Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
2.książka: Bartoszyński Kazimierz: Powieść w świecie literackości. Szkice. 1991 (Od autora. - I. Interpretacje: "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana...) szczegóły 
3.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
4.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
5.książka: Drwięga Marek: Paul Ricoeur daje do myślenia. 1998 ([Monografia myśli filozoficznej Paula Ricoeura. Zawiera m.in. rozdział...) szczegóły 
6.książka: Idąc za Greimasem. 1998 (Anna Grzegorczyk: Praca sensu [wstęp]. - Eric Landowski: Przedmowa. Tł...) szczegóły 
7.książka: Literatura, teoria, metodologia. 2001 (Danuta Ulicka: Słowo wstępne. * Edward Kasperski: Literatura. Teoria. ...) szczegóły 
8.książka: Markiewicz Henryk: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. 1989 (Przedmowa. - Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą...) szczegóły 
9.książka: Mayenowa Maria Renata: Studia i rozprawy. 1993 (Teresa Dobrzyńska: Maria Renata Mayenowa [wstęp]. * I. Styl a język po...) szczegóły 
10.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
11.książka: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. 2001 ([Zaw. m.in. hasła z dziedziny literaturoznawstwa, teatrologii, estetyk...) szczegóły 
recenzja: Bielenda Ewa: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 65  szczegóły 
recenzja: Jadacki Jacek J.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Jadacki Jacek: Encyklopedia ingardenowska. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 72  szczegóły 
recenzja: Warmiński Andrzej: Roman Ingarden - zuruck zu den Sachen selbst. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 141-144  szczegóły 
12.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
13.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
14.książka: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. 2002 ([Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. ...) szczegóły 
15.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernistyczny autor nie chce umrzeć. Czy do znajomości literatury potrzebna jest wiedza o biografiach i intencjach jej autorów? - rozmowa z Włodzimierzem Boleckim. Życie 2000 nr z 14 IX s. 1, 4-5 (wyw. nt. postmdernistycznej metody badań literackich i krytyce współcz...) szczegóły 
17.artykuł: Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 178-180 (rec. ks. zb.: Introducting literary theories. A guide and glossary. [R...) szczegóły 
18.artykuł: Głowiński Michał: Intertextuality in critical discourse. 1990 ([W ks. zb.:] Semantic analysis of literary texts. Amsterdam 1990, s. 2...) szczegóły 
19.artykuł: Janiak Marek: Liberalizm metodologiczny Richarda Shustermana. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 420-428 ([rec. ks.:] Richard Shusterman: The object of literary criticism. Wuer...) szczegóły 
20.artykuł: Levi-Strauss Claude: Freud, Sofokles i Labiche. Dialog [Warszawa] 1990 nr 11 s. 107-119 (polem. z Freudowską interpretacją "Króla Edypa" Sofoklesa poprzez inte...) szczegóły 
21.artykuł: Pospishil Ivo: Literaturovedcheskaja slavistika i novye metodologicheskie impul'sy dlja slavvjanskojj poehtiki. Stylistyka 2002 nr 11 s. 523-540 (dot. najnowszych nurtów badawczych w slawistyce...) szczegóły 
22.artykuł: Pospisil Ivo: Pragnienie ścisłości i historyzmu. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 195-201 (dot. wpływu zmian technologicznych i kulturowych na literaturoznawstwo...) szczegóły 
23.artykuł: Szajnert Danuta: Intencja i interpretacja. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 7-42 (o pojęciu intencji autora w badaniach literackich...) szczegóły 
24.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 138-141 (rec. ks.: I. K. Kuz'michev: Literaturovedenie XX veka. Krizis metodolo...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Japola Józef: Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury. 1998  szczegóły 
26.książka: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. 2000 ( Grażyna Borkowska: Wstęp. * I. Krytyka feministyczna i "ojcowie teori...) szczegóły 
27.książka: Nycz Ryszard: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. 1993 (Od autora. - Wprowadzenie: Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizm...) szczegóły 
28.książka: Psychoanaliza i literatura. 2001 ( Paweł Dybel: Psychoanaliza i literaturoznawstwo. * Część I: Hermann P...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Nieświadomość w kształt przyobleczona. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Blecha Ivan: Znak, ślad i fenomen. Principia 2001 t. 29 s. 49-76 (konfrontacja poglądów Jacquesa Derridy nt. tekstu, pisma i znaku z roz...) szczegóły 
30.artykuł: Burzyńska Anna: Pomiędzy strukturalizmem i poststrukturalizmem: przypadek Rolanda Barthes'a. Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 405-420  szczegóły 
31.artykuł: Chojnowski Robert: O holistycznym ujęciu tekstów kultury. Parnasik 2003 nr 1 s. 11  szczegóły 
32.artykuł: Derrida Jacques: List do jednego z japońskich przyjaciół. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 43-45 (list otwarty do Toshihiko Izutsu dot. "dekonstrukcji"....) szczegóły 
33.artykuł: Dybel Paweł: Fallus, płeć, kobieta. Katedra 2001 nr 3 s. 105-126 (dot. funkcjonowania pojęcia "fallus" w koncepcji języka Jaquesa Lacana...) szczegóły 
34.artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96 (dot. zwłaszcza refleksji Ericha Fromma w książce "Rewizja psychoanaliz...) szczegóły 
35.artykuł: Heck Dorota: Co po poststrukturalizmie?. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 163-176 (przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących wiedzy o literaturze...) szczegóły 
36.artykuł: Heller Leonid: La realisme socialiste fut-il systeme? Quelque questions de methodologie. Blok 2002 nr 1 s. 11-43 (dot. m.in. zagadnień metodologicznych i teoretycznych związanych z bad...) szczegóły 
37.artykuł: Ignaczak Ewa: Meaning and its Context. Poststructuralist Background of New Historicism. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 177-189 ("Nowy Historyzm" jako jedna z nowych orientacji w badaniach literackic...) szczegóły 
38.artykuł: Łaciak Piotr: Status metodologiczny dekonstrukcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 129-143 (podstawowe zasady dekonstrukcji filozoficznej jako strategii metodolog...) szczegóły 
39.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: O literaturze, interpretacji i teorii. W związku z tezami Michała Pawła Markowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 467-475  szczegóły 
polemika: Skrendo Andrzej: Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 372-381 (omówienie typów krytyki odwołujących się do filozofii Emmanuela Levina...) szczegóły 
40.artykuł: Rulewicz Wanda: Intertextuality in deconstructive criticism. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 377-387  szczegóły 
41.artykuł: Sławek Tadeusz: Anatomy and Forgetfulness. Some themes of the postmodern. x 1996 ([W ks. zb.:] PASE papers in Literature, Language and Culture. Proceedi...) szczegóły 
42.artykuł: Strube Werner: Die Aktualitaet der Aufklaerungshermeneutik. x 2000 ([w ks. zb.:] Aktualitaet der Aufklaerung. Red. Ryszard Różanowski. Wro...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Auerbach Erich: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. 1968  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Mimesis według Ericha Auerbacha. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 107-120  szczegóły 
omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 235-236 ([omów. artykułu omawiającego książkę E. Auerbacha:] Andreas Mahler: Di...) szczegóły 
44.książka: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Radziejowice 6-8 lutego 1997 r.. 1998 ([Wystąpienia uczestników dyskusji:] Alina Nowicka-Jeżowa: Otwarcie dys...) szczegóły 
recenzja: Wrzosek Stefan: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 213-219  szczegóły 
45.książka: Bator Andrzej P.: Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca. 1999 ([M.in. nt. literatury jako przedmiotu badań Romana Ingardena, także o...) szczegóły 
recenzja: Dec Ignacy: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1999 nr 2 s. 203-204  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 91 (nota...) szczegóły 
46.książka: Buksiński Tadeusz: Interpretacja źródeł historycznych pisanych. 1992 ([Dot. m.in. tekstów literackich jako źródeł historycznych; zawiera roz...) szczegóły 
recenzja: Możdzonek Maciej: Nasze Historie 1994 t. 1 s. 127-128  szczegóły 
47.książka: Cieliński Arkadiusz, Smużniak Karol: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja, analiza strukturalistyczna, semioza, dekonstrukcja. 2000 (Karol Smużniak: Wstęp. * Eksplikacja: Aleksander Wit Labuda: Metoda ek...) szczegóły 
recenzja: Dutka Czesław P.: Metodycy i metodologie. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
polemika: Smużniak Karol: O różnym pojmowaniu celów, czyli "Metodycy i metodologie". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
48.książka: Cysewski Kazimierz: Z zagadnień literaturoznawstwa polskiego doby pozytywizmu. 1860-1914. 1986  szczegóły 
recenzja: Zięba Michał: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 216-217  szczegóły 
49.książka: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?. 1994 ([M.in.:] Stefan Morawski: W mrokach postmodernizmu. Rozmyślania rekole...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 513-514  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: Odwet humanistów. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
50.książka: Drwięga Marek: Paul Ricoeur daje do myślenia. 1998 ([Monografia myśli filozoficznej Paula Ricoeura. Zawiera m.in. rozdział...) szczegóły 
51.książka: Dutka Czesław Paweł: Literatura - badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej. 2000  szczegóły 
52.książka: Dutka Czesław P.: Literatura - badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej. 1990 (I. Wprowadzenie. - II. Od teorii do operacjonalizacji badawczych. III....) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: Kurowicki Jan: Kłopotliwe wędrówki po ogrodzie nauk. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 299-301  szczegóły 
53.książka: Dzisiów Łukasz: Paul Karl Feyerabend a tendencja modernistyczna. 1996 (Wstęp, czyli pytania o intencje.* Rozdz. I. Pytanie o modernizm: 1. Te...) szczegóły 
54.książka: Eribon Didier, Levi-Strauss Claude: Z bliska i z oddali. 1994 (Wywiad; m.in. rozdz. "Strukturalizm w Paryżu" i "Literatura" o struktu...) szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Antropolog - istota patrząca. Ex Libris 1994 nr 55 s. 6-7  szczegóły 
55.książka: Estetyki filozoficzne XX wieku. ([Dot. m.in. dzieła literackiego według poszczególnych orientacji estet...) szczegóły 
recenzja: Dziamski Grzegorz: Estetyka XX wieku - spojrzenie nostalgiczne. Sztuka i Filozofia 2002 nr 20 s. 175-183  szczegóły 
56.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
57.książka: Gadamer Hans-Georg: Język i rozumienie. 2003 ([Zawiera szkice poświęcone filozofii języka, interpretacji hermeneutyc...) szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: Rozmowa o rozmowie, rozmowa o życiu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
58.książka: Heck Dorota: W stronę morfologii kultury. Perspektywy literturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury. 1999  szczegóły 
59.książka: Idąc za Greimasem. 1998 (Anna Grzegorczyk: Praca sensu [wstęp]. - Eric Landowski: Przedmowa. Tł...) szczegóły 
60.książka: Ingarden Roman: [Das literarische Kunstwerk] Umelecke dilo literarni. 1989 ([Zawiera także "Dodatek":] R. Ingarden: [O funkcjach mowy w widowisku ...) szczegóły 
61.książka: Ingarden Roman: O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. 1988  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1988 nr 12 s. 38-40  szczegóły 
62.książka: Ingarden Roman: Ontologija umetnosti. (Studije iz estetike). 1991  szczegóły 
63.książka: Ingarden Roman: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. 1997  szczegóły 
64.książka: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce. III Sympozjum Młodych Pracowników Nauki Wydziału Humanistycznego, Szczecin, 5-7 maja 1993. 1996 ([Teksty referatów wygł. na III Sympozjum "Interdyscyplinarność i semio...) szczegóły 
65.książka: Interpretacja dzieła. Konferencja w Instytucie Sztuki PAN, 5-7 listopada 1984 roku. 1987  szczegóły 
recenzja: Konończuk Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 415-422  szczegóły 
66.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
recenzja: Dobrowolski Andrzej: Językoznawca i wieża Babel. Twórczość 1990 nr 6 s. 98-101  szczegóły 
recenzja: Jasiński Bogusław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 43 s. 3, 15  szczegóły 
recenzja: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Poetyckość a referencja. Śląsk 1997 nr 1 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Wieloznaczność. Śląsk 1997 nr 2 s. 72  szczegóły 
recenzja: Małuszyński Wojciech: Między szczupakiem a gotykiem. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Mikust'akova Anna, Zelenka Milos: Slavia 1993 z. 1 s. 93-96  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 251-259  szczegóły 
recenzja: Żyłko Bogusław: Roman Jakobson czyli triumfy lingwistyki XX wieku. Odra 1991 nr 2 s. 94-96  szczegóły 
67.książka: Jakóbczyk Stanisław: Porównywanie (O procedurach naukowych filologii). 1990 ([M.in. rozdz.:] Kwestia specyfiki nauk filologicznych. Porównywanie w ...) szczegóły 
68.książka: Janaszek-Ivanickova Halina: O współczesnej komparatystyce literackiej. 1989 ([Wyd. rozszerz. o rozdz.:] Agresywność nowych szkół literaturoznawczyc...) szczegóły 
69.książka: Jauss Hans Robert: Historia literatury jako prowokacja. 1999 (Przedmowa. * Tradycja literacka a dzisiejsza świadomość nowoczesności ...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historyczność historii literatury. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 30-31  szczegóły 
70.książka: [Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury] Language and space. The poststructuralist turn in the philosophy of culture. 1999  szczegóły 
71.książka: Karcz Andrzej: The Polish Formalist School and Russian formalism. 2002 (Acknowledgements. Introduction. 1. Anticipation of Polish formalists. ...) szczegóły 
72.książka: Kasztenna Katarzyna: Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. 1995 (Wstęp. - Rozdział I: 1. Synteza w genologii literaturoznawczej. 2. Sug...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Prawdziwe Dzieje Królestwa Polskiego. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 97-104  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 207 (notka...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Syntetycznie o syntezie. Odra 1997 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 168-175  szczegóły 
73.książka: Kawiecki Piotr, Piekarski Romuald: Zagadnienia estetyki współczesnej. Sztuka, wartości, poznanie. 1994 (Część pierwsza: Piotr Kawiecki: Wartości i przedmioty sztuki: Miejsce ...) szczegóły 
74.książka: Kotowa Barbara: Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej. 1989 ([M.in. rozdz.:] Pozytywistyczna koncepcja metodologiczna wartościowani...) szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 237-238  szczegóły 
75.książka: Krakowski Jerzy: Mathesis i metafizyka. Studium metodologiczne przełomu kartezjańskiego. 1992  szczegóły 
76.książka: Krasuski Krzysztof: Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej (1945-1990). 1993 (Uwagi wstępne. Zaraz po wojnie i potem. Warsztat historyków literatury...) szczegóły 
77.książka: Lacan Jacques: Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26-27 września 1953 w Istituto di psicologia della universit'a di Roma. 1996  szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Z powrotem do Lacana. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 377-397  szczegóły 
78.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
79.książka: Lechte John: Panorama współczesnej myśli humanistycznej. Od strukturalizmu do postmodernizmu. 1999 (Przedmowa. * [Zawiera krótki zarys twórczości każdego myśliciela oraz ...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Klucz do współczesnej myśli. Trybuna 1999 nr 113 s. 13  szczegóły 
80.książka: Lepenies Wolf: Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki. 1996 (Od Wydawcy. - Anna Zeidler-Janiszewska: Z ducha Diderota. Krótkie wpro...) szczegóły 
recenzja: Różanowski Ryszard: Nowoczesność i nauka. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 105-107  szczegóły 
81.książka: Literatura, teoria, metodologia. 2001 (Danuta Ulicka: Słowo wstępne. * Edward Kasperski: Literatura. Teoria. ...) szczegóły 
82.książka: Loba Mirosław: Sujet et theorie litteraire en France apres 1968. 2003 (Introduction. I. Pour un sujet neutre: Roland Barthes. II. Experience ...) szczegóły 
83.książka: Martuszewska Anna: "Ta trzecia". Problemy literatury popularnej. 1997 (Od autorki. * 1. Czym "ta trzecia" kusi badacza literatury? [literatur...) szczegóły 
recenzja: Grabowska Agata: Napis 1998 seria 4 s. 198-203  szczegóły 
84.książka: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. 1987 ([Zawiera m. in.:] M. Latoszek: Aktualność metody biograficznej. - R. ...) szczegóły 
recenzja: Jakubczak Franciszek: Polityka 1988 nr 34 s. 14  szczegóły 
85.książka: Mitosek Zofia: Mimesis. Zjawisko i problem. 1997 ([Zawiera:] Wprowadzenie. * I. Teorie: [1] Mimesis (etymologia, semanty...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 4 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Stylistyka 1998 nr 7 s. 443-447  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Meandry "mimesis". Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 154-160  szczegóły 
recenzja: Szary-Matywiecka Ewa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 219-230  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspólnota mimesis. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 22 (z fot. Zofii Mitosek...) szczegóły 
86.książka: Mitosek Zofia: Teorie badań literackich. 1998  szczegóły 
87.książka: Mitosek Zofia: Teorie badań literackich. 1995  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 208 (notka...) szczegóły 
88.książka: Mitosek Zofia: Teorie badań literackich. Przegląd historyczny. 1988  szczegóły 
89.książka: Mitosek Zofia: [Teorie badań literackich] Teorihji literaturnih doslihdzhen'. 2003  szczegóły 
90.książka: Morawski Stefan: Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny. 1992 (Pojęcie estetyki. Rozwój estetyki europejskiej. Klasyfikacja materiału...) szczegóły 
91.książka: Nowak Andrzej: Ingarden contra Ingarden. Studium z pogranicza ontologii filozoficznej, semiotyki i filozofii wartości. 1990 ([M.in. rozdz.:] Schematyczność a intencjonalność. Wyglądy i schematy. ...) szczegóły 
recenzja: Kmiecikowski Waldemar: Nowe odczytanie Ingardena?. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 107-122 (dot. także literaturoznawczych aspektów myśli Ingardena...) szczegóły 
recenzja: Wołoszyn Edward: Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 2 s. 224-228  szczegóły 
recenzja: Wołoszyn Edward: Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 2 s. 224-228  szczegóły 
92.książka: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa. 1992 ([Materiały z konferencji naukowej "Nowe problemy metodologiczne współc...) szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Kłopoty z literaturoznawczymi problemami. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 103-107  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Między współczesnymi a nowymi laty. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
sprostowanie: Danek Danuta: List do redakcji "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 14-15  szczegóły 
93.książka: Ogrodnik Bogdan: Ingarden. 2000 (Wstęp. - Życie i dzieło. Wybrane elementy ontologii Ingardena. Teoria ...) szczegóły 
recenzja: Błaszczyk Piotr: Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 144-152  szczegóły 
recenzja: el: Wielki (nie)doceniony. Przegląd 2001 nr 6 s. 25  szczegóły 
94.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
95.książka: Poczobut Robert: Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego. Studium krytyczne. 1995  szczegóły 
recenzja: Kmiecikowski Waldemar: Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 478-486  szczegóły 
96.książka: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzytstwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996. 1997 (F. Grucza, M. Dakowska: Od Redaktorów. * Franciszek Grucza: Języki lud...) szczegóły 
97.książka: Poetika. Teorija umetnicke knjizevnosti. 2000  szczegóły 
98.książka: Problemes de terminologie litteraire. 1988 (J. Heistein: Avant-propos. - R. Martin: Terminologie et problematique ...) szczegóły 
99.książka: Psychoanaliza i literatura. 2001 ( Paweł Dybel: Psychoanaliza i literaturoznawstwo. * Część I: Hermann P...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Nieświadomość w kształt przyobleczona. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 28  szczegóły 
100.książka: Rewers Ewa: Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. 1996 (Wstęp. * Cz. I: Strukturalizacja przestrzeni. 1. Od Hipolita Taine'a d...) szczegóły 
recenzja: Geisler Robert: Język przestrzeni, przestrzeń języka. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 55-58  szczegóły 
101.książka: Rewizje - kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji. 1996 ([M.in. zawiera rozprawy:] Ewa Nowak-Juchacz: Historyczna nowoczesność ...) szczegóły 
recenzja: Kapusta Andrzej: Transformacja estetyki. Kultura Współczesna 1997 nr 2 s. 97-101  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Ewa D.: Interpretacje reinterpretacji, czyli w labiryncie znaczeń. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 169-174  szczegóły 
102.książka: Rozważania metodologiczne. Język - literatura - teatr. 2000 ([Zawiera m.in.:] Edward Kasperski: Dlaczego metodologia? (Słowo wstępn...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 18-19 (nota...) szczegóły 
103.książka: Russkaja nauka o literature 1856-1917. 1992 (Wasilijj Shhukin: Słowo wstępne. - Vasilijj Shhukin: Puti razvitija ru...) szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
104.książka: Sawicki Stefan: Wartość - sacrum - Norwid. Studia i szkice aksjologiczno-literackie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Czym jest poezja? Ethos polskiej literatury. O sytuac...) szczegóły 
recenzja: Stoff Andrzej: O literaturze w perspektywie wartości. Studia Norwidiana 1997 t. 14 (1996) s. 155-160  szczegóły 
recenzja: Tatara Marian: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 551-553  szczegóły 
105.książka: Sitek Jerzy: Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością. 2000  szczegóły 
recenzja: Fota Marek: Alla prima. Na wyblakłych płótnach idei. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 90-92  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Metodologia i rzeczywistość. Res Publica Nowa 2000 nr 7 s. 88  szczegóły 
polemika: Sitek Ryszard: W poetyce podejrzeń i insynuacji... Roberta [imię pierwotne i niewątpliwie prawdziwe - Ryszard] Sitka odpowiedź profesorowi Marcinowi Królowi. Res Publica Nowa 2000 nr 10 s. 105-110 (list do redakcji; z odpowiedzią Marcina Króla, s. 110...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 45 s. 156 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: W pół drogi. Res Publica Nowa 2000 nr 7 s. 88-93 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tyl Mirosław: Empatia i analiza. Opcje 2000 nr 5 s. 76-78  szczegóły 
106.książka: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. 2001 ([Zaw. m.in. hasła z dziedziny literaturoznawstwa, teatrologii, estetyk...) szczegóły 
recenzja: Bielenda Ewa: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 65  szczegóły 
recenzja: Jadacki Jacek J.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Jadacki Jacek: Encyklopedia ingardenowska. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 72  szczegóły 
recenzja: Warmiński Andrzej: Roman Ingarden - zuruck zu den Sachen selbst. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 141-144  szczegóły 
107.książka: Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin. 1994 (Od redaktorów serii [wstęp]. - Józef Dębowski: Roman Witold Ingarden (...) szczegóły 
108.książka: Starnawski Jerzy: Praca wydawcy naukowego. 1992  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 3 s. 41  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
109.książka: Stróżewski Władysław: Wokół piękna. Szkice z estetyki. ([Zawiera m.in.:] Trzy wymiary dzieła sztuki (Zarys problematyki). O fo...) szczegóły 
recenzja: Chmielowski Franciszek: Czas piękna. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 1/2 s. 453-454  szczegóły 
recenzja: Taranczewski Paweł: Estetyka ekstatyczna i normatywna Władysława Stróżewskiego. Estetyka i Krytyka 2003 nr 5 s. 188-195 (z not. o aut. na s. 210...) szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Mieczysław: Wdzięczność i odrobina nostalgii. Władysława Stróżewskiego "Wokół piękna". Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 15 (tekst wygł. z okazji prezentacji książki w Krakowie...) szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 277-278  szczegóły 
recenzja: Zinkiewicz Justyna: Piękno i sztuka. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 60  szczegóły 
110.książka: Szczepańska Anita: Estetyka Romana Ingardena. 1989  szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 258-259 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Ingarden uschematyzowany. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 161-165  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wizje Ingardenologa. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 74-79  szczegóły 
111.książka: Sztuka w świecie znaków. ([Wybór prac semiotyków ze szkoły tartusko-moskiewskiej. Zawiera:] Bogu...) szczegóły 
recenzja: Dawidek-Gryglicka Małgorzata: Języki sztuki. Czas Kultury 2003 nr 5 s. 114-118 (z not. o Małgorzacie Dawidek-Gryglickiej na s. 151...) szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Świat sztuki, świat znaków... Opcje 2003 nr 2 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Gajewski Krzysztof: Semiotyka wszystkiego. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 32  szczegóły 
recenzja: Mitzner Piotr: Rozmowy z Hydrą [z tego cyklu:] Pociąg. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 169-171 (felieton...) szczegóły 
112.książka: Trzynadlowski Jan: Autor, dzieło, wydawca. 1988  szczegóły 
113.książka: Tyszczyk Andrzej: Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena. 1993 (I. Kategoria estetyczności w literaturze i jej podstawy. II. Autonomiz...) szczegóły 
recenzja: Słomski Wojciech: Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 146-148  szczegóły 
114.książka: Ulicka Danuta: Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. 1999 ([Wstęp:] Fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu. 1. Fe...) szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
115.książka: Ulicka Danuta: Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty. 1992 (Wstęp: Ingarden - ingardenizm - ingardenologia. Rozdział I. Zakres, pr...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Konteksty ingardenologii. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 46 (z fot. Romana Ingardena...) szczegóły 
116.książka: W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferencji naukowej - Kraków 1985. 1995 ([M.in.:] Część V: Estetyka: Kazimierz Bartoszyński: O niektórych założ...) szczegóły 
117.książka: Walas Teresa: Czy jest możliwa inna historia literatury?. 1993 (I. Horyzont metodologiczny: przeciw historii. Ku historii nowej: Welle...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Co się zmienia. Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Inna historia literatury. Ogród 1994 nr 3 s. 296-302  szczegóły 
recenzja: Kasztenna Katarzyna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 206-214  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Pytania o możliwości historii literatury. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 63-71  szczegóły 
recenzja: Mazur Aneta: "De profundis" historyka. Znak 1995 nr 7 s. 133-137 (z not. o Anecie Mazur...) szczegóły 
recenzja: Paprocka Iwona: Czy możliwa jest inna historia literatury?. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Fantazmaty postmodernistycznego teoretyka literatury. Twórczość 1994 nr 10 s. 117-120  szczegóły 
118.książka: Watkins John W.N.: Wyjaśnianie historii. Zasady indywidualizmu metodologicznego w naukach społecznych. 1992  szczegóły 
119.książka: Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich. [Cz. 2]. 1991 (Cz. 2. Tartusko-moskiewska szkoła semiotyki. Wybór i oprac.: Lucjan Su...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 131-133  szczegóły 
120.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura i semiotyka. 2001 (I. Literatura i semiotyka [dot. dziejów i pograniczy semiotycznej inte...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
121.książka: Zambelli Paola: Mit hermetyzmu i aktualna debata historiograficzna. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Rozróżnienie - to co naturalne, to co duchowe....) szczegóły 
122.książka: Zgorzelski Czesław: System i funkcja. Ustalenia metodologiczne i propozycje teoretycznoliterackie. 1999 (Od autora [wstęp]. * Przeciw permisywizmowi metodologicznemu w badania...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Adamski Maciej: Analogia w polskim literaturoznawstwie strukturalistycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 175-193  szczegóły 
124.artykuł: Ankieta "Tekstów Drugich" [dla autorów szkolnych i uniwersyteckich podręczników historii literatury]. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 94-141 ([wypowiedzi:] Tadeusz Bujnicki, Stanisław Burkot, Bożena Chrząstowska,...) szczegóły 
125.artykuł: Bachmann Monika: Zu einigen Fragen der Romantikforschung in der Literaturwissenschaft. x 1988 ([W ks. zb.:] Z problemów rozwoju literatury NRD w latach siedemdziesią...) szczegóły 
126.artykuł: Bajerowa Irena: Nadawca - wydawca - ewolucja języka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 357-365 (nt. języka tekstów naukowych....) szczegóły 
127.artykuł: Bajerowa Irena: Niedostatki i nadmiar wolności w badaniach humanistycznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 142-146  szczegóły 
128.artykuł: Bakos Mikulas: Problem rozwojowej periodyzacji literatury słowackiej (Kilka uwag teoretycznych). Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 17-34  szczegóły 
129.artykuł: Balbus Stanisław: Metodologie i mody metodologiczne we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej). Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 97-103 (m. in. o metodologii jako wizytówce nomotetyczności każdej dziedziny w...) szczegóły 
130.artykuł: Balcerzan Edward: Jak starzeje się literaturoznawstwo? Siedem odpowiedzi na (podchwytliwe) pytanie. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 5-21  szczegóły 
131.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
nawiązanie: Smulski Jerzy: Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
132.artykuł: Balcerzan Edward: Zmiana stanu. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 1-6 (o ewolucji literaturoznawstwa w kierunku krytyki literackiej...) szczegóły 
nawiązanie: Kiec Izolda: O detektywach i badaczach literatury. Czas Kultury 1992 nr 41 s. 78-85  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
133.artykuł: Bal Mieke: Krytyka głosu: otwarta partytura twarzy. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 116-129 (dot. metafory "głosu" i "ścieżki" w badaniach literackich, zwłaszcza b...) szczegóły 
134.artykuł: Baluchowa Alicja: Krytyka tematyczna. Polonistyka 1992 nr 5 s. 277-280 (na przykładzie "Wstępu do "poetyki przestrzeni" Gastona Bachelarda....) szczegóły 
135.artykuł: Bardski Krzysztof: Patristic Interpretation of the Scripture and Modern Biblical Studies. Methodological Suggestions. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 23-29  szczegóły 
136.artykuł: Bartnik Wiesław: Ogląd czy konstrukcja? Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji dzieła literackiego. Studia Estetyczne 1988 t. 22 (1985) s. 161-181  szczegóły 
137.artykuł: Bartosiak Mariusz: Some aspects of the fractal view on science and culture. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Arts 1997 t. 8 s. 7-18 (m.in. dot. dynamiki nieliniowej w wersji teorii chaosu zastosowanej w ...) szczegóły 
138.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
139.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: O niektórych założeniach estetyki Romana Ingardena. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 245-265  szczegóły 
140.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości". Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 16-32  szczegóły 
141.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Ot "nauchnoto" znanie za literaturata do "sveta na literaturnostta". x 1993 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1993 nr 1 s. 22-34...) szczegóły 
142.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Khudozhestvennye cennosti, kul'turnyj obmen i mezhliteraturnye svjazi kak issledovatel'skaja problema. x 1989 ([W ks. zb.:] Sravnitel'noe literaturovedenie i russko-pol'skie literat...) szczegóły 
143.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Rol' i znachenije sravnitel'nogo literaturovedenija. Język Rosyjski 1988 nr 1 s. 10-21  szczegóły 
144.artykuł: Bielawka Maria: Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 129-136  szczegóły 
145.artykuł: Bilczewski Tomasz: Hermeneutyczny wymiar komparatystyki literackiej. Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 575-587  szczegóły 
146.artykuł: Biliński Krzysztof: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 245-249 (rec. ks.: L'jubomir Plesnik: Estetyka jednakosti. Nitra 2001...) szczegóły 
147.artykuł: Biskup Eugeniusz: "Rozrachunki inteligenckie". Problem adaptacji kategorii historycznoliterackiej dla potrzeb historii literatury. Ruch Literacki 1988 z. 4/5 s. 337-351  szczegóły 
148.artykuł: Blecha Ivan: Znak, ślad i fenomen. Principia 2001 t. 29 s. 49-76 (konfrontacja poglądów Jacquesa Derridy nt. tekstu, pisma i znaku z roz...) szczegóły 
149.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
150.artykuł: Boniecka Barbara: Tekst w kontekście (problemy metodologiczne). Polonica [Kraków] 1994 t. 16 s. 43-67  szczegóły 
151.artykuł: Borowicz Anna: Tragizm i antynomie w wizji kultury warszawskiej szkoły historyków idei i Zygmunta Baumana. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 73-98  szczegóły 
152.artykuł: Bovone Laura: Historie życia intelektualistów jako świadectwo refleksyjności. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 317-331 (nt. metody biograficznej z perspektywy socjologicznej...) szczegóły 
153.artykuł: Brogowski Leszek: Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 63-80  szczegóły 
154.artykuł: Brogowski Leszek: Teoria formatywności Luigi Pareysona. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 84-93  szczegóły 
155.artykuł: Brozi Krzysztof Jarosław: Najbardziej europejska z europejskich nauk. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
156.artykuł: Bujnowski Józef: In search of a method of scientific literary research. x 1993 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
157.artykuł: Bujnowski Józef: W poszukiwaniu naukowej metody badań literackich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1991 r. 33 (1990/1991) s. 32-42  szczegóły 
158.artykuł: Buksiński Tadeusz: Zasady i metody interpretacji tekstów. Studia Filozoficzne 1988 nr 12 s. 26-34 (dot. m.in. interpretacji tekstów literackich....) szczegóły 
159.artykuł: Bunjak Petar: Slavihstychnyja lihtaraturaznauhchyja dasledavannih uh novym tysjachagoddzih. Tehrmapihly [Termapily] 2000 nr 3 s. 127-135  szczegóły 
160.artykuł: Burszta Wojciech J.: Mistrz strukturalnej szarady. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 26 VI s. 12 (przypomnienie dokonań Claude'a Levi-Straussa w zakresie strukturalizmu...) szczegóły 
161.artykuł: Burzyńska Anna: Pomiędzy strukturalizmem i poststrukturalizmem: przypadek Rolanda Barthes'a. Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 405-420  szczegóły 
162.artykuł: Burzyńska Anna: Teoria czy postteoria?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 25-35 (refleksje nad obecnym stanem teorii literatury...) szczegóły 
163.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
164.artykuł: Caputo John D.: Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) od prawej (właściwej). Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 14-21 (dot. relacji między hermeneutyką a dekonstrukcją; szerzej o teoriach J...) szczegóły 
165.artykuł: Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Metodologiczne praxis polskiej rusycystyki literackiej lat osiemdziesiątych (Studia nad polsko-wschodniosłowiańskimi i radzieckimi stosunkami literacko-kulturalnymi). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 289-303  szczegóły 
166.artykuł: Chernukhina Inna: K probleme razvitija kontrastivnojj poehtiki (na materiale russkojj i bolgarskojj liriki). Stylistyka 1994 nr 3 s. 33-41  szczegóły 
167.artykuł: Chervinskene Elena: Metodologija interpretacii tvorchestva klassikov F. Dostoevskijj, L. Tolstojj, A. Chekhov. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 145-157  szczegóły 
168.artykuł: Chmiel Jerzy: Hermeneutyka i sens tekstów biblijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 44-49 (m.in. o wpływie teorii Rudolfa Bultmanna, Hansa Georga Gadamera i Paul...) szczegóły 
169.artykuł: Chmiel Jerzy: The Visual Interpretation of the Bible. An Outline. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 31-34  szczegóły 
170.artykuł: Chojnowski Robert: O holistycznym ujęciu tekstów kultury. Parnasik 2003 nr 1 s. 11  szczegóły 
171.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania. Principia 1996 t. 15 s. 137-152  szczegóły 
172.artykuł: Chwastek Dariusz: Hermeneutyka w kryzysie?. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 153-171 (analiza tradycyjnych pojęć i funkcji hermeneutyki na gruncie teologii...) szczegóły 
173.artykuł: Cichowicz Stanisław: Te powaby dekonstrukcji!. Twórczość 1992 nr 2 s. 121-123 (nt. Jacquesa Derridy i dekonstrukcji jako metody badań tekstu literack...) szczegóły 
174.artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: Komparatystyka w Polsce. Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 521-530  szczegóły 
175.artykuł: Ciszewska Jadwiga: Spór o interpretację podstawowych założeń estetyki R. Ingardena. Studia Estetyczne 1988 t. 22 (1985) s. 109-125  szczegóły 
176.artykuł: Cornea Paul: Illusions de la theorie et contraintes de la pratique. A propos du concept de "systeme". x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
177.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
178.artykuł: Cysewski Kazimierz: Wartościowanie w utworze - wartościowanie utworu (Tezy i wstępne rozpoznania). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 15-24 (ocena utworu ze stanowisk: teoretyczno- i historycznoliterackiego oraz...) szczegóły 
179.artykuł: Czaja Marta: Philosophon Agora 2000 s. 7-15 (próba odpowiedzi czym jest "dekonstrukcja" w ujęciu Jacquesa Derridy...) szczegóły 
180.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Historia i komparatystyka (Konradowska koncepcja literatury światowej). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 13-26  szczegóły 
181.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Między formalizmem a neoidealizmem (Wokół myślenia totalitarnego w teorii literatury). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 45-60 (dot. poglądów Wiktora Żyrmunskiego i Borysa Eichenbauma....) szczegóły 
182.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Najnowsze kierunki w teorii literatury (rosyjskiej i polskiej). x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
183.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 222-232  szczegóły 
184.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako tekst literaturoznawczy. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 62-82  szczegóły 
185.artykuł: Czerski Janusz: Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 19-43 ([Zawiera omówienie metod:] I. Metoda historyczno-krytyczna: krytyka li...) szczegóły 
186.artykuł: Dascal Marcelo: Interpretacja hermeneutyczna a interpretacja pragmatyczna. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 193-209  szczegóły 
187.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
188.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Fakt i problem metaliteraturoznawstwa. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 103-111 (próba kodyfikacji metaliteraturoznawstwa jako komentowania i badania l...) szczegóły 
189.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 116-129  szczegóły 
190.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 143-154  szczegóły 
191.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Paul Boekmann o zadaniach humanistycznego badania literatury (1930 r.). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 41-51  szczegóły 
192.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Z zagadnień metodologicznych semiotyki kultury (na przykładzie Stefana Żółkiewskiego analizy wiedzy o kulturze literackiej). Studia Semiotyczne 1993 t. 18 s. 19-42  szczegóły 
193.artykuł: Delany Sheila: Medieval Marxists. A tradition. Studia Anglica Posnaniensia 2002 t. 38 s. 11-21  szczegóły 
194.artykuł: Derrida Jacques, Roudinesco Elisabeth: Pochwała psychoanalizy. Dialog jacquesa Derridy i Elisabeth Roudinesco. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 273-308  szczegóły 
195.artykuł: Detka Janusz: Literatura a światopogląd - przegląd wybranych stanowisk badawczych. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 103-119  szczegóły 
196.artykuł: Diniejko Andrzej: The Search for Meaning and Interpretation of the Cultural Load in Literary Texts. Pedagogical Implications. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
197.artykuł: Dobosz Artur: Nietzscheańska metafora lustra a pewien problem hermeneutyczny. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 65-71 (dot. relacji epistemologii interpretacji i ontologii zrozumienia u Pau...) szczegóły 
198.artykuł: Dobosz Artur: Symbolika zła a filozofia praktyczna Paula Ricoeura. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 67-75 (dot. m.in. struktury i interpretacji symboli zła według Paula Ricoeura...) szczegóły 
199.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
200.artykuł: Dutka Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 283-284 ([rec. ks.:] L'ecole de Prague. L'apport epistemologique. Red. Mortez M...) szczegóły 
201.artykuł: Dutka Czesław P.: Formalizm rosyjski - trud recepcji i przyswojenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 39-52  szczegóły 
202.artykuł: Dutka Czesław P.: Wielość poetyk i jedność teorii a formalizm rosyjski. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 17-23  szczegóły 
203.artykuł: Dutka Czesław P.: Wielość poetyk i jedność teorii a formalizm rosyjski. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
204.artykuł: Dybel Paweł: Derrida i Lacan: spór dwóch żaków o fallusa (Pamięci Anthony Easthope'a). Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 309-336  szczegóły 
205.artykuł: Dybel Paweł: Fallus, płeć, kobieta. Katedra 2001 nr 3 s. 105-126 (dot. funkcjonowania pojęcia "fallus" w koncepcji języka Jaquesa Lacana...) szczegóły 
206.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
207.artykuł: Dziadek Adam: Od polityki i teorii do literatury. Wokół "Theorie d'ensemble" grupy Tel Quel. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 105-117 (omówienie jednego z etapów rozwoju francuskiego poststrukturalizmu, zw...) szczegóły 
208.artykuł: Dziemidok Bohdan: R. Ingarden on evaluation of the work of art. Reports on Philosophy 1988 nr 12 s. 13-18  szczegóły 
209.artykuł: Ekman Bjorn: Erlebnis und Interpretation. Sind die Methoden der Literaturwissenschaft dem Erlebnis-Charakter literarischer Texte angemessen?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 122 (2174) s. 21-36  szczegóły 
210.artykuł: Fal Wanda: Analiza syntaktyczna a morfologiczna teksty literackiego. x 1991 ([w czasopiśmie:] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facult...) szczegóły 
211.artykuł: Faryno Jerzy: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 247-256 (rec. ks. zb.: Trudy po znakowym sistiemam. [T.] 27. / Toid margisustee...) szczegóły 
212.artykuł: Faryno Jerzy: Semiotyka tartusko-moskiewska w Polsce (1960-2000) (Materiały do bibliografii). Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 493-511 (wykaz publikacji i przekładów z koment....) szczegóły 
213.artykuł: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. Summarium 1992 r. 13 (1984) s. 117-121  szczegóły 
214.artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96 (dot. zwłaszcza refleksji Ericha Fromma w książce "Rewizja psychoanaliz...) szczegóły 
215.artykuł: Fieguth Rolf: Ingardena sprawa "Istoty liryzmu". x 1995 ([W ks. zb.:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferenc...) szczegóły 
216.artykuł: Filipowska Anna: Kierunki hermeneutyki - od Schleiermachera do Ricoeura. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 193-207 (hermeneutyka jako kierunek interpretacji tego, co niezrozumiałe i wiel...) szczegóły 
217.artykuł: Filipowska Anna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 209-212 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil, Milos Zelenka: Rene Wellek a mezivalecne ces...) szczegóły 
218.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
219.artykuł: Frow John: Po stronie historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 194-218 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
220.artykuł: Gadamer Hans Georg: Dekonstrukcja a hermeneutyka. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
221.artykuł: Gadamer Hans Georg: Hermeneutyka podejrzenia. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 172-181  szczegóły 
222.artykuł: Gadamer Hans-Georg: Dekonstrukcja a hermeneutyka. Odra 1996 nr 1 s. 40-46  szczegóły 
223.artykuł: Gajda Stanisław: Dialogowość tekstów naukowych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 81-92 (m.in. na przykładzie tekstów literaturoznawczych...) szczegóły 
224.artykuł: Gajda Stanisław: Świętości w nauce. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
225.artykuł: Gajda Stanisław: Termin w tekście naukowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 223-231  szczegóły 
226.artykuł: Gajewska Grażyna: Etyczny wymiar interpretacji tekstów. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 341-354  szczegóły 
227.artykuł: Gałązka Wojciech: Sto lat bułgarskiej nauki o literaturze. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 159-167 (przegląd za lata 1885-1985....) szczegóły 
228.artykuł: Gasparow Boris: Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 222-234 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I) [z "Wprowadzeniem" Bogusława...) szczegóły 
229.artykuł: Geertz Clifford: O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej). Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 112-130  szczegóły 
230.artykuł: Gil Dorota: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 139-148 (rec. ks. zb.: Le letterature dei paesi Slavi. Storija e problemi di pe...) szczegóły 
231.artykuł: Głowala Wojciech: Metafory genetystów. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 112-120 (analiza dyskursu literaturoznawczego w aspekcie kauzalizmu, na przykła...) szczegóły 
232.artykuł: Głowiński Michał: Czy schodzimy na pobocze?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 146-150  szczegóły 
233.artykuł: Głowiński Michał: Strukturalizm był domeną wolności.... Arka 1991 nr 35 s. 84-91  szczegóły 
234.artykuł: Gołaszewska Maria: Empirically Oriented Aesthetics. Between Phenomenology and Existentialism. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 233-246  szczegóły 
235.artykuł: Gołaszewska Maria: Ingardenowska kocepcja wartości estetycznej w świetle teorii systemów względnie izolowanych. Studia Estetyczne 1988 t. 22 (1985) s. 89-107  szczegóły 
236.artykuł: Gołaszewska Maria: R. Ingarden on the artistic creativity. Reports on Philosophy 1988 nr 12 s. 3-12  szczegóły 
237.artykuł: Gołębiowski Marek: Anthropological approaches. American Studies 1989 t. 8 s. 119-137 (prezentacja stanowisk badawczych m.in. w zakresie badań literatury pop...) szczegóły 
238.artykuł: Grochulska Anna: Współczesne metodologie literaturoznawcze a szkolny proces kształcenia literackiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 273-283  szczegóły 
239.artykuł: Guillen Claudio: O przedmiocie przemiany literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 295-324 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
240.artykuł: Gumbrecht Hans Ulrich: Historia literatury - fragment przepadłej całości?. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 249-261 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
241.artykuł: Gutorow Jacek: Quelle. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1999 [z.] 10 s. 63-69 (nt. metod: hermeneutycznej i dekonstruktywnej w interpretacji dzieła l...) szczegóły 
242.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
243.artykuł: Hanasz Waldemar: Historical background of "the rhetorical turn" in postmodern methodological consciousness. Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae 1999 t. 29 s. 103-126  szczegóły 
244.artykuł: Handke Ryszard: Hermeneutyka. Polonistyka 1992 nr 5 s. 281-289  szczegóły 
245.artykuł: Hartinger Walfried: DDR-Literaturwissenschaft und DDR-Literatur in den siebzider Jahren. x 1988 ([W ks. zb.:] Z problemów rozwoju literatury NRD w latach siedemdziesią...) szczegóły 
246.artykuł: Hartman Jan: Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 207-222 (m.in. nt. metafilozoficznej teorii neutrum i związanych z nią technik ...) szczegóły 
247.artykuł: Heck Dorota: Co po poststrukturalizmie?. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 163-176 (przegląd stanowisk teoretycznych dotyczących wiedzy o literaturze...) szczegóły 
248.artykuł: Heck Dorota: Osobliwości i autorytety teorii literatury. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 9 s. 167-169 (rec. ks.: Thomas Adam Pepper: Singularities. Extrmes of theory in the ...) szczegóły 
249.artykuł: Heck Dorota: W stronę referencyjnej koncepcji literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 30 (2297) s. 157-170 (nt. tendencji w myśli humanistycznej łączącej teorię literatury, teori...) szczegóły 
250.artykuł: Heller Leonid: La realisme socialiste fut-il systeme? Quelque questions de methodologie. Blok 2002 nr 1 s. 11-43 (dot. m.in. zagadnień metodologicznych i teoretycznych związanych z bad...) szczegóły 
251.artykuł: Hensel Leszek: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 374-379 ([rec. ks.:] Slavomir Wollman: Porovnavacia metoda v literarnej vede. B...) szczegóły 
252.artykuł: Huntemann Willi: Ist die Literaturwissenschaft (noch) eine Kunstwissenschaft? Ein metakritischer Versuch. Convivium 2001 s. 267-288 (literaturoznawstwo wobec paradygmatu "kultura jako tekst"; ze streszcz...) szczegóły 
253.artykuł: Ignaczak Ewa: Meaning and its Context. Poststructuralist Background of New Historicism. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 177-189 ("Nowy Historyzm" jako jedna z nowych orientacji w badaniach literackic...) szczegóły 
254.artykuł: Indyk Maria: Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego. Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 633-645  szczegóły 
255.artykuł: Indyk Maria: O makrostrukturach van Dijka. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 353-363 (prezentacja koncepcji badawczych T. van Dijka....) szczegóły 
256.artykuł: Iskra Justyna: Metody analizy twórczości artystycznej. Od interpretacji psychiatrycznej do hermneutycznej. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1998 t. 9 s. 425-445 (m.in. hermeneutyczno-fenomenologiczne podejście do analizy dzieł liter...) szczegóły 
257.artykuł: Iwaniak-Jeleniowa Elżbieta: Anatol Łunaczarski o roli i zadaniach krytyki marksistowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych 1988 z. 9 s. 183-202  szczegóły 
258.artykuł: Jae-Il Kwon: On Mukarovsky's Struktural Poetics. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
259.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Komparatystyka i porównywanie. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
260.artykuł: Jamrozik Zbigniew: W gąszczu lat sześćdziesiątych. Acta Philologica 1992 t. 20 s. 115-141 (nt. rozchwiania metodologicznego obowiązującego współcześnie modelu kr...) szczegóły 
261.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Nekotorye novye tendencii v komparatistike (Po materialam kongressov mezhdunarodnoj associacii sravnitel'nogo literaturovedenija - MASL). x 1989 ([W ks. zb.:] Sravnitel'noe literaturovedenie i russko-pol'skie literat...) szczegóły 
262.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: O ambiwalencjach współczesnej komparatystyki literackiej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 33-41 (w świetle prac zawartych w książce: The search for a new alphabet. Stu...) szczegóły 
263.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Sto lat słowackiej nauki o literaturze. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 235-240 (przegląd za lata 1885-1985...) szczegóły 
264.artykuł: Japola Józef: Badania nad relacją religia-literatura w Stanach Zjednoczonych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 1 s. 183-199 ([omów. ks.:] Vermon Ruland: Horizons of criticism...) szczegóły 
265.artykuł: Jaroszyńska Anna D.: Krytyka retoryczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Zarys dziejów i najnowsze kierunki rozwojowe). Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 97-119  szczegóły 
266.artykuł: Jarzębski Jerzy: Czy arcydzieła istnieją naprawdę?. Znak 2002 nr 10 s. 46-71 (nt. wartościowania literatury; z wyw. z aut., rozm. Agnieszka Sabor, Ł...) szczegóły 
267.artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Uwagi o poezji religijnej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 119-126  szczegóły 
268.artykuł: Jaworska Krystyna: Problemi di periodizzazione e interpretazione della letteratura polacca contemporanea. La seconda guerra mondiale. x 1999 ([w ks. zb.:] Le letterature dei paesi Slavi. Storia e problemi di peri...) szczegóły 
269.artykuł: Jędryka Michał: Romana Ingardena spór o istnienie świata. Promocje Pomorskie 1993 nr 10/11 s. 13  szczegóły 
270.artykuł: Kamis Karel: Podil Romana Ingardena na koncepci kriteria smyslu a ohlas jeho fenomenologickeho smeeru ve funkcne strukturni koncepci prazske jazykovedne skoly. x 1993 ([W ks.:] Cesko-polske rozhovory. Usti nad Labem 1993, s. 39-43...) szczegóły 
271.artykuł: Kaniowski Andrzej Maciej: Filozofia po "lingwistycznym zwrocie". Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 93-105  szczegóły 
272.artykuł: Kasztenna Katarzyna: O poetyce syntezy historycznoliterackiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 95-107  szczegóły 
273.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Z dziejów formy niemożliwej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 107-135 (zagadnienia syntezy historycznoliterackiej na przykładach prac: Ignacy...) szczegóły 
274.artykuł: Kawiecki Piotr: Wieloznaczność jako warunek niezbędny dzieła sztuki czyli nieco krytycznie o "metaforze krytycznej". Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1990 nr 13 (1988) s. 77-88  szczegóły 
275.artykuł: Kazimierski Jerzy F.: Autotematyzm w świetle teorii aktów mowy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 155-171 (autotematyzm literacki i zastosowanie teorii aktów mowy do badań liter...) szczegóły 
276.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Some Perspectives on Periodization. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 5-22  szczegóły 
277.artykuł: Krasnogruda 2000 nr 11 s. 18 (rec. ks.: Simon Schama: Landscape and Memory. New York 1996...) szczegóły 
278.artykuł: Kimla Piotr: Dlaczego humanitaryzm jest doktryną niebezpieczną?. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 36-40  szczegóły 
279.artykuł: Kisiel Radosław: Rozważania o czasie w "O dziele literackim" Romana Ingardena. Perspectiva 2003 nr 2 s. 159-167  szczegóły 
280.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Dylematy komparatysty - historyka literatury XVIII w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 137-144  szczegóły 
281.artykuł: Kojkoł Jerzy: Filozoficzno-metodologiczne koncepcje w Polsce w latach 1944-1948. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
282.artykuł: Komendant Tadeusz: Wagnerzysta. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 306-311 (nt. strukturalizmu Claude Levi-Straussa...) szczegóły 
283.artykuł: Koryl Janusz: Pokoleniowa Abrakadabra. Widnokrąg 1989 nr 32 s. 2 (nt. zjawiska i celowości nadawania nazw pokoleniom poetyckim...) szczegóły 
284.artykuł: Kosecki Krzysztof: Jurij Lotman's System and Ronald Langacker's Cognitive Grammar: Points in Common. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1992 z. 26 s. 81-94 (nt. podobieństwa pomiędzy językiem poetyckim a językiem naturalnym or...) szczegóły 
285.artykuł: Kosmeda Tat'jana: Pragmalingvisticheskaja kategorija ocenki v sisteme vzgljadov Aleksandra Potebni. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 157-162 (ocena jako kategoria funkcjonalna i semantyczna przejawiająca się na w...) szczegóły 
286.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Kahm vahprosa za sahotnoshenieto mezhdu teorija i istorija na literaturata. (Sravnitelno Literaturoznanie (Sofia) 1986 t. 8 s. 37-49 [New Contents ...) szczegóły 
287.artykuł: Kotowa Barbara: Wartościowanie jako pozapoznawczy składnik badań nad sztuką - ujęcie Romana Ingardena. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 21-36 (fenomenologiczna koncepcja badań nad sztuką; dot. także badań literack...) szczegóły 
288.artykuł: Kowalik Barbara: Late-medieval literary theory in the light of some modern literary concepts. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 71-102  szczegóły 
289.artykuł: Krajewska Anna: Niepewność. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 5-17 (dot. niepewności i nierozstrzygalności, rozumianych jako temat literac...) szczegóły 
290.artykuł: Kraskowska Ewa: Feministyka w nauce i literaturze. Polonistyka 1998 nr 6 s. 352-358 (feministyczne badania literackie i feministyczna krytyka literacka; m....) szczegóły 
291.artykuł: Krawczyk-Łaskarzewska Anna: American Studies in the Postcolonial Context. Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 123-131  szczegóły 
292.artykuł: Krokos Jan: Metody fenomenologiczne i ich aktualność. Zarys problemu. Studia Philosophiae Christianae 1998 nr 2 s. 103-111  szczegóły 
293.artykuł: Krysztofiak Wojciech: Ingardenowska semantyka zdań. Analiza funktora negacji zdaniowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 1992 nr 2 (83) s. 31-52  szczegóły 
294.artykuł: Krysztofiak Wojciech: O ontologii jakości idealnych Romana Ingardena. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 1992 nr 3 (93) s. 75-89  szczegóły 
295.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
296.artykuł: Kuhn Ingrid: Linguistische Analyse literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht. Skamandros 1989 (1989) s. 149-160 (nt. analizy lingwistycznej tekstu poetyckiego na lekcji języka obcego....) szczegóły 
297.artykuł: Kukowski Jarosław: Interpretacja jako potencjalne źródło dezinformacji w budowaniu teorii naukowych. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 61-79 (dot. nauk humanistycznych; także teologii...) szczegóły 
298.artykuł: Kunicki Wojciech: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 319-321 ([rec. ks.:] Historische Stereotypenforschung. Metodische Überlegungen ...) szczegóły 
299.artykuł: Kurata Tsuyoshi: Poza ontologią. Paul Ricoeur i kwestia sztuki. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 51-63 (dot. Ricoeurowskich kategorii estetycznych: pojęć konfiguracji i refig...) szczegóły 
300.artykuł: Kuricyn Wiaczesław: Baudrillacrum. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 13 (dekonstrukcja jako metoda interpetacji tekstu; z notą o autorze...) szczegóły 
301.artykuł: Kuźma Erazm: Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego. Nowa Krytyka 1997 nr 8 s. 137-146  szczegóły 
302.artykuł: Kuźma Erazm: Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 3-18  szczegóły 
303.artykuł: Labuda Aleksander Wit: Eksplikacja tekstu. Polonistyka 1992 nr 5 s. 266-267  szczegóły 
304.artykuł: Lalive d'Epinay Christian: Recit de vie et project de connaissance scientifique (Ou que faire de subjectivite?). x 1987 ([W ks. zb.:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 956: Problemes de...) szczegóły 
305.artykuł: Langkammer Hugolin: Metoda historii redakcji. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 5-14 (nt. stosowania metody historii redakcji w odniesieniu do Nowego Testam...) szczegóły 
306.artykuł: Le Goff Jacques: Style biografii historycznej (Z profesorem Jacquesem Le Goffem rozmawia Remi Forycki). Nowe Książki 1997 nr 10 s. 6-10 (z fot. J. Le Goffa...) szczegóły 
307.artykuł: Legeżyńska Anna, Wielopolski Wojciech: Bachtin - nie uniwiermag.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 149-158 (wspomnienia pracowników polonistyki UAM nt. własnych wyborów metodolog...) szczegóły 
308.artykuł: Legutko Ryszard: Krytyka i krytycyzm w humanistyce. x 1998 ([W ks.:] Krytyka i krytycyzm w nauce. Red. Helena Żytkowicz. Warszawa ...) szczegóły 
309.artykuł: Leibfried Erwin: Teoria habitusów. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 210-240  szczegóły 
310.artykuł: Leibfried Erwin: Zum Verstaendnis der Hermeneutik-Debatte. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 27 s. 33-41 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
311.artykuł: Lepenies Wolf: Walka nauki z literaturą. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 27-36 (nt. sporu toczonego od XIX w. o przywilej wytyczania kierunku współcze...) szczegóły 
312.artykuł: Leszczyński Rafał: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 365-368 ([rec. ks. zb.:] Dejiny literarnej komparatistiky socialistickych kraji...) szczegóły 
313.artykuł: Levi-Strauss Claude: Nie czuje się, że czas mija. Dialog [Warszawa] 1990 nr 11 s. 120-123 (wywiad nt. strukturalizmu; rozm. Didier Eribon, tł. Leszek Kolankiewic...) szczegóły 
314.artykuł: Lewiński Dominik: Dyskurs dekonstrukcjonizmu. Szkic metodologiczny. 2K [Dwa K] Kultura i Komunikacja 2003 nr 2 s. 100-106 (dot. polskiego dyskursu literaturoznawczego...) szczegóły 
315.artykuł: Liba Peter: "Sakralno" a "profanno" v kulture a literature (tezy metodologickych vychodisk). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
316.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
317.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Les recherches literaires et l'histoire. Quelque apercus methodologiques. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1991 z. 3 (139) s. 125-141 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
318.artykuł: Łaciak Piotr: Dekonstruktywizm - teoria gry źródłowej czy pojęciowej?. Principia 1998 t. 21/22 s. 139-158 (dot. poglądów Jacques'a Derridy...) szczegóły 
319.artykuł: Łebkowska Anna: Nowe oblicze krytyki tematycznej. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 100-112  szczegóły 
320.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena. Principia 1994 t. 10/11 s. 197-205  szczegóły 
321.artykuł: Maciejko Paweł: O egzegezie i hermeneytyce. Uwagi inspirowane nauką Leo Straussa. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 3 s. 24-33  szczegóły 
322.artykuł: Madeła Andrzej: Koncepcje literaturoznawstwa NRD w latach osiemdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 6 s. 73-84  szczegóły 
323.artykuł: Magryś Roman: O hermeneutyce ponownie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 588-590 (interpretacja dwóch definicji hermeneutyki w odniesieniu do dzieła lit...) szczegóły 
324.artykuł: Majerek Rafał: Problemy syntezy historycznoliterackiej w pracach Mikulasa Bakosa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
325.artykuł: Majerek Rafał: W kręgu słowackiego strukturalizmu. Problemy teorii procesu literackiego w pracach Mikulasa Bakosa. Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 3-16  szczegóły 
326.artykuł: Majmieskułow Anna: Semiologiczna teoria literatury w polskiej rusycystyce (O kategorii literackości w pracach Jerzego Faryny). x 2000 ([w ks. zb.] [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawc...) szczegóły 
327.artykuł: Małcużyńska M.-Pierrette: O socjokrytyce (Rysy charakterystyczne i perspektywy). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 95-118  szczegóły 
328.artykuł: Małyszek Tomasz: Internalisierte Psychoanalyse als Bewahrung des Kunstwerkes. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 293-300 (nt. psychoanalitycznej metody analizy tekstu...) szczegóły 
329.artykuł: Marinelli Luigi: La periodizzazione della letteratura polacca. x 1999 ([w ks. zb.:] Le letterature dei paesi Slavi. Storia e problemi di peri...) szczegóły 
330.artykuł: Markiewicz Henryk: Co się dzieje w badaniach literackich za granicą. Zdanie 1988 nr 10 s. 40-45 (sprost. autora Zdanie 1988 nr 11 s. 61....) szczegóły 
331.artykuł: Markiewicz Henryk: Ingarden and the development of literary studies. x 1989 ([W ks. zb.]: On the aesthetics of Roman Ingarden (Interpretations and ...) szczegóły 
332.artykuł: Markiewicz Henryk: Prawda w badaniach literackich. Znak 1996 nr 9 s. 83-85 (wypow. w ankiecie red. "Prawda a warsztat uczonego"; z not. o aut....) szczegóły 
333.artykuł: Markiewicz Henryk: Roman Ingarden o zadaniach wiedzy o literaturze. Rozwój poglądów i ich oddziaływanie. Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 271-281  szczegóły 
334.artykuł: Markiewicz Henryk: Teoria i metoda w badaniach literackich. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 45-56  szczegóły 
335.artykuł: Markiewicz Henryk: Theory and Method in Literary Studies. Organon 2002 nr 28/30 (1999/2001) s. 161-170  szczegóły 
336.artykuł: Markiewicz Henryk: Zrzędność bez przekory. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 91-98 (m.in. o zmianie metod badawczych i stylu narracji naukowej w polskim l...) szczegóły 
337.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: O literaturze, interpretacji i teorii. W związku z tezami Michała Pawła Markowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 467-475  szczegóły 
polemika: Skrendo Andrzej: Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 372-381 (omówienie typów krytyki odwołujących się do filozofii Emmanuela Levina...) szczegóły 
338.artykuł: Marmon Wacław: Problemy metodologiczne i warsztatowe biografistyki historycznej. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
339.artykuł: Martuszewska Anna: Jedna czy wiele poetyk? O niektórych problemach związanych z badaniem literatury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 5-22  szczegóły 
polemika: Bujnicka Maria: Sporne i bezsporne problemy literatury popularnej (Odpowiedź prof. Annie Martuszewskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 25-27  szczegóły 
340.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
341.artykuł: Maślanka Julian: Niektóre problemy polonistycznego edytorstwa naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 13-16 (streszcz. referatu...) szczegóły 
342.artykuł: Meissner Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 335-340 ([rec. ks.:] Predrag Palavestra: Kriticka knjizevnost. Alternativa post...) szczegóły 
343.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Gihstoryka-funkcyjanal'nyja dasledavannih ih poshukih suchasnaga belaruskaga lihtaraturaznauhstva. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 25-44  szczegóły 
344.artykuł: Michajłowa Marija: Rozwój marksistowskiej metodologii badań literackich w Rosji na przełomie wieków. Slavia Orientalis 1988 nr 4 s. 577-581  szczegóły 
345.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Metatekst w tekście humanistycznych prac naukowych. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 147-173  szczegóły 
346.artykuł: Miodunka Władysław: Nowa retoryka w badaniach języka i literatury. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 27-29 (streszcz. referatu...) szczegóły 
347.artykuł: Misiak Tomasz: O Ingardenowskiej koncepcji kultury. Człowiek i Światopogląd 1988 nr 4 s. 25-29  szczegóły 
348.artykuł: Misiewicz Janusz: Falk o Ingardenie. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 416-420 ([rec. ks.:] Eugene H. Falk: The poetics of Roman Ingarden. The Univers...) szczegóły 
349.artykuł: Mitias Michael H.: Ingarden i przedmiot estetyczny. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 267-301 (Mikel Dudrenne, Gary Iseminger, William S. Hamrick i ich krytyka poglą...) szczegóły 
350.artykuł: Miziuro Marta: Dekonstrukcja jako strategia interpretacyjna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 197-207  szczegóły 
351.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simbolika v poeticheskom proizvedenii (Problemy i metodologija interpretacii). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/98) z. 7 s. 91-105 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
352.artykuł: Mochalova V.: Problemy izuchenija starocheshskojj i staropol'skojj literatur. Slavjanovedenie 1994 nr 2 s. 119-123  szczegóły 
353.artykuł: Moszczyńska Anna: Zapiski na marginesie intertekstualnej teorii Harolda Blooma. Gra z krytyką analityczną. x 2002 ([w ks. zb.:] Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekst...) szczegóły 
354.artykuł: Mróz Piotr: Existentialistl Aesthetics. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 29-45  szczegóły 
355.artykuł: Mróz Piotr: The art of word. Reports on Philosophy 2003 nr 21 s. 101-111 (nt. sztuki słowa; rekonstrukcja estetyki dzieła literackiego wg Mauric...) szczegóły 
356.artykuł: Mytych Beata: Mikroskopia Romana Jakobsona. Fa-Art 2001 nr 2 s. 30-33  szczegóły 
357.artykuł: Namowicz Tadeusz: Z prac komparatystyki literackiej w RFN. Międzynarodowa bibliografia historii i teorii komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 157-159 ([rec. ks.:] Internationale Bibliographie zu Geschichte und Komparatist...) szczegóły 
358.artykuł: Nasiłowska Anna: Konserwatyści i nieuczesani. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 1-3 (fel. nt. wielogłosowości współczesnego literaturoznawstwa....) szczegóły 
359.artykuł: Nasiłowska Anna: Przeciw oczywistościom. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 1-4 (wstęp do czasopisma Teksty Drugie 1995 nr 3/4: Feminizm po pols...) szczegóły 
360.artykuł: Nasiłowska Anna: Przyjemności filologa. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 1-4 (nt. specyfiki badań nad literaturą dawną; wstęp do Tekstów Drugich<...) szczegóły 
361.artykuł: Niewiadomski Leszek: Panorama fenomenologii francuskiej. Mazowieckie Studia Humanistyczne 2003 nr 1/2 s. 95-116  szczegóły 
362.artykuł: Novikov Mikhaj: Metod poetikheskogo i stilistikheskogo analiza s estetikheskoj tokhki zrenija. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 61-73  szczegóły 
363.artykuł: Nowak Andrzej: Structuralism and Semiotics in Philosophical Aesthetic. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 161-191  szczegóły 
364.artykuł: Nycz Ryszard: Jakoś inaczej. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 1-4 (sytuacja literaturoznawstwa wobec przemian literatury współczesnej; ar...) szczegóły 
365.artykuł: Nycz Ryszard: Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 7-15  szczegóły 
366.artykuł: Nycz Ryszard: Teorija, obahrnata naopaki (Belezhki za poststrukturalizma). x 1993 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1993 nr 1 s. 15-21...) szczegóły 
367.artykuł: Ogrodnik Bogdan: Polemika z Ingardenowską koncepcją idei. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica 1992 nr 10 (24) (1302) s. 45-56  szczegóły 
368.artykuł: Olbromski Cezary J.: Poznanie bez wartościowania; Maxa Webera a Ernsta Cassirera kategoria "Verstehen". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 69-84  szczegóły 
369.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Strukturalistyczny "przewrót" w antropologii. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 35-45  szczegóły 
370.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Pogranicze literatury i religii w refleksji naukowej. Religioni et Litteris 1992 nr 1 s. 17-21  szczegóły 
371.artykuł: Ordyńska Maria: Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 171-184  szczegóły 
372.artykuł: Ostrowicki Michał: Ingarden's Concept of the Construction of the Work of Art on the Grounds of System analysis. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 63-69  szczegóły 
373.artykuł: Ostrowski Marek: Die Grundsaetze der Literaturkritik P. Rillas und die Tradition der marxistischen Literaturwertung in Deutschland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1988 z. 21 s. 183-196  szczegóły 
374.artykuł: Ostrowski Marek: Zum "Literarischen Kunstwerk" von Roman Ingarden. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 157-170  szczegóły 
375.artykuł: Pabnisek Maciej: Czy można zinterpretować tekst poprawnie? O niektórych rozbieżnościach między intencją autora a odczytaniem odbiorcy. Pomysł 2003 nr 2 s. 99-105  szczegóły 
376.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Lasprocessen och lasaren - nagra in-blicar i diskussionerna kring nyare teoretiska uppslag inom den komparativa litteraturforskningen. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1992 nr 41 s. 15-36 [za: Ne...) szczegóły 
377.artykuł: Pajor Kazimierz: Zagadnienie interdyscyplinarności we współczesnym poznaniu racjonalnym. x 2001 ([w ks. zb.:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuag...) szczegóły 
378.artykuł: Palmer Richard E.: Manifest hermeneutyczny (fragment). Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 150-171  szczegóły 
379.artykuł: Paszek Jerzy: O starzeniu się tekstów literaturoznawczych. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 49-61  szczegóły 
polemika: Smulski Jerzy: O starzeniu się tekstów literaturoznawczych. Uwagi polemiczne. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 74-78  szczegóły 
380.artykuł: Pawelec Dariusz: Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 127-140  szczegóły 
381.artykuł: Pawlica Jan: Próba rekonstrukcji i "przekraczanie" aksjologii Romana Ingardena (Wstęp do opracowania). Studia Filozoficzne 1990 nr 2/3 s. 99-109  szczegóły 
382.artykuł: Peperzak Adriaan: Fenomenologiczne zapiski o różnicy pomiędzy literaturą i filozofią. Logos i Ethos 1992 nr 2 s. 29-42 (z not. o Adriaanie Th. Peperzaku...) szczegóły 
383.artykuł: Picchio Riccardo: "Slavia orthodoxa" i "Slavia romana". x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
384.artykuł: Picchio Riccardo: Wskazówki do studiów porównawczych nad kwestią języków słowiańskich. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
385.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
386.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
387.artykuł: Pietrzak Witold Konstanty: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 382-383 ([rec. ks. zb.:] Recherches sur l'imaginaire. 24 etudes d'anthropologie...) szczegóły 
388.artykuł: Pięczka Bogdan: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 211-215 ([rec. ks.:] Litteraria humanitas. Genologicke studie IV: Roman Jakobso...) szczegóły 
389.artykuł: Pilarski Przemysław: Za-"gay"-enie. Ha!art 2002 nr 4 s. 116-118 (badanie literatury pod względem seksualności, na przykładzie nanowszej...) szczegóły 
390.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
391.artykuł: Plesnik L'ubomir: K metodologickej situacii v pol'skej literarnej vede. x 1990 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1990 nr 2 s....) szczegóły 
392.artykuł: Popczyk Maria: Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne'a i Romana Ingardena. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica 1992 nr 10 (24) (1302) s. 35-42  szczegóły 
393.artykuł: Porębski Mieczysław: Historia sztuki wobec nauk filologicznych. Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 1995 t. 1 s. 9-15 (szerzej nt. przedmiotu badań literaturoznawczych w świetle definicji J...) szczegóły 
394.artykuł: Półtawski Andrzej: Wartości a ontologia Ingardena. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 5-18  szczegóły 
395.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Judaica w badaniach literackich wobec metodologicznej reorientacji literaturoznawstwa. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XLV-XLVI (streszczenie referatu...) szczegóły 
396.artykuł: Raczyński Krzysztof: O teorii komunikacji i funkcji językowych R. Jacobsona ze współczesnej perspektywy literaturoznawczej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 34 s. 91-100  szczegóły 
397.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 135-148  szczegóły 
398.artykuł: Rakocy Waldemar: Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
399.artykuł: Rewers Ewa: Miejsce podmiotu - podmiot jako miejsce. Kto wyprowadza podmiot z metafizyki?. Er(r)go 2000 nr 1 s. 21-34 (m.in. o wpływie literatury awangardowej na zmiany zachodące w języku i...) szczegóły 
400.artykuł: Rewers Ewa: Semantyka terminów socjologicznych w tekstach literaturoznawczych. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 83-97  szczegóły 
401.artykuł: Rewers Ewa: Socjologiczno-literacka interpretacja i uzupełnienie niektórych założeń strukturalizmu semiologicznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą. Warszawa, Po...) szczegóły 
402.artykuł: Ricoeur Paul: Ku hermeneutyce krytycznej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 182-192  szczegóły 
403.artykuł: Rosner Katarzyna: Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 129-136 (dot. narracji i jej czasowej struktury...) szczegóły 
404.artykuł: Rożek Lucyna: Genetyczno-socjologiczna interpretacja sztuki-gry w pracach Valeriana F. Pierievierzieva. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2002 z. 11 s. 207-215  szczegóły 
405.artykuł: Rożek Lucyna: Rosyjski socjogenetyzm a formalizm. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 30 s. 73-83  szczegóły 
406.artykuł: Rożek Lucyna: Smezhnost' ehsteticheskikh paradigm v ehjjdologicheskojj teorii literatury kak igry V.F. Pereverzeva. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 79-85  szczegóły 
407.artykuł: Rożek Lucyna: Struktura ejjdeticheskogo opisanija v russkom sociogenetizme i fenomenologija. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 143-156 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
408.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 9-24 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
409.artykuł: Rulewicz Wanda: Superstrukturalizm. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 63-81 (geneza, poglądy przedstawicieli....) szczegóły 
410.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Paryskie pasaże [z tego cyklu:] Był sobie raz strukturalizm. Gazeta Wyborcza 1991 nr 223 s. 16 (m.in. nt. nowości wydawniczych na rynku francuskim poświęconych strukt...) szczegóły 
411.artykuł: Rygalski Andrzej: Zmienna zawartość idei - koncepcja zmiennej w ontologii Romana Ingardena. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 23-39  szczegóły 
412.artykuł: Sadowski Piotr: Interpretation of literary process - a systemic approach. Studia Anglica Posnaniensia 1992 t. 24 s. 131-139  szczegóły 
413.artykuł: Sauerland Karol: Zwei Oeffentlichkeiten. Convivium 2002 s. 141-152 (rozważania nt. pojęcia i historii kontestacji oficjalnej opinii public...) szczegóły 
414.artykuł: Sawicki Stefan: Granice "sakralnych" interpretacji literatury. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 57-75  szczegóły 
415.artykuł: Sawicki Stefan: O situacii v metodologii literarnej vedy. x 1995 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1995 t. 42 n...) szczegóły 
416.artykuł: Sawicki Stefan: O sytuacji w metodologii badań literackich. Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 695-705  szczegóły 
417.artykuł: Sawicki Stefan: Religijny horyzont poezji. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
418.artykuł: Sawicki Stefan: Sacrum w badaniach literackich. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1988 s. 10-16 [prz...) szczegóły 
419.artykuł: Schama Simon: Krajobraz i pamięć. Okrężną drogą. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 9-20 (autor koncentrując się na trzech typach krajobrazów: lasach, rzekach, ...) szczegóły 
420.artykuł: Schmidt Siegfried J.: O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 223-247 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
421.artykuł: Schulze Bernhard: Kuenstlerische Literatur im Spannungsfeld von Literaturwissenschaft und Landeskunde. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1988 [t.] 13 (1985) s. 147-158 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
422.artykuł: Sedmidubsky Milos: Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny (Podstawy historii literatury w teorii komunikacji). Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 245-263 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
423.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
424.artykuł: Semiotyka kultury. Założenia i program badań [Pierwszy roboczy wariant "tez" - Pervyjj rabochijj variant "tezisov"]. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 479-491 (teksty tez i pytania do nich w wariancie brudnopisowym; z koment. Jerz...) szczegóły 
425.artykuł: Serres Michel: Nauki. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 255-279 (esej...) szczegóły 
426.artykuł: Seubert Harald: Walter Falks methodologischer Ansatz und das Problem von Wahrheit und Methode. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 249-270  szczegóły 
427.artykuł: Sędlak Bartłomiej: O strukturalizmie. Kilka uwag o metodzie i zakładanym przedmiocie. Preteksty 1999 nr 2 s. 17-34  szczegóły 
428.artykuł: Siwiec Marek K.: Początki estetycznej metakrytyki: Sokrates, Platon i Arystoteles. x 1999 ([W ks. zb.:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw. Pod red. Ste...) szczegóły 
429.artykuł: Skarga Barbara: Metafizyka obecności a metafizyka śladu. Cz. II. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
430.artykuł: Skarga Barbara: Metafizyka obecności a metafizyka śladu. Cz. I. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 5-17  szczegóły 
431.artykuł: Skórczewski Dariusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 235-240 ([rec. ks.:] Interpretation and overinterpretation. Umberto Eco with Ri...) szczegóły 
432.artykuł: Skubaczewska Anna: Aluzja literacka w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 137-164 (miejsce aluzji w badaniach nad dramatem, aluzja wobec różnych koncepcj...) szczegóły 
433.artykuł: Skurjat Krystyna: Problem istnienia. Ingardenowska propozycja "nowej obiektywności". Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 1995 z.. 1 s. 135-143  szczegóły 
434.artykuł: Sławek Tadeusz: What Is the Text ABOUT?. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
435.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (I). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 5-21 (rozważania m.in. o statusie humanistyki wśród innych nauk, specyfika i...) szczegóły 
436.artykuł: Sławiński Janusz: Co nam zostało ze strukturalizmu. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 15-19 (dot. form żywotności strukturalizmu w literaturoznawstwie przełomu XX ...) szczegóły 
437.artykuł: Sławiński Janusz: Poniewczasie. x 1998 ([W ks.:] Krytyka i krytycyzm w nauce. Red. Helena Żytkowicz. Warszawa ...) szczegóły 
438.artykuł: Sławiński Janusz: Trojita hra interpretace. x 1991 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1991 nr 6 s. 539-545 ...) szczegóły 
439.artykuł: Słoń Anna: Mental Spaces and Idealised Cognitive Models in Literary Analysis. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
440.artykuł: Smaszcz Waldemar: Z dziejów polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 4-5 (obszerniej o polemice metodologicznej między badaczami....) szczegóły 
441.artykuł: Smulski Jerzy: Wariantywność socrealistycznego tekstu literackiego jako problem badawczy. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 2002 t. 55 (2001) s. 35-40  szczegóły 
442.artykuł: Sochoń Jan: Hermeneutyka - wstępne rozpoznania. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 5 s. 27-33  szczegóły 
443.artykuł: Sokołowski Mikołaj: "Nihil ex machina" w myśli Luigiego Pareysona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 59-68  szczegóły 
444.artykuł: Starnawski Jerzy: Podstawowe zagadnienia metodologiczne badacza literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 5-14  szczegóły 
445.artykuł: Stefaniak Beata: O granicach tematu imiennego. (Zarys problematyki na przykładzie Don Juana). Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 589-601 (dot. badań tematologicznych w przypadku nieistnienia utworu uznawanego...) szczegóły 
446.artykuł: Stoff Andrzej: O pojęciu interpretacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 87-108  szczegóły 
447.artykuł: Stoff Andrzej: Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowiązania wobec człowieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
448.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
449.artykuł: Stróżewski Władysław: Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Zarys problematyki. Kwartalnik Filozoficzny 1993 t. 21 z. 1 s. 5-11  szczegóły 
450.artykuł: Stróżewski Władysław: Phenomenological Aesthetics. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 9-27  szczegóły 
451.artykuł: Strube Werner: Die Aktualitaet der Aufklaerungshermeneutik. x 2000 ([w ks. zb.:] Aktualitaet der Aufklaerung. Red. Ryszard Różanowski. Wro...) szczegóły 
452.artykuł: Suchanek Lucjan: Emigrantologia i literaturoznawstwo. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
453.artykuł: Supa Wanda: Problem form umownych we współczesnym literaturoznawstwie radzieckim. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 89-97  szczegóły 
454.artykuł: Swinburne Richard: Treść zdań objawienia. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 77-84 (hermeneutyczne rozważania dotyczące sposobu interpretacji Biblii...) szczegóły 
455.artykuł: Szajnert Danuta: Intencja i interpretacja. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 7-42 (o pojęciu intencji autora w badaniach literackich...) szczegóły 
456.artykuł: Szaruga Leszek: Caecustyzm. Forum Akademickie 1996 nr 4 s. 40 (nt. nowego kierunku badawczego...) szczegóły 
457.artykuł: Szaruga Leszek: O naukowości humanistyki. Forum Akademickie 1995 nr 6 s. 14-15 (nt. języka prac naukowych...) szczegóły 
458.artykuł: Szkołut Tadeusz: Literatura i gra w koncepcji estetycznej W.F. Pieriewierziewa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 18 (1993) s. 213-224  szczegóły 
459.artykuł: Szymik Jerzy: Literatura a metodologia teologii. Ateneum Kapłańskie 1992 t. 119 z. 2/3 s. 243-251 (m.in. metody nauki o literaturze w teologii...) szczegóły 
460.artykuł: Szymik Jerzy: Literatura chrystoforyczna. Spór wokół teologicznych założeń i implikacji. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 4 s. 67-77 (problem badania chrześcijańskiego sacrum w literaturze...) szczegóły 
461.artykuł: Szymik Jerzy: Relacja "teologia - literatura piękna" we współczesnej refleksji metodologicznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 171-177  szczegóły 
462.artykuł: Szymik Stefan: Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 90-103  szczegóły 
463.artykuł: Szynal Edward: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1987 t. 29 (1986) z. 1 s. 107-110 ([rec. ks.:] J. Culler: On deconstruction. Theory and criticism after s...) szczegóły 
464.artykuł: Ślósarska Joanna: Kategoria tematu we współczesnej komparatystyce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 69-81  szczegóły 
465.artykuł: Ślósarska Joanna: Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 153-162  szczegóły 
466.artykuł: Światłowski Zbigniew: Ansichten einer moeglichen Germanistik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 163-176 (obszerniej o koncepcjach badaczy: Erich Auerbach, Kazimierz Wyka, Diet...) szczegóły 
467.artykuł: Światłowski Zbigniew: Erich Auerbach, Dieter Wellershoff und Kazimierz Wyka oder Ansichten einer moeglichen Germanistik. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 27-42 (nt. metod badawczych literatury...) szczegóły 
468.artykuł: Świątkowski Zbigniew: Wiedergewinnung der Subjektivitaet (Zum Methodenstreit in der modernen Literaturwissenschaft). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Germańska 1989 z. 5 (70) s. 9-18 (ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
469.artykuł: Świerkosz Krzysztof: Dlaczego "podchodzimy" do wiersza. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 176-179  szczegóły 
470.artykuł: Tarnogórska Maria: Alienacja jako problem literaturoznawczy. "Transgresyjna" metodologia literatury "wyobcowanej". Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 109-118 (na przykładzie dyskursu naukowego gdańskiej serii "Transgresje"....) szczegóły 
471.artykuł: Thomasson Amie L.: Ingarden i teoria zależności bytowej. Sofia 2003 nr 3 s. 243-261 (m.in. dot. dzieła literackiego...) szczegóły 
472.artykuł: Tiupa Walerij: Filosofskijj aspekt metodologii literaturovedcheskikh issledovanijj. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 129-135  szczegóły 
473.artykuł: Tokarz Bożena: Kategorie pograniczne w literaturoznawstwie. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
474.artykuł: Tokarz Bożena: Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloskih usmeritev (Na primeru Borisa Paternuja). Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 385-391 (nt. postawy badawczej Borisa Paternu opartej na studiach strukturalnyc...) szczegóły 
475.artykuł: Tomasik Wojciech: Antynomie Ingardena. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 1 s. 40-42 (nt. Ingardenowskiej koncepcji teorii literatury...) szczegóły 
476.artykuł: Tomasik Wojciech: O ludyczności tekstu literaturoznawczego. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 33-48  szczegóły 
477.artykuł: Tomasik Wojciech: Praktyki intertekstualne polskiego socrealizmu. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
478.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
479.artykuł: Trocha Bogdan: Historyczne aspekty hermeneutyki. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 4-10  szczegóły 
480.artykuł: Trojanowska Barbara: O czytaniu, rozumieniu i interpretacji tekstu literackiego. Czytanie jako filozofowanie. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozofia w szkole. Filozofia jako podstawa integracji na...) szczegóły 
481.artykuł: Tschuggnall Peter: Sprache und Literatur als Lebensausdruck zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 569-579 (dot. zagadnień fikcji i rzeczywistości oraz komentarzy autotematycznyc...) szczegóły 
482.artykuł: Tyszczyk Andrzej: Estetyczne i pozaestetyczne wartości literatury w koncepcji Romana Ingardena. x 1995 ([W ks. zb.:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferenc...) szczegóły 
483.artykuł: Tyszczyk Andrzej: Metafizyczność poezji. O kilku koncepcjach XX-wiecznej filozofii literatury. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 1 s. 5-15 (szerzej o koncepcji Martina Heideggera, Romana Ingardena, Stanisława I...) szczegóły 
484.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1988 z. 1/2 s. 109-114 ([rec. ks. zb.:] Dejiny literarnej komparatistiky socialistickych kraji...) szczegóły 
485.artykuł: Ulicka Danuta: Ingardenowska filozofia literatury na skrzyżowaniu prądów epoki. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 4/5 s. 89-112  szczegóły 
486.artykuł: Ulicka Danuta: Język potoczny w świetle zadań ingardenowskiej filozofii (literatury). Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae 1992 t. 27 s. 115-148  szczegóły 
487.artykuł: Ulicka Danuta: Konteksty Ingardenowskiej filozofii literatury. x 1988 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7: Prace na X Mi...) szczegóły 
488.artykuł: Ulicka Danuta: Mimetyczność i literackość. O ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej. Pamiętnik Literacki 1988 z. 2 s. 143-176  szczegóły 
489.artykuł: Ulicka Danuta: Przegląd Humanistyczny 1988 nr 7 s. 169-175 ([rec. ks.:] E. Bojtar: Slavic structuralism. Budapest 1985....) szczegóły 
490.artykuł: Uniszewska Anna: Perspektywa i możliwości rozwoju dowolnej teorii racjonalistycznej (w tym teorii lingwaistycznej) w świetle diagnozy stanu nauki przedstawionej w "kryzysie nauk europejskich i fenomenologii transcendentalnej" Edmunda Husserla. Orbis Linguarum 1999 t. 14 s. 247-260  szczegóły 
491.artykuł: Urbaniak Irena: Romana Jakobsona poetyka w świetle semiotyki. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 nr 1/2 s. 133-145  szczegóły 
492.artykuł: Urbański Piotr: Drogi i bezdroża badań nad relacją sacrum-literatura. Szczecińskie Studia Kościelne 1992 t. 3 s. 105-117 (stan i metody badań...) szczegóły 
493.artykuł: Vosskamp Wilhelm: Historia literatury jako historia funkcji literatury (Na przykładzie nowożytnej utopii). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 257-275 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
494.artykuł: Walas Teresa: Interpretacja jako wartość. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 19-37  szczegóły 
495.artykuł: Warmiński Andrzej: The Psychoanalitical Conception of Art. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 47-63  szczegóły 
496.artykuł: Waszczenko Piotr: O budowie idei (Sprawozdanie z dyskusji z Romanem Ingardenem. Grudzień 1965 - czerwiec 1966). Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 137-151  szczegóły 
497.artykuł: [Waśkiewicz Andrzej Krzysztof] akw: Zwrot. Autograf 1989 nr 2 s. 68-71 (stalinizm w literaturoznawstwie i krytyce literackiej...) szczegóły 
498.artykuł: Wellek Rene: Upadek historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 207-221 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
499.artykuł: Węgrzecki Adam: Idea etyki u Romana Ingardena. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Filozoficzne 1993 z. 6 (156) s. 27-37  szczegóły 
500.artykuł: White Hayden: Zagadnienie przemiany w historii literatury. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 277-293 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
501.artykuł: Wiehl Reiner: Gadamers hermeneutischer Erfahrungbegriff. Lingua ac Communitas 1993 nr 2 s. 21-33  szczegóły 
502.artykuł: Wierciński Andrzej: Mit religijny a współczesny przekaz naukowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1988 z. 20 (880) s. 165-175  szczegóły 
503.artykuł: Wierzchoń Piotr: Czy dzieło otwarte poddaje się analizom strukturalistycznym? Koncepcja rekonstrukcji analizy wymiarowej. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 271-283  szczegóły 
504.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 138-141 (rec. ks.: I. K. Kuz'michev: Literaturovedenie XX veka. Krizis metodolo...) szczegóły 
505.artykuł: Wilkoszewska Krystyna: New Inspiration in Aesthetics in the Second Half of the 20th Century. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 211-231 (m.in. o postmodernizmie...) szczegóły 
506.artykuł: Wille Lucyna: Brueckenschlagende Potenzen der Hermeneutik. x 2000 ([w ks. zb.:] Germanistik als interkultureller und interdisziplinaerer ...) szczegóły 
507.artykuł: Winiecka Elżbieta: Nierozstrzygalność - drugie imię dekonstrukcji?. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 119-138 (dot. nierozstrzygalności jako głównej cechy literatury w ujęciu Jacque...) szczegóły 
508.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Powrót do zasad teorii synktabasis we współczesnej egzegezie katolickiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 113-118 (dot. sposobu interpretacji Biblii jako komunikatu...) szczegóły 
509.artykuł: Woleński Jan: Quasisądy w ujęciu Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 1 s. 86-87  szczegóły 
510.artykuł: Wolski Józef: Remarques critiques concernant les progres de la methodologie antique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2001 nr 25 (2252) s. 173-177 (nt. interpretacji źródeł zapisywanych w różnej konwencji; ze streszcze...) szczegóły 
511.artykuł: Wołoszynow Walentin: Poza sferą tego, co społeczne. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 175-209 (nt. freudyzmu; tłumacz zaznaczył, że prawdopodobnie współautorem artyk...) szczegóły 
512.artykuł: Woźny Aleksander: Jak (można) czytać "Problemy poetyki Dostojewskiego" [M. Bachtina] (Z zagadnień socjologii i metodologii tekstu literaturoznawczego). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 65-93  szczegóły 
513.artykuł: Wrzosek Stefan: Wspólne wyzwania. Literaturoznawcy polscy o historii. Mazowieckie Studia Humanistyczne 2002 nr 1 s. 115-122  szczegóły 
514.artykuł: Wysłouch Seweryna: Analiza strukturalno-semiotyczna. Polonistyka 1992 nr 5 s. 262-265 (analiza strukturalna dzieła literackiego; rozwój sztuki analitycznej w...) szczegóły 
515.artykuł: Zagórski Zygmunt: Z metodologii badań pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 173-179  szczegóły 
516.artykuł: Załuski Kamil: Zagadnienie przedmiotu czysto intencjonalnego w filozofii R. Ingardena. Philosophon Agora 2000 s. 120-126  szczegóły 
517.artykuł: Zamecki Stefan: U źródeł rozróżnienia kontekstu odkrycia i kontekstu uzasadnienia. Zagadnienia Naukoznawstwa 1996 t. 32 z. 3 s. 335-341  szczegóły 
518.artykuł: Zamiara Krystyna: Kontekst odrycia - kontekst uzasadnienia a zagadnienie psychologizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1996 t. 32 z. 3 s. 343-347  szczegóły 
519.artykuł: Zamorski Krzysztof: Odmiany czasu historycznego na marginesie rozważań Romana Ingardena. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 12-13 (streszcz. referatu...) szczegóły 
520.artykuł: Zaprzaluk-Kruszyńska Sabina: O metodzie archeologicznej M. Foucaulta. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1990 nr 13 (1988) s. 31-44  szczegóły 
521.artykuł: Zarębianka Zofia: Jak badać poezję religijną. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
522.artykuł: Zarębianka Zofia: O poezji religijnej i sposobach jej badania. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 25-56  szczegóły 
523.artykuł: Zawojski Piotr: Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 2000 t. 3 (1861) s. 47-64 (nt. prób wypracowania interdyscyplinarnego modelu opisu nowej kultury ...) szczegóły 
524.artykuł: Zdrenka Tadeusz: Sacrum jako intersubiektywny twór intencjonalny w świetle fenomenologii Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 227-233  szczegóły 
525.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Problem stosowalności interpretacji humanistycznej w świetle współczesnych praktyk artystycznych. x 1995 ([W ks. zb.:] Humanistyka jako autorefleksja. Praca zbiorowa pod red. K...) szczegóły 
526.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Against Methodological Compromise in Literary Studies. x 1996 ([W ks. zb.:] Approaches to fiction. Red. Leszek S. Kolek. Lublin 1996 ...) szczegóły 
527.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Evidence of Literature?. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Engli...) szczegóły 
528.artykuł: Zielińska Marta: Nasze codzienne lęki, czyli o paradoksach historii literatury. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 119-126  szczegóły 
529.artykuł: Zielonka Zbigniew: Pożytki i przyjemności płynące z geografii literatury. Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 117-130  szczegóły 
530.artykuł: Zimniak Paweł: Die methodischen Zugriffe der Literaturwissenschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 69-84  szczegóły 
531.artykuł: Zimniak Paweł: Moeglichkeiten und Grenzen literaturwissenschaftlicher Taetigkeit. Convivium 2001 s. 289-308 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
532.artykuł: Ziomek Jerzy: Obrona potoczna historii literatury, czyli półka czytelnika i półka badacza. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 67-81  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 7 s. 462-466  szczegóły 
533.artykuł: Zizek Slavoj: Patrząc z ukosa. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 161-184 ([fragm. książki:] Slavoj Zizek: Looking Awry. An introduction to Jacqu...) szczegóły 
534.artykuł: Zizek Slavoj: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Lacanie (ale boisz się zapytać Hitchcocka). Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 337-351  szczegóły 
535.artykuł: Zychowicz Jacek: Dialektyka życia i myśli. Ontologia sensu w neoplatonizmie i hermeneutyce. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 107-115 (hermeneutyka jako droga interpretacji m.in. tekstu literackiego...) szczegóły 
536.artykuł: Żółkiewski Stefan: Deux structuralismes. x 1970 ([W ks. zb.:] Sign, language, culture = Signe, langage, culture = Znak,...) szczegóły 
537.artykuł: Żółkiewski Stefan: Etudes semiotiques en Pologne. x 1974 ([w czasopiśmie:] Versus 1974 nr 8/9 s. 185-199 [informacja włas...) szczegóły 
538.artykuł: Żółkiewski Stefan: Koncepcje humanistów w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 1/2 s. 25-34  szczegóły 
539.artykuł: Żyłko Bogusław: Bachtina lektura Freuda. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 210-213  szczegóły 
540.artykuł: Żyłko Bogusław: M. Bachtin jako krytyk szkoły formalnej. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 15 s. 167-180  szczegóły 
541.artykuł: Żyłko Bogusław: Polska recepcja Bachtina. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1990 z. 16 (1987) s. 53-65  szczegóły 
542.artykuł: Żyłko Bogusław: Uwagi o Łotmanowskiej koncepcji kultury. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 7-22  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
543.impreza: "Badania literackie wobec psychologii" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 136-139  szczegóły 
544.impreza: "Białorusko-rosyjsko-polskie językoznawstwo i literaturoznawstwo porównawcze" - Miedzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Dacewicz Leonarda: [Czwarta] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie w Witebsku. Białostocczyzna 1997 nr 4 s. 110-111 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 217 (not....) szczegóły 
545.impreza: "L'explication: enjeux cognitifs et comunicationnels - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Kieliszczyk Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 285  szczegóły 
546.impreza: "Metodologia badań nad historią czytelnictwa" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Dużyk Józef: Studia Historyczne 1989 z. 4 s. 656-659  szczegóły 
artykuł: Bednarska Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 62-64  szczegóły 
547.impreza: Międzynarodowy zjazd komparatystów (1991).  szczegóły 
artykuł: Możejko Edward: Komparatyści Wschodu i Zachodu w Tokio. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 72-76  szczegóły 
548.impreza: Znaczenie, wartość - modalność (1999). (m.in. referaty: Andrzeja Stoffa "Zagadnienia zwielokrotnienia warstwow...) szczegóły 
artykuł: Białecka Aleksandra: Filozofia siedemdziesiąt lat po "Das literarische Kunstwerk" Romana Ingardena. Sprawozdanie z konferencji w Toruniu (17-18 kwietnia 1999). Filozofia Nauki 1999 nr 3/4 s. 153-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
549.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Przekrój 1988 nr 2245 s. 8 ([o zjawisku rewolucji artystycznej w literaturze]...) szczegóły 
550.artykuł: Titzmann Michael: Problemy pojęcia epoki w historii literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 3 s. 263-297 (Problemy metodologiczne historii literatury (I)...) szczegóły 
551.artykuł: Tiupa Walerij: Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 219-246 (Problemy metodologiczne historii literatury (II)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
552.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
553.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
554.książka: Loba Mirosław: Sujet et theorie litteraire en France apres 1968. 2003 (Introduction. I. Pour un sujet neutre: Roland Barthes. II. Experience ...) szczegóły 
555.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
556.książka: Mnich Roman: Kategorija simvola i biblejjskaja simvolika w poehzii XX veka = Kategoria symbolu i symbolika biblijna w poezji XX wieku. 2002 (Predislovie. Vvedenie. - I. Cimvolologicheskaja germenevtika [dot. fil...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Wojciech, Zymomrya Mykoła: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 185-187  szczegóły 
557.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
558.książka: Stróżewski Władysław: Wokół piękna. Szkice z estetyki. ([Zawiera m.in.:] Trzy wymiary dzieła sztuki (Zarys problematyki). O fo...) szczegóły 
recenzja: Chmielowski Franciszek: Czas piękna. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 1/2 s. 453-454  szczegóły 
recenzja: Taranczewski Paweł: Estetyka ekstatyczna i normatywna Władysława Stróżewskiego. Estetyka i Krytyka 2003 nr 5 s. 188-195 (z not. o aut. na s. 210...) szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Mieczysław: Wdzięczność i odrobina nostalgii. Władysława Stróżewskiego "Wokół piękna". Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 15 (tekst wygł. z okazji prezentacji książki w Krakowie...) szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 277-278  szczegóły 
recenzja: Zinkiewicz Justyna: Piękno i sztuka. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Dobosz Artur: Symbolika zła a filozofia praktyczna Paula Ricoeura. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 67-75 (dot. m.in. struktury i interpretacji symboli zła według Paula Ricoeura...) szczegóły 
560.artykuł: Moszczyńska Anna: Zapiski na marginesie intertekstualnej teorii Harolda Blooma. Gra z krytyką analityczną. x 2002 ([w ks. zb.:] Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekst...) szczegóły 
561.artykuł: Rosner Katarzyna: Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 129-136 (dot. narracji i jej czasowej struktury...) szczegóły 
562.artykuł: Urbaniak Irena: Romana Jakobsona poetyka w świetle semiotyki. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 nr 1/2 s. 133-145  szczegóły 
563.artykuł: Wierzchoń Piotr: Czy dzieło otwarte poddaje się analizom strukturalistycznym? Koncepcja rekonstrukcji analizy wymiarowej. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 271-283  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
564.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
565.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
566.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
567.książka: Zaśko-Zielińska Monika: Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka. 2002 ([Dot. potocznej świadomości językowej w oparciu m.in. o teksty prasowy...) szczegóły 
recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 2003 z. 3 s. 60-63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
568.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
569.artykuł: Marmon Wacław: Problemy metodologiczne i warsztatowe biografistyki historycznej. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
570.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Kwiatkowska Alina: Cognitive linguistics and the analysis of poetry. Linguistica Silesiana 1990 t. 11 s. 29-36  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Markiewicz Henryk: Teoria powieści niemieckiego realizmu. Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 405-418  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
574.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
575.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
576.artykuł: Krawczyk-Łaskarzewska Anna: American Studies in the Postcolonial Context. Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 123-131  szczegóły 
577.artykuł: Sandauer Artur: O krytyce literackiej. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 6 (zadania krytyki literackiej, pwdr.: Nowy Dziennik 1939 nr 91...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
578.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
579.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
580.książka: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzytstwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996. 1997 (F. Grucza, M. Dakowska: Od Redaktorów. * Franciszek Grucza: Języki lud...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
581.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
582.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura i semiotyka. 2001 (I. Literatura i semiotyka [dot. dziejów i pograniczy semiotycznej inte...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Jay Martin: Returning the gaze: the American response to the French critique of ocularcentrism. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 53-68 (różne szkoły badań sztuk wizualnych (m.in. strukturalizm, postmoderniz...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
584.książka: Dmitruk Krzysztof: Współczesne polskie koncepcje kultury. 1990 (Wprowadzenie. - Klasycy (Od kultury mrówek do kultury ludzi. Kryzys ko...) szczegóły 
585.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
586.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
587.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
588.książka: Ulicka Danuta: Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. 1999 ([Wstęp:] Fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu. 1. Fe...) szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
589.artykuł: Borowski Andrzej: Wiedza o literaturze dawnej jako wiedza o scalaniu się Europy. Nauka 2002 nr 2 s. 125-135  szczegóły 
590.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
591.artykuł: Gajewski Krzysztof: Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 269-276 (dot. przesunięcia współczesnych akademickich badań literackich i dydak...) szczegóły 
592.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
593.książka: Japola Józef: Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury. 1998  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
594.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
595.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
596.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-34 (dot. zastosowań szeroko rozumianego pojęcia modernizmu w historii lite...) szczegóły 
597.artykuł: Koryl Janusz: Pokoleniowa Abrakadabra. Widnokrąg 1989 nr 32 s. 2 (nt. zjawiska i celowości nadawania nazw pokoleniom poetyckim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
598.artykuł: Borowski Andrzej: Tendencje metodologiczne w najnowszych badaniach nad literaturą staropolską. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 78-83  szczegóły 
599.artykuł: Pelc Janusz: Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 23-33  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
600.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
601.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Dylematy komparatysty - historyka literatury XVIII w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 137-144  szczegóły 
602.artykuł: Ruszkowski Marek: Myśl kulturalnojęzykowa polskiego oświecenia. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 75-81  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
603.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
604.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
605.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
606.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-34 (dot. zastosowań szeroko rozumianego pojęcia modernizmu w historii lite...) szczegóły 
607.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 7-24 (próba opisu cech estetyki postmodernistycznej i jej realizacje w liter...) szczegóły 
608.artykuł: Legeżyńska Anna: Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 41-52 (dot. okresu 1960-1996...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
609.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
610.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
nawiązanie: Smulski Jerzy: Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
611.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
612.artykuł: Pilarski Przemysław: Za-"gay"-enie. Ha!art 2002 nr 4 s. 116-118 (badanie literatury pod względem seksualności, na przykładzie nanowszej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
613.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
614.impreza: Polsko-szwedzkie sympozjum naukowe poświęcone badaniom literatury i kontaktom literackim (1989).  szczegóły 
artykuł: Żaba Norbert: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 152 (nota....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
615.książka: Baluch Alicja: Archetypy literatury dziecięcej. 1992 (Refleksja teoretyczna w badaniach nad "literaturą osobną" - wstęp. W p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
616.artykuł: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Koncepcje teoretyczne w badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży po roku 1945. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 117-128 ( ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
617.książka: Martuszewska Anna: "Ta trzecia". Problemy literatury popularnej. 1997 (Od autorki. * 1. Czym "ta trzecia" kusi badacza literatury? [literatur...) szczegóły 
recenzja: Grabowska Agata: Napis 1998 seria 4 s. 198-203  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
618.książka: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. 1987 ([Zawiera m. in.:] M. Latoszek: Aktualność metody biograficznej. - R. ...) szczegóły 
recenzja: Jakubczak Franciszek: Polityka 1988 nr 34 s. 14  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
619.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
620.książka: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. 2002 ([Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
621.książka: Mnich Roman: Kategorija simvola i biblejjskaja simvolika w poehzii XX veka = Kategoria symbolu i symbolika biblijna w poezji XX wieku. 2002 (Predislovie. Vvedenie. - I. Cimvolologicheskaja germenevtika [dot. fil...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Wojciech, Zymomrya Mykoła: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 185-187  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
622.książka: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. 2000 ( Grażyna Borkowska: Wstęp. * I. Krytyka feministyczna i "ojcowie teori...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
623.książka: Zarębianka Zofia: Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. 2001 (Część I. Tropem pytań o metodologię: W meandrach metodologii. Mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Bilczewski Tomasz: Tropy sacrum. Topos 2002 nr 3 s. 179 (z notą o autorce książki, s. 204 i z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Sulikowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 663-664  szczegóły 
recenzja: Wolsza Kazimierz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 131-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rozum, myślenie, umysł (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
624.artykuł: Krajewska Anna: Niepewność. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 5-17 (dot. niepewności i nierozstrzygalności, rozumianych jako temat literac...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
625.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
626.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
627.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
628.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
629.artykuł: Morszczyńska Urszula: Badania nad przejmowaniem struktur metodologicznych przez uczniów: Interpretacja literacka jako wyjaśnienie. Przedstawienie badań nad przejmowaniem struktur metodologicznych w obrębie języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1187 s. 63-97  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
630.książka: Cieliński Arkadiusz, Smużniak Karol: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja, analiza strukturalistyczna, semioza, dekonstrukcja. 2000 (Karol Smużniak: Wstęp. * Eksplikacja: Aleksander Wit Labuda: Metoda ek...) szczegóły 
recenzja: Dutka Czesław P.: Metodycy i metodologie. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
polemika: Smużniak Karol: O różnym pojmowaniu celów, czyli "Metodycy i metodologie". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
631.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
632.artykuł: Dutka Czesław P.: Brueckner a "szkoła lwowska" w badaniach literackich czyli tradycja i innowacja. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 171-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
633.książka o twórcy: Makowski Adam: Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. 2001 ([Z Aneksem: Monografia czy pamflet? Polemika wokół książki Józefa Tret...) szczegóły 
  Czapski Józef
634.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ujma Magdalena: Zrozumieć Czapskiego. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 179-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
635.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 75-96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostroróg Jan (1565-1622)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Wichowa Maria: Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II). Napis 1995 seria 2 s. 5-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Siedlecki Franciszek (1906-1942)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Żółkiewski Stefan: Franciszek Siedlecki i początki strukturalizmu polskiego.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
638.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
639.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Historia i komparatystyka (Konradowska koncepcja literatury światowej). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 13-26  szczegóły 
640.artykuł: Gil Dorota: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 139-148 (rec. ks. zb.: Le letterature dei paesi Slavi. Storija e problemi di pe...) szczegóły 
641.artykuł: Michałowska Teresa: Integumentum (W kręgu średniowiecznej terminologii literackiej). x 2003 ([w ks.:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii...) szczegóły 
642.artykuł: Picchio Riccardo: "Slavia orthodoxa" i "Slavia romana". x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
643.artykuł: Tschuggnall Peter: Sprache und Literatur als Lebensausdruck zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 569-579 (dot. zagadnień fikcji i rzeczywistości oraz komentarzy autotematycznyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
644.artykuł: Konik Roman: Katastrofiści i przystosowani, czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca. Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 269-279 (dot. poświęconej kulturze masowej rozprawie Umberto Eco "Apocalittici ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
645.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
646.książka: Wierciński Andrzej: Magia i religia. Szkice z antropologii religii. 1994 ([M.in. zawiera rozdziały z licznymi odwołaniami do anonimowej literatu...) szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Naga małpa z dużym mózgiem. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
647.artykuł: Stefaniak Beata: O granicach tematu imiennego. (Zarys problematyki na przykładzie Don Juana). Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 589-601 (dot. badań tematologicznych w przypadku nieistnienia utworu uznawanego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Wellek Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
648.artykuł: Zelenka Milos: Rene Wellek a Friedrich Nietzsche (Na marginesie neoidealizmu w czeskim pojmowaniu literatury). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 45-57  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
649.artykuł: Ostrowski Marek: Phaenomenologie und Lyrik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 1 (36) s. 7-15 (fenonenologiczna interpretacja poezji; z not. o autorze; ze streszcz. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
650.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
651.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 144-148 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfuehr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
652.artykuł: Górka Bogusław: Woda i Duch (J 3,5). Problem hermeneutyczny. Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 475-489  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
653.artykuł: Chrostowski Waldemar: Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 39-54 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
654.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
655.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
656.artykuł: Jezierska Ewa J.: Feministyczne podejście w interpretacji Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 65-74 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
657.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
658.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
659.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 9-24 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
660.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
661.artykuł: Suchy Jerzy: Podejście psychologiczne i psychoanalityczne w egzegezie biblijnej. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 55-64  szczegóły 
662.artykuł: Szymik Stefan: Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 75-83 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    wywiady (alfabet autorów)
663.wywiad: Lubelska Magdalena: Rozmowa w jesieni. Z Tomasem Venclovą rozmawia Magdalena Lubelska. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 177-200 (m.in. o literaturze rosyjskiej i litewskiej; Anna Achmatowa, Jurgis Ba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  May Karl
664.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bochenek Aleksandra: Fremder Bruder Winnetou. Begegnungen mit einem imaginierten Indianer. Convivium 1998 s. 35-71 (nt. kierunków nowoczesnych badań nad kształtowaniem się stereotypów na...) szczegóły 
  Sachs Nelly
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
665.artykuł: Ostrowski Marek: Phaenomenologie und Lyrik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 1 (36) s. 7-15 (fenonenologiczna interpretacja poezji; z not. o autorze; ze streszcz. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
    książki o twórcy (alfabet autorów)
666.książka o twórcy: Bakhtin & His Intellectual Ambience. 2002 ([Materiały X Międzynarodowej Konferencji poświęconej Bachtinowi; Gdańs...) szczegóły 
  Likhachjov Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
667.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Poetyka i ogrody (O teoretycznej refleksji Lichaczowa). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 1-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
668.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Judaica w badaniach literackich wobec metodologicznej reorientacji literaturoznawstwa. Studia Judaica 2002 nr 1 s. XLV-XLVI (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
669.książka: Ubersfeld Anne: Czytanie teatru I. 2002 ([Analiza relacji między tekstem dramatycznym a jego sceniczną realizac...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Metodologia badań filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
670.artykuł: Zawojski Piotr: Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 2000 t. 3 (1861) s. 47-64 (nt. prób wypracowania interdyscyplinarnego modelu opisu nowej kultury ...) szczegóły