Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Argument nietypowości jako miara ewolucji kultury literackiej (przykład macedoński). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
2.artykuł: Bardijewska Liliana: W bułgarskim kręgu realizmu magicznego. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 172-178  szczegóły 
3.artykuł: Bodakow Marin: Lot nad chaosem. Literatura bułgarska lat dziewięćdziesiątych. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 165-172 (zawiera wypowiedzi: Aleksandyr Kjosew, Bojko Penczew, Jordan Eftimow, ...) szczegóły 
4.artykuł: Christow Boris, Korudżijew Dymitr, Wasilew Jordan: "Starcił szacunek i miłość". Bułgarska polemika z Michnikiem. Gazeta Wyborcza 1993 nr 151 s. 8 (polem. w wypow. Adama Michnika w bułgarskiej tv...) szczegóły 
5.artykuł: Czajka Henryka: Folklorystyczne podstawy współczesnej literatury bułgarskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 15-24  szczegóły 
6.artykuł: Georgiew Nikoła: Literaturoznawstwo to z góry przegrana sprawa. Opcje 2003 nr 2 s. 16-25 (wyw. dot. specyfiki literatury bułgarskiej na tle literatur wschodnio-...) szczegóły 
omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 111  szczegóły 
7.artykuł: Georgiew Nikoła: Stosowalność i niestosowalność literatury bułgarskiej. Opcje 2003 nr 2 s. 26-30 (dot. rozwoju literatury bułgarskiej...) szczegóły 
8.artykuł: Jordanow Aleksandyr: Sztuka znów poszukuje prawdy. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 3 (wyw. nt. literatury bułgarskiej po przemianach politycznych lat 90., z...) szczegóły 
9.artykuł: Juda Celina: Groteska - metajęzyk epoki kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 194-199  szczegóły 
10.artykuł: Juda Celina: "Odwilż" po bułgarsku. Uwagi wstępne. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
11.artykuł: Juda Celina: Otchłań z labiryntem na dnie. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 3, 8-9, 14-15 (przegląd twórczości pisarzy bułgarskich w okresie transformacji polity...) szczegóły 
12.artykuł: Juda Celina: Zakładnik utopii: pisarz bułgarski w dobie realizmu socjalistycznego (Wybraniec losu czy ofiara ideologicznego państwa?). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 166-173  szczegóły 
13.artykuł: Karpińska Hanna: Georgi Markow i inni. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 10-15 (nt. lit. emigracyjnej...) szczegóły 
14.artykuł: Kunczew Bożidar: Literatura emigracyjna - świadectwo tyranii. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 92-94  szczegóły 
15.artykuł: Maza Ewa: Wenus na placu budowy czyli o kobiecości w socjalizmie słów kilka. x ([w ks. zb.:] Kultura bułgarska w naszych oczach. Pod red. Diany Ivanow...) szczegóły 
16.artykuł: Minczew Georgi, Świeściak Alina: [Wstęp]. Opcje 2003 nr 2 s. 2-3 (art. wprowadzający do numeru monograficznego pośw. najnowszej literatu...) szczegóły 
17.artykuł: Rasijew Tichan: Delta 1989 nr 69 s. 2 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Humorystów w Warnie; rozm. Borys Czon...) szczegóły 
18.artykuł: Simeonova-Konach Galia: Antyk we współczesnej kulturze i literaturze bułgarskiej. Fundamenta Europaea 2002 [t.] 1 s. 45-52  szczegóły 
19.artykuł: Simeonowa-Konach Galia: W lustrze powieści naturalnej. Notatki o bułgarskim postmodernizmie i nie tylko. Opcje 2003 nr 2 s. 31-35 (z not. o autorce art....) szczegóły 
20.artykuł: Solak Elżbieta: Funkcje konstrukcji typu "stjach da pisa" we współczesnym bułgarskim języku literackim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 29 s. 109-219 (na podstawie analizy utworów: Blaga Dimitrova: Patuvane kam sebe si, P...) szczegóły 
21.artykuł: Solak Elżbieta: Stereotyp Cygana we frazeologii bułgarskiej. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
22.artykuł: Sugarew Edwin: Aby słowo stało się czynem. Kamena 1990 nr 2 s. 32 (dot. problemów etycznych poezji bułgarskiej w okresie przemian społecz...) szczegóły 
23.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Literatura bułgarska po przełomie. Arkusz 2000 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
24.artykuł: Tihanow Galin: Literatura emigracyjna a wewnątrzkrajowy proces literacki. Uwagi o bułgarskim postmodernizmie. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
25.artykuł: Tonow Angeł: Obraz wojny ojczyźnianej we współczesnej beletrystyce bułgarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1988 z. 87 (862) s. 363-373  szczegóły 
26.artykuł: Twórczość 1997 nr 10 s. 135-136 (nt. problemów bułgarskiej kultury i literatury współczesnej poruszanyc...) szczegóły 
27.artykuł: Wnuk Małgorzata: Niemcy jako utopia Bułgarów (Kilka refleksji o utopii w Bułgarii po drugiej wojnie światowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 159-164  szczegóły 
28.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku (Niektóre aspekty). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska) / Życie literackie (bułgarska)
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: Sympozjum Bułgarskiej Literatury Pięknej (1988).  szczegóły 
artykuł: Lelek Beata: Życie Literackie 1988 nr 27 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
30.impreza: Święto literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży (1988).  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Sztuka dla Dziecka 1988 nr 4 s. 58-59 (sprawozdanie...) szczegóły 
31.impreza: Zjazd Związku Pisarzy Bułgarskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 12 s. 15 (not. o zakończeniu obrad...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1992 nr 6 s. 137-139 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
33.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1995 nr 6 s. 136-137 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
34.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1994 nr 3 s. 142-144 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
35.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1993 nr 7 s. 138-139, nr 11 s. 144-146 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
36.artykuł: Juda Celina: Literacki Okrągły Stół w Bułgarii. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 285-287 (nt. obrad Literackiego Okrągłego Stołu, zorg. 12-13 XII 1989 w Bułgari...) szczegóły 
37.artykuł: Karpińska Hanna: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1991 nr 2, 5, 9 (przegląd zawartości czasopism [w nrze 5 i 9 podp.: hk]...) szczegóły 
38.artykuł: Pieriestrojka Baj Ganio. Rozmowa z przedstawicielami środowiska literackiego Bułgarii, reprezentatami bułgarskiego Klubu Popierania Głasnosti i Pieriestrojki. Życie Literackie 1989 nr 41 s. 5 ([Wypowiedzi twórców:] Rada Aleksandrow, Boris Christow, Blaga Dimitrov...) szczegóły