Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
2.książka: Albert Karl: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. 2002  szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: O autorze i książce słów kilka cudzych i wlasnych. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 228-234  szczegóły 
recenzja: Manikowski Maciej: Filozoficzne myślenie o mistyce. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 137-142  szczegóły 
3.książka: Angutek Dorota: Magiczne źródło filozofii greckiej. 2003 ([Antropologiczna rekonstrukcja magicznego oglądu świata w filozofii gr...) szczegóły 
4.książka: Appel Włodzimierz: Klea Kai Aklea Andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnos. 2002 ([Zawiera rozdziały:] Wstęp. * I. W poszukiwaniu nowych dróg [m.in. o t...) szczegóły 
5.książka: Bańka Józef: Metafizyka zdarzeń. Recentywizm i henadologia. 1991 ([Odwołania do poglądów filozoficznych m.in. Platona, Arystotelesa, Plo...) szczegóły 
6.książka: Barnett Mary: Bogowie i mity Greków. 1998  szczegóły 
7.książka: Bartol Krystyna: Greek elegy and iambus. Studies in ancient literary sources. 1993  szczegóły 
8.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
9.książka: Borowska Małgorzata: Oikeia pragmata. Z dziejów "dramatis personnae" rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. 1995 ([M.in. dotyczy komedii autorów:] Alexis, Amphis, Antiphanes, Arist...) szczegóły 
10.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 1: Do końca wojen perskich. 1988  szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 583-587  szczegóły 
11.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 3: Okres hellenistyczny. 1992  szczegóły 
12.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2001 ([M.in. nt. przedstawień kultów misteryjnych w tekstach starożytnych]....) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Filologia w teatrze: przeżytek czy pożytek?. Didaskalia 2002 nr 47 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Rusin Sławomir: Apetyt naprawdę. Znak 2003 nr 3 s. 141-146 (z not. o autorze art....) szczegóły 
13.książka: Burn Lucilla: Mity greckie. 1999  szczegóły 
14.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. 1995 ([Mitologia grecka ukazana jako połączenie świata bogów i ludzi ze wszy...) szczegóły 
recenzja: Brodski Josif: Bogowie wmieszani w tłum. Plus Minus 1995 nr 42 s. 14 (nt. ks. Roberta Calasso "Zaślubiny Kadmosa z Harmonią"; tekst wygł. we...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości Wydawnictwa "Znak". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lekcja mitu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 48 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Bogowie zeszli do ludzi. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Spotkanie z bogami. Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15  szczegóły 
recenzja: Porębski Mieczysław: "Te rzeczy nigdy sie nie zdarzyły, ale są zawsze". Tygodnik Powszechny 1996 nr 36 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Zeus w autobusie. Ex Libris 1996 nr 99 s. 2-3  szczegóły 
15.książka: Campenhausen Hans von: Ojcowie Kościoła. 1998 (Greccy Ojcowie Kościoła: Wprowadzenie: Patrologia i Ojcowie Kościoła. ...) szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
16.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
17.książka: Colli Giorgio: Narodziny filozofii. 1991 (1. Szaleństwo jest źródłem mądrości. 2. Pani Labiryntu. 3. Bóg wieszcz...) szczegóły 
recenzja: Karp Robert: O wszach, dialektyce i samotności. Nowy Świat 1992 nr 23 s. 10  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Spór o grecką tradycję. Życie Warszawy 1992 nr 160 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Czy narodziny filozofii były śmiercią mądrości?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 119-125  szczegóły 
18.książka: Dąmbska Izydora: Zarys historii filozofii greckiej. 1993  szczegóły 
19.książka: Dembińska-Siury Dobrochna: Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej. 1991 (Wprowadzenie. - I. W harmonii z bóstwem i światem: 1. Jedność wszechca...) szczegóły 
recenzja: Juszkiewicz Jacek: Studia Teologiczne 1992 nr 10 s. 289-290  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Grekowisko. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 205-210  szczegóły 
20.książka: Derda Tomasz: Deir el-Naqlun - the Greek papyri. (P. Naglun I). 1995  szczegóły 
21.książka: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł koncepcji absolutu. Od Homera do Platona. 2003 ([Absolut w ujęciu filozofów przedplatońskich i u Platona, a także w m...) szczegóły 
22.książka: Dodds Eric: Grecy i irracjonalność. 2002 ([Dedykacja:] Dla Gilberta Murraya. * Krzysztof Bielawski: Przedmowa do...) szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Filozofia irracjonalności. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 4 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: M.Sz.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
23.książka: Duszyńska Bolesława: Zasady somatologii stoickiej. 2002 (Seweryn Blandzi: Słowo wstępne. * Wstęp. I. Diholokrazja - Kosmos [m.i...) szczegóły 
24.książka: Everyday life and literature in Antiquity. Essays. 1995 (Stanisław Stabryła: Introduction. - Joanna Janik: Between real and ide...) szczegóły 
25.książka: Freedom and democracy in Greek literature. Essays in honor of prof. Romuald Turasiewicz. 2001 ([Zawiera materiały z konferencji "Wolność i demokracja w literaturze g...) szczegóły 
26.książka: Gajda Janina: Pitagorejczycy. 1996 (Dedykacja: Pamięci Pana Profesora Jana Legowicza. - [Zawiera:] Wstep. ...) szczegóły 
recenzja: Litwińczuk Justyna: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 228-232  szczegóły 
27.książka: Gajda Janina: Sofiści. 1989 (Wstęp.- Geneza sofistyki. Struktura problemowa sofistyki. Pierwszy eta...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Adam: Sofiści - nauczyciele starożytności. Odra 1990 nr 11 s. 100-102  szczegóły 
28.książka: Gajda Janina: Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej. 1992 (Wstęp. I. Pierwsze greckie modele wartości [od VII do IV w. p.n.e.; m....) szczegóły 
29.książka: Gajda-Krynicka Janina: Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej. 1995 ([Historia aksjologii starożytnej od IV do I w. przed n. e., charkterys...) szczegóły 
30.książka: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej. 2000 ([Zawiera eseje:] Demokryt przeciwko dzieciom (Luźne uwagi o prawie nat...) szczegóły 
recenzja: Łuków Paweł: Między pokusą a rozsądkiem. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Mach Jakub: Etyka antyczna dziś. Etyka 2001 t. 34 s. 197-201  szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: "Ładnie wyglądamy!". Znak 2001 nr 10 s. 102-106 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
31.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Cz. 2: O błądzeniu, przymusie i dobrowolności. 2003 ([Omówienie poglądów etycznych Arystotelesa zawartych głównie w "Etyce ...) szczegóły 
32.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do "Etyki nikomachejskiej". 2002 ([Próba przedstawienia idei etycznej Arystotelesa przejawiającej się w ...) szczegóły 
33.książka: Gładziuk Nina: Omphalos czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków. 1997 ([Reinterpretacja prokreacyjnej roli kobiety i mężczyzny w mitologii gr...) szczegóły 
34.książka: Grant Michael, Hazel John: Kto jest kim w mitologii klasycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: (KI): Książki 2001 nr 11 s. 57 (not....) szczegóły 
35.książka: Grecja klasyczna. 500-323 p.n.e.. 2002 ([Zawiera rozdziały, m.in.:] Robin Osborne: Narodziny Grecji klsasyczne...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 2 s. 59 (notka...) szczegóły 
36.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
37.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
recenzja: Sarga Marta: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1995 z. 17 (167) s. 183-186  szczegóły 
38.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
39.książka: Grześczak Inga: Ścieżki śródziemomorskie. 2002 ([Zbiór 40 esejów, których punktem wyjściowym są sentencje łacińskie i ...) szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Wysokie Obcasy 2003 nr 9 s. 39  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Smakuj dzień. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D4  szczegóły 
40.książka: Guthrie W.K.C.: Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. 1996  szczegóły 
recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
41.książka: Hammond Nicholas Geoffrey: Dzieje Grecji. 1994  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Chrześcijaństwo i demokracja. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 139 s. 18  szczegóły 
42.książka: Holzberg Niklas: Powieść antyczna. Wprowadzenie. 2003 (Magda Wójcik: Od tłumacza. - Przedmowa do polskiego wydania. - I. Gatu...) szczegóły 
43.książka: Hope Murry: Tradycja grecka. 1994 (Wstęp * 1. Początki historyczne [mity i magia starożytnej Grecji]. 2. ...) szczegóły 
44.książka: Collectanea Philologica 1995 nr 2: In honorem Annae Mariae Komornicka. 1995 (Joanna Rybowska: Anna Maria Komornicka (Życie i praca). - Joanna Rybow...) szczegóły 
45.książka: Jaeger Werner: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. 2001  szczegóły 
recenzja: Dzielska Maria: W blasku greckiej paidei. Znak 2002 nr 10 s. 122-129 (z not. o Marii Dzielskiej...) szczegóły 
recenzja: Gładczuk Czesław: Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 511-514  szczegóły 
46.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 2002  szczegóły 
47.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 1997 ([Zawiera teksty siedmiu wykładów nt. wpływu greckiej kultury antycznej...) szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: Znak 1998 nr 4 s. 130-138  szczegóły 
recenzja: Grodecki Tomasz: Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 236-238  szczegóły 
48.książka: Kaczor Idaliana: Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian. 2001 ([Świat drzew m.in. w mitologii oraz literaturze greckiej i łacińskiej;...) szczegóły 
49.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
50.książka: Kerenyi Karl: Hermes przewodnik dusz. Mitologem źródła życia mężczyzny. 1993 (I. Hermes tradycji klasycznej: 1. Wątpliwe aspekty wyobrażenia "Hermes...) szczegóły 
51.książka: Kerenyi Karl: Misteria Kabirów. Prometeusz. 2000  szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Mity i archetypy. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 38  szczegóły 
52.książka: Kerenyi Karl: Mitologia Greków. 2002  szczegóły 
recenzja: Musiał Grzegorz: Kerenyi po polsku!. Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 150-153  szczegóły 
53.książka: Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M.: Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami. 1999  szczegóły 
54.książka: Kitto H.D.F.: Tragedia grecka. Studium literackie. 1997 (Przedmowa. - Nota do trzeciego wydania. Rozdz. I. Tragedia liryczna. 1...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3 s. 159 (nota...) szczegóły 
55.książka: Kocur Mirosław: Teatr antycznej Grecji. 2001 (Przedmowa. - Kultura uczestnictwa (Wstęp). * Rozdz. I. Stan badań nad ...) szczegóły 
recenzja: Bielawski Krzysztof: Bibliograficzna mapa antycznego teatru. Didaskalia 2002 nr 49/50 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Zawracając Arystotelesa. Dialog [Warszawa] 2002 nr 5/6 s. 188-193  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: I ujrzałem Teatr Dionizosa. Scena 2001 nr 6 s. 35  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego książki 22 IX 2001 na Wydziale N...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. nota nt. promocji książki; Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grot...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 73 (nota; z przedmowy...) szczegóły 
56.książka: Komornicka Anna Maria: Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Eos 1989 t. 77 s. 338-344  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
57.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
58.książka: Korus Kazimierz: Grecka proza poklasyczna. 2003 (Wstęp. - I. Problem periodyzacji literatury poklasycznej. - II. Klasyf...) szczegóły 
59.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Dokimia gia ten arhaia tragodia. 1993  szczegóły 
60.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Gott-Essen. Interpretationen griechischer Tragoedien. 1991  szczegóły 
61.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów i nowe eseje. 1999  szczegóły 
recenzja: Kisieliński Jarosław: W dwóch albo trzech zdaniach. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Święty krąg orchestry świata. Plus Minus 2000 nr 4 s. D2  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Drugie Zjadanie bogów. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr 10 III s. 11  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: O "Zjadaniu bogów" Jana Kotta. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 206-208  szczegóły 
recenzja: Lektor: Los i zagłada. Tygodnik Powszechny 1999 nr 50 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Kto kogo zjada?. Książki. Gazeta 1999 nr 11 s. 7  szczegóły 
62.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Mangiare dio. 1990  szczegóły 
63.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 321-322  szczegóły 
64.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej] Istenevok. Vazlatok a gorog tragediarol. 1998  szczegóły 
65.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie. 1989 ([Mit o Tezeuszu w świetle psychoanalizy, także nt. innych mitów i lege...) szczegóły 
66.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie.  szczegóły 
67.książka: Kreyser Krystyna: Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu. 1992 ([Dziedzictwo mitów greckich i rzymskich we współczesnej nauce, literat...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Ambrozja i świeże bułeczki. Rzeczpospolita 1992 nr 302 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Dalekie echo. Wiedza i Życie 1993 nr 4 s. 59  szczegóły 
68.książka: Krokiewicz Adam: Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. 2000  szczegóły 
omówienie: Paczkowski Przemysław: Rozum i "serce" w etyce greckiej. Sofia 2001 nr 1 s. 163-168  szczegóły 
69.książka: Krokiewicz Adam: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. 2000  szczegóły 
70.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej. 2000 (Od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. Stoicyzm....) szczegóły 
71.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
recenzja: Ziemiański Ireneusz: Narodziny rozumu. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 182-185  szczegóły 
72.książka: Krokiewicz Adam: Zarys historii filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
73.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 1999 ([Zawiera eseje:] Jak czytać Homera? [z fragmentami "Iliady" i "Odysei"...) szczegóły 
recenzja: ck: Rzecz o literaturze antycznej. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Płacz Andromachy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 22 s. 13  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Kraina mitu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Słowo jak kamień. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna M.: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7 s. 126-133  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Wędrówka duszy wśród arcydzieł. Plus Minus 2000 nr 8 s. D6  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Świat antyku według Zygmunta Kubiaka. Res Humana 1999 nr 6 s. 15-18  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: W świecie arcydzieł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 9 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Dusza wśród arcydzieł.... Nowe Książki 1999 nr 11 s. 33-34 (z fot. Z. Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11 s. 131-134  szczegóły 
sprostowanie: Twórczość 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: W czasie lecz poza czasem. Odra 1999 nr 11 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Do czego nam dziś potrzebna ta literatura?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 7 s. 1, 9 (koment. do książki...) szczegóły 
74.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 2003  szczegóły 
75.książka: Kubok Dariusz: Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej. 1998  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 361-362 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomski Wojciech: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2  szczegóły 
76.książka: Kumaniecki Kazimierz Feliks: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. 1988  szczegóły 
77.książka: Kupis Bogdan: Historia religii w starożytnej Grecji. 1989 (Wstęp.* [Zawiera rozdziały:] I. Zakres czasowy i zasięg terytorialny. ...) szczegóły 
recenzja: Swienko Henryk: Euhemer 1991 nr 3 s. 131-133  szczegóły 
78.książka: Landels John G.: Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. 2003 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Muzyka w życiu, poezji i dramacie Grecji. M...) szczegóły 
recenzja: Czaja Dariusz: Telefon z Grecji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 21  szczegóły 
recenzja: Gruszczyńska-Ziółkowska Anna: Cenne wykłady Landelsa. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
79.książka: Lengauer Włodzimierz: Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e.. 1988  szczegóły 
recenzja: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 387-388  szczegóły 
80.książka: Lengauer Włodzimierz: Religijność starożytnych Greków. 1994 (Wstęp. I. Mit, obrzęd, religia. II. Wiedza o bogach, greckie koncepcje...) szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Ars Regia 1994 r. 3 nr (3/4) 8/9 s. 163-168  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna Maria: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 319-321  szczegóły 
recenzja: Lesiński Jakub, Starowieyski Łukasz: Religijność starożytnych Greków. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 53 s. 8  szczegóły 
81.książka: Leon Vicki: Matrony i hetery. Filozofki starożytnej Grecji. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Przegląd. 2. Arete. 3. Kleobulina. 4. Damo. 5....) szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Feminizm a sprawa grecka. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 23  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 63 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: EW: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109-110 (nota...) szczegóły 
recenzja: Purmer Maria: Starożytne emancypantki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wiatrowski Adam: Miłośniczki mądrości. Twój Styl 1995 nr 3 s. 104-105  szczegóły 
82.książka: Leszczyński Rafał Marcin: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa. ([Koncepcja Logosu w ujęciu: Homera, Hezjoda, Heraklita, w filozofii ...) szczegóły 
83.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa. 1998  szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
84.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka po Arystotelesie. 1998 ([Kontynuacja pracy "Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa]...) szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 165-175  szczegóły 
85.książka: Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. 1987 ([Stanowi osobne wyd. oprac. "Literatura starogrecka" zawartego w I tom...) szczegóły 
recenzja: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 142-144  szczegóły 
86.książka: Łanowski Jerzy, Starowieyski Marek: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana. 1996 ([Zakres książki w stosunku do poprzednich opracowań powiększono o rozd...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
87.książka: Łanowski Jerzy: Święte igrzyska olimpijskie. 2000 (Atletyka i agony. Dwanaście wieków Olimpii. Zabytki świętego gaju. Spo...) szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: Powrót do Olimpii. Polityka 2000 nr 37 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Między równością a rywalizacją. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Zaczęło się w Olimpii. Aneks Trybuny 2000 nr 113 s. 5 (nota...) szczegóły 
88.książka: Łoziński Romuald: Problematyczność "prawdy". 1991 ([m.in. rozdz.:] Klasyczna koncepcja prawdy: Koncepcja prawdy Platona. ...) szczegóły 
89.książka: Łukaszewicz Adam: Świat papirusów. 2001 (Przedmowa. I. Z papirusem przez tysiąclecia. 1. Kraina papirusu, czyli...) szczegóły 
recenzja: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Papirologia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
90.książka: Malingrey Anne-Marie: Chrześcijańska literatura grecka. 1995 (Wstęp. I. Dziedzictwo apostołów: 1. Chrześcijaństwo palestyńskie [m.in...) szczegóły 
91.książka: Martin Thomas R.: Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego. 1998  szczegóły 
recenzja: Belerski Tadeusz: Fakty i interpretacje. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 39 s. 6  szczegóły 
recenzja: Rzepka Jacek: Książka do czytania. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
92.książka: Martis Nikolaos K.: Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii. 1993 ([Zawiera rozdziały:] Pochodzenie i grecka przeszłość Macedończyków: Mi...) szczegóły 
93.książka: Masłowska-Nowak Ariadna: Amazonki - greckie źródła literackie do historii mitu. 1990 ([Zawiera rozdziały:] 1. Ojczyzna i pochodzenie Amazonek. 2. Natura i o...) szczegóły 
recenzja: Binder Elżbieta: Wojownicze kobiety. Słowo Powszechne 1990 nr 238/239 s. 6  szczegóły 
94.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Grecja bogów i herosów. 2000 ([Postacie mitologicznych bogów i herosów m.in. w świetle literatury an...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Mitologia 2000. Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 59  szczegóły 
95.książka: Miscellanea Graeca et Neohellenica. 1998 ([Zawiera materiały na konferencję naukową "Kultura grecka na przestrze...) szczegóły 
96.książka: Misteria, inicjacje. Materiały z lat 1999-2000. 2001 ([Materiały z dwóch edycji festiwalu "Misteria, inicjacje", Kraków, X 1...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 1/2 s. 55 (nota...) szczegóły 
97.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
98.książka: Narecki Krzysztof: Logos we wczesnej myśli greckiej. 1999  szczegóły 
recenzja: Bardel Michał: Genealogia logosu. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 22-23  szczegóły 
99.książka: Oświecimski Stefan: Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie. 1989 ([Zawiera rozdziały:] 1. Położenie geograficzne Delf. 2. Historie o bog...) szczegóły 
recenzja: Kolczyńska Joanna: Wróżbiarstwo greckie. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 39-40  szczegóły 
100.książka: Piechowski Jerzy: Symbol i mit starożytnej Grecji. 1995 ([Analiza znanych mitów greckich według nowej, dotychczas nie praktykow...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Krzysztof: Wyłuskiwanie prawdy. Plus Minus 1995 nr 32 s. 5  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: O mitach greckich inaczej. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 21  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na tropach mitu. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 29  szczegóły 
101.książka: Pinsent John: Mitologia grecka. 1990  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 21-21  szczegóły 
102.książka: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997  szczegóły 
recenzja: Wesoły Marian: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 414-417  szczegóły 
103.książka: Polaszek Edmund: Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim. 2002 (Wstęp. I. Problem miłości w ujęciu starożytnych filozofów i moralistów...) szczegóły 
104.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
105.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
106.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
107.książka: Rachet Guy: Słownik cywilizacji greckiej. 1998  szczegóły 
108.książka: Reale Giovanni: Myśl starożytna. 2003 ([Zarys historii filozofii greckiej]....) szczegóły 
109.książka: Reinsberg Carola: Obyczaje seksualne starożytnych Greków. 1998 ([M.in. zawiera:] I. Małżeństwo i miłość w społeczeństwie homeryckim. R...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Jak kochali starożytni Grecy. Trybuna 1998 nr 133 s. 14  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 50-52  szczegóły 
110.książka: Romani Silvia: Mity greckie. Bogowie, herosi, mityczne potwory. 2003  szczegóły 
recenzja: Fantazja i historia. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 62 (not.; oprac. Tomasz Bohun...) szczegóły 
111.książka: Romanowska Maria: Słowniczek mitologii greckiej. 1999  szczegóły 
112.książka: Romilly Jacqueline de: Tragedia grecka. 1994 (Tragedia i Grecy (Wprowadzenie). I. Rodzaj tragiczny: Geneza tragedii....) szczegóły 
recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1994 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Szał dionizyjski i jasność apollińska. Trybuna 1994 nr 71 s. 23  szczegóły 
113.książka: Rostropowicz Joanna: Królowie i Charytki. Poeci na hellenistycznych dworach. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci profesora Jerzego Łanowskiego. * Przedmowa. Rozdz...) szczegóły 
114.książka: Ryś Anna: Filip II Macedoński w ocenie mówców attyckich IV wieku p.n.e. Tyran czy władca idealny?. 2002 ([Nt. wizerunku władcy kreowanego przez mówców ateńskich:] Wstęp. * Roz...) szczegóły 
115.książka: Sacks David: Encyklopedia świata starożytnych Greków.  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wśród strożytnych Greków. Aneks Trybuny 2001 nr 146 s. E  szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 7 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 6 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Zagubione proporcje. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 58  szczegóły 
116.książka: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitraege zum antiken Theater und zu seinem Nachleben. 1997 (Jerzy Axer, Woldemar Goerler: Vorwort. * Egert Poehlmann: The Tragic C...) szczegóły 
117.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
118.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2001  szczegóły 
119.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1998  szczegóły 
120.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1994  szczegóły 
121.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Słownik mitologii. Trybuna 1993 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: J.S.: Mity greckie i rzymskie. Nowy Świat 1992 nr 68 s. 10  szczegóły 
122.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
123.książka: Sieroń Józef: Status jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. 2003  szczegóły 
124.książka: Słownik kultury antycznej: Grecja - Rzym. 1991  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 49 s. 8 (nota...) szczegóły 
125.książka: Słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym. 1989  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 65 (nota...) szczegóły 
126.książka: Stabryła Stanisław: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys. 2002  szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2002 nr 50/51 s. 85  szczegóły 
127.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1999  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 45 (nota...) szczegóły 
128.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1995 ([Ukazanie mitologii greckiej w wymiarze bliskim przekazowi antycznemu;...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Nie tylko o tym, jak Hermes dzieweczkę wychędożył. Topos 1995 nr 1/2 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: "Usta podobne do marmurowego posągu". Nowe Książki 1995 nr 2 s. 27  szczegóły 
polemika: Stabryła Stanisław: List do redakcji. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 67 (polem. z recenzją Jana Gondowicza; z odpowiedzią Jana Gondowicza...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Mitologia oswojona. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 8 s. 20  szczegóły 
129.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1997  szczegóły 
130.książka: Stabryła Stanisław: [Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie] Mifologija dlja doroslikh. Bogi, geroi, ljudi. 2000  szczegóły 
131.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia grecka dla dorosłych. 2003  szczegóły 
132.książka: Stabryła Stanisław: Starożytna Grecja. 1988  szczegóły 
133.książka: Stabryła Stanisław: Śpiewaj mi muzo. Cztery opowieści o poetach greckich. 1988 ([Dotyczy poetów:] Arystofanes, Homer, Safona, Sofokles....) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 91  szczegóły 
134.książka: Steffen Victor: Scripta minora selecta. Vol. 3. 1998 ([Zawiera rozprawy:] Publicystyczne aspekty liryki greckiej [m.in. Home...) szczegóły 
135.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
136.książka: Sucharski Robert A.: Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B. 2000  szczegóły 
recenzja: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 381-388  szczegóły 
137.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1991 ([Dot. lit. greckiej starożytnej okresu od 332 r. p.n.e. do 30 r. p.n.e...) szczegóły 
recenzja: Ciechanowicz Jerzy: Ludzie i bogowie. Życie Warszawy 1992 nr 100 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jakowska Krystyna: Gdy tekst literacki staje się źródłem, czyli o nowej książce Anny Świderkówny. Polonistyka 1993 nr 3 s. 176-177  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Bogowie jak ludzie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Gdy Bogowie zeszli z Olimpu. Tygodnik Powszechny 1992 nr 36 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jaką Europę wybieramy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 90 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 3 s. 117-129  szczegóły 
138.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1999  szczegóły 
recenzja: Lektor: Hellada i hellenizm. Tygodnik Powszechny 1999 nr 49 s. 13  szczegóły 
139.książka: Świderkówna Anna: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. 1995 ([Poprzednie wyd. ogłoszono pod nazw. autorki: Anna Świderek]....) szczegóły 
140.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 2: Pisarze V-X wieku. 1989 ([Zawiera przekazy o osadnictwie Słowian od czasów najdawniejszych po o...) szczegóły 
recenzja: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 105-106  szczegóły 
141.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
142.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
143.książka: Tynecka-Makowska Słowinia: Antyczny paradygmat prezentacji snu. 2002 (Od autorki. Wstęp. Rozdz. 1. Dwa rodzaje snów: enupnia i oneiroi. Rozd...) szczegóły 
144.książka: Vernant Jean-Pierre: Mit i religia w Grecji starożytnej. 1998 (Wprowadzenie. * Mit, rytuał, oblicze bogów: Głos poetów. Wizja monotei...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Grecki styl religijny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Mitu żal.... Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
145.książka: Vernant Jean-Pierre: Mity greckie czyli Świat, bogowie, ludzie. 2002  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 12 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Tchorzewska Anna: Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 60  szczegóły 
146.książka: Vernant Jean-Pierre: Źródła myśli greckiej. Z przedmową do nowego wydania i posłowiem autora. 1996  szczegóły 
recenzja: Legutko Ryszard: Racjonalizm Greków. Znak 1997 nr 4 s. 176-184 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Cud grecki po latach. Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 51-52  szczegóły 
147.książka: W kręgu filozofii klasycznej. 2000 (Bogdan Dembiński: Słowo wstępne. - Mieczysław A. Krąpiec: Czym jest fi...) szczegóły 
148.książka: West M.L.: Wprowadzenie do metryki greckiej. 2003  szczegóły 
149.książka: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. 1996 (Wstęp. * I. Tradycja poetycka. 1. Wprowadzenie. 2. Homer. 3. Hezjod. 4...) szczegóły 
150.książka: Wunderlich Hans Georg: Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej. ([Zawiera m.in. rozdziały pośw. odczytaniu pisma linearnego B, ponadto ...) szczegóły 
recenzja: Kuczyński Maciej: Tam, gdzie mieszkają dusze. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
151.książka: Wyszomirski Sławomir: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997 (Wstęp. * Przedstawiciele Stoi Starszej i Średniej: 1. Stoa Starsza (o...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Cnota - skarb wieczny. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 245-247  szczegóły 
152.książka: Zawadzki Robert K.: Pieśń ludowa starożytnej Grecji. Różnorodność form i gatunków. 2001 (Od autora. Rozdz. I. Definicja greckiej pieśni ludowej. Rozdz. II. Aut...) szczegóły 
153.książka: Zawadzki Robert K.: Wojny perskie. Studium nad poezją i epoką. 1997 ([Wojny perskie z początku V w. p.n.e. ukazane poprzez świadectwa liter...) szczegóły 
154.książka: Zieliński Jacek: Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja Boga ...) szczegóły 
recenzja: Ibek Paweł: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 165-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.G.: Studia Judaica 2001 t. 3 (2000) nr 2 s. 323 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
155.impreza: "Dramat antyczny i jego recepcja" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: AWi: Antyk w naszych czasach. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radoszek Krystyna: Dramat antyczny i jego recepcja. Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 287-288 (omówienie...) szczegóły 
156.impreza: "Graeca Aeterna" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lesiak Katarzyna: Konferencja "Graeca Aeterna". Classica Catoviciensia Scripta Minora 2000 t. 1 z. 1 s. 14-16 (sprawozdanie...) szczegóły 
157.impreza: "Grecja mykeńska a Grecja klasyczna" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Sharypkin Sergiusz: U źródeł cywilizacji europejskiej (Kronika naukowa). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
158.impreza: "Grecki dramat antyczny" - międzynarodowe sympozjum [International Forum in Greek Drama] (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajewska-Wieczorek Anna: Sympozjum i festiwal teatralny w Delfach (VIII International Forum in Greek Drama. Delphi, Greece, August 22-27 1995). Meander 1996 nr 5/6 s. 329-337 (spraw....) szczegóły 
159.impreza: "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" w Bergen. Meander 1996 nr 11/12 s. 651-653 (spraw....) szczegóły 
160.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
161.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Banek Kazimierz: Kobiety w kulcie Dionizosa. Nomos 2003 nr 41/42 s. 21-34 (m.in. obrazy kobiet w kulcie Dionizosa w literaturze...) szczegóły 
163.artykuł: Bartol Krystyna: Animizacja przyrody w poezji greckiej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 77-84  szczegóły 
164.artykuł: Bartol Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 376-378 ([rec. ks.:] Italo Gallo: Greek and Latin papyrology. Classical Handbuc...) szczegóły 
165.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
166.artykuł: Beck Hans: Freiheit und Herrschaft in der athenischen Demokratie: Aristoteles, Niklas Luhmann und die "archai" der Polis. Electrum 2003 t. 9 s. 37-53 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
167.artykuł: Benka Urszula M.: Na mrocznym Parnasie. Akant 2002 nr 8 s. 1-2 (nt. mitów greckich dot. pochodzenia sztuki i kondycji artysty...) szczegóły 
168.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
169.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
170.artykuł: Bielawski Krzysztof: Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu i jego perspektywy. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 33-56  szczegóły 
171.artykuł: Bielawski Krzysztof: Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 45-60  szczegóły 
172.artykuł: Bigaj Jan: Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenie rzeczownika "ousia" [byt]. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 157-168  szczegóły 
173.artykuł: Budzyński Józef: Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w.. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 173-190  szczegóły 
174.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Kuźnice i kowale w mitologii greckiej. Filomata 1994 nr 421/422 s. 180-191  szczegóły 
175.artykuł: Burakowski Dominik: Różnice w pojmowaniu pitagorejskiej harmonii. Polemiczne stanowiska Filolaosa, Archytasa i Arystoksenosa. Idea 2002 t. 14 s. 7-14  szczegóły 
176.artykuł: Burckhardt Jacob: Polis grecka. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 27-31 (esej...) szczegóły 
177.artykuł: Burliga Bogdan: Concequences of Freedom. The Case of Nicias and Socrates. Electrum 2003 t. 9 s. 21-36 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
178.artykuł: Burliga Bogdan: Czy istniało "oświecenie" attyckie?. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 93-97 (nt. filozofii sofistycznej z V w. p.n.e....) szczegóły 
179.artykuł: Burnet John: Wczesna filozofia grecka. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 145-171 (m.in.: Anaksagoras, Arystoteles, Hezjod, Homer...) szczegóły 
180.artykuł: Calame Claude: Między słowem mówionym a pisanym: wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 297-322 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
181.artykuł: Calasso Roberto: Dziewica Europa. Plus Minus 1995 nr 45 s. 16 (fragment książki: R. Colasso: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. Kraków 199...) szczegóły 
182.artykuł: Cerri Giovanni: Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne (Ksenofanes, Parmenides, Empedokles). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 94-103  szczegóły 
183.artykuł: Chmielewski Adam: Problem poprawności nazw. Principia 1997 t. 18/19 s. 127-156 (dot. m.in. teorii Parmenidesa, Platona, Arystotelesa...) szczegóły 
184.artykuł: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 129-131 (rec. ks.: The Cambridge Companion to Greek Tragedy. [Red.] P.E. Easter...) szczegóły 
185.artykuł: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (dokończenie). Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 377-386 (dot. filozofii Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy, Bazylego z Ce...) szczegóły 
186.artykuł: Ciechanowicz Jerzy: Kos - wyspa poetów. Życie Warszawy 1995 nr 76/77 dod. s. 6-7 (o poetach związanych z wyspą: Filetas z Kos, Asklepiades z Samos, Teok...) szczegóły 
187.artykuł: Cornford Francis Macdonald: Mistycyzm i nauka w tradycji pitagorejskiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 39-76 (m.in. na podstawie twórczości aut.: Parmenides, Platon, Arystoteles, P...) szczegóły 
188.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
189.artykuł: Czerwińska Jadwiga, Koźluk Magdalena: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Pierre Voelke: Un theatre de la marge. Aspects figuratifs ...) szczegóły 
190.artykuł: Czerwińska Jadwiga: La nozione thymos da Omero, Eraclito e Democrito. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 7-22  szczegóły 
191.artykuł: Ćwiek Przemysław Jan: Bogowie greckich mitów. Laetare 2001 nr 10/11 s. 8491  szczegóły 
192.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 219-239 (nt. rozowuj koncepcji nieskończoności w filozofii greckiej...) szczegóły 
193.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
194.artykuł: Danielewicz Jerzy: Biesiadne inicjacje (Rozważania o greckim sympozjonie). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 56-62  szczegóły 
195.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
196.artykuł: Degórski Bazyli: Sformułowanie wiary w trójjedynego Boga w latach 360-380. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 227-235 (m.in. nt. następujących twórców w wypracowanie klasycznej formuły tryn...) szczegóły 
197.artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 484-486 ([rec. ks.:] Origene - Eustazio - Gregorio di Nissa. La maga di Endor. ...) szczegóły 
198.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
199.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Z problematyki pitagoreizmu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 13-26  szczegóły 
200.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 17-36 (dot. m.in. Homera, Platona, Arystotelesa, Anaksymandra, Talesa, Anaksy...) szczegóły 
201.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: "Arche" jako Absolut w filozofii milezyjczyków. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
202.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł filozofii. Od mitu do logosu. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 123-138 (analiza przejścia od myśli mitologicznej do myśli filozoficznej w filo...) szczegóły 
203.artykuł: Dodds Eric: Błogosławione szaleństwo. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 73-103 (fragment książki Erica Doddsa "The Greeks and the irrational"...) szczegóły 
204.artykuł: Domański Juliusz: Chrześcijaństwo a filozofia grecka. Znak 1992 nr 1 s. 58-66 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
205.artykuł: Domański Juliusz: Europa. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 18-39 [...) szczegóły 
206.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
207.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji. Idea 1992 t. 5 s. 7-27  szczegóły 
208.artykuł: Duliński Tomasz: Sofistyczne teorie państwa i społeczeństwa. Meander 1992 nr 3/4 s. 129-153  szczegóły 
209.artykuł: Dworacki Sylwester: Tragedia historyczna w starożytnej Grecji. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
210.artykuł: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 408-414 ([rec. ks.:] G.J. Szemler, W.J. Cherf, J.C. Kraft: Thermopylai. Myth an...) szczegóły 
211.artykuł: Fijałkowski Paweł: W kręgu miłośników i lubych. Homoseksualiści w życiu społecznym i kulturze Aten w VI -IV w. p.n.e.. Etyka 2003 t. 36 s.175-192 (dot. m.in. Sokratesa, Platona...) szczegóły 
212.artykuł: Furley William: Types of Greek hymns. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 21-41 (tekst wykładu wygłoszonego w Krakowie 26 X 1990....) szczegóły 
213.artykuł: Gajda Janina: Przedplatońskie koncepcje prawdy. Ontologiczny i aksjologiczny aspekt kategorii "aletheia" w filozofii przedplatońskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 31-52 (z Aneksem zawierającym wykaz zachowanych fragmentów pism filozofów prz...) szczegóły 
214.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii-harmonii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 41-65  szczegóły 
215.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej (Od Homera do Platona). Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 87-123  szczegóły 
216.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Znak 1998 nr 4 s. 100-113 (nt. stosunku do zła Sokratesa, Arystotelesa i Platona...) szczegóły 
217.artykuł: Gałązka Bartosz: "Paideia" poetów i filozofów. Wychowanie filozoficzne i jego specyfika a kształtowanie wizji świata i człowieka. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
218.artykuł: Gawroński Alfred: Rewolucja lingwistyczna presokratyków. Znak 1992 nr 1 s. 76-85 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
219.artykuł: Gładczuk Czesław: Czym dla Greków była filozofia?. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 165-174  szczegóły 
220.artykuł: Gładczuk Czesław: Relatywizmu sekwencje. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 471-474 (m.in. nt. źródeł poglądów relatywistycznych w filozofii greckiej...) szczegóły 
221.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
222.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Eos 1989 t. 77 s. 352-357 ([rec. ks.:] E. Schwertheim: Die Inschriften von Hadrianoi und Hadriane...) szczegóły 
223.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznaczniki Herodotowej i europejskiej humanitas. Meander 2003 nr 3/4 s. 253-263 (Grecja jako szkoła humanitaryzmu dla czasów nowożytnych, grecki system...) szczegóły 
224.artykuł: Głombiowski Krzysztof: W kręgu słów i gestów - pojęcie "hellenizmu" i "barbaryzmu" w kulturze greckiej epoki archaicznej i wczesno-klasycznej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 303-317  szczegóły 
225.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
226.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
227.artykuł: Gos Maciej: Przegląd Filozoficzny 1996 nr 3 s. 195-196 ([rec. ks.:] A.S. Stepanova: Filosofia drevnejj stoi, Sankt Petersburg ...) szczegóły 
228.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
229.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijanskie koncepcje filozofowania w starożytności (I). Przegląd Powszechny 2002 nr 1 s. 90-99 (dot. m.in. filozofii świętego Justyna...) szczegóły 
230.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (II). Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 215-224 (dot. filozofii Orygenesa i świętego Justyna...) szczegóły 
231.artykuł: Grzelak-Krzymianowska Adriana: Człowiek złotego wieku, czyli helleński ideał życia szczęśliwego. Meander 2003 nr 5/6 s. 373-388 (głównie na podstawie dzieł Hezjoda...) szczegóły 
232.artykuł: Gzella Stanisław: Słownik osobisty filologa. Filomata 1990 nr 396 s. 95-107 (nt. mitologii i języka starożytnych Greków współcześnie...) szczegóły 
233.artykuł: Heidegger Martin: Hegel i Grecy. Logos i Ethos 1992 nr 1 s. 55-66 (filozofia starożytnych Greków w ujęciu filozofii współczesnej...) szczegóły 
234.artykuł: Hejza Violetta: "Ateny szkołą wychowania Hellady". Kultura Aten w okresie Peryklesa. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 183-191  szczegóły 
235.artykuł: Iluk Jan, Paner Anna: Historycy greccy mistrzami wychowania obywatelskiego. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 129-140 (m.in. dot. autorów: Herodot, Hezjod, Homer, Ksenofont, Solon, Tukidyde...) szczegóły 
236.artykuł: Iwanek Małgorzata: Kategoria strony w późnoantycznych scholiach do "Texnh grammatikh" Dionizjosa Trakla. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 43-55  szczegóły 
237.artykuł: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo a grecka paideia. Znak 1992 nr 1 s. 42-47 (z not. o autorze, s. 139-140...) szczegóły 
238.artykuł: Jaroszyński Piotr: Piękno doskonalące człowieka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 37-42 (szerzej o teoriach piękna w literaturze starożytnej Grecji...) szczegóły 
239.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Leksykalne rozumienie kerygmy w literaturze przedchrześcijańskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 2003 z. 4 (2002) s. 171-174 (m.in. w twórczości: Demostenes, Ksenofont, Sofoklesa...) szczegóły 
240.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
241.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gntium" o hierarchii kościelnej. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 193-212 (analiza myśli greckich Ojców Kościoła wykorzystanych w konstytucji, m....) szczegóły 
242.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
243.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Fenomen języka greckiego od wspólnoty indoeuropejskiej do tryglosji nowogreckiej. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 203-205 (streszcz. referatu...) szczegóły 
244.artykuł: Kabziński Jacek K.: Beginnings of logic from contemporary point of view. Reports on Philosophy 2003 nr 21 s. 207-245 (nt. początków logiki; dot. przede wszystkim działalności następujących...) szczegóły 
245.artykuł: Kaczyńska Elwira: Czy istniała kreteńska Metymna? Studia nad przekazami Klaudiusza Eliana i Stefana Bizantyjskiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 65-77 (nt. homonimii w świecie antycznym; próba identyfikacji nazw geograficz...) szczegóły 
246.artykuł: Kerenyi Karl: Człowiek i maska. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 141-146 (funkcja maski w kulturze i literaturze starożytnej...) szczegóły 
247.artykuł: Kiblicki Anatol, Użgorow Anatol: Narodziny filozofii jako refleksji o człowieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1990 nr 13 (1988) s. 5-19  szczegóły 
248.artykuł: Kijewska Agnieszka: Nikidion w poszukiwaniu szczęścia. Znak 1995 nr 8 s. 134-140 ([rec. ks.:] Martha C. Nussbaum: The therapy of desire. Theory and prac...) szczegóły 
249.artykuł: Kłys Anna: W poszukiwaniu miejsc mitycznych. Życie 2000 nr 170 s. 15 (lektura tekstów starożytnych jako inspiracja odkryć archeologicznych n...) szczegóły 
250.artykuł: Kobierzycki Tadeusz: Pojęcie odwagi i męstwa - od Siedmiu Mędrców do Demokryta. Studium filozoficzno-psychologiczne. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 3-14  szczegóły 
251.artykuł: Komornicka Anna Maria: Pojęcie prawdy w starożytnej literaturze greckiej. Znak 1992 nr 1 s. 34-41 (not. o Annie Komornickiej, s. 140...) szczegóły 
252.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 378-382 (rec. książki zb.: Science and Mathematics in Ancient Greek Culture. Re...) szczegóły 
253.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 165-169 ([rec. ks.:] Elizabeth S. Belfiore: Murder Among Friends: Violation of ...) szczegóły 
254.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 375-378 (rec. książki: Rush Rehm: The Play of Space. Spatial Transformation in ...) szczegóły 
255.artykuł: Komorowska Joanna: Julian of Laidicea and the military. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 61-70 (nt. zachownych tekstów astrologicznych; szerzej o tekście Juliana z Lo...) szczegóły 
256.artykuł: Korus Kazimierz: U źródeł greckiego mimu literackiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 9-29  szczegóły 
257.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Czym jest filozofia klasyczna?. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 5-14 (1. w sensie czasowym; 2. w sensie przedmiotowym; 3. w sensie sformułow...) szczegóły 
258.artykuł: Kubiak Zygmunt: Poezja między muzyką i myślą. Regiony 1992 nr 1 s. 78-85 (esej...) szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: Regiony 1992 nr 2 s. 131  szczegóły 
259.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków. [Cz. I:] Początki świata i ludzkości. [Cz. II:] Teologia olimpijska. Regiony 1996 nr 1 s. 5-26, nr 3 s. 59-75 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; głównie dot. autorów:...) szczegóły 
260.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków [Cz. III:] Apollo i Delfy. [Cz. IV:] Herakles. Regiony 1997 nr 1 s. 25-38, nr 2 s. 64-87 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; cd. z 1996...) szczegóły 
261.artykuł: Kubok Dariusz: "Chaos" a apeiron. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 21-33 (szerzej nt. "Teogonii" Hezjoda i "Fizyki" Arystotelesa...) szczegóły 
262.artykuł: Kubok Dariusz: Problem peras i apeiron w filozofii przedsokratejskiej. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 21-26  szczegóły 
263.artykuł: Kukuła Elżbieta: "Arete" okresu klasycznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3/4 (2002) s. 23-48  szczegóły 
264.artykuł: Kukuła Elżbieta: Ideał "arete" w piśmiennictwie okresu archaicznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 1 s. 25-48  szczegóły 
265.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty Presokratyków. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 81-83 (wstęp do publikacji zbioru fragmentów tekstów wczesnych filozofów grec...) szczegóły 
266.artykuł: Kurdziałek Marian: Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 3-15 (nt. koncepcji Platona i Arystotelesa oraz stoików, później rozpowszech...) szczegóły 
267.artykuł: Kurko Jan: Prawda i jej poznanie w greckich apologiach II wieku. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 109-121  szczegóły 
268.artykuł: Kurylewicz Gabriela: Wzrok czy słuch?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 294-300 (metafizyka w literaturze greckiej, m.in. o Arystotelesie i Plotynie...) szczegóły 
269.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
270.artykuł: Leder Andrzej: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 178-191 (dot. wyroczni, zagadki i tragedii; z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
271.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 177-181 ([rec. ks.:] Andre Bernard: Sorciers grecs. Paris 1991....) szczegóły 
272.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Z problematyki badań nad religią starożytnych Greków. Wiadomości Historyczne 1994 nr 3 s. 135-142  szczegóły 
273.artykuł: Leondariti Wasiliki: Poezja drogą do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 37-38  szczegóły 
274.artykuł: Lewandowicz Janusz: Tragedia grecka jako dzieło religijne. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 31-48  szczegóły 
275.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
276.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
277.artykuł: Longosz Stanisław: Chrystologia Ojców Kapadockich. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 155-176 (w świetle pism św. Bazylego (Wielkiego) z Cezarei, św. Grzegorza z Nys...) szczegóły 
278.artykuł: Longosz Stanisław: Geneza i pierwsze znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 53-65 (dot. m. in. osób:...) szczegóły 
279.artykuł: Łatka Alicja: Die Geschichte der Entfuehrung des Chrisippos angesichtes des Mythos von Ganymedes. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 19-48 (m.in. w twórczości Eurypidesa...) szczegóły 
280.artykuł: Ługiewicz Aleksandra: Antyczna magia i religia. Przegląd Religioznawczy 2001 nr 2 s. 3-18  szczegóły 
281.artykuł: Łukaszewicz Adam: Einige Bemerkungen zu den Asketen in den griechischen urkundlichen Papyri. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 219-223...) szczegóły 
282.artykuł: Maciejczak Marek: Concepts et categories dans la Pensee Antique. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 191-200 ([rec. ks.:] Concepts et categories dans la Pensee Antique. Red. Pierre...) szczegóły 
283.artykuł: Maciejewska Anna: Początki greckiej terminologii gramatycznej (Do Platona). Meander 1994 nr 9/10 s. 487-492  szczegóły 
284.artykuł: Marchewka Anna: "Consonantes mobiles" u Homera i Herodota. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 29-37 (referat wygłoszony na XCIV Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa F...) szczegóły 
285.artykuł: Marciniak Przemysław: Ancient drama in Byzantine education. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 21 s. 83-103  szczegóły 
286.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
287.artykuł: Milewski Andrzej: Orfizm. Korzenie filozofii. Gnosis 1998 nr 10 s. 2-14 (próba rekonstrukcji rdzennej doktryny orfickiej...) szczegóły 
288.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
289.artykuł: Minakowski Marek Jerzy: Dyskusje starożytnych Greków. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 93-07 (wyniki badań nad tezą Arystotelesa uznającą, że jest on twórcą teorii ...) szczegóły 
290.artykuł: Misiarczyk Leszek: Początki chrześcijańskiej nauki o wcieleniu w pismach Ojców Apostolskich. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 21-40 (na podstawie listów św. Ignacego z Antiochii, Polikarpa ze Smyrny, "Li...) szczegóły 
291.artykuł: Misiarczyk Leszek: Rola świeckich w pismach Ojców Apostolskich i Apologetów. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 67-88 (dot. funkcji nadawanych osobom świeckim w Kościele antycznym; m. in. n...) szczegóły 
292.artykuł: Misiarczyk Leszek: Teologia wcielenia u Apologetów Greckich II wieku. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 41-70 (m.in. w "Apologii" Arystydesa z Aten, pismach Justyna Męczennika, "Hom...) szczegóły 
293.artykuł: Musiał Danuta: "Ciało jest więzieniem duszy" - o nauce orfików. Mówią Wieki 1990 nr 12 s. 39-43 (koncepcje religijne sekty orfików, podstawy mitologiczne, relacje pisa...) szczegóły 
294.artykuł: Musiał Danuta: Pitagoreizm. Zarys problematyki. Meander 1996 nr 7/8 s. 353-362 (pitagoreizm (VI w. pne.) jako szkoła filozoficzna i sekta religijna or...) szczegóły 
295.artykuł: Narecki Krzysztof: Le logos aux origines de la pensee grecque. Etude semantique et philosophique. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 365-371 (tezy pracy habilitacyjnej...) szczegóły 
296.artykuł: Narecki Krzysztof: Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej. Cz. I: Epika i liryka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 21-49 (dot. autorów: Alkajos, Alkman, Anakreont, Archiloch, Bakchylides, Hezj...) szczegóły 
297.artykuł: Narecki Krzysztof: Wokół książki Boboljuba Sijakovića. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 219-227 ([rec. ks.:] Bogoljub Sijakovic: Bibliographia Praesocratica. A Bibliog...) szczegóły 
298.artykuł: Nawara Paweł: Kształtowanie się koncepcji przebóstwienia ("theosis") w myśli telogiczno-filozoficznej wczesnego chrześcijaństwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 87-110 (m.in w tekstach Filona Aleksandryjskiego, Orygenesa, Pseudo-Dionizego...) szczegóły 
299.artykuł: Nawotka Krzysztof: Euergetyzm a polis grecka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 23 (1955) s. 59-79 (dobroczynność pogańska m.in. w świetle inskrypcji i tekstów Polibiusza...) szczegóły 
300.artykuł: Nawotka Krzysztof: Freedom, the Greeks and Alexander the Great. Electrum 2003 t. 9 s. 67-74 (m.in. w świetle źródfeł epigraficznych, tekstów Demostenesa i Diodora...) szczegóły 
301.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
302.artykuł: Panofsky Erwin: Sztuka - między pięknem a naturą. Znak 1993 nr 11 s. 55-67 (starożytni twórcy nt. piękna i sztuki, m.in. Ciceron, Platon, Arystote...) szczegóły 
303.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 145-164 (w poglądach pisarzy: Arystoteles, Pindar, Platon, Sofokles, Solon...) szczegóły 
304.artykuł: Pąkcińska-Niepołomska Maria: Greckie źródła rozważań nad sytuacją człowieka w społeczeństwie i państwie. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 197-203  szczegóły 
305.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
306.artykuł: Plezia Marian: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 143-145 ([rec. ks. zb.:] Wilamowitz nach 50 Jahren. Red. William M. Calder III,...) szczegóły 
307.artykuł: Plisiecka Marta: Współczesny człowiek wobec tragedii greckiej według A.J. Festugiere'a. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 13-22  szczegóły 
308.artykuł: Podgórska Joanna: Bliskość bóstwa. Polityka 2003 nr 27 s. 76-80 (nt. mitologii greckiej w kontekście podróży po współczesnej Grecji...) szczegóły 
309.artykuł: Podlecki Anthony J.: Who killed Lycambes' daughters? An ancient literary mystery solved. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 217-227  szczegóły 
310.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
311.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 92-94 (streszczenie referatu...) szczegóły 
312.artykuł: Pospiszyl Kazimierz: Perseusz oswobodzicielem Pegaza (Rodzinne uwarunkowania kreatywności). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 9-20 (próba analizy procesu rodzinnych uwarunkowań kreatywności ukazany w mi...) szczegóły 
313.artykuł: Press Ludwika: "Homo ludens" w starożytnej Grecji. Meander 1993 nr 5/6 s. 195-211  szczegóły 
314.artykuł: Pycka Waldemar: Wokól narodzin jońskiej filozofii przyrody. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
315.artykuł: Reale Giovanni: Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego. Ethos 2000 nr 1/2 s. 32-45 (dot. twórczości Platona, Plutarcha i Sokratesa...) szczegóły 
316.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Wojna cypryjsko-perska w świetle świadectw greckich. Meander 1991 nr 1/2 s. 3-10 (m.in. w pismach Diodora, Izokratesa, Ksenofonta i Pauzaniasza...) szczegóły 
317.artykuł: Rominkiewicz Jarosław: Problem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim. Meander 1990 nr 7/9 s. 151-157 (m.in. u Platona, Arystofanesa, Eurypidesa, Homera, Hezjoda, Arystotele...) szczegóły 
318.artykuł: Rostropowicz Joanna: The Alexandrians and the drama (Several remarks and reflexions). Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 269-275 (nt. dramatów wystawianych w teatrze w Aleksandrii (Egipt) w czasach fa...) szczegóły 
319.artykuł: Rutherford Ian: Pindar "Paean" VIIIA, The "Cassandra" of Bacchylides and the Anonymous "Cassandra" in P. Oxy. 2368. An exploration in lyric structure. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 5-12  szczegóły 
320.artykuł: Schmude Michael P.: Nomos und Physis auf der Buehne - Entwicklung und Gestaltung einer Antithese von der klassischen griechischen Tragoedie zur hellenistischen neuen Momoedie. Eine Skizze. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 77-83  szczegóły 
321.artykuł: Sieroń Józef: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 157-162 ([rec. ks.:] O. Larsen: Ethik und Demokratie. Die Entstehung des ethisc...) szczegóły 
322.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Nieuchronność nieruchomości (1). Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 75 (felieton; m.in. nt. poglądów na zmienność Epikura, Heraklita i Parmeni...) szczegóły 
323.artykuł: Sprawski Sławomir: Delfy, amfiktionia i wojny święte. Filomata 1991 nr 404 s. 318-329 (miejsce kultu i jego funkcjonowanie m.in. w świetle relacji Pauzaniusz...) szczegóły 
324.artykuł: Sprawski Sławomir: Wojna święta w starożytnej Grecji (Problem terminologii). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 43-49 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
325.artykuł: Spychała Jarosław Marek: Orfeusz i orficy - zarys problematyki. Klio 2003 nr 4 s. 3-24g (nt. mitu Orfeusza, pism orfickich, orfików i misteriów orfickich...) szczegóły 
326.artykuł: Starnawski Jerzy: Polski historyk literatury autorem francuskiego opracowania trzech tragików greckich. Meander 1992 nr 7/8 s. 393-409 (nt. Wacława Gasztoffta, który wydał w Paryżu opracownie w dwóch tomach...) szczegóły 
327.artykuł: Starowieyski Marek: Dwa tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 273-275 ([rec. ks.:] Repertoire des biblioteques et de catalogues de manuscrits...) szczegóły 
328.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna: 2. Księga pamiątkowa ku czci prof. Michel Spanneut. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 259-260 ([rec. ks. zb.:] Valeurs dans le Stoicisme. Du portique a nos jours. Te...) szczegóły 
329.artykuł: Stebnicka Krystyna: Historiografia w drugiej sofistyce. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 327-343 (o twórczości retorów, zwanych także sofistami, od I w....) szczegóły 
330.artykuł: Stępień Tomasz: Filozoficzne podstawy rozumienia Opatrzności u Greckich Ojców Kościoła. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 97-114  szczegóły 
331.artykuł: Styka Jerzy: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej krytyce literackiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 63-67 (dotyczy twórczości pisarzy: Arystoteles, Heraklit, Platon, Pseudo-Lon...) szczegóły 
332.artykuł: Sucharski Robert A.: A-ma-tu-na: une deesse pylienne retrouvee?. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 27-30  szczegóły 
333.artykuł: Sucharski Robert A.: Ancient and modern Greek some points to discuss. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 147-155 (uwagi nt. starożytnego i współczesnego języka greckiego...) szczegóły 
334.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: "Self" and psychic entities in early Greek epic. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
335.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: The removal of psychic entities in Early Greek poetry. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 2 s. 189-199  szczegóły 
336.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
337.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 41-52 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
338.artykuł: Swoboda Antoni: Stoicka koncepcja cnoty. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 31-41  szczegóły 
339.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
340.artykuł: Szlezak Thomas Alexander: Polis - Arche - Adikia. Ateny w ocenie Sofoklesa, Tukidydesa i Platona. Meander 2000 nr 2 s. 295-107  szczegóły 
341.artykuł: Szmurło Roman: Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 291-297  szczegóły 
342.artykuł: Sztobryn Sławomir: Szkice z historii myśli pedagogicznej. Refleksja filozoficzno-pedagogiczna starożytnych w polskim czasopiśmiennictwie (1900-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 23-44 (m.in.: Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha...) szczegóły 
343.artykuł: Środa Magdalena: Tęsknota za Pindarem. Zakazać Olimpiad?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 39 s. 4 (kult sprawności fizycznej i piękna, obraz walk sportowych i igrzysk ol...) szczegóły 
sprostowanie: Szarmach Marian: "Tęsknota za Pindarem". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Środa Magdalena: O olimpiadzie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 44 s. 13 (list do red....) szczegóły 
344.artykuł: Świderek Anna: La cite greque et l'evolution de la mentalite religieuse dans les premiers temps de l'epoque hellenistique. Eos 1990 t. 78 s. 259-272  szczegóły 
345.artykuł: Świderkówna Anna: Duch grecki - dziś?. Ogród 1991 nr 2 s. 96-105 (wywiad nt. kultury i literatury hellenistycznej; rozm. Antoni Czyż...) szczegóły 
346.artykuł: Świderkówna Anna: Odpowiedzialność popularyzatora. Życie Warszawy 1992 nr 113 s. 3 (wywiad nt. potrzeby popularyzowania kultury starożytnej Grecji; rozm. ...) szczegóły 
347.artykuł: Tabor Bogusława: Obraz gminy chrześcijańskiej w pismach Nowego Testamentu i Ojców Apostolskich. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 25-34 (na podstawie Dziejów Apostolskich, listów apostolskich oraz tekstów tz...) szczegóły 
348.artykuł: Tadajczyk Konrad T.: Tabliczka PY Un 1314 w nowym świetle. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 47-54 (rekonstrukcja tekstu...) szczegóły 
349.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
350.artykuł: Tkacz Magdalena: Z zagadnień retoryki antycznej. Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 91-92 (sztuka wypowiadania się w tradycji greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
351.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
352.artykuł: Traina Giusto: Hellenism in the East: Some Historiographical Remarks. Electrum 2002 t. 6 s. 15-24 (prezentacja nowoczesnego podejścia badawczego nt. wpływów greckich na ...) szczegóły 
353.artykuł: Trochonowicz Beata: Wpływ filozofii starożytnej Grecji na współczesne wychowanie moralne. Poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa - implikacje praktyczne. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
354.artykuł: Turasiewicz Romuald: Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V wieku p.n.e.. Meander 1991 nr 7/8 s. 269-285  szczegóły 
355.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 354-362 ([rec. ks.:] Nathan Spiegel: War and peace in the classical Greek liter...) szczegóły 
356.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 117-120 ([rec. ks.:] Maarit Kaimio: Phisical contact in Greek tragedy. A study ...) szczegóły 
357.artykuł: Turasiewicz Romuald: Kompozycja parataktyczna i jej odmiany funkcjonalne we wczesnej prozie helleńskiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 63-84  szczegóły 
358.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
359.artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem logografii sądowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 74-76  szczegóły 
360.artykuł: Turasiewicz Romuald: Zakres znaczeniowy terminu logographos w greczyźnie V i IV w. p.n.e.. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 23-34  szczegóły 
361.artykuł: Turczyński Andrzej: Więzień drzewa wieloowocowego. Autograf 2003 nr 4 s. 4-10 (mit o Tantalu jako przypowieść o nienasyceniu, o zgubnym pożądaniu i p...) szczegóły 
362.artykuł: Turek Waldemar: Dlaczego studiować pisma Ojców Kościoła?. Studia Płockie 2003 t. 31 s. 15-26 (dotyczy: Atanazy Wielki św., Augustyn św., Cyryl Jerozolimski św., Gr...) szczegóły 
363.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Na czym polegała jednorodność tzw. pierwszej sofistyki. x 1994 ([W ks.:] Victori Steffen nonagenario. Poznań 1994, s. 59-66....) szczegóły 
364.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: Prefreudowskie antycypacje w antycznych interpretacjach snów (przykład Platona, Herodota i Cycerona). Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 71-97  szczegóły 
365.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Była sobie raz... Grecja (Z Jean-Pierre Vernantem rozmawia Francois Busnel). Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 102-108 (wywiad nt. źródeł myśli greckiej; wg Le Magazine Litteraire (Fr...) szczegóły 
366.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Polis - przestrzeń obywateli. Res Publica 1990 nr 3 s. 11-13 (fragmenty książki J.-P. Vernant: Źródła myśli greckiej. Przełożył Jerz...) szczegóły 
367.artykuł: W Szczecinie teatry świata. Rzeczpospolita 1996 nr 100 s. 26 (not. sprawozdawcza ze spotkania specjalistów i znawców problematyki gr...) szczegóły 
368.artykuł: Wąsacz Jolanta Helena: Zabytki muzyki starożytnej. Koło Historii 2000 z. 5 s. 17-21 (m.in. dot. starożytnych traktatów muzycznych, tragedii greckich i poez...) szczegóły 
369.artykuł: Wesoły Marian: Les principales formes de la pensee rationnelle en Grece. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 39-55 (dot. filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
370.artykuł: Wesoły Marian: Z badań nad metodami argumentacji w myśli greckiej. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 203-217  szczegóły 
371.artykuł: West Martin L.: Muzyka w życiu Greków. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 49-76 (także o poezji w okresie archaicznym i klasycznym (VIII-IV w. p.n.e.)...) szczegóły 
372.artykuł: Widok Norbert: Akomodacja terminu "trias". (Od Teofila z Antiochii do Grzegorza z Nazjanzu). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 185-200  szczegóły 
373.artykuł: Widok Norbert: Semantyka terminu "fysis" w literaturze przedchrześcijańskiej. x 1998 ([W ks. zb.:] Orbis antiquus. Studia filologiczne i patrystyczne. Księg...) szczegóły 
374.artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (pogląd nt. powstania bogów w rezultacie apoteozy wybitnych jednostek w...) szczegóły 
375.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 125-128 ([rec. ks.:] Die Kyniker in der modernen Forschung. Aufsaetze mit Einfu...) szczegóły 
376.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 170-178 ([rec. ks.:] Simon Pulleyn: Prayer in Greek Religion. Oxford 1997...) szczegóły 
377.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 295-300 ([rec. ks.:] Malcolm Schofield: The Stoik idea of the city. Cambridge U...) szczegóły 
378.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły 
379.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1989 t. 77 s. 357-361 ([rec. ks.:] Der historische Sokrates. Red. Andreas Patzer. Darmstadt 1...) szczegóły 
380.artykuł: Winiarczyk Marek: Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta. Meander 1996 nr 3/4 s. 119-136  szczegóły 
381.artykuł: Winiarczyk Marek: Problem powstania ateizmu w Grecji starożytnej. Meander 1993 nr 7/8 s. 291-302  szczegóły 
382.artykuł: Winiarczyk Marek: Religia polis greckiej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 181-198 (w świetle źródeł...) szczegóły 
383.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
384.artykuł: Winiarczyk Marek: Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 15-40  szczegóły 
385.artykuł: Winiarczyk Marek: Wykazy "Homines pro diis culti" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 75-80 (z listami deifikowanych osób, sporządzonych przez 33 autorów antycznyc...) szczegóły 
386.artykuł: Wipszycka Ewa: Kiedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej religii polis greckich?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 11-27 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
387.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 114-117 ([rec. ks.:] Manfred Kraus: Name und Sache. Ein Problem in fruehgriechi...) szczegóły 
388.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Komponent indoeuropejski w religii greckiej. Meander 1997 nr 1 s. 85-97  szczegóły 
389.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle poznawczym. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 176-182 (m.in. w twórczości Homera i Herodota...) szczegóły 
390.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Quaestiones Mycenaeae II. Partnertstwo bóstw męskich i żeńskich w religii Greków mykeńskich. Meander 1992 nr 9/10 s. 459-468  szczegóły 
391.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Studia nad najstarszym pismem greckim. Część I: Z historii badań nad sylabariuszem mykeńskim. Meander 1994 nr 1/2 s. 3-  szczegóły 
392.artykuł: Wojtysiak Jacek: Starożytne początki problematyki istnienia. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 5-27 (m.in. na przykładzie: Parmenidesa z Elei "O naturze", Gorgiasza z Leon...) szczegóły 
393.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
394.artykuł: Wolski Józef: Ze studiów nad formowaniem się demokracji ateńskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
395.artykuł: Wróblewski Witold: Die "Parrhesia" als wesentliches Merkmal der athenischen Demokratie im Licht der literarischen Zeugnisse im 5. Jh. vor Chr.. Eos 1990 t. 78 s. 91-99  szczegóły 
396.artykuł: Wypustek Andrzej: Grecko-rzymska literatura magiczna... jako literatura. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 251-273  szczegóły 
397.artykuł: Wypustek Andrzej: Oskarżenie chrześcijan o magię erotyczną. Uwagi na temat zapoznanego aspektu prześladowania chrześcijan w starożytności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 81-99 (w świetle literatury epoki i tekstów apokryficznych; szerzej o utworac...) szczegóły 
398.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaptation durch die postsokrattische philosophischen Schulen. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 67-79  szczegóły 
399.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Stoicka koncepcja czasu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 173-178  szczegóły 
400.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Trzy znaczenia pojęcia "physis" w filozofii Stoi Starszej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 152-156  szczegóły 
401.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Logos czasu. Na marginesie greckiego opowiadania o Kronosie. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 149-162 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
402.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 21-41 (bohaterowie mitologiczni a problem śmierci...) szczegóły 
403.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Kuros, Kora i Delfy. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 210-221 (rekonstrukcja niektórych tropów kreteńskich w mitologii greckiej, zw. ...) szczegóły 
404.artykuł: Żbikowska Izabela: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 1 s. 133-137 (rec. ks.: James S. Romm: The edges of the Earth of the ancient thougt....) szczegóły 
405.artykuł: Żylińska Jadwiga: "Język grecki jest najcudniejszy". Ethos 1996 nr 3/4 s. 229-237 (m.in. o greckim rodowodzie słów z dziedziny filozofii, sztuki i nauki ...) szczegóły 
406.artykuł: Żyromski Marek: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 199-202 ([rec. ks.:] Michael Grant: Greek and Roman historians. Information and...) szczegóły