Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Kontakty kulturalne z zagranicą - Francja (Kontakty kulturalne z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
3.książka: Markiewicz Zygmunt: Polsko-francuskie związki literackie. 1986  szczegóły 
recenzja: Kostaszuk Monika: Polsko-francuskie związki literackie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 191-193  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj" - kolokwium (1992).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj - VII kolokwium Strasburg-Poznań. Kwartalnik Historyczny 1992 nr 4 s. 161-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Kijonka Tadeusz: Przystań polskości. Tak i nie 1989 nr 3 s. 6, nr 4 s. 4 (reportaż nt. polskich śladów literackich w Paryżu...) szczegóły 
6.artykuł: Śladkowski Wiesław: Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 139-153 (dot. także literatury...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok). 1990 ([Hasła:] Adresat literacki. Afekty. Aforyzm. Akrostych. Alegoria. Anag...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Jarczykowa Mariola: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 651-655  szczegóły 
nawiązanie: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 655-656  szczegóły 
recenzja: Nikolaev Sergejj, Nikolaeva E.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Sobotkova Marie: Slavia 1993 z. 1 s. 97  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 208-229  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Słownik literatury staropolskiej. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 17-19  szczegóły 
8.książka: Starnawski Jerzy: Odrodzenie. Czasy, ludzie, książki. 1991 (I. "Jesień średniowiecza": 1. Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki po...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 398-400  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Beauvois Daniel: L'etat des recherches polonaises sur la relations franco-polonaises pendant la revolution. Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 1/2 s. 21-25 (m.in. o ks. Pawła Jasienicy "Rozważania o wojnie domowej"; także o XI...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Z badań nad literaturą i sztuką drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Studia i szkice. 1992 (Zdzisław Piasecki: Drugie pokolenie pozytywistów polskich. Rekonesans ...) szczegóły 
recenzja: Korepta Edyta: Kwartalnik Opolski 1994 nr 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 679-681  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia. 1992 (I. Program naturalizmu otwartego. II. Naturalistyczni sojusznicy sztuk...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Nasz europejski naturalizm. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Suwała Halina: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 157-163  szczegóły 
13.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Hetman Joanna: Grochola, Mrożek, Zagajewski i inni. Biblioteka Analiz 2003 nr 21 s. 11-12 (m.in. zapowiedź spotkań z pisarzami: Fleur Jaeggy, Boris Sokołow, Jean...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Śladkowski Wiesław: Uwagi o stanie badań nad Polonią francuską. Res Historica 1997 z. 1 s. 117-120 (od XIX wieku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Jeżewski Krzysztof: Literatura polska we Francji. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: La litterature polonaise en France. D'une selection politique des oeuvres a traduire au miroir deformant de la traduction. 1998 (Daniel Beauvois: Preface. * De la traduction a la reception: Maryla La...) szczegóły 
21.książka: Parvi Jerzy: Revolution independance romantisme. Contribution a l'histoire des idees au XIXe siecle. 1992 (Lamennais et son groupe: Lamennais et la Pologne. Theologie et revolut...) szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 136-139  szczegóły 
22.książka: Śladkowski Wiesław, Willaume Małgorzata, Wiśniewski Stanisław: Polska obecność w kulturze Francji. XVIII-XX wiek (do 1939 r.). 1991 (Wiesław Śladkowski: Wstęp. - Wiesław Śladkowski, Małgorzata Willaume: ...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 180 (not....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
23.odwołanie: Instytut Polski w Paryżu. x  szczegóły 
artykuł: Rota 1997 nr 1 s. 78 (not. o wznowieniu działaności po trzyletniej przerwie spowodowanej poż...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: Festiwal Europy Centralnej (1992). (pośw. m.in. kulturze polskiej...) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Paryskie pasaże [z tego cyklu:] Pasaż festiwalowy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 123 s. 10  szczegóły 
25.impreza: "Kontakty językowe francusko-polskie" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 69-71 (omówienie...) szczegóły 
26.impreza: "Les belles etrangeres" - impreza poświęcona prezentacji współczesnej literatury polskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Illg Jerzy: Literatura polska nad Sekwaną. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 9 (spraw z przebiegu imprezy z cyklu "Les Belles Etrangeres" poświęconej ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 117-118 (nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2 (not. zapow....) szczegóły 
27.impreza: "Literatura polska we Francji i gdzie indziej" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Sesja poświęcona tłumaczeniom literatury polskiej na język francuski, Lille, 15-16 XI 1995. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 224-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Literatura polska we Francji i gdzie indziej. Odra 1996 nr 4 s. 122-123 (spraw....) szczegóły 
28.impreza: "Pologne - France. (La vision de l'autre) - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Iza: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 185-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Bobowicz Zofia: Recepcja literatury polskiej we Francji - uwagi wydawcy. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 112-119  szczegóły 
30.artykuł: Bondy Francois: Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża. Gazeta. Magazyn 1993 nr 31 s. 6-9 (wyw. z pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem, red. nacz. pisma literackie...) szczegóły 
31.artykuł: Dobiecki Grzegorz: Słowa mówią o nas. Rzeczpospolita 2003 nr 70 s. A12 (dot. promocji literatury polskiej w ramach Międzynarodowego Salonu Ksi...) szczegóły 
32.artykuł: Gałkowski Adam: Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 162-170  szczegóły 
33.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
34.artykuł: Heistein Józef: La politique culturelle et la reception de la litterature francaise en Pologne dans les annees 1950-1960. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 119-129 (ref. wygł. na kolokwium francusko-polskim pt.: Litterature et institut...) szczegóły 
35.artykuł: Hertz Zofia: "Oddamy, jak będziemy mieli...". NaGłos 1992 nr 6 s. 13-24 (wyw. nt. historii domu w Maisons-Laffitte, jego mieszkańcach; m.in.: W...) szczegóły 
36.artykuł: Jaworska Krystyna: Francusko-włoskie dziewiętnastowieczne ścieżki polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
37.artykuł: Joucaviel Kinga: Les semaines polonaises. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 188-191 (nt. tygodni promujących kulturę polską ("Semaine polonaises") organizo...) szczegóły 
38.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Krótka historia Ośrodka Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 16-18  szczegóły 
39.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 251 s. B (not. o pobycie w Polsce ministra kultury Francji Jean-Jacquesa Aillago...) szczegóły 
40.artykuł: Kruczkowska Maria: Od książki do książki. Gazeta. Magazyn 1995 nr 21 s. 6-7 (nt. zajmującej się promocją literatury polskiej we Francji Zofii Bobow...) szczegóły 
41.artykuł: Laurent-Zielińska Maryla: Le traducteur, son vecu, ses opinions. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46 (2223) s. 147-151 (nt. odpowiedzialności tłumacza za przekazany za pośrednictwem przekład...) szczegóły 
42.artykuł: Nowakowski Andrzej: Targi w Paryżu. Biblioteka Analiz 2003 nr 26 s. 16 (nt. przyznania Polsce statusu Gościa Specjalnego (Profesjonalnego) na ...) szczegóły 
43.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Jak nas widzieli Francuzi w roku 1990. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 198-202 (omów. zawartości czas. "Autrement" 1990 z VI pośw. Polsce...) szczegóły 
44.artykuł: Pięć tomów po francusku. Tygodnik Powszechny 1991 nr 3 s. 8 (nota o najnowszych edycjach współcz. prozy polskiej we Francji...) szczegóły 
45.artykuł: Polityka 2002 nr 40 s. 14 (not. o powołaniu Andy Rottenberg na Komisarza Generalnego Polskiego Se...) szczegóły 
46.artykuł: Posner Anna: Entretiens d'automne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46 (2223) s. 151-160 (wywiad z tłumaczką literatury polskiej na język francuski; rozm. Maryl...) szczegóły 
47.artykuł: Skibińska Elżbieta: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 137-151 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
48.artykuł: Sobalski Franciszek: Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie (1932-1937). Szkice Archiwalno-Historyczne 1998 nr 1 s. 23-37 (m.in. nt. działalności towarzystwa w zakresie organizowania odczytów p...) szczegóły 
49.artykuł: Sonik Bogusław: Zaistnieć nad Sekwaną. Życie Warszawy 1992 nr 61 s. 3 (wyw. z dyr. Instytutu Kultury Polskiej w Paryżu; rozm. Ewa Polak...) szczegóły 
50.artykuł: Sowula Grzegorz: Największy pomysł na promocję. Rzeczpospolita 2003 nr 224 s. A8 (o przygotowaniach do sezonu artystycznego we Francji pod nazwą "Nova P...) szczegóły 
51.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Dom "Kultury". Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 9 (nt. domu w Maisons-Laffitte...) szczegóły 
52.artykuł: Techman Ryszard: Z dziejów stosunków kulturalnych polsko-francuskich w Szczecinie w latach 1947-1950. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 77-85 (nt. genezy i działalności Instytutu Francuskiego w Szczecinie w l. 194...) szczegóły 
53.artykuł: Willaume Małgorzata: Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 191-206 (także kultury i literatury...) szczegóły 
54.artykuł: W.O.: Rottenberg we Francji. Gazeta Wyborcza 2002 nr 225 s. 13 (not. o powołaniu Andy Rottenberg na komisarza generalnego polskiego se...) szczegóły 
55.artykuł: (WOS): Polański w Warszawie. Trybuna 2003 nr 86 s. 1 (not. o przybyciu do Warszawy ministra kultury Francji Jean-Jacquesa Ai...) szczegóły 
56.artykuł: Wyka Marta: Les variations du discours franco-polonais, caracteristiques des trois epoques du XXeme siecle: l'entre-deux-guerres, la ruptur politique en octobre 1956 et l'epoque actuelle. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s.68-74  szczegóły 
57.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not. o spotkaniu autorskim z Jean-Pierrem Faye, wykładach Jean-Pierra ...) szczegóły 
58.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 147 (not. o udziale Janusza Głowackiego, Pawła Huelle, Hanny Krall, Bronisł...) szczegóły 
59.artykuł: Żmudzińska-Judycka Agata: Ja byl obrechen na original'nost' (Beseda s professorom Daniehlem Bovua). Novaja Pol'sha 2001 nr 9 s. 16-19 (wywiad z francuskim polonistą m.in. nt. kontaktów z polskimi humanista...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Jaworska Krystyna: Francusko-włoskie dziewiętnastowieczne ścieżki polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanowicz Kazimierz: Wierzę w powieść. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 14 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa nt. wydawania literatury polskiej we F...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
62.książka: Willaume Małgorzata: Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919-1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych. 1989 (M.in. dot. filologów....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Domagalski Jerzy: Boy wobec Prousta. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 152-168  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
65.książka o twórcy: Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja. 1989 ([Zawiera mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jan Kochanowski ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 63-74  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Kozimor Andre: Przez okulary Francuza. Kultura i Życie 1990 nr 13 s. 3 (recepcja twórcz. S. Mrożka we Francji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Cambreleng Guy: Kocham Witkacego. Scena 1990 nr 4/6 s. 26 (wyw. nt. popularności dramaturgii pisarza we Francji; rozm. Rita Gołęb...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
69.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
70.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Van Crugten Alain
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Tomaszewski Marek: De la traduction a la fiction: la silhouette interdisciplinaire d'Alain Van Crugten. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46 (2223) s. 161-168 (sylwetka tłumacza literatury polskiej na język francuski wraz z notą b...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
72.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not. o spotkaniu autorskim z Jean-Pierrem Faye, wykładach Jean-Pierra ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska) / Życie literackie (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Cywińska Marta: Puy-en-Velay - Lyon - Łódź - Białystok: "Pasja czytania"?. Najprościej 1992 nr 1 s. 39 (nt. spotkania w dniach 17-20 X 1991 r. środowiska literackiego Łodzi i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bazin Herve
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 23 s. 13 (not. spraw. z pobytu w Polsce H. Bazina...) szczegóły 
76.artykuł: Życie Warszawy 1988 nr 117 s. 1-2 (not. spraw. z pobytu w Polsce H. Bazina...) szczegóły 
  Claudel Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Modrzejewska Krystyna: Recepcja twórczości Paula Claudela w Polsce. Sprawozdania [Opole] 1992 nr 23 (1991) s. 37-43  szczegóły 
  Fernandez Dominique
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1988 nr 285 s. 7 (spraw. z pobytu w Polsce D. Fernandeza...) szczegóły 
  Levy Bernard-Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 11 (not. o wizycie w Polsce jako przedstawiciela francuskiego Ministerstwa...) szczegóły 
  Maistre Joseph de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Sekrecka Mieczysława: Polska i Polacy w opinii Józefa de Maistre'a. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 17-34  szczegóły 
  Rousseau Francois-Oliver
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: [Kamińska Krystyna] (k): Dziennik Polski 1989 nr 45 s. 6 (not. o wizycie w Krakowie F.-O. Rousseau...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Grzegorzewski Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 4 s. 58 (nota o reż. "Don Juana" Moliera w Comedie de Saint-Etienne...) szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Jeszcze jeden wielki sukces Tadeusza Kantora. Słowo Powszechne 1990 nr 141 s. 4 (nt. przygotowywanego wspólnie z aktorami francuskimi i studentami ucze...) szczegóły 
  Radziwiłowicz Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
84.wywiad: Chamczyk Dorota: Radziwiłowicz grał Zucco. Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 145-147 (nt. swojej roli w sztuce Bernarda-Marie Koltesa "Roberto Zucco" przygo...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
85.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Targosz Karolina: Dwór królowej Marysieńki Sobieskiej ogniskiem recepcji teatru francuskiego. Barok 1995 nr 1 s. 43-83  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Dębowski Marek: Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia. 2001 ([Wpływ francuskiego teatru, francuskiej filozofii i literatury na dram...) szczegóły 
recenzja: Kawka Agnieszka Dorota: Teoria i praktyka. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Półka nowości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 52  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 290-291  szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 79 (nota...) szczegóły 
88.książka: Korzeniewski Bohdan: Drama i inne szkice. 1993 (Od Autora. * I. Drama: "Drama" w warszawskim Teatrze Narodowym podczas...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowska-Guillon Irene: Witold Gombrowicz na francuskich scenach. Teatr 1990 1 12-4 (od 1965...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozłowski Józef: Drugi obieg czyli Piłsudski i Kampf. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 489-496 (o wystawieniu sztuki "W przededniu" w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Z...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cambreleng Guy: Przekrój 1988 nr 2223 s. 9 (wywiad z reżyserem Theatre du Grotesque w Paryżu nt. jego realizacji s...) szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makomaska Ewa: O paryskim "Weselu". Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 40-43 (nt. wystawienia "Wesela" w teatrze lalek Teatre Laboratorium "Art et A...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Sadowska-Guillon Irene: Theatre. Le mois de theatre polonais a "L'Espace - Acteur" a Paris. France Pologne 1990 nr 232 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2000 nr 1/2 s. 77 (not. o występach w Teatrze Odeon w Paryżu, 19-29 I 2000...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 4 s. 77 (nota o występach we Francji...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy
    artykuły (alfabet autorów)
95.artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 1/2 s. 65 (not. o występie w Paryżu; w repertuarze "Ausloeschung" w reż. Krystian...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobiecki Grzegorz: Polski czarodziej. Rzeczpospolita 2002 nr 18 s. A9 (nt. reakcji francuskiej prasy na spektakl Teatru Dramatycznego z Warsz...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Rozmaitości"
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.C.: "Uroczystość" H7 w Awinionie. Rzeczpospolita 2001 nr 277 s. A11 (not. nt. zaproszenia spektaklu na festiwal w Awinionie...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2001 nr 4 s. 56 (not. o występie na festiwalu w Avignon...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Polski
    artykuły (alfabet autorów)
99.artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 1/2 s. 65 (not. o tournee teatru we Francji...) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr 2001 nr 11 s. 76 (nota o występach na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Nitrze...) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr 2002 nr 3 s. 76 (not. o występach we Francji...) szczegóły 
     Zielona Góra: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
    artykuły (alfabet autorów)
102.artykuł: J.R.K.: "Pan Tadeusz" nad Sekwaną. Rzeczpospolita 1995 nr 110 s. 28 (nota o wyjeździe na tournee po Niemczech i Francji; w repertuarze "Pan...) szczegóły 
103.artykuł: "Pan Tadeusz" w Paryżu. Rzeczpospolita 1995 nr 105 s. 6 (not. o tournee teatru we Francji i Niemczech; w repertuarze "Pan Tadeu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Francja (kontakty teatralne)
     Le Puy: Theatre de L'Alauda
    artykuły (alfabet autorów)
104.artykuł: Konieczna-Malatyńska Danuta: Odgłosy 1989 nr 23 s. 8 ([nt. wyst. w Łodzi]...) szczegóły 
105.artykuł: Marcillat Herve, Roqueplan Jean Louis: Głos Robotniczy 1989 nr 99 s. 5 (wywiad z aktorami z okazji występu w Łodzi; rozm. Ewa Karwowska...) szczegóły 
106.artykuł: M.B.: Odgłosy 1989 nr 15 s. 8 (nt. wystepów w Łodzi...) szczegóły 
     Marsylia: Theatre de La Criee
    sztuki (alfabet autorów)
107.sztuka: Moliere : Don Juan. ((Wyst. w Wwie)...) szczegóły 
     Paryż: Compagnie "Espace Acteurs"
    sztuki (alfabet autorów)
108.sztuka: Marivaux Pierre de: Przebrany książę. ((Wyst. w Gd.,Kr., Łodzi, Sopocie, Wwie)...) szczegóły 
     : Teatr obcy. Francja
    artykuły (alfabet autorów)
109.artykuł: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 24 (nt. występów Massimo Schustera w Gdańsku, Łodzi, Warszawie; w repert.:...) szczegóły 
110.artykuł: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 11 (not. o wyst. w Warszawie P. Dupoyet; w repert. monodramy: "Madame Guil...) szczegóły 
111.artykuł: Gazeta Krakowska 1989 nr 100 s. 5 (not. o wyst. w Krakowie Teatru "Le Globe"; w repert.: "Tygrys" Muraya ...) szczegóły 
112.artykuł: (gr): Kurier Podlaski 1989 nr 93 s. 7 (nt. występów w Białymstoku teatru z Miluzy; w repert.: Michel Tournier...) szczegóły 
113.artykuł: [Kamińska Krystyna] (k): Dziennik Polski 1989 nr 130 s. 3 (nt. wyst. francuskich aktorek w Warszawie i Krakowie; w repert. Philip...) szczegóły 
114.artykuł: (L.K.): Francusko polska odwilż w teatrze. Przekrój 1989 nr 2285 s. 9  szczegóły 
115.artykuł: Natanson Wojciech: Życie Warszawy 1989 nr 143 s. 7 (nt. występów francuskich aktorek w Warszawie i Krakowie; w repertuarze...) szczegóły 
116.artykuł: Prussak Maria: Teatr Lalek 1990 nr 4 (1989) s. 5 (nt. występów Massimo Schustera w Gdańsku, Łodzi, Warszawie; w repert.:...) szczegóły 
117.artykuł: Teatr 1989 nr 2 s. 33 (not. o występach w Łodzi Jeana Menauda i Michela Derville'a; w repertu...) szczegóły 
118.artykuł: Teatr 1989 nr 8 s. 33 (nt. występów francuskich aktorek w Warszawie i Krakowie; w repertuarze...) szczegóły 
119.artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1989 nr 6 s. 29 (not. o wyst. w Warszawie P. Dupoyet; w repert. monodramy: "Madame Guil...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
120.artykuł: AB: Peter Brook we Wrocławiu. Życie 2002 nr 126 s. 19 (not. dot. wystawienia we Wrocławiu spektaklu "Le Costume" w reż. Peter...) szczegóły 
121.artykuł: Giełda. Przegląd 2002 nr 37 s. 9 (not. nt. dodatkowego przedstawienia "Tragedii Hamleta" teatru Bouffes ...) szczegóły 
122.artykuł: Hasiuk Magdalena: Hamlecie, jesteś czyimś synem!. Arkusz 2003 nr 1 s. 11 (rec. spektaklu "Tragedia Hamleta" Williama Szekspira w reż. Petera Bro...) szczegóły 
123.artykuł: Kocur Mirosław: Garnitur Petera Brooka czyli "Le costume" we Wrocławiu. Teatr 2002 nr 7/8 s. 80-82 (rec. występów teatru Petera Brooka - Theatre des Bouffes du Nord z Par...) szczegóły 
124.artykuł: Ligarzewska Natalia, Pawłowski Roman: Dlaczego być. Gazeta Wyborcza 2002 nr 211 s. 14 (nt. tournee teatru Bouffes du Nord z Paryża m.in. w Warszawie i w Gdań...) szczegóły 
125.artykuł: Majcherek Janusz: Kamyczek po francusku. Teatr 2001 nr 4 s. 16-17 (rec. monodramu Jean-Luc Lagarce'a "Les regles du savoir-vivre dans la ...) szczegóły 
126.artykuł: Morderstwo z niedoli. Newsweek 2002 nr 17 s. 109 (dot. występu Theatre Luois Jouvet Athenee Paris ze spektaklem "Pokojó...) szczegóły 
127.artykuł: (MT): Wspólne korzenie. Trybuna 2002 nr 184 s. 13 (nt. planowanych na IX 2002 przedstawień "Tragedia Hamleta" w reż. Pete...) szczegóły 
128.artykuł: Pułka Leszek: Afrykańska miłość i film o "Hamlecie". Peter Brook we Wrocławiu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 119 s. 12 (nota o pobycie Petera Brooka we Wrocławiu oraz występach jego teatru -...) szczegóły 
129.artykuł: Sieradzki Jacek: Sprawdzian wiary. Dialog [Warszawa] 2002 nr 10 s. 147-150 (nt. wystawienia w Warszawie spektaklu "Tragedia Hamleta" wg Williama S...) szczegóły 
130.artykuł: Szekspir współczesny według Brooka. Teatr 2002 nr 9 s. 10-18 (zapis spotkania z Peterem Brookiem pośw. spektaklowi "Tragedia Hamleta...) szczegóły 
131.artykuł: W poszukiwaniu Prousta. Newsweek 2002 nr 8 s. 110 (dot. występu Theatre de la Manufacture z Nancy ze spektaklem "Je pouss...) szczegóły 
132.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 7 VI s. 3, 11 (m.in. not. dot. wystawienia we Wrocławiu spektaklu "Le Costume" w reż....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Coche Daniel: Przerywnik reklamowy. Kino 1990 nr 11/12 s. 15 (na temat sukcesu polskich filmów we Francji...) szczegóły 
134.artykuł: Lubelski Tadeusz: Ciekawość Europy. Kino 1994 nr 4 s. 10-12 (nt. polsko-francuskich kontaktów filmowych...) szczegóły 
135.artykuł: Plantier Daniel Toscan du: Kino i dziki rynek. Kino 1990 nr 8 s. 41 (wywiad z francuskim producentem nt. polsko-francuskiej współpracy film...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
136.audycja radiowa: Literatura polska w Paryżu i Londynie.  szczegóły