Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czarnecka Ewa: Mecenat artystyczny w Płocku w latach 1900-1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica 2003 z. 5 s. 179-187 (m.in. Towarzystwo Naukowe Płockie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Polacy a Rosjanie. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 159-161  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Towarzystwa naukowe regionalne u progu XXI wieku" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 191-199  szczegóły 
5.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 111-119 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Płockie
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1991. 1992  szczegóły 
7.książka: Stogowska Anna Maria: Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego. 1820-1985. 1994  szczegóły 
recenzja: Grzybowski Michał Marian: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 212-217  szczegóły 
recenzja: Grzybowski Michał Marian: Notatki Płockie 1995 nr 4 s. 50-52 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Notatki Płockie 1995 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
8.książka: Stogowska Anna Maria: Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939. 1998 ([Omówienie działalności Towarzystwa; w aneksie m.in.:] Kalendarium dzi...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Notatki Płockie 1999 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Szczepański Janusz: Rocznik Mazowiecki 1999 t. 11 s. 248-249  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: Sesja Jubileuszowa w 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego (1995).  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: Sesja Jubileuszowa w 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1995 nr 2 s. 3-58 (spraw. z sesji zawierające m.in. teksty przemówień, listów gratulacyj...) szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: W 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 167-175 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: 180. rocznica powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego (1829-2000). Biskup płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus - członkiem honorowym TNP. Notatki Płockie 2000 nr 2 s. 3-10 (spraw. z uroczystości w Płocku 3 VI 2000 oraz teksty listów gratulacyj...) szczegóły 
11.artykuł: Chojnacki Jakub: [Sto siedemdziesią pięć] 175 lat Towarzystwa Naukoweo Płockiego (TNP). Notatki Płockie 1994 nr 3 s. 7-16 (ref. wygł. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym T...) szczegóły 
12.artykuł: Chudzyński Marian: 180 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego w służbie regionu i kraju. Notatki Płockie 2000 nr 2 s. 11-18  szczegóły 
13.artykuł: Chudzyński Marian: Towarzystwo Naukowe Płockie. Moje Mazowsze 2001 nr 1/2 s. 20-21 (dot. historii i działalności towarzystwa...) szczegóły 
14.artykuł: Chudzyński Marian: W 170. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1990 nr 1/2 s. 52-55 (spraw....) szczegóły 
15.artykuł: Grzybowski Michał Marian: Prezesi Towarzystwa Naukowego Płockiego i ich rola w upowszechnianiu kultury i nauki. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 24-30  szczegóły 
16.artykuł: (J. A.): [Dwieście pięćdziesiąt] tysięcy woluminów w Bibliotece im. Zielińskich. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 10 dod. s. 3 (nt. zbiorów Biblioteki im. Zielińskiech - głównej placówki Towarzystwa...) szczegóły 
17.artykuł: Kieraciński Piotr: Z nową energią. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 56-57 (dot. m.in. działalności muzealnej, bibliotecznej i naukowej, taże filo...) szczegóły 
18.artykuł: Koński Wiesław: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TNP. Dr inż. Zbigniew Kruszewski, senator RP - nowym prezesem TNP. Notatki Płockie 2002 nr 1 s. 46-50 (sprawozdanie; z notą o Zbigniewie Kruszewskim i fot....) szczegóły 
19.artykuł: Krajewski Mirosław: Rola i zadania Seminarium Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego w kształceniu kadr dla regionu. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 31-35  szczegóły 
20.artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (nota o dorobku naukowym Towarzystwa z okazji 175-lecia istnienia...) szczegóły 
21.artykuł: Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia TNP w dniu 28 marca (poniedziałek) 1988 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1989 (1988) s. 5-44  szczegóły 
22.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TNP w dniu 28 marca (wtorek) 1989 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1990 (1989) s. 5-37  szczegóły 
23.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 25 marca (poniedziałek) 1991 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1992 (1991) s. 5-45  szczegóły 
24.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 25 marca /wtorek/ 1997 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1998 (1997) s. 3-33  szczegóły 
25.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 1996 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1997 (1996) s. 3-42  szczegóły 
26.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 2000 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 5-31  szczegóły 
27.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 2001 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 5-31  szczegóły 
28.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (poniedziałek) 1994 o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1995 (1994) s. 3-53  szczegóły 
29.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (sobota) 1992 r. w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1993 (1992) s. 5-54  szczegóły 
30.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (środa) 1990 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1991 (1990) s. 5-45  szczegóły 
31.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (wtorek) 1995 Roku Jubileuszowego o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1996 (1995) s. 3-51  szczegóły 
32.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 29 marca 1999 r.. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 5-31  szczegóły 
33.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 30 marca (poniedziałek) 1998. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 5-34  szczegóły 
34.artykuł: Przedpełski Marian: Piękna karta historii. Historia i Życie 1991 nr 11 s. 3 (dzieje...) szczegóły 
35.artykuł: Puchalska Alicja: 180 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego - wystawa z okazji jubileuszu TNP. Notatki Płockie 2000 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
36.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia 1998 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 99-109  szczegóły 
37.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego stan w dniu 31 grudnia 1999 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 94-114  szczegóły 
38.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia 2001 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 78-97  szczegóły 
39.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia roku 2000. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 96-117  szczegóły 
40.artykuł: Sęczkowska Maria, Solarski Bolesław: XXV-lecie Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy. Notatki Płockie 2002 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
41.artykuł: Sprawozdanie z działalności TNP w roku 1988. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1989 (1988) s. 45-134  szczegóły 
42.artykuł: Sprawozdanie z działalności TNP w roku 1989. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1990 (1989) s. 38-110  szczegóły 
43.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1990. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1991 (1990) s. 46-117  szczegóły 
44.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1991. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1992 (1991) s. 54-133  szczegóły 
45.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1992. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1993 (1992) s. 55-148  szczegóły 
46.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1994. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1995 (1994) s. 54-147  szczegóły 
47.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1995. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1996 (1995) s. 52-169  szczegóły 
48.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1996. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1997 (1996) s. 42-151  szczegóły 
49.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1997. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1998 (1997) s. 34-119  szczegóły 
50.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1998. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 35-97  szczegóły 
51.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1999. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 32-93  szczegóły 
52.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2000. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 32-95  szczegóły 
53.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2001. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 32-77  szczegóły 
54.artykuł: Stanowisko Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Notatki Płockie 2000 nr 3 s. 47 (za Zarząd Towarzystwa podpisał Jakub Chojnacki...) szczegóły 
55.artykuł: Stogowska Anna Maria: Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1820-1830. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 33-39 (nt. działalności...) szczegóły 
56.artykuł: Stogowska Anna: Aleksander Maciesza 91875-1945) teoretyk regionalizmu polskiego. Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 1996 t. 2 s. 117-127 (sylwetka prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1907-1945; z...) szczegóły 
57.artykuł: Stogowska Anna: Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1994 t. 6 s. 93-110  szczegóły 
58.artykuł: Towarzystwo Naukowe Płockie. x 1998 ([W ks.:] Kultura i jej instytucje w województwie płockim w latach 1975...) szczegóły 
59.artykuł: Wiluś Bogusława: Sprawozdanie z wycieczki do Łęczycy, Płocka i Oporowa. Rocznik Wieluński 2003 t. 3 s. 138-141 (m.in. nt. historii i działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego; dot...) szczegóły 
60.artykuł: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TNP. Notatki Płockie 2003 nr 2 s. 48 (sprawozdanie z zebrania odbytego 7 IV 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Broniewski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
61.książka twórcy: Broniewski Władysław: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. 1997 (T. 1: 1912-1925. 1997, 531 s.
T. 2: 1926-1945. 1997, 744 s., portr...)
 szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
62.impreza: "Wierszem kocham i wierszem cierpię" - sesja naukowa z okazji nadania Bibliotece imienia Władysława Broniewskiego (1997).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gawarecki Wincenty Hipolit
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Stogowska Anna: Wincenty Hipolit Gawarecki realizator programu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1995 nr 1 s. 16-20 (o pracach badawczych Wincentego Hipolita Gawareckiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kopernik Mikołaj
    imprezy (alfabet tytułów)
64.impreza: "Kopernik" - wystawa z okazji 530. rocznicy urodzin i 460. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika (2003).  szczegóły 
  Kostanecki Stanisław Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
65.wiersz: Kostanecki Stanisław Józef: Na 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820 - 3 czerwca - 1995). Notatki Płockie 1995 nr 2 s. 58  szczegóły 
66.wiersz: Kostanecki Stanisław Józef: Wspomnienie o księdzu profesorze infułacie Lechu Grabowskim dyrektorze Muzeum Diecezjalnego w Płocku członku Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1993 nr 2 s. 39  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
67.impreza: "Adam Mickiewicz 1798-1855" - wystawa fotograficzna (1999).  szczegóły 
68.impreza: "My z Niego wszyscy..." - wystawa wydań dzieł Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich w Płocku (1998).  szczegóły 
  Murzynowski Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
69.impreza: "Biblia od Murzynowskiego do dzisiaj" - sesja naukowa z okazji 450. rocznicy śmierci Stanisława Murzynowskiego (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Kanasy Andrzej: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP [Towarzystwa Naukowego Płockiego]. Notatki Płockie 1999 nr 2 s. 7-8 (m.in. o pierwodrukach dzieł J. Słowackiego w zbiorach Biblioteki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wybicki Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Kowalski Wiesław: Odczyt w TNP: Józef Wybicki na Mazowszu. Notatki Płockie 1997 nr 1 s. 55-56 (sprawozdanie z odczytu Jerzego Klejna: "Józef Wybicki (1747-1822) - tw...) szczegóły