Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Sadowska Jadwiga: Polska bieżąca bibliografia narodowa na tle tendencji światowych. Bibliotekarz 2003 nr 10 s. 11-17 (nt. aktualnych tendencji i zasad bibliograficznych w Polsce i na świec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    odwołania do (alfabet tytułów)
2.odwołanie: Antares. Science-fiction et Fantastique sans frontieres (La Valette, 1981-). x  szczegóły 
artykuł: Marciniak Tomasz: Antares. Fan bez granic. Nowa Fantastyka 1991 nr 5 s. 68 (nt. francuskiego kwartalnika SF poświęconego międzynarodowej fantastyc...) szczegóły 
3.odwołanie: Aproximacoes. Europa de Leste em Linqua portugesa (Lizbona, Brasilia 1987-1989) = Zbliżenia. Europa Wschodnia w języku portugalskim.  szczegóły 
artykuł: Bar Jerzy: Aproximacoes, Zbliżenia. Regiony 1990 nr 3 s. 127  szczegóły 
artykuł: Hrankowska-Jura Elżbieta: Slavica w Brazylii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 272-274 (omów. zawartości suplementu nr 1 za 1987 i suplementu nr 2 za 1988 (za...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: "Aproximacoes" - "Zbliżenia". Tygodnik Powszechny 1991 nr 24 s. 8 (prezentacja nru 4 pisma poświęconego literaturze i kulturze krajów Eur...) szczegóły 
artykuł: Wódkowski Zbigniew: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 157-158 (omów. historii pisma i zawartości dodatku Aproximacoes. Suplemento<...) szczegóły 
4.odwołanie: AvantGarde (Amsterdam, 1985-). x  szczegóły 
artykuł: Beekman Klaus D.: Die Zeitschrift "Avantgarde". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 101-104 (omów. nrów 0-5/6 pisma AvantGarde poświęconemu zjawisku awangar...) szczegóły 
5.odwołanie: Bookbird. x  szczegóły 
artykuł: Krajewska Anna Maria: "Bookbird" o ilustracji. Guliwer 1995 nr 5 s. 49-50 (omów. zawartości nr. 4 z 1994 poświęconego ilustracji książkowej czaso...) szczegóły 
artykuł: Krajewska Anna Maria: Nowy "Bookbird". Guliwer 1994 nr 2 s. 54-55 (omów. zawartości numeru z IX 1993 czasopisma wydawanego przez Międzyna...) szczegóły 
6.odwołanie: Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture (Ann Arbor 1982-).  szczegóły 
artykuł: Barta Peter I.: A spotlight on Central Europe - Cross Currents, 1982-1989. Slavic Review 1990 t. 49 nr 2 s. 282-284 (omów. tematyki czasopisma w latach 1982-1989....) szczegóły 
artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Slavic Review 1990 t. 49 nr 2 s. 307-309 (rola Cross Currents w przybliżaniu Europy Wschodniej do Europy ...) szczegóły 
7.odwołanie: Encounter (London 1953-1991). x  szczegóły 
artykuł: Kristol Irving: Ze wspomnień zimnowojownika. Przegląd Polityczny 1998 nr 36 s. 94-95, 97-98 (fragmenty artykułu z The New York Times Magazine 1968 nr z 11 I...) szczegóły 
artykuł: Lasky Melvin J.: Amerykanin w Berlinie (Rozmowa "Przeglądu politycznego" z Melvinem J. Laskym, redaktorem "Encountera" ). Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 88-92 (rozmawiali: Wojciech Duda, Dariusz Filar, Basil Kerski; Berlin luty 19...) szczegóły 
artykuł: Lasky Melvin J.: Amerykanin w Berlinie (Rozmowa z Melvinem Laskym, redaktorem naczelnym czasopism "Encounter" i "Der Monat"). x 1999 ([w ks.:] Basil Kerski: Otwarta brama. Niemcy między zjednoczeniem a ko...) szczegóły 
artykuł: Shils Edward: Dziesięciolecia iluzji. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 92-93 (fragm. wspomnień redaktora Encountera, opublikowane w ostatnim ...) szczegóły 
8.odwołanie: Grenzboten (Bruksela, 1841-1922). x  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Zum politischen Programm der "Grenzboten" unter G. Freytags und J. Schmidts Redaktion (1847-1870) (Mit bibliographischem Anhang der "Polnischen Beitraege" fuer die Jahre 1845-1889). Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 31-46  szczegóły 
artykuł: Pregiel Piotr: Gustaw Freytag i tygodnik "Die Grenzboten". Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1995 nr 1/2 s. 1-12  szczegóły 
9.odwołanie: Liber. x  szczegóły 
artykuł: Cichowicz Stanisław: Francja. Twórczość 1996 nr 9 s. 132-135 (omówienie nru 26 z III 1996...) szczegóły 
artykuł: Misiorny Michał: Kultura [Warszawa] 1989 nr 44 s. 4, 11 (nt. czasopisma wydawanego w pięciu językach, bedącego dodatkiem do gaz...) szczegóły 
10.odwołanie: Newsletter. Nordic Institute for Folklore (Turku). x  szczegóły 
artykuł: Gajlewicz Adam: Nordycki Instytut Ludoznawczy. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
11.odwołanie: Zeitschrift fuer Kulturaustausch (Stuttgart). x  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Aleksander: Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 144-148 (omów. zawartości rocznika 1993....) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Niemcy. Twórczość 1996 nr 9 s. 135-137 (omówienie zawartości nru 1 z I-III 1996...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Czasopisma kulturalne krajów nadbałtyckich" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota...) szczegóły 
13.impreza: Europejskie Spotkanie Pism Kulturalnych (1995).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 155 (not....) szczegóły 
14.impreza: "Koniec wieku". Europejskie spotkanie pism kulturalnych (1995).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: W Wiedniu u końca wieku. Kresy 1995 nr 24 s. 322-323  szczegóły 
15.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona czasopismom zajmującym się kulturą (1991).  szczegóły 
artykuł: Gruszczyński Piotr: Ze Strasburga. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 114-116 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: Międzynarodowa sesja poświęcona problemom rynku wydawniczego - spotkanie redaktorów pism z Polski, Białorusi i Ukrainy (1995).  szczegóły 
artykuł: j.w.: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (spraw....) szczegóły 
17.impreza: Międzynarodowe spotkanie historyków dawnej prasy (1987).  szczegóły 
artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Studia o Książce 1989 t. 18 s. 365-369  szczegóły 
18.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone profesjonalnym czasopismom o literaturze dla dzieci (1992).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: "Guliwer" i inni. Guliwer 1993 nr 2 s. 56-58 (spraw....) szczegóły 
19.impreza: "Nadzieja i obawy. Literatura w okresie przebudowy" - narada redaktorów naczelnych czasopism literackich z krajów socjalistycznych (1988).  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 3 s. 33  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (nota...) szczegóły 
20.impreza: "Prasa mniejszości narodowych w Polsce" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Chojnowski Zbigniew: Seminarium o prasie mniejszości narodowych. Kresy 1994 nr 17 s. 224-225  szczegóły 
artykuł: Gawryluk Andrzej: Prasa mniejszości narodowych w Polsce. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 30 (nota...) szczegóły 
21.impreza: Spotkanie przedstawicieli pism poświęconych książce (1989).  szczegóły 
artykuł: Kulczycka Joanna: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 42 s. 12 (spraw.; dot. przemian wydawniczych...) szczegóły 
22.impreza: "Wokół Bałtyku" - sesja redaktorów pism literackich i kulturalnych krajów nadbałtyckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Czasopisma wokół Bałtyku. Pogranicza 1995 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Pismo na rynku. Gazeta Wyborcza 1995 nr 247 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wangin Jacek: Pogadali i wrócili do siebie czyli II Sesja Redaktorów Pism Literackich i Społeczno-Kulturalnych "Wokół Bałtyku" (Gdańsk, 20-21 października 1995). Metafora 1996 nr 24 s. 150-153 (sprawozdanie z przebiegu sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Górniak Teresa, Kowalewska Urszula: Czasopisma elektroniczne. W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 4 s. 4-7 (dot. baz czasopism elektronicznych i innych baz danych m.in. poświęcon...) szczegóły 
24.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 169-170 (rec. ks.: "Dictionnaire de Journaux". 1600-1789. [Red.] Jean Sgard. Pa...) szczegóły 
25.artykuł: Peterson Theodore: Rola czasopism ekskluzywnych. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 58-64 (czasopisma te zajmują się literaturą, sztuką, krytyką literacką m.in.:...) szczegóły 
26.artykuł: Romaniuk Zbigniew: Żydowskie drukarstwo w Białymstoku do 1915 roku. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 2 s. 233-243 (m. in. nt. drukowanych czasopism polskich, żydowskich i rosyjskich...) szczegóły 
27.artykuł: Sadkowski Wacław: Szczypta relatywizmu. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 299-302 (nt. sytuacji na rynku czasopiśmienniczym w Polsce i na świecie...) szczegóły 
28.artykuł: Sadkowski Wacław: Wymarli królowie, niech żyją królowie!. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 403-406 (nt. wpływu amerykańskiego modelu prasy literackiej (dodatki do dzienni...) szczegóły 
29.artykuł: Sawicka Elżbieta: Jeden dzień z życia świata. 240 pisarzy opisało 29 kwietnia 1994 roku. Było wśród nich czterech Polaków. Plus Minus 1995 nr 10 s. 14 (nt. akcji opisania jednego dnia przez pisarzy całego świata podjętej p...) szczegóły 
30.artykuł: Sitarski Adam Piotr: Prasa katolicka na Litwie, Łotwie i Estonii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 10 s. 5-6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Kątny Marek: Przyroda w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży. 2002 (Wstęp. - I. Tematyka przyrodnicza w europejskiej literaturze pięknej. ...) szczegóły 
32.książka: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * I. ...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 12 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gruda Ewa: Wielogłos o literaturze dla młodego czytelnika. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 17-19  szczegóły 
recenzja: Tylicka Barbara: Próba syntezy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 76  szczegóły 
33.książka: Papuzińska Joanna: Drukowaną ścieżką. 2001 (Po ścieżkach drukowanych [wstęp]. - "Bibuła" i legenda [Józef Piłsudsk...) szczegóły 
recenzja: Kowalczykówna Jolanta: Urokliwe ścieżki. Guliwer 2001 nr 4 s. 86  szczegóły 
recenzja: Szargot Barbara: Wędrowanie wąską ścieżką. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 37  szczegóły 
34.książka: Simpson Margaret: Legendy arturiańskie. 2000  szczegóły 
recenzja: Toczyski Piotr: Nowe Książki 2001 nr 1 s. 42-43 (nota...) szczegóły 
35.książka: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. ([Zawiera:] Wstęp. - Bibliografia. - Słownik A-Z [hasła z zakresu liter...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 2 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kulik Maria: O "Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej". Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Chwała słownikarzom. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pinokio i jego koledzy. Aneks Trybuny 2003 nr 240 s. C  szczegóły 
recenzja: Skiba Krzysztof: Bibliotekarz Radomski 2003 nr 1 s. 41 (not....) szczegóły 
recenzja: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 85 (nota nt. promocji książki w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy; 11 I...) szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Z notatnika starego czytelnika. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300 s. 15  szczegóły 
omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 104 (sprostowanie informacji dot. Agnieszki Osieckiej...) szczegóły 
36.książka: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face a l'Alterite. 2001 (Elżbieta Skibińska: Avant-propos. * Ryszard Waksmund: La litterature p...) szczegóły 
37.książka: Waksmund Ryszard: Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży. 1987  szczegóły 
recenzja: Pokrzywniak Józef Tomasz: Apetyt zaspokojony częściowo. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 75-80  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 9a (1988) s. 191-202  szczegóły 
recenzja: Staffa Nelly: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 93-95  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
38.odwołanie: Międzynarodowe Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY). x  szczegóły 
artykuł: Statut Międzynarodowego Kuratorium do Spraw Książki dla Dzieci (Fragmenty). Guliwer 1993 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Tylicka Barbara: Międzynarodowe porozumienie poprzez książkę dla dzieci. Guliwer 1993 nr 3 s. 5-7  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
39.impreza: "Baśnie jako pomost międzykulturowy" - seminarium w ramach II Europejskiego Festiwalu Baśni (2002).  szczegóły 
artykuł: Michułka Dorota: Mistrzowie baśni. Guliwer 2002 nr 4 s. 82-84 (Sprawozdanie z referatów wygłoszonych na seminarium na podstawie stres...) szczegóły 
40.impreza: Dniepropietrowska międzynarodowa konferencja na temat czytelnictwa dzieci (1996).  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna, Radziejowska-Hilchen Anna: Powrót do rodzinnego czytania. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.impreza: "Dzieci-książka-biblioteka" - konferencja międzynarodowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna: Mazowiecka pyza na rosyjskich (bez)dróżkach. Guliwer 1997 nr 1 s. 42-46 (sprawozdanie...) szczegóły 
42.impreza: Europejski Festiwal Baśni (2002). (w programie: seminaria naukowe, wartsztaty dla dzieci, balet, muzyka, ...) szczegóły 
artykuł: Świerżewska Ewa: Festiwal baśni. Guliwer 2002 nr 4 s. 81-82 (sprawozdanie...) szczegóły 
43.impreza: Forum Autorów Sztuk dla Dzieci i Mlodzieży (1996).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1997 nr 1 s. 46, 48 (nota nt. sesji pośw. m.in. polskiej dramaturgii i teatrowi; tekst równ...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not. o udziale polskich twórców i krytyków...) szczegóły 
44.impreza: Forum Literatury Dziecięcej Krajów Bałtyckich (1993).  szczegóły 
artykuł: (pap): II Forum Literatury Dziecięcej. Guliwer 1993 nr 6 s. 58-59 (spraw....) szczegóły 
45.impreza: Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Grygrowski Dariusz: Międzynarodowe Forum w Oświęcimiu. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 s. 7-8  szczegóły 
artykuł: Kurek-Kokocińska Stanisława: Informacja o literaturze dziecięcej. Bibliotekarz 1994 nr 7/8 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (pap): III Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich. Guliwer 1994 nr 4 s. 48-50 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 5 s. 39  szczegóły 
46.impreza: "Kolorowe okładki. Literatura dla dzieci na rozdrożu: między sztuką i edukacją = Colourful Covers-Children's Literature at the Crossroads of Arts" - sympozjum międzynarodowe (2002).  szczegóły 
artykuł: Michułka Dorota: Kolorowe okładki. Guliwer 2002 nr 4 s. 76-81 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.impreza: Konferencja przywódców narodowych sekcji państw socjalistycznych Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1989).  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 7 s. 32 (nota...) szczegóły 
48.impreza: Kongres International Research Society for Children's Literature (1997).  szczegóły 
artykuł: Radziejowska-Hilchen Anna, Zając Michał: W mieście Robinsona Crusoe. Guliwer 1997 nr 6 s. 54-56 (sprawozdanie...) szczegóły 
49.impreza: Kongres International Research Society for Children's Literature (IRSCL) (2001).  szczegóły 
artykuł: Onichimowska Anna: [Piętnasty] 15 Kongres IRSCL. Guliwer 2002 nr 1 s. 83 (sprawozdanie...) szczegóły 
50.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1988).  szczegóły 
artykuł: Minkowski Aleksander: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
51.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1990).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 42 (nota spraw....) szczegóły 
52.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1992).  szczegóły 
artykuł: (pap): XXIII Kongres IBBY. Guliwer 1992 nr 6 s. 61-62 (spraw....) szczegóły 
53.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1996).  szczegóły 
artykuł: Onichimowska Anna: Opowiadając... Guliwer 1996 nr 6 s. 54-55  szczegóły 
54.impreza: Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Literatury dla Dzieci i Młodzieży (IRSCL) (1991).  szczegóły 
artykuł: Radziejowska-Hilchen Anna: Paryski maraton. Guliwer 1992 nr 1 s. 56-57 (spraw....) szczegóły 
55.impreza: "Literatura bez utopii" - międzynarodowa konferencja poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży (1994).  szczegóły 
artykuł: Skotnicka Gertruda: O literaturze dla dzieci i młodzieży na europejskim spotkaniu w Hanowerze. Guliwer 1995 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
56.impreza: "Literatura dla młodzieży w latach 1948-1988" - międzynarodowa konferencja literaturoznawcza (1988).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 61 ([nota spraw.]...) szczegóły 
57.impreza: "Literatura dziecięca a dziedzictwo kulturowe" - międzynarodowa sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (pap): W marcu w Brnie. Guliwer 1996 nr 4 s. 56 (sprawozdanie...) szczegóły 
58.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemom literatury dla dzieci i młodzieży u schyłku wieku (1995).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: Spotkanie w Zinnowitz. Guliwer 1996 nr 1 s. 37-38 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: Uznamski dialog o literaturze dla dzieci i młodzieży. Pogranicza 1996 nr 1 s. 99-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
59.impreza: Międzynarodowe seminarium poświęcone czytelnictwu literatury dla dzieci i młodzieży w krajach Europy (1996).  szczegóły 
artykuł: (BB): Spotkanie europejskich sekcji IBBY. Guliwer 1997 nr 1 s. 54-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
60.impreza: Międzynarodowy Kongres Literatury Dziecięcej (1994).  szczegóły 
artykuł: Papuzińska Joanna: Kongres pisarzy dziecięcych w Tel Awiwie. Guliwer 1994 nr 4 s. 55-56 (spraw....) szczegóły 
61.impreza: "Młody i stary. Dialog pokoleń w literaturze dla dzieci i młodzieży" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: (Międzynarodowe) rozmowy pokoleń. Guliwer 1997 nr 2 s. 55-57 (sprawozdanie z otwarcia wystawy...) szczegóły 
62.impreza: "Morze i literatura dla dzieci" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: (jel): Seminarium w Kłajpedzie. Guliwer 1999 nr 1 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 10 s. 21-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
63.impreza: "Przemiany: ostatnie 50 lat w literaturze dziecięcej" - kongres International Research Society for Children's Literature (1995).  szczegóły 
artykuł: Kongres badaczy literatury dziecięcej w Sztokholmie. Guliwer 1995 nr 2 s. 44 (zapow....) szczegóły 
64.impreza: Sesja poświęcona sztuce dla dzieci i młodzieży (1989).  szczegóły 
artykuł: Oleńska Magda: Weimar - konferencja krytyczno-literacka. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 1/2 s. 43  szczegóły 
65.impreza: Sympozjum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (1996).  szczegóły 
artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 1 s. 56 (nt. udziału Polaków; nota...) szczegóły 
66.impreza: Sympozjum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (1997).  szczegóły 
artykuł: (zb): O morwie podróżniczce i innych spotkaniach. Guliwer 1997 nr 5 s. 56-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
67.impreza: Sympozjum poświęcone wspólnym wątkom w europejskiej literaturze dla dzieci (1998).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: Europejskie sympozjum literatury dziecięcej. Guliwer 1998 nr 5 s. 40-42 (sprawozdanie...) szczegóły 
68.impreza: Światowy Konwent Literatury Dziecięcej (1997).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: Za siódmą górą, siódmym morzem... w kraju "porannego spokoju". Guliwer 1997 nr 6 s. 51-53 (sprawozdanie z konwentu...) szczegóły 
69.impreza: "Usedomer Gespraeche" - międzynarodowa konferencja poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży (1993).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: W śledziowej wiosce. Guliwer 1993 nr 6 s. 60-61 (spraw....) szczegóły 
70.impreza: "Wokół Morza Bałtyckiego" - Międzynarodowa Objazdowa Wystawa Literatury Dziecięcej 1996-1997 (1996).  szczegóły 
artykuł: MB: Gazeta Wyborcza 1996 nr 130 s. 16 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Niedziela Stanisława: Wędrując wokół Bałtyku. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 10 s. 25-28 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 s. 60 (not. nt. celów wystawy...) szczegóły 
71.impreza: Wystawa najpopularniejszych lektur dziecięcych (2002).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Poradzą ci przyjaciele... Kurier Wileński 2003 nr 1 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
72.impreza: "Z miłością o miłości w literaturze dziecięcej" - konferencja międzynarodowa (1997).  szczegóły 
artykuł: (zb): Z miłością o miłości. Guliwer 1998 nr 1 s. 52-53 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: [Błażewicz Olgierd] O. B.: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 1/2 s. 43-44 (o czasopismach poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży ukazują...) szczegóły 
74.artykuł: Czuchraj Kinga: Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 202-204 ([rec. ks.:] Bettina Kuemmerling-Meibauer: Klassiker der Kinder- und Ju...) szczegóły 
75.artykuł: Drewnowski Jerzy (ur. 1941): Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 31 s. 223-225 ([rec. ks.:] Handbuch zu Kinder - und Jugendliteratur. Vom Beginn des B...) szczegóły 
76.artykuł: Drewnowski Jerzy (ur. 1941): Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 275-277 ([rec. ks.:] C. Niekus Moore: The Maiden's Mirror. Reading Material for...) szczegóły 
77.artykuł: Horodecka Anna: Gdy szaleją żywioły... Guliwer 1992 nr 4 s. 16-17 (dot. utworów: Ivan Southall: Lisia jama, Bjorn Rongen: Olaf i jaskinia...) szczegóły 
78.artykuł: Krieger Jolanta: Onomatopoetik in Eigennamen in der Kinderliteratur. Einige textlinguistische Bemerkungen. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 81-92  szczegóły 
79.artykuł: Kulik Maria: Wszechstronne wsparcie. Guliwer 2000 nr 3 s. 38-39 (o działalości Międzynarodowego Instytutu Książki i Czytelnictwa dla Mł...) szczegóły 
80.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Literacizna. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 65-66 (omów. wydań skróconych i adaptowanych bajek klasyków tego gatunku wyda...) szczegóły 
81.artykuł: Lewandowicz Grażyna: Wiedeński instytut książki dziecięcej. Guliwer 1993 nr 2 s. 54-55 (o działalności....) szczegóły 
82.artykuł: Michułka Dorota, Pajunen Małgorzata: Badaczka Ritta Oittinen. Guliwer 2002 nr 4 s. 71 (rec. ks.: Ritta Oittinen: Translating for children. New York 2000...) szczegóły 
83.artykuł: Międzynarodowa Dziecięca Biblioteka Elektroniczna. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 1 s. 21 (nota nt. powstania biblioteki internetowej obejmującej dzieła 27 kultu...) szczegóły 
84.artykuł: Nowacka Ewa: Wąż pożerający własny ogon. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 58-59 (nt. serii książek dla dzieci i młodzieży: "Szkoła przy Cmentarzu" (Wyd...) szczegóły 
85.artykuł: Olech Joanna: Smarki dydaktyczne. Wysokie Obcasy 2003 nr 25 s. 38-40 (nt. strategii wychowawczych i sposobach rozmawiania z dziećmi w litera...) szczegóły 
polemika: Halik Robert: Nasz Dziennik 2003 nr 171 s. 11 (not. MP...) szczegóły 
polemika: Lech Elżbieta: Nasz Dziennik 2003 nr 171 s. 11 (not. MP...) szczegóły 
polemika: Pabis Małgorzata: Co czytać dzieciom?. Nasz Dziennik 2003 nr 171 s. 11  szczegóły 
polemika: Stadtmueller Ewa: Nasz Dziennik 2003 nr 171 s. 11 (not. MP...) szczegóły 
86.artykuł: Olech Joanna: Targi Wyobraźni. 40. Targi Książki Dziecięcej w Bolonii. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 17 (refleksje nt. współczesnej literatury dla dzieci oraz ilustracji książ...) szczegóły 
87.artykuł: Onichimowska Anna: Bolonia '96. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 66 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki Dziecięcej w Bolonii i impre...) szczegóły 
88.artykuł: Papuzińska-Beksiak Joanna: Międzynarodowy Instytut Literatury Dziecięcej w Osace. Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 7/8 s. 23-26  szczegóły 
89.artykuł: Polakova Jenny: Homo homini lupus. Das Kind als Opfer des Krieges - Flucht und Vertreibung in einigen Kinder- und Jugendbuechern. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 3 s. 36-44 (motyw dziecka jako ofiary wojny, ucieczki i wypędzenia w wybranych, ni...) szczegóły 
90.artykuł: Skotnicka Gertruda: W monachijskim centrum światowej książki dla dzieci i młodzieży. Nowe Książki 1989 nr 4 s. 34-36 (omów. dorocznej wystawy nowości wydawniczych org. przez Internationale...) szczegóły 
91.artykuł: Skrzypczak-Walkowiak Bogna: O niezbyt pogodnej poezji dla dzieci... Guliwer 2003 nr 1 s. 91-93 (nt. moralizatorstwa i czarnego humoru w polskiej i światowej poezji dl...) szczegóły 
92.artykuł: Tyszka Agnieszka: Twórcy literatury dziecięcej. Guliwer 2001 nr 4 s. 78-79 (sprawozdanie z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 341 w Warsza...) szczegóły 
93.artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Die Stelle der Kinder- und Jugendliteratur in der zeitgenoessischen Literaturwissnschaft. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 118 (1868) s. 205-211  szczegóły 
94.artykuł: Wolf Naomi: Prawda o małych dziewczynkach. Ośka 1998 nr 4 s. 30-33 (dot. literatury dla dzieci i pochodzących z niej wzorów postaci dziewc...) szczegóły 
95.artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2000 nr 1 (38) s. 123-126 ([rec. ks.:] Jack Zipes: When Dreams Came True. Classical Fairy Tales a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Gersie Alida, King Nancy: Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii. 1999 ([Zawiera m.in. teksty adaptowanych opowieści i mitów z całego świata o...) szczegóły 
97.książka: Ginzburg Carlo: Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w.. 1989 ([zawiera także akta dwóch XVI wiecznych procesów inkwizycyjnych młynar...) szczegóły 
recenzja: Bałabuch Henryk: Kilka uwag na kanwie jednego z założeń sterujących pracą Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 91-94  szczegóły 
recenzja: Pleszczyński Andrzej: Kilka uwag o teoretycznrj podstawie książki Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 75-83  szczegóły 
recenzja: Kolasa-Nowak Agnieszka: Koncepcja kultury ludowej Carla Ginzburga. Res Historica 1998 z. 2 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Radomski Andrzej: Między historią kultury a historią społeczną. Res Historica 1998 z. 2 s. 13-17  szczegóły 
recenzja: Pawelec Tomasz: Rozważania nad założeniami teoretycznymi pracy Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 49-54  szczegóły 
recenzja: Cessak Beata Anna, Padziński Andrzej: Uwagi na marginesie lektury "Ser i robaki" Carla Ginzburga. Res Historica 1998 z. 2 s. 71-74  szczegóły 
98.książka: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. 2001 ([Zawiera m.in.:] - Alla Kozhinova, Mikhail Tarelko: Vostochnoslavajans...) szczegóły 
recenzja: Dudek Agnieszka: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 150-153  szczegóły 
99.książka: Magnuszewski Józef: Tropami folkloru i literatury. Studia slawistyczne. 1983  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Literatura - kultura popularna - folklor. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 152-159  szczegóły 
100.książka: Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Bronislovas Genzelis: Koncepcja kultury pogranicza. -...) szczegóły 
recenzja: SZA: Krasnogruda 1998 nr 9 s. 238  szczegóły 
101.książka: Muszkalska Bożena: Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego. 1999 ([Dot. m.in. muzykologicznych aspektów wykonywania pieśni regionalnych;...) szczegóły 
102.książka: Olędzki Jacek: Ludzie wygasłego wejrzenia. Szkice poświęcone wybranym kulturom pierwotnym dawnego i współczesnego świata. 1999 ([Zawiera m.in. teksty legend, maralitetów, pieśni głoszonych, śpiewany...) szczegóły 
103.książka: Propp Władimir: Nie tylko bajka. 2000 (Danuta Ulicka: Wstęp. * Wprowadzenie: Pochwała bajki (Znacznie pojęcia...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Orfeusz. Książki. Gazeta 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Propp nie tylko strukturalista. Guliwer 2001 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Śmiech bogini. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
104.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
105.artykuł: Czubala Dionizjusz: Bibliografia "jednego z najwspanialszych obszarów współczesnej folklorystyki". Literatura Ludowa 1994 nr 3 s. 96-100 ([rec. ks.:] Gillian Bennett, Paul Smith: Contemporary Legend. A Folklo...) szczegóły 
106.artykuł: Greimas Algirdas Julien, Zukas Saulius: Budzenie się świadomości narodowej Estończyków, Łotyszy i Litwinów. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 46 (na przykładzie literatury ludowej...) szczegóły 
107.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
108.artykuł: Górny Konrad: Czas i przestrzeń w magii leczniczej (Zarys problematyki). Literatura Ludowa 1996 nr 2 s.19-30 (m.in. nt. tekstów tzw. "zamawiań" w medycynie ludowej; z fragm. tekstó...) szczegóły 
109.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
110.artykuł: Czubala Dionizjusz: Dziki człowiek - powrót wielkiego mitu. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
111.artykuł: Czajka Henryka: Epika bohaterska Słowian południowych a chrześcijaństwo. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
112.artykuł: Judin Aleksy: Etnolingwistyka słowiańska w latach 2000-2003. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 341-247 (omówienie wybranych zagranicznych publikacji etnolingwistycznych dotyc...) szczegóły 
113.artykuł: Koniewa Jarosława: Fol'klornijj motiv "dolih" na pogranichchih slov'jans'kikh kul'tur. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 227-234 (m.in. na przykładzie tekstów folklorystycznych wschodniego pogranicza ...) szczegóły 
114.artykuł: Kolczyński Jarosław: Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni (strzydze). Etnografia Polska 2003 t. 47 z. 1/2 s. 211-246 (m.in. nt. legend i wierzeń ludowych...) szczegóły 
115.artykuł: Gasparikova Viera: K medzinarodnemu rozsireniu jednej humornej latky (AaTh 1831 C). x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
116.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Kategorie centrum i granic w kulturze ludowej. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 99-118  szczegóły 
117.artykuł: Abramowicz Maciej: Magia w folklorze i życiu społecznym. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 303-306 ([rec. ks. zb.:] The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Sl...) szczegóły 
118.artykuł: Judin Aleksejj V.: Magicheskie performativy v zagovorakh i kalendarnykh pesnjakh vostochnykh Slavjan. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 139-148 (dot. zamówień, kolęd, pieśni wołoczebnych, tekstów cerkiewnych, apokry...) szczegóły 
119.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
120.artykuł: Gunchik Ihgor: "Navs'kaja dochka". Do vijasnennja nazvi mihfopoetichnogo obrazu zakhihdnopolihs'kogo zamovljannja. Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 593-607 (z fragm. tekstu; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
121.artykuł: Czubala Dionizjusz: O badaniach legendy miejskiej. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 3-17 (przegląd badań w Ameryce, Anglii, Francji, Niemczech....) szczegóły 
122.artykuł: Mleczko Joanna: O małych formach folkloru. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 301-304 (rec. książki: Struktura fol'klornykh tekstov. [Red.] S. M. Tol'staja, ...) szczegóły 
123.artykuł: Gruzdiewa Jekatierina: O materiałach archiwalnych Bronisława Piłsudskiego w Sankt-Petersburgu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 127-131 (nt. zasług Bronisława Piłsudskiego w rejestracji folklorystycznych tek...) szczegóły 
124.artykuł: Góra Aleksandr W.: O zasadach opisu zwierząt w słowiańskiej kulturze ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 251-263 (na materiale m.in. legend, opowiastek, baśni...) szczegóły 
125.artykuł: Lehr Urszula: Oblicza starości. Etnografia Polska 2003 t. 47 z. 1/2 s. 71-102 (m.in. nt. starości i stosunku do ludzi starszych w podaniach i legenda...) szczegóły 
126.artykuł: Judin Aleksejj V.: Personificirovannye likhoradki v vostochnoslavjanskikh narodnykh predstavlenijakh (na materiale zagorov). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 169-178 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
127.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Piękna żona mężowi korona, czyli o niektórych bałkańskich wariantach typu bajkowego AT 465 ("Prześladowany z powodu pięknej żony"). Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 25-45  szczegóły 
128.artykuł: Krzemień-Kończyk Magdalena: Prawda i fantazja w opowieściach niemieckiego badacza R.W. Brednicha. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 68-72 ([rec. ks.:] Rolf Wilhelm Brednich: Sagenhafte Geschichten von heute. D...) szczegóły 
129.artykuł: Krzemień-Kończyk Magdalena: Prawda i fantazja w opowieściach niemieckiego badacza R.W. Brednicha. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 68-72 (rec. książki: Rolf Wilchelm Brednich: Sagenhafte Geschichten von heute...) szczegóły 
130.artykuł: Kawa Marek: Robactwo i zestetyzowana makabra. Wprowadzenie do opisu recepcji i realizacji artystycznego motywu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 79-93 (nt. podań i tekstów literackich dot. śmierci i gnicia...) szczegóły 
131.artykuł: Nevskaja Lidija: Semanticheskaja struktura balto-slavjanskogo pogrebal'nogo prichitanija. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 51-66 (dot. lamentów pogrzebowych w kulturze ludowej Litwinów, Białorusinów, ...) szczegóły 
132.artykuł: Perkowski Jan L.: Slavic Soothsayers in Numinos Setting. x 1995 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Balkanologie (Wiesbaden) 1995...) szczegóły 
133.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Supernatural Wife in the Folktales of the Balkan Area. x 1995 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Balkanologie (Wiesbaden) 1995...) szczegóły 
134.artykuł: Antoniak Bożena: Symbolika poezji magicznej Słowian Południowych. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 312-315 (rec. ks.: Ljubinko Radenkovijc: Simbolika sveta u narodnojh magijhi Jh...) szczegóły 
135.artykuł: Małocha Mirosława: Tradicionnye smysly v semanticheskom pole nazvanijj jagod u vostochnykh slavjan. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 59-66 (dot. semantyki jagód w wschodniosłowiańskich tekstach ludowych...) szczegóły 
136.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Ukraińscy slawiści na międzynarodowym kongresie w Bratysławie. Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 128-130 ([rec. ks.:] Mystectvo, folklor ta etnohrafija slowjanskych narodiw. Ky...) szczegóły 
137.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Under the wings of an angel (Muslim myths of creation). Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 62-70  szczegóły 
138.artykuł: Berzinja Aua, Infant'ev B., Remerte Aua: Upavshijj s duba komarik, ssora vorob'ja i sovy v detskikh narodnykh pesnjakh latyshejj, litovcev, russkikh, belorusov i poljakov. Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 137-152 (motyw pieśni ludowej, obecny w folklorze krajów słowiańskich; z warian...) szczegóły 
139.artykuł: Małocha Mirosława, Volodina Tat'jana: Vzaimodejjstvie jazyka i kul'tury v narodnojj ehtimologii i frazeologii, ili eshhjo raz o Pilipe, lipe i konople. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 125-143 (m.in. na przykładzie tekstów literatury ludowej, ze streszczeniem w ję...) szczegóły 
140.artykuł: Lewicki Roman: W świecie kultury i mitologii Słowian. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 294-301 (rec. książki: Slavjanskijj i balkanskijj folklor. Verovanija, tekst, r...) szczegóły 
141.artykuł: Zielińska Agnieszka: Wątki satanistyczne u Kapfera. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 73-75 ([rec. książki:] Jean-Noel Kapferer: Rumors. Uses, interpretations and ...) szczegóły 
142.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Widowiskowy charakter niektórych kultów i obrzędów szamańskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 104-109 (nt. roli ptaków i zwierząt w rytuałach i obrzędach szamańskich, także ...) szczegóły 
143.artykuł: Żochowska Agata: Wybrane przysłowia zachodniosłowiańskie dotyczące losu, szczęścia, biedy i innych spraw. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 68-72 (dot. przysłów polskich, czeskich i łużyckich...) szczegóły 
144.artykuł: Milerska Anna: Z życia ISCLR [The International Society for Contemporary Legend Research]. Teksty z Ulicy 1996 z. 2 s. 62-63 (nt. działalności Międzynarodowego Towarzystwa Badań Legendy Współczesn...) szczegóły 
145.artykuł: Kazanceva Elena: Zhivotnye v narodnojj zagadke (na materiale belorusskikh, pol'skikh i russkikh zagadok). Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 153-170  szczegóły 
146.artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2000 nr 1 (38) s. 123-126 ([rec. ks.:] Jack Zipes: When Dreams Came True. Classical Fairy Tales a...) szczegóły 
147.artykuł: Łysiak Wojciech: Lud 1988 t. 72 s. 237-241 ([rec. ks.:] K.V. Tchistov: Narodnye tradicii i folklor. Otcherki teori...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
148.impreza: "Etnolingwistyka słowiańska i problemy badania tradycyjnej kultury ludowej" - sesja naukowa poświęcona pamięci Nikity Iljicza Tołstoja (2003).  szczegóły 
artykuł: Bartmiński Jerzy: Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14-17 maja 2003). Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 277-279 (sprawozdanie...) szczegóły 
149.impreza: "Folklor a proces historyczny" - sympozjum w ramach XII Międzynarodowego Kongresu Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (1988).  szczegóły 
artykuł: Łysiak Wojciech: Lud 1991 t. 74 s. 309-313  szczegóły 
150.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1994).  szczegóły 
artykuł: Milerska Anna: Paryska konferencja International Society for Contemporary Legend Research. Teksty z Ulicy 1995 z. 1 s. 38-41 (spraw....) szczegóły 
151.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1996).  szczegóły 
artykuł: Milerska Anna: Z życia ISCLR. Perspektywy legendy współczesnej. Konferencja w Bath. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 54-61 (sprawozdanie...) szczegóły 
152.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1998).  szczegóły 
artykuł: Derda-Nowakowski Michał: Współczesna legenda w Insbrucku. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 62-67 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
153.książka: 1998  szczegóły 
154.książka: 473176. Decadence, continuité, renouveau. Actes du Colloque International organisé par L'Institut de Philologie Romane de l'Universite de Varsovie, Varsovie 12-14 mai 1994. 1996  szczegóły 
155.książka: Absolut - istota najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych = Absolutum - numen supremum - Deus in religuinibus et disputationibus philosophicis. 2000 (Krzysztof Mech: Filozofia w poszukiwaniu Absolutu. - Lukasz Trzciński:...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 114 (nota...) szczegóły 
156.książka: Ackerman Diane: Historia naturalna miłości. 1997 (Wstęp: Język miłości. * Odwieczne pożądanie: historia milości: Egipt: ...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Planeta miłości. Twój Styl 1998 nr 10 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Lew-Starowicz Zbigniew: Muzeum miłości. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 64  szczegóły 
recenzja: (lż): Historia naturalna miłości. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 6 s. 13 (not....) szczegóły 
157.książka: Adamski Jerzy: Radość i grzech. 1995 ([Stadia rozwoju erotyzmu w średniowieczu, renesansie i baroku na podst...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Erotyzm, radość i grzech. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 7 s. 20  szczegóły 
158.książka: Allen Thomas B., Polmar Norman: Księga szpiegów. Encyklopedia. 2000 ([Zawiera także hasła poświęcone postaciom z literatury szpiegowskiej i...) szczegóły 
recenzja: Encyklopedia szpiegów. Aneks Trybuny 2000 nr 121 s. E (nota...) szczegóły 
159.książka: Alvarez Al: Bóg Bestia. Studium samobójstwa. 1997 (Wstęp. * Część I. Prolog: Sylvia Plath. Część II. Tło. Część III. Zamk...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Złoto i złom. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 16  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Stulecie Bestii. Książki. Gazeta 1998 nr 4 s. 12  szczegóły 
recenzja: Libura Maria: Reprtytorium ze spraw ostatecznych. Res Publica Nowa 1998 nr 11 s. 74-75  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Umieranie jest sztuką.... Nowe Książki 1998 nr 5 s. 69  szczegóły 
160.książka: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. 2003 (Maria Kalinowska: Słowo wstępne. - Konteksty europejskie. Hanna Voisin...) szczegóły 
161.książka: Apokalyptische Visionen in der deutschen Literatur. 1996 (Zawiera teksty referatów z Sympozjum: Łódź, X 1994, org. Uniwersytet Ł...) szczegóły 
162.książka: Aries Philippe: Czas historii. 1996 ([M.in. zawiera rozdziały:] Człowiek wobec historii - średniowiecze. Po...) szczegóły 
recenzja: Korzeniewska Katarzyna: Dwie historie. Znak 1997 nr 9 s. 172-176 (z not. o aut....) szczegóły 
163.książka: Aries Philippe: Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. 1995 (Przedmowa. * Cz. I: Dzieciństwo: Okresy życia. Odkrycie dzieciństwa. U...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Joanna: Historia dzieciństwa. Test 1996 nr 3 s. 205-209  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ojcowie i dzieci. Książki. Gazeta 1996 nr 2 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Zapomniana historia dzieciństwa. Więź 1997 nr 6 s. 205-209  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dzieciństwo i ojcostwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: (pik): Zielone lata. Forum Akademickie 1996 nr 6 s. 37  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Skąd się biorą dzieci?. Ex Libris 1996 nr 96 s. 9-10  szczegóły 
164.książka: Aristippus Meets Crusoe. Rethinking the Beach Encounter. 1999  szczegóły 
recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 256-259  szczegóły 
165.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
166.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
167.książka: Baldwin Louis: Miłości ich życia. Romantyczne związki od czasów Antoniusza i Kleopatry. 1995 ([M.in. dot. pisarzy:] Pierre Abelard, Elisabeth Barret, Winston Churc...) szczegóły 
168.książka: Ballinger Erich: ABC... potwory, upiory, straszydła. 1995 ([Leksykon zawierający hasła 353 monstrów, tytuły filmów o nich oraz na...) szczegóły 
169.książka: Bataille Georges: Literatura a zło. Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet. 1992 (Przedmowa. - [Szkice o pisarzach:] [1] Emily Bronte: Erotyzm jest poch...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Trochę inne książki zbójeckie. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 59-60 (z not. o Grażynie Borkowskiej...) szczegóły 
170.książka: Baudler Georg: Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii. 1995  szczegóły 
recenzja: Lew-Starowicz Zbigniew: Historia przemocy... z happy endem?. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
171.książka: Beer Pierre: Prawda o kobietach. 1995  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Bez stylu. Życie Warszawy 1995 nr 227 s. 7  szczegóły 
172.książka: Benedyktowicz Zbigniew: Portrety "obcego". Od stereotypu do symbolu. 2000 ([Liczne passim o literaturze; zawiera:] Przeciwstawienie "swój - obcy"...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Obcy - 8 pasażer z przedziału. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
173.książka: Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich. 1998 ([Zawiera:] Danuta Piwowarska: Ryszard Łużny (1927-1998) [wspomnienie p...) szczegóły 
recenzja: Wieczorek Aleksandra: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 103-107  szczegóły 
174.książka: Bieńczyk Marek: Oczy Duerera. O melancholii romantycznej. ("Dzień przed" (Uwagi wstępne). - Część I: "Wszystko w świecie tracić" ...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Wczoraj nie umiera nigdy. Przekrój 2002 nr 41 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Kłopoty z przemijaniem. Polityka 2002 nr 40 s. 61 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Nasza strata. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 94 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
175.książka: Bieńkowski Tadeusz: Co równać się może z drzewami naszemi? Obraz rodzimej przyrody w literaturze i malarstwie. 2000 ([Dot. m.in. świadectw znajomości, gospodarczej eksploatacji i ochrony ...) szczegóły 
176.książka: Blue Adrianne: Pocałunek. Od metafizyki do erotyki. 1998 (m.in. pocałunek w tekstach Zygmunta Freuda, Bronisława Malinowskiego, ...) szczegóły 
recenzja: Boratyńska Aneta: Pocałunek. Od metafizyki do erotyki. Wysokie Obcasy 1999 nr 18 s. 38  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Całowanie świata. Twój Styl 1999 nr 1 s. 116 (not....) szczegóły 
177.książka: Boa Fraser: Kwestia bogów. Zapisy z rozmów. 1994  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1995 nr 69 s. 20  szczegóły 
recenzja: Nie myl palca z księżycem. Ex Libris 1995 nr 73 s. 16-18 (dyskusja nt. książki; rozm.: Wojciech Eichelberger, Andrzej Mencwel, A...) szczegóły 
recenzja: Z.S.: Kwestia bogów. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
178.książka: Bobrownicka Maria: Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych. 1995 ([Szkice drukowane w l. 1986-1994]: 1. W kręgu słowiańskiego mitu [m.in...) szczegóły 
recenzja: Bieleń Krzysztof: x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 179-186  szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Zgubny mit Słowiańszczyzny. Myśl Polska z Książką 1996 nr 4 s. III  szczegóły 
recenzja: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 238-241  szczegóły 
179.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 2000  szczegóły 
180.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1996 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 267 s. 19 (nota...) szczegóły 
181.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1998 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
182.książka: Bogowie, demony, herosi. Leksykon. 1996 ([M.in. zawiera hasła 1300 postaci bogów, demonów, herosów z 6 kontynen...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Olszewska Ewelina: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 270-271  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Bogowie, utopce i szpicruta generała. Rzeczpospolita 1996 nr 303 s. 27  szczegóły 
recenzja: Szmulewicz Henryk: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 150-154  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Niespełnione nadzieje. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 33-35  szczegóły 
183.książka: Bogowie i boginie. Ponad 130 postaci bóstw w religiach świata. 1999 ([Autorzy tekstów:] Tessa Clark, Elizabeth Hallam, Cecilia Walters....) szczegóły 
184.książka: Bohaterowie literatury powszechnej. 1994 ([Zawiera opis ok. 1800 postaci literackich z podad 300 tytułów wielkic...) szczegóły 
185.książka: Bois Jean-Pierre: Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur. 1996 ([Kontynuacja pracy Georgesa Minois pod tym samym tytułem; zawiera:] Pr...) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Czy warto być Dorianem Grayem?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
186.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 1993 ([Zbiór szkiców poświęconych religijnemu doświadczeniu "iluminacji" m.i...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Karoń-Ostrowska Anna: Nic nie szkodzi. Wszystko jest łaską. Więź 1994 nr 2 s. 182-185  szczegóły 
recenzja: Nartowska Ewa: W domy Ojca mego. W drodze 1994 nr 2 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Wyrazić niewyrażalne. Arka 1994 nr 52 s. 166-170  szczegóły 
187.książka: Borde Martine de, Fouquet Pierre: Podwójny agent. 1990 ([Alkohol m.in.w mitologiach świata, Biblii oraz utworach literackich i...) szczegóły 
recenzja: Gniazdowska Ewa: Ambrozja i cykuta. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 10 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: C2H5OH. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 17 (tytuł recenzji - wzór chemiczny alkoholu...) szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Pochwała "nowej" antropologii. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 32-34  szczegóły 
188.książka: Borgosz Józef: Drogi i bezdroża filozofii pokoju (Od Homera do Jana Pawła II). 1989 ([Rekonstrukcja dziejów myśli irenologicznej m.in. myślicieli i twórców...) szczegóły 
recenzja: Rosa Ryszard: Zeszyty Naukowe [Warszawa] 1989 z. 4 s. 284-287  szczegóły 
189.książka: Bóg artystów XX wieku. 2003 ( [Tom pokonferencyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bóg artystó...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 142 (nota...) szczegóły 
190.książka: Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Materiały z międzynarodowej konferencji (Warszawa, 18-19 XI 1985). 1989 ([Zawiera:] Jerzy Śliziński: Słowo wstępne. - Helena Kapełuś: Bracia Gr...) szczegóły 
recenzja: Suchoń Barbara: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 373-374  szczegóły 
191.książka: Branthomme Henry, Chelini Jean: Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. 1996 ([Dedykacja:] Janowi Pawłowi II pielgrzymowi apostolskiemu. - Franois M...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Prostowanie ścieżek Pańskich. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 59  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Pątnicze szlaki historii. Znak 1997 nr 4 s. 189-195 (z not. o aut....) szczegóły 
192.książka: Brauner Alfred, Brauner Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. 1993  szczegóły 
recenzja: Kondracka Monika Mariola: Test 1996 nr 4 s. 227-230  szczegóły 
193.książka: Bricard Isabelle: Leksykon śmierci wielkich ludzi. 2000  szczegóły 
194.książka: Bruce-Mitford Miranda: Ilustrowana księga znaków i symboli. 1997 ([Charakteryzowane znaki i symbole zostały przedstawione w kategoriach:...) szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Mowa znaków. Guliwer 1998 nr 3 s. 44  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Mistyka i codzienność. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 24 s. 2  szczegóły 
195.książka: Budzisz Andrzej: Biblia i tradycja antyczna. Motywy analogiczne w łacińskiej poezji biblijnej renesansu (Polska, Niemcy, Niderlandy, Wyspy Brytyjskie). Rozprawa habilitacyjna. 1995 (Uwagi wstępne. - I. Materia dignior [utworów literackich związanych z ...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Maria: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 185-187  szczegóły 
196.książka: Bugaj Roman: Hermetyzm. 1991 (Wstęp. Rozdz. 1. Powstanie i rozwój hermetyzmu. Hermes, Thot, Hermes T...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 225-227  szczegóły 
recenzja: Mierzecki Roman: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 120-133  szczegóły 
197.książka: Bukowski Kazimierz: Oblicza miłości. Szkice z dziejów miłości w nurcie augustiańskim. 1994 ([M.in. zawiera rozdziały:] Oblicza miłości [z fragm. Ewangelii wg św. ...) szczegóły 
198.książka: Być kobietą w Oriencie. Praca zbiorowa. 2001 ([M.in. zawiera rozdziały:] Krystyna Łyczkowska: Pozycja społeczna kobi...) szczegóły 
recenzja: (dra): Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 117  szczegóły 
recenzja: Maciejewska Beata: Africana Bulletin 2002 t. 50 s. 343-346  szczegóły 
199.książka: Caillois Roger: Człowiek i sacrum. 1995  szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Erudycja ekshumowana. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 60  szczegóły 
200.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. 1995 ([Mitologia grecka ukazana jako połączenie świata bogów i ludzi ze wszy...) szczegóły 
recenzja: Brodski Josif: Bogowie wmieszani w tłum. Plus Minus 1995 nr 42 s. 14 (nt. ks. Roberta Calasso "Zaślubiny Kadmosa z Harmonią"; tekst wygł. we...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości Wydawnictwa "Znak". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lekcja mitu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 48 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Bogowie zeszli do ludzi. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Spotkanie z bogami. Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15  szczegóły 
recenzja: Porębski Mieczysław: "Te rzeczy nigdy sie nie zdarzyły, ale są zawsze". Tygodnik Powszechny 1996 nr 36 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Zeus w autobusie. Ex Libris 1996 nr 99 s. 2-3  szczegóły 
201.książka: Campbell Joseph: Bohater o tysiącu twarzy. 1997 (Andrzej Jankowski: Słowo od tłumacza. * Przedmowa. Prolog. Monomit [st...) szczegóły 
recenzja: Eichelberger Wojciech: Kontrapunkt 1997 nr 3/4 s. 8  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Tysiąc w jednym. Nowa Fantastyka 1998 nr 5 s. 72  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Monomit. Charaktery 1998 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Siła komedii. Film 1997 nr 11 s. 150  szczegóły 
202.książka: Campbell Joseph, Moyers Bill: Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem. 1994 (Rozdział I. Mit a świat współczesny. Rozdział II. Podróż do wewnątrz. ...) szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Mit: sen wolności. Amerykański religioznawca twierdzi, że mitologia jest wciąż żywa. Gazeta o Książkach 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
recenzja: (jad): Rozmowy o micie. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Jęczmyk Lech: Świadomość określa byt. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 75  szczegóły 
recenzja: Krasucki Piotr: Więź 1995 nr 10 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Kubiak Anna: Głód mitu. Ex Libris 1994 nr 53 s. 3  szczegóły 
recenzja: Maciejko Paweł: Rytm mitów. Konteksty 1995 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: mac: Odra 1994 nr 6 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Faust, mitologia i Pizza Hut. Twórczość 1994 nr 7 s. 97-102  szczegóły 
recenzja: Nie myl palca z księżycem. Ex Libris 1995 nr 73 s. 16-18 (dyskusja nt. książki; rozm.: Wojciech Eichelberger, Andrzej Mencwel, J...) szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Smaczna i lekkostrawna "zupa" Campbella. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
203.książka: [Chojecki Andrzej] pseud. D. Freya: O rzeczy najważniejszej. 1991 ([Motyw fallusa w kulturze i literaturze; wyd. pod pseud.: D. Freya]...) szczegóły 
recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 308  szczegóły 
recenzja: Marciniak Tomasz: Antropologia ważnej części ciała, czyli bezwstydna recenzja w duchu postmodernizmu. Konteksty 1995 nr 1 s. 86  szczegóły 
204.książka: Chojecki Andrzej: W stronę niewiedzy. Antyontologia. 1991 ([Próba ukazania tworzenia obrazu świata w oparciu o schematy myślowe; ...) szczegóły 
205.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
206.książka: Chynczewska-Hennel Teresa: Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców. 1993 (Obraz XVII-wiecznej Polski w relacjach obcokrajowców - dyplomatów, nun...) szczegóły 
recenzja: Dziechcińska Hanna: Ricerche Slavistiche 1995 t. 42 s. 534-538  szczegóły 
207.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Romantyczna poezja mistyczna: Ballanche, Novalis, Słowacki. 1989 (I. Wstęp. II. Proroctwo Ballanche'a [P.-S. Ballanche: Orphee]. III. Wt...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 370-371  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 301-302  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Słowacki i słońce. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 116-119  szczegóły 
208.książka: Clifford Paula: Krótka historia końca czasów. 1999 (Jak to wszystko się skończy? (Wprowadzenie). Rozdz. I. Początek końca ...) szczegóły 
209.książka: Cooper J.C.: Zwierzęta symboliczne i mityczne. 1998  szczegóły 
recenzja: K.M.: Zwierzęca mitologia, ogniwo w rozumieniu przyrody. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 36 s. 2  szczegóły 
recenzja: K.M.: Zwierzęca mitologia. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 34 s. 2  szczegóły 
recenzja: Predator: Bestiariusz mitologiczny. Nowa Fantastyka 1998 nr 10 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: W zoo symbolicznym, ale prakycznym. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 59  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Odmrówczyć. Gazeta Wyborcza 2000 nr 123 s. 23  szczegóły 
210.książka: Cornell Peter: Drogi do raju. Przypisy do zaginionego rękopisu. ([Esej nt. raju i jego śladów w formie przypisów do zaginionej rozprawy...) szczegóły 
211.książka: Cotterell Arthur: Ilustrowana encyklopedia mitów i legend świata. 1996  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
212.książka: Cotterell Arthur: Ilustrowana encyklopedia mitów i legend świata. 1996  szczegóły 
recenzja: (koss): Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 186 s. 9  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Fundament ludzkiej myśli. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 47  szczegóły 
213.książka: Couliano Ioan P., Eliade Mircea: Słownik religii. 1994 (Ioan P. Couliano: Przedmowa. - Wprowadzenie: Religie jako system. - Cz...) szczegóły 
214.książka: Cuomo Franco: Wielkie proroctwa. Nowy klucz do odczytania najsłynniejszych przepowiedni w dziejach, od starożytnego Egiptu do Biblii, od Nostradamusa do Fatimy. 1999 ([Dotyczy tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz twórczości: Platona,...) szczegóły 
215.książka: Czapińska Wiesława: Magiczne miejsca literackiej Europy. 2002 ([Zawiera szkice nt. charakteru miast uwiecznionych w ważnych utworach ...) szczegóły 
recenzja: (IJ): Nostalgiczna wędrówka. Trybuna 2001 nr 284 s. 14 (nt. promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Mapa intymna. Gazeta Wyborcza 2002 nr 1 s. 10  szczegóły 
recenzja: Polsko-Niemieckie Zeszyty Europejskie 2001 [nr] 1 s. 149 (nota ze spisem treści i inf. o sponsorze książki...) szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Podróżować, czyli czytać. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2002 nr 4 s. 55-56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żyszkiewicz Waldemar: Genius loci. Tygodnik Solidarność 2003 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
216.książka: Czas w kulturze. 1988 ([M.in. zawiera artykuły:] G.E.R. Lloyd: Czas w myśli greckiej. Tł. B. ...) szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy Stanisław: Miesięcznik Literacki 1989 nr 5 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 278  szczegóły 
recenzja: Łęcicki Grzegorz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Piątkowski Krzysztof: Czas w kulturze zwielokrotniony. Nowe Książki 1988 nr 7/8 s. 29-30  szczegóły 
217.książka: Częsz Bogdan: Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościoła. 1998 (Wprowadzenie. * I. Formuła trynitarna jako wyznanie wiary w Ducha Świę...) szczegóły 
recenzja: Królikowski Janusz: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 17 s. 146-147  szczegóły 
218.książka: Delumeau Jean: Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w.. 1994 (Wstęp. Kultura a dzieje grzechu. Cz. I. Upodobanie do makabry i pesymi...) szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Czasy rozdartych sumień. Ex Libris 1994 nr 50 s. 14  szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: W szponach strachu - w okowach grzechu. Ogród 1994 nr 3 s. 318-327  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Grzech i strach. Życie Warszawy 1994 nr 120 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Przerażenie. Res Publica Nowa 1994 nr 7/8 s. 89-90  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nie zakończone dzieje grzechu, czyli kto się boi chrześcijaństwa. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 13-15  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Gdy grzeszników Bogiem straszono. Tygodnik Powszechny 1994 nr 25 s. 14  szczegóły 
recenzja: Niwiński Piotr: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1999 nr 5 s. 244-245  szczegóły 
recenzja: Ociepka Franciszek: Strachy i grzechy człowieka Europy. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 24/26 s. 17  szczegóły 
recenzja: Sobczak Marek K.: Obserwatorium strachu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 20  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Cienie renesansu. Trybuna 1994 nr 88 s. 15  szczegóły 
219.książka: Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. 1996 ([Zawiera rozdziały ilustrowane fragmentami utworów literackich:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Nie było średniowiecza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 48 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pościg za rajem. Książki. Gazeta 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Marzenie o Raju i jego degrengolada. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Skrut Jarema: Raj, który istniał. Myśl Polska 1996 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Marzenia o raju. Tarniny 1996 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
220.książka: Delumeau Jean: Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi. 1997 (Wstęp. * Rozdz. I. Przymus indywidualnej spowiedzi [m.in. o literaturz...) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kościelna "medycyna". Znak 1997 nr 10 s. 141-145 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Bokwa Ignacy: O spowiedzi z sympatią. Więź 1997 nr 7 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: "Wyciągnąć z jamy obłudnego węża". Nowe Książki 1997 nr 7 s. 32-33  szczegóły 
221.książka: Demonologia w nauce ojców Kościoła. 2002  szczegóły 
222.książka: Demonologia w nauce ojców Kościoła. 2000 ([Zawiera materiały z sympozjum patrystycznego "Demonologia w nauce Ojc...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 201-202 (nota...) szczegóły 
223.książka: Di Nola Alfonso M.: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. 1997 (Wprowadzenie. * Narodziny diabła: Akt metrykalny demona. Hipoteza o na...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Diabeł na garnuszku. Tygodnik Powszechny 1997 nr 28 s. 10  szczegóły 
recenzja: Łukaszuk Tomasz Dionizy: Szatan i mędrca szkiełko. Znak 1998 nr 5 s. 156-164  szczegóły 
recenzja: Pierzchała Aneta: Historia diabła. Życie 1997 nr 162 s. 10  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Niepokojące towarzystwo diabła.... Nowe Książki 1997 nr 9 s. 34-35  szczegóły 
artykuł: Diabeł, czyli małpa Boga. Życie 1997 nr 162 s. 10-11 (dyskusja wokół problematyki książki; wypowiedzi aut.: Wacław Hryniewic...) szczegóły 
224.książka: Di Nola Alfonso M.: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 222-223  szczegóły 
225.książka: Die Bilder der "neuen Frau" in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts. 1998 (Mirosława Czarnecka: Die Bilder der "'neuen Frau" in der Moderne und d...) szczegóły 
226.książka: Doerrzapf Reinhold: Eros, małżeństwo, Lucyper w pludrach. Dzieje obyczajowości seksualnej. 1997  szczegóły 
recenzja: Lew-Starowicz Zbigniew: Eros w dziejach. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 66  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Lustracja Erosa. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
227.książka: Donimirski Andrzej: Niezwykłe kobiety w legendzie i historii. [Cz. 1-2]. 1995 (Cz. 1. Kobiety z mitów i legend. Kraków 1995, 155 s.
[Zawiera:] Ws...)
 szczegóły 
recenzja: Pruszyńska Joanna: Królowe i ukochane. Twój Styl 1996 nr 9 s. 116  szczegóły 
228.książka: Dowgiałło Krzysztof Junosza: Anioł i diabeł w Europie. 1997 ([Dedykacja:] Książkę tę dedykuję pani Sylwii Rudnickiej z Sopotu, jako...) szczegóły 
229.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
230.książka: Drury Nevill: Don Juan, Mescalito i współczesna magia. Mitologia przestrzeni wewnętrznej. 1992  szczegóły 
231.książka: Drury Nevill: Szamanizm. 1994  szczegóły 
232.książka: Duby Georges: Damy XII wieku. 2000 ([Próba rekonstrukcji obrazu zamężnych i bogatych kobiet - dam XII wiek...) szczegóły 
recenzja: Godlewicz-Adamiec Joanna: Georges Duby: Damy XII wieku [Dames du XII siecle], tłum. Alicja i Krzysztof Choińscy. Czytelnik, Warszawa 2000. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 817-819  szczegóły 
233.książka: Duchowość Europy. 2001 ([Zawiera materiały z sympozjum odbytego 10 V 2000; m.in.:] Stanisław N...) szczegóły 
234.książka: Dumezil Georges: Na tropie Indoeuropejczyków. Mity i epopeje. Z Georges'em Dumézilem rozmawia Didier Eribon. 1996 (Krzysztof Kocjan: Georges'a Dumezila teoria trzech funkcji [wstęp]. - ...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Jarosław: Francuzi i indoeuropejczycy. Mówią Wieki 1997 nr 2 s. 55  szczegóły 
235.książka: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. 2002 ([Zawiera m.in.:] Kultura - ikonosfera - literatura: wzajemne relacje: ...) szczegóły 
recenzja: Śniecikowska Beata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 264-270  szczegóły 
236.książka: Dziechcińska Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 2001 ([Dot. wzorów parenetycznych: jaka kobieta powinna być w życiu społeczn...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Barok 2001 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
237.książka: Einheit versus Vielheit. Zum Problem der Identitaet in der deutschsprachigen Literatur. 2002 ([Zawiera rozprawy poświęcone problemowi tożsamości w literaturze niemi...) szczegóły 
238.książka: Eliade Mircea: Alchemia azjatycka. 2000  szczegóły 
239.książka: Eliade Mircea: Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne. 1997 ([Zbiór wykładów z cyklu "Haskel Lectures" wygłoszonych na uniwersyteci...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Czas święty, świat święty. Życie 1997 nr 109 s. 9  szczegóły 
recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 285-287  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Czy religia to wiara. Gazeta Wyborcza 1997 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Pogromca smoków. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Przeżycie absolutu. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 36-37  szczegóły 
240.książka: Eliade Mircea: Kowale i alchemicy. 1993 ([Dzieje symboliki wykreowanej wokół sakralnych postaci górnika, hutnik...) szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1993 nr 2 s. 118 (nota...) szczegóły 
recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/8 s. 306  szczegóły 
recenzja: Sznajderman Monika: Kowale czasu. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 27-28 (z fot. M. Eliade'go....) szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Władcy ognia. Trybuna 1993 nr 299 s. 6  szczegóły 
241.książka: Eliade Mircea: Mefistofeles i androgyn. 1994 (Przedmowa. I. Przeżycia światłości mistycznej [iluminacja duchowa u Es...) szczegóły 
recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 321-323  szczegóły 
242.książka: Eliade Mircea: Mefistofeles i androgyn. 1999  szczegóły 
243.książka: Eliade Mircea: Mit wiecznego powrotu. 1998  szczegóły 
recenzja: Benisz Henryk: Człowiek wobec problemu czasu i historii. Przegląd Filozoficzny 1999 nr 3 s. 202-208  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Różnice czasów. Gazeta Wyborcza 1999 nr 7 s. 10  szczegóły 
244.książka: Eliade Mircea: Mit wiecznego powrotu. 1994  szczegóły 
245.książka: Eliade Mircea: Mity, sny i misteria. 1999  szczegóły 
246.książka: Eliade Mircea: Mity, sny i misteria. 1994 (Przedmowa. Rozdz. I. Mity współczesnego świata. Rozdz. II. Mit Dobrego...) szczegóły 
recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 323  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Na tropach sacrum. Trybuna 1995 nr 41 s. 15  szczegóły 
247.książka: Eliade Mircea: Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej. 1998 (Georges Dumezil: Słowo wstępne. * [Dedykacja:] Pamięci mego ojca Gheor...) szczegóły 
248.książka: Eliade Mircea: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. 1992 (Przedmowa. - I. Mody kulturalne a relignioznawstwo: Artysta - nie pode...) szczegóły 
recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s.318-320  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: W poszukiwaniu cudownego czyli schyłek tysiąclecia. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 55-56 (z fot. M. Eliadego...) szczegóły 
recenzja: Reszke Robert: Widzieć i opisywać (Warszawski przegląd książek). Res Publica Nowa 1993 nr 4 s. 52-55  szczegóły 
recenzja: sad.: W kręgu myśli współczesnej. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 289-291  szczegóły 
249.książka: Eliade Mircea: Sacrum i profanum. O istocie religijności. 1996 ([Zawiera rozdziały:] Święta przestrzeń i sakralizacja świata. Święty c...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: O przejawach religijności. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49  szczegóły 
250.książka: Eliade Mircea: Sacrum i profanum. O istocie religijności. 1999  szczegóły 
251.książka: Eliade Mircea: Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. 2001  szczegóły 
252.książka: Eliade Mircea: Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. 1994  szczegóły 
recenzja: Styczyńska Anna: Eliade klasyczny. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 51  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Archaiczni pogromcy duchów. Trybuna 1994 nr 111 s. 15  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Szaman z wieży. Ex Libris 1995 nr 76 s. 7-8  szczegóły 
253.książka: Eliade Mircea: W poszukiwaniu historii i znaczenia religii. 1997 (Przedmowa. Nowy humanizm. Retrospoektywny przegląd historii religii: r...) szczegóły 
recenzja: Kosiewicz Jerzy: Eliade wobec przedustawnego uniwersum religii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 277-283  szczegóły 
254.książka: Encyklopedia wiedzy zakazanej. Podróż przez świat czarnej magii. 1992  szczegóły 
255.książka: Estes Clarissa Pinkola: Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach. 2001 (Słowo wstępne. - Wprowadzenie. * [I.]. Śpiewanie nad kośćmi. Skowyt: w...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Biegnąca z baśniami. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Jaworska Justyna: Biegnąca z wilkami. Wysokie Obcasy 2001 nr 49 s. 37  szczegóły 
recenzja: (JGI): Przekrój 2001 nr 47 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lasoń-Kochańska Grażyna: Archeologia płci. Sfinks 2002 nr 6 s. 94 (fel....) szczegóły 
recenzja: Lasoń-Kochańska Grażyna: Biegnąca z baśniami. Nowa Fantastyka 2002 nr 5 s. 69 (nota...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Opowieści uzdrawiające tylko dla kobiet (doprawdy?). Polonistyka 2002 nr 2 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Lewicka-Rosińska Alina: Po co nam baśnie?. Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
256.książka: Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze. ([Dot. rozwoju semantyki i ikonografii żywiołów w ujęciu filozoficzno-e...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 134 (nota...) szczegóły 
257.książka: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Etos rycerski w Europie Środkowej i...) szczegóły 
recenzja: Mularczyk Jerzy: Szkice Legnickie 2000 t. 21 s. 246-250  szczegóły 
258.książka: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane. 1994 (Franciszek Drączkowski: Przedmowa. - [Id.:] Idea kerygmatu w przekazac...) szczegóły 
259.książka: Fernandez-Armesto Felipe: Historia prawdy. ([O ewolucji pojęcia prawdy od starożytności po XX w., zawiera:] Przedm...) szczegóły 
recenzja: (mp): Dziury w całym. Nowa Fantastyka 2000 nr 4 s. 73  szczegóły 
260.książka: Fontette Francois de: Historia antysemityzmu. 1992 (Wprowadzenie pojęć [wstęp]. - Rozdz. I. Starożytność pogańska: 1. Świa...) szczegóły 
recenzja: (sad): Nowe zasługi i grzechy wydawców. Polski "keseż". Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 248-251  szczegóły 
261.książka: Forstner Dorothea: Świat symboliki chrześcijańskiej. 1990 (Zawiera hasła w następujących działach: 1. Znaki i pismo. 2. Liczby i ...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Siedem pieczęci. Katolik 1991 nr 2 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudelska Dorota: Symbole chrześcijan. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kurc Justyna: Powrót do rozumienia. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 542 (nota...) szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1991 nr 2 s. 147-148  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Świat symboliki chrześcijańskiej. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
recenzja: (w): Jaki znak twój? Orzeł biały. Gazeta Wyborcza 1991 nr 78 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Ogrody mądrości. Wiedza i Życie 1991 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Świat mitu i symbolu. Powściągliwość i Praca 1991 nr 11 s. 5  szczegóły 
262.książka: Forstner Dorothea: Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. 2001  szczegóły 
263.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
264.książka: Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. 1994  szczegóły 
recenzja: Gałysz Małgorzata Z.: Sny i mity. Zapomniany język symboli. Graffiti 1998 nr 2 s. 93-96 (z not. o Małgorzacie Z. Gałysz...) szczegóły 
265.książka: Fruttero Carlo, Lucentini Franco: Krótka historia wakacji. 1995 ([Zawiera krótkie szkice literackie nt. wakacji, w szczególności w kult...) szczegóły 
266.książka: Frydryczak Beata: Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności. 2002 ([Dot. filozoficznych i literackich konkretyzacji figur-motywów uosabia...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Blanka: Świat jako kolekcja. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 188-195 ( ...) szczegóły 
recenzja: Misiak Tomasz: O estetycznym kolekcjonowaniu świata. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 309-316 (z not. o autorze art. na s. 343...) szczegóły 
267.książka: Gadamer Hans Georg: Dziedzictwo Europy. 1992 ([Zawiera teksty:] Różnorodność Europy - dziedzictwo i przyszłość. Przy...) szczegóły 
recenzja: Dehnel Piotr: Zobaczyć Europę. Odra 1993 nr 7/8 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Nowa przyszłość Starej Europy według Gadamera. Życie Warszawy 1992 nr 213 s. 13  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Europejskie dziedzictwo Gadamera. Rzeczpospolita 1992 nr 162 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Skoczyński Jan: Zrozumieć Europę. Tygodnik Powszechny 1993 nr 35 s. 11  szczegóły 
268.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
269.książka: Gender w humanistyce. 2001 ([Tom pokonferencyjny sesji "Problematyka gender we współczesnej humani...) szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
270.książka: Geremek Bronisław: Świat "opery żebraczej". Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku. 1989  szczegóły 
recenzja: Bauer Krzysztof: Dzieje nędzy. Wojna i okupacja. Biografie. Wiadomości Historyczne 1990 nr 4 s. 220-224  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Bartłomiej: Credo 1991 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Kamler Marcin: Świat "opery żebraczej" . Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 3/4 s. 211-214  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 191 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Res sacra miser. Res Publica 1990 nr 9 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Mączak Antoni: Nędza i fikcja. Po prostu 1990 nr 18 s. 14  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Res sacra miser. Odra 1990 nr 7/8 s. 98-99  szczegóły 
recenzja: Olendzki Krzysztof: Świadomy bezwstyd nędzy. Nowe Książki 1991 nr 1 s. 64-65 (z fot. B. Geremka....) szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 77 s. 6  szczegóły 
recenzja: Sieczkowski Grzegorz: "Opera żebracza". Ład 1990 nr 24 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ziemiński Ireneusz: Panorama żebraczego świata. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 106-111  szczegóły 
271.książka: Geremek Bronisław: [Świat "opery żebraczej". Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku] Het Kainsteken. Het beeld van armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw. 1992  szczegóły 
272.książka: Geremek Bronisław: [Świat "opery żebraczej". Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku] Os filhos de Caim. Vagabundos e miseraveis na literatura europeia 1400-1700. 1995  szczegóły 
273.książka: Gerould Daniel: Historia gilotyny. Legenda i morał. 1996 (Wstęp. * Wynalezienie gilotyny: Pregilotyna: najdawniejsze dzieje. Bea...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Gadające głowy. Książki. Gazeta 1997 nr 2 s. 10  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Dzieje małżonki rewolucji. Życie 1997 nr 16 s. 9  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Fascynacja okrucieństwem?. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
274.książka: Gębarowicz Mieczysław: Mater Misericordie - Pokrow - Pokrowa w sztuce i legendzie Środkowo-Wschodniej Europy. 1986  szczegóły 
recenzja: Dąb-Kalinowska Barbara: Polish Art Studies 1989 t. 10 s. 295-298  szczegóły 
275.książka: Ghyka Matila C.: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. 2001 (Paul Valery: List do Autora * Przedmowa. * Cz. I. Rytmy. 1. Od liczby ...) szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 43 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2001 nr 10 s. 66 (nota...) szczegóły 
276.książka: Girard Rene: Kozioł ofiarny. 1991  szczegóły 
recenzja: Kubiak Anna E.: Na początku była przemoc. Ex Libris 1995 nr 77 s. 10  szczegóły 
recenzja: Nowak-Juchacz Ewa: Oto jest głowa kozła. Skrypt 1992 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
277.książka: Głombiowska Zofia: Człowiek i świat w poezji starożytnych Greków i Rzymian. 1994 (Przedmowa. Tragiczna epopeja Homera [dot. "Iliady]. Safona o pięknie. ...) szczegóły 
278.książka: Gołaszewska Maria: Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości. 1994 ([Zło m.in. w twórczości pisarzy:] Dante Alighieri, Donatien-Alphonse F...) szczegóły 
recenzja: Małoicki Sławomir: Wartość i zło. Etyka 1996 nr 29 s. 222-224  szczegóły 
279.książka: Gołaszewska Maria: Poetyka idei ogólnych. 1994 (Wprowadzenie: Treść dzieła sztuki a idee ogólne. Spór o prawdę dzieła ...) szczegóły 
recenzja: Bakke Monika: O przeszłości i przyszłości idei ogólnych. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 210-212  szczegóły 
280.książka: Gotycyzm i groza w kulturze. 2003 ([Materiały z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji "Wokół go...) szczegóły 
281.książka: Greer Germaine: Kobiecy eunuch. 2001 ([Dot. m.in. realizacji motywów kobiety, związku miłosnego, seksu, małż...) szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 399 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piotrowska Joanna: Zgłoszenia wyszukiwarki. Zadra 2002 nr 1 s. 54-55 (fel.; z not. o autorce...) szczegóły 
282.książka: Grimal Pierre: Miłość w Rzymie. 1990 (Przebieg ewolucji ekspresji uczuć miłosnych w świetle mitologii, insk...) szczegóły 
recenzja: Solecki Wiesław: Antyczne zawiłości uczuć. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Pod italskim niebem. Życie Warszawy 1990 nr 72 s. 3  szczegóły 
283.książka: Grudzińska-Gross Irena: Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna. 1995  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 176 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Rosja jaka jest. Gazeta o Książkach 1995 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Custine i Tocqueville. Nasz Dziennik 1999 nr 188 s. 7  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Siedzący mężczyźni. Gazeta o Książkach 1994 nr 12 s. 12  szczegóły 
recenzja: Rosicka Janina: Siedzący mężczyzna. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 47  szczegóły 
recenzja: Siemion Piotr: Podróżni z końca światów. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 9 XI s. 5, 15  szczegóły 
recenzja: Wandowicz Konrad: Zetknięcia kulturowe. Literatura Ludowa 1995 nr 6 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Żnińskie Zeszyty Historyczne 1997 [nr] 21 s. 217-221  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Stygmat rewolucji. Polityka - Kultura 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Zarembina Jolanta: Intelektualista, artysta, prorok. Plus Minus 1995 nr 21 s. 14  szczegóły 
284.książka: Grudzińska-Gross Irena: Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville, Mickiewicz i wyobraźnia romantyczna. 2000  szczegóły 
285.książka: Grudzińska-Gross Irena: The scar of revolution. Custine, Tocqueville and the romantic imagination. 1991 (Preface. Acknowledgments. Introduction: Two Frenchmen. Part one: Custi...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Daleko od Paryża. Ex Libris 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Dzieci Rewolucji. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 111-116  szczegóły 
recenzja: Mitchell Harvey: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 335-338  szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: "Gorycz rewolucji". Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 143-145 (z not. o Bożenie Shallcross na s. 158....) szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: Slavic Review 1994 t. 53 z. 4 s. 1164-1165  szczegóły 
recenzja: Tymowski Andrzej W.: The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 366-369  szczegóły 
286.książka: Grzech pierworodny. 1999 (Cz. I. Materiały z sympozjum patrystycznego na temat grzechu Adama i E...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Św. Augustyn i Pelagiusz. Nasz Dziennik 1999 nr 219 s. 8  szczegóły 
287.książka: Grzonka Piotr: Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. 1998 (Wstęp. cz. I. Infernalna ambiwalencja: Antyświat [świat podziemny]. Od...) szczegóły 
288.książka: Guiley Rosemary: Encyklopedia snów. 1997 (Przedmowa. * Cz. I. 1. Nauka a marzenia senne. 2. Międzykulturowe wier...) szczegóły 
289.książka: Haining Peter: Leksykon duchów. 1990  szczegóły 
290.książka: Hall James: Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu. 1997 (O symbolach w sztuce [wstęp]. * [Część słownikowa - hasła zgrupowane w...) szczegóły 
291.książka: Hani Jean: Symbolika świątyni chrześcijańskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Głowacka Renata: O sztuce religijnej. Książka dla każdego. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 194-195  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: "Okrąg na powierzchni otchłani" albo utracone sacrum. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: mac: Odra 1994 nr 6 s. 108-109  szczegóły 
292.książka: Heers Jacques: Święta głupców i karnawały. 1995 ([M.in. o pogańskich korzeniach świąt kościelnych w krajach Europy Zach...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Dzień Świętego Osiołka. Gazeta Wyborcza 1996 nr 3 s. 10  szczegóły 
recenzja: Piechowski Jerzy: Królestwo żartu, imperium błaznów. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Turnau Irena: Etnografia Polska 1996 t. 40 z. 1/2 s. 365-368  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Sacrum i profanum. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 25 s. 20  szczegóły 
293.książka: Heretycy. Panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie. 1997 (Adolf Holl: Wstęp. * Postacie: Adalbert Podlech: Piotr Abelard. - Gior...) szczegóły 
recenzja: Czarnecki Radosław S.: Przegląd Religioznawczy 1999 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Heretyk - to brzmi dumnie. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 49-51  szczegóły 
294.książka: Historia ojców i ojcostwa. 1995 (Jean Delumeau: Przedmowa. * Cz. I. (XIII w. - 1750): Złoty wiek suwere...) szczegóły 
recenzja: Bonowicz Wojciech: Ojciec - od pełni władzy do nieobecności. Znak 1996 nr 5 s. 144-149 (z not....) szczegóły 
recenzja: (gf): Historie. Forum Akademickie 1996 nr 6 s. 37  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ojcowie i dzieci. Książki. Gazeta 1996 nr 2 s. 9  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dzieciństwo i ojcostwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Oszajca Wacław: W imieniu Boga. Ex Libris 1996 nr 96 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Skąd się biorą dzieci?. Ex Libris 1996 nr 96 s. 9-10  szczegóły 
295.książka: Huizinga Johan: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. 1998  szczegóły 
recenzja: Mendecki Bartłomiej: Między misterium a walką. Albo albo 2000 nr 4 /1-4 s. 148-150  szczegóły 
296.książka: Humor europejski. 1994 ([Zawiera wybrane referaty prezentowane na międzynarodowej konferencji ...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 920-924  szczegóły 
297.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 1. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Jerzy Chmiel: Kulturotwórcza rola W...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
298.książka: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje. Materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 2. 2001 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Michał Janocha: Ikona Narodzin Mary...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
299.książka: Iluk Jan, Pałubicki Władysław: Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i starożytnym chrześcijaństwie. 1995 (Cz. I: Władysław Pałubicki: Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie. *...) szczegóły 
recenzja: Nowaczyk Mirosław: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
300.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Cz. I]. 2000 ([Zawiera:] Viara Maldjieva: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowe...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
301.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Część II]. 2000 ([M.in zawiera:] Anna M. Komornicka: Inspiracje biblijne w "Listach" św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
302.książka: Janion Maria: Wampir. Biografia symboliczna. ([Nt. motywu wampira w kulturze - m.in. literaturze, filmie i sztukach ...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Fantazmaty Marii Janion. Twórczość 2003 nr 12 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Był sobie wampir.... Viva 2003 nr 13 s. 18 (nota rec.; oprac. Agnieszka Jastrzębska...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Kły upiora. Polityka 2003 nr 32 s. 49  szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Wampir jest w każdym z nas. Przekrój 2003 nr 29 s. 60-65 (wyw. z autorką książki; rozm. Piotr Najsztub; z fot. i notą o Marii Ja...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Na tropach wampira. Tygodnik Powszechny 2003 nr 34 s. 13  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Oswajanie wampira. Rzecz o Książkach 2003 nr 9 s. D3  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Na tropie wampira. Gazeta Wyborcza 2003 nr 172 s. 12  szczegóły 
recenzja: Policewicz Małgorzata: Książki 2003 nr 9 s. 46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przewłocki Artur: Zaproszenie do miejsc tajemnych. Notes Wydawniczy 2003 nr 10 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Rozpłochowska Agnieszka: Pod rękę z wampirem. Śląsk 2003 nr 12 s. 76  szczegóły 
recenzja: Viva 2003 nr 20 s. 112 (nota o promocji; Warszawa, 16 IX 2003; oprac. Sylwia Borowska...) szczegóły 
303.książka: Jedlińska Eleonora: Sztuka po Holocauście. 2001 ([Dot. głównie sztuki polskiej i obcej, zawiera passim o utworach liter...) szczegóły 
recenzja: Marzec Sławomir: Sztuka po Holocauście. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Pamięć sztuki. Midrasz 2001 nr 11 s. 48-50  szczegóły 
304.książka: Jerozolima w kulturze europejskiej = Jerusalem in European culture. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Sztuki Po...) szczegóły 
recenzja: Friedrich Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Andrzej: Miasto dwuwymiarowe. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 3  szczegóły 
305.książka: Jocz Artur: Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej (od I do XVII w.). Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka. 1995 (Wstęp. * Cz. 1. Antyczne źródła gnostycyzmu i mistyki chrześcijańskiej...) szczegóły 
306.książka: Jundziłł Juliusz: Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian. 1996 (Wstęp. Cz. I. Prolegomena: 1. Twórcze życie w czasach prosperity i sta...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1997 r. 8 s. 145-146 (notka...) szczegóły 
307.książka: Kaczor Katarzyna: Od Draculi do Lestata. Portrety wampira. 1998 ([Zawiera:] Grzegorz Szczepaniak: Od redaktora "Anatomii Fantastyki". *...) szczegóły 
308.książka: Karłowicz Dariusz: Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna - pytanie o dowodową wartość męczeństwa. 2000 (Wstęp. * Rozdz. I. Detronizacja filozofii: 1. Paweł na areopagu. Auten...) szczegóły 
recenzja: Salij Jacek: Obudzić Lachesa. Znak 2001 nr 4 s. 130-135 (z not. o autorze...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Filozofia i męczennicy. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 67  szczegóły 
309.książka: Karwat Mirosław: O perfidii. 2001 ([Dot. m.in. różnych wariantów perfidii, przewrotności, złośliwości w l...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 225  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Anatomia perfidii. Myśl Socjaldemokratyczna 2001 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Świat oszukanych oszustów. Aneks Trybuny 2002 nr 186 s. A, F  szczegóły 
310.książka: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. 1994 ([Zbiór referatów z sympozjum naukowego "Kategoria dobra i zła w kultur...) szczegóły 
recenzja: Mroczka Katarzyna: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 160-161  szczegóły 
311.książka: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 1992 ([Zawiera referaty wygłoszone na sympozjum naukowym "Kategoria Europy w...) szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 138-139  szczegóły 
312.książka: Kategoria wolności w kulturach słowiańskich. 1994 ([Zbiór referatów z sympozjum naukowego zorg. 18-20 XI 1994 w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 374-376  szczegóły 
313.książka: Kempiński Andrzej Maria: Słownik mitologii ludów indoeuropejskich. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Opium dawnych ludów. Gazeta o Książkach 1994 nr 1 s. 9  szczegóły 
recenzja: Olszewski Lechosław: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 411-413  szczegóły 
314.książka: Kerenyi Karl: Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. 1997 ([Monografia poświęcona kultowi Dionizosa na Krecie oraz w Grecji, poch...) szczegóły 
recenzja: Bielawski Krzysztof: Ćwiczenia z dionizyzmu?. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 163-170  szczegóły 
recenzja: Budzisz Marek: Nie grecki bóg. Życie 1997 nr 227 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czaja Dariusz: Dionizos wiecznie żywy. Didaskalia 1998 nr 24 s. 80-81  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
315.książka: Kerenyi Karl: Hermes przewodnik dusz. Mitologem źródła życia mężczyzny. 1993 (I. Hermes tradycji klasycznej: 1. Wątpliwe aspekty wyobrażenia "Hermes...) szczegóły 
316.książka: Kiełczewski Bohdan, Wiśniewski Jerzy: Kulturotwórcza rola lasu. 1999 ([Dot. funkcjonowania motywu lasu w kulturze, m.in. w mitologiach, symb...) szczegóły 
317.książka: Kizik Edmund: Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. 1998 ([Historycznokulturowa analiza fenomenu śmierci i pogrzebu opracowana n...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 232-234 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Rytuały śmierci i pogrzebu. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Justyniarska Katarzyna: Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 240-245  szczegóły 
recenzja: Kropidłowski Zdzisław: Universitas Gedanensis 1999 r. 11 nr 1/2 s. 267-272  szczegóły 
recenzja: Pawlak Marian: Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 125-126  szczegóły 
318.książka: Klepfisz Heszel: Przedwojenny świat przez pryzmat młodego Żyda polskiego. Eseje 1931-1937. 1999 (Słowo wstępne. - Trzy złowieszcze sensacje. Dosyć tej zbrodni [fałszow...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Dobrze, że przypomniane. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 4 s. 15, 26  szczegóły 
319.książka: Kleszcz Leszek: Filozofia i utopia. Platon, Biblia, Nietzsche. 1997 (Wstęp. Rozdz. I. Wprowadzenie w problematykę myślenia utopijnego: Czym...) szczegóły 
320.książka: Kłańska Maria: Aus dem Schtetl in die Welt. 1772 bis 1938. Ostjuedische Autobiographien in deutcher Sprache. 1994 ([Dzieje i losy Żydów wschodnioeuropejskich w oparciu o wydane drukiem ...) szczegóły 
recenzja: Golec Janusz: Z Galicji w nowoczesny świat (Problematyka żydowska w badaniach Marii Kłańskiej). Akcent 1996 nr 3 s. 200-203  szczegóły 
321.książka: Kłańska Maria: Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1771-1918. 1991 (Od autorki. - Wstęp.- 1. Rekonesans nowej prowincji austriackiej [Fran...) szczegóły 
recenzja: Brandys Brygida: Daleko od Wiednia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 155  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Moda na Galicję. Lektura 1992 nr 7-10 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Wszystko o Galicji. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 59  szczegóły 
recenzja: (maj): Czytać. Gazeta Wyborcza 1992 nr 156 s. 17  szczegóły 
recenzja: Mikuta Bernard: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 144-145  szczegóły 
322.książka: Kłańska Maria: Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846-1914. 1991 (Vorbemerkung. Vorbemerkung zur 2. Auflage. Einleitung. - 1. Zur natio...) szczegóły 
recenzja: Schmidt Josef: Polin 1996 t. 9 s. 282-284  szczegóły 
323.książka: Kłosiewicz Stefan: Ptaki święte, przeklęte i inne. 1998 ([Ptaki obecne mi.in. w mitach, legendach i dziełach literackich]....) szczegóły 
324.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
325.książka: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. 1995 (Antoni Gąsiorowski: Przedmowa. * [M.in. zawiera rozprawy:] Marek Satro...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 209 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
326.książka: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. 1999  szczegóły 
327.książka: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. Materiały Sympozjum Patrystycznego 22.10.1998 ATK. 1999 (Tomasz Skibiński: Od redakcji. - Program sympozjum. * Jan Łach: Słowo ...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 81  szczegóły 
328.książka: Kocham, więc jestem. Motyw miłości w poezji polskiej i niemieckojęzycznej. 1995 (Grażyna Pietruszewska-Kobiela: Słowo wstępne. * Joanna Ławnikowska-Kop...) szczegóły 
329.książka: Kopaliński Władysław: Leksykon wątków miłosnych. 2002  szczegóły 
recenzja: Ciesielska Łucja: Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2002 nr 3/4 s. 202-204 (not....) szczegóły 
recenzja: Gajewski Krzysztof: Od Homera do Konwickiego. Gazeta Wyborcza 2003 nr 19 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kasjaniuk Mariusz: O szaleństwie, które czyni z ludzi głupców... czyli o miłości. Kultura [Białystok] 2003 styczeń s. 16  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Kobieta podejmuje grę. Twój Styl 2003 nr 4 s. 142  szczegóły 
recenzja: Policewicz Małgorzata: Książki 2002 nr 12 s. 45  szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Z miłością o miłości. Rzeczpospolita 2002 nr 293 s. A11  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Kochajmy się. Gazeta Wyborcza 2002 nr 299 s. 18 (not....) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Perypetie miłosne w układzie alfabetycznym. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 39  szczegóły 
330.książka: Kopaliński Władysław: Leksykon wątków miłosnych. 2003  szczegóły 
recenzja: Akademia 2003 nr 4 s. 7 (not....) szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: O miłości na śmietniku. Newsweek 2003 nr 21 s. 86-87  szczegóły 
recenzja: Człowiek encyklopedia. Wprost 2003 nr 2 s. 97 (nota...) szczegóły 
recenzja: Newsweek 2003 nr 5 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2003 nr 7 s. 43 (nota...) szczegóły 
331.książka: Kostuch Lucyna: Wyobrażenia androginiczne w wierzeniach przedchrześcijańskich kręgu śródziemnomorskiego. 2003 ([Dot. m.in. tego problemu w literaturze starożytnej greckiej, rzymskie...) szczegóły 
332.książka: Kowalski Józef: Starożytni o sensie życia. [Eseje]. 1988 ("Sens życia " w ujęciu Starego Testamentu, w myśli starożytnej Grecji ...) szczegóły 
recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 8 s. 10  szczegóły 
333.książka: Kowalski Piotr: Leksykon znaki świata - omen, przesąd, znaczenie. 1998  szczegóły 
recenzja: Huelle Paweł: Antropeion. Gazeta Wyborcza 1999 nr 15 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: W labiryncie znaków świata. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Kuligowski Waldemar: Jakie znaki i czyjego świata? Pytania o znaczenie "Leksykonu. Znaki świata" Piotra Kowalskiego. Lud 1999 t. 83 s. 181-182  szczegóły 
334.książka: Kowalski Piotr: Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej. 2002 ([Dot. współczesnej postaci fenomenu podróżowania, m.in. teoriach socjo...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Emilia: List z podróży współczesnego etnologa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 167-171 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Kulturowy fałsz i melancholia antropologa. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 74-77  szczegóły 
335.książka: Kracik Jan: Trwogi i nadzieje końca wieków. 1999 (Wstęp. Nowi jeźdźcy starej Apokalipsy. * Jak do Ziemi Obiecanej. "I ty...) szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Nowe millenium - stare lęki i nastawienia. Ethos 2000 nr 1/2 s. 299-305  szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Mistrzowie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 287 s. 10 (not....) szczegóły 
recenzja: MO: Trwogi eschatologiczne. Nowa Fantastyka 2001 nr 2 s. 75 (nota...) szczegóły 
recenzja: Regiewicz Adam: O schyłku zarania. Śląsk 2000 nr 8 s. 77  szczegóły 
336.książka: Księga o aniołach. 2002 ([Zawiera m. in.:] H.O.: Od redakcji [Wstęp]. * Pismo Święte: [Wykaz fr...) szczegóły 
recenzja: AD: Witryna księgarska. Nasz Dziennik 2003 nr 11 s. 9 (not....) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: M.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
337.książka: Kulak Ewa Krystyna: Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych. 2002 (Wstęp. * I. Literatury iberyjskie w polskich encyklopediach powszechny...) szczegóły 
recenzja: Molina Morreno Francisco: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 136-140  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Odra 2002 nr 12 s. 107  szczegóły 
338.książka: La revolution francaise et ses fantasmes dans la litterature. 1992 ([Referaty z kolokwium polsko-francuskiego pośw. 200. roczn. rewolucji ...) szczegóły 
339.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
340.książka: Le Goff Jacques: Narodziny czyśćca. 1997 ([Wstęp:] Trzecie miejsce: Stawka czyśćca [wiara w czyściec jako modyfi...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Świat w zaświatach. Trybuna 1998 nr 33 s. 12  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwa razy Le Goff. Tygodnik Powszechny 1998 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Historia narodzin czyśćca. Więź 1998 nr 4 s. 210-216  szczegóły 
recenzja: Literatura 1997 nr 10 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 3 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Samsonowicz Henryk: Miejsce w zaświatach. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 11-13  szczegóły 
341.książka: Le Goff Jacques: Sakiewka i życie (Gospodarka i religia w średniowieczu). 1995 ([Lichwa i lichwiarz w średniowiecznej Europie; jej obraz w świetle Bib...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: Cesarski Wojciech: Kościół i lichwa. Gazeta Wyborcza 1995 nr 76 s. 13  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Jak powstał kapitalizm. Gazeta o Książkach 1995 nr 4 s. 12  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Ocalić bogactwo nie utracić raju. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 51  szczegóły 
342.książka: Leach Marjorie: Uniwersalny leksykon bóstw. 1999 ([Zawiera opisy bóstw różnych typów ze wszystkich cywilizacji i regionó...) szczegóły 
343.książka: Leeming David Adams, Leeming Margaret Adams: Mity o stworzeniu świata i ludzi. Przegląd encyklopedyczny. 1999  szczegóły 
recenzja: Urban Józef: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 17-19  szczegóły 
344.książka: Leksykon - zaświaty i krainy mityczne. 1999  szczegóły 
recenzja: MO: Stany i miejsca. Nowa Fantastyka 2001 nr 1 s. 68 (nota...) szczegóły 
345.książka: Leksykon bohaterów literackich. 1995 ([Autorzy haseł:] Ewa Bieganowska-Lipman, Bernadeta Hermann, Marian Kis...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Literacka rodzina. Rzeczpospolita 1995 nr 268 s. 26  szczegóły 
recenzja: Stomma Ludwik: Bohun w siedmiomilowych butach. Polityka 1996 nr 10 s. 89  szczegóły 
nawiązanie: Stomma Ludwik: Lubię Katowice. Polityka 1996 nr 14 s. 97  szczegóły 
polemika: Szymutko Stefan: Komentarz przede wszystkim dla sióstr i braci w (z) prowincji. Śląsk 1996 nr 6 s. 58-59  szczegóły 
polemika: Szymutko Stefan: Pretekst do pomyślunku nad rolą centrum. Śląsk 1996 nr 6 s. 58  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Od Ajschylosa do Żukrowskiego. Gazeta Wyborcza 1995 nr 225 s. 10  szczegóły 
recenzja: Z.J.W.: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 6 s. 31  szczegóły 
346.książka: Leksykon symboli. 1992 ([Leksykon wyjaśnia genezę i znaczenie symboli pochodzących z różnych k...) szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Symbol w epoce komputerów. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 10 s. 43-45  szczegóły 
347.książka: Les representations de l'Autre du Moyen Age au XVIIe siecle. Melanges en l'honneur de Kazimierz Kupisz. 1995 (Evelyne Berriot-Salvadore: Avant-Propos. - Robert Aulotte: Esquisse bi...) szczegóły 
348.książka: Lewis James R.: Encyklopedia snu. 1998  szczegóły 
349.książka: Lewis James R.: Życie po śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów i zjawisk. 1999  szczegóły 
350.książka: L'Humour europeen. 1993 (T. 1. Lublin 1993, 283 s.
[Zawiera materiały z międzynar. kolokwiu...)
 szczegóły 
351.książka: Lipiński Edward, Łyczkowska Krystyna, Popko Maciej, Szarzyńska Krystyna: Miłość i seks w kulturach Wschodu Starożytnego. 1996 (Od wydawcy. * Krystyna Szarzyńska: Sumer. Sumerowie - ich historia i k...) szczegóły 
352.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996. 1998 ([Zawiera teksty referatów:] I. W kręgu Biblii i liturgii: Jacek Salij:...) szczegóły 
recenzja: Borek Piotr: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 128-132  szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
353.książka: Loomis Roger Sherman: Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu. 1998 (Przedmowa. * I. Przegląd najważniejszych romansów o Graalu. II. Począt...) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Cztery mity. Gazeta Wyborcza 1998 nr 132 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Franczyk-Orłowska Marzena: Poszukiwanie Graala. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 6 s. 46-50  szczegóły 
recenzja: Grodecki Tomasz: Graal, Celtowie i przyczyny rzeczy. Przegląd Powszechny 1998 nr 10 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Literatura 1998 nr 7/8 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Nowe opowieści o Graalu. Charaktery 1998 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
354.książka: Lovecraft Howard Phillips: Nadnaturalny horror w literaturze. 2000  szczegóły 
recenzja: Płaza Maciej: Lektury świadka wielkich przedwiecznych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 209-212  szczegóły 
355.książka: Lurker Manfred: Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. 1994 (Słowo wstępne. I. Ukryty sens naszego świata. II. Istota i znaczenie s...) szczegóły 
recenzja: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1996 r. 4/5 (1995/1996) nr (1/2) 9/10 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Pasek Zbigniew: Tropienie oblicza Boga. Znak 1995 nr 12 s. 211-214 (z not. o Zbigniewie Pasku...) szczegóły 
recenzja: (pik): Symboliczne słońce. Forum Akademickie 1994 nr 5/6 s. 38  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Język symboli. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Żyjemy wśród symboli. Rzeczpospolita 1994 nr 289 s. 6  szczegóły 
356.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli biblijnych. 1989  szczegóły 
357.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
358.książka: Łysień Leszek: Bóg, rozum, wiara. Problematyka filozofii Boga od Talesa z Miletu do G.W.F. Hegla. 2003 ( [Dot. filozofii Boga u twórców:] Tales z Miletu, Arystoteles, Ploty...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 290 (nota...) szczegóły 
359.książka: Macioti Maria Immacolata: Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia.  szczegóły 
recenzja: Charaktery 1999 nr 2 s. 39 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janion Maria: Mityczny czar wiosny. Gazeta Wyborcza 1999 nr 67 s. 33  szczegóły 
recenzja: (MP): Wprost 1998 nr 51 s. 110 (not....) szczegóły 
360.książka: Margul Tadeusz: Mity z pięciu części świata. 1989 ([Zawiera:] Wątki mitologiczne Polinezji. Mitologia japońska według kro...) szczegóły 
361.książka: Margul Tadeusz: Zwierzę w micie i kulcie. 1996 ([Zawiera rozdziały:] 1. Zwierzę w nimbie świętości. 2. Zwierzę wzorem ...) szczegóły 
362.książka: Masson Herve: Słownik herezji w Kościele katolickim. 1993  szczegóły 
363.książka: Mączak Antoni: Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku. 1998 (Wstęp: Diariusze - wspomnienia - opowieści [relacje z podróży jako źró...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1999 nr 3 s. 190  szczegóły 
recenzja: Perłakowski Adam: Historyka 1999 t. 29 s. 127  szczegóły 
recenzja: Wyczański Andrzej: Ciekawość ludzi i świata. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
364.książka: Mączak Antoni: [Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku] Travel in early modern Europe. 1995 ([Również w oparciu o teksty literackie: podróżnicze, pamiętnikarskie, ...) szczegóły 
365.książka: McGinn Bernard: Antychryst. 1999  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
366.książka: McLeish Kenneth: Leksykon mitów i legend świata. 2001  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2001 nr 5 s. 49 (not....) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 53 (nota...) szczegóły 
367.książka: Messadie Gerald: Diabeł. Historia powszechna. 1999  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
368.książka: Mikołejko Zbigniew: Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa. 2001 (Od autora. Kilka słów o umarłej [esej o inskrypcjach nagrobnych staroż...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 173-174  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Nieśmiertelna śmierć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: O języku, nicości i tajemnicy istnienia. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
369.książka: Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej, Gdańsk, listopad 1998. 2001 (Agnieszka Witczak: Przedmowa. * Ewa Mianowska: Homeryckie i Hezjodejs...) szczegóły 
370.książka: Minois Georges: Diabeł. 2001 ([Studium historycznej ewolucji pojęcia diabła w kulturze europejskiej....) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Szatańskie wersety. Powściągliwość i Praca 2003 nr 6 s. 23  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
371.książka: Minois Georges: Historia piekła. 1998  szczegóły 
372.książka: Minois Georges: Historia piekła. 1996 ([Obraz piekła w różnych religiach i kulturach; zawiera rozdziały:] Czę...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Piekło odwetu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 61 s. 10  szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nowości z podziemia. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] A może do piekła?. Przegląd 2000 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Infernalne stulecie. Przegląd 2000 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Geroge Minois: "Historia piekła". Plus Minus 1997 nr 11 s. 19  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kompleks penitencjalny. Fenix 1997 nr 10 s. 186-190  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ryś Grzegorz: Piekielne pokusy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 16  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Kołowrót strachu. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
373.książka: Minois Georges: Historia starości. Od antyku do renesansu. 1995 (Jean Delumeau: Przedmowa. - Wstęp. Bliski Wschód w starożytności: star...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Ojcowie i dzieci. Książki. Gazeta 1996 nr 2 s. 9  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Czy warto być Dorianem Grayem?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
374.książka: Mit - człowiek - literatura. Praca zbiorowa. 1992 ([Szkice nt. recepcji mitów greckich w literaturze polskiej i powszechn...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Dziewięć mitów żywych. Rzeczpospolita 1992 nr 188 s. 4  szczegóły 
recenzja: M.K.: Mit, człowiek, literatura. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wapiennik-Kossowicz Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 581-582  szczegóły 
375.książka: Mitrowski Grzegorz: Kosmos, Bóg, Czas. 1993 ([Czas jako przedmiot zainteresowań filozofii, religii, literatury; m.i...) szczegóły 
recenzja: Nowaczyk Mirosław: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 3 s. 174-175  szczegóły 
376.książka: Mity. Historia i struktura mistyfikacji. Praca zbiorowa. 1997 (Cz. I. Aspekty kulturowe i filozoficzne mitu: Marian Golka: Mit jako z...) szczegóły 
377.książka: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. 1992 (Słowo wstępne. * Mity początku: Hanna Kowalska: Mit państwa w piśmienn...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 309-312  szczegóły 
378.książka: Mizińska Jadwiga: Imiona losu. 1999 (Życie i los człowieka [wstęp]. * [I.] los jako Fatum: Edypa spór z Prz...) szczegóły 
379.książka: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian. Praca zbiorowa. 1995 ([Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie k. Opola pr...) szczegóły 
380.książka: Mukoid Ewa: Filozofia zła. Nabert, Marcel, Ricoeur. 1993  szczegóły 
381.książka: Mutterbilder und Muetterlichkeittskonzepte im aesthetischen Diskurs. 2000 ( Mirosława Czarnecka: Vorwort. - Grażyna Barbara Szewczyk: Der Mythos ...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Małgorzata: Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 240-241  szczegóły 
382.książka: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Studia i rozprawy = National and supranational character of literature = Nationaler und uebernationaler Charakter der Literatur = Le caractere national et supranational de la litterature. 1996 ([Materiały z sesji "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury", Kr...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
383.książka: Narody i stereotypy. 1995 ([Zawiera m.in.:] Jacek Woźniakowski: Wprowadzenie. * Teresa Walas: Od ...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Lachów gańmy, ale z Lachami bądźmy. Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 123-128  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Taniec parami. Tygodnik Powszechny 1995 nr 31 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mucha Janusz: Polacy w oczach innych. Studia Socjologiczne 1996 nr 2 s. 137-144  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: O sobie i innych. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 24  szczegóły 
recenzja: T.F.: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 52  szczegóły 
384.książka: Nationale Identitaet. Aspekte, Probleme und Kontroversen in der deutschsprachigen Literatur. 1998 (Roberto Simanowski: Die methodischen Grundlagen des Nationalismus am B...) szczegóły 
recenzja: Obruśnik Joanna: Narodowa tożsamość. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Piontek Sławomir: Convivium 1999 s. 395-399  szczegóły 
385.książka: Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. ([Zawiera m.in.:] Maciej Szczurowski: Opiekunka dobrej śmierci, święta ...) szczegóły 
386.książka: Niebuhr H. Richard: Chrystus a kultura. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odwieczny problem [m.in. próba definicji Chrys...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: Lektura obowiązkowa. Znak 1998 nr 10 s. 145-151  szczegóły 
387.książka: Nieświadomość to odrębne królestwo... ([Zawiera m.in.:] Ilona Błocian, Robert Saciuk: O pojęciu nieświadomośc...) szczegóły 
388.książka: Nowak Bronisław: Żony, nałożnice, wszetecznice czyli Obraz czarnych afrykańskich kobiet widziany oczami europejskich podróżników XV-XIX w.. 1993 ([Kobiety afrykańskie - żony, dziewki publiczne, afrykańskie instytucje...) szczegóły 
389.książka: Nowik Elena: Szamanizm syberyjski. Obrzęd i folklor. Próba porównania struktur. 1993  szczegóły 
390.książka: Nurt metafizyczny w poezji narodów słowiańskich. [Materiały Sekcji bizantyno-słowianoznawczej X Międzynarodowego Kongresu Naukowego Musica Antiqua Europae Orientalis]. 1994 (Aleksandra Olędzka-Frybesowa: Psalmy w ikonografii sztuki bizantyjskie...) szczegóły 
391.książka: Obraz Boga Ojca w kulturze. 2000 (Józef Życiński: Teologiczny fundament antropologii. - Józef Kudasiewic...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 196 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 230  szczegóły 
392.książka: Obraz domu w kulturach słowiańskich. 1997 ([Materiały z sympozjum "Obraz domu w kulturach słowiańskich"; Warszawa...) szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 193-197  szczegóły 
393.książka: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. 1996 ([Zawiera referaty z sympozjum naukowego, zorganizowanego w dniach 7-9 ...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 636-637  szczegóły 
394.książka: Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich. 1998 ([Tom poświęcony pamięci Andrzeja Drawicza; zawiera materiały ze sympoz...) szczegóły 
395.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 1. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Lucyna Rożek: Świątynia a literatura. Słowo ...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: x ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
396.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 2. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] V.A. Pozdeev: Semiotika khrama v russkom fol...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 614-616  szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Stylistyka 2002 nr 11 s. 594-597  szczegóły 
397.książka: Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich. 1999 ([Zawiera teksty referatów z sympozjum naukowego "Obraz zdrajcy i szpie...) szczegóły 
recenzja: Wnuk Małgorzata: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 63-66  szczegóły 
398.książka: Ochocki Aleksander: Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna. 2003 ([Dot. filozofii komizmu i polemiczności wobec opery w dramatach zawier...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 170  szczegóły 
399.książka: Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender = A queer mixture. Gender perspectives on minority sexual identities. 2002 ([Materiały z konferencji w Szczyrku VI 2000 i w Karpaczu VI 2001. Zawi...) szczegóły 
recenzja: (zdr): Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 117  szczegóły 
400.książka: Okolice kina grozy. Materiały Czwartego Gdańskiego Seminarium Filmowego SF. 1999 (Krzysztof Kornacki: [Wstęp]. - Anna Martuszewska: Co interesuje odbior...) szczegóły 
recenzja: Marzęda Dorota: Diabeł jest fotogeniczny. Nowa Fantastyka 2000 nr 6 s. 59  szczegóły 
401.książka: Oleschko Herbert: Aniołów dyskretny lot. 1996 (Od autora. * A. Sapientia: Wizja Jakuba. - I. Praobraz boskiego posłań...) szczegóły 
recenzja: Gancarz Bogdan: W świecie aniołów. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 43  szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: O pocieszeniu, jakie daje angelologia. Topos 1998 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
402.książka: Parniewski Witold: Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa). 2000 ([Tekst niedokończonej pracy habilitacyjnej poświęconej idei utopi w li...) szczegóły 
403.książka: Parole et revolutions. Actes du colloque de Varsovie, 23-28 juin 1989. Colloque franco-polonais. 1992 (Marthe Molinari, Dominique Triaire: Avant-propos. - I. Parole et influ...) szczegóły 
404.książka: Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach powszechnych. 1999 (Materiały z konferencji naukowej, 11-13 maja 1998 r. w Bydgoszczy...) szczegóły 
recenzja: [Mika Norbert] N.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 374-375 (nota...) szczegóły 
405.książka: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. 1995 ([Zawiera materiały z sesji naukowej "Pielgrzymki w średniowiecznej Eur...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Homo peregrinans. Znak 1997 nr 8 s. 145-149 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 209-210 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: [Wójcik Marek L.] M.L.W.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 151 (nota...) szczegóły 
406.książka: Pernoud Regine: Kobieta w czasach katedr. 1990 (Zawiera rozdziały: Część pierwsza: Zanim zbudowano katedry: 1. Klotyld...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Persona. Ogród 1991 nr 4 s. 313-317  szczegóły 
recenzja: Kusiak Alicja: "Kobieta w czasach katedr" R. Pernoud jako przykład historiografii feministycznej. Nasze Historie 1994 t. 1 s. 65-81  szczegóły 
recenzja: Salij Jacek: Korzenie feminizmu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 17  szczegóły 
recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1991 nr 5 s. 62  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Opowieść o szczęśliwej krainie. Ogród 1991 nr 4 s. 310-312  szczegóły 
407.książka: Pernoud Regine: Kobieta w czasach wypraw krzyżowych. 1995  szczegóły 
recenzja: Jóźwiak Agnieszka: Największa przygoda Średniowiecza. Tygiel Kultury 1996 nr 8/9 s. 150-152  szczegóły 
recenzja: Niwiński Piotr: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1996 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Krzyżowcy płci obojej. Gazeta o Książkach 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
408.książka: Pernoud Regine: Kobieta w czasach wypraw krzyżowych. 1996 ([Zawiera:] Przedmowa. * I. od pielgrzymki do wyprawy krzyżowej: "Ubodz...) szczegóły 
409.książka: Petoia Erberto: Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności. ([Nt. motywu wampira w kulturze - m.in. w legendach i literaturze]...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Kły upiora. Polityka 2003 nr 32 s. 49  szczegóły 
recenzja: Dracula i inni. Wprost 2003 nr 27 s. 97 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 18 (nota...) szczegóły 
recenzja: (MS): Książki 2003 nr 9 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Osęka Andrzej: Czytajcie, a znajdziecie [z tego cyklu:] Wampiry i złe sny. Gazeta Wyborcza 2003 nr 126 s. 21  szczegóły 
410.książka: Philip Neil: Ilustrowana księga mitów. Baśnie i legendy świata. 1999 ([Zawiera także: Słowniczek "Kto jest kim w mitologii" oraz drzewa gene...) szczegóły 
411.książka: Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum "Temat pieniądza w literaturze i teatrze", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Józef Bachórz: Słowo wstępne. * Jan Iluk: Kościół ant...) szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 219-230  szczegóły 
412.książka: Pieńkos Andrzej: Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych. 2000 ([Dot. przedstawiania śmierci i cierpienia w malarstwie nowożytnym (XVI...) szczegóły 
recenzja: Jaxa-Rożen Hanna: Obrazy rzeczy ostatecznych. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 103-114  szczegóły 
413.książka: Płaszczewska Olga: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. ([Dot. stosunku romantyzmu do tradycji błazeństwa w oparciu o refleksje...) szczegóły 
414.książka: Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Slawistów, Opole 24-25 października 1990 r.. 1993 ([Zawiera skrócone wersje referatów wygł. na międzynar. konferencji w O...) szczegóły 
recenzja: Makowiecka Katarzyna: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 96-99  szczegóły 
415.książka: Pogranicza, granice, ograniczenia. 1996 ([Zawiera materiały z konferencji polonistycznej zorganizowanej w Kodni...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Granice i transgresje. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 18  szczegóły 
416.książka: Polański Tomasz: Ancient Greek orientalist painters. The literary evidence. 2002 (I. Orientalism in Greek Art and Literature. II. Mythology and Exotism:...) szczegóły 
recenzja: Dworacki Sylwester: Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 337-341  szczegóły 
417.książka: Pomian Krzysztof: Wenecja w kulturze europejskiej. 2000 ([m.in. literackie opisy Wenecji od XIII w; a także motyw śmierci w Wen...) szczegóły 
recenzja: Guze Justyna: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 158-160  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Wenecja na lodowej tafli. Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E4  szczegóły 
418.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
419.książka: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany). 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Szwat-Gyłybowa: Pytanie o "conditio bulgarica...) szczegóły 
420.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
421.książka: Prokopiuk Jerzy: Labirynty herezji. 1999 (Cz. I. Ścieżkami gnozy. Gnoza, gnostycyzm i manicheiz. Apologia prpo d...) szczegóły 
recenzja: Dobkowski Mariusz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 298-299  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Fabryka Absolutu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Hańderek Piotr: Gnoza w perspektywie. Odra 2000 nr 5 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Odnawianie znaczeń. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 16  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Inna książka. Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Przewodnik po labiryncie. Życie z Książkami 1999 nr z 14 VII s. 6  szczegóły 
422.książka: Przybylski Ryszard: Pustelnicy i demony. 1994 ([Eseje nt. duchowości wczesnochrześcijańskich mnichów i pustelników:] ...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Jak zwykle bez szans. Twórczość 1995 nr 3 s. 93-96  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1995 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dabertowa Eugenia R.: Święci szaleńcy marnego czasu. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1 s. 175-180  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Żądło i kości. Ex Libris 1994 nr 63 s. 10  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Abba Ryszard. Ex Libris 1994 nr 63 s. 9-10 (sprost. autora: Ex Libris 1994 nr 64 s. 17....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Z Przybylskim po pustyni. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Ach, ci biedni pustelnicy.... Sycyna 1995 nr 7 s. 18  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: W oazie pięknych tekstów. Rzeczpospolita 1994 nr 254 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szurek Joanna: Zbłądzenia metaforyczne, czyli o nieufności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 207-217  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Ucieczka na pustynię. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Tropienie demonów. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 6 s. 46-48  szczegóły 
recenzja: Zajączkowski Wojciech: Eseista i pustelnicy. Res Publica Nowa 1995 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
423.książka: Przybylski Ryszard: Sardanapal. Opowieść o tyranii. Na pożegnanie ohydnego stulecia. 2001 (Zamiast kwiatów na grób Nadieżdy Jakowlewny Mandelsztam [dedykacja]. -...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Winy władzy. Opowieść Ryszarda Przybylskiego o tyranii w demokracji. Polityka 2001 nr 41 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2001 nr 7 s. 50 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Milczenie tyrana. Twórczość 2001 nr 12 s. 102-109  szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Baśń o władzy. "Sardanapal. Opowieść o tyranii" Ryszarda Przybylskiego. Gazeta Wyborcza 2001 nr 161 s. 10  szczegóły 
recenzja: Michnik Adam: Opowieść o tyranii. Gazeta Wyborcza 2001 nr 217 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Opowieść mizantropijna. Res Publica Nowa 2001 nr 12 s. 68-70  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Na pożegnanie ohydnego stulecia. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 9-10  szczegóły 
424.książka: Rachleff Owen S.: Okultyzm w sztuce. 1993 ( Isaac Bashevis Singer: Okultyzm w sztuce (Wprowadzenie). Cz. I. Magia...) szczegóły 
425.książka: Revolution et litterature. La Revolution francaise de 1789 dans les litteratures allemande, francais et polonais (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Romanistique de l'Universite de la Sarre dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de Varsovie sous la direction de Jochen Schlobach et Maciej Żurowski, Sarrebruck, 23-25 avril 1987). 1992 (Gerard Beaupretre: Avant-propos. - Elisabeth Fehrenbach: L'ideologie d...) szczegóły 
426.książka: Ricoeur Paul: Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii. 1992  szczegóły 
427.książka: Ringel Erwin: Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. 1987  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Twórczość 1989 nr 2 s. 119-122  szczegóły 
428.książka: Robbins Rossell Hope: Encyklopedia czarów i demonologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Demony, czarownice, czary. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Szkurłatowski Krzysztof P.: Lud 1998 t. 82 s. 310-312  szczegóły 
429.książka: Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka. 1995 ([M.in. zawiera rozprawy:] Joanna Rostropowicz: Świat dziecka w poezji ...) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 143 (notka...) szczegóły 
430.książka: Rougemont Denis de: Miłość a świat kultury zachodniej. 1999  szczegóły 
recenzja: Mularczyk Jerzy: Agape, Eros i Mars. Odra 2000 nr 7/8 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Pod powierzchnią historii. Gazeta Wyborcza 1999 nr 43 s. 14  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 84  szczegóły 
431.książka: Rougemont Denis de: Mity o miłości. 2002 (Nota wstępna. Wprowadzenie: Erotyzm i mity o duszy. * Część pierwsza: ...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Gdyby Lolita była Izoldą... Aneks Trybuny 2002 nr 222 s. E  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Katarzyna: Łaska niezawodna. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kwerendarz: Przegląd Polityczny 2002 nr 57/58 s. 206 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 402 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Miłość w czasach popkultury. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 2 s. 19  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Smak czasu przeszłego. Rzecz o Książkach 2002 nr 10 s. D1  szczegóły 
recenzja: WB: Rekomendacje. Znak 2003 nr 11 s. 158-159  szczegóły 
432.książka: Rougemont Denis de: Udział Diabła. 1992 (Wstęp (O tym, że poznanie prawdziwego niebezpieczeństwa leczy nas z lę...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Gdzie szukać diabła. Znak 1993 nr 8 s. 134-137 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Zło dobra. Tygodnik Solidarność 1992 nr 39 s. 16  szczegóły 
recenzja: Gerlach Anna: Uwaga! W twoim fotelu siedzi diabeł. Nowy Świat 1992 nr 296 s. 11  szczegóły 
recenzja: (MK): Arcydzieło i humbug. Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Gdzie jest Diabeł pogrzebany. Gazeta Wyborcza 1992 nr 156 s. 17  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: W niewoli byka. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 14-17 (zawiera także uwagi dot. przekładu Andrzeja Frybesa....) szczegóły 
recenzja: Sobota Jacek: Diabli, diabli. Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 70  szczegóły 
recenzja: Zabłocki Krzysztof: Jak obłaskawić Diabła. Rzeczpospolita 1992 nr 180 dod. s. 5  szczegóły 
433.książka: Rousseau Herve: Bóg zła. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 17 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Świat Książki 1989 nr 12 s. 32  szczegóły 
434.książka: Roux Jean-Paul: Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. 1994 ([Rozważania nt. rol krwi w wierzeniach z całego świata w świetle źróde...) szczegóły 
recenzja: Borkowski Robert: Magia cieczy osobliwej. Opcje 1994 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Pasek Zbigniew: Krew - ten bardzo szczególny sok. Znak 1995 nr 2 s. 125-129 (z not. o Zbigniewie Pasku...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krew przez stulecia. Rzeczpospolita 1994 nr 192 s. 5  szczegóły 
recenzja: Sznajderman Monika: Dar życia, wehikuł śmierci. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
435.książka: Roux Jean-Paul: Król. Mity i symbole. 1998 ([Zdefiniowanie osoby króla i panujących o nim wyobrażeń w różnych typa...) szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Mity i my. Gazeta Wyborcza 1998 nr 262 s. 19 (not....) szczegóły 
436.książka: Rudolf Edyta: Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej. 2001 (Wstęp. I. Historyczny rozwój wizerunków istot fantastycznych: Pierwsze...) szczegóły 
437.książka: Rudwin Maximilian: Diabeł w legendzie i literaturze. 1999 (Przedmowa. * I. Legenda Lucyfera. II. Liczba diabłów. III. Imiona diab...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Małgorzata: Diabeł literatury. Wprost 1999 nr 17 s. 124  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: A może jednak Dante?. Życie z Książkami 1999 nr z 16 VI s. 5  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Ten, którego nie ma. Universitas 1999 nr 24 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Ciemne sprawki. Przekrój 1999 nr 19 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Diabeł wspaniały. Gazeta Wyborcza 1999 nr 97 s. 14  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 105 (nota...) szczegóły 
438.książka: Ruffie Jacques, Sournia Jean Charles: Historia epidemii. Od dżumy do AIDS. 1996 ([M.in. zawiera rozdzialy:] Apokalipsa dżumy: "Czarna śmierć". Katakliz...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Walka bez końca. Gazeta Wyborcza 1997 nr 34 s. 12  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Epidemie i ich tajemnice. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 15-17  szczegóły 
439.książka: Ryba Janusz: Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska. 1998 ([Motyw maskarady na przykładzie polskiej i obcej literaturze oświeceni...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 262  szczegóły 
recenzja: Synoradzka Anna: Noty o książkach. Postscriptum 2000 nr 33/34 s. 71  szczegóły 
recenzja: Zatorska Izabella: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 230-232  szczegóły 
440.książka: Sacrum w literaturach słowiańskich. 1997 ([Materiały z konferencjii "Sacrum w literaturach słowiańskich"; Lublin...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 157-158 (not....) szczegóły 
recenzja: Grygiel Monika: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 163-167  szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 35 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 261-263  szczegóły 
441.książka: Safranski Ruediger: Zło. Dramat wolności. 1999 (Rozdz 1. Początek i katastrofa. Piekło bogów u Hezjoda. Biblijny grzec...) szczegóły 
recenzja: Łysień Leszek: Maski zła. Logos i Ethos 2000 nr 1 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Zło, niby barwny wąż.... Nowe Książki 2000 nr 2 s. 63  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 171 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 171 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wierzbowska Ewa M.: Uwikłani w wolność. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 182-184  szczegóły 
442.książka: Saint-Hilaire Paul de: Tajemny świat labiryntów. 1994 ([Zawiera:] Cz. 1: Sekretne ścieżki labiryntu [m.in. o ukrytym kodzie "...) szczegóły 
443.książka: Sallmann Jean-Michel: Czarownice oblubienice szatana. 1994 (1. Jak narodziło się czarownictwo. 2. Polowanie na czarownice. 3. Bezl...) szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Ładnie, pięknie, ale. Gazeta o Książkach 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
444.książka: Samsonowicz Henryk: O "historii prawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródło historyczne. 1997 (Co to jest mit? Mity "Początku". Mity rycerskie. Polskie mity "Początk...) szczegóły 
recenzja: Banaszkiewicz Jacek: Gra z przeszłością. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 173-174 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Prawda w mitach ukryta. Znak 1998 nr 8 s. 152-158  szczegóły 
recenzja: Myśliwski Grzegorz: W kręgu złudzeń. Sycyna 1997 nr 11 s. 15  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 1 s. 61  szczegóły 
445.książka: Sarbińska Mirosława: W cieniu miłości i nienawiści. 1994 (Miłość i erotyka w utworach literatury polskiej i obcej...) szczegóły 
446.książka: Schouppe Francois Xavier: Czyściec w świetle legend i żywotów świętych. 1996 (Dogmat o czyściu: Przedmowa autora. *. Cz. I. Czyściec, tajemnica spra...) szczegóły 
447.książka: Schouppe Francois Xavier: Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. 2000  szczegóły 
448.książka: Schouppe Francois Xavier: Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. 1995 ([Przedstawienie prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś spo...) szczegóły 
449.książka: Siemieniewski Andrzej: Wiele ścieżek na różne szczyty. Mistyka religii. 2000 (Przedmowa. Wstęp. I. Mistyka u progu trzeciego tysiąclecia. II. Mistyc...) szczegóły 
recenzja: Czuszke Damian: Przegląd Religioznawczy 2000 nr 2 s.167-170  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 117 (nota...) szczegóły 
450.książka: Siostry i ich Kopciuszek. 2002 ([Materiały z konferencji pt. "Kopciuszek w społecznych, międzyludzkich...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Kopciuszek i feministki. Wysokie Obcasy 2002 nr 16 s. 39  szczegóły 
recenzja: Filipiak Izabela: Pantofelek jak marzenie. Twój Styl 2002 nr 7 s. 130 (not....) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Opowieści sroki złodziejki czyli feminizm jest rozmową. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Galant Arleta: Balanga. Zadra 2002 nr 2 s. 62  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 399 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: "Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach". Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 97-102  szczegóły 
451.książka: Skowronek Alfons Józef: Aniołowie są wśród nas. Fascynacje, dociekania, wierzenia. 2001  szczegóły 
recenzja: Adamczak Eleonora: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 2 s. 422-424  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Oleschko Herbert: Bedeker anielski. Undergrunt 2002 nr 5 s. 160-162 (z not. o autorze art. na s. 187...) szczegóły 
452.książka: Słomka Jan: Pokarm i ofiara. Refleksja eucharystyczna wczesnych Ojców greckich. 2000 (I. Eucharystia pokarmem nowego ludu: 1. Eucharystia powiązana z realny...) szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 169-172  szczegóły 
453.książka: Słownik mitów. 2001  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2001 nr 7 s. 64 (nota...) szczegóły 
454.książka: Słupecki Leszek Paweł: Wilkołactwo. 1987  szczegóły 
recenzja: Symotiuk Stefan: W sprawie interpretacji wilkołactwa. Polemika z L.P. Słupeckim. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 71-78  szczegóły 
recenzja: Wierciński Mateusz: Hemispheres 1990 nr 6 (1989) s. 265-268  szczegóły 
455.książka: Słupecki Leszek Paweł: Wojownicy i wilkołaki. 1994  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Agata: Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 404-405  szczegóły 
456.książka: Słupecki Leszek Paweł: Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów. Studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich. 1998  szczegóły 
recenzja: [Rosik Stanisław] S.R.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 384-385 (nota...) szczegóły 
457.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
458.książka: Sobolewska Anna: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. 2003 (Sztuka i niewyrażalne: Poeci wobec niewyrażalnego. Rzecznik potępionyc...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Mistyczny krąg. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 36  szczegóły 
recenzja: Lipowski Wojciech: Drogi poznania. O esejach Anny Sobolewskiej. Tygodnik Powszechny 2003 nr 36 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o spotkaniu z okazji wydania książki, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
459.książka: Sokolski Jacek: Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. 1992 (Od autora. - Dawna i nowożytna koncepcja symbolu [w późnej starożytnoś...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Próba całości. Ogród 1994 nr 1 s. 333-338  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1996 nr 1 s. 307-309  szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 110-114  szczegóły 
460.książka: Sokolski Jacek: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. 1995 (Wstęp. I. Wizjoner i proboszcz [relacja Ormy Sigora "Vita et visio et ...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 198-199 (not....) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 236-237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Czytanie wizji. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Wizjonerzy średniowiecza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 33 s. 20  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 336-338  szczegóły 
461.książka: Sokolski Jacek: Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny. Barokowa księga natury.. 2000 ([Nowa, poszerzona o wyniki najnowszych badań, wersja książki: Jacek So...) szczegóły 
462.książka: Solski Zbigniew Władysław: Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera. 2002 ([Komparatystyczne, tekstualistyczne ujęcie doświadczenia nieciągłości ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 146 (nota...) szczegóły 
463.książka: Stereotypes and nations. 1995 ([Angielskojęzyczna wersja książki "Narody i stereotypy" pod red. Teres...) szczegóły 
464.książka: Stuart Gordon: Popularna encyklopedia mitów i legend. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Stare i nowe. Nowa Fantastyka 2000 nr 5 s. 70  szczegóły 
465.książka: Studia nad ideą wolności. 1995 ([Zawiera rozprawy:] Józef Lipiec: Granice wolności. - Honorata Jakuszk...) szczegóły 
466.książka: Sulikowski Andrzej: Nauczyciele modlitwy. 1996 ([Zawiera eseje:] Jezus z Nazaretu. Maryja - Matka Jezusa. Św. Augustyn...) szczegóły 
467.książka: Szacki Jerzy: Spotkania z Utopią. 2000 ([Dot. utopii w literaturze, filozofii, myśli społeczno-politycznej. Za...) szczegóły 
recenzja: Kacperek Ola: Książki do czytania. Tydzień 2003 nr 8 s. 19  szczegóły 
468.książka: Szarota Elida Maria: Staerke, dein Name sei Weib! Buehnenfiguren des 17. Jahrhunderts. 1987  szczegóły 
recenzja: Gerard Albert: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 16-18  szczegóły 
469.książka: Sznajderman Monika: Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS. 1994 ([Przeżycie zarazy jako doświadczenie religijne; podobieństwo pomiędzy ...) szczegóły 
470.książka: Szpakowska Małgorzata: Zakorzenieni, wykorzenieni. O carach, wodzach i człowieku osobnym. 1997 ([Pierwsze wersje tekstów drukowano na łamach Twórczości w latac...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O ludziach osobnych (i problemach zbiorowości). Twórczość 1997 nr 12 s. 96-101  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Między Polską a światem. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Trudna tożsamość Europy Środkowej. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
recenzja: K.M.: O nich i o nas. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 8 s.2  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Odra 1998 nr 11 s. 119  szczegóły 
471.książka: Sztuczne raje... Używki w literaturze. 2002 (Michał Kuziak: Wstęp. * Z perspektywy współczesności: Włodzimierz Sztu...) szczegóły 
472.książka: Szyłak Jerzy: Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej. 2002 ([Dot. stereotypowych obrazów kobiet w XX- i XXI-wiecznej kulturze wizu...) szczegóły 
473.książka: Szyłak Jerzy: Komiks i okolice pornografii. O seksualnych stereotypach w kulturze masowej. 1996 (Emma Popik: Zamiast wstępu. * [Zawiera rozdziały:] [1]. Oko jako narzą...) szczegóły 
recenzja: Birek Wojtek: Konwent Thorgala. Nowa Fantastyka 1997 nr 4 s. 78 (nt. promocji książki podczas Konwentu Twórców Komiksu w Łodzi 12-13 X ...) szczegóły 
recenzja: Stasiuk Andrzej: Fantomy po przystępnej cenie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Nieprzyzwoicie nobliwa.... Autograf 1997 nr 3 s. 40  szczegóły 
474.książka: Ślósarska Joanna: Rozum, transcendencja i zło w literaturze. 1992 (Wprowadzenie. Znaczenie narracyjnych struktur kształtujących w powieśc...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Odra 1993 nr 1 s. 102  szczegóły 
recenzja: Zmorzanka Anna Z.: Albo albo 1992 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
475.książka: Ślósarska Joanna: W świetle symboli. 1994 ([Słownik wybranych symboli z ich charakterystyką]....) szczegóły 
476.książka: Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów = La mort en Europe médiévale et moderne. Etudes. 1997 ([Zbiór artykułów powstałych w ramach działalności Pracowni Badań nad D...) szczegóły 
recenzja: WAB: Śmierć w klasztorze. Znak 1998 nr 4 s.176-177  szczegóły 
recenzja: Wąsik Jakub: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 142-144  szczegóły 
477.książka: Świat przedstawiony w dziełach pisarzy Wschodniej Słowiańszczyzny. 1994 ([Zawiera materiały XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Slawistycznego "Świat...) szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 148-150  szczegóły 
478.książka: Tajemnica snu. 1997 ([Zawiera prace studentów, uczestniczących w zajęciach z zakresu psycho...) szczegóły 
479.książka: Taniec i literatura. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * 1. Taneczność poezji: Eugeniu...) szczegóły 
480.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
481.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
482.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
483.książka: Tetter Jan: Słownik postaci mitologicznych oraz najważniejszych pojęć związanych z mitologią Greków i Rzymian. 1999  szczegóły 
484.książka: The legacy of the Holocaust. Children and the Holocaust. ([Zawiera m.in.:] Editors' preface. * Opening speeches: Franciszek Ziej...) szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Okruchy dzieciństwa. O dziecięcych świadectwach Zagłady. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 138-145 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
485.książka: The myth in the ancient literature. 2002 (Bernd Effe: Instrumentalisierung des Mythos: Achileus und Patroklos al...) szczegóły 
486.książka: Tomkiel Andrzej: Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy. 1995 ([M.in. zawiera rozdziały:] Czym jest modlitwa? Modlitwa u pierwszych c...) szczegóły 
487.książka: Tomkowski Jan: Mistyka i herezja. 1993 (Od autora. - Mistyka czyli Księga odczytania [dot. Biblii]. Mistyka i ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 35 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Na skróty do Absolutu. Gazeta o Książkach 1993 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Nieznany Blake, mistyka i mistyfikacje. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Rozum mistyków. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 12 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Anna: "Nic prócz Wszystkiego". Tygodnik Powszechny 1994 nr 17 (z 1 V) s. 8  szczegóły 
488.książka: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity". Bydgoszcz 22-23 października 2001 roku. 2002 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Oblicza tożsamości, oblicza rozdwojenia. *...) szczegóły 
489.książka: Trachtenberg Joshua: Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm. 1997 ([Dedykacja:] Pamięci Jacoba Manna (1888-1940). * J.T.: Przedmowa. Wstę...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska Ewa: Żydowskie konszachty z diabłem. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 20  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Żydzi z Panem Bogiem w tle. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Węgrzynek Hanna: Wizerunek zbyt diabelski. Midrasz 1998 nr 1 s. 50  szczegóły 
polemika: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 5 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
490.książka: Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 23-24 listopada 1998). 1999 ([Dedykacja:] Pamięci Profesora Łużnego. - Od Redakcji. * [Zawiera mate...) szczegóły 
491.książka: Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej Łódź, 23-24 XI 1998. 1998 (Natal'ja Demkova: Biblejjskijj sjuzhet o care Navukhodonosore i trekh ...) szczegóły 
492.książka: Turek Waldemar: Grzech przeciw Duchowi Świętemu w tradycji patrystycznej. 2000 ([Zawiera rozdziały:] 1. Grzech przeciw Duchowi Świętemu w Piśmie Święt...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 202-203 (nota...) szczegóły 
493.książka: Turner Alice K.: Historia piekła. 1996 (Wstęp. - Wielkie podziemie [relacje ludów Mezopotamii z Krainy Zmarłyc...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ruchome płomienie piekła. Rzeczpospolita 1996 nr 112 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Dzieje patologii wyobraźni. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
494.książka: Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa. 1994 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. * S.V. Kavaljou: Njazdzejjsnenaja unih...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Rocznik Chełmski 1995 t. 1 s. 363-364  szczegóły 
recenzja: Skowrońska-Płaczynta Grażyna: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 294-298  szczegóły 
495.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
496.książka: Utrio Kaari: Córki Ewy. Historia kobiety europejskiej. 1998 ([Zawiera rozdziały:] I. Ewa i Maria: Pan twój, Bóg twój [kobieta w Sta...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Opresja kobiet. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 57  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1998 nr 15 s. 102 (not....) szczegóły 
497.książka: Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności. Tom 2. 2002 ([Materiały z sesji "Sztuczne raje? Używki w literaturze", Słupsk, 13-1...) szczegóły 
498.książka: Vitebsky Piers: Szaman. 1996  szczegóły 
499.książka: Vitebsky Piers: Szaman. Szamańskie misterium, duchy i dusze, trans i ekstaza, koncepcja mocy. 1996  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Dwie twarze szamana. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 57-58  szczegóły 
500.książka: Walicki Andrzej: Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] TF: Nagroda Nike - finaliści. Tygodnik Powszechny 1997 nr 39 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jankowicz Stanisława: Dzieje komunistycznej utopii. Arcana 1997 nr 6 s. 165-174  szczegóły 
recenzja: Jankowicz Stanisława: Dzieje komunistycznej utopii. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 257-268  szczegóły 
recenzja: Kochan Jerzy: Grube książki i milczenie owiec. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 231-248  szczegóły 
recenzja: Kowalik Tadeusz: Spór o Marksa i ZSRR ciągle otwarty (Dwóch Marksów, wiele marksizmów). Zdanie 1997 nr 1/2 s. 62-65  szczegóły 
polemika: Walicki Andrzej: Sporu ciąg dalszy. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 33-39  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Dzieło o niewoli. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 39-40 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Historia jako religia. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Walicki czyta Marksa. Zdanie 1996 nr 4/5 s. 72-75  szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: O ideach, że złowrogie bywają. Res Publica Nowa 1997 nr 5 s. 61-65  szczegóły 
501.książka: Wańczowski Marian: Księga żałoby i śmierci. (A-Z). 1993 ([Słownik encyklopedyczny terminów związanych ze śmiercią, niektóre has...) szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Temat tabu. Wiedza i Życie 1994 nr 6 s. 59  szczegóły 
502.książka: Widomski Jacek: Ontologia liczby. Wybrane zagadnienia z ontologii liczby w starożytności i średniowieczu. 1996 ([Nauka o liczbie u Pitagorasa, Platona, Arystotelesa, Plotyna; (5) św....) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 251-354  szczegóły 
503.książka: Wieczorkiewicz Anna: Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga. 1996 (Wprowadzenie. * [Zawiera szkice:] Opowiadania "o drodze". Kulturotwórc...) szczegóły 
504.książka: Wierciński Andrzej: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. 1994 ([M.in. zawiera rozdziały z licznymi odwołaniami do anonimowej literatu...) szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Naga małpa z dużym mózgiem. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
505.książka: Wierciński Andrzej: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. 1997  szczegóły 
recenzja: Czeremski Maciej: Antropologiczny klucz do proroka. Ha!art 2002 nr 4 s. 76-77  szczegóły 
506.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
507.książka: Wipszycka Ewa: Kościół w świecie późnego antyku. 1994 ([Zawiera rozdzialy:] 1. Pasterze ludu Bożego [Kościół w II-IV w.]. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Nie na klęczkach. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 9 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kościół doczesny. Gazeta o Książkach 1994 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: mok: Kościoła wizerunek nie lukrowany. Jednota 1995 nr 8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Zemsta stereotypu, czyli Ewy Wipszyckiej Kościół w świecie późnego antyku. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 53 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Zemsta stereotypu, czyli Ewy Wipszyckiej Kościół w świecie późnego antyku. W drodze 1995 nr 8 s. 90-94  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Pochwała herezji. Trybuna 1994 nr 258 s. 15  szczegóły 
508.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
509.książka: Wodziński Cezary: Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. 2000 ([Esej nt. fenomenu świętych szaleńców, tzw. jurodiwych w kulturze rosy...) szczegóły 
510.książka: Wodziński Cezary: Światłocienie zła. 1998 (Zamiast wstępu. Transcendencja zła albo pytanie, którego stawiać nie n...) szczegóły 
recenzja: Nowak Piotr: Dobra nowina?. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 258-267  szczegóły 
recenzja: Tischner Józef: Myślenie w odwrocie. Znak 1999 nr 6 s. 106-113  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Problemat żuka. Gazeta Wyborcza 1999 nr 112 s. 17-19  szczegóły 
511.książka: Wojciechowski Leszek: Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV - połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego.. 2003 ([Dot. m.in. legend religijnych, pism autorskich i anonimowych. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bujak Grzegorz: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 432 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 147 (nota...) szczegóły 
512.książka: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. ([Dot. inspiracji powieścią gotycką - motywów, elementów konwencji, ese...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 653-654  szczegóły 
recenzja: Jabłoński Witold: Gotyk i groza. Tygiel Kultury 2003 nr 251-252 s.  szczegóły 
513.książka: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL Lublin 20-25 sierpnia 1996. 1997 ([M.in. zawiera rozprawy:] Peter van Inwagen: Tajemnica metafizycznej w...) szczegóły 
recenzja: Dłubacz Włodzimierz: Filozofia o wolności. Człowiek w Kulturze 2000 t. 13 s. 302-304  szczegóły 
recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 1/2 s. 340 (nota...) szczegóły 
514.książka: "...wortlos der Sprache maechtig". Schweigen und Sprechen in der Literatur und sprachlicher Kommunikation. 1999 (Hartmut Eggert, Janusz Golec: Einfuehrung. - [M.in. zawiera rozprawy:]...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Iwona: O ekspresji mowy i milczenia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Jakubów Marek: Wymowne milczenie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Joachimsthaler Juergen: Convivium 2000 s. 377-380  szczegóły 
recenzja: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 446-447  szczegóły 
recenzja: Pastuszka Anna: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1999 nr 23 s. 205-211  szczegóły 
515.książka: Wroński Stanisław: Problemy w literaturze. Cz. 1. 1996 (Wstęp. Odwieczne pytania człowieka w mitach greckich. Zasady moralne i...) szczegóły 
516.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w literaturze nowożytnej. 1987  szczegóły 
recenzja: Glensk-Prądzyńska Magdalena: Obsceniczne pisklę w erotycznej skorupie. Opole 1989 nr 7 s. 19  szczegóły 
517.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w religiach świata. 1996 ([Przedstawienie życia rodzinnego, obyczajowości i stosunków erotycznyc...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Cuius religio eius coitus. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 35 s. 21  szczegóły 
518.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w religiach świata. 1990 ([Przedstawienie życia rodzinnego, obyczajowości i stosunków erotycznyc...) szczegóły 
519.książka: Wróbel Zdzisław: Miłość i erotyzm w literaturze dawnych wieków. 2001 (Wstęp. I. Erotyczne opowieści ludów pierwotnych. II. Motywy erotyczne ...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Stanisław: Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 169-172  szczegóły 
520.książka: Wróbel Zdzisław: Rozpal w nim chuć. Erotyka w obyczajach, wierzeniach, mitach, literaturze i sztuce ludów pierwotnych, Sumeru, Babilonii, Asyrii, Persji i starożytnego Egiptu. 1998  szczegóły 
521.książka: Wrześniak Andrzej: Abecadło mitologiczne - postacie i mity. 1993  szczegóły 
522.książka: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. 1998 ([Zawiera referaty wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej probl...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga Agnieszka: Etnografia Polska 2002 t. 46 s. 263-265  szczegóły 
recenzja: Ludorowska Halina: Fenomen wstydu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 164-165  szczegóły 
recenzja: Żrałko Dorota: Co ty wiesz o wstydzie, człowieku?. Literatura Ludowa 2000 nr 1 s. 64-68  szczegóły 
523.książka: Wymiary śmierci. 2002 ([Zbiór rozpraw tanatologicznych - poświęconych śmierci - autorstwa fra...) szczegóły 
recenzja: Passer Łucja: Mane, thekel, fares. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Mistrzyni z Francji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 16  szczegóły 
524.książka: Yeomans Donald K.: Komety. Od starożytności do współczesności, w mitach, legendach i nauce. 1999  szczegóły 
recenzja: M.Ł.: Nowe Książki 2000 nr 2 s. 72 (nota...) szczegóły 
525.książka: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów. 1998 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów 28-31 maja...) szczegóły 
526.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
527.książka: Zaleski Władysław: Słownik postaci mitycznych w literaturze i sztuce.  szczegóły 
528.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana. 1996 (Wstęp. Pojęcie zła w religiach starożytnych. Szatan - upadły anioł Boż...) szczegóły 
529.książka: Zaremska Hanna: Banici w średniowiecznej Europie. 1993 ([M.in. starożytna geneza kary pozbawiającej prawa do życia "wśród swoi...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
530.książka: Zaremska Hanna: [Banici w średniowiecznej Europie] Les bannis au Moyen Age. 1996  szczegóły 
531.książka: Zawadzki Roman: Kobieta.... 2002 ([Szkice o nt. kobiecych typów, mitów, stereotypów i uprzedzeń wobec ko...) szczegóły 
532.książka: Ziehr Wilhelm: Krzyż. Symbol i rzeczywistość. 1998  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Krzyż w dziejach ludzkości. Tygodnik Powszechny 1998 nr 30 s. 14  szczegóły 
recenzja: Podgórzec Zbigniew: Moc krzyża. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 56  szczegóły 
533.książka: Zowczak Magdalena: Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. 2000 ([Próba rekonstrukcji biblii ludowej - zbioru tekstów odnoszących się d...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Zarys biblii ludowej. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Kabzińska Iwona: Etnografia Polska 2001 t. 45 z. 1/2 s. 240-241  szczegóły 
recenzja: Kupiszewski Rafał: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Olędzki Jacek: Siedzi baba na cmentarzu. Konteksty 2002 nr 1/2 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Torobińska Anna: Lud 2002 t. 86 s. 284-285  szczegóły 
recenzja: Walęciuk-Dejneka Beata: "Ludowa" teologia. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 62  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
534.impreza: Anatomia gniewu: emocje negatywne w językach i kulturach świata - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wysocka Aneta: Warszawska konferencja o obrazie gniewu w różnych językach i kulturach. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 239-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
535.impreza: "Demonologia w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pałucki Jerzy: Demonologia w nauce Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Siedlce, 21-22 IX 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 661-664 (spraw....) szczegóły 
536.impreza: Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze - międzynarodowa konferencja naukowa (2002; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Hoffmann Henryk: [Czwarta] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze (Ałupka-Krym 17-19.05.2002). Nomos 2002 nr 39/40 s. 167-168 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Hoffmann Henryk: Religioznawcze seminaria i konferencje naukowe na Ukrainie i Krymie w 2003 roku. Nomos 2003 nr 41/42 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
537.impreza: Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze - międzynarodowa konferencja naukowa (2003; edycja V).  szczegóły 
538.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: II Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos"., część I, Lublin, 30 marca - 2 kwietnia 1993 r.. Etnografia Polska 1993 t. 37 z. 2 s. 145-152  szczegóły 
539.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: III Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" Cz. II, Lublin 19-22 kwietnia 1994 r.. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 233-240  szczegóły 
artykuł: Kuprianowicz Grzegorz: Odwieczne pytania: Eros i Thanatos. Kresy 1994 nr 19 s. 284-287  szczegóły 
540.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: V Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos". Cz. III, Lublin, 24-27 kwietnia 1995. Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 229-234  szczegóły 
541.impreza: "Eucharystia w literaturze, muzyce i sztuce sakralnej" - sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 1/2 s. 76 (nota...) szczegóły 
542.impreza: "Exotik in der Literatur - die gemeinsame Fremde" - międzynarodowa sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Waszak Tomasz: "Exotik in der Literatur - die gemeinsame Fremde". Tagung in Toruń, 12-1 V 1998. Convivium 1999 s. 359-360 (spraw....) szczegóły 
543.impreza: "Formy śmiechu, śmieszności i ośmieszania w wielokulturowym dziedzictwie Europy" - międzynarodowa konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Abramowicz Maciej: Międzynarodowa konferencja naukowa: Humor europejski. Akcent 1991 nr 2/3 s. 234-236  szczegóły 
544.impreza: "Gnoza i neognoza" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dobkowski Mariusz: Konferencja w Supraślu. Gnosis 1999 nr 11 s. 150-151 (sprawozdanie z wykazem tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
545.impreza: "Groza: szept... krzyk... śmiech..." - sesja popularnonaukowa pracowników naukowych, studentów i uczniów (2002).  szczegóły 
artykuł: Kurczyna Krzysztof: Słowo wstępne - oswajanie grozy!. Pomysł 2002 nr 1 s. 7-8  szczegóły 
546.impreza: "Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Kraków 19-20 IX 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 567-572 (spraw....) szczegóły 
547.impreza: "Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Ceglińska Anetta: Sesja poświęcona roli idei chrześcijańskich w kulturze Europy, Łódź, 15-17 V 2000. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 396-398 (sprawozdanie...) szczegóły 
548.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
549.impreza: "Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 29-30 X 1991). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 639-644 (spraw....) szczegóły 
550.impreza: "Kobieta w starożytności chrześcijańskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Filipowicz Adam: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej (Warszawa, ATK, 22 X 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 668-672 (spraw....) szczegóły 
551.impreza: "Krzyk - w poszukiwaniu straconej tożsamości" - sesja popularnonaukowa pracowników naukowych, studentów i uczniów (2001).  szczegóły 
artykuł: Pomysł 2001 nr 1 s. 3  szczegóły 
552.impreza: "Lęki w kulturze i sztuce od XIX do XX wieku" - konferencja (2003). (m.in. w literaturze...) szczegóły 
artykuł: Turczyn Małgorzata: "Czego się boi Jan Paweł II?". Dialog Akademicki 2003 nr 5 s. 11-12 (sprawozdanie...) szczegóły 
553.impreza: "Literarische und sprachliche Strategien im Umgang mit gesellschaftlichen Tabus" - polsko-niemieckie sympozjium (2000).  szczegóły 
artykuł: Pastuszka Anna: "Literarische und sprachliche Strategien im Umgang mit gesellschaftlichen Tabus". Polnisch-deutsches Symposium. Nasutów / Lublin 24.-27. September 2000. Convivium 2001 s. 403-405 (sprawozdanie...) szczegóły 
554.impreza: "Literatura i płeć w Skandynawii" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Gejzer i lodowiec, czyli rozmowy na Islandii o literaturze i płci. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 240-242  szczegóły 
555.impreza: "Mężczyzna nie powinien czynić inaczej niż jego żona." Rola kobiety w świecie ałtajskim - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Tryjarski Edward: [Czterdziesta czwarta] 44. sesja Stałej Rady Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej (PIAC). Nauka 2001 nr 4 s. 174-176 (sprawozdanie...) szczegóły 
556.impreza: "Miasto a literatura - miejsca niebezpieczne" - sesja (2000).  szczegóły 
artykuł: Mazuchowski Tomasz: Miasto a literatura - miejsca niebezpieczne. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 6 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pro Arte 1999 nr 12 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
557.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce Europy Środkowej i europejskości Ukrainy (1996). (uczestnicy: m.in. pisarze, intelektualiści i animatorzy kultury Z Pols...) szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
558.impreza: "Międzysłowiańskie stereotypy etnopsychologiczne" - polsko-rosyjskie kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: "Międzysłowiańskie stereotypy etnopsychologiczne" - polsko-rosyjskie kolokwium w Kalininie (ZSRR) (25-26 X 1989). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 235-236  szczegóły 
559.impreza: "Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej" - sympozjum (2001).  szczegóły 
artykuł: Maciejewicz Dorota: Orfeusz od róznych stron. Ruch Muzyczny 2002 nr 18/19 s. 42-45 (mit o Orfeuszu jako temat pojawiający się w różnych dziedzinach sztuki...) szczegóły 
560.impreza: "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Adamczyk Jacek: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 131-133 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" (Baranów k. Sandomierza 507 X 1995). Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 137-141  szczegóły 
561.impreza: "Mity narodowe w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Baluch Jacek: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Slavia 1991 z. 2 s. 161-162  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Mity narodowe w literaturach słowiańskich (Sprawozdanie z sesji naukowej). Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 231-235  szczegóły 
artykuł: Kowalska Hanna: Mity narodowe w literaturach słowiańskich (Kraków, 14-16 marca 1990). Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 397 (spraw....) szczegóły 
562.impreza: "Morbus, medicamentum, et sanus - Choroba, lek i zdrowie w praktyce, w języku/kulturze i w sztuce/literaturze - Bolezn', lekarstvo i zdorov'e v praktike, v jazyke/kul'ture i v iskusstve/literature" - konferencja międzynarodowa (2000). (w ramach programu: Motivika i mifologemika XIX-XX vekov...) szczegóły 
artykuł: Shmeljova Tat'jana V.: Bolezn' v krugu motivov i mifov (Neskol'ko slov o konferencii). Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 443-447 (sprawozdanie, ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Tatianie Szmiele...) szczegóły 
563.impreza: "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kosiorowska-Majka Irena: "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian" (Turawa 20-23 IV 1994). Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 325-326 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wcisło Gabriela: Konferencja naukowa nt. "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian". Turawa 20-23 kwietnia 1994 r.. Meander 1994 nr 11/12 s. 641-642 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wołowik Barbara: "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian" konferencja naukowa. Kwartalnik Opolski 1994 nr 2 s. 78-80  szczegóły 
564.impreza: "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Konferencja naukowa "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 139-141  szczegóły 
565.impreza: "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (nota spraw....) szczegóły 
566.impreza: "Obraz domu w kulturach słowiańskich" - międzynarodowa sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Problematyka łużycka na sesjach o szerszej tematyce. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 108-109  szczegóły 
567.impreza: "Obraz własny w oczach innych" - sympozjum poświęcone wizerunkowi Niemca we wschodnioeuropejskiej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańca Europy Wschodniej w niemieckiej literaturze dziecięcej (1993).  szczegóły 
artykuł: Frankfurter Symposium = Sympozjum we Frankfurcie nad Odrą. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 67, 132 (spraw....) szczegóły 
568.impreza: "Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Błaszczyk Anna: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 119-122  szczegóły 
artykuł: Ossowska Aldona: Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych. Rocznik Pedagogiczny 1998 t. 21 s. 111-114 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 4 s. 251-254 (spraw....) szczegóły 
569.impreza: "Polskie tematy w literaturze angielskiej i amerykańskiej" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 136 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pyzik Teresa: A conference on Polish themes in English and American literature (Katowice, June 12-14 1989). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 233-235 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pyzik Teresa: Przegląd Polonijny 1990 z. 3 s. 115-119  szczegóły 
570.impreza: "Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Bobilewicz Grażyna, Bobryk Roman: Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 513-516 (problematyka konferencji...) szczegóły 
571.impreza: "Rituels, symboles et contextes evocatoires du pouvoir suzerain du X au XV siecles. La Pologne et les pays voisins" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Kowalewski Krzysztof: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 186-187  szczegóły 
572.impreza: "Sacrum w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Religia a Literatura (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267 (nota...) szczegóły 
573.impreza: "Schnittpunkt Krakau" - sympozjum poświęcone Wojsławowi Mole, Georgowi Traklowi, Rudolfowi Wackerowi i Ludwigowi Wittegensteinowi (1996).  szczegóły 
artykuł: Lipiński Krzysztof: Trakl - Wittgenstein - Wacker - Mole. Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 55-59 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Methlagl Walter: Kraków - punkt zetknięcia. Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 9-10 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Rezultaty sympozjum. Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 60-61  szczegóły 
574.impreza: "Schnittpunkt Krakau" - wystawa poświęcona Wojsławowi Mole, Georgowi Traklowi, Rudolfowi Wackerowi i Ludwigowi Wittgensteinowi (1996).  szczegóły 
artykuł: Methlagl Walter: Otwarcie wystawy. Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 12-14  szczegóły 
575.impreza: "Symbole w kulturach Azji i Afryki" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 140 (wykaz tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
576.impreza: "Szybko i szybciej..." - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Kultura i tempo. Homo pyknolepticus nadchodzi. Gazeta Wyborcza 1994 nr 267 s. 9  szczegóły 
577.impreza: "Śmierć - przestrzeń - czas - tożsamość w Europie Środkowej około 1900" - konferencja międzynarodowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Wąsowska Agata: "Śmierć - przestrzeń - czas - tożsamość w Europie Środkowej około 1900", 8-9 grudnia 1996. Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 57 (nota spraw....) szczegóły 
578.impreza: "The real and ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic art" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Deluga Waldemar: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
579.impreza: "Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: S. B.: U pisarzy słowiańskich. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 6 s. 7 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
580.impreza: "Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 228-230 (sprawozdanie...) szczegóły 
581.impreza: "Wielkie postacie historii widziane z odmiennych perspektyw = Les grands hommes des autres " - kolokwium (1998).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wielkie postacie historii widziane z odmiennych perspektyw. Przegląd Zachodni 1999 nr 1 s. 195-197 (sprawozdanie...) szczegóły 
582.impreza: World Congress of Jewish Studies (1993).  szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Poles and "Jewish-Polish" topics in the Eleventh World Congress of Jewish Studies. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
583.impreza: "Wykrakali fantaści" - spotkanie dyskusyjne dotyczące wizjonerstwa w twórczości fantastycznej (2002).  szczegóły 
artykuł: Sciesiński Krzysztof: Krakali fantaści. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
584.impreza: "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" - międzynarodowe sympozjum historyczne (1988). (sympozjum o charakterze hist.-teologiczno-lit....) szczegóły 
artykuł: Kowalska Zofia: Międzynarodowe sympozjum historyczne "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" (Wiedeń 25-29 X 1988). Studia Historyczne 1992 z. 1 s. 135-140 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
585.artykuł: Abramo Giuseppe: Cagliostro ? przemyślenia i próba analizy. Ars Regia 1997 r. 6 nr (1/2) 11/12 s. 173-189 (m.in. postać Wielkiego Kopta w literaturze...) szczegóły 
586.artykuł: Adamczewska Izabella: Topika bosych stóp w literaturze i sztuce. Albo albo 2003 nr 3 s. 154-159 (w Nowym Testamencie, apokryfach oraz m.in. w twórczości autorów: Amos ...) szczegóły 
587.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast?. Tygiel Kultury 1999 nr 7/9 s. 134-139 (nt. przedwojennych polskich miast i ich mieszkańców (Żydów) przedstawi...) szczegóły 
588.artykuł: Adamska Anna: Zapach dobra i odór zła. Z zagadnień wyobraźni religijnej w średniowieczu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 31-46 (m.in. na przykładzie utworów: Pieśń nad Pieśniami, Brunon z Kwerfurtu:...) szczegóły 
589.artykuł: Adamski Jerzy: Postać zboczeńca (Fragment większej całości). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 305-316 (erotyzm w arcydziełach powieści europejskiej XX wieku...) szczegóły 
590.artykuł: Ainsa Fernando: Przeczucie, odkrycie i kreacja Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 21-30  szczegóły 
591.artykuł: Ajdacic Dejan: Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 139-145 (na podstawie chrześcijańskich i muzułmańskich pieśni epickich...) szczegóły 
592.artykuł: Alter Robert: Ojciec Kafki, matka Agnona, kuzyni Bellowa. Midrasz 2000 nr 9 s. 29-36 (rodzina żydowska w prozie Franza Kafki, Szmuela Josefa Agnona, Saula B...) szczegóły 
593.artykuł: Alvarez Al: Samobójstwo u starożytnych i u chrześcijan. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 367-389 (z notą o A. Alvarezie s. 416...) szczegóły 
594.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
595.artykuł: Ancuta Katarzyna: W imię miłości. Jeffrey Dahmer i zakochani kanibale. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 39-51 (dot. kanibalizmu rozumianego jako dowód miłości w literaturze i filmie...) szczegóły 
596.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Spory o duszę i ciało w filozofii nowożytnej. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1995 nr 108 (1992/1993) s. 33-38 (m.in. w filozofii Kartezjusza...) szczegóły 
597.artykuł: Armant Andrzej: Literatura a zło (Próba zarysowania pewnego problemu). Kultura [Warszawa] 1989 nr 1 s. 6 (m.in. w twórczości Williama Goldinga, Tthomasa S. Eliota i Thomasa Mer...) szczegóły 
598.artykuł: Averkorn Raphaela: El Cid - ein spanischer und europaeischer Heldenmythos im Spiegel der Jahrhunderte. x 1997 ([w ks. zb.:] Die Helden in der Geschichte und der Historiographie. [Re...) szczegóły 
599.artykuł: (aw): Nikoś i inni. Antena 2001 nr 48 s. 6 (motyw szybkiej kariery w powieściach: Tadeusz Dołęga-Mostowicz "Karier...) szczegóły 
600.artykuł: Aziza Claude: Les Chretiens aux lions: Un fantasme d'histoire dans le roman sulpicien. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 13-17 (motyw martyrologii chrześcijan w powieści historycznej; streszcz. refe...) szczegóły 
601.artykuł: Babbitt Irving: Melancholia w romantyzmie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 381-414  szczegóły 
602.artykuł: Bachórz Józef: O twarzach według fizjonomistów (fragmenty). Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 111-120 (esej o traktatach fizjonomicznych od renesansu do XIX wieku i ich rece...) szczegóły 
603.artykuł: Balbierz Jan: Varanasi. Przekrój 1995 nr 10 s. 28-31 (Indie w twórczości pisarzy świata....) szczegóły 
604.artykuł: Balicka Bogda: Towarzystwo opieki nad Rambo. Przekrój 2001 nr 7 s. 52-54 (m.in. nt. motywu herosa w literaturze...) szczegóły 
605.artykuł: Banaszak Marian: Kronikarski i hagiograficzny wizerunek biskupa we wczesnym średniowieczu polskim. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 9-18 (wizerunek biskupa - św. Wojciecha m.in. w świetle żywotów św. Wojciech...) szczegóły 
606.artykuł: Banaszek Jarosław: Uciec, ale dokąd? (O kulturze ucieczki). Arcana 1999 nr 3 s. 132-145 (motyw ucieczki w literaturze i filmie...) szczegóły 
607.artykuł: Bania Zbigniew, Kobielus Stanisław: Homo peregrinus. Polska-Izrael 1994 nr 2 (4) s. 2-5 (dzieje pielgrzymek do Ziemi Świętej; z odwołaniami do literackich rela...) szczegóły 
608.artykuł: Barański Janusz: Kowal - mit w akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 30 (1051) s. 95-112 (postać kowala w mitologii i podaniach....) szczegóły 
609.artykuł: Bartnik Czesław: Chrystus w myśli wschodniej. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 2 s. 51-57 (m.in. w kościołach: egipskim, chaldejskim, syro-malabarskim, ormiański...) szczegóły 
610.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
611.artykuł: Baziak Jolanta: Antychryst a profetyzm. Akant 2003 nr 4 s. 37-39 (postać Antychrysta i koncepcje końca świata w Starym Testamencie i pis...) szczegóły 
612.artykuł: Baziak Jolanta: Bóg w średniowiecznej sztuce. Akant 2003 nr 3 s. 24-26 (także filozofii i literaturze...) szczegóły 
613.artykuł: Bąbel Jerzy Tomasz: Wikingowie i halucynogeny. Albo albo 2003 nr 2 s. 69-83 (wpływ narkotyków na psychikę człowieka od czasów najdawniejszych; m.in...) szczegóły 
614.artykuł: Bądź uroczy dla wrogów!. Trybuna 2003 nr 232 dod. s. 14 (fel. w formie fikcyjnego dialogu pisarzy na temat sukcesu...) szczegóły 
615.artykuł: Bechtel Delphine: "Galizien, Galicja, Galitsye, Halatchyna": mit Galicji, od zaniku do wskrzeszeniabechtel. Borussia 2003 nr 31 s. 84-101 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
616.artykuł: Begg Ean: Kult Czarnej Dziewicy na Wschodzie. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 139-148 (podobieństwa kultu obrazu Czarnej Dziewicy z kultami bogini w kulturac...) szczegóły 
617.artykuł: Benkemoun Lise: Postaci żydowskie w komiksach. Midrasz 2001 nr 5 s. 6-8  szczegóły 
618.artykuł: Berger Claudia: Obce bez miejsca - kobiety bez ojczyzny. "Cyganki" w wybranych tekstach z końca XIX i XX wieku. Katedra 2001 nr 2 s. 80-97 (dot. utworów: George Elliot "The mill on the Floss", Else Lasker-Schue...) szczegóły 
619.artykuł: Białas Zbigniew: Między tłuszczem, a tłuszczą. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 33-44 (dot. postaci człowieka tłustego i chudego oraz tłuszczu w pożywieniu w...) szczegóły 
620.artykuł: Białas Zbigniew: Multitude of ecstatic butterflies: a glimpse of the sublime in kitsch. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 111-119 (nadmiar przedmiotów estetycznych jako mechanizm tworzenia kiczu, na pr...) szczegóły 
621.artykuł: Bielik-Robson Agata: Horror, horror. Res Publica Nowa 1998 nr 11 s. 19-29 (lęk w psychoanalizie, filozofii, religii; z odniesieniami do Biblii...) szczegóły 
622.artykuł: Bielik-Robson Agata: Melancholia i ekstaza. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 26-35 (w poglądach Friedricha Nietzschego, Waltera Benjamina, Milana Kundery;...) szczegóły 
623.artykuł: Bieńczyk Marek: Homo pyknolepticus. Res Publica Nowa 1995 nr 3 s. 6-10 (tekst referatu wygł. na sesji naukowej "Szybko, szybciej..."; org. IBL...) szczegóły 
624.artykuł: Bieńczyk Marek: O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 33-38 (analiza egzystencji melancholijnej w twórczości pisarzy europejskich....) szczegóły 
625.artykuł: Bieńkowska Ewa: Nowa książka George'a Steinera. Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 183-186 (rec. ks.: George Steiner: Grammars of creation. London 2001....) szczegóły 
626.artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 5-14 (m.in. na podstawie Starego Testamentu...) szczegóły 
627.artykuł: Birkenstock Eva: Dialektyka starzenia się: od starożytności do współczesności. Ośka 2001 nr 4/1 (2000/2001) s. 54-59 (dot. starości w utworach literackich i filozoficznych autorstwa: Jean ...) szczegóły 
628.artykuł: Birnbaum Daniel, Olsson Anders: Czarna żółć. Melancholia klasyczna. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 145-160 (z not. s. 338-339, 342-343....) szczegóły 
629.artykuł: B.K.: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 119-120 ([rec. ks.:] Heinz Meyer, Rudolf Suntrup: Lexikon der mittelalterlichen...) szczegóły 
630.artykuł: Blacha Anna: Dlaczego na dębie rosną żołędzie?. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 187-193 (m.in. nt motywu dębu w literaturze...) szczegóły 
631.artykuł: Blagova Galina F.: Vremja i prostranstvo: narodnye sposoby vyrazhenija v tjurkskikh jazykach. K 100-letiju so dnja rozhdenija Nikolaja Konstantunovicha Dmitrieva. Rocznik Orientalistyczny 2000 t. 52 z. 2 s. 79-92 (m.in. nt. przedstawiania czasu i przestrzeni w literaturze kirgiskiej,...) szczegóły 
632.artykuł: Bloom Allan: Nasza ignorancja [fragm.]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 108-122 (esej filozoficzny z odwołaniami do twórczości A. Camusa, Z. Freuda, A...) szczegóły 
633.artykuł: Bławatska Helena P.: Lotos jako symbol powszechny. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 122-130 (z notą wstępną...) szczegóły 
634.artykuł: Błoński Jan: Faust, Golem i jego Rabin. Znak 1993 nr 12 s. 101-104 (z not. o Janie Błońskim...) szczegóły 
polemika: Dębski Tadeusz: Znak 1994 nr 4 s. 149-150 (list do redakcji...) szczegóły 
635.artykuł: Bober Ireneusz: Ewolucja postaw wobec śmierci a zagadnienie kształtowania się kultury w ujęciu Izydory Dąmbskiej. Studia Kieleckie 1992 nr 1 s. 31-45 (w literaturze greckiej i łacińskiej starożytnej oraz w europejskiej li...) szczegóły 
636.artykuł: Bobrownicka Maria: Ambiwalentna funkcja mitu słowiańskiego w procesie odrodzenia narodowego Słowian zachodnich i południowych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
637.artykuł: Bobrownicka Maria: Człowiek Europy Środkowej: odrębna kategoria czy mit?. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 2000 t. 7 s. 101-115 (m.in. w twórczości Milana Kundery, opiniach Drago Jancara, Vaclava Hav...) szczegóły 
638.artykuł: Bobrownicka Maria: Mit słowiański wczoraj i dziś. Universitas 1992 nr 3 s. 45-49 (słowianofilstwo w literaturach zachodniosłowiańskich XIX i pocz. XX w....) szczegóły 
639.artykuł: Bocheński Tomasz: Człowiek wobec dżumy. Twórczość 1989 nr 1 s. 74-83 (motyw zarazy w literaturze - od "Wojny Peloponeskiej" Tukidydesa, pop...) szczegóły 
640.artykuł: Bodziony Katarzyna: Echnaton i Nefretete ponad trzy tysiące lat później. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 123-134 (nt. powieści osnutych na motywach życia króla Egiptu Echnatona i jego ...) szczegóły 
641.artykuł: Bogucka Maria: Maria Stuart w legendzie. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 1-29 (m.in. wątek Marii Stuart w literaturze oraz twórczości dramaturgicznej...) szczegóły 
642.artykuł: Bogucka Maria: Mary Stuart in legend. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 45-89 (m.in. wątek Marii Stuart w literaturze oraz twórczości dramaturgicznej...) szczegóły 
643.artykuł: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 2 s. 235-237 ([rec. ks. zb.:] Die Frau in der Renaissance. Wiesbaden 1994....) szczegóły 
644.artykuł: Bogucka Maria: Women and Religion in the Early Modern Period. Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 5-25  szczegóły 
645.artykuł: Bogucka Maria: Życie po życiu. Raz jeszcze o królowej Bonie. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
646.artykuł: Bokwa Ignacy: Szatan jako osoba?. Przegląd Powszechny 1996 nr 11 s. 149-160  szczegóły 
647.artykuł: Bolewski Jacek: Kim jest Bóg?. Przegląd Powszechny 1996 nr 10 s. 46-57 (na przykładzie Biblii i świadectw mistyków chrześcijańskich...) szczegóły 
648.artykuł: Bonarek Jacek: Pojęcie "Ruś" jako określenie grupy społecznej. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 7-16 (nt. pojęcia Ruś w tekstach ruskich i źródłach obcego pochodzenia od IX...) szczegóły 
649.artykuł: Borkowska Ewa: Memory as a mode of return. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 34-45 (idea pamiętania i chęć zapominania głównie w twórczości Thomasa Stearn...) szczegóły 
650.artykuł: Borkowska Grażyna: Pieśń Samotnego. Kontrapunkt 1997 nr 1/2 s. 6 ([rec. ks.:] Roland Barthes: Fragments d'un discours amoreaux. Paris 19...) szczegóły 
651.artykuł: Borkowska Małgorzata: Motyw raju odzyskanego w apoftegmatach Ojców Pustyni (Pustelnicy i zwierzęta). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 951-959  szczegóły 
652.artykuł: Borowski Andrzej: Homo viator. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 2 s. 7-9 (m.in. motyw podróżnika w literaturze powszechnej....) szczegóły 
653.artykuł: Borowski Jacek: Filozoficzne treści symbolu człowieka-ptaka: mit i sztuka. Konteksty 1995 nr 3/4 s. 45-62 (dot. utworów: "Gilgamesz", "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza, "Ptasi...) szczegóły 
654.artykuł: Bosak Izabela: Motywy androgyniczne w literaturze romantycznej. Universitas 1996 nr 17 s. 55-64  szczegóły 
655.artykuł: Bozzetto-Ditto Lucienne: Jerusalem, l'espace, les mythes. x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
656.artykuł: Bratuń Marek: O sztuce podróżowania w dawnej Europie. Strony 1997 nr 5/6 s. 59-62 (m.in. w świetle literatury podróżniczej XIX w....) szczegóły 
657.artykuł: Bremer Józef: Cmentarz - jeszcze jedna twarz śmierci. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 182-192 (dot. śmierci i umierania m.in. w literaturze...) szczegóły 
658.artykuł: Breysach Barbara: Geschichte - Text - Literatur. Literatur- und Kulturgeschichte juedischen Autoren der Emanzipationszeit, der Moderne und der Zeit der Verfolgung. Convivium 1995 s. 303-312 (przegląd opracowań wydanych w l. 1993-1994 nt. niemieckojęzycznych pis...) szczegóły 
659.artykuł: Breysach Barbara: "Schauplatz Polen". Polenbilder und Polenmethaphern in der deutschsprachigen Holocaust-Prosa. Convivium 1999 s. 163-186 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
660.artykuł: Brix Emil: O Galicji i galicjanach. Suplement 1999 nr 11 s. 4-7 (Galicja i jej mieszkańcy w literaturze polskiej i europejskiej...) szczegóły 
661.artykuł: Brodka Dariusz: Idea Rzymu w literaturze rzymskiej późnego antyku. Nowy Filomata 1998 nr 2 s. 83-97 (m.in. w twórczości Klaudiana, św. Ambrożego, św. Hieronima...) szczegóły 
662.artykuł: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Detektywi (Pani Zofii Hertz). Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 107-120 ([rec. ks.:] T.J. Binyon: Murder will out. The detective in fiction. Ox...) szczegóły 
663.artykuł: Brzozowska Blanka: Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska "gen X" w kontekście ponowoczesnego obrazu religii. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 79-94 (dot. literatury i filmu; szerzej o utworach Douglasa Couplanda "Pokole...) szczegóły 
664.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Panowanie nad chaosem - magiczność i estetyczność w tradycji południowosłowiańskiej. Literatura Ludowa 1996 nr 1 s. 47-54 (literackie realizacje magiczności; rec. ks.: The magical in the folklo...) szczegóły 
665.artykuł: Budniak Danuta: Ehmpiricheskoe vosprijatie zhivotnogo v russko-pol'sko-ukrainskom sopostavlenii. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 425-429 (pies i kot m.in. w przysłowiach, bajkach i legendach...) szczegóły 
666.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Podróż z..., podróż przez..., podróż do... Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 2 s. 1-6 (m.in. motyw podróży w literaturze powszechnej....) szczegóły 
667.artykuł: Bułhak Ewa: Ulotność matury (Tegorocznym maturzystom dedykuję). Didaskalia 1996 nr 12 s. 52-53 (wątek dydaktyczny w dramaturgii światowej...) szczegóły 
668.artykuł: Burke Peter: Świat na opak. Rozważania o kulturze ludowej. x 1992 ([W ks. zb.:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej. Cz. 1: Społ...) szczegóły 
669.artykuł: Burszta Wojciech J.: Kilka tez z zakresu iterologii. Borussia 2001 nr 24/25 s. 5-16 (m.in. nt. związków między ontologią i literaturą w zakresie przedstawi...) szczegóły 
670.artykuł: Bynum Caroline: Skąd taki zamęt wokół ciała? (Z perspektywy mediewistki). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 74-96 (dot. kwestii dualizmu ciała i duszy w literaturze, filozofii i sztuce ...) szczegóły 
671.artykuł: Cackowski Zdzisław: Ból i cierpienie a świadomość ludzka. Akcent 1992 nr 4 s. 202-212 (na przykładzie tragedii greckich oraz twórczości Witolda Gombrowicza....) szczegóły 
672.artykuł: Canguilhem Georges: Potworność i to, co potworne. Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 223-236  szczegóły 
673.artykuł: Cetwiński Marek: Bal Irokezów. Kilka uwag o przenikaniu kultur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 58-61 (m.in. w świetle literatury antycznej...) szczegóły 
674.artykuł: Cetwiński Marek: Zając na polu walki. Motyw wędrowny i sytuacja typowa w narracji historiograficznej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2003 z. 7 s. 21-24 (m.in.: Herodot, Franciszek Kowalski, Paweł Krueger, Usama ibn Munkidha...) szczegóły 
675.artykuł: Chałacińska-Wiertelak Halina: Dostojewski - Penderecki - Milton. Semantyka raju. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 29-36  szczegóły 
676.artykuł: Chavdarova Dechka, Stoimenova Biserka: Tema bolezni v evropejjskojj literature (Predvaritel'nyjj osmotr). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 205-216 (w XIX i XX w., ze streszczeniem w jęz. polskim; noty o Deczce Czawdaro...) szczegóły 
677.artykuł: Chmielewski Jacek: Biedni ludzie. Twórczość 2003 nr 11 s. 90-113 (dot. m.in. utworów Bolesława Prusa, Gustave'a Faluberta, Alberta Camus...) szczegóły 
678.artykuł: Chojecki Andrzej: Berserk - postać historyczna i literacka. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1993 nr 33 s. 67-80 (dot. postaci wojownika odzianego w niedźwiedzią skórę, występującej gł...) szczegóły 
679.artykuł: Chojecki Andrzej: Oczywistość. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 9-20 (esej o kategorii oczywistości w historii filozofii europejskiej i kilk...) szczegóły 
680.artykuł: Chojecki Andrzej: Wiara, nadzieja, miłość i piękno - zapełnianie pustki. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 139-146 (motyw pustego talizmanu, głównie na przykładzie literatury skandynawsk...) szczegóły 
681.artykuł: Chołuj Bożena: Antigone und ihre Lebenswelten (Sophokles, Friedrich Hoelderlin, Walter Hasenclever, Jean Cocteau, Jean Anouilh, Rolf Hochhuth, Grete Weil). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1994 z. 19 (272) s. 45-60  szczegóły 
682.artykuł: Chołuj Bożena: Odkrywanie zakrytego. Ośka 2000 nr 4/1 (1999/2000) s. 21-23 (dot. m.in. cielesnych i antycielesnych definicji miłości w interpretac...) szczegóły 
683.artykuł: Chołuj Bożena: Przestrzenie kobiecości - miejsca kobiet. Katedra 2001 nr 2 s. 2-5 (dot. przestrzeni-azylu kobiety m.in. w kilku utworach literackich...) szczegóły 
684.artykuł: Chołuj Bożena: Żyć dalej. Midrasz 2001 nr 6 s. 46-47 ([rec. ks.:] Ruth Klueger: Frauen lesen anders. Muenchen 1994....) szczegóły 
685.artykuł: Chrapkowski Arnold: Il delitto dell'aborto procurato nella chiesa delle origini. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 537-552 (poglądy Ojców kościoła na aborcję; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
686.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
687.artykuł: Chudy Wojciech: Czas, ciemność i światło. Odcinki docinki. Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 23 (fel....) szczegóły 
688.artykuł: Chudy Wojciech: Czas, ciemność, światło. Ład 1995 nr 5 s. 4 (fel....) szczegóły 
689.artykuł: Chwin Stefan: Pisarz i pokusy teologii. Plus Minus 2002 nr 10 s. D1-D2 (dot. m.in. stosunku twórców romantycznych do Boga oraz roli religii w ...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwowska Elżbieta: O "niedobrych sprawach" w sztuce. Plus Minus 2002 nr 14 s. A13 (list do redakcji...) szczegóły 
690.artykuł: Cichocki Marek A.: Wędrówki na Południe. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 15-17 (podróże i ich motywy w świetle europejskiej literatury XIX i XX wieku....) szczegóły 
691.artykuł: Ciechomska Maria: Mit o Demeter i Korze. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 42-55  szczegóły 
692.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Naji Goche 2003 nr 2 s. 44-45 (m.in. nt. dzieł literackich poświęconych miastom świata; dot. utworów ...) szczegóły 
693.artykuł: Cieński Marcin: Literacki opis gór a estetyka nowożytnego pejzażu (Petrarka - Rousseau - Goethe). Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, literatura, kultura 1996 nr 2 (1873) s. 25-39  szczegóły 
694.artykuł: Cieszyńska Beata: Tożsamość i interpretacja. Wokół literackiej tradycji Kaliguli. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
695.artykuł: Cieślak Mateusz: Sztuka zwyrodniała?. Opcje 1995 nr 3 s. 118-119 (fel. nt. przedstawień scen okrucieństwa m.in. w literaturze; z not. o ...) szczegóły 
696.artykuł: Cieślik Mariusz: Bohater naszych czasów. Plus Minus 2002 nr 41 s. A10-A11 (nt. motywu muzyki rockowej w literaturze; dot. m.in. autorów: Włodzimi...) szczegóły 
697.artykuł: Cinal Stanisław: Mitologem walki boga burzy z morzem na Wschodzie Starożytnym. Nomos 2001 nr 34/36 s. 73-97 (głównie w poemacie ugaryckim o walce Ba'ala z Jamem...) szczegóły 
698.artykuł: Cinal Stanisław: Z dziejów mandejczyków nad Zatoką Perską. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 31-39 (nt. przekazów o mandejczykach w piśmiennictwie arabskim, łacińskim, po...) szczegóły 
699.artykuł: Colović Ivan: Mit granicy. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 31-36 (mity polityczne na Bałkanach i ich odbicie w literaturze współczesnej ...) szczegóły 
700.artykuł: Cortese Enzo: Ekspiacyjne cierpienie "Sługi JHWH". Od Deutero-Izajasza do Oświęcimia i od E. Stein do św. Franciszka. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 2 s. 7-14 (dot. zagadnienia wartości cierpienia w księgach biblijnych, tekstach r...) szczegóły 
701.artykuł: Cuber Marta: Colette o śmiechu i stawie biodrowym. Kursywa 2002 Strachy na Lachy (esej o kobiecym lęku i bólu w utworach literackich i w życiu ich autor...) szczegóły 
702.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Dobra Anglia. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 77 ([rec. ks.:] Ian Buruma: Voltaire's Coconuts, or Anglomania in Europe. ...) szczegóły 
703.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Za życia i po śmierci. Tydzień 1993 nr 16 s. 10 ([rec. ks.:] Ian Hamilton: Keepers of the flame. Literary estates and t...) szczegóły 
704.artykuł: Cyrzan Honorata: Samobójstwo w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 113-126  szczegóły 
705.artykuł: Czaja Dariusz: Toskania. Trzy podróże. Konteksty 1998 nr 3/4 s. 34-41 (obraz Toskanii w "Obrazach Włoch" Pawła Muratowa, artykule "Flowery T...) szczegóły 
706.artykuł: Czaja Dariusz: Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne. Konteksty 1992 nr 3/4 s. 58-65 (Wenecja we współczesnej literaturze europejskiej...) szczegóły 
707.artykuł: Czaja Dariusz: Wenecja jest kobietą. Rzecz o wyobraźni. Konteksty 1995 nr 3/4 s. 146-152 (motyw Wenecji w literaturze....) szczegóły 
708.artykuł: Czaja Mariusz: "Z nieba upadną w morze gwiazdy". Europejska wyobraźnia apokaliptyczna. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 65-73  szczegóły 
709.artykuł: Czajkowska-Majewska Dorota: Kochanki nauki. Zadra 2003 nr 4/1 (2002/2003) s. 78-82 (dot. m.in. historycznych i mitologicznych bohaterek utworów i traktató...) szczegóły 
710.artykuł: Czajkowski Krzysztof: Bukowina. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 7-8 (m.in. w twórczości pisarzy i poetów: Rose Auslaender, Paul Celan, Zbi...) szczegóły 
711.artykuł: Czamańska Ilona: Bitwa pod Warną w tradycji węgierskiej i bałkańskiej. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 175-183 (na przykładzie kronik i utworów literackich; z fragmentami tekstów epi...) szczegóły 
712.artykuł: Czapla Wojciech: Krew, dewiacje i seks - oblicza wampiryzmu. Barbarzyńca 2003 nr 9 s. 48-53 (w literaturze i filmie...) szczegóły 
713.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Owidiusz, Leonardo, Nietzsche: trzy obrazy chaosu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 1-26 (dot.: Publius Ovidius Naso: Metamorfozy, Friedrich Wilhelm Nietzsche: ...) szczegóły 
714.artykuł: Czapliński Lesław: Dybuk: Na pograniczu tradycyjnej kultury i nowoczesnej sztuki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 16-21 (motyw dybuka (duszy zmarłego nie mogącej znaleźć spokoju) w literaturz...) szczegóły 
715.artykuł: Czapliński Lesław: Golem, przyrodni brat dybuka. Opcje 2000 nr 1 s. 38-43 (motyw Golema w literaturze, sztukach teatralnych i filmie m.in.: Johan...) szczegóły 
716.artykuł: Czerner Marian: Święty Mikołaj patron żeglarzy. Nautologia 1994 nr 1 s. 43-46 (m.in. motyw św. Mikołaja w legendach....) szczegóły 
717.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Mediatio mortis. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 223-237 (chrześcijańska i ateistyczna wizja śmierci; m.in. w literaturze...) szczegóły 
718.artykuł: Częsz Bogdan: Interpretacja nieba w kategorii Państwa Bożego przed Augustynem. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 621-636  szczegóły 
719.artykuł: Czubaj Mariusz: Brojlery w McNudzie. Polityka 2002 nr 24 s. 50-51, 53 (nuda m.in. na przykładzie powieści "American Psycho" Breta Eastona Ell...) szczegóły 
720.artykuł: Czubala Dionizjusz: W świecie współczesnych mitów. Mongolskie i syberyjskie opowieści o człowieku śniegu. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 53-58  szczegóły 
721.artykuł: Czyżewski Krzysztof: Nasza tęsknota. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 43-44 (dot. idei posiadania domu...) szczegóły 
722.artykuł: Czyżewski Krzysztof: The Temptation of a Poet. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 228-230 (motywy orfickie m.in. w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Mariny Cwie...) szczegóły 
723.artykuł: Ćwikiel Agnieszka: Metafora cyborga - ciało przyszłości. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 159-165 (o motywie cyborga m.in. w pismach Donny Haraway i literaturze science ...) szczegóły 
724.artykuł: Ćwikła Paweł: Za realne na rzeczywistość. Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 150-153 (motyw utopii jako reakcja na panujący ustrój i porządek społeczny; m.i...) szczegóły 
725.artykuł: Dalkiewicz Ewa: "Diabelski" temat. Nawias 2003 nr 2 s. 91-99 (dot. motywu diabła w ludowych opowiadaniach i wierzeniach...) szczegóły 
726.artykuł: Daszkiewicz Wojciech: Zdrowy rozsądek a filozofia. Nasz Dziennik 2002 nr 233 s. 21 (dot. pojęcia rozsądku w pismach filozofów różnych epok; art. popularyz...) szczegóły 
727.artykuł: Davis Erik: Trikster na rozdrożach. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 45-56 (wcielenia archetytpu Trikstera m.in. w afrykańskim kulcie "żywych bogó...) szczegóły 
728.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: O człowieku bez tożsamości, czyli wolność jako katastrofa. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 101-110 (dot. problemu wyobcowania, odrzucenia i osamotnienia bohaterów literac...) szczegóły 
729.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 23-35 (dot. m.in. świadectw w piśmiennictwie antyku, średniowiecza, renesansu...) szczegóły 
730.artykuł: Dąbrówka Andrzej: "Skaczą lasy, gdy Orfeus skrzypie" (Drzewo w języku i literaturze). Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 2 s. 14-15 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
731.artykuł: Degórski Bazyli: Uczynki miłosierdzia w świetle starożytnych reguł mniszych. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 259-274 (m. in. w pismach autorów: św. Augustyn, św. Bazyli Wielki, św. Pachom...) szczegóły 
732.artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 461-462 ([rec. ks. zb.:] La donna nel pensiero cristiano antico [Kobieta w star...) szczegóły 
733.artykuł: Degórski Bazyli: Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 303-318 (m. in. na podstawie pism greckich, łacińskich i syryjskich...) szczegóły 
734.artykuł: Delumeau Jean: Dzieje raju [fragm.:] Nostalgia. Ogród 1994 nr 4 s. 284-296 (raj, Arkadia w literaturze renesansu; z not....) szczegóły 
735.artykuł: Delumeau Jean: Nowe spojrzenie na Apokalipsę. x 2000 ([w ks.:] Rozmowy o końcu czasów. Rozmawiali Catherine David, Frederic ...) szczegóły 
736.artykuł: Delvaux Peter: Der europaeische Nihilismus. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 99-125 (w filozofii i literaturze; m.in. w utworach pisarzy Johann Wolfgang Go...) szczegóły 
737.artykuł: Deptuła Bolesław: Metropolis (1-3). Znak 1996 nr 2-4 (motyw miasta w kronikarskich opowieściach z XII w.; dotyczy początków ...) szczegóły 
738.artykuł: Deptuła Czesław: Metropolis. Z zagadnień mitu genezy stolic w Europie słowiańskiej. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 2 s. 5-49 (na przykładzie utworów: "Powieść doroczna (Powieść minionych lat)" mni...) szczegóły 
739.artykuł: Deptuła Czesław: Wojciech Sławnikowic - "święty w drodze". x 1998 ([W ks. zb.:] Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha. Lublin 1998 s. 41-8...) szczegóły 
740.artykuł: Deremble Colette: Średniowieczne obrazy udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 28-34 (m.in. w "Księdze modlitw" Hildegardy z Bingen, rzeźbie i malarstwie ro...) szczegóły 
741.artykuł: Dexter Miriam Robbins: Dawn and sun in indo-european myth: gender and geography. Studia Indogermanica Lodziensia 1999 t. 2 s. 103-122 ( bóstwa świtu i słońca w krajach starożytnych, w Indiach oraz w kultur...) szczegóły 
742.artykuł: Dębski Eugeniusz: Gdyby mi się chciało gadać o seksie w sf... Fenix 1999 nr 4 s. 40-44 (tematyka erotyczna w literaturze sf...) szczegóły 
743.artykuł: Długosz Katarzyna: Trudno opiewać okaleczony świat. Przegląd 2002 nr 36 s. 29-31 (artykuł ogólny dot. tematu zamachu z 11 IX 2001 w sztuce, m. in. w lit...) szczegóły 
744.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
745.artykuł: Dobosiewicz Ilona: Intertextual elements in the "Leda and the Swan" poems by William Butler Yeats, Mona van Duyn and Felicia Mitchel. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1998 [z.] 9 s. 113-121 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
746.artykuł: Dobrowolski Witold: Antyk i jego miejsce we współczesności. Meander 1994 nr 1/2 s. 55-66 (tekst wykładu wygłoszonego na inauguracji roku akademickiego 1993/1994...) szczegóły 
747.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
748.artykuł: Domański Juliusz: Uwagi o średniowiecznej i renesansowej "pogardzie świata" i "nędzy człowieka" (Lotariusz - Poggio Bracciolini - Erazm z Rotterdamu). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1992 t. 36 s. 5-52  szczegóły 
749.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
750.artykuł: Dorobek Andrzej: Psychodelia - opium dla ludu. Studium 2002 nr 3/4 s. 221-239 (dot. m.in. literatury psychodelicznej, środków odurzających jako motyw...) szczegóły 
751.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 231-234 ([rec. ks. zb.:] Women, in the Classical World. Image and Tekst. New Yo...) szczegóły 
752.artykuł: Drewnowska-Rymarz Olga: Bogini Matka. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 39-41 (w mitach Azji i Afryki....) szczegóły 
753.artykuł: Dróżdż Andrzej: Androfagi i inflamanci. Wybrane zagadnienia dotyczące książki w literaturze utopijnej. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
754.artykuł: Ducene Jean-Charles: L'ile d'Amazones dans la mer Baltique chez les geographes arabes: confluence du "Roman d'Alexandre" et d'une tradition germanique. Rocznik Orientalistyczny 2002 t. 54 z. 2 s. 171-182 (motyw wyspy Amazonek na Bałtyku w źródlach geografów arabskich - Jakub...) szczegóły 
755.artykuł: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 137-138 ([rec. ks.:] Viktorija Chalikova: Utopija rozhdaetsja iz utopii. Ehsse ...) szczegóły 
756.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Kozioł ofiarny jako personifikacja kompleksu Cienia. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 21-32 (mit ofiary m.in. w tradycji judeochrześcijańskiej...) szczegóły 
757.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Symbolika Trikstera a duchowość chrześcijańska. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 9-19 (jungowski archetyp Trikstera - "małpy Boga" na tle kultury żydowskiej,...) szczegóły 
758.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Wymiary i funkcje figury Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 35-41 (m.in. kulturowe mechanizmy kreujące postać Trikstera - błazna, aktora,...) szczegóły 
759.artykuł: Duniec Krystyna, Krakowska-Narożniak Joanna: Beznadzieja. Dialog [Warszawa] 2001 nr 12 s. 100-115 (uczucie beznadziei w światowym dramacie współczesnym...) szczegóły 
nawiązanie: Golińska Justyna: Wielość beznadziejności. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 159-167  szczegóły 
760.artykuł: Duniec Krystyna, Krakowska-Narożniak Joanna: Siostra, siostry, siostrzeństwo. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 108-123 (motyw siostry i siostrzeństwa w mitologii, bajkach i literaturze piękn...) szczegóły 
761.artykuł: Duniec Krystyna, Krakowska-Narożniak Joanna: Wszystko w promocji. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 88-101 (koncepcja świata jako supermarketu w dramatach: Bob Elton "Popcorn", B...) szczegóły 
762.artykuł: Dunin Kinga: Z drugiej ręki [z tego cyklu:] Polskie świnie. Res Publica Nowa 2001 nr 7 s. 63 (nt. komiksu Arta Spiegelmana "Maus" i przedstawienia w nim Polaków...) szczegóły 
763.artykuł: Dutsch Dorota: Mit Cerery i Prozerpiny w średniowieczu. Meander 1990 nr 1 s. 21-28 (recepcja mitu obecnego w dziełach Owidiusza ("Metamorfozy"), Wergiliu...) szczegóły 
764.artykuł: Dużyk Józef: W "blasku szmaragdowej wody". Życie Literackie 1989 nr 1 s. 7 (wyspa Capri w twórczości pisarzy różnych krajów....) szczegóły 
765.artykuł: Dziekan Marek M.: O symbolice roślin w islamie. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 239-243 (m.in. na podstwie tekstów literackich...) szczegóły 
766.artykuł: Easthope Anthony: Holocaust i niemożność przedstawienia. Res Publica Nowa 1997 nr 11 s. 59-65 (m.in. holocaust w literaturze i filmie...) szczegóły 
767.artykuł: Eco Umberto: Superman w literaturze masowej [fragm.:] Tarzan. Gazeta. Magazyn 1996 nr 8 s. 18  szczegóły 
768.artykuł: Eliade Mircea: Inicjacja a świat współczesny. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 5 s. 71-85 (rytuały inicjacyjne w literaturze średniowiecznej i w baśniach....) szczegóły 
769.artykuł: Eliade Mircea: Miłość mistyczna i rycerstwo duchowe. Dialog [Warszawa] 1992 nr 5 s. 87-94 (w literaturze średniowiecza...) szczegóły 
770.artykuł: Eliade Mircea: Szamanizm a literatura. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 6 s. 158-161  szczegóły 
771.artykuł: Fantastyczne religie. Nowa Fantastyka 2000 nr 6 s. 68 (nota, nt. koncepcji religii tworzonych przez pisarzy-fantastów, m.in.:...) szczegóły 
772.artykuł: Faryno Jerzy: O konferencijakh, o slovare motivov i o publikuemykh materialakh. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 197-198 (nt. różnych form realizacji projektu "Motywika i ideologemika literatu...) szczegóły 
773.artykuł: Faryno Jerzy: Zakljuchenie: Uroki i perspektivy "chistoty/grjazi/musora". Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 467-474 (nt. problemu "czystości" i "brudu" w literaturze i kulturze europejski...) szczegóły 
774.artykuł: Fasolini Marica: Bolezni svjatykh (Predvaritel'nyjj nabrosok). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 191-204 (nt. chorób i procesów fizjologicznych u osób świętych prezentowanych w...) szczegóły 
775.artykuł: Ferens Dominika: Two Faces of the Oriental(ist): Missionary and Travel Writings on China and Japan. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 127-139 (w XIX wieku...) szczegóły 
776.artykuł: Feuerhahn Nelly: Śmiech i dziecko w latach dziecięcych śmiechu. Uśmiech, śmiech i uczłowieczanie świata. Akcent 1991 nr 2/3 s. 169-175 (od czasów starożytnych do XVI w....) szczegóły 
777.artykuł: Fijałkowski Paweł: Heliogabal. Szaleniec czy prowokator?. Albo albo 2002 nr 2 s. 68-74 (postać cesarza Marka Aureliusza Antoninusa zwanego Heliogabalem w świe...) szczegóły 
778.artykuł: Foniok Joanna: Szkic o antyutopii. Sylwetka bohatera antyutopijnego na tle społeczeństwa totalitarnego w utworach E. Zamiatina, A. Huxleya i G. Orwella. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 39-60  szczegóły 
779.artykuł: Forycki Remigiusz, Janion Maria: Fantazmat ściętej głowy. Twórczość 1989 nr 7 s. 49-66 (motyw śmierci na szafocie jako inspiracja myśli i literatury przełomu ...) szczegóły 
780.artykuł: Fostowicz Michał: Poezja i zło. Rita Baum 2001 nr 4 s. 92-97 (zło w twórczości: Charles Pierre Baudelaire, William Blake, Jean-Paul ...) szczegóły 
781.artykuł: Fostowicz Michał: Wielka polityka. Blake, Kierkegaard, Nietzsche. Rita Baum 2002 nr 5 s. 5-7 (dot. zagadnienia woli rozumianej jako twórcza energia i wynikającej z ...) szczegóły 
782.artykuł: Foucault Michel: Historia seksualności [fragm.:] Erotyka. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 313-351 (w literaturach starożytnych, z notą, s. 380....) szczegóły 
783.artykuł: Foucault Michel: Troska o siebie. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 5 wkł. (fragm. III tomu "Historii seksualności"...) szczegóły 
784.artykuł: Franz Marie-Luise, Jung Emma: Zniknięcie Merlina. Dialog [Warszawa] 1992 nr 5 s. 95-101 (nt. psychologicznej interpretacji legendy Świętego Graala....) szczegóły 
785.artykuł: Frater ICL : Cztery żywioły w tradycji Zachodu. Albo albo 1998 nr 2 s. 62-68 (m.in. związki żywiołów z tradycją Wschodu i mitologiczna spuścizną Mez...) szczegóły 
786.artykuł: Frąckowiak Tadeusz: O losie, starości i przemijaniu. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 57-68 (problem postaw wobec życia i śmierci m.in.: Seneka, Edith Stein, Will...) szczegóły 
787.artykuł: Frydryczak Beata: Pejzaż z ruinami. x 1999 ([W ks. zb.:] Przestrzeń, filozofia i architektura. osiem rozmów o pozn...) szczegóły 
788.artykuł: Gajewska Grażyna: "Maus" - sztuka pamięci Arta Spiegelmana. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 80-89 (dot. komiksu jako etycznego zapisu historycznego...) szczegóły 
789.artykuł: Gallewicz Anna: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 225-227 ([rec. ks.:] Paola Bono, Maria Tessitore, Il mito di Didone. Aventure d...) szczegóły 
790.artykuł: Garcia Queipo de Llano Genoveva, Tusell Javier: Intelektualiści europejscy wobec hiszpańskiej wojny domowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 125-137  szczegóły 
791.artykuł: Garycka Anna: Die geistesgeschichtliche Entdeckung der Schweizer Alpenwelt. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 2000 [z.] 15 (50) s. 71-82 (dot. niektórych inspiracji przestrzenią Alp w teoriach filozoficznych,...) szczegóły 
792.artykuł: Gawłowska Wanda: Recepcja antycznych biografii Aleksandra Wielkiego w średniowiecznej literaturze zachodnioeuropejskiej. Zarys problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 187-219 (przegląd antycznych biografii Aleksandra Wielkiego na przykładzie utwo...) szczegóły 
793.artykuł: Gebert Konstanty: Rysunek sprawozdawczy. Midrasz 2001 nr 9 s. 45-47 (wyw. z Artem Spiegelmanem nt. jego komiksu "Maus" jako artystycznej re...) szczegóły 
794.artykuł: Gemra Anna: Góry w horrorze i fantasy. Rekonesans. Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, literatura, kultura 2001 nr 4 (2221) s. 215-230 (m.in. w twórczości pisarzy: Frank Herbert, Robert Ervin Howard, Stephe...) szczegóły 
795.artykuł: Glienke Bernhard: Metropolis und Nordische moderne. Zur fruehen Grossstadtdarstellung in dem skandinavischen Literaturen. Folia Scandinavica Posnaniensia 1994 t. 2 s. 5-18  szczegóły 
796.artykuł: Głowacka Dorota: "Jak echo bez źródła". Podmiotowość jako dawne świadectwa a literatura Holokaustu. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 49-61 (dot. twórców: Elie Wiesel, Imre Kertesz, Primo Levi, Emmanuel Levinas;...) szczegóły 
797.artykuł: Gnojeva Nihna: Istorichne minule Ukrajini v khudozhn'omu osmislennih ukrajins'kikh, pol's'kikh i rosijjs'kikh pis'mennikihv. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 329-332 (nt. historii Ukrainy w twórczości pisarzy ukraińskich, polskich i rosy...) szczegóły 
798.artykuł: Gnueg Hiltrud: Die Liebesehe. Ein neues Konzept erotischer Intimitaet. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Germanistische Texte 2000 z. 2 s. 17-36  szczegóły 
799.artykuł: Godlewicz Joanna: Die Auffasung der Zeit in der Antike - Grundlage der spaeteren Zeitkonzeptionen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 157-162 (nt. czasu w kulturach starożytnych...) szczegóły 
800.artykuł: Godwin Malcolm: Anioły - zagrożony gatnek. Gnosis 1993 nr 6 s. 42-47 (nt. aniołów przedstawianych w tekstach gnostyckich...) szczegóły 
801.artykuł: Golec Janusz: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 181-185 ([rec. ks.:] Hartmut Eggert, Erhard Schuetz, Peter Sprengel: Faszinatio...) szczegóły 
802.artykuł: Golińska Justyna: Pokolenie przepływu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 106-112 (dot. obrazu pokolenia trzydziestolatków w dramatach twórców: Gesine Da...) szczegóły 
omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 132  szczegóły 
803.artykuł: Goliński Janusz K.: Niewściągliwy płomień żądzej. Luxuria-Nieczystość i jej anatomia. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 36-45 (esej nt. pożądnia, rozkoszy i grzechu z licznymi odwołaniami do lit. d...) szczegóły 
804.artykuł: Gołaszewska Maria: Symbolika wody. Realność wód. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 24-29 (dot. m.in. literatury i filmu...) szczegóły 
805.artykuł: Gondowicz Jan: Dno oka. Dialog [Warszawa] 2003 nr 6 s. 99-103 (nt. realizacji tematu rozpustnicy, szczególnie Kleopatry, w dziełach n...) szczegóły 
806.artykuł: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Głównie o wampirach. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 78 (m.in. w twórczości Stephena Kinga...) szczegóły 
807.artykuł: Goźliński Paweł: Zemsta muzyki. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 186-193 (nt. motywu Fausta w literaturze; dot. utworów: Johann Wolfgang Goethe:...) szczegóły 
808.artykuł: Górny Grzegorz: Policja duchowa. Wprost 2003 nr 51/52 s. 104-107 (dot. motywu aniołów w literaturze i kulturze...) szczegóły 
809.artykuł: Grabowska Maria: Abigal. O przyjaźni w małżeństwie. Teofil 2002 nr 1 s. 26-31 (dot. m.in. motywów przyjaźni i małżeństwa w wybranych utworach literac...) szczegóły 
810.artykuł: Grabowski Marian: O rozpoznawaniu winy. W drodze 1995 nr 11 s. 42-51 (także odniesienia do literatury, m.in. utworów Franza Kafki, Alberta C...) szczegóły 
811.artykuł: Gren Anna: Subiektywne postrzeganie świata (Pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze). Podkowiański Magazyn Kulturalny 1993 nr 1 s. 17-18 (m.in. w twórcz. Marcela Prousta, Vladimira Nabokova, Franza Kafki. ...) szczegóły 
812.artykuł: Grochowicka Sylwia: Eros jako prowadzący do poznania. Czy poznanie musi mieć charakter przemijający?. Filomata 1994 nr 423/424 s. 271-275 (nt. mitu o Erosie....) szczegóły 
813.artykuł: Gromadzki Wiesław: Kraina miłości i szczęścia. Jeszcze Jedna 1993 nr 2 s. [8-9] (nt. myśli filozofów-utopistów, m.in. Claude'e Henri de Saint-Simona, C...) szczegóły 
814.artykuł: Gross Natan: Requiem for the Jewish people (Polish literary judaica in the years 1987-1989). Polin 1991 t. 6 s. 295-308 ([zawiera materiał bibliograficzny zgromadzony w działach:] 1. The Bibl...) szczegóły 
815.artykuł: Gruchała Janusz S.: Nauczyciel i przyjaciel. Z badań nad humanistycznym światem książki. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 25-42 (stosunek do książki i czytelnictwa w twórczości pisarzy renesansu, m.i...) szczegóły 
816.artykuł: Grudzinska Gross Irena: The tangled tradition: Custine, Herberstein, Karamzin, and the critique of Russia. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 989-998 (imperium carów w oczach Astolphe'a de Coustine'a: La Russie en 1839; ...) szczegóły 
817.artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Ludzie i myszy. Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 50-51 (rozważania nt. holocaustu i omówienie komiksu: Art Spiegelman: Maus. N...) szczegóły 
818.artykuł: Grzeniewski Ludwik Bohdan: La fornarina. Twórczość 1991 nr 5 s. 136-138 (fel., m.in. nt. motywu kobiecego kolana w literaturze....) szczegóły 
819.artykuł: Grzesik Ryszard: Święty Wojciech w środkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i historycznej. Studia Źródłoznawcze 2002 nr 40 s. 43-56 (m.in.: Brunon z Kwerfurtu, Anonim Gall, Wincenty Kadłubek, Jan Kanapar...) szczegóły 
820.artykuł: Grzesik Ryszard: Węgry a Słowiańszczyzna w najwcześniejszym etapie dziejów w świetle słowiańskich i węgierskich źródeł narracyjnych. Slavia Antiqua 2003 t. 44 s. 53-65 (na przykładzie kronik polskich: Anonima tzw. Galla "Kronika czyli dzie...) szczegóły 
821.artykuł: Grzybkowska Dobrosława: O pochodzeniu pewnego przypadku romantycznych anielic. Byty podksiężycowe - wstęp do angelologii romantycznej. Gnostycki anioł błędny. Gnosis 2000 nr 12 s. 99-108 (m.in. dot. twórczości autorów: William Blake, Juliusz Słowacki, Alfred...) szczegóły 
822.artykuł: Grzybowska Krystyna: Przyszłość w teraźniejszości. Wprost 2001 nr 1 s. 24-26 (dot. tematyki futurologicznej m.in. w twórczości pisarzy: Richard Cald...) szczegóły 
823.artykuł: Grzywacz Małgorzata: Nie bójmy się mistyki!. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 1 s. 123-125 (rec. ks.: Marzena Górecka: Das Bild Mariens in der deutschen Mystik de...) szczegóły 
824.artykuł: Grzywka Katarzyna: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind Maerchen. Auf die Spuren von Apoll, Dionysos und Orpheus. [Schriften ueber Harmonik, Nr. 23]. Herausgeber: Kreis der Freunde um Hans Kayser Bern, Walter Ammann. Bern 1998. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 721-723 (rec. ks.: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind ...) szczegóły 
825.artykuł: Grzywka Katarzyna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 865-867 (rec. ks.: Doris Iding: Der Tod geht um die Welt. Mythen, Maerchen und ...) szczegóły 
826.artykuł: Guenon Rene: Symbolika Graala. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 5 wkł. s. 9-12 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: W kręgu tradycjonalizmu integralnego, s...) szczegóły 
827.artykuł: Gula Janusz: O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych. Ethos 1995 nr 2/3 s. 247-253 (polem. z art.: Thomas Schirrmacher: Die Abtreibung in der Antike und i...) szczegóły 
828.artykuł: Gurewicz Aron: Średniowieczny śmiech na tle strachu. Akcent 1991 nr 2/3 s. 80-85  szczegóły 
829.artykuł: Gusdorf Georges: Wyobraźnia, magia. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 126-157 (nt. koncepcji człowieka w romantycznej literaturze i filozofii....) szczegóły 
830.artykuł: Gzella Stanisław: Herakles podziwiający piękne drzewa. Filomata 1994 nr 423/424 s. 261-270 (nt. mitu o Heraklesie....) szczegóły 
831.artykuł: Hall Manly: Żywioły i ich mieszkańcy. Albo albo 1998 nr 2 s. 87-97 (m.in. poglądy Paracelsusa na duchową i materialną naturę żywiołów; z c...) szczegóły 
832.artykuł: Halor Antoni: A zatrzęsą się posady ziemi i wywrócą miasta one (Mitologia upadku i zagłady). Arkadia 1997 nr 2/3 s. 45-49 (m.in. w podaniach ludowych dot. Górnego Śląska...) szczegóły 
833.artykuł: Hałupka Krzysztof: Kryzys, cierpienie, rozwój. Albo albo 2002 nr 1 s. 100-109 (nt. sensu cierpenia i jego konstruktywnego wpływu na rozwój człowieka,...) szczegóły 
834.artykuł: Hanuszkiewicz Wojciech: Kartezjusz kontra Nietzsche (ciało w oczach [Francisa] Bacona). ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 66-70 (esej; z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
835.artykuł: Harbanowicz Justyna: Polska i Polacy w przysłowiach innych narodów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 213-224 (dot. narodów Europy...) szczegóły 
836.artykuł: Heller Michał: Odrzucony obraz. Wiedza i Życie 1990 nr 8 s. 11-17 (nt. modelu świata w literaturze...) szczegóły 
polemika: Heller Michał: Czytanie przez okulary (W odpowiedzi na krytykę). Wiedza i Życie 1990 nr 9 s. 77  szczegóły 
polemika: Włodarczyk Jarosław: Zniekształcony obraz (Przeciw Michałowi Hellerowi). Wiedza i Życie 1990 nr 9 s. 75-76 (z notą...) szczegóły 
837.artykuł: Hermann Marek: Mitologia nieba: grupa Andromedy (Andromeda, Perseus, Cassiopia, Cepheus, Cetus, Pegasus). Nowy Filomata 2002 nr 2 s. 83-91 (m.in. o mitach gwiezdnych, podawanych przez autorów traktatów astronom...) szczegóły 
838.artykuł: Hermann Marek: Mitologia nieba: Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica (Ursa Maior, Ursa Minor). Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 243-250 (m.in. opisy gwiazdozbiorów w utworach pisarzy starożytnych...) szczegóły 
839.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Przestrzeń krajobrazowa Górnego Śląska w literaturze polskiej, czeskiej i niemieckiej. Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 147-161  szczegóły 
840.artykuł: Honsza Norbert: Zwischen Pornagraphie und Postfeminismus oder Wie weit man gehen darf. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1994 nr 98 (1434) s. 25-31 (w literaturze niemieckojęzycznej....) szczegóły 
841.artykuł: Hordyjewski Rafał: Geneza postaci Antychrysta jako syna Szatana. Koło Historii 2003 z. 7 s. 29-35  szczegóły 
842.artykuł: Howe Nicholas: Miejsca odczytane. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 5-11 (podróż, pisarz-podróżnik, motywy podróżowania i powieści podróżnicze w...) szczegóły 
843.artykuł: Huberath Marek S.: Dlaczego smoki bały się rycerzy. Nowa Fantastyka 1998 nr 5 s. 73-75 (nt. motywu pojedynku smoka i błędnego rycerza w literaturze baśniowej...) szczegóły 
844.artykuł: Huberath Marek S.: Młot na krasnoludki. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 72-75 (dot. m.in. naukowych, szczególnie biologicznych, aspektów życia postac...) szczegóły 
polemika: Maveru: Irytacja. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
845.artykuł: Hudzik Jan Paweł: Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 15-31 (dot. m.in. pism filozofów nowożytnych i wybranych utworów literackich,...) szczegóły 
846.artykuł: Hyde Lewis: O pewnym pokarmie, którego nie możemy zjeść [ded. Czasławowi Miłoszowi]. Krasnogruda 2001 nr 13 s. 261-276 (nt. motywu podarunków i darów wykorzystywanego w literaturze ludowej...) szczegóły 
847.artykuł: Idzik Eugeniusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1994 nr 98 (1434) s. 110-111 ([rec. ks.:] Louis Ferdinand Helbig: Der ungeheure Verlust. Flucht und ...) szczegóły 
848.artykuł: Iwańczak Wojciech: Babilon czy Jeruzalem. Praga w literaturze i propagandzie czasów husyckich. Przegląd Historyczny 1994 t. 84 z. 3 s. 271-288  szczegóły 
849.artykuł: Iwasiów Inga: O ojcu prywatnie. Zadra 2003 nr 2 s. 14-15 (esej nt. ojcostwa, zwłaszcza starości ciała ojca w perspektywie córki,...) szczegóły 
850.artykuł: Jacórzyński Witold: O wiatrakach i czarodziejach: Obłęd z perspektywy późnego Wittgensteina. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 3 s. 51-70 (dot. motywu obłędu w literaturze; m.in. na podstawie twórczości pisarz...) szczegóły 
851.artykuł: Jaki utwór o miłości uważa pan(i) za najważniejszy?. Przegląd 2003 nr 7 s. 6-7 (ankieta m.in. nt. utworów literackich; m.in. wypowiedzi aut.: Anna Boj...) szczegóły 
852.artykuł: Jakubczak Marzenna: Estetyka ziemi - między naturą a językiem wyobraźni. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 57-63 (dot. m.in. kilku mitologicznych i literackich realizacji motywu żywioł...) szczegóły 
853.artykuł: Jakubik Dorota: Biały starzec - zagadkowa postać w mongolskim panteonie buddyjskim. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 264-268 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
854.artykuł: Jakucka-Mikulska Kazimiera: Pielgrzymki w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Emil Zola, Joris-Karol Huysmans i Władysław Reymont. x 2001 ([w ks. zb.:] Pielgrzymki jako element kultury religijnej. [Red. Antoni...) szczegóły 
855.artykuł: Janion Maria: Dlaczego rewolucja jest kobietą?. x 1992 ([W ks. zb.:] Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Bac...) szczegóły 
856.artykuł: Janion Maria: Jestem po prostu starą kobietą. Ośka 2001 nr 4/1 (2000/2001) s. 14-17 (wywiad m.in. nt. starości w kulturze, w literaturze polskiej i obcej o...) szczegóły 
omówienie: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2001 nr 9 s. 82-84  szczegóły 
857.artykuł: Janion Maria: Okrucieństwo: wiek XX patrzy na Oświecenie. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 15-17 (m.in. o poglądach Mariana Zdziechowskiego i Karola Irzykowskiego....) szczegóły 
858.artykuł: Janion Maria: Tragedia antropologiczna. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 19-22 (mit Fausta w literaturze; m.in. dot. twórczości J.W. Goethego, Ch. Mar...) szczegóły 
859.artykuł: Jarecka Urszula: Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 98-113 (dot. obrazów starości w filmach polskich ("Paciorki jednego różańca" K...) szczegóły 
860.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Myszy i ludzie. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 419-424 (nt. holocaustu i zagłady; omówienie komiksów: Art Spiegelman: Maus. A ...) szczegóły 
861.artykuł: Jarosińska Izabela: Petersburg magiczny, czyli miasto, którego nie ma. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 74-89 (Petersburg w twórczości m.in.: Adama Mickiewicza, Osipa Mandelsztama, ...) szczegóły 
862.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Od procy do rewolweru. Tygodnik Solidarność 2001 nr 33 s. 12-13 (m.in. w twórczości pisarzy: Franciszek Bohomolec, Giovanni Giacomo Cas...) szczegóły 
863.artykuł: Jaroszyński Piotr: Piękno doskonalące człowieka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 37-42 (szerzej o teoriach piękna w literaturze starożytnej Grecji...) szczegóły 
864.artykuł: Jasiński Jerzy W.: Śladami Erosa. Średzki Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1 s. 13-17, nr 2 s. 12-18 (motyw Erosa głównie w literaturze antycznej, także w renesansie...) szczegóły 
865.artykuł: Jaworska Weronika: Mordverlaeufe am Beispiel ausgewaehlter Erzaehlungen. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1994 z. 19 (272) s. 61-71 (motyw śmierci w literaturze współczesnej niemieckiego obszaru językowe...) szczegóły 
866.artykuł: Jęczmyk Lech: Bóg w science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 51  szczegóły 
867.artykuł: Jęczmyk Lech: Człowiek-poczwarka. Nowa Fantastyka 1995 nr 7 s. 75 (dot. motywu Nowego Człowieka w literaturze fantastyczno-naukowej....) szczegóły 
868.artykuł: Jędrzejowska Ewa: Sacrum prywatne - rzecz o fotografii. Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 297-308 (dot. teorii fotografii; m.in. na materiale literackim...) szczegóły 
869.artykuł: Jhovanovijc Milivoe: Kategorija "nechistoty" v "Biblii" i v literature novejjshego vremeni. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 353-360 (m.in. w twórczości Władimira Sorokina i Wiktora Sosnory, ze streszczen...) szczegóły 
870.artykuł: Jonca Magdalena: Anioł i Muza. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 25-35 (aniołowie i muza w poezji romantycznej m.in. w twórczości poetów: Will...) szczegóły 
871.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Cyrk - świątynia Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 65-66 (postać Trikstera - linoskoczka, pogromcy zwierząt, iluzjonisty i klaun...) szczegóły 
872.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Głupiec i Magik - poszukiwanie Trikstera w tarocie. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 59-64 (postać Trikstera - "Boskiego Oszusta" w mitach europejskich i jej znac...) szczegóły 
873.artykuł: J.S.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 259-260 ([rec. ks.:] Robert Luff: Wissensvermittlung im europaeischen Mittelalt...) szczegóły 
874.artykuł: Judin Aleksejj V.: "Chistoe" i "nechistoe" v vostochnoslavjanskojj tradicionnojj kyl'ture. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 63-74 (ze streszczeniem w jęz. polskim, not. o Aleksieju Judinie s. 484...) szczegóły 
875.artykuł: Jundziłł Juliusz: Gubernator - realistyczne a symboliczne ujęcie problematyki morskiej u Ojców Kościoła. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 817-828  szczegóły 
876.artykuł: Jung Hermann: "Apokalypse" und "Himmlisches Jerusalem". Endzeit-Vorstellungen in Texten, Bildern und Klaengen. (Im memoriam Wolfgang Roscher). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 81-106  szczegóły 
877.artykuł: Juraszczyk Andrzej: Groza w romantycznej literaturze gotyku. Pomysł 2002 nr 1 s. 70-78 (motyw grozy w twórczości m.in.: Mikołaj Gogol, Seweryn Goszczyński, An...) szczegóły 
878.artykuł: Juraszczyk Andrzej, Zapart Mateusz: Satanizm za... krzyczeć Jezusa. Pomysł 2001 nr 1 s. 122-128 (m.in.: Charles Baudelaire, Aliester Crowley, Tadeusz Miciński...) szczegóły 
879.artykuł: Jurasz Włodzimierz: Światło szybsze od światła. Przekrój 2000 nr 34 s. 18-20 (nt. wykorzystania motywu podróży w czasie w literaturze...) szczegóły 
880.artykuł: Jurkowski Marian: Dzień. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 7 s. 98-102 (pojęcie zjawiska w literaturze....) szczegóły 
881.artykuł: Jurkowski Marian: Noc. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 6 s. 89-91 (także postrzeganie zjawiska w literaturze....) szczegóły 
882.artykuł: Kaczmarek Katarzyna: O samotności poprzez wieki. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1 s. 41-58 (samotność jako przedmiot zainteresowania pisarzy i myślicieli - od st...) szczegóły 
883.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 227-247 (m.in. w pismach autorów: święty Augustyn, święty Bazyli Wielki, święty...) szczegóły 
884.artykuł: Kaczor Idaliana: Pawason - pasterskie bóstwo Indoeuropejczyków. Studia Indogermanica Lodziensia 1999 t. 2 s. 147-152 (wspólne cechy pasterskich bóstw - staroindyjskiego Puszana, greckiego...) szczegóły 
885.artykuł: Kaczyńska Elżbieta: Chłosta. Res Publica Nowa 1998 nr 2/3 s. 59-66 (m.in. w pamiętnikach sybiraków...) szczegóły 
886.artykuł: Kajewski Piotr: Czary i uzurpacje wschodu. Odra 1995 nr 7/8 s. 102-103 (Orient w literaturze; fel....) szczegóły 
887.artykuł: Kajewski Piotr: N.Y. krok po kroku. Odra 1994 nr 12 s. 101-102 (Nowy Jork w literaturze...) szczegóły 
888.artykuł: Kaliszewski Grzegorz: Niezapomniany mit. Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 99-104 (mit świętego ptaka feniksa w literaturze i mitologii starożytej Grecji...) szczegóły 
889.artykuł: Kalitko Krzysztof: Architektura wirtualnej kolonizacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 69-85 (dot. m.in. projektów wirtualnej rzeczywistości w literaturze science-f...) szczegóły 
890.artykuł: Kalnicka Zdenka: Woda i kobiecość. Kafka 2003 nr 9 s. 36-39 (woda i wodne bóstwa żeńskie w mitologii i filozofii starozytnej...) szczegóły 
891.artykuł: Kalnicka Zdenka: Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce). Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 30-41 (dot. interpretacji motywów z mitologii i literatury m.in. motywu syren...) szczegóły 
892.artykuł: Kałążny Jerzy: Motyw biblioteki w literaturze. Biblioteka 1998 nr 2 s. 5-14 (w twórczości pisarzy: Jorge Luis Borges, Ray Bradbury, Italo Calvino, ...) szczegóły 
893.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Polscy Bondowie. Polityka 1989 nr 12 s. 9 (art.; analiza cech bohatera-Polaka powieści sensacyjno-szpiegowskich n...) szczegóły 
nawiązanie: Klimas Zbigniew: Polityka 1989 nr 27 s. 6 (list do redakcji...) szczegóły 
894.artykuł: Kamienik Roman: O wróżebnej roli węża i konia w religii grecko-rzymskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 51-57 (w twórcz. m.in. Plutarcha, Cycerona, Wergiliusza....) szczegóły 
895.artykuł: Kamiński Jan: Metafizyka prowincji. Kartki [Białystok] 1999 nr 20 s. 38-41 (esej nt. motywu prowincji i zesłania na prowincję m.in. w literaturze;...) szczegóły 
896.artykuł: Kamionka-Straszakowa Janina: Przestrzenny topos granicy w powieści XX wieku (Aleksandr Sołżenicyn, Gustaw Herling-Grudziński, Warłam Szałamow, Gieorgij N. Władimow). Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 65-75  szczegóły 
897.artykuł: Karb-Raczkowska Katarzyna: Czarodziejskie nakrycia głowy. Fantazja 1992 nr 5 s. 20-21 (w literaturze dla dzieci....) szczegóły 
898.artykuł: Karb-Raczkowska Katarzyna: Moce pierścieni. Fantazja 1992 nr 2 s. 14-17 (motyw magicznych pierścieni w literaturze....) szczegóły 
899.artykuł: Karb-Raczkowska Katarzyna: Osobliwa natura butów. Fantazja 1992 nr 4 s. 14-15 (motyw butów w literaturze; z not....) szczegóły 
900.artykuł: Karkowski Czesław: Świat według Paglii. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 206-212 ([rec. ks.:] Camille Paglia: Sexual Personae. Art and decadence from Ne...) szczegóły 
901.artykuł: Karłowicz Dariusz: Problem samobójstwa. Znak 1997 nr 12 s. 96-101 (u Platona, Seneki i w myśli chrześcijańskiej; z not. o aut....) szczegóły 
902.artykuł: Karłowicz Dariusz: Śmierć jako dowód. Znak 1998 nr 2 s. 120-127 (koncepcja śmierci wg Platona, Sokratesa i myślicieli chrześcijańskich...) szczegóły 
903.artykuł: Karwen Bernd: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 214-215 ([rec. ks.:] Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostm...) szczegóły 
904.artykuł: Kaszyński Stefan H., Krysztofiak Maria: "Der auffindbare Sinn". Zur kulturgeschichtlichen Rolle Krakaus in Mitteleuropa. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
905.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
906.artykuł: Kawa Marek: Robactwo i zestetyzowana makabra. Wprowadzenie do opisu recepcji i realizacji artystycznego motywu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 79-93 (nt. podań i tekstów literackich dot. śmierci i gnicia...) szczegóły 
907.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
908.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Androgyne w wierzeniach Indoeuropejczyków. Euhemer 1991 nr 2 s. 101-113  szczegóły 
909.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Rośliny i zwierzęta w wierzeniach frygijskich (Szkic problematyki na tle indoeuropejskim i bliskowschodnim). Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 47-67  szczegóły 
910.artykuł: Kermode Frank: Nowoczesna apokalipsa. Znak 1999 nr 12 s. 7893 (tematyka apokaliptyczna w twórczości m.in. autorów: Samuel Beckett, T...) szczegóły 
911.artykuł: Kerski Basil: Habsburska Atlantyda (Śladami wielokulturowości w Galicji i na Bukowinie). Przegląd Polityczny 1996 nr 30 s. 50-53 (Lwów, Galicja - fenomen wielokulturowości; z not. o aut....) szczegóły 
912.artykuł: Kerski Basil: Habsburska Atlantyda. Śladami wielokulturowości w Galicji i na Bukowinie. x 1999 ([w ks.:] Basil Kerski: Otwarta brama. Niemcy między zjednoczeniem a ko...) szczegóły 
913.artykuł: Kertesz Imre: Zerowy punkt kultury. Plus Minus 2002 nr 14 s. A10-A11 (m.in. na temat obrazu Zagłady w literaturze; dot. m.in. twórczości wła...) szczegóły 
polemika: Wegner Jacek: Zerowy punkt kultury. Plus Minus 2002 nr 18 s. A12 (list do redakcji nt. poruszanej w wywiadzie kwestii współudziału Polak...) szczegóły 
914.artykuł: Kiaupiene Jurate: Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w historiografii XIX i XX wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
915.artykuł: Kibish Krystyna: Obrona panny na wydaniu. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 26 VIII s. 12-13, nr z 2 IXs s. 12, 15 (nt. problemu panieństwa w literaturze, m.in. u Gustawa Flauberta, Jane...) szczegóły 
916.artykuł: Kiełtyk Izabela: Problemy dzieci "sprawnych inaczej" we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej" Cz. 2. Literatura obca. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 11 s. 20-22 (m.in.: Gerhard Holtz-Baumert, Eino Koivistoinen, Luciana Martini, Miri...) szczegóły 
917.artykuł: Kiełtyk Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Cz. 2 Literatura obca. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 3 s. 17-18 (na przykładzie twórczości: Elfi Donnelly, Konstanty Paustowski, Dieter...) szczegóły 
918.artykuł: Kiełtyk-Zaborowska Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 87-103 (m.in.: Gerhard Holtz-Baumer, Eino Koivistoinen, Luciana Martini, Miria...) szczegóły 
919.artykuł: Kiss Csaba G.: Wariacje na śmierć narodu w Europie Środkowej (próba wprowadzenia). Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 19-23 (nt. motywu śmierci narodu w literaturze, z fragm. tekstów; z not....) szczegóły 
920.artykuł: Klein Halina Barbara: Śladami wielkich uczuć. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 30 XI s. 4-5 (fel. nt. wątków miłosnych w literaturze średniowiecza...) szczegóły 
921.artykuł: Klemczak Stefan: "Mit Fausta" jako próba oswojenia nowoczesnego świata. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 2002 nr 1257 z. 35 s. 149-168 (motyw Fausta w historii literatury światowej...) szczegóły 
922.artykuł: Klimczak Dariusz: Śmierć - ponowoczesna groza? Na marginesie spraw ostatecznych. Przez Czerń 2001 nr 4 s. 93-108  szczegóły 
923.artykuł: Kliś Zdzisław: Przedstawienia śmierci w średniowiecznych malowidłach ściennych w Europie Środkowej. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 627-653 (także nt. tekstów literackich...) szczegóły 
924.artykuł: Kłańska Maria: Der Expressionismus in Galizien. x 1994 ([W ks. zb.:] Expressionismus in Oestrreich. Die Literatur und die Kuen...) szczegóły 
925.artykuł: Kłańska Maria: Die deutschsprachige Literatur Galiziens in Forschung. x 1992 ([W ks. zb.:] Die deutsche Literaturgeschichte Ostmittel- Suedosteuropa...) szczegóły 
926.artykuł: Kłańska Maria: Halb-Asien-Bilder in deutschsprachiger Literatur des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 229-236 (dot. obrazu Galicji w literaturze...) szczegóły 
927.artykuł: Kłoczkowski Jan Andrzej: "Życie wasze to cień cienia". Edyp, czyli wiedza tragiczna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 73-91 (nt. refleksji nad istotą zła w literaturach starożytnych...) szczegóły 
928.artykuł: Kłosińska Krystyna: "Wścieklizna macicy". Opcje 2003 nr 6 s. 133-135 (fel. nt. teorii kobiecej histerii w literaturze różnych wieków...) szczegóły 
929.artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130 (tradycja przepisywania tekstów od czasów starożytnych i wizerunek skry...) szczegóły 
930.artykuł: Kobielus Stanisław: "Deus ut artifex" w myśli i sztukach średniowiecza. Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 4 s. 401-416 (sposoby przedstawiania Boga w piśmiennictwie i sztuce....) szczegóły 
931.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
932.artykuł: Kobielus Stanisław: Sposoby przywracania rajskiej harmonii w życiu zakonnym w epoce średniowiecza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 151-160  szczegóły 
933.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
934.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
935.artykuł: Kociatkiewicz Jerzy: Śmiertelność i wieczność. Reprezentacje starości we współczesnej fantastyce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 124-134  szczegóły 
936.artykuł: Koehler Krzysztof: Kilka uwag w sprawie obrony przemocy w sztuce. Czas Kultury 1999 nr 4/5 s. 12-15 (m.in. przemocy w literaturze i filmie...) szczegóły 
937.artykuł: Koehler Krzysztof: Literatura i świętość. Polonistyka 1997 nr 7 s. 398-402 (nt. literatury światowej inspirowanej Biblią...) szczegóły 
938.artykuł: Kohli Anna: Bogini w pejzażu. Zadra 2002 nr 1 s. 27-31 (dot. m.in. różnych wersji Wielkiej Bogini w mitologiach świata; z not....) szczegóły 
939.artykuł: Kola Adam F.: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 69-90  szczegóły 
940.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Góry w kulturze średniowiecznej. Wierchy 2002 r. 67 (2001) s. 256-257 (rec. ks. zb.: La montagne dans le texte médiéval. Entre mythe et réali...) szczegóły 
941.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O Leninie w Poroninie. Z dziejów kultu. Rocznik Podhalański 2002 t. 8 (1997/2000) s. 161-200 (m.in. we wspomnieniach Marii Kasprowiczowej, w twórczości poetów polsk...) szczegóły 
942.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Wielke rzeki w wielkiej literaturze. Prolegomena. Rzeki 2001 t. 10 s. 35-55 (z notą o autorze na s. 287...) szczegóły 
943.artykuł: Kolczyński Jarosław: Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni (strzydze). Etnografia Polska 2003 t. 47 z. 1/2 s. 211-246 (m.in. nt. legend i wierzeń ludowych...) szczegóły 
944.artykuł: Kolczyński Jarosław: "Kozioł ofiarny" a etnologia. O teorii Rene Girarda. Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 65-75  szczegóły 
945.artykuł: Kołacka Daria: Milczenie Eurydyki. Kresy 1999 nr 40 s. 265-269 (mit o Orfeuszu i Eurydyce w literaturze; esej...) szczegóły 
946.artykuł: Kołakowski Andrzej: Filozofia kryzysu i ideał człowieczeństwa. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 5 s. 26-29 (nt. katastrofizmu m.in. dot. filozofów antycznych, szerzej nt. teorii ...) szczegóły 
947.artykuł: Kołakowski Andrzej: Historia - kultura - katastrofa. Przegląd Filozoficzny 1995 nr 2 s. 37-52 (nt. korzeni współczesnego katastrofizmu; m.in. dot. filozofów antyczny...) szczegóły 
948.artykuł: Komar Michał: Holocaust con amore. Ex Libris 1993 nr 28 s. 8 (holocaust w literaturze światowej; fel....) szczegóły 
949.artykuł: Komendant Tadeusz: Oszalale wahadło. Res Publica Nowa 1995 nr 3 s. 3-5 (tekst referatu wygł. na sesji naukowej "Szybko, szybciej..."; org. IBL...) szczegóły 
950.artykuł: Komendant Tadeusz: Wy(twarz)anie. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 11-18 (esej dot. motywu twarzy i bezpostaciowości m.in. w poezji Tadeusza Róż...) szczegóły 
951.artykuł: Komorowski Adam: Polak krąży nad światem. Polityka - Kultura 1994 nr 5 s. III (literacki portret Polaka w literaturze światowej....) szczegóły 
952.artykuł: Kordes Robert: Kobieta w każdym z nas. Że 1990 nr 9/10 s. 29 (wątki homoseksualizmu w literaturze światowej od antyku do współczesno...) szczegóły 
953.artykuł: Kordowicz Małgorzata: Lewiatan. Midrasz 2000 nr 9 s. 16-17 (dot. znaczeń motywu Lewiatana...) szczegóły 
954.artykuł: Kornacka Elżbieta: Femme fatale: rywalizacja z mężczyzną. Akcent 2001 nr 1/2 s. 108-116  szczegóły 
955.artykuł: Korzeniewicz Maria: Sexual personae. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 201-206 ([rec. ks.:] Camille Paglia: Sexual Personae. Art and decadence from Ne...) szczegóły 
956.artykuł: Kosanovijc Bogdan: Intermedial'naja semantika "musora/svalki/sklada" v avangarde i postmodernizme ([Izaak] Babel' - [Leonid] Shejjka - [Danilo] Kish). Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 325-336 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Bogdanie Kosanovićiu s. 482...) szczegóły 
957.artykuł: Kos Bohdan: Upadek. Mitologiczne i religijne opisy kryzysu stwórczego. Gnosis 2000 nr 12 s. 40-46  szczegóły 
958.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Składanie Frankensteina. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 353-358 ( rec. ks.: Der Frankenstein-Komplex. Kulturgeschichtliche Aspekte des ...) szczegóły 
959.artykuł: Kosior Krzysztof: Lokalizacja i topografia buddyjskiego raju. Przegląd Religioznawczy 1992 nr 2 s. 93-97 (dot. mitu Śambhali (Szambali), opowieści o rajskiej krainie rozpowszec...) szczegóły 
960.artykuł: Kostjukhin Evgenijj: Khristianskie motivy v vostochnoslavjanskom detskom fol'klore. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 161-174 (na przykładzie dziecięcych pieśni bożonarodzeniowych; ze streszczeniem...) szczegóły 
961.artykuł: Kott Jan: Don Juan albo o pożądaniu. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 78-91 (Don Juan w literaurze i sztuce; z not. o aut. na s. 164....) szczegóły 
962.artykuł: Kott Jan: Płeć Rozalindy. Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 56-74 (motyw seksualnej transgresji; obszerniej o utworach autorów: Honoriusz...) szczegóły 
963.artykuł: Kowalczewska Agnieszka: Mistyka na wagę. Newsweek 2002 nr 3 s. 102-103 (dot. m.in. światowej popularności powieści odwołujących się do wiedzy ...) szczegóły 
964.artykuł: Kowalczuk Zygmunt: Homo historicus. Skandal istnienia. Pro Libris 2003 nr 2 s. 6-12 (analiza fenomenu skandalu, m.in. na podstawie dzieł następujących twór...) szczegóły 
965.artykuł: Kowalczyk Krzysztof: Devil and responsibility. Some romantic cruelties. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 77-86 (ewolucja pojęć przemocy i okrucieństwa, z odwołaniami do literatury; z...) szczegóły 
966.artykuł: Kowalczyk Marian: Czas w aspekcie stworzenia. Communio 2001 nr 6 s. 38-50 (w ujęciu: św. Augustyna, Tertuliana, św. Atanazego, św. Grzegorza z Ny...) szczegóły 
967.artykuł: Kowalczyk Stanisław: Patrystyczna koncepcja sprawiedliwości. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 371-379 (w świetle pism Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła...) szczegóły 
968.artykuł: Kowalski Jacek: Roland, święty Bernard, Lancelot. Znak 1995 nr 12 s. 148-154 (wojna w literaturze europejskiej; z not. o Jacku Kowalskim....) szczegóły 
969.artykuł: Kowzan Tadeusz: Vilniana w teatrze światowym. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 179-202 (dot. dramatów o tematyce związanej z Wilnem...) szczegóły 
970.artykuł: Kozakiewicz Mikołaj: Idea "jedynie prawdziwa" (Z Księgi Zakazów). Trybuna 1997 nr 33 s. 10 (nt. prześladowań twórców i myślicieli za przekonania religijne; fel....) szczegóły 
971.artykuł: Kozakiewicz Mikołaj: O odwiecznej "walce pokoleń" (Z Księgi Zakazów). Trybuna 1997 nr 21 s. 10 (nt. walki młodych ze starymi o władzę m.in. na przykładzie literatury;...) szczegóły 
972.artykuł: Kozera Marek: Kobieta w alfabetycznym i systematycznym zbiorze apoftegmatów Ojców Pustyni. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 169-178  szczegóły 
973.artykuł: Kozioł ofiarny jako personifikacja kompleksu Cienia. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 21-32 (mit ofiary m.in. w tradycji judeochrześcijańskiej...) szczegóły 
974.artykuł: Kozlov Anatolijj V.: Trud - iskusstvo - dukhovnost'. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 219-224 (art. ogólny dotyczący związków między pracą, sztuką a duchowością, m.i...) szczegóły 
975.artykuł: Kraciuk Marcin: Bóg jest antyfeministą!. Opcje 2003 nr 3 s. 52-55 (dot. wątków feministycznych i antyfeministycznych w tekstach do utworó...) szczegóły 
976.artykuł: Krakowska-Narożniak Joanna: Wampir z Whitechapel. Dialog [Warszawa] 2002 nr 11 s. 108-109 (motyw Kuby Rozpruwacza w literaturze; z listem Charlesa Warrena - komi...) szczegóły 
977.artykuł: Kraskowska Ewa: Powieść o socjecie a stereotypy. x 2003 ([w ks. zb.:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. Włodzimie...) szczegóły 
978.artykuł: Kraskowska Ewa: Z dziejów honoru (w powieści XIX i XX wieku). x 2003 ([w ks. zb.] Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii litera...) szczegóły 
979.artykuł: Krawiec Adam: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 4 s. 591-593 ([rec. ks.:] Hubertus Lutterbach: Sexualitaet im Mittelalter. Eine Kult...) szczegóły 
980.artykuł: Kreyser Krystyna: Reminiscencje mitów starożytnych - Pieśń o Linosie. Filomata 1993 nr 417/418 s. 485-489 (m.in. obecność mitu podczas obrządku zbioru i międlenia lnu w krajach ...) szczegóły 
981.artykuł: Krobb Florian: La belle Juive. Spryt mężczyzn i uroda kobiet. Midrasz 2000 nr 2 s. 35-40 (dot. wariantów motywu pięknej Żydówki w lit. powszechnej...) szczegóły 
982.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Ruiny romantyczne inaczej: ironia, żart, karykatura. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 1-16 (dot. przemian w przedstawianiu motywu ruin w obcej i polskiej literatu...) szczegóły 
983.artykuł: Kruk Michał: Rzecz o Zmartwychwstaniu w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 84 s. 9  szczegóły 
984.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
985.artykuł: Kubikowski Tomasz: Dżuma, nasze marzenie. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 102-113 (m.in. opisy zarazy w literaturze europejskiej....) szczegóły 
986.artykuł: Kubińska Ola: Cztery balkony i pogrzeb. Kresy 2000 nr 41 s. 251-253 (rola balkonu m.in. w "Romeo i Julii" Williama Szekspira i "Balkonie" J...) szczegóły 
987.artykuł: Kuczyńska Alicja: Tragic rememberance and art. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 239-248 (dot. form pamięci traumatycznej w sztuce, m.in. w literaturze...) szczegóły 
988.artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie. Polonistyka 1997 nr 2 s. 94-99  szczegóły 
989.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Od Oskara Jana Tauschinskiego do Horsta Bienka. Literatura Austrii i RFN o Polsce. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 76-111 (dot. literatury powojennej...) szczegóły 
990.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Świat średniowiecznych kobiet. Promocje Pomorskie 1994 nr 2 s. 19 (kobiety jako bohaterki literackie, kopistki, autorki....) szczegóły 
991.artykuł: Kulak Ewa: La vie quotidienne en voyage vers la fin du XVIIIe siecle a la lumiere du "Guide des voyageurs en Europe" de H.A.O. Reichard. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 109-122 (życie codzienne podróżników w świetle "Przewodnika dla podróżujących p...) szczegóły 
992.artykuł: Kulak Ewa: Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklopedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 256-259 (omówienie tez doktoratu...) szczegóły 
993.artykuł: Kuncewicz Piotr: Niszczyć albo odmieniać. Rzeczpospolita 1992 nr 141 s. 4 (felieton o motywie zagłady w literaturze fantastyczno-naukowej....) szczegóły 
994.artykuł: Kurczyna Krzysztof: Dark future, dark city... Wizerunek miasta przyszłości w literaturze i kinie SF. Pomysł 2002 nr 2 s. 69-77 (futurologiczne wizje miasta w literaturze m.in.: William Gibson, Tadeu...) szczegóły 
995.artykuł: Kurowicki Jan: Prozaiczność świata. Autograf 2000 nr 2 s. 5-8 (dot. postaw wobec ludzkiej skończoności u bohaterów powieści XX-wieczn...) szczegóły 
996.artykuł: Kurpel Diana: Ogon węża albo kilka wariacji na temat powrotu. Kresy 1998 nr 36 s. 174-177 (motyw powrotu w literaturze powszechnej i polskiej, szkic...) szczegóły 
997.artykuł: Kwaterko Mateusz: Utopijna lista przebojów. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 14-17 (omówienie wybranych przykładów nowożytnej utopii literackiej...) szczegóły 
998.artykuł: Kwiatkowska Grażyna E.: U źródeł symboliki światła. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1998 t. 23 s. 219-230 (nt. różnych aspektów symboliki światła w pismach: Demokryta, Parmenide...) szczegóły 
999.artykuł: Labuda Gerard: Idee "wiecznego pokoju" i jednoczenia państw narodowych w dziejach Europy. Nauka 2003 nr 2 s. 45-63 (dot. m.in. idei w traktatach XV-XVIII-wiecznych...) szczegóły 
1000.artykuł: Lasoń-Kochańska Grażyna: Bohater i przechera (Mityczny rodowód postaci fantasy). Nowa Fantastyka 2000 nr 10 s. 66-68  szczegóły 
1001.artykuł: Lasoń-Kochańska Grażyna: Po co wychodzić z domu? (Archetyp domu i symbole wędrówki we współczesnej baśni). Nowa Fantastyka 1992 nr 4 s. 65-67  szczegóły 
1002.artykuł: Le Goff Jacques: Czy Chrystus się śmiał?. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 17-18 (śmiech w średniowiecznej literaturze romańskiej i łacińskiej; z not. o...) szczegóły 
1003.artykuł: Lebiecki Tomasz M.: The Holy Blood and the Holy Grail - the magic behind. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2003 [z.] 13 s. 37-44 (dot. transformacji motywu św. Graala; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1004.artykuł: Lech Ryszard: Literatura pełna zażenowania. Za pozwoleniem 1990 nr 3 s. 7-17 (eksponowanie fizjologii człowieka w literaturze....) szczegóły 
1005.artykuł: Lech Ryszard: Literatura pełna zażenowania. Że 1990 nr 9/10 s. 21-29 (fizjologia, seksualność jako temat literatury; m.in. w twórczości auto...) szczegóły 
1006.artykuł: Lehr Urszula: Oblicza starości. Etnografia Polska 2003 t. 47 z. 1/2 s. 71-102 (m.in. nt. starości i stosunku do ludzi starszych w podaniach i legenda...) szczegóły 
1007.artykuł: Lesiak Jarosław: Alegorie pożądania: Świetlicki, Blanchot, Kafka. Fraza 2002 nr 4 s. 131-135 (namiętność i pożądanie w wierszu Marcina Świetlickiego "...I gładka, g...) szczegóły 
1008.artykuł: Lesnaja Galina: Tragicheskaja koncepcija mira v poehzii russkogo, pol'skogo i ukrainskogo simbolizma. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1996 nr 5 (152) s. 81-92 (na przykładzie twórczości autorów: Aleksander Błok, Bohdan Łepkyj, Kaz...) szczegóły 
1009.artykuł: Leszczyńska Joanna: Obraz wiły w pieśniach ludowych obszaru językowego serbsko-chorwackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 73-78  szczegóły 
1010.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Baśniowe piekło: dom. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 29-30 (nt. motywu domu i rodziny w baśniach...) szczegóły 
1011.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Młodość i zło. Perspektywa aksjologiczna współczesnej prozy obyczajowej (Kosiński, Golding, Grass, Salinger). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 14 s. 153-160  szczegóły 
1012.artykuł: Leśniak Sławomir: Physiognomie als Wissensform. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 447-457 (dot. fizjognomiki m.in. w wersjach Arystotelesa i Goethego...) szczegóły 
1013.artykuł: Lewandowski Edmund: Z chama pan. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 13 s. 3, 16 (motyw władcy m.in.: Samuel Adalberg, Umberto Eco, Anatole Franc, Juliu...) szczegóły 
1014.artykuł: Ligęza Wojciech: Sankt Petersburg, Leningrad, Piter oraz inne miasta. Tytuł [Gdańsk] 1999 nr 4 s. 90-110 (nt. motywu miasta w literaturze współczesnej...) szczegóły 
1015.artykuł: Likowska Ewa: Szaleni ludzie, szalone czasy. Przegląd 2003 nr 37 s. 20-23 (m.in. nt. motywu szaleńca w literaturze i kulturze europejskiej...) szczegóły 
1016.artykuł: Limon Jerzy: Czytanie twarzy. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 97-110 (esej dot. motywu twarzy ujawniającej charakter czlowieka oraz fizjonom...) szczegóły 
1017.artykuł: Limon Jerzy: Od "Wiele hałasu o nic" po "Monologi waginy", czyli z dziejów kuciapki w dramacie. Teatr 2002 nr 7/8 s. 74-79 (różne sposoby mówienia o kobiecej seksualności w twórczości dramatycz...) szczegóły 
1018.artykuł: Lindkjolen Hans: Samene i litteraturen. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 12 s. 7-24 (o przekazach literackich na temat Lapończyków od I w. n.e. do XX w....) szczegóły 
1019.artykuł: Lipińska Otylia: Ideał kapłana według ojców kościoła: Ambrożego i Jana Chryzostoma. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1995 z. 3 s. 81-92  szczegóły 
1020.artykuł: Lipka Krzysztof: Duch Minionych Wigilii. Boże Narodzenie - czas muzycznych cudów. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 26 (m.in. motyw wigilii Bożego Narodzenia w literaturze...) szczegóły 
1021.artykuł: Lipka Krzysztof: Ojciec Ren. Podróże i Marzenia 1993 nr z 23/24 I s. 6  szczegóły 
1022.artykuł: Lipka Krzysztof: Szafarz światła. Bach, Cioran, Hesse i szukanie sensu świata. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 16 (muzyka Jana Sebastiana Bacha jako inspiracja i temat twórczości liter...) szczegóły 
1023.artykuł: Lipoński Wojciech: Boks i literatura. Przekrój 1997 nr 2 s. 11 (wypow., boks jako jeden z popularniejszych tematów w literaturze europ...) szczegóły 
1024.artykuł: Lipoński Wojciech: Sport in the Slavic World before Communism: Cultural Traditions and National Functions. x 1998 (The European Sports History Review (London, Portland, Or.) 1998...) szczegóły 
1025.artykuł: Lis Kazimiera: Romantyczny mit poety. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1994 t. 6 s. 7-15  szczegóły 
1026.artykuł: Liszka Piotr: Wczesnochrześcijańska teologia czasu. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 829-834  szczegóły 
1027.artykuł: Lobkowicz Estera: Demon Południa. Fronda 1998 nr 13/14 s. 100-106 (nt. motywu szaleństwa i okrucieństwa w zachowaniach bohaterów literack...) szczegóły 
1028.artykuł: Longosz Stanisław: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Materiały bibliograficzne). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 499-555  szczegóły 
nawiązanie: Widok Norbert: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 429-434  szczegóły 
1029.artykuł: Loska Krzysztof: Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 153-158 (dot. m.in literatury cyberpunk i science fiction, m.in.: William Gibso...) szczegóły 
1030.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Autopatografia czyli chorym być. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 74-75 (nt. motywu choroby i odczuć z nią związanych w literaturze dokumentu o...) szczegóły 
1031.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: Satanizm i jego projekcja w literaturze popularnej. Próba typologii sekt satanistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 101-125  szczegóły 
1032.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Widowiskowy charakter niektórych kultów i obrzędów szamańskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 104-109 (nt. roli ptaków i zwierząt w rytuałach i obrzędach szamańskich, także ...) szczegóły 
1033.artykuł: Łagowski Bronisław: Wolność płodna i bezpłodna. Przegląd 2002 nr 38 s. 67 (fel. nt. wolności, m. in. u następujących twórców: Edmund Burke, Nicco...) szczegóły 
1034.artykuł: Łajtar Adam: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 168-171 ([rec. ks: ] L. Bricault: Myrionymi. Les epicleses grecques et latines ...) szczegóły 
1035.artykuł: Łęcki Krzysztof: Waterklozet. O pornografii i pornografach. Opcje 2002 nr 4/5 s. 64-67 (esej. m.in. nt. teorii życia seksualnego wygłaszanych przez bohaterów ...) szczegóły 
1036.artykuł: Łubieński Tomasz: Śmierć Don Juana. Dialog [Warszawa] 2002 nr 12 s. 124-136 (motyw Don Juana jako postaci i problemu w literaturze...) szczegóły 
1037.artykuł: Ługiewicz Aleksandra: Antyczna magia niosąca dobro i zło. Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 22-34 (m.in. formuły zaklęć magicznych na amuletach, inskrypcjach, w tekstach...) szczegóły 
1038.artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Człowiek w pasażu. Znak 2003 nr 6 s. 111-115 (esej nt. m.in. motywu pasażu i flaneura w prozie; szerzej o powieściac...) szczegóły 
1039.artykuł: Łukaszuk Leonard: Świadectwa dotyczące roli kultury i cywilizacji morskiej we wczesnym chrześcijaństwie w świetle piśmiennictwa. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
1040.artykuł: Łużny Ryszard: Podróż-wędrówka jako zasada kompozycyjna epiki ludowej Słowian wschodnich. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 221-232  szczegóły 
1041.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Harem - miejsce święte i zakazane. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 56-63 (m.in. w Koranie i literaturze krajów arabskich....) szczegóły 
1042.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Kobiece osobowości we współczesnej kulturze islamu (Od niewolnicy do królowej). Albo albo 2001 nr 1 s.101-109 (m.in. w Koranie i literaturze krajów arabskich....) szczegóły 
1043.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Uwięziony archetyp kobiety. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 93-100 (w świetle literatury współczesnej i Koranu; dot. głównie kobiet w kraj...) szczegóły 
1044.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wsłuchując sie w ryk osła. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 95-100 (Dżuha i Nasr ad-Din - bohaterowie komicznych opowieści w kulturze isla...) szczegóły 
1045.artykuł: Maciejewska Anna: Aulos, czyli właściwie co?. Meander 2000 nr 1 s. 3-15 (starożytny instrument muzyczny "aulos" m.in. w literaturze...) szczegóły 
1046.artykuł: Mac'kihv Teodor: Legenda ih pravda pro Mazepu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 90-95 (w literaturze europejskiej...) szczegóły 
1047.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
1048.artykuł: Magala Sławomir: Aksamitne podziemie. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 10 s. 85-91 (szkic dot. m.in. erotyki, seksu i pornografii w literaturze, szerzej...) szczegóły 
1049.artykuł: Magnone Paolo: Floodlighting the Deluge: Traditions in Comparison. Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 233-244 (potop w mitologii Bliskiego Wschodu (na przykładzie eposu o Gilgameszu...) szczegóły 
1050.artykuł: Majewski Paweł: Pylades - przyjaciel idealny. Meander 2000 nr 5 s. 439-454 (postać Pyladesa przyjaciela Oreestesa w utworach Ajschylosa, Sofokle...) szczegóły 
1051.artykuł: Majkrzak Henryk: Starość człowieka jako problem filozoficzny w myśli klasycznej. Człowiek w Kulturze 2002 t. 14 s. 199-209  szczegóły 
1052.artykuł: Makarewicz Stanisław: Fresk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 44-50 (obszernie nt. tekstów hagiograficznych poświęconych okolicznościom śmi...) szczegóły 
1053.artykuł: Makowiecki Andrzej: Dziewictwo ocalone w burdelu. Gazeta. Magazyn 1998 nr 22 s. 26-30 (wyw. m.in. nt. tematu utrzymanek i prostytucji w literaturze; rozm. Pa...) szczegóły 
1054.artykuł: Makowski Krzysztof A.: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 97-99 ([rec. ks.:] Literatur und nationale Identitaet I. Ausgangspunkte bei d...) szczegóły 
1055.artykuł: Malcolm David: On the constitution of Central Europe and its charms: a strange case of post-war novel. x 1998 ([W ks. zb.:] Papers in English literature and linguistics. Red. Roman ...) szczegóły 
1056.artykuł: Malewicz Małgorzata H.: Ujrzeliśmy dziwny znak na niebie... Zjawiska na niebie w oczach kronikarzy wypraw krzyżowych. Wiedza i Życie 1992 nr 4 s. 72-77  szczegóły 
1057.artykuł: Maliszewski Dariusz: Kult Adonisa - geneza grecka czy fenicka. Meander 1994 nr 7/8 s. 371-377  szczegóły 
1058.artykuł: Małyszek Tomasz: Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 242 ([rec. ks.] Heiko Christians: "Ueber den Schmerz". Eine Untersuchung vo...) szczegóły 
1059.artykuł: Mansel Damian: Elementy horroru w fantasy. Pomysł 2002 nr 1 s. 91-95 (w twórczości m.in.: Robert Jordan, Ursula Le Guin, Andrzej Sapkowski, ...) szczegóły 
1060.artykuł: Marciniak Janusz: Memeno mei. Znak 1998 nr 3 s. 82-89 (motyw śmierci w literaturze i sztukach plastycznych...) szczegóły 
1061.artykuł: Marciniak Katarzyna: The winged mouse - bats in ancient literature. Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 307-314 (nietoperz w literaturze starożytnej...) szczegóły 
1062.artykuł: Margul Tadeusz: Wizje końca świata w religiach pozabiblijnych. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 31-37 (m.in. w pismach Plutarcha i Hezjoda, księgach "Eddy", księgach wedyjsk...) szczegóły 
1063.artykuł: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1993 t. 30 s. 85-86 ([rec. ks.:] Richard C. Dales: Medieval discussions of the eternity of ...) szczegóły 
1064.artykuł: Martuszewska Anna: Przemiany "Pięknej i Bestii". Literatura Ludowa 1998 nr 6 s. 17-26 (motyw pięknej kobiety i potwora w literaturze światowej...) szczegóły 
1065.artykuł: Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 211-217 (fragmenty tekstów gnostyckich z komentarzem...) szczegóły 
1066.artykuł: Marzec Andrzej: Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle trzech kompendiów średniowiecznej wiedzy ("Etymologiarum sive originum libri XX" Izydora z Sewilli, "De Universo" Rabana Maura, "De bestis et aliis rebus" Hugona od św. Wiktora). Historia 1993 nr 1 s. 9-38 (symbolika zwierzęca u Wincentego Kadłubka i w literaturze śreniowieczn...) szczegóły 
1067.artykuł: Masłoń Krzysztof: Bez ostatniego zdania. Rzeczpospolita 2003 nr 212 s. A9 (zamach na World Trade Center 11 IX 2001 w twórczości pisarzy świata...) szczegóły 
1068.artykuł: Maślanka Julian: Mazepa w literaturze europejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 107-109 (streszcz. referatu....) szczegóły 
1069.artykuł: Maślanka Julian: Postać Mazepy w literaturze i kulturze europejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 222-225 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1070.artykuł: Maślanka Julian: Postać Mazepy w literaturze i sztuce europejskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 41-49  szczegóły 
1071.artykuł: Materska Dominika: Miasto i legendy. Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 68-70 (nt. roli miast w tworzeniu współczesnych legend...) szczegóły 
1072.artykuł: Materska Dominika: Na obraz i podobieństwo (I-II). Nowa Fantastyka 2002 nr 5 s. 65-68, nr 6 s. 68-69 (dot. m.in. motywu lalki u aut.: Mary Shelley, Carlo Collodi, Philip K....) szczegóły 
polemika: Truchan Stanisław: Ewa przyszłości. Nowa Fantastyka 2002 nr 9 s. 2 (dot. sposobu przedstawienia w publikacji utworu "Ewa przyszłości" Vill...) szczegóły 
1073.artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Pasażerowie Arki. Nowa Fantastyka 1999 nr 6 s. 74-75 (nt. wykorzystywania postaci zwierząt w literaturza od początków po wsp...) szczegóły 
1074.artykuł: Materska Dominika: Strachu, krocz za mną. Nowa Fantastyka 2001 nr 2 s. 65-67, nr 3 s. 72-73 (nt. grozy i horroru w literaturze...) szczegóły 
1075.artykuł: Matuszak Bernadetta: Rituelle und symbolhafte Darstellungen der mittelalterlichen Sterbenkultur. Ein Ueberblick. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 7-16 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
1076.artykuł: Matywiecki Piotr: Egzekucja. Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 3 (esej nt. motywów degradacji, egzekucji i alienacji w literaturze XX wi...) szczegóły 
1077.artykuł: Maurin Krzysztof: Tradycja i zmartwychwstanie (Henri Corbinowi i Friedrichowi Weinrebowi). Gnosis 1991 nr 1 s. 20-28 (w nauce, filozofii, religii...) szczegóły 
1078.artykuł: Mavrikakis Catherine: Souffrances modernes. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 191-205 (dot. choroby jako modelu nowoczesności w utworach Thomasa Bernhardta i...) szczegóły 
1079.artykuł: Mazowiecki Zbigniew: Camelot - centrum rycerskiego świata. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 16 s. 17 (art. popularyzatorski dot. m.in. motywu zamku Camelot i postaci króla ...) szczegóły 
1080.artykuł: Mazurczak Urszula Małgorzata: Interpretacja motywu inspiracji w Biblii, literaturze patrystycznej i średniowiecznej. x 1992 ([W ks.:] Urszula Małgorzata Mazurczak: Motywy inspiracji w średniowiec...) szczegóły 
1081.artykuł: Mazur Piotr: Kobieta jako negatyw poezji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 65-70 (art. popularyzatorski dot. poezji polskiej i obcej...) szczegóły 
1082.artykuł: Mazzini Maurizio: Figure materne nella dramaturgia europeael primo novocento. Strindberg, Pirandello, Witkacy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 55-61  szczegóły 
1083.artykuł: Mączak Antoni, Tygielski Wojciech: Grand Tour. O nowożytnych podróżach. Borussia 2001 nr 24/25 s. 17-32 (zapis rozmowy Antoniego Mączaka z Wojciechem Tygielskim dotyczącej lit...) szczegóły 
1084.artykuł: Mączak Antoni: "Natura", "Kultura" i romantycy w podróżach do Grecji. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
1085.artykuł: McCrum Robert: Anatomia wojny. Newsweek 2001 nr 11 s. 101 (nt. XX-wiecznej literatury o tematyce wojennej...) szczegóły 
1086.artykuł: Michajłowa Katia: Dziad wędrowny jako postać mediacyjna w kulturze ludowej Słowian. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
1087.artykuł: Michałowska Marianna: Piękno entropii - o anamnesis obrazów technicznych. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 159-173 (dot. motywu entropii, techniki, ciała post-ludzkiego w utworach litera...) szczegóły 
1088.artykuł: Michałowski Piotr: W drodze do poznania zła. W drodze 1993 nr 10 s. 18-26 (nt. problemu zdefiniowania zła; także nt. zła jako problemu w literatu...) szczegóły 
1089.artykuł: Michera Wojciech: Gałązka Eneasza. Konteksty 1995 nr 3/4 s. 169-171 (motyw wędrowca zstępującego w zaświaty w poszukiwaniu prawdy w świetle...) szczegóły 
1090.artykuł: Micińska Magdalena: Kwartalnik Historyczny 2000 nr 1 s. 116-118 ([rec. ks.:] Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostm...) szczegóły 
1091.artykuł: Mikołejko Anna: Kłopoty z Panią Srogą. Gazeta Wyborcza 1995 nr 254 s. 14-15 (śmierć w literaturze i sztuce....) szczegóły 
1092.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Dusza: przymiarka do prostej klasyfikacji. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 11-17 (esej nt. różnorakiego pojmowania duszy, w oparciu o literaturę różnych...) szczegóły 
1093.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Golem i jego epoka. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 84-105 (motyw Golema w kinie, literaturze i kabalistyce...) szczegóły 
1094.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Kościelne obrazy Apokalipsy. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 53-68 (apokalipsa w eschatologicznych wizjach teologii kościoła rzymskiego m....) szczegóły 
1095.artykuł: Mikoś Kazimiera: Negatywny aspekt gór w wierzeniach Ugrofinów. Przegląd Religioznawczy 1992 nr 2 s. 107-112 (góry w wierzeniach i mitach Ugrofinów....) szczegóły 
1096.artykuł: Milczarek Zbigniew: "Aż po kres bezdomności...". Akcent 1999 nr 3/4 s. 106-113 (o kategoriach bohaterów literackich, będących w różnych przestrzeniach...) szczegóły 
1097.artykuł: Milewski Ireneusz: Majątek kościelny i jego funkcja w świetle pism kapadockich Ojców Kościoła i Jan Chryzostoma. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 415-435  szczegóły 
1098.artykuł: Misiak Iwona: Od romantycznej przyjaźni do lesbianizmu. Fraza 2001 nr 1/2 s. 148-153 (nt. wątków homoseksualnych w twórczości kobiet-pisarek; dot. także lit...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (4). Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 34-35  szczegóły 
1099.artykuł: Misiarczyk Leszek: Tradycja o Mesjaszu ukrytym w antycznych źródłach chrześcijańskich i żydowskich. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 311-319 (m.in. w twórczości św. Justyna, tekstach rabinistycznych, targumicznyc...) szczegóły 
1100.artykuł: Misiuna Dariusz: Kojot - bóg oszust. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 67-70 (motyw kojota boga-oszusta w mitologii rdzennych mieszkańców Ameryki Pó...) szczegóły 
1101.artykuł: Misiuna Dariusz: Tajemna mądrość węża. Albo albo 2000 nr 3 s. 133-139 (w mitologiach i tekstach religijnych...) szczegóły 
1102.artykuł: Miskowiec Marta: Aniołowie - nauczyciele wiedzy tajemnej. Literatura Ludowa 1996 nr 3 s. 3-11 (anioł w tekstach chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, mitach gnostyckich...) szczegóły 
1103.artykuł: Misterski Henryk: Aktualna wykładnia greckiego "koimeterion". Próba analizy etymologiczno-semantycznej w językach romańskich i innych. Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 128-134 (cmentarz jako słowo i miejsce spoczynku m.in. w Nowym Testamencie i li...) szczegóły 
1104.artykuł: Mitzner Piotr: Kościuszko w oczach Zachodu. Notatnik Teatralny 1993 nr 6 vol. I s. 20-31 (Tadeusz Kościuszko jako bohater utworów literackich....) szczegóły 
1105.artykuł: Mizińska Jadwiga: Głupota a bezmyślność. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 21-33  szczegóły 
1106.artykuł: Mizińska Jadwiga: Życie a los człowieka. Anthropos 1999 zb. 1 s. 91-101 (m.in. nt. odzwierciedlenia dualizmu ludzkiego losu i życia w literatur...) szczegóły 
1107.artykuł: Młynarczyk Joanna: Alkohol i natchnienie. Związkowiec = The Alliancer 1995 nr 81 s. 10, 11 (alkohol jako psychiczna inspiracja twórcza pisarzy....) szczegóły 
1108.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Szwejk - redivivus - literackie dziedzictwo Jaroslava Haska w literaturach słowiańskich. Prezentacja materiałów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 35-42 (próby naśladowania i kontynuacji "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaro...) szczegóły 
1109.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
1110.artykuł: Modlitwa za miasto Warsaw. Gazeta Wyborcza 1994 nr 177 s. 12-13 (fragmenty wypowiedzi polityków i pisarzy nt. powstania warszawskiego,...) szczegóły 
1111.artykuł: Molencki Rafał: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 355-358 ([rec. ks.:] Ralph Warren Victor Elliott: Runes. An introduction. New Y...) szczegóły 
1112.artykuł: Montandon Alain: Pour une socio-poetique de la flanerie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 251-264 (nt. socjopoetyki włóczęgi w oparciu o analizę tekstów XVII-XIX wieczny...) szczegóły 
1113.artykuł: Moraczewski Krzysztof: Komunikacja muzyczna - krótki przegląd historyczny. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 16-24 (dot. teorii muzyki w tekstach filozofów...) szczegóły 
1114.artykuł: Morawiecki Lesław: "Święte psy". Pies w życiu człowieka i kulcie religijnym w starożytności. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
1115.artykuł: Morawski Maciej: Ornithologia supernaturalis. Tygodnik Powszechny 2001 nr 36 s. 10 (ptaki, ptaki mitologiczne oraz metamorfozy człowieka w ptaka w Biblii,...) szczegóły 
1116.artykuł: Mościcki Paweł: Trzeba być szalonym. Uniwersytet Kulturalny 2003 nr 36 s. 1-3 (dot. motywu szaleństwa w literaturze światowej...) szczegóły 
1117.artykuł: Mueller Ulrich: Toleranz zwischen Christen und Muslimen im Mittelalter? Zur Archaeologie der Beziehungen zwischen dem christlich-lateinischen Okzident und dem islamischen Orient. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 25-62  szczegóły 
1118.artykuł: Mukoid Ewa: Między patetyką a praktyką. Zło w filozofii Ricoeura. Logos i Ethos 1993 nr 2 s. 69-83  szczegóły 
1119.artykuł: Murawska Katarzyna: Turris Sapientiae. Rocznik Historii Sztuki 1992 t. 19 s. 65-100 (motyw wieży w literaturze i sztuce od późnego średniowiecza do czasów ...) szczegóły 
1120.artykuł: Murphy Kenneth: Rodin wśród kanibali. Res Publica Nowa 1997 nr 12 s. 74-77 (m.in. holocaust w literaturze i sztuce...) szczegóły 
1121.artykuł: Musiał Danuta: Mitraizm - religia dla wtajemniczonych. Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 9-17 (indoirański kult boga Mitry w kulturze greckiej i rzymskiej; ze stresz...) szczegóły 
1122.artykuł: Musioł Sebastian: Reinkarnacja - czym jest?. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (wiara w ponowne narodziny, losy duszy po śmierci m.in. w tekstach hind...) szczegóły 
1123.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
1124.artykuł: Mydla Jacek: Filozofia w poszukiwaniu niepamięci. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 159-161 (rec. ks.: Charles E. Scott: The time of memory. New York 1999...) szczegóły 
1125.artykuł: Mydla Jacek: Zjadanie innego. Symboliczny kanibalizm w umysłowości zachodniej. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 199-201 (rec. ks. zb.: Cannibalism and the colonial world. [Red.] Francis Barke...) szczegóły 
1126.artykuł: Nalepa Marek: Demony, duchy i potworki, czyli kłopoty z dorastaniem. Fraza 1996 nr 13 s. 167-176 (bohater dziecięcy i jego dojrzewanie w literaturze; dot. szerzej utwor...) szczegóły 
1127.artykuł: Nalepa Marek: Gruzy, skorupki, śmieci. Fraza 2000 nr 1/2 s. 136-157 (esej nt. współczesnej recepcji ruin jako zgliszczy cywilizacji; m.in. ...) szczegóły 
1128.artykuł: Nalepa Marek: Zaniechane dzieła. Twórczość 2001 nr 8 s. 83-90 (nt. motywu niezrealizowanego planu artystycznego w literaturze, m.in.:...) szczegóły 
1129.artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 11 s. 37 (nt. wystawy prac Inki Bodył pt. "Rysunek czyli Ptasiek i inne tektury"...) szczegóły 
1130.artykuł: Natanson Wojciech: Pisarze nie są obojętni. Życie Warszawy 1990 nr 158 s. 5 (fel. nt. podejmowania przez współczesnych pisarzy tematyki sportowej....) szczegóły 
1131.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 236 ([rec. ks.:] Madelaine Scopello: Les gnostiques. Paris 1991....) szczegóły 
1132.artykuł: Nawrocka Ewa (iberystka): Synkretyzm religijny w literaturze latynoamerykańskiej. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 59-69 (m.in. w twórczości pisarzy: Jose Maria Arguedas, Miguel Angel Asturias...) szczegóły 
1133.artykuł: Nawrocka Joanna: Przyjaźń - relacja wzajemności. Universitas Gedanensis 1996 nr 14 s. 41-44 (m.in. w twórczości J.R.R. Tolkiena, Hermanna Hesse, Williama Whartona...) szczegóły 
1134.artykuł: Nazmi Ahmad: The Paulicians (Al-Bayaliqa) in Muslim Sources and their role in Wars between Arabs and Byzantines. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 44-60 (m.in. nt. paulicjańskich bohaterów i tematów w literaturze arabskiej, ...) szczegóły 
1135.artykuł: Neher Andre: Faust - Golem - Hiob. Znak 1993 nr 12 s. 86-100  szczegóły 
1136.artykuł: Nelli Rene: Kobiece ciało a świat wyobraźni. Gnosis 1993 nr 6 s. 17-22 (fragm. książki R. Nelli: Le corps feminin et l'imaginaire. Paris 1979...) szczegóły 
1137.artykuł: Nelli Rene: Miłość i mitologia serca. Gnosis 1993 nr 6 s. 12-16 (fragm. książki R. Nelli: L'amour et les mythes de coeur. Paris 1952...) szczegóły 
1138.artykuł: Netz Feliks: Mały traktat o chamstwie. Śląsk 2003 nr 9 s. 46-49 (m.in. dot. motywu chama w literaturze polskiej i zagranicznej...) szczegóły 
1139.artykuł: Niedałtowski Krzysztof: Żywioł morza w religiach świata. Universitas Gedanensis 1995 nr 13 s. 56-60 (w Biblii oraz mitologiach...) szczegóły 
1140.artykuł: Niewiadowski Andrzej: Golem. Mała Fantastyka 1989 nr 3 s. 42-43 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
1141.artykuł: Nowak Jerzy Robert: Nie chciani autorzy (Przemilczane świadectwa). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 85 s. 11 (m.in. o książkach o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w l. 1990-19...) szczegóły 
1142.artykuł: Nowak-Kreyer Maciej: Elfy, krasnoludy i inne demony. Fenix 2001 nr 6 s. 108-110 (w literaturze fantastycznej...) szczegóły 
1143.artykuł: Nowicka Ewa: Mit w społeczeństwie pierwotnym. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 50-53 (mit i wiedza historyczna i antropologiczna...) szczegóły 
1144.artykuł: Nowicka Maria: Portrety literatów w malarstwie antycznym. Meander 1992 nr 7/8 s. 377-392 (m.in. o portretach Homera, Menandra, Terencjusza, Wergiliusza....) szczegóły 
1145.artykuł: Nowicki Andrzej: Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 11-40 (m.in. nt. motywu snu w literaturze, a także snu jako źródła inspiracji...) szczegóły 
1146.artykuł: Nowosad Elżbieta: Doskonałość czy barbarzyństwo? Etapy rozumienia "starożytności" od odrodzenia do czasów Hegla. Meander 1998 nr 5 s. 487-495 (początki filozofii i nauki przedstawiane na przestrzeni wieków...) szczegóły 
1147.artykuł: Obermueller Klara: Melancholia. Panorama historyczna (od starożytności po renesans). Ogród 1994 nr 4 s. 297-316 (z notą: Od Tłumacza....) szczegóły 
1148.artykuł: Obtułowicz Barbara: Kobieta hiszpańska w relacjach podróżników zagranicznych u schyłku oświecenia i w epoce romantyzmu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 127-143 (na podstawie listów, pamiętników, diariuszy oraz powieści...) szczegóły 
1149.artykuł: Ochocki Aleksander: Res sacra miser?. Res Publica Nowa 1998 nr 4 s. 34-37 (bieda materialna i duchowa w literaturze i filozofii...) szczegóły 
1150.artykuł: Oisteanu Andrei: The beauty and teh erotic binding of the beast. A mythological approach to feminism. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 95-106 (motyw człowieka i bestii - od greckiego mitu o Ariadnie, Tezeuszu i Mi...) szczegóły 
1151.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
1152.artykuł: Olbrycht Marek J.: The Cimmerian problem re-examined: the evidence of the Classical sources. x 2000 ([w ks. zb.:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia. Red. Jadwiga Pst...) szczegóły 
1153.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Magia i religia w świetle antropologii. x 1992 ([W ks.:] Barbara Olszewska-Dyonoziak: Człowiek, kultura, osobowość. Ws...) szczegóły 
1154.artykuł: Olszewska Maria Jolanta: Teatr końca czasów. Sztuka umierania. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 11 s. 10-15 (wizerunek śmierci; m.in.: Anonim Gall, Homer, Janko z Czarnkowa, Wi...) szczegóły 
1155.artykuł: Olszewska Maria Jolanta: Zapomniane ścieżki literatury. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 12 s. 24-29 (obraz ludzkiego ciała, jego przemian aż do zupełnego rozkładu m.in.: ...) szczegóły 
1156.artykuł: Oraić-Tolić Dubravka: Smeće u kulture XX stoljeća. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 39-40 (nota o Dubravce Oraić-Tolić s. 479...) szczegóły 
1157.artykuł: Oramus Marek: Sens Wszechświata. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 74-76 (m.in. nt. koncepcji i sensu Wszechświata w literaturze SF...) szczegóły 
1158.artykuł: Orliński Wojciech: Hiszpania: Od Pruszyńskiego do Kena Loacha. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 28 s. 12 (wpływ wojny domowej w Hiszpanii na twórczość: Ernest Hemingway, Ken Lo...) szczegóły 
1159.artykuł: Orliński Wojciech: O komiksie "Maus". Midrasz 2001 nr 5 s. 18 (omówienie komiksu Arta Spiegelmana jako artystycznej relacji o Zagładz...) szczegóły 
1160.artykuł: Orłowski Hubert: Europa - pstrokaty dom dla obłąkanych. Arkusz 1993 nr 19 s. 4 ([rec. ks.:] Paul Michael Luetzeler: Die Schriftsteller und Europa. Von...) szczegóły 
1161.artykuł: Orłowski Hubert: In a trap of modernization on an alleged deception of a writer. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
1162.artykuł: Orłowski Hubert: Stacheldrahtuniversum und Literatur. Orbis Linguarum 1998 t. 10 s. 69-80 (nt. odbicia w światowej literaturze świata obozów koncentracyjnych; m....) szczegóły 
1163.artykuł: Orłowski Jan: Dziedzictwo Chopina w polsko-rosyjskim dialogu kultur. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 5-20 (nt. postaci Fryderyka Chopina w poezji rosyjskiej XIX i XX w., z fragm...) szczegóły 
1164.artykuł: Ossowski Mirosław: Provinz. Der literarische Regionalismus. Die Heimatkunst. Der kritische Provinzroman. Ein Versuch der Begriffsbestimmung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 203-221  szczegóły 
1165.artykuł: Otko Andrzej, Otko Natalia: Ave avis - witaj ptaku. Gazeta Lwowska 1998 nr 6 s. 6 (esej o roli i formach motywu ptaka w literaturze...) szczegóły 
1166.artykuł: Otorowski Michał: Panteon antysemicki. Midrasz 2001 nr 6 s. 6-15 (dot. antysemickich wersji wydarzeń starotestamentowych z Księgi Wyjści...) szczegóły 
1167.artykuł: Ozorowski Edward: Utopia - eschatologia - liturgia. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 1 s. 19-32 (język, możliwość i niemożliwość utopii w utorach literackich i Biblii...) szczegóły 
1168.artykuł: Pabisek Maciej: Miasto w... podróży. O przestrzeni miejskiej jako przestrzeni mitycznej w utworach opartych na schemacie fabularnym wędrówki. Pomysł 2002 nr 2 s. 139-148 (m.in.: Tommaso Campanella, Herodot, Homer, Tomasz Morus...) szczegóły 
1169.artykuł: Paczowski Bohdan: Grand Tour. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 66-70 (m.in. o zapiskach z podróży pisarzy i architektów XIX i XX w....) szczegóły 
1170.artykuł: Paetzold Heinz: Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko. x 1999 ([W ks. zb.:] Przestrzeń, filozofia i architektura. osiem rozmów o pozn...) szczegóły 
1171.artykuł: Pałubicki Władysław: Rola kobiety w życiu religijnym w dawnym judaizmie. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 233-245  szczegóły 
1172.artykuł: Pałucki Jerzy: Nawrócenia w IV wieku. Motywy oraz reperkusje społeczne. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 186-198 (m.in. dotyczy pisarzy starochrześcijańskich: św. Ambroży, św. Augustyn...) szczegóły 
1173.artykuł: Panagl Oswald: Blaubart. Eine unendliche Geschichte im Spannungsfeld von mythischen Archetypen und seelischen Projektionen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 57-69 (dot. pierwotnych wersji baśni o Sinobrodym oraz jej literackiej, oper...) szczegóły 
1174.artykuł: Panfil Tomasz: "Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz". O niektórych znaczeniach symbolicznych średniowiecznych wyobrażeń lwa.. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 81-94  szczegóły 
1175.artykuł: Pankalla Jakub: "Blessed Fools" - błogosławieni czy upośledzeni?. Albo albo 1998 nr 3 s. 46-51 (stosunek do osób upośledzonych na przestrzeni wieków; m.in. w poglądac...) szczegóły 
1176.artykuł: Panov Mitko B.: On the Slav colonization and the ethnic changes in Macedonia by thje end of the 6th and the first half of the 7th century. Balcanica Posnaniensia 2001 [t.] 11/12 s. 23-33 (na podstawie tekstów m.in. Izydora z Sewilli, Jana z Efezu oraz dzieł:...) szczegóły 
1177.artykuł: Pańko Grażyna: Cechy charakteryzujące szlachtę polską w XVI-XVIII wieku na podstawie relacji cudzoziemców. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 37-46  szczegóły 
1178.artykuł: Papuzińska Joanna: Dziewczynka z zapałkami podpala świat (Stare i nowe mity dzieciństwa). Polityka - Kultura 1995 nr 6 s. 3 (mit dzieciństwa w literaturze XIX i XX w....) szczegóły 
1179.artykuł: Parot Anna: Mateczki, wieprzowinki i ropuchy w kulturze popularnej. ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 73-78 (dot. wizerunku kobiety m.in. w najnowszej literaturze, filmie, grach k...) szczegóły 
1180.artykuł: Parowski Maciej: Gorliwy? Mądry? Ofiarny?. Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 57-63 (motyw robota, m.in. w literaturze fantastyczno-naukowej....) szczegóły 
1181.artykuł: Pasek Joanna: Wprowadzenie do problematyki średniowiecznego paradoksu kłamcy. Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 55-68  szczegóły 
1182.artykuł: Pastusiak Longin: Upadki świata - tylko w literaturze. Trybuna 1999 nr 135 s. 10 (motywy katastroficzne w literaturze XX w....) szczegóły 
1183.artykuł: Patyk Romana: "Krzyk - błyskawica, która rozcina ciszę..." czyli krótkie wprowadzenie do ejdetyki krzyku. Akcent 2001 nr 1/2 s. 51-59 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1184.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: Światopogląd, a życie rodzinne. O życiu cnotliwym. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 80-85 (esej; m.in. nt. roli i seksualności kobiety ukazywanej w literaturze; ...) szczegóły 
1185.artykuł: Pawłowski Tymoteusz: Wojny wśród gwiazd i smoków. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 66-67 (dot. motywu wojny w literaturze science fiction i fantasty...) szczegóły 
1186.artykuł: Pazury Bogini Ptaszycy. Ośka 1999 nr 1 s. 26-31 (dyskusja nt. motywu Wielkiej Bogini m.in. w literaturze; wypowiedzi au...) szczegóły 
1187.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Mit galicyjski. Przegląd Polityczny 1996 nr 30 s. 44-49 (z not. o aut....) szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Półtora dnia. Przegląd Polityczny 1996 nr 31 s. 112-115  szczegóły 
1188.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Sukienka Hemingwaya. Twórczość 2002 nr 1 s. 140-141 (dot. motywów zaczerpniętych z biografii pisarzy wykorzystywanych i prz...) szczegóły 
1189.artykuł: Pełka Leonard J.: Biblijna koncepcja grzechu w słowiańskiej i żydowskiej kulturze ludowej. Nomos 2002 nr 39/40 s. 156-158 (rec. książki: Koncept grekha v slovjanskojj i evrejjskojj tradicii. Sb...) szczegóły 
1190.artykuł: Penkalla Adam: Tadeusz Kościuszko i insurekcja w pamiętnikach cudzoziemców. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1995 nr 1/4 s. 62-67 (w pamiętnikach: Johann Gottfried Seume, Fortina de Piles, Boiseglin de...) szczegóły 
1191.artykuł: Pessel Włodzimierz Karol: Smoczek dla Świętego Mikołaja. Res Publica Nowa 2001 nr 12 s. 46-54 (postać świętego Mikołaja w literaturze i sztuce oraz w kulturze masowe...) szczegóły 
1192.artykuł: Petru Eduard: Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen. Wiener Slavistisches Jahrbuch 1994 t. 40 s. 95-103 (Aleksander Wielki w literaturach słowiańskich; także w literaturze po...) szczegóły 
1193.artykuł: Piechowski Jerzy: Człowiek i satanizm. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 43-51 (motyw diabła w literaturze....) szczegóły 
1194.artykuł: Pieńkos Andrzej: Upadły kochanek rzeczywistości (Esej o nowoczesnym artyście). Znak 1995 nr 4 s. 47-52 (zło w sztuce i literaturze światowej; z not. o aut....) szczegóły 
1195.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Ach, te baby.... Przekrój 1991 nr 2412 s. 9 (obraz kobiety w literaturze....) szczegóły 
1196.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Na ścieżkach Erosa. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 1 III s. 3, 7 (nt. pojmowania miłości w literaturze i sztuce od Platona, Owidiusza, p...) szczegóły 
1197.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Obraz kontaktu chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi w literaturze europejskojęzycznej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 3-12  szczegóły 
1198.artykuł: Piłat Robert: Nazwy i pojęcia barw. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 67-86 (dot. m.in. nauki o kolorach Johanna Wolfganga Goethego i logiczno-języ...) szczegóły 
1199.artykuł: Pindel Roman: Tradycje magiczne w starożytności. x 2003 ([w ks. id.:] Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze...) szczegóły 
1200.artykuł: Pindel Tomasz: Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 271-274 (omówienie tez doktoratu...) szczegóły 
1201.artykuł: Piotrowski Andrzej: Notatki o pojęciu przemocy. Przegląd Socjologiczny 2003 t. 52 z. 1 s. 159-177 (m.in. dot. przemocy w literaturze i poglądach pisarzy; dot. aut.: Hann...) szczegóły 
1202.artykuł: Piotrowski Piotr: Bożek Pan - libido, natura, uniwersum. Albo albo 1998 nr 3 s. 67-73 (m.in. dwuwymiarowy charakter bóstwa...) szczegóły 
1203.artykuł: Piotrowski Piotr: Kosmiczna podróż od Heliosa do Hadesa. Albo albo 1998 nr 2 s. 119-129 (mitologia i symbolika astrologii, jako najstarszego systemu wiedzy...) szczegóły 
1204.artykuł: Piotrowski Piotr: Podstępne oblicze Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 73-76 (Trikster - biblijny wąż, metafora walki człowieka między zwierzęcością...) szczegóły 
1205.artykuł: Pisarze i alkohol. Res Publica Nowa 1994 nr 7/8 s. 22 (lista nazwisk pisarzy pijących (37) i stroniących od alkoholu (8) od c...) szczegóły 
1206.artykuł: Plutowicz Jerzy: Saga o głodzie. Charaktery 2001 nr 4 s. 42-44 (opi głodu m.in. w twórczości pisarzy: Maksym Gorki, Knut Hamsun, Rysza...) szczegóły 
1207.artykuł: Płuciennik Jarosław: Pisanie namiętności. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 170-173 (rec. ks.: David Punter: Writing the passion. Harlow 2001...) szczegóły 
1208.artykuł: Płużański Tadeusz: Time and the tragic. Dialogue and Humanism 1994 nr 1 s. 149-158 (w filozofii Blaise Pascala, Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Sorena ...) szczegóły 
1209.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
1210.artykuł: Pomian Krzysztof: Transgresje jako sposób istnienia Europy. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 114-122 (m.in. rola mitów na przestrzeni historii Europy; fragment referatu "L'...) szczegóły 
1211.artykuł: Popko Łukasz: Pomiędzy studium a schole. Teofil 2002 nr 2 s. 106-115 (dot. m.in. koncepcji nauki w pismach autorów starożytnych i średniowie...) szczegóły 
1212.artykuł: Popowski Remigiusz: Kapłaństwo w starożytnym świecie grecko-rzymskim. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 29-34  szczegóły 
1213.artykuł: Poprzęcka Maria: Dzieje syna kozaczego. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 46-49 (postać Mazepy m.in. w twórczości: Georg Byron, Wiktor Hugo, Jan Chryzo...) szczegóły 
1214.artykuł: Poprzęcka Maria: Grzeszne oko. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 63-70 (dot. udziału zmysłu wzroku w historii grzechu przedstawionej w sztuce...) szczegóły 
1215.artykuł: Poprzęcka Maria: Niech wielka ofiara wspaniale zapłonie.... Mówią Wieki 2001 nr 9 s. 50-52 (postać asyryjskiego władcy Sardanapola w literaturze i sztuce...) szczegóły 
1216.artykuł: Pornografia, czyli.... Opcje 2002 nr 4/5 s. 8-17 (dyskusja nt. różnych aspektów pornografii w filmie i literatrze; rozm....) szczegóły 
1217.artykuł: Potkowski Edward: Dzieje czarownicy - od historiografii problemu do antropologii historycznej. x 1996 ([W ks. zb.:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr...) szczegóły 
1218.artykuł: Prędota Stanisław: Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 2003 nr 14 (2523) s. 171-172 ([rec. ks.:] Jan Grossens: Reynke, Reynaert und das europaeische Tierep...) szczegóły 
1219.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Alternatywne historie człowieka. Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 71-73 (motyw światów alternatywnych w literaturze fantastyczno-naukowej....) szczegóły 
1220.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Cień demona nad Niemcami, cień demona nad światem. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 2 s. 123-130 (wizja relacji między dobrem a złem w poglądach R. Steinera i C.G. Jung...) szczegóły 
1221.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Czas Wodnika. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 1-4 (wywiad nt. gnozy, herezji i antropozofii; rozm. Marek Klecel i Zdzisła...) szczegóły 
1222.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Moc zwierciadła. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 7-9 (przegląd polskiej i światowej literatury opisującej szatana, czarną ma...) szczegóły 
1223.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Światy alternatywne. Nowa Fantastyka 1991 nr 12 s. 70-72 (nt. światów alternatywnych w literaturze science fiction....) szczegóły 
1224.artykuł: Prokop Jan: Marzenia o końcu historii. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 1, 4  szczegóły 
1225.artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Die Moderne Grossstadt und die Herausbildung der Grossstaedtekonzeption als neues literarisches Subjekt. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 119-128  szczegóły 
1226.artykuł: Przanowski Mateusz: Święta Matka Kościół. W drodze 2003 nr 1 s. 80-90 (dot. żeńskich, matczynych określeń dla Chrystusa i Kościoła w Biblii, ...) szczegóły 
1227.artykuł: Przedpełski Jan: Golem w legendzie i sztuce żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 7 s. 11 (m.in.: Gustav Meyrink, Eduard Petiska, Izaak Bashevis Singer...) szczegóły 
1228.artykuł: Przeźmiński Janusz: Kobiety w utopiach i antyutopiach. x 1999 ([W ks. zb.:] Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe. Pod red...) szczegóły 
1229.artykuł: Przygoda Ewa: Uwagi o przekształceniach etosu średniowiecznego rycerstwa. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1988 z. 5 (27) s. 7-33 (wzorzec rycerza w literaturze francuskiej i niemieckiej....) szczegóły 
1230.artykuł: Ptaszyński Maciej: Wizje i wizjonerzy. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 13-17 (nt. literatury wizyjnej m.in.: Alighieri Dante, Thietmar...) szczegóły 
1231.artykuł: Pucek Robert: O szczekaniu psów. Plus Minus 2001 nr 39 s. D6 (fel.; dot. m.in. aut.: Wang Wei, Comte de Lautreamont, Aloysius Bertra...) szczegóły 
1232.artykuł: Pustkowski Henryk: Tarot i literatura. Masovia Mater 1998 nr 10 s. 7  szczegóły 
1233.artykuł: Pyda Janusz: O specjalistach, mędrcach i "faktach upartych". Teofil 2002 nr 2 s. 36-46 (dot. koncepcji nauki i studiowania w tekstach w pismach autorów różnyc...) szczegóły 
1234.artykuł: Pytlarz Monika: Ukłon w stronę człowieka ziewającego. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 15-27 (dot. motywu nudy m.in. w filozofii greckiej, u Sorena Kierkegaarda, Bł...) szczegóły 
1235.artykuł: Rachwał Tadeusz, Sławek Tadeusz: Preface: The birth of Aphrodite. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 7-23 (motyw narodzin Wenus m.in. w literaturze...) szczegóły 
1236.artykuł: Radford Kathryn: Kanibalizm w literaturze odczytany przez pryzmat konkretnych części ciała. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 53-64 (dot. motywów jedzenia serca i mózgu; szerzej o trylogii Thomasa Harris...) szczegóły 
1237.artykuł: Rakusa-Suszczewski Stanisław: Trzy twarze Lilit. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 57-64 (postać Lilit w literaturze i sztuce starożytności, kulturze XIX wieku ...) szczegóły 
1238.artykuł: Rapacka Joanna: Problemy badania humanizmu w literaturach słowiańskich. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
1239.artykuł: Rerak Sebastian: Pornomodernizm i popkultura. Ha!art 2003 nr 2 s. 72-73 (dot. m.in. literatury w kontekście pornografii oraz pornoparodii; z no...) szczegóły 
1240.artykuł: Respondek Paweł: Co widać z okien wagonu kolejowego?. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 31-36 (podróże, przewodniki turystyczne i opisy literackie podróży od staroży...) szczegóły 
1241.artykuł: Reszke Robert: Widzieć i opisywać (Warszawski przegląd książek). Res Publica Nowa 1993 nr 4 s. 52-55 (omów. książek o tematyce gnostyckiej wydanych w Polsce w l. 1988-1992....) szczegóły 
1242.artykuł: Ricoeur Paul: Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii. Twórczość 1991 nr 8 s. 54-68 (doświadczenie zła w mitach greckich, Biblii i filozofii ;m.in. u św. A...) szczegóły 
1243.artykuł: Rodak Paweł: Diabeł odpędzany. Dialog [Warszawa] 1996 nr 9 s. 112-121 (motyw diabła w kulturze europejskiej od średniowiecza po współczesność...) szczegóły 
1244.artykuł: Rogacki Henryk Izydor: Legenda literacka lalki teatralnej czyli prawdziwe życie drewnianych ludzików. Teatr Lalek 1990 nr 3/4 s. 9-12 (teatr lalek i lalki w literaturze...) szczegóły 
1245.artykuł: Rogowski Michał H.: Archetypy zła czyli o wampirze, który został wilkołakiem. Rubikon 1998 nr 1 s. 67-72 (m.in.: Stephen King, Anne Rice, Robert Louis Stevenson....) szczegóły 
1246.artykuł: Rokosz Mieczysław: Etna w przekazach starożytnych i wycieczka Piotra Bembo na Etnę w 1493 r.. Wierchy 2002 r. 67 (2001) s. 55-74 (obraz wulkanu Etna w twórczości starożytnych pisarzy greckich i łaciń...) szczegóły 
1247.artykuł: Roscher Wolfgang: Die "Kunst", Wunden zu heilem. Gedanksplitter zu Trauma und Aisthesis. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 65-67 (esej dot. motywu rany w kilku dziełach literatury, malarstwa, muzyki...) szczegóły 
1248.artykuł: Roscher Wolfgang: Sich-Fuehren-Lassen als Verfuehrt- und Gefuehrtwerden. Himmlische Fingerzeige und menschliches Entscheiden wie Vertrauen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 71-74 (esej nt. m.in. znaczenia motywu podążania za palcem bożym w "Odysei" H...) szczegóły 
1249.artykuł: Roscher Wolfgang: "Wem lausch ich und wen hoer ich?" Zur Homer-Rezption in poetisch-musikalischen und philosophisch-theologischen Zeugnissen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 63-70 (na przykładach utworów autorów: Osip Mandelsztam, Franz Kafka, Rose Au...) szczegóły 
1250.artykuł: Rosenfeld Aleksander: Holocaust. Pamięć zagrożona. Przegląd Polityczny 2001 nr 52/53 s. 47-57 (m.in. o dewaluacji problematyki "holocaustu"; z notą o autorze...) szczegóły 
1251.artykuł: Rosiński Franciszek M.: Opowiadania o ekstatycznych przeżyciach szamanów. Literatura Ludowa 2003 nr 2 s. 33-49 (dotyczy głównie literatur społeczności syberyjskich i Eskimosów...) szczegóły 
1252.artykuł: Rostafiński Wojciech: Zagadnienie lojalności. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 128-132 (szkic o pojęciu lojalności m.in. jako tematu w literaturze; dot. twórc...) szczegóły 
1253.artykuł: Rougemont Denis de: Nowe wcielenia Tristana. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8 s. 9-16 (fragment z: Denis de Rougemont: Les mythes de l'amour. Paris 1972....) szczegóły 
1254.artykuł: Rougemont Denis de: Śmierć a miłość. Człowiek i Społeczeństwo 1998 t. 15 (1997) s. 9-15  szczegóły 
1255.artykuł: Różycki Norbert: Motyw zdrady margrabiego Gerona w trzech literaturach słowiańskich. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 85-93 (dot. literatury polskiej, czeskiej i łużyckiej...) szczegóły 
1256.artykuł: Rudolph Kurt: Istota i struktura gnozy. Nomos 1992 nr 1 s. 7-22 (m.in. w pismach Ojców Kościoła, w tekstach z Nag Hammadi, Biblii, Papi...) szczegóły 
1257.artykuł: Rudwin Maximilian: Diabeł w legendzie i literaturze [ks., fragm.:] Zbawienie Szatana. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 8  szczegóły 
1258.artykuł: Rudzka Magdalena: Robot. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 141-152 (motyw robota w literaturze i filmie S-F...) szczegóły 
1259.artykuł: Ruppert Godehard: "Biuro eschatologiczne pracuje w nadgodzinach". Obrazy końca świata w okresie Reformacji i ich znaczenie dydaktyczne. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 213-223 (mi.n. Jakub de Voragine "Legenda aurea" i i freski przedstawiające wyo...) szczegóły 
1260.artykuł: Rus Wacław: Sąd Parysa. Krytyka Polityczna 2003 nr 3 s. 246-255 (esej nt. obrazu ról społecznych kobiety i mężczyzny w rodzinie i świec...) szczegóły 
1261.artykuł: Rutkowski Paweł: The taming of the fied. Anglica 1997 t. 7 s. 39-52 (oswajanie diabła w literaturze światowej od epoki Odrodzenia...) szczegóły 
1262.artykuł: Rybowska Joanna: Zniewalanie i wyzwalanie, czyli wieczny powrót mitu prometejskiego. Meander 1992 nr 5/6 s. 265-279 (w literaturze greckiej okresu archaicznego i klasycznego oraz w litera...) szczegóły 
1263.artykuł: Rykner Arnaud: Holocaust - nikczemność (nie)przedstawialna. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 114-122 (nt. przedstawiania obozów koncentracyjnych i holocaustu w literaturze ...) szczegóły 
1264.artykuł: Ryś Grzegorz: Dzieje świętych wojen. Znak 2003 nr 7 s. 10-13 (dot. stosunku do zabijania w bitwie w kościelnych traktatach wczesnego...) szczegóły 
1265.artykuł: Sacha-Piekło Małgorzata: Czy powietrze jest antyestetyczne?. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 15-23 (dot. m.in. semantyki i symboliki powietrza w mitach, pismach filozofów...) szczegóły 
1266.artykuł: Sadowski Piotr: The symbolic function of the Human head and decapitation among the Ancient Celts. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 327-342  szczegóły 
1267.artykuł: Saganiak Magdalena: Doświadczenie światła. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 12 s. 17-23 (mistyka światła w twórcz. m.in.: św. Augustyn, i Dante Alighieri, Kon...) szczegóły 
1268.artykuł: Saganiak Magdalena: Nagi bunt. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 2 s. 20-27 (nagość w literaturze, sztuce, teatrze...) szczegóły 
1269.artykuł: Salmon Pierre: L'infanticide et l'exposition des enfants. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2002 nr 26 (2425) s. 97-106 (m.in. o dzieciobójstwie w epoce antycznej w oparciu o teksty literacki...) szczegóły 
1270.artykuł: Salvadori Roberto: Mit Versilii (Czesławowi Miłoszowi). Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 117-122 (dot. mitu regionu Versilii we Włoszech, (miejsca śmierci Percy'ego Bys...) szczegóły 
1271.artykuł: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 205-206 (rec.ks.: Gianna Gardenal: L'antigiudaismo nella letteratura cristiana ...) szczegóły 
1272.artykuł: Santambrogio Giovanni: Ktoś nas woła. x 2002 ([w ks.:] Aniołowie Bożego Narodzenia. [Tł. Konrad Czuba]. Kielce 2002,...) szczegóły 
1273.artykuł: Santucci Monique: Jutes et pas. Jeux ou politique?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 41-49 (nt. literackich opisów rycerzy średniowiecznych; referat wygłoszony na...) szczegóły 
1274.artykuł: Sapkowski Andrzej: Kocia magia. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 74-75 (fel. nt. obecności kotów w literaturze science fiction i fantasy....) szczegóły 
1275.artykuł: Saramowicz Andrzej: Symbol drzewa. Albo albo 1998 nr 2 s. 62-68 (m.in. drzewo jako symbol w systemach mistycznych...) szczegóły 
1276.artykuł: Sauerland Karol: Igraszki ze ściętą głową albo Wątek Salome u Heinego, Flauberta, Oskara Wilde'a i Jana Kasprowicza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 95-103  szczegóły 
1277.artykuł: Sauerland Karol: Podróże przez krajobraz i jego nazwy. Kresy 1996 nr 27 s. 21-26 (obraz włoskich nizin i Alp w relacjach z podróży XVII - XIX wieku...) szczegóły 
1278.artykuł: Sawicka Marta: Gandziolatki. Wprost 2003 nr 44 s. 112-113 (dot. używek w literaturze polskiej i zagranicznej...) szczegóły 
1279.artykuł: Schauffler David: Dialektyka żarłoczności, albo o pustych trzewiach nienasyconego rozumu. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 23-31 (esej nt. apetytu m.in. w utworze "Julia" de Sade'a w interpretacji Mak...) szczegóły 
1280.artykuł: Schmidt Natalia: Seks industrialny. Opcje 2002 nr 4/5 s. 74-79 (dot. m.in. tematyki seksu miejskiego (industrialnego) w tekstach rocko...) szczegóły 
1281.artykuł: Schwarzbauer Michaela: Unterrichtsprojekt Instrumentenkunde. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 675-690 (scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dot. m.in. fletni Pana i fletu w...) szczegóły 
1282.artykuł: Schwarzbauer Michaela: Zwischen Totenkult und Schoenheit. Polyaesthetische und kulturpaedagogische Anmerkungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 101-112 (dot. motywów śmierci i piękna na przykładzie prozy Christopha Ransmayr...) szczegóły 
1283.artykuł: Senderowicz Grzegorz: Kubuś Fatalista, czyli o krzyku na służącego w literaturze rosyjskiej i amerykańskiej. Pomysł 2001 nr 1 s. 64-72 (motyw krzyku na służącego m.in.: w twórczości Antoni Czechow, William ...) szczegóły 
1284.artykuł: Serini Karol: Symbol w wolnomularstwie. Ars Regia 1992 r. 1 nr 1 s. 124-147  szczegóły 
1285.artykuł: Siama Alfred: Parabola o dziwnych sądach boskich. W drodze 1997 nr 4 s. 83-88 (motyw niezrozumiałych poczynań Boga wobec stworzonego świata wyrażany ...) szczegóły 
1286.artykuł: Sieczkowski Grzegorz: Między odpowiedzialnością a uczuciem - ranking kochanków (Pary literackie, ale namiętności prawdziwe). Życie Warszawy 1993 nr 37 dod. s. 4  szczegóły 
1287.artykuł: Sienkiewicz Piotr: Czarownice realne i wirtualne. Łabuź 2000 nr 32 s. 8-11 (wątki literackie i filmowe...) szczegóły 
1288.artykuł: Sikora Adam: Wobec zła. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 13-19 (nt. zła i cierpienia w Starym oraz Nowym Testamencie, a także nt. teod...) szczegóły 
1289.artykuł: Sikora Agnieszka: Piekło jako miasto potępionych w średniowiecznych wizjach eschatologicznych. Pomysł 2002 nr 2 s. 83-91 (m.in.: Dante Alighieri, Grzegorz Wielki, Grzegorz z Tours, Owidiusz, P...) szczegóły 
1290.artykuł: Sikora Władysław: Docieranie do Ondraszka. Głos Ludu 2000 nr 134 s. 4 (fel. o postaci Ondraszka w źródłach literackich i historycznych...) szczegóły 
1291.artykuł: Sikora Władysław: Z lasem w pamięci. Głos Ludu 1998 nr 18 s. 3 (nt. roli lasu w rozwoju cywilizacyjnym na przykładzie literatury...) szczegóły 
1292.artykuł: Simichijev Kole: Kazirodztwo w poezji ludowej Słowian południowych. Lud 1990 t. 73 (1989) s. 147-167  szczegóły 
1293.artykuł: Siwicka Dorota: Szybkość: wyobrażenia i wartości. Res Publica Nowa 1995 nr 3 s. 11-14 (tekst referatu wygł. na sesji naukowej "Szybko, szybciej..."; org. IBL...) szczegóły 
1294.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
1295.artykuł: Skórzyński Piotr: Nieprzejrzystość zbuntowanego losu. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 13-34 (dot. utopii władzy w w teoriach filozofiów i i niektórych utworach lit...) szczegóły 
1296.artykuł: Skórzyński Piotr: Tragizm, uczucia, śmiech. nr s. (o tragizmie, uczuciach, śmiechu m.in. u aut.: Artur Schopenhauer, Henr...) szczegóły 
1297.artykuł: Skrok Zdzisław: Okrutny Wezuwiusz. Wiedza i Życie 1990 nr 1/2 s. 26-9, 32-33 (zagłada Pompejów i Herkulanum w relacjach m.in. Pliniusza Młodszego i ...) szczegóły 
1298.artykuł: Skrzypek Marian: Metafora trzech pierścieni. Od Boccaccia do Lessinga i Jana Potockiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 275-291 (dot. autorów: Giovanni Boccacio, Jean Bodin, Henri de Boulainvilliers,...) szczegóły 
1299.artykuł: Skwara Ewa: Żołnierz samochwał: Menander - Plaut - Terencjusz - Fredro. Filomata 1993 nr 416 s. 267-277 (funkcja żołnierza samochwała w komedii; szerzej o postaciach Papkina i...) szczegóły 
1300.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Stultifera navis. Z dziejów motywu. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 72-92 (o motywie "statku głupców"; na przykładzie utworów: Sebastian Brant "N...) szczegóły 
1301.artykuł: Skwarnicki Marek: Tratwa Noego [z tego cyklu:] Uciekinierzy. Wprost 2001 nr 43 s. 83 (fel. nt. motywu ucieczki w twórczości pisarzy: Joseph Conrad, Marek Hł...) szczegóły 
1302.artykuł: Sloterdijk Peter: Posłańcy przemocy. (O metafizyce kina akcji). Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 137-149 (dot. motywów przemocy i zadawania bólu w filmie i literaturze; szerzej...) szczegóły 
1303.artykuł: Sławek Tadeusz: Byt bez twarzy?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 19-30 (esej dot. motywu twarzy i jej braku m.in. w sonetach Williama Shakespa...) szczegóły 
1304.artykuł: Sławek Tadeusz: "Our house has burnt" (Beyond the dialectics of place and space). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 250-260 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1305.artykuł: Smagowski Dariusz: Melancholia w literaturze i antropologii filozoficznej wieków średnich. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 19-31 (m.in. w utworach: św. Augustyna, Boecjusza, Dantego Alighieri, św. Tom...) szczegóły 
1306.artykuł: Smoleń Barbara: Kobieta, Żyd, homoseksualista. Res Publica Nowa 1997 nr 10 s. 54-57 ([rec. ks.:] Hans Mayer: Aussenseiter. Frankfurt am Main 1975...) szczegóły 
1307.artykuł: Sobierajski Paweł: Stąd do wieczności... czyli o źródłach symboliki chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
1308.artykuł: Sobolewska Anna: Przyroda i pustka w sztuce i myśli Wschodu. Konteksty 1995 nr 1 s. 3-7 (dot. m.in. poezji indyjskiej, japońskiej i chińskiej; szerzej o autora...) szczegóły 
1309.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Chłodne czasy. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 77 (nt. środowiska twórców science fiction z punktu widzenia zachowań psyc...) szczegóły 
1310.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Kompetencje żula. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 76 (felieton; m.in. nt. motywu pijaństwa w literaturze, m.in. Johna Steinb...) szczegóły 
1311.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Siła słabych. Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 76 (m.in. nt. motywu ludzkiej słabości w literaturze powszechnej, u aut.: ...) szczegóły 
1312.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Tęsknota za tożsamością. Nowa Fantastyka 2002 nr 5 s. 76 (dot. m.in. zagadnienia tożsamości w literaturze, m.in. u aut.: Graham ...) szczegóły 
1313.artykuł: Sobotkova Marie: Próby wprowadzenia wątku sowizdrzalskiego do czeskiej, polskiej i rosyjskiej literatury XVII i XVIII w.. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
1314.artykuł: Sochal Agnieszka: Anne Conrad, Kerstin Michalik (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Frauen, Bd 3. Neuzeit, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1999. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 887-890 (rec. ks. zb.: Quellen zur Geschichte der Frauen. [Red.] Anne Conrad, K...) szczegóły 
1315.artykuł: Sochoń Jan: Początek duszy. Propozycje klasycznej antropologii. Współczesność tradycji antropologicznej. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 42-51 (esej nt. pojmowania duszy, w oparciu o literaturę starożytną i średnio...) szczegóły 
1316.artykuł: Sosień Barbara: Pour un mythe romantique: portrait de l'artiste en Icare. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 7-14 (motyw Ikara w literaturze romantycznej; ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
1317.artykuł: Sosnowska Danuta: Emocje poza kontrolą. Znak 2003 nr 9 s. 45-56 (dot. emocji w świecie współczesnym, m.in. we współczesnych i dawnych u...) szczegóły 
1318.artykuł: Speyer Wolfgang: Pisarze chrześcijańscy a Żydzi. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 88-96 (w świetle autorów Ewangelii, św. Pawła, Filona z Aleksandrii i in....) szczegóły 
1319.artykuł: Spólna Anna: W czasie i poza czasem, czyli świąt opisanie. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 11/12 s. 4-6 (nt. literackich opisów Wigilii...) szczegóły 
1320.artykuł: Springeth Margarete: Hunnen und Barbaren: Der Atilla-Mythos in der skandinavischen und in der deutschen Literatur. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 455-477  szczegóły 
1321.artykuł: Stanisławski Wojciech: O Bałkanach - modnie lub kompetentnie?. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 9-16 ([rec. ks:] Maria Todorova: Imaging the Balkans. New York 1997...) szczegóły 
1322.artykuł: Stanisławski Wojciech: Ruritania Revisited. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 19-24 ([rec. ks.:] Vesna Goldsworthy: Inventing Ruritania (The imperialism of...) szczegóły 
1323.artykuł: Stanuch Stanisław: Odcięta ręka. Aneks Trybuny 1999 nr 58 s. 7 (motyw odciętej ręki w utworach: Blaise Cendrarsa, Guillaume Apollinair...) szczegóły 
1324.artykuł: Stanula Emil: Patrystyczna literatura o kapłaństwie (Przegląd bibliograficzny). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 49-58  szczegóły 
1325.artykuł: Starowieyski Marek: Aborcja w opinii wczesnochrześcijańskich pisarzy. Przegląd Powszechny 1992 nr 11 s. 292-306  szczegóły 
1326.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
1327.artykuł: Starowieyski Marek: Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II-IV a Biblia. Bobolanum 1993 r. 4 s.146-159 (motyw pielgrzymki w utworach: "Intinerarium" tzw. anonima z Bordeaux, ...) szczegóły 
1328.artykuł: Starowieyski Marek: Św. Barnaba w historii i legendzie. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 391-413 (dot. legendy cypryjskiej, mediolańskiej i rzymskiej o św. Barnabie i u...) szczegóły 
1329.artykuł: Stefaniak Beata: O granicach tematu imiennego. (Zarys problematyki na przykładzie Don Juana). Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 589-601 (dot. badań tematologicznych w przypadku nieistnienia utworu uznawanego...) szczegóły 
1330.artykuł: Stefański Witold: Le pantheon grec a la lumiere de la theorie de Dumezil. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 43-46  szczegóły 
1331.artykuł: Steiner George: Totem czy tabu. Res Publica 1991 nr 6 s. 150-158 (z not. o George'u Steinerze...) szczegóły 
1332.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: Postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej u Słowian Południowych i Zachodnich. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
1333.artykuł: Stiller Robert: Erotyka Wschodu w Polsce. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
1334.artykuł: Stinissen Wilfrid: Wewnętrzne skupienie. W drodze 2002 nr 5 s. 107-123 (dot. chrześcijańskiego wymiaru mistyki m.in. Teresy z Lisieux, Teresy ...) szczegóły 
1335.artykuł: Stora-Sandor Judith: Humor a kryzys tożsamości. Akcent 1991 nr 2/3 s. 98-105  szczegóły 
1336.artykuł: Stradomski Jan: Święta Paraskiewa (Petka) w literaturze, kulturze i duchowości Słowian południowych i wschodnich. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
1337.artykuł: Strojew Aleksander: Tolerowani i prześladowani awanturnicy Republiki Słowa. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 22-27 (pisarze i pamiętnikarze - awanturnicy, samozwańcy w Europie Zachodniej...) szczegóły 
1338.artykuł: Strumiłło Andrzej: Krzyż. Lithuania 1992 nr 2/3 s. 9-20 (także w literaturze; z notą autobiograficzną, s. 20-21....) szczegóły 
1339.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Rajskie początki i upadek człowieka w świadomości ludzi średniowiecza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 13-26  szczegóły 
nawiązanie: Kulczycka-Leciejewiczowa Anna: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 27-28  szczegóły 
nawiązanie: Tyszkiewicz Lech A.: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 29  szczegóły 
nawiązanie: Leciejewicz Lech: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 30  szczegóły 
1340.artykuł: Surdykowski Jerzy: Śmiech. Plus Minus 2002 nr 30 s. A12-A13 (fel. m.in. nt. motywu śmiechu w historii literatury i tekstach Biblii;...) szczegóły 
1341.artykuł: Surynt Izabela: Convivium 2002 s. 461-469 (rec. książki: Landschaften der Erinnerung. Flucht und Vertreibung aus ...) szczegóły 
1342.artykuł: Susid Włodzimierz: [Pięćdziesiąt pięć] 55 lat po Norymberdze. Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 39-41 (dot. m.in. świadectw pisarzy-świadków procesu w Norymberdze...) szczegóły 
1343.artykuł: Suszka Cecylia: Medea albo opowieść o barbarzyńskiej miłości. Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 14 (motyw Medei...) szczegóły 
1344.artykuł: Swienko Henryk: Studia nad szamanizmem i innymi wierzeniami archaicznymi ludów Syberii. Międzynarodowa bibliografia bieżąca 1984-1989. Euhemer 1991 nr 3 s. 149-156  szczegóły 
1345.artykuł: Swirida Inessa: W poszukiwaniu ukrytych znaczeń (Park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo). Ars Regia 1993 r. 2 nr 2 (3) s. 141-142  szczegóły 
1346.artykuł: Symotiuk Stefan: "Głupota" jako temat literacki i filozoficzny. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 114-129  szczegóły 
1347.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Róża i bursztyn czyli dwie małżonki Heliosa. Filomata 1995 nr 427/428 s. 146-153 (motyw róży - symbolu wyspy Rodos m.in u Pindara i Jerzego Joachima Ret...) szczegóły 
1348.artykuł: Szczawińska Weronika: Pożądanie w cieniu gestów. Uwodzenie jako gra. Res Publica Nowa 2003 nr 4 s. 64-72 (w literaturze i filmie...) szczegóły 
1349.artykuł: Szczuka Kazimiera: Motywy boginiczne w literaturze. Ośka 1999 nr 1 s. 22-25 (dot. literatury starożytnej i współczesnej; szerzej o utworach: Apulej...) szczegóły 
1350.artykuł: Szkudlarek Ewa: Dramaty starości. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 457-466 (nt. przedstawiania w literaturze ludzi w podeszłym wieku; z notą o Ewi...) szczegóły 
1351.artykuł: Sznajderman Monika: "Stary Gringo". Motyw Don Kichota w filmie i literaturze. Konteksty 1992 nr 3/4 s. 66-71  szczegóły 
1352.artykuł: Szostok Stefania: Kobieta w poszukiwaniu duchowości - próba nakreślenia portretu świętych księżniczek XIII wieku, zyjących na terenie Polski, Śląska i Czech. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
1353.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Starość? Nikt na to nie zasługuje. Dialog [Warszawa] 1998 nr 4 s. 145-158 (temat starości w dramacie; m.in. dot. utworów: Stephen Bill: Zasłony, ...) szczegóły 
1354.artykuł: Szrejter Artur: Jak zabić zmorę czyli czego bali się dawni Słowianie. Fantastyka 1990 nr 6 s. 58-60 (nt. mitologii prasłowiańskiej; z not....) szczegóły 
1355.artykuł: Sztajer Sławomir: Werbalne mity kosmogoniczne. Zeszyty Filozoficzne 2003 z. 10/11 s. 129-161  szczegóły 
1356.artykuł: Szturc Włodzimierz: Opium i Wyobraźnia. (Studium z poetyki "przeklętej wrażliwości"). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 249-266 (m.in. w twórczości: Charles Pierre Baudelaire, John Keats, Edgar Allan...) szczegóły 
1357.artykuł: Szumlewicz Katarzyna: Eros w służbie Mammona. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 52 s. 14 (miłość w twórczości m.in.: Robert Musil, Vladimir Nabokow, Octavio Paz...) szczegóły 
1358.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Dom numer 13. Midrasz 2003 nr 5 s. 48-49 (nt. tematu pogromu ludności żydowskiej w Kiszyniowie w 1903 r. w dzieł...) szczegóły 
1359.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Gdy przychodzi Anioł Śmierci. Midrasz 2000 nr 5 s. 48-49 (fel. nt. motywu żydowskiego Anioła Śmierci...) szczegóły 
1360.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Jestem tylko wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. Midrasz 2000 nr 3 s. 50-51 (fel. dot. realizacji motywu Żyda Wiecznego Tułacza...) szczegóły 
1361.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Na pergaminie, w kamieniu, na niebie. Midrasz 2002 nr 5 s. 51 (fel. nt. tożsamości i asymilacji, m. in. w twórczości następujęcych os...) szczegóły 
1362.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: To jest całe moje życie. Midrasz 2001 nr 5 s. 20-22 (dot. autobiograficznej powieści graficznej Charlotty Salomon "Leben Od...) szczegóły 
1363.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Uczeń żydowskiego czarnoksiężnika. Midrasz 2000 nr 6 s. 50-51 (fel. nt motywu golema...) szczegóły 
1364.artykuł: Szwedowicz Agata: Myszy, koty, ludzie. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 30-31 (rec. komiksu: Art Spiegelman: Maus. Opowieść ocalałego. T. 1: Mój ojci...) szczegóły 
1365.artykuł: Szyjewski Andrzej: Magia i sacrum imienia w kulturach tradycyjnych. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 3-11 (m.in. imię boskie w kuturach tradycyjnych w perspektywie antropologicz...) szczegóły 
1366.artykuł: Szyjewski Andrzej: Recepcja postaci Chrystusa w kulturach tradycyjnych. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 3/4 s. 221-244 (m.in. w mitach i podaniach z całego świata...) szczegóły 
1367.artykuł: Szyłak Jerzy: Obcy opętani seksem. Nowa Fantastyka 1998 nr 8 s. 74-75 (nt. seksu w literaturze SF...) szczegóły 
1368.artykuł: Szymański Edward: Zwierzęta w mitologii berberskiej. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 108-115  szczegóły 
1369.artykuł: Szymański Mikołaj: Choroba dla bogaczy. Gazeta. Magazyn 1999 nr 17 s. 81 (podagra w literaturze...) szczegóły 
1370.artykuł: Szymański Mikołaj: Młody amant i morze. Gazeta. Magazyn 1999 nr 29 s. 32 (mit o historii miłości Hero i Leandra jako temat antycznych tekstów li...) szczegóły 
1371.artykuł: Szymański Mikołaj: Wylew Nilu a tejemniczy trup. Gazeta. Magazyn 1997 nr 23 s. 50 (motyw Nilu w literaturze antycznej; fel....) szczegóły 
1372.artykuł: Szyszkowska Maria: Odcienie miłości. Przemiany 1989 nr 7 s. 12 (różne obrazy miłości w literaturze światowej....) szczegóły 
1373.artykuł: Ślósarska Joanna: Ethos samospełnienia w "Pieśni" Milarepy i apokryficznej "Pieśni" Chrystusa. x 1993 ([W ks. zb.:] Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Kraków ...) szczegóły 
1374.artykuł: Śniechowska Anastazja: O "monopolu na młodość". Stereotypy starości we współczesnej kulturze. Scriptores Scholarum 1998 nr 2/3 s. 176-184 (temat starości od starożytności po czasy współczesne; m.in. w literatu...) szczegóły 
1375.artykuł: Święch Jerzy: Wojna a "projekt nowoczesności". x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
1376.artykuł: Świński temat. Forum 1989 nr 40 s. 19 (o badaniach Karla Augusta Groskreutz'a nad motywem