Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Przysłowie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bartoszewicz Iwona: Analoge Sprichwoerter im Deutschen, Niederlaendischen und Polnischen. Eine konfrontative Studie. 1994 (1. Einleitung. 2. Die "sprichwoertlichen Internationalismen" ihre Herk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe w polskiej kulturze. x 1996 ([W ks.:] Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996, s. 121-135...) szczegóły 
3.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe związane z okresem wielkanocnym. x 1997 (w ks.: Wielkanoc w polskiej kulturze. Poznań 1997, s. 145-149...) szczegóły 
4.artykuł: Chrupała Aleksandra: L'image de la femme a travers les proverbes et les expressions idiomatique en francais et en polonais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2000 t. 14 (1929) s. 18-35 (na przykładzie wyrażeń przysłowiowych i idiomatycznych polskich i fran...) szczegóły 
5.artykuł: Cox Henryk L.: Niektóre aspekty przysłowia: forma, treść, znaczenie kontekstualne, funkcja i skojarzenia we współczesnym użyciu. Literatura Ludowa 1995 nr 1 s. 29  szczegóły 
6.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Czy Polak jest zawsze mądry po szkodzie? - czyli obrazek ilustrujący różność konceptualizacji świata. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
7.artykuł: Długosz Katarzyna: Obraz "kobiety" utrwalony w polskich przysłowiach. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2000 t. 26 s. 113-122  szczegóły 
8.artykuł: Gawęda Ilona: Zu Eigennamen in deutschen und polnischen Sprichwoertern. Glottodidactica 1998 t. 26 s. 89-100 (z licznymi przysłowiami polskimi i niemieckimi...) szczegóły 
9.artykuł: Grodzka Sylwia: Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 39-46  szczegóły 
10.artykuł: Jaracz Małgorzata: Stereotyp onimiczny w przysłowiach polskich. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 113-123  szczegóły 
11.artykuł: Jarco Magdalena: Przysłowiowa Polska. Wprost 2000 nr 25 s. 52, 54, 56 (nt. genezy przysłów...) szczegóły 
12.artykuł: Kądzielawa Danuta, Rymarczyk Krystyna, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Przysłowia jako teksty. Poradnik Językowy 2000 z. 7 s. 22-32  szczegóły 
13.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Z badań nad przysłowiami. Wstęp do neuroparemiologii. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 135-162  szczegóły 
14.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Das Frauenbild in Sprichwoertern aus kontrastiver Sicht. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
15.artykuł: Koper Anna: Empiryczne i mitologiczne podstawy przepowiedni meteorologicznych. Czas w przepowiedniach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 233-249  szczegóły 
16.artykuł: Kowalska-Glikman Stefania: Biedni i bogaci w przysłowiach polskich. Kieleckie Studia Historyczne 1994 t. 12 s. 177-182  szczegóły 
17.artykuł: Krzyżanowska Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 277-278 ([rec. ks.:] Charlotte Schapira: Les stereotypes en francais: proverbes...) szczegóły 
18.artykuł: Lejczyk Włodzimierz: Iz nabljudenijj nad leksikojj paremijj. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 417-424  szczegóły 
19.artykuł: Lewandowska Anna: Das deutsche Sprichwort als mehrdimensionales Phaenomen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 153-167 (przysłowie niemieckie jako wielopłaszczyznowy fenomen językowy; ze str...) szczegóły 
20.artykuł: Lewicki Andrzej Maria: Od przysłowia do frazeologizmu. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
21.artykuł: Lipińska Magdalena: La vision du monde et les normes dans les priameles polonaises. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 269-272  szczegóły 
22.artykuł: Lipińska Magdalena: L'equivalence des proverbes prototypiques polonais et francais. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 261-271  szczegóły 
23.artykuł: Lipińska Magdalena: Les priamels polonais. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 2001 z. 57 s. 185-191  szczegóły 
24.artykuł: Lipińska Magdalena: Les prototypes proverbiaux polonais et francais dans la description directe. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 2003 z. 59 s. 97-111  szczegóły 
25.artykuł: Lizis Elżbieta: Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łacińskiego w języku niderlandzkim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1991 nr 14 (1200) s. 87-100  szczegóły 
26.artykuł: Lubaś Władysław: Przysłowia i sentencje a potoczne myślenie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 306-318  szczegóły 
27.artykuł: Lukszyn Jerzy: Poslovica kak tekst. Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 377-383  szczegóły 
28.artykuł: Meronk Anna, Pańczyk Joanna: Imię św. Jana jako komponent przysłów polskich. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
29.artykuł: Michaux Christine: Proverbe et jugement individuel: Deux incompatibles?. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 129-138  szczegóły 
30.artykuł: Mieder Wolfgang: General thoughts on the nature of the proverb. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 89-102  szczegóły 
31.artykuł: Mieder Wolfgang: Ogólne uwagi o naturze przysłów. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 49-63  szczegóły 
32.artykuł: Pajdzińska Anna: Przysłowie we współczesnym utworze poetyckim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 333-342  szczegóły 
33.artykuł: Pelletier Catherine: Stereotyp językowy kobiety w przysłowiach francuskich i polskich. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 185-199  szczegóły 
34.artykuł: Przybyszewski Krzysztof, Tyszka Tadeusz: Przysłowia o ryzyku. Studia Socjologiczne 1999 nr 3 s. 165-179  szczegóły 
35.artykuł: Przysłowia w literaturze. Płomyczek 1993 nr 3 s. 6 (nt. przekształceń pewnych wyrażeń z tekstów literackich w przysłowia...) szczegóły 
36.artykuł: Seiffert Irena: Obraz Słowianina w przysłowiach geograficznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 245-252  szczegóły 
37.artykuł: Sitarz Magdalena: Some problems of Yiddish-Polish comparative paroemiology. x 2000 ([w ks. zb.:] Jews in Poland. Vol. 1. Edited by Andrzej K. Paluch. Krak...) szczegóły 
38.artykuł: Szpila Grzegorz: Archaic Lexis in Polish Proverbs. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
39.artykuł: Szpila Grzegorz: Minimum paremiologiczne języka polskiego - badanie pilotażowe. Język Polski 2002 r. 82 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
40.artykuł: Szpila Grzegorz: Przysłowie - semantyka tekstu jednozdaniowego. Język Polski 1999 r. 79 nr 5 s. 371-378  szczegóły 
41.artykuł: Szpila Grzegorz: Przysłowie jako element zdobywania wiedzy o języku obcym. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 381-387 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
42.artykuł: Szpila Grzegorz: Rzecz o polskich priamelach. Literatura Ludowa 2001 nr 1 s. 13-19  szczegóły 
43.artykuł: Szpila Grzegorz: Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach. Literatura Ludowa 2000 nr 3 s. 13-22  szczegóły 
44.artykuł: Szpila Grzegorz: Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 31-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
45.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Narody w przysłowiach. Wiedza i Człowiek 1996 nr 2 s. 10-13 (nt. przysłów polskich, rosyjskich, czeskich, słowackich, ukraińskich i...) szczegóły 
46.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Przysłowia dialogowe. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
47.artykuł: Zmarzer Wanda: Strukturno-semanticheskaja kharakteristika russkojj i pol'skojj paremii (Na materiale poslovic i pogovorok, vyrazhajushhikh otnoshenie cheloveka k sverkh"estestvennym silam). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 385-389  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Zagadka
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Wójcicka Urszula: Między folklorem a literaturą. Zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi. 1991  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 141  szczegóły 
recenzja: Woźniak Anna: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 133-134  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Horodecka Ewa, Osadnik Wacław: Remarks on the translation of proverbs from English into Polish. x 1991 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Wellington) 1991...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Wiśniewska Halina: Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa. 1994 (Sytuacja języka polskiego w XVII wieku. Socjolingwistyczny charakter p...) szczegóły 
recenzja: Karpluk Maria: Język Polski 1996 r. 76 nr 4/5 s. 383-386  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1995 nr 126 s. 44  szczegóły 
recenzja: Rewers Renata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1996 nr 5 s. 467-468 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Folklor Górnego Śląska. 1989 ([Zawiera m. in.:] D. Simonides: Rozwój i znaczenie folkloru na Górnym ...) szczegóły 
recenzja: Kolczyński Jarosław: Folklor Górnego Śląska. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 3/4 s. 72-76  szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Trybuna Opolska 1989 nr 48 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Nad otwartą książką. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Folkloru żniwo dostatnie. Dziennik Zachodni 1989 nr 75 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 66 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 63 (sprostowanie dyrekcji Wydawnictwa "Śląsk" dot. nazw. Elżbiety Dąbrowsk...) szczegóły 
sprostowanie: Śląsk przeprasza. Życie Literackie 1989 nr 17 s. 13 (sprost. dyrekcji Wydawnictwa "Śląsk" dot. nazwiska Elżbiety Dąbrowski...) szczegóły 
53.książka: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides. 1999 (Teresa Smolińska: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] O zbieraczach i badaniu ku...) szczegóły 
54.książka: Folklorystyka na przełomie wieków. 1999 ([Zawiera m.in.:] Karol Daniel Kadłubiec: Wprowadzenie. * Karol Daniel ...) szczegóły 
recenzja: Budniak Józef: Lud 1999 t. 83 s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: O problemach współczesnej folklorystyki. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 65-69  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe w polskiej kulturze. x 1996 ([W ks.:] Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1996, s. 121-135...) szczegóły 
56.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe związane z okresem wielkanocnym. x 1997 (w ks.: Wielkanoc w polskiej kulturze. Poznań 1997, s. 145-149...) szczegóły 
57.artykuł: Borejszo Maria: Przysłowia ludowe związane z okresem wielkanocnym. x 1997 ([W ks. zb.:] Wielkanoc w polskiej kulturze. Poznań 1997 s. 145-151...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Folklor - sacrum - religia. Praca zbiorowa. 1995 ([Zawiera m.in.:] Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Bartmiński: Wstęp. *...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Koper Anna: Empiryczne i mitologiczne podstawy przepowiedni meteorologicznych. Czas w przepowiedniach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 233-249  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Długosz Katarzyna: Obraz "kobiety" utrwalony w polskich przysłowiach. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2000 t. 26 s. 113-122  szczegóły 
61.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Das Frauenbild in Sprichwoertern aus kontrastiver Sicht. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Seiffert Irena: Wizerunek Cygana w polskich przysłowiach i jego historyczno-kulturowe uwarunkowania. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2001 t. 27 s. 91-103  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Wilno, Wileńszczyzna i Litwa w przysłowiach. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Dynak Władysław: Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. 1993  szczegóły 
recenzja: Kłodnicki Zygmunt: Literatura Ludowa 1995 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
recenzja: Lubieniecka Maria: Na łów, na łów, na łowy. Życie Warszawy 1994 nr 29 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1994 z. 2 s. 260-261 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Seiffert Irena: Obraz Słowianina w przysłowiach geograficznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 245-252  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
66.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r.. 1997 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Kryzys, pornografia ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Grodzka Sylwia: Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 39-46  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Koziara Stanisław: Symbolika zwierzęca we frazeologii i przysłowiach języka polskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    proza (alfabet tytułów)
69.proza: [Przysłowia]. Kwartalnik Opolski 1998 nr 1 s. 41-63; nr 2 s. 61-80; nr 3/4 s. 87-109 (wybór przysłów opatrzony koment.; wybór, koment. i wstęp: Jerzy Pośpie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Taylor-Terlecka Nina: Poetyka i przestrzeń. "Genius loci" i kłopoty z krajobrazem. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Wiśniewska Halina: Środki artystyczne w przysłowiach Szymona Szymonowica. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 361-70  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
72.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
73.artykuł: Wołodkiewicz Witold: Łacińskie paremie prawnicze w polskiej praktyce sądowej. Meander 2000 nr 4 s. 279-294 (z aneksem: Inskrypcje łacińskie na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Błachut Edyta: Sprachspiel mit Sprichwoerten bei Guenter Grass. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 122 (2174) s. 137-145 (wykaz przysłów i ich przekształceń używanych przez pisarza na podstawi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Adamowski Jan, Smyk Katarzyna: Słowackie studium o przysłowiach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 309-312 (rec. ks.: Zuzana Profantova: Little fish are sweet. Selected Writings ...) szczegóły