Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Exemplum
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Szostek Teresa: Exemplum w polskim średniowieczu. 1997 (Wstęp [definicja exemplum; źródła, ich rodzaj, charakter, czas powstan...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Zbigniew: Święci, aniołowie i demony w exemplach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek "Exemplum w polskim średniowieczu"). Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 221-233  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 357-358 (not....) szczegóły 
recenzja: Starnawska Maria: Od kazania do "Figlików" Reja. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 51  szczegóły 
recenzja: W.M.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 238 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: J.W.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 160 ([rec. ks.:] Michael Menzel: Predig und Geschichte. Historische Exempel...) szczegóły 
3.artykuł: Kaczmarek Marian: Średniowieczne exemplum jako przekaz paraboliczny. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 81-87  szczegóły 
4.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
5.artykuł: Panuś Kazimierz: Egzemplum w historii kaznodziejstwa. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 299-316  szczegóły 
6.artykuł: Szostek Teresa: Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 97-111  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Bylina Stanisław: Kazania w Polsce średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 13-35 (geneza i historia oraz struktura i rozwój gatunku w Polsce od XIII-XV ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu. 1996 (Stanisław Uliasz: Słowo wstępne. - Zbigniew Światłowski: Literatura cz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Brojer Wojciech: Ewolucja exemplum w XII i XIII w.. x nr s. ([w ks.:] Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławo...) szczegóły 
11.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Guriewicz Aron: Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku. 1997 (Rozdz. I. Exempla: gatunek literacki i styl myślenia. Rozdz. II. Świat...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Poznać świadomość średniowiecznych. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Przyszłość Średniowiecza (Chrześcijańskie zjednoczenie Europy). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 11 s. 2  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans średniowiecza?. Literatura 1998 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Średniowieczne zwierciadło masowej kultury religijnej. Znak 1998 nr 4 s. 139-146  szczegóły 
recenzja: Literatura 1997 nr 10 s. 61 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Ysern i Lagarda Josep-Antoni: Acostament al concepte d'exemplum des dela perspectiva d'un exemplari catala del segle XV. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 9-31 (pojęcie exemplum z perspektywy katalońskiego zbioru przykładów z XV w....) szczegóły