Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Historia literatury polskiej - Literatura baroku
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Obremski Krzysztof: Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika. x 2001 ([w ks. zb.:] Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. Pod red...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
4.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
6.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
7.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
8.artykuł: Senderska Joanna: Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 61-67 (nt. szyku inwersyjnego w funkcji stylistycznej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Auto sacramental
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Biały Barbara: Los autos sacramentales en Polonia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 232-237  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kalendarz
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Janik Maciej: Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 2003 (Wstęp. - Narodziny książki kalendarzowej - kręgi autorskie i organizac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Maciejewska Iwona: Narracja w polskim romansie barokowym. 2001 (Wstęp. - Rozdział pierwszy. Od monotonii do różnorodności narracji: Uw...) szczegóły 
recenzja: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 2002 nr 1/2 s. 196-200  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Radość z tłumaczenia: o wzbogacaniu...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Hentschel Gerd: Maszynowy bank tekstów polskiego baroku. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 103-115 (o komputerowej konkordacji do języka polskiego baroku...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. 2000 (Słowo wstępne. * I [Potop szwedzki w literaturze]: Renarda Ocieczek: "...) szczegóły 
recenzja: Kontny Celina: Czy potrzebna nam jest wiedza o potopie?. Śląsk 2001 nr 5 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Monika: Barok 2001 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
17.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
18.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
19.książka: Żelazny Jan: Motywy biblijne w twórczości wybitnych przedstawicieli literatury polskiej od Renesansu do Romantyzmu. 2002 (I. Renesans: Jan Dantyszek (1485-1548), Klemens Janicki (1516-1543), J...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Pfeiffer Bogusław: Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władzy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia. 2002 (Wstęp. - 1. Regnum i Sacerdotium. Ideowe i prawno-polityczne aspekty p...) szczegóły 
21.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (m.in. o dorobku wydawniczym karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświęts...) szczegóły 
23.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
24.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Muza prostych rymów". Topika skromności w utworach staropolskich. Napis 2002 seria 8 s. 15-24 (dot. motywu skromnego poety w utworach poetów: Elżbieta Drużbacka, Wes...) szczegóły 
25.artykuł: Ślękowa Ludwika: Altpolnische Hochzeitscarmina im rituellen Kontext. x ([w ks.:] Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multime...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
26.recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
27.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
28.recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 4 s. 308  szczegóły 
29.recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
30.recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od średniowiecza do baroku. Ziemia pisarzy (1). Ikar 2001 nr 3 s. 4-5 (dot. Wincentego z Kielc, Samuela Przypkowskiego, Andrzeja Wiszowatego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
33.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
34.książka: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin 20-22 października 1997 roku. 1999  szczegóły 
recenzja: Duch Małgorzata: Barok 2001 nr 1 s. 223-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
36.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Poetyka "świata na opak" w literaturze renesansu i baroku. Slavia 1989 z. 1/2 s. 39-51  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Backvis Claude: Panorama poezji polskiej okresu baroku. 2003 (T. 1, 475 s. T. 2, 432 s....) szczegóły 
39.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
40.książka: Barok. 2003  szczegóły 
41.książka: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach, 13-15 maja 2002 roku. 2003 ([M.in. zawiera:] II. Słowiańszczyzna - Węgry - Orient. Aleksandr W. Li...) szczegóły 
42.książka: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały konferencji naukowej "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.). 2000 (Przemówienie prof. dra hab. Stanisława Dubisza, Dziekana Wydziału Polo...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Barok 2000 nr 2 s. 259-261  szczegóły 
43.książka: Białousz Waldemar: Dzieje szkoły jezuickiej w latach 1602-1773. 2002 (M.in. nt. nauczania przedmiotów humanistycznych i działalności teatru ...) szczegóły 
44.książka: Borkowska Małgorzata: Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Niezwykły świat klasztorów. Charaktery 1997 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
45.książka: Chizhevs'kijj Dmitro: Ukrajins'ke literaturne baroko. Vibranih pracih z davnoji lihteraturi. 2003 ([M.in. dot. polskiej literatury i pisarzy: Olbrycht Karmanowski, Wespa...) szczegóły 
46.książka: Czyż Antoni: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. 1988 (Wprowadzenie: Terminy. - I. W. Potocki: obcość i obecność. II. U kresu...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Tomasz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Mrowcewicz Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 329-333  szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1994 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1994 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
47.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
48.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
49.książka: Graczyk Waldemar, Kwiatkowski Jarosław: Jezuici w Płocku 1611-1773. 2002 ([Zawiera m.in. rozdział:] Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Płocku. 1....) szczegóły 
50.książka: Grześkowiak Radosław: Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów". 2003 (Słowo wstępne. I. Eycja i atrybucja jako przedmiot badań. Zawsze po ni...) szczegóły 
51.książka: Hanusiewicz Mirosława: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. 1998 ([Nt. sensualizmu w XVII-wiecznej polskiej poezji religijnej; m.in. w t...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 4 s. 308  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Barok 1998 nr 2 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Godzenie przeciwieństw. Przegląd Powszechny 1999 nr 11 s. 248-250  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Zmysłowe i święte... Akcent 2000 nr 1/2 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 286 (not....) szczegóły 
52.książka: Hernas Czesław: Barok. 1998  szczegóły 
53.książka: Hernas Czesław: Barok. 2002  szczegóły 
54.książka: Hernas Czesław: Literatura baroku. 1999  szczegóły 
55.książka: Hernas Czesław: Literatura baroku. 1989  szczegóły 
56.książka: Jarczykowa Mariola: Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. 1995 (Uwagi wstępne: Charakter opiekuństwa kulturalnego Radziwiłłów birżańsk...) szczegóły 
recenzja: Szturc Jan: Ewangeliccy Radziwiłłowie jako mecenasi kultury. Myśl Protestancka 1997 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
57.książka: Jarzęcka Joanna: Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710-1762). 1987  szczegóły 
recenzja: Cieśla Michał: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 7 s. 225-227  szczegóły 
recenzja: Cieśla Michał: x 1993 ([W ks. zb.:] Związki niemiecko-polskie w kulturze i polityce = Zur Fra...) szczegóły 
recenzja: Mokrzecki Lech: Joanna Jarzęcka, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710-1762), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1987. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 205-208  szczegóły 
58.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
recenzja: Korytko Andrzej: Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Łysiak Anna: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 264  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 346-347 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
59.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2000 (Wstęp. I. Religijne i filozoficzne koncepcje cierpienia. 1. W kręgu de...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 2001 nr 1 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Gutmańska Ewa: Barokowy świat cierpienia. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Danuta: Monografia o cierpieniu. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 2 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 263  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 229-230  szczegóły 
60.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2002 (Przedmowa do wydania drugiego. Wstęp. I. Religijne i filozoficzne konc...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Paweł: Perspectiva 2003 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
61.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
62.książka: Lasocińska Estera: "Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem". Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. 2003  szczegóły 
63.książka: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993. 1995 (Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii pol...) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły 
64.książka: Maciejewska Iwona: Narracja w polskim romansie barokowym. 2001 (Wstęp. - Rozdział pierwszy. Od monotonii do różnorodności narracji: Uw...) szczegóły 
recenzja: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 2002 nr 1/2 s. 196-200  szczegóły 
65.książka: Między barokiem a oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku. Praca zbiorowa. 1997 ([Zawiera m.in.:] Jacek Staszewski: O apogeach kultury sarmackiej i per...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Iwona: Barok 1998 nr 1 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 362 (not....) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: Stolicki Jarosław: Historyka 1999 t. 29 s. 134-136  szczegóły 
66.książka: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.] Jerzy Grobis: Czasy saskie w sentymentach i resentymen...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339-340 (notka...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Odmienny wizerunek czasów saskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 195-206  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 273-275  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1996 nr 2 s. 254-258  szczegóły 
67.książka: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teresa Kostkiewiczowa: Życie publiczne i życie prywat...) szczegóły 
recenzja: Kiełbik Jerzy: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 s. 469-471  szczegóły 
68.książka: Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt. Praca zbiorowa. 2002 (Jacek Staszewski: Spotkania Zespołu "Między Barokiem a Oświeceniem" - ...) szczegóły 
69.książka: Moisan-Jabłońska Krystyna: Obrazowanie walki dobra ze złem. ([Dot. motywu walki dobra ze złem w polskiej sztuce kościelnej i piśmie...) szczegóły 
70.książka: Obirek Stanisław: Jezuici na dworach Batorego i Wazów. 1580-1668. Wpływ kapelanów dworskich i wychowawców książąt na postawy panujących i politykę państwa. 1996 ([M.in. dotyczy pisarzy: Mateusz Bembus, Marcin Laterna, Adrian Pikarsk...) szczegóły 
71.książka: Obirek Stanisław: Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna = The Jezuits of the Commonwealth of Poland-Lithuania 1564-1668. 1996 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Geneza szkolnictwa jezuickiego. Blaski i ci...) szczegóły 
recenzja: Dygdała Bogusław: Almanach Historyczny 2001 t. 3 s. 295-301  szczegóły 
72.książka: Obirek Stanisław: Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668. 1995 ([Problematyka państwa polskiego w wykładach szkolnych, traktatach i ka...) szczegóły 
recenzja: Pyszka Stanisław: Forum Philosophicum 1997 t. 2 s. 290-291  szczegóły 
recenzja: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 171-172  szczegóły 
73.książka: Ocieczek Renarda: Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII. 2003 (Od autora. I. "Ojczyste heroica" Samuela Twardowskiego. Kilka uwag o z...) szczegóły 
74.książka: Pazera Wojciech: Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku. 1999 (Słowo wstępne. I. Kaznodziejstwo polskie od początków do końca XIV wie...) szczegóły 
recenzja: Pawlak Wiesław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 126-134  szczegóły 
75.książka: Prajs Marek: Poezja późnego baroku (Główne kierunki przemian). 1989 (Wstęp. - Dynamika rozwoju poezji późnobarokowej w Polsce. "Poezja emoc...) szczegóły 
recenzja: Gostyńska Dorota: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 284-291  szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 351-354  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Poezja późnego baroku - poezja emocji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1994 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1994 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
76.książka: Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku,. 2, Idee i rzeczywistość. 2001 (Część I. Magdalena Kuran: Wizerunek heretyka w "Postylli" Jakuba Wujka...) szczegóły 
omówienie: Kaliszewski Wojciech: Napis 2002 seria 8 s. 183-187 (dot. również: Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Ka...) szczegóły 
77.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
78.książka: Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole. 2001 ([Zawiera hasła przeglądowe i rzeczowe wiążące się z ideą sarmatyzmu w ...) szczegóły 
recenzja: Chemperek Dariusz: Sarmatyzm - embarras de richesse. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 110-115 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Sarmata, jaki jest, nie każdy jasno widzi. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 8 VI s. 1, 2  szczegóły 
recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 119 (nota...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 5 s. 48 (nota...) szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Tylko Sarmacja. Życie z Książkami 2001 nr z 13/14 VI s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Machnik Beata: Sarmatyzm w pigułce. Forum Akademickie 2001 nr 12 s. 62  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Prawdziwa gęba Sarmaty. Gazeta Wyborcza 2001 nr 92 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Łódź z wieloma żeglarzami. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 63  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 132 (nota; dot. hasła "Konfederacja barska"...) szczegóły 
79.książka: Stępień Paweł: Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci: Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. 1996 (Słowo wstępne. I. Hieronim Morsztyn (ok. 1581-ok. 1623); śmierć - groz...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 197-201  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 306 (not....) szczegóły 
80.książka: Świt i zmierzch baroku. 2002 (Słowo wstępne. * Część I. Świt... - Danilo Facca: Kultura późnego rene...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2003 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 146-147 (nota...) szczegóły 
81.książka: Targosz Karolina: Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach. 2002 ([Dot. dziejów zakonów na podstawie kronik]....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 13  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222-223 (nota...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Pełnia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 24  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Targosz Karolina: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 38-40 (not....) szczegóły 
recenzja: Tryjarski Edward: Wzmianki dotyczące Ormian w studium o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 29-31  szczegóły 
streszczenie: (MB): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 186 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
82.książka: Tazbir Janusz: Sarmaci i świat. 2001 (I. Europa Środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki". II. Od antypodów...) szczegóły 
83.książka: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin 20-22 października 1997 roku. 1999  szczegóły 
recenzja: Duch Małgorzata: Barok 2001 nr 1 s. 223-227  szczegóły 
84.książka: Wilkoń Aleksander: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej. 2002 (Część I. Ogólna charakterystyka języka i stylów epoki. 1. Parę uwag ws...) szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 491-493  szczegóły 
85.książka: Wiśniewska Halina: Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. 2003 (Wstęp. I. Różne okresy życia - różne nazwy płci żeńskiej. II. Różna po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Adamiec Dorota: O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku). Napis 1999 seria 5 s. 7-13  szczegóły 
87.artykuł: Backvis Claude: La poesie polonaise a l'age baroque, Allocution prononcee a l'Academie Royale de Belgique lors de la reception du 10 juin 1996. Organon 1998 nr 26/27(1997/1998) s. 151-161  szczegóły 
88.artykuł: Badstuebner-Kizik Camilla, Kizik Edmund: Sprachen Lernen in der fruehen Neuzeit. Polnisch- und Deutschunterricht in Danzig vor dem Hintergrunt der "Vierzig Dialogi" des Nicolaus Volckmar (1612). Studia Germanica Gedanensia 2003 [nr] 11 s. 25-51 (dot. rozmówek niemiecko-polskich z 1612 roku autorstwa Nicolausa Volck...) szczegóły 
89.artykuł: Bajerowa Irena, Wieczorkowa Anna: Uwagi o pisowni polskich druków XVII-wiecznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 9-22 (art. na podst. pracy magisterskiej Anny Wieczorkowej: Ortografia drukó...) szczegóły 
90.artykuł: Banasiowa Teresa: Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni - M.K. Sarbiewski oraz anonimowy autor "Poetyki praktycznej" (1648) o tragedii i istocie tragiczności. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 155-168  szczegóły 
91.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
92.artykuł: Betko Irena: Pol'skomovnih nagrobki u kontekstih lihteraturi ukrajins'kogo barokko. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 317-327 (nt. polskich epitafiów w kontekście baroku ukraińskiego...) szczegóły 
93.artykuł: Betko Irina: Epihtafihja jak relihgihjjno-fihlosofs'kihjj zhanr ukrajinskoji barokovoji poezihji. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 37-59 (na przykładach utworów staroukraińskich Kasjana Sakowicza i staropolsk...) szczegóły 
94.artykuł: Biały Barbara: Los autos sacramentales en Polonia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 232-237  szczegóły 
95.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Polski barok. Tygodnik Powszechny 2002 nr 50 s. 24 (fel., z fragm. wierszy barokowych...) szczegóły 
96.artykuł: Borek Piotr: Lwów w diariuszach i pamiętnikach XVII wieku. x nr s. ([w ks.: zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów ...) szczegóły 
97.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
98.artykuł: Brzozowski Tomasz: Ocalić się - kilka słów o baroku. Wokół ruchu i przestrzeni. Ogród 1989 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
99.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Poetyka "świata na opak" w literaturze renesansu i baroku. Slavia 1989 z. 1/2 s. 39-51  szczegóły 
100.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Prospekty wydawnicze z czasów saskich (1697-1763). Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 79-99  szczegóły 
101.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Cz. II. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 7-21 (dot. m.in. gazet seryjnych z przełomu XVII/XVIII w. wydawanych przez J...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 349 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
102.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
103.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: "Pisz do mnie na Berdyczów". Z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 53-66 (m.in. o dorobku karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświętszej Maryi P...) szczegóły 
104.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
105.artykuł: Derdziuk Andrzej: Polscy teologowie moraliści z XVII wieku. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 3 s. 5-19 (dot. autorów: Mikołaj z Mościsk, Samuel Wierzchoński, Ferdynand Ohm J...) szczegóły 
106.artykuł: Dworzaczkowa Jolanta: Zniszczenie Leszna w roku 1656. x 1995 ([w ks.:] Jolanta Dworzaczkowa: Reformacja i kontrreformacja w Wielkopo...) szczegóły 
107.artykuł: Dziechcińska Hanna: Sarmaci wobec przyrody. x nr s. ([w ks.:] Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka St...) szczegóły 
108.artykuł: Dzięcioł Alina: Druki emblematyczne jako przekaz barokowej wizji świata i człowieka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 23-33  szczegóły 
109.artykuł: Gałaj Renata: Gdańsk as presented in selected poems of 16th and 17th century. Studia Maritima 2002 t. 15 s. 5-32 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
110.artykuł: Głażewski Jacek: Pojęcie grzechu pierworodnego w języku XVII-wiecznych elegii pokutnych. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 243-246 (na podstawie fragmentów utworów twórców: Kasper Miaskowski, Olbrycht K...) szczegóły 
111.artykuł: Głażewski Jacek: Poza człowiekiem i grzechem. Wizja Boga w siedemnastowiecznej polskiej elegii pokutnej. Barok 2000 nr 2 s. 143-170  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 180 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
112.artykuł: Guzowski Piotr: Pierwszy polski indeks ksiąg zakazanych. Studia Podlaskie 2002 t. 12 s. 173-202 (wyd. przez biskupa Bernarda Maciejowskiego w Krakowie w 1603, z listą ...) szczegóły 
113.artykuł: Hajdukiewicz Irena, Hajdukiewicz Oleg, Szajdak Lech: Nieśwież perła Radziwiłłów. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 2 s. 56-61 (rep. z Nieświeża, sylwetki Radziwiłłów, ich zasługi dla kultury i lite...) szczegóły 
114.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
115.artykuł: Hentschel Gerd: Maszynowy bank tekstów polskiego baroku. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 103-115 (o komputerowej konkordacji do języka polskiego baroku...) szczegóły 
116.artykuł: Imańska Iwona: Biblioteka Jana Ernesta Seilera - gdańskiego prawnika z przełomu XVII i XVIII w. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 421-434 (opis księgozbioru...) szczegóły 
117.artykuł: Imańska Iwona: Polskojęzyczna oferta księgarń toruńskich w pierwszej połowie XVIII w.. x nr s. (w ks.:] Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Sta...) szczegóły 
118.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Krzyże, konterfekty, epigrafy. Rzeczpospolita 1998 nr 256 s. 30 (o obyczajach kultowych w dobie baroku, związanych z chowaniem zmarłych...) szczegóły 
119.artykuł: Kalik Judith: Polish Attitudes towards Jewish Spirituality in the Eighteenth Century. Polin 2002 t. 15 s. 77-85 (m.in. w świetle XVIII-wiecznego piśmiennictwa polskiego; z notą o auto...) szczegóły 
120.artykuł: Koehler Krzysztof: Fuga temporis. Czas w polskiej literaturze barokowej. Topos 2000 nr 3/4 s. 24-37  szczegóły 
121.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Eschatologia i megalomania. O polskiej barokowej wierszowanej epigrafice nagrobnej. Studia Muzealne 2000 z. 19 s. 19-27  szczegóły 
122.artykuł: Konior Alojzy: Związki uczonych Leszna z Holandią w XVII w.. Przyjaciel Ludu 2001 z. 3 s. 13-16 (dot. pobytów w Holandii m.in. pisarzy: Maciej Głoskowski, Jan Jonston,...) szczegóły 
123.artykuł: Konstańczak Stefan: Wizja śmierci chwalebnej w sarmackiej Rzeczypospolitej. Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 61-76 (dot. m.in. utworów literackich...) szczegóły 
124.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Kolektanea staropolska - o "Wierszach zbieranej drużyny". Barok 1999 nr 2 s. 67-69 (nt. zbioru wierszy znajdującego się w "Wirydarzu poetyckim" Jakuba Teo...) szczegóły 
125.artykuł: Korniłłowicz Norbert: "Pieśni" i "lekcyje". Ze świata znaczeń barokowej poezji miłosnej. Barok 1999 nr 1 s. 113-115  szczegóły 
126.artykuł: Kościelny Robert: Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmem kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 97 s. 89-124  szczegóły 
127.artykuł: Kościelny Robert: Między występkiem a karą. Przyczynek do historii poczucia winy w społeczeństwie staropolskim. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 325-364 (w świetle kazań z I połowy XVII w. - m.in. Piotra Skargi, Mateusza Be...) szczegóły 
128.artykuł: Kościelny Robert: Zdrajca, obcy, wróg w opinii polskiego baroku. Czasopismo Prawno-Historyczne 2002 z. 1 s. 317-335 (w publicystyce barokowej...) szczegóły 
nawiązanie: (AK): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 167 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
129.artykuł: Kotarski Edmund: Delta 1989 nr 69 s. 1, 3 (nt. siedemnastowiecznej prozy gdańskiej...) szczegóły 
130.artykuł: Kotyńska Katarzyna: Bagatomovnihst' polemihchnoji lihteraturi perihodu Berestejjs'koji unihji (dihalogi 1600-1663 rokihv). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 55-69  szczegóły 
131.artykuł: Kracik Jan: Jan Kubiński - nieznany typograf krakowski XVII wieku?. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1989 r. 39 nr 1/2 s. 13-16 (nt. oficyny Jana Kubińskiego działającej w Krakowie...) szczegóły 
132.artykuł: Kriegseisen Jacek: Epitafium Anny księżnej Croy und Arschott w dawnym kościele zamkowym w Słupsku. Datowanie i program treściowo-artystyczny. Barok 2000 nr 1 s. 165-175  szczegóły 
133.artykuł: Krzysztofik Magdalena: XVII-wieczne parafrazy wierszowane Starego Testamentu jako przykład literackiej interpretacji biblijnego Słowa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 365-383 (obecność Biblii w literaturze barokowej, dot. "Tobiasza wyzwolonego" ...) szczegóły 
134.artykuł: Krzywy Roman: Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki (Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1998 nr 36 (2011) s. 25-47  szczegóły 
135.artykuł: Krzywy Roman: "Muzy - poetów boginie". Późnobarokowy suplement do staropolskiego mitoznawstwa. (O "Poselstwie wielkim" Franciszka Gościeckiego). Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 95-107  szczegóły 
136.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Barokowy gust literacki. W świecie emblematów i poezji medytacyjnej. x 2002 ([w ks. zb.:] Rozważania o smaku artystycznym. Studia. Pod red. Józefa ...) szczegóły 
137.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Uwięzieni w "złym ciele". Refleksja o naturze ludzkiej w liryce barokowej. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 7-22 (m.in.: Józef Baka, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Jan Andrzej Morszt...) szczegóły 
138.artykuł: Lasocińska Estera: O pojęciu wielkiego umysłu i cnocie wielkomyślności. Stoicyzm i jego. Barok 2002 nr 1/2 s. 97-115  szczegóły 
139.artykuł: Lasocińska Estera: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 58-73 (z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
140.artykuł: Lipatow Aleksander: Barok - oświecenie: zagadnienia ciągłości i rola mecenatu. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 153-184  szczegóły 
141.artykuł: Matuszewski Adam: Leszczyńskie środowisko naukowe w XVII wieku. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
142.artykuł: Matuszewski Adam: Recepcja osiągnięć naukowych i dydaktycznych uczonych i pedagogów leszczyńskich w XVII i XVIII wieku. x 1998 ([W ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
143.artykuł: Nagielski Mirosław: Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej. Napis 2001 seria 7 s. 219-233 (z tekstami ananimowych utworów...) szczegóły 
144.artykuł: Niedziela Rafał: Walka o tron polski po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle literatury politycznej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2001 z. 1 s. 33-45 (dot. m.in. satyr i wierszy; z fragm. utworów...) szczegóły 
145.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Nihil novi sub sole, czyli o metaforze barokowej awangardy. x 2002 ([w ks. zb.:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. And...) szczegóły 
146.artykuł: Obirek Stanisław: Swoista inkulturacja - Jezuici i polski sarmatyzm. Analecta 1998 z. 1 s. 71-77 (także nt. twórczości pisarzy jezuickich m.in.: Kacper Drużbicki, Mikoł...) szczegóły 
147.artykuł: Obirek Stanisław: The jesuits and polish sarmatianism = Jezuici a polski sarmatyzm. Forum Philosophicum 1998 t. 3 s. 229-246 (dotyczy m.in. zagadnień literackich; tekst w języku angielskim i polsk...) szczegóły 
148.artykuł: Obremski Krzysztof: Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika. x 2001 ([w ks. zb.:] Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. Pod red...) szczegóły 
149.artykuł: Olma Marceli: Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników męskich w XVI- i XVII-wiecznych tekstach małopolskiej literatury plebejskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 259-288  szczegóły 
150.artykuł: Panasiuk Joanna: O motywach pasyjnych w kolędach późnobarokowych. Literatura Ludowa 2002 nr 6 s. 3-9  szczegóły 
151.artykuł: Pawlak Wiesław: Z problematyki konceptyzmu w prozie kaznodziejskiej epoki Baroku. Barok 2001 nr 2 s. 25-46  szczegóły 
152.artykuł: Pelc Janusz: Humanizm w baroku. Kontynuacje i metamorfozy. Barok 2003 nr 1 s. 9-30  szczegóły 
153.artykuł: Pelc Janusz: Klasycyzmy w baroku - wprowadzenie do dyskusji. Barok 2000 nr 2 s. 9- (nt. elementów klsycyzmu w epoce baroku...) szczegóły 
154.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Muza prostych rymów". Topika skromności w utworach staropolskich. Napis 2002 seria 8 s. 15-24 (dot. motywu skromnego poety w utworach poetów: Elżbieta Drużbacka, Wes...) szczegóły 
155.artykuł: Pirecki Piotr: Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 13-26  szczegóły 
156.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
157.artykuł: Raubo Grzegorz: O wolności i astrologicznym obrazie świata w literaturze polskiego baroku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 87-116 (m.in.: Wojciech Bystrzonowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Maciej...) szczegóły 
158.artykuł: Rothe Hans: Polnische Literatur bei den Ostslaven im 17. Jahrhundert. Die Welt der Slaven 1989 nr 1 s. 89-100  szczegóły 
159.artykuł: Rott Dariusz: Ikonosfera Leszna w latach 1628-1656 jako przestrzeń kulturowego współistnienia. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2000 t. 4 (1945) s. 49-70 (m.in. nt. utworu Samuela ze Skrzypny Twardowskiego "Pałac leszczyński ...) szczegóły 
160.artykuł: Ryba Renata: Trzy obrazy niewoli tatarsko-tureckiej w literaturze XVII wieku. Barok 2001 nr 1 s. 47-58 (w utworach: Marcina Paszkowskiego "Dzieje tureckie", Samuela z Klęczan...) szczegóły 
161.artykuł: Skórska-Jarmusz Agnieszka: Zbrodnia i kara w świetle wybranych listów i pamiętników drugiej połowy XVII stulecia. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 113-126  szczegóły 
162.artykuł: Sokolski Jacek: Barok a średniowieczne dziedzictwo. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1997 [z.] 38 s. 5-13  szczegóły 
163.artykuł: Sokolski Jacek: O rymowanej poezji łacińskiej polskiego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 23-38  szczegóły 
164.artykuł: Staszewski Jarosław: Cud św. Antoniego z osłem w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2002 [t.] 11 s. 327-356  szczegóły 
165.artykuł: Staszewski Jarosław: Cud św. Antoniego z osłem w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 327-355 (z fragm. utworów...) szczegóły 
166.artykuł: Staszewski Jarosław: Cudowna komunia św. Bonawentury w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 493-505  szczegóły 
167.artykuł: Stec Wiesław: O prozie polskich polemik antyjezuickich z lat 1578-1625. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział FP - Filologia Polska 1989 t. 13 (67) s. 7-39  szczegóły 
168.artykuł: Stuchlik-Surowiak Beata: "Związek wiekom długo pamiętny", czyli wizerunek małżeństwa w epitalamiach na ślub Jana Biharzowskiego i Ewy Conradi. Śląskie Miscellanea 2003 t. 16 s. 31-37  szczegóły 
169.artykuł: Suszko Henryk: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 118-20 ([rec. ks.:] J.A. Mycyk: Zapiski inostrancew kak istocznik po istorii O...) szczegóły 
170.artykuł: Szelińska Wacława: Izajasz Boner, Augustianin (ok. 1400-1471). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 597-622 (sylwetka Izajasza Bonera w żywotach spisanych przez Marcina Baroiusza,...) szczegóły 
171.artykuł: Tazbir Janusz: Literaturnye otgoloski posol'stva [Jurija i Stepana] Pushkinykh v Pol'shu (1650). Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 61-64 (dot. wizyty rosyjskiego poselstwa w Polsce w 1650 r. oraz pertraktacji...) szczegóły 
172.artykuł: Trościński Grzegorz: Barokowe wiersze o porach roku. Studia Filologiczne 2001 [t.] 2 s. 165-175  szczegóły 
173.artykuł: Wagner Marek: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu. Napis 2001 seria 7 s. 297-311  szczegóły 
174.artykuł: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: "Cnota z fortuną rozno z sobą chodzą! A nigdy w jednym gmachu się nie zgodzą" - walka Fortuny z Cnotą w wybranych utworach Jana Dantyszka, Jana Kochanowskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Barok 2002 nr 1/2 s. 75-96  szczegóły 
175.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od baroku do pozytywizmu. Ziemia pisarzy /4/. Ikar 2001 nr 6 s. 6-7 (dot. pisarzy: Stanisław Dunin-Karwicki, Wincenty Reklewski, Jan Kanty ...) szczegóły 
176.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od średniowiecza do baroku. Ziemia pisarzy (1). Ikar 2001 nr 3 s. 4-5 (dot. Wincentego z Kielc, Samuela Przypkowskiego, Andrzeja Wiszowatego...) szczegóły 
177.artykuł: Wiącek Tadeusz: W ariańskim kręgu. Ziemia pisarzy /3/. Ikar 2001 nr 5 s. 8-9 (dot. pisarzy: Andrzej Trzecieski, Andrzej Lubieniecki, Stanisław Lubie...) szczegóły 
178.artykuł: Wiącek Tadeusz: W czasach baroku. Ziemia pisarzy (2). Ikar 2001 nr 4 s. 6-7 (dot. pisarzy: Jan Andrzej Morsztyn, Stanisław Morsztyn, Łukasz Opalińs...) szczegóły 
179.artykuł: Wichowa Maria: O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 3-12 (m.in.: Anonim-Protestant, Olbrycht Karmanowski, Hieronim Morsztyn, Jan...) szczegóły 
180.artykuł: Wilkoń Aleksander: Manieryzm a barok w ujęciu stylistyczno-językowym. Barok 2000 nr 2 s. 131-142  szczegóły 
181.artykuł: Wilkoń Aleksander: Styl reistyczny w poezji barokowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 226-231  szczegóły 
182.artykuł: Winiarska Izabela: Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z "Agendy Gdańskiej". Napis 1999 seria 5 s. 15-28 (dot. kalendarzy: "Agenda albo forma porządku usługi świętej w zborach ...) szczegóły 
183.artykuł: Wiśniewska Halina: Orientalizmy i rutenizmy - wyrazy modne w XVII wieku (na przykładzie utworów poetyckich). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 269-284 (w twórczości Samuela Twardowskiego, Krzysztofa Opalińskiego, Józefa Ba...) szczegóły 
184.artykuł: Wiśniewska Halina: Rozkwit paremiologii w XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 289-297 (nt. popularności przysłów i ich stosowania w literaturze baroku...) szczegóły 
185.artykuł: Wojciechowska z Świeżawskich Maria: Z kultury obyczajowej Poznania z początkiem XVII w.. x 2002 ([w ks.:] Maria z Świeżawskich Wojciechowska: Kartki z przeszłości Pozn...) szczegóły 
186.artykuł: Wojciechowska z Świeżawskich Maria: Zapomniani a przypomnienia godni. x 2002 ([w ks.:] Maria z Świeżawskich Wojciechowska: Kartki z przeszłości Pozn...) szczegóły 
187.artykuł: Wyderka Bogusław: Zabytek kancelarii polszczyzny śląskiej z XVII w.. Studia Śląskie 1989 t. 47 s. 115-122 (z tekstem dokumentu sporządzonego w 1662 w kancelarii klasztoru August...) szczegóły 
188.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnie i punkty sprzedaży książek w Krakowie pierwszej połowy XVII w.. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 25-39  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
189.impreza: "Barok na koniec wieku" - konferencja interdyscyplinarna (2000).  szczegóły 
artykuł: Głażewski Jacek: Barok 2000 nr 1 s. 322-328 (sprawozdanie...) szczegóły 
190.impreza: "Barok polski wobec Europy. Barokowy przekład literacki i artystyczny" - Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna (2003).  szczegóły 
artykuł: Wierzbicka Krystyna, Wojtkowska Marta: Barokowy przekład literacki i artystyczny (Miedzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15-17 września 2003 r.). Barok 2003 nr 2 s. 253-257 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W telegraficznym skrócie. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 7 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 268 (not....) szczegóły 
191.impreza: "Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu" - Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Głażewski Jacek: Barok 2002 nr 1/2 s. 226-229 (omówienie...) szczegóły 
192.impreza: "Klasycyzmy w baroku" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 2000 nr 1 s. 329-331 (omówienie...) szczegóły 
193.impreza: "Le Baroque en Pologne et en Europe" - międzynarodowe kolokwium (1988).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 191-192  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 196-197  szczegóły 
194.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
195.impreza: "Rzeczpospolita w dobie >>Trylogii<<" [Henryka Sienkiewicza] - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Urbaniak Violetta: "Rzeczpospolita w dobie Trylogii" - wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Archeion 2000 t. 101 s. 336-337 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Urbaniak Violetta: Barok 1999 nr 1 s. 266-267 (omówienie...) szczegóły 
196.impreza: "Sarmackie theatrum. Od narodzin do śmierci" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Walińska Marzena: Od narodzin do śmierci. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) s. 5, 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1999 nr 1 s. 82 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Walińska Marzena: Barok 1999 nr 1 s. 261-264 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Mazurkowa B.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 42  szczegóły 
197.impreza: "Skarby pilności - polski barok i okolice" - studencka konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Paweł, Kryszczuk Anna: Skarby pilności. Uniwersytet 2002 nr 5 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
198.książka: Janik Maciej: Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 2003 (Wstęp. - Narodziny książki kalendarzowej - kręgi autorskie i organizac...) szczegóły 
199.książka: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.] Jerzy Grobis: Czasy saskie w sentymentach i resentymen...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339-340 (notka...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Odmienny wizerunek czasów saskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 195-206  szczegóły 
recenzja: Norkowska Aleksandra: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 273-275  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1996 nr 2 s. 254-258  szczegóły 
200.książka: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Praca zbiorowa. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teresa Kostkiewiczowa: Życie publiczne i życie prywat...) szczegóły 
recenzja: Kiełbik Jerzy: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2002 nr 3 s. 469-471  szczegóły 
201.książka: Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt. Praca zbiorowa. 2002 (Jacek Staszewski: Spotkania Zespołu "Między Barokiem a Oświeceniem" - ...) szczegóły 
202.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
203.książka: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zbigniew Wójcik: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
204.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: "Pisz do mnie na Berdyczów". Z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 53-66 (m.in. o dorobku karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświętszej Maryi P...) szczegóły 
205.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
206.artykuł: Kalik Judith: Polish Attitudes towards Jewish Spirituality in the Eighteenth Century. Polin 2002 t. 15 s. 77-85 (m.in. w świetle XVIII-wiecznego piśmiennictwa polskiego; z notą o auto...) szczegóły 
207.artykuł: Lipatow Aleksander: Barok - oświecenie: zagadnienia ciągłości i rola mecenatu. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 153-184  szczegóły 
208.artykuł: Marcinkowski Piotr: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku. Biblioteka 2003 nr 7 s. 9-26 (dot. funkcjonowania i zasobów wielkopolskich bibliotek szkolnych, klas...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: Kurek Jacek: Religijne dziedzictwo sarmatyzmu. Christianitas 2003 nr 15/16 s. 171-178 (m.in. nt. sarmatyzmu w okresie polskiego romantyzmu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Wiącek Tadeusz: Od baroku do pozytywizmu. Ziemia pisarzy /4/. Ikar 2001 nr 6 s. 6-7 (dot. pisarzy: Stanisław Dunin-Karwicki, Wincenty Reklewski, Jan Kanty ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
212.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 134 (not....) szczegóły 
214.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
215.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
216.dotyczy innego zapisu:
-książka: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Stefan Bednarek: Wstęp. * I. Wiedza o kulturze. - And...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
217.książka: Koralowy jubileusz Unii. 2002 ([Materiały z XXXV-lecia Unii, Kościerzyn 4-6 X 2002]. Bożena Klejny: Z...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: D.Ch.: Zapomniane wielkości baroku. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 3/4 s. 30 (dot. spotkania z cyklu "Verba Sacra. Wielka klasyka", którego bohatera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Marcinkowski Piotr: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku. Biblioteka 2003 nr 7 s. 9-26 (dot. funkcjonowania i zasobów wielkopolskich bibliotek szkolnych, klas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
220.książka: Zatorska Izabella: Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire. 2000 (Iza Zatorska: Bio-bibliographie provisoire des voyageurs polonais en F...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Cz. II. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 7-21 (dot. m.in. gazet seryjnych z przełomu XVII/XVIII w. wydawanych przez J...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 349 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
223.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
224.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
225.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
recenzja: Korytko Andrzej: Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Łysiak Anna: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 264  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 346-347 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
226.książka: Targosz Karolina: Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach. 2002 ([Dot. dziejów zakonów na podstawie kronik]....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 13  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222-223 (nota...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Pełnia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 24  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Targosz Karolina: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 38-40 (not....) szczegóły 
recenzja: Tryjarski Edward: Wzmianki dotyczące Ormian w studium o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 29-31  szczegóły 
streszczenie: (MB): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 186 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
228.książka: Żelazny Jan: Motywy biblijne w twórczości wybitnych przedstawicieli literatury polskiej od Renesansu do Romantyzmu. 2002 (I. Renesans: Jan Dantyszek (1485-1548), Klemens Janicki (1516-1543), J...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
229.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2000 (Wstęp. I. Religijne i filozoficzne koncepcje cierpienia. 1. W kręgu de...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 2001 nr 1 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Gutmańska Ewa: Barokowy świat cierpienia. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 10/12 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Danuta: Monografia o cierpieniu. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 2 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 263  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 229-230  szczegóły 
230.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. 2002 (Przedmowa do wydania drugiego. Wstęp. I. Religijne i filozoficzne konc...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Paweł: Perspectiva 2003 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Koehler Krzysztof: Fuga temporis. Czas w polskiej literaturze barokowej. Topos 2000 nr 3/4 s. 24-37  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
232.książka: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. 2000 (Słowo wstępne. * I [Potop szwedzki w literaturze]: Renarda Ocieczek: "...) szczegóły 
recenzja: Kontny Celina: Czy potrzebna nam jest wiedza o potopie?. Śląsk 2001 nr 5 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Monika: Barok 2001 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
233.książka: Dziechcińska Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 2001 ([Dot. wzorów parenetycznych: jaka kobieta powinna być w życiu społeczn...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Barok 2001 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Małżeństwo, ślub, wesele (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Ślękowa Ludwika: Altpolnische Hochzeitscarmina im rituellen Kontext. x ([w ks.:] Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multime...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marność (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Raubo Grzegorz: O ciele, marności i wzgardzie świata w poetyckiej refleksji czasów baroku. Studia Muzealne 2000 z. 19 s. 9-17 (głównie w twórczości poetów: Jan Gawiński, Stanisław Herakliusz Lubomi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Trościński Grzegorz: Barokowe wiersze o porach roku. Studia Filologiczne 2001 [t.] 2 s. 165-175  szczegóły 
238.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
239.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
240.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
241.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Lasocińska Estera: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 58-73 (z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
243.książka: Moisan-Jabłońska Krystyna: Obrazowanie walki dobra ze złem. ([Dot. motywu walki dobra ze złem w polskiej sztuce kościelnej i piśmie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Staszewski Jarosław: Cudowna komunia św. Bonawentury w sztuce i piśmiennictwie polskiego baroku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 493-505  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Konstańczak Stefan: Wizja śmierci chwalebnej w sarmackiej Rzeczypospolitej. Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 61-76 (dot. m.in. utworów literackich...) szczegóły 
246.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
247.artykuł: Sobczak-Jaskulska Renata: Plakieta wotywna z herbem Łodzia z 1652 r. wyubrażeniem barokowej "Ars moriendi"?. Studia Muzealne 2000 z. 19 s. 41-57 (m.in. umieranie, śmierć, tematyka eschatologiczna w tekstach literacki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Władza, władca (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
248.książka: Pfeiffer Bogusław: Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władzy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia. 2002 (Wstęp. - 1. Regnum i Sacerdotium. Ideowe i prawno-polityczne aspekty p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
249.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (m.in. o dorobku wydawniczym karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświęts...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
251.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
252.artykuł: Nagielski Mirosław: Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej. Napis 2001 seria 7 s. 219-233 (z tekstami ananimowych utworów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaliński Jan Damascen
254.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mielecki Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Matecki Krzysztof: Postylle ojca Szymona Mieleckiego na tle kaznodziejstwa polskiego 2 połowy XVI wieku. Studia Claromontana 2003 t. 21 s. 5-58 (dot. dwóch kodeksów kazań Szymona Mieleckiego napisanych w latach 1599...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stefanides Melchior
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Adriana Wieszczyckiego, w kontekście recepcji ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ustrzycki Andrzej Wincenty
257.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Milewska-Waźbińska Barbara: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich. 1998 (Wstęp. * Historyczny epos staropolski a tradycja europejska. Jan III S...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieszczycki J. Adrian
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Melchiora Stefanidesa, w kontekście recepcji p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
259.książka: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach, 13-15 maja 2002 roku. 2003 ([M.in. zawiera:] II. Słowiańszczyzna - Węgry - Orient. Aleksandr W. Li...) szczegóły 
260.książka: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały konferencji naukowej "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.). 2000 (Przemówienie prof. dra hab. Stanisława Dubisza, Dziekana Wydziału Polo...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Barok 2000 nr 2 s. 259-261  szczegóły 
261.książka: Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multimedialen Praesentationsformen im Barok. 2001 ([Zawiera m.in.:] Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz: Vorwort der Her...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 834-836  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Barokowy gust literacki. W świecie emblematów i poezji medytacyjnej. x 2002 ([w ks. zb.:] Rozważania o smaku artystycznym. Studia. Pod red. Józefa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
263.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 134 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
264.książka: Dziechcińska Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 2001 ([Dot. wzorów parenetycznych: jaka kobieta powinna być w życiu społeczn...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Barok 2001 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
265.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
266.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
267.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
268.artykuł: Konior Alojzy: Związki uczonych Leszna z Holandią w XVII w.. Przyjaciel Ludu 2001 z. 3 s. 13-16 (dot. pobytów w Holandii m.in. pisarzy: Maciej Głoskowski, Jan Jonston,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Badstuebner-Kizik Camilla, Kizik Edmund: Sprachen Lernen in der fruehen Neuzeit. Polnisch- und Deutschunterricht in Danzig vor dem Hintergrunt der "Vierzig Dialogi" des Nicolaus Volckmar (1612). Studia Germanica Gedanensia 2003 [nr] 11 s. 25-51 (dot. rozmówek niemiecko-polskich z 1612 roku autorstwa Nicolausa Volck...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
270.książka: Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multimedialen Praesentationsformen im Barok. 2001 ([Zawiera m.in.:] Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz: Vorwort der Her...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 834-836  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
271.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Betko Irina: Epihtafihja jak relihgihjjno-fihlosofs'kihjj zhanr ukrajinskoji barokovoji poezihji. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 37-59 (na przykładach utworów staroukraińskich Kasjana Sakowicza i staropolsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Franciszek z Asyżu święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
273.książka o twórcy: Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. 2001 (Mieczysław Ubysz: Słowo powitania ojca rektora. * Stanisław Celestyn N...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 72-73 (nota...) szczegóły