Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Czapik-Lityńska Barbara: "Jeszcze-nie". Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. 1996 ([Nt. awangardowych kierunków artystycznych ukształtowanych w okresie m...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Projekcje awangardowych utopii. Opcje 1997 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Razem czy osobno?. Ex Libris 1991 nr 12 s. 1, 5 (próba zdefiniowania pojęcia "literatura jugosłowiańska"...) szczegóły 
3.artykuł: Czapik Barbara: Rozważania o alternatywnym aspekcie międzywojennej awangardy jugosłowiańskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 156-161  szczegóły 
4.artykuł: Czapik Barbara: Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 75 (streszcz. ref....) szczegóły 
5.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Spotkania z "numinosum". Uwagi o duchowości awangardy jugosłowiańskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
6.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wielkie i małe utopie jugosławiańskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 81-88 (w l. 1920-30...) szczegóły 
7.artykuł: Fiuto Aleksandra: Kompleks pastoralny u poetów iliryzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 138 (streszcz. ref....) szczegóły 
8.artykuł: Kowalczyk Maciej: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 87-93 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
9.artykuł: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 196 ([rec. ks.:] Smail Balić: Kultura Bosnjaka. Muslimanska komponenta. Zag...) szczegóły 
10.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 94-98 ([rec. ks.:] Branko Fuchijc: Glagoljski natpisi. Zagreb 1982...) szczegóły 
11.artykuł: Petrović Edit: Family histories as a factor of preserving tradition. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 79-83 (rodzinne opowieści jako czynnik podtrzymywania tradycji i tożsamości C...) szczegóły 
12.artykuł: Raczko-Śliwa Teresa: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 84-87 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
13.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Główne tendencje w rozwoju bośniacko-hercegowińskiej kultury literackiej okresu międzywojnia (1918-1941). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 99-108  szczegóły 
14.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Grupy literackie w życiu kulturalnym Jugosławii w okresie międzywojennym. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 107-118  szczegóły 
15.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 103-120  szczegóły 
16.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w procesie kształtowania postaw pokolenia Młodej Bośni. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98 (streszcz. ref....) szczegóły 
17.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Sarajewo jako centrum kulturalne wielonarodowej Bośni i Hercegowiny. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988 t. 25 s. 167-179 (dot. m.in. życia literackiego w Sarajewie w l. 1878-1941...) szczegóły 
18.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 149-204 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
19.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1990 nr 38 s. 181-q98; nr 39 s. 183-199 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
20.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 37 s. 197-222 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
21.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1988 nr 35 s. 139-178 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
22.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1988 nr 34 s. 145-195 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
23.artykuł: Wierzbicki Jan: Literatury Jugosławii. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 596-606 (omów. krytyczne publikacji z literatur Jugosławii wyd. w Polsce w roku...) szczegóły