Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Epitafium
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Cieślak Katarzyna: Kościół - cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). "Długie trwanie" epitafium. 1992 (Wstęp. - Cz. 1. Epitafium obrazowe. Cz. 2. Pomniki epitafijne i epitaf...) szczegóły 
recenzja: Bernatowicz Tadeusz: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 451-452  szczegóły 
4.książka: Kolbuszewski Jacek: Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej. 1985  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 115-116  szczegóły 
5.książka: Rećko Janusz: Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. 1992 (Wstęp. - Przegląd definicji [zakres znaczeniowy epitafium funkcjonując...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 199-200  szczegóły 
recenzja: Sztyber Radosław: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 212-217  szczegóły 
6.książka: Rećko Janusz: W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. 1994 (Wstęp. - I. Epitafium epigramatyczne w zbiorach i cyklach żałobnych. I...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Uroki roztaczane przez niektóre zwłoki. Gazeta. Magazyn 1998 nr 15 s. 26-30  szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Epitafium nie każdy potrafium, czyli z listów od Czytelników. Gazeta. Magazyn 1998 nr 24 s. 50-52 (w art. teksty nadesłane m.in. przez Jana Polewkę, Leonarda Neugera, St...) szczegóły 
8.artykuł: Błachut Władysław: O twórczości epitafialnej. Życie Literackie 1989 nr 43 s. 2 (w okresie od XVI-XVIII w. oraz współcz....) szczegóły 
9.artykuł: Błachut Władysław: Życie Literackie 1988 nr 44 s. 8  szczegóły 
10.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowe eufeminizmy śmierci w inskrypcjach nagrobnych Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 141-166  szczegóły 
11.artykuł: Falęcki Tomasz: Katowickie nekropolie. Kronika Katowic 1993 t. 4 s. 25-41 (m.in. o inskrypcjach nagrobnych...) szczegóły 
12.artykuł: Grzybowski Stanisław: Skamieniałe żale. Staropolskie inskrypcje nagrobne. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 77-90  szczegóły 
13.artykuł: Kamiński Adam: Lwia paszcza w 10 odbiciach, czyli interpretacja pewnego nagrobka. Pimka 1999 nr 1 s. 43  szczegóły 
14.artykuł: Klimsza Halina: Epitafia (1-2). Zwrot 1991 nr 4 s. 38-40, nr 5 s. 38-39  szczegóły 
15.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Eschatologia i megalomania. O polskiej barokowej wierszowanej epigrafice nagrobnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 63-81  szczegóły 
16.artykuł: Lach Kornelia: "Na ostatniym pamiontkę..." Dawne epitafia z Górnego Śląska. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 27-42 (z Aneksem zawierającym teksty epitafiów, pieśni pogrzebowych i pieśn...) szczegóły 
17.artykuł: Nicieja Stanisław: Wiersze nagrobne na pomnikach pozbawionych elementów rzeźbiarskich. x 1988 ([W ks.:] Stanisław Sławomir Nicieja: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w ...) szczegóły 
18.artykuł: Oettingen Urszula: Wiersze z cmentarza. Ikar 1999 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
19.artykuł: Polak Jerzy: Sztuka za cmentarną bramą. x ([w ks.:] Jerzy Polak: Cmentarz rzymskokatolicki w Białej. Księga zasłu...) szczegóły 
20.artykuł: Rećko Janusz: Epitafia budziszyńskie z XVII wieku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 7-15 (na materiale w języku łacińskim...) szczegóły 
21.artykuł: Rećko Janusz: Epitafium w rękopiśmiennych poetykach i retorykach szkolnych doby baroku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1990 z. 6 (31) s. 7-25  szczegóły 
22.artykuł: Rećko Janusz: Literackie epitafium barokowe. Biuletyn Polonistyczny 1988 z. 4 s. 101-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
23.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Relacje komunikacyjne w epigrafice hebrajskiej (Na materiale inskrypcji z cmentarza żydowskiego w Kromołowie). Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 205-216  szczegóły 
24.artykuł: Woźniak Anna: Funkcja napisów nagrobnych na przykładzie inskrypcji z lat 1827-1939 zebranych na cmentarzu miejskim w Kaliszu. Łódzkie Studia Etnograficzne 1991 t. 30 s. 25-41  szczegóły 
25.artykuł: Zasada Stanisław: Epitafia polskie. Ład Boży 1989 nr 23 s. 6 (od XVI w....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników nauki Wydziału Humanistycznego, Szczecin, 19-21 maja 1992. 1993 (Mirosława Kozłowska, Ewa Tierling: Przedmowa. * Grażyna Sawicka: Rola...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku. 1997 (Wstęp. - I. Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Harasimowicz Jan: Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. 1992 ([M.in. rozdz.:] Treści ideowe śląskich epitafiów i nagrobków wieku ref...) szczegóły 
recenzja: Chrościcki Juliusz A.: Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 184-185  szczegóły 
30.książka: Rećko Janusz: W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. 1994 (Wstęp. - Epitafium epigramatyczne w zbiorach i cyklach żałobnych [dot....) szczegóły 
31.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. 1989 (J. Malicki: Mit początku narodu a świadomość etniczna (Szesnastowieczn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Annales Silesiae. T. 24: 1994. 1994 ([Zawiera m.in. art.:] Julian Janczak: Grabarskie miscellanea [nt. XVII...) szczegóły 
33.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r.. 1997 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Kryzys, pornografia ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
34.książka: Epitafia czyli Uroki roztaczane przez niektóre zwłoki. 1998 ([Zawiera komentarze dotyczące historii gatunku, twórców epitafiów oraz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Wodziński Marcin: Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach. 1998 (Wstęp. * I. Epitafia. Teksty i tłumaczenia. II O budowie epitafium. II...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Groby cadyków w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 15 s. 17  szczegóły 
recenzja: Obruśnik Joanna: Groby sprawiedliwych. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Pudliszewski Jacek: Prywatne uroczystości nagrobne w świetle epitafiów łacińskich w okresie Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. 1997 (Wstęp. * I. Inskrypcje [łacińskie epitafia fundacyjne i kultowe - form...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku. 1997 (Wstęp. - I. Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Utwory anonimowe (nowohebrajska)
    artykuły (alfabet tytułów)
38.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Obraz śmierci i dalszych losów zmarłego w epitafiach hebrajskich z Kromołowa. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 73-98 (z fragm. tekstów...) szczegóły