Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Beier Hans Herbert: Ezechiel, koronny świadek. Jego relacja, jego świątynia, jego statki kosmiczne. 1996  szczegóły 
2.książka: Chrostowski Waldemar: Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16,20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.G.: Bóg i dzieje Narodu Wybranego. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 40  szczegóły 
3.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
4.książka: Jasiński Andrzej Sebastian: Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela. 2003  szczegóły 
5.książka: Rumianek Ryszard: Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23. 1995  szczegóły 
6.książka: Rumianek Ryszard: Orędzie Księgi Ezechiela. 1999  szczegóły 
7.książka: Rumianek Ryszard: Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 359-360  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 185-189 ([rec. ks.:] Gerhard Bodendorfer: Das Drama des Bundes. Ezechiel 16 in ...) szczegóły 
9.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 163-165 ([rec. ks. zb.:] Ezekiel and his book. Textual and literary criticism a...) szczegóły 
10.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 182-185 ([rec. ks.:] Franz Sedlmeier: Studien zu Komposition und Theologie von ...) szczegóły 
11.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewolucja sensu tekstu świętego na przykładzie targumicznej wersji Ez 16. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 62-80  szczegóły 
12.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ezechiel jako świadek asyryjskiej diaspory Izraelitów. x 1997 ([W ks. zb.:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. W...) szczegóły 
13.artykuł: Godlewski Zbigniew: Strategia retoryczna u Ez 37, 1-14 (Próba analizy). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 7-20  szczegóły 
14.artykuł: Godlewski Zbigniew: Wizja ożywionych kości według Księgi Ezechiela 37,1-14 (Komentarz egzegetyczny). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 7-33  szczegóły 
15.artykuł: Hałas Stanisław: Ezechielowa rzeka wypływająca ze Świątyni (r. 47). Aspekt geograficzny i budowa literacka. Polonia Sacra 1998 nr 3 s. 43-59  szczegóły 
16.artykuł: Hentschel Georg: Krokodyl i trzcina (Ez 29,1-16). Proroctwo (o narodach) skierowane przeciwko Egiptowi. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
17.artykuł: Jachym Jan: "Sprawiedliwy" według EZ 18. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 197-208  szczegóły 
18.artykuł: Jankowski Augustyn: "Brama zamknięta" (Ez 44, 1-3). Szanse aktualnej interpretacji mariologicznej tego obrazu. x 2002 ([w ks. zb.:] Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef2,20). Księga pamiąt...) szczegóły 
19.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Cztery istoty żyjące (Ez 1,4-14). Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 29-47  szczegóły 
20.artykuł: Jelonek Tomasz: Ezechielowa wizja wysuszonych kości. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
21.artykuł: Mosis Rudolf: Czas kryzysu i fałszywe proroctwo według Ez 13. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 1 s. 53-64  szczegóły 
22.artykuł: Pikor Wojciech: Bóg wierny samemu sobie. Miłosierdzie według Ezechiela. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 57-80  szczegóły 
23.artykuł: Pikor Wojciech: "I bedziesz niemy" (Ez 3,26). Milczenie Ezechiela jako Boże słowo. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 57 (interpretacja sensu milczenia Ezechiela w obliczu otrzymania misji gło...) szczegóły 
24.artykuł: Pikor Wojciech: Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 53-77  szczegóły 
25.artykuł: Pikor Wojciech: Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 31-47  szczegóły 
26.artykuł: Pikor Wojciech: Źródło fałszywego proroctwa wg Ez 14,1-11. Studia Pelplińskie 2002 t. 33 s. 499-509  szczegóły 
27.artykuł: Polok Bernard: Dzieje związku małżeńskiego Jahwe z Izraelem. Interpretacja teologiczna tekst Ez 16. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 93-110 (w oparciu a analizę językową; z fragm. tekstu biblijnego...) szczegóły 
28.artykuł: Polok Bernard: Ohola i Oholiba. Historia związku małżeńskiego Jahwe z Izraelem (Ez 23,1-49; 16,59-63). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
29.artykuł: Polok Bernard: Stróż domu Izraela (Analiza porównawcza Ez 3,16b - 21 i 33,1-9). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 45-68  szczegóły 
30.artykuł: Rumianek Ryszard: Pojęcie grzechu w Księdze Ezechiela. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 339-353  szczegóły 
31.artykuł: Rumianek Ryszard: Znaczenie pojęcia "Reszty" według Ez 9,8. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 15-20  szczegóły 
32.artykuł: Strzelecki Stanisław: Głosić słowo Boże. Na marginesie lektury Ez 2, 1-3, 15. Homo Dei 1993 nr 4 s. 53-62  szczegóły 
33.artykuł: Witaszek Gabriel: Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 154-164  szczegóły 
34.artykuł: Witaszek Gabriel: Wylanie ducha początkiem zjednoiczenia Izraela (Ez 37, 1-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły