Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Białokozowicz Bazyli: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. 1998  szczegóły 
recenzja: Koniewa Jarosława: Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 405-408  szczegóły 
2.książka: Charytoniuk Grażyna: Literatura białoruska w Polsce. Bibliografia przekładów za lata 1945-1994. 1996  szczegóły 
3.książka: Głogowska Helena: Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki. 1996 ([M.in. nt. kształtowania się i rozwoju literaturoznawstwa i nowej lit...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 259-260 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
4.książka: Jackiewicz Mieczysław: Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. 1993 ([M.in. biogramy pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy litewskich i ...) szczegóły 
5.książka: Kalubovihch Augen: Krokih gihstor'ihih. Das'ledavan'nih, artykuly, uspamihny. 1993 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Akt 25 Sakavihka jj adradzhehn'ne nacyjanal'na...) szczegóły 
6.książka: Łabyncew Jurij, Szczawińska Łarisa: W mieście zwanym Zabłudowem. 1995  szczegóły 
7.książka: Mironowicz Eugeniusz: Białorusini w Polsce. 1944-1949. 1993 ([M.in. nt. kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej; także...) szczegóły 
recenzja: Dagilis Waldemar: Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce. Akcent 1994 nr 3/4 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
artykuł: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Oświecenie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 35-47  szczegóły 
8.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
9.książka: Pashkevihch Ales': Zvarotnyja darogih. Proza belaruskajj ehmihgracyih XX stagoddzja. 2001  szczegóły 
recenzja: Shynkarehnka Vol'ga: Narehshce vjarnulihsja. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
recenzja: Tvaranovihch Galihna: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 504-508  szczegóły 
10.książka: Polskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945-1998. 1998  szczegóły 
11.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
12.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
13.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
14.książka: Turonek Jerzy: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939. 2000 (nt. białoruskiej działalności wydawniczej w okresie międzywojennym, do...) szczegóły 
recenzja: Choruży Wiesław: Witryna. Czasopis 2001 nr 1 s. 46 (nota...) szczegóły 
15.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
17.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
18.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
19.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
20.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
21.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
22.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Podróż na Białoruś i do ziemi smoleńskiej. Lithuania 1995 nr 2 s. 209-216  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (inf. w artykule...) szczegóły 
23.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Lembowicz Tadeusz: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 21 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rogowski Wiesław: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Trzeci Międzynarodowy Kongres Białorutenistów w Mińsku. Lithuania 2000 [nr] 2 s. 67-68 (sprawozdanie...) szczegóły 
24.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Spotkanie pisarzy. Rzeczpospolita 1999 nr 189 s. A5 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Wyjście poza wieś. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. A8 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
25.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Źródła na pograniczu kultur. Aneks Trybuny 2000 nr 112 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 VIII s. 15 (not....) szczegóły 
26.impreza: Trialog Białoruski - spotkanie twórców, tłumaczy, ludzi kultury z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej (2003).  szczegóły 
artykuł: ASD: Goście u Sokrata. Gazeta Wyborcza 2003 nr 175 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: W Krynkach jak w Maisons-Laffitte. Rozpoczął się IV Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2003 nr 176 s. A9  szczegóły 
27.impreza: "Trialog Białoruski. Białoruś-Skandynawia-Rosja" - spotkanie pisarzy z Polski, Białorusi, Szwecji i Rosji (2001). (Temat przewodni: obecność literatury białoruskiej w obszarze kultury S...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Trzy krajobrazy pogranicza. Czasopis 2001 nr 9 s. 18 (m.in. nt. spotkania z Eugeniuszem Kabatcem, z fot....) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Jerzy: Wszystkie drogi prowadzą do Krynek. Czasopis 2001 nr 9 s. 16-17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: CZAR: Trialog białoruski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 176 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Trialog Białoruski. Rzeczpospolita 2001 nr 175 s. A6 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 3 VIII s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bagdanovich Irina: Belaruski i polski paetychny avangard mizhvaenny peryjad. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 29-34  szczegóły 
29.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Pomniki piśmienstva Vialikaha kniastva Litouhskaha. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 15 (nt. literatury w jęz. białoruskim...) szczegóły 
30.artykuł: Barshhehuhskaja Nina: Rolja gavorak u raz'vihc'cih belaruskae lihtaraturnae movy - pracjag. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 24  szczegóły 
31.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
32.artykuł: Barszczewski Aleksander: Losy literatury i kultury narodowej w polemice Uładzimiera Hłybinnego z białoruskim literaturoznawstwem radzieckim. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 185-191 (dwa typy egzystencji w rosyjskiej i białoruskiej prozie nurtu chłopski...) szczegóły 
33.artykuł: Barszczewski Aleksander: Pisarze i krytycy białoruscy wobec Aleksandra Puszkina. Acta Polono-Ruthenica 1998 [t.] 3 s. 337-346  szczegóły 
34.artykuł: Barśćeuskaja Nina: Rola havorak u raźvićci biełaruskaje litaraturnaje movy u XIX st.. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
35.artykuł: Bas'ko Vol'ga: Uzhyvanne leksihchnykh palanihzmauh uh starabelaruskihm rehlihgihjjnym pihs'menstve XVI-XVI stst.. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 5-15  szczegóły 
36.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
37.artykuł: Białokozowicz Bazyli: U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 39-73 (tekst częściowo w języku białoruskim...) szczegóły 
38.artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 260 (not. nt. wykładu Czesława Seniucha nt. "Literatura i poezja białoruska...) szczegóły 
39.artykuł: Chajstovich Mikola: Polskamojnaja litaratura Belarusi 30-40-kh XIX st.. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 14-20  szczegóły 
40.artykuł: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 191-194 ([rec. ks.:] Jewfimij Karski: Biełaruski narod i jaho mowa. Miensk 1920...) szczegóły 
41.artykuł: Chodubski Andrzej: Położenie ludności polskiej na Białorusi po I wojnie światowej. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 52-59 (m.in. nt. kształtowania się środowiska literackiego, teatralnego, życi...) szczegóły 
42.artykuł: Ciwanowa Halina: Palanihzmy uh tvorakh belaruskajj dramaturgihih XVIII st. Białostocki Przegląd Kresowy 1999 t. 7 s. 37-42  szczegóły 
43.artykuł: Dąbkowski Tadeusz: Białoruska literatura i sztuka okresu wojny 1941-1945. Biuletyn Informacyjny [Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN] 1988 nr 2 s. 91-101  szczegóły 
44.artykuł: Dziuban Marta: Polscy ludzie pióra rodem z Białorusi. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 1 s. 33-36 (biogr. twórców: Sokrat Biruszko, Kazimierz Owyniuk, Aleksy Prokopowicz...) szczegóły 
45.artykuł: Engelhardt Eugen von: [Weissruthenien; fragm.]. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 87-114 (m.in. nt. białoruskiej literatury, czasopiśmiennictwa i życia literack...) szczegóły 
46.artykuł: Fihjonihk Darafejj: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 185-187 ([rec. ks.:] Anatol' Cihtouh: Pjachatkyh starazhytnajj Belarusih. Mihns...) szczegóły 
47.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
48.artykuł: Głogowska Helena: Literatura zachodniobiałoruska - literatura Białorusi polskiej. O literaturze białoruskiej w Polsce międzywojennej. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 307-316 (m.in. nt. odrębności literatury zachodniobiałoruskiej; także nt. czaso...) szczegóły 
49.artykuł: Gomółka Krystyna: Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 140-148  szczegóły 
50.artykuł: Gutschmidt Karl: Khto napisau pershuju gramatiku belaruskajj litaraturnajj movy?. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 194-199  szczegóły 
51.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
52.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 14, nr 2 s. 13-14 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
53.artykuł: Janovihch Sakrat: Ad Bihblihih da belaruskajj lihtaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1996 nr 9 s. 25 (nt. wpływu literatur zachodnich na literaturę starobiałoruską, z fragm...) szczegóły 
54.artykuł: Janowicz Sokrat: Ad "Biblii" da biełaruskaj litaratury. Dyskusja = Dyskusihja 1995 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
55.artykuł: Janowicz Sokrat: Naród z narodu: Białorusini. Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 24-28 (nt. kształtowania się języka i literatury białoruskiej m.in.: Adam Mic...) szczegóły 
56.artykuł: Janowicz Sokrat: Pogranicze jest przyszłością. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 13-14 (esej nt. literatury i kategorii pogranicza kulturowego; z not....) szczegóły 
57.artykuł: Klimauh Igar: Pol'ski uhplyuh na starabelaruskuju grafiku (u "Evangelli" V. Cjapinskaga). x 2001 ([w ks. zb.:] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studi...) szczegóły 
58.artykuł: Klimowicz Alena: Pol'skamouhny ehlement u zbornihku rehligjjnykh apovescejj kanca XV st.. x 2000 ([w ks.:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i ku...) szczegóły 
59.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
60.artykuł: Kotljarchuk Andrej (Katljarchuk Andrehjj): Three stages of Belarusian - Swedish cultural relations. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 225-232 (m.in. nt. wpływów szwedzkich na literaturę białoruską i wzajemnych kon...) szczegóły 
61.artykuł: Labyncev Iu., Shchavinskaia L.: La litterature Bielorusse de la Pologne a Moscou Moderne. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 105-114 (z not....) szczegóły 
62.artykuł: Labyncev Iu.: La litterature bielorusse de Podlashie: les sources. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 145-152  szczegóły 
63.artykuł: Lecka Ksienafont: Prablemy belaruskaga ramantyzmu XIX stagoddzja uh kanteksce belaruska-pol'skaga uhzaemadzejannja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 393-400  szczegóły 
64.artykuł: Lecko Ksenofont: Zhanrava-styljovyja asablihvascih lihrykih pol'skamouhnykh paehtauh belarusih XIX stagoddzja. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 107-111  szczegóły 
65.artykuł: Lipatov Aleksandr: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 202-208 ([rec. ks.:] Larisa Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podl...) szczegóły 
66.artykuł: Lis Arsen' (Lihs Arsen'): Literature of Western Belarus (abridged). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 121-142 (z notą o Arsenie Lisie...) szczegóły 
67.artykuł: Makarehvihch Ales': Satyrychnyja tvory belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih 30-kh gg. XX st. u kantehksce gumarystychnajj prozy getaga peryjadu. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 87-98  szczegóły 
68.artykuł: Marchel Uładzimir: Białorusko-polski bilingwizm jako oznaka odrodzenia białoruskiej literatury. Universitas 1994 nr 8 s. 64-65 (od w. XIX...) szczegóły 
69.artykuł: Marchel Uładzimir: Kantamihnacyjjhaja bihlihngval'nasc' u belaruskihm lihtaraturnym pracehse. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 323-330 (nt. twórczości poetów białoruskich w języku polskim...) szczegóły 
70.artykuł: Mechkovskaja Nina: Zachem odnomu narodu dve azbuki? (Kirillica i latinka v kollizijakh belorusskogo vozrozhdenija). Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 277-292 (nt. obecności dwóch alfabetów w kulturze i literaturze Białorusi wynik...) szczegóły 
71.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Teharehtychny i metadalagihchny zmest gihstoryka-funkcyjanal'naga lihtaraturaznaustva (na matehryjale belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih XX stagoddzja). Slavia Orientalis 2003 nr 3 s. 403-421  szczegóły 
72.artykuł: Mironowicz Antoni: Wokół genezy nazwy Białoruś. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 211-214 (m.in.w świetle Latopisu Nestora, "Powieści minionych lat" i twórczości...) szczegóły 
73.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI w.. Gryfita 1997 nr 15/16 s. 33-37  szczegóły 
74.artykuł: Moroz Aleksy: Popularyzacja literatury i kultury białoruskiej w publikacjach Leona Wasilewskiego. Acta Albaruthenica 1998 t. 1 s. 95-97  szczegóły 
75.artykuł: Moroz Małgorzata: Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1937). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 125-147 (z wykazem tematów odczytów wygłoszonych w ramach działalności Instytut...) szczegóły 
76.artykuł: Obrębska-Jabłońska Antonina: Do historii normalizacji białoruskiego języka literackiego. x 1993 ([W ks. zb.:] Śladami żywego języka. Warszawa 1993 s. 389-398...) szczegóły 
77.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Unia brzeska w historycznej relacji "Kroniki barkałabowskiej". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 65-73  szczegóły 
78.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
79.artykuł: Pashkevihch Ales': Proza belorusskojj diaspory XX veka v pols'kom obshhestvenno-kul'turnom kontekste. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
80.artykuł: Piłat Walenty: Białorutenika olsztyńskie. Tehrmapihly [Termapily] 1998 nr 1 s. 102-107 (nt. badań białorutenistycznych w olsztyńskim środowisku naukowym...) szczegóły 
81.artykuł: Poźniak Telesfor: Literatura białoruska i "zona" (O doświadczeniu łagrowym poezji białoruskiej XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 71-94 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
82.artykuł: Poźniak Telesfor: Między destrukcją a uniformizacją. (Literatura i kultura białoruska przełomu lat 20. i 30. XX wieku). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 35-46  szczegóły 
83.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
84.artykuł: Poźniak Telesfor: Pseudonimy pisarzy białoruskich. Próba klasyfikacji. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 297-311  szczegóły 
85.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 563-564 ([rec. ks.:] Belaruskihja pihs'mennihkih (1917-1990). Mihnsk 1994...) szczegóły 
86.artykuł: Poźniak Telesfor: "Tekst wileński" literatury i kultury białoruskiej początku XX wieku. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 279-294 (dot. m.in. Wilna jako tematu literackiego oraz białoruskiego życia lit...) szczegóły 
87.artykuł: Pranevihch Genadz': Kauhchehg Palemona. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 212-223 (rec. ks.: Aleg Lojjka: Starabelaruskaja lihtaratura. Mihnsk 2001; z ko...) szczegóły 
88.artykuł: Radzik Ryszard: Between Russia and Poland: National and cultural evolution of the Belarussian society in last two centuries. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 13-32  szczegóły 
89.artykuł: Radzik Ryszard: Idea narodu białoruskiego w drukach narodników grupy petersburskiego pisma "Gomon". Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 399-407  szczegóły 
90.artykuł: Radzik Ryszard: Literackie źródła nowoczesnej białoruskości. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 325-336  szczegóły 
91.artykuł: Radzik Ryszard: Wizja Polski i Rosji w "Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 115-124  szczegóły 
92.artykuł: Randow Norbert: Die Weissruthenische Literatur. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 7-30 (z not. o Norbercie Randow...) szczegóły 
93.artykuł: Seniuch Czesław: Białorusini w Polsce. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 323-325 (m.in. dotyczy lit....) szczegóły 
94.artykuł: Seniuch Czesław: [Sto] 100 białoruskich książek XX stulecia. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 74-76 (omów. rankingu książek wyłonionych głosami czytelników tygodnika "Nasz...) szczegóły 
95.artykuł: Shakun Leuh: Cerkovnoslavjanskijj jazyk v istorii belorusskojj pis'mennosti. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 211-221  szczegóły 
96.artykuł: Shchavinskaja Larisa: La culture litteraire des Bielorusses de la terre de Belsk XVIII centenaire. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 153-162  szczegóły 
97.artykuł: Shynkarenka Volga: Mindoug utvarenne VKL (Na materiale suchasnaj belaruskajj prozy). Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 46-52  szczegóły 
98.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 71-72 ([rec. ks.:] Nikolajj Ulashhik: Vvedenie v izuchenie belarusko-litovsko...) szczegóły 
99.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 133-135 ([rec. ks.:] Narysy pa historyi biełaruska-ruskich litaraturnych suwiaz...) szczegóły 
100.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 131-133 ([rec. ks.:] Gihstaryja belaruskajj litaratury. Starazhytny peryjad. Mi...) szczegóły 
101.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 379-381 (rec. ks.: Aleksy Kauhka: Tut mojj narod. Francihshak Skaryna i belorus...) szczegóły 
102.artykuł: Sielicki Franciszek: "Ucrainica" w piśmiennictwie starobiałoruskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 132-136  szczegóły 
103.artykuł: Sinkevich Tat'jana: Legendy, mify, predanija v osnovakh nazvanijj ozer Vitebshhiny. Studia Slawistyczne 1999 nr 1 s. 282-287 (legendy, mity i historia nazw jezior ziemi Witebskiej...) szczegóły 
104.artykuł: Sinkova Ljudmila: Aktualizacyja memuarystyki belastochchyny (3 knigi "Lec adnago pakalennaja") u suchasnajj belaruskajj litaratury. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 39-43  szczegóły 
105.artykuł: Stankiewicz Stanisław: Współczesna poezja białoruska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 113-120 (przedr. z czas. Środy Literackie (Wilno) 1936 nr 4...) szczegóły 
106.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
107.artykuł: Traczuk Jerzy: Estetyzm w poezji białoruskiej publikowanej na łamach czasopisma "Rodnyja Honi". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 107-119 (w 1927...) szczegóły 
108.artykuł: Trus Mikoła: Da pytannja razvihccja belaruskajj paehzihih pachatku XX stagoddzjaja uh agul'naslavjanskim litaraturnym kantehksce. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 191-195  szczegóły 
109.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 239-245 (rec. ks.: Mihkola Khauhstovihch: Gihstoryja belaruskajj lihtaratury 30...) szczegóły 
110.artykuł: Twaranowicz Halina: Belaruskaja paehzihja vajennaga chasu (1941-1945): novae prachytanne. Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 551-565 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
111.artykuł: Wasiuczenka Piatro: Kroki w labiryncie (Warunki procesu literackiego na Białorusi). Kartki [Białystok] 1997 nr 1 (14) s. 3  szczegóły 
112.artykuł: Wiaczorka Wincuk: Zachodniobiałoruski (wileński) wariant białoruskiego języka literackiego. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 306-307  szczegóły 
113.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 105-108 ([rec. ks.:] The five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish tr...) szczegóły 
114.artykuł: Życie białoruskie. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 126-128 (dot. życia literackiego Białorusinów mieszkających w Wilnie; przedr. z...) szczegóły