Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Abrahams Israel: Życie codzienne Żydów w średniowieczu. 1996 ([Zawiera rozdziały:] Od redakcji. * Przedmowa. - Wstęp. * I. Ośrodek ż...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 167-168  szczegóły 
2.książka: Armstrong Karen: Jerozolima. Miasto trzech religii. 2000  szczegóły 
3.książka: Bocquet Władysław: Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Cz. 1. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 2001  szczegóły 
4.książka: Bright John: Historia Izraela. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Antecendencje i początki: okres poatriarchów [...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Starożytny Izrael: między. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 285-288  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
5.książka: Burgmann Hans: Die Geschichte der Essener. Der essenischen Gemeinden von Qumran und Damascus. 1990  szczegóły 
6.książka: Burgmann Hans: Weitere loesbare Qumranprobleme. 1992  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 240  szczegóły 
7.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucze do przeszłości biblijnej i chrześcijańskiej. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Łopata i Biblia. Trybuna 1995 nr 154 s. 15  szczegóły 
8.książka: Chrostowski Waldemar: Biblijny Izrael - dzieje i religia. 1998  szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 183-184  szczegóły 
9.książka: De Lange Nicholas: Świat żydowski. 1996 ([Zawiera eseje:] Geniza z Kairu. Królestwo Heroda Wielkiego. Złoty wie...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Historia jeszcze się wydarzy. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żydzi w cywilizacji i kulturze świata. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 15 s. 17  szczegóły 
10.książka: De Vries Simon Philip: Obrzędy i symbole Żydów. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. Synagoga [m.in. język modlitwy i formuł...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Przegląd Powszechny 1999 nr 11 s. 241-244  szczegóły 
11.książka: De Vries Simon Philip: Obrzędy i symbole Żydów. 2001  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 168-169 (nota...) szczegóły 
12.książka: Eisenberg Josy: Judaizm. 1999 (Cz. I. U źródeł [m.in. rozdziały:] Czy Dziewięcioro Przykazań jest str...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 20  szczegóły 
13.książka: Gąsiorowski Stefan: Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994 = Bibliography of the Jewish history and culture in Poland for the year 1994. 2002  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 168-171 (nota...) szczegóły 
14.książka: Goetschel Roland: Kabała. 1994  szczegóły 
15.książka: Grant Michael: Dzieje dawnego Izraela. 1991 ([M.in. zawiera rozdz.:] I. Kraj Kanaan: Początki. Kananejczycy. II. Od...) szczegóły 
recenzja: Piątkowska Renata: Korzenie cywilizacji. Rzeczpospolita 1992 nr 174 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Księga błędów i nieścisłości. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Pułapka na czytelnika. Gazeta Wyborcza 1992 nr 156 s. 16  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Dzieje starożytnego Izraela. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 5 s. 14  szczegóły 
16.książka: Halevi Z'ev ben Shimon: Kabała. Tradycja wiedzy tajemnej. 1994  szczegóły 
17.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
18.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
19.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 2000  szczegóły 
20.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 2002  szczegóły 
21.książka: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. 1996  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Pańska jest ziemia. Midrasz 1997 nr 1 s. 16  szczegóły 
polemika: Halkowski Henryk: Midrasz 1997 nr 3/4 s. 2-3 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Berdyczów pamięta. Gazeta Wyborcza 1997 nr 53 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Katarzyna: Królestwo czasu a królestwo przestrzeni. Znak 1998 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
22.książka: Intertestamental essays in honour of Józef Tadeusz Milik. 1992 ([Studies offered to Józef Tadeusz Milik to celebrate forty years of hi...) szczegóły 
23.książka: Johnson Paul: Historia Żydów. 1996  szczegóły 
24.książka: Johnson Paul: Historia Żydów. 1998 ([Dedykacja: Pamięci Hugha Frazera] * Prolog. - Rozdz. I. Izraelici [m....) szczegóły 
25.książka: Johnston Paul: Historia Żydów. 1993  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Historia Żydów w ujęciu Paula Johnsona. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 8 s. 15  szczegóły 
26.książka: Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii. Cz. 1. Druki w językach nie-żydowskich. 1995  szczegóły 
27.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
28.książka: Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. 1997 (Jędrzej Giertych: Przedmowa. * Uwaga wstępna. Część pierwsza. Cztery r...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Odkrywanie Konecznego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 22 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Mityczna zbrodnia i realne przestępstwo. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 8 s. 4, 7  szczegóły 
29.książka: Kushner Lawrence: Miód ze skały = D'vash MiSela. Wizje odnowy mistyki żydowskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 16 s. 16  szczegóły 
30.książka: Language - religion - culture. In memory of professor Witold Tyloch. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Andre Caquot: Etudes hebraiques et histoire ...) szczegóły 
31.książka: Lemaire Andre: Dzieje biblijnego Izraela. 1998  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 383-386  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 318-319  szczegóły 
32.książka: Meleze Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 2000  szczegóły 
recenzja: Bejda Wojciech: Świt i zmierzch egipskiej diaspory. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 500-502  szczegóły 
recenzja: Lang Andrzej: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 295-297  szczegóły 
33.książka: Murphy Roland Edmund: Odpowiedzi na 101 pytań o Torę. 2003 ([Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych k...) szczegóły 
34.książka: Nikuli Zdzisław L.: Kabała. Mądrość przedwieczna. 1995  szczegóły 
35.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1989  szczegóły 
recenzja: Einhorn Ignacy: Kalendarz Żydowski 1989 s. 135 (nota...) szczegóły 
36.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1990 (przedruk faks. oryginału: Warszawa: Drukarnia S. Orgelbrandta i Synów ...) szczegóły 
37.książka: Ochman Jerzy: Historia filozofii żydowskiej. Cz. 1. Starożytna filozofia żydowska. 1992  szczegóły 
38.książka: Ochman Jerzy: Peryferie filozofii żydowskiej. 1997  szczegóły 
39.książka: Ochman Jerzy: Średniowieczna filozofia żydowska. 1995  szczegóły 
recenzja: Hałka Jan: Postacie i płaszczyzny. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 32  szczegóły 
40.książka: Pałubicki Władysław: Judaizm. Słownik obyczajów i tradycji. Zagadnienia wybrane. 1994  szczegóły 
recenzja: Kostro Ludwik: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1996 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Tuczyński Jan: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 197-198  szczegóły 
41.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
42.książka: Scholem Gershom: Judaizm. Parę głównych pojęć. 1991  szczegóły 
43.książka: Scholem Gershom: Kabała i jej symbolika. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Porządek słowa i mitu. Charaktery 1997 nr 3 s. 37  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
44.książka: Scholem Gershom: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. 1997 (Michał Galas: Gershom Scholem i Mistycyzm żydowski [wstęp]. * Gershom ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 6 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: (pik): Bóg i wróżenie z ręki. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Sikora Tomasz: Nomos 1997 nr 17 s. 120-125  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Mistycyzm żydowski. Midrasz 1997 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
45.książka: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. 1994 (Hershel Shanks: Wstęp do wydania polskiego. * [Autorzy:] Joseph A. Cal...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Starożytny Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
46.książka: Tresmontant Claude: Esej o myśli hebrajskiej. 1996 (Adam Żak: Dwa sposoby myślenia [wstęp]. - Od wydawcy. * Wprowadzenie. ...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Myśl hebrajska. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 51  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Esej o myśli hebrajskiej. Midrasz 1997 nr 0 s. 47  szczegóły 
recenzja: Szczyrba Sławomir: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 r. 5 s. 310-314  szczegóły 
47.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1994 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 304 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Wielobarwna panorama judaizmu. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rysińska Ewa: Agada znaczy opowieść. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
48.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1998 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Krzysztof: Menachem Mendel z Kocka. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 42 s. 4  szczegóły 
49.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 2000 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
50.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 2003 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
51.książka: Unterman Alan: Żydzi - wiara i życie. 1989 ([M.in. zawiera rozdziały:] Biblia i objawienie. Geneza i rozwój myśli...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Kamiński Wojciech: Więź 1990 nr 7/8 s. 209-210  szczegóły 
52.książka: Warzecha Julian: Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona. [T.] 1. 1995 (Przedmowa. Wstęp. Wprowadzenie: Źródła i metody. * Część I: Wspomnieni...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 148-150  szczegóły 
53.książka: Zaderecki Tadeusz: Tajemnice alfabetu hebrajskiego. 1994 ([Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego - Talmudu oraz Kabały opartych...) szczegóły 
54.książka: Zieliński Jacek: Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja Boga ...) szczegóły 
recenzja: Ibek Paweł: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 165-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.G.: Studia Judaica 2001 t. 3 (2000) nr 2 s. 323 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: "Artyzm pisma hebrajskiego" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Brańska Joanna: Spotkania z kulturą żydowską. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 1/2 s. 55-56  szczegóły 
artykuł: Wasita Ryszard: Artyzm pisma hebrajskiego. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
56.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
57.impreza: "Józef Tadeusz Milik i pięćdziesięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego" - międzynarodowe kolokwium (1999).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i 50-lecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 304-309 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i pięćdzisięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Kolokwium w Paryżu 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 271-272 (spraw....) szczegóły 
58.impreza: Konferencja na temat zwojów z Qumran (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Princeton meeting. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 193-195  szczegóły 
59.impreza: Kongres Języka i Kultury Hebrajskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 241 (not. inf. o uczestnictwie Romana Marcinkowskiego w obradach...) szczegóły 
60.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona studiom nad mistycyzmem żydowskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Galas Michał: V Międzynarodowa konferencja studiów o żydowskim mistycyzmie (Jerozolima - Hajfa 8-10 XII 1997). Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
61.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pism qumrańskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: IV międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków-Swoszowice 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumrańskich. Kraków-Swoszowice, 19-22 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 169-172 (spraw....) szczegóły 
62.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pochodzenia zwojów z Qumran = The second international colloquium on the Dead Sea Scrolls (1989). (Temat kolokwium: Mistrz Sprawiedliwości w świetle tekstów z Qumran...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1989). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 160-162  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 223-229 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The 1989 Mogilany Coloquium. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 293  szczegóły 
artykuł: The Mogilany resolution 1989 (Minutes of a meeting of participants of the DSS colloquium (Mogilany, 14 IX 1989). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 229-231 (podp.: Max Wilcox, Philip R. Davies, Zdzisław J. Kapera...) szczegóły 
63.impreza: Międzynarodowe kolokwium nt. pochodzenia zwojów z Qumran = The first colloquium on the Dead Sea Scrolls (1987).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
64.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: III Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1991). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 41-43 (spraw....) szczegóły 
65.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1995).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: V Międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków - Zakrzówek 1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 296-297 (spraw....) szczegóły 
66.impreza: Międzynarodowe kolokwium qumranologów z okazji 50-lecia pracy naukowej Tadeusza Milika (2000).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Rękopisy z Qumran. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 184-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
67.impreza: "Pochodzenie rękopisów znad Morza Martwego i identyfikacja gminy z Qumran" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 59  szczegóły 
68.impreza: "Qoumran et les manuscrits de la mer Morte. Un cinquantenaire" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Qumran i rękopisy znad Morza Martwego. Półwiecze odkryć. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 232-233 (sprawozdanie...) szczegóły 
69.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
70.impreza: Sympozjum nt. zwoju świątynnego = Manchester Symposium on the Temple Scroll (1987).  szczegóły 
artykuł: Folia Orientalia 1989 t. 25 s. 241-246 (spraw....) szczegóły 
71.impreza: "The texts of Qumran and the history of the community" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Groningen Conference. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 291-293  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Alter Robert B.: Świat Literacki 1993 nr 9 s. 40-51 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
73.artykuł: Bejda Wojciech: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 206-210 ([rec. ks.:] Erich Gruen: Heritage and Hellenism. The Reinvention of Je...) szczegóły 
74.artykuł: Biale David: Mesjanizm i współczesna myśl żydowska. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 293-307 (z not. s. 573...) szczegóły 
75.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 165-169 ([rec. ks. zb.:] Jewish writings of the Second Temple Period. Apocrypha...) szczegóły 
76.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 170-173 ([rec. ks. zb.:] The Literature of the Sages. First Part: Oral Tora, Ha...) szczegóły 
77.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Golem i kabała w tradycji żydowskiej. Albo albo 2002 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
78.artykuł: Dąbrowski Bogusław: Panteon bóstw w Ammonie w świetle imion teoforycznych. Signa Temporis 1993 z. 1 (4) s. 5-38  szczegóły 
79.artykuł: De Lange Nicholas: Język i literatura. x 1996 ([w ks.:] Nicolas De Lange: Żydzi. Warszawa 1996, s. 116-125...) szczegóły 
80.artykuł: Doktór Jan: Mesjańskie misje i konwersje (O stosunku chrześcijaństwa do żydowskiego mesjanizmu). Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 96-124  szczegóły 
81.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
82.artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
83.artykuł: Fromm Erich: Halacha. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
84.artykuł: Galas Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 292-293 ([rec. ks.:] Yehuda Liebes: Studies in the Zohar. Albany 1993....) szczegóły 
85.artykuł: Galas Michał: Z dziejów mesjanizmu w judaizmie. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 21-41 (z notą: Jan Doktór: Postscriptum. Literatura na Świecie 1993 nr...) szczegóły 
86.artykuł: Gąsiorowski Stefan: Przegląd publikcji o tematyce judaistycznej wydanych w Polsce w 1997 roku. Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 131-144  szczegóły 
87.artykuł: Gebert Konstanty: "... By się pług nie złamał". Uwagi o demonologii żydowskiej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 13-18 (m.in. w Biblii, Talmudzie, Kabale...) szczegóły 
88.artykuł: Geller Ewa: O językach żydowskich. Kalendarz Żydowski 1989 s. 86-94  szczegóły 
89.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
90.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Poeci złotej ery. Halevi, Ezra, Gabirol. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
91.artykuł: Gołębiewski Marian: Panorama geograficzno-historyczna egzegezy rabiniackiej we wczesnym średniowieczu. x 2002 ([w ks. zb.:] Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef2,20). Księga pamiąt...) szczegóły 
92.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Świat duchowy Żydów Europy Wschodniej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 3-12 (ze wstępem podp. Redakcja...) szczegóły 
93.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia... Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej (fragmenty). Powiększenie 1990 nr 1/4 s. 85-92  szczegóły 
94.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
95.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Tora w tradycji biblijnej i judaistycznej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2000 t. 20 s. 99-114  szczegóły 
96.artykuł: Kaczmarczyk Krzysztof: Świętowanie szabatu w czasach Jezusa. Didaskalos 2000 nr 3 s. 25-57 (z tekstami modlitw na czas szabatu...) szczegóły 
97.artykuł: Kocoń Barbara, Molenda Radosław: Od kabały do chasydyzmu. Albo albo 2003 nr 3 s. 113-123 (nt. mistyki żydowskiej; charakterystyka Księgi "Zohar" oraz o głównych...) szczegóły 
98.artykuł: Komar Maryla: Sto lat niezwykłego księgozbioru. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 22 s. 9 (o Narodowej Uniwersyteckiej Bibliotece w Jerozolimie i jej zbiorach...) szczegóły 
nawiązanie: Segał E.: O żydowskiej bibliotece narodowej - raz jeszcze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 4 s. 9  szczegóły 
99.artykuł: Koperski Dominik: Bóg starożytnego Izraela. Laetare 2001 nr 10/11 s. 75-83 (w świetle Starego Testamentu...) szczegóły 
100.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (Cz. 1-2). Fraza 1997 nr 16 s. 270-273; nr 18 s. 202-207 (żyjących w XIX i XX w. na terenie Galicji, piszących po hebrajsku i w ...) szczegóły 
101.artykuł: Kos Bohdan: Kilka podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego. Gnosis 1998 nr 10 s. 15-32 (zawiera hasła opracowane dla Polskiego Słownika Judaistycznego...) szczegóły 
102.artykuł: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 270-271 ([rec. ks.:] S.M. Iakerson: Hebrew incunabula. Description of publicati...) szczegóły 
103.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
104.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Pseudomesjasze. Dialog [Warszawa] 1995 nr 7 s. 108-119 (dot. mesjanizmu żydowskiego i Kabały...) szczegóły 
105.artykuł: Nowogórski Przemysław: Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 1-9 (m.in. w opaciu o księgi Starego Testamentu...) szczegóły 
106.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 95-116  szczegóły 
107.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej. Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 50-65  szczegóły 
108.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 302-304 ([rec. ks.:] Stefan C. Reif: A Jewish Archive from Old Cairo: The Histo...) szczegóły 
109.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Źródła do bibliografii XVI-XVIII-wiecznych hebraików z ziem polskich. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 81-99 (dot. "Bibliotheca rabbinica" Johannesa Buxtorfa wydanej w 1613 r. w Ba...) szczegóły 
110.artykuł: pp: Kanon. Midrasz 1999 nr 10 s. 11-25 (o świętych księgach judaizmu: Tanach (Biblia), Talmud, Hagada, Midrasz...) szczegóły 
111.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
112.artykuł: Scholem Gershom G.: Dziesięć ahistorycznych tez o kabale. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 236-243  szczegóły 
omówienie: Lipszyc Adam: Filolog we mgle. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 244-256  szczegóły 
113.artykuł: Scholem Gershom: Demonologia w Kabale. Midrasz 1999 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
114.artykuł: Scholem Gershom: Kryzys tradycji w mesjanizmie żydowskim. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 42-81 (m.in. o mistyce kabalistycznej w XVII w.; z not. s. 574-575...) szczegóły 
115.artykuł: Sikora Tomasz: Midrash and semiotics. Some consideration on the case of R. Natan Nata Spira of Cracow. Studia Judaica 1999 [r, 2] nr 2 s. 197-202 (rabi Natan Nata Spiro i jego wiedza kabalistyczna...) szczegóły 
116.artykuł: Sikora Tomasz: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 304-305 ([rec. ks.:] Magische Texte aus der Kairoer Geniza. T. 3. Red. Peter Sc...) szczegóły 
117.artykuł: The Institute of Polish-Jewish Studies. Polin 1998 t. 11 s. I (nt. działalności...) szczegóły 
118.artykuł: Tomal Maciej: Z dziejów antyrabinicznej polemik karaimskiej w X wieku. Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 161-168 (z fragm. komentarza Yefeta Ben Alego do Księgi Amosa w tł. Macieja Tom...) szczegóły 
119.artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 130-133 ([rec. ks.:] Haim Zafrani: Kabbale, vie mystique et magie. Judaisme d'o...) szczegóły 
120.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 133-135 ([rec. ks.:] David Freedman: Pottery, Poetry and Prophecy. Studies in E...) szczegóły 
121.artykuł: Wasita Ryszard: Judaika w Bibliotece Narodowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 14/15 s. 12-13  szczegóły 
122.artykuł: Wierciński Adam: [Sześćset sześćdziesiąt sześć] 666: liczba imienia Bestii. Nomos 1995 nr 10 s. 5-29 (dot. Kabały...) szczegóły 
123.artykuł: Wierciński Andrzej: Gnosis i Daath. Część I - miara, liczba i waga. Gnosis 1998 nr 10 s. 70-85 (refleksje hermeneutyczne nt. hebrajskiego odpowiednika terminu "gnosis...) szczegóły 
124.artykuł: Wodziński Marcin: Maskile czy asymilatorzy?. Midrasz 2003 nr 6 s. 9-13 (dot. ruchu oświecenia żydowskiego w Królestwie Polskim; m.in. nt. lite...) szczegóły 
125.artykuł: Zajączkowska Urszula: Judaika w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny 1998 t. 12 s. 53-55  szczegóły 
126.artykuł: Zioło Piotr: Metaforyczność poezji hebrajskiej w ujęciu J.G. Herdera. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 193-199  szczegóły