Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Reportaż
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Malysa Oksana: Tekstovye kategorii v publicisticheskom stile. Sopostavitel'nyjj russko-pol'skijj analiz. 2002 (Predislovie. * Vstuplenie: Ponjatie kategorii v filosofii. - Jazykovye...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Gołuch Arletta: Język potoczny w reportażach "Gazety Wyborczej". x 1999 ([W ks. zb.:] W świecie mediów. Pod red. Mieczysława Balowskiego. Opole...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Bańkowska Edyta, Jagodzińska Joanna, Kozłowska Ewa, Mikołajczuk Agnieszka, Wolańska Ewa, Wolański Adam, Wszeborowska Hanna: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Część I: Praktyczna stylistyka - pod...) szczegóły 
4.książka: Dziennikarstwo i świat mediów. 2000 (Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Od redaktorów. * Z teorii i histori...) szczegóły 
5.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
6.książka: Stylistyka a pragmatyka. 2001 ([Materiały z konferencji naukowej zorg. w X 2000 w Katowicach. Zawiera...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Furman Wojciech, Kaliszewski Andrzej, Wolny-Zmorzyński Kazimierz: Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania. 2000 (Wstęp. * I. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatu...) szczegóły 
8.książka: Genologia dzisiaj. 2000 ([Tom pokonferencyjny XXIX Konferencji Teoretycznoliterackiej "Genologi...) szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pośmiertny tryumf genologii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 100-110  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Litwin Jadwiga: Język i styl polskiego reportażu (Na materiale z lat 1945-1975). 1989  szczegóły 
11.książka: Magdoń Andrzej: Raporter i jego warsztat. 1993 (Wstęp. - Część I: Reporterzy i reportażyści. Wiadomości. Źródła inform...) szczegóły 
12.książka: Malysa Oksana: Tekstovye kategorii v publicisticheskom stile. Sopostavitel'nyjj russko-pol'skijj analiz. 2002 (Predislovie. * Vstuplenie: Ponjatie kategorii v filosofii. - Jazykovye...) szczegóły 
13.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
14.książka: Rejter Artur: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. 2000 (Wstęp. - I. Perspektywy badań nad ewolucją języka. Podstawy metodologi...) szczegóły 
recenzja: Kita Małgorzata: Postscriptum 2002 nr 2/3 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Loewe Iwona: Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 56-60  szczegóły 
recenzja: Nabrdalik Agata: Stylistyka 2001 nr 10 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Wąsala Katarzyna: Na pograniczu kategorii genologicznych. Napis 2001 seria 7 s. 535-538  szczegóły 
15.książka: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. 1992 (Kazimierz Wolny: Słowo wstępne. * Wyznaczniki i próby zdefiniowania re...) szczegóły 
16.książka: Sztachelska Jolanta: "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont. 1997 (Sytuacja reportażu (Wstęp). * Cz. I. Do i od reportażu. Rozdz. 1. Prus...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Maciej: Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont). Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 351-359  szczegóły 
17.książka: Wolny Kazimierz: O poetyce współczesnego reportażu polskiego. 1945-1985. 1991 (Wstęp. - Elementy prereportażowe w literaturze polskiej i kształtowani...) szczegóły 
recenzja: Speina Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 725-729  szczegóły 
18.książka: Wolny Kazimierz: Reportaż - jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 1996  szczegóły 
19.książka: Wolny Kazimierz: Z teorii prozy narracyjnej i reportażu. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Antoniewicz Grażyna: Delta 1989 nr 74 s. 3 (głównie o reportażu radiowym....) szczegóły 
21.artykuł: Bauer Zbigniew: Towar i godność. Bestseller 1990 nr 6 s. 13 (wywiad nt. kondycji współczesnego reportażu; rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
22.artykuł: Borek Małgorzata: Registrovaja kharakteristika zhanra reportazha v sovremennom russkom jazyke. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1993 nr 20 (1322) s. 71-78  szczegóły 
23.artykuł: Dąbrowski Paweł: Kłopoty z reportażem (Wokół sporu o "literackość" reportażu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 243-257  szczegóły 
24.artykuł: Goldbergowa Krystyna: Express Wieczorny 1989 nr 84 s. 11 (wywiad nt. polskiej szkoły reportażu; rozm. Tomasz Zbigniew Zepert....) szczegóły 
25.artykuł: Górny Grzegorz: Kryzys reportażu. Res Publica Nowa 1993 nr 7/8 s. 52-54  szczegóły 
26.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Hasło - reportaż. Bestseller 1991 nr 8 s. 18-19 (hasło do przygotowywanego "Słownika literatury polskiej XX wieku"...) szczegóły 
27.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Hasło reportaż. Bestseller 1990 nr 7 s. 12-13 (hasło "Reportaż" zamieszczone w "Słowniku literatury polskiej XX wieku...) szczegóły 
28.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Stworzyć siebie. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 23 (autorefleksje o psychicznym warsztacie reportera; fragm. ścieżki dźwię...) szczegóły 
29.artykuł: Krall Hanna: Hanna Krall o warsztacie reportera. Bestseller 1990 nr 1 s. 22  szczegóły 
30.artykuł: Litwin Jadwiga: Przytoczenie i parenteza w reportażu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 20 (72) s. 61-77  szczegóły 
31.artykuł: Mońko Michał: Tylko prawda jest ciekawa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 4-5 (szkic...) szczegóły 
32.artykuł: Ostrowski Witold: Reportaż kryminalny w Anglii XVI i XVII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 29 s. 169-188  szczegóły 
33.artykuł: Rejter Artur: List z podróży jako poprzednik reportażu. O ewolucji gatunku. x 1998 ([W ks. zb.:] Słowo i czas. Red. Stanisław Gajda i Anna Pietryga. Opole...) szczegóły 
34.artykuł: Rejter Artur: Organizacja fragmentów delimitacyjnych reportażu podróżniczego i gatunków prekursorskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 130-141 (nt. powiązań reportażu z takimi odmianami genologicznymi jak list, dzi...) szczegóły 
35.artykuł: Roszko Janusz: Reporter a historia. Kontrasty 1989 nr 6 s. 29-32  szczegóły 
36.artykuł: Wolny Kazimierz: Reportaż - prawda czy fikcja?. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 261-276 (problem prawdy i fikcji w reportażu...) szczegóły 
37.artykuł: Wolny-Zmorzyński Kazimierz: Reportaż a feature - próba charakterystyki porównawczej. Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 1/2 s. 68-76  szczegóły 
38.artykuł: Wrońska Jolanta: Do czego służą łabędzie?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 51 s. 13 (nt. polskiego reportażu...) szczegóły 
39.artykuł: Żebrowski Stanisław: Notatki z wykładu Franciszka Piątkowskiego o reportażu. Scriptores Scholarum 1995 nr 7 s. 98-100  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Magdoń Andrzej: Raporter i jego warsztat. 1993 (Wstęp. - Część I: Reporterzy i reportażyści. Wiadomości. Źródła inform...) szczegóły 
42.książka: Wolny Kazimierz: Reportaż - jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Stworzyć siebie. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 23 (autorefleksje o psychicznym warsztacie reportera; fragm. ścieżki dźwię...) szczegóły 
44.artykuł: Krall Hanna: Hanna Krall o warsztacie reportera. Bestseller 1990 nr 1 s. 22  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Sztachelska Jolanta: "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont. 1997 (Sytuacja reportażu (Wstęp). * Cz. I. Do i od reportażu. Rozdz. 1. Prus...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Maciej: Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont). Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 351-359  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 1999 (Słowo wstępne. I. Pióra niewieście. Krytycy o prozie kobiecej międzywo...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Ogarną ludzki ród?. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Ciekawa innych kobiet. Arkusz 2000 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Płeć i pismo. Opcje 2000 nr 2/3 s. 78-80  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 275  szczegóły 
48.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
49.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Jastrzębski Jerzy: Koniec żałosny. 1992 (Od autora [wstęp]. - Wokół realizmu: Krytyka i polityka [związki kryty...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Stefan: Jaki początek, taki i koniec. Odra 1994 nr 2 s. 104-105  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
52.książka: Szydłowska Joanna: Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń. 2001 (Wstęp. - Rozdział I: Euforia i przerażenie 1945-1948. Rozdział II: Let...) szczegóły 
recenzja: (bs): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 1 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chłosta-Zielonka Joanna: Masovia 2003 t. 6 s. 199-203  szczegóły 
53.książka: Tarnawski Wit: Uchwycić cel. Szkice krytyczne. 1993 (I. Conrad: Pierwsze spotkanie z Conradem ("Nostromo"). Conrad versus S...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Bauer Zbigniew: Towar i godność. Bestseller 1990 nr 6 s. 13 (wywiad nt. kondycji współczesnego reportażu; rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
56.artykuł: Górecki Wojciech: Kryzys reportażu czy kryzys reporterów. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
57.artykuł: Jaki był nasz reportaż lat osiemdziesiątych. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 7-8 (wypowiedzi reportażystów w sondzie czas. Nowe Książki: Krzyszto...) szczegóły 
58.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Hasło reportaż. Bestseller 1990 nr 7 s. 12-13 (hasło "Reportaż" zamieszczone w "Słowniku literatury polskiej XX wieku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Szydłowska Joanna: Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń. 2001 (Wstęp. - Rozdział I: Euforia i przerażenie 1945-1948. Rozdział II: Let...) szczegóły 
recenzja: (bs): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 1 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chłosta-Zielonka Joanna: Masovia 2003 t. 6 s. 199-203  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Mackiewicz Antoni: Felieton i reportaż. Z Sienkiewiczem poznajemy wybrane formy wypowiedzi - cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 87-102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pruszyński Ksawery
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Ziątek Zygmunt: SSSR v pol'skikh putevykh ocherkakh (1920-1942). Novaja Pol'sha 2002 nr 4 s. 9-13 (m.in. nt. reportaży twórcy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
    książki o twórcy (alfabet autorów)
62.książka o twórcy: Wolny Kazimierz: Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza. 1991  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Lusznia Jan: Sztuka reportażu Melchiora Wańkowicza. Okolice [Warszawa] 1989 nr 10 s. 20-32  szczegóły 
  Wiśniowski Sygurd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 317-325 (dot. m.in. publicystyki Wiśniowskiego w kontekście rozwoju gatunkowego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Durczak Jerzy: Contemporary American literary nonfiction. 1988 ([Studium nt. reportażu literackiego we współcz. prozie amerykańskiej; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Ostrowski Witold: Reportaż kryminalny w Anglii XVI i XVII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 29 s. 169-188  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    książki (alfabet autorów)
67.książka: [Siedemdziesiąt] 70 lat Polskiego Radia. 1925-1995. 1995 ([Dedykacja:] Pamięci Macieja Józefa Kwiatkowskiego [...]. * [Zawiera m...) szczegóły 
recenzja: Sadowska Iwona: Bez kompleksów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 6 s. 20  szczegóły 
recenzja: Steinhagen Edward: 70 lat w eterze. Życie Warszawy 1995 nr 351 s. 7  szczegóły 
recenzja: Szwarcman Dorota: Radio w albumie. Gazeta Wyborcza 1996 nr 39 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wierusz Marek: Gwiazdy bez twarzy. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 53  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
68.audycja radiowa: Historia reportażu literackiego PR.  szczegóły