Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Gilbert Maurice: Mądrość Salomona. 2002  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Małachowski Andrzej: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 216-218  szczegóły 
2.książka: Poniży Bogdan: Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii = Liber Sapientiae. Ab exegese ad theologiam. 2000  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: "Wyjście" jako dzieło mądrości. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 284-285  szczegóły 
3.książka: Poniży Bogdan: Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości = De reinterpretatione exodi in Libro Sapientiae. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 156-157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horst Wiesława: Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 462-464  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Jankowski Stanisław: Wychowawcza rola w Mdr 6,1-9,18. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
5.artykuł: Kondracki Andrzej: Duch Mądrości w Księdze Mądrości. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 45-61  szczegóły 
6.artykuł: Lejwoda Robert: Literackie znamiona Mdr 9, 18-10, 21. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 70-75  szczegóły 
7.artykuł: Poniży Bogdan: Adresaci Księgi Mądrości. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 31-45  szczegóły 
8.artykuł: Poniży Bogdan: Analityczny opis struktury początkowej części Księgi Mądrości (1,1-6,21). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 19-32  szczegóły 
9.artykuł: Poniży Bogdan: Athanasia i aftharsia. Elementy filozofii greckiej w Księdze Mądrości. x 2001 ([w ks. zb.:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuag...) szczegóły 
10.artykuł: Poniży Bogdan: Jeszcze o mądrościowej interpretacji Wyjścia. Hermeneutyczne aspekty Mdr 11,1-4; 16, 1-19,22. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
11.artykuł: Poniży Bogdan: Kiedy powstała Księga Mądrości?. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
12.artykuł: Poniży Bogdan: Księga Mądrości a Stary Testament. Zapożyczenia i podobieństwa w świetle najnowszych badań. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 229-243  szczegóły 
13.artykuł: Poniży Bogdan: "Księga Mądrości" o wyborze lub odrzuceniu wiary. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 71-82 (z nota o aut. art....) szczegóły 
14.artykuł: Poniży Bogdan: Logos in the "Book of Wisdom" (18: 14-16). Between Personification and Theologization. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 27-49 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
15.artykuł: Poniży Bogdan: "Logos" w Księdze Mądrości (18, 14-16). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 75-92  szczegóły 
16.artykuł: Poniży Bogdan: Logos w Księdze Mądrości (Mdr 18, 14-16). Pogańska poezja i pozabiblijna proza w tekście hagiografa. x 2002 ([w ks. zb.:] Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowe...) szczegóły 
17.artykuł: Poniży Bogdan: "Mądrość Salomona" Księgą Spotkania. Spotkanie tradycji judaistycznej i hellenistycznej w chrześcijaństwie, na przykładzie Księgi Mądrości i Ewangelii według św. Jana. W drodze 1994 nr 5 s. 62-72  szczegóły 
18.artykuł: Poniży Bogdan: Nieśmiertelność - powołaniem człowieka w ujęciu Księgi Mądrości. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
19.artykuł: Poniży Bogdan: Pogańska wizja życia i jej teksty źródłowe (Mdr 1, 16-2, 24). Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 7-20  szczegóły 
20.artykuł: Poniży Bogdan: Pojęcia hellenistyczne w Księdze Mądrości. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 12 s. 73-85  szczegóły 
21.artykuł: Poniży Bogdan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 284-288 (rec. ks.: Samuel Cheon: The Exodus Story in the Wisdom of Solomon. A S...) szczegóły 
22.artykuł: Poniży Bogdan: Recognition of God According to the Book of Wisdom 13: 1-9. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 2 nr 2 (2001) s. 201-206 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
23.artykuł: Poniży Bogdan: Sapiencjalne przejście od "przymierza" do "przyjaźni z Bogiem". Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 99-118  szczegóły 
24.artykuł: Poniży Bogdan: Terminologia określająca sumienie w "Sophia Salomonos". x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
25.artykuł: Poniży Bogdan: Wielka alegoria patriarchów w Mdr 10, 1-14. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 159-162  szczegóły 
26.artykuł: Raszewski Marek: Mądrość Boża w życiu sprawiedliwych w świetle Mdr 10, 1-14. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły