Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Dźwięk, słowo, obraz, myśl. Rozmowy artystów, teoretyków i krytyków sztuki w Muzeum im. A. J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. O związkach między sztukami, inspiracjach, stosunku do tradycji, kryzysie recepcji współczesnej twórczości artystycznej mówią: W. Borowski, T. Burek, K. Dębski, H.M. Górecki, A. Hausbrandt, J. Kalina, K. Knittel, Z. Krauze, J. Krenz, J. Łukosz, W. Malinowski, T. Nyczek, B. Pociej, Z. Rosińska-Zielińska, J.M. Rymkiewicz, R. Stanisławski, P. Szymański, H. Waniek, J. Wójcik. 1997 (Alicja Matracka-Kościelny: Wprowadzenie. - Tadeusz Kaczyński: [Wstęp]....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Czajkowska Irena: O niektórych grupach polskich artystów plastyków w XIX w.. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Pedagogika 1995 [z.] 33 s. 5-12 (m.in. o grupach artystyczno-literackich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Rakusa-Suszczewski Mikołaj: Parodia Rzeczypospolitej. Wprost 2003 nr 41 s. 72-74 (dot. grupy Rzeczpospolita Babińska utworzonej przez polską szlachtę zł...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kozłowski Józef: Krakowska grupa artystyczna "Naprzodu". Zdanie 1989 nr 4 s. 50-53 (nt. działalności...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Delaperriere Maria: Les avant-gardes polonaises et la poesie europeene. Etude sur l'imagination poetique. 1991 (Avant-propos. Avant-garde ou avant-gardes? * Structures de transition:...) szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: The Slavonic and East European Review 1993 t. 71 nr 3 s. 534-535  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 557-558  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Helene: Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 3 s. 729-730  szczegóły 
8.książka: Faron Bolesław: Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice o literaturze. 1995 (Od autora. * Orkan: "Dumac" z Poręby [charakterystyka twórczości]. Sta...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Zamiast autoportretu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: W księgarni. Polityka 1995 nr 32 s. 18 (not....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Głównie powroty. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Powroty do napotkanych źródeł. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
9.książka: Jaworski Stanisław: Awangarda. 1992 (Charakterystyka ogólna: Dzieje terminu i pojęcia. Geneza awangardy. Gł...) szczegóły 
recenzja: Andres Zbigniew: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 487-489  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Odkopać mamuta awangardy!. Polonistyka 1993 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Rozmus Jacek: Linie i tła. O "Awangardzie" Stanisława Jaworskiego. Lektura 1992 nr 7-10 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Dla polonistów. Literatura 1992 nr 8/9 s. 59  szczegóły 
10.książka: Kisilowska Małgorzata: Skamandryci w fotografii i fonografii. Problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych. Poradnik dla bibliotekarzy i polonistów = Photographies and records of of the Skamander group. Elaboration and usage of audiovisual documents. Guidelines for librarians teachers. . 1999 (nt. zbiorów ikonograficznych m.in. w: Muzeum Literatury im. A. Mickiew...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 2 s. 17  szczegóły 
recenzja: Łuk.: Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
11.książka: Kłak Tadeusz: Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. 1993 (Od autora. - Między Esplanadą a Salą Kopernika. Kawiarnie, salony, wie...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 585-587  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romans z awangardą. Twórczość 1996 nr 7 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strategie awangardy. Śląsk 1995 nr 2 s. 68  szczegóły 
12.książka: Koryl Janusz: Nowe oblicza poezji polskiej. Z. 1: U źródeł antytradycjonalizmu. 1993 ([Popularne omówienie awangardowych nurtów poezji XX-lecia - futuryzmu,...) szczegóły 
13.książka: Kultura międzywojennego Wilna. Materiały konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). 1994 ([Zawiera m.in.:] Anna Kieżuń: Słowo wstępne. - Elżbieta Feliksiak: Wil...) szczegóły 
recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 215-218  szczegóły 
14.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
15.książka: Nawarecki Aleksander: Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. 1993 (Wstęp. I. O rzeczach [przedmioty w poezji skamandrytów]. II. Łyżka zup...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: "Pieśń o rzeczach przemijających". Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 214-221  szczegóły 
recenzja: Sawicka Jadwiga: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 203-208  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Opcje 1994 nr 1 s. 124  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rzeczy i marzenia. Postscriptum 1994 nr 8 s. 44-46  szczegóły 
16.książka: Ostasz Gustaw: W cieniu "Herostratesa". O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 1914-1939. 1993 (Uwagi wstępne. - 1. Od Tyrteuszy legionowych do "Herostratesa" [tradyc...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 560-561  szczegóły 
17.książka: Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów krytycznoliterackich i opracowań naukowych. 1989 (Rozdz. 1: Ogólne prawidłowości w rozwoju prozy XX wieku: A. Hutnikiewi...) szczegóły 
18.książka: Sawicka Jadwiga: Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej. 1999 ([Poezja polska lat 30.; dotyczy głównie twórczości poetów: Józef Czech...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Wołyń poetycki Jadwigi Sawickiej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Mazur-Fedak Jolanta: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Michalski Waldemar: O poetyckim Wołyniu po latach.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Rostocki Władysław: O kulturze literackiej i o polityce wołyńskiej w Drugiej Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 134-137  szczegóły 
19.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
20.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
21.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
22.książka: Szymański Wiesław Paweł: Moje dwudziestolecie 1918-1939. 1998 (Przedmowa. I. Od metafory do heroizmu. Osobowość a poetyka. Świadomość...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Osobowość Dwudziestolecia. Arcana 1999 nr 5 s. 106-115  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 398-401  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Sumowanie Dwudziestolecia. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
23.książka: Weintraub Wiktor: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. 1994 (O sobie: Szkic autobiografii. Siedem odpowiedzi na ankiety [dot. liter...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Portret pięknej plejady. Twórczość 1995 nr 10 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Portrety. Tygodnik Powszechny 1994 nr 37 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Zbiorowy portret twórców humanistyki lat międzywojennych. Kresy 1995 nr 22 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Weintraub wśród innych. Znak 1994 nr 11 s. 124-128 (z not. o Jacku Łukasiewiczu...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Chłopak z Zawiercia. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pożytki wspominania. Rzeczpospolita 1994 nr 180 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 580-581  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Testament profesora Weintrauba. Ogród 1994 nr 2 s. 312-315  szczegóły 
24.książka: Wójcik Włodzimierz: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie. 1995 (Przedmowa. - Paryskie przystanki Kazimierza Wierzyńskiego. Lechoń w Pa...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 514-515  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Z Paryżem w sercu i w literaturze.... Śląsk 1996 nr 3 s. 70  szczegóły 
25.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 1995 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Klimaty dwudziestolecia. Twórczość 1996 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Literatura w obrazach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Kira: Jak pokonać bryki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: (gf): Dwudziestolecie niepełne. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 27  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Jędras Marek: Pięknie i przyjemnie o miedzywojniu w literaturze polskiej. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 40  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bryk, czy nie bryk?. Życie Warszawy 1995 nr 176/177 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rudzki Grzegorz: "Dwudziestolecie L". Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: (Sm): Międzywojenna pigułka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 109 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Socha Natasza: Pauza w historii. Wprost 1995 nr 35 s. 67  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wokół dwudziestolecia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wiercinski Adam: O literaturze między wojnami. Strony 1995 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Jeszcze o "Dwudziestoleciu literackim". Odra 1996 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Noty [z tego cyklu:] Wmówienia historyczno-literackie. Strony 1996 nr 3/4 s. 75-76 (m.in. dot. Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, Kazimierza Przer...) szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Dwudziestolecie z felerami. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 91-95  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Aleksander Tadeusz: Życie umysłowe w międzywojennym Nowym Sączu. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 62-77 (dot. m.in. życia literackiego, szerzej o działalności Gromady Literack...) szczegóły 
27.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
28.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
29.artykuł: Bujnicki Tadeusz: O Maślińskim i Żagarach. Zdanie 2003 nr 89-92 s.  szczegóły 
30.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Regionalny pejzaż Żagarystów. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 115-125 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
31.artykuł: Faron Bolesław: "Idące Wilno" O czasopiśmie i grupie poetyckiej Żagary. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 59-63 (w aneksie: (BF) właśc. Bolesław Faron: Noty o poetach Żagarów, s. 63-6...) szczegóły 
32.artykuł: Faron Bolesław: Siedem punktów. O Zespole Literackim Przedmieście. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 76-80 (z notą o Helenie Boguszewskiej i Jerzym Kornackim...) szczegóły 
33.artykuł: Gumuła Urszula: "Czartak" w kulturze regionu. Watra 1988 (1988) s. 71-90 (dzieje grupy i pisma; szerzej o pisarzach: Edwardzie Kozikowskim, Jan...) szczegóły 
34.artykuł: Hryckowian Jarosław: Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce. Grupa "Logos". Rocznik Koszaliński 1994 nr 24 s. 7-19  szczegóły 
35.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Jeszcze o Grydzu i innych Skamandrytach. Kultura i Życie 1992 nr 6 s. 10 (wspomn....) szczegóły 
36.artykuł: Iwaszkiewicz Maria: Skamandryci - jak ich pamiętam. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 18  szczegóły 
37.artykuł: Januszewski Tadeusz: Pikadorczycy. Rocznik Warszawski 1997 t. 26 (1996) s. 161-182 (o formowaniu się grupy poetyckiej skamandrytów...) szczegóły 
38.artykuł: Kirchner Hanna: O Zespole Literackim "Przedmieście" - z epilogiem. Odra 1992 nr 9 s. 29-36  szczegóły 
39.artykuł: Kluz Monika: Powrót po złote runo awangardy. Poezja 1989 nr 3 s. 43-54 (nt. Awangardy Krakowskiej i Drugiej Awangardy; także o nawiązaniu u p...) szczegóły 
40.artykuł: Krupiński Piotr: Poetyka grupy regionalnej "Wołyń" (1935-1939). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 5-40  szczegóły 
41.artykuł: Kumaniecka Janina: Dyktatura poetariatu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 250 s. 24-25 (o grupie literackiej Skamander...) szczegóły 
42.artykuł: Kwiek-Osiowska Janina: Gromada Artystyczno-Literacka "Łom". Rocznik Sądecki 1992 t. 20 s. 245-282 (działaln. i twórcz. literacka w latach 30-tych w Nowym Sączu...) szczegóły 
43.artykuł: Mikulska Zofia: Spotkanie z "Reflektorem" (Z prasy dawnego Lublina). Kurier Lubelski 1989 nr 112 s. 3 (o grupie poetyckiej "Reflektor"...) szczegóły 
44.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Jak płynął Skamander?. Metafora 1995 nr 20/21 s. 19-28 (esej nt. działalności grupy...) szczegóły 
45.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Czy "Radion sam pierze"?. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 127-138 (dot. specyfiki poezji "Żagarystów" i ich współczesnej recepcji; z not....) szczegóły 
46.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Skamander połyska wiślaną świetlący się falą". Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6-12 (dot. Skamandrytów i ich związków z Warszawą, z fragm. wierszy; tekst w...) szczegóły 
47.artykuł: Sokołowska Grażyna: Muza Żagarystów. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 6 s. 11 (nt. kontaktów Marii Abramowicz z grupą literacką "Żagary"...) szczegóły 
48.artykuł: Urbankowski Bohdan: Zbuntowani poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 13-17 (dot. poetów Kwadrygi, z fragm. wierszy; tekst wygł. na sesji "Warszawa...) szczegóły 
49.artykuł: Zagańczyk Marek: Domek w Kołominie. Scena 1989 nr 10 s. 34-36 (nt. działalności w Warszawie klubu literackiego "Domek w Kołominie"...) szczegóły 
50.artykuł: Żebrowska Krystyna: Skamandryci wobec romantyzmu. Życie Warszawy 1994 nr 91 s. 18  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
51.impreza: "Skamander" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 78 (nota...) szczegóły 
52.impreza: "Stulecie skamandrytów" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: "Skamander" - przedwojenny "Brulion"?. Rzeczpospolita 1994 nr 287 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Stulecie skamandrytów. Rzeczpospolita 1994 nr 285 s. 6 (art. przed sesją...) szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Stulecie skamandrytów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 6  szczegóły 
artykuł: Biedrzycki Krzysztof: "Stulecie skamandrytów". Sesja naukowa w Krakowie (8-9 XII 1994). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 284-285  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
54.książka: Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji - wrzesień 1939 - czerwiec 1940. 1995 (Michał Tymowski: Wstęp. * Polska prasa emigracyjna a poglądy ugrupowań...) szczegóły 
55.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodległość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1992 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Wszystko na literę "p". Gazeta Wyborcza 1991 nr 182 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klein Halina Barbara: Trudny wybór. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 13 VI s. 11  szczegóły 
recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1990 t. 52 z. 1 s. 228-230  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Biały kruk. Życie Warszawy 1992 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Zmienia się skóra świata. Potop 1991 nr 14 s. 10  szczegóły 
56.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Jak pisać o współczesnej literaturze?. Pogranicza 1995 nr [1] s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Poezja jest życiem. Życie Warszawy 1994 nr 172 dod. s. 5  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Rodak Paweł: "Kiedy ludzie będą braćmi...". Twórczość 2000 nr 8 s. 73-92 (nt. działalności grupy "Płomienie" i wydawanego przez nią pisma o tym ...) szczegóły 
58.artykuł: Tomaszkiewicz Jerzy: Reduta poetów. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 18-20 (o poetach Sztuki i Narodu; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Poezji - P...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1992 (Część I. Szkice o literaturze emigracyjnej: Słowo wstępne. "Tamta" i "...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W oczach świadka. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 2  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 425-427  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Niezastąpiona. Odra 1993 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Pałęcki Stanisław: Rozszerzone kompendium o literaturze emigracyjnej. Tydzień 1992 nr 27 s. 9  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Panorama literatury emigracyjnej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 41 s. 6  szczegóły 
recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1992 nr 1481 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
60.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: To ci historia!. Myśl Polska 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: (TOM): Trybuna 1997 nr 249 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
61.książka: Drzewucki Janusz: Smaki słowa. Szkice o poezji. 1999 (Poeta w Wenecji [motyw Wenecji w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza or...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Czytanie słowo po słowie. Twórczość 2000 nr 9 s. 126-129  szczegóły 
recenzja: Jasnorzewski Ryszard: Bądź wierny, czytaj. Śląsk 2001 nr 9 s. 72  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Zapach literatury. Plus Minus 2000 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Radość i trud czytania. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 7 s. 223-227  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Smakując słowa. Topos 2002 nr 3 s. 179-181 (z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: W blaskach i cieniach słowa. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pomiędzy dłutem, młotkiem i piłą. Opcje 2000 nr 2/3 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Piaszczyński Piotr: Pamiętnik smakosza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 14  szczegóły 
62.książka: Głębicka Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1980. [Leksykon]. 1993  szczegóły 
63.książka: Głębicka Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Leksykon. 2000  szczegóły 
64.książka: Kisiel Marian: Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego. Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej. 1992 (Wstęp. - Periodyzacja literatury krajowej. Periodyzacja życia literack...) szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Pisanie i czytanie. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 43  szczegóły 
65.książka: Kornhauser Julian: Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce. 1995 (Kilka uwag ogólnych [sytuacja lit. polskiej lat osiemdziesiątych]. - I...) szczegóły 
66.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
67.książka: Łobodowski Józef: Worek Judaszów. 1995 ([Felietony drukowane w tygodniku Wiadomości w latach 1970-1980:...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: ...suchej nitki. Twórczość 1996 nr 6 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Archiwalia warte lektury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska-Ożóg Alicja: Być zawodowym "czepiradłem". Fraza 1995 nr 10 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Worek Judaszów. Życie z Książkami 1998 nr z 22 X s. 12  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Nazwiska i osoby. Strony 1995 nr 5 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Worek z dziurami. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Zbigniew: Utwory nieznane. Myśl Polska z Książką 1999 nr 1 s. 2  szczegóły 
68.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
69.książka: Matuszewski Ryszard: Olśnienia i świadectwa. Od Leśmiana do Barańczaka. 1995 (Niepoprawny istnieniowiec [Bolesław Leśmian]. Nad "Dziennikami" Marii ...) szczegóły 
recenzja: Bichta Arkadiusz: Lektura spraw ludzkich. Twórczość 1996 nr 7 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Czytelnicze olśnienia i krytycznoliterackie świadectwa. Plus Minus 1995 nr 52 s. 2  szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Dziewiętnaście szkiców. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 33  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 208 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Olśniony Matuszewski. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Świadectwa Ryszarda Matuszewskiego. Odra 1995 nr 9 s. 105-106  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Przegląd Tygodniowy 1995 nr 34 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Pierwsze: zrozumieć. Gazeta Wyborcza 1995 nr 238 s. 13  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Ryzyko wyrozumiałości. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12  szczegóły 
70.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1998 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: kmw: "Proza, proza proza..." w cyfrach. Koniec Wieku 1999 nr 12/13 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wizytówka. Aneks Trybuny 1998 nr 28 s. 7  szczegóły 
71.książka: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi... * Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380 (not....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
72.książka: Wilkiewicz Zbigniew R.: Polnische Exilliteratur 1945-1980. (Eine Bestandsaufnahme). 1991 (Dot. tradycji polskiej lit. emigracyjnej i jej stanu badań; także o Zw...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 3 s. 621-622  szczegóły 
recenzja: Bujnowski Józef: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 337-338  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Literatura emigracyjna po niemiecku. Odra 1996 nr 3 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 1 s. 169-170  szczegóły 
73.książka: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków. 2002 (Stanisław Nyczaj: Wprowadzenie. * Jan Pacławski: Pochwała prowincji [d...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Głębicka Ewa: Helikon. Orientacja po latach. Integracje 1992 nr 28 s. 65-66  szczegóły 
75.artykuł: Kisiel Marian: Tekst Orientacji. Integracje 1991 nr 27 s. 32-36  szczegóły 
76.artykuł: Wittlin Halina: Skamandryci w Nowym Jorku. Z Haliną Wittlin rozmawia Anna Frajlich. Więź 1990 nr 11/12 s. 106-116 (dotyczy wojennych losów pisarzy: Stanisław Baliński, Jan Lechoń, Julia...) szczegóły 
77.artykuł: Żuliński Leszek: Marcowe talenty. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 10 s. 1, 9 (wydarzenia marcowe w 1968 r., a nowe pokolenie twórcze: Orientacja Poe...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Andres Zbigniew: Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2003 (Wstęp. - Inspiracje romantyczne w poezji wojennej i emigracyjnej Stani...) szczegóły 
79.książka: Hałaś Marcin: Requiem dla pokolenia. 2000 ([Dot. formacji poetyckiej między pokoleniem "Nowych Roczników" ("Nowej...) szczegóły 
80.książka: Kisiel Marian: Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. 2000 ([Zawiera:] Tragiczna świętość. O "Rodzie Anhellich" Zdzisława Stroińsk...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Krytyka i arytmetyka. Twórczość 2001 nr 6 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja: zapis losu i mapa rzeczywistości. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Analizy i syntezy. Śląsk 2000 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Okular krytyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 5 (dot. młodych polskich poetów piszących w Anglii w czasopismach Życi...) szczegóły 
81.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
82.książka: Poetycki krąg "Kontynentów". Artykuły i szkice. 1997 (Zbigniew Andres, Jan Wolski: Od Redaktorów. * Zbigniew Andres: Obraz w...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: "Kontynenty" - próba całościowego spojrzenia?. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 266-268  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Nowe Książki 1998 nr 4 s. 15 (nota...) szczegóły 
83.książka: Przeszłość przyszłości. Antologia Konfederacji Nowego Romantyzmu. 1993 ([Eseje i art. nt. rodowodu, środowiska i twórcz. poetów nurtu Konfeder...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Konfederaci. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 21  szczegóły 
84.książka: Rżany Rafał: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). 1998 (Nowe sytuacje - stare schematy: Nowe sytuacje (książki i czasopisma) [...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: A jednak będziemy podzieleni... (Czy tego chcemy, czy nie). Topos 1998 nr 3 s. 133-134  szczegóły 
85.książka: Sikora Jerzy: Londyńska grupa literacka "Merkuriusza" i "Kontynentów". 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Dzieje i struktura grupy. II. Poglądy poz...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 288-290  szczegóły 
86.książka: Stabro Stanisław: "Poeta odrzucony". 1989 (Od autora. - I. Polska Baczyńskiego: "Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę" ...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Polityka 1989 nr 34 s. 9  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 4  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Poeta nie przedstawiony. Odra 1990 nr 6 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 10 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Poeta odrzucony. Literatura 1990 nr 3 s. 55  szczegóły 
recenzja: Prejs Bogdan: Tak i nie 1989 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kierunki 1989 nr 46 s. 12  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Inny obraz Nowej Fali. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 29-30 (z fot. S. Stabro...) szczegóły 
87.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 2001  szczegóły 
88.książka: Stabro Stanisław: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. 1995 (Wprowadzenie. - Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. In...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 751-752  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Od Żagarów do Nowej Fali. Odra 1996 nr 10 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wyczerpany nie znaczy nieważny. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tramer Anna: Poezja pod ciśnieniem historii. Śląsk 1996 nr 4 s. 69  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W płaszczu Konrada. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 21  szczegóły 
89.książka: Stabro Stanisław: Zamknięty rozdział. Szkice o polskiej poezji współczesnej. 1994 (Poezja i historia. Między nadrealizmem a klasycyzmem (Jerzy Zagórski)....) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Demobil. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 21  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Od katastrofizmu do teraz. Twórczość 1994 nr 10 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Poezja i historia. Nowy Nurt 1995 nr 3 s. 13  szczegóły 
90.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1994  szczegóły 
recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Jak pisać o współczesnej literaturze?. Pogranicza 1995 nr [1] s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Poezja jest życiem. Życie Warszawy 1994 nr 172 dod. s. 5  szczegóły 
91.książka: Szaruga Leszek: Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. 1990 (Wstęp. - Od Września do Powstania Warszawskiego. Międzyepoka [1944-194...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodległość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1992 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Wszystko na literę "p". Gazeta Wyborcza 1991 nr 182 s. 17  szczegóły 
recenzja: Klein Halina Barbara: Trudny wybór. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 13 VI s. 11  szczegóły 
recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1990 t. 52 z. 1 s. 228-230  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Biały kruk. Życie Warszawy 1992 nr 96 s. 7  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Zmienia się skóra świata. Potop 1991 nr 14 s. 10  szczegóły 
92.książka: Śmieja Florian: Siedem rozmów o poezji. 1990 (Rozmowa pierwsza: z Tymonem Terleckim [nt. poezji "Skamandra" oraz twó...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Piotr: London, Ontario: Kropka zwycięża trzykropek. Tydzień 1991 nr 1 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Elektorowicz Leszek: Rozmowy poetów. Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
recenzja: Radiuk Maria Magdalena: Siedem rozmów o poezji. Polityka 1991 nr 9 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Poezja z bliska. Życie Warszawy 1990 285 7  szczegóły 
93.książka: Tomaszkiewicz Jerzy: Sztandar pod szafą. Szkice i polemiki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Na wstępie. - Zamach na Wawel [polem. z: Andrzej Kijo...) szczegóły 
recenzja: J.W.: Topos 2000 nr 3/4 s. 191 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Sztuka dla narodu. Nasz Dziennik 1999 nr 261 s. 11  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Myśl narodowa. Akant 2000 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tomasz: Neoromantycy. Myśl Polska 1999 nr 37 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Barańczak Stanisław: Skamander after Skamander (The postwar path of the prewar Polish pleiade). Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 331-362  szczegóły 
95.artykuł: Bryll Ernest: Świat perlistej biesiady. Plus Minus 2001 nr 37 s. D2 (wspomnienie dot. środowiska "Współczesności"; dot. m.in. autorów: Stan...) szczegóły 
96.artykuł: Głębicka Ewa: Orientacja Poetycka "Hybrydy". Integracje 1992 nr 28 s. 66-74 (z fot....) szczegóły 
97.artykuł: Irzyk Zbigniew: W czterdziestą rocznicę powstania. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 21-24 (poezja pokolenia "Współczesności"; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Po...) szczegóły 
98.artykuł: [Koperski Jerzy] Redaktor "Poczty literackiej": Poczta literacka [z tego cyklu:] Pokolenie wieku mijającego. Medyk 2000 nr 2 s. 23 (sprawozdanie ze spotkania poetów Orientacji Poetyckiej Hybrydy; Warsza...) szczegóły 
99.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Pokolenie "Pierwszego lotu" - inicjacje kulturowe. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
100.artykuł: Pasieczny Robert: Orientacja Poetycka Hybrydy. Okolice [Warszawa] 1988 nr 3 s. 93-95  szczegóły 
101.artykuł: Pawlak Antoni: Dyktat pokrętnych słów. Newsweek 2002 nr 35 s. 112 (dot. m.in. analizy języka publicznego w twórczości poetów związanych ...) szczegóły 
102.artykuł: Rakowski Piotr: Pieśń istnienia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 54 s. 11 (o twórczości poetów skupionych we Franciszkańskiej Grupie Poetyckiej "...) szczegóły 
103.artykuł: Sikora Jerzy: "Kontynenty" jako grupa literacka i jako pokolenie. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 221-238 (fragm. pracy doktorskiej: Studium socjologicznoliterackie londyńskiej ...) szczegóły 
104.artykuł: Sikora Jerzy: "Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" (Cz. I). Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 259-282  szczegóły 
105.artykuł: Sikora Jerzy: Poezja "Kontynentów" a sztuki plastyczne. Ełckie Studia Teologiczne 2000 t. 1 s. 239-272  szczegóły 
106.artykuł: Stabro Stanisław: "Teraz"... po latach. Odra 1991 nr 11/12 s. 71-78 (o grupie poet. "Teraz" powstałej w Krakowie w 1968...) szczegóły 
107.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Przygoda "Wierzbaka". Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 20-21 (art. ogólny...) szczegóły 
polemika: Danecki Ryszard: Cenię bardziej Iwaszkiewicza. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Od autora. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 16 (odpowiedź Ryszardowi Daneckiemu...) szczegóły 
108.artykuł: Tarnowska Beata: O grupie "Kontynentów". Nowy model biografii emigranta. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
109.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Notatki o genezie. Ocalenie przez Poezję 1994 r. 2 s. 8-10 (nt. pokolenia "Orientacji"; z fot. aut....) szczegóły 
110.artykuł: Zybajło Wiktor: Grupa popetycka "Meduza". Naji Goche 2003 nr 4 s. 47  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Sajnóg Zbigniew: Zjawisko grup poetyckich przejmuje do głębi: Grupa Poetycka "Zlali mi się do środka". Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Czapliński Przemysław: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.. 2002 (Krajobraz po przełomie, czyli Wstęp, w którym autor tłumaczy się z ide...) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Nieruchawe marginesy. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Undergrunt 2002 nr 8 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
recenzja: (TM): Książki 2002 nr 6 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Urbaniak Paweł: Zastój w literaturze. Pro Libris 2003 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Odra 2002 nr 12 s. 103-104  szczegóły 
113.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Hałaś Marcin: Requiem dla pokolenia. 2000 ([Dot. formacji poetyckiej między pokoleniem "Nowych Roczników" ("Nowej...) szczegóły 
115.książka: Rżany Rafał: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). 1998 (Nowe sytuacje - stare schematy: Nowe sytuacje (książki i czasopisma) [...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: A jednak będziemy podzieleni... (Czy tego chcemy, czy nie). Topos 1998 nr 3 s. 133-134  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Sztuka z "Wyboru". Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 118-120  szczegóły 
117.artykuł: Frajlich Anna: "Wietrzne miasto" pod znakiem manifestu. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 144-146 (nt. polskiej Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Rent" w Chicago oraz o jej...) szczegóły 
118.artykuł: Koźmiński Eugeniusz: Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Miesięcznik [Koszalin] 2003 nr 3 s. 70-71 (dot. działalności grupy...) szczegóły 
119.artykuł: Lucas-Gruca Barbara: W kwietniu minęły trzy lata od założenia "Niezapłaconego Rentu" (Złoty Pieróg - kronika kulturalna). Dwa Końce Języka 1995 nr 10 s. 3 (nt. osiągnięć twórych i wydawniczych Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Re...) szczegóły 
120.artykuł: Rakowski Piotr: Otwarcie człowieka na wartości biblijne. Akant 2003 nr 11 s. 4-5 (nt. poezji grupy poetyckiej "Wobec" z Krakowa...) szczegóły 
121.artykuł: Sajnóg Zbigniew: Zjawisko grup poetyckich przejmuje do głębi: Grupa Poetycka "Zlali mi się do środka". Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
122.artykuł: Sikora Jerzy: Grupa poetycka "Niezapłacony Rent" z Chicago. Epea Almanach 2003 t. 2 s. 131-143 (nt. działalności grupy...) szczegóły 
123.artykuł: Skwarnicki Marek: Zielona Małpa Poezji. Dwa Końce Języka 1994 nr 8 s. 5 (tekst felietonu nadany w II programie Polskiego Radia o grupie poetyck...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Czapliński Przemysław: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.. 2002 (Krajobraz po przełomie, czyli Wstęp, w którym autor tłumaczy się z ide...) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Nieruchawe marginesy. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Undergrunt 2002 nr 8 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
recenzja: (TM): Książki 2002 nr 6 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Urbaniak Paweł: Zastój w literaturze. Pro Libris 2003 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Odra 2002 nr 12 s. 103-104  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
125.odwołanie: Grupa literacka "Ruch Artystyczny". x  szczegóły 
artykuł: Kantorski Szymon, Krajewski Maciej, Wasilewski Marek, Żmidziński Jakub: Nie jesteśmy znikąd. Czas Kultury 1991 nr 24/25 s. 94-96 (wyw. z członkami grupy literackiej "Ruch Artystyczny"; rozm. Bolesław ...) szczegóły 
126.odwołanie: Grupa poetycka "Kwartet Literacki". x  szczegóły 
artykuł: B.S.: Kwartet Literacki. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 87 (zapowiedź wieczoru poetyckiego Kwartetu Literackiego w składzie: Krzys...) szczegóły 
artykuł: Dymkowska Agnieszka: Rzemieślnicy słowa. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego grupy poetyckiej "Kwartet Litera...) szczegóły 
artykuł: Kwartet Literacki. Obrzeża 1999 nr 6 s. 15 (nota o założeniu grupy poetyckiej "Kwartet Literacki", w której skład ...) szczegóły 
artykuł: (ms): O "Kwartecie Literackim" raz jeszcze. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (nota o o spotkaniach autorskich grupy poetyckiej "Kwartet Literacki" w...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
127.konkurs: "Graf" - Studencki Konkurs Literacki (2002; edycja III). (do 30 XI 2002...) szczegóły 
artykuł: Pióra w ruch. Masovia Mater 2002 nr 17 s. 2 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III Studencki Konkurs Literacki "Graf". Topos 2002 nr 4/5 s. 213 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
128.konkurs: "Bez granic" - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i licealnych (1999).  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Ziemia chrzanowska kwitnie poezją. Płomyczek 1999 nr 7/8 s. 23 (nota spraw.; z wierszami laureatów...) szczegóły 
129.konkurs: "Czarny Diament" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1991; edycja I). (nagr.: Piotr Jasek; wyróżn.: Barbara Bigos, Małgorzata Fryc, Ryszard J...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Szymik Jan: Nasi twórcy laureatami. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 15 s. 10  szczegóły 
artykuł: Zaolziańscy laureaci. Zwrot 1992 nr 2 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
130.konkurs: "Graf" - Studencki Konkurs Literacki (2001; edycja II). (nagr.: Bohdan Sławiński, Magdalena Cybulska, Michał Walczak, Jacek Deh...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2001 nr 2 s. 85 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Studencki Konkurs Literacki "Graf" Łódź 2001. Topos 2002 nr 3 s. 201 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 10 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Studium 2001 nr 4 s. 209 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 199 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 4/5 s. 153 (ogłoszenie...) szczegóły 
131.konkurs: Konkurs Literacki dla amatorów pod hasłem "Człowiek - Ziemia - Kosmos" (1989).  szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 38 s. 4-5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Robotniczy 1989 nr 40 s. 5 (ogł....) szczegóły 
132.konkurs: Konkurs Literacki im. Andrzeja i Stanisława Babińskich o "Statuetkę Znicza" na zestaw wierszy, prozę, esej lub recenzję [do III edycji pt.: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ...] (1994; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1994 nr 1 s. 138 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Regulamin. W zmowie 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
133.konkurs: Konkurs Literacki o nagrodę "Powsinogi Beskidzkiego '92" (1992). (w dziale poezji nagr.: Anna Węzik, Jacek Spyra, Janina Podlowska; wyró...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 184-203 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 183 (nota...) szczegóły 
134.konkurs: Konkurs literacki o tematyce związanej z Żywcem i Żywiecczyzną pod hasłem "Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka" (1995). (konk. adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich; ...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki dzieci i młodzieży. Karta Groni 1997 nr 19 s. 185-187 (komunikat jury - wykaz laureatów, nagrodzone utwory, s. 187-188...) szczegóły 
135.konkurs: Konkurs Młodych Poetów (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 2 (ogł....) szczegóły 
136.konkurs: Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego (1989; edycja VI). (nagr.: J. Kozłowski, P. Monkiewicz, R. Łopatka; wyróżn.: R. Lesiński,...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 48 s. 4 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 111 s. 3 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 48 s. 6 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 65 s. 3 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 151 s. 5 (wyniki ...) szczegóły 
137.konkurs: Konkurs Poetycki o Kielich Bachusa (1998). (do 31 XII 1998...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 12 s. 149 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1998 nr 4 s. 146 (ogł....) szczegóły 
138.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" (2003; edycja XI). (nagrody: Jakub Moderski, Robert Król, Piotr Macierzyński; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 51 (ogł., komunikat...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Białystok] 2003 czerwiec/lipiec s. 21 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Białystok] 2003 czerwiec/lipiec s. 21 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
139.konkurs: Konkurs Poetycki o Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów (2003; edycja XI). (nagrody: Jakub Moderski, Robert Król, Piotr Macierzyński; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: [Jedenasty] Konkurs Poetycki O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2003. Akant 2003 nr 2 s. 47 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Jedenasty] Konkurs Poetycki o Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2003... Topos 2002 nr 6 s. 211 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Jedenasty Syfon. Śląsk 2003 nr 6 s. 86 (nota; laureaci...) szczegóły 
artykuł: [Jedenasty] XI Konkurs Poetycki "O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" Brzeg 2003 - rozstrzygnięty. Topos 2003 nr 4/5 s. 257 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 1 s. 134 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 7/8 s. 143 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Werdykt z obrad jury XI Konkursu Poetyckiego "O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" Brzeg 2003. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
140.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złotą Wieżę Piastowską" (2003; edycja III). (do XI 2003...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 7/8 s. 143 (ogłoszenie...) szczegóły 
141.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (1998; edycja II). ( nagr.: Stanisław Salata, Lidia Lachowska; wyróżn.: Maria Szczepankows...) szczegóły 
artykuł: Ciechanowski "Złoty Klucz". Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: S.Ż.: "Złoty Klucz" pojechał do Stąporkowa. Własnym głosem 1998 nr 41 s. 2 (wyniki konkursu...) szczegóły 
142.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (2001; edycja V). (termin nadsyłania utworów: do 31 VII 2001...) szczegóły 
artykuł: S.Ż.: Poetycki "Złoty Klucz" po raz piąty. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 339-341 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
143.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (edycja I; 1997). (nagr.: Jadwiga Kaczmarska-Michalak, Edward Popławski; wyróżn.: Renata ...) szczegóły 
artykuł: S.Ż.: Ciechanowski "Złoty Klucz". Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1997 nr 35 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
recenzja: (WMS): Konkurs poetycki w Ciechanowie. Trybuna 1997 nr 243 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
144.konkurs: "Nad Kamienną" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (1988; edycja VIII). (w dziale poezji nagr.: A. Baran, K. Paszek, A. Romanowicz; wyróżn.: W...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
145.konkurs: "Nadchodzące pokolenie" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych (1989; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 28 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 13 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Student 1989 nr 8 s. 16 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 15 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 18 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 16 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 84 s. 5 (ogł....) szczegóły 
146.konkurs: "O herb grodu miasta Chrzanowa" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2002; edycja XVI). (kategoria I: wiersze o Chrzanowie: nagr. nie przyznano, wyróżn.: Lucyn...) szczegóły 
artykuł: Akant 2002 nr 8 s. 31 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: "Cumulus" ogłasza. Własnym głosem 2002 nr 51 (2001/2002) s. 11  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O herb grodu miasta Chrzanowa". Akant 2002 nr 7 s. 15  szczegóły 
147.konkurs: "O herb grodu miasta Chrzanowa" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2003; edycja XVII). (kategoria wierszy o tematyce związanej z Chrzanowem: nagr.: Anna Pilis...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 7 s. 40-41 (wyniki i teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Siedemnasty] Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O herb grodu Chrzanowa". Akant 2003 nr 1 s. 14 (ogłoszenie...) szczegóły 
148.konkurs: "O promień brata słońce" - Ogólnopolski Konkurs poezji franciszkańskiej (1989; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Dymowski Eligiusz: O promień Brata Słońce. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1992 t. 5 s. 372 (omów. finału konk.; Kraków 21-22 IV 1990...) szczegóły 
artykuł: Rycerz Niepokalanej 1989 nr 12 s. 345 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 49 s. 7  szczegóły 
149.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1995; edycja IV). (Grand Prix: Adam Borowski; nagr.: Augustyn Baran, Piotr Zazula, Joanna...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 92 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki EUROART '95. Akcent 1995 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
artykuł: Nade wszystko środowisko. Konkurs Literacki "Ekoart" '95. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 9  szczegóły 
150.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa (1998; edycja I). (nagrody: w kategorii poezji: Zbigniew Kieszek, Leszek Łegowski, Dorota...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa. Akcent 1998 nr 1/2 s. 45 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 1 s. 31 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 2 s. 32-33 (druk. nagrodzonego opowiadania...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 3 s. 35 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 135 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa (Skarżysko-Kamienna - Starachowice 1998). Akant 1998 nr 7 s. 20 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs literacki Im. Leopolda Staffa. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 17 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1998 nr 1/2 s. 33 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1998 nr 3/4 s. 34 (ogł....) szczegóły 
151.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na utwór o regionie żywieckim z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (1985). (laureaci: Mirosław Bochenek, Lucjan Zuzia, Jan Rutkowski, Anna Wernero...) szczegóły 
artykuł: Wybór utworów nagrodzonych w konkursie literackim ogłoszonym z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w 1984 r.. Karta Groni 1989 nr 15 s. 97-127  szczegóły 
152.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na Wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (1992; edycja IV). (nagr.: Elżbieta Kościelniak, Helena Lenckowska, Wanda Łomnicka-Dulak; ...) szczegóły 
artykuł: (art): Poetycka Iłża. Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
153.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na Wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (1995; edycja VII). (termin do 10 V 1995...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zamojski 1995 nr 1 s. 81-82  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 4 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
154.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na Wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (1997, edycja IX). (konk. w kategoriach poezji inspirowanej twórczością poety i wypowiedzi...) szczegóły 
artykuł: Konkurs o Bolesławie Leśmianie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 76 dod. s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1997 nr 1 s. 35 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 15 s. 2 (ogł....) szczegóły 
155.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na Wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (1998, edycja X). (termin do 8 V 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1998 nr 3/4 s. 34 (ogł....) szczegóły 
156.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (2002; edycja XV). (nagrody: Agnieszka Wesołowska, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Maciej T...) szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (tytuły zwycięskich esejów (bez nazwisk laureatów)...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 4 s. 127 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 63-137 (druk nagrodzonych prac...) szczegóły 
157.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1991; edycja I). (nagr.: Mirosław Polak, Jadwiga Kuderska, Henryk Morawski; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 120-123 (druk nagr. wierszy...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 10  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O dzban czarnoleskiego miodu". Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 119 (z 22 VI 1992...) szczegóły 
158.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1993; edycja II). (nagr.: Mariusz Grzebalski, Elżbieta Michalska; wyróżn.: Dariusz Sośnic...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1993 nr 5 s. 31 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (dj): II Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe. Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 5 s. 10 (ogł....) szczegóły 
159.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Sztuka i Olimpizm" o Grand Prix Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1996; edycja I). (nagr.: Krystyna Bocheńska-Buczel, Sylwester Zawadzki, Marek Kośmider, ...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 99-100 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: "Sztuka i olimpizm". Własnym głosem 1997 nr 33 s. 10 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
160.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Bachanalia '89" (1989; edycja I). (nagr.: P. Zemanek; wyróżn.: Z.J. Derda, M. Bochenek, A. Ciebielska-Bo...) szczegóły 
artykuł: Enigma 1989 nr 2 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lubuska 1989 nr 112 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lubuska 1989 nr 49 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 38 s. 16 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nadodrze 1989 nr 7 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 10 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Politechnik 1989 nr 11 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Student 1989 nr 6 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ludowy 1989 nr 13 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 6 s. 10 (ogł....) szczegóły 
161.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja i Stanisława Babińskich o "Statuetkę Znicza" (1989; edycja II). (nagr.: M. Baryła; wyróżn.: J. Napierała, M. Grabiszewska, A. Jastrząb,...) szczegóły 
artykuł: Enigma 1989 nr 1 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 97 s. 5 (zapow. uroczystego finału, 20 V 1989...) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 123 s. 8 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 123 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 59 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 14 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 54 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Integracje 1991 nr 27 119 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 1 s. 54-55 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nurt [Poznań] 1989 nr 3 s. 29 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nike 1989 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 11 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 5 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 3 s. 111 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 5 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 2 s. 153-154 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Politechnik 1989 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 7 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
162.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja i Stanisława Babińskich o "Statuetkę Znicza" (1990; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 3 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 2/3 s. 10 (ogł....) szczegóły 
163.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego (2002; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: [Czwarty] IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego. Akant 2002 nr 2 s. 43  szczegóły 
artykuł: SF: Pamięci Kosakowskiego. Nasz Dziennik 2002 nr 33 s. 9 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
164.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Kozaczkowej (1988; edycja V). (nagr.: R. Senski, K. Rink, P. Barczyński; wyróżn.: J. Barczyński, A. ...) szczegóły 
artykuł: Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 19 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 51 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
165.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka (1995; edycja III). (nagr.: Cezary Domarus, Piotr Jasek, Andrzej Konieczny, Wojciech Kuczok...) szczegóły 
artykuł: III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka. Res Publica Nowa 1995 nr 4 s. 62 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Laur dla Wojciecha Kuczoka. Rzeczpospolita 1995 nr 113 s. 6  szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 6 s. 126 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 3 s. 118 (ogł....) szczegóły 
166.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka (Radom, 2002; edycja IX).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 47 (ogł., komunikat...) szczegóły 
167.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Nowaka (2001; edycja I). (nagr.: Elżbieta Galoch, Jarosław M. Gruzla, Mateusz Stróżyński; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Intuicje Przydrożne 2001 wiosna s. 40 (not....) szczegóły 
artykuł: Intuicje Przydrożne 2002 nr 1 s. 67 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Intuicje Przydrożne 2001 jesień s. 33 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: [Pierwszy] I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Nowaka. Akant 2001 nr 4 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
168.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Nowaka (2002; edycja II). (termin do 30 XI 2002...) szczegóły 
artykuł: [Druga] II Edycja Konkursu im. Tadeusza Nowaka. Akant 2002 nr 10 s. 3  szczegóły 
169.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiesława Kazaneckiego (1995). (nagrody: Lucyna Kasjaniuk, Agnieszka Kwiecień, Edyta Łukawska, Ewa Zda...) szczegóły 
artykuł: Nagrody konkursu poetyckiego Kazaneckiego. Rzeczpospolita 1995 nr 228 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 11 s. 125 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 6 s. 126 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 29 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 35 s. 2 (ogł....) szczegóły 
170.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiesława Kazaneckiego (1996; edycja IV). (do 10 IX 1996...) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 6 s. 133 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 36 s. 2 (ogł....) szczegóły 
171.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiesława Kazaneckiego (1997; edycja V). (do 10 IX 1997...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 6 s. 144 (ogłoszenie...) szczegóły 
172.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiesława Kazaneckiego (1999). (nagrody: Lidia Donajczyk, Barbara Klicka, Agnieszka Sawicka, Katarzyna...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 11 s. 132 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 6 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
173.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiesława Kazaneckiego (2000). (laureaci: Urszula Dymnicka, Sylwia Wilczewska, Urszula Zapolnik...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 137 (wyniki...) szczegóły 
174.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1999; edycja VIII). (termin nadsyłania prac: 4 VI 1999...) szczegóły 
artykuł: Kronika (Marzec - kwiecień 1999). Miesięcznik Prowincjonalny 1999 nr 5 s. 40 (ogłoszenie...) szczegóły 
175.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O dzban czarnoleskiego miodu" (2000; edycja IX). (nagr.: Janina Kozak-Pajkert, Ewa Kaca, Wanda Gołębiowska; wyróżn.: Kat...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2000 nr 7/8 s. 39-40 (wyniki...) szczegóły 
176.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę prezydenta Gliwic (1991; edycja I). (nagr.: Iwona Janecka, Maciej Porzycki, Ryszard Stecura; wyróżn.: Krzys...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 260 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 12 s. 10  szczegóły 
artykuł: Katolik 1991 nr 39 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 221 (z 30 IX) s. 4 (ogł....) szczegóły 
177.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1988). (nagr.: Kazimierz Józef Węgrzyn, Juliusz Wątroba, Mieczysław Stanclik, ...) szczegóły 
artykuł: Arkusz literacki. Karta Groni 1991 nr 16 s. 166-178 (utwory nagrodzone; z notą...) szczegóły 
178.konkurs: Ogólnopolski Turniej Bardów - wykonawców (1998; edycja I). (konkurs adresowany do twórców do 29. roku życia...) szczegóły 
artykuł: Didaskalia 1998 nr 23 s. 37 (ogłoszenie turnieju...) szczegóły 
179.konkurs: "Przedwiośnie Debiutów' 96" - konkurs literacki (1996; edycja II). (laureaci: Anna Chudzik, Dorota Ośka, Anna Kopacz, Piotr Krawczyk, Jaku...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 5 s. 2-6 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 5 s. 2 (laureaci; podp. (red.)...) szczegóły 
180.konkurs: "Talenty '98" - konkurs literacki dla młodzieży szkolnej - uczniów szkół podstawowych i średnich (1998). (laureaci: w kategorii poezji: Aleksandra Jura, Daniela Gluza, Grażyna ...) szczegóły 
artykuł: Nie pisz do szuflady! (Konkurs dla utalentowanej młodzieży). Głos Ludu 1998 nr 112 s. 2 (ogłoszenie, podp.: Zarząd GL '63...) szczegóły 
artykuł: Nie pisz do szuflady! (Konkurs literacki dla młodzieży "Talenty '98"). Głos Ludu 1998 nr 58 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (r), (P.H.): "Talenty '98". Głos Ludu 1998 nr 146 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
181.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Laur Czerwonego Tulipana" (1990). (nagr.: Elżbieta Tomczak, Andrzej Arczewski, Jolanta Sowińska, Piotr Bi...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1990 nr 15 s. 9 (wyniki ...) szczegóły 
182.konkurs: Wiosenny Turniej Jednego Wiersza (1994). (rozstrzygnięcie 13 IV 1994...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 22 (not....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
183.artykuł: Śląski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 6 s. 27 (notka spraw....) szczegóły 
184.impreza: Turniej Jednego Wiersza w Będzinie (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
185.impreza: "Chlewiska 2000" - Międzynarodowe Warsztaty Literackie (2000).  szczegóły 
186.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1999).  szczegóły 
187.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1998).  szczegóły 
188.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1999).  szczegóły 
189.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2000).  szczegóły 
190.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2001).  szczegóły 
191.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2002).  szczegóły 
192.impreza: Jesienne spotkanie z poezją i muzyką (2002). (m.in. prezentacja dokonań twórczych Janowskiego Klubu Literackiego, pr...) szczegóły 
193.impreza: Konfrontacje Literackie "Syfon 2003 czyli Rok Szczura".  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
194.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1991). (Cezary Chlebowski, Jerzy Giedroyc; nagr. spec.: Wacław Jędrzejewicz...) szczegóły 
195.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1988). (nagr.: Ernest Bryll, Nikos Chadzinikolau...) szczegóły 
196.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1989). (m.in. nagr.: Ludwik Bohdan Grzeniewski, Jerzy Miller...) szczegóły 
197.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1990). (Cezary Leżeński, Dmytro Pawłyczko...) szczegóły 
198.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1992). (Karol Wojtyła (Jan Paweł II)...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1992 nr 35 s. 10 (nagr....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Wojskowe Koła Literackie (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
199.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: (S): Żołnierskie pióra w Żaganiu. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2  szczegóły 
200.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bartoszyce (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
201.odwołanie: Grupa Literacka "Barcja".  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 186 s. 6 (not. o spotkaniu wiceprzewodniczącej grupy Teresy Bratek z dziećmi z B...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Białystok (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
202.odwołanie: Grupa kulturalno-literacka "Witraże". x  szczegóły 
artykuł: Olesiewicz Marek: Nowa wrażliwość. Witraże 1995 nr 3 s. 4-5 (o Grupie literackiej "Witraże", okolicznościach powstania i profilu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Brzeg (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
203.odwołanie: Grupa poetycka "Stowarzyszenie Żywych Poetów". x  szczegóły 
artykuł: Fronckiewicz Tomasz: Stowarzyszenie Żywych Poetów. Ziemia Brzeska 1999 nr 1 s. 33-35 (nt. działałalności i planów powstałej w Brzegu w 1990 r. grupy poetyck...) szczegóły 
artykuł: Stowarzyszenie Żywych Poetów. Arytmia 1999 nr 6/7 (1998/1999) s. 98-99 (deklaracja programowa...) szczegóły 
artykuł: Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1993 nr 1/2 s. 118 (działalność grupy poetyckiej "Stowarzyszenie Żywych Poetów" w Brzegu...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Radosław: Stowarzyszenie Żywych Poetów. Magazyn Literacki 1999 nr 8/9 s. 21 (o działalności grupy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bydgoszcz (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
204.odwołanie: Grupa Literacka "Mochle". x  szczegóły 
artykuł: Grupa Literacka "Mochle". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 9 s. 27 (akt założycielski grupy w Bydgoszczy wraz z krótkim manifestem; podpis...) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: G.R.: Versus. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 11 (nt. działalności bydgoskiej grupy poetyckiej Versus...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bytom (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
206.odwołanie: Młoda Grupa Literacka "Reflektor".  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9 (tekst manifestu pt. "O poezję pełnego humanizmu"...) szczegóły 
artykuł: O poezję pełnego humanizmu (Manifest Młodej Grupy Literackiej "Reflektor"). Walka Młodych 1989 nr 37 s. 5 (tekst manifestu; podp. Michał Biedzki, Joachim Diec, Marcin Hałaś, Jan...) szczegóły 
artykuł: Reflektor - humanizm spotkania. Kalendarz Śląski 1989 s. 138 (not. o działalności...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chorzów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Kajdewicz Kazimierz: Szekla. Własnym głosem 1991 nr 12 s. 2 (nt. działaln. literackiej grupy Szekla skupiającej niewidomych twórców...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chrzanów (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
208.odwołanie: Grupa Twórcza "Cumulus". x  szczegóły 
artykuł: Orylski Andrzej: Między ziemią a stratosferą. Akant 2003 nr 7 s. 26 (nt. działalności w Chrzanowie Grupy Twórczej "Cumulus" zrzeszającej li...) szczegóły 
artykuł: S.D.: Chrzanowski "Cumulus". Własnym głosem 2000 nr 46 s. 8 (nt. działalności...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: Firek Iwona: Poezja w bibliotece w Chrzanowie. Notes Biblioteczny 2003 nr 2 s. 50-51 (nt. organizowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie spotk...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ciechanów (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
210.odwołanie: Ciechanowskie Koło Literackie. x  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 24 (not. nt. powołania Ciechanowskiego Koła Literackiego, XII 1994...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Cieszyn (życie literackie)
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
212.odwołanie: Grupa Literacka "Nadolzie". x  szczegóły 
artykuł: [Raszyk Karol] (kara): Literackie spotkanie. Zwrot 1989 nr 11 s. 61 (nota spraw. ze spotkania w Cieszynie Grupy Literackiej "Nadolzie" i Se...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: (k): Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 21 s. 4 (nota spraw. z Cieszyńskiej Wiosny Poetyckiej, 11 V 1989; org. Grupa Li...) szczegóły 
214.artykuł: Putzlacher Renata: Poezja contra medycyna. Głos Ludu 1993 nr 69 s. 5 (not. spraw. ze spotkania członków Polskiego Towarzystwa Medycznego z c...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Częstochowa (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
215.odwołanie: Grupa artystyczno-literacka "W obłokach". x  szczegóły 
artykuł: Na ziemi i w obłokach. Aleje 3 1996 nr 5 s. 18 (nt. działalności w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstoch...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Bakałarze, Faeton, C-67 (sic!), Pryzmaty, Meneris... czyli grupy literackie w Częstochowie. Aleje 3 2003 nr 3 s. 7-8 (dot. grup literackich: Bakałarze, Faeton, C-61, Grupa Literacka "Pryzm...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
217.odwołanie: Grupa Poetycka "Wrzesień". x  szczegóły 
artykuł: Brunne Robert: "Wrzesień" w maju. Topos 1995 nr 5/6 s. 65 (nt. wieczoru prezentującego wiersze i fotogramy grupy, V 1995...) szczegóły 
artykuł: Grupa Poetycka "Wrzesień". Sztuka Osobowa 1995 nr 35 s. 28 (not....) szczegóły 
artykuł: W.K.: Kilka słów o "Wrześniu". Topos 1995 nr 3/4 s. 53 (nota o powstaniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Kupper Eugeniusz: [Trzydzieści] XXX lat Ugrupowania "Warsztat". Akant 2001 nr 2 s. 25 (nt. działalności ugrupowania "Warsztat"...) szczegóły 
219.artykuł: Paraliż Monolit. Protokół Kulturalny 1999 nr 3 (4) s. 11 (o działalności grupy Monolit Poetycki "Paraliż"; z wypowiedziami jej z...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grupa literacka "Wierni Kochankowie". Manifest pierwszy. Gazeta Młodych 1989 nr 28 s. 8 (podp.: Karol Franciszek, Jan A.K. Mróz, Adam Nowicki, Ilona Świerczek,...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
222.odwołanie: Grupa Poetycka "Na Dziko". x  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Wilczyk Wojciech: Brian Patten i dzicy. Przekrój 1996 nr 50 s. 32 (relacja z imprezy Zbieg poetycki "Na Dziko", spotkania górnośląskich p...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kęty (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Jakubiec Jan Jakub: Zamiast posłowia. Almanach Kęcki 1997 [nr] 1 s. 55 (m.in. nt. literatów tworzących w Kętach i grupy literackiej "Wyraz"...) szczegóły 
225.artykuł: Kronika "Almanachu Kęckiego". Maj 2002 - maj 2003. Almanach Kęcki 2003 nr 7 s. 203 (nt. uroczystości zorganizowanych z okazji 30-lecia istnienia Grupy Lit...) szczegóły 
226.artykuł: Kronika "Almanachu Kęckiego". Maj 2002 - maj 2003. Almanach Kęcki 2003 nr 7 s. 200 (not. nt. "Zaduszków Literackich" zorganizowanych przez Grupę Literacką...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
227.książka: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków. 2002 (Stanisław Nyczaj: Wprowadzenie. * Jan Pacławski: Pochwała prowincji [d...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gralak Iwona: "Ponidzie". Ikar 2001 nr 7/8 s. 30-31 (dot. historii klubu literackiego; fragmenty referatu wygłoszonego podc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
229.impreza: Sympozjum poświęcone 40-leciu Grupy Poetyckiej "Ponidzie" (2001).  szczegóły 
artykuł: Pasternak Bogusław: [Czterdzieści] 40 lat pracy twórczej. Ikar 2001 nr 7/8 s. 32 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Szpakowska-Mądzik Irena: Ponidzie. Ikar 1995 nr 2 s. 41 (nt. grupy literackiej działającej w latach 1960-1965...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliż Tadeusz: Filia Grupy Literackiej "Gronie" przy Oddziale Krakowskim TMZŻ [Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej]. Karta Groni 1999 nr 20 s. 191 (not....) szczegóły 
artykuł: Życiorysy członków filii Grupy Literackiej "Gronie". Karta Groni 1999 nr 20 s. 191-193 (życiorysy członków filii grupy w Krakowie: Genowefa Chmielek, Anna Les...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Duszanowicz Jadwiga: Sylaba. Własnym głosem 1992 nr 17 s. 11 (działalnośc Grupy Literackiej Sylaba...) szczegóły 
233.artykuł: Koniec Wieku 1996 nr 8 s. 73 (nota o powstaniu grupy "Ring Literacki"...) szczegóły 
234.artykuł: Śliż Tadeusz: Krakowska filia "Groni". x 1999 ([W ks.:] Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. [T.] 1. Kra...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Karczewska Małgorzata: Pierwszy manifest grupy "Za trzy dni koniec świata". Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 21 (tekst manifestu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łask (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: Kowalski Bernard: Odgłosy 1989 nr 28 s. 8 (not. spraw. z sesji literackiej z okazji 30-lecia powstania grupy poet...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łobez (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Założenia programowo-organizacyjne. Łabuź 1992 nr 2 s. 4-5 (Prywatnego Klubu Literackiego "Łabuź" w Łobzie; z listą członków założ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łódź (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: E.O.: Warsztaty w Łodzi. Własnym głosem 1991 nr 12 s. 2 (nt. spotkania z grupą poetycką "Centauro" 17 VI 1991 i o udziale w nim...) szczegóły 
239.artykuł: Myślę: "Centauro".... Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 176-180 (wypowiedzi nt. grupy autorów: Marek Czuku, Maria Duszka, Ewa Filipczuk...) szczegóły 
240.artykuł: Żak Artur: Śladami słów i rymów. Nasz Dziennik 1998 nr 98 s. 7 (o Grupie Poetyckiej B2...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowa Ruda (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
241.książka: Noworudzki Klub Literacki Ogma - Grupa Poeci '97. 1999 ([Antologia realacji prasowych publikowanych w latach 1990-1999 o dwóch...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowy Sącz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Aleksander Tadeusz: Życie umysłowe w międzywojennym Nowym Sączu. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 62-77 (dot. m.in. życia literackiego, szerzej o działalności Gromady Literack...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nysa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
243.artykuł: Świercz Marek: Elytomachia. Śląsk 2001 nr 11 s. 86 (nt. rymowanego paszkwilu z kluczem "Wojna nyska. Poemat polityczno-por...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ostrołęka (życie literackie)
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrębska Joanna: "Nowy Most" jako przykład grupy literackiej. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1998 r. 12 s. 256-268 (nt. działalności grupy od 1995...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ostrowiec Świętokrzyski
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grupa Literacka "Aspekt". Radostowa 1998 nr 5 s. 22  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Piotrków Trybunalski (życie literackie)
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Intimus: Kronika. Pomosty [Piotrków] 2002 nr 2 s. 19-20 (not. nt. spotkania grupy literackiej 9 III 2002 w Zduńskiej Woli na za...) szczegóły 
artykuł: Intimus: Kronika. Pomosty [Piotrków] 2002 nr 2 s. 19-20 (not. nt. spotkania grupy literackiej 9 V 2002 w Tomaszowie Mazowieckim...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
247.odwołanie: Artystyczna Grupa "W zmowie". x  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
248.artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 4 (nota nt. działalności Niezależnej Grupy Literackiej "Już Jest Jutro", ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Radom (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
249.impreza: Radomskie Spotkania z Poezją (1989).  szczegóły 
250.impreza: Radomskie Spotkania z Poezją (1999).  szczegóły 
251.impreza: Radomskie Spotkania z Poezją (2002).  szczegóły 
252.impreza: Radomskie Spotkania z Poezją (2003).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
253.artykuł: Augustyniak Tomasz K.: Godzenie sprzeczności. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 dod. s. 7 (m.in. nt. Grupy Poetyckiej "Łuczywo" oraz Robotniczego Stowarzyszenia ...) szczegóły 
254.artykuł: Kronika październik - listopad 2001. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 11/12 s. 39 (nota o obchodach 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Grupy Literackiej "...) szczegóły 
255.artykuł: Krzemiński Adolf: Grupa Poetycka "Łuczywo". Prowincje Literackie 1992 nr 1 s. 38-41 (działalność...) szczegóły 
256.artykuł: Krzemiński Adolf: Łuczywo i jego poeci. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 3/5 s. 19-20  szczegóły 
257.artykuł: Na luzie 1989 nr 1 s. 16 (not. o grupie poetyckiej "Pod wezwaniem"...) szczegóły 
258.artykuł: (st): Deszcz wrogich automatów. Słowo Powszechne 1992 nr 18 s. 6 (nt. spotkania grupy poetyckiej "Deszcz wrogich automatów" w Staromiejs...) szczegóły 
259.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 26 s. 8 (o sytuacyjnej grupie literackiej "Konfrontacje" zawiązanej w 1961 przy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Rybnik (życie literackie)
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Janas Stanisław] (JS): Grupa Literacka ROW. Wieczór 1989 nr 170 s. 4 (nota o działalności...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Rzeszów (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Łyp Mieczysław Arkadiusz: Literacka młodość Rzeszowa 1945-1975. 1990 (I. Kultura w zwierciadle statystyki. II. Od "Biuletynu Informacyjnego"...) szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grupa Literacka Draga. Topos 1996 nr 1 s. 45 (not. o działalności i składzie grupy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Grupa poetycka ST'ART. Fraza 2000 nr 4 s. 165 (autocharakterystyka grupy działającej od 23 XI 1999 w Rzeszowie...) szczegóły 
264.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Grupa Poetycka "Draga". Sycyna 1996 nr 3 s. 7 (o działalności, m.in. o utworzeniu czasopisma Fraza publikacjac...) szczegóły 
265.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Kontynuacja czy nowa jakość?. Fraza 1994 nr 5/6 s. 83 (działalność Grupy Literackiej "Draga"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Siedlce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Kopeć Justyna A.: Praca SGL [Siedleckiej Grupy Literackiej] "Witraż" na rzecz dzieci i młodzieży. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 228-230  szczegóły 
267.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: Kilka słów przypomnienia, czyli Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" nie była w Siedlcach... pierwsza. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 219-225 (dot. grup i klubów w latach 1960-1995; szerzej o grupie "Witraż"...) szczegóły 
268.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Słupsk (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
269.odwołanie: Grupa Literacko-Artystyczna przy Oddziale Zrzeszeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sosnowiec (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
270.odwołanie: Grupa Literacka ECCE. x  szczegóły 
artykuł: Derda Zbigniew J.: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z X s. 1, 7 (wywiad z liderem grupy; rozm. Jacek Lewinson...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Grupa Literacka "Ecce". Rocznik Sosnowiecki 1992 t. 1 s. 51-53 (działalność w latach 1983-1990...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9 (kalendarium działalności grupy; z not. Zbigniewa Derdy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Starachowice (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Dąbrowski Antoni: Nowy Medyk 1989 nr11 s. 9 (nt. Grupy Literackiej "Nad Kamienną"...) szczegóły 
272.artykuł: (d): Salon literacki. Radostowa 1998 nr 5 s. 31 (nt. cyklu spotkań z pisarzami zorg. przez Starachowickie Centrum Kultu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Strumień (woj. bielskie) (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
273.odwołanie: Amatorska Grupa Twórcza "Strumień". x  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: (CER): 10 lat "Strumienia". Trybuna 1997 nr 132 s. 11 (nota nt. działalności Amatorskiej Grupy Twórczej "Strumień" z okazji o...) szczegóły 
275.artykuł: (CER): 10 lat "Strumienia". Trybuna 1997 nr 132 s. 11 (nota nt. jubileuszu 10. rocznicy działalności Amatorskiej Grupy Twórcz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Suwałki (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
276.odwołanie: Grupa poetycko-plastyczna "S-D-S". x  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9 (tekst manifestu grupy; z not. Zbigniewa J. Derdy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Szczecin (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. 2003 (Erazm Kuźma: O literaturze na Pomorzu. - Cecylia Judek: Stowarzyszenia...) szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. wieczoru promocyjnego książki zorganizowanego w Klubie ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Lizińczyk Halina: Historia i legenda "Metafory". Pogranicza 1995 nr 4 s. 103-111 (zapis audycji nadanej w czerwcu 1981 poświęconej grupie poetyckiej "Me...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Świdnik (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
279.odwołanie: Grupa Poetycka "Niepokorni". x  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Tomaszów Mazowiecki (życie literackie)
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Włodarczyk Wiwianna: Od wydawcy. Wywierzysko 2001 nr 9 s. 1 (nota o Klubie Literackim "Pod Arkadami" zrzeszającym autorów publikują...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Toruń (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Szyngwelski Waldemar: Ten świat nas rozkłada. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 12 (wyw. z członkiem grupy literacko-artystycznej o nazwie "Nowo Twór"; ro...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
282.odwołanie: Konfederacja Poetów Niezdecydowanych. x  szczegóły 
artykuł: Herman Agnieszka, Podgórski Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z V s. 1-2 (wywiad z członkami grupy; rozm. Jacek Lewinson...) szczegóły 
artykuł: Kaleta Piotr: Konfederacja Poetów Niezdecydowanych. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 61-63 (o działalności i dorobku twórczym grupy poetyckiej...) szczegóły 
artykuł: Konfederacja Poetów Niezdecydowanych. Magazyn Literacki 1992 nr [0] s. 2 (nota nt. działalności...) szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 24 (not. nt. działalności Koła Młodych - grupy "Wybór"- przy Oddziale War...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Lityńska Grażyna, Pucis Joanna, Ryst Dorota: Świat widziany przez okno. Akant 2001 nr 7 s. 12 (wypowiedź założycielek Grupy Twórczej "Okno"...) szczegóły 
285.artykuł: P.S.: 15. rocznica "Gremium". Własnym głosem 1991 nr 11 s. 1 (o 15-letniej działalności Centrum Literackiego "Gremium"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
286.odwołanie: Grupa literacka "Sans Gene". x  szczegóły 
artykuł: Grupa literacka "Sans gene". Magazyn Literacki 1992 nr [0] s. 2 (nota nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Żyj fioletem przestrzeni. Walka Młodych 1989 nr 37 s. 5 (10 przykazań przestrzeganych przez grupę...) szczegóły 
287.odwołanie: Grupa poetycka "Kwartet Literacki". x  szczegóły 
artykuł: B.S.: Kwartet Literacki. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 87 (zapowiedź wieczoru poetyckiego Kwartetu Literackiego w składzie: Krzys...) szczegóły 
artykuł: Dymkowska Agnieszka: Rzemieślnicy słowa. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego grupy poetyckiej "Kwartet Litera...) szczegóły 
artykuł: Kwartet Literacki. Obrzeża 1999 nr 6 s. 15 (nota o założeniu grupy poetyckiej "Kwartet Literacki", w której skład ...) szczegóły 
artykuł: (ms): O "Kwartecie Literackim" raz jeszcze. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (nota o o spotkaniach autorskich grupy poetyckiej "Kwartet Literacki" w...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Poglądy 56 (Studencki dwutygodnik społeczno-kulturalny). Poglądy Otwarte 1996 wiosna 1996 s. 3 (o historii i dorobku literackiej Grupy Dlaczego Nie we Wrocławiu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zamość (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Linek Piotr: "Incydent" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14 (nota spraw. ze spotkania członków Grupy Poetyckiej "Incydent" z czytel...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zduńska Wola (życie literackie)
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duszka Maria: Eden poetów. Tygiel Kultury 1996 nr 12 s. 120-121 (nt. działalności Klubu Literackiego "Topola"...) szczegóły 
artykuł: Mól: Samorodki i oświeceni. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 93 (felieton o bieżącym życiu literackim, w tym o Klubie Literackim "Topol...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Mól: Samorodki i oświeceni. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 93 (felieton o bieżącym życiu literackim, w tym o Klubie Literackim "Topol...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
292.odwołanie: Grupa Literacka "Budowa".  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Żywiec (życie literackie)
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szubel Lucyna: Z działaności grupy literackiej "Gronie" - sezon literacki wrzesień - czerwiec 1995 - 1996 r.. Karta Groni 1997 nr 19 s. 248-249  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
294.odwołanie: Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. x  szczegóły 
artykuł: Biel Ryszard: Sprawozdanie z działalności ZG TMZŻ za okres od 4 maja 1986 do 10 maja 1987 r.. Karta Groni 1989 nr 15 s. 156-158 (m.in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Mikś Józef: Referat z okazji pięćdziesięciolecia TMZŻ. Karta Groni 1989 nr 15 s. 73-81 (m. in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Poniedziałek Zygmunt: Karta Groni 1988 nr 14 (1989) s. 283-288  szczegóły 
artykuł: Poniedziałek Zygmunt: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TMZŻ za rok 1985. Karta Groni 1989 nr 15 s. 149-155 (m.in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Stasica Karol: Wysoka Rado! Szanowni Goście! Drodzy Jubilaci. Karta Groni 1989 nr 15 s. 11-20 (m.in. nt. utworzenia i działalności...) szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Roczne sprawozdanie z działalności GL "Gronie" - 1987. Karta Groni 1989 nr 15 s. 169-170  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności GL "Gronie" im. E. Zegadłowicza w Żywcu II sezon 1991 r. i I sezon 1992 r. (szkic ogólny). Karta Groni 1993 nr 17 s. 288-289  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności Grupy Literackiej "Gronie" im. E. Zegadłowicza w Żywcu za lata 1983-86 (szkic ogólny). Karta Groni 1989 nr 15 s. 168-169  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Z działalności Grupy Literackiej "Gronie" (1992-1993). Karta Groni 1995 nr 18 s. 229  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Olszowska Maria: Pierzchów i jego związki z Żywcem. Karta Groni 2003 nr 22 s. 158-164 (dot. m.in. życia literackiego: aktywności pierzchowskich członków grup...) szczegóły 
296.artykuł: Rączka Zofia: Goście z Francji w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. Karta Groni 2003 nr 22 s. 238 (nota o spotkaniu towarzystwa z udziałem poetów z grupy literackiej "Gr...) szczegóły 
297.artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności G.L. "Gronie" w Żywcu, sezon literacki wrzesień - czerwiec 1994 - 1995 r.. Karta Groni 1997 nr 19 s. 246-247  szczegóły 
298.artykuł: Śliż Tadeusz: W trzecią rocznicę. Karta Groni 2001 nr 21 s. 330-331 (dot. spotkania Grupy Literackiej "Gronie" z mieszkańcami Pierzchowa...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Frajlich Anna: "Wietrzne miasto" pod znakiem manifestu. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 144-146 (nt. polskiej Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Rent" w Chicago oraz o jej...) szczegóły 
300.artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 5 s. 7 (not. o założeniu w Chicago grupy poetyckiej "Niezapłacony Rent"; z fra...) szczegóły 
301.artykuł: Lucas-Gruca Barbara: W kwietniu minęły trzy lata od założenia "Niezapłaconego Rentu" (Złoty Pieróg - kronika kulturalna). Dwa Końce Języka 1995 nr 10 s. 3 (nt. osiągnięć twórych i wydawniczych Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Re...) szczegóły 
302.artykuł: (Pih): Szukanie nowych form. Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (spraw. ze spotkania członków Grupy Literackiej '63 w Trzyńcu, 28 XII 1...) szczegóły 
303.artykuł: Sajdak Gustaw: Grupa Literacka '63 - trzydziestoletnia. Głos Ludu 1993 nr 71 s. 2 (nt. działalności...) szczegóły 
304.artykuł: Sikora Jerzy: Grupa poetycka "Niezapłacony Rent" z Chicago. Epea Almanach 2003 t. 2 s. 131-143 (nt. działalności grupy...) szczegóły 
305.artykuł: Sikora Jerzy: Grupa poetycka Niezapłacony Rent z Chicago. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 27 VI s. 10 (nt. działalności grupy; z fot....) szczegóły 
306.artykuł: Spotkanie literatów. Śląsk 2003 nr 3 s. 87 (nota nt. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w RC,...) szczegóły 
307.artykuł: Złoty Pieróg - kronika kulturalna. Dwa Końce Języka 1994 nr 9 s. 3 (not. o 3. rocznicy istnienia w Chicago grupy poetyckiej "Niezapłacony ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
308.impreza: Biesiada Poetycka.  szczegóły 
309.impreza: Biesiada Poetycka Grupy Literackiej '63.  szczegóły 
310.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1990).  szczegóły 
311.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1991).  szczegóły 
312.impreza: Hutnicze Dni Literatury.  szczegóły 
313.impreza: Hutnicze Dni Literatury.  szczegóły 
314.impreza: Hutnicze Dni Literatury (1990).  szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 70-lecie grupy "Żagary". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 105-108 (nota sprawozdawcza z programem i podziękowaniami...) szczegóły 
artykuł: Piotrowicz Danuta: Pod znakiem "Żagarystów" i zawsze... Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 109-114 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywajacej się w ramach spotkań poe...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
316.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza. (w ramach spotkania Grupy Literackiej '63; nagr. Lucyna Waszek, Jacek S...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
317.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Biesiady Grudniowej. (nagr.: Jacek Sikora, Janusz Branny, Maria Chraścina, Piotr Horzyk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (tekst laureata...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: SAW: Po Grudniowej Biesiadzie. Zwrot 1992 nr 2 s. 74-75 (laureaci...) szczegóły 
318.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach świątecznego spotkania Grupy Literackiej '63 w Trzyńcu (Czechosłowacja). (nagr.: J. Sikora, L. Przeczek, K. Wojnar; nagr. publiczności: L. Przec...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (wyniki...) szczegóły 
319.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach X Hutniczych Dni Literatury przez Grupę Literacką '63 (1989). (nagr: Gustaw Sajdok, Gabriel Palowski, Maria Chraścina; nagr. publiczn...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
320.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XI Hutniczych Dni Literatury przez Grupę Literacką '63 (1990). (nagr.: Piotr Horzyk, Gabriel Palowski, Jan Pyszko; nagr. publiczności:...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
321.konkurs: Konkurs literacki dla dorosłych w kategorii poezji i prozy. (dział poezji, nagr.: Aniela Różańska, Maria Chraścina, Gabriel Palowsk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
322.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży do lat 20 w kategorii poezji i prozy. (w kategorii prozy nagr. nie przyzn....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
323.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w dziedzinie prozy i poezji. (1990; w kategorii dla dorosłych w dziedzinie prozy nagr.: Marian Siedl...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 52 s. 4 (ogł....) szczegóły 
324.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w dziedzinie prozy i poezji.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4 (ogł....) szczegóły 
325.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w kategorii prozy i poezji w ramach XII Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (1991). (w kategorii młodzieżowej w dziale prozy nagr.: Jola Filipek; w dziale ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 37 s. 5 (ogł....) szczegóły 
326.konkurs: Konkurs twórczy z okazji 30-lecia Grupy Literackiej '63 na poezję i prozę. (do 21 V 1993...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 45 s. 3 (ogł....) szczegóły 
327.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (IV, ogł. 1988; nagr.: M. Chraścina, P. Horzyk, G. Palowski...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (wyniki...) szczegóły 
328.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (V; nagr.: Gabriel Palowski, Janina Borowska, Alexander Tkacz, Barbara ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 116 s. 7 (ogł....) szczegóły 
329.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (VII: Lauru Janusza Gaudyna nie przyzn.; nagr.: Renata Putzlacher, Mari...) szczegóły 
artykuł: GL'63 ogłasza Konkurs o Laur Janusza Gaudyna. Głos Ludu 1991 nr 115 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 112 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: SAW: Po Grudniowej Biesiadzie. Zwrot 1992 nr 2 s. 74-75 (laureaci...) szczegóły 
330.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (VIII. Nagrody: Maria Chraścina, Piotr Horzyk, Gabriel Palowski, Jan Py...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 118 s. 7 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Zrzeszenie Literatów Polskich w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Grupa Literacka '63 w Trzyńcu (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
332.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (nota o obchodach 25-lecia istnienia...) szczegóły 
333.artykuł: Horzyk Piotr: Głos Ludu 1989 nr 138 s. 2 (list prezesa nt. współpr. członków grupy z wydawnictwem "Profil" w Ost...) szczegóły 
polemika: Guziur Otton: Głos Ludu 1989 nr 153 s. 4  szczegóły 
polemika: Słonko Stanisław, Sobkova Eva: Głos Ludu 1989 nr 142 s. 4  szczegóły 
334.artykuł: [Raszyk Karol] (kara): Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (nota spraw. ze spotkania świątecznego, 28 XII 1988...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Grupa Poetycka "Krak" w Los Angeles (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 202 (not. o wieczorze literackim w Los Angeles...) szczegóły 
336.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 12 I s. 9 (o powstaniu...) szczegóły 
337.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 11 V s. 14 (nt. wieczoru poetyckiego w Los Angeles...) szczegóły 
338.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 12 I s. 9 (not. o powstaniu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
    książki (alfabet autorów)
339.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Faron Bolesław: "Idące Wilno" O czasopiśmie i grupie poetyckiej Żagary. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 59-63 (w aneksie: (BF) właśc. Bolesław Faron: Noty o poetach Żagarów, s. 63-6...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    książki (alfabet autorów)
341.książka: Kunda Bogusław Sławomir: Próby wspólnoty. Wprowadzenie do biografii pokolenia 1968-1970. 1988 (Uwagi wstępne. - W kręgu Agory: Uwagi o terminie "Grupa literacka Agor...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszyński Andrzej: Pan Adam Lizakowski, Grupa "Niezapłacony Rent". Dwa Końce Języka 1994 nr 8 s. 5 (list gratulacyjny od konsula RP w Chicago z okazji 2-lecia istnienia p...) szczegóły 
artykuł: Koszyca Kazimierz: Pan Adam Lizakowski, Grupa "Niezapłacony Rent". Dwa Końce Języka 1994 nr 8 s. 5 (list gratulacyjny z okazji 2-lecia istnienia pisma...) szczegóły 
artykuł: Wierzewski Wojciech: Na ręce Adama Lizakowskiego Duchowego Przywódcy Grupy "Niezapłacony Rent" i poetyckiego kwartalnika "Dwa Końce Języka". Dwa Końce Języka 1994 nr 8 s. 5 (list gratulacyjny redaktora naczelnego "Zgody" i Prezesa Oddziału Pols...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Ciemiński Ryszard: Widziane z Gdańska. Naji Goche 2003 nr 1 s. 18-19 (m.in. nt. działalności grupy "Zrzeszeńców" (Zrzeszenia Regionalnego Ka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
344.książka: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. 2001 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Między słowem a ciałem. * II. Słowo i ciał...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 141-142 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Nasiłowska Anna: Obłoki, obłoki. Kresy 1990 nr 4/5 s. 45-48 (chmury, obłoki w twórczości Żagarystów; m.in. dot. twórcz. Czesława Mi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Siedlce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
347.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
348.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Julian Przyboś i awangarda krakowska. 1990  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: Gradkowski Henryk: Liryka skamandrycka w świetle wybranych wierszy J. Tuwima i innych poetów tej grupy poetyckiej w kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 321-329  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
350.książka: A drzewa schylają korony... Wybór wierszy religijnych. 1992 ([Utwory członków Grupy Literackiej im. Emila Zegadłowicza "Gronie" w Ż...) szczegóły 
351.książka: Almanach grupy poetyckiej "Łuczywo". 1988  szczegóły 
352.książka: Almanach jednego wiersza (tekstu) grupy CENTAURO. 1990 ( Wojciech Kądziela, Henryk Zasławski [Wstęp]. - Mariusz Panak: [Przedm...) szczegóły 
353.książka: Barwy jesieni. Antologia Grupy Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 1995 (Od redakcji. - Helena Wolny: Grupa Literacka Uniwersytetu Trzeciego Wi...) szczegóły 
recenzja: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1996 nr 1/2 s. 2 (not. o promocji książki w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach w ramach...) szczegóły 
354.książka: Blee. 2003  szczegóły 
355.książka: Bramy poezji... Arkusz literacki Grupy Poetyckiej "Obserwatorium". 2001  szczegóły 
356.książka: Ciemnia. 1992 ([Wiersze z l. 1974-1981 członków Grupy Artystycznej "Ogród/Ogród2" w L...) szczegóły 
357.książka: Coś własnego. Wiersze poetów z "Hybryd". 2002 (Krzysztof Gąsiorowski: Sam na sam ze sobą - jak wobec żywiołu [wstęp]....) szczegóły 
358.książka: Czas utrwalony. XX lat Grupy Twórczej "Cumulus", Chrzanów (1983-2003). 2003  szczegóły 
359.książka: Czekając na podłodze na wszystkie pory życia. Ogród/Ogród 2. 1993 (Bogusław Sarat: Wszędzie i nigdzie, czyli uczestniczyć w świecie [wstę...) szczegóły 
360.książka: Dar Czerwonego Maga. IV Wigilia Słowa Konfraterni Poetów czyli Bractwa Czwartego Maga. 1991 ( [Wiersze aut.:] Józef Baran, Eugenia Basara-Lipiec, Barbara Brandys, ...) szczegóły 
361.książka: Deszcz róż. 1996  szczegóły 
362.książka: Deszcz wrogich automatów. ([Utwory grupy literackiej "Deszcz Wrogich automatów" z Radomia; wiersz...) szczegóły 
363.książka: Dorastanie do błękitu. 1996  szczegóły 
364.książka: Drugi almanach Grupy Literackiej Sylaba przy Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Utwory z lat 1995-1999. (Elżbieta Zechenter-Spławińska: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jadwiga Cies...) szczegóły 
365.książka: Zawada Andrzej: Dwudziestolecie literackie. 1995 (Literatura i rzeczywistość [literatura wobec niepodległości]. W kawiar...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: A to Polska właśnie. Gazeta. Magazyn 1995 nr 19 s. 26  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Klimaty dwudziestolecia. Twórczość 1996 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Literatura w obrazach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gałczyńska Kira: Jak pokonać bryki. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 28 s. 17  szczegóły 
recenzja: (gf): Dwudziestolecie niepełne. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 27  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Jędras Marek: Pięknie i przyjemnie o miedzywojniu w literaturze polskiej. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 40  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bryk, czy nie bryk?. Życie Warszawy 1995 nr 176/177 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 2 VII s. 12  szczegóły 
recenzja: Rudzki Grzegorz: "Dwudziestolecie L". Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 27  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: (Sm): Międzywojenna pigułka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 109 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Socha Natasza: Pauza w historii. Wprost 1995 nr 35 s. 67  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Wokół dwudziestolecia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wiercinski Adam: O literaturze między wojnami. Strony 1995 nr 5 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Jeszcze o "Dwudziestoleciu literackim". Odra 1996 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Noty [z tego cyklu:] Wmówienia historyczno-literackie. Strony 1996 nr 3/4 s. 75-76 (m.in. dot. Stefana Żeromskiego, Marii Rodziewiczówny, Kazimierza Przer...) szczegóły 
recenzja: Wierczyński Marek: Dwudziestolecie z felerami. Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 91-95  szczegóły 
366.książka: [Dziesięć] 10 lat Klubu "Aspekt" w poezji i prozie. (Almanach jubileuszowy). 2000 (Jerzy Stokłosa: Słowo o Klubie Literackim "Aspekt". [Wstęp]. - [Wiersz...) szczegóły 
367.książka: Gdzieś czeka słowo. Almanach. 1994 ([Wiersze aut.:] Elżbieta Ambroż, Agnieszka Bonisławska, Adam Borowski,...) szczegóły 
368.książka: Grupa Literacka "Draga". ([Wiersze autorów:] Stanisław Dłuski, Mariusz Kalandyk, Grzegorz Kociub...) szczegóły 
369.książka: Grupa Literacka ECCE. 1989 ( Ewa Dąbek: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Zbigniew J. Derda, Krystian Gał...) szczegóły 
370.książka: Grupa Literacka "Ponad" przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. 1995 ([Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Karolina Błaszczyk, Helena Deszcz, Dagmara ...) szczegóły 
371.książka: Grupa Literacka Sylaba przy Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Utwory z lat 1980-1995. Almanach. 1995 ([Wiersze aut.:] Jagoda Cieszyńska, Krzysztof Kisielewski, Monika Mosto...) szczegóły 
372.książka: Grupa literacka Wyższa Szkoła Opowiadania Bajek. 1994 ([Wiersze aut.:] Indi Czajkowska, Piotr Kęcik, Magdalena Sapryk....) szczegóły 
373.książka: Grupa Poetycka "Obserwatorium". Tarniny 1996 nr 12 s. 8. ([Wstęp - o Grupie Poetyckiej "Obserwatorium" w Tarnowie]. - [Wiersze a...) szczegóły 
374.książka: Grupa Poetycka "Wrzesień" - Robert Brunne, Jarosław Jan Jagiełowicz, Wojciech Kulling, Tomasz Nakielski. 1997 ([Wiersze członków Grupy Poetyckiej "Wrzesień" w Gdańsku]....) szczegóły 
375.książka: Jakubowymi schodami. Antologi grupy poetyckiej "Kanon". 1991 (Kazimierz Świegocki: Poeci "Kanonu" [wstęp]. - Leszek Karol Izdebski, ...) szczegóły 
376.książka: Jakubowymi schodami. Antologia grupy poetyckiej Kanon. 1992 (Kazimierz Świegocki: Poeci "Kanonu" [wstęp]. - Leszek Karol Izdebski, ...) szczegóły 
377.książka: Jesienne drzewa w moim ogrodzie. Antologia Formacji Artystycznej "Szesnaście". 2003  szczegóły 
378.książka: Każdy rodzi się poetą. Przegląd twórczości Grupy Poetyckiej "Każdy" działającej pod patronatem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. 1999 ([Utwory aut.:] Marta Biel-Gołaska, Katarzyna Biel-Ziółek, Ryszard Mari...) szczegóły 
379.książka: Klucz zagubionych drzwi. I Almanach Nyskiej Grupy Literackiej. 2001  szczegóły 
380.książka: Kocham wieczór autorski na Placu Wolności. Antologia "Centauro". 1995 (Do Czytelnika. - Mariusz Panak: [Wstęp]. - [Wiersze i proza poetycka a...) szczegóły 
381.książka: Krąg Artura P.. 1998 (Henryk Pluwak: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Anna Brynkus-Weber, Sylwia ...) szczegóły 
382.książka: Łabędzie tańczą taniec godowy. Zbiorek wierszy o miłości. 2000 (Anna Kajtochowa: Wstęp. - [Wiersze członków Grupy Poetyckiej "Każdy" w...) szczegóły 
383.książka: Mój Tarnów. Wiersze. 2000  szczegóły 
384.książka: Mój Tarnów. Wiersze. 2000  szczegóły 
385.książka: Myśli zmącone wierszem. Antologia Grupy Literackiej "18.05". 2002  szczegóły 
386.książka: Na dnie szukając nieba. Antologia Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż". 2000 (Krzysztof Tomaszewski: W poszukiwaniu drugiego człowieka czyli "Sztuki...) szczegóły 
387.książka: Nadolzie. Numer jubileuszowy. 1992 ( Zyta Sarama-Wojnar: W dziesięciolecie Klubu Literackiego "Nadolzie" [...) szczegóły 
388.książka: Nasz Papież. Wiersze. Papieżowi Janowi Pawłowi II w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. 2000  szczegóły 
389.książka: Nasza droga. 1958-1998. 1998  szczegóły 
390.książka: Nie lękajmy się.... 2000 (Barbara Odrzywołek: Nie lękajmy się... [Wstęp]. - [Wiersze uczniów Szk...) szczegóły 
391.książka: Nie próbuj zrozumieć. Almanach. 2003  szczegóły 
392.książka: Niespłoszone marzenia. Antologia Dziecięcej Grupy Literackiej "Witraż". 2003  szczegóły 
393.książka: Odnajdywanie siebie. Almanach Grupy Literackiej '63 (1963-2003). 2003  szczegóły 
394.książka: Opowiadania. 1990  szczegóły 
395.książka: Pęknięcia. Almanach. 2001 ([Wiersze aut.:] Kazimierz Burnat, Tomasz Fellmann, Dariusz Golonka, St...) szczegóły 
396.książka: Podróż w przestrzeń poezji. 2001 (Jan Szałowski: Zamiast wstępu - [Wiersze aut.:] Anna Awrejcewicz, Ewa ...) szczegóły 
397.książka: Pora akacji. Almanach. 1991 ( [Wiersze członków Grupy Literackiej przy Klubie Śl. Okręgu Wojskowego...) szczegóły 
398.książka: Powroty do małych ojczyzn. 1999 (Mieczysław Adamczyk, Andrzej Jopkiewicz: Przedmowa. - [Wspomnienia aut...) szczegóły 
399.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1998 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: kmw: "Proza, proza proza..." w cyfrach. Koniec Wieku 1999 nr 12/13 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wizytówka. Aneks Trybuny 1998 nr 28 s. 7  szczegóły 
400.książka: Proza. 2002  szczegóły 
401.książka: Próba atmosfery. Antologia. 1994 ([Wiersze członków Klubu Poetyckiego "To był naprawdę fascynujacy wiecz...) szczegóły 
402.książka: Przemijanie dni. Almanach GL '63. 1990 ( Tadeusz Hławiczka: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Maria Chraścina, Janusz...) szczegóły 
403.książka: Przeszłość przyszłości. Antologia Konfederacji Nowego Romantyzmu. 1993 ([Eseje i art. nt. rodowodu, środowiska i twórcz. poetów nurtu Konfeder...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Konfederaci. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 21  szczegóły 
404.książka: Przypadkowi pasażerowie codzienności. Antologia poezji Grupy Wybór. Ogólnopolski Klub Poetów 2000. 2000 (Dariusz Dziurzyński: Wstęp. - [Wiersze i proza poetycka aut.:] Radosła...) szczegóły 
405.książka: Radomskie w poezji i fotografii. 1999 (Roman Śliwonik: [wstęp]. - Jan Zdzisław Brudnicki: Radomskie w poezji ...) szczegóły 
406.książka: Reda. Almanach poetycki Szczecińskiego Klubu Literackiego Nauczycieli "Starówka". 1989  szczegóły 
407.książka: Rozczochrane monogramy. 2003  szczegóły 
408.książka: Salon Literacki Ireny Knapik-Machnowskiej i Edwarda Kupiszewskiego. Ostrołęka 1995 sześć wieczorów. 1995 (Irena Knapik-Machnowska, Edward Kupiszewski O Salonie Literackim - [Wi...) szczegóły 
409.książka: Samemu płonąć. Almanach. 1992 ([Wiersze aut.:] Elżbieta Ambroż, Marek Blama, Jolanta Dąbkowska, Andrz...) szczegóły 
410.książka: Samosiewy. 1988 ( [Cz.]: 1 [Grupa 1] Piotr Horzyk: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Adam Wies...) szczegóły 
411.książka: Shuflada. Tomik całkowicie niezorganizowanej grupy poetyckiej. 1993 ([Wstęp]. - [Wiersze członków grupy artystycznej "Shuflada" w Społeczny...) szczegóły 
412.książka: Słowokształty. 2001 (Hanna Zarębska: Od Wydawcy. - [Wiersze młodych poetów działających w M...) szczegóły 
413.książka: Spóźnijmy się na pociąg. 1999 (Henryk Pluwak: [Wstęp]. - [Wiersze i teksty piosenek, m.in. członków g...) szczegóły 
414.książka: Stajnia. Antologia grupy poetyckiej. 1997 (Jerzy Tomaszkiewicz: W 30-lecie "Stajni" [przedmowa]. - Wiersze [aut.:...) szczegóły 
415.książka: Ślepcy pod słońcem. 1992 ([Wstęp]. - [Wiersze członków Grupy Literackiej "Draga" w Rzeszowie, au...) szczegóły 
416.książka: Świadectwo obecności. Almanach formacji literackiej Art-Laboro. 2001  szczegóły 
417.książka: Tęczowy pryzmat. Antologia Szkolnej Grupy Literackiej "Wibracje". 2002  szczegóły 
418.książka: To moje słowa. Antologia poezji Grupy Literackiej RSTK "Ziemi Radomskiej". 1990 ( [Utwory aut.:] Justyna Budzyńska, Jerzy Bogumił Ciszewski, Maria Jani...) szczegóły 
419.książka: [Trzydzieści trzy] 33 wiersze Grupy Poetyckiej "Łuczywo". 1991 ( [Utwory aut.:] Teodora Górska, Grażyna Jeromin-Gałuszka, Stanisław Ke...) szczegóły 
420.książka: Uśmiech kwiatów. Wybór wierszy. 2002  szczegóły 
421.książka: Uwikłania. Almanach Grupy Literackiej "Dysonans". 1995-1999. 1999 (Jan Stanisław Jeż: Kolejny etap. [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Elżbieta A...) szczegóły 
422.książka: Uwolnić mrożone truskawki. 1996 (Henryk Pluwak: [Wstęp]. - [Wiersze aut.:] Sylwia Góra, Krzysztof Ibek,...) szczegóły 
423.książka: Wiersze Grupy poetyckiej IWA. 2003  szczegóły 
424.książka: Wiersze. [Tarnowskie Koło Młodych Autorów]. 1996 ([Zawiera wiersze członków Tarnowskiego Koła Młodych Autorów]....) szczegóły 
425.książka: Wiersze. 2001  szczegóły 
426.książka: Wniebogłosy. Almanach Tarnowskiej Grupy Literackiej "Jaskółka" w Tarnowie ul. Traugutta 1. 2003  szczegóły 
427.książka: Wpisane w krajobraz. Amatorska Grupa Twórcza "Strumień". 1997  szczegóły 
428.książka: Za horyzontem. Almanach młodej poezji. Warsztaty Artystyczne '86. 1987 ( Bogdan Dworak: Wstęp. -[Wiersze członków Grupy Lit. "ECCE" i Grupy Po...) szczegóły 
429.książka: Zasiew nadzieją. Almanach Grupy Poetyckiej "Werset". 1995  szczegóły 
430.książka: Życiem pisane. Antologia Grupy Poetyckiej "Kanon" (1986-1996).  szczegóły 
431.książka: Życiem pisane. 2002  szczegóły 
432.książka: Żywieckie doliny i szczyty. 1994 ([Wybór wierszy członków Grupy Literackiej "Gronie" w Żywcu, aut.:] Mar...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
433.książka: Tomaszkiewicz Jerzy: Sztandar pod szafą. Szkice i polemiki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Na wstępie. - Zamach na Wawel [polem. z: Andrzej Kijo...) szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Myśl narodowa. Akant 2000 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tomasz: Neoromantycy. Myśl Polska 1999 nr 37 s. 9  szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Sztuka dla narodu. Nasz Dziennik 1999 nr 261 s. 11  szczegóły 
recenzja: J.W.: Topos 2000 nr 3/4 s. 191 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
434.proza: Melodramat. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 61-62 (aut.: Klub Literatów "Zeppelin" na podstawie opowiadania Wojtka Kamińs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
435.książka o twórcy: Stabro Stanisław: Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 1992 (Przedmowa. Z kręgu polskiego katastrofizmu. Związki liryki Krzysztofa ...) szczegóły 
436.książka o twórcy: Stabro Stanisław: Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 2003  szczegóły 
  Bryll Ernest
    proza (alfabet tytułów)
437.proza: Bryll Ernest: Świat perlistej biesiady. Plus Minus 2001 nr 37 s. D2 (wspomnienie dot. środowiska "Współczesności"; dot. m.in. autorów: Stan...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dziekoński Józef Bogdan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
438.książka o twórcy: Zamojska Dorota: Bursz- cygan - legionista. Józef Bogdan Dziekoński. 1916-1855. 1995 ([Biografia, twórczość;m.in. o przynależności do Cyganerii Warszawskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gąsior Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Gąsior Monika: Listopad. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 22 (z notą biograficzną: (Int.): Witamy w "Pomostach"...) szczegóły 
440.wiersz: Gąsior Monika: Łuk marzeń.... Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 22 (z notą biograficzną: (Int.): Witamy w "Pomostach"...) szczegóły 
441.wiersz: Gąsior Monika: Pożegnanie lata. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 22 (z notą biograficzną: (Int.): Witamy w "Pomostach"...) szczegóły 
442.wiersz: Gąsior Monika: W wierszach Szymborskiej.... Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 22 (z notą biograficzną: (Int.): Witamy w "Pomostach"...) szczegóły 
443.wiersz: Gąsior Monika: Wielkie porządki. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 22 (z notą biograficzną: (Int.): Witamy w "Pomostach"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Husarski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Kądziela Paweł: Zapomniany twórca z kręgu Skamandra. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 1 XI s. 7, 11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Wiśniewska Lucyna: Trzy dyskusje Karola Irzykowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 43-56 (dot. polemiki ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w ks. "Walka o treść...) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: Zawada Andrzej: Między Skamandrem a Paryżem. Integracje 1991 nr 27 s. 83-85 (biogr., twórcz....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kolanowska Alicja Jarosława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
447.książka twórcy: Kolanowska Alicja J.: Samoloty motylkowe. [Wiersz]. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maśliński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
448.artykuł: Bujnicki Tadeusz: O Maślińskim i Żagarach. Zdanie 2003 nr 1/2 s. 89-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Palowski Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Poeta G. Palowski 70-letni. Głos Ludu 1991 nr 31 s. 4 (nota z okazji roczn. ur.; podp. Grupa Literacka '63...) szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
450.proza: Paźniewski Włodzimierz: Ani osiemnasty, ani skamandryci. Kresy 1991 nr 6 s. 130  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
451.wywiad: Górdziałek Józef: Spotkanie kultur. Opcje 1994 nr 2 s. 25-27 (m.in. nt. grupy literackiej "Kontekst"; z not. i fot....) szczegóły 
  Piętak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
452.artykuł: Nowakowski Józef: Piętak, żagaryści i kwadryganci. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 5 s. 8-21 (z not. o Stanisławie Piętaku i o Józefie Nowakowskim na s. 285...) szczegóły 
  Pucis Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
453.książka twórcy: Pucis Joanna: Przeciw-światło. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stabro Stanisław
454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska Magdalena: "Zamiast prologu" oraz "Wiersz o zagadnieniu poezji" Stanisława Stabry wobec programu i zagadnień grupy "Teraz". x 2003 ([w ks. zb.:] Język, literatura, dydaktyka. T. 2. Pod red. Renaty Jagod...) szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska Magdalena: "Zamiast prologu" oraz "Wiersz o zagadnieniu poezji" Stanisława Stabry wobec programu i zagadnień grupy "Teraz". x 2003 ([w ks. zb.:] Język, literatura, dydaktyka. T. 2. Pod red. Renaty Jagod...) szczegóły 
  Stachura Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
456.książka twórcy: Stachura Edward: Życie to nie teatr. (Wiersze i piosenki). 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
457.impreza: "Skamander - Tuwim" - wystawa w 100. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci Juliana Tuwima (1994-1995).  szczegóły 
artykuł: Zaworska Helena: Bal na wulkanie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 273 s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wawrosz Adam
    kult (alfabet autorów)
458.kult: [Raszyk Karol] (kara): Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (not. o biesiadzie poetyckiej poświęconej życiu i twórczości Adama Wawr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
459.książka o twórcy: Nyczek Tadeusz: Kos. O Adamie Zagajewskim. 2002 ([Zawiera zbiór tekstów poświęconych m.in. poezji, eseistyce, światopog...) szczegóły 
  Zegadłowicz Emil
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: Konferencja popularnonaukowa poświęcona grupie "Czartak" i twórczości Emila Zegadłowicza (1996).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
461.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Perakladchyckaja dzejjnasc' belavezhcauh. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 159-165 (dot. przekładów prozy białoruskiej na jęz. polski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: "Białowieża". Trybuna 1990 nr 42 s. 7 (nota ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Antologie i zbiory (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
463.książka: Buket Belavezhzha. Antalogihja krajaljubnajj paehzihih "Belavezhcauh". 2001 ([Zawiera wiersze autorów:] Agnihja, Maryja Alihfer, Mihkhas' Andrasju...) szczegóły 
464.książka: Życiem pisane. 2002  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Andrasjuk Mihkhas'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
465.książka twórcy: Andrasjuk Mihkhas': Fihrma. 2000  szczegóły 
recenzja: Chykvihn Jan: Scehny z nashaga tehatruma. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 268-270  szczegóły 
recenzja: Khmjaleuhskih Jurka: Vydaveckih fal'start. Czasopis 2001 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
  Chykvihn Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
466.książka twórcy: Chykvihn Jan: Krehjjdavae kola. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
recenzja: Tychka Galihna: "O, gehta boskaja formula zhyccja". Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 231-238 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
467.książka o twórcy: Sljaza pjakuchaja Ajjchyny. Tvorchy partreht Jana Chykvihna. 2000  szczegóły 
  Janovihch Sakrat
    książki twórcy (alfabet tytułów)
468.książka twórcy: Janovihch Sakrat: Ne zhal' prazhytaga. [Dziennik]. 2002 (Belastok : [Białowieża. Białoruskie Stowarzyszenie Literackie]...) szczegóły 
  Luksha Mihra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
469.książka twórcy: Luksha Mihra: Babskihja gihstoryih. [Pow.]. 2001  szczegóły 
  Razanauh Ales'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
470.książka twórcy: Razanauh Ales': Glihna. Kamen'. Zhaleza. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Sachko Zosja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
471.książka twórcy: Sachko Zoja: Paehmy. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Shatylovihch Dzmihtry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
472.książka twórcy: Shatylovihch Dzmihtry: Khvalih chasu. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
recenzja: Seuhruk Galihna: Zdzjajjsnjacca dushoju uh paehzihih. Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 271-272  szczegóły 
  Shved Vihktar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
473.książka twórcy: Shved Vihktar: Vybranyja vershy. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Stakhvjuk Vihktar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
474.książka twórcy: Stakhvjuk Vihktar: Bagrovy cen'. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska) / Życie literackie (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
475.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 5 XII s. 3 (nota nt. grupy literackiej OuLiPO - Ouvroir de Litterature Potentielle...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Lescure Jean
    proza (alfabet tytułów)
476.proza: Lescure Jean: Metoda R+7 (Szczególny przypadek metody S+N). Nowy Wiek 1998 nr 1 s. 13 (z notą o grupie literackiej OuLiPo...) szczegóły 
477.proza: Lescure Jean: Prawo Euklidesa. Nowy Wiek 1998 nr 1 s. 14 (z notą o grupie literackiej OuLiPo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
478.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska) / Życie literackie (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
479.artykuł: Marković Predrag: O serbskiej aforystyce. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 63-64 (nt. literatów z Belgradzkiego Koła Aforystów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
480.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 64-65 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: Lisek Joanna: Jung Wilne - artystyczna grupa litewskiej Jerozolimy. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XXXIV (streszczenie referatu...) szczegóły 
482.artykuł: Trzeciak Przemysław: Wokół "Jung Idysz". Midrasz 2001 nr 7/8 s. 8-10 (dot. działającej w Łodzi w latach 1919-1921 grupy plastyków i poetów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Suckewer Abraham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Kac Daniel: Abraham Sutzkewer (Suckewer) w Jung Wilne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 129-155 (poeci grupy Jung Wilne oczami Abrahama Sutzkewera, szerzej nt. Chaima ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
484.nagroda: Nagroda Artystyczna im. Bohaterów Warszawy (1990). (m.in.: Ryszard Bacciarelli...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    książki (alfabet autorów)
485.książka: Giżycki Marcin: Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. 1996 (1. Wstęp. 2. Problem awangardy filmowej w Polsce i na świecie. 3. Prze...) szczegóły 
recenzja: Film 1997 nr 3 s. 124 (nota...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Sztuka, awangarda, film. Kino 1997 nr 5 s. 46  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Nie tylko Smosarska. Gazeta Wyborcza 1997 nr 49 s. 9  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
486.audycja radiowa: Muzyka i literatura "Z księżycem pod pachą" - Lechoń i Skamandryci.  szczegóły 
487.audycja radiowa: Przewodnik po literaturze XX-lecia Awangarda Krakowska.  szczegóły 
488.audycja radiowa: Przewodnik po literaturze XX-lecia Kwadryga.  szczegóły 
489.audycja radiowa: Przewodnik po literaturze XX-lecia Przedmieście.  szczegóły 
490.audycja radiowa: Przewodnik po literaturze XX-lecia Skamander.  szczegóły 
491.audycja radiowa: Przewodnik po literaturze XX-lecia Żagary.  szczegóły 
492.audycja radiowa: Z malowanej skrzyni. Portrety twórców ludowych Lucyna Szubel, poetka z Grupy Literackiej "Gronie" z Żywca.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
493.audycja radiowa: Skamandryci.  szczegóły 
494.audycja radiowa: W kręgu grupy "Przedmieście".  szczegóły 
495.audycja radiowa: W kręgu "Żagarów".  szczegóły 
496.audycja radiowa: W Skamandrze i Ziemiańskiej.  szczegóły 
497.audycja radiowa: Wiosny i jesienie - poezje i piosenki Skamandrytów.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o pisarzach (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
498.audycja radiowa: Skamandryci.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
499.audycja TV: Żagary Po drugiej stronie barkady - Henryk Dembiński.  szczegóły 
500.audycja TV: Żagary Radość i przerażenie. Teodor Bujnicki.  szczegóły 
501.audycja TV: Żagary Włóczędzy i intelektualiści.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o literaturze i pisarzach (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
502.audycja TV: Skamandryci.  szczegóły 
503.audycja TV: Skamandryci (Prezentacja twórczości Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego).  szczegóły