Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura serbska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej. 1988  szczegóły 
2.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
3.książka: Filipek Małgorzata: Literatura serbska w Polsce międzywojennej. 2003 (Wstęp. * Zainteresowanie Serbią. Literatura serbska na tle pozostałych...) szczegóły 
4.książka: Gil Dorota: Serbska hymnografia narodowa. 1995 (Wprowadzenie. - I. Pierwszy drukowany "Srbljak" (1761) a rękopiśmienna...) szczegóły 
recenzja: Tomin Svetlana: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 286-289  szczegóły 
5.książka: Kornhauser Julian: Signalizam srpska neoavangarda. 1998  szczegóły 
6.książka: Kornhauser Julian: Strategie liryczne serbskiej awangardy. (Szkice o poezji). 1991 ([Zawiera:] Uwagi wstępne. Cz. I. Indywidualiści. 1. Na uboczu (Momcilo...) szczegóły 
recenzja: A.K.: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Jan: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 160-161  szczegóły 
7.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
8.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
9.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
10.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
11.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
12.książka: Zieliński Bogusław: Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. 1998 (Wstęp. * Część 1. W kręgu genezy i kanonu serbskiej tradycji historycz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Koch Magdalena: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 179-184  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Charkijc Miloslav: Neki elementi "Pletenija sloves" u staroj srpskoj crkvenoj poeziji. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
14.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości. Z doświadczeń literatury serbskiej XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 44-45 (streszcz. ref....) szczegóły 
15.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
16.artykuł: Dyras Magdalena: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
17.artykuł: Filipek Małgorzata: Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 63-72 (m.in. o przekładach i polskiej recepcji powieści Borisava Stankovicia...) szczegóły 
18.artykuł: Gagowa Nina: Południowosłowiańskie klasztory jako centra piśmiennicze: Odnowa Biblioteki Deczańskiej w 90-tych latach XIV wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
19.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
20.artykuł: Gil Dorota: Literatura staroserbska w służbie ideologii narodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 43-47  szczegóły 
21.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Slavia 1991 z. 2 s. 177-182  szczegóły 
22.artykuł: Gil Dorota: Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej (zarys problematyki). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 5-26  szczegóły 
23.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Aspekte der Uebertragung serbischer Volksdichtung ins Polnische in der Romantik. Zeitschrift fuer Slawistik 1988 t. 33 nr 5 s. 670-680  szczegóły 
24.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitajne poetike prevoda srpskikh narodnikh lirskikh pesama u Pojlskojh u doba romantizma. x 1988 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
25.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 59-69  szczegóły 
26.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). x 1997 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Slavistiku (Novi Sad)...) szczegóły 
27.artykuł: J.L.: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 158 ([rec. ks.:] Dmitrij Bogdanović: Stara spiska knizhevnost. Istorija spi...) szczegóły 
28.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
29.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
30.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersz fonetyczny (O serbskim dadaizmie). Autograf 1990 nr 7/8 s. 140-142  szczegóły 
31.artykuł: Kostić Stanislava: Emancypacja - niekończąca się opowieść. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 163-167 (nt. feministyczna twórczości literackiej i tematyki kobiecej w literat...) szczegóły 
32.artykuł: Kostijc-Golubichijc Mirjana: O jednom prevodu dveju narodnih pesama iz Vukova vremena na poljski. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
33.artykuł: Kot Włodzimierz: Barok serbski w kontekście polsko-ukraińskim. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988 t. 25 s. 181-191  szczegóły 
34.artykuł: Lis Izabela: Święta "loża" Nemanjiciów - specyficzny kontekst serbskiego średniowiecza. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
35.artykuł: Martinović Duszan J.: Drukarnia Crnojevicia (Obodska) 1493-1496. Zarys dziejów i refleksje w przededniu jubileuszu 500-lecia. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 33-44  szczegóły 
36.artykuł: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 275-280 ([rec. ks.:] Jovan Deretijc: Istorijha srpske knjizhevnosti. Beograd 19...) szczegóły 
37.artykuł: Mladenović Aleksandar: Nekoliko napomena o slavenosrpskom knizhevnom jaziku. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
38.artykuł: Mladenović Aleksandar: Z problematyki kształtowania sią serbskiego języka literackiego w epoce przedvukowskiej i vukowskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 117-124  szczegóły 
39.artykuł: Nadazdin Dragija: Serbowie i Albańczycy. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 171-173 ([rec. ks.:] Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz vekove. Belgrad 2000...) szczegóły 
40.artykuł: Naumow Aleksander: Ispravka jhedne netachnosti u istorijhi stare srpske kjnizhevnosti. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
41.artykuł: Nawrocki Witold: Mity i stereotypy etniczne jako kulturowa motywacja agresji i odwetu. Serbski przypadek kulturowy. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 9-20  szczegóły 
42.artykuł: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
43.artykuł: Oczkowa Barbara: Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 314-317  szczegóły 
44.artykuł: Prunitsch Christian: Wuwiće serbskeje lyriki w 20. letstotku. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
45.artykuł: Vlahović Petar: Epic poem and its importance in the national being of Serbians. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 63-72 (tradycja pieśni epickiej w życiu Serbów; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Dyras Magdalena: W poszukiwaniu prawdy. "Nowa serbska proza" na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 2000 (Wstęp. - I. Proza serbska na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdz...) szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 109-110  szczegóły 
47.książka: Kornhauser Julian: Signalizam srpska neoavangarda. 1998  szczegóły 
48.książka: Kornhauser Julian: Świadomość regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej. 2001 (I. Mity i stereotypy: Południowosłowiańska Kleinmitteleuropa i jej świ...) szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Świadomość odrębności. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 81-84  szczegóły 
49.książka: Kornhauser Julian: Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej. Rekonesans = Quaestiones selectae de rebus polonis litteris serbianis et croatis tractatis. 1993 ([Dot. twórczości autorów:] Ivo Andrić, Miodrag Bulatović, Milos Crnjan...) szczegóły 
recenzja: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 171-173  szczegóły 
50.książka: Łatuszyński Grzegorz: W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej. 1997 (Od Autora. Cz. 1: Są wędrówki, śmierci nie ma [nt. sumatraizmu w twórc...) szczegóły 
recenzja: Bukwalt Miłosz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 184-186  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Andrejević Danica: Szkic o współczesnej poezji serbskiej. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 141-142  szczegóły 
52.artykuł: Basara Svetislav: Uczniowie Dositeja. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 31-35 (nt. zmian w literaturze pod koniec l. 80-tych XX w....) szczegóły 
53.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 17-24 (na przykładzie twórcz. Ivo Andricia i Mesy Selimovicia...) szczegóły 
54.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Już po wszystkim?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 112-118 (nt. wpływu sytuacji politycznej w Bośni i Serbii na twórczość literack...) szczegóły 
55.artykuł: Czapik Barbara: Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i w literaturze serbskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
56.artykuł: Dyras Magdalena: Proza serbska wobec mitu wojny i partyzantki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 74-75 (streszcz. ref....) szczegóły 
57.artykuł: Dyras Magdalena: Relacje przestrzenne w "stvarnosnej" serbskiej prozie z przełomu lat 60. i 70. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 85-92 (próba dokumentowania, poświadczania prawdziwości kreowanego świata we ...) szczegóły 
58.artykuł: Jerkov Aleksandar: Literatura nie znosi wyrachowania. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 22-26 (nt. powieści serbskiej l. 80-tych i 90-tych XX w....) szczegóły 
59.artykuł: Krytyka 1988 nr 30 s. 174-180 (nt. działalności społeczno-politycznej pisarzy serbskich...) szczegóły 
60.artykuł: Magnuszewski Józef: Tryptyk literacki wokół dobra i zła. Slavia 1995 z. 1/2 s. 95-101 (dotyczy twórczości pisarzy: Marko Marulić, Ivan Mazuranić i Ivo Andrić...) szczegóły 
61.artykuł: Pantić Mihajlo: Relacja z rejonu wstrząsów. Arkusz 2002 nr 3 s. 1 (o literaturze lat 90. XX wieku...) szczegóły 
nawiązanie: Cirlić-Straszyńska Danuta: Od tłumaczki "Relacji z rejonu wstrząsów". Arkusz 2002 nr 5 s. 12  szczegóły 
62.artykuł: Pisarze w czasie wojny. [Dyskusja]. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 46-64 (polemika na temat wojny w Jugosławii, patriotyzmu, postaw pisarzy wobe...) szczegóły 
63.artykuł: Tesin Srdjan V.: Pragnienie wymownej przyszłości. Serbska proza lat 90.. Ha!art 2003 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
64.artykuł: Wierzbicki Jan: Serbska proza. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 233-257  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska) / Życie literackie (serbska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
65.nagroda: Nagroda za Tolerancję. (Aleksandar Tiszma...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 30 s. 12 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Apel grupy serbskich pisarzy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 303 s. 2 (apel o uwolnienie poetki Flory Broviny podp.: Jovica Acin, Svetislav B...) szczegóły 
67.artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Nowa organizacja pisarzy serbskich. Gazeta Wyborcza 2001 nr 60 s. 20 (nt. utworzenia Serbskiego Związku Literatów...) szczegóły 
68.artykuł: DJC: Pisarze na ulicy. Gazeta Wyborcza 2000 nr 289 s. 16 (nt. rozłamu w Stowarzyszeniu Pisarzy Serbskich...) szczegóły 
69.artykuł: Djerić Zoran: Nagrody literackie ostatniej dekady. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 159-162  szczegóły 
70.artykuł: Gojer Gradimir: Zapiski teatralne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 175-178 (wrażenia z występów "Teatru Kameralnego '55" z Sarajewa w Mostarze; z ...) szczegóły 
71.artykuł: K.Cz.: "Krąg Belgradzki" (Belgrad - inna Serbia). Krasnogruda 1995 nr 4 s. 187 (nt. Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów "Belgradzki Krąg" (od...) szczegóły 
72.artykuł: Marković Predrag: O serbskiej aforystyce. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 63-64 (nt. literatów z Belgradzkiego Koła Aforystów...) szczegóły 
73.artykuł: Rajcić Biserka: Ludzie jednorazowego użytku. Z Biserką Rajcić, serbską tłumaczką i eseistką, rozmawia Sylwia Nowak. Tygodnik Powszechny 1996 nr 4 s. 7 (zmiany w życiu literackim i literaturze serbskiej w kontekście międzyn...) szczegóły 
74.artykuł: Uwolnić Brovinę. Gazeta Wyborcza 2000 nr 238 s. 2 (apel serbskich pisarzy o uwolnienie albańskiej poetki Flory Broviny po...) szczegóły 
75.artykuł: Wierzbicki Jan: Co po literackim Belgradzie?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 36 s. 17 (życie literackie w Serbii po przemianach politycznych...) szczegóły 
76.artykuł: Zieliński Bogusław: Serbskie obrachunki. Arkusz 1992 nr 9 s. 4 (nt. Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów "Belgradzki Krąg"; ta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Czasopiśmiennictwo (serbska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
77.odwołanie: Horyzonty. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Postjugosłowiańskie koło kredowe. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 335-338 (omówienie zawarości pierwszego numeru czasopisma...) szczegóły 
78.odwołanie: Knjizevna rec. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Postjugosłowiańskie koło kredowe. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 335-338 (nt. zmiany zespołu redaktorskiego i profilu czasopisma wiosną 1993 rok...) szczegóły 
79.odwołanie: Knjizhevne novine (Belgrad). x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jugosławia. Twórczość 1998 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
80.odwołanie: Poezija (1996-). x  szczegóły 
artykuł: Rosić Ljubica: O belgradzkim kwartalniku "Poezija". Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 448-453 (omówienie profilu i zawartości pisma, także nt. prezentowanych polonik...) szczegóły 
81.odwołanie: Rec. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Skrzyżowane słowa. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 382-384 (omówienie profilu czasopisma...) szczegóły 
82.odwołanie: Republika (Titograd 1989-). x  szczegóły 
artykuł: Petryńska Magdalena: Bez "Republiki" byłoby mniej nadziei. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 164-166  szczegóły 
83.odwołanie: Stil (2002-). x  szczegóły 
artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 525-526 (nota nt. ukazania się pierwszego numeru rocznika...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Letopis Matice Srpske. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 134-136 (omówienie zawartości i charakteru czasopisma...) szczegóły 
85.artykuł: Zieliński Bogusław: Panorama czasopism kulturalnych. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 168-172 (l. 90-tych XX w.; dot. również czasopism literackich; z not. o autorze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Klęska, zwycięzcy i ofiary. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 318-319 (sposób przedstawiania bitwy na Kosowym Polu w lit. serbskiej; streszcz...) szczegóły 
88.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 70-71 (m.in. w literaturze XVIII w.; streszczenie referatu...) szczegóły 
89.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 8-9 (utwory inspirowane bitwą na Kosowym Polu...) szczegóły 
90.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 317-318 (streszcz. ref....) szczegóły 
91.artykuł: Naumow Aleksander: Mit Kosowa dzisiaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 319-320 (w literaturze serbskiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
92.artykuł: Rapacka Joanna: Z dziejów mitu kosowskiego (Od Milosa Obilicia do Gavrila Principa). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 3-14 (w kulturze i literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Utwory anonimowe (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Serbskie wiersze nagrobne. Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 117-121 ([rec. ks. zb.:] Kjnizhevnost na grobjlu. Zbirka novih epitafia. Beogra...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
94.utwór: Ewangeliarz Mirosława [Miroslavjlevo jhevanjdejle].  szczegóły 
95.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe edycje dwóch najstarszych słowiańskich pełnych aprakosów: Aprakos Mstislava Velikogo. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 101-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Antologie i zbiory (serbska)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni. 1996 ([Autorzy:] Ferida Duraković, Ivan Kordić, Josip Osti, Izet Saraljić, G...) szczegóły 
recenzja: Ciepliński Roman: Wojna na wiersze. Pogranicza 1997 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Poeci śpiewają o wojnie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Naga wyspa. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Siedmiu poetów z Bośni. Rzeczpospolita 1997 nr 22 s. 28  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Zerwane mosty Sarajewa. Literatura 1997 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Niemojewski Marcin: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
97.książka: Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów. 1994 ([Wiersze i proza autorów:] Domentijan, Dore Drzić, Ivan Gundulić, Jdu...) szczegóły 
98.książka: Trzy gracje. Wiersze. 1992 ([Wiersze autorów:] Desanka Maksimović, Vesna Parun, Dara Sekulić....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Simichijev Kole: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 212-215 (rec. ks.: Momchilo Zlatanovic: Epske narodne pesme jugozapadne Srbije....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Literatura ludowa (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Dlaczego płonie miasto Travnik? (Wojenne pieśni Serbów i Chorwatów). Polityka 1993 nr 21 s. 8  szczegóły 
101.artykuł: Colović Ivan: Vox populi - vox naturae. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 36-40 (nt. serbskiej folklorystyki i roli literatury ludowej...) szczegóły 
102.artykuł: Dutkiewicz Tomasz: Martylogia postaci matki w serbskiej epice ludowej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
103.artykuł: Carkić Milosav Z.: Humour in Serbian jocular folk stories. Stylistyka 2001 nr 10 s. 47-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Ajcin Jovica
    proza (alfabet tytułów)
104.proza: Aćin Jovica: Nimfa. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 103-106 (z not....) szczegóły 
105.proza: Aćin Jovica: Szklarek. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 217-219 (z notą o autorze...) szczegóły 
106.proza: Aćin Jovica: Z zabranych stron rodzinnych, o wygnaniu. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 54-56 (esej; z not....) szczegóły 
107.proza: Aćin Jovica: Zaczarowany Bruno Schulz. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 186-198  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
108.tekst paraliteracki: Aćin Jovica: Przed polem minowym. List z Belgradu o przyjaźni. Twórczość 1995 nr 9 s. 3-6  szczegóły 
  Albahari David
    książki twórcy (alfabet tytułów)
109.książka twórcy: Albahari David: Opis śmierci. 1988  szczegóły 
recenzja: Korzeniowski Tomasz: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 73-74  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
110.proza: Albahari David: Sto zdań. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 142-145 (z notą...) szczegóły 
  Andrijc Ivo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
111.książka twórcy: Andrić Ivo: Most na Drinie. 1995  szczegóły 
112.książka twórcy: Andrić Ivo: Portret rodzinny i inne opowiadania. 1988  szczegóły 
recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Wybrzeże 1989 nr 24 s. 39  szczegóły 
113.książka twórcy: Andrić Ivo: Wakacje na południu. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: W.S.: Świat Książki 1989 nr 13 s. 8 ([not.]...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
114.wiersz: Andrić Ivo: Bez tytułu. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 184 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
115.wiersz: Andrić Ivo: Bez tytułu. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
116.wiersz: Andrić Ivo: Coraz bardziej, coraz bliżej. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 185 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
117.wiersz: Andrić Ivo: Jego wiersz. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 183 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
118.wiersz: Andrić Ivo: Nocą. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 182 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
119.wiersz: Andrić Ivo: Weimar 1932. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
120.wiersz: Andrić Ivo: Welon. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 183-184 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
121.proza: Andrić Ivo: [List z roku 1920] Fragment. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 4 (z notą podp. dcs...) szczegóły 
122.proza: Andrić Ivo: Słowa. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 357-365  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
123.książka o twórcy: Ivo Andrić. W dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985). Materiały sesji Zakładu Jugosławistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 1988 (J. Wierzbicki: Słowo wstępne. - M. Bobrownicka: Poszukiwania i niepoko...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 498-499  szczegóły 
124.książka o twórcy: Żórawski Kazimierz: Ivo Andrić. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Ivo Andrić. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 26 (z fot. I. Andricia...) szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 15 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Batowski Henryk: Ivo Andrić nie był pisarzem serbskim. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Marinkowić Ilija: Tygodnik Powszechny 1996 nr 13 s. 4 (list do red. dot. opinii H. Batowskiego nt. języka twórczości pisarza...) szczegóły 
nawiązanie: Batowski Henryk: Jeszcze o Andriciu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 16 s. 4 (list do red....) szczegóły 
126.artykuł: Berić Gojko: Druga śmierć Iva Andricia. Gazeta Wyborcza 1999 nr 283 s. 14-16 (z fot. pisarza...) szczegóły 
127.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (także o twórcz. Meshy Selimowicia...) szczegóły 
128.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 78-84 (z notą o Marii Bobrownickiej...) szczegóły 
129.artykuł: Carkić Miloslav: Modeli rime u Andrićevoj lirici. Stylistyka 1994 nr 3 s. 77-87  szczegóły 
130.artykuł: Cerović Stanko: Polityczny testament Andricia. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 121-132  szczegóły 
131.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Literackie portrety kobiet w opowiadaniach Ivo Andricia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 43-51  szczegóły 
132.artykuł: Kisić Cedo: Ivo Andrić we wspomnieniach. Twórczość 1993 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
133.artykuł: Kornhauser Julian: Chrześcijański egzystencjalizm liryki Ivo Andricia. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 186-189  szczegóły 
134.artykuł: Matvejević Predrag: Les ponts d'Ivo Andrić. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 150-159  szczegóły 
135.artykuł: Polityka 1990 nr 32 s. 2 (not. o powstaniu w Bośni i Hercegowinie komitetu żądajacego anulowani...) szczegóły 
nawiązanie: Batowski Henryk: W sprawie Ivo Andricia. Polityka 1990 nr 35 s. 3 (list do red....) szczegóły 
136.artykuł: Smyk Edward: Zerwany most czyli rzecz o Ivo Andriciu. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 5/7 s. 15-16 (m.in. nt. manicheizmu w twórczości pisarza oraz jego związków z litera...) szczegóły 
137.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Ivo Andrić a problemy narodowościowe w byłej Jugosławii. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 1999 t. 6 s. 73-81  szczegóły 
138.artykuł: Uzelac Ana: Nowe czytanie Andricia. Gazeta Wyborcza 1997 nr 252 s. 12-13  szczegóły 
139.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 7/8 s. 252 (not. nt. przedstawienia "Przeklęte podwórze" przygotowanego przez Bośn...) szczegóły 
140.artykuł: Wasita Ryszard: Wypróbowany Przyjaciel. Lithuania 1999 nr 1/2 s. 153-154 (nt. pobytu pisarza w Polsce w 1964 r....) szczegóły 
141.artykuł: Wierzbicki Jan: Bośnia Ivo Andricia. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 215-223 (fragm. książki J. Wierzbickiego: Ivo Andrić. Warszawa 1965...) szczegóły 
142.artykuł: Wierzbicki Jan: Ivo Andrić et l'evolution litteraire au XXeme siecle. x 1987 ([w ks. zb.:] Reflets de l'histoire europeenne dans l'ceuvre d' Ivo And...) szczegóły 
143.artykuł: Wierzbicki Jan: Odkrywanie piekła. Polityka 1992 nr 3 s. 19  szczegóły 
144.artykuł: Wiśniewski Józef Henryk: Spotkanie z Ivo Andriciem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 193-194 (wspomnienie spotkania z pisarzem w Warszawie w l. 60-tych XX w....) szczegóły 
145.artykuł: Zanić Ivo: Pisarz osamotniony czyli o tym, jak wykorzystywano dzieła Ivo Andricia w wojnie bośniackiej. NP Na przykład 2001 nr 2 s. 32-37 (z notą o Ivo Andriciu i not. o Ivo Zaniciu...) szczegóły 
146.artykuł: Zhivanovijc Jdorjde: Andrijc ev Krakov. x 1994 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
147.artykuł: Zieliński Bogusław: Ivo Andrijc o nacijhi i nacionalizmu. x 1994 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
148.artykuł: Żądają odebrania Nagrody Nobla. Trybuna 1990 nr 144 s. 4 (not. inf. o powstaniu komitetu inicjatywnego w Bośni i Hercegowinie d...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
149.ikonografia: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 4 (karyk., rys. Momo Kopara...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
150.impreza: "Dla człowieka i dla ludzkości" - wieczór literacko-artystyczny poświęcony pamięci Ivo Andrijca (2002).  szczegóły 
artykuł: Łukjanenko Aleksandra: Literatura słowiańska. Gazeta Lwowska 2002 nr 23/24 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
151.utwór: Konsulowie ich cesarskich mości [Travnicka hronika].  szczegóły 
artykuł: Popławski Józef: Działo się w Bośni. Myśl Polska z Książką 1998 nr 4 s. 3  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Bośnia między Wschodem a Zachodem (od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniackiej do powieści J. Andricia "Trawnicka hronika"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 109-116  szczegóły 
152.utwór: Lica.  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Od twarzy do portretu. Ivo Andricia epifanie twarzy w eseistycznym cyklu "Lica" (1967). Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 235-249  szczegóły 
153.utwór: Portret rodzinny.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Obraz stosunków rodzinnych w opowiadaniu Ivo Andricia "Portret rodzinny". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 53-59  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
154.kult: K.M.: Ivo Andrić: Bośnia i świat. Rzeczpospolita 1992 nr 277 s. 4 (not. o wieczorze literackim w 100. roczn. ur. zorganizowanym przez war...) szczegóły 
  Arsenijhevijc Vladimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
155.książka twórcy: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Opera mydlana. 2003  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Jak w mydlanej operze. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Dziennik spod pokładu. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 48  szczegóły 
recenzja: Zalewska Dagmara: Historia spod pokładu. Pogranicza 2003 nr 4 s. 110-112  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
156.proza: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Arkusz 2002 nr 3 s. 3 (z notą o autorze...) szczegóły 
157.proza: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Opera mydlana (Fragment powieści). Krasnogruda 1997 nr 6 s. 225-232  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
158.utwór: U podpalubju [Pod pokładem]. Beograd 1995.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krasnogruda 1997 nr 6 s. 229-231  szczegóły 
  Bajlak Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
159.proza: Baljak Aleksandar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 66-7  szczegóły 
  Basara Eugenia
    kult (alfabet autorów)
160.kult: Kawalec Julian: Konspekt 1999 nr 1 s. 90 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Basara Svetislav
    proza (alfabet tytułów)
161.proza: Basara Svetislav: De bello civili [fragm. pow.]. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 17 (z not....) szczegóły 
162.proza: Basara Svetislav: Falseland - kraina fałszerzy. Fa-Art 1997 nr 1 s. 5-7 (z not. o aut....) szczegóły 
163.proza: Basara Svetislav: Fatalna impreza. Arkusz 2002 nr 3 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
164.proza: Basara Svetislav: Mongolski Baedeker. Kresy 1995 nr 21 s. 110-118 (z not. od tł. podp. D.C-S....) szczegóły 
165.proza: Basara Svetislav: Ogólniki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 99-100 (z notą...) szczegóły 
166.proza: Basara Svetislav: Przeklęty kraj [fragm.]. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 100-104 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
167.utwór: Ukleta zemlja. Beograd 1995.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 197-198  szczegóły 
  Belcha Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
168.książka twórcy: Belca Dusan: Przyjaciel z dalekiej gwiazdy. 1989  szczegóły 
recenzja: Zając Michał: Nowe Książki 1990 nr 7 s. 40 (nota...) szczegóły 
  Blashkovijc Laslo
    proza (alfabet tytułów)
169.proza: Blasković Laslo: Okno. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s.125-127 (z not....) szczegóły 
  Bogdanovijc Ci Predrag
    wiersze (alfabet tytułów)
170.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Alihgery pihsha dzjonnihk A. Gihtleru. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
171.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Bac'ka narodzihcca znouh. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74-75  szczegóły 
172.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Chakanne dazhdzhu. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
173.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Knihga smercih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
174.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Logas (Mihkolu Tehsle). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71 (z not....) szczegóły 
175.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Mjortvaja vada. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73-74  szczegóły 
176.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Svjatlo na zolku u Mihleshave. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71-72  szczegóły 
  Bogdanovijc Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
177.proza: Bogdanović Bogdan: Człowiek - Sarajewo. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 93-98 (fragm. książki B. Bogdanowicia: Grad i smrt. Belgrad 1994...) szczegóły 
178.proza: Bogdanović Bogdan: Obrona miasta. List do sarajewskich przyjaciół. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 99-101 (fragm. książki B. Bogdanowicia: Grad i smrt. Belgrad 1994...) szczegóły 
179.proza: Bogdanović Bogdan: Rytualne zabijanie miasta. Skłócone wspomnienia. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 27-32 (fragm. książki B. Bogdanovicia: Grad i smrt. Belgrad 1994; z not. o au...) szczegóły 
  Bozovijc Gojko
    wiersze (alfabet tytułów)
180.wiersz: Bozović Gojko: Wejście do miasta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 76-77 (z not....) szczegóły 
  Bulatovijc Miodrag
    książki twórcy (alfabet tytułów)
181.książka twórcy: Bulatović Miodrag: Bohater na ośle. 1994  szczegóły 
recenzja: Chołodowski Waldemar: Świat uśpionego rozumu. Ex Libris 1994 nr 60 s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Wojenny Chrystus. Tygodnik Powszechny 1995 nr 14 s. 14  szczegóły 
182.książka twórcy: Bulatović Miodrag: Gullo, gullo. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 28 s. 15  szczegóły 
recenzja: Dziennik Ludowy 1989 nr 73 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ekscesy wyobraźni. Kobieta i Życie 1989 nr 27 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Tak i nie 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1566 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźbiel Jan: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Artur: Sztandar Młodych 1989 nr 70 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Szaleństwo Bulatovicia. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1989 nr 77 s. 5  szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Zoologia polityczna. Więź 1990 nr 5/6 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 6  szczegóły 
recenzja: (zz): Itd 1989 nr 23 s. 22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
183.proza: Bulatović Miodrag: Dracula, życie prawdziwe. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 283-334 (szkic powieści Miodraga Bulatovicia; z notą red. s. 335 i not. s. 336...) szczegóły 
184.proza: Bulatović Miodrag: Hodża Merdanović broni swego ojcostwa. Kamena 1990 nr 3 s. 34-36 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
185.tekst paraliteracki: Bulatović Miodrag: Czy kultura jest szansą dla Europy?. Trybuna 1990 nr 48 s. 6 (wypow. w ankiecie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Potwierdzanie mitu. Polityka 1991 nr 14 s. 9  szczegóły 
187.artykuł: Dyras Magdalena: Recepcja wczesnej prozy Miodraga Bulatovicia ("Djavoli dolaze" i "Vuk i zvono"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 69-80  szczegóły 
188.artykuł: Smektała Zdzisław: Gazeta Robotnicza 1989 nr 122 s. 16 (og....) szczegóły 
189.artykuł: Stasiuk Andrzej: Bezdomny Bulatović. Książki. Gazeta 2000 nr 6 s. 4-5 (z notą i fot....) szczegóły 
sprostowanie: Książki. Gazeta 2000 nr 7 s. 5 (dot. pominięcia nazwiska autorki przekładów Danuty Cirlić-Straszyńskie...) szczegóły 
190.artykuł: Wasita Ryszard: Miodrag Bulatović i warszawscy Żydzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 5 s. 13 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
191.wywiad: Leśnikowski Zbigniew: Drakula nie był najgorszym z wampirów. Trybuna 1990 nr 53 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
192.zgon: (k), (hr): Kronika wschodnia. Kamena 1991 nr 1 s. 54 (zmarł: III 1991; not....) szczegóły 
193.zgon: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 III s. 16 (zmarł: 1991...) szczegóły 
194.zgon: Skąpski Rafał: Bulo. Trybuna 1991 nr 87 s. 5  szczegóły 
195.zgon: Zawiśliński Stanisław: Trybuna 1991 nr 83 s. 5 (zmarł: III 1991...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
196.utwór: Największa tajemnica świata.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia "Największa tajemnica świata". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 99-108  szczegóły 
197.utwór: Płacz za przyjaciółmi.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia "Płacz za przyjaciółmi". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 117-127  szczegóły 
  Cholovijc Ivan
    wywiady (alfabet autorów)
198.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Muzeum nacjonalizmu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 277 s. 14-15 (z not. biograficzną, z fot. Ivana Colovicia...) szczegóły 
  Crjnanski Milosh
    wiersze (alfabet tytułów)
199.wiersz: Crnjanski Milosh: Cześć oddaję. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
200.wiersz: Crnjanski Milosh: Jugosławii. Literatura 1988 nr 8 s. 32 (z not....) szczegóły 
201.wiersz: Crnjanski Milosh: Kochankowie. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
202.wiersz: Crnjanski Milosh: Kołysanka. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
203.wiersz: Crnjanski Milosh: Marmur w ogrodzie. Literatura 1988 nr 8 s. 32  szczegóły 
204.wiersz: Crnjanski Milosh: Opowieść. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
205.wiersz: Crnjanski Milosh: Serenada. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
206.wiersz: Crnjanski Milosh: Wędrowiec. Literatura 1988 nr 8 s. 32  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: dcs: Wędrówki znów aktualne (W stulecie urodzin Crnjanskiego). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 343-344 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
208.utwór: Kod Hiperborejaca.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: Putopis - próba charakterystyki genologicznej na przykładzie "Kod Hiperborejaca" Milosha Crnjanskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 50-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Cvetkovijc Milan
    proza (alfabet tytułów)
209.proza: Cvetković Milan: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 68-69  szczegóły 
  Ćirlić Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
210.wiersz: Ćirlić Aleksandar: Kumple z rozsypki. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 69 (z not....) szczegóły 
  Dangubijc Radivoje
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Dangubić Radivoje: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 41, 71, 107, 120, 134, 158, 168  szczegóły 
  Danichijc Dure
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Danilo II *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
213.utwór: Żywoty królów i arcybiskupów serbskich.  szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Lwowski rękopis "Zhivotov kraljeva i arhiepiskopa srpskih" Danila II. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 221-226 (z faks. rękopisu...) szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Odnaleziona kopia dzieła Danila II "Zhivoti krajleva i arhepiskopa srpskikh". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 36 s. 109-112  szczegóły 
  Danojhlijc Milovan
    proza (alfabet tytułów)
214.proza: Danojlić Milovan: Dziecinni frazesowicze. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 284 (esej; z not., s. 284-288...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
215.utwór: Dragi moj Petroviću. Zagreb 1986.  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 289-293 (rec. oryg....) szczegóły 
  Davicho Oskar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
216.książka o twórcy: Czapik Barbara: Twórczość poetycka Oskara Davica. Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 347-350  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Czapik Barbara: Oskara Davica dialog z literaturą popularną. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 31-37  szczegóły 
218.artykuł: Czapik Barbara: Postmodernistyczna autobiografia Oskara Davica. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
219.artykuł: Czapik Barbara: Rytuały umierania języka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 162-167  szczegóły 
220.artykuł: Czapik Barbara: Twórczość poetycka Oskara Davicho. Biuletyn Slawistyczny 1988 r. 10/11 (1985/1986) s. 51-52 (tezy rozprawy habilitacyjnej...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
221.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 191 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
222.utwór: Mesije, mesijah.  szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: "Meta-fizyczny" horror literatury na rozdrożu albo wyczerpanie paradygmatycznego obszru tożsamości (o dramacie "Mesije, mesijah" Oskara Davica). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 30-36  szczegóły 
  David Filip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
223.książka twórcy: Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995. 2001 (28 listów Filipa Davida do Mirko Kovaca z lat 1991-1995; zawiera także...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Zakładnicy jednej opowieści. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Z bałkańskiej karczmy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 290 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Babciuuu! Babciuuu! - czyli - Dirkem i Doktor ciągną na Lemberg. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 395-405  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 11 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Odcisk stóp Principa. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
224.proza: David Filip: Karnawał. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
225.proza: David Filip: Noc w Warszawie. Potop 1991 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
226.proza: David Filip: Pielgrzymi nieba i ziemi. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 151-154 (z not....) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
227.listy: David Filip: Dwa listy. Plus Minus 2001 nr 15 s. D4 (do Mirko Kovaca z 1992; z notą...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
228.tekst paraliteracki: David Filip: Serbia, jakiej chcemy. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
  Despotov Vojjislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
229.książka twórcy: Despotov Vojislav: Europa numer dwa.  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
230.wiersz: Despotov Vojislav: Bestseller roku. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
231.wiersz: Despotov Vojislav: Bóg. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
232.wiersz: Despotov Vojislav: Jeleń i sarna. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19 (z not....) szczegóły 
233.wiersz: Despotov Vojislav: Miłość i śmierć. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
234.wiersz: Despotov Vojislav: Oto dlaczego lubię śmierć. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 59 (z not....) szczegóły 
235.wiersz: Despotov Vojislav: Radosna wiadomość. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
236.wiersz: Despotov Vojislav: Śmierć jest oglądaniem trawy od spodu. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19  szczegóły 
237.wiersz: Despotov Vojislav: Trzecia fala. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
238.proza: Despotov Vojislav: Martwe myślenie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 5-10  szczegóły 
239.proza: Despotov Vojislav: Martwe myślenie. Literatura 1992 nr 2 s. 4-6  szczegóły 
  Dimijc Ivana
    proza (alfabet tytułów)
240.proza: Dimić Ivana: Aurora Borealis. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
241.proza: Dimić Ivana: Niesnaski na parapecie. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
242.proza: Dimić Ivana: Życzenia bożonarodzeniowe. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 135-137 (z not....) szczegóły 
  Djerijc Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
243.wiersz: Djerić Zoran: O czym dziś piszą współcześni poeci... (Zbigniewowi Dominiakowi). Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 85-86 (z not....) szczegóły 
244.wiersz: Djerić Zoran: Śmietnik. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 83-84 (z not., s. 86...) szczegóły 
  Djhorjdevijc Bora
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Djordjević Bora: Siły opozycji. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
246.wiersz: Djordjević Bora: Zabierzcie tych starców. Szpilki 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
  Djhorjdevjc Mladomir
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Dziordziević Purisa: Miłość. Rrom p-o Drom 1991 nr 6 s. 1, 4-5 (opowiadanie na podst. którego powstał film "Osiem kilogramów szczęścia...) szczegóły 
248.proza: Dziordziević Purisa: Miłość. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 8  szczegóły 
  Djordjevijc Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
249.wiersz: Djordjević Milan: Przebudzenie. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 66 (z not....) szczegóły 
  Djurdjevijc Zeljko
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Djurdjević Zeljko: Doza. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
251.wiersz: Djurdjević Zeljko: Pustynia. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
252.wiersz: Djurdjević Zeljko: Taksówkarz pluje przez okna... Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Djurjdijc Liljana
    proza (alfabet tytułów)
253.proza: Djurdjić Liljana: Ulica Firula 20. Tygodnik Powszechny 1997 nr 8 s. 9 (z notą biogr....) szczegóły 
  Dragojlović Dragan
    wiersze (alfabet tytułów)
254.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Kropla w kurzu. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
255.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Modlitwa wieczorna. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
256.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Rodź ich i niech rosną. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
257.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Żołnierze spod znaku swastyki. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 122 (nota...) szczegóły 
  Drashkovijc Vuk
    wywiady (alfabet autorów)
259.wywiad: Sajnug Dorota: Nie chcieliśmy wojny. Życie 1996 nr 65 s. 6 (nt. polityczne; z fot....) szczegóły 
  Ducijc Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Filipek Małgorzata: Poezja Jovana Ducicia w Polsce międzywojennej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 71-86  szczegóły 
261.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Ducicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 75-83  szczegóły 
262.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pejzaż liryczny Jovana Ducicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 117-124  szczegóły 
263.artykuł: Pieniążek Krystyna: Poezja Jovana Ducicia - antywzorzec estetyczny awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 119-124  szczegóły 
  Durakovijc Ferida
    książki twórcy (alfabet tytułów)
264.książka twórcy: Duraković Ferida: Przeprowadzka z pięknego kraju, w którym umierają róże. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
265.wiersz: Duraković Ferida: Biją człowieka.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 57  szczegóły 
266.wiersz: Duraković Ferida: Boże drzewko, Sarajewo. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 55  szczegóły 
267.wiersz: Duraković Ferida: Czas się zbliża i jest zimno. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 53  szczegóły 
268.wiersz: Duraković Ferida: [Dwudziesty czwarty] 24 stycznia 1987. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 54  szczegóły 
269.wiersz: Duraković Ferida: Dziecięce lusterko. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 53  szczegóły 
270.wiersz: Duraković Ferida: Kiedy pewnego razu.... Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 16 (z not....) szczegóły 
271.wiersz: Duraković Ferida: Nagroda Nobla 1987. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 51  szczegóły 
272.wiersz: Duraković Ferida: Pieśń Federico. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 52  szczegóły 
273.wiersz: Duraković Ferida: Piękna i Bestia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 52 (z not. o aut., z fot. Feridy Duraković...) szczegóły 
274.wiersz: Duraković Ferida: Pójdźmy w górę miasta.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 58  szczegóły 
275.wiersz: Duraković Ferida: Sarna. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 54  szczegóły 
276.wiersz: Duraković Ferida: Stąpaj w pośpiechu.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 58  szczegóły 
277.wiersz: Duraković Ferida: W chłodny dzień.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 56  szczegóły 
278.wiersz: Duraković Ferida: Znowu granat w Sarajewie, czerwiec 1995. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
  Gatalo Veselin
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): [Czterysta piętnaście] 415 fahrenheitów. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
280.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): Emigrant. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
281.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): Przepowiednie. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Gligorijhevijc Vuk
    proza (alfabet tytułów)
282.proza: Gligorijević Vuk: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69-70  szczegóły 
  Hadzić Ibrahim
    wiersze (alfabet tytułów)
283.wiersz: Hadzić Ibrahim: Czuję, że naród ledwie dyszy. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 48-50  szczegóły 
  Hristijc Jhovan
    wiersze (alfabet tytułów)
284.wiersz: Hristić Jovan: Trzy pieśni miłosne. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 35 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
285.proza: Hristić Jovan: Wędrówki po Śródziemnomorzu. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 155-156 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Czapik Barbara: Dramat idei Jovana Hristicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Igjnatovijc Jakov
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Szymańska Mirosława: Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 127-137 (nt. miasta Sentandrei w twórczości Jakova Ignjatovicia i poetyckiego w...) szczegóły 
  Isakovijc Antonije
    książki twórcy (alfabet tytułów)
288.książka twórcy: Isaković Antonije: Ułamek sekundy 2. 1990  szczegóły 
  Ivanji Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Jaworska Weronika: Man darf es nicht vergessen! Zu Ivan Ivanjis Erzaehlungen "Die andere Seite der Ewigkeit". Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 97-104  szczegóły 
  Jaglicijc Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
290.wiersz: Jaglicić Vladimir: Dawno nie było ostrej zimy... Protokół Kulturalny 1999 nr 3 (3) s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
291.wiersz: Jaglicić Vladimir: Epitafium. Portret 1999 nr 8/9 s. 79  szczegóły 
292.wiersz: Jaglicić Vladimir: Fikus. Akant 1998 nr 10 s. 10  szczegóły 
293.wiersz: Jaglicić Vladimir: Klasztor Świętego Sawy. Akant 1998 nr 7 s. 10  szczegóły 
294.wiersz: Jaglicić Vladimir: Nóż w dłoni. Radostowa 1998 nr 8 s. 25 (z not. o aut....) szczegóły 
295.wiersz: Jaglicić Vladimir: Pochodzenie. Portret 1999 nr 8/9 s. 79  szczegóły 
296.wiersz: Jaglicić Vladimir: Podróż do Lizbony. Akant 1998 nr 6 s. 7 (z not....) szczegóły 
297.wiersz: Jaglicić Vladimir: Rzemiosło. Radostowa 1998 nr 8 s. 25 (z not. o aut....) szczegóły 
298.wiersz: Jaglicić Vladimir: Te żółte książki... Protokół Kulturalny 1999 nr 3 (3) s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
299.wiersz: Jaglicić Vladimir: W ogrodzie. Akant 1998 nr 10 s. 10  szczegóły 
300.wiersz: Jaglicić Vladimir: Zen. Akant 1998 nr 6 s. 7 (z not....) szczegóły 
  Jaksijc Dura
    wiersze (alfabet tytułów)
301.wiersz: Jaksić Dura: Kosowa. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 26 (z notą, s. 27...) szczegóły 
  Jcirijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
302.proza: Ćirić Zoran: Śmierć z nadmiaru adrenaliny. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
303.proza: Ćirić Zoran: Tao Mike'a Tysona. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 113-115 (z not....) szczegóły 
  Jcosijc Bora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
304.książka twórcy: Ćosić Bora: Rola mojej rodziny w światowej rewolucji. 2002  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Pokaż język. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 11 s. 22  szczegóły 
recenzja: (eszyd): Notes Wydawniczy 2003 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Rewolucja na wesoło. Polityka 2003 nr 2 s. 47  szczegóły 
recenzja: Książyk Łukasz: Rodzina jakich wiele. Przekrój 2003 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Dzieciak górą!. Res Publica Nowa 2002 nr 12 s. 89  szczegóły 
recenzja: Schefs Milena: Jak oswoić rewolucję. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 54  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jarosław: Trzy pudełka proszku Radion. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 88-89  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
305.proza: Ćosić Bora: Biografia. Plus Minus 2003 nr 50 s. A9 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
306.proza: Ćosić Bora: Ja, parias z Bałkanów. Kafka 2001 nr 1 s. 62-65 (z notą o autorze, s. 85...) szczegóły 
307.proza: Ćosić Bora: Nasz człowiek w Hawanie. Plus Minus 2003 nr 48 s. A10 (esej...) szczegóły 
308.proza: Ćosić Bora: Pan Witold. Plus Minus 2002 nr 49 s. A12 (esej o Polsce i Polakach z nawiązaniem do pisarstwa Witolda Gombrowicz...) szczegóły 
309.proza: Ćosić Bora: Powrót z wygnania. Plus Minus 2003 nr 43 s. A10 (esej...) szczegóły 
310.proza: Ćosić Bora: Traktat o martwej naturze. Plus Minus 2003 nr 15 s. A12  szczegóły 
311.proza: Ćosić Bora: Widmo wolności. Plus Minus 2003 nr 5 s. A13 (esej; z not. o pisarzu...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
312.tekst paraliteracki: Ćosić Bora: Książki nadal płoną. Plus Minus 2003 nr 27 s. A9  szczegóły 
313.tekst paraliteracki: Ćosić Bora: Rozpacz wolności. Plus Minus 2003 nr 20 s. A6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
314.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Dom ślimaka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300 s. 14 (z fot. pisarza...) szczegóły 
315.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Sklep z towarami mieszanymi. Książki. Gazeta 2003 nr 3 s. 1-3 (z fot....) szczegóły 
316.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Trzeba znów czytać Szekspira. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 11 s. 22 (z not. biogr.; z fot. pisarza...) szczegóły 
  Jcosijc Dobrica
    proza (alfabet tytułów)
317.proza: Ćosić Dobrica: Grzesznik [fragm. pow.]. Literatura 1988 nr 11/12 s. 18-21 (z not....) szczegóły 
318.proza: Ćosić Dobrica: Renegat (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 5-20 (z not, s. 189...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
319.tekst paraliteracki: Ćosić Dobrica: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 44-51 (do Predraga Matvejevića (z 1984)...) szczegóły 
320.tekst paraliteracki: Ćosić Dobrica: Naród butnych nędzarzy. Dla Serbów ojczyzna istnieje tylko w ogniu walki. Gazeta Wyborcza 1993 nr 195 s. 14-15 (z not. i fot.; sprost.: Dorota J. Ćirlić, nr 203 s. 13...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: (HOFF): "Ojciec narodu" prezydentem. Trybuna 1992 nr 141 s. 1 (nota; z okazji wyboru na pierwszego prezydenta Federacyjnej Republiki ...) szczegóły 
322.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Jaki jest prezydent Ćosić. Nowy Świat 1992 nr 224 s. 5  szczegóły 
323.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Literatura 1988 nr 9 s. 26-27  szczegóły 
324.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Polityka 1988 nr 12 s. 9  szczegóły 
325.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Skąd ten sukces?. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 55-64  szczegóły 
326.artykuł: Tekieli Stanisław: Upadek Ciosicia. Ojca Wielkiej Serbii obalają jego uczniowie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 127 s. 1 (nota o zakończeniu pełnienia przez D. Ciosicia funkcji prezydenta Jugo...) szczegóły 
327.artykuł: Zieliński Bogusław: Wieszcz wojny. Wprost 1992 nr 31 s. 35-36 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
328.wywiad: Michnik Adam: Bata się nie wybiera?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 130 s. 14-15 (z fot.; z notą A. Michnika...) szczegóły 
329.wywiad: Zieliński Bogusław: Serbski Mesjasz. Wprost 1992 nr 42 s. 50, 52-53 (wyw. z prezydentem Jugosławii; z fot. pisarza...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
330.korespondencja: Popov Nebojsza: Wczesna przestroga. Gazeta Wyborcza 1993 nr 219 s. 16 (z 1977 r....) szczegóły 
  Jdilas Milovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
331.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 48 s. 2 (not. o uchyleniu w Jugosławii zakazu publikacji książek M. Dżilasa...) szczegóły 
332.artykuł: Mietkowski Andrzej: Puls 1988 nr 36 s. 32-36  szczegóły 
333.artykuł: Modzelewski Karol: Zwrotniczy (Milovan Dżilas 1911-1995). Polityka 1995 nr 18 s. 22  szczegóły 
334.artykuł: Rajcić Biserka: List z Belgradu: Dżilas. Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 147-150 (z not. o aut. na s. 163...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
335.wywiad: Kohen Sami: Kurier Podlaski 1989 nr 206 s. 5 (wg Newsweek; oprac. Wojciech Potocki...) szczegóły 
336.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Tylko wojsko.... Tygodnik Solidarność 1991 nr 28 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
337.wywiad: PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1988 5 3-4 (fragm. wg Kontinent (Berlin Zachodni)...) szczegóły 
338.wywiad: Spero Svetlana: Krwawe odejście utopii. Tygodnik Solidarność 1993 nr 3 s. 1, 9 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
339.zgon: Dżilas nie żyje. Życie Warszawy 1995 nr 109 s. 4 (zmarł: 20 IV 1995; nota...) szczegóły 
  Jerotijc Vladeta
    proza (alfabet tytułów)
340.proza: Jerotić Vladeta: Serbowie i dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 157-158 (esej...) szczegóły 
  Jhevrijc Darinka
    wiersze (alfabet tytułów)
341.wiersz: Jevrić Darinka: Fresk. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 37 (z not., s. 38...) szczegóły 
342.wiersz: Jevrić Darinka: Muzyka. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 38 (z not....) szczegóły 
  Jhocijc Ljubisha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Kornhauser Julian: Mit o vechnom haosu. Lekcija nadrealizma L. Jocijc. ([w czasopiśmie:] Srpska fantastika (Jugosławia) s. 489-99 [za: ...) szczegóły 
  Jhovanovijc Danilov Dragan
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Jovanović Danilov Dragan: Profil herbaty. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 32 (z not....) szczegóły 
345.wiersz: Jovanović Danilov Dragan: Zejście w tlen. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 31 (z not....) szczegóły 
  Jhovanovijc Zmajh Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
346.artykuł: Petrović Svetozar: Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 216-230  szczegóły 
  Jhovanovijc Milivoe
    proza (alfabet tytułów)
347.proza: Jovanović Milvoe: Czerwony naród leci wprost do nieba. Arkusz 1993 nr 22 s. 3  szczegóły 
  Jhovichijc Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
348.proza: Jovicić Vladimir: I stał się człowiek... [fragm.]. Odrodzenie 1989 nr 18 s. 9-10 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Jnegosh Petar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
349.książka o twórcy: Wierzchołowska Danuta: "Górski wieniec" Petra Njegosa. Poetyka utworu. 1989  szczegóły 
recenzja: Meissner Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 355-356  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
350.artykuł: Jakóbiec Marian: Nekoliko primedaba o Jnegoshevojh filozofskojh antropologijhi. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
351.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Czarnogóra - Czarnogórcy. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 131-136 (dot. m.in. roli twórcy w kształtowaniu tożsamości narodowej Czarnogórc...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
352.utwór: Fałszywy car Szczepan Mały.  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Uzurpator na scenie (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 71-84 (charakterystyka porównawcza postaci Borysa Godunowa z bohaterem dramat...) szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Uzurpatorzy na scenie (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 14-16 (zestawienie bohaterów obu dramatów "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina...) szczegóły 
353.utwór: Górski wieniec.  szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: Pojlaci o "Gorskom vijhencu" Petra Petrovijca Jnegosha. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: Słowo mitycznego i historycznego czynu w "Górskim wieńcu" Petara Petrovicia Njegosa. Z problemów ideowo-estetycznego kształtowania kulturowej i narodowej świadomości. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 51-69  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i obyczajowego oryginału (Polskie przekłady "Górskiego wieńca"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 81-87  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitajne pojlskikh prevoda "Gorskog vijhenca" Petra Pertovijca Jnegosha. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
  Kapor Momo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
354.książka twórcy: Kapor Momo: Blokada Belgradu. 2001  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Paweł i Gaweł. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 24  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 2001 nr 8 s. 41 (nota...) szczegóły 
355.książka twórcy: Kapor Momo: Od siódmej do trzeciej. 1990 ( ...) szczegóły 
356.książka twórcy: Kapor Momo: Zoe. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 29 s. 15  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
357.proza: Kapor Momo: "011" (Fragmenty). Przez Czerń 1999 nr 2 s. 45-52 (z notą o autorze...) szczegóły 
358.proza: Kapor Momo: Una. Literatura 1992 nr 11 s. 52-55  szczegóły 
  Karajdzhijc Radovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Uzelac Ana: Poeta, psychiatra, prezydent. Gazeta Wyborcza 1996 nr 132 s. 14-16 (biogr., m.in. o twórczości poetyckiej Radovana Karadżicia; z fot....) szczegóły 
360.artykuł: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 27 IV s. 16 (not. o przygotowywanych do druku jego pamiętnikach "Radovan i Serbia"...) szczegóły 
  Karajdzhijc Vuk Stefanovijc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
361.artykuł: Boryś Wiesław: Słowniki Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 89-90 (streszcz. ref....) szczegóły 
362.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej V.K.. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 73-89  szczegóły 
363.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Świadectwa i mistyfikacje. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 24-35  szczegóły 
364.artykuł: Feleszko Kazimierz: Napomene o socio-istorijskim okvirima Vukove reforme. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
365.artykuł: Foltyn Grażyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (12680 s. 113-115 (omów. numeru monograficznego czasopisma Zeitschrift fuer Slavistik<...) szczegóły 
366.artykuł: Kluge Rolf Dieter: V. K. i Polska. Z historii polsko-serbskich kontaktów literackich w XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 8/9 s. 9-18  szczegóły 
367.artykuł: Kluge Rolf Dieter: V.Karajdzijc i Polacy. Napomnene o poljsko-srpskim knjizhevnim kontaktima u 19. stoljejcu. x 1989 ([w czasopiśmie:] Knjizhevna Istorija (Belgrad) 1987 nr 75/78 s....) szczegóły 
368.artykuł: Kluge Rolf Dieter: Vuk Karadzić in Polen (Bemerkungen zu den polnisch-serbischen literarischen Kontakten im 19. Jahrhundert). Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 5 s. 721-729  szczegóły 
369.artykuł: Koch Magdalena: Isidora Sekulić o Vuku Stefanoviciu Karadziciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 55-60 (opinie krytyka literackiego o twórczości Vuka Karadzicia...) szczegóły 
370.artykuł: Kornhauser Julian: Karadzić jako mit. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 13-23  szczegóły 
371.artykuł: Magnuszewski Józef: O Vuku Karadzićiu - z perspektywy europejskiej (W dwusetną rocznicę urodzin). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 8/9 s. 1-7 (nt. działalności folklorystyczno-etnograficznej Karadzićia...) szczegóły 
372.artykuł: Meissner Elżbieta: "Za i protiv Vuka" Mesy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 45-71 ([rec. ks.:] Masha Selimovijc: Za i protiv Vuka. Beograd 1983...) szczegóły 
373.artykuł: Naumow Aleksander: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu". Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 37-44 (nt. przekł. V.K....) szczegóły 
374.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
375.artykuł: Petach Bozhidar: V.K. a ruch ilirski. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 91-102  szczegóły 
376.artykuł: Pułka Elżbieta: "Za i protiv Vuka". M. Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98-99 (streszcz. ref....) szczegóły 
377.artykuł: Rusek Jerzy: Vuk Stefanović Karadzić a Bułgarzy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
378.artykuł: Sędzik Władysław: Terminologia gramatyczna Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 92-3 (streszcz. ref....) szczegóły 
379.artykuł: Simiczije Kole: Działalność Vuka Stefanovicia Karadzicia (1787-1864). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 23-32  szczegóły 
380.artykuł: Topolińska Zuzanna: Vukov "Novi Zavjet" i Srpskohrvatska slzhena rechenica. x ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku ...) szczegóły 
381.artykuł: Trajkowski Naum: Macedończycy a spuścizna naukowa Vuka Karadzicia. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 143-145  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
382.impreza: "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987" - sesja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin (1987).  szczegóły 
artykuł: Pułka-Meissner Elżbieta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987". Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 115-116  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
383.utwór: Srpski rjechnik.  szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Nazewnictwo ornitologiczne w słowniku Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 90-91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Karanovijc Vojhislav
    wiersze (alfabet tytułów)
384.wiersz: Karanović Vojislav: Anioł. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 72-73 (z not., s. 73...) szczegóły 
385.wiersz: Karanović Vojislav: Syn ziemi. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 39-40 (z not....) szczegóły 
386.wiersz: Karanović Vojislav: Widok. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 71 (z not., s. 73...) szczegóły 
  Kish Danilo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
387.książka twórcy: Kis Danilo: Encyklopedia umarłych. 1991  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Metafizyczne obsesje Danilo Kisa. Życie Warszawy 1991 nr 281 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Serbski Borges. Gazeta Wyborcza 1991 nr 272 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wieromiejczyk Darek: Opowieść o śmierci. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6  szczegóły 
388.książka twórcy: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii. 1989  szczegóły 
389.książka twórcy: Kis Danilo: Magiczne miejsce. Opowiadania. 1996  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Miejsce Kisa. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kontrapunkt 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 198 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Nowe Książki 1996 nr 9 s. 31 (nota...) szczegóły 
390.książka twórcy: Kis Danilo: Mansarda. Poemat satyryczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Zejście z gwiazd. Gazeta Wyborcza 1997 nr 169 s. 12 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Wysoki lot Danilo Kisa. Życie 1997 nr 55 s. 7  szczegóły 
391.książka twórcy: Kis Danilo: Nagrobek dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej historii. 1989  szczegóły 
recenzja: [Kozyra Grzegorz] (gk): Siedem rozdziałów. Itd 1989 nr 28 s. 22  szczegóły 
recenzja: Potoroczyn Paweł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 6 s. 6  szczegóły 
nawiązanie: Żórawski Kazimierz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 12 s. 4 (list do red. tłumacza książki nt. nie powiadomienia go o wydaniu jego ...) szczegóły 
392.książka twórcy: Kis Danilo: Ogród, popiół. 1996  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ciemna strona wyobraźni. Gazeta Wyborcza 1996 nr 278 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
393.książka twórcy: Kis Danilo: Wczesne smutki. 2003  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Wczesne śmierci. Gazeta Wyborcza 2003 nr 235 s. 16 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Gruchalski Jakub: Smutno i pięknie. Opcje 2003 nr 6 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Ciemne znaki dzieciństwa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 43 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Serbski Schulz (Opowiadania o dzieciństwie pachnące skwarkami i suszoną papryką). Przekrój 2003 nr 41 s. 79 (nota...) szczegóły 
394.książka twórcy: Kis Danilo: Życie, literatura. ([Wybór wywiadów z l. 1972-1989]....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Zbędność istnienia. Gazeta Wyborcza 2000 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: MOL: Nic dodać, nic ująć. Gazeta Wyborcza 1999 nr 303 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2000 nr 9 s. 123  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 161 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
395.proza: Kis Danilo: A (The magical place). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 10-11  szczegóły 
396.proza: Kis Danilo: Aleja kasztanów. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6  szczegóły 
397.proza: Kis Danilo: B (The worst rathole I visited?). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 11-12  szczegóły 
398.proza: Kis Danilo: Buty. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 92-95 (z notą...) szczegóły 
399.proza: Kis Danilo: Cenzura - autocenzura. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 173-174 (esej; z fot. D. Kisa...) szczegóły 
400.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] List. Odra 1992 nr 9 s. 63-64  szczegóły 
401.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] Odpowiedź. Odra 1992 nr 9 s. 64  szczegóły 
402.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] Pies, który mówi. Odra 1992 nr 9 s. 60-63  szczegóły 
403.proza: Kis Danilo: Dług. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 131-143 (z notą s. 316, fot. s. 130...) szczegóły 
404.proza: Kis Danilo: Encyklopedia umarłych (Całe życie). Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 201-232  szczegóły 
405.proza: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza [fragm.:] Maciora, która pożera swoje potomstwo (B. Pekiciowi). Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 188-200  szczegóły 
406.proza: Kis Danilo: Harfa eolska. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 8-10  szczegóły 
407.proza: Kis Danilo: Jurij Golec. Odra 1995 nr 11 s. 62-75 (z notami tłumaczki i Urszuli Kozioł...) szczegóły 
408.proza: Kis Danilo: Lutnia i blizny. Gazeta Wyborcza 1995 nr 280 s. 12-14 (z not. o aut. s. 14...) szczegóły 
409.proza: Kis Danilo: Mansarda. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 19- (z fot. Danilo Kisa, z notą s. 287-288...) szczegóły 
410.proza: Kis Danilo: My i reszta świata. Puls 1991 nr 5 s. 34-37  szczegóły 
411.proza: Kis Danilo: Nóż o rączce z różanego drewna. Fa-Art 1990 nr 3 s. 4-8  szczegóły 
412.proza: Kis Danilo: Opowieść o mistrzu i uczniu. Potop 1991 nr 7 s. 4-5 (z notą...) szczegóły 
413.proza: Kis Danilo: Poeta. Kresy 1995 nr 21 s. 100-105 (z notą tłumaczki, podp. D.C-S....) szczegóły 
414.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Polityka 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
polemika: Lewinson Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XI s. 1, 3 (krytyka przesłania D. Kisza...) szczegóły 
415.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 100/101 s. A4, 12  szczegóły 
416.proza: Kis Danilo: Wariacje na tematy środkowoeuropejskie (1-38). Res Publica 1989 nr 1 s. 21-29 ([z not.o aut.]....) szczegóły 
417.proza: Kis Danilo: Wyciąg z księgi urodzin (Krótka autobiografia). Res Publica 1989 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
418.proza: Kis Danilo: Zabawa. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 181-232 (ze szkicem tłumaczki o twórcz. D. K., s. 258-61; z not., s. 262-263...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
419.tekst paraliteracki: Kish Danilo: O nacjonalizmie. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 11-13 (z fot. i notą...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
420.książka o twórcy: Bukwalt Miłosz: Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kisa. 2003 (Wstęp: 1. Rozpoznanie problemu. 2. Cel pracy i zastosowane metody. 3. ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: Bukwalt Miłosz: Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kisa i Brunona Schulza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 87-94  szczegóły 
422.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Danilo Kis (1935-1989). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 194-195 (z okazji zgonu...) szczegóły 
423.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: D.K. (1935-1989). Polityka 1989 nr 44 s. 8 (sylwetka...) szczegóły 
424.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Klub przyjaciół Danila. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6 (z fot....) szczegóły 
425.artykuł: Kaniecka Anna: O uleganiu bezkształtnej sile wyższego rzędu. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 33-37  szczegóły 
426.artykuł: Kornhauser Julian: Quotation as a construction in the prose of Danilo Kish and Leopold Buczkowski. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
427.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
428.artykuł: Nowak Sylwia: Tekst w tekście jako dokument (Na przykładzie tomu "Encyklopedia umarłych" Danilo Kisa). Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 167-177  szczegóły 
429.artykuł: Rakusa Ilma: Kontynent zwany Danilo Kish. Kafka 2002 nr 6 s. 62-67 (biogr. i Twórczość Danilo Kisza...) szczegóły 
430.artykuł: Sontag Susan: Pochwała Danilo Kisa. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 145-150 (z notą o Susan Sontag s. 318...) szczegóły 
431.artykuł: Varga Krzysztof: Szalona jasność umysłu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 243 s. 24-26 (z fot. Danila Kisha...) szczegóły 
432.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 159-160 (not. biogr....) szczegóły 
433.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 147 (not. o przyzn. pisarzowi pośmiertnie nagr. im. Brunona Schulza; także ...) szczegóły 
434.artykuł: Żórawski Kazimierz: Możliwe możliwości rzeczywistego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
435.wywiad: Gleichmann Gabi: Życie, literatura. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 64-81 (z fot. Danilo Kisa i notą Mirjany Miocinović: Kartka z posłowia...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
436.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 203 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
437.zgon: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 148 (zmarł: 15 X 1989; not....) szczegóły 
438.zgon: Życie Literackie 1989 nr 44 s. 15 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
439.utwór: Hourglass.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Fearful symmetry. x 1990 ([w czasopiśmie:] The New Republic (Washington) 1990 z 22 X [inf...) szczegóły 
440.utwór: Klepsydra.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Okno i lustro. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 114-123  szczegóły 
nawiązanie: Cirlić-Straszyńska Danuta: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 129  szczegóły 
441.utwór: My i reszta świata (druk. Puls 1991 nr 5).  szczegóły 
polemika: Falęcki Jacek: Puls 1992 nr 54 s. 127-128 (dot. zmiany tyt....) szczegóły 
442.utwór: Ogród, popiół [Basta, pepeo].  szczegóły 
artykuł: Bukwalt Miłosz: Motyw księgi w powieści "Ogród i popiół" Danila Kisha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 125-132  szczegóły 
artykuł: Jurewicz Aleksander: "Ogród, popiół' Danilo Kisa. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 216-218  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
443.kult: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 214 (not. o wieczorze literackim poświęconym Danilo Kishovi z okazji 10. ro...) szczegóły 
  Kisijc Cedo
    proza (alfabet tytułów)
444.proza: Kisić Cedo: Otchłań sarajewskiego piekła. Wyimki z dziennika serbskiego pisarza. Życie Warszawy 1992 nr 200 dod. s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Cedomir Kisić. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 2-3 (biografia i publikacje...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
446.wywiad: Brudnicki Jan Zdzisław: Żal mi tych ludzi.... Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 3, 5-6  szczegóły 
  Knezhevijc Marija
    wiersze (alfabet tytułów)
447.wiersz: Knezević Marija: Dziennik drobnych opresji. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 41-44  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
448.tekst paraliteracki: Knezević Marija: Nostalgia - wymówka dla tęsknoty?. Res Publica Nowa 2000 nr 4 s. 38-42  szczegóły 
  Komnenijc Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Hoffman Rudolf: Główni aktorzy (Wojna i wybory w Jugosławii). Trybuna 1992 nr 291 s. 5  szczegóły 
  Konstantin iz Ostrovice *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
450.utwór: Jancarove uspomene ili turska hronika. Beograd 1986.  szczegóły 
artykuł: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 179-181 (rec. oryg....) szczegóły 
451.utwór: Pamiętniki Janczara [Kronika turecka].  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Michał: Wydarzenia z historii Bizancjum w kronice tureckiej Konstantego z Ostrowicy (tzw. "Pamiętnikach Janczara"). Koło Historii 2000 z. 5 s. 43-55  szczegóły 
artykuł: Twaranowicz Halina: "Zapihskih janychara" Kanstancihna Mihkhajjlovihcha jak fakt uzaemadachynennjauh slavjanskihkh lihtararur (XV-XVI st. st.). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 333-339  szczegóły 
  Kopicl Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Kopicl Vladimir: Modlitwa do umeblowania. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 62-63 (z not....) szczegóły 
  Kordić Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
453.książka twórcy: Kordic Ivan: Szukaliśmy domu. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
  Kovachevijc Dushan
    proza (alfabet tytułów)
454.proza: Kovacević Dusan: Larry Thompson - dramat pewnej młodości. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 70-103 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
  Kovachevijc Veljhko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
455.książka twórcy: Kovacević Valjko: Kapelskie wzgórza. 1988  szczegóły 
  Kovach Mirko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
456.książka twórcy: Kovac Mirko: Drzwi żywota. 1988  szczegóły 
recenzja: Brylska Danuta: Garść prawdy. Literatura 1990 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 36 s. 15 (nota...) szczegóły 
artykuł: Moskała Mirosław: Świat Książki 1989 nr 2 s. 5  szczegóły 
457.książka twórcy: David Filip, Kovach Mirko: Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995. 2001 ([30 listów Mirko Kovacha do Filipa Davida z lat 1991-1995; zawiera tak...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Zakładnicy jednej opowieści. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Z bałkańskiej karczmy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 290 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Babciuuu! Babciuuu! - czyli - Dirkem i Doktor ciągną na Lemberg. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 395-405  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 11 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Odcisk stóp Principa. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
458.proza: Kovac Mirko: Malwina. Puls 1993 nr 2 (61) s. 36-48  szczegóły 
459.proza: Kovac Mirko: Malwina. Opis życia Malwiny Trifković [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 311-367 (z not. o autorze, s. 414; z fot. na s. 310...) szczegóły 
460.proza: Kovac Mirko: Tripo Djapić, waga ciężka. Literatura 1996 nr 4 s. 10-14  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
461.listy: Kovac Mirko: Dwa listy. Plus Minus 2001 nr 15 s. D4 (do Filipa Davida z 1992; z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Kovac nagrodzony. Gazeta Wyborcza 1993 nr 288 s. 11 (not. o przyzn. szwedzkiej nagr. literackiej Kurta Tucholsky'ego...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
463.wywiad: Drndić Dasa: Z mojej wsi widzę wszystko. Z Mirko Kovacem rozmawia Dasa Drndić. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 368-375  szczegóły 
464.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Upiory własnej historii. Tygodnik Solidarność 1991 nr 20 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
465.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Wysypisko europejskiego śmiecia. Życie 1999 nr 147 s. 20-21  szczegóły 
  Krasni Zlatko
    wiersze (alfabet tytułów)
466.wiersz: Krasni Zlatko: Chmury się rozeszły... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
467.wiersz: Krasni Zlatko: Chmury się rozeszły.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72-73  szczegóły 
468.wiersz: Krasni Zlatko: Jak może taki umysł... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
469.wiersz: Krasni Zlatko: Mój rozum jest... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
470.wiersz: Krasni Zlatko: Mój rozum jest.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
471.wiersz: Krasni Zlatko: Mury nie mają... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
472.wiersz: Krasni Zlatko: Nie przesadzaj z tą.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
473.wiersz: Krasni Zlatko: Odchodzę i nie ma... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
474.wiersz: Krasni Zlatko: Odchodzę i nie ma.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 73  szczegóły 
475.wiersz: Krasni Zlatko: Oprócz kobiet ciężarnych... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
476.wiersz: Krasni Zlatko: Twierdza. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72 (z not., s. 191...) szczegóły 
477.wiersz: Krasni Zlatko: Twierdza. Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
  Kuburović Zorica
    proza (alfabet tytułów)
478.proza: Kuburović Zorica: Lek z brzoskwiniowego liścia [fragm. ks.:] Lalka. Rota 2000 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
  Lalić Ivan V.
    wiersze (alfabet tytułów)
479.wiersz: [Lalić Ivan] V.: Amor fati. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 43 (z notą...) szczegóły 
  Lalić Stanica
    wiersze (alfabet tytułów)
480.wiersz: Lalić Stanica: Jeśli kiedy będę... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50 (z not....) szczegóły 
481.wiersz: Lalić Stanica: O, nasze drętwe... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50-51 (z not....) szczegóły 
482.wiersz: Lalić Stanica: Pod opuszkami palców... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50 (z not....) szczegóły 
483.wiersz: Lalić Stanica: Rozmowa z miłością. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 49 (z not....) szczegóły 
484.wiersz: Lalić Stanica: Wszelkie zaklinania o przejrzenie... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 51 (z not....) szczegóły 
  Lalijc Mihailo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
485.książka twórcy: Lalić Mihailo: Wojenne szczęście. 1990  szczegóły 
  Lazić Radmila
    wiersze (alfabet tytułów)
486.wiersz: Lazić Radmila: Winna jestem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 60-61 (z not....) szczegóły 
  Lazijc Marijha, Lazijc Momir *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
487.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Między dotykiem a spełnieniem. [Wiersze]. 1990 ([Z not. o aut.]...) szczegóły 
488.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Ze słońcem w pochodzie. 1988  szczegóły 
  Lazijc Marijha
    wiersze (alfabet tytułów)
489.wiersz: Lazić Maria: Dopóki śpisz. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97  szczegóły 
490.wiersz: Lazić Marija: Nie narodzonemu synowi. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
491.wiersz: Lazić Maria: Okna nabrzmiały.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 98 (z not....) szczegóły 
492.wiersz: Lazić Maria: Przede mną jeleń.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 98  szczegóły 
493.wiersz: Lazić Marija: Przysięgam. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
  Lazijc Momir
    wiersze (alfabet tytułów)
494.wiersz: Lazić Momir: Boże, módl się.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
495.wiersz: Lazijc Momir: Czas jest jak rzeka... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68 (z notą...) szczegóły 
496.wiersz: Lazić Momir: Czas jest jak rzeka.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97 (z notą...) szczegóły 
497.wiersz: Lazić Momir: Czyż mogę.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 96  szczegóły 
498.wiersz: Lazić Momir: Dla syna. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
499.wiersz: Lazić Momir: Erotyk. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
500.wiersz: Lazić Momir: Każdego poranka wcześnie.... Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10  szczegóły 
501.wiersz: Lazić Momir: Kochana mam radosną.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
502.wiersz: Lazić Momir: Kosowska rapsodia. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
503.wiersz: Lazić Momir: Nocami jesteś w objęciu.... Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
504.wiersz: Lazić Momir: Poległo zboże słońcem.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
505.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
506.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony czasem... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68  szczegóły 
507.wiersz: Lazić Momir: Proza poetycka. Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10 (z not....) szczegóły 
508.wiersz: Lazić Momir: Przechadzam się peronem.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
509.wiersz: Lazić Momir: Przeliczanie. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
510.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Jak pisać o miłości.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
511.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Wieczorem w twojej.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
512.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97  szczegóły 
513.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([proza poet.; z not.]...) szczegóły 
514.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18 (z not....) szczegóły 
515.wiersz: Lazić Momir: W dzieciństwie.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 96  szczegóły 
516.wiersz: Lazić Momir: Z jukami powiewu.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
517.wywiad: Danielewska Łucja: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
518.wywiad: Markowski Michał: Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 15 (z fot....) szczegóły 
519.wywiad: Walczak Grzegorz: Kierunki 1988 nr 17 s. 11 (z okazji pobytu w Polsce...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
520.utwór: Shvabac. Gornji Milanovac 1987.  szczegóły 
artykuł: Scotti Giacomo: Nowe Książki 1988 nr 9 s. 78 (rec. oryg....) szczegóły 
  Lazijc Petar
    proza (alfabet tytułów)
521.proza: Lazić Petar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 68  szczegóły 
522.proza: Lazić Petar: Dwanaście aforyzmów. Kontakt 1990 nr 5 s. 95-96 (z not....) szczegóły 
  Maksimović Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
523.wiersz: Maksimović Miroslav: Zwierzęta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 53-54 (z not....) szczegóły 
  Maksimovijc Desanka
    wiersze (alfabet tytułów)
524.wiersz: Maksimović Desanka: Dla pobierających się bez ślubu. Metafora 1993 nr 8/10 s. 59 (z notą...) szczegóły 
525.wiersz: Maksimović Desanka: Dla ziemi, przez którą przetoczy się wojsko. W drodze 1993 nr 7 s. 29-30  szczegóły 
526.wiersz: Maksimović Desanka: Jesteśmy ziemią... Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 181 (z fot....) szczegóły 
527.wiersz: Maksimović Desanka: Nie mam więcej czasu. Metafora 1993 nr 8/10 s. 59-60 (z notą...) szczegóły 
528.wiersz: Maksimović Desanka: O zwalonej cerkwi. W drodze 1993 nr 7 s. 30  szczegóły 
529.wiersz: Maksimović Desanka: Odezwały się tylko ptaki. Metafora 1993 nr 8/10 s. 58 (z notą...) szczegóły 
530.wiersz: Maksimović Desanka: Przestroga. Metafora 1993 nr 8/10 s. 57-58 (z notą...) szczegóły 
531.wiersz: Maksimović Desanka: Szczęście. Metafora 1993 nr 8/10 s. 57 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
532.artykuł: dcs: W jej śmierć nie uwierzono (Desanka Maksimović 1898-1993). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 346 (nota...) szczegóły 
533.artykuł: Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 154-156 ([rec. ks.:] Slobodan Marković: Poezja Desanke Maksimović. Beograd 1990...) szczegóły 
534.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Słowo do D.M.. Kierunki 1989 nr 49 s. 12 ([art. nt. twórcz.]...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
535.wywiad: Danielewska Łucja: Mała Pani od Wielkiej Liryki. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 55-57 (z fragm. wierszy poetki w przekładzie Łucji Danielewskiej...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
536.utwór: Jesteśmy ziemią... [Zemlja jesmo...].  szczegóły 
artykuł: Milosević Nikola: Jesteśmy ziemią. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 178-180 (interpretacja wiersza; z notą o autorze...) szczegóły 
  Mandijc Bozhidar
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Mandić Bozidar: Być sam. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 49 (z not., s. 50...) szczegóły 
538.wiersz: Mandić Bozidar: Pięć minut na dzień. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 50 (z not....) szczegóły 
  Mandijc Miroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Hanaj Remigiusz: Róża włóczęgi. Gazeta. Magazyn 1993 nr 15 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Marcetić Milovan
    wiersze (alfabet tytułów)
540.wiersz: Marcetić Milovan: W mieszkaniu poetki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 64-65 (z not....) szczegóły 
  Marjano Alek
    wiersze (alfabet tytułów)
541.wiersz: Marjano Alek: Diabelstwa. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Markovijc Mirko
    proza (alfabet tytułów)
542.proza: Marković Mirko: [Aforyzmy]. Szpilki 1989 nr 44 s. 9  szczegóły 
543.proza: Marković Mirko: Biologia i zachowanie trutni. Szpilki 1989 nr 44 s. 8-9  szczegóły 
544.proza: Marković Mirko: Fragmenty z historii dworskich błaznów. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Markovijc Radovan Beli
    proza (alfabet tytułów)
545.proza: Marković Radovan Beli: Gdzieś na prowincji. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 128-129 (z not....) szczegóły 
  Markovijc Svetozar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
546.książka o twórcy: Bujwid-Kurek Ewa: Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875). 2000  szczegóły 
recenzja: Hadżinikołowa Elena: Państwo i Społeczeństwo 2002 nr 2 s. 380-382  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
547.artykuł: Marković Slobodan Z.: S.M. wobec myśli literackiej V. Karadzhicia. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 125-133  szczegóły 
  Markovijc Veselin
    proza (alfabet tytułów)
548.proza: Marković Veselin: Miejsca. Fa-Art 1994 nr 2 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
549.proza: Marković Veselin: Odliczanie. Fa-Art 1994 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
  Matijhevijc Vladan
    proza (alfabet tytułów)
550.proza: Matijević Vladan: Przybysz. Arkusz 2002 nr 3 s. 5 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Mehmedbashijc Enver
    proza (alfabet tytułów)
551.proza: Mehmedbasić Enver: Dokładna opowieść. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
  Micijc-Dimovska Milica
    proza (alfabet tytułów)
552.proza: Mićić-Dimowska Milica: In pace. Akcent 1995 nr 1 s. 107-111 (z not. o aut., s. 111, 112...) szczegóły 
553.proza: Mićić-Dimowska Milica: Terapia. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 107-109 (z not....) szczegóły 
  Mijcunovijc Radomir
    wiersze (alfabet tytułów)
554.wiersz: Miciunović Radomir: Biała wrona. Kurier Wileński 2003 nr 184 s. 7  szczegóły 
555.wiersz: Mićunović Radomir: Koralowy zamek. Płomyczek 1989 nr 12 s. 3  szczegóły 
556.wiersz: Miciunović Radomir: Łysy jeż. Kurier Wileński 2003 nr 184 s. 7  szczegóły 
557.wiersz: Mićunović Radomir: Nierodna. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
558.wiersz: Mićunović Radomir: Nieuchwytny obraz. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
559.wiersz: Mićunović Radomir: W poszukiwaniu cienia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Mijlkovijc Branko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
560.książka twórcy: Miljković Branko: Wybór poezji. 1986  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Marek Antoni: B.M. poeta kontrowersyjny. Kierunki 1989 nr 12 s. 11  szczegóły 
  Mikołaj Serbski święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
561.książka twórcy: Nikolaj Velimirović święty Nikolaj Żiczki : Kasijana. Sto myśli o miłości. 2002  szczegóły 
562.książka twórcy: Nikolaj Velimirović święty Nikolaj Żiczki : Kasijana. Sto myśli o miłości. 2002  szczegóły 
  Milanovijc Ranko
    proza (alfabet tytułów)
563.proza: Milanović Ranko the Killer: Mowa powitalna redaktora naczelnego tudzież odpowiedzialnego. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 9 (z not....) szczegóły 
  Milić Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
564.wiersz: Milić Zoran: Burza. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
565.wiersz: Milić Zoran: Diabeł w górach. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
566.wiersz: Milić Zoran: Jesień. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
567.wiersz: Milić Zoran: Modlitwa. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
568.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 127 (nota...) szczegóły 
  Milijc od Machve *
    wiersze (alfabet tytułów)
569.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Motyl [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30  szczegóły 
570.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Nie ma początku i nie ma końca... [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
571.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Oczekujący Chrystusa [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
572.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Szalony Milić z garnkiem na głowie [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
573.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Umierająca przemienia się w złoto [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
574.zgon: Ćirlić Branko: Pożegnanie poety Milicia z Maczwy (1934-2000). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 28-29 (zmarł: 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Milijc Novica
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
575.tekst paraliteracki: Milić Novica: O największym narodzie na świecie - serbskim, a jakże.... Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 1-2 (z not. o aut....) szczegóły 
  Milijc Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Milić Zoran: Każdy gdzieś idzie. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 51 (z not., s. 53...) szczegóły 
577.wiersz: Milić Zoran: Kiedy się wszystko otworzy. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 53 (z not....) szczegóły 
578.wiersz: Milić Zoran: Pewien człowiek. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 52 (z not., s. 53...) szczegóły 
  Mitrović Srba
    wiersze (alfabet tytułów)
579.wiersz: Mitrović Srba: Konie w ogrodzie zoologicznym. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 46-47 (z notą...) szczegóły 
  Mitrovijc Ranko
    proza (alfabet tytułów)
580.proza: Mitrovijc Ranko: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-2  szczegóły 
  Nain-Rudovijc Danica
    proza (alfabet tytułów)
581.proza: Nain-Rudović Dana: Der Kinder des weissen Vogels. Wir 1997 nr 4 s. 138-144  szczegóły 
582.proza: Nain-Rudović Dana: Dzieci białego ptaka. Wir 1997 nr 4 s. 145-150  szczegóły 
  Nastasijevic Momcilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Różycki Norbert: Koncepcja słowa poetyckiego w publicystyce Momcila Nastasijevicia. Młoda Polonistyka 2002 r.5 (2001) s. 297-307 (m.in. np. roli muzyki w poetyckiej koncepcji poety...) szczegóły 
  Nedeljkovijc Zivorad
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Nedeljković Zivorad: Tutin. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 74-75 (z not....) szczegóły 
  Nikolijc Jovan
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: Nikolić Jovan: Magia dźwięku. Rrom p-o Drom 1991 nr 16 s. 9  szczegóły 
586.wiersz: Nikolić Jovan: Przysięga (Gdybym miał syna...). Rrom p-o Drom 1992 nr 20 s. 11  szczegóły 
  Novakovijc Dusko
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Novaković Duśko: Mogły. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
588.wiersz: Novaković Duśko: Świnie, byłyście tkliwymi Afrodytami. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
  Obrenovijc Rade
    książki twórcy (alfabet tytułów)
589.książka twórcy: Obrenović Rade: Co za rodzinka! Powieść dla dzieci. 1988  szczegóły 
recenzja: Isakiewicz Lech: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
590.książka twórcy: Obrenović Rade: Grunt to rodzinka. Powieść dla dzieci. 1991  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Dużo gadulstwa i nieco literatury. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 75-76  szczegóły 
  Ojdanijc Mirjana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
591.artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Ząb złego czasu. Dialog [Warszawa] 2001 nr 12 s. 188-190 (nt. twórczości dramatycznej...) szczegóły 
  Olujhijc Grozdana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
592.książka twórcy: Olujić Grozdana: Bajki wiatru południowego. 1990  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Smutek fantazji. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
593.proza: Olujić Grozdana: Złotowłosa. Świerszczyk 1989 nr 1 s. 13-5  szczegóły 
594.proza: Olujić Grozdana: Złoty talerz. Świerszczyk 1989 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
  Orlijc Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
595.wiersz: Orlić Milan: Homo poeticus: Szatan, na ekranie. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
596.wiersz: Orlić Milan: Pajac ze strony tytułowej. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
597.wiersz: Orlić Milan: Wiosenne adaggio. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
  Pajkić Goran
    proza (alfabet tytułów)
598.proza: Pajkić Goran: Miniatury [z tego cyklu:] Dragan Ćop = Dragan Czop. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i serbskim; z not. o aut....) szczegóły 
599.proza: Pajkić Goran: Miniatury [z tego cyklu:] Splet okolnosti = Zbieg okoliczności. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i serbskim; z not. o aut....) szczegóły 
  Pantijc Mikhajlo
    proza (alfabet tytułów)
600.proza: Pantić Mihajlo: Najlepszy band w Bloku Wschodnim. Arkusz 2002 nr 3 s. 2 (z notą o autorze...) szczegóły 
601.proza: Pantić Mihajlo: Singer. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 140-141 (z not....) szczegóły 
602.proza: Pantić Mihajlo: TV. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pavijc Milorad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
603.książka twórcy: Pavić Milorad: Słownik chazarski. Powieść leksykon w stu tysiącach słów. 1993  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Różne. Tydzień 1994 nr 46 s. 9  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 51 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kisić Cedo: Powieść - labirynt. Ex Libris 1994 nr 56 s. 4  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Rozmowa z molem. Gazeta o Książkach 1994 nr 5 s. 16 (Odrzucone przypisy...) szczegóły 
recenzja: Lipka Krzysztof: Nowe stworzenie Adama. Nowa Fantastyka 1995 nr 9 s. 70  szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Magia słownika. Tygodnik Powszechny 1994 nr 21 s. 14  szczegóły 
recenzja: Piechowicz Krzysztof: Appendix męsko-damski. Ex Libris 1994 nr 56 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
604.proza: Pavić Milorad: Słownik chazarski [pow., fragm.:] Szatan z białą lutnią. Przekrój 1994 nr 11 s. 18-19  szczegóły 
605.proza: Pavić Milorad: Słownik chazarski. Powieść - leksykon w 100 000 słów [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 4-112  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
606.artykuł: Walczak Agnieszka: Językowo-stylistyczna analiza prozy Milorada Pavicia. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 299-306  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
607.wywiad: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 113 (fragm.; wg Knjizhevna Rech (Beograd)...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
608.utwór: Krajobraz w kolorze herbaty.  szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk. Time Literary Supplement (Londyn...) szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk.: Time Literary Supplement 1991 n...) szczegóły 
609.utwór: Nove beogradske priche.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: Postmodernistyczna intertekstualność w zbiorze opowiadań "Nove beogradske price" Milorada Pavicia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 87-96  szczegóły 
610.utwór: Pavić Milorad: Słownik chazarski.  szczegóły 
artykuł: Iveković Rada: 'Słownik chazarski" i "Imię róży" czyli o zastosowaniu encyklopedii [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 114-124 (z not. s. 263...) szczegóły 
  Pavijc Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
611.wiersz: Pavić Vera: Dieta. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
612.wiersz: Pavić Vera: Nudyzm w Jugosławii. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
613.wiersz: Pavić Vera: Oszczędność. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
  Pavkovijc Vasa
    wiersze (alfabet tytułów)
614.wiersz: Pavković Vasa: Dalmacja. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 67 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
615.proza: Pavković Vasa: Singer. Miłość z Cypełe. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 105-109 (z not....) szczegóły 
  Pavlovijc Danica
    wiersze (alfabet tytułów)
616.wiersz: Pavlović Danica: Preokret = Obrót. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 14 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z not. o aut....) szczegóły 
617.wiersz: Pavlović Danica: Rashlje = Razwidlenie. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 14 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z not. o aut....) szczegóły 
  Pavlovijc Miodrag
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Pavlović Miodrag: Choremu szpitala trzeba.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 65 (z not., s. 192...) szczegóły 
619.wiersz: Pavlović Miodrag: Epitafium słowiańskiego prapoety. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
620.wiersz: Pavlović Miodrag: Podział (zapis z cerkwi Bogurodzicy Leviszkiej). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 66  szczegóły 
621.wiersz: Pavlović Miodrag: Pouczenie o duszy. Kafka 2002 nr 6 s. 36-37 (z not. o autorze, s. 68...) szczegóły 
622.wiersz: Pavlović Miodrag: Requiem. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
623.wiersz: Pavlović Miodrag: Wieczerza ostatnia. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 67  szczegóły 
624.wiersz: Pavlović Miodrag: Wówczas stanął przede mną.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 68  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
625.artykuł: Urban Peter: Pouczenie o duszy. Kafka 2002 nr 6 s. 38-39 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Pavlovijc Ranko
    wiersze (alfabet tytułów)
626.wiersz: Pavlović Ranko: Mgła nad wioską. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 75  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
627.proza: Pavlović Ranko: Coś w tym jest. Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
  Pekijc Borislav
    proza (alfabet tytułów)
628.proza: Pekić Borislav: Generałowie, czyli braterstwo broni. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 27-49 (tekst dram....) szczegóły 
629.proza: Pekić Borislav: Złote runo [pow., fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 125-180 (z not., s. 263-264...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Chołodowski Waldemar: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 265-75 (o twórczości...) szczegóły 
631.artykuł: Giergiel Sabina: Pisarz i jego dziennik. Dyskurs autobiograficzny w twórczości Borislava Pekicia. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 63-78  szczegóły 
632.artykuł: Giergiel Sabina: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 112-115 ([rec. ks.:] Lidija Mustedanagić: Groteskni brevijar Borislava Pekića. ...) szczegóły 
633.artykuł: Wierzbicki Jan: Borislav Pekić i "Generałowie". Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 128-129 (nt. twórczości...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
634.utwór: Pekić Borislav: Czas cudów.  szczegóły 
artykuł: Żórawski Kazimierz: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 276-83  szczegóły 
635.utwór: Novi Jerusalim. Gotska hronika London, 1988.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: "Novi Jerusalim" Borislava Pekicia jako palimpsest. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 37-50 (omów....) szczegóły 
  Perkuchin Slobodanka
    wiersze (alfabet tytułów)
636.wiersz: Perkucin Slobodanka: Bałkański tryptyk. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 56-57 (z not., s. 60...) szczegóły 
637.wiersz: Perkucin Slobodanka: Słowo o boju. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 58-59 (z not., s. 60...) szczegóły 
638.wiersz: Perkucin Slobodanka: Z Majdanów. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 60 (z not., s. 60...) szczegóły 
  Petkovijc Radoslav
    proza (alfabet tytułów)
639.proza: Petković Radoslav: Losy i komentarze [pow., fragm.:] Baje się stare bajanie o dziadku i wnuku. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 130-134  szczegóły 
640.proza: Petković Radoslav: Objawienie. Arkusz 2002 nr 3 s. 2 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Petrov Nogo Rajko
    wiersze (alfabet tytułów)
641.wiersz: Petrov Nogo Rajko: To, co kochaliśmy. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
  Petrović Milutin
    wiersze (alfabet tytułów)
642.wiersz: Petrović Milutin: Rozmowa z księżycem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 51-52 (z not....) szczegóły 
  Petrovijc Dushko M.
    proza (alfabet tytułów)
643.proza: Petrović Dusko M.: Codziennik '68-'86. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-71 ([aforyzmy; podp. Dusan (Dushan?) Petrović]...) szczegóły 
  Petrovijc Goran
    proza (alfabet tytułów)
644.proza: Petrović Goran: Pan Polovski [Fragm.]. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 146 (z not., s. 154...) szczegóły 
645.proza: Petrović Goran: Z kroniki tajnego stowarzyszenia. Arkusz 2002 nr 3 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Petrovijc Milutin
    wiersze (alfabet tytułów)
646.wiersz: Petrović Milutin: 1990, 21 maja, 11:59:59, belgradzkie metro. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 61 (z not., s. 63...) szczegóły 
647.wiersz: Petrović Milutin: 1990, 21 maja, 12:00:00. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 62 (z not., s. 63...) szczegóły 
648.wiersz: Petrović Milutin: Książka. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
649.wiersz: Petrović Milutin: Kto tu kupuje. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
650.wiersz: Petrović Milutin: Kto wie. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
651.wiersz: Petrović Milutin: "Nie jest możliwe, by nie przyszli gorszyciele". Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 63 (z not....) szczegóły 
652.wiersz: Petrović Milutin: Ziarno granatu. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Pishtalo Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
653.proza: Pistalo Vladimir: Ciepło, zimno. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 21 (z not. o aut., s. 20...) szczegóły 
654.proza: Pistalo Vladimir: List o Tesli, królu krasnoludków. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 20 (z not. o aut....) szczegóły 
655.proza: Pistalo Vladimir: Papieros po życiu. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 110-112 (z not....) szczegóły 
  Popa Vashko
    wiersze (alfabet tytułów)
656.wiersz: Popa Vasko: Belgrad. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
657.wiersz: Popa Vasko: Bój na Kosowym Polu. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
658.wiersz: Popa Vasko: Dwa kamienie. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
659.wiersz: Popa Vasko: Głęboko w nas. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
660.wiersz: Popa Vasko: Górna Twierdza (Wysoki Zamek). Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
661.wiersz: Popa Vasko: Hilandar. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
662.wiersz: Popa Vasko: Kalenić. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
663.wiersz: Popa Vasko: Kamień. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12 (z fot. aut....) szczegóły 
664.wiersz: Popa Vasko: Kosowe Pole. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
665.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na końcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
666.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
667.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na słońcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
668.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Po początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
669.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Pod ziemią. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
670.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Przed końcem. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
671.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] W poświacie księżyca. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
672.wiersz: Popa Vasko: Oddaj mi moje gałganki. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12  szczegóły 
673.wiersz: Popa Vasko: Pielgrzymka. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
674.wiersz: Popa Vasko: Pieśń Kosa. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
675.wiersz: Popa Vasko: Pieśń Wieży Czaszek. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
676.wiersz: Popa Vasko: (Plac) Terazije [!]. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
677.wiersz: Popa Vasko: Pomazaniec z Kosowego Pola. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
678.wiersz: Popa Vasko: Posłannictwo Kosa. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
679.wiersz: Popa Vasko: Powrót do Belgradu. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
680.wiersz: Popa Vasko: Róża nad szatrem. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
681.wiersz: Popa Vasko: Sentandreja. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 133-134  szczegóły 
682.wiersz: Popa Vasko: Serce kamienia. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
683.wiersz: Popa Vasko: Śmierć ojca słonecznego. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
684.wiersz: Popa Vasko: Wieczerza na Kosowym Polu. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
685.wiersz: Popa Vasko: Wielki Gospodzin Dunaj. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
686.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w łowcę. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
687.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w popiół. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
688.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w szkapy. Literatura 1991 nr 8\9 s. 12  szczegóły 
689.wiersz: Popa Vasko: Żywot Świętego Sawy. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Szymańska Mirosława: Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 127-137 (nt. miasta Sentandrei w twórczości Jakova Ignjatovicia i poetyckiego w...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
691.zgon: Gazeta Wyborcza 1991 nr 9 s. 9 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
692.zgon: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 151 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
693.utwór: Wznosząca się ziemia.  szczegóły 
artykuł: Pfeiffer Ewa: Rzecz o duchowej historii Serbów (Dokończenie z numeru trzeciego [właśc. drugiego]). Format Literacki 1997 nr 3 s. 6-7 (c.d. z 1995; zawiera także wiersze...) szczegóły 
artykuł: Pfeiffer Ewa: Rzecz o duchowej historii Serbów. "Wznosząca się ziemia" Vasko Popy. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2-4 (zawiera także wiersze...) szczegóły 
  Popovijc Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
694.proza: Popović Aleksandar: Ciemna dziś noc. Dialog [Warszawa] 1999 nr 7 s. 73-99 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
695.zgon: Ćirlić Dorota Jovanka: Skarpeta ze stu oczek. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 179-180 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Popovijc Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
696.proza: Popovijc Miroslav: Udri Bandu [pow.; fragm.]. Kontakt 1989 nr 12 s. 100-107 (z notą...) szczegóły 
  Prodanovijc Mileta
    wiersze (alfabet tytułów)
697.wiersz: Prodanović Mileta: Krążenie barbarzyńców w przyrodzie. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 24 (z pot. poety...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
698.proza: Prodanović Mileta: Mosty i nienawiść. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 85-90 (esej...) szczegóły 
699.proza: Prodanović Mileta: Opowieść z Ochrydy i Prilepu [fragm. ks.]. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 271-276  szczegóły 
700.proza: Prodanović Mileta: Proteusz (winieta endemiczna). Arkusz 2002 nr 3 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
701.tekst paraliteracki: Prodanović Mileta: Cukrownia. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 103-108 (ze wstepem od redakcji, s. 102-103...) szczegóły 
  Prstojevijc Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
702.proza: Prstojević Miroslav: Przewodnik przetrwania. Sarajewo 1992-1993. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 122-130 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
703.utwór: Sarajewo - the Wounded City. Ljubljana 1994.  szczegóły 
artykuł: (SZA): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Radojcić Sasa
    wiersze (alfabet tytułów)
704.wiersz: Radojcić Sasa: Mój syn czyta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 69-70 (z not....) szczegóły 
  Raichkovijc Stevan
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Raicković Stevan: Kołysanka dla muszelki. Kresy 1995 nr 21 s. 109 (z notą od tłumacza, podp. J.K....) szczegóły 
706.wiersz: Raicković Stevan: Listopad. Kresy 1995 nr 21 s. 107-108 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
707.wiersz: Raicković Stevan: Ludzie budzą się bez broni. Kresy 1995 nr 21 s. 106-107 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
708.wiersz: Raicković Stevan: Monolog na Topli. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 4  szczegóły 
709.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Balkon. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 79-80 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
710.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Człowiek z parasolem. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 81-82 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
711.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Na zupełnie pustej. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 84 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
712.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] W czasie gdy. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 83 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
713.wiersz: Raicković Stevan: Wiersz trawy. Kresy 1995 nr 21 s. 108 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
  Rajchijc Biserka
    proza (alfabet tytułów)
714.proza: Rajcić Biserka: Dziennik serbski. Polityka 1999 nr 38 s. 40, 42  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
715.tekst paraliteracki: Rajcić Biserka: Autobiografia. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 198-202 (z notą s. 317...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
716.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Gratulacje dla Biserki Rajcić. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 272-273 (o twórczości przekładowej...) szczegóły 
717.artykuł: Wojciechowski Piotr: List do Biserki Rajcić, pisarki i tłumaczki literatury polskiej. Rzeczpospolita 2003 nr 62 s. A2 (list prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich dot. śmierci serbskiego p...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
718.wywiad: Bilski Ryszard: W kuchni, blisko czajnika. Rzeczpospolita 1998 nr 64 s. 26 (nt. tłumaczenia literatury polskiej na jęz. serbski; z fot....) szczegóły 
719.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Ferdydurkistka w socjalistycznej rzeczywistości. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 285-293  szczegóły 
720.wywiad: Sikorska Teresa: Jugonostalgia to tesknota za normalnością. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 71-76  szczegóły 
  Rakitijc Slobodan
    wiersze (alfabet tytułów)
721.wiersz: Rakitić Slobodan: Cudotwórca Milić z Maczwy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 32  szczegóły 
  Ristijc Dragan J.
    wiersze (alfabet tytułów)
722.wiersz: Ristic Dragan J.: Na poddaszu bloku.... Topos 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
723.wiersz: Ristic Dragan J.: W uliczkach spotyka.... Topos 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Ristovijc Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
724.wiersz: Ristović Aleksandar: Duchy kuchni. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 80-81 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
725.wiersz: Ristović Aleksandar: Martwi. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 44-45 (z notą...) szczegóły 
726.wiersz: Ristović Aleksandar: Monstrum. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 83-84 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
727.wiersz: Ristović Aleksandar: Na marynarkę rzuconą w trawę. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 82 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
728.wiersz: Ristović Aleksandar: O zielonych jabłkach. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 84 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
729.wiersz: Ristović Aleksandar: Sąd nocny. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 85-87 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
730.wiersz: Ristović Aleksandar: Szczególny sposób istnienia snów. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 81 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
731.wiersz: Ristović Aleksandar: Zima roku 1993. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 82-83 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
  Ristovijc Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
732.wiersz: Ristović Ana: Chodzenie we śnie. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 80-82 (z not....) szczegóły 
  Romchevijd Nebojhsha
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
733.utwór: Karolina Neuber.  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Dialog [Warszawa] 2003 nr 11 s. 210-211  szczegóły 
  Samokovlija Isak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
734.książka twórcy: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych i inne opowiadania. 1991  szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Między konkretem a śmiercią. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Ulica Limarska. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Sentymentalny donos. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 330-331  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
735.proza: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 219-235  szczegóły 
736.proza: Samokovlija Isak: Pieczęć Salomona. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 35-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
737.artykuł: Dukanović Alija: Przypomnienie małej unicestwionej wysepki (O Sefardyjczykach bośniacko-hercegowińskich i ich piewcy, Isaku Samokovliji). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 196-218 (z not., s. 192...) szczegóły 
738.artykuł: Olkusz Ksenia: Utrwalić odchodzący świat wartości. Proza Isaka Samokovliji. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 48-55  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
739.utwór: Kadisz, modlitwa za umarłych.  szczegóły 
artykuł: Olkusz Ksenia: "Utrwalić odchodzący świat wartości", czyli kontekst socjologiczny, kulturalny i symboliczny w prozie Isaka Samokovliji (Na przykładzie tomu opowiadań "Kadisz, modlitwa za umarłych"). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 5-15  szczegóły 
  Saranac Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
740.wiersz: Saranac Aleksander: Odyseusz. Akant 2001 nr 2 s. 13  szczegóły 
  Savijc Milisav
    proza (alfabet tytułów)
741.proza: Savić Milisav: Pogrzeb Tity. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 122-124 (z not....) szczegóły 
  Savkovijc Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
742.książka twórcy: Savković Dusan: Goryl. 1991  szczegóły 
  Sekulijc Isidora
    książki o twórcy (alfabet autorów)
743.książka o twórcy: Koch Magdalena: Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić. 2000  szczegóły 
recenzja: ab: Nowe Książki 2000 nr 9 s. 50 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
744.artykuł: Koch Magdalena: Podróż egzotyczna w prozie Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 3-13  szczegóły 
745.artykuł: Koch Magdalena: Podróż egzystencjalna w prozie Isidory Sekulić. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 187-198  szczegóły 
746.artykuł: Koch Magdalena: Podróż wyobrażona w prozie Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 70 (1364) s. 93-99  szczegóły 
747.artykuł: Koch Magdalena: Spory wokół debiutu Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 49-57  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
748.utwór: Kronika małomiasteczkowego cmentarza.  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Życie jako wędrówka. Motyw podróży w "Kronice małomiasteczkowego cmentarza" Isidory Sekulić. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 97-108  szczegóły 
  Selenijc Slobodan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
749.książka twórcy: Selenić Slobodan: Ci dwaj mężczyźni. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 29 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrynicki Jakub: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 87  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
750.książka o twórcy: Nowak Sylwia: Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia. 2001  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 79-81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
751.artykuł: Nowak Sylwia: Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia. Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 87-99  szczegóły 
  Selimovijc Mesha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
752.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (także o twórczości Ivo Andricia...) szczegóły 
753.artykuł: Bobrownicka Maria: Sacrum zdradzone i sacrum ocalone czyli człowiek w świecie przedstawionym powieści Mesy Selimovica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 63-72  szczegóły 
754.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 78-84 (z notą o Marii Bobrownickiej...) szczegóły 
755.artykuł: Olkusz Ksenia: Ewolucja postaw ludzkich w "Derwiszu i śmierci" oraz "Twierdzy" Mesy Selimovicia. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
756.utwór: Sjećanja. Memoarska proza.  szczegóły 
artykuł: Modelska Anna: Autobiograf Mesa Selimović. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 89-98  szczegóły 
  Shantijc Aleksa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
757.artykuł: O dwóch poetach serbskich. Biuletyn Literacki 1996 nr 15 s. 14-20 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Shjcepanovijc Branimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
758.książka twórcy: Sćepanović Branimir: Śmierć pana Golicy. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 48 s. 15 (not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
759.utwór: Sćepanović Branimir: Odkupienie.  szczegóły 
artykuł: S. M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 2 s. 12 (nota...) szczegóły 
  Simić Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
760.wiersz: Simić Goran: Róża i tramwaje. Tygodnik Powszechny 1995 nr 33 s. 9 (z not. o aut....) szczegóły 
761.wiersz: Simić Goran: Tajemnica Lejli. Tygodnik Powszechny 1995 nr 33 s. 9 (z not. o aut....) szczegóły 
  Simonovijc Simon
    wiersze (alfabet tytułów)
762.wiersz: Simonović Simon: Moi rówieśnicy. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 72  szczegóły 
763.wiersz: Simonović Simon: Na wieść o śmierci Jadwigi Moroń w Moskwie. Koniec Wieku 1990 nr 2/3 s. 59  szczegóły 
  Skrinjhar-Tvrz Valerija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
764.książka twórcy: Skrinjar-Tvrz Valerija: Sarajewskie grafiki. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
  Sotirovijc Dragan M.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
765.książka twórcy: Sotirović Dragan M.: Europa na licytacji. Od czetników Michailovicia do lwowskiej AK. Wspomnienia oficera serbskiego "Draży". 2000  szczegóły 
  Spasojhevijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
766.proza: Spasojević Zoran: Dary świętego Grgura. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 69-71  szczegóły 
  Srbljanovijc Biljana
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Srbljanović Biljana: Supermarket. Opera mydlana. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 26-72 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
768.proza: Srbljanović Biljana: Sytuacje rodzinne. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 38-69 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
769.artykuł: Radziwon Marek: Zwykłe trzęsienie ziemi. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 187-190 (omówienie wywiadu z dramatopisarką; rozm. Franz Wille, druk. Theate...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
770.utwór: Upadek [Pad].  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Królowa Ubu. Dialog [Warszawa] 2001 nr 3 s. 180-182 (nt. dramatu i jego teatralnej inscenizacji w reżyserii Thomasa Osterme...) szczegóły 
  Srebrov Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
771.wiersz: Srebrov Vladimir: Do obozów wchodziliśmy.... Przegląd Powszechny 1999 nr 6 s. 321  szczegóły 
772.wiersz: Srebrov Vladimir: Po wieczornym apelu. Więź 1999 nr 12 s. 57-58 (z not....) szczegóły 
773.wiersz: Srebrov Vladimir: Prawo do rehabilitacji. Przegląd Powszechny 1999 nr 6 s. 322  szczegóły 
  Stamenkovijc Vladan
    wiersze (alfabet tytułów)
774.wiersz: Stamenković Vladan: Bez odpowiedzi. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
775.wiersz: Stamenković Vladan: Dziedzictwo. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
776.wiersz: Stamenković Vladan: Dziedzictwo. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
777.wiersz: Stamenković Vladan: Karczma 1991. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 126  szczegóły 
778.wiersz: Stamenković Vladan: Kosmet. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 419  szczegóły 
779.wiersz: Stamenković Vladan: Krajinie (Rok po exodusie 200 tys. Serbów z Chorwacji). Przez Czerń 2000 nr 3 s. 23 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
780.wiersz: Stamenković Vladan: Krajinie (Rok po exodusie 200.000 Serbów z Chorwacji). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
781.wiersz: Stamenković Vladan: Kudret Kemeri - 430 lat później. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 24 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
782.wiersz: Stamenković Vladan: List ostatni. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
783.wiersz: Stamenković Vladan: O nas, znowu o nas. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
784.wiersz: Stamenković Vladan: O popiele. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
785.wiersz: Stamenković Vladan: O popiele. Biuletyn Literacki 2000 s. 50  szczegóły 
786.wiersz: Stamenković Vladan: O zbędnym zmyśle (Inwalidom wojny). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
787.wiersz: Stamenković Vladan: Orędzie krewnych. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
788.wiersz: Stamenković Vladan: Oświadczenie rzecznika NATO Jamie Shea. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 420  szczegóły 
789.wiersz: Stamenković Vladan: Pax americana. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 421 (z not. o aut....) szczegóły 
790.wiersz: Stamenković Vladan: Press conferens. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
791.wiersz: Stamenković Vladan: Press conferenss. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
792.wiersz: Stamenković Vladan: [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden] 1991 - karczma. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
793.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz dla A. Santicia. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
794.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz do A. Santicia (Ziemia bez grobów...). Przez Czerń 2000 nr 3 s. 25 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
795.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz do A. Śanticia. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
796.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 35  szczegóły 
797.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 1  szczegóły 
798.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
799.wiersz: Stamenković Vladan: Wyznanie zmęczonego miasta. Biuletyn Literacki 2000 s. 50  szczegóły 
800.wiersz: Stamenković Vladan: Wyznanie zmęczonego miasta (Mieszkańcom Sarajewa gdziekolwiek są). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
801.wiersz: Stamenković Vladan: Z okna. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
802.wywiad: Borkowicz Jacek: Mam żal do Europy. Więź 1999 nr 12 s. 50-56  szczegóły 
  Stanković Borisav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
803.utwór: Nieczysta krew [Necista krv].  szczegóły 
artykuł: Grabowski Przemysław: Postacie kobiece w "Nieczystej krwi" Borisava Stankovicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 43-58  szczegóły 
  Stefanovijc Venclovijc Gavril
    wiersze (alfabet tytułów)
804.wiersz: Stefanović Venclović Gavril: Mleczna droga. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 88 (z not., s. 88...) szczegóły 
805.wiersz: Stefanović Venclović Gavril: Źródło żywej wody. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 87 (z not., s. 88...) szczegóły 
  Stevanovijc Vidoslav
    wywiady (alfabet autorów)
806.wywiad: Trivić Branka: Czeka nas leczenie z wojny. Tygodnik Powszechny 1992 nr 7 s. 5  szczegóły 
  Stojhkovijc Atanasijhe
    wiersze (alfabet tytułów)
807.wiersz: Stojković Atanasije: Na smert' bezsmertnago Ioanna Raicha. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 81-88 (tekst w jęz. oryg.; z koment.: Sava Damjanov: Atanasije Stojković: Na ...) szczegóły 
  Stretnovich Dejan
    proza (alfabet tytułów)
808.proza: Stretnović Dejan: Hałas. Opcje 1998 nr 2 s. 35-37 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
  Tadić Novica
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Tadić Novica: Wziąłem na swe barki... Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 55-56 (z not....) szczegóły 
  Teofilovijc Vitomir
    proza (alfabet tytułów)
810.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 54, 78, 158, 165, 168  szczegóły 
811.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 65  szczegóły 
  Tishma Aleksandar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
812.artykuł: Nagroda za tolerancję dla Aleksandra Tiszmy. Rzeczpospolita 1996 nr 29 s. 29 (not. inf. o przyznaniu "Nagrody za tolerancję" przez niezależny serbsk...) szczegóły 
  Todorovijc Miroljub
    wiersze (alfabet tytułów)
813.wiersz: Todorović Miroljub: Osiem wieków później. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
  Toholjh Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
814.proza: Toholjj Miroslav: Homeryczny szaman [fragm.].. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
815.proza: Toholjj Miroslav: Pan serca. Literatura 1992 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
816.wywiad: Smogorzewski Paweł: Słowo Powszechne 1989 nr 198 s. 3  szczegóły 
  Tomashevijc Nebojjsha Bato
    książki twórcy (alfabet tytułów)
817.książka twórcy: Tomasević Nebojsa Bato: Życie i śmierć na Bałkanach. Kronika rodziny z Czarnogóry.  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Paweł i Gaweł. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 24  szczegóły 
recenzja: (GD): Książki 2001 nr 7 s. 67 (nota...) szczegóły 
recenzja: Górski Artur: Siła małego. Polityka 2001 nr 29 s. 50 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: Kronika tragedii Jugosławii. Aneks Trybuny 2001 nr 150 s. F-G  szczegóły 
  Tontijc Stevan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
818.książka twórcy: Tontić Stevan: Głupie twoje serce, zajączku. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
819.książka twórcy: Tontić Stevan: Sarajewski rękopis. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Raport z oblężonego miasta. Tygodnik Powszechny 1995 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Oszajca Wacław: Nieznośnie jest być, a nie być zgładzonym. Przegląd Powszechny 1995 nr 10 s. 100-102  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
820.wiersz: Tontić Stevan: Dziękuję, śmierci. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 36-37 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
821.wiersz: Tontić Stevan: Europa, dziś i zawsze. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 194-195 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
822.wiersz: Tontić Stevan: "Fala demokratyzacji". Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 191 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
823.wiersz: Tontić Stevan: Gówna i kryształy. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 193 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
824.wiersz: Tontić Stevan: Granica. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 48 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
825.wiersz: Tontić Stevan: Grób. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 197 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
826.wiersz: Tontić Stevan: Jajko. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 34 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
827.wiersz: Tontić Stevan: Kolejka po świece przed cerkwią. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 14  szczegóły 
828.wiersz: Tontić Stevan: Kolejka po świecie przed cerkwią. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 195 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
829.wiersz: Tontić Stevan: Minarety. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 47 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
830.wiersz: Tontić Stevan: Nocleg. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 192 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
831.wiersz: Tontić Stevan: Obrona poety. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 33 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
832.wiersz: Tontić Stevan: Obrona poety. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 4  szczegóły 
833.wiersz: Tontić Stevan: Och, ryżu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
834.wiersz: Tontić Stevan: Oczy. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 196-197 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
835.wiersz: Tontić Stevan: Pewnego dnia odkryłem nagle. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 46 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
836.wiersz: Tontić Stevan: Pianie kogutów. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 49 (proza poetycka; z notą i fot....) szczegóły 
837.wiersz: Tontić Stevan: Podróż do Paryża. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 35 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
838.wiersz: Tontić Stevan: Pomnik Andricia (W stulecie urodzin). Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 36 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
839.wiersz: Tontić Stevan: Ranek z wierszami Adama Zagajewskiego. Ex Libris 1994 nr 51 s. 11  szczegóły 
840.wiersz: Tontić Stevan: Rąbanka. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 193-194 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
841.wiersz: Tontić Stevan: Siła wiary. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
842.wiersz: Tontić Stevan: Świr-świr. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
843.wiersz: Tontić Stevan: Twarz. Obrzeża 2002 nr 17 s. 4  szczegóły 
844.wiersz: Tontić Stevan: W płytkiej Europie, w głębokiej Azji. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
845.wiersz: Tontić Stevan: Wydarzenie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 196 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
846.wiersz: Tontić Stevan: Wygasła gwiazda. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
847.proza: Tontić Stevan: Neferti i niedziela w Berlinie. Arkusz 1996 nr 6 s. 4-5 (z notą tłumaczki o autorze; podp.: (D.C.S.)...) szczegóły 
848.proza: Tontić Stevan: Sen nocy Zwiastowania. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 90-93 (z not....) szczegóły 
849.proza: Tontić Stevan: Ściana. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
850.proza: Tontić Stevan: Trzeźwość polskiego poety. Plus Minus 1999 nr 50 s. 3  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
851.tekst paraliteracki: Tontić Stevan: Poeta na wygnaniu, czyli jak pływać w morzu obcego języka. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 324-327 (z not. s. 316...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
852.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Świerszcz na wojnie plemiennej. Ex Libris 1994 nr 51 s. 11 (dot. twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
853.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krzyk na ucho. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 1, 7  szczegóły 
  Topijc Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
854.wiersz: Topić Miroslav: Czarodziejki. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
855.wiersz: Topić Miroslav: Modlitwa powszednia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
  Ugrichijc Sreten
    proza (alfabet tytułów)
856.proza: Ugricić Sreten: Wskrzeszanie. Fa-Art 1997 nr 1 s. 21-24 (z not. o aut....) szczegóły 
  Valjarevijc Srdjan
    proza (alfabet tytułów)
857.proza: Valjarević Srdjan: Może powinienem pisać dziennik. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 116-118 (z not....) szczegóły 
  Velikijc Dragan
    proza (alfabet tytułów)
858.proza: Velikić Dragan: Indygo. Fa-Art 1997 nr 1 s. 34-36 (z not. o aut....) szczegóły 
859.proza: Velikić Dragan: Przypadek Brema. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 96-98 (z not....) szczegóły 
860.proza: Velikić Dragan: Wina istnieje poza teatrem. Czas Kultury 1995 nr 4 s. 18-22 (z not....) szczegóły 
  Veselinovijc Janko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
861.utwór: Hajduk Stanko.  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Z problemów serbskiej prozy historycznej XIX wieku o tematyce powstań narodowych (Nad powieścią Janka Veselinovicia "Hajduk Stanko"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 21 s. 175-183  szczegóły 
  Veshovijc Marko
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Vesović Marko: Na grobie matki. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z not....) szczegóły 
863.wiersz: Vesović Marko: Nel mezzo del cammin. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
864.wiersz: Vesović Marko: Oczekiwanie na zaćmienie. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
865.wywiad: Smogorzewski Paweł: Słowo Powszechne 1989 nr 206 s. 4  szczegóły 
  Vinaver Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Cerna Milada: Slavia 1994 z. 1 s. 96-97 (rec. ks.: Knjizevno delo Stanislava Vinavera. Zbornik radova. Beograd ...) szczegóły 
  Vishjnijc Miroslav Jhosijc
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
867.utwór: Powieść o śmierci galerii [Roman o smrti galerije].  szczegóły 
artykuł: Kola Adam: Jabłoń jako drzewo początku końca w "Powieści o śmierci galerii" Miroslava Josicia Visnjicia. x 2001 ([w ks. zb.:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kultur...) szczegóły 
artykuł: Kola Adam: Śmierć powieści - galerii. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 1/2 s. 21-28  szczegóły 
  Vishnjijc Miroslav Josijc
    proza (alfabet tytułów)
868.proza: Visnjić Miroslav Josić: Opowieść o miłości. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 138-139 (z not....) szczegóły 
  Vitezovijc Milovan
    proza (alfabet tytułów)
869.proza: Vitezović Milovan: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69  szczegóły 
  Vujhichijc Petar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
870.artykuł: Albahari David: Tłumacze i inni szpiedzy. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 348-349  szczegóły 
871.artykuł: Herbert Zbigniew: Petar Vujicić (1924-1993). Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 93-95 (z not. o Zbigniewie Herbercie na s. 167...) szczegóły 
872.artykuł: Rajcić Biserka: Petar Vujicić - krótka historia jednej przyjaźni. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 85-88  szczegóły 
873.artykuł: Rajcić Biserka: Petar Vujicić (Ci co odeszli). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
874.artykuł: Siedemdziesięciolecie Petara Vujicicia. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 353 (nota red....) szczegóły 
875.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 147 (not. o działalności translatorskiej z jęz. polskiego Petara Vujicića w...) szczegóły 
876.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 141-142 (not. o odmowie przyjęcia nagr. im. Konstantego Jeleńskiego...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
877.zgon: [Cirlić Dorota Jovanka] djc: Pjotr [sic!]. Gazeta Wyborcza 1993 nr 293 s. 11 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
878.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 216 (zmarł: 4 XII 1993...) szczegóły 
879.zgon: Kornhauser Julian: Petar Vujicić 1924-1993. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 2 (zmarł: 1993...) szczegóły 
880.zgon: Kornhauser Julian: Petar Vujicić. Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 16 (zmarł: XII 1993...) szczegóły 
881.zgon: Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 353 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
882.zgon: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 157 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
  Vujhinovijc Janko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
883.książka twórcy: Vujinović Janko: Panika u intersitiju = Panik im intercity = Panika w pociągu intercity = Panika v ehkspresse = Panic in the intercity. Realije u podruchju zaumnog. Odgovori na pitanja Katrin B... o prichi Panika u intersitiju. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
884.proza: Vujinowić Janko: Panika w pociągu intercity. Tygiel Kultury 2001 nr 10/12 s. 125-132  szczegóły 
  Vujinovijc Janko
    proza (alfabet tytułów)
885.proza: Vujinović Janko: Panika w pociągu Intercity [pow., fragm.:] Ulatnianie się życia. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 147-150 (z notą...) szczegóły 
  Vuksanovijc Divna
    proza (alfabet tytułów)
886.proza: Vuksanović Divna: Kobieta bez ręki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 101-102 (z not....) szczegóły 
  Zhivanovijc Jdorjde
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
887.artykuł: Rosić Ljubica: Djordje Zivanović (1908-1995). Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 359-360  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
888.zgon: Rosić Ljubica: Dorde Zivanović (1908-1995). Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 196-198 (zmarł: 23 III 1995; sylwetka...) szczegóły 
  Zhivkovijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
889.proza: Zivković Zoran: Okno. Nowa Fantastyka 2000 nr 7 s. 12-16 (z not....) szczegóły 
  Zhizhovijc Natasha
    wiersze (alfabet tytułów)
890.wiersz: Zizović Natasa: Żołnierze. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 78-79 (z not....) szczegóły 
  Zhurijc Vule
    proza (alfabet tytułów)
891.proza: Zurić Vule: Gwoździki do trumny. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 119-121 (z not....) szczegóły 
892.proza: Zurić Vule: Przepis na śmierć. Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 73-74  szczegóły 
  Zivlak Jovan
    wiersze (alfabet tytułów)
893.wiersz: Zivlak Jovan: Wzrok. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 57-58 (z not....) szczegóły 
  Zupanc Miodrag
    proza (alfabet tytułów)
894.proza: Zupanc Miodrag: Kula przelatująca koło głowy. Arka 1993 nr 44/45 s. 50-53 (z not....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
895.recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
896.recenzja: Gromadzki Juliusz: W chaosie świata. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 30-31  szczegóły 
897.książka twórcy: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
898.recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
899.recenzja: Varga Krzysztof: Homo liber. Gazeta Wyborcza 1999 nr 38 s. 14  szczegóły