Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatury obce - Literatura macedońska
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kawka Maciej: Studia konfrontatywne i tekstologiczne: polski-macedoński. 1994 ([M.in.:] Na tie zboroi... O miejscu i funkcji przyimka w strukt...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Folia Philologica Macedono-Polonica T. 4: 1996. 1996 ([Zawiera m.in.:] Violeta Nikolovska: Od problematikata na modalnosta v...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Miodyński Lech: Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 43-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Kornhauser Julian: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym. 1994 ([Analogie i odrębności oraz podstawowe informacje nt. literatury czes...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Kornhauser Julian: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym. 1994 ([Analogie i odrębności oraz podstawowe informacje nt. literatury czes...) szczegóły 
6.książka: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku. 1999 (Od redakcji. * [Zawiera m.in.:] Maria Dąbrowska-Partyka: Elementarz i ...) szczegóły 
recenzja: Bujwid-Hugosson Krystyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 272-275  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Mit narodu w postkomunistycznej pustyni. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 81-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
7.artykuł: Abramowicz Maciej: Magia w folklorze i życiu społecznym. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 303-306 ([rec. ks. zb.:] The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Sl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Argument nietypowości jako miara ewolucji kultury literackiej (przykład macedoński). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Tematy, motywy (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Sujecka Jolanta: "Synowie czarnej dżumy". Obraz choroby jako środek konceptualizowania obcości (w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim I połowy XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 77-85 (z fragm. tekstów; nota o Jolancie Sujeckiej s. 516-517...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Historia literatury (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Andrijhevska Natalijha: Imenki so prefiksite ne- i bez- vo makedonskite crkovnoslovenski rakopisi. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 167-179  szczegóły 
11.artykuł: Czapik Barbara: Polski i macedoński "nadrealizm spontaniczny". Uwagi o stanie badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 33-42  szczegóły 
12.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
13.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
14.artykuł: Kostovska Vesna: Morfosintaksichki osobenosti na makedonskoto chetvoroevangelie. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 181-206  szczegóły 
15.artykuł: Miodyński Lech: Typowość i specyfika socrealizmu macedońskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
16.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 227-230 ([rec ks. zb.:] Makedonska knjhizhevnost. Zagreb 1988...) szczegóły 
17.artykuł: Pandev Dimitar: Semiotichka interpretacija na raskazot za Avram (spored "Tikveshkiot" i "Dubrovnichkiot zbornik). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
18.artykuł: Trajhkova Katica: Parichnite edinici, edinicite merki i trgovskata terminologijha vo Stanislavoviot prolog. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 209-214  szczegóły 
19.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folkloristichkata vrednost na tekstovite zapishani os M. Malecki vo Egejhska Makedonijha. x 1987 ([w czasopiśmie:] Makedonski Folklor (Skopje) 1987 39/40 s. 35-4...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Folia Philologica Macedono-Polonica T. 4: 1996. 1996 ([Zawiera m.in.:] Violeta Nikolovska: Od problematikata na modalnosta v...) szczegóły 
21.książka: Juda Celina: Literatura w stanie podejrzenia. (Współczesna proza macedońska lat sześćdziesiątych XX wieku). 1992 (Wstęp. Rozdz. I. Próby periodyzacji literatury macedońskiej od 1945 ro...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 739-740  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Slavia 1993 z. 1 s. 106  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 125-129  szczegóły 
22.książka: Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. 1999 (Wstęp. * Część I: Zaburzenia ewolucji. Utracone paradygmaty. * Część I...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 105-107  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Juda Celina: Poszukiwania możliwości, sytuacje macedońskiej prozy narracyjnej lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Biuletyn Slawistyczny 1988 r. 10/11 (1985/1986) s. 59-62 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
24.artykuł: Juda Celina: Trzecia generacja prozaików macedońskiech (Geneza i rola świadomości pokoleniowej w kształtowaniu procesów rozwojowych literatury macedońskiej lat sześćdziesiątych XX wieku). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 137-145  szczegóły 
25.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
26.artykuł: Kępiński Piotr: Na południe od Skopje (Współczesna poezja macedońska). Czas Kultury 1997 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
27.artykuł: Mikołajczyk Agnieszka: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 354-355 ([rec. ks.:] Hristo Georgievski: Poetika na makedonskiot raskaz. Skople...) szczegóły 
28.artykuł: Miodyński Lech: Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 152-160  szczegóły 
29.artykuł: Miodyński Lech: "Epskoto na glasnje" - pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s, 162-175 (dot. manifestu Bogomila Guzela i Radovana Pavlovskiego z 1960...) szczegóły 
30.artykuł: Miodyński Lech: Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 43-55  szczegóły 
31.artykuł: Miodyński Lech: Przyspieszenie przeciw ewolucji - nowy radykalizm literatury macedońskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
32.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 227-230 ([rec. ks.:] Milan Djurchinov: Nova makedonska knjhizhevnost (1945-1980...) szczegóły 
33.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 351-353 ([rec. ks.:] Danilo Kocevski: Kritikata kako zabluda. Predizvivite na t...) szczegóły 
34.artykuł: Petkovska Nada: Postmodernizm w literaturze macedońskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
35.artykuł: Spasov Aleksandahr: Doświadczenia surrealizmu w powojennej poezji macedońskiej. Poezja 1988 nr 6 nr 71-76  szczegóły 
36.artykuł: Stojhchevska-Antik Vera: Percepcijhata na srednovekovnata knizhevna problematika vo ramkite na sovremenata makedonska literatura. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 68-75 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Zagadnienia specjalne (macedońska) / Czasopiśmiennictwo (macedońska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
37.odwołanie: Kulturen Zivot (Skopje). x  szczegóły 
artykuł: Kulturen Zivot. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 117 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Macedonia. Twórczość 1998 nr 12 s. 133-135 (przegląd zawartości czasopism literackich, m.in. "Stozheru", "Makedons...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Zagadnienia specjalne (macedońska) / Tematy, motywy (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. 1999 (Wstęp. * Część I: Zaburzenia ewolucji. Utracone paradygmaty. * Część I...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 105-107  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Sazdow Tome: Bitwa na Kosowym Polu w literaturze macedońskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 102 (1066) s. 99-104  szczegóły 
41.artykuł: Sujecka Jolanta: "Synowie czarnej dżumy". Obraz choroby jako środek konceptualizowania obcości (w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim I połowy XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 77-85 (z fragm. tekstów; nota o Jolancie Sujeckiej s. 516-517...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Literatura ludowa (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Tradycja pieśni hajduckiej a wizerunek Goce Delceva w ludowej pieśni macedońskiej. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 85-101  szczegóły 
43.artykuł: Sazdow Tome: Zhenskite likovi vo makedonskite narodni poslovici i pogovorki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 28-32 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
44.artykuł: Simichijev Kole: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 215-216 (rec. ks.: Simo Mladenovski: Makedonskite narodni pesni za NOB i revolu...) szczegóły 
45.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Macedońska proza ludowa (Na podstawie zbiorów z ubiegłego wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 17-26 (omów. trzech zbiorów macedońskiej prozy ludowej: Stevana Verkovicia, K...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Utwory anonimowe (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: List z Nieba czyli Epistoła o niedzieli. 1991 ([Macedońska wersja apokryfu "List Pana naszego Jezusa Chrystusa" z IV ...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
47.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Chwalił się bogaty Iwo. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 73 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
48.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Gdy przyszedł do nas.... Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 72 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
49.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Przemyj, przemyj miła matko.... Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 71 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
50.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Szar-Planina i trzej owczarze. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 70 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Antologie i zbiory (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Antologia poezji macedońskiej. Warszawska Jesień Poezji' 87. 1987 ([Wiersze autorów:] Cane Andreevski, Petre M. Andreevski, Petre Bakevsk...) szczegóły 
52.książka: Czerwone winorośla. Panorama poezji macedońskiej. 1996 ([Autorzy:] Petre M. Andrejevski, Petre Bakevski, Petar T. Boskovski, T...) szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: O modlitwie Dawida i czerwonych winoroślach. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 302-304  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 198-199  szczegóły 
53.książka: Pięćdziesiąt lat poezji macedońskiej (Antologia). (Kazimiera M. Solecka: Zamiast wstępu. - [Wiersze autorów:] Boris Chavk...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
54.antologia: Antologia współczesnej poezji macedońskiej. Fraza 2000 nr 30 s. 49-75 (wiersze autorów: Bogdan Bogatinovski, Jordan Danilovski, Lidija Dimkov...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Abadzhiev Georgi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Spasov Aleksandahr: Georgi Abadziev - poeta "ilideński". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 49-56  szczegóły 
  Andonovski Veroljub
    proza (alfabet tytułów)
56.proza: Andonovski Veroljub: Powiedz mi, a ci powiem. Szpilki 1989 nr 21 s. 9  szczegóły 
  Andreevski Petre M.
    wiersze (alfabet tytułów)
57.wiersz: Andreevski Petre M.: Narodziny świata. Arkusz 2000 nr 1 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
58.wiersz: Andreevski Petre M.: Oblicze słów. Arkusz 2000 nr 1 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Bakevski Petre
    książki twórcy (alfabet tytułów)
59.książka twórcy: Bakevski Petre: Słoneczny pierścień. Wiersze. 1998  szczegóły 
  Capaliku Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Krasnogruda 2002 nr 15 s. 52 (not....) szczegóły 
  Chashule Kole
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Petkowska Nada: Dramskoto tvoreshtvo na Kole Chashule vo svetlinata na teatarskite tendencii vo XX-ot vek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 57-67 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Chingo Zhivko
    proza (alfabet tytułów)
62.proza: Cingo Zivko: Gryzonie. Arkusz 2000 nr 1 s. 3-4 (z notą o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Kawka Maciej: O metatekstowych przejawach dekonstrukcjonizmu w niektórych opowiadaniach Zivka Cinga. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 144-150  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
64.zgon: Ćirlić-Straszyńska Danuta: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 361-363 (zmarł: 11 VIII 1987...) szczegóły 
65.zgon: Kabatc Eugeniusz: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 355-363 (zmarł: 11 VIII 1987...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
66.utwór: Wielka woda [Golemata voda].  szczegóły 
artykuł: Kawka Maciej: Proklet da bidam w polskiej przekładzie "Wielkiej wody" Zivka Cinga. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Cvetkoski Branko
    wiersze (alfabet tytułów)
67.wiersz: Cvetkoski Branko: Cień. Fraza 2000 nr 30 s. 93-94 (z not., s. 298...) szczegóły 
68.wiersz: Cvetkoski Branko: Sen starszego pana. Fraza 2000 nr 30 s. 92 (z not., s. 298...) szczegóły 
69.wiersz: Cvetkoski Branko: Triumf wątpliwości. Fraza 2000 nr 30 s. 93 (z not., s. 298...) szczegóły 
70.wiersz: Cvetkoski Branko: Ucieczka. Fraza 2000 nr 30 s. 93 (z not., s. 298...) szczegóły 
71.wiersz: Cvetkoski Branko: Zakręt. Fraza 2000 nr 30 s. 92 (z not., s. 298...) szczegóły 
72.wiersz: Cvetkoski Branko: Zapomniany kaganek (urywek z pewnego listu). Fraza 2000 nr 30 s. 94 (z not., s. 298...) szczegóły 
  Dimkovska Lidijha
    wiersze (alfabet tytułów)
73.wiersz: Dimkovska Lidija: Ewangelia wg Siebie. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 48-49  szczegóły 
74.wiersz: Dimkovska Lidija: Uczciwa dziewczyna. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 48-49  szczegóły 
75.wiersz: Dimkovska Lidija: Wyznanie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
76.wiersz: Dimkovska Lidija: Żebracy małego Paryża. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Krasnogruda 2002 nr 15 s. 46 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Dirjhan Liljhana
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Dirjan Liljana: Bałkany. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
79.wiersz: Dirjan Liljana: Melancholia eterna. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
80.wiersz: Dirjan Liljana: Przed nowym wierszem. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
81.wiersz: Dirjan Liljana: W naszym domu jest mnóstwo starych papierów... Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Dukovski Dejan
    proza (alfabet tytułów)
82.proza: Dukovski Dejan: Beczka prochu. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 64-84 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Pielechaty Aleksandra: Beczka prochu. Trybuna 2003 nr 17 s. 13 (zapowiedź spotkania autorskiego; Gdańsk, 22 I 2003...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
84.wywiad: Cirlić Dorota Jovanka: Beczka prochu - stereotyp czy prawda?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 25-27  szczegóły 
85.wywiad: Cirlić Dorota Jovanka: Zabić sąsiada. Gazeta Wyborcza 2003 nr 16 s. 14 (z notą i fot....) szczegóły 
86.wywiad: "To nie tylko kwestia języka". Rozmowa "Brulionu" z Dejanem Dukovskim. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 224-225 (rozmowa przygotowana dla magzynu kulturalnego "Brulion", realizowanego...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
87.utwór: Bure baruta [Beczka prochu].  szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Prawo odwetu. Rzeczpospolita 2000 nr 125 s. A13 (nt. filmowej adaptacji sztuki w reż. Gorana Paskaljevicia...) szczegóły 
  Georgievski Tashko
    proza (alfabet tytułów)
88.proza: Georgievski Tashko: I znów powrócą ptaki. Fraza 2000 nr 30 s. 85-87 (z not., s. 299...) szczegóły 
89.proza: Georgievski Tashko: Przecież jesteśmy ludźmi. Fraza 2000 nr 30 s. 76-85 (z not., s. 299...) szczegóły 
  Janevski Slavko
    wiersze (alfabet tytułów)
90.wiersz: Janevski Slavko: Psie lasy. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
91.wiersz: Janevski Slavko: Śniadanie ze śmiercią. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
92.proza: Janevski Slavko: Dziewięć wieków Cherubina. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 52-55 (z not. o aut....) szczegóły 
93.proza: Janevski Slavko: Dziewięć wieków Cherubina. Fa-Art 1994 nr 3 s. 85-96 (z not. o aut., s. 96...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Petkovska Nada: Utopizmot vo romanite na Slavko Janevski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 105-115 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Jguzel' Bogomil
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Guzel Bogumil: Delficka przepowiednia?. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 65  szczegóły 
96.wiersz: Guzel Bogumil: Eli, Eli, Lama Sabachthani?. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 66  szczegóły 
97.wiersz: Giuzel Bogomil: Eu-ropa. Arkusz 2000 nr 1 s. 16 (z notą o autorze...) szczegóły 
98.wiersz: Guzel Bogumil: Koniec wieku. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 65  szczegóły 
99.wiersz: Guzel Bogumil: Nóż na gardle. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 67  szczegóły 
100.wiersz: Giuzel Bogomil: Oblężenie Carogrodu. Fraza 2000 nr 30 s. 88-89 (z not., s. 299...) szczegóły 
101.wiersz: Giuzel Bogomil: Pustelnik. Fraza 2000 nr 30 s. 89 (z not., s. 299...) szczegóły 
102.wiersz: Guzel Bogumil: Słyszałem skargę. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64  szczegóły 
103.wiersz: Guzel Bogumil: Wcielenie. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64  szczegóły 
104.wiersz: Guzel Bogumil: Z FYROM do byłych jugosłowiańskich przyjaciół. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 68  szczegóły 
105.wiersz: Guzel Bogumil: Zaciemnienie. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 63  szczegóły 
106.wiersz: Giuzel Bogomil: Zima. Fraza 2000 nr 30 s. 88 (z not., s. 299...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
107.książka o twórcy: Miodyński Lech: Bogomil Guzel. Poetycki dialog z naturą i kulturą. 1994 (Wprowadzenie. Miejsce człowieka i wymiar wiersza: przestrzeń. Uniwersa...) szczegóły 
108.książka o twórcy: Miodyński Lech: Priroda, intelekt, kultura. Prashanjata na poetskoto tvoreshtvo na Bogomil G'uzel. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 63 (not....) szczegóły 
110.artykuł: Miodyński Lech: Ujęcia czasu w poezji Bogomila G'uzela. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 237-262  szczegóły 
111.artykuł: Simic Charles: O Bogumilu Guzelu. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64, 66 (art. ogólny...) szczegóły 
  Jovchevski Todor
    proza (alfabet tytułów)
112.proza: Jovchevski Todor: Oszustwo. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 59 (z not....) szczegóły 
  Kiselinovski Stojan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Kawka Maciej: Historyk ze Skopia. Konspekt 2000 nr 3 s. 63 (sylwetka; m.in. nt. twórczości literackiej i zainteresowań naukowych...) szczegóły 
  Koneski Blazhe
    wiersze (alfabet tytułów)
114.wiersz: Koneski Blazhe: Anioł ze świętej Zofii. x 1996 ([W ks.:] Herbert Oleschko: Aniołów dyskretny lot. Kalwaria Zebrzydowsk...) szczegóły 
115.wiersz: Koneski Blaze: Myśl o północy. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15...) szczegóły 
116.wiersz: Koneski Blaze: Skopje. Arkusz 2000 nr 1 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
117.wiersz: Koneski Blaze: Wspomnienie po latach. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 3 (z not., s. 191...) szczegóły 
118.wiersz: Koneski Blaze: Zachód. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
119.proza: Koneski Blaze: Wyznania i rozmyślania. Poezja 1988 nr 6 s. 35-37 (z not., s. 104...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
120.tekst paraliteracki: Koneski Blaze: O odkrywaniu poezji. Jeszcze Jedna 1996 nr 1 s. 2-3  szczegóły 
121.tekst paraliteracki: Koneski Blaze: Testament poety małego narodu. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 193-195 (z not. od redakcji...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: A.O-F.: Zmarł Blaze Koneski. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 332  szczegóły 
123.artykuł: Spasov Ljudmil: Wspomnienie o profesorze Blaze Koneskim (1921-1993). Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 349-351  szczegóły 
124.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Blazhe Koneski (19 XII 1921 - 7 XII 1993). Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 195-200  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
125.zgon: Prof. dr Blaze Koneski. Tygodnik Powszechny 1994 nr 3 s. 3 (zmarł: 7 XII 1993; sylwetka; podp.: Przyjaciele i współpracownicy z Po...) szczegóły 
126.zgon: Topolowska Zuzanna: Blaże Koneski (19 XII 1921 - 7 XII 1993). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 150-152) (zmarł: 7 XII 1993; sylwetka z powodu zgonu...) szczegóły 
  Manchevski Milcho
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
127.tekst paraliteracki: Manchevski Milcho: Wywoływanie deszczu a prawda subiektywna. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 115-116  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Friedman Victor A.: Bajka opisująca rzeczywistość. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 117-124 (dot. filmu "Before the Rain" w reżyserii twórcy...) szczegóły 
129.artykuł: Gibbons Fiachra: Baklava western. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 125-132 (nt. twórczości filmowej...) szczegóły 
130.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 114 (not.; z fot....) szczegóły 
131.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 114 (not....) szczegóły 
  Matevski Mateja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
132.książka twórcy: Matevski Mateja: Zrównanie dnia z nocą. [Wiersze]. 1989 ([Tłumacze:] Zbigniew Bieńkowski, Danuta Ćirlić-Straszyńska, Ryszard Ma...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Materia ducha. Tygodnik Solidarność 1991 nr 29 s. 16  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
133.wiersz: Matevski Mateja: Nokturn I. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14-15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15; s...) szczegóły 
134.wiersz: Matevski Mateja: Nokturn VI. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce; s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Chasyd i poeta.. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 1 s. 12  szczegóły 
  Muhijc Ferid
    wiersze (alfabet tytułów)
136.wiersz: Muhić Ferid: Depcz go, nie depcz go. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
137.wiersz: Muhić Ferid: Granica tchnienia. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
138.wiersz: Muhić Ferid: Jego list. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
139.wiersz: Muhić Ferid: Kamień mądrości. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
140.wiersz: Muhić Ferid: Wirtuoz. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
141.tekst paraliteracki: Muhić Ferid: MultiMacedonia. Borussia 2000 nr 20/21 s. 173-181 (z notą...) szczegóły 
  Najhcheska Dragica
    wiersze (alfabet tytułów)
142.wiersz: Najceska Dragica: Milczenie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
143.wiersz: Najceska Dragica: Zgaście latarnie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Nikolova Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
144.wiersz: Nikolova Aleksandra: Ku wyżynom, ku prawdom (fragment poematu). Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Osmanli Tomislav
    proza (alfabet tytułów)
145.proza: Osmanli Tomislav: Fotografia Ciotki Racheli. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 225-232  szczegóły 
146.proza: Osmanli Tomislav: The Boiling Pot Called Skopje. City of Missing Presences. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 103-109 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pavlovski Bozhin
    proza (alfabet tytułów)
147.proza: Pavlovski Bozhin: Czerwony hipokryta. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 12-22  szczegóły 
148.proza: Pavlovski Bożin: Czerwony hipokryta. Literatura 1997 nr 1 s. 8-12  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
149.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 50-53  szczegóły 
  Pavlovski Radovan
    wiersze (alfabet tytułów)
150.wiersz: Pavlovski Radovan: Cyganie. Mimoza 2003 nr 2 s. 22  szczegóły 
151.wiersz: Pavlovski Radovan: Cygańska noc. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
152.wiersz: Pavlovski Radovan: Motyl. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
153.wiersz: Pavlovski Radovan: Na drzewo przy drodze. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
  Pejchinova Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
154.wiersz: Pejcinova Ana: Bestia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 62  szczegóły 
155.wiersz: Pejcinova Ana: Drugie życie wojownika. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 62  szczegóły 
156.wiersz: Pejcinova Ana: Krzyk. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 60 (z not. o aut., z fot. Any Pejcinovej...) szczegóły 
157.wiersz: Pejcinova Ana: Pieśń i nóż. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 93 (z not....) szczegóły 
158.wiersz: Pejcinova Ana: Słońce - Żmija. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 93 (z not....) szczegóły 
159.wiersz: Pejcinova Ana: Trzask I. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 92 (z not....) szczegóły 
160.wiersz: Pejcinova Ana: Wilki. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 59  szczegóły 
161.wiersz: Pejcinova Ana: Zapomnienie. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 61  szczegóły 
  Petrovski Trajan
    wiersze (alfabet tytułów)
162.wiersz: Petrovski Trajan: Grom-piorun. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 184-185  szczegóły 
163.wiersz: Petrovski Trajan: Podkowa. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 185 (z not. o aut....) szczegóły 
164.wiersz: Petrovski Trajan: Rozkaz. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 184  szczegóły 
  Podgorec Vidoje
    książki twórcy (alfabet tytułów)
165.książka twórcy: Podgorec Widoje: Dzieci Boga Pengi. 1988  szczegóły 
recenzja: (zb): Nowe Książki 1989 nr 5 s. 39 (nota...) szczegóły 
  Popov Pavel
    proza (alfabet tytułów)
166.proza: Popov Pavel: Z życiorysu K*. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 116-119 (z not. o aut....) szczegóły 
  Popovski Ante
    książki twórcy (alfabet tytułów)
167.książka twórcy: Popovski Ante: List wiarołomny. Wiersze i poematy. 1998  szczegóły 
  Prokopiev Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
168.proza: Prokopiev Aleksandar: Trzy ciotki. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 277-279  szczegóły 
  Rachin Koco
    książki twórcy (alfabet tytułów)
169.książka twórcy: Racin Koco: Białe zorze. 1989  szczegóły 
  Rencov Mikhail
    wiersze (alfabet tytułów)
170.wiersz: Rencov Mikhail: Nenaslovena. x 2001 ([W ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
171.utwór: Nenaslovena.  szczegóły 
artykuł: Vladova Jadranka: Ubavinata na paradokst ili oksimoron. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
  Rendzhov Mikhail
    wiersze (alfabet tytułów)
172.wiersz: Rendzov Mihail: Jeźdźcy, zagadka. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
173.wiersz: Rendzov Mihail: Pociecha. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
174.wiersz: Rendzov Mihail: Zegar. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Rodev Dushko
    proza (alfabet tytułów)
175.proza: Rodev Dushko: Mijając się. Aleje 3 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
176.proza: Rodev Dushko: Zapomniana impresja. Aleje 3 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
  Rorijc Ivica Vanja
    wiersze (alfabet tytułów)
177.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Błękitny wiatr. Płomyczek 1989 nr 115 s. 12  szczegóły 
178.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Niebieska muszelka. Świerszczyk 1990 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Starova Luan
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Starova Luan: Pora kóz [pow.; fragm.]. Arkusz 2000 nr 1 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Stefanovski Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
180.wiersz: Stefanovski Goran: Sarajewo. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
181.proza: Stefanovski Goran: Sarajewo. Opowieści z pewnego miasta. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 24-57 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: kac: Sarajewo. Dialog [Warszawa] 1993 nr 10 s. 162-16 (m.in. o dramacie "Sarajevo" wystawionej na Mieędzynarodowym Festiwalu ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
183.wywiad: Tiselius Henric: Theatre critic Henric Tiselius in the middle of a dialogue between Chris Torch an Goran Stefanovski. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 91-96  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
184.utwór: Sarajewo (druk. Dialog 1994 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Doświadczenie Sarajewa. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 85-94 (dyskusja red., również o sztuce "Antygona" Dusana Jovanovicia; wypow.:...) szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Nekropolis. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 80-84  szczegóły 
artykuł: Szczepański Jan Józef: Wstyd. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 95-96 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
artykuł: Wolicki Krzysztof: Łzy trzymać w pogotowiu. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 96-99 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
185.utwór: Wytatuowane dusze [Tetovirani dushi].  szczegóły 
artykuł: Petkovska Nada: Mitot i demitologizacijata kako osnova dramskiot sudir bo "Tetovirani dushi" od Goran Stefanovski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 72-80 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
  Stenkoski Dimo
    książki o twórcy (alfabet autorów)
186.książka o twórcy: Wrocławski Krzysztof: Makedonskiot naroden raskazhuvach Dimo Stenkoski = Le conteur macedonien Dimo Stenkoski. 1979 (T. 1: 1979, 252 s.
T. 2: 1984, 478 s....)
 szczegóły 
recenzja: Smolińska Teresa: Nowa monografia słowiańska. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 79-80  szczegóły 
  Stojhchevski Sande
    wiersze (alfabet tytułów)
187.wiersz: Stojchevski Sande: Determinanty. Fraza 2000 nr 30 s. 90 (z not., s. 304...) szczegóły 
188.wiersz: Stojchevski Sande: Nie wolaj mnie przez Gwadalkiwiry. Fraza 2000 nr 30 s. 91 (z not., s. 304...) szczegóły 
189.wiersz: Stojchevski Sande: Smutku leśny. Fraza 2000 nr 30 s. 90 (z not., s. 304...) szczegóły 
190.wiersz: Stojchevski Sande: Źródło. Fraza 2000 nr 30 s. 91 (z not., s. 304...) szczegóły 
  Tashkovski Bratislav
    proza (alfabet tytułów)
191.proza: Taskowski Bratislav: Ostatnia podróż. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 9 (z notą...) szczegóły 
  Todorovijc Miroljub
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Todorovic Miroljub: Osiem wieków później. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
193.wiersz: Todorovic Miroljub: Stosunek. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
194.wiersz: Todorovic Miroljub: Zielone lilie Australii. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
195.wiersz: Todorovic Miroljub: Znów dosiadam Rosynanta. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
  Todorovski Gane
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Todorovski Gane: Cyprys. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
197.wiersz: Todorovski Gane: Dwie dziewczyny. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
198.wiersz: Todorovski Gane: Pejzaż. Arkusz 2000 nr 1 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Uroshevijc Vlado
    wiersze (alfabet tytułów)
199.wiersz: Uroshević Vlada: Dzieciństwo. Fraza 2000 nr 30 s. 26 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
200.wiersz: Urosevik Vlada: Niegościnna planeta. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
201.wiersz: Uroshević Vlada: Oszukańcze pejzaże. Fraza 2000 nr 30 s. 27 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
202.wiersz: Uroshević Vlada: Pejzaże okrucieństwa. Fraza 2000 nr 30 s. 27 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
203.wiersz: Urosević Vlado: Planeta do zasiedlenia. Literatura na Świecie 1990 1nr 0 s. 4 (z not., s., 193...) szczegóły 
204.wiersz: Urosevik Vlada: Planeta wojny. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
205.wiersz: Urosevik Vlada: Wiersz o czasie. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
206.wiersz: Urosevik Vlada: Wiersz o książkach. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
207.wiersz: Uroshević Vlada: Złowróżbne nieporozumienie. Fraza 2000 nr 30 s. 28 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
208.proza: Uroshević Vlada: Polowanie na jednorożce. Fraza 2000 nr 30 s. 29-38 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
209.utwór: Opowiadanie o tym, jak się pisze opowiadania.  szczegóły 
artykuł: Kawka Maciej: O tekście "Opowiadania o tym, jak się pisze opowiadania" V. Urosevicia. x ([w ks. zb.:] Tekst. Analizy i interpretacje. Pod red. Jerzego Bartmińs...) szczegóły 
  Vidoeski Bozidar
    zgon (alfabet autorów)
210.zgon: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 9 (54) s. 25 (zmarł: 16 V 1998; nekrolog...) szczegóły