Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Związki, kluby, koła, stowarzyszenia twórcze polskie - Klub Adwokatów Pisarzy
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Drozdowski Bohdan: Sprawy i Ludzie 1989 nr 27 s. 14 (ZLP (zawieszony 1981 i powstały 1983) oraz Stowarzyszenie Pisarzy Pols...) szczegóły 
2.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Najlepiej samemu. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 13 (ZLP (zawieszony 1981 i powstay 1983) wobec sytuacji polit.; także o St...) szczegóły 
polemika: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
polemika: Szawłowski Ryszard: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
3.konkurs: "Mój najciekawszy proces sądowy" - konkurs na utwór literacki prozą (1987). (nagr.: J. Malcen, K. Pędowski, M. Kossek...) szczegóły 
artykuł: Palestra 1989 nr 1 s. 124-125 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: akw: Związek Młodych Literatów/Stowarzyszenie Młodych Pisarzy. Autograf 2002 nr 3 s. 31-32 (nt. nigdy nie powstałych organizacji; działały tylko komitety założyci...) szczegóły 
5.artykuł: Cieślak Jacek: Pisarze bez sekretarek (Kontrola NIK w Domu Literatury). Rzeczpospolita 1998 nr 296 s. 22 (not. o bieżących problemach organizacyjnych Polskiego PEN Clubu, Stowa...) szczegóły 
6.artykuł: Drozdowski Bohdan: Sprawy i Ludzie 1989 nr 27 s. 14 (ZLP (zawieszony 1981 i powstały 1983) oraz Stowarzyszenie Pisarzy Pols...) szczegóły 
7.artykuł: Frey Danuta: Czy literaci odejdą z Krakowskiego Przedmieścia. Rzeczpospolita 2002 nr 295 s. C2 (nt. możliwej reprywatyzacji kamienicy Johna w Warszawie, w której mieś...) szczegóły 
8.artykuł: Haiku 1994 nr 1 s. 16 (nota o powołaniu polskiego stowarzyszenia twórców haiku...) szczegóły 
9.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Mam dość literackich wojenek. Trybuna 1992 nr 273 s. 6 (wyw. nt. działalności ZLP i SPP; rozm. Dariusz Łanocha...) szczegóły 
10.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Najlepiej samemu. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 13 (ZLP (zawieszony 1981 i powstay 1983) wobec sytuacji polit.; także o St...) szczegóły 
polemika: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
polemika: Szawłowski Ryszard: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
11.artykuł: Jesionowski Jerzy: Sieroty po.... Tak i nie 1990 nr 7 s. 4 (wypowiedź nt. związków twórczych powstałych po stanie wojennym...) szczegóły 
12.artykuł: Krawczuk Aleksander: Dziennik Polski 1989 nr 122 s. 3 (wywiad z ministrem kultury i sztuki nt. związków twórczych, m.in. lite...) szczegóły 
13.artykuł: Kuczyńska Teresa: Rozejść się (Zapraszamy do dyskusji o związkach twórczych). Tygodnik Solidarność 1991 nr 43 s. 10-11  szczegóły 
14.artykuł: Kuncewicz Piotr: Niebezpieczne pokusy. Wprost 1991 nr 8 s. 55 (fel. nt. spotk. prezesów związków twórczych z premierem Janem Krzyszto...) szczegóły 
15.artykuł: Likowska Ewa: Literaci bezdomni?. Przegląd 2000 nr 29 s. 17 (nt. groźby zawalenia się budynku Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
16.artykuł: Międzyrzecki Artur: Zaczynają się schody. Plus 1989 nr 37 s. II ([nt. środowisk twórczych zw. z ZLP, Pen Clubem i Stow. Pis. Pol.]...) szczegóły 
17.artykuł: Misakowski Stanisław: Co z literatami (Pora powrócić do idei jednego związku pisarzy). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 74 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Misakowski Stanisław: Co z literatami - ciąg dalszy. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 153 s. 4-5  szczegóły 
polemika: Urbankowski Bohdan: Co z lieteratami? (cd). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 117 s. 8 (list do red. prezesa Warszawskiego Oddziału ZLP...) szczegóły 
18.artykuł: Misakowski Stanisław: Zawód pisarz. Po prostu 1990 nr 3 s. 14 (nt. kryteriów przyjmowania do stowarzyszeń twórczych; także nt. sensu ...) szczegóły 
19.artykuł: Paluch Janusz: Stowarzyszenia. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 14 (nt. spadku prestiżu stowarzyszeń literackich w nowych warunkach ustroj...) szczegóły 
20.artykuł: Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1989 nr 20 s. 333-338 poz. 104 (dot. także stowarzyszeń twórczych...) szczegóły 
21.artykuł: Spotkanie z przedstawicielami środowisk twórczych w Radziejowicach. Biuletyn MKiS 1998 nr 9 s. 1 (spraw. ze spotkania, 3-4 VII 1998, m.in. z przedstawicielami: Związku ...) szczegóły 
22.artykuł: Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 14 s. 167 poz. 86  szczegóły 
23.artykuł: Żuliński Leszek: Upadły Dom Literatury. Aneks Trybuny 2000 nr 82 s. 10 (nt. fatalnego stanu budynku, w którym mieszczą się siedziby polskich z...) szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Obory czyli chlew. Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. H  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Akademia Literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: (m.m.): A jednak - "Akademia Literatury". Trybuna Ludu 1989 nr 77 s. 4 (nt. prac związanych z redakcją statutu Akademii Literatury...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Klub Adwokatów Pisarzy (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 214 s. 6 (zapow....) szczegóły 
26.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1988).  szczegóły 
artykuł: Dreszer Alfred: Palestra 1989 nr 5/7 s. 130-132  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Twórczy Pisarzy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Stanik Stanisław: Nowy związek twórczy. Słowo Powszechne 1992 nr 84 s. 6 (o powstaniu "Związku Twórczego Pisarzy Polskich" (kontynuatora grupy t...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
28.książka: Palestra literacka. 1993 (Słowo wstępne. - [Wiersze aut.:] Alfred Dreszer, Wanda Klott, Juliusz ...) szczegóły