Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uniwersytety, szkoły wyższe i inne uczelnie polskie - Akademia Zamojska w Zamościu
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Zamość w literaturze i kulturze. VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. 1992 ([Materiały z imprezy zorganizowanej w Zamościu, 14-15 X 1992:] [Lech L...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czubara Krzysztof: Studenci i absolwenci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 44-45 (m.in. nt. najwybitniejszych absolwentów Akademii Zamojskiej...) szczegóły 
3.artykuł: Kędziora Andrzej: Akademia Zamojska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 50-51 (historia i działalność...) szczegóły 
4.artykuł: Kędziora Andrzej: Biblioteka Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 53-54 (nt. księgozbioru...) szczegóły 
5.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
6.artykuł: Myk Sławomir: Z akademickiego Parnasu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 27-35 (nt. wierszy drukowanych w kalendarzach wydawanych przez Drukarnię Akad...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Kasprzak-Obrębska Halina, Starnawski Jerzy, Wichowa Maria: Pod cieniem Hippeum. Studia i materiały. 1995 (Jerzy Starnawski: Wstęp. * Spojrzenia na Zamość, na okolicę i na ród Z...) szczegóły 
8.książka: Starnawski Jerzy: Odrodzenie. Czasy, ludzie, książki. 1991 (I. "Jesień średniowiecza": 1. Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki po...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 398-400  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Wiśniewska Halina: Wpływ ośrodków kultury Zamościa na sprawność wypowiadania się jego mieszkańców w XVII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 23-36 (dot. Akademii Zamojskiej wraz z podlegającymi jej biblioteką i drukarn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Myk Sławomir: Wczesne dzieje drukarni Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 9-12 (nt. dzialalności oficyny w XVII i XVIII w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Akademia Zamojska i jej tradycje. Referaty przygotowane na sesję naukową zorganizowaną dla upamiętnienia 400. rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamościu. Jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej 1594-1994. 1994 ([M.in. zawiera:] Bogdan Szyszka: Ogłoszenie Akademii w Zamościu. Odezw...) szczegóły 
12.książka: Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta. 1996 (Ryszard Szczygieł, Andrzej Urbański: Przedmowa. - Bogdan Kawałko: Słow...) szczegóły 
13.książka: Markiewicz Grażyna, Pałczyńska Regina: Akademia Zamojska. Bibliografia. 1994  szczegóły 
14.książka: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska 1594-1784. 1988  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Sroczyńska Bogumiła: Gmach Akademii Zamojskiej i jego służba miejscowemu szkolnictwu w drugiej połowie XVIII wieku. Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 131-144  szczegóły 
16.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 58 (nota nt. przygotowań do obchodów jubileuszu 400. roczn. powstania Akad...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
18.artykuł: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska (Dzieje. Nauka. Tradycja). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 8-14 (m.in. nt. programu nauczania Akademii w czasach fundatora Jana Zamoysk...) szczegóły 
19.artykuł: Szyszka Bogdan: Historycy o Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 15-19 (nt. prac badawczych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej A...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
20.wiersz: Pieśń do świętego Jana Kantego Patrona Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Akademii Krakowskiej i Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 40-43 (hymn studentów Akademii Zamojskiej; komentarz: Marta Brzuskowska...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bodzęcki Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Szyszka Bogdan: Wojciech Bodzęcki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 21-22 (Profesorowie Akademii Zamojskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krobski Adrian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Szyszka Bogdan: Adrian Krobski (1640-1708) (Profesorowie Akademii Zamojskiej). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niewieski Stanisław Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Wiśniewska Halina: Przysłowia Stanisława Niewieskiego, profesora Akademii Zamojskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 29-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rudomicz Bazyli
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Froch Władysław: Podróże rektora Akademii Zamojskiej Bazylego Rudomicza w latach 1656-1671. Rocznik Zamojski 1988 t. 2 (1985/1986) s. 47-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szymonowic Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Witusik Adam Andrzej: Szymon Szymonowic - współorganizator Akademii Zamojskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Akademia Zamojska i jej tradycje. referaty przygotowane n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Szyszka Bogdan: Jan Ursinus-Niedźwiedzki (1562-1613) (Profesorowie Akademii Zamojskiej). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
27.tekst paraliteracki: Zamoyski Jan: Odezwa do Polaków na otwarcie Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 6-8 (koment. B. Szyszka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Grzybowski Stanisław: Jan Zamoyski - Europejczyk i Sarmata. x 1994 ([W ks. zb.:] Akademia Zamojska i jej tradycje. Referaty przygotowane n...) szczegóły