Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Wojciechowski Michał: Rękopis znaleziony w Mar Saba. Rzeczpospolita 2003 nr 265 s. A12 (nt. tekstu odnalezionego w 1958 roku przez Mortona Smitha, który prawd...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Got Jerzy: Barszcz w kulturze starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Barszcz a sprawa grecka. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Teoria wysp. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 15  szczegóły 
3.książka: Koper Sławomir: Miłość, seks i polityka w starożytnej Grecji i Rzymie. 1998 ([Dedykacja:] Henrykowi Klimaszewskiemu, Lechowi Zielińskiemu. - [Zawie...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
4.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
5.książka: Wróbel Zdzisław: Eros niebiański i wszeteczny. Greckie ideały piękna i miłości. ([M.in. rozdziały pośw. erotyce w twórczości literackiej i filozoficzne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: "Wolność i demokracja w literaturze greckiej" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 60 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Bartol Krystyna: Młodzi bogowie starych poetów (Kilka uwag na temat greckiej liryki miłosnej). Meander 1996 nr 7/8 s. 341-351 (grecka liryka o orientacji homoseksualnej; analiza urywków poezji grec...) szczegóły 
8.artykuł: Bartol Krystyna: Paideia poetów. Konteksty 2001 nr 1/4 s. 50-55 (rola poetów w starożytnej Grecji...) szczegóły 
9.artykuł: Bartol Krystyna: Rydwany Słońca: Mimnermos, Stezychor i inni. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 7-17 (wyobrażenia Heliosa w literaturze starożytnej Grecji; m.in. u Homera, ...) szczegóły 
10.artykuł: Benka Urszula M.: O doświadczeniu poetyckim. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 40-42 (interpretacja historii Orfeusza w kontekście sztuki i doświadczenia po...) szczegóły 
11.artykuł: Bronczek Ewelina: Postać Hekabe w literaturze greckiej epoki archaicznej. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 187-194  szczegóły 
12.artykuł: Brzeziński Zbigniew: Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 91-110  szczegóły 
13.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Chemia w starożytnej Grecji. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 281-288 (m.in. w dziełach pisarzy starożytnych - Arystotelesa (Meteorologika), ...) szczegóły 
14.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Sztuka brązownicza w starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 400 s. 458-476 (w utworach Pliniusza Starszego, Stabrona, Homera...) szczegóły 
15.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
16.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 35-49 (szerzej o koncepcji Arystotelesa...) szczegóły 
17.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 235-239 ([rec. ks.:] Sue Blundell: Women in Ancient Greece. Cambridge, Massachu...) szczegóły 
18.artykuł: Dreuille Mayeul de: Kto nie chce pracować. W drodze 2003 nr 3 s. 43-51 (dot. m.in. tematu pracy w pismach Ojców Kościoła i mistykow; z not. o ...) szczegóły 
19.artykuł: Dyrcz Rafał: Kilka uwag o przemianach i znaczeniu kultu Asklepiosa w okresie późnego antyku. Meander 1999 nr 3 s. 257-265  szczegóły 
20.artykuł: Else Gerald F.: Bóg i bogowie we wczesnej myśli greckiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 23-37 (m.in. dot. aut.: Platon, Sokrates, Homer; z not. o aut., s. 256...) szczegóły 
21.artykuł: Fidler-Źrałka Elżbieta: Obraz dziecka ateńskiego w literaturze i sztuce. Życie codzienne. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 146-158  szczegóły 
22.artykuł: Franczak Grzegorz: Mit i topos Wieków Ludzkości jako model historii świata w literaturze greckiej. Nowy Filomata 1997 nr 3 s. 163-171 (m.in. mit Złotego Wieku...) szczegóły 
23.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 5-46 (temat śmierci w filozofii i literaturze; dot. szerzej autorów: Empedok...) szczegóły 
24.artykuł: Gansiniec Ryszard: Apollon wróżbita. Filomata 1990 nr 398 s. 243-251  szczegóły 
25.artykuł: Gansiniec Ryszard: Szlachcianka helleńska. Filomata 1990 nr 400 433-446 (na podstawie mitologii i opowieści o bohaterach...) szczegóły 
26.artykuł: Górniak Anna: Mojry w świecie antycznym. Meander 2000 nr 5 s. 417-437 (boginie przeznaczenia w mitologii, literaturze starożytnej Grecji, ins...) szczegóły 
27.artykuł: Gzella Stanisław: Tejrezjasz. Filomata 1991 nr 404 s. 307-318  szczegóły 
28.artykuł: Jaekel Siegfried: New aspects of ancient Greek mythology in Homer and Hesiod - and its revival in Greek tragedy. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 5-17 (nowe aspekty mitologii w dziełach Homera i Hezjoda oraz ich odbicie w ...) szczegóły 
29.artykuł: Janik Joanna: Eleutheria in Greek Literature of the 5th Century BC. Electrum 2003 t. 9 s. 12-20 (wolnośc w literaturze greckiej w V w. p.n.e. m.in. w utworach Ajschylo...) szczegóły 
30.artykuł: Kaczor Idaliana: Pan - główne bóstwo pasterskie starożytnych Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 157-162 (m.in. w utworach anonimowych i twórczości pisarzy: Ajschylos, Eurypide...) szczegóły 
31.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Demokryt, łabędź i słowik. Monochord 1994 t. 3 s. 7-15 (motyw łabędzia i słowika w twórczości greckich filozofów i pisarzy...) szczegóły 
32.artykuł: Kłys Anna: Jaskinia w Amnissos. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 199-215 (jaskinia bogini Ejlejtyi na Krecie obecna w tekstach Homera, mitach i ...) szczegóły 
33.artykuł: Korenjak Andrea: Ethos und Katharsis. Zur paedagogischen und therapeutischen Bedeutung der Musik in der griechischen Antike. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 191-218 (z not. o autorce na s. 1045...) szczegóły 
34.artykuł: Krischner Tilman: Ląd i morze w historii kultury greckiej. Meander 1995 nr 11/12 s. 515-527  szczegóły 
35.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nadzieja według Greków. Kontrapunkt 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Komornicka Anna M.: "Nadzieja według Greków". Tygodnik Powszechny 1998 nr 23 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: O nadziei i beczce Pandory. Tygodnik Powszechny 1998 nr 27 s. 14  szczegóły 
36.artykuł: Kuczyńska Alicja: Mit "pięknej przyjaźni" odchodzi. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 31-39 (przyjaźń w ujęciu greckich filozofów - Sokratesa, Platona Arystotelesa...) szczegóły 
37.artykuł: Kulig Katarzyna: Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 63-73 (dot. twórczości: Talesa z Miletu, Anaksimandrosa, Empedoklesa, Pit...) szczegóły 
38.artykuł: Kupis Bogdan: Myśl starożytna wobec nieuchronnego kresu życia. Euhemer 1991 nr 3 s. 25-35 (m.in. u Homera, Heraklita, Demokryta, Platona i Plotyna...) szczegóły 
39.artykuł: Kuźmicz Karol: Walka w filozofii prawa. Miscellanea Historico-Iuridica 2003 t. 1 s. 131-142 (dot. konfliktu w kontekście problematyki prawnej, m.in. w dziełach nas...) szczegóły 
40.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Dionizos kourotrophos (Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 63-83 (także w literaturze...) szczegóły 
41.artykuł: Lengauer Włodzimierz: "Hieroi logoi" - tajne nauki starożytnych Greków?. Ars Regia 1993 r. 2 nr 1 (4/5) s. 13-34 (m.in. o misteriach eleuzyjskich, dionizyjskich i misteriach Kabirów na...) szczegóły 
42.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Męskie, żeńskie, nijakie. Sacrum płci w micie i wierzeniach Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 171-180  szczegóły 
43.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina, Szastyńska-Siemion Alicja: Priap w epigramatyce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 13-29  szczegóły 
44.artykuł: Maliszewski Dariusz: O kulcie Adonisa. Filomata 1989 nr 390 s. 161-169 (mit o Adonisie wg różnych przekazów, m.in. w literaturze...) szczegóły 
45.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
46.artykuł: Mendecki Bartłomiej: Boski posłaniec Hermes. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 133-135 (postać bóstwa; m.in. w "Hymnie do Hermesa" Homera...) szczegóły 
47.artykuł: Michalewicz Tomasz: Cztery sposoby pojmowania panowania nad sobą w Grecji okresu V wieku p. Chrystusie. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 346-356 (m.in. w utworach Homera, Arystofanesa, Platona, Ksenofonta...) szczegóły 
48.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Mądrość chorei - rytuał i mit w kulturze greckiej. Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 30-43 (pieśń taneczna w antycznym teatrze greckim...) szczegóły 
49.artykuł: Milewski Ireneusz: Bankierzy, lichwiarze i ich działalność w świetle pism greckich Ojców Kościoła IV wieku. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 205-220 (m.in. u autorów: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy,...) szczegóły 
50.artykuł: Najman Katarzyna: U Ojców Kościoła. W drodze 2003 nr 1 s. 40-42 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
51.artykuł: Nitka Katarzyna: Cave canem?. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 35-42 (m.in. motyw psa w literaturze greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
52.artykuł: Nowicka Maria: Portrety Alkibiadesa. Meander 1996 nr 11/12 s. 575-585 (portret literacki Alkibiadesa - wodza i polityka m.in. u Platona, Anty...) szczegóły 
53.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
54.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
55.artykuł: Owczarek Leonard: Tematyka tracka w mitologii i religii greckiej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 3-12 (m.in. w pismach Apolloniosa z Rodos, Diodora Sycylijskiego, Herodota i...) szczegóły 
56.artykuł: Panagl Oswald: Im Zeichen des Lorbeers. Auf dem Spuren der Sage von Daphne und Apollon. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 17-22 (dot. pojęcia mitu, postaci Apollina i wersji mitu o przemianie Dafne w...) szczegóły 
57.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Wychowawcza rola sportu. Nasz Dziennik 2002 nr 174 s. 17 nr 180 s. 17 (dot. uwag gimnastyki w pismach Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
58.artykuł: Pieniążek Szczepan: Jabłoń śpiewająca i złota. Polityka 1991 nr 51/52 s. 18 (jabłoń w mitologii greckiej...) szczegóły 
59.artykuł: Polański Tomasz: Grecy i Ludzie Wschodu w krzywych zwierciadłach wzajemnego niezrozumienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 64-68 (w dziełach autorów: Apolloniusz z Tyrany, Diodor, Filon Aleksandryj...) szczegóły 
60.artykuł: Press Ludwika: W kręgu legend minojskich. Filomata 1990 nr 397 s. 171-196  szczegóły 
61.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Ateńska "demokratia" w kontekście współczesnych demokracji. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 287-296  szczegóły 
62.artykuł: Roskal Zenon E.: Model świata dwusferycznego w starożynej filozofii przyrody. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 65-76  szczegóły 
63.artykuł: Rostropowicz Joanna: Etoiles et mythes stellaires dans la poesie alexandrine. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 265-272  szczegóły 
64.artykuł: Rostropowicz Joanna: O gwiazdach i mitach astralnych w poezji aleksandryjskiej. Meander 1997 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
65.artykuł: Rozmus Anna: O tajemnej sztuce czarów. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 37-40 (rola metali w hellenistycznej magii...) szczegóły 
66.artykuł: Rybowska Joanna, Sowa Joanna: Kult Dionizosa jako boga wina. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 163-174  szczegóły 
67.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
68.artykuł: Smolka-Drewniak Ewa: Prolegomena do badań nad fenomenem kobiecości w kulturze greckiej "polis" okresu klasycznego. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 59-75  szczegóły 
69.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
70.artykuł: Sprawski Sławomir: Problem przyjaźni rytualnej (ksenia) w polityce Jazona z Feraj. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 60-61 (w świetle dzieł Plutarcha, Korneliusza Neposa, Ksenofonta, Izokratesa,...) szczegóły 
71.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
72.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Charis i charyty w liryce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 23-30 (greckie boginie wdzięku, piękna i radości w poezji...) szczegóły 
73.artykuł: Szymański Józef: Kasandra - królewna trojańska. Res Humana 1996 nr 6 s. 24-25, okł. (sens i znaczenie mitu o Kasandrze...) szczegóły 
74.artykuł: Szymański Mikołaj: Szpetna, bo do nas podobna. Gazeta. Magazyn 1999 nr 11 s. 62 (wizerunek małpy w greckiej literaturze starożytnej...) szczegóły 
75.artykuł: Trzcionkowski Lech: Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 6-11 (m.in.: Homer, Lukian, Pindar...) szczegóły 
76.artykuł: Twardecki Alfred: Złoty dotyk króla Midasa. Wiedza i Człowiek 1994 nr 1 s. 1-4 (m.in. nt. postaci króla Midasa w dziełach literackich i filozoficznych...) szczegóły 
77.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Mityczne aspekty pamięci. Konteksty 2003 nr 3/4 s. 201-212 (Mnemosyne w literaturze greckiej, m.in. u Hezjoda, Homera, Empeklodesa...) szczegóły 
78.artykuł: Winiarczyk Marek: Grób Zeusa na Krecie. Meander 1997 nr 3 s. 199-206 (w przekazach literackich m.in. Euhemera z Messeny...) szczegóły 
polemika: Kaczyńska Elwira: Raz jeszcze o grobie Dzeusa na Krecie. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 95-124  szczegóły 
79.artykuł: Winiarczyk Marek: Śmierć i apoteoza Heraklesa. Meander 1999 nr 2 s. 111-123 (deifikacja Heraklesa w świetle literatury od VI w. p.n.e. i świadectw ...) szczegóły 
80.artykuł: Wolicki Aleksander: Phonos, czyli zabójstwo po grecku. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 5-8 (m.in. u Homera...) szczegóły 
81.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Etos pracy w kontekstach religijnych. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 41-55 (m. in. w Nowym Testamencie oraz w dziełach następujących twórców: Epi...) szczegóły 
82.artykuł: Wróbel Małgorzata: Autorzy greccy o zabytkach Egiptu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 31-46 (dot. Diodora, Herodota i Strabona...) szczegóły 
83.artykuł: Wróbel Małgorzata: Rośliny Egiptu w relacji pisarzy greckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 31-38 (m.in. u Herodota, Diodora, Strabona i Teofrasta...) szczegóły 
84.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
85.artykuł: Żukowski Jarosław: Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w. p.n.e.. Meander 1996 nr 9/10 s. 445-463 (kult Dionizosa m.in. w utworach pisarzy: Arystofanes, Eurypides, He...) szczegóły