Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Związki, kluby, koła, stowarzyszenia twórcze polskie - Zrzeszenie Literatów Polskich w Czechach (do 1993 w Czechosłowacji)
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Cieszyn (życie literackie)
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Rozmówki polsko-czeskie" - wieczór poetycki (2001).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Spotkanie literatów. Śląsk 2003 nr 3 s. 87 (nota nt. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w RC,...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu)" - sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: C.R.: Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu). Zwrot 1997 nr 11 s. 43-44  szczegóły 
artykuł: (kor): "Pod Pegazem" urodzinowo. Głos Ludu 1997 nr 92 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Sympozjum literackie. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 1,2 (program...) szczegóły 
artykuł: [Pięćdziesiąta] 50 edycja Kawiarenki "Pod Pegazem". Zwrot 1997 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rudnik Czesława: Pięćdziesiąt Gorolskich Świąt za nami. Zwrot 1997 nr 9 s. 5-9 (m.in. spraw....) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Urodziny kawiarenki. Głos Ludu 1997 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wolny Alfred: Poetyckie Zaolzie. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 85-87 (omów....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Janusz: Zaolziańska, czyli jaka?.... Śląsk 1997 nr 11 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
6.impreza: Spotkanie zaolziańskich pisarzy - członków Sekcji Literacko-Artystycznej, Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji i Morawsko-Śląskiej Gminy Pisarzy (1990).  szczegóły 
7.impreza: Walne Zgromadzenie Gminy Pisarzy Morawskośląskich z udziałem Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji.  szczegóły 
8.impreza: Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji (1990).  szczegóły 
artykuł: B.G.: Obrady Zrzeszenia Literatów Polskich w CSRF. Zwrot 1990 nr 11 s. 68 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Glac Barbara: Obradowali literaci polscy z CSRF. Głos Ludu 1990 nr 113 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 110 s. 3 (zapow....) szczegóły 
9.impreza: Zjazd pisarzy z Czech, Moraw i Śląska z udziałem Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji (1991).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
10.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. (w dziale poezji nagr.: Jola Staś, Katarzyna Wojnar, Hanna Kufa, Karoli...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1, 7 (wyniki...) szczegóły 
11.konkurs: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (1995). (do 30 IX 1995; nagr.: w dziale poezji - Wilhelm Przeczek, Renata Putzl...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. Pawła Kubisza. Głos Ludu 1995 nr 92 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sajdok Gustaw: Głos Ludu 1995 nr 37 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1996 nr 2-5 (teksty laureatów...) szczegóły 
12.konkurs: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (1997). (w dziale twórcz. dla dzieci nagr.: Gustaw Sajdok, Wilhelm Przeczek; w ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1997 nr 46 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (Regulamin konkursu). Zwrot 1997 nr 5 s. 43 (podp. prezes Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej - Gust...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza. Zwrot 1997 nr 7 s. 42 (ogł. podp. prezes Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej -...) szczegóły 
artykuł: (kor): Laureaci już znani. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): Od regionalizmu do uniwersalizmu. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 2 (refleksje nt. nadesłanych na konkurs prac...) szczegóły 
13.konkurs: Konkurs Młodych Poetów na Zaolziu (1992). (nagr. i wyróżn.: Beata Karpeta, Beata Pasz, Janusz Bittmar, Marek Bitt...) szczegóły 
artykuł: Poetą się nie jest, poetą się bywa.... Zwrot 1992 nr 8 s. 55 (wypow. laureatów; not. Martyna Radłowska-Obrusnik...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1992 nr 8 s. 56-57 (teksty laureatów...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Sekcja Literacko-Artystyczna przy PZKO w Czechosłowacji (życie literackie polskie za granicą)
14.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Kara Leszek] (kara): Jeszcze o ZLPC. Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
polemika: Przeczek Wilhelm: Jeszcze raz o ZLPC.... Głos Ludu 1990 nr 92 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Zrzeszenie Literatów Polskich w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Berger Wiesław Adam: Bez sentymentów. Katolik 1991 nr 45 s. 6 (wyw. z prezesem; rozm. Edward Szopa...) szczegóły 
17.artykuł: Deklaracja Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji. Zwrot 1990 nr 12 s. 9 (z 21 III 1990...) szczegóły 
18.artykuł: Głos Ludu 1990 nr 30 s. 1 (not. o powstaniu związku; Dobrzisz, 7 III...) szczegóły 
19.artykuł: (kj): Gawęda literacka ZLPC. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2 (spraw. z zebrania spraw., 7 XII 1991...) szczegóły 
20.artykuł: (kj): Pisarze z Zaolzia na Opolszczyźnie. Głos Ludu 1991 nr 113 s. 3 (spraw. z pobytu na Opolszczyźnie przedstawicieli Zrzeszenia Literatów ...) szczegóły 
21.artykuł: (kor): Nowa rada ZLPC. Zwrot 1994 nr 1 s. 76 (not. o wyborze nowego kierownictwa na walnym zgromadzeniu 21 XI 1993 -...) szczegóły 
22.artykuł: (kor): Uwaga, literaci!. Głos Ludu 1999 nr 59 s. 2 (zapow. walnego zgromadzenia, Czeski Cieszyn, 29 V 1999...) szczegóły 
23.artykuł: (kor): ZLPC bez prezesa (Literaci spotkali się w "Dziupli"). Głos Ludu 1994 nr 134 s. 1 (nt. spotkania członków Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji ...) szczegóły 
24.artykuł: Literaci "Na Szkubni" (Gustaw Sajdok nowym prezesem ZLPC). Głos Ludu 1995 nr 31 s. 1 (nota spraw. z walnego zebrania; Bystrzyca 11 III 1995...) szczegóły 
25.artykuł: (MK): Działalność wydawnicza członków ZLPC w roku 1996. Zwrot 1997 nr 2 s. 51  szczegóły 
26.artykuł: Morawsko-śląscy pisarze w Ołomuńcu. Zwrot 1991 nr 3 s. 74 (nota spraw. ze spotkania przedstawicieli ZLPC i Morawsko-Śląskiej Gmin...) szczegóły 
27.artykuł: Po obradach literatów. Głos Ludu 1994 nr 135 s. 7 (nt. obrad Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej w Czeskim...) szczegóły 
28.artykuł: Polacy na Zaolziu. Almanach Polonii 1991 (1992) s. 160-165 (m.in. nt. działaln.; oprac na podst. inf. Stowarzyszenia Dziennikarzy ...) szczegóły 
29.artykuł: Powstało Zrzeszenie Pisarzy Polskich. Głos Ludu 1990 nr 39 s. 5 (Dobrzisz, 7 III...) szczegóły 
30.artykuł: Przeczek Wilhelm: W Czechach (istnieje Zrzeszenie Literatów Polskich). Akant 1999 nr 9 s. 21, 26 (nt. działalności związku...) szczegóły 
31.artykuł: Pyszko Jan: Słowo znad Olzy. Zwrot 1996 nr 3 s. 58-60 (nt. działalności...) szczegóły 
32.artykuł: (Saw): Co słychać u literatów?. Głos Ludu 1992 nr 125 s. 3 (spraw. ze spotkania pośw. analizie sytuacji środowiska lit., 21 X 1992...) szczegóły 
33.artykuł: (Saw): Po spotkaniu literatów. Głos Ludu 1992 nr 17 s. 3 (spraw. ze spotkania, 29 I 1992...) szczegóły 
34.artykuł: Saw: Teka ZLPC. Zwrot 1991 nr 9 s. 65-66, nr 10 s. 74-75, nr 11 s 73-74 (nt. bieżących wydarzeń...) szczegóły 
35.artykuł: (Saw): U literatów zmiany. Głos Ludu 1992 nr 67 s. 7 (nota spraw. z zebrania, 10 VI 1992...) szczegóły 
36.artykuł: (S.C.): Literaci mają swoje Zrzeszenie. Trybuna 1993 nr 91 s. 5 (nota o powołaniu organizacji w 1992 z prezesem Franciszkiem Nastulczyk...) szczegóły 
37.artykuł: (S.C.): Zaolziańscy poeci zrzeszeni. Trybuna 1994 nr 213 s. 12 (nota nt. działalności...) szczegóły 
38.artykuł: Siedlaczek Marian: Literacci odżywają. F. Nastulczyk prezesem ZLPC. Głos Ludu 1992 nr 143 s. 1 (nota...) szczegóły 
39.artykuł: Strzybny Antoni: Kultura. Zwrot 1994 nr 3 s. 2 (m.in. dot. Zrzeszenia...) szczegóły 
40.artykuł: W ZLPC bez zmian. Śląsk 1999 nr 7 s. 87 (nota spraw. ze spotkania roboczego ZLPC, 29 V 1999...) szczegóły 
41.artykuł: Z literackiej grzędy. Głos Ludu 1993 nr 48 s. 3 (nota spraw. ze spotkania Zrzeszenia w Czeskim Cieszynie, 15 IV 1993...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
42.impreza: "Od Hadama do Hanki - żywy koncert poezji ludowej" - spotkanie (2001). (wykłady i prezentacja poezji ludowej...) szczegóły 
artykuł: C.R.: Poezja ludowa w Kawiarence Pod Pegazem. Zwrot 2001 nr 9 s. 46-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sajdok Gustaw
    książki twórcy (alfabet tytułów)
43.książka twórcy: Sajdok Gustaw: Na podwórku. Wiersze. 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urban Rafał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. biesiady literackiej poświęconej Rafałowi Urbanowi w Głogówku 22 V...) szczegóły