Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Lwów (do 1939)
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa. 1998 ([Zawiera m.in.:] Mikhajlo Pasihchnik: "Lvihvs'kij lihtopis" jak dzhere...) szczegóły 
2.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
3.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Botwin Mieczysław: Kultura dawnego Lwowa. Historia i Życie 1991 nr 14 s. 3  szczegóły 
5.artykuł: Suchar Zbigniew: Muzy miasta Lwowa. Perspektywy 1990 nr 20 s. 16, 15 (Lwów jako ośrodek życia literackiego, teatralnego i naukowego w końcu ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Gwioździk Jolanta: Staropolskie książki dedykowane benedyktynkom łacińskim we Lwowie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 53-63 (z fragm. listów dedykacyjnych z XVII i XVIII w....) szczegóły 
7.artykuł: Stefanova Rozka: Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi. Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 81-99 (nt. życia literackiego we Lwowie w l. 1785-1809; także nt. działalnośc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Skorupa Ewa: Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych II połowy XIX stulecia. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 98-103 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Młodopolskie życie artystyczno-literackie (zabór austriacki). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 79-102 (dot. m.in. ośrodków miejskich: Kraków, Lwów, Zakopane, życia literacki...) szczegóły 
11.artykuł: Potoczny Jerzy: Początki działalności kulturalno-oświatowej Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892-1914). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 417-429 (Towarzystwo zainicjowane przez Adama Asnyka w Krakowie w 1891 w celu z...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 3. 1932-1935. [Część 1. opisu]. 2000 (Maria Dąbrowska: "Noce i dnie". Tom I. "Rosja się rozżarza, Europa sty...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Irzykowski - Sokrates Dwudziestolecia. Arkusz 2000 nr 11 s. 5  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bakuła Bogusław: Świat naukowo-artstyczny lwowskiej "knajpy" lat 30.: "Szkocka", "Atlas", "Pod Gwiazdką". Polonistyka 2001 nr 9 s. 516-523  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 134 (nota...) szczegóły 
14.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Polonistyka 1990 nr 8 s. 387-395 (dot. aresztowania w 1940 roku: Juliusza Balickiego, Władysława Broniew...) szczegóły 
16.artykuł: Kołodziejski Konrad: Elita niewolników Stalina. Wprost 2003 nr 38 s. 68-70 (dot. losów polskich pisarzy we Lwowie podczas II wojny światowej...) szczegóły 
17.artykuł: Wat Aleksander: Polscy pisarze radzieccy. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 231-235 (tł. z: Literaturnaja Gazeta 1939 nr 67; w artykule Mieczysława ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Grzegorczyk Andrzej: Kroniki Lwowskie (Sławni ludzie, piękne miasta, bolesne wspomnienia). Gazeta Lwowska 1997 nr 14 s. 9 (omówienie wydanych ostatnio autorskich książek wspomnieniowych tematyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ippoldt Lidia: Ilustrowany Kalendarz Teatralny "Muza" na rok 1892 i 1893. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 97-106 (omówienie zawartości...) szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
23.artykuł: Zięba Michał: Recepcja twórczości polskich poetów romantycznych w Krakowie w dobie pozytywizmu - na łamach wybranych czasopism "młodych". x 1999 ([w ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Zaplecze. 2002 ([M.in. nt. literatury barokowej i neobarokowej, związanej z Lwowem ora...) szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Śmietnik niepamięci. Czas Kultury 2002 nr 6 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: W oficynie. Odra 2003 nr 10 s. 107  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Nieobojętność. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 55-58 (z fot. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Walczewski Jacek: Przygoda z książką i Lwowem. Cracovia Leopolis 2003 nr 2 s. 24-25 (refleksje nt. lwowskich wydawnictw i typu publikowanych książek na ter...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Suchmiel Jadwiga: Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. 2000 (Wstęp. - Charakterystyka wykorzystywanych w pracy źródeł. Uniwersytet ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([I część opisu:] Przedmowa. Cz. 1. Główne idee i koncepcje kształcenia...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
31.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([II część opisu:] C) Metodyka lektury - Maria Librachowa, Typy lekcji ...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
32.artykuł: Barska Bożena: "Drogie lwowskie "ta joj" spiewaj...". Kurier Wileński 1990 251 6 (nt. miejskiego folkloru Lwowa, m. in. o piosence lwowskiej ulicy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Augustyn-Puziewicz Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
33.książka twórcy: Augustyn-Puziewicz Janina: Lwów - wspomnienie lat wojennych. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bandurski Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
34.wiersz: Bandurski Władysław: Obrońcom Lwowa 1918. Cracovia Leopolis 2001 nr spec. s. 32 (z fot. W. Bandurskiego...) szczegóły 
  Bigoszewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwów w papierach rodzinnych Marii Bigoszewskiej. Kresy 1990 2/3 192-4 (z odpisem dokumentów...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
36.książka o twórcy: Boy we Lwowie 1939-1941. Antologia tekstów o pobycie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) we Lwowie. 1992 (Od Wydawców. - Barbara Winklowa: Wstęp. - Widziane z bliska: Zygmunt ...) szczegóły 
  Broniewski Władysław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
37.książka o twórcy: "Ja jestem kamień". Wspomnienia o Władysławie Broniewskim. 2002 (Mariola Pryzwan: Wstęp. * Maria Broniewska-Pijanowska: Nie było z nim ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fabiańska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
38.książka twórcy: Fabiańska Anna: Mój pamiętnik z pierwszego roku wojny we Lwowie (1939-1940). 1996  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    kult (alfabet autorów)
39.kult: Rajd śladami poety. Trybuna 2001 nr 164 s. 4 (nota o rajdzie Przemyśl - Lwów - Rudki "Śladem Poety" zorganizowanym ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gaklik Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
40.książka twórcy: Gaklik Maria: Dziennik. Lwów 12 października 1939 - 13 września 1940. 2002  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Ossowski Jerzy S.: <>. x 1999 ([w ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
  Garlicki Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
42.książka twórcy: Garlicki Marian: Profesor Marian Garlicki. Z medycyną od Lwowa do Warszawy. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Gołaś-Furgalska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
43.książka twórcy: Gołaś-Furgalska Anna: Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939-1945. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hemar Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Gerlach-Czuma Krystyna: Lwów -Warszawa - Londyn. Cracovia Leopolis 2001 nr 2 s. 4, 6 (biogr., z not. o Krystynie Gerlach-Czumie...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Dziurda Agnieszka: Nie lubił opowiadać o Lwowie. Życie 1999 nr 174 dod. s. 2-3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janicki Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
46.książka twórcy: Janicki Jerzy: Kluczyk yale. [Szkice]. ([Zawiera m.in. szkice wspomnieniowe i publicystyczne oraz poświęcone k...) szczegóły 
recenzja: A. K.: Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 60 (nt. promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaltenbergh Lew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
47.książka twórcy: Kaltenbergh Lew: Ułamki stłuczonego lustra. Dzieciństwo na Kresach. Tamten Lwów. [Wspomn.]. 1991  szczegóły 
  Kolanko Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawna twórczość literacka Eugeniusza Kolanki (1941-1943). x 1999 ([w ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciąg Kazimierz, Maciąg Liliana *
    proza (alfabet tytułów)
49.proza: Maciąg Kazimierz, Maciąg Liliana: Witajemo tebe, kochajemo tebe! (Zapiski z pielgrzymki do Lwowa). Fraza 2001 nr 3 s. 290-296  szczegóły 
  Majewski Janusz
    proza (alfabet tytułów)
50.proza: Majewski Janusz: W czasie wojny we Lwowie. Cracovia Leopolis 2001 nr spec. s. 33-38 (wspomn.; z not. o aut....) szczegóły 
  Masior Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
51.wiersz: Masior Jerzy: Chciałbym do Lwowa na Wielkanoc. Semper Fidelis 2001 nr 2 s. 1  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oparowska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
52.wiersz: Oparowska Janina: A ja zawsze chcę powracać do Lwowa... Semper Fidelis 2001 nr 2 s. 17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    zgon (alfabet autorów)
53.zgon: Kuropka Dorota: Echa zgonu Henryka Sienkiewicza w Galicji. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 183-197 (dot. reakcji na informację zgonie pisarza, podjętych uchwał, odprawion...) szczegóły 
  Szeremeta Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
54.książka twórcy: Szeremeta Bronisław: Powroty do Lwowa. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    kult (alfabet autorów)
55.kult: Wójcicka Zofia: Podróż Kornela Ujejskiego ze Lwowa do Szczecina. Pogranicza 2003 nr 1 s. 120-124 (nt. przekazania pomnika Kornela Ujejskiego do Szczecina w 1956 r....) szczegóły 
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
56.książka o twórcy: Wiśniewska Halina: Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa. 1998 (I. Lwów jako ośrodek kultury w drugiej połowie XVI wieku. II. Biografi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Węgierski Jerzy Julian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
57.książka twórcy: Węgierski Jerzy Julian: Bardzo różne życie. We Lwowie, w sowieckich łagrach, na Śląsku. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Wigierski Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
58.książka twórcy: Wigierski Mirosław: Ze Lwowa na Kołymę. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Wilczur Jacek Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
59.książka twórcy: Wilczur Jacek Edward: Do nieba nie można od razu. Zapiski z okupowanego Lwowa. 1991  szczegóły 
  Wittlin Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
60.książka o twórcy: Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca. Józef Wittlin - poet, essayist, novelist. 2001 (Anna Frajlich: Introduction = Słowo wstępne. - I. "Salt of the Earth" ...) szczegóły 
  Wolska Maryla
    książki twórcy (alfabet tytułów)
61.książka twórcy: Wolska Maryla: O dawnym Lwowie. (Pamiętnik liryczny). [Wiersze]. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    proza (alfabet tytułów)
62.proza: Zagajewski Adam: Czy należy odwiedzać miejsca święte?. Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 74-78  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
63.książka o twórcy: Nyczek Tadeusz: Kos. O Adamie Zagajewskim. 2002 ([Zawiera zbiór tekstów poświęconych m.in. poezji, eseistyce, światopog...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
64.utwór: Jechać do Lwowa.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Gostyńska Anna
    korespondencja (alfabet autorów)
66.korespondencja: Lasocka Barbara: Anna Gostyńska - chluba Lwowa. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 182-226 (zawiera biografię Anny Gostyńskiej oraz 36 listów do niej z lat 1898-1...) szczegóły 
  Siemaszkowa Wanda
    korespondencja (alfabet autorów)
67.korespondencja: Lasocka Barbara: Lwowskie lata Wandy Siemaszkowej. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 227-260 ([zawiera biografię Wandy Siemaszkowej, z fot., oraz:] Korespondencja ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Marszałek Agnieszka: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1875-1881. 1992 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
69.książka: Osiński Zbigniew: Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932-1937. 1992 ([Materiały zawierające wykaz sztuk wystawianych we Lwowie oraz recenzj...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Horzyca i Lwów. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 46 (z fot. Wilama Horzycy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
70.impreza: "Teatr we Lwowie przez dwa wieki" - wystawa (1995).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Got Jerzy: Teatr i teatrologia. 1994 (Zamiast wstępu. - O teatrze: W sprawie komedii Blizińskiego [Józefa] n...) szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Theatre book of the year. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Iniversitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Got o teatrze. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Ukrainiec-Michałek Switłana: Dyskusje literackie we Lwowie - sezon 1930/31. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 171-183 (dot. głównego nurtu dyskusji w środowisku literackim dot. zagadnień dr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Got Jerzy: Teatr i teatrologia. 1994 (Zamiast wstępu. - O teatrze: W sprawie komedii Blizińskiego [Józefa] n...) szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Theatre book of the year. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Iniversitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Got o teatrze. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
74.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 40: 1991 z. 3/4. ([Zawiera wspomn. dot. teatru polskiego od końca XIX do I połowy XX w.:...) szczegóły 
75.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 41: 1992 z. 1/4: Teatr żydowski w Polsce do 1939. (Od Redakcji. * 1. Michael C. Steinlauf: Teatr żydowski w Polsce. Stan ...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: "Pamiętnik Teatralny" o teatrze żydowskim do 1939 roku. Twórczość 1994 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: "Pamiętnik" żydowski. Teatr 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
recenzja: Piekut Małgorzata: Jewish theatre in "Pamiętnik Teatralny". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 257-262 (listy do redakcji Pamiętnika Teatralnego nt. zeszytu poświęcone...) szczegóły 
recenzja: Shmeruk Chone: Uwagi o zeszycie "Teatr żydowski w Polsce do 1939". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 594-597 (zawiera także tekst: Ja.M.: "Teatr w Ogrodzie Saskim", tł. Dariusz Kon...) szczegóły 
nawiązanie: Krasiński Edward: Uwagi o zeszycie Teatr żydowski w Polsce do 1939. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Teatr żydowski w Polsce. Teatr 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Z dziejów Teatru Żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Milowy krok. Gazeta Wyborcza 1993 nr 234 s. 9  szczegóły 
omówienie: CEG: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
nawiązanie: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 255-256 (nt. oddźwięku, jaki wywołało wydanie zeszytu poświęconego teatrowi żyd...) szczegóły 
76.książka: Maresz Barbara: Występy gościnne w teatrze polskim. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy. 1997 ([Monografia instytucji występów gościnnych artystów scen krajowych i z...) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 55 (not....) szczegóły 
77.książka: Teatr polski we Lwowie. 1997 (Barbara Lasocka: Osobliwości, zasługi, pomyłki. Kilka uwag o teatrze l...) szczegóły 
recenzja: Bieńka Maria Olga: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 343-350  szczegóły 
78.książka: Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18-21 października 1993 roku. 1998 (Od redakcji. - Anna Kuligowska-Korzeniewska: Teatr żydowski w Polsce (...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Janusz: Od przedstawień purimowych - do teatru Idy Kamińskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 15 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Oni tu byli. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 21  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Z dziejów teatru żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
79.impreza: Sesja teatralna poświęcona historii teatru we Lwowie (1994).  szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1995 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Fruehauf Barbara: Polskie tradycje teatralne we Lwowie. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1993 z. 29 s. 65-74  szczegóły 
81.artykuł: Got Jerzy: Wielkie nadzieje, stracone złudzenia. Rachunek strat i zysków teatru austriackiego we Lwowie. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 313-323 (o roli austriackiej sceny we Lwowie w XIX w....) szczegóły 
82.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 307-309 (rec. ks.: Jerzy Got: Das oesterreichische Theater in Lemberg im 18. un...) szczegóły 
83.artykuł: Komorowski Jarosław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 335-342 (rec. ks. poświęconej teatrowi we Lwowie: Jerzy Got: Das oesterreichisc...) szczegóły 
84.artykuł: Maresz Barbara: O lwowskich suflerach. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 54-70 (o pracy suflerów we Lwowie w II połowie XIX w.; z fragm. wierszy sufl...) szczegóły 
85.artykuł: Marszałek Agnieszka: Cztery wieki lwowskiego teatru. Cracovia Leopolis 1996 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
86.artykuł: Mazepa Leszek: Rola i miejsce Polaków i Ukraińców w świetle historiografii Lwowa a stereotypy. Fraza 1993 nr 3/4 s. 63-79 (m.in. dot. środowiska teatralnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Cz. 1. Lata 1773-1830. 1993 (Od Redakcji. - Jacek Lipiński: Słowo wstępne. - Część pierwsza. Teatry...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Teatr rozbiorowy. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 55  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Lasocka Barbara: Scena warszawska oglądana z lwowskiego paradyżu. Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 86-90 (porównanie teatrów Lwowa z Warszawą...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
89.książka: Marszałek Agnieszka: Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886. 1999 ([Monografia teatru Skarbkowskiego w l. 1872-1886:] Wstęp. - I. Miasto ...) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 2000 nr 3 s. 51 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Marszałek Agnieszka: Teatr polski w budynku skarbkowskim (1842-1899). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 27-32 (dzieje wybudowanego przez Stanisława Skarbka teatru we Lwowie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Nowaczyński Adolf: Porachunki i projekty. Teksty o teatrze z lat 1900-1938. 1993 ([Wybór publicystyki teatralnej pośw. m.in. teatrowi ludowemu, życiu te...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 532-533 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Szydłowska Mariola: "Rozsiani i rozrzuceni" w dokumentach galicyjskiej cenzury teatralnej. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 269-270 (nt. akt cenzorskich zakazujących wystawienia we Lwowie w 1908 sztuki ...) szczegóły 
93.artykuł: Szydłowska Mariola: Teatr lwowski za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego (1900-1906). Semper Fidelis 1994 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Lawiński Ludwik: Mój Lwów. Szpilki 1990 nr 2 s. 13 (wspomn. nt. teatrów lwowskich; tekst z 1958...) szczegóły 
95.artykuł: Lisowska Małgorzata: Teatr lwowski w latach 1918-1939. Semper Fidelis 1995 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 46: 1997 z. 1/4. 1997 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi okresu II wojny światowej; z...) szczegóły 
recenzja: Bołtuć Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 244-246 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 246-247 (m.in. nt. numeru monograficznego pośw. teatrowi polskiemu czasu wojny;...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 XI s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Teatr czasu wojny. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 4 s. 149-159 (z notą o Janie Ciechowiczu s. 233...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Duniec Krystyna: Czyste sumienie Jana Kreczmara. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 120-130  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Nie wybacza się komediantom. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 24-27 (o postawach aktorów w czasie okupacji i powojennych weryfikacjach...) szczegóły 
polemika: Hera Janina: Różnice w stylu i nie tylko. Gazeta Wyborcza 1999 nr 124 s. 15 (list do red. z odp. Pawła Goźlińskiego...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Ciąg dalszy nastąpił. Polityka 1998 nr 44 s. 101  szczegóły 
recenzja: Kordecki Zdzisław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 252-254 (list do redakcji Pamiętnika Teatralnego...) szczegóły 
recenzja: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatr a etyka. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 22-25  szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 254 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Historia i teatr. Teatr 1998 nr 7/8 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Naprawianie historii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Bibliografia. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 257 (bibliografia artykułów i recenzji poświęcona zeszytom wojennym Pami...) szczegóły 
nawiązanie: Górska-Damięcka Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249 (list do dyrektora Instytutu Sztuki PAN...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (sprost. błędów druk. we własnym art....) szczegóły 
nawiązanie: Horodecka Izabella: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249-252 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Michał Weichert. Suplement. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 238-243 (nawiąz. do artykułu Rafała Węgrzyniaka pt. "Sprawa Michała Weicherta";...) szczegóły 
sprostowanie: Od Redakcji. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 258  szczegóły 
nawiązanie: Taborski Roman: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255-257 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Castori-Dąbrowska Ludwika: Moi kochankowie. Semper Fidelis 1995 nr 5, s. 15-18, nr 6 s. 18-21 (wspomn. związane z teatrem we Lwowie; cd. w 1996...) szczegóły 
nawiązanie: Heczkowa Alma: Semper Fidelis 1996 nr 2 s. 31 (list do redakcji...) szczegóły 
98.artykuł: Horbatowski Piotr: Teatr polski we Lwowie w czasie wojny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 93 s. 2, 7  szczegóły 
99.artykuł: Horbatowski Piotr: Życie teatralne we Lwowie w latach 1939-1946. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 685-734 (z Aneksem zawierającym dokumentację prasową dot. Państwowego Polskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szletyński Henryk: Nad Leona Schillera inscenizacją "Dziadów". Kultura [Warszawa] 1988 nr 39 s. 6 (we Lwowie, 1932...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Calderon en Lwów 1817-1831. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 151-158  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Gierszewska Barbara: Lwowskie kinoteatry. Kino 2001 nr 5 s. 50-51  szczegóły 
103.artykuł: Gierszewska Barbara: Ruch filmowy we Lwowie w latach trzydziestych. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 228-248  szczegóły 
104.artykuł: Janicki Jerzy: Lwowskie kino na wyspie Korfu. x 2002 (w ks: Jerzy Janicki, Kluczyk yale. Warszawa [20002], s. 95-99 [dot. m....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Słuchowiska, literatura piękna w radio (od 1992)
    słuchowiska (alfabet autorów)
105.audycja radiowa: Zagajewski Adam: Jechać do Lwowa.  szczegóły