Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Kazanie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
2.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
3.książka: Tekst. Analizy i interpretacje. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "Tekst, dyskurs, obraz świata; Kazimi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kucharska Elżbieta: Das biblische Wortschatz in katolischen Predigten von heute. Eine Studie ueber deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B. Convivium 1999 s. 225-243 (analiza współczesnych katolickich kazań polskich i niemieckich pod wzg...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
6.książka: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). 1994 ([Zawiera m.in.:] Aldona Skudrzykowa: Język mówiony w dialogach literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
10.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
11.książka: Grzegorski Zdzisław: Homiletyka kontekstualna. 1999 (Wprowadzenie. - Próba refleksji nad posługą słowa. O kontekstualny cha...) szczegóły 
recenzja: Kubski Grzegorz: O homiletyce kontekstualnej Zdzisława Grzegorskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 247-252  szczegóły 
12.książka: Wilk Wiesław: Z pogranicza literatury i przepowiadania. Szkice i teksty. 1993 ([M.in. szkice z zakresu homiletyki i jej literackich aspektów:] Polska...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Literatura i przepowiadanie. Akcent 1995 nr 3/4 s. 197-199  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Sesja jezuicka. Zeszyty Sandomierskie 1995 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Siwek Gerard: Homo Dei 1993 nr 3 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Literatura i przepowiadanie. Więź 1993 nr 8 s. 166-170  szczegóły 
13.książka: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniu. 1996  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Zrozumieć kazanie. Przegląd Powszechny 1997 nr 7/8 s. 143-145  szczegóły 
recenzja: Przybylska Renata: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 61-64  szczegóły 
recenzja: Przybylska Renata: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 279-282  szczegóły 
recenzja: Sarzyńska Dorota: Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 66-70  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Retoryka ambony. Więź 1997 nr 7 s. 195-197  szczegóły 
14.książka: Zerfass Rudolf: Od aforyzmu do kazania. 1995 (Gerard Siwek: Przedmowa. - Rolf Zerfass: Wstęp do wydania polskiego. -...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 456-458  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Bednarek Antoni: Zapomniane uznanie kaznodziejskie dla pisarzy. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 199-207 (rola lliteratury w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym XIX/XX w....) szczegóły 
16.artykuł: Borucki Tadeusz: O lingvisticheskojj kharakteristike propovedi kak zhanra teksta. x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
17.artykuł: Bylina Stanisław: Kazania w Polsce średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 13-35 (geneza i historia oraz struktura i rozwój gatunku w Polsce od XIII-XV ...) szczegóły 
18.artykuł: Chaim Władysław: Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd badań empirycznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 17-31  szczegóły 
19.artykuł: Dobrowolski Paweł T.: Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 27-58  szczegóły 
20.artykuł: Fortuna Paweł, Krok Dariusz: Znaczenie wokalnych elementów struktury kazania dla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2001 t. 21 s. 181-213  szczegóły 
21.artykuł: Franczak Grzegorz: U źródeł kaznodziejstwa - próba syntezy. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 181-186  szczegóły 
22.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
23.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Monolog czy dialog? Między pięknem a skutecznością - ujęcie kontekstualne. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 121-133 (dot. wypowiedzi kaznodziejskich...) szczegóły 
24.artykuł: Jaklova Alena: K jazykove strance ceskych baroknich textu, zejmena kazani. Stylistyka 1999 nr 8 s. 291-305  szczegóły 
25.artykuł: Kapralska Łucja: Kazanie jako specyficzny typ komunikowania słownego. Nomos 1996 nr 15 s. 79-88  szczegóły 
26.artykuł: Kołodziejczyk Józef: Postmodernistyczna koncepcja kazania. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
27.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
28.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
29.artykuł: Łojek Maria: Paralelizm syntaktyczny we współczesnych homiliach obrzędowych. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 191-210 (dot. homilii chrzcielnych, ślubnych i pogrzebowych...) szczegóły 
30.artykuł: Łojek Maria: Rama delimitacyjna i delimitatory wtórne w tekstach kazań pasyjnych z lat 1972-1999 (Analiza składniowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 117-142  szczegóły 
31.artykuł: Łojek Maria: Słownictwo homilii na przykładzie "Biblioteki Kaznodziejskiej" (lata 1991-1994). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 111-143  szczegóły 
32.artykuł: Matuszczyk Bożena: "...Jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim". O komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 187-195  szczegóły 
33.artykuł: Mullerova Olga: Mse jako dialog. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
34.artykuł: Olszewski Daniel: Przepowiadanie w Kościele polskim na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 209-276 (kaznodziejstwo katolickie i innych wyznań w Polsce w świetle czasopism...) szczegóły 
35.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
36.artykuł: Pavera Libor: K poetice a stylu barokniho kazatelstvi. Stylistyka 2002 nr 11 s. 433-443  szczegóły 
37.artykuł: Przyboś Kazimierz: Siedemnastowieczne kazania sejmowe. Studia Historyczne 1988 z. 1 s. 23-41  szczegóły 
38.artykuł: Sambor Jadwiga: O języku współczesnych kazań polskich (Próba opisu). x 1988 ([W ks. zb.:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Lublin 1988, s....) szczegóły 
39.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Nawiązanie do perykop biblijnych w kazaniach i homiliach. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 135-140  szczegóły 
40.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Odwołania do czasu liturgicznego w kazaniach niedzielnych. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
41.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Zakończenie kazania jako struktura tekstowa o funkcji apelatywnej. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 287-291  szczegóły 
42.artykuł: Sławiński Henryk: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 389-392 ([rec. ks.:] E.L. Lowry: The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative...) szczegóły 
43.artykuł: Swędrowski Jerzy: Element mistagogiczny w homilii. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 217-224  szczegóły 
44.artykuł: Wilk Wiesław: Język kazania dziś. Homo Dei 1988 nr 1 s. 25-32  szczegóły 
45.artykuł: Wojtak Maria: Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania. Stylistyka 2002 nr 11 s. 413-431  szczegóły 
46.artykuł: Zdunkiewicz Dorota: Język polskich kazań. Więź 1993 nr 3 s. 36-47  szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: O języku polskich kazań. Więź 1993 nr 9 s. 45-50  szczegóły 
polemika: Zdunkiewicz Dorota: Perswazyjność tekstów kaznodziejskich. Więź 1993 nr 9 s. 51-53  szczegóły 
47.artykuł: Zdunkiewicz Dorota: Słownictwo wartościujące w polskich tekstach homiletycznych. x 1992 ([w ks.:] Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niem...) szczegóły 
48.artykuł: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Odpowiedzialność za słowo (O języku kazań). Tygodnik Powszechny 1997 nr 29 s. 11 (wyw.; rozm. Anna Szczepańska-Krasoń...) szczegóły 
49.artykuł: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Słabością dzisiejszego kaznodziejstwa jest apodyktyczność i brak dialogu. Życie Warszawy 1995 nr 315 dod. s. 3 (wywiad nt. cech współczesnych kazań; rozm. Wiesława Lewandowska...) szczegóły 
polemika: Stradomski Stanisław: Są różne kazania. Życie Warszawy 1995 nr 324 s. 7  szczegóły 
50.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: "Sacrum" a etniczność. O współczesnych kazaniach w języku kaszubskim. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
51.artykuł: Związek Jan: Kazanie jako źródło historyczne. Folia Historica Cracoviensia 1998 t. 4/5 (1997/1998) s. 313-330  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
53.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
55.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Panuś Kazimierz: Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej. Cz. 2: Okres niewoli narodowej (1795-1918). 1995 (Wprowadzenie. Okres pierwszy (lata 1795-1815) (Pierwsze lata porozbior...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Olszewski Daniel: Przepowiadanie w Kościele polskim na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 209-276 (kaznodziejstwo katolickie i innych wyznań w Polsce w świetle czasopism...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. 1992 (Słowo wstępne. Człowiek wobec kresu. - Piśmiennictwo teologiczno-duszp...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 567-570  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Barok 1994 nr 1 s. 159-161  szczegóły 
59.książka: Panuś Kazimierz: Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej. Cz. 1. Od początków do czasów rozbiorów.. 1995 (Wprowadzenie. - Okres średniowiecza: Okres średniowiecza przed powstan...) szczegóły 
recenzja: Siwek Gerard: Homo Dei 1995 nr 4 s. 69-75  szczegóły 
60.książka: Platt Dobrosława: Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. 1992 (Uwagi wstępne. Od św. Augustyna do Stanisława Sokołowskiego. Teoretycz...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 562-564  szczegóły 
61.książka: Wiśniewska Halina: Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa. 1994 (Sytuacja języka polskiego w XVII wieku. Socjolingwistyczny charakter p...) szczegóły 
recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 383-386  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1995 nr 126 s. 44  szczegóły 
recenzja: Rewers Renata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1996 nr 5 s. 467-468 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwowskie jabłuszka i inne frukta. Kresy 1993 nr 16 s. 224-246 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Wojciecha Czarnockiego, Mikołaja Pop...) szczegóły 
63.artykuł: Ilnicki Leszek: Miejmy na siebie baczenie. Kresy 1993 nr 15 s. 225-226 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Michał Orłowskiego i Franciszka Kowa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Kościelny Robert: Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmem kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 97 s. 89-124  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Bednarek Antoni: Kaznodzieje romantyczni. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 237-242 (związek kaznodziejstwa z literaturą m.in.: Aleksy Prusinowski, Ludwik ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Mandziuk Józef: Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku. Saeculum Christianum 2003 nr 1 s. 53-80 (m.in. nt. literatury kaznodziejskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Hamanowa Monika: Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego. Napis 1999 seria 5 s. 169-175  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Władza, władca (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Laska dębowa i berło chwały. O symbolice laski marszałkowskiej w staropolskim kazaniu pogrzebowym. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 159-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Birkowski Fabian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Jahołkowska Beata: "Dyrektywność" jako przejaw perswazyjności prozy retorycznej (Na przykładzie "Kazań" Fabiana Birkowskiego). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1998 [z.] 17 s. 71-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dambrowski Samuel
72.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Przymuszała Lidia: Struktura i pragmatyka "Postylli" Samuela Dambrowskiego. 2003 (Wprowadzenie. - I. Samuel Dambrowski i jego pisarstwo. II. Recepcja ka...) szczegóły 
artykuł: Przymuszała Lidia: Właściwości składniowe kazań Dambrowskiego na tle XVI- i XVII-wiecznych tendencji stylistycznych. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 153-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Zadarko Krzysztof: O kazaniach Krasickiego. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 65-76  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Habrajska Grażyna: Relacje dialogowe w kazaniu na przykładzie kazań dla dzieci ks. Jana Twardowskiego. x 2000 ([w ks. zb.:] Tekst. Analizy i interpretacje. Pod red. Jerzego Bartmińs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Kapuścińska Anna: Jan Paweł II wobec wojny na Bałkanach. x 2003 ([w ks. zb.:] Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły