Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Biernat Elżbieta: Poetyka rosyjskiej powieści symbolistycznej. 1988  szczegóły 
recenzja: Mierzyńska Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
2.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
3.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiografia i powieść czyli Pisarz i jego postacie. 1987  szczegóły 
recenzja: Adamczyk Kazimierz: Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 493-497  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Anna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Odra 1988 nr 6 s. 98-99  szczegóły 
4.książka: Eco Umberto: Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią. 1996 (Wstęp. * [Szkice:] Łzy Czarnego Korsarza [m.in. o teorii intrygi Aryst...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
recenzja: Mrowczyk Ewa: Dzieło zaniedbane. Znak 1996 nr 10 s. 211-215  szczegóły 
recenzja: Mścisz Ryszard: Monte Cristo - Mussolini - James Bond. Nowa historia nadczłowieka. Fraza 1998 nr 19/20 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Stanisław: Profesor w dżinsach o supermanie. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 10 s. 16  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
5.książka: Formy dyskursu w powieści. 1996 (Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wstęp. * I. Świadectwa i komentarze: Mar...) szczegóły 
6.książka: Gemra Anna: "Kwiaty zła" na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp: 1. Czas powstawania i funkcjonowania powieści zeszytowej. 2. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dębek Piotr: Na tropach dziewiętnastowiecznej opery mydlanej. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Rudolf Edyta: Zalegalizowany nałóg. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
7.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
8.książka: Jarzębski Jerzy: Powieść jako autokreacja. 1984  szczegóły 
recenzja: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 234-236  szczegóły 
9.książka: Kaniewska Bogumiła: Śladami Tristrama Shandy. 2000 (Wstęp. - Część I. W stronę genologii: 1. Powieściowy model i portrety ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286-287  szczegóły 
recenzja: Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 99 (nota...) szczegóły 
polemika: Uniłowski Krzysztof: Pije meta do story, piją obie do postu. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 180-188 (dot. rozdziału III: "Powieść czy tekst 'meta'"...) szczegóły 
10.książka: Kłosińska Krystyna: Powieść o "wieku nerwowym". 1988 ([Na przykł. powieści L. Belmonta "W wieku nerwowym", I. Dąbrowskiego "...) szczegóły 
11.książka: Kundera Milan: Sztuka powieści. Esej. 1991 ([Wstęp autora] Część I. Wzgardzone dziedzictwo Cervantesa [zawiera aut...) szczegóły 
recenzja: Ciupek Marcin: Powieść, czyli Europa. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 9  szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Piotr: Nauki Kundery. Rzeczpospolita 1992 nr 204 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Dwa razy Kundera. Tygodnik Powszechny 1992 nr 41 s. 8  szczegóły 
recenzja: Majeran Tomasz: Esej jako powieść. Odra 1993 nr 6 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Gdy płoną lasy. Tygodnik Powszechny 1992 nr 34 s. 12  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: W niewoli byka. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 14-17 (z fot. Milana Kundery...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zmierzch powieści i "Sztuka powieści" Milana Kundery. Fa-Art 1992 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
12.książka: Kundera Milan: Sztuka powieści. Esej. 1998 ([W stosunku do wydania pierwszego zmieniono wstęp autorski]....) szczegóły 
recenzja: Cesarski Wojciech: Powieść według Kundery. Gazeta Wyborcza 1998 nr 216 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 12 s. 61 (nota...) szczegóły 
13.książka: Lovecraft Howard Phillips: Nadnaturalny horror w literaturze. 2000  szczegóły 
recenzja: Płaza Maciej: Lektury świadka wielkich przedwiecznych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 209-212  szczegóły 
14.książka: Ludorowska Halina: Współczesna niemieckojęzyczna powieść dziennikowa po 1960. 1985  szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 112-113  szczegóły 
15.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1991 (Uwagi wstępne. - Głosy o możliwości przedstawionej. Możliwe światy a t...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 26 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Dwie książki o fikcji literackiej. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 111-117 (dot. również książki: Anna Łebkowska: Między teoriami a fikcją literac...) szczegóły 
16.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1998  szczegóły 
17.książka: Majchrowski Stanisław: Między słowem i rzeczywistością. Problemy powieści politycznej w Polsce w latach 1945-1970. 1988 (Problemy ogólne powieści politycznej. Kierunki polityki kulturalnej a ...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 115-116  szczegóły 
18.książka: Markiewicz Henryk: Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. 1998 ([Zawiera rozdziały:] 1. Wiek XVII i XVIII. 2. Sentymentalizm i preroma...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
19.książka: Markiewicz Henryk: Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. 1995 ([Dedykacja:] Pamięci mojego wnuka Tomasza Markiewicza 1972-1988. * [Po...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 350 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Agnieszka, Zyrychta Anna-Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 165-170  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 359-362  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 1997 nr 1 s. 166-171  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Odra 1996 nr 5 s. 118  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkładka (notka...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Henryka Markiewicza najnowsza synteza teorii powieści. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Przy-powieści-(p)o-po-wieści. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 21  szczegóły 
20.książka: Markiewicz Henryk: Teorie powieści za granicą. Od początku do naturalizmu. 1992 (
[Dedykacja:] Pamięci mojego wnuka Tomasza Markiewicza 1972-1988. *...)
 szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 396-398  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Markiewicza teorie powieści za granicą. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
21.książka: Martuszewska Anna: Powieść i prawdopodobieństwo. 1992 (Wprowadzenie. - Od sofistów po współczesność. Między prawdą a fałszem....) szczegóły 
recenzja: A.P.: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36 (nota...) szczegóły 
22.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
23.książka: Michalski Henryk: Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej. 1999 (1. Przestrzeń przedstawiona w powieści XVIII i XIX wieku. Orientacja w...) szczegóły 
24.książka: Ossowski Mirosław: Der "Berliner Roman" zwischen 1880-1900. 1989 ([nt. literackiego obrazu Berlina - w powieści niemieckiej ostatniego d...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 717-720  szczegóły 
25.książka: Ossowski Mirosław: Der Kritische Provinzroman in der Weimarer Republik. 1994  szczegóły 
recenzja: Choderny Zenona: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Golesz Roman: Fenomen prowincji. Fraza 1996 nr 13 s. 219-221  szczegóły 
26.książka: Owczarek Bogdan: Poetyka powieści niefabularnej. 1999 (Wstęp. * I. Pojęcia: 1. Czym jest powieść niefabularna? 2. Podstawy ty...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 318 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
27.książka: Paszek Jerzy: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku. 2003 (Po stu latach. "Madame" [Antoni Libera] nad "Popiołami" [Stefan Żeroms...) szczegóły 
recenzja: Forajter Wacław: Prywatne hierarchie. Opcje 2003 nr 6 s. 75-78  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
28.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
29.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
30.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
31.książka: Stamirowska Krystyna: Representations of reality in the post-war English novel 1957-1975. 1992 (Introduction. - 1. The post-war novel: A change of climate. 2. The pos...) szczegóły 
32.książka: Światłowski Zbigniew: Der Roman in der Bundesrepublik Deutschland. Tendenzen und Gestalten. 1990 (Einleitung. Vorbemerkung zur zweiten Auflage. I. Vom "Kahlschlag" zur ...) szczegóły 
33.książka: Światłowski Zbigniew: Subjektivitaetsproblematik und Sprachexperiment im Deutschsprachigen Roman in der BRD nach 1965. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Die Sprache des "eigentlichen" die Subjektivit...) szczegóły 
34.książka: Światłowski Zbigniew: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik im westdeutschen Roman 1967-1980. 1985  szczegóły 
recenzja: Racławski Henryk: Współczesna proza w RFN. Odra 1988 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1988 nr 1 (12) s. 199-202  szczegóły 
35.książka: Tomasik Wojciech: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. 1988  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Socrealizm: perswazja i socjotechnika. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 114-119  szczegóły 
recenzja: Galasiński Dariusz: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 243-248  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 333-339  szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Student 1989 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Obsesje mojego pokolenia. Arka 1990 nr 29 s. 137-142 (z not. o Włodzimierzu Maciągu, s. 137...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 108-113  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 62-64  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Słupskie Prace Humanistyczne 1993 nr 11a (1992) s. 351-354  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 396-397  szczegóły 
36.książka: Trebisz Małgorzata: The novella in England at the turn of the XIX and XX centuries. H. James, J. Conrad, D.H. Lawrence. 1992 (Introduction. I. Henry James's novellas ["The turn of the screw", "The...) szczegóły 
37.książka: Untersuchungen zur populaeren Literatur im 20. Jahrhundert. 1987 ([Zawiera:] N. Honsza: Vorwort. * N. Honsza: Perspektiven einer Rezepti...) szczegóły 
recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 210-211  szczegóły 
38.książka: Watts Nigel: Jak napisać powieść. 1998 (1. Wstęp. 2. Początki: "Hardware" czy "software"? Pisarz w poszukiwani...) szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 719-721  szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Zagadka twórczego pisania. Rzeczpospolita 1998 nr 243 s. 25  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1998 nr 4 s. 111 (nota...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Jak napisać powieść. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 70 (not....) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Zawód: pisarz czyli między tworzeniem a produkcją. Arkusz 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
39.książka: Wiśniewska Lidia: Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. 1993 (I. Wprowadzenie: Powieść: perspektywa historycznoliteracka. Powieść tr...) szczegóły 
recenzja: Mazurkiewicz Filip: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 213-218  szczegóły 
40.książka: Woźny Aleksander: Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego. 1988  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 358-365  szczegóły 
41.książka: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. ([Zawiera materiały z konferencji "Z problemów prozy. Powieść inicjacyj...) szczegóły 
42.książka: Zawadzka Joanna: Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. 1997 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. Geneza i początki sentymentalizmu: Podłoże ku...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Abłamowicz Aleksander: L'ecrivain et son ecriture. x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 169-174 [rozważa...) szczegóły 
44.artykuł: Andrzejczak Krzysztof: Horror w akademii. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 104-107 (nt. powieści akademickiej na przykładzie literatury angielskiej i amer...) szczegóły 
45.artykuł: Bachtin Michaił: . Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 226-232 (materiały dotyczące epistemologicznych aspektów teorii powieści, m. in...) szczegóły 
46.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii powieści. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 234-235 (zbiór notatek do przygotowywanej koncepcji powieści, dot. m. in. opozy...) szczegóły 
47.artykuł: Bakuła Bogusław: Autotematyzm powieściowy i "fikcja w fikcji". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 397-411  szczegóły 
48.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 237-239 ([omów. artykułu:] Claudia Liebrand: Briefromane und ihre "Lektuerenanw...) szczegóły 
49.artykuł: Bayer-Berenbaum Linda: Wyobraźnia gotycka. Ogród 1991 nr 2 s. 144-161 (nt. zbieżności sztuki gotyckiej z powieścią gotycką...) szczegóły 
50.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść w listach (Zarys morfologii). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 73-86  szczegóły 
51.artykuł: Brzuchowska Zofia: Współczesna powieść dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 295-307  szczegóły 
52.artykuł: Bugajski Leszek: Ogrody miłości. Polityka 1992 nr 1 s. 8 (analiza cyklu powieści romansowej wyd. przez wydawnictwo "Harlequin"...) szczegóły 
53.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 784 (rec. ks.: Algis Kaleda: Romano strukturos matmenys. Litraturines komun...) szczegóły 
54.artykuł: Canetti Elias: Realizm i nowa rzeczywistość. Kresy 1997 nr 31 s. 246-248 (nt. konieczności wypracowania nowych metod odzwierciedlenia rzeczywist...) szczegóły 
55.artykuł: Cieślikowska Teresa: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 115-120 (omów. czasopisma Roman (Paris) 1984 nr 4, poświęconego zagadnie...) szczegóły 
56.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Demony. Tydzień 1990 nr 49 s. 9 (nt. powieści gotyckiej...) szczegóły 
57.artykuł: Czubaj Mariusz: Suma wszystkich szpiegów. Polityka 2002 nr 39 s. 58-60 (nt. powieści szpiegowskiej w kontekście jej ekranizacji...) szczegóły 
58.artykuł: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 162-164 ([rec. ks.:] Miran Hladnik: Slovenska kmecka povest. Ljubljana 1990, 20...) szczegóły 
59.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (esej nt. cech powieści postkolonialnej oraz braku odzwierciedlenia w s...) szczegóły 
60.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (cechy powieści postkolonialnej, także nt. braku odzwierciedlenia hist...) szczegóły 
61.artykuł: Debray-Genette Raymonde: Penetracje przestrzeni opisu: od Balzaca do Prousta. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 156-171  szczegóły 
62.artykuł: Dec Agata: Kilka uwag o powieści-flądrze na młodopolskim rynku wydawniczym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 67-75  szczegóły 
63.artykuł: Dukaj Jacek: Nie tylko Crichton. Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 70-71 (nt. technothrillera i jego odmian...) szczegóły 
64.artykuł: Eco Umberto: Przechadzki po powieści: gdzie mieszkał d'Artagnan?. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 35-37 (esej nt. narracji w powieści na przykładzie powieści Aleksandra Dumasa...) szczegóły 
65.artykuł: Garguilo Rene: La resurgence du roman sentimental en Europe Occidentale ("Roman Rose", "Soap Novel" et "Loreroman"). x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 175-184 [powieść...) szczegóły 
66.artykuł: Garguilo Rene: Typologie du "roman-fleuve". x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
67.artykuł: Gemra Anna: Mechanizm konstruowania napięcia w powieści zeszytowej. Literatura Ludowa 1995 nr 2 s. 19-34  szczegóły 
68.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
69.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
70.artykuł: Gorskijj I.: Zhanrovye osobennosti pol'skogo romana v gody razcveta klassicheskogo realizma. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
71.artykuł: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 253-258 ([rec. ks.:] George Levine: Darvin and the novelists. Patterns of scien...) szczegóły 
72.artykuł: Gumkowski Marek: Strach czytać. Ex Libris 1992 nr 24 s. 8-9 (próba określenia cech powieści grozy (horroru)...) szczegóły 
73.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
74.artykuł: Hodrova Daniela: Le roman initiatique. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 7-28 (ze streszcz. w jęz. polskim. pt. Powieść wtajemniczenia....) szczegóły 
75.artykuł: Hodrova Daniela: Przestrzeń powieści. Akant 1998 nr 2 s. 5-6 (z notą o autorce artykułu...) szczegóły 
76.artykuł: Huberath Marek S.: Pisarze o fantastyce. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 2 (nt. clerical fiction; list do redakcji...) szczegóły 
77.artykuł: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 (na przykładach powieści Marii Kuncewiczowej "Dwa księżyce", Heleny Bog...) szczegóły 
78.artykuł: Jakowska Krystyna: Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94  szczegóły 
79.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Ja i Harry Potter. Polityka 2002 nr 7 s. 46-47 (nt. motywów baśniowych w książkach i filmie o Harrym Potterze; także n...) szczegóły 
polemika: Ciubak Barbara: "Ja i Harry Potter". Polityka 2002 nr 12 s. 68  szczegóły 
80.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Powieść czy tekst "meta"?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 69-86  szczegóły 
81.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Ocalić podmiotowość (Paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej). x 2000 ([w ks.:] Krystyna Kardyni-Pelikanova: Czesko-polskie spotkania literac...) szczegóły 
82.artykuł: Kermode Frank: Sekrety i narracyjne sekwencje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 174-192 (na przykładzie powieści Josepha Conrada "W oczach Zachodu"...) szczegóły 
83.artykuł: King Stephen: Autor powieści grozy oraz dziesięć wilków (Przepis na horror). Książki. Gazeta 1996 nr 3 s. 7  szczegóły 
84.artykuł: Komendant Tadeusz: Dlaczego umarł Don Kichot. Książki. Gazeta 1997 nr 8 s. 9 (nt. szerzenia się mody na sequele znanych powieści...) szczegóły 
85.artykuł: Kraskowska Ewa: Kilka uwag na temat powieści kobiecej. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 259-273 (dot. charakterystycznych konwencji artystycznych, tematów i motywów...) szczegóły 
86.artykuł: Król Marcin: Być szpiegiem. Ex Libris 1990 nr 1 s. 1-2 (o kryzysie powieści szpiegowskiej w literaturze światowej...) szczegóły 
87.artykuł: Król Marcin: Detektyw w sądzie. Wprost 1999 nr 20 dod. s. 18 (nt. współczesnej powieści sensacyjnej i szpiegowskiej...) szczegóły 
88.artykuł: Kryński Stanisław: Powieść o artyście. Problemy odmiany gatunkowej. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 417-433 (m.in. o poglądach Andrzeja Z. Makowieckiego, Michała Głowińskiego, Mie...) szczegóły 
89.artykuł: Krywak Piotr: Od Sherlocka Holmesa do Jasona Bourne'a (Uwagi o poetyce powieści sensacyjnej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 61-71  szczegóły 
90.artykuł: Lane-Mercier Gillian: Analiza dialogu powieściowego. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 138-155  szczegóły 
91.artykuł: Lipatov Aleksandr: Ehvoljucija romana-ehpopei ("Nochi i dni" Marii Dombrovskojj. Zhanrovye tradicii i avtorskaja individual'nost'). Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 2 s. 63-74  szczegóły 
92.artykuł: Lipatow Aleksander: Etos - powieść - uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 37-50 (procesy adaptacji z literatury zachodnich wzorców kulturalnych i gatun...) szczegóły 
93.artykuł: Łebkowska Anna: Głosy o możliwości przedstawionej (Z przemian prozy XX wieku). Ruch Literacki 1988 z. 4/5 s. 283-299  szczegóły 
nawiązanie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 6 s. 469  szczegóły 
94.artykuł: Mackiewicz Józef: Błędy, których się nie widzi. Szpilki 1989 nr 45 s. 5 (nt. błędów rzeczowych w powieściach polskich XIX i XX w.; obszerniej o...) szczegóły 
95.artykuł: Malej Izabella: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 170-177 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil: Rusky roman. Nastin utvareni do konce 19. st...) szczegóły 
96.artykuł: Markiewicz Henryk: Czy powieść się przeżyła?. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 91-99  szczegóły 
97.artykuł: Markiewicz Henryk: Istota i systematyka gatunkowa powieści w zagranicznej teorii literatury drugiej połowy XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 17  szczegóły 
98.artykuł: Markiewicz Henryk: Narrator i autor w światowej teorii literatury. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 225-235  szczegóły 
99.artykuł: Markiewicz Henryk: Problemy fikcji we współczesnej teorii powieści za granicą. Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 189-203  szczegóły 
100.artykuł: Markiewicz Henryk: Teoria powieści niemieckiego realizmu. Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 405-418  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
101.artykuł: Markiewicz Henryk: Współczesne spory o przyszłość powieści. Universitas 1994 nr 11 s. 9-15  szczegóły 
102.artykuł: Martuszewska Anna: Opowiadanie i opis w strukturze powieści popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 3-14  szczegóły 
103.artykuł: Miłosz Czesław: Czy będzie powieść?. Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 4-5 (nt. historycznoliterackich i obyczajowych uwarunkowań powieści polskie...) szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
104.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
105.artykuł: Mitosek Zofia: Powieść rodzinna w świetle komparatystyki. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
106.artykuł: Mitterand Henri: Od etnografii do fikcji literackiej. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 188-197 (warsztat dokumentacyjny powieściopisarza na przykładzie badań etnograf...) szczegóły 
107.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Życie po życiu? Kilka uwag o sposobie istnienia współczesnej powieści na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca. Kresy 2001 nr 48 s. 78-84 (cechy powieści współczesnej, na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca...) szczegóły 
108.artykuł: Mrowczyk Ewa: O profesorach, seksie i czarnej magii. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 9 (nurt powieści uniwersyteckiej we współczesnej beletrystyce brytyjskiej...) szczegóły 
109.artykuł: Mróz Piotr: The "Gothic" Novel: A Few Remarks on the Genre. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 71-80  szczegóły 
110.artykuł: Nitka Małgorzata: Powieści, Czekolada i "Spectator". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 35-42 (nt. nieufności XVIII-wiecznych moralistów angielskich wobec nowokształ...) szczegóły 
111.artykuł: Ostrowski Witold: Genre Interchange and Interaction. An Essay in Reconnnaissance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1998 z. 2 s. 83-96  szczegóły 
112.artykuł: Ostrowski Witold: Zapowiedzi powieści łotrzykowskiej w Anglii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1993 z. 34 s. 103-121 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
113.artykuł: Owczarek Bogdan: Od dyskursu do opowiadania. O przemianach prozy dwudziestego wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
114.artykuł: Pawluczuk Andrzej W.: Agresja i zabawa, czyli porologomena do semiotyki najnowszej powieści. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 5-13  szczegóły 
115.artykuł: Pawłowska Maja: Huet et Du Plaisir: l'evolution des theories romanesques de l'epoque classique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 135-148 (nt. powieści francuskiej XVII w. i refleksji teoretycznej Pierre-Danie...) szczegóły 
116.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
117.artykuł: Pisarski Mariusz: Powieść jako zwierciadło umysłu (Szkic do poetyki hipertekstu na podstawie klasyki gatunku: "Afternoon. A story", "Patchwork Gorl", "A Further Xanadu"). Ha!art 2002 nr 2/3 s. 4-12  szczegóły 
118.artykuł: Pospishil Ivo: Smysl i kontekst zhanrovojj konvergencii mifa i khroniki. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 69-77 (obecność kroniki i mitu w XX-wiecznej powieści...) szczegóły 
119.artykuł: Pott Hans-Georg: Georg Lukacs: "Die Theorie des Romans". Eine Kritik in postmoderner Zeit. Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 35-43  szczegóły 
120.artykuł: Pott Hans-Georg: The Theory of the Novel (Rereading Lukacs "Theory of the Novel" in postmoderrn times). Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 45-53  szczegóły 
121.artykuł: Przybylski Ryszard K.: O powieści postmodernistycznej albo o dekonstrukcji. Polonistyka 1992 nr 4 s. 204-210  szczegóły 
122.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Powieść jako dekonstrukcja. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1993 z. 13 s. 293-306 (nt. powieści postmodernistycznej...) szczegóły 
123.artykuł: Pyszny Joanna: Refleksje nad powieścią popularną. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 15-23 (nt. najnowszych gatunków i odmian gatunkowych zachodniej powieści popu...) szczegóły 
124.artykuł: Pyszny Joanna: Wyżyny Beverly Hills (O powieściach hollywoodzkich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 41-73  szczegóły 
125.artykuł: Rawson-Jones Elżbieta: Fikcja, czy rzeczywiście koniec powieści?. Tydzień 1993 nr 47 s. 12 (nt. kondycji powieści u schyłku XX w....) szczegóły 
126.artykuł: Reed Walter L.: Kłopoty z poetyką powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 191-204  szczegóły 
127.artykuł: Rushdie Salman: Nie ma już nic świętego?. Puls 1990 nr 45 s. 7-18  szczegóły 
128.artykuł: Sadkowski Wacław: Przewrót w polskim stylu (Czy literatura katolicka zmarła (nie)naturalną śmiercią?. Polityka 1998 nr 2 s. 51-53  szczegóły 
nawiązanie: Dużyk Józef: "Przewrót w polskim stylu". Polityka 1998 nr 7 s. 34 (list do redakcji...) szczegóły 
129.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
130.artykuł: Sawik Ryszard: Inspektorzy złota. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 52-55 (nt. powieści postmodernistycznej...) szczegóły 
131.artykuł: Scholes Robert: Powieść jako paradygmat etyczny?. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 186-194  szczegóły 
132.artykuł: Sielicki Rafał: Literatura czyli świat baśni. Reformacja w Polsce 2003 nr 4 s. 38-41 (relacja czytelnik - dzieło literackie, warunki dobrego odbioru powieśc...) szczegóły 
133.artykuł: Siemion Piotr: Cyberia powieści. Kontrapunkt 1996 nr 9 s. 2  szczegóły 
134.artykuł: Sieniawski Krzysztof: Jest się czego bać. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 19 s. 7 (nt. powieści grozy i makabry...) szczegóły 
135.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: "Dziwne spotkania" w literaturze współczesnej czyli o żywotności anagnoryzmu. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 45-66 (o sytuacji "rozpoznania" jako konwencji fabularnej na przykładach wspó...) szczegóły 
136.artykuł: Sobolewska Anna: Współczesna powieść inicjacyjna: Konwicki, Walpole, Vesaas. Twórczość 1991 nr 5 s. 73-87 (na przykładzie powieści: "Zwierzoczłekoupiór" Tadeusza Konwickiego, "P...) szczegóły 
137.artykuł: Solińska Małgorzata: Co to jest powieść pensjonarska?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 197-210 (nt. gatunku z XIX i początku XX wieku; cechy i przedstawiciele gatunku...) szczegóły 
138.artykuł: Stamirowska Krystyna: The post-war English novel. Intellectual and moral attitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 z. 2 s. 79-89 (m.in. o twórcz.: Alana Sillitoe, Angus Wilsona, Artura Seatona....) szczegóły 
139.artykuł: Stanzel Franz K.: Historia komplementarna. Zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 205-222  szczegóły 
140.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
141.artykuł: Suleiman Susan R.: Powieść z tezą: struktura dojrzewania. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 193-207  szczegóły 
142.artykuł: Tamarchenko Natan: Russkijj roman i problema teodicei. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 311-324 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
143.artykuł: Tomkowski Jan: Esej o powieści. Bestseller 1991 nr 13 s. 24  szczegóły 
144.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
145.artykuł: Weinsheimer Joel: Teoria bohatera literackiego: "Emma". Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 163-187 (na przykł. bohaterki powieści Jane Austen "Emma"; w bloku artykułów "P...) szczegóły 
146.artykuł: Węgiełek Janusz: Bestsellery. Tygodnik Literacki 1990 nr 11 s. 12 (dot. powieści szpiegowskich...) szczegóły 
147.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Pogoń - ucieczka - poszukiwanie. O wędrówce w powieści pikarejskiej. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 67-88  szczegóły 
148.artykuł: Wielopolski Wojciech: Powieść socrealistyczna. Arkusz 1992 nr 5 s. 3 (główne cechy...) szczegóły 
149.artykuł: Więcka Aleksandra: Stalowe magnolie. Newsweek 2001 nr 15 s. 104-105 (nt. nurtu powieści, których bohterkami są młode, samotne kobiety zaini...) szczegóły 
150.artykuł: Wiśniewska Lidia: Jednostkowość i uniwersalność - dwa bieguny powieści współczesnej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 60-89 (na przykładach powieści: Leopold Buczkowski "Pierwsza świetność", Mich...) szczegóły 
151.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Some remarks on tyhe novel cycle in the non-mimetic fiction. Anglica 2000 t. 10 s. 127-133 (na przykładach z literatury anglojęzycznej...) szczegóły 
152.artykuł: Zielińska Barbara: "Ciąg dalszy nastąpi". O perswazyjności powieści w odcinkach. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 135-153 (nt. polskiej powieści gazetowej publikowanej na łamach dzienników ...) szczegóły 
153.artykuł: Zizek Slavoj: Logika powieści detektywistycznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 253-383 (badania literackie w Jugosławii...) szczegóły 
154.artykuł: Żak Stanisław: Kasandryczne prognozy i optymistyczna rzeczywistość. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 2 s. 100-107 (ewolucja form powieści w literaturze europejskiej i amerykaskiej od XI...) szczegóły 
155.artykuł: Żyłowski Dominik: (O)powieść filozofii i kultura powieści. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 9 s. 73-80 (specyfika gatunku w pejzażu filozofii kultury...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: "Arcydzieła literatury polskiej XIX i XX w. Powieści - interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 41-42 (spraw....) szczegóły