Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Dydaktyka literatury - historyczna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
7.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
9.artykuł: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 53 (omówienie serii wydawniczej "Galicja i jej dziedzictwo"...) szczegóły 
10.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
11.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
14.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (not....) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Barański Kamil: W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju podczas drugiej wojny światowej. 1991  szczegóły 
23.książka: Bilewicz Aleksandra: Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914. 1997  szczegóły 
24.książka: Biłos Edward: Historyczne koncepcje lekcji literatury w zarysie. 1992  szczegóły 
25.książka: Budrewicz Zofia: Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym. Geneza, struktura, funkcje. 2003 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. "Czytania" i "wyczyty". Koncepcja antologii ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Modele i funkcje czytanki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: W kręgu tradycji dydaktycznoliterackiej. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 66-68 (z notą biofraficzną autorki recenzji na s. 68...) szczegóły 
26.książka: Budzewicz Zofia: Kształcenie literackie w szkołach zawodowych w Polsce 1918-1939. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Szukajmy pomysłu. Polonistyka 1995 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
27.książka: Budzyński Józef: Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia. 1996  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 88-90  szczegóły 
28.książka: Burda Bogumiła: Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia. 1992 (m.in. zmiany zachodzące w szkolnictwie Rzeczypospolitej w dobie Komisj...) szczegóły 
recenzja: Bartnicka Kalina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 202-204  szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Studia Zielonogórskie 1995 t. 1 s. 176-178  szczegóły 
29.książka: Chrobaczyński Jacek: Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-1945). 1993  szczegóły 
30.książka: Chrobaczyński Jacek: Tajna szkoła w okupowanym Krakowie. (1939-1945). 2000  szczegóły 
recenzja: Fortuna Marian: Konspekt 2001 nr 6 s. 138  szczegóły 
31.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
32.książka: Epsztein Tadeusz: Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX w.. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
33.książka: Flisiński Jerzy: Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego. 1998 (Akademia Bialska 1628-1773. - Szkoła bialska w dobie Komisji Edukacji ...) szczegóły 
recenzja: Demidowicz Tomasz: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
34.książka: Frycie Stanisław: Literatura i szkoła. Studia i szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * 1. Recepcja literatury romantycznej i kult romantyków w g...) szczegóły 
recenzja: Maksymowicz Radosław: Romantycy i statystyki. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 8  szczegóły 
35.książka: Janeczek Stanisław: Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. 1994  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 195-199  szczegóły 
36.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([I część opisu:] Przedmowa. Cz. 1. Główne idee i koncepcje kształcenia...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
37.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([II część opisu:] C) Metodyka lektury - Maria Librachowa, Typy lekcji ...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
38.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 2. 2001 (Cz. 2. Wybrane kręgi zainteresowań międzywojennej dydaktyki literatury...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
39.książka: Jazownik Leszek: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. 2003 (Wstęp. Rozdz. I. Piotra Chmielowskiego pozytywistyczna wizja edukacji ...) szczegóły 
40.książka: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). 1996 ([M.in. zawiera:] Krystyna Kleszczowa: Sytuacja języka polskiego w Gene...) szczegóły 
recenzja: Nagrody MEN za 1996 rok. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 14 (nt. przyznania zespołowi badawczemu - autorom książki Nagrody Ministra...) szczegóły 
41.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
42.książka: Kucha Ryszard: Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915. Zarys dziejów. 1995  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 75-76 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szukalski Jerzy: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 191-193  szczegóły 
43.książka: Kulka Bronisława: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej w latach 1870-1918. Konteksty. 1994 (Cz. 2: Dokumentarium....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 563-564  szczegóły 
44.książka: Landau-Czajka Anna: Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000. 2002 ([Dot. także rodziny, pracy i wypoczynku, szkoły i wychowania, polityki...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Polska dla grzecznych dzieci. Anna Landau-Czajka o świecie z polskich elementarzy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kurkiewicz Michał: Elementarz z podtekstem. Więź 2003 nr 12 s. 162-164  szczegóły 
45.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
46.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
47.książka: Lipiec Janusz: Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1807-1830. Studia nad Okręgiem Częstochowskim. 1993  szczegóły 
recenzja: Związek Jan: Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 355-363  szczegóły 
48.książka: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. 2002  szczegóły 
49.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
50.książka: Marchewa Janusz: Nauczanie literatury w szkole średniej w latach 1918-1939. Koncepcje i podręczniki. 1990  szczegóły 
51.książka: Mędelska Jolanta: Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku. 1993  szczegóły 
52.książka: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy. 1997 ([M.in. zawiera:] Organizacja i struktura szkolnictwa: Eugeniusz Wiśnio...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 56  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2002 t. 41 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 4 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 316-317  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 569-570  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 410-411 (not....) szczegóły 
53.książka: Niklewska Jolanta: Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915. 1987  szczegóły 
recenzja: Grabowska Wanda: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 282-283  szczegóły 
recenzja: Markiewiczowa Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
54.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.). 1998  szczegóły 
recenzja: Ryś Jan: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 305-307  szczegóły 
55.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.). 1998  szczegóły 
56.książka: Pietrzyk Zdzisław: W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621. 1997  szczegóły 
recenzja: Sokołowski Wojciech: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 40 s. 191-193  szczegóły 
57.książka: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 2003 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Typologia wydawnictw służących nauce czytania....) szczegóły 
recenzja: Ratajczak Tomasz: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 217-219  szczegóły 
58.książka: Pleśniarski Bolesław: Szkolnictwo departamentu bydgoskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. 1965  szczegóły 
59.książka: Popiak Wanda: Od Priscjana do Konarskiego. Dydaktyka składni łacińskiej w polskiej szkole. 1996  szczegóły 
60.książka: Potoczny Jerzy: Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 257-258 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Recenzja książki Jerzego Potocznego "Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 308-309  szczegóły 
61.książka: Ryś Jan: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krukowski Jan: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 90-96  szczegóły 
polemika: Ryś Jan: Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Ożoga. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
62.książka: Sanojca Karol: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej. 2003 (Wizerunki Niemca, Moskala, Rosjanina, Czecha, Rumuna i Łotysza w progr...) szczegóły 
63.książka: Sawrycki Władysław: Wiedza o literaturze w szkolnej refleksji polonistycznej w latach 1869-1939. 1993  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 598-599  szczegóły 
64.książka: Sienko Maria: Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989. 2002 (Wstęp. - I. W świecie "wielkiej historii" - dyskusje z lat 1944-1959: ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Przyciasny gorset. Polonistyka 2003 nr 6 s. 379-381  szczegóły 
65.książka: Skoczeń Marian: Szkolnictwo płockie w latach 1793-1831. 1994  szczegóły 
66.książka: Słowiński Lech: Z ławy szkolnej naszych pradziadów. Pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1996 (Recepcja twórczości Jana Kochanowskiego w szkołach średnich Wielkiego ...) szczegóły 
67.książka: Snoch Bogdan: Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918-1990. 1998  szczegóły 
68.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
69.książka: Stępień Roman: Z dziejów szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej. 1996 (Wstęp. - Realizacja programu nauczania Komisji Edukacji Narodowej w sz...) szczegóły 
70.książka: Stopka Krzysztof: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich. 1994 ([m.in. nauczanie literatury klasycznej]...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 214 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 585-588  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 420-423  szczegóły 
recenzja: Radzimiński Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 266-269  szczegóły 
71.książka: Studia z dziejów edukacji literackiej w Polsce XIX i XX wieku. 1992 (Mieczysław Inglot: Słowo wstępne. * Lech Słowiński: Z dziejów edukacji...) szczegóły 
72.książka: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939. 1998  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 131-133  szczegóły 
73.książka: Tracewicz Zofia: Język polski w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939. 1993  szczegóły 
74.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2003  szczegóły 
75.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2002 ([Zawiera m.in.:] Polska tajna edukacja (do 1905 r.) [m.in. nt. upowsze...) szczegóły 
76.książka: Wokół "Syzyfowych prac". (Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku). 1999 (Wstęp. * Stanisław Mijas: Dlaczego "Syzyfowe prace" [Stefana Żeromskie...) szczegóły 
77.książka: Wroczyński Ryszard: Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej. 1988  szczegóły 
recenzja: Grochowski Leonard: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 113-117  szczegóły 
recenzja: Mauersberg Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 287-290  szczegóły 
78.książka: Wróblewski Maciej: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej (1855-1939). 2003 (Wstęp. * Cz. I. Proza niefikcjonalna w szkole średniej od połowy XIX d...) szczegóły 
79.książka: Zaniewska Teresa: Retoryka szkolna. Polskie tradycje i doświadczenia dziewiętnastowieczne. 1991  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 740-742  szczegóły 
80.książka: Zarys dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1905-1985. 1988  szczegóły 
81.książka: Zasztowt Leszek: Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. 1997  szczegóły 
recenzja: Dybiec Julian: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 1 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 235  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 138 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 269-270 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zbigniew J.: Szkolnictwo na wschodzie. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Żmijewska Joanna: Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1/2 (1998) s. 125-128  szczegóły 
82.książka: Żołądź Dorota: Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku. 1990 (Rola edukacji w opinii staropolskiej. Kręgi edukacyjne. Treści kształc...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 189-190 (not....) szczegóły 
recenzja: M.L.: Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 77 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Adrianek Mieczysława: Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1843-1863. Folia Bibliologica 1993 r. 36/37 (1988/1989) s. 49-77 (m.in. do nauki języka i literatury polskiej...) szczegóły 
84.artykuł: Adrianek Mieczysława: W kręgu problemów oświaty i książki szkolnej. Biuletyn Biblioteki UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] 1989 r. 32/33 (1984/1985) s. 7-25 (w l. 1795-25; m.in. o działalności Komisji Edukacji Narodowej, Izby Ed...) szczegóły 
85.artykuł: Apoznański Józef: Oświata w guberni suwalskiej w okresie 1864-1900. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 273-313 (dot. m. in. rusyfikacji, nauczania tajnego i nielegalnego rozpowszechn...) szczegóły 
86.artykuł: Bartnicka Kalina: Programy nauczania w Wileńskim Okręgu Naukowym a Szkoła Krzemieniecka. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 3 s. 501-521  szczegóły 
87.artykuł: Bieniek Maria: Aspekty dydaktyczne książek elementarnych z zakresu historii Józefa Kajetana i Wincentego Skrzetuskich w świetle zaleceń Konisji Edukacji Narodowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 165-178 (m.in. nt. ogólnych zasad konstruowania i wydawania podręczników szkoln...) szczegóły 
88.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Ku szkole humanistycznej. (Próby reform szkolnych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku). Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 55-60 (m.in. o uczelni założonej w Poznaniu przez Jana Lubrańskiego i jej wyk...) szczegóły 
89.artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
90.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Ironia i wzniosłość. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 12 (nt. przedwojennego podręcznika do literatury dla licealistów pt. "Mówi...) szczegóły 
91.artykuł: Bobowik Alfons: Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 w archiwach Wilna, Brześcia, Grodna i Mołodeczna. Test 1997 nr 4 s. 126-131  szczegóły 
92.artykuł: Bobowik Alfons: Początki aktywności kulturalno-oświatowej polskich środowisk na Wileńszczyźnie w latach 1905-1920. Test 1997 nr 4 s. 100-113 (m.in. szkolnictwo polskie...) szczegóły 
93.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-139. Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 57-63 (dot. dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i bia...) szczegóły 
94.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo polskie na Augustowszczyźnie w okupacyjnej strefie radzieckiej w latach 1939-1941. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 41-55  szczegóły 
95.artykuł: Borawski Stanisław: Uwagi historyka języka w związku z opublikowaniem przez Jana Pirożyńskiego elementarza Piotra Sextilisa (1556 r.) (Panu Profesorowi Antoniemu Furdalowi w dniu urodzin). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 207-209  szczegóły 
96.artykuł: Brzuska Barbara: "Lecz po co zawsze prawić o republikanach...". Res Publica 1991 nr 5 s. 124-127 (represje w szkolnictwie w Królestwie Polskim w l. 1831-1863; m.in. rol...) szczegóły 
97.artykuł: Brzuska Barbara: Sytuacja w nauczaniu języków klasycznych w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym (1831-1863). Meander 1990 nr 2/3 s. 97-104  szczegóły 
98.artykuł: Budrewicz Zofia: Treści humanistyczne w ludowych szkołach rolniczych z lat 1918-1932. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
99.artykuł: Budrewicz Zofia: W baśni jak w życiu. Miejsce literatury baśniowej w szkole przedwojennej. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
100.artykuł: Budzyński Józef: Nowy humanistyczny system wychowania w dawnych gimnazjach Śląska XVI-XVIII wieku. Meander 2003 nr 3/4 s. 355-370  szczegóły 
101.artykuł: Budzyński Józef: Renesans greckiej "paidei" u źródeł nowożytnego szkolnictwa humanistycznego XV-XVI wieku. Meander 2003 nr 2 s. 233-245  szczegóły 
102.artykuł: Burda Bogumiła: Rozwój szkolnictwa protestanckiego na pograniczu śląsko-brandembursko-łużyckim w czasach wczesnonowożytnych (1526-1740). Rocznik Lubuski 1999 t. 25 s. 137-154  szczegóły 
103.artykuł: Burzyńska Anna B.: Nauczanie języka polskiego jako obcego na Dolnym Śląsku w wieku XVII. Uwagi z historii kultury i języka. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
104.artykuł: Burzyńska Lidia: Samokształcenie z zakresu historii w tajnych kółkach filomackich na Pomorzu Gdańskim w II połowie XIX i na początku XX wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1988 z. 18 s. 109-120 (dot. także nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
105.artykuł: Caban Wiesław: Ziemiaństwo guberni radomskiej wobec oświaty ludowej w latach 1815-1862. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2002 z. 1/4 s. 51-60  szczegóły 
106.artykuł: Chałupczak Henryk: Lekcje języka polskiego i religii w języku polskim w niemieckich szkołach powszechnych. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
107.artykuł: Chałupczak Henryk: Prywatne kursy języka polskiego. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
108.artykuł: Chrobaczyński Jacek: Początki tajnego szkolnictwa średniego i wyższego w Krakowie. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1989 t. 40 (1988) s. 17-30  szczegóły 
109.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
110.artykuł: Czop Edyta: Pierwszy etap dostosowywania Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie do systemu szkolnictwa radzieckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 143-149  szczegóły 
111.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
112.artykuł: Demidowicz Tomasz: Reforma szkolna 1833 roku w Królestwie Polskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 7-20  szczegóły 
113.artykuł: Dramowicz Waldemar: Dzieje niemieckiego gimnazjum w Międzyrzeczu (1833-1945). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2002 nr 9 s. 89-95  szczegóły 
114.artykuł: Ergetowski Ryszard: Podręcznik J.L. Cassiusa, czyli nauka języka polskiego dla Niemców. Studia Historica Slavo-Germanica 1997 t. 21 (1996) s. 3-10 (m.in. nt. zawartości literackiej podręcznika...) szczegóły 
115.artykuł: Gajak-Toczek Małgorzata: Franciszka Próchnickiego "instrukcja" programowa i metodyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 469-492 (Franciszek Próchnicki jako autor pierwszej jednolitej instrukcji i pro...) szczegóły 
116.artykuł: Gawlik Stanisław: Pedagogika tożsamości narodowej na Śląsku i w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku. Sprawozdania [Opole] 1993 nr 24 s. 7-21 (poglądy pedagogiczne Karola Liberla, Augusta Cieszkowskiego, Józefa Lo...) szczegóły 
117.artykuł: Gawlik Stanisław: Teoria i praktyka pedagogiczna na Śląsku w okresie Oświecenia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1993 z. 28 s. 5-17  szczegóły 
118.artykuł: Gireń Ryszarda: Oczyścić od polskości. Rusyfikacja kultury i oświaty polskiej. Część II. Magazyn Polski 2002 nr 1/2 s. 24-28 (dot. m.in. zakazu nauczania literatury polskiej w szkołach znajdującyc...) szczegóły 
119.artykuł: Hanczakowski Maciek: Model memetyczny i jego zastosowanie do opisu powstania i rozwoju szkół jezuickich w Polsce przedrozbiorowej. Artes 2003 t. 1 s. 67-82  szczegóły 
120.artykuł: Hexel Krystyna: Stanisław Wyspiański w programach nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych od uzyskania niepodległości w 1918 do 1989. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 83-91  szczegóły 
121.artykuł: Hochleitner Janusz: Szkolnictwo elementarne na Warmii w dobie potrydenckiej reformy katolickiej (1565-1623). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 41-62  szczegóły 
122.artykuł: Horwat Jerzy: Z badań nad szkolnictwem w Księstwie Bytomskim od XIII-XVI w.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1991 z. 2 s. 125-132  szczegóły 
123.artykuł: Iwanow Mikołaj: Szkolnictwo polskie. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
124.artykuł: Janeczek Stanisław: Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a "oświecenie chrześcijańskie". Próba syntezy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 115-160  szczegóły 
125.artykuł: Janeczek Stanisław: O szkole jezuickiej inaczej. Renesansowy fundament tradycyjnej szkoły humanistyczno-filozoficznej. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 4 s. 47-79 (program i metody nauczania w szkołach jezuickich w XVI i XVII w., m.in...) szczegóły 
126.artykuł: Jeremenko Taisa: Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921-1938). Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 81-96 (m.in. nt. nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
127.artykuł: Jędrychowska Barbara, Śliwowska Wiktoria: Działalność oświatowo-kulturalna polskich zesłańców w XIX wieku. Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 399-418 (m.in. nt. działalności dydaktycznej zesłańców w zakresie nauczania jęz...) szczegóły 
128.artykuł: Jędrychowska Barbara: Zesłańcy polityczni jako nauczyciele i wychowawcy na Syberii w okresie polskich powstań narodowych w XIX wieku. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 29-44 (nt. działalności dydaktycznej zesłańców, m.in. w zakresie kształcenia ...) szczegóły 
129.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: Krecia robota. O technikach indoktrynacyjnych w podręcznikach języka polskiego do szkół średnich w latach 1918-1939. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 95-113  szczegóły 
130.artykuł: Kadziński Roman: O podręcznikach szkolnych słów kilka (Refleksje zasłużonego pedagoga). Słowo Powszechne 1992 nr 9 s. 5  szczegóły 
131.artykuł: Kanior Marian: Idee oświeceniowe w reformie oświaty XVIII wieku w aspekcie europejskim. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Małopolska w Europie Środka. Pod red. Krzysztofa Bro...) szczegóły 
132.artykuł: Kantecki Antoni: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 (wspomnienia gorzowskich nauczycieli). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 91-98  szczegóły 
133.artykuł: Kawecka-Gryczowa Alodia: Wśród podręczników szkolnych (Przyczynek do bibliografii tłoczeń ariańskich w Polsce). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 53-63  szczegóły 
134.artykuł: Kęcińska Jowita: Przewodnik po szkołach pomorskich. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 87-103 (m.in. o języku polskim jako przedmiocie w szkołach pomorskich w XIX i ...) szczegóły 
135.artykuł: Kołodziej Wincenty: Kilka uwag na temat tajnego nauczania na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 351-364  szczegóły 
136.artykuł: Kosman Marceli: Szkolnictwo reformacyjne i kontrreformacyjne na ziemiach białoruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. x 1988 ([W ks. zb.:] Studia polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa 1988 s. 51-6...) szczegóły 
137.artykuł: Kozłowski Aleksander: Z dziejów stosowania literatury w nauczaniu języków obcych. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 52-64 (dot. różnych języków; od średniowiecza do czasów współcz....) szczegóły 
138.artykuł: Krahel Tadeusz: Szkolnictwo kościelne w diecezji wileńskiej do 1795 r.. Gryfita 1995 nr 9 s. 11-13 (m.in. Akademia Wileńska...) szczegóły 
139.artykuł: Kujawska Krystyna: Dramaty romantyczne w szkołach ogólnokształcących w dwudziestoleciu międzywojennym. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 75-87 (zagadnienie stylu odbioru...) szczegóły 
140.artykuł: Kula Ewa: Działalność oświatowa Teodozego Sierocińskiego. Przyczynek do dziejów szkolnictwa w okresie międzypowstaniowym w Królestwie Polskim. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 47-58  szczegóły 
141.artykuł: Kulka Bronisława: "Cząstka narodowej Ewangelii" - recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w szkołach średnich przed rokiem 1918. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 55-82  szczegóły 
142.artykuł: Kulka Bronisława: Deklamacja w edukacji polonistycznej w latach 1870-1918. Zarys problematyki. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 1/2 s. 135-144  szczegóły 
143.artykuł: Kulka Bronisława: Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich na Czeskim Śląsku Cieszyńskim (1920-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 13-27 (m.in. wkład Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji w kształ...) szczegóły 
144.artykuł: Kulka Bronisława: H. Sienkiewicz w programach i podręcznikach dla szkół średnich przed rokiem 1918. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 53-84  szczegóły 
145.artykuł: Kulka Bronisława: Juliusz Słowacki w kształceniu pozalekcyjnym i pozaszkolnym przed rokiem 1918. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 101-124  szczegóły 
146.artykuł: Kulka Bronisława: Literatura staropolska i oświeceniowa w wypracowaniach stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 35-54  szczegóły 
147.artykuł: Kulka Bronisława: O nowy kształt edukacji literackiej w szkole średniej (Dyskusje i polemiki w latach 1870-1918. (Pamięci Profesora K. Lausza poświęcam). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 7-38  szczegóły 
148.artykuł: Kulka Bronisława: Z dziejów polonistyki szkolnej. Stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich o polskich pisarzach romantycznych. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 7-33  szczegóły 
149.artykuł: Kurczab Henryk: Integracja treści kształcenia językowego i literackiego w metodyce nauczania języka polskiego. (Zarys historyczny). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 4 (916) s. 71-94  szczegóły 
150.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Oświeceniowa reforma edukacji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 24-30  szczegóły 
151.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
152.artykuł: Landau-Czajka Anna: Obraz mniejszości narodowych w podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 3-12 (także w podręcznikach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
153.artykuł: Laskiewicz Henryk: Z dziejów polskiej oświaty w Niemczech w latach 1939-1947. (Szkoły polskie w Lubece). Część I i II. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 133-159; z. 3 s. 183-204  szczegóły 
154.artykuł: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 91-113  szczegóły 
155.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 65-83 (do r. 1914...) szczegóły 
156.artykuł: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 53 (omówienie serii wydawniczej "Galicja i jej dziedzictwo"...) szczegóły 
157.artykuł: Mackowicz Anna: Spory o edukację na zjazdach polonistów w okresie międzywojennym. Polonistyka 1995 nr 5 s. 273-280  szczegóły 
158.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Protestanckie gimnazjum "Schoenachianum - Carolatheum" w Bytomiu Odrzańskim - jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 1 s. 91-96  szczegóły 
159.artykuł: Markowski Mieczysław: Die Grundzuege der Krakauer Artistenfakultaet im spaeten Mittelalter. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 117-130 (dot. m.in. nauczania retoryki w krakowskim "Facultas Artium", tj. na W...) szczegóły 
160.artykuł: Massalski Adam: Sieć szkół średnich męskich rządowych w Królestwie Polskim w latach 1833-1862. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 1997 z. 4 s. 261-280  szczegóły 
161.artykuł: Matuszewski Adam: Leszno na tle koncepcji pedagogicznych europejskich uczonych i pedagogów od XV do XVII wieku. x 1998 ([w ks.:] Odrębność i stereotypowość życia umysłowego w Lesznie w XVII ...) szczegóły 
162.artykuł: Miąso Józef: Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 47-85  szczegóły 
163.artykuł: Michułka Dorota: Wokół tradycji religijnej i niepodległościowej (romantyzm w podręcznikach i wypisach szkolnych wydanych około roku 1914 w Galicji okresu autonomii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 151-179  szczegóły 
164.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
165.artykuł: Moklak Jarosław: Stanowisko posłów polskich "gente Ruthenus" i ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym Galicyjskim wobec projektu ustawy o języku wykładowym w szkołach ludowych i średnich w 1866 r.. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 28-41  szczegóły 
166.artykuł: Mokrzecki Lech, Puchowski Kazimierz: Programy szkolnictwa staropolskiego w XVI i XVII w. Kierunki zmian. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 89-110  szczegóły 
167.artykuł: Mrozowska Kamilla: Reformy szkolne w Polsce doby oświecenia. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 61-88 (działalność Stanisława Konarskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, K...) szczegóły 
168.artykuł: Mularczyk Maciej: Szkolnictwo jezuickie - fakty i mity (Komunikat). Krakowskie Studia Małopolskie 2003 nr 7 s. 482-487  szczegóły 
169.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
170.artykuł: Naumowicz Witalia: Gimnazjum Grodzieńskie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 31-33 (nt. powstania polskiej szkoły średniej w Grodnie w 1915 r....) szczegóły 
171.artykuł: Niedzielska Magdalena: Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
172.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
173.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie XVI-XVIII w.. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 89-112  szczegóły 
174.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 169-205 (także nt. literackiej zawartości elementarzy...) szczegóły 
175.artykuł: Piotrowski Wojciech: Nauczanie języka polskiego i literatury polskiej w Gimnazjum i Liceum Krzemienieckim w latach 1805-1831. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 203-222  szczegóły 
176.artykuł: Pniewski Tadeusz: Kaliska karta walki o polską szkołę w latach rewolucji 1905-1907. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997 nr 2 s. 7-18 (m.in. nt. rusyfikacji poprzez naukę literatury rosyjskiej...) szczegóły 
177.artykuł: Potoczny Jerzy: Krajowe i okręgowe konferencje nauczycieli szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1997 z. 3 s. 127-138  szczegóły 
178.artykuł: Potoczny Jerzy: Nauczanie języka polskiego w galicyjskiej szkole ludowej (1867-1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 127-138  szczegóły 
179.artykuł: Prościak Beata: Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 111-129  szczegóły 
180.artykuł: Prościak Beata: Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 149-159  szczegóły 
181.artykuł: Prościak Beata: O wychowaniu estetyczno-patriotycznym w gimnazjach galicyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 7-26 (m.in. nt. edukacji polonistycznej w zaborze austriackim; z aneksem: Wy...) szczegóły 
182.artykuł: Prościak Beata: Wychowanie w szkole galicyjskiej w świetle tematyki prac pisemnych. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 72-80 (analiza tematyki prac pisemnych jako przyczynek do zobrazowania konce...) szczegóły 
183.artykuł: Przeniosło Marek: Walka o szkołę polską w powiecie włoszczowskim w okresie rewolucji 1905-1907. Kieleckie Studia Historyczne 1990 t. 8 s. 177-190 (m.in. rusyfikacja nauczania w szkołach elementarnych i organizacja taj...) szczegóły 
184.artykuł: Ratuś Bronisław: Ewolucja systemu edukacyjnego. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 61-71  szczegóły 
185.artykuł: Rędziński Kazimierz: Oświata i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1939-1941. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 701-711  szczegóły 
186.artykuł: Rusecki Innocenty: Szkolnictwo elementarne bernardynów na przełomie XVIII-XIX wieku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 307-324  szczegóły 
187.artykuł: Ryś Jan: Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Małopolski w XIII w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 3-19  szczegóły 
188.artykuł: Sakowska Ruta: Dola dzieci w getcie warszawskim. Midrasz 2002 nr 2 s. 34-41 (m. in. nt. lektur szkolnych więźniów getta, a także nt. zawartości "Cz...) szczegóły 
189.artykuł: Sawrycki Władysław: Wiedza o języku w podręczniku dla liceum Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 19-23 ([dot. ks.:] Literatura polska dla kl. I liceów ogólnokształcących. Lwó...) szczegóły 
190.artykuł: Schiller Joanna: Warszawskie publiczne szkoły średnie w latach 1795-1862. x 1998 ([w ks.:] Joanna Schiller: Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich pu...) szczegóły 
191.artykuł: Serwański Edward: Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939-1945. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 3/4 s. 259-270  szczegóły 
192.artykuł: Sikora Ireneusz: Interpretacje utworów młodopolskich w międzywojennym piśmiennictwie metodycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 121-142  szczegóły 
193.artykuł: Sinica Marian: Eklektyzm ideologiczny i metodyczny w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1948). x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
194.artykuł: Skorupka Anna: Kartka z dziejów rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 29-38 (dot. okresu 1866-1872...) szczegóły 
195.artykuł: Skrobocki Eugeniusz: Pielęgnując polskość. Praca społeczna kobiety-Polki w Mińszczyźnie na polu oświaty ludowej w okresie od 1900 do 1916. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 20-24 (z historii szkolnictwa polskiego na Białorusi...) szczegóły 
196.artykuł: Sławińska Irena: Proces dydaktyczny i wychowawczy w Wileńskim Gimnazjum im. E. Orzeszkowej. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 152-157 ( w dwudziestoleciu międzywojennym, wspomn. dot. m.in. lekcji języka po...) szczegóły 
197.artykuł: Sławiński Piotr: Z dziejów szkolnictwa średniego w Sandomierzu w latach 1773-1939. Pamiętnik Sandomierski 1995 t. 2 s. 79-85  szczegóły 
198.artykuł: Słowiński Jan: Nauczanie pisania w szkołach toruńskich XVI-XVIII w.. Zapiski Historyczne 1990 z. 4 s. 21-42  szczegóły 
omówienie: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 164-165 (not....) szczegóły 
199.artykuł: Słowiński Lech: Obecność Mickiewicza w podręcznikach szkolnych w latach niewoli narodowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 403-410  szczegóły 
200.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów edukacji polonistycznej w byłym Królestwie Polskim. Działalność nauczycielska Ignacego Boczylińskiego (1826-1883). Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 181-196  szczegóły 
201.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem. Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepeckiej (1863-1916). Kronika Miasta Poznania 1994 nr 3/4 s. 437-455  szczegóły 
202.artykuł: Sordina Emilia: Kształcenie literackie w szkołach jezuickich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 3-16  szczegóły 
203.artykuł: Sowińska Gertruda: Zamojskie szkolnictwo średnie w czasach zaborów (1867-1914). Rocznik Zamojski 1984 t. 1 s. 75-100 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
204.artykuł: Szews Jerzy: Towarzystwo Tomasza Zana i harcerstwo w Świeciu nad Wisłą w latach 1916-1920. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1989 z. 17 (1988) s. 109-121 (m.in. o działalności samokształceniowej w towarzystwie w zakresie języ...) szczegóły 
205.artykuł: Szkolnictwo polskie na Zaolziu. Opole 1989 nr 7 s. 17-18 (Mały leksykon zaolziański [hasło słownikowe; dot. dydaktyki języka pol...) szczegóły 
206.artykuł: Szocki Józef: Sienkiewicz w szkole. Guliwer 1997 nr 4 s. 51-53 (utwory Henryka Sienkiewicza w programach szkolnych od 1920...) szczegóły 
207.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
208.artykuł: Szpociński Andrzej: Obraz kultury rosyjskiej w podręcznikach szkolnych. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 119-127 (w podręcznikach literatury polskiej z lat 1925-1993...) szczegóły 
209.artykuł: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska (Dzieje. Nauka. Tradycja). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 8-14 (m.in. nt. programu nauczania Akademii w czasach fundatora Jana Zamoysk...) szczegóły 
210.artykuł: Szyszka Bogdan: Historycy o Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 15-19 (nt. prac badawczych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej A...) szczegóły 
211.artykuł: Szyszka Bogdan: Oświata Tarnogrodu w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 50-56  szczegóły 
212.artykuł: Śledziński Krzysztof: Tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Inowrocławiu w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). Ziemia Kujawska 1993 t. 9 s. 131-141  szczegóły 
213.artykuł: Śliwiak Wiesław: Zur Geschichte der neusprachlichen Unterweisung in Schlesien im 17. und 18. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska 1996 z. 2 s. 73-80 (nt. powstawania dwujęzycznych podręczników szkolnych na Śląsku; ze str...) szczegóły 
214.artykuł: Śmiałowski Józef: Aktywność kulturalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1915-1985). Sieradzki Rocznik Muzealny 1988 t. 4 (1987) s. 23-43  szczegóły 
215.artykuł: Tarajło Zofia: Nauczanie w Czechach języka polskiego w świetle XIX-wiecznych podręczników. x 1988 ([W ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Praha 19...) szczegóły 
216.artykuł: Taraszkiewicz Jacek: Z badań nad początkami działalności pijarów na ziemiach polskich 1642-1660. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1993 nr 22 s. 153-158  szczegóły 
217.artykuł: Tarvel Enn: Gymnasium Dorpatense 1583-1625. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 17-26  szczegóły 
218.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (II). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 28 s. 9  szczegóły 
219.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (I). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 18 s. 9  szczegóły 
220.artykuł: Trela-Mazur Elżbieta: Polityka oświatowa na okupowanych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Wybrane zagadnienia). Wrocławskie Studia Wschodnie 1997 [t.] 1 s. 89-123 (m.in. omówienie zawartości podręczników do nauczania literatury polski...) szczegóły 
221.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
222.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
223.artykuł: Walasek Stefania: Podręczniki do nauki języka polskiego i historii w szkołach polskich na Bliskim Wschodzie w latach 1943-1945. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1993 z. 1 s. 171-188  szczegóły 
224.artykuł: Walasek Stefania: Problemy średniego szkolnictwa polskiego na zachodnich terenach Litwy w latach 1915-1923. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 29-39  szczegóły 
225.artykuł: Wichary Gertruda: Z dawnej literatury metodycznej ekscerpta. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 77-79 (nt. art. Stefanii Skwarczyńskiej "Nowe metody dydaktyczne a nowy typ p...) szczegóły 
226.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Kalejdoskop naszego życia. Strajk szkolny. List Jerzego Brandesa. Głos polskiego myśliciela. O co walczy nasza młodzież. Wiec rodziców. List Henryka Sienkiewicza. Prolog i epilog. Zmiana przekonań. Głosy wybitnych pisarzy. Młodzież nie ustępuje. Język polski na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Stan wojenny. Maksymowicz i Skałłon). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
227.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Nauka polskiego w szkołach średnich w Królestwie. Wiadomość "Kraju" i jej następstwa wśród różnych warstw polskiego społeczeństwa. Zarządzenie Komitetu Cenzury. Historia nauczania języka polskiego w szkołach średnich. Decyzja cara nie zatwierdzona przez Apuchtina. Apuchtin-despota. Podręczniki, nauczyciele, niektóre fakty. Nauka polskiego w nowym roku szkolnym). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
228.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Ze szkolnictwa. Wydalenie stu uczniów ze szkół średnich. Nauka polskiego w szkołach średnich. Otwarcie Politechniki. Przeniesienie Bronisława Grabowskiego). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
229.artykuł: Wiśniewska Halina: Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 129-140  szczegóły 
230.artykuł: Wołoszyński Ryszard W.: Nauczyciele polscy połowy XVIII wieku wobec przemian epoki. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 111-121 (opinie m.in. Hugo Kołłątaja, Jedrzeja Kitowicza, Franciszka Karpińskie...) szczegóły 
231.artykuł: Wozniak Peter: Middle school teachers in West Galicia during the period of neo-absolutism (1849-1859). The Polish Review 1991 t. 36 nr 3 s. 283-308  szczegóły 
232.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Wiedza, wychowanie i szkoła w polskiej myśli renesansowej - Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz z Pilzna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 1995 t. 1 (1518) s. 77-96  szczegóły 
233.artykuł: Wróblewska Teresa: Problemy oświaty i nauki u schyłku XVII [właśc. XVIII] i w XIX w.. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 2001 t. 9 s. 29-35  szczegóły 
234.artykuł: Wrzosek Małgorzata: Prywatne szkoły i pensje żeńskie wyższe w Kielcach w okresie międzypowstaniowym. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 15-28 (dot. okresu 1832-1857...) szczegóły 
235.artykuł: Zabartowicz Alina: Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyśłu i Jarosławiu w latach 1884-1914 w latach 1884-1914. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 451-458 (nt. celów i form działalności Towarzystwa, którego zadaniem było m.in....) szczegóły 
236.artykuł: Zakres wymagań przy egzaminie dojrzałości dla eksternów (Program tymczasowy). (I. 1918). Język polski. Polonistyka 1992 nr 9 okł. (faks. druku...) szczegóły 
237.artykuł: Zasztowt Leszek: Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 119-143  szczegóły 
238.artykuł: Zdaniukiewicz Alojzy Adam: Sprawy narodu i języka polskiego na kresach wschodnich a językoznawcy polscy. Acta Baltico-Slavica 1994 t. 22 s. 257-265 (dotyczy lat 1918-1938...) szczegóły 
239.artykuł: Ziaja Artur: Oświata i szkolnictwo polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej w latach 1917-1918. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 42-54  szczegóły 
240.artykuł: Żerelik Rościsław: Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 391-399  szczegóły 
241.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 7-16  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
243.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
244.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
245.książka: W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa. 1998 (Mieczysław Inglot: Słowo i prawda. - Krzysztof Morta: "Boże mój, Boże...) szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: W niedomkniętym kręgu słowa i prawdy. Polonistyka 1999 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
247.artykuł: Kulka Bronisława: J.I. Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 653-664  szczegóły 
248.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
249.książka: Oświata polskojęzyczna za granicą - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej. 1997 ([M.in. zawiera:] Józef Kwiatkowski: Szkolnictwo polskie na Litwie w la...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Kucharski Władysław: Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914. x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
251.artykuł: Renik Wanda: Dzieje oświaty grodzieńskiej. Magazyn Polski 1993 nr 1/2 s. 19-27 (z historii polskiego szkolnictwa na Białorusi...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
252.książka: Przeboje edukacji polonistycznej. 2001 (Bogusław Bednarek: Słowo wstępne. * Gertruda Skotnicka: Czy "Historia...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
253.książka: Górecka Joanna: Język polski - wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa I. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Sprawdziany. Cz. 1. 2003  szczegóły 
254.książka: Tomkowski Jan: Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Mysz, która ryknąła. Gazeta Wyborcza 1995 nr 111 s. 14  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Literatura według Windows. Ex Libris 1995 nr 81 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Od Adama i Ewy do dziś. Res Publica Nowa 1995 nr 9 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: (mer): Mysz zamiast mola. Forum Akademickie 1995 nr 13/14 s. 45  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Na korzyść duńskiego autora. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura w czasie i przestrzeni. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 111 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wawrzyniak Barbara: Nowy odbiorca - nowa książka. Polonistyka 1996 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
255.książka: Tomkowski Jan: Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kebut Piotr: Książka jako towar. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 21  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Makowiecki Andrzej Z., Markowski Andrzej, Paszyński Włodzimierz: "Pamiętajcie o ogrodach...". Kultura, literatura, język. Antologia. Kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2. 2003  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
257.książka: Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole. 2003 ([Zawiera m.in.:] - Małgorzata Latoch-Zielińska: Jak kształtował się te...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczewski Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
258.książka o twórcy: Świętosławska Teresa: Stanisław Adamczewski. Pedagog, edytor, badacz literatury. 1994 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. I. Sztuka wyboru [lata gimnazjalne i studia un...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Jazownik Leszek: Piotra Chmielowskiego koncepcja nauczania i uczenia się literatury (Z kulturoznawczego punktu widzenia). Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 8-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Budrewicz Zofia: Kaden Bandrowski w "starej" i "nowej" szkole. Polonistyka 2003 nr 4 s. 217-220  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
261.książka o twórcy: Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996. 1999 (Jan Kaczyński: O Kasprowiczu w Olsztynie w siedemdziesięciolecie śmier...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
262.książka o twórcy: Gradkowski Henryk: Modele biografii Mickiewicza. 1998 (Biografistyka naukowa o Mickiewiczu (zarys): W Polsce porozbiorowej. U...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pastorius Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Starnawski Jerzy: Dydaktyka literatury według postulatów Joachima Pastoriusa. Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 68-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
267.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
268.artykuł: Walker Laurie: Ideologiczne uwarunkowania nauczania języka angielskiego. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1997 t. 49/50 s. (dot. historii dydaktyki lit. angielskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Komensky Jan Amos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Jusik Marzena: Organizacja i zakres treści nauczania szkoły elementarnej w koncepcji pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego w konfrontacji z rzeczywistością polskiego szkolnictwa parafialnego w drugiej połowie XVII wieku. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1992 z. 2 s. 53-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
270.książka: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. 2000 (Janina Wołczuk: Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królewstwa Polskieg...) szczegóły 
recenzja: Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 112-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
271.książka: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. 2000 (Janina Wołczuk: Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królewstwa Polskieg...) szczegóły 
recenzja: Komisaruk Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 112-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    imprezy (alfabet tytułów)
272.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
273.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1994 (Wprowadzenie. - Szkolny teatr tradycyjny: 1. Pedagogiczna koncepcja sz...) szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 161  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Spór i troska o szkolny teatr w okresie II Rzeczypospolitej. Res Humanae 1996 t. 4 s. 219-222  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
274.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Piotrowska Magdalena: Na drodze do kulturalno-społecznej emancypacji nauczycielstwa elementarnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 34-56 (m.in. nt. wkładu nauczycieli w rozwój amatorskiego ruchu teatralnego o...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1994 (Wprowadzenie. - Szkolny teatr tradycyjny: 1. Pedagogiczna koncepcja sz...) szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 161  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Spór i troska o szkolny teatr w okresie II Rzeczypospolitej. Res Humanae 1996 t. 4 s. 219-222  szczegóły