Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Modlitwa
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
3.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
4.książka: Makuchowska Marzena: Modlitwa jako gatunek języka religijnego. 1998  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1999 nr 8 s. 364-366  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
6.artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
7.artykuł: Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 32-37 (nt. tekstów euchologijnych będących liturgicznymi formułami chrześcija...) szczegóły 
8.artykuł: Herbut Józef: Semantyczne i pragmatyczne reguły tworzenia wypowiedzi modlitewnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 63-72  szczegóły 
9.artykuł: Jabłoński Sławomir: Modlitwa - dialog czy monolog? Analiza teologiczno-psychologiczna. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1998 t. 9 s. 235-250  szczegóły 
10.artykuł: Karpluk Maria: Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich: "Godzinki". x 1988 ([W ks. zb.:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Lublin 1988, s....) szczegóły 
11.artykuł: Makuchowska Marzena: Etykieta w modlitwie. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
12.artykuł: Makuchowska Marzena: Modlitewne formy adresatywne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1996 [z.] 16 s. 63-67  szczegóły 
13.artykuł: Makuchowska Marzena: O języku modlitwy. x 1998 ([W ks. zb.:] Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka relig...) szczegóły 
14.artykuł: Olchanowski Tomasz: Od prośby do kontemplacji. Albo albo 2000 nr 129-38 s.  szczegóły 
15.artykuł: Ożóg Zenon: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
16.artykuł: Syczewski Tadeusz: Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 8 s. 139-152 (z tekstami modlitw w języku łacińskim...) szczegóły 
17.artykuł: Syczewski Tadeusz: Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 129-142  szczegóły 
18.artykuł: Węcławski Tomasz: Językowe granice modlitwy. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 19-26 (zawiera fragm. modlitw różnych religii....) szczegóły 
19.artykuł: Wojtak Maria: O modlitwie pielgrzyma - uwagi filologa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 92-99  szczegóły 
20.artykuł: Wojtak Maria: Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. Stylistyka 1999 nr 8 s. 105-117 (stylistyczne, strukturalne i pragmatyczne wyznaczniki modlitwy, jako g...) szczegóły 
21.artykuł: Zimoń Henryk: Modlitwa u ludów afrykańskich. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 333-345 (przedstawienie i analiza modlitwy praktykowanej u różnych ludów Czarne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: "Modlitwa franciszkańska" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 359-366 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.impreza: "Modlitwa w późnej starożytności od zarania do Augustyna" - Dni Augustiańskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Inspiracje w muzyce XX wieku: filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 1-3 października 1993, Podkowa Leśna. 1993 (Tadeusz Kaczyński, Alicja Matracka-Kościelny: Wstęp. - Bohdan Pociej: ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Ożóg Zenon: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. 1992 (Słowo wstępne. Człowiek wobec kresu. - Piśmiennictwo teologiczno-duszp...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 567-570  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Barok 1994 nr 1 s. 159-161  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
28.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Literatura polska 1990-2000. Tom 1. 2002 (Tomasz Cieślak - Wstęp. * Marcin Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Lenart Mirosław: Modlitwa jako wypowiedź podmiotu. Filozoficzne założenia wypowiedzi modlitewnej na przykładzie pieśni Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie...". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1995 z. 35 s. 5-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Tomkiel Andrzej: Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy. 1995 ([M.in. zawiera rozdziały:] Czym jest modlitwa? Modlitwa u pierwszych c...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kaczmarczyk Krzysztof: Świętowanie szabatu w czasach Jezusa. Didaskalos 2000 nr 3 s. 25-57 (z tekstami modlitw na czas szabatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Prus Kazimierz: O modlitwie rosyjskiej epoki romantyzmu i postromantyzmu. Modlitwa błagalna. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 209-229 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Literatura ludowa (Afryki Subsaharyjskiej)
    artykuły (alfabet tytułów)
38.artykuł: Zimoń Henryk: Modlitwa u ludów afrykańskich. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 333-345 (przedstawienie i analiza modlitwy praktykowanej u różnych ludów Czarne...) szczegóły