako dawna biografia. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 1 s. 11-30  szczegóły 
1078.artykuł: Flis Jan: Myśl eklezjalna w Ewangelii św. Marka. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 151-167  szczegóły 
1079.artykuł: Górka Bogusław: Zakończenie Ewangelii Marka (16,8). Kwestia lingwistyczna. Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 47-53  szczegóły 
1080.artykuł: Jajdelski Wojciech: Frazeologia w nowszych przekładach Ewangelii według św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2003 t. 29 s. 175-184 (dot. m.in. tłumaczenia Czesława Miłosza...) szczegóły 
1081.artykuł: Kapkin David: Rodzina Jezusa. Studium nad Mk 3, 20-21 i 31-35. Communio 2000 nr 6 s. 82-97  szczegóły 
1082.artykuł: Kasiłowski Piotr: Modlitwa w Ewangelii św. Marka. Bobolanum 1998 r. 9 [z. ] 2 s. 319-337  szczegóły 
1083.artykuł: Kotecki Dariusz: "I chciał ich ominąć" (Mk 6, 48). Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 111-131  szczegóły 
1084.artykuł: Kotecki Dariusz: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Nk 1, 15) - fundament życia chrześcijańskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 33-51 (analiza tekstu...) szczegóły 
1085.artykuł: Kotecki Dariusz: Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4, 35-41) w świetle wewnętrznych kluczy hermeneutycznych drugiej Ewangelii. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
1086.artykuł: Kotecki Dariusz: "Powołanie pierwszych uczniów" (MK 1, 16-20) i "nakaz powiedzenia Piotrowi" (MK 16, 7) jako początek i koniec formacji grupy uczniów Jezusa w Ewangelii według św. Marka. Theologica Thoruniensia 2001 t. 2 s. 29-42  szczegóły 
1087.artykuł: Kotecki Dariusz: Rozwój kerygmatu w Ewangelii wg św. Marka. Theologica Thoruniensia 2002 t. 3 s. 41-58  szczegóły 
1088.artykuł: Kotecki Dariusz: Znacznie dwóch opisów cudu rozmnożenia chleba w Ewangelii według św. Marka. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1089.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Argumenty za i przeciw pierwszeństwu Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 37-48  szczegóły 
1090.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Dlaczego Marek napisał drugą ewangelię?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
1091.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
1092.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
1093.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga" (Mk, 1,1 ). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 89-109  szczegóły 
1094.artykuł: Langkammer Hugolin: Pierwsze słowa Jezusa w Markowej Ewangelii (1, 15) oraz ich znaczenie dla nowej ery zbawczej. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 63-80  szczegóły 
1095.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
1096.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
1097.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
1098.artykuł: Malina Artur, Misiarczyk Leszek: Fragment Ewangelii Marka w Qumram?. Collegium Polonorum 1994 t. 12 (1993/1994) s. 29-47  szczegóły 
1099.artykuł: Malina Artur: Kontekst - klucz do peykop Markowych. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 298-301 ([rec. ks.:] Klemens Stock: Marco. Commento eontestuale al secondo Vang...) szczegóły 
1100.artykuł: Malina Artur: "Kto może być zbawionym?" (Mk 10,26). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 105-122  szczegóły 
1101.artykuł: Marzec Magdalena: Ewangelia św. Marka w Qumran? Prezentacja badań nad fragmentem 7Q5. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 197-216 (analiza papirusu...) szczegóły 
1102.artykuł: Mickiewicz Franciszek: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 1-12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 28-38  szczegóły 
1103.artykuł: Oczachowski Andrzej: "Zaparcie się siebie" - jako zasadnicze przykazanie w Ewangelii Marka według Jean Guitton'a. Ocena hermeneutyczna. Studia Paradyskie 2000 t. 10 s. 145-155 (w świetle pracy: Jean Guitton, "O Nowym Testamencie", Kielce 1999...) szczegóły 
1104.artykuł: Popielewski Wojciech: "Ponieważ się bały" - Mk 16, 8 - niedokończona Ewangelia?. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1105.artykuł: Rosik Mariusz: Jezus i córka Syrofenicjanki (Mk 7,24-30): wyniesienie do godności dziecka Bożego. Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 2 s. 139-145  szczegóły 
1106.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
1107.artykuł: Rosik Mariusz: Motyw "kynaria" w dialogu Jezusa z Kananejką-Syrofenicjanką (Mk 7, 24-30; Mt 15, 21-28). W kręgu biblijnej topiki psa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 429-434  szczegóły 
1108.artykuł: Rosik Mariusz: Oczyszczenie świątyni (Mk 11,15-18) jako zapowiedź jej zburzenia. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 211-222  szczegóły 
1109.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
1110.artykuł: Schmatovich Janos: Das Zeichen des Brotes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 6,30-44. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1111.artykuł: Sieg Franciszek: Jezus głosi "Ewangelię Bożą" (Mk 1, 14). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 141-149  szczegóły 
1112.artykuł: Sieg Franciszek: "Królestwo Boże przybliżyło się" (Mk 1, 15). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 309-318  szczegóły 
1113.artykuł: Sikora Adam R.: Ewanielejo swiatego Marka. Pierwsze tłumaczenie Ewangelii z języka greckiego na język kaszubski. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2002 t. 12 s. 131-134  szczegóły 
1114.artykuł: Szymik Stefan: Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
1115.artykuł: Witczyk Henryk: "Syn Człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu" (Mk 10, 45b). Czym jest odkupienie?. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 364-385 (interpretacja treści logionu...) szczegóły 
1116.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1117.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
1118.artykuł: Żukowski Henryk: Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
1119.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Maththaion. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
1120.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
1121.książka: Gruen Anselm: Jezus - nauczyciel zbawienia. Ewangelia św. Mateusza. 2003  szczegóły 
1122.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym. 1998  szczegóły 
1123.książka: Hesse Benedykt: Benedictti Hesse lectura super Evangelium Matthaei. 1990 (
(Cap. 17-20). Warszawa 1990, 342 s. (Textus et Studia Historiam Th...)
 szczegóły 
1124.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
1125.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
1126.książka: Kowalczyk Mirosław: Naród w nauce chrześcijańskiej. 2002  szczegóły 
1127.książka: Kubski Grzegorz: Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza. 2003  szczegóły 
1128.książka: Kuras Boguchwała: W szkole mądrości i miłości. Komentarz do Kazania na Górze (Mt 5, 13-7, 29). 2003  szczegóły 
1129.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według św. Mateusza. Księga wypełnionych obietnic bożych. 1995  szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 214-216  szczegóły 
1130.książka: Paciorek Antoni: Ewangelie synoptyczne. 2. Ewangelia według św. Mateusza. 2002  szczegóły 
1131.książka: Pawłowski Zdzisław: Kazanie na Górze - Osiem Błogosławieństw. 1995  szczegóły 
1132.książka: Staniek Edward: Kazanie na Górze.  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1133.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1134.artykuł: Aranda Perez Gonzalo: Autour de la version sahidique du Nouveau Testament: s'agit-il d'une tradition textuelle unique? Etude des manuscrits M 569 et Bodmer XIX. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 21-26...) szczegóły 
1135.artykuł: Banaszek Andrzej: Przypowieść o zagubionej owcy w świetle teologicznych koncepcji ewangelistów (Mt 18,10-15; Łk 15,3-7). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1136.artykuł: Banaszek Andrzej: Uniwersalizm opowiadania o kobiecie kananejskiej (Mt 15,21-28). Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 18-57  szczegóły 
1137.artykuł: Baraniak Marek: Magowie i gwiazda czy pasterze i anioł?. Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 11-24 (relacja o narodzeniu Jezusa, podobieństwa i różnice w Ewangelii według...) szczegóły 
1138.artykuł: Bartnicki Roman: Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza (W świetle świadectw starożytnego Kościoła i współczesnych dyskusji). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 37-50  szczegóły 
1139.artykuł: Bartnicki Roman: Eschatologiczne pocieszenie w Ewangelii św. Mateusza 10, 23. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 131-136  szczegóły 
1140.artykuł: Bartnicki Roman: Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności (Mt 19,10-12). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1141.artykuł: Bieńkowska Danuta: Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46) - forma literacka i właściwości stylistyczne. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 90-95  szczegóły 
1142.artykuł: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 99-111...) szczegóły 
1143.artykuł: Carron Julian: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 5, 6). Communio 2000 nr 5 s. 26-47  szczegóły 
1144.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
1145.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
1146.artykuł: Czajkowski Michał: Jezus Mateusza wobec Tory Izraela. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 119-129  szczegóły 
1147.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
1148.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
1149.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1150.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1151.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: 'Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1152.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1153.artykuł: E.Cz.: Biblia nie dzieli, ale łączy. Ukazał się ekumeniczny przekład ewangelii św. Mateusza. Rzeczpospolita 1997 nr 41 s. 2 (nota sprawozdawcza z prezentacji przekładu; Warszawa, 17 II 1997...) szczegóły 
1154.artykuł: Edington Beth: From the Bible to Bach: an analysis of the crucifixion narrative and its treatment in the "St. Matthew Passion". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1992 z. 3 (241) s. 53-70  szczegóły 
1155.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
1156.artykuł: Fortuna Mariola: Hebrajska Ewangelia św. Mateusza ze średniowiecznego traktatu żydowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 241-249  szczegóły 
1157.artykuł: Gancarek Jacek: Problematyka teologiczna powołania na podstawie Mt 9, 9-13. Częstochowskie Studia Teologiczne 2000 t. 28 s. 37-47  szczegóły 
1158.artykuł: Głuchowski Andrzej: Miasta z perykopy Mt 11, 20-24 w świetle odpłaty. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 96-109  szczegóły 
1159.artykuł: Godlewski Zbigniew: Mt 27,51 b - 53 jako jednostka literacka. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 45-62  szczegóły 
1160.artykuł: Górski Artur: Come-back świętego Mateusza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
1161.artykuł: Hałas Stanisław: Dwie wersje przypowieści o zaproszeniu na posiłek (Mt 22, 1-10; Łk 14, 16-24) a dwie koncepcje Królestwa Bożego. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1162.artykuł: Hergesel Tomasz: Historia zbawienia wg św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 25-36  szczegóły 
1163.artykuł: Hergesel Tomasz, Rosik Mariusz: "Posłany, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 146-152 (dot. m.in. literackiego kształtu Ewangelii św. Mateusza, w tym roli po...) szczegóły 
1164.artykuł: Hergesel Tomasz: Znaczenie proroctwa Iz 40,3 w Ewangelii św. Mateusza. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1165.artykuł: Jezierska Ewa J.: Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6, 14-15; 18; 35). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1166.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 148-150 ([rec. ks:] F. Neirynck, J. Verheyden, R. Corstjens: The Gospel of Matt...) szczegóły 
1167.artykuł: Kasiłowski Piotr: Człowiek według błogosławieństw (Mt 5,3-10). Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 83-94  szczegóły 
1168.artykuł: Komornicka Anna M.: Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6. 9-13). Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 143-155 (dot. tekstu Modlitwy Pańskiej...) szczegóły 
1169.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
1170.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
1171.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Cykle typologiczne epizodów w Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 1 s. 31-49  szczegóły 
1172.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
1173.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
1174.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
1175.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Przyczyny zwięzłości Mateuszowych opowiadań o cudach. Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 79-98  szczegóły 
1176.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 115-153  szczegóły 
1177.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
1178.artykuł: Kowalczyk Mirosław: Teologiczny sens "ethnos" w Ewangelii św. Mateusza. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 65-74  szczegóły 
1179.artykuł: Kowalczyk Stanisław: The Genre of the Gospel of Matthew. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 45-52  szczegóły 
1180.artykuł: Koziara Stanisław: "Widzieć źdźbło w oku brata..." Szkic z dziejów polskiego słownictwa i semantyki biblijnej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 125-131  szczegóły 
1181.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc" (Mt 21, 43). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 79-84  szczegóły 
1182.artykuł: Kudasiewicz Józef: Manifest misyjny Jezusa (Mt 28,26-20). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1183.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie..." (Mt 1, 19). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1184.artykuł: Lourenco Joao: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" (Mt 5, 6) (Biblijne wezwanie do szczęścia). Communio 1990 r. 10 nr 5 s. 3-17  szczegóły 
1185.artykuł: Łach Jan: Kazanie na Górze (Mt 5-7) Prawem i Ewangelią wszystkich wierzących. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1186.artykuł: Machinek Marian: "Klauzula Mateuszowa" (Mt 5,32; 19,9) jako problem pastoralny. Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 5-21  szczegóły 
1187.artykuł: Machinek Marian: O politycznym potencjale Kazania na Górze. Forum Teologiczne 2001 t. 2 s. 73-84  szczegóły 
1188.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
1189.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy jako fundamnet wielkich religii, a także i biologii (antropogenezy). Gnosis 2000 nr 12 s. 7-10  szczegóły 
1190.artykuł: Mędala Stanisław: Nowe źródło do badań przekazu Ewangelii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
1191.artykuł: Michalski Krzysztof: Śmierć Boga. Gazeta Wyborcza 2000 nr 164 s. 20-22 (konfrontacja dwóch wizji człowieka i świata: stoickiej i chrześcijańsk...) szczegóły 
polemika: Legutko Ryszard: Ewangelia według Nietzschego. Życie 2000 nr 169 s. 16 (dot. fragmentu pośw. interpretacji zachowania przed śmiercią Jezusa i ...) szczegóły 
polemika: Lisicki Paweł: Trwoga i bunt. Christianitas 2000 nr 5 s. 85-93  szczegóły 
1192.artykuł: Michniewicz Wojciech: "A stało się to wszystko, aby się wypełniły pisma" czyli o tzw. formułach wypełnienia u Mt 26, 47-57. Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 11-38  szczegóły 
1193.artykuł: Michniewicz Wojciech: <> czyli o tzw. "formułach wypełnienia" u Mt 26, 47-57. Studia Teologiczne 2001 t. 19 s. 23-40  szczegóły 
1194.artykuł: Michniewicz Wojciech: Czy "wypełnienie się Pism" jest właściwym znaczeniem zwrotu "hetaire, ef'ho parei" u Mt 26,50a?. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 51-61  szczegóły 
1195.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
1196.artykuł: Misiurek Jerzy: "Zgorszenia wprawdzie przyjść muszą" (Mt 18, 7). Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 175-185 (biblijna koncepcja zgorszenia; aspekt teologiczno-moralny; możliwości ...) szczegóły 
1197.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
1198.artykuł: Nieciecki Adam: Mali - uczniowie Jezusa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 186-199 (interpretacja słowa "Mali"...) szczegóły 
1199.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
1200.artykuł: Paciorek Antoni: Kilka uwag w sprawie "Nowego komentarza biblijnego" - Ewangelia wg św. Mateusza. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1201.artykuł: Paciorek Antoni: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" (Mt 5, 3-48). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 263-271  szczegóły 
1202.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
1203.artykuł: Paclorek Antoni: "Zobaczcie lilie na polu..." (Mt 6, 28 par.). Jezusowy zakaz troszczenia się o pokarm i odzienie w tradycji synoptycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 133-146 (analiza przekształceń wypowiedzi Jezusa w ewangeliach...) szczegóły 
1204.artykuł: Podeszwa Paweł: Unita testuale e struttura letteraria nella pericope della chiamata di Matteo e del pasto con i peccatori (Mt 9,9-13). x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1205.artykuł: Rafiński Grzegorz: Źródło, treść i adresaci Objawienia (Mt 11,25-30). Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 167-193 (dotyczy także Ewangelii według św. Łukasza...) szczegóły 
1206.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
1207.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Mateusz Ewangelista. Zorza 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
1208.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13). Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 43-48  szczegóły 
1209.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
1210.artykuł: Salij Jacek: Przekład bardziej jednoznaczny niż oryginał. Uwagi na marginesie Mt 24, 28 i Łk 17, 37. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1211.artykuł: Sieg Franciszek: Ewangelista Mateusz o zmartwychwstaniu Jezusa (Mt 28, 1-10. 16-20). Studia Bobolanum 2002 nr 2/1 s. 5-23  szczegóły 
1212.artykuł: Szamocki Grzegorz: Chrześcijańskie wchodzenie do Królestwa Niebieskiego na podstawie Jezusowego wezwania "Wchodźcie przez ciasną bramę!..." (Mt 7,13-14). Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 99-129  szczegóły 
1213.artykuł: Szczepińska Bożena: "Błogosławieństw" przekładanie rozmaite (Mt. 5, 1-13; Łk 6, 20-26). Przekłada a interpretacja. Gdańskie Studia Językoznawcze 2003 t. 8 s. 113-133 ("Kazanie na Górze" i "Kazanie na Równinie" w różnych wersjach współcze...) szczegóły 
1214.artykuł: Szczepińska Bożena: Problemy przekładu i interpretacji, czyli o Jezusowym: "Kto nie bierze swego krzyża...". x 2001 ([W ks. zb.:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana p...) szczegóły 
1215.artykuł: Świderkówna Anna: Cisi. Więź 1999 nr 8 s. 10-11 (nt. błogosławieństwa...) szczegóły 
1216.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1217.artykuł: Tronina Antoni: "Ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 57-66...) szczegóły 
1218.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1219.artykuł: Wejman Henryk: "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48) - Chrystusowy imperatyw na trzecie tysiąclecie. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 5 s. 145-163  szczegóły 
1220.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
1221.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Transpozycja rzeczywistości przymierza synajskiego w eklezjologii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 165-173  szczegóły 
1222.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1223.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
1224.artykuł: Zawadzki Ryszard: Antytezy Kazania na Górze (Mt 5,21-48) we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 23-68  szczegóły 
1225.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury Ewangelii św. Mateusza we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 135-144  szczegóły 
1226.artykuł: Żukowski Henryk: Refleksje nad treścią perykopy Mt 21, 1-17. Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 3-10  szczegóły 
1227.artykuł: Żukowski Henryk: Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 97-105  szczegóły 
1228.artykuł: Żywica Zdzisław: Opowiadanie o poczęciu Jezusa - Emmanuela (Mt 1, 8-25). Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 281-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    książki (alfabet autorów)
1229.książka: Bogacz Roman: Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1-5, 10. 1997  szczegóły 
1230.książka: Gooding David: Niewzruszone Królestwo. List do Hebrajczyków dzisiaj. 1994  szczegóły 
1231.książka: Kasiłowski Piotr: Solidarność w Liście do Hebrajczyków. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 219-225  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 264-265  szczegóły 
1232.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1233.artykuł: Bogacz Roman: Argumentacja wytrwałości chrześcijańskiej na podstawie Hbr 12, 1-2. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 175-183  szczegóły 
1234.artykuł: Bogacz Roman: Bóstwo i człowieczeństwo Syna Bożego w prologu Listu do Hebrajczyków. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 61-71  szczegóły 
1235.artykuł: Bogacz Roman: Jezus Arcykapłan - logos źródłem miłosierdzia według Hbr 4,12-16. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 95-104 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 406...) szczegóły 
1236.artykuł: Bogacz Roman: Jezus Chrystus Król. Intronizacja Syna Bożego na Króla wszechświata według Hbr 1, 5-14. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 39-46  szczegóły 
1237.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
1238.artykuł: Frankowski Janusz: Najstarsza kopia listu do Hebrajczyków. Tygodnik Powszechny 2000 nr 6 s. 4 (list do red....) szczegóły 
1239.artykuł: Horak Tomasz: O nowy przekład "Listu do Hebrajczyków". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 83-86 (z propozycją przekładu tekstu w tł. Tomasza Horaka...) szczegóły 
1240.artykuł: Horak Tomasz: Opis osoby Jezusa w liście do Hebrajczyków. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 31-40  szczegóły 
1241.artykuł: Kasiłowski Piotr: Duch Święty w Liście do Hebrajczyków. Bobolanum 2000 z. 2 s. 417-445  szczegóły 
1242.artykuł: Kasiłowski Piotr: List do Hebrajczyków. Kwestie wstępne. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 1 s. 47-68  szczegóły 
1243.artykuł: Kasiłowski Piotr: Mojżesz i Chrystus w Liście do Hebrajczyków. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1244.artykuł: Kasiłowski Piotr: Pochwała pracy (Hbr 11). Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 291-324  szczegóły 
1245.artykuł: Kasiłowski Piotr: Przezwyciężanie kryzysu (Hbr 5,11-6,12). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1246.artykuł: Lewandowski Andrzej: Dynamizm słowa Bożego wg Hbr 4, 12. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 97-109  szczegóły 
1247.artykuł: Łach Jan: Konieczność postępowania zgodnie z przyjętą Bożą nauką (Hbr 2, 1-4). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1248.artykuł: Ormanty Stanisław: Idea "Nowego Przymierza" w Liście do Hebrajczyków. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 19-29  szczegóły 
1249.artykuł: Pindur Piotr: Grzech ludu Bożego w Hbr 3, 7-19. Analiza egzegetyczno-teologiczna. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 224-244 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
1250.artykuł: Szlaga Jan: Die Eschatologie des Briefes an die Hebraeer. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 73-85  szczegóły 
1251.artykuł: Szlaga Jan: Nawrócenie i pokuta w "Liście do Hebrajczyków". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 65-77  szczegóły 
1252.artykuł: Uglorz Manfred: Bóg w teologicznej refleksji autora Listu do Hebrajczyków. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 5-28  szczegóły 
1253.artykuł: Uglorz Manfred: Eschatologia "Listu do Hebrajczyków". x 2001 ([w ks.:] Jest-że dla Prawdy przyszłość jaka? Prace dedykowane profesor...) szczegóły 
1254.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
1255.artykuł: Woźniak Mariusz: Cechy Nowego Przymierza według Hbr 8, 10-12. Częstochowskie Studia Teologiczne 2002 t. 30 s. 223-236  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Jana
    książki (alfabet autorów)
1256.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 2000  szczegóły 
1257.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 1997  szczegóły 
1258.książka: Jackman David: Listy Jana Apostoła. 2002  szczegóły 
1259.książka: Żychlińska Bernadetta Krystyna: Rzeczownikowe implikacje scalające objawieniową formułę "Ego Eimi" w Janowej Ewangelii. Próba weryfikacji autentycznej świadomości Synostwa Bożego Jezusa Chrystusa. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1260.artykuł: Kasiłowski Piotr: How to be Wealthy? The Letter of james and the Problem of Wealth. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 35-44  szczegóły 
1261.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Jana. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 109-122 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
1262.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Listach św. Jana. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 79-83  szczegóły 
1263.artykuł: Poniatowski Zygmunt: Listy św. Jana - bibliografia publikacji w Polsce w latach 1945-1989. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 121-123  szczegóły 
1264.artykuł: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2000 nr 2 s. 204-205 (rec. ks.: John F. O'Grady: According to John. The Witness of the Belov...) szczegóły 
1265.artykuł: Siwek Krzysztof: "Nierozumienie" jako zjawisko literackie obecne w czwartej Ewangelii na przykładzie mowy o chlebie życia (J6, 22-59). Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 201-215  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
1266.książka: Bielecki Stanisław: Chrześcijanin i czas. Według listów św. Pawła. 1999  szczegóły 
1267.książka: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Rozprawa habilitacyjna. 1996  szczegóły 
1268.książka: Chłąd Stanisław: Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7-16 na tle paralel nowotestamentowych. 2000  szczegóły 
1269.książka: Heidegger Martin: Fenomenologia życia religijnego. 2002 ([Zawiera m. in.:] Eksplikacja fenomenologiczna konkretnych fenomenów r...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 170  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 393 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piecuch Joachim: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Znak 2002 nr 4 s. 151 (nota...) szczegóły 
1270.książka: Homa Krzysztof: Szaweł z Tarsu. 2003 ([Biografia św. Pawła]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 270 (nota...) szczegóły 
1271.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1992  szczegóły 
1272.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1995  szczegóły 
1273.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do listów św. Pawła. 1998  szczegóły 
1274.książka: Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa. 2003 (Arkadiusz Baron: Łacińskie komentarze do Listu do Tytusa (Ambrozjaste...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268 (nota...) szczegóły 
1275.książka: Kucharski Jacek: Religijno-semiotyczne tło rzeczownikowych synonimów soteriologicznych listów św. Pawła Apostoła. 1996  szczegóły 
1276.książka: Łach Jan: Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych. 1994  szczegóły 
1277.książka: Misztal Wojciech: Dans le Christo Jesus seigneur. Les formules du type en Christo chez St. Paul et sa vision de la vie des chretiens comme vie dans le Christ. 1995 ([Rozprawa doktorska]...) szczegóły 
1278.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
1279.książka: Olyott Stuart: List do Rzymian. Ewangelia jaką jest naprawdę. 1994  szczegóły 
1280.książka: Paciorek Antoni: Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian. 1995  szczegóły 
1281.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1997  szczegóły 
1282.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1995  szczegóły 
1283.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 2000  szczegóły 
1284.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1997  szczegóły 
1285.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1996  szczegóły 
1286.książka: Pindel Roman: Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (not....) szczegóły 
1287.książka: Pindel Roman: Od ewangelizacji do wspólnoty. Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
1288.książka: Pindel Roman: W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 -2, 21. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
1289.książka: Posadzy Andrzej: Regno di Cristo - regno di Dio. L'interpretazione di 1 Cor 15, 20-28 nel dibattito teologico del Novecento. 2003  szczegóły 
1290.książka: Prime Derek: Przestudiujmy 2. List do Koryntian. 2000  szczegóły 
1291.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia nie tylko nad św. Pawłem. 1999 ([Zawiera rozprawy i studia poświęcone głównie egzegezie i teologii pis...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
1292.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł, życie i dzieło. 1988  szczegóły 
recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
1293.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
1294.książka: Romaniuk Kazimierz: Święty Paweł o kobietach. 1995  szczegóły 
1295.książka: Staniek Edward: Trzynasty Apostoł. 1996  szczegóły 
1296.książka: Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. 1999  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
1297.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza. 1991  szczegóły 
1298.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Listu do Galacjan. 1991  szczegóły 
1299.książka: Szorc Jerzy: Wolność i posłuszeństwo. Studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18. 2000  szczegóły 
1300.książka: Wronka Stanisław: La vittoria di Dio e dell'uomo in Paolo. Studio esegetico-teologico su "nekao". 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1301.artykuł: Adamczewski Bartosz: Duchowa mądrość w Liście do Kolosan. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 37-53  szczegóły 
1302.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
1303.artykuł: Adamczewski Bartosz: Owoc Ducha - owoc mądrości. Sapiencjalne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 1-10  szczegóły 
1304.artykuł: Adamczewski Bartosz: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 135-138 ([rec. ks.:] James G.D. Dunn: The Theology of Paul the Apostle. Edinbur...) szczegóły 
1305.artykuł: Bailey K. E.: Odtwarzanie poetyckiej struktury 1 Kor 1, 17-2, 2. Studium tekstu i komentarz. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 5-47  szczegóły 
1306.artykuł: Bednarz Michał: Hymn pochwalny na cześć Bożego dzieła zbawienia (Ef 1, 3-14). Tarnowskie Studia Teologiczne 2000 z. 1 s. 97-118 (analiza treści teologicznych...) szczegóły 
1307.artykuł: Bielecki Stanisław: Chrześcijanie jako "ti kalorii dollientes" (Rz 12, 11)?. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1308.artykuł: Bielecki Stanisław: Dar usprawiedliwienia i przyjęcie go według [Listu do Rzymian] Rz 3, 21-26. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1309.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
1310.artykuł: Bielecki Stanisław: Prawo i Ewangelia w kontekście "nauczających inaczej" według 1 Tm 1, 3b-11. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 57-70  szczegóły 
1311.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
1312.artykuł: Bielecki Stanisław: Tło polityczne, kulturowe i społeczne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świeckiej (Rz 13,1-10). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 31-51  szczegóły 
1313.artykuł: Brejdak Jaromir: Philosophia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 125-152  szczegóły 
1314.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
1315.artykuł: Chłąd Stanisław: Chrystus i kościół według Ef 4, 7-16. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 7-21  szczegóły 
1316.artykuł: Chmiel Jerzy: "Od wiary do wiary" (Rz 1. 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1317.artykuł: Czerski Janusz: Centralne tematy teologiczne Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 155-172  szczegóły 
1318.artykuł: Czerski Janusz: List starożytny a listy św. Pawła. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 5-11 (charakterystyka listów św. Pawła na tle listu starożytnego jako gatunk...) szczegóły 
1319.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
1320.artykuł: Czerski Janusz: Retoryka w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2003 t. 23 s. 133-145  szczegóły 
1321.artykuł: Filipic Mirjana: Pros nouthesían hemon - "Ku pouczeniu nas": Pawłowa typologiczna interpretacja eksodusu w 1 Kor 10, 1-11. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 49-68  szczegóły 
1322.artykuł: Flasza Anna: Grecka terminologia miłości. Preliminaria do dyskursu o miłości agape w Liście św. Pawła do Rzymian. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1323.artykuł: Geniusz Andrzej: Najstarszy przekaz o Zmartwychwstaniu. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1997 nr 3 s. 73-81 (dot. 1 Kor 15, 1-11 z teologicznego i historycznego punktu widzenia...) szczegóły 
1324.artykuł: Gieniusz Andrzej: Cierpienia obecnego czasu nie stanowią zagrożenia dla chwały, która ma się w nas objawić. Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 27-47  szczegóły 
1325.artykuł: Gieniusz Andrzej: "Ten aparhen tou pneumatos ehontes" - sens i funkcja metafory w Rz 8, 23-25. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1326.artykuł: Gnilka Joachim: La mission d'apres Paul. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 99-108 (ze streszcz. w języku polskim: Misja według św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
1327.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 19-46 (dot. Listu do Efezjan...) szczegóły 
1328.artykuł: Gryziec Piotr R.: Specyfika paraklezy w "Listach św. Pawła". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 85-90  szczegóły 
1329.artykuł: Gryziec Piotr R.: Tytuły chrystologiczne w Listach Pasterskich. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 5-30  szczegóły 
1330.artykuł: Gryziec Piotr R.: "Z uczynków prawa nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia" (Rz 3, 20). Kwestia spójności Pawłowej krytyki prawa.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 16-22  szczegóły 
1331.artykuł: Gryziec Piotr: Charyzmat paraklezy (Paweł) 12, 6-8. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 85-98 (dot. Listu do Rzymian...) szczegóły 
1332.artykuł: Grzymska Urszula: Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 247-255  szczegóły 
1333.artykuł: Homerski Józef: Duch Święty w Listach Pawłowych. Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 7-23  szczegóły 
1334.artykuł: Jankowski Augustyn: Modlitwa Apostolska według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 27-32  szczegóły 
1335.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według "Listu do Galatów". x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1336.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Postać Abrahama a nauka o usprawiedliwieniu w Liście do Galatów. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 85-98 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
1337.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja Kościoła w świecie w świetle listów Pawłowych. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 77-86  szczegóły 
1338.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja wspólnoty chrześcijan "dla świata" według Listów Pawłowych. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 231-239  szczegóły 
1339.artykuł: Kaczorowski Robert: Św. Pawła troska o wierność wierze chrześcijańskiej na podstawie 2 Kor 6,16. Studium biblijne. Studia Elbląskie 2003 t. 5 s. 213- (m.in. zagadnienia literackie Listów - kompozycja, analiza semantyczna2...) szczegóły 
1340.artykuł: Kasiłowski Piotr: Za co dziękować? (1 Tes 1-3). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1341.artykuł: Kic Wiesław: Chronologiczne aspekty misji korynckiej Pawła Apostoła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 180-188 (próba ustalenia historycznego pobytu św. Pawła w Koryncie...) szczegóły 
1342.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: W obronie tożsamości chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1, 3-11 (cz. I). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 85-112 (analiza Listu do Kolosan...) szczegóły 
1343.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
1344.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Dary wywyższonego Chrystusa (Ef 4,11). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 169-177  szczegóły 
1345.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Dojrzałość Kościoła w Pełni Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 12-16. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 110-125 (z charakterystyką literacją listu...) szczegóły 
1346.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Wezwanie do "zachowania jedności ducha" (Ef 4,1-6). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1347.artykuł: Kowalski Aleksander: Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 605-635  szczegóły 
1348.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła. Próba syntezy patroteologii Pawłowej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1349.artykuł: Langkammer Hugolin: Eklezjalne określenia chrześcijan w Listach św. Pawła. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 199-207  szczegóły 
1350.artykuł: Langkammer Hugolin: Jezus Chrystus w "Listach św. Pawła". Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 101-104  szczegóły 
1351.artykuł: Langkammer Hugolin: Problematyka chronologii absolutnej i chronologii relatywnej życia i działalności św. Pawła Apostoła. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 123-128  szczegóły 
1352.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie Listu Św. Pawła do Galatów. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1353.artykuł: Longosz Stanisław: Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 907-924  szczegóły 
1354.artykuł: Łach Jan: "Nadzieją radujący" (List do Rzymian 12, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1355.artykuł: Łach Jan: Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1356.artykuł: Łach Jan: "Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1, 4). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1357.artykuł: Łach Jan: "...Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1,4). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1358.artykuł: Łach Jan: Pouczające formuły modlitewne Pawła w listach do Tessaloniczan. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 325-343  szczegóły 
1359.artykuł: Łach Jan: Starotestamentowe tło formuły "Narodzony według ciała z nasienia Dawida" [List do Rzymian] Rz 1,3. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1360.artykuł: Łach Jan: Wyznanie wiary zapisane w 1 Kor 15,3-8. Bobolanum 2000 z. 2 s. 385-415  szczegóły 
1361.artykuł: Makowski Mariusz: Wybrane elementy apokaliptyczne i ich występowanie w 2 Liście do Tesaloniczan. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 315-319  szczegóły 
1362.artykuł: Michalski Tomasz: Asceza negatywna na podstawie katalogów wad zamieszczonych w listach św. Pawła. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 169-177  szczegóły 
1363.artykuł: Michalski Tomasz: Duchowość życia rodzinnego na podstawie listów więziennych i pasterskich świętego Pawła Apostoła. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 231-238  szczegóły 
1364.artykuł: Michalski Tomasz: "Nowy człowiek" na podstawie "Listu do Kolosan" (3, 10-15). Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 94-104  szczegóły 
1365.artykuł: Misztal Wojciech: "De imitatione Patris" u św. Pawła. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 241-267  szczegóły 
1366.artykuł: Misztal Wojciech: Eis Christon: życie chrześcijańskie i zbawienie jako coraz pełniejsza koinonia z Chrystusem. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 118-139 (na podstawie listów św. Pawła...) szczegóły 
1367.artykuł: Misztal Wojciech: Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5, 22-23. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 311-332  szczegóły 
1368.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako zycie w Bogu Ojcu według św. pawła Apostoła. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1369.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako życie w Chrystusie według św. Pawła. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 168-185  szczegóły 
1370.artykuł: Muszyński Henryk: Posługa słowa jako powołanie i zadanie na podstawie listów św. Pawła. Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 5-10  szczegóły 
1371.artykuł: Nowak Dominik: "Ho eso anthropos" (2 Kor 4,16; Rz 7,22). Przyczynek do antropologii św. Pawła. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 115-132  szczegóły 
1372.artykuł: Nowak Jan: Paweł z Tarsu - "sługa Chrystusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz, 1, 1). Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 200-211 (życie i działalność św. Pawła...) szczegóły 
1373.artykuł: Ordon Hubert: "Kiedy zaś nadeszła pełnia czasu" (Ga 4, 4). Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 105-119 (analiza kompozycji literackiej i interpretacja teologiczna fragmentu L...) szczegóły 
1374.artykuł: Ordon Hubert: Matka Jezusa w Ga 4, 4-5. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 37-46  szczegóły 
1375.artykuł: Ordon Hubert: Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 75-83  szczegóły 
1376.artykuł: Ormanty Stanisław: "Communio Personarum" życia domowego w Liście do Kolosan 3,18-4,1. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 7-16 (dot. m.in. tematu małżeństwa i niewolnictwa...) szczegóły 
1377.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Potrójny wymiar Rekapitulacji według św. Pawła. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 61-76  szczegóły 
1378.artykuł: Paciorek Antoni: Poganie "przed Chrystusem" według "Listu do Rzymian 1-2". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 207-228  szczegóły 
1379.artykuł: Paciorek Antoni: Wydarzenie pod Damaszkiem w świetle nowotestamentowych wypowiedzi. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1380.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
1381.artykuł: Pindel Roman: Charakter narracyjny partii Ga 1, 13 - 2,14. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 269-290  szczegóły 
1382.artykuł: Pindel Roman: Gatunek retoryczny i didpositio "Listu do Galatów". Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 183-208  szczegóły 
1383.artykuł: Pindel Roman: List do Galatów w świetle niektórych analiz struktury literackiej. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 315-334  szczegóły 
1384.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
1385.artykuł: Pindel Roman: O model rozwoju idei ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 188-196  szczegóły 
1386.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 71-72 (rec. ks.: A. Gieniusz: Romanas 8:18-30 "Suffering does not thwart the ...) szczegóły 
1387.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 70-71 (rec. ks.: Ph.H. Kern: Rhetoric and Galatians. Assessing and approach t...) szczegóły 
1388.artykuł: Pindel Roman: Retoryka Pawła w świetle Listów do Koryntian. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 69-90  szczegóły 
1389.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
1390.artykuł: Pisarek Stanisław: Czy św. Paweł zrealizował projekt odbycia podróży apolstolskiej na krańce Zachodu, to jest do Hiszpanii (RZ 15,24.28)?. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2001 t. 34 s. 115-143  szczegóły 
1391.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
1392.artykuł: Posadzy Andrzej: Duch wolności i wierności prawu Chrystusa według Gal 6, 1-10. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 30-46 (dot. "Listu do Galatów"...) szczegóły 
1393.artykuł: Prado Flores Jose: Kerygmat Pawła. W drodze 1996 nr 3 s. 16-26  szczegóły 
1394.artykuł: Rafiński Grzegorz: Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1395.artykuł: Rafiński Grzegorz: Problem struktury 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 73-81  szczegóły 
1396.artykuł: Rakocy Waldemar: 2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyty w Koryncie i jego realizacja. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z.1 s. 133-143  szczegóły 
1397.artykuł: Rakocy Waldemar: 2 Kor 10-13: "List we łzach?". Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z.1 s. 121-132 (analiza argumentów dot. jedności bądź niespójności fragmentu 10-13 z f...) szczegóły 
1398.artykuł: Rakocy Waldemar: Antypawłowa opozycja w "Liście do Galatów". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 117-127  szczegóły 
1399.artykuł: Rakocy Waldemar: Czas powstania Drugiego Listu do Koryntian. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 33-39  szczegóły 
1400.artykuł: Rakocy Waldemar: Data narodzin apostoła Pawła. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1401.artykuł: Rakocy Waldemar: Datacja pierwszej misji Pawła w Koryncie. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 93-110  szczegóły 
1402.artykuł: Rakocy Waldemar: Lata wizyt Pawła w Jerozolimie po nawróceniu i rok ucieczki z Damaszku. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 89-98  szczegóły 
1403.artykuł: Rakocy Waldemar: Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 31-44  szczegóły 
1404.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat powstania 1 Kor na wiosnę. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 111-122  szczegóły 
1405.artykuł: Rakocy Waldemar: Pytanie o ofiarność Filipian (interpretacja feministyczna). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 152 (dot. sposobu prezentacji kobiet w Listach...) szczegóły 
1406.artykuł: Rakocy Waldemar: Retoryczny schemat argumentacji w 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 231-242  szczegóły 
1407.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
1408.artykuł: Romaniuk Kazimierz: "Spór Antiocheński" i jego rola w walce Pawła z żydującymi. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 35-48  szczegóły 
1409.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Studia Paulina (1 Kor 15,5,7; Ga 2,1 n). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 7-16  szczegóły 
1410.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol [Liście do Kolosan] i Ef [Liście do Efezjan]. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 129-138  szczegóły 
1411.artykuł: Sionek Andrzej: Agape - Duch przenikający posługę Słowa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 254-280 (analiza i interpretacja tekstu greckiego...) szczegóły 
1412.artykuł: Suski Andrzej: "A przyszedłszy zwiastował pokój" (Ef, 2, 17). x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
1413.artykuł: Świderkówna Anna: Najstarsze wyznanie wiary. Motywacje 2002 nr 2 s. 6-8 (komentarz do 1 Kor 15, 3-9...) szczegóły 
1414.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
1415.artykuł: Tołwiński Jan: Szlakiem Apostoła Pawła w Grecji. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 40-45; nr 7/8 s. 38-42  szczegóły 
1416.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
1417.artykuł: Torbus Sławomir: The Stoical Terminology in the "Letter to the Romans" of Saint Paul. Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 235-243  szczegóły 
1418.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64  szczegóły 
1419.artykuł: Turko Ryszard: Wątki sportowe w "Listach Apostolskich" św. Pawła. Nad Odrą 1993 nr 6 [właśc. 3] s. 18-19  szczegóły 
1420.artykuł: Wojciechowska Kalina: Fragmenty polecające w listach apostoła Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
1421.artykuł: Wojciechowska Kalina: Fragmenty polecające w listach apostoła Pawła. Rocznik Teologiczny 2002 z. 2 s. 21-31  szczegóły 
1422.artykuł: Wolniewicz Marian: Tej nocy, w której był wydany. Tradycja antiocheńska: św. Paweł. W drodze 1994 nr 6 s. 49-54 (Eucharystia w Nowym Testamencie...) szczegóły 
1423.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Paolo. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 281-292 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1424.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 1, 16-17. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 227-239 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1425.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1426.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1427.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
1428.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
1429.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 239-244 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum Titus...) szczegóły 
1430.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 235-239 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum zweit...) szczegóły 
1431.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 229-235 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum erste...) szczegóły 
1432.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 240-245 ([rec. ks.:] Jean-Noel Aletti: Saint Paul Epitre aux Colosiens. Introdu...) szczegóły 
1433.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
1434.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
1435.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
1436.artykuł: Załęski Jan: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 258-261 ([rec. ks.:] Paul-Gerhard Mueller: Der Erste und Zweite Brief an die Th...) szczegóły 
1437.artykuł: Załęski Jan: "Znaczenie przyimka "apo" w 2 Tes 1,9. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1438.artykuł: Załęski Jan: Znaczenie terminów "władza" i "aniołowie" w 1 Kor 11,10. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1439.artykuł: Zdziarstek Roman: Chrystonomiczność egzystencji chrześcijańskiej według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
1440.artykuł: Żukowski Henryk: Kościół Ciałem Chrystusa wg 1 Kor 12, 12-27. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 11-18 (o motywie użycia obrazu Ciała Chrystusa i jego chrystologiczno-pneumat...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1441.recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły 
1442.recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 269 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Piotra
    książki (alfabet autorów)
1443.książka: Alicki Wiesław: Duch Chrystusa (1P 1, 11). Pneumatologia chrystocentryczna w Pierwszym Liście św. Piotra. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1444.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne modele w interpretacji misterium paschalnego (Analiza treści 1 P [pierwszego listu św. Piotra]). Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 129-139  szczegóły 
1445.artykuł: Szewc Eugeniusz: Autor, czas redakcji i adresaci Drugiego Listu św. Piotra. Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 235-239  szczegóły 
1446.artykuł: Tronina Antoni: Pneumatologia Pierwszego Listu Piotra. Częstochowskie Studia Teologiczne 2002 t. 30 s. 205-211  szczegóły 
1447.artykuł: Tronina Antoni: Struktura literacka Pierwszego Listu Piotra. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    książki (alfabet autorów)
1448.książka: Drozd Kazimierz Józef: Śmierć i pogrzeb Chrystusa w ewangeliach apokryficznych. 2003 ([Dot. Ewangelii: Piotra, Nikodema, Hebrajczyków, Filipa, Gruzińskiej; ...) szczegóły 
1449.książka: George J.: Piąta ewangelia. Klucz do Biblii gnozy. 1992  szczegóły 
1450.książka: Izydorczyk Zbigniew: Manuscripts of the Evangelium Nicodemi. A census. 1993  szczegóły 
1451.książka: Kretschmer Ryszard: Raport Poncjusza Piłata - rzeczywistość i legenda. 1999  szczegóły 
1452.książka: Langkammer Hugolin: Apokryfy Nowego Testamentu. 1989 ([Klasyfikacja i omówienie apokryfów Nowego Testamentu z II-IV w. n.e.:...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 939-940 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jolanta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 178-179  szczegóły 
1453.książka: Porter J.R.: Zaginiona Biblia. Księgi, które nie weszły do kanonu. 2003 ([Z fragm. tekstów apokryfów]....) szczegóły 
1454.książka: Starowieyski Marek: Barwny świat apokryfów. 1998  szczegóły 
recenzja: Bardski Krzysztof: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 323-324  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1455.impreza: Międzynarodowe kolokwium poświęcone apokryficznej literaturze chrześcijańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 5. Międzynarodowe Kolokwium na temat literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 266-267 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1456.artykuł: Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 219-230 (z tekstem apokryfu, s. 231-240...) szczegóły 
1457.artykuł: Demitrów Andrzej: Mise en situation litteraire et doctrinale de la tradition du tissage du voile du Temple par Marie dans le "Protoevangile de Jacques". Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 223-232 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1458.artykuł: Gijsel J.: The Pseudo-Matthew Gospel. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 901-906 (nt. łacińskiej wersji greckiego apokryfu: De nativitate beatae Mariae,...) szczegóły 
1459.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Die apokryphen Quellen der Darstellungen aus dem Marienleben und Kindheit Jesu. x 1992 ([W ks.:] Elżbieta Jastrzębowska: Bild und Wort. Das Marienleben und di...) szczegóły 
1460.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w.. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 589-597 (w świetle apokryfów, tekstów liturgicznych i homilii...) szczegóły 
1461.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 26 (not. nt. wykładu Andrzeja Frejlicha nt.: "Czy spokryficzne "Akta Jana"...) szczegóły 
1462.artykuł: Langkammer Hugolin: Apokryficzne Ewangelie Dzieciństwa (EwDziec). x 1999 ([w ks. zb.:] Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księ...) szczegóły 
1463.artykuł: Łaszkiewicz Hubert: Legenda o pochodzeniu drzewa Krzyża Świętego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 21-28  szczegóły 
1464.artykuł: Makarewicz Stanisław: Fresk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 44-50 (obszernie nt. tekstów hagiograficznych poświęconych okolicznościom śmi...) szczegóły 
1465.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Ewangeliczna twarz Chrystusa. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 69-85 (esej dot. Ewangelii i apokryfów...) szczegóły 
1466.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszów ułomków [z tego cyklu:] Więcej warci niż wróble. Tygodnik Powszechny 2002 nr 1 s. 10 (dot. "Ewangelii dziecięctwa według Tomasza"...) szczegóły 
1467.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Lamprat i koźlę proszą o eucharystię. Tygodnik Powszechny 2001 nr 18 s. 11 (dot. apokryfu "Dzieje Filipa"...) szczegóły 
1468.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Ochrzczony lew. Tygodnik Powszechny 2001 nr 17 s. 10 (nt. apokryfu "Dzieje Pawła"...) szczegóły 
1469.artykuł: Myszor Wincenty: Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 73-89  szczegóły 
1470.artykuł: Saxer Victor: Marie Madeleine dans les apocryphes du Nouveau Testament. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 115-124  szczegóły 
1471.artykuł: Starowieyski Franciszek: Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 39-69 (tekst referatu wygł. na seminarium "Pielgrzymki do Composteli i kult ś...) szczegóły 
1472.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
1473.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
1474.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy. Powściągliwość i Praca 2003 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
1475.artykuł: Starowieyski Marek: Datowanie Aktów św. Barnaby (BHG 225; ClAp 385) i Panegiryku św. Barnaby (BHG 226; CPG 7400, ClAp 286). Meander 1993 nr 7/8 s. 319-323  szczegóły 
1476.artykuł: Starowieyski Marek: Izydor z Sewilli i apokryfy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 151-157  szczegóły 
1477.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 5...) szczegóły 
1478.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 2. Seria "Apocryphes". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263-264 (omów. serii "Apocryphes" wydawnictwa Brepols w Turnhout; z wykazem tyt...) szczegóły 
1479.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 3. Zbiór artykułów prof. Francois Bovon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 264-265 ([rec. ks.:] Francois Bovon: Revelations et ecritures. Nouveau Testamen...) szczegóły 
1480.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 4. Wstęp do literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 265-266 ([rec. ks. zb.:] Le mystere apocryphe. Introduction a une litterature m...) szczegóły 
1481.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
1482.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Clavis Apocryphorum Novi Testamenti. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Clavis Apocryphorum Novi Testamenti. [Corpus Christianorum...) szczegóły 
1483.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Francuski przekład apokryfów chrześcijańskich. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 329-331 ([rec. wydania:] Ecrits apocryphes chretiens. Red. F. Bovon, P. Geoltra...) szczegóły 
1484.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Łacińskie Ewangelie dzieciństwa. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 333-334 ([omów.wydania:] Libri de Nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei Evangelium...) szczegóły 
1485.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Monografia "Transitus Mariae". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 339-340 ([rec. ks.:] S.C. Mimouni: Dormition et Assumption de Marie. Histoire d...) szczegóły 
1486.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe teksty apokryficzne o św. Szczepanie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 338-339 (nt. publikacji trzech rękopisów greckich opracowanych przez Andrzeja S...) szczegóły 
1487.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe tomy czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 331-333 (omów. czasopisma Apocrypha (Revue Internationale de Litterature...) szczegóły 
1488.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe tomy serii "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 333-334 (omów. tomów 5-9 serii apokryfów w wydaniu kieszonkowym, opracowanym pr...) szczegóły 
1489.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe wydanie muzułmańskiej ewangelii Barnaby (Clavis Apocr 46). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Il Vangelo di Barnaba. Un Vangelo per i musulmani. Oprac. ...) szczegóły 
1490.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1491.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 2. Nowy tekst o Piłacie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307-308 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1492.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Pismo poświęcone apokryfom. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 (omów. czasopisma Apocrypha. Le champ des apocryphes. Turhout (B...) szczegóły 
1493.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: W kręgu problematyki "Wniebowstąpienia Izajasza". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 334-335 (omówienie wydania: Ascencio Isaiae. Textus. Corpus Christianorum. Seri...) szczegóły 
1494.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Wydanie Ewangelii Arabskiej (Clavis Apocr 44). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Vangelo Arabo Apocrifo dell'Apostolo Giovanni. Oprac. Luig...) szczegóły 
1495.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Meander 1994 nr 5/6 s. 309-312 (m.in. omów. zawartości czasopisma: Apocrypha. Revue internationale ...) szczegóły 
1496.artykuł: Starowieyski Marek: Legenda Bożego Narodzenia. Powściągliwość i Praca 2000 nr 12 s. 11-13 (dot. apokryficznych opisów narodzenia Chrystusa...) szczegóły 
1497.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (3): Teksty o świętym Andrzeju Apostole. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 125-152 (z tekstem przekładu apokryfów; tłumaczył na język polski Marek Starowi...) szczegóły 
1498.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Grzegorz z Tours: Dzieje św. Andrzeja (BHL 430. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 49-73 (z tekstem przekładu apokryfu "Księga o cudach błogosławionego Andrzeja...) szczegóły 
1499.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Żywoty i spisy Apostołów. Bobolanum 1995 r. 6 s. 132-154 (nt. żywotów Apostołów, ich spisów oraz innych osób neotestamentalnych;...) szczegóły 
1500.artykuł: Starowieyski Marek: Problem apokryfów u pisarzy IV w.. Meander 1991 nr 11/12 s. 495-501  szczegóły 
1501.artykuł: Starowieyski Marek: Scena "Quo vadis" (Acta Petri, Martyrium 6). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 381-390 ("Dzieje Piotra" z "Apokryficznych Dziejów Apostolskich" a "Quo vadis" ...) szczegóły 
1502.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 457-458 ([rec. ks. zb.:] Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Uebersetzung...) szczegóły 
1503.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 455-457 ([rec. ks. zb.:] Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt. [Cz.] 2. ...) szczegóły 
1504.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 452 ([rec. ks.:] Aurelio de Santos Otero: Los evangelios apocryfos. Edicion...) szczegóły 
1505.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
1506.artykuł: Zarzeczny Rafał: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 343-344 (omówienie monografii pośw. "Wniebowstąpieniu Izajasza": Antonio Acerbi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
1507.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 1. Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa. 2003  szczegóły 
1508.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 2. Św. Józef i św. Jan Chrzciciel. Męka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi. 2003  szczegóły 
1509.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [3:] Listy i apokalipsy chrześcijańskie. 2001  szczegóły 
recenzja: Chodera Danuta: Apokryfy - księgi dla mędrców. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 15-16 (nt. prezentacji apokryfów 22 XII 2002...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Klimaty apokryfów. W drodze 2002 nr 1 s. 119  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książkami 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książką Katolicką 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Święta poczta i koniec świata. Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 78 (fel....) szczegóły 
recenzja: Półka nowości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Z biblijnego gabinetu cieni. Tygodnik Powszechny 2001 nr 45 s. 2  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 139  szczegóły 
1510.książka: Dzieje świętego Tomasza Apostoła. 2002 ([Tłumaczenie na podst. wydania: M. Bonnet: Acta apostolorum apocrypha....) szczegóły 
1511.książka: Ewangelia Tomasza. 1992  szczegóły 
1512.książka: Ewangelia życia doskonałego. Nieznane oblicze Jezusa. Prawda jest znakiem a czyste serce pozna go. 1993  szczegóły 
recenzja: Mickiewicz Franciszek: Kto sfałszował Ewangelię?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 50 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sapkowski Krzysztof: V Ewangelia. Tygiel Kultury 1996 nr 10 s. 125-127  szczegóły 
1513.książka: Ewangelie apokryficzne. 2003 (Cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa.
Cz. 2: ...)
 szczegóły 
recenzja: Lektor: Drogi chrześcijaństwa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 22 s. 29  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Sancta simplicitas. Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 78 (felieton...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 83 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 272-273  szczegóły 
1514.książka: Tryptyk Paschalny. (Apokryfy o Męce i Zmartwychwstaniu). 2003  szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: ...Jak pokażę się ludziom? Andrzej Seweryn w "Tryptyku Paschalnym". Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 16-17 (nt. uroczystego odczytu tekstu w Poznaniu, 6 III 2003 roku przez Andrz...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1515.wiersz: Hymn Chrystusa tańczącego (Chwała Tobie, Słowo! Chwała Tobie, Łasko...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 282-285 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1516.proza: Apokalipsa Piotra. x 1995 ([W ks.:] Jacek Sokolski: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowie...) szczegóły 
1517.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Acta Petri et Pauli 82 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385-386 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1518.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Martyrium Petri et Pauli 6 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1519.proza: Dzieje Andrzeja i Macieja w mieście ludożerców. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 128-142 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1520.proza: Dzieje Pawła [fragm.:] Dzieje Pawła i Tekli. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 nr 4/6 s. 119-126 (fragm. apokryfu Nowego Testamentu z ok. 160/170 r.; ze wstępem tłumacz...) szczegóły 
1521.proza: Dzieje Piotra Apostoła i Szymona (Vercellańskie) (Spór między Piotrem a Szymonem Magiem). Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 117-140 (ze wstępem: Zbigniew Izydorczyk: "Dzieje Piotra Apostoła i Szymona", s...) szczegóły 
1522.proza: Dzieje świętych Apostołów Piotra i Andrzeja. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 142-147 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1523.proza: Greckie akta świętego Jakuba (Czyny i śmierć świętego Apostoła Jakuba, brata świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa). Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 78-82  szczegóły 
1524.proza: Księga Jana Ewangelisty. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 4 wkł. s. 10-20 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: Ewangelia rozdwojonego świata, s. 2-10...) szczegóły 
1525.proza: Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 50-73 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1526.proza: Męczeństwo Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka w Aleksandrii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1527.proza: Męka Andrzeja Apostoła (List kapłanów i diakonów z Achai). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 147-152 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1528.proza: Świadectwo, czyli narodzenie i ścięcie świętego Jana, poprzednika i chrzciciela. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 588-594 (żywot grecki św. Jana Chrzciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    książki (alfabet autorów)
1529.książka: Księga Dziejów Apostolskich. 1999 (Piotr Ostański: Treść "Dziejów" zwięźle opowiedziana [wstęp]. * Rozdz....) szczegóły 
1530.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
1531.książka: Pindel Roman: Magia czy Ewangelia Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich. 2003  szczegóły 
1532.książka: Rakocy Waldemar: "A słowo Boże rozszerzało się i rosło". Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi. Rozprawa habilitacyjna. 1995  szczegóły 
1533.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
1534.książka: Seremet Bogusław: Dzieje Apostolskie i listy katolickie. 2001 ([Zawiera także teksty listów katolickich]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1535.artykuł: Carron Julian: Obecność doświadczenia chrześcijańskiego w Dziejach Apostolskich. Communio 1996 nr 5 s. 43-59  szczegóły 
1536.artykuł: Cieślik Paweł: Pareneza kazań misyjnych w świetle Dz 10, 43. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 53-58  szczegóły 
1537.artykuł: Cyran Włodzimierz: Główne tematy mowy Piotra w Dz 10, 34-43. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 23-36  szczegóły 
1538.artykuł: Cyran Włodzimierz: Rola Ducha Świętego w dziele ewangelizacji (Na podstawie Dz 10, 44-48). Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 15-35  szczegóły 
1539.artykuł: Częsz Bogdan: "Jesteśmy z Jego rodu" (Dz 17,28): Nasza teraźniejszość jako antycypowane doświadczenie przebóstwienia w świetle tradycji patrystycznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1540.artykuł: Dyk Stanisław: Teologia Ducha Świętego według Dz 2, 1-47. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 76-95  szczegóły 
1541.artykuł: Dyk Stanisław: Teologia głoszenia Słowa Bożego według Dz 2. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 6 s. 149-169  szczegóły 
1542.artykuł: Dziamka Kazimierz: Fanatyzm Pawła. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 27 (dot. koncepcji religijnej...) szczegóły 
1543.artykuł: Jankowski Stanisław: Sen o Troadzie czyli św. Paweł u progu Europy (Dz 16, 9-10). x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1544.artykuł: Jezierska Ewa J.: Nauka Dziejów Apostolskich o Duchu Świętym. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 75-83 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
1545.artykuł: Kapliński Piotr: Czy w Dziejach Apostolskich istnieje terminologia wskazująca na pasterski autorytet św. Piotra?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 368-372  szczegóły 
1546.artykuł: Karłowicz Dariusz: Detronizacja filozofii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 117-130 (analiza fragmentu - mowy św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
1547.artykuł: Kempiak Ryszard: "Będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Kompozycja Dziejów Apostolskich. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 75-88  szczegóły 
1548.artykuł: Kempiak Ryszard: Duch Święty w "Dziejach Apostolskich". Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 61-80  szczegóły 
1549.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Historia Filipa (Dz8, 25-40). Paradygmat ewangelizacji. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 206-213  szczegóły 
1550.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
1551.artykuł: Kozyra Józef: Der Anfang der Verkuendigung des Evangeliums durch Apollos in Ephesus in der Apg 18,24-28. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 145-148 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1552.artykuł: Lewandowska Elżbieta: Reakcje słuchaczy na mowę Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13, 42-52). Theologica Thoruniensia 2002 t. 3 s. 59-80  szczegóły 
1553.artykuł: Lewandowski Andrzej: Mowa Szczepana formą pierwotnego kerygmatu. Theologica Thoruniensia 2001 t. 2 s. 45-66 (m.in. analiza literackich aspektów mowy Szczepana...) szczegóły 
1554.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Od kultu w świątyni jerozolimskiej do wiary w Kościele Jezusa (Łk-Dz). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1555.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Otwarta krytyka i odłączenie się grupy wspólnoty chrześcijańskiej od Świątyni Jerozolimskiej w Dziejach Apostolskich. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 39-58  szczegóły 
1556.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świadectwo Jezusa w świątyni jerozolimskiej wobec sprzeciwu starszych (Dz 4-6). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1557.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świątynia jerozolimska i jej związek z Izraelem w Łk i Dz. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 270-281  szczegóły 
1558.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Znaki uzdrowienia chromego w świątyni (Dz 3, 1-10). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 2 s. 89-103 (z fragm. tekstu po grecku...) szczegóły 
1559.artykuł: Mowa Szczepana formą pierwotnego kerygmatu. Theologica Thoruniensia 2001 t. 2 s. 45-66 (m.in. analiza literackich aspektów mowy Szczepana...) szczegóły 
1560.artykuł: Ordon Hubert: Cezarejska katecheza Piotra (Dz 10, 34-43). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 101-115  szczegóły 
1561.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
1562.artykuł: Pindel Roman: Głoszenie Ewangelii w kontekście praktyki myślenia magicznego. Na podstawie Dz 8, 4-13. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 313-327  szczegóły 
1563.artykuł: Pindel Roman: Gminy żydowskie Macedonii i Achai na szlaku Pawła Apostoła. Polonia Sacra 1998 nr 3 s. 115-126  szczegóły 
1564.artykuł: Pindel Roman: Pawłowa mowa obronna. Analiza retoryczna Dz 24,10b-21. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 295-307 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 407...) szczegóły 
1565.artykuł: Pindel Roman: Pawłowy egzorcyzm w Filippi (Dz 16, 16-21). Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 165-174  szczegóły 
1566.artykuł: Pindel Roman: Początek pierwszej wyprawy Apostoła Pawła. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 208-226  szczegóły 
1567.artykuł: Pisarek Stanisław: Idea "trwania" (proskarteresis) w "Dziejach Apostolskich". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 211-223 (semantyczna analiza tekstu...) szczegóły 
1568.artykuł: Poniży Bogdan: Paweł z Tarsu w Atenach. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1569.artykuł: Rakocy Waldemar: Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 31-44  szczegóły 
1570.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji "Dziejów Apostolskich". Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 103-110  szczegóły 
1571.artykuł: Rakocy Waldemar: Struktura literacka Dz Ap 12, 1-19. Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 39-45  szczegóły 
1572.artykuł: Rakocy Waldemar: Studium gatunku literackiego opowiadania o uwolnieniu Piotra z więzienia (Dz 12, 7-10). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 85-97  szczegóły 
1573.artykuł: Rakocy Waldemar: Tradycja i redakcja przekazu o pośpiechu Pawła na święto Pięćdziesiątnicy (Dz 20,16). Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 149-169  szczegóły 
1574.artykuł: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 154-156 ([rec. ks.:] John T. Lentz: Luke's portrait of Paul. Cambridge 1994...) szczegóły 
1575.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1576.artykuł: Rosik Mariusz: La "Piccola Pentecoste" (Atti 4, 23-31) e i suoi testi paralleli. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 343-356 (ze streszczeniem w języku polskim na s. 355-356...) szczegóły 
1577.artykuł: Rosik Mariusz: La preghiera comunitaria nelle persecuzioni e i suoi risultati (Atti 4, 23-31). Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 335-360 (dot. modlitwy Kościoła wśród prześladowań...) szczegóły 
1578.artykuł: Sieg Franciszek: Formuła wstępna Ap 4,1-2a na tle tradycji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 107-117  szczegóły 
1579.artykuł: Styra Waldemar: Analiza lingwistyczna tekstu biblijnego na przykładzie [Dziejów Apostolskich] Dz 1, 15-26. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 89-100  szczegóły 
1580.artykuł: Szymanek Edward: Chrystus jakoi "Sprawca życia" (Dz 3, 15). x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
1581.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie zwycięstwa Chrystusa-Baranka, "Lwa z pokolenia Judy" i "odrośli Dawida" (Ap 5,5). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 31-48  szczegóły 
1582.artykuł: Szymik Stefan: Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
1583.artykuł: Szymik Stefan: Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 101-116  szczegóły 
1584.artykuł: Włodarczyk Stanisław: "Skąd zna on pisma, skoro się nie uczył?" (J 7, 15). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. m.in. zagadnienia piśmienności i mądrości Jezusa...) szczegóły